UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013"

Transkrypt

1 Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstpstwa/rónice midzy ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpiecze: Concordia Polska TUW Signal Iduna Polska TU S.A. PZU S.A. wiadczenia podstawowe: 1) wiadczenie z tytułu pogryzienia /poksania przez zwierzta, ukszenia przez owady 10 % SU gdy poszkodowany przebywa w szpitalu powyej 3 dni 2) wiadczenie z tytułu urazu koczyny dolnej lub górnej, innego ni złamanie koci lub zwichnicie stawu które wymagało co najmniej 14 dni unieruchomienia w opatrunku gipsowym lub innych stabilizatorach zewntrznych 3% sumy 3) wiadczenie z tytułu ran wymagajcych interwencji chirurgicznej w postaci zeszycia lub załoenia plastra zastpczego w wysokoci 1% sumy 4) wiadczenie z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, poraenia prdem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji w wysokoci 3 % sumy 5) wiadczenie z tytułu nastpstw urazów ciała z jednego wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej połczonej z dalszym leczeniem i wymagajcej co najmniej jednej wizyty kontrolnej w wysokoci 1% sumy 1) wiadczenie z tytułu pogryzienia /poksania przez zwierzta, ukszenia przez owady 10 % SU gdy poszkodowany przebywa w szpitalu powyej 2 dni 2) wiadczenie z tytułu urazu koczyny dolnej lub górnej, innego ni złamanie koci lub zwichnicie stawu które wymagało co najmniej 7 dni unieruchomienia w opatrunku gipsowym lub innych stabilizatorach zewntrznych 3% sumy 3) wiadczenie z tytułu ran wymagajcych interwencji chirurgicznej w postaci zeszycia lub załoenia plastra zastpczego w wysokoci 1% sumy 4) wiadczenie z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, poraenia prdem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji w wysokoci 5 % sumy 5) wiadczenie z tytułu nastpstw urazów ciała z jednego wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej połczonej z dalszym leczeniem i wymagajcej co najmniej jednej wizyty kontrolnej w wysokoci 1% sumy 1) wiadczenie z tytułu pogryzienia / poksania przez zwierzta, ukszenia przez owady 10% SU gdy poszkodowany przebywa w szpitalu powyej 1 dnia, 2) wiadczenie w ramach punktu 5), 3) wiadczenie w ramach punktu 5), 4) wiadczenie z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, poraenia prdem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji w wysokoci 5 % sumy 5) wiadczenie z tytułu nastpstw urazów ciała z jednego wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej połczonej z dalszym leczeniem i wymagajcej co najmniej jednej wizyty kontrolnej w wysokoci 1,5% sumy InterRisk S.A. Vienna Insurance Group 1) wiadczenie z tytułu pogryzienia / poksania przez zwierzta, ukszenia przez owady 10% SU, gdy poszkodowany przebywa w szpitalu powyej 1 dnia, 2) wiadczenie z tytułu urazu koczyny dolnej lub górnej, innego ni złamanie koci lub zwichnicie stawu które wymagało co najmniej 7 dni unieruchomienia w opatrunku gipsowym lub innych stabilizatorach zewntrznych 3% sumy 3) wiadczenie z tytułu ran wymagajcych interwencji chirurgicznej w postaci zeszycia lub załoenia plastra zastpczego w wysokoci 2% sumy 4) wiadczenie z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, poraenia prdem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji w wysokoci 5 % sumy 5) wiadczenie z tytułu nastpstw urazów ciała z jednego wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej połczonej z dalszym leczeniem i wymagajcej co najmniej jednej wizyty kontrolnej w wysokoci 1,5% sumy 9

2 6)odbudowa zbów stałych maksymalnie do 100 zł na zb. 6)odbudowa zbów stałych maksymalnie do 200 zł na zb 6)odbudowa zbów stałych maksymalnie do 200 zł na zb 6)odbudowa zbów stałych 200 zł na zb, wiadczenia dodatkowe (bez opłaty dodatkowej składki) : 7) Refundacja kosztów niezbdnych operacji kosmetycznych w przypadku uszkodzenia lub deformacji powłoki ciała (skóra) wskutek nieszczliwego wypadku powodujcego trwałe zeszpecenie Ubezpieczonego (1 500 zł zł). wiadczenia dodatkowe (za opłat dodatkowej składki): 1) Ryczałt za okres czasowej całkowitej 1) Dzienne wiadczenie z tytułu czasowej niezdolnoci do pracy/nauki 1,5% sumy za kady dzie od 10 dnia po zaistnieniu NW, niezdolnoci do pracy/nauki za okres niezdolnoci dłuzszy ni 14 dni do 30 dnia 1,5 % sumy ubezpieczeni, ryczałt za kolejny 30 dniowy okres niezdolnoci do nauki lub pracy 2% sumy 2) dieta szpitalna w wysokoci 0,2% sumy za dzie pobytu w szpitalu od trzeciego dnia pobytu, 2) Dzienne wiadczenie szpitalne : w wysokoci 0,2% sumy za kady dzie pod warunkiem, e nieprzerwany pobyt w szpitalu trwa 7) zwrot kosztów leczenia do 20% sumy Ubezpieczenia, 8) wiadczenie za zgon ubezpieczonego spowodowany nowotworem złoliwym lub za amputacj koczyny lub czci koczyny ubezpieczonego spowodowanej nowotworem złoliwego lub zgon w nastpstwie wrodzonej wady serca (1 000 zł), 9) wiadczenie za zgon przedstawiciela ustawowego w wyniku NNW zł, 10) Zwrot kosztów za konieczne operacje kosmetyczne w przypadku uszkodzenia lub deformacji powłoki ciał(skóra) wskutek nieszczliwego wypadku powodujcego trwałe zeszpecenie Ubezpieczonego do 20% sumy 11) mier ubezpieczonego w wyniku sepsy. 1) Ryczałt za okres czasowej całkowitej niezdolnoci do pracy/nauki 1,5% sumy za okres niezdolnoci dłuszy ni 14 dni, do 30 dni od wypadku, 2% sumy za kady pełny 30-dniowy okres niezdolnoci, ryczałt wypłacany jest za okres nie dłuszy ni 180 dni łcznie. 2) dieta szpitalna w wysokoci 0,2% sumy za kady dzie pobytu w szpitalu płatna przez maksymalny okres 90 dni od 2 dnia pobytu, 7) wiadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (1 % SU), 8) Dodatkowe wiadczenie w wysokoci 2% sumy za operacyjne leczenie złamania bd zwichnicia, 9) wiadczenie za mier rodzica Ubezpieczonego w nastpstwie NW 10 % sumy. 10) Skrcenie stawu 0,5 % sumy bez wymogu unieruchomienia 1) Zasiłek dzienny za kady dzie niezdolnoci Ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku NW w wysokoci 0,1% sumy od 10 dnia po zaistnieniu NW, 2) Pobyt w szpitalu w wyniku NW 1% sumy za kady dzie od trzeciego dnia pobytu, 10

3 dłuej ni 2 dni jednak nie dłuej ni 90 dni od dnia wystpienia wypadku. 3) Brak w ofercie zwrotu kosztów za 3) Koszty koniecznych operacji 3) Koszty koniecznych operacji 3) Operacje plastyczne w wyniku NW konieczne operacje kosmetyczne, kosmetycznych w zakresie podstawowym kosmetycznych w zakresie podstawowym. do 20% sumy 4) zwrot kosztów leczenia do 20% sumy 4) zwrot kosztów leczenia od zł do 3) Koszty leczenia w zakresie 4) zwrot kosztów leczenia do 10% sumy Ubezpieczenia zł podstawowym. Ubezpieczenia, 5) wiadczenie za zgon ubezpieczonego 5) wiadczenie za zgon ubezpieczonego 5) wiadczenie za zgon ubezpieczonego 5) wiadczenie za powane spowodowany nowotworem złoliwym spowodowany nowotworem złoliwym lub spowodowany nowotworem złoliwym lub zachorowanie 100 % sumy 1000 zł, wrodzon wad serca, wiadczenie w wrodzon wad serca w zakresie. wysokoci zł, podstawowym. 6) wiadczenie za zgon rodzica lub prawnego opiekuna na skutek NW zł. 6) mier rodzica/opiekuna prawnego w nastpstwie nieszczliwego wypadku wiadczenie 1000,00 zł. 6) mier rodzica/opiekuna prawnego w nastpstwie nieszczliwego wypadku w zakresie podstawowym. 6) mier rodzica/opiekuna prawnego w nastpstwie nieszczliwego wypadku w zakresie podstawowym. 11

4 Składka: Concordia TUW Suma Przedszkola i łobki Szkoły podstawowe Gimnazja, zespoły szkół, technika szkoły zawodowe, szkoły specjalne Szkoły sportowe, klasy sportowe, wyczynowe uprawianie sportu Niezdolno do nauki, dieta dzienna, zgon (nowotwór, wada serca) Koszty leczenia zł 17 zł 19 zł 35 zł 5 zł 4 zł zł 21 zł 24 zł 44 zł 6 zł 5 zł zł 25 zł 29 zł 53 zł 7 zł 6 zł zł 30 zł 35 zł 62 zł 7 zł 6 zł zł 34 zł 39 zł 71 zł 10 zł 8 zł zł 39 zł 44 zł 80 zł 11 zł 9 zł zł 43 zł 50 zł 89 zł 11 zł 9 zł zł 65 zł 75 zł 134 zł 121 zł 10 zł zł 108 zł 125 zł 223 zł 13 zł 11 zł Składka: Signal Iduna Polska TU S.A. 12

5 Składka: PZU S.A. łobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea zawodowe, licea ogólnokształcce, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, zespoły szkół, centra kształcenia wiadczenia podstawowe oraz Przykładowa suma wiadczenia dodatkowe wiadczenia dodatkowe: - Koszty leczenia Ryczałt (w zł) - wiadczenia jednorazowe za okres Dieta szpitalna leczenia ,00 4,00 5, ,00 4,00 6, ,00 5,00 7, ,00 5,00 8, ,00 6,00 10, ,00 7,00 11, ,00 7,00 13, ,00 8,00 14, ,00 11,00 19, ,00 19,00 31,00 13

6 Szkoły sportowe Przykładowa suma (w zł) wiadczenia podstawowe oraz wiadczenia dodatkowe: - Koszty leczenia - wiadczenia jednorazowe Ryczałt za okres leczenia wiadczenia dodatkowe Dieta szpitalna ,00 4,00 5, ,00 4,00 6, ,00 5,00 7, ,00 5,00 8, ,00 6,00 10, ,00 7,00 11, ,00 7,00 13, ,00 8,00 14, ,00 11,00 19, ,00 19,00 31,00 Składka: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Suma (PLN) łobki, Przedszkola, Składka w złotych Pozostałe placówki Szkoły/ Klasy sportowe ,00 20,00 34, ,00 21,00 40, ,00 25,00 50, ,00 30,00 58, ,00 35,00 70, ,00 40,00 80, ,00 44,00 88, ,00 66,00 92,00 wiadczenia dodatkowe: Suma (PLN) Zdiagnozowanie wady wrodzonej serca u Ubezpieczonego Składka roczna (PLN) mier Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego ,00 2, , ,00 14

7 Suma (PLN) Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczliwym wypadkiem Składka roczna (PLN) Pobyt w szpitalu w wyniku choroby Zwrot kosztów leczenia ,00 2,00 5, ,50 2,50 6, ,00 3,00 7, ,50 3,50 8, ,00 4,00 9, ,50 4,50 10,00 Suma (PLN) Składka roczna (PLN) Powane zachorowania Operacje w wyniku nieszczliwego wypadku ,00 5,40 5, ,00 7,20 7, ,00 9,00 9,00 Suma (PLN) Zasiłek dzienny za kady dzie pełnej niezdolnoci Ubezpieczonego do nauki lub pracy Składka roczna (PLN) Operacje w wyniku choroby Operacje plastyczne w wyniku nieszczliwego wypadku ,00 1, ,00 2, , , ASSISTANCE EDU suma składka roczna od osoby 2,00 PLN 15

8 16

9 UBEZPIECZENIE MAJTKU Podstawowe odstpstwa/rónice midzy ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpiecze: Concordia Polska TUW Signal Iduna Polska S.A. PZU S.A. zakres nie obejmuje ryzyka kradziey zwykłej w ubezpieczeniu maszyn, urzdze i wyposaenia oraz sprztu elektronicznego przenonego Klauzula zabezpiecze przeciwkradzieowych uwzgldnia maszyny, urzdzenia i wyposaenie konieczno dopłaty dodatkowej składki (200 zł) za włczenie do zakresu od kradziey urzdze zewntrznych budynku np. kamer monitoringu zakres od ognia i innych zdarze losowych nie obejmuje ryzyka mrozu oraz zalania wskutek podniesienia si wód gruntowych koniecznoci dopłaty dodatkowej składki (500zł) za włczenie do zakresu szkód powstałych w nastpstwie topnienia zalegania oraz ciaru niegu i lodu. zakres nie obejmuje ryzyka kradziey zwykłej w ubezpieczeniu maszyn, urzdze i wyposaenia oraz sprztu elektronicznego przenonego Klauzula zabezpiecze przeciwkradzieowych uwzgldnia zarówno maszyny, urzdzenia i wyposaenie jak, i przenony sprzt elektroniczny konieczno dopłaty dodatkowej składki (190 zł) za włczenie do zakresu od kradziey urzdze zewntrznych budynku np. kamer monitoringu zakres od ognia i innych zdarze losowych nie obejmuje ryzyka mrozu. Ubezpieczenie kradziey zwykłej maszyn, urzdze, wyposaenia oraz gotówki za opłat dodatkowej składki (500 zł). Brak kradziey zwykłej dla sprztu elektronicznego przenonego klauzula zabezpiecze przeciwkradzieowych uwzgldnia maszyny, urzdzenia i wyposaenie, zakres obejmuje ubezpieczenie urzdze zewntrznych budynku np. kamer monitoringu bez potrzeby dopłaty dodatkowej składki zakres od ognia i innych zdarze losowych nie obejmuje zalania wskutek podniesienia si wód gruntowych. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group zakres obejmuje ryzyko kradziey zwykłej w ubezpieczeniu maszyn, urzdze i wyposaenia oraz sprztu elektronicznego przenonego Klauzula zabezpiecze przeciwkradzieowych uwzgldnia zarówno maszyny, urzdzenia i wyposaenie jak, i przenony sprzt elektroniczny, zakres obejmuje ubezpieczenie urzdze zewntrznych budynku np. kamer monitoringu bez potrzeby dopłaty dodatkowej składki zakres od ognia i innych zdarze losowych obejmuje ryzyko mrozu oraz zalania w nastpstwie podniesienia si wód gruntowych. 17

10 Składki: Ubezpieczenie OC placówki owiatowej Suma gwarancyjna Concordia Polska TUW Signal Iduna Polska TU S.A. PZU S.A. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group zł 26 zł 50 zł 105 zł 5 zł Ubezpieczenie OC nauczycieli Zakład Ubezpiecze Concordia Polska TUW Signal Iduna Polska TU S.A. PZU S.A. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Składka od nauczyciela 3 zł 5 zł 3 zł 5 zł Suma Gwarancyjna zł zł zł zł Ubezpieczenie maszyn, urzdze i wyposaenia Ubezpieczenie od ognia i innych zdarze losowych Ubezpieczenie od kradziey z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Concordia Polska TUW - składka Signal Iduna Polska TU S.A. PZU S.A. - składka InterRisk S.A. Vienna Insurance Group - składka zł zł zł 190,00 zł 204,00 zł 423,00 zł 92,00 zł zł zł zł 275,00 zł 306,00 zł 634,00 zł 138,00 zł zł zł zł 380,00 zł 408,00 zł 845,00 zł 184,00 zł zł zł zł 500,00 zł 510,00 zł 1056,00 zł 230,00 zł zł zł zł 740,00 zł 751,00 zł 1625,00 zł 334,00 zł zł zł zł 940,00 zł 937,00 zł 1783,00 zł 409,00 zł zł zł zł 1 145,00 zł 1347,00 zł 1899,00 zł 514,00 zł zł zł zł 1 505,00 zł 1647,00 zł 2088,00 zł 657,00 zł zł zł zł 1 820,00 zł 2057,00 zł 2431,00 zł 800,00 zł zł zł zł 3 630,00 zł 3993,00 zł 3881,00 zł 1 600,00 zł Ubezpieczenie sprztu elektronicznego przenonego: Concordia Polska TUW stawka 1,8% Signal Iduna Polska TU S.A. stawka 1,8% PZU S.A. stawka 1,74% InterRisk S.A. Vienna Insurance Group stawka 1,4% Ubezpieczenie gotówki: Suma Concordia Polska TUW Signal Iduna Polska TU S.A. PZU S.A. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group zł 90 zł 90 zł 90 zł 65 zł zł 150 zł 160 zł 170 zł 145 zł zł 220 zł 240 zł 260 zł 235 zł

11 INNE UWAGI Concordia TUW zniki na pozostałe produkty ubezpieczeniowe dla rodziców dzieci ubezpieczonych w programie Signal Iduna Polska TU S.A. PZU S.A. OC za rzeczy uczniów przyjte do przechowalni w szatni InterRisk S.A. Vienna Insurance Group ubezpieczenie ASSISTANCE EDU PLUS za opłat dodatkowej składki Ubezpieczenie Ochrony Prawnej nauczycieli 19

INFORMACJA O PROGRAMIE UBEZPIECZEŃ PAKIET SZKOŁA 2015

INFORMACJA O PROGRAMIE UBEZPIECZEŃ PAKIET SZKOŁA 2015 INFORMACJA O PROGRAMIE UBEZPIECZEŃ PAKIET SZKOŁA 2015 SPIS TREŚCI Pismo przewodnie 3 Instrukcja postępowania w Programie Pakiet Szkoła 2015 5 Oświadczenie 6 Procedura VI...7 Porównanie ofert Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAJLEPSZEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO

OFERTA NAJLEPSZEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO Załącznik nr 6 do Kierunków EDU PLUS 2011 OFERTA NAJLEPSZEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS rok szkolny/ akademicki 2012/2013 Indywidualną obsługę Państwa placówki oświatowej zapewnia profesjonalny współpracownik

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant)

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MJATKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŹŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Stanisław Humiński Numer telefonu: 601751260 Adres e-mail: shuminski@agentpzu.pl Powszechny

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy ZESPÓŁ SZKÓŁ W WICKU Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy P O L I S A GGB 11791579 Zgłaszanie roszczeń 24 h na dobę przez cały tydzień Infolinia 801 102 102 /jeden impuls/ 22 566 55 55 /z tel. komórkowego/

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO. rok szkolny/ akademicki 2015/2016. 1 S t r o n a

EDU PLUS OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO. rok szkolny/ akademicki 2015/2016. 1 S t r o n a OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS rok szkolny/ akademicki 2015/2016 Indywidualną obsługę Państwa placówki oświatowej zapewnia profesjonalny współpracownik InterRisk S.A. Vienna Insurance Group: Imię

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolna 2014/2015

Oferta szkolna 2014/2015 Oferta szkolna 2014/2015 Pakiet Aktywna Szkoła wsparcie: Szanowna/y Pani Dyrektor/Panie Dyrektorze, Rado Pedagogiczna, Rado Rodziców Jak co roku, w imieniu swoim i Towarzystw Ubezpieczeniowych pozwalamy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Warszawa, dnia 16 września 2013 r. DZP 292 6/13 INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEN DLA SZKOt

OFERTA UBEZPIECZEN DLA SZKOt OFERTA UBEZPIECZEN DLA SZKOt i Powszechny ZaWad Ubezpieczen Spolka Akcyjna S^d Rejonowy dia m.st. Warszawa, XII Wydzial Gospodarczy, K R S 9831, NIP: 526-025-10-49, kapital zaktadowy 86.352.300 z^ wplacony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Kierunków EDU PLUS 2013 EDU PLUS UBEZPIECZENIE SZKOLNE

Załącznik nr 1 do Kierunków EDU PLUS 2013 EDU PLUS UBEZPIECZENIE SZKOLNE Załącznik nr 1 do Kierunków EDU PLUS 2013 EDU PLUS UBEZPIECZENIE SZKOLNE POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 2 Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 2 DEFINICJE 2 JAKĄ OCHRONĘ zapewnia

Bardziej szczegółowo

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS rok szkolny 2013/2014 Indywidualną obsługę Państwa placówki oświatowej

Bardziej szczegółowo

OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 2 Co oznaczają określenia użyte w OWU? 2 DEFINICJE 2 JAKĄ OCHRONĘ zapewnia UBEZPIECZENIE? 9 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 9 Jaką Opcję ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus Spis treści Postanowienia początkowe... 1 Co oznaczają określenia użyte w OWU? - DEFINICJE... 1 Jaką ochronę zapewnia Ubezpieczenie? - PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE W PODRÓY POSIADACZY KART VISA BUSINESS GOLD

UBEZPIECZENIE W PODRÓY POSIADACZY KART VISA BUSINESS GOLD UBEZPIECZENIE W PODRÓY POSIADACZY KART VISA BUSINESS GOLD (Wycig z OWU Posiadaczy Bankowych Kart Płatniczych z uwzgldnieniem postanowie odmiennych) Na podstawie Umowy Nr 311/BUC/520/2001 PZU S.A. udziela

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo