Obniżka opłat za śmieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obniżka opłat za śmieci"

Transkrypt

1 Nr 3/84/13 czerwiec 2013 Obniżka opłat za śmieci - strona 44 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Gminne inwestycje - Odpady komunalne - Przedszkole - Szkoły - Biblioteka publiczna 310 nowych punktów świetlnych - strona 2 - Muzeum Filumenistyczne - Pomoc społeczna - Zajączek wielkanocny - Zabytki - Promocja - Sport - Seniorzy - Bystrzyckie aktualności - Ocalić od zapomnienia

2 2 Biuletyn Bystrzycki 3/84/13 Gminne inwestycje Lampy hybrydowe w Gminie nowych punktów świetlnych Zadanie inwestycyjne jest realizowane w dwóch etapach. W kwietniu 2013 r. zostały ostatecznie wytyczone lokalizacje lamp hybrydowych przeznaczonych do realizacji w pierwszym etapie tj. 155 punktów świetlnych. W pierwszym etapie zostaną wykonane lampy hybrydowe w następujących miejscowościach: - Gorzanów 29 punktów świetlnych, - Kamienna 3 punkty świetlne, - Marianówka 13 punktów świetlnych, - Mielnik 6 punktów świetlnych, - Międzygórze 10 punktów świetlnych, - Nowa Bystrzyca 25 punktów świetlnych, - Stary Waliszów 19 punktów świetlnych, - Szklarka 4 punkty świetlne, - Wójtowice 6 punktów świetlnych (docelowo 9 punktów świetlnych), - Zabłocie 20 punktów świetlnych, - Zalesie 20 punktów świetlnych. Od 15 maja 2013 r. fi rma wykonawcza RMS Polska Sp z o.o. z Zagorzyc rozpoczęła montaż lamp hybrydowych w Starym Waliszowie i w Zabłociu. Pierwsze nowoczesne lampy hybrydowe już świecą. Termin zakończenia pierwszego etapu zadania upływa dnia r. Realizacja drugiego etapu zadania tj. kolejnych 155 punktów świetlnych obejmuje następujące miejscowości: Młoty, Mostowice, Nowa Łomnica, Nowy Waliszów, Pławnica, Ponikwa, Poręba, Spalona, Wilkanów, Wójtowice, Wyszki. Termin zakończenia drugiego etapu zadania: r. Zadanie jest dof inansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie g o s p o d a r k i wiejskiej, działanie 321, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w wysokości zł. C Budowa sali sportowej w Wilkanowie Obecnie trwają roboty związane z realizacją zadania pn.: Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie. W ramach przedmiotowej inwestycji powstanie obiekt sportowy składający się z budynku pełnowymiarowego sali gimnastycznej o wymiarach areny równych 35,70 m x 18,70 m (długość x szerokość) i wysokości netto 9,36 m wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie. W budynku sali gimnastycznej będą zlokalizowane następujące boiska do gier zespołowych: - boisko główne do koszykówki oraz dwa boiska treningowe; - boisko główne do siatkówki oraz dwa boiska treningowe. Na boisku można będzie rozgrywać mecze koszykówki, siatkówki i tenisa stołowego. Sala wyposażona będzie w widownię dla maksymalnie 100 miejsc (trybuna składana - ruchoma). ciąg dalszy na stronie 3

3 3/84/13 Biuletyn Bystrzycki 3 W budynku zlokalizowane będą następujące pomieszczenia: - zaplecze szatniowo-sanitarne dla użytkowników sali gimnastycznej zaprojektowano z podziałem na zespół damski i męski. W każdym zespole będą dwie przebieralnie, jeden węzeł sanitarny oraz węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach, - pomieszczenie trenerów wraz z zapleczem sanitarnym z oknem obserwacyjnym na arenę sali gimnastycznej, - sanitariaty ogólne: męski, damski i dla niepełnosprawnych, - pomieszczenie porządkowe, - magazyn sprzętu sportowego, z którego prowadzi wejście konserwatorskie dla pomieszczeń technicznych poddasza, - pomieszczenie techniczno-gospodarcze mieszczące hydrofor, - kotłownia na paliwo olejowe oraz magazyn oleju, - komunikację ogólną. Budynki wyposażone będą kompleksowo w instalacje: wewnętrzna wod. - kan., woda ciepła użytkowa, elektryczna, oświetlenie awaryjne p.poż., odgromowa, wentylacyjno grzewcza z uzyskaniem czynnika grzejnego poprzez własną kotłownię na paliwo olejowe oraz gruntowy wymiennik ciepła. Inwestycja obejmuje także zagospodarowanie terenu czyli parking, drogę dojazdową, chodniki oraz drogę p.poż. Dane ogólne całości inwestycji: powierzchnia zabudowy - 995,00 m² powierzchnia użytkowa - 872,70 m² kubatura ,00 m³ ilość kondygnacji - 1 wysokość zewnętrzna - 10,20 m. Planowany termin zakończenia zadania: r. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ,00 zł. C Budowa Skate Parku Etap I Obecnie trwają roboty budowlane związane z budową Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - I etap. W ramach I go etapu zadania zostanie wykonana podbudowa i nawierzchnia płyty Skate Parku z asfaltobetonu, chodnik z kostki betonowej, odwodnienie płyty oraz zostaną zamontowane elementy małej architektury (ławki i kosze). Termin zakończenia I go etapu zadania: r. W II etapie zadania zostaną zamontowane urządzenia na Skate Parku. Po zakończeniu inwestycji - Etap I i II przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej powstanie nowy kompleks Gminne inwestycje cd. sportowy, który przyczyni się do promowania aktywnego trybu życia oraz alternatywnego spędzania wolnego czasumłodzieży. C Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 w miejscowości Szklarka W maju 2013 r. Gmina Bystrzyca Kłodzka podpisała porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania pn.: Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka - Bystrzyca Kłodzka w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Bystrzyca Kłodzka. Udział fi nansowy Gminy w realizacji zadania wynosi 55 %, natomiast Województwa Dolnośląskiego 45 %. W roku 2013 zostanie wykonana dokumentacja techniczna, natomiast w roku 2014 będą wykonane roboty budowlane. W ramach inwestycji zostaną wybudowane dwie zatoki autobusowe postojowe wraz z oświetleniem oraz odwodnieniem terenu. Wykonana inwestycja poprawi bezpieczeństwo osób pieszych oraz innych uczestników ruchu samochodowego korzystającego z drogi wojewódzkiej nr 388. C Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową, a ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej W roku 2013 zostanie wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowa dla zadania pn.: Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową - drogą powiatową nr 3236 D, a ul. Zamenhofa - drogą powiatową nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej (obwodnica do Mondi Sp. z o.o.) Zadanie jest wspólnie fi nansowane przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i Powiat Kłodzki, realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku. Na powyższe zadanie Gmina Bystrzyca Kłodzka udziela 50 % dofi nansowania. W kolejnych latach Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Gmina Bystrzyca Kłodzka będą czynić starania o pozyskanie na realizację zadania środków fi nansowych z Unii Europejskiej. Zrealizowana inwestycja spowoduje wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych ze ścisłej strefy uzdrowiska Długopole-Zdrój. Roberta Gazda Wydział Inwestycji ciąg dalszy na stronie 4

4 4 Biuletyn Bystrzycki 3/84/13 Nowy plac zabaw w Bystrzycy Kłodzkiej Gminne inwestycje cd. Z uwagi na fakt, że Fundacja Muszkieterowie i Gmina Bystrzyca Kłodzka podjęły współpracę w zakresie realizacji zainicjowanej przez Fundację akcji społecznej: Place Zabaw- -Muszkieterowie - dnia 15 maja 2013 r. została podpisana umowa między Fundacją Muszkieterów z siedzibą w Poznaniu, reprezentowaną przez Pana Marka Ferugę - Prezesa Zarządu, a Gminą Bystrzyca Kłodzka reprezentowaną przez Panią Renatę Surmę - Burmistrza. Przedmiotem tej umowy jest budowa placu zabaw, usytuowanego przy ulicy Górnej w Bystrzycy Kłodzkiej obok łącznika do ul. C.K. Norwida (Stare Osiedle). Zadaniem Gminy przy realizacji tego projektu jest: udostępnienie miejsca i jego adaptacja wraz z wykonaniem ogrodzenia. Zadaniem Fundacji jest dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych - których koszt wyniesie zł brutto. Koszty poniesione przez Fundację zł, koszty Gminy ok zł. C Wyremontowane chodniki w Bystrzycy Kłodzkiej W dniu 17 maja 2013 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej rozpoczęli remont części chodnika przy ulicy lecia Państwa Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej. Planowane jest położenie ok. 100 m 2 kostki Polbruk. Wyremontowany odcinek chodnika nie tylko zwiększy bezpieczeństwo pieszych, ale również poprawi wizerunek estetyczny wyremontowanych budynków. Zadanie wykonywane ze środków gminnych, wartość ok zł. Julian Drożdż Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej fot. Wygląd obecnego przebiegu prac przy ul lecia P.P. w Bystrzycy Kłodzkiej C Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie W dniu 8 kwietnia 2013 r. Gmina Bystrzyca Kłodzka podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dofi nansowanie zadnia pn. Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie wraz z wyposażeniem sali widowiskowej. Projekt uzyskał dofi nansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , z działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Zadnie będzie polegało na wykonaniu elewacji budynku, drenażu wokół budynku, a także wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. W celu udostępnienia obiektu większej ilości mieszkańców planowany jest również zakup 100 nowych krzeseł do sali widowiskowej Wiejskiego Ośrodka Kultury. Realizacja zadania ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, stworzenie im warunków do kultywowania lokalnych obyczajów i tradycji, a także zaspokojenie ich potrzeb społecznych. Remont WOK oraz wyposażenie sali poprawi stan techniczny budynku oraz wpłynie na atrakcyjność całej miejscowości. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych jest na sierpień 2013 r. Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury będzie dofi nansowany ze środków Unii Europejskiej. Monika Pyrcz-Jurczyk Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego

5 3/84/13 Biuletyn Bystrzycki 5 SEGREGACJA ODPADÓW WOREK / POJEMNIK w kolorze PAPIER (KOLOR NIEBIESKI) PLASTIK METAL OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE (KOLOR ŻÓŁTY) SZKŁO (KOLOR ZIELONY) POJEMNIK NA POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI /ZMIESZANE/ 4 : Tu wrzucamy: - gazety,czasopisma, katalogi, - papier szkolny, biurowy, - książki, zeszyty, - torby papierowe, - papier pakowy, - pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę, - ścinki papierowe. PAMIĘTAJ: - usuń zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania. Tu wrzucamy: - butelki po napojach np. typu PET (zgniecione), - artykuły gosp. domowego z tworzyw sztucznych np. po szamponach, płynach, - plastikowe opakowania, pojemniki, kubki np. po jogurtach, margarynach, - kartony po mleku i sokach, - puszki po napojach i konserwach, - drobny złom żelazny i metale. PAMIĘTAJ: - wrzucaj czyste opakowania, zgnieć je przed wyrzuceniem, ściągnij nakrętkę. Tu wrzucamy: - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, - butelki po napojach alkoholowych, - szklane opakowania po kosmetykach, np. słoiki po kremach, flakony po perfumach. PAMIĘTAJ: - nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika. Tu wrzucamy: - odpady pozostałe po segregacji, których nie wrzucam do kolorowych worków/pojemników tj. pampersy, art. higieniczne, lustra, worki z odkurzacza, popioły, ceramika, szkło płaskie. : Tu nie wrzucamy: - zabrudzonego i tłustego papieru, - papieru z folią, - kartonów po mleku, soku i napojach, - papieru przebitkowego (rachunki, faktury), - pieluch jednorazowych, - artykułów i papierów higienicznych, - opakowań po materiałach budowlanych np. po cemencie, - tapet. Tu nie wrzucamy: - butelek i pojemników z zawartością, - butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), - opakowań po lekach, - pojemników po wyrobach chemicznych np. po środkach chwastobójczych i owadobójczych, - zabawek, sprzętu AGD, - styropianu, - opakowań po aerozolach, - puszek po farbach i lakierach, - skrzynek po napojach. Tu nie wrzucamy: - szkła stołowego, fajansu, - porcelany i ceramiki, - luster i szkła okiennego, - żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, - reflektorów, izolatorów, - szkła żaroodpornego, - doniczek, - ekranów i lamp telewizyjnych, - szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych. Tu nie wrzucamy: - odpadów, które należy wrzucić do kolorowych worków/pojemników - odpadów niebezpiecznych: baterii, chemikaliów, opon, lamp neonowych, - odpadów wielkogabarytowych, - leków, sprzętu RTV i AGD. ciąg dalszy na stronie 6

6 6 Biuletyn Bystrzycki 3/84/13 BIOODPADY gromadzimy w przydomowych kompostownikach, w przypadku zadeklarowania woli korzystania z nich. Co kompostować? Organiczne odpady ogrodowe np. trawa, liście, pocięte drobno gałązki, pozostałości resztek warzyw i owoców, pozostałości kuchenne z gospodarstw domowych: obierki warzyw i owoców, resztki żywnościowe, skorupki jaj. Pocięty, niekolorowy papier i tekturę jeśli nie spełniły wymagań, pozwalających wyrzucić ich do pojemników na PAPIER. *Pamiętajmy, że kompostowanie jest jedną z najkorzystniejszych form usuwania odpadów organicznych. ODPADY TAKIE JAK: - ODPADY WIELKOGABARYTOWE: meble, zużyty sprzęt AGD i RTV, opony; - ODPADY Z REMONTÓW: gruz remontowo budowlany; - ODPADY ZIELONE I ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI: trawa, liście; - ODPADY NIEBEZPIECZNE: żarówki, świetlówki, baterie, akumulatory, chemikalia, leki, etc. powstające w gospodarstwach domowych, będą przyjmowane bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do oraz w soboty od godz do razy w roku w ramach tzw. Akcji wystawka bezpłatnie będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble, zużyty sprzęt AGD i RTV, opony. W ramach ponoszonej opłaty, Mieszkańcy mogą oddać każdą ilość odpadów komunalnych. Worki do segregacji odpadów komunalnych będą dostarczane Mieszkańcom bezpłatnie w ramach ponoszonej opłaty, przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru odpadów. Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka surowce wtórne zbierane są w systemie pojemnikowym, dostępnym dla każdego Mieszkańca. Gniazda pojemników (na szkło, papier i plastik) ustawione są w centrach miejscowości, w miejscach uczęszczanych przez Mieszkańców. Segregacja się opłaca - za odpady wysegregowane zapłacimy mniej i chronimy środowisko!

7 3/84/13 Biuletyn Bystrzycki 7 Imprezy wakacyjne 2013 Biblioteka Publiczna Biblioteka Centralna - wakacyjne kiermasze książek czwartki - gry edukacyjne i rozwojowe codziennie w godzinach otwarcia Biblioteki - małe kino w Bibliotece - bajkowe projekcje dla dzieci - wtorki od zabawy z komputerem / gry edukacyjne i inne - Letnia Szkoła Architektury warsztaty dla dzieci i młodzieży (Prowadzenie - studenci Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego) Filia na Osiedlu Szkolnym - zajęcia edukacyjne z dziećmi: zabawy z wykorzystaniem komputera - spotkanie klubu czytającego seniora Lato z książką - letni kiermasz książek - Letnia Szkoła Architektury warsztaty dla dzieci i młodzieży (Prowadzenie - studenci Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego) Filie wiejskie - mini konkursy, zabawy, gry planszowe i edukacyjne - gry i zabawy z wykorzystaniem komputera - głośne czytanie bajek i baśni dla najmłodszych dzieci - gry i zabawy planszowe - zajęcia plastyczne, warsztaty tematyczne - Letnia Szkoła Architektury warsztaty dla dzieci i młodzieży (Prowadzenie - studenci Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego). Wszystkie działania i zajęcia będą prowadzone bezpłatnie i w godz. pracy bibliotek Robert Duma Letni Uniwersytet Klubu Miłośników Sztuki Na tropach tajemnic Program: 1) (środa), godz "Muzeum od kuchni" zajęcia w muzeum 2) (środa), godz Historia z dzwonem w tle - zajęcia z projekcją 3) (środa), godz Pałka, zapałka rzecz o sztuce współczesnej - zajęcia w muzeum z projekcją fotografi i 4) (środa), godz "A gdzie tu są zabytki?"- zajęcia miejskie Wypoczynek letni dla dzieci z Gminy Bystrzyca Kłodzka Kwota przewidziana na dofi nansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami uzależnień w 2013 roku, w budżetach wynosi: ,- zł, w tym: 1) Gminny Program Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł; 2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii: zł. 1. W dniach od 10 do 19 lipca 2013 roku, 50 dzieci z naszej gminy, w wieku od 7 do 16 lat, pojedzie na dziesięciodniową kolonię nad jezioro Sławskie do Lubiatowa k/sławy w województwie lubuskim. Oferta jest jedną z czterech propozycji, które wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach ogłoszonego konkursu na wypoczynek letni. Koszt pobytu jednego dziecka na kolonii to 750 złotych. Koszty kolonii w całości pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Muzeum Filumenistyczne Ośrodek Pomocy Społecznej Zajęcia będą prowadzone przez historyka sztuki (Tomasz Nowicki) na terenie Bystrzycy Kłodzkiej oraz w obiekcie Muzeum Filumenistycznego. Spotkania przybiorą formę zajęć konwersatoryjno warsztatowych, w których aktywną rolę będą odgrywać młodzi uczestnicy spotkań. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z gminy Bystrzyca Kłodzka. Zajęcia są bezpłatne. Tomasz Nowicki 2. W dniach od 29 do 31 lipca 2013 roku odbędzie się wycieczka dydaktyczna do Parku Krajobrazowego Chełmy", Ośrodka Edukacyjnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu, dla trzydziestu siedmiu uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Bystrzyca Kłodzka. Wycieczka odbędzie się w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, na rok W bieżącym roku 12 dzieci skorzysta z bezpłatnych kolonii nad morzem, we Władysławowie, w terminie od 18 do 31 sierpnia 2013 roku. Organizatorem kolonii jest Fundacja Świat z Uśmiechem z Oleśnicy. Koszty wypoczynku w całości pokryte będą z budżetu państwa za pośrednictwem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Jolanta Płazińska ciąg dalszy na stronie 8

8 8 Biuletyn Bystrzycki 3/84/13 Wakacyjne warsztaty w MGOK Teatr Uliczny Tub i Teatr Lalek Tub 2 Zajęcia ogólnoteatralne (zabawy teatralne), przygotowanie etiudy teatralnej z wykorzystaniem lalek, nauka animacji małych i dużych lalek, warsztaty szczudlarskie i kuglarskie (nauka chodzenia na szczudłach, nauka żonglerki i in.) Poprowadzi: Ewa Tarczewska we wtorki i czwartki w godz Pracownia grafi ki, rysunku i malarstwa Poznawanie technik grafi ki i rysunku Poprowadzi Maria Śliwowska we wtorki i czwartki w godz Pracownia rękodzieła artystycznego Ceramika, wypalanie gliny i szkliwienie, Decoupage, Pergamano, Żądanice (lalki spełniające życzenia), Warsztaty tworzenia witrażu Poprowadzi Marta Ruda Skolmowska we wtorki i czwartki w godz Wakacyjne warsztaty teatralne Warsztaty z zakresu aktorstwa i ruchu scenicznego Poprowadzi Grażyna Wachowska-Szuba we wtorki i czwartki w godz Wakacyjne warsztaty wokalne Nauka oddechu i podparcia, Emisja głosu, Artykulacja, dykcja, intonacja i.in. Poprowadzi Grażyna Wachowska Szuba we wtorki i czwartki w godz Warsztaty gitarowe Warsztaty prowadzone są w klasie gitary elektrycznej i akustycznej, poziom dostosowany jest do indywidualnych możliwości gitarzystów. Zajęcia obejmują praktyczny oraz teoretyczny aspekt sztuki gitarowej. Nauka polega na analizowaniu konkretnych utworów, zagrywek znanych gitarzystów, ale też ogólnych ćwiczeń wyrabiających poczucie rytmu i technikę czyli praca z metronomem, skale, pasaże, arppegia i.in. Poprowadzi Robert Grabowski od poniedziałku piątku w godz. 9:00 14:00 7. Studio muzyczne (próby zespołów muzycznych) Poprowadzi Robert Grabowski od poniedziałku piątku w godz. 9:00 19:00 REGULAMIN WAKACYJNYCH WARSZTATÓW W MGOK 1. UDZIAŁ W WAKACYJNYCH WARSZTATACH Warsztaty odbywają się w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej (ul. Wojska Polskiego 20) według następującego harmonogramu: Miejscowości: 1) Poręba, Długopole Zdrój, Międzygórze i Wilkanów - termin: r. 2) Pławnica, Ponikwa i Idzików - termin: r. 3) Stara Łomnica, Nowa Łomnica, Stara Bystrzyca i Nowa Bystrzyca - termin: r. 4) Stary Waliszów, Nowy Waliszów, Gorzanów i Zabłocie - termin: r. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń W warsztatach mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 7-19 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zapoznanie się z regulaminem oraz dostarczenie Sołtysowi danej miejscowości pisemnej zgody rodzica Z każdej miejscowości Sołtys wyznacza opiekuna grupy uczestniczącej w warsztatach. Z każdej miejscowości (oprócz Bystrzycy Kłodzkiej) w warsztatach w wyznaczonym terminie, uczestniczyć może 12 osób ( 11 dzieci w wieku od 7 do 19 roku życia wraz z opiekunem wyznaczonym przez Sołtysa). W przypadku większego zainteresowania udziałem w warsztatach, Sołtys danej miejscowości sporządza listę rezerwową. Osoby zapisane na taką listę będą mogły skorzystać z udziału w warsztatach w innym terminie, o którym Organizator poinformuje opiekuna danej grupy. 2. ZGŁOSZENIA Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane były do dnia r. u Sołtysów oraz w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 lub telefonicznie po numerem 74 / Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie w sekretariacie MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz u Sołtysa danej miejscowości. 3. DOJAZD Organizator zapewnia dojazd na warsztaty do MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej. Dowóz organizowany będzie 1 raz w tygodniu w każdy czwartek według harmonogramu określonego w pkt UWAGI ORGANIZATORA Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas warsztatów. Prowiant we własnym zakresie. Dzieci poniżej 7 roku życia na warsztaty przychodzą z opiekunem. Więcej informacji: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej Tel. 74 / , ciąg dalszy na stronie 9

9 3/84/13 Biuletyn Bystrzycki Rajd "Korona Ziemi Kłodzkiej" 12 najwyższych szczytów pasm Górskich Ziemi Kłodzkiej - wg regulaminu Zdobywca Korony Ziemi Kłodzkiej: 1) Gardzień - Szczeliniec Wielki - Grodziec (Grodczyn) 2) Jagodna - Orlica 3) Kowadło Rudawiec 4) Kłodzka Góra Suchoń 5) Włodzicka Góra - Wielka Sowa 6) Śnieżnik Kłodzki Organizator: Oddział PTTK im. dr M. Orłowicza w Międzygórzu VII Rajd MTB im. Józefa Czernickiego. Miejsce: Międzygórze. Organizator: Oddział PTTK im. dr M. Orłowicza w Międzygórzu POLSKO CZESKA REAKTYWACJA BLUESA / Dni Międzygórza. Inni organizatorzy Miejsce: Plac Rekreacyjny przy DW GIGANT w Międzygórzu. Organizator: 1) MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej, 2) Sołtys i Rada Sołecka Międzygórza, 3) Stowarzyszenie MIĘDZYGÓRZE REAKTYWACJA Polsko Czeskie Prozdrowotne Marszobiegi. Mistrzostwa Polski w biegach górskich w stylu alpejskim. Igrzyska Dzieci i Młodzieży w stylu anglosaskim. Miejsce: Międzygórze. Organizator: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Marii Śnieżnej. Miejsce: Góra Igliczna. Organizator: Stowarzyszenie Maria Śnieżna, Sanktuarium Maria Śnieżna. W sobotnie przedpołudnie 15 czerwca b.r. od godziny do na boisku sportowym w Starym Waliszowie w ramach uroczystych obchodów Jubileuszu 125 lecia OSP Stary Waliszów, odbyły się strażackie zawody sprawnościowe. Kolejny już raz w gminie Bystrzyca Kłodzka miało miejsce spotkanie polskich i czeskich strażaków. W zawodach, na które złożyły się ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza udział wzięły Gminne Jednostki OSP: 1. Gorzanów 2. Nowy Waliszów 3. Pławnica 4. Wilkanów Strażacy na start! 5. Wilkanów MDP (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - dziewczęta) 6. Stara Łomnica 7. Stary Waliszów 8. Zabłocie Uroczysty meldunek Komendanta Gminnych OSP Pana Piotra Budnika złożony Prezesowi Zarządu Powiatowego OSP w Kłodzku Panu Ryszardowi Drozdowi rozpoczął waliszowską strażacką imprezę. Wszystkich zebranych powitała Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Pani Renata Surma. 125 letnią historię Jednostki OSP w Starym Waliszowie przedstawił jej Prezes Pan Wincenty Bień. Tegoroczną imprezę STRAŻACY NA START zaszczycili swoją obecnością m.in. Komendant Powiatowy PSP w Kłodzku st. Bryg. mgr inż. Jan Chodorowski, Z-ca Komendanta PSP w Kłodzku kpt. mgr Ryszard Lewandowski, Jerzy Adamów - Dowódca JRG Bystrzyca Kłodzka, Jan Pięta - Prezes Zarządu Gminnego OSP, Beata Hucaluk-Szpanier - Z-ca Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, Zbigniew Szczygieł - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Zwycięzcami tegorocznych zawodów w ramach polsko-czeskiej imprezy STRAŻACY NA START zostali: 1 Miejsce: OSP Pławnica nagroda pieniężna 700,- ciąg dalszy na stronie 10

10 10 Biuletyn Bystrzycki 3/84/13 Strażacy na start! cd. 2 Miejsce: OSP Stary Waliszów Nagroda pieniężna 500,- 3 Miejsce OSP Zabłocie - Nagroda pieniężna 300,- 1 Miejsce MDP - OSP Wilkanów - Nagroda: kosz słodyczy Jednostki OSP z Czeskiej Republiki: OSP Cernovir i OSP Orlicke Zahori dzielnie kibicowały polskim drużynom. Tradycyjnie już na wszystkich dzielnych strażaków czekała pachnąca grochówka, serwowana w malowniczym plenerze przez restaurację "Zielone Drzewo" z Bystrzycy Kłodzkiej. Jubilaci - Jednostka OSP Stary Waliszów wraz z zaproszonymi gośćmi świętowała swoją125 rocznicę istnienia na sali widowiskowej w WOK w Starym Waliszowie. Realizatorami waliszowskiej imprezy byli: Jednostka OSP Stary Waliszów, KGW Stary Waliszów, Sołtys i Rada Sołecka Starego Waliszowa, Wydział Spraw Obywatelskich UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. Już teraz zapraszamy na kolejne zawody strażackie w Gminie Bystrzyca Kłodzka, które odbędą się już za rok. Grażyna Wachowska-Szuba Szkoła Podstawowa w Pławnicy o tym, co się wydarzyło, chociaż wielu w to nie wierzyło Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie W. Biegański 1. Nasza mała szkoła w wielkich projektach 1) Nasz udział w projektach EFS. Od kwietnia 2013 roku 52 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Pławnicy bierze udział w projekcie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. W ramach tego programu prowadzone są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki, godziny mające na celu znajomość i praktyczne stosowanie nowoczesnych technik uczenia się, szybkiego czytania, podwyższenie kompetencji społecznych i obywatelskich, zapewnienie specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej oraz zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Wszystko zostało sfi nansowane ze środków Unii Europejskiej - Kapitał Ludzki. Zajęcia prowadzone w ramach projektu zakończą się w czerwcu 2014 roku. Żywimy głęboką nadzieję, że te dodatkowe usługi edukacyjne świadczone w naszej placówce przyniosą oczekiwane efekty i podniosą jakość pracy szkoły. 2) Pierwszy efekt udziału w projektach Europejskich Funduszy Społecznych r. uczennica naszej szkoły Monika Błocisz w towarzystwie swojej mamy w Sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Urzędzie Wojewódzkim odebrała nagrodę z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia. fot. Monika Błocisz tuż przed otrzymaniem nagrody Liderem projektu jest Fundacja Równi, choć różni, a partnerami Ku dobremu p. Agata Stachów oraz p. Jolanta Terlecka. Zajęcia prowadzone są zarówno przez pracowników szkoły jak i fachową kadrę psychologiczną spoza placówki. Przed ich rozpoczęciem wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali szereg pomocy dydaktycznych, którzy uatrakcyjniają spotkanie, wyzwalają kreatywność. fot. Nasza laureatka w towarzystwie Wicemarszałka Województwa - Radosława Mołonia ciąg dalszy na stronie 11

11 3/84/13 Biuletyn Bystrzycki 11 Moniki praca została wyróżniona w konkursie plastycznym EFS kolorami malowany. Warto dodać, że praca naszej uczennicy została wyróżniona wśród 560-ciu prac zgłoszonych w tej kategorii. Warto też dodać, że organizator docenił również pracę opiekunów uczniów i również nagrodził ich pracę i zaangażowanie. Nagrodę z naszej szkoły otrzymała opiekunka Moniki Pani H. Chrustowska. Brawo dziewczyny jesteśmy z Was dumni. 3) Wakacje wcale nie muszą być nudne - projekt Działaj Lokalnie z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika Kolejny projekt i kolejny sukces. Pisząc wniosek o grant z FLMŚ miałam na myśli dzieci, które z różnych względów nigdzie nie wyjadą podczas wakacji. To właśnie dla nich wspólnie z Radą Rodziców i całą kadrą pedagogiczną opracowaliśmy plan zajęć, które zintegrują nasze lokalne środowisko w działaniach dla dobra dzieci i młodzieży. zajęcia taneczne - nauka tańca street dance (taniec uliczny), prowadzone przez instruktora tańca. treningi piłki nożnej dla dwóch grup wiekowych (młodzicy i juniorzy), prowadzone przez nauczyciela wych. fi zycznego. warsztaty plastyczne dla dzieci młodszych Szlakiem Marianny Orańskiej. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez komisję FLMŚ i otrzymaliśmy kwotę dofinansowania w wysokości zł. Bardzo przydadzą się te środki fi nansowe i myślę, że nasze młode pokolenie powinno dostrzec, że ktoś się nimi interesuje, że komuś na nich zależy. Należy również podkreślić, iż dzieci i młodzież wiejska ma utrudniony dostęp do różnych form spędzania czasu wolnego, w przeciwieństwie do młodzieży mieszkającej w mieście. Ważnym celem projektu jest zmniejszenie niebezpieczeństwa powstania patologii wśród młodzieży poprzez rozszerzanie oferty zagospodarowania czasu wolnego, oraz stworzenie grupy ludzi aktywnych, którzy mogliby nabyte umiejętności organizacyjne wykorzystywać w innych sytuacjach. Bardzo dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i bierzemy się ostro do pracy. Szkoła Podstawowa w Pławnicy cd. I i II miejsce w konkursie Ortografi a na wesoło - Ł. Wenc i M. Nowak II miejsce w konkursie ortografi cznym - J. Chruściak II miejsce w konkursie czytelniczym klas IV - J. Chruściak Nasze prace plastyczne doceniono również w konkursie ogłoszonym przez Przyjaciela naszej szkoły Nadleśnictwo Międzylesie Rola lasów w życiu ludzi. Tam nasi uczniowie zdobyli: II miejsce - D. Alinkiewicz, wyróżnienie: M. Fiołna, K. Szczotka, A. Chruściak - praca zbiorowa oraz F. Jaśnikowski. Dodatkowo wręczenie nagród odbyło się przy zorganizowanym przez nadleśnictwo ognisku. Dzieci wróciły bardzo zadowolone, a my mieliśmy okazję żeby podziękować ofi cjalnie naszym przyjaciołom, którzy zawsze służą nam pomocą Panu nadleśniczemu M. Rymarskiemu oraz naszym lokalnym leśniczym T. Cudzikowi i K. Dębskiemu. Naszym uczniom nie brakuje również sukcesów na arenie sportowej. Jedną z takich sportowych imprez organizuje dwa razy w roku Radny M. Adamów. Jest to Gminny Turniej Piłki Nożnej szkół wiejskich. 8 czerwca trzeci raz z rzędu uczniowie naszej szkoły pod opieką R. Bogdała zwyciężyli zdobywając piękny puchar i piłki. Tym razem reprezentowali szkołę w nowych profesjonalnych strojach piłkarskich, które zakupiono całej drużynie. Stroje dotarły do szkoły na dzień przed zawodami, chłopcy bardzo się cieszyli, a ja obawiałam się czy w tych ekstra strojach pokażą na co ich stać i pokazali. Brawo chłopcy! 2. Sprawdzian szóstoklasisty - nasz wspólny sukces Dnia 4. kwietnia 2013 roku o godz. 900 ośmiu uczniów klasy VI przystąpiło do pierwszego poważnego sprawdzianu wiadomości. W czasie 60-ciu minut musieli rozwiązać 25 zadań (pytania zamknięte i otwarte), wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem, rozwiązywania tekstowych problemów matematycznych, redagowania krótkich form wypowiedzi pisemnych. Nie było łatwo, czas upływał niemiłosiernie szybko, ale opuszczali salę egzaminacyjną pełni wiary, że poszło nieźle. Tak rzeczywiście nieźle, a nawet bardzo dobrze, tak okazało się po otrzymaniu ofi cjalnych wyników. Nasi uczniowie uzyskali średni wynik - 24,6 punktów, gdzie średni wynik gminy, to 22,7 punktów, a średni wynik województwa, to 23,6 punktów. Gratuluję uczniom, ich rodzicom oraz mojej wspaniałej kadrze pedagogicznej, to nasz wspólny efekt pracy. 3. Konkursy i zawody sportowe Nasi uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w konkursach i zawodach sportowych organizowanych w gminie i nie tylko: I i II miejsce w konkursie recytatorskim Pegazik - K. Szczotka i M. Fiołna fot. Puchar i zdobycie I miejsca ukoiło zmęczenie naszych chłopców Brawa i podziękowania kieruję również w stronę organizatorów bardzo zaangażowanego w rozwój sportu na terenach wiejskich Pana M. Adamowa oraz współorganizatorów świetnej imprezy dyrektorom Zespołu Szkół w Wilkanowie pani L. Popławskiej i S. Tarchale. Podsumowując dziękuję wszystkim za współpracę i zaangażowanie, szczególnie Dzielnym Uczniom naszej szkoły, moim Super Nauczycielom i Pracownikom oraz Zarządowi Fundacji Równi choć różni z Prezesem na czele, który zawsze ma dla nas czas i mnóstwo pomysłów Pawłowi Błachowiczowi. W życiu bywają sukcesy i porażki, trzeba je godnie przyjąć, ale najważniejsze jest to, żeby na swojej drodze zawsze spotykać dobrych, życzliwych ludzi, którzy wspierają nas w działaniu i takich właśnie ludzi spotykam. Dziękuję im wszystkim i życzę przyjemnego letniego wypoczynku. Karina Salitra Dyrektor SP w Pławnicy

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011 Nr 3/77/11 grudzień 2011 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Pamiętamy o tamtych czasach - Wyszukiwarka grobów - Sprawy obywatelskie - Dni Seniora - Plener filmowy w Międzygórzu - Podatki i opłaty na rok

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Psary zakupionych zostanie 101 zestawów komputerowych, na które gmina Psary otrzymała ponad 830 tys. zł dofinansowania.

Psary zakupionych zostanie 101 zestawów komputerowych, na które gmina Psary otrzymała ponad 830 tys. zł dofinansowania. Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny MAJ 2014 NR 05/109 ISSN 1732-985X Publiczne punkty dostępu do internetu już otwarte W tym roku mieszkańcy gminy Psary będą mogli korzystać z 216 nowych komputerów,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy Kongres Regionów w Świdnicy

Jubileuszowy Kongres Regionów w Świdnicy NR 24 LIPIEC 2014 ISSN 2299-14-17 Aglomeracja na podium Nasza wspólnota samorządowa została laureatem konkursu Samorządowy Lider Zarządzania Razem dla Rozwoju. Aglomeracja zajęła drugie miejsce w kategorii

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJĘ ŚMIECI NIŻSZA OPŁATA TEMAT NUMERU ODPADY BIODEGRADOWALNE PLASTIK METAL SZKŁO PAPIER ODPADY ZMIESZANE

SEGREGUJĘ ŚMIECI NIŻSZA OPŁATA TEMAT NUMERU ODPADY BIODEGRADOWALNE PLASTIK METAL SZKŁO PAPIER ODPADY ZMIESZANE Pikniki rodzinne w Kluczach i Ryczówku s. 8 Golczowice uniknęły powodzi s. 8 Seniorki z indeksami s. 14 Nr 07/243/13 LIPIEC 2013 MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ISSN 1426-1987 TEMAT NUMERU Gospodarka odpadami po

Bardziej szczegółowo

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż nr 2/2014/8 nowe echo Żychlina 1 Biesiada u Apostołów» Po raz czwarty...» str. 12 Inwestycje w mieście» Remont ulicy Kilińskiego oraz Stadionu Miejskiego» str. 16 Nowy patron Dwójki» Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nr 102 SESJE RADY GMINY LUTOMIERSK ODZNAKA HONOROWA ZŁOTE GODY INWESTYCJIE I DOTACJE DNI LUTOMIERSKA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI Moje Boisko orlik 2012 Strona 2 Relacja z XXXIV

Bardziej szczegółowo

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Zbliża się okres rozpoczęcia nowego okresu programowa środków unijnych, który obejmuje lata 2014-2020. Nowe środki, które

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Półwiecze Świerczkowiaków

Półwiecze Świerczkowiaków 2 LUDZIE Medalowe Jaskółki TARNÓW. PL Dwóch zawodników tarnowskiej Unii stanęło na podium Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu (IMP). Po raz trzeci w swojej karierze tytuł mistrzowski wywalczył Janusz

Bardziej szczegółowo

Łętowskie wianki 2015

Łętowskie wianki 2015 Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (12) lipiec 2015 Łętowskie wianki 2015 W dniu 27 czerwca 2015 r. na boisku sportowym w Łętowie po raz kolejny odbył się gminny festyn na powitanie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INFORMATOR WSCHOWSKI ISSN 1731-9625 Wschowa, kwiecień 2014r. SAMORZĄDOWY Nr (35) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych Już 11 raz zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Mieszczańskim

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

Rodzina. wspiera MŚP. Nr 9-10. Gmina, która. wrzesień-październik 2013. W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+

Rodzina. wspiera MŚP. Nr 9-10. Gmina, która. wrzesień-październik 2013. W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+ Bezpłatne czasopismo informacyjne ISSN 1248-6939 Nr 9-10 czechowice-dziedzice bronów ligota zabrzeg wrzesień-październik 2013 Gmina, która wspiera MŚP Rodzina 3+ W październiku ruszył gminny Program Rodzina

Bardziej szczegółowo

ISSN 2083-5027. Droga zima 2013. więcej str. 15

ISSN 2083-5027. Droga zima 2013. więcej str. 15 ISSN 2083-5027 Droga zima 2013 więcej str. 15 Wylicytowaliśmy tańszą energię Czy wiesz że... O ile nazwy wsi i przysiółków w naszym kraju bardzo często się powtarzają, o tyle nazwa szynwałdzkiego przysiółka

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

PSARY AWANSOWAŁY O 600 MIEJSC W RANKIGU ZAMOŻNOŚCI GMIN

PSARY AWANSOWAŁY O 600 MIEJSC W RANKIGU ZAMOŻNOŚCI GMIN Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny LIPIEC - SIERPIEŃ 2014 NR 07-08/111 ISSN 1732-985X PSARY AWANSOWAŁY O 600 MIEJSC W RANKIGU ZAMOŻNOŚCI GMIN Redakcja niezależnego pisma samorządowego Wspólnota we

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego.

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego. 1920 POW W 217 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w uroczystoœæ NMP Królowej Polski mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy Choszczno na uroczyst¹ Mszê œw. polow¹ w dniu 3 maja 2008r. o godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

D ebaty. LĄDeckie. informator samorządowy. Podziękowanie. na działania. I Nagroda za toast LUTY ISSN 1641-425X. Nr 1 (145) 2012 r.

D ebaty. LĄDeckie. informator samorządowy. Podziękowanie. na działania. I Nagroda za toast LUTY ISSN 1641-425X. Nr 1 (145) 2012 r. LUTY ISSN 1641-425X Nr 1 (145) 2012 r. egzemplarz bezpłatny informator samorządowy D ebaty LĄDeckie Pozyskane dotacje na działania kulturalne Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju pozyskało dotację

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo