Spis treści. Przedmowa. Podstawy R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Przedmowa. Podstawy R"

Transkrypt

1 Spis treści Przedmowa Podstawy R 1. Środowisko R i program RStudio 1.1. Cechy języka R 1.2. Organizacja pracy w R i RStudio Konsola R Program RStudio Pierwsze kroki w trybie interaktywnym Edytor skryptów System pomocy 2. Podstawowe typy atomowe: wektory i NULL 2.1. Podstawowe i złożone typy danych w R 2.2. Wektory atomowe Wektory wartości logicznych Wektory liczbowe i zespolone Wektory napisów Hierarchia typów dla wektorów atomowych 2.3. Tworzenie obiektów nazwanych 2.4. Braki danych, wartości nieskończone i nie-liczby 2.5. Typ pusty (NULL) 3. Operacje na wektorach 3.1. Podstawowe operatory Operatory arytmetyczne Operatory logiczne Operatory relacyjne Priorytety operatorów 3.2. Indeksowanie wektorów. Filtrowanie danych Rodzaje indeksatorów Modyfikowanie wybranych elementów 3.3. Przegląd funkcji wbudowanych Zwektoryzowane funkcje matematyczne Agregacja danych Operacje na sąsiadujących elementach wektorów Wyszukiwanie indeksów elementów wektorów Operacje oparte na permutowaniu elementów wektora Operacje na zbiorach Podstawowe operacje na napisach 4. Listy 4.1. Tworzenie list 4.2. Indeksowanie list Operator "[" Operator "[[" Modyfikowanie zawartości list 4.3. Wybrane operacje Łączenie, rozwijanie i powielanie list Wywoływanie funkcji na wszystkich elementach listy 5. Funkcje 5.1. Tworzenie obiektów typu funkcja Bloki wyrażeń Sprawdzanie poprawności argumentów Kilka uwag dla projektantów funkcji Biblioteki funkcji w plikach.r Odwoływanie się do funkcji z pakietów R 5.2. Zasięg nazw w funkcjach 5.3. Parametry i argumenty Przekazywanie argumentów przez wartość Parametry z argumentami domyślnymi Leniwa ewaluacja Parametr specjalny 6. Modyfikacja przepływu sterowania

2 6.1. Wyrażenia warunkowe if i if... else Określanie testowanego warunku Wartości zwracane przez wyrażenia warunkowe 6.2. Pętle Pętla while Pętla repeat Pętla for 6.3. Uwagi na temat wydajności Wydajność pętli w R Złożoność czasowa algorytmów 7. Atrybuty obiektów 7.1. Nadawanie i odczytywanie atrybutów 7.2. Atrybuty specjalne Atrybut comment Atrybut names Atrybut class. Wstęp do programowania obiektowego w S O zachowywaniu i gubieniu atrybutów przez funkcje 8. Typy złożone 8.1. Macierze i tablice Tworzenie macierzy Indeksowanie macierzy Wybrane operacje na macierzach Tablice jako uogólnienie macierzy Atrybut dimnames 8.2. Szeregi czasowe 8.3. Czynniki Tworzenie czynników Dlaczego czasem warto stosować czynniki? Wybrane operacje na czynnikach 8.4. Ramki danych Operatory indeksowania. Filtrowanie danych Wybrane operacje na ramkach danych Przygotowanie danych 9. Przetwarzanie napisów 9.1. Standardy kodowania znaków Kodowanie ASCII bitowe kodowania polskich znaków diakrytycznych Kodowanie UTF Konwersja kodowań 9.2. Podstawowe operacje na napisach Wyznaczanie długości napisów Porównywanie napisów Łączenie i powielanie napisów Białe znaki, znaki specjalne i wypełnianie Formowanie napisów na podstawie innych obiektów języka R Zmiana pojedynczych znaków Wyznaczanie podnapisów 9.3. Wyszukiwanie wzorca Wzorce ustalone Wyrażenia regularne Dopasowywanie dokładne i częściowe: jedna opcja z wielu 9.4. Data i czas Reprezentacja dat Reprezentacja czasu Operacje arytmetyczne Konwersja daty i czasu 10. Przetwarzanie plików Podstawowe operacje na plikach i katalogach Ścieżki dostępu do plików i katalogów Aktualny katalog roboczy. Ścieżki względne Informacje o plikach i katalogach Wybrane działania na plikach i katalogach Wyszukiwanie plików i katalogów Serializacja i deserializacja obiektów Dane tabelaryczne Lądowanie danych tabelarycznych

3 Zapisywanie danych tabelarycznych Pliki tekstowe Odczyt plików tekstowych Zapis plików tekstowych Połączenia URL, czyli ujednolicone lokalizacje zasobów TWorzenie połączeń Odczyt z i zapis do połączeń Zarządzanie otwartymi połączeniami Nota o plikach binarnych Wizualizacja wyników 11. Niskopoziomowe operacje graficzne Grafika: po co, kiedy i jak? Podstawy użycia pakietu graphics Strona i rysunki Parametry graficzne Rysowanie punktów i odcinków (łamanych) Barwy Rysowanie wielokątów Wypisywanie tekstu Układ współrzędnych Tworzenie wielu rysunków na jednej stronie Urządzenia graficzne Urządzenia pdf () i postscript O Urządzenia png() i jpego Urządzenie tikzo 12. Wysokopoziomowe operacje graficzne Rysowanie układu współrzędnych Adnotacje i legenda Wizualizacja danych jednowymiarowych Wizualizacja danych dwuwymiarowych Wizualizacja danych wielowymiarowych Dodatek: przetwarzanie obrazów rastrowych 13. Generowanie raportów przy użyciu pakietu knitr Języki znaczników Język HTML Język TgX i pakiet IATgX Podstawy HTML5 i IATEX-a Pakiet knitr knitr i HTML knitriiatex Dostosowywanie ustawień pakietu knitr i wstawek Ustawienia wstawek Ustawienia pakietu Zastosowania R 14. Metody numeryczne i obliczenia naukowe Wprowadzenie Matematyczny formalizm a metody numeryczne Własności arytmetyki zmiennopozycyjnej Algebra wektorów i macierzy Normy i metryki Wektory i wartości własne Rozkład Choleskiego Rozkład QR Rozkład SVD Różniczkowanie i całkowanie Różniczkowanie numeryczne Całkowanie numeryczne Optymalizacja Algorytmy programowania matematycznego Algorytmy optymalizacji ciągłej ogólnego zastosowania Interpolacja, wygładzanie i aproksymacja Interpolacja jednowymiarowa Interpolacja dwuwymiarowa Wygładzanie

4 Aproksymacja Rozwiązywanie (układów) równań (nie)liniowych Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji jednej zmiennej Rozwiązywanie układów równań liniowych Rozwiązywanie układów równań nieliniowych 15. Symulacje i wnioskowanie statystyczne Generowanie liczb (pseudo)losowych Źródła (pseudo)losowości Określanie ziarna generatora Szczegóły działania generatora Rozkłady prawdopodobieństwa w R Przedrostki nazw funkcji związanych z rozkładami Wybrane jednowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa Zmienne losowe wielowymiarowe Wnioskowanie statystyczne Estymacja punktowa Testowanie hipotez i estymacja przedziałowa Przykładowe eksperymenty losowe Własności estymatorów parametrów rozkładu Gamma Badanie mocy testu Shapiro-Wilka Testowanie generatora liczb z rozkładu Pareto Całkowanie Monte Carlo Analiza gry Memo Zagadnienia zaawansowane 16. Zarządzenie środowiskiem R Podstawowe informacje Informacje o R Informacje o systemie Uruchamianie i zamykanie środowiska R Historia poleceń Opcje globalne Ustawienia lokalizacyjne Rozszerzanie możliwości R Instalacja i aktualizacja pakietów Wywoływanie innych programów Zarządzanie pamięcią Informacja o rozmiarze obiektów Kopiowanie na żądanie Automatyczne odśmiecanie pamięci Typ podstawowy, tryb a klasa obiektów 17. Środowiska Środowiska jako zbiory obiektów Podstawowe operacje na obiektach w środowisku Środowiska a listy Przekazywanie środowisk funkcjom Wskaźniki na środowiska otaczające Przypadek ręcznie tworzonych środowisk Ścieżka wyszukiwania Przestrzenie nazw i środowiska eksportowane przez pakiety 18. Syntaktyka i semantyka języka R Obiekty reprezentujące wyrażenia języka R Parser Cytowanie Wywołania, czyli wyrażenia złożone Środowiskowy model obliczeń Ewaluacja wyrażeń Bieżące środowisko ewaluacyjne Ewaluacja wyrażeń w obrębie funkcji Lokalne środowiska ewaluacyjne Środowiska otaczające lokalne środowiska ewaluacyjne Środowiska wywołujące Ewaluacja argumentów Formuły Przykłady funkcji stosujących argumenty typu formuła Formuły jako wywołania

5 19. Pielęgnowanie kodu Obsługa wyjątków Błędy i inne wyjątki Obsługa ostrzeżeń i komunikatów diagnostycznych Obsługa błędów Testowanie oprogramowania Debugowanie kodu Pomiar wydajności kodu Badanie krótkich fragmentów kodu Profilowanie aplikacji 20. Programowanie zorientowane obiektowo Paradygmaty programowania obiektowego a R Klasy S Określanie klasy obiektu Ekspediowanie metod Przeciążanie metod Klasy S Definiowanie klas i tworzenie obiektów Definiowanie funkcji generycznych i metod Klasy S4 a klasy S Klasy referencyjne Specjalne rodzaje funkcji Funkcje podstawieniowe Przeciążanie operatorów Wbudowane grupy funkcji generycznych 21. Co dalej? Bibliografia Skorowidz

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Biblia.

Excel 2010 PL. Biblia. Excel 2010 PL. Biblia. Autor: John Walkenbach Twoje kompletne źródło wiedzy o Excelu 2010! Przedstaw dane za pomocą wykresów Dokonaj szczegółowej analizy trendów Ujarzmij formuły, funkcje, tabele, arkusze

Bardziej szczegółowo

Excel 2013 PL. Biblia

Excel 2013 PL. Biblia Excel 2013 PL. Biblia Autor: John Walkenbach Excel to najpopularniejszy arkusz kalkulacyjny na rynku, ceniony przez studentów, księgowych i analityków. Program oferuje użytkownikom tysiące zastosowań.

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

AssetCenterTM Wersja 3.5 Opisy funkcji systemu AssetCenter: Ogólny spis treści, indeks i słowniczek

AssetCenterTM Wersja 3.5 Opisy funkcji systemu AssetCenter: Ogólny spis treści, indeks i słowniczek AssetCenterTM Wersja 3.5 Opisy funkcji systemu AssetCenter: Ogólny spis treści, indeks i słowniczek listopad 13, 2000 ACT-3,5X-PL -00776 Peregrine Systems, Inc., 1999-2000. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Wstêp do programowania w jêzyku C++

Wstêp do programowania w jêzyku C++ IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Warunki równoważności:

Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Warunki równoważności: ZAŁĄCZNIK NR 6 Opis równoważności: oprogramowanie specjalistyczne Poz. 1 Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Graficzny interfejs użytkownika; graficzna interpretacja wyników obliczeń; realizacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania komputerów Computer Programming Basics. w c Kurs egzaminacyjny Zaliczenie kursu na ocenę 2 1 14 tygodni zajęć

Podstawy programowania komputerów Computer Programming Basics. w c Kurs egzaminacyjny Zaliczenie kursu na ocenę 2 1 14 tygodni zajęć Podstawy programowania komputerów Computer Programming Basics Kod przedmiotu AOZI1000WSUPPRO LICZBA GODZIN Kursy poprzedzające Słowa kluczowe 4,5 ECTS dzienne magisterskie Koszalin Imię i Nazwisko organizującego

Bardziej szczegółowo

Autor: Grażyna Koba. Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony Plan wynikowy klasa III

Autor: Grażyna Koba. Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony Plan wynikowy klasa III Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony,

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xi Wstęp... xiii

Spis treści. Podziękowania... xi Wstęp... xiii Podziękowania... xi Wstęp.... xiii Część I Wprowadzenie do Microsoft Visual Basic 2010 1 Poznawanie środowiska Visual Studio Integrated Development Environment.... 3 Środowisko programowania Visual Studio...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po pakiecie

Przewodnik po pakiecie PRZEMYSŁAW BIECEK Przewodnik po pakiecie R Wydanie drugie, rozszerzone Oficyna Wydawnicza GiS Wrocław, 2011 Wnioski, skargi i zażalenia należy kierować do Przemysław Biecek e-mail: przemyslaw.biecek@gmail.com

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH Z TECHNOLOGII ORACLE

KATALOG SZKOLEŃ OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH Z TECHNOLOGII ORACLE KATALOG SZKOLEŃ OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH Z TECHNOLOGII ORACLE wersja z dnia 7.03.2012 Sprawdź czy posiadasz najnowszą wersję Database Consulting http://dataconsulting.pl/ infolinia: 801 009 706 tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

Python. Receptury IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE

Python. Receptury IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

EITCA/BI. Akademia Informatyki Biznesowej. Zawartość programowa Akademii:

EITCA/BI. Akademia Informatyki Biznesowej. Zawartość programowa Akademii: EITCA/BI Akademia Informatyki Biznesowej Zawartość programowa Akademii: EITC/BI/ITIM: e-zarządzanie (15h) EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji (15h) EITC/BI/GADW: Reklama

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Część I Podstawy... 23

Część I Podstawy... 23 O autorach... 17 Wprowadzenie... 19 Część I Podstawy... 23 Rozdział 1. Szybka instalacja... 25 Instalacja w systemie Linux/Unix... 25 Instalacja MySQL... 26 Instalacja Apache... 26 Instalacja PHP... 28

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/09. 1 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD. 2. Porównaj grafikę wektorową i bitową oraz wymień programy wykorzystujące oba

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana.

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. Tytuł oryginału: Excel 2013 Bible Tłumaczenie: Piotr Cieślak z wykorzystaniem fragmentów Excel 2010 PL. Biblia w tłumaczeniu Daniela Kaczmarka ISBN: 978-83-246-7864-8 Copyright 2013 by John Wiley & Sons,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED5.1-6 2008/09. 1 Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania Pytania z wykładu 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD.

Bardziej szczegółowo