Obniżka opłat za śmieci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obniżka opłat za śmieci"

Transkrypt

1 Nr 3/84/13 czerwiec 2013 Obniżka opłat za śmieci - strona 44 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Gminne inwestycje - Odpady komunalne - Przedszkole - Szkoły - Biblioteka publiczna 310 nowych punktów świetlnych - strona 2 - Muzeum Filumenistyczne - Pomoc społeczna - Zajączek wielkanocny - Zabytki - Promocja - Sport - Seniorzy - Bystrzyckie aktualności - Ocalić od zapomnienia

2 2 Biuletyn Bystrzycki 3/84/13 Gminne inwestycje Lampy hybrydowe w Gminie nowych punktów świetlnych Zadanie inwestycyjne jest realizowane w dwóch etapach. W kwietniu 2013 r. zostały ostatecznie wytyczone lokalizacje lamp hybrydowych przeznaczonych do realizacji w pierwszym etapie tj. 155 punktów świetlnych. W pierwszym etapie zostaną wykonane lampy hybrydowe w następujących miejscowościach: - Gorzanów 29 punktów świetlnych, - Kamienna 3 punkty świetlne, - Marianówka 13 punktów świetlnych, - Mielnik 6 punktów świetlnych, - Międzygórze 10 punktów świetlnych, - Nowa Bystrzyca 25 punktów świetlnych, - Stary Waliszów 19 punktów świetlnych, - Szklarka 4 punkty świetlne, - Wójtowice 6 punktów świetlnych (docelowo 9 punktów świetlnych), - Zabłocie 20 punktów świetlnych, - Zalesie 20 punktów świetlnych. Od 15 maja 2013 r. fi rma wykonawcza RMS Polska Sp z o.o. z Zagorzyc rozpoczęła montaż lamp hybrydowych w Starym Waliszowie i w Zabłociu. Pierwsze nowoczesne lampy hybrydowe już świecą. Termin zakończenia pierwszego etapu zadania upływa dnia r. Realizacja drugiego etapu zadania tj. kolejnych 155 punktów świetlnych obejmuje następujące miejscowości: Młoty, Mostowice, Nowa Łomnica, Nowy Waliszów, Pławnica, Ponikwa, Poręba, Spalona, Wilkanów, Wójtowice, Wyszki. Termin zakończenia drugiego etapu zadania: r. Zadanie jest dof inansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie g o s p o d a r k i wiejskiej, działanie 321, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w wysokości zł. C Budowa sali sportowej w Wilkanowie Obecnie trwają roboty związane z realizacją zadania pn.: Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie. W ramach przedmiotowej inwestycji powstanie obiekt sportowy składający się z budynku pełnowymiarowego sali gimnastycznej o wymiarach areny równych 35,70 m x 18,70 m (długość x szerokość) i wysokości netto 9,36 m wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie. W budynku sali gimnastycznej będą zlokalizowane następujące boiska do gier zespołowych: - boisko główne do koszykówki oraz dwa boiska treningowe; - boisko główne do siatkówki oraz dwa boiska treningowe. Na boisku można będzie rozgrywać mecze koszykówki, siatkówki i tenisa stołowego. Sala wyposażona będzie w widownię dla maksymalnie 100 miejsc (trybuna składana - ruchoma). ciąg dalszy na stronie 3

3 3/84/13 Biuletyn Bystrzycki 3 W budynku zlokalizowane będą następujące pomieszczenia: - zaplecze szatniowo-sanitarne dla użytkowników sali gimnastycznej zaprojektowano z podziałem na zespół damski i męski. W każdym zespole będą dwie przebieralnie, jeden węzeł sanitarny oraz węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach, - pomieszczenie trenerów wraz z zapleczem sanitarnym z oknem obserwacyjnym na arenę sali gimnastycznej, - sanitariaty ogólne: męski, damski i dla niepełnosprawnych, - pomieszczenie porządkowe, - magazyn sprzętu sportowego, z którego prowadzi wejście konserwatorskie dla pomieszczeń technicznych poddasza, - pomieszczenie techniczno-gospodarcze mieszczące hydrofor, - kotłownia na paliwo olejowe oraz magazyn oleju, - komunikację ogólną. Budynki wyposażone będą kompleksowo w instalacje: wewnętrzna wod. - kan., woda ciepła użytkowa, elektryczna, oświetlenie awaryjne p.poż., odgromowa, wentylacyjno grzewcza z uzyskaniem czynnika grzejnego poprzez własną kotłownię na paliwo olejowe oraz gruntowy wymiennik ciepła. Inwestycja obejmuje także zagospodarowanie terenu czyli parking, drogę dojazdową, chodniki oraz drogę p.poż. Dane ogólne całości inwestycji: powierzchnia zabudowy - 995,00 m² powierzchnia użytkowa - 872,70 m² kubatura ,00 m³ ilość kondygnacji - 1 wysokość zewnętrzna - 10,20 m. Planowany termin zakończenia zadania: r. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ,00 zł. C Budowa Skate Parku Etap I Obecnie trwają roboty budowlane związane z budową Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - I etap. W ramach I go etapu zadania zostanie wykonana podbudowa i nawierzchnia płyty Skate Parku z asfaltobetonu, chodnik z kostki betonowej, odwodnienie płyty oraz zostaną zamontowane elementy małej architektury (ławki i kosze). Termin zakończenia I go etapu zadania: r. W II etapie zadania zostaną zamontowane urządzenia na Skate Parku. Po zakończeniu inwestycji - Etap I i II przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej powstanie nowy kompleks Gminne inwestycje cd. sportowy, który przyczyni się do promowania aktywnego trybu życia oraz alternatywnego spędzania wolnego czasumłodzieży. C Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 w miejscowości Szklarka W maju 2013 r. Gmina Bystrzyca Kłodzka podpisała porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania pn.: Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka - Bystrzyca Kłodzka w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Bystrzyca Kłodzka. Udział fi nansowy Gminy w realizacji zadania wynosi 55 %, natomiast Województwa Dolnośląskiego 45 %. W roku 2013 zostanie wykonana dokumentacja techniczna, natomiast w roku 2014 będą wykonane roboty budowlane. W ramach inwestycji zostaną wybudowane dwie zatoki autobusowe postojowe wraz z oświetleniem oraz odwodnieniem terenu. Wykonana inwestycja poprawi bezpieczeństwo osób pieszych oraz innych uczestników ruchu samochodowego korzystającego z drogi wojewódzkiej nr 388. C Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową, a ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej W roku 2013 zostanie wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowa dla zadania pn.: Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową - drogą powiatową nr 3236 D, a ul. Zamenhofa - drogą powiatową nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej (obwodnica do Mondi Sp. z o.o.) Zadanie jest wspólnie fi nansowane przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i Powiat Kłodzki, realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku. Na powyższe zadanie Gmina Bystrzyca Kłodzka udziela 50 % dofi nansowania. W kolejnych latach Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Gmina Bystrzyca Kłodzka będą czynić starania o pozyskanie na realizację zadania środków fi nansowych z Unii Europejskiej. Zrealizowana inwestycja spowoduje wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych ze ścisłej strefy uzdrowiska Długopole-Zdrój. Roberta Gazda Wydział Inwestycji ciąg dalszy na stronie 4

4 4 Biuletyn Bystrzycki 3/84/13 Nowy plac zabaw w Bystrzycy Kłodzkiej Gminne inwestycje cd. Z uwagi na fakt, że Fundacja Muszkieterowie i Gmina Bystrzyca Kłodzka podjęły współpracę w zakresie realizacji zainicjowanej przez Fundację akcji społecznej: Place Zabaw- -Muszkieterowie - dnia 15 maja 2013 r. została podpisana umowa między Fundacją Muszkieterów z siedzibą w Poznaniu, reprezentowaną przez Pana Marka Ferugę - Prezesa Zarządu, a Gminą Bystrzyca Kłodzka reprezentowaną przez Panią Renatę Surmę - Burmistrza. Przedmiotem tej umowy jest budowa placu zabaw, usytuowanego przy ulicy Górnej w Bystrzycy Kłodzkiej obok łącznika do ul. C.K. Norwida (Stare Osiedle). Zadaniem Gminy przy realizacji tego projektu jest: udostępnienie miejsca i jego adaptacja wraz z wykonaniem ogrodzenia. Zadaniem Fundacji jest dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych - których koszt wyniesie zł brutto. Koszty poniesione przez Fundację zł, koszty Gminy ok zł. C Wyremontowane chodniki w Bystrzycy Kłodzkiej W dniu 17 maja 2013 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej rozpoczęli remont części chodnika przy ulicy lecia Państwa Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej. Planowane jest położenie ok. 100 m 2 kostki Polbruk. Wyremontowany odcinek chodnika nie tylko zwiększy bezpieczeństwo pieszych, ale również poprawi wizerunek estetyczny wyremontowanych budynków. Zadanie wykonywane ze środków gminnych, wartość ok zł. Julian Drożdż Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej fot. Wygląd obecnego przebiegu prac przy ul lecia P.P. w Bystrzycy Kłodzkiej C Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie W dniu 8 kwietnia 2013 r. Gmina Bystrzyca Kłodzka podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dofi nansowanie zadnia pn. Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie wraz z wyposażeniem sali widowiskowej. Projekt uzyskał dofi nansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , z działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Zadnie będzie polegało na wykonaniu elewacji budynku, drenażu wokół budynku, a także wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. W celu udostępnienia obiektu większej ilości mieszkańców planowany jest również zakup 100 nowych krzeseł do sali widowiskowej Wiejskiego Ośrodka Kultury. Realizacja zadania ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, stworzenie im warunków do kultywowania lokalnych obyczajów i tradycji, a także zaspokojenie ich potrzeb społecznych. Remont WOK oraz wyposażenie sali poprawi stan techniczny budynku oraz wpłynie na atrakcyjność całej miejscowości. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych jest na sierpień 2013 r. Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury będzie dofi nansowany ze środków Unii Europejskiej. Monika Pyrcz-Jurczyk Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego

5 3/84/13 Biuletyn Bystrzycki 5 SEGREGACJA ODPADÓW WOREK / POJEMNIK w kolorze PAPIER (KOLOR NIEBIESKI) PLASTIK METAL OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE (KOLOR ŻÓŁTY) SZKŁO (KOLOR ZIELONY) POJEMNIK NA POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI /ZMIESZANE/ 4 : Tu wrzucamy: - gazety,czasopisma, katalogi, - papier szkolny, biurowy, - książki, zeszyty, - torby papierowe, - papier pakowy, - pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę, - ścinki papierowe. PAMIĘTAJ: - usuń zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania. Tu wrzucamy: - butelki po napojach np. typu PET (zgniecione), - artykuły gosp. domowego z tworzyw sztucznych np. po szamponach, płynach, - plastikowe opakowania, pojemniki, kubki np. po jogurtach, margarynach, - kartony po mleku i sokach, - puszki po napojach i konserwach, - drobny złom żelazny i metale. PAMIĘTAJ: - wrzucaj czyste opakowania, zgnieć je przed wyrzuceniem, ściągnij nakrętkę. Tu wrzucamy: - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, - butelki po napojach alkoholowych, - szklane opakowania po kosmetykach, np. słoiki po kremach, flakony po perfumach. PAMIĘTAJ: - nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika. Tu wrzucamy: - odpady pozostałe po segregacji, których nie wrzucam do kolorowych worków/pojemników tj. pampersy, art. higieniczne, lustra, worki z odkurzacza, popioły, ceramika, szkło płaskie. : Tu nie wrzucamy: - zabrudzonego i tłustego papieru, - papieru z folią, - kartonów po mleku, soku i napojach, - papieru przebitkowego (rachunki, faktury), - pieluch jednorazowych, - artykułów i papierów higienicznych, - opakowań po materiałach budowlanych np. po cemencie, - tapet. Tu nie wrzucamy: - butelek i pojemników z zawartością, - butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), - opakowań po lekach, - pojemników po wyrobach chemicznych np. po środkach chwastobójczych i owadobójczych, - zabawek, sprzętu AGD, - styropianu, - opakowań po aerozolach, - puszek po farbach i lakierach, - skrzynek po napojach. Tu nie wrzucamy: - szkła stołowego, fajansu, - porcelany i ceramiki, - luster i szkła okiennego, - żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, - reflektorów, izolatorów, - szkła żaroodpornego, - doniczek, - ekranów i lamp telewizyjnych, - szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych. Tu nie wrzucamy: - odpadów, które należy wrzucić do kolorowych worków/pojemników - odpadów niebezpiecznych: baterii, chemikaliów, opon, lamp neonowych, - odpadów wielkogabarytowych, - leków, sprzętu RTV i AGD. ciąg dalszy na stronie 6

6 6 Biuletyn Bystrzycki 3/84/13 BIOODPADY gromadzimy w przydomowych kompostownikach, w przypadku zadeklarowania woli korzystania z nich. Co kompostować? Organiczne odpady ogrodowe np. trawa, liście, pocięte drobno gałązki, pozostałości resztek warzyw i owoców, pozostałości kuchenne z gospodarstw domowych: obierki warzyw i owoców, resztki żywnościowe, skorupki jaj. Pocięty, niekolorowy papier i tekturę jeśli nie spełniły wymagań, pozwalających wyrzucić ich do pojemników na PAPIER. *Pamiętajmy, że kompostowanie jest jedną z najkorzystniejszych form usuwania odpadów organicznych. ODPADY TAKIE JAK: - ODPADY WIELKOGABARYTOWE: meble, zużyty sprzęt AGD i RTV, opony; - ODPADY Z REMONTÓW: gruz remontowo budowlany; - ODPADY ZIELONE I ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI: trawa, liście; - ODPADY NIEBEZPIECZNE: żarówki, świetlówki, baterie, akumulatory, chemikalia, leki, etc. powstające w gospodarstwach domowych, będą przyjmowane bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do oraz w soboty od godz do razy w roku w ramach tzw. Akcji wystawka bezpłatnie będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble, zużyty sprzęt AGD i RTV, opony. W ramach ponoszonej opłaty, Mieszkańcy mogą oddać każdą ilość odpadów komunalnych. Worki do segregacji odpadów komunalnych będą dostarczane Mieszkańcom bezpłatnie w ramach ponoszonej opłaty, przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru odpadów. Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka surowce wtórne zbierane są w systemie pojemnikowym, dostępnym dla każdego Mieszkańca. Gniazda pojemników (na szkło, papier i plastik) ustawione są w centrach miejscowości, w miejscach uczęszczanych przez Mieszkańców. Segregacja się opłaca - za odpady wysegregowane zapłacimy mniej i chronimy środowisko!

7 3/84/13 Biuletyn Bystrzycki 7 Imprezy wakacyjne 2013 Biblioteka Publiczna Biblioteka Centralna - wakacyjne kiermasze książek czwartki - gry edukacyjne i rozwojowe codziennie w godzinach otwarcia Biblioteki - małe kino w Bibliotece - bajkowe projekcje dla dzieci - wtorki od zabawy z komputerem / gry edukacyjne i inne - Letnia Szkoła Architektury warsztaty dla dzieci i młodzieży (Prowadzenie - studenci Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego) Filia na Osiedlu Szkolnym - zajęcia edukacyjne z dziećmi: zabawy z wykorzystaniem komputera - spotkanie klubu czytającego seniora Lato z książką - letni kiermasz książek - Letnia Szkoła Architektury warsztaty dla dzieci i młodzieży (Prowadzenie - studenci Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego) Filie wiejskie - mini konkursy, zabawy, gry planszowe i edukacyjne - gry i zabawy z wykorzystaniem komputera - głośne czytanie bajek i baśni dla najmłodszych dzieci - gry i zabawy planszowe - zajęcia plastyczne, warsztaty tematyczne - Letnia Szkoła Architektury warsztaty dla dzieci i młodzieży (Prowadzenie - studenci Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego). Wszystkie działania i zajęcia będą prowadzone bezpłatnie i w godz. pracy bibliotek Robert Duma Letni Uniwersytet Klubu Miłośników Sztuki Na tropach tajemnic Program: 1) (środa), godz "Muzeum od kuchni" zajęcia w muzeum 2) (środa), godz Historia z dzwonem w tle - zajęcia z projekcją 3) (środa), godz Pałka, zapałka rzecz o sztuce współczesnej - zajęcia w muzeum z projekcją fotografi i 4) (środa), godz "A gdzie tu są zabytki?"- zajęcia miejskie Wypoczynek letni dla dzieci z Gminy Bystrzyca Kłodzka Kwota przewidziana na dofi nansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami uzależnień w 2013 roku, w budżetach wynosi: ,- zł, w tym: 1) Gminny Program Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł; 2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii: zł. 1. W dniach od 10 do 19 lipca 2013 roku, 50 dzieci z naszej gminy, w wieku od 7 do 16 lat, pojedzie na dziesięciodniową kolonię nad jezioro Sławskie do Lubiatowa k/sławy w województwie lubuskim. Oferta jest jedną z czterech propozycji, które wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach ogłoszonego konkursu na wypoczynek letni. Koszt pobytu jednego dziecka na kolonii to 750 złotych. Koszty kolonii w całości pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Muzeum Filumenistyczne Ośrodek Pomocy Społecznej Zajęcia będą prowadzone przez historyka sztuki (Tomasz Nowicki) na terenie Bystrzycy Kłodzkiej oraz w obiekcie Muzeum Filumenistycznego. Spotkania przybiorą formę zajęć konwersatoryjno warsztatowych, w których aktywną rolę będą odgrywać młodzi uczestnicy spotkań. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z gminy Bystrzyca Kłodzka. Zajęcia są bezpłatne. Tomasz Nowicki 2. W dniach od 29 do 31 lipca 2013 roku odbędzie się wycieczka dydaktyczna do Parku Krajobrazowego Chełmy", Ośrodka Edukacyjnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu, dla trzydziestu siedmiu uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Bystrzyca Kłodzka. Wycieczka odbędzie się w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, na rok W bieżącym roku 12 dzieci skorzysta z bezpłatnych kolonii nad morzem, we Władysławowie, w terminie od 18 do 31 sierpnia 2013 roku. Organizatorem kolonii jest Fundacja Świat z Uśmiechem z Oleśnicy. Koszty wypoczynku w całości pokryte będą z budżetu państwa za pośrednictwem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Jolanta Płazińska ciąg dalszy na stronie 8

8 8 Biuletyn Bystrzycki 3/84/13 Wakacyjne warsztaty w MGOK Teatr Uliczny Tub i Teatr Lalek Tub 2 Zajęcia ogólnoteatralne (zabawy teatralne), przygotowanie etiudy teatralnej z wykorzystaniem lalek, nauka animacji małych i dużych lalek, warsztaty szczudlarskie i kuglarskie (nauka chodzenia na szczudłach, nauka żonglerki i in.) Poprowadzi: Ewa Tarczewska we wtorki i czwartki w godz Pracownia grafi ki, rysunku i malarstwa Poznawanie technik grafi ki i rysunku Poprowadzi Maria Śliwowska we wtorki i czwartki w godz Pracownia rękodzieła artystycznego Ceramika, wypalanie gliny i szkliwienie, Decoupage, Pergamano, Żądanice (lalki spełniające życzenia), Warsztaty tworzenia witrażu Poprowadzi Marta Ruda Skolmowska we wtorki i czwartki w godz Wakacyjne warsztaty teatralne Warsztaty z zakresu aktorstwa i ruchu scenicznego Poprowadzi Grażyna Wachowska-Szuba we wtorki i czwartki w godz Wakacyjne warsztaty wokalne Nauka oddechu i podparcia, Emisja głosu, Artykulacja, dykcja, intonacja i.in. Poprowadzi Grażyna Wachowska Szuba we wtorki i czwartki w godz Warsztaty gitarowe Warsztaty prowadzone są w klasie gitary elektrycznej i akustycznej, poziom dostosowany jest do indywidualnych możliwości gitarzystów. Zajęcia obejmują praktyczny oraz teoretyczny aspekt sztuki gitarowej. Nauka polega na analizowaniu konkretnych utworów, zagrywek znanych gitarzystów, ale też ogólnych ćwiczeń wyrabiających poczucie rytmu i technikę czyli praca z metronomem, skale, pasaże, arppegia i.in. Poprowadzi Robert Grabowski od poniedziałku piątku w godz. 9:00 14:00 7. Studio muzyczne (próby zespołów muzycznych) Poprowadzi Robert Grabowski od poniedziałku piątku w godz. 9:00 19:00 REGULAMIN WAKACYJNYCH WARSZTATÓW W MGOK 1. UDZIAŁ W WAKACYJNYCH WARSZTATACH Warsztaty odbywają się w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej (ul. Wojska Polskiego 20) według następującego harmonogramu: Miejscowości: 1) Poręba, Długopole Zdrój, Międzygórze i Wilkanów - termin: r. 2) Pławnica, Ponikwa i Idzików - termin: r. 3) Stara Łomnica, Nowa Łomnica, Stara Bystrzyca i Nowa Bystrzyca - termin: r. 4) Stary Waliszów, Nowy Waliszów, Gorzanów i Zabłocie - termin: r. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń W warsztatach mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 7-19 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zapoznanie się z regulaminem oraz dostarczenie Sołtysowi danej miejscowości pisemnej zgody rodzica Z każdej miejscowości Sołtys wyznacza opiekuna grupy uczestniczącej w warsztatach. Z każdej miejscowości (oprócz Bystrzycy Kłodzkiej) w warsztatach w wyznaczonym terminie, uczestniczyć może 12 osób ( 11 dzieci w wieku od 7 do 19 roku życia wraz z opiekunem wyznaczonym przez Sołtysa). W przypadku większego zainteresowania udziałem w warsztatach, Sołtys danej miejscowości sporządza listę rezerwową. Osoby zapisane na taką listę będą mogły skorzystać z udziału w warsztatach w innym terminie, o którym Organizator poinformuje opiekuna danej grupy. 2. ZGŁOSZENIA Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane były do dnia r. u Sołtysów oraz w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 lub telefonicznie po numerem 74 / Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie w sekretariacie MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz u Sołtysa danej miejscowości. 3. DOJAZD Organizator zapewnia dojazd na warsztaty do MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej. Dowóz organizowany będzie 1 raz w tygodniu w każdy czwartek według harmonogramu określonego w pkt UWAGI ORGANIZATORA Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas warsztatów. Prowiant we własnym zakresie. Dzieci poniżej 7 roku życia na warsztaty przychodzą z opiekunem. Więcej informacji: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej Tel. 74 / , ciąg dalszy na stronie 9

9 3/84/13 Biuletyn Bystrzycki Rajd "Korona Ziemi Kłodzkiej" 12 najwyższych szczytów pasm Górskich Ziemi Kłodzkiej - wg regulaminu Zdobywca Korony Ziemi Kłodzkiej: 1) Gardzień - Szczeliniec Wielki - Grodziec (Grodczyn) 2) Jagodna - Orlica 3) Kowadło Rudawiec 4) Kłodzka Góra Suchoń 5) Włodzicka Góra - Wielka Sowa 6) Śnieżnik Kłodzki Organizator: Oddział PTTK im. dr M. Orłowicza w Międzygórzu VII Rajd MTB im. Józefa Czernickiego. Miejsce: Międzygórze. Organizator: Oddział PTTK im. dr M. Orłowicza w Międzygórzu POLSKO CZESKA REAKTYWACJA BLUESA / Dni Międzygórza. Inni organizatorzy Miejsce: Plac Rekreacyjny przy DW GIGANT w Międzygórzu. Organizator: 1) MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej, 2) Sołtys i Rada Sołecka Międzygórza, 3) Stowarzyszenie MIĘDZYGÓRZE REAKTYWACJA Polsko Czeskie Prozdrowotne Marszobiegi. Mistrzostwa Polski w biegach górskich w stylu alpejskim. Igrzyska Dzieci i Młodzieży w stylu anglosaskim. Miejsce: Międzygórze. Organizator: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Marii Śnieżnej. Miejsce: Góra Igliczna. Organizator: Stowarzyszenie Maria Śnieżna, Sanktuarium Maria Śnieżna. W sobotnie przedpołudnie 15 czerwca b.r. od godziny do na boisku sportowym w Starym Waliszowie w ramach uroczystych obchodów Jubileuszu 125 lecia OSP Stary Waliszów, odbyły się strażackie zawody sprawnościowe. Kolejny już raz w gminie Bystrzyca Kłodzka miało miejsce spotkanie polskich i czeskich strażaków. W zawodach, na które złożyły się ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza udział wzięły Gminne Jednostki OSP: 1. Gorzanów 2. Nowy Waliszów 3. Pławnica 4. Wilkanów Strażacy na start! 5. Wilkanów MDP (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - dziewczęta) 6. Stara Łomnica 7. Stary Waliszów 8. Zabłocie Uroczysty meldunek Komendanta Gminnych OSP Pana Piotra Budnika złożony Prezesowi Zarządu Powiatowego OSP w Kłodzku Panu Ryszardowi Drozdowi rozpoczął waliszowską strażacką imprezę. Wszystkich zebranych powitała Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Pani Renata Surma. 125 letnią historię Jednostki OSP w Starym Waliszowie przedstawił jej Prezes Pan Wincenty Bień. Tegoroczną imprezę STRAŻACY NA START zaszczycili swoją obecnością m.in. Komendant Powiatowy PSP w Kłodzku st. Bryg. mgr inż. Jan Chodorowski, Z-ca Komendanta PSP w Kłodzku kpt. mgr Ryszard Lewandowski, Jerzy Adamów - Dowódca JRG Bystrzyca Kłodzka, Jan Pięta - Prezes Zarządu Gminnego OSP, Beata Hucaluk-Szpanier - Z-ca Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, Zbigniew Szczygieł - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Zwycięzcami tegorocznych zawodów w ramach polsko-czeskiej imprezy STRAŻACY NA START zostali: 1 Miejsce: OSP Pławnica nagroda pieniężna 700,- ciąg dalszy na stronie 10

10 10 Biuletyn Bystrzycki 3/84/13 Strażacy na start! cd. 2 Miejsce: OSP Stary Waliszów Nagroda pieniężna 500,- 3 Miejsce OSP Zabłocie - Nagroda pieniężna 300,- 1 Miejsce MDP - OSP Wilkanów - Nagroda: kosz słodyczy Jednostki OSP z Czeskiej Republiki: OSP Cernovir i OSP Orlicke Zahori dzielnie kibicowały polskim drużynom. Tradycyjnie już na wszystkich dzielnych strażaków czekała pachnąca grochówka, serwowana w malowniczym plenerze przez restaurację "Zielone Drzewo" z Bystrzycy Kłodzkiej. Jubilaci - Jednostka OSP Stary Waliszów wraz z zaproszonymi gośćmi świętowała swoją125 rocznicę istnienia na sali widowiskowej w WOK w Starym Waliszowie. Realizatorami waliszowskiej imprezy byli: Jednostka OSP Stary Waliszów, KGW Stary Waliszów, Sołtys i Rada Sołecka Starego Waliszowa, Wydział Spraw Obywatelskich UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. Już teraz zapraszamy na kolejne zawody strażackie w Gminie Bystrzyca Kłodzka, które odbędą się już za rok. Grażyna Wachowska-Szuba Szkoła Podstawowa w Pławnicy o tym, co się wydarzyło, chociaż wielu w to nie wierzyło Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie W. Biegański 1. Nasza mała szkoła w wielkich projektach 1) Nasz udział w projektach EFS. Od kwietnia 2013 roku 52 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Pławnicy bierze udział w projekcie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. W ramach tego programu prowadzone są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki, godziny mające na celu znajomość i praktyczne stosowanie nowoczesnych technik uczenia się, szybkiego czytania, podwyższenie kompetencji społecznych i obywatelskich, zapewnienie specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej oraz zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Wszystko zostało sfi nansowane ze środków Unii Europejskiej - Kapitał Ludzki. Zajęcia prowadzone w ramach projektu zakończą się w czerwcu 2014 roku. Żywimy głęboką nadzieję, że te dodatkowe usługi edukacyjne świadczone w naszej placówce przyniosą oczekiwane efekty i podniosą jakość pracy szkoły. 2) Pierwszy efekt udziału w projektach Europejskich Funduszy Społecznych r. uczennica naszej szkoły Monika Błocisz w towarzystwie swojej mamy w Sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Urzędzie Wojewódzkim odebrała nagrodę z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia. fot. Monika Błocisz tuż przed otrzymaniem nagrody Liderem projektu jest Fundacja Równi, choć różni, a partnerami Ku dobremu p. Agata Stachów oraz p. Jolanta Terlecka. Zajęcia prowadzone są zarówno przez pracowników szkoły jak i fachową kadrę psychologiczną spoza placówki. Przed ich rozpoczęciem wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali szereg pomocy dydaktycznych, którzy uatrakcyjniają spotkanie, wyzwalają kreatywność. fot. Nasza laureatka w towarzystwie Wicemarszałka Województwa - Radosława Mołonia ciąg dalszy na stronie 11

11 3/84/13 Biuletyn Bystrzycki 11 Moniki praca została wyróżniona w konkursie plastycznym EFS kolorami malowany. Warto dodać, że praca naszej uczennicy została wyróżniona wśród 560-ciu prac zgłoszonych w tej kategorii. Warto też dodać, że organizator docenił również pracę opiekunów uczniów i również nagrodził ich pracę i zaangażowanie. Nagrodę z naszej szkoły otrzymała opiekunka Moniki Pani H. Chrustowska. Brawo dziewczyny jesteśmy z Was dumni. 3) Wakacje wcale nie muszą być nudne - projekt Działaj Lokalnie z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika Kolejny projekt i kolejny sukces. Pisząc wniosek o grant z FLMŚ miałam na myśli dzieci, które z różnych względów nigdzie nie wyjadą podczas wakacji. To właśnie dla nich wspólnie z Radą Rodziców i całą kadrą pedagogiczną opracowaliśmy plan zajęć, które zintegrują nasze lokalne środowisko w działaniach dla dobra dzieci i młodzieży. zajęcia taneczne - nauka tańca street dance (taniec uliczny), prowadzone przez instruktora tańca. treningi piłki nożnej dla dwóch grup wiekowych (młodzicy i juniorzy), prowadzone przez nauczyciela wych. fi zycznego. warsztaty plastyczne dla dzieci młodszych Szlakiem Marianny Orańskiej. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez komisję FLMŚ i otrzymaliśmy kwotę dofinansowania w wysokości zł. Bardzo przydadzą się te środki fi nansowe i myślę, że nasze młode pokolenie powinno dostrzec, że ktoś się nimi interesuje, że komuś na nich zależy. Należy również podkreślić, iż dzieci i młodzież wiejska ma utrudniony dostęp do różnych form spędzania czasu wolnego, w przeciwieństwie do młodzieży mieszkającej w mieście. Ważnym celem projektu jest zmniejszenie niebezpieczeństwa powstania patologii wśród młodzieży poprzez rozszerzanie oferty zagospodarowania czasu wolnego, oraz stworzenie grupy ludzi aktywnych, którzy mogliby nabyte umiejętności organizacyjne wykorzystywać w innych sytuacjach. Bardzo dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i bierzemy się ostro do pracy. Szkoła Podstawowa w Pławnicy cd. I i II miejsce w konkursie Ortografi a na wesoło - Ł. Wenc i M. Nowak II miejsce w konkursie ortografi cznym - J. Chruściak II miejsce w konkursie czytelniczym klas IV - J. Chruściak Nasze prace plastyczne doceniono również w konkursie ogłoszonym przez Przyjaciela naszej szkoły Nadleśnictwo Międzylesie Rola lasów w życiu ludzi. Tam nasi uczniowie zdobyli: II miejsce - D. Alinkiewicz, wyróżnienie: M. Fiołna, K. Szczotka, A. Chruściak - praca zbiorowa oraz F. Jaśnikowski. Dodatkowo wręczenie nagród odbyło się przy zorganizowanym przez nadleśnictwo ognisku. Dzieci wróciły bardzo zadowolone, a my mieliśmy okazję żeby podziękować ofi cjalnie naszym przyjaciołom, którzy zawsze służą nam pomocą Panu nadleśniczemu M. Rymarskiemu oraz naszym lokalnym leśniczym T. Cudzikowi i K. Dębskiemu. Naszym uczniom nie brakuje również sukcesów na arenie sportowej. Jedną z takich sportowych imprez organizuje dwa razy w roku Radny M. Adamów. Jest to Gminny Turniej Piłki Nożnej szkół wiejskich. 8 czerwca trzeci raz z rzędu uczniowie naszej szkoły pod opieką R. Bogdała zwyciężyli zdobywając piękny puchar i piłki. Tym razem reprezentowali szkołę w nowych profesjonalnych strojach piłkarskich, które zakupiono całej drużynie. Stroje dotarły do szkoły na dzień przed zawodami, chłopcy bardzo się cieszyli, a ja obawiałam się czy w tych ekstra strojach pokażą na co ich stać i pokazali. Brawo chłopcy! 2. Sprawdzian szóstoklasisty - nasz wspólny sukces Dnia 4. kwietnia 2013 roku o godz. 900 ośmiu uczniów klasy VI przystąpiło do pierwszego poważnego sprawdzianu wiadomości. W czasie 60-ciu minut musieli rozwiązać 25 zadań (pytania zamknięte i otwarte), wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem, rozwiązywania tekstowych problemów matematycznych, redagowania krótkich form wypowiedzi pisemnych. Nie było łatwo, czas upływał niemiłosiernie szybko, ale opuszczali salę egzaminacyjną pełni wiary, że poszło nieźle. Tak rzeczywiście nieźle, a nawet bardzo dobrze, tak okazało się po otrzymaniu ofi cjalnych wyników. Nasi uczniowie uzyskali średni wynik - 24,6 punktów, gdzie średni wynik gminy, to 22,7 punktów, a średni wynik województwa, to 23,6 punktów. Gratuluję uczniom, ich rodzicom oraz mojej wspaniałej kadrze pedagogicznej, to nasz wspólny efekt pracy. 3. Konkursy i zawody sportowe Nasi uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w konkursach i zawodach sportowych organizowanych w gminie i nie tylko: I i II miejsce w konkursie recytatorskim Pegazik - K. Szczotka i M. Fiołna fot. Puchar i zdobycie I miejsca ukoiło zmęczenie naszych chłopców Brawa i podziękowania kieruję również w stronę organizatorów bardzo zaangażowanego w rozwój sportu na terenach wiejskich Pana M. Adamowa oraz współorganizatorów świetnej imprezy dyrektorom Zespołu Szkół w Wilkanowie pani L. Popławskiej i S. Tarchale. Podsumowując dziękuję wszystkim za współpracę i zaangażowanie, szczególnie Dzielnym Uczniom naszej szkoły, moim Super Nauczycielom i Pracownikom oraz Zarządowi Fundacji Równi choć różni z Prezesem na czele, który zawsze ma dla nas czas i mnóstwo pomysłów Pawłowi Błachowiczowi. W życiu bywają sukcesy i porażki, trzeba je godnie przyjąć, ale najważniejsze jest to, żeby na swojej drodze zawsze spotykać dobrych, życzliwych ludzi, którzy wspierają nas w działaniu i takich właśnie ludzi spotykam. Dziękuję im wszystkim i życzę przyjemnego letniego wypoczynku. Karina Salitra Dyrektor SP w Pławnicy

12 12 Biuletyn Bystrzycki 3/84/13 Aktywnie w bibliotece Biblioteka Publiczna & Podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 8-15 maja, który w tym roku upłynął pod hasłem: Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych, w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka dzień 14 maja był wyjątkowy. W ramach święta bibliotekarzy przybyły dzieci z przedszkola nr 2 z bardzo ciekawym przedstawieniem, zagościł również Bystrzak - Lew bystrzycki, który wzbudził duże zainteresowanie zwłaszcza wśród dzieci. Odbyło się ciekawe spotkanie z władzami miasta z Panią Burmistrz Renatą Surmą na czele. Tego dnia rozdano nagrody i ogłoszono wyniki XII edycji konkursu literackiego OKOLICA W LITERĘ UJĘTA. A przez cały piękny i słoneczny dzień trwał majowy kiermasz książek. & Bystrzyccy Seniorzy czytelnicy na VII Forum UTW w Ząbkowicach Śląskich Dnia 20 kwietnia 2013 seniorzy czytelnicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej na zaproszenie seniorów z Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestniczyli w VII Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którego tematem była Historia i sztuka nie tylko pędzlem malowane. W uroczystej części Forum uczestnicy wysłuchali m.in. wystąpienia dr. Walentyny Wnuk - "Idea spotkań Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz brali udział w panelu dyskusyjnym - Polityka a Trzeci Wiek, w którym udział wzięli zaproszeni goście: parlamentarzyści, radni, dyrektorzy i słuchacze UTW. Uczestnicy Forum mieli okazję uczestniczenia w kilkuosobowych grupach w warsztatach tematycznych. Bystrzyccy czytelnicy Biblioteki uczestniczyli w warsztacie fotografi cznym Zabytki Ząbkowic Śląskich w obiektywie oraz brali udział w ogłoszonym przez UTW konkursie poetyckim Różne barwy poezji. Bystrzycka biblioteka miała swój udział w programie forum poprzez prezentację fi lmu utworzonego w naszej Bibliotece o królewnie Mariannie Orańskiej Dobra Pani. Warsztat historyczny przygotowany i przeprowadzony przez słuchaczkę Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Krystynę Buchwald. Na podstawie historii z życia królewny Marianny zbudowano na mapie "szlak Marianny" z zabytkami zachowanymi do dzisiaj. Warsztat wzbudził ogromne zainteresowanie. Tak ciekawie nawiązana współpraca pomiędzy działającym przy Bibliotece Klubem Aktywnych Seniorów oraz UTW w Ząbkowicach Śląskich będzie miała kontynuację. Robert Duma dyrektor Biblioteki Publicznej MAK+ w Bibliotece BPMiG Bystrzyca Kłodzka intensywnie tworzy elektroniczny katalog biblioteczny w systemie Mak+. W ostatnim czasie do katalogowania zbiorów przyłączyły się także podlegające bibliotece centralnej fi lie: na Osiedlu Szkolnym, w Gorzanowie, Idzikowie, Międzygórzu, Starej Łomnicy i Wilkanowie. Biblioteki gminy bystrzyckiej wprowadziły do systemu ok egzemplarzy, co sytuuje nas na 1 miejscu w powiecie kłodzkim, 4 miejscu w woj. dolnośląskim i 39 w całej Polsce co do ilości skatalogowanych pozycji książkowych. Z systemu Mak+ korzysta już 20 % bibliotek publicznych, wszystkie mają możliwość tworzenia elektronicznych katalogów bibliotecznych, baz użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zbiorów oraz prowadzenia statystyki. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. System jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną. Biblioteka bystrzycka planuje udostępnienie dla czytelników, pełne korzystanie z zasobów i możliwości elektronicznego wypożyczania i przeglądania zbiorów na koniec 2014 roku (na dzień dzisiejszy Dział Regionalny i Czytelnia są w całości wprowadzone do systemu). Dzięki temu umożliwimy każdemu użytkownikowi: przeszukiwanie katalogów, sprawdzanie statusów pozycji wypożyczonych oraz rezerwowanie pozycji dostępnych we wszystkich bibliotekach korzystających z systemu Mak+, w których czytelnik będzie zarejestrowany. Katarzyna Regulska & Do Biblioteki nie tylko po książkę Już od stycznia 2013 realizujemy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy projekt Do Biblioteki po wiedzę, zdrowie i energię napisany w ramach programu Rozwoju Bibliotek AKTYWNA BIBLIOTEKA. Program projektu wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, kulturalnym i zdrowotnym mieszkańców naszego miasta i gminy wieku 50+. ciąg dalszy na stronie 13

13 3/84/13 Biuletyn Bystrzycki 13 Zainteresowanie projektem przekroczyło oczekiwania organizatorów. Seniorzy liczną grupą, systematycznie, dwa razy w tygodniu biorą udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Ćwiczenia prowadzone pod czujnym okiem rehabilitantki, dostosowane są do potrzeb i możliwości starszych ludzi. Liczną grupą ćwiczeniową wybieramy się na bieg ścieżką zdrowia na Wyszki. Bieg połączony będzie nauką chodzenia nordic walking. Zapraszamy również na kolejną prelekcję na temat profi laktyki zdrowia, którą odbędzie się w czerwcu. Biblioteka Publiczna cd. W realizacji projektu uczestniczą wolontariusze uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Kardynała S. Wyszyńskiego oraz L.O. im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej. Wolontariusze prowadzą warsztaty komputerowe oraz szkolenia z zakresu korzystania z aparatu cyfrowego. Seniorzy uczą się m.in. zakładania poczty elektronicznej, zakładania plików i folderów, odtwarzania płyt na komputerze, przenoszenia zdjęć oraz ich drukowanie. Zajęcia odbywają się codziennie za uprzednim uzgodnieniem obecności zainteresowanych. Projekt zakończymy w czerwcu wystawą fotografi czna uczestników projektu. O wszystkich działaniach informują plakaty oraz strona internetowa Biblioteki. Dorota Krawczyk Koordynator projektu Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tegoroczne święto książki (maj 2013) było obchodzone wśród najmłodszych czytelników Biblioteki w Bystrzycy Kłodzkiej pod hasłem twórczości Juliana Tuwima, gdyż rok 2013 został ogłoszony "Rokiem Juliana Tuwima". Dzieci wysłuchały wierszy: Rzepka, Murzynek Bambo, Okulary, Ptasie radio. Było głośne czytanie przy wsparciu nauczycielek z przedszkola nr 2 i bibliotekarek. Później odbyło się wielki malowanie ilustracji do wysłuchanych utworów. A na koniec przy pomocy pana introligatora, została zrobiona pierwsza dziecięca autorska książka z ilustracjami do wierszy J. Tuwima Rok Juliana Tuwima Robert Duma Biblioteka Publiczna Złota dziesiątka działaczy sportowych Dnia 9 lutego 2013 r. z rąk Pana Andrzeja Szumskiego - redaktora naczelnego "Słowa Sportowego" i Pani Ewy Bednarzak-Zesławskiej - głównego sponsora gali sportowej, Pan Lucjan Morajda otrzymał wyróżnienie "Laureat Złotej Dziesiątki Działaczy 65-lecia na Dolnym Śląsku w plebiscycie Słowa Sportowego". Uroczystość odbyła się równocześnie z podsumowaniem plebiscytu i ogłoszeniem wyników "Na 10. najlepszych sportowców i 5. trenerów na Dolnym Śląsku w roku 2012". Uczestnicy Gali byli podejmowani w Biznes Klubie na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. GRATULUJEMY! KKK

14 14 Biuletyn Bystrzycki 3/84/13 Muzeum Filumenistyczne Wystawa prac Marleny Solskiej i Iwony Sawic "Amazonki" to projekt, którego celem jest przełamanie stereotypów związanych z postrzeganiem kobiet po mastektomii. W jego realizację zaangażowały się amazonki z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka. Warto docenić ich otwartość i odwagę, zwłaszcza że są to osoby funkcjonujące w małych społecznościach, w których trudno o anonimowość. Kobiety te zdecydowały się pokazać publicznie i udowodnić, że mimo choroby, która je dotknęła, są szczęśliwe i pełne optymizmu. Wystawa "Amazonki" W zamyśle twórczyń jest wydanie kalendarza z amazonkami, który w miejscach publicznych propagowałby badania kontrolne, dawał nadzieję i wsparcie kobietom, które borykają się z chorobą. Wystawa Amazonki prezentowana była w bystrzyckim Muzeum do 21 IV Autorzy wystawy mają w planach kolejne prezentacje ekspozycji m.in. na terenie kłodzkiego kina Cinema 3D podczas tegorocznego Dnia Matki. Pokłosiem wystawy będzie okolicznościowy katalog oraz (miejmy nadzieję) kalendarz na rok (mf.) fot. zdjęcie z plakatu Noc w muzeum Konfrontacja sztuk malarskich. Nowosielski vs Geppert, pod takim tytułem zorganizowano kolejną, 5. już Noc w Muzeum Filumenistycznym. W zamyśle dyrektora placówki Tomasza Nowickiego Konfrontacja sztuk malarskich to nazwa prowokacyjna, w której bardziej niż o zderzenie twórczości różnych artystów, chodzi o nawiązanie kontaktu między dzisiejszym odbiorcą a dziełem. W świecie współcześnie zachodzących zjawisk w sztuce, które wielokrotnie sytuują się bliżej szeroko pojętej popkultury niż kultury wysokiej, bystrzyckie Muzeum postanowiło prezentować dzieła najwybitniejszych polskich artystów. W zeszłym roku, podczas 1. Konfrontacji sztuk malarskich mieliśmy okazję podziwiać obrazy autorstwa Zdzisława Beksińskiego oraz Stasysa Eidrigeviciusa. Tegoroczna edycja konfrontacji uraczyła uczestników nocy twórczością Jerzego Nowosielskiego - jednego z najwybitniejszych polskich artystów malarzy oraz Eugeniusza Gepperta, kształconego pod okiem mistrza Jacka Malczewskiego. Konfrontacja, zdaniem bystrzyckich muzealników, służyć ma nawiązaniu bliższej relacji między twórcą a odbiorcą, ma również uwrażliwić mieszkańców regionu i innych gości muzeum na problemy komunikatów zakodowanych w, często mało zrozumiałym, języku sztuki współczesnej. Konfrontacja została opatrzona prelekcją dyrektora muzeum na temat percepcji dzieła sztuki oraz kondycji sztuki współczesnej. Prezentacja obrazów została uświetniona wspaniałym koncertem bystrzyczanki Magdaleny Orłowskiej, która podczas przygotowanego specjalnie koncertu zaprezentowała największe przeboje współczesnej muzyki popularno-rozrywkowej. (mf.) ciąg dalszy na stronie 15

15 3/84/13 Biuletyn Bystrzycki 15 Muzeum Filumenistyczne cd. "Osobistości i osobliwości Ziemi Kłodzkiej" 5. maja podczas Dnia Patrona miasta w Muzeum Filumenistycznym zaprezentowano wystawę "Osobistości i osobliwości Ziemi Kłodzkiej" Na wystawie wyeksponowane zostały prace artystów zrzeszonych w Towarzystwie Miłośników Fotografi i przy Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju. Kolejna odsłona wystawy, którą po raz pierwszy zaprezentowano w roku 2012, rozszerzona została o 24 prace ilustrujące ziemię bystrzycką. Prezentowane grafi ki i fotografi e zostały wykonane w technikach: linorytu, akwaforty oraz gumy dwuchromianowej. Latające Muzeum w drodze Idea Latającego Muzeum zrodziła się z potrzeby krzewienia zainteresowania historią i sztuką oraz z potrzeby budzenia wśród młodzieży ciekawości regionu, w którym mieszkają. Oferta bezpłatnych zajęć skierowana jest dla dzieci i młodzieży ze szkół gmin Masywu Śnieżnika. Ostatnie z zajęć Latającego Muzeum odbyły się w lądeckiej Galerii Muzealnej im. Michała Klahra Starszego, gdzie na wystawie czasowej prezentowane były etykiety zapałczane ze zbiorów Muzeum Filumenistycznego. Podczas spotkania z młodzieżą uczącą się w lądeckim liceum Ogólnokształcącym Tomasz Nowicki zaprezentował wykład nt. sztuki socrealizmu. Kolejne wykłady prowadzone będą w czerwcu. Terminy zajęć można ustalać indywidualnie w sekretariacie Muzeum. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Monika Wielichowska (Poseł na Sejm RP), Renata Surma (Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej) oraz Kazimierz Szkudlarek (Burmistrz Lądka Zdroju) Cytując słowa dyrektora muzeum Tomasza Nowickiego wygłoszone podczas wernisażu, zachęcamy do odwiedzania ekspozycji, którą można oglądać w bystrzyckim muzeum do połowy lipca 2013: "Ziemia Kłodzka to nazwa - synonim niewiarygodnej, trwającej od wielu wieków symbiozy ludzi wielu narodowości z pięknym, spokojnym, a jednocześnie niezwykle tajemniczym zakątkiem Europy. Bogata, OSOBLIWA historia tego terenu to dowód na przedziwną interakcję, która zachodziła i nadal zachodzi pomiędzy miejscem a człowiekiem. Historia dawnego Hrabstwa przez lata tworzona była przez zwykłych pracowitych ludzi, jednak w zbiorowej pamięci zachowały się głównie wydarzenia kreowane przez niezaprzeczalne OSO- BISTOŚCI. Wystawa prezentowana w Muzeum Filumenistycznym to próba spojrzenia na dzieje Ziemi Kłodzkiej przez pryzmat wyjątkowych miejsc i wydarzeń, to próba przybliżenia postaci, bez których historia naszego regionu byłaby po prostu uboższa i mniej fascynująca. Grupie artystów zrzeszonych w Towarzystwie Miłośników Fotografi i udało się, wykorzystując OSOBLIWE techniki linorytu, akwaforty oraz gumy dwuchromianowej, nawiązać dialog z tym co minione, dawne, a jednocześnie nieodzowne i trwałe. Udało im się poprzez szlachetną sztukę i szacunek do historii wykreować nowe, współczesne artystyczne OSOBISTOŚCI... tutaj...na Ziemi Kłodzkiej..." (mf.) Majówka pełna turystów Podczas tegorocznego weekendu majowego Muzeum Filumenistyczne przeżyło prawdziwe oblężenie. Prezentowane wystawy stałe poświęcone historii niecenia ognia, a także czasową ekspozycję "Osobistości i osobliwości Ziemi Kłodzkiej miało okazję obejrzeć ponad 600 osób. Miejmy nadzieję, że kolejne wydarzenia przygotowywane przez naszą instytucję przyciągną równie wielkie rzesze turystów. (mf.)

16 16 Biuletyn Bystrzycki 3/84/13 Sezon turystyczny rozpoczęty otwarciem Baszty Kłodzkiej Baszta Kłodzka to obecnie jedyny, udostępniony dla zwiedzających punkt widokowy w Bystrzycy Kłodzkiej. Baszta bramna zw. Kłodzką - wzniesiona w 1319 r., stanowi pozostałość tzw. Bramy Kłodzkiej - jednego z elementów obwa- rowań miejskich, złożonych z muru obwodowego z basztami, czatownicami, wieżami i Bramą Wodną. W 1842 r. rozebrano Bramę Kłodzką pozostawiając, do dzisiaj zachowaną, basztę. Na szczycie obiektu znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę na Masyw Śnieżnika oraz na Góry Bystrzyckie. Przez kilka miesięcy Baszta Kłodzka przechodziła remont. Przeprowadzono prace, które miały na celu poprawę stanu technicznego obiektu a także likwidację istniejących zagrożeń. Wykonano między innymi konserwację i restaurację hełmu wieży z rekonstrukcją tynku, konserwację i restaurację ceglanych murów galerii widokowej, udrożnienie odwodnienia galerii widokowej oraz konserwację i restaurację lica muru ścian zewnętrznych baszty (do wysokości I piętra). 28 maja br. prace zostały odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Kierownika Delegatury w Wałbrzychu - p. Marię Ptak. Inauguracja sezonu turystycznego połączona została z bezpłatnym wstępem w dniach 31 maja i 1 czerwca na Basztę Kłodzką z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, a od 1 czerwca została oddana do użytku dla turystów i mieszkańców naszej gminy. W nadchodzącym sezonie turystycznym obiekt czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 10,00 do 16,00. Wstęp na Basztę dla osób dorosłych wynosi 3,00 zł., dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz dla emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych 2,00 zł. Baszta Kłodzka stanowi jeden z najważniejszych i najciekawszych zabytków utworzonej w 2005 roku Miejskiej Trasie Turystycznej. Agnieszka Maryniak Wydział Turystyki Już po raz czwarty zapraszamy Państwa na Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej organizowane w ramach Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które w bieżącym roku odbędą się pod hasłem Turystyka i woda ochroną naszej wspólnej przyszłości. Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 26,27,28 września, a jej głównym celem jest promocja walorów turystycznych, historycznych i uzdrowiskowych Gminy, popularyzacja turystyki aktywnej, a także wykreowanie bystrzyckich artystów prezentujących swoją twórczość podczas wystawy plenerowej, która corocznie odbywa się na Małym Rynku. Tegoroczny program Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej przewiduje działania na terenie Bystrzycy Kłodzkiej i Długopola-Zdroju, a także Gorzanowa. Stałym punktem programu jak i jedną z większych atrakcji imprezy jest nocne zwiedzanie miasta z przewodnikiem, któremu towarzyszyć będą scenki historyczne przygotowane przez Kłodzkie Bractwo Rycerskie. Trasa zwiedzania prowadzi po Dni turystyki najciekawszych miejscach i obiektach turystycznych miasta, są to min. kościół pw. św. Michała Archanioła, Baszta Kłodzka, bystrzyckie podziemia po byłym więzieniu, przy ul. Kupieckiej. W tym roku chcemy Państwa zaprosić również do uzdrowiska, Długopola-Zdroju, pięknie położonego nad brzegiem Nysy Kłodzkiej u stóp Gór Bystrzyckich, w celu zapoznania się z ofertą uzdrowiskową oraz znajdującymi się tam atrakcjami turystycznymi. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej Gminy jak i turystów przyjeżdżających na Ziemię Kłodzką do uczestnictwa w powyższej imprezie. Dzięki niej na pewno będzie można bliżej poznać walory turystyczne i lecznicze ziemi bystrzyckiej oraz zachęci Państwa do uprawiania turystyki aktywnej, a także do odkrywania nowych i ciekawych miejsc. Głównymi organizatorami imprezy są: Bystrzyckie Towarzystwo Górskie, Stowarzyszenie Razem dla Długopola-Zdrój, ciąg dalszy na stronie 17

17 3/84/13 Biuletyn Bystrzycki 17 Dni turystyki cd. Gmina Bystrzyca Kłodzka. Szczegółowy program Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej będzie dostępny na stronie w zakładce Dni Turystyki. Bliższych informacji udziela Wydział Turystyki UMiG, Centrum Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Mały Rynek 2/1, tel , Renata Rupniewska Wydział Turystyki Projekt programu Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej września 2013 r. Obchody Światowego Dnia Turystyki Turystyka i woda ochroną naszej wspólnej przyszłości 26 września 2013 r. (czwartek) godz. 09,30-15,00, zwiedzanie Bystrzycy Kłodzkiej z przewodnikiem turystycznym, w tym fakultatywne zwiedzanie Izby Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika; godz. 09,30 15,00, projekcja fi lmów górskich z Przeglądu Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju (Muzeum Filumenistyczne); godz. 19,00-21,00, plenerowa projekcja fi lmów górskich z Przeglądu Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju (Mały Rynek, w razie niepogody Muzeum Filumenistyczne). 27 września 2013 r. (piątek) godz. 16,00 - rozstrzygnięcie konkursu fotografi cznego pn. Turystyka i woda ochroną naszej wspólnej przyszłości - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzka; godz. 19,00 - spotkanie z Bractwem Rycerskim i nocne zwiedzanie miasta; w programie m.in.: zwiedzanie kościoła parafi alnego pw. św. Michała Archanioła i mini koncert oraz zwiedzanie podziemi bystrzyckich; ok. godz. 21,00 - zakończenie nocnego zwiedzania i występ Bractwa Rycerskiego Mały Rynek w Bystrzycy Kłodzkiej. 28 września 2013 r. (sobota) godz. 8,00-18,00, wystawa Długopole-Zdrój wczoraj i dziś miejsce wystawy: przed Domem Zdrojowym w Długopolu-Zdroju (w razie niepogody w Pijalni Domu Zdrojowego); godz. 9,30 - poznajemy techniki Nordic Walking - rajd po wzgórzach zdrojowych z instruktorem - Długopole-Zdrój; godz. 9,30 - rajd rowerowy lub pieszy z Bystrzycy Kłodzkiej do Gorzanowa - zwiedzanie zabytkowego kompleksu pałacowoparkowego w Gorzanowie; godz. 10,00 17,00, Poznajemy atrakcje Długopola-Zdroju wycieczki z przewodnikiem turystycznym po Długopolu-Zdroju i okolicy; godz. 10,00-15,00, Dni Otwarte Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. Turystyka w zdrojach, zdroje dla turystyki prezentacja oferty uzdrowiskowej; godz. 11,00 - plenerowa prezentacja artystów bystrzyckich - Mały Rynek w Bystrzycy Kłodzkiej; godz. 15,00 - prelekcja na temat ochrony wód i środowiska miejsce: plac rekreacyjny w Długopolu-Zdroju (w razie niepogody Pijalnia Domu Zdrojowego); godz. 17,00 - Koncert gitarowy w Kawiarni Teatralna w Długopolu-Zdroju (ul. Leśna 4). Z cyklu: Dobry wiatr dla bystrzyckich zabytków cd. W maju br. zakończył się kolejny etap robót budowlanych i prac konserwatorskich na odcinku murów obronnych położonych wzdłuż schodów z ulicy Kupieckiej, który był kontynuacją zakończonego w październiku 2012 roku II etapu pn. "Bystrzyca Kłodzka, XIV wieczny system fortyfi kacji miejskich. Przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz niezbędnych robót budowlanych wymaganych dla zachowania materii zabytkowej dla południowo wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej II etap. Roboty te obejmowały 186 m 2 obszaru tj. część zewnętrzną muru w linii jezdni przy ul. Międzyleśnej oraz odcinek tarasu górnego i dolnego wzdłuż budynku dawnego więzienia i dotyczyły m. in.: ścinania zagajników i usuwania dziko porastającej zieleni, czyszczenia kamienia i odsalania kamiennego lica muru oraz naprawy i przebudowy rozluźnionych fragmentów muru. Prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem konserwatorskim i zostały sfi nansowane w kwocie ,65 zł. z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka. 9 maja podczas odbioru w/w prac dokonano również przeglądów gwarancyjnych I i II etapu robót budowlanych i prac konserwatorskich na murach obronnych, a zaistniałe usterki Wykonawca zobowiązał się usunąć do końca czerwca br. Kolejny III etap robót i prac konserwatorskich dla zadania pn. "Bystrzyca Kłodzka XIV w. - system fortyfi kacji miejskich prace konserwatorskie oraz roboty budowlane wymagane dla ratowania materii zabytkowej południowo wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych - III etap rozpocznie się w czerwcu br. i będzie stanowił kontynuację prac z 2011 i 2012 roku. Zadanie jest współfi nansowane z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ,35 zł oraz z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka. Renata Rupniewska Wydział Turystyki

18 18 Biuletyn Bystrzycki 3/84/13 Otwarto kaspułę czasu Podczas prowadzonych prac konserwatorskich na hełmie Baszty Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej i koniecznością poddania gruntownej renowacji kuli zwieńczającej hełm baszty, odkryto, iż w jej wnętrzu znajduje się coś tajemniczego. Oczywiście niezwłocznie o odkryciu poinformowano Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który zezwolił na komisyjne otwarcie kuli i tuby, która znajdowała się wewnątrz. 22 maja br. o godz. 8,30 w siedzibie Wydziału Turystyki i Centrum Informacji Turystycznej, zebrała się komisja w składzie: z ramienia Inwestora: 1. Renata Surma Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, 2. Ewa Koczergo Kierownik Wydziału Turystyki, 3. Tadeusz Zieliński Sekretarz Gminy, z ramienia Rady Miejskiej: 1. Irena Stawiarska Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej, 2. Andrzej Wziątek Radny Rady Miejskiej, z ramienia Wykonawcy: Adam Kasza właściciel fi rmy budowlanej oraz nadzór naukowy: Tomasz Nowicki Dyrektor Muzeum Filumenistycznego. Na wydobytej z kuli, miedzianej tubie widniał wytłoczony napis Kula była przestrzelona pociskami pistoletowymi. Niestety także uszkodzona została znajdująca się w jej wnętrzu tuba i znajdujące się tam dokumenty. Z tuby wydobyto fotografi ę przedstawiającą trzech pracowników remontujących hełm Wieży Rycerskiej, która wówczas pełniła funkcję dzwonnicy dla przyległego do niej kościoła ewangelickiego, pocztówki z Bystrzycy, list pastora i rady parafi alnej, znaczki pocztowe, banknoty o bardzo wysokich nominałach (niestety ich wartość na ówczesne czasy, w związku z głębokim kryzysem w Europie była niska), część gazety. Zabezpieczenia i opisu dokumentów przeprowadzili pracownicy Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, dyrektor Tomasz Nowicki i Małgorzata Jaworska. Zabezpieczone dokumenty pozostawiono w placówce do dalszej decyzji Konserwatora Zabytków. Według dyrektora muzeum, stanowią one dużą wartość historyczną i informacyjną dla samego miasta. Dokumentację fotografi czną z otwarcia kuli oraz tuby, a także znajdujących się w niej materiałów, przekazano do Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu, Archiwum Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim oraz dołączono do dokumentacji z realizacji Inwestycji, która znajduje się w Wydziale Turystyki. Do nowej tuby włożono aktualne dokumenty (pismo, gazetę, banknoty, widokówki, fotografi e), protokół z otwarcia kuli z dnia r. a tubę następnie umieszczono w kuli. Kulę przekazano Wykonawcy robót p. Adamowi Kaszy, w celu poddania jej pracom konserwatorskim i złoceniu, a następnie zainstalowaniu jej na zwieńczeniu hełmu. Fot. Renata Rupniewska Ewa Koczergo Wydział Turystyki

19 3/84/13 Biuletyn Bystrzycki 19 1 maja br. na moście w Zabłociu (Gmina Bystrzyca Kłodzka) rozpoczął się XXI Ogólnopolski Spływ Kajakowy Nysa Kłodzka. Miejsce od którego zawodnicy rozpoczęli spływ na Nysie Kłodzkiej, stanowi II etap planowanego, do zagospodarowania przez Spływ kajakowy (18 km). W imprezie udział wzięło ok. 170 zawodników z całej Polski. Ogólnopolski Spływ Kajakowy Nysa Kłodzka zalicza się do elitarnego grona 8 spływów Ogólnopolskiego Grand Prix PZK. Gminę, szlaku kajakowego prowadzącego z Długopola-Zdrój przez Zabłocie do Gorzanowa. Ofi cjalnego otwarcia dokonali Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Zieliński oraz Radny Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej i jednocześnie Sołtys Wsi Zabłocie Pan Jan Pięta. Spływ kajakowy podzielony był na trzy etapy: Zabłocie Kłodzko (16 km), Kłodzko Bardo (18 km), Bardo Topola Pomimo kapryśnej pogody na weekend majowy, zawodnikom sprzyjała aura i dzień okazał się bezdeszczowy. Zawodnikom na starcie życzono połamania wioseł i szczęśliwego dopłynięcia do mety. Ewa Koczergo Wydział Turystyki Brawo Sportowcy, Brawo Trenerzy! Z inicjatywy Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Renaty Surmy władze samorządowe postanowiły nagrodzić za bardzo dobre wyniki sportowe w 2012 r. zawodników ze stowarzyszeń kultury fi zycznej działających na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka. W gronie wyróżnionych osób, wytypowanych przez poszczególne kluby sportowe, w zawodach szczebla centralnego, a także we współzawodnictwie międzynarodowym znalazły się następujący zawodniczki i zawodnicy: 1. Paweł Olejarski - Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego. IV miejsce w turnieju indywidualnym tenisa stołowego podczas XIV Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie. Jeden z najlepszych zawodników w rozgrywkach IV Ligi tenisa stołowego. Wcześniej Wicemistrz Świata 2009 r. i Mistrz Europy 2011 r. Trener Jan Słowik 2. Karolina Kisała - Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwondo Bystrzyca Kłodzka Wicemistrzyni Polski w walkach indywidualnych kategoria juniorek młodszych, waga do 55 kg. W bieżącym roku w Lubinie zdobyła Mistrzostwo Dolnego Śląska i zakwalifi kowała się do Mistrzostw Polski juniorek. Trener Grzegorz Ozimek 3. Grzegorz Szkwarek Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Bystrzyca Kłodzka Wicemistrz Polski w biegach górskich stylem anglosaskim kategoria młodzik. Zwycięzca Cyklu Biegów Firmy Iscarex w Czechach. Trener - Roman Bogdał 4. Damian Żmudziński - Towarzystwo Sportowe Krokus Bystrzyca Kłodzka Najlepszy zawodnik piłki ręcznej klubu w kategorii junior młodszy. Wraz z drużyną zdobył Wicemistrzostwo Dolnego Śląska. Trener Hilary Rymarczyk 5. Julia Pusz Ludowy Klub Sportowy Zamek Gorzanów Jedna z najlepszych piłkarek nożnych w terenowej klasie rozgrywek Podokręgu Kłodzko. Została powołana do kadry żeńskiej Dolnego Śląska w piłce nożnej U 13 lat. Trener Andrzej Matusik 6. Patryk Linkiewicz Klub Sportowy Reeves B-ca Kł. Najbardziej utalentowany zawodnik klubu młodego pokolenia. Wicemistrz Polski do 16 lat w wyciskaniu sztangi leżąc. Trener Patryk Kozieł 7. Pierzga Seweryn Bystrzyckie Koło Cyklistów przy PTTK Odział Międzygórze Kolejny bardzo utalentowany zawodnik w jeździe na rowerach górskich MTB. Zdobywca III miejsca w kategorii młodzik w klasyfi kacji generalnej podczas prestiżowego cyklu zawodów Bike Maraton rozgrywanego na terenie całej Polski. Trener Jarosław Pierzga ojciec Seweryna. 8. Damian Ziarko Klub Sportowy Polonia Bystrzyca Kł. Bardzo utalentowany bramkarz klubu. Przechodzi testy sprawnościowe i umiejętności gry na tej pozycji w WKS Śląsk Wrocław. W okresie wakacyjnym bardzo dużo czasu spędza na treningach indywidualnych. Jest bardzo mocnym punktem drużyny trampkarzy. ciąg dalszy na stronie 20

20 20 Biuletyn Bystrzycki 3/84/13 9. Piotr Buczyński Klub Sportowy Polonia Bystrzyca Kłodzka W wieku juniora jest podporą drużyny seniorów, o czym najlepiej świadczy fakt zdobycia króla strzelców w rozgrywkach A Klasy Gr. III z ilością 32 bramek. Kilka klubów zabiega o pozyskanie zawodnika, m.in. Orzeł Ząbkowice. 10. Jakub Jaworski ULKS Sokół Nowy Waliszów Bardzo duża skuteczność w drużynowych rozgrywkach V Ligi Tenisa stołowego, wynosząca 80% skuteczności w rozgrywanych meczach. Czołowy zawodnik w drużynowych rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego i indywidualnych Igrzyskach Dolnego Śląska Zrzeszenia LZS. 11. Mariusz Bielski LZS Łomniczanka Najbardziej doświadczony, grający trener i entuzjasta piłki nożnej. Głównie dzięki jego osobie drużyna seniorów awansowała Z inicjatywy Bystrzyckiego Koła Cyklistów przy PTTK Oddział Międzygórze rozpoczęto kolejną edycję wyścigów na rowerach górskich MTB r. w niedzielę w siedmiu grupach wiekowych o zwycięstwo walczono w II Wyścigu MTB Osmelakowa Dolina. Najważniejszym elementem sportowej rywalizacji było dojechanie do mety. Autorem trudnej i wymagającej trasy był Mieczysław Puchalski. Mimo rekreacyjnego charakteru imprezy po starcie rozpoczęła się zacięta rywalizacja. W poszczególnych grupach wiekowych palmę pierwszeństwa zdobyły następujące osoby: Jagoda Korzuch, Iwona Korzuch, Jakub Karmelita, Kamil Wyszyński, Przemysław Furtek, Mariusz Kruk, Wiesław Panejko i Mieczysław Puchalski. W zawodach wystartowały 32 osoby. Po wręczeniu okolicznościowych medali i dyplomów odbyła się biesiada przy ognisku połączona z pieczeniem kiełbasy. Również można było skorzystać z pieczonych pstrągów serwo- Brawo Sportowcy, Brawo Trenerzy! cd. do A Klasy Gr. III rozgrywek OZPN Wałbrzych i utrzymuje się w niej w dalszym ciągu. 12. Andrzej Mikołajczyk LZS Igliczna Wilkanów Bardzo oddany działalności klubu. Najbardziej przyczynił się do awansu drużyny seniorów w piłce nożnej do A Klasy III GR. OZPN Wałbrzych. Jest grającym trenerem w B Klasie rozgrywek Podokręgu Kłodzko, jednym z najlepszych zawodników i czołowym strzelcem w tej klasie rozgrywek. Wszystkie osoby otrzymały z rąk Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej okolicznościowe grawertony i nagrody pieniężne. Dodatkowo dzięki staraniom p. Ewy Matys Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej dla wyróżnionych sportowców zostały ufundowane karty bankowe z nagrodą pieniężną przez Bank Zachodni WBK Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej. Nagrody wręczyły Panie: Ewa Matys oraz Joanna Barecka- Galik, dyrektor Oddziału BZWBK S.A. w Bystrzycy Kłodzkiej. W imieniu wyróżnionych osób podziękowanie na ręce Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Renaty Surmy złożył Paweł Olejarski reprezentujący Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego i zdobywca IV miejsca w Turnieju Indywidualnym na XIV Paraolimpiadzie w Londynie. Serdecznie gratulujemy naszym sportowcom i życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i sportowym. Lucjan Morajda Wydział Promocji i Sportu VI Cykl Zawodów MTB wystartował wanych przez rodzinę Państwa Osmelaków. Dobrym humorom wszystkim uczestnikom wyścigu sprzyjała słoneczna pogoda w otoczeniu pięknych widoków Gór Bystrzyckich. Następne zawody odbyły się 2 czerwca b.r. na Parkowej Górze w Bystrzycy Kłodzkiej. Na końcowy wynik będą się składały najlepsze rezultaty z trzech wyścigów rozgrywanych w czterech rundach. Po Parkowej Górze rozegrane zostaną zawody w Międzygórzu z metą przy Schronisku im. Zbigniewa Fastnachta na Śnieżniku w dniu 07 lipca 2013r. Zakończenie VI Cyklu Zawodów na Rowerach Górskich MTB nastąpi w trzeciej dekadzie września tj r. na placu rekreacyjnym na Wyszkach. Sędzią głównym zawodów był Mieczysław Puchalski, a współorganizatorem Gmina Bystrzyca Kłodzka. Serdecznie zapraszam do udziału i kibicowania w kolejnych rundach wyścigów MTB. Antonina Binkowska Wydział Promocji i Sportu

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Pojemniki na odpady segregacja. Segregacja odpadów Segregacja to metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Segregacja odpadów Kolor niebieski Tu wrzucam:

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! ZMIANA HARMONOGRAMU!!!

UWAGA!!! ZMIANA HARMONOGRAMU!!! UWAGA!!! ZMIANA HARMONOGRAMU!!! HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW OD 02.01.2017-30.06.2017 PUM GRUDZIĄDZ tel. 695 259 000 www.odpadyprabuty.pl MIASTO PRABUTY ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE ODPADY SEGREGOWANE OD WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję pojemnik do godz. 7:00. Zbiórka gabarytów odbędzie się w dniu: i

UWAGA!!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję pojemnik do godz. 7:00. Zbiórka gabarytów odbędzie się w dniu: i HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 201 - SEKTOR 1 PUM Grudziądz tel. 5 4 58 2 www.pum.pl BUDY, JAMY, GUBINY, SKURGWY, ZAROŚLE Odpady komunalne zmieszane Odpady segregowane PLASTIK I PAPIER BIODEGRADOWALNE Miesiąc

Bardziej szczegółowo

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WOREK NIEBIESKI NA PAPIER I TEKTURĘ gazety, czasopisma, katalogi, prospekty papier szkolny, biurowy książki torebki papierowe tektura i kartony mokrego papieru i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo KOLOR ŻÓŁTY TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALE I OPAKOWANIA Z METALI; ZANIM WRZUCISZ OPRÓŻNIJ, ZGNIEĆ

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. tel. 65 571 61 20 www.borekwlkp.pl Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Jakie rodzaje

Bardziej szczegółowo

Segregując odpady dbasz o środowisko!

Segregując odpady dbasz o środowisko! Segregując odpady dbasz o środowisko! Każdy z nas lubi spędzać czas w czystym i miłym otoczeniu. Nie zastanawiamy się jednak co dzieje się z wyrzucanymi przez nas odpadami. Otóż odpady te, po wyselekcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW Odpady zmieszane (KUBŁY) raz w miesiącu; Popiół (KUBŁY) dwa razy w miesiącu (w okresie letnim raz w miesiącu); Odpady zbierane selektywnie (WORKI)

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek Wykaz aptek na terenie miasta Szczecinka, w których prowadzona będzie zbiórka przeterminowanych lekarstw w 2013 roku. L.p. Nazwa apteki Adres (Szczecinek) Kontakt tel.: 1. Apteka Na Polnej ul. Polna 8a

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH PAPIER - pojemnik niebieski do niebieskiego pojemnika wrzucamy: gazety; książ ki i inny papier; tektur ę; worki papierowe; ścinki drukarskie; opakowania wielomateriałowe typu

Bardziej szczegółowo

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają:

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają: Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych - czyli śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych, biurach, urzędach, sklepach itp. polega na zbieraniu do specjalnie oznakowanych pojemników odpadów,

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny ko k -wo w jow o n w i n c i y. y.r E R a E k a t k y t wa w c a JA J

Projekt edukacyjny ko k -wo w jow o n w i n c i y. y.r E R a E k a t k y t wa w c a JA J Projekt edukacyjny Eko-wojownicy. REaktywacJA CZYM JEST ODPAD? Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których pozbywasz się, zamierzasz się pozbyć, lub do ich pozbycia się jesteś zobowiązany CO TRAFIA

Bardziej szczegółowo

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w ycie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w ycie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897 ze

Bardziej szczegółowo

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować I. Dane merytoryczne do wykonania plakatu: 1. Segregacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE Mieszkańcu, od 1 lipca 2013 roku Gmina odbierze Twoje odpady! umowa rejestr opłata umowa opłata odpady sprawozdanie Obowiązki właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwałą Rady Miasta Olszyna ustalono wysokość opłat za tak zwaną OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ :

Uchwałą Rady Miasta Olszyna ustalono wysokość opłat za tak zwaną OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ : Uchwałą Rady Miasta Olszyna ustalono wysokość opłat za tak zwaną OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ : - Gromadzenie odpadów w sposób nie selektywny 20zł miesięcznie. - Gromadzenie odpadów w sposób selektywny 14zł miesięcznie.

Bardziej szczegółowo

Jak segregwać odpady?

Jak segregwać odpady? Jak segregwać odpady? Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

System gospodarki odpadami na terenie gminy Karpacz po 1 lipca 2013r. w świetle zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

System gospodarki odpadami na terenie gminy Karpacz po 1 lipca 2013r. w świetle zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w System gospodarki odpadami na terenie gminy Karpacz po 1 lipca 2013r. w świetle zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Podstawy prawne funkcjonowania nowego systemu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przyrodę szanuję śmieci segreguję!

Przyrodę szanuję śmieci segreguję! Przyrodę szanuję śmieci segreguję! SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W MIEŚCIE KOLNO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie, ul. Kolejowa 4a

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/392/13 Rady

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Szanowny Mieszkańcu! Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Gmina i Miasto Warta Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku nałożyła na gminę obowiązek wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub

ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka oraz są nieprzydatne w miejscu lub czasie,

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY Wejście w życie nowej ustawy śmieciowej to doskonała okazja, by zacząć żyć zgodnie z zasadami ekologii. Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe.

Bardziej szczegółowo

ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU

ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10 08-110 Siedlce tel. 25 63 277 31 www.gminasiedlce.pl ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY PAPIER SZKOLNY, BIUROWY, GAZETY, KSIĄŻKI, KATALOGI, ZESZYTY, PAPIEROWE TORBY I WORKI, KARTONY I TEKTURĘ ORAZ ZROBIONE Z NICH

Bardziej szczegółowo

lub Pojemnik niebieski lub żółty odpady surowcowe 2 SEGREGOWANIE 3 oplaca sie wszystkim

lub Pojemnik niebieski lub żółty odpady surowcowe 2 SEGREGOWANIE 3 oplaca sie wszystkim POJEMNIK NIEBIESKI LUB ŻÓŁTY ZABUDOWA WIELORODZINNA POJEMNIK ZIELONY POJEMNIK BIAŁY POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE lub RODZAJE POJEMNIKÓW ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOREK BEZBARWNY WOREK ZIELONY POJEMNIK NA

Bardziej szczegółowo

Wykraczamy poza horyzont...

Wykraczamy poza horyzont... Wykraczamy poza horyzont... Odpady NASZ wspólny problem ODPADY- wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice wyłoniono Wykonawcę tego zadania, którym zostało

Bardziej szczegółowo

Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011 23-25 września 2011 r. Obchody Światowego Dnia Turystyki

Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011 23-25 września 2011 r. Obchody Światowego Dnia Turystyki Kultura jest jednym z naszych najcenniejszych aktywów i wymaga ochrony. Obchodząc Światowy Dzień Turystyki 2011, proszę wszystkich ludzi o to, aby prowadzili działalność turystyczną w sposób, który zachowuje

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ

SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowy System gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sępopol wchodzi w życiem z dniem

Bardziej szczegółowo

ŁOCHÓW. Uchwały Rady MIEJSKIEJ SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI. Urząd MiEJSKI w Łochowie. Wydział ds. Gospodarki Odpadami

ŁOCHÓW. Uchwały Rady MIEJSKIEJ SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI. Urząd MiEJSKI w Łochowie. Wydział ds. Gospodarki Odpadami SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI Uchwały Rady MIEJSKIEJ ŁOCHÓW Urząd MiEJSKI w Łochowie Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów Tel.: 25 643 78 00, Tel./Fax: 25 643 78 80 e-mail: sekretariat@gminalochow.pl Wydział ds.

Bardziej szczegółowo

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca 2016 r GMINA ŁOWICZ REJON 3 DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, 2016 miesiąc Rodzaj odpadów TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów. I II III IV V VI VII VIII

Bardziej szczegółowo

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola I. Obowiązki właścicieli nieruchomości. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY WRÓBLEW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY WRÓBLEW Rok Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY WRÓBLEW MIEJSCOWOŚCI: CHARŁUPIA WIELKA, DRZĄZNA, JÓZEFÓW,GĘSÓWKA,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 7054 UCHWAŁA NR 87/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW Odpady zmieszane (KUBŁY) dwa razy w miesiącu; Odpady zbierane selektywnie (WORKI) raz w miesiącu, Odpady zbierane selektywnie na terenie wspólnot

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego RADY NA ODPADY

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego RADY NA ODPADY Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego RADY NA ODPADY Materiał opracowano w ramach zadania Mistrzowie ekologii - badam, rozumiem i działam na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZBIÓRCE ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Wrocławia

INFORMACJE O ZBIÓRCE ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Wrocławia INFORMACJE O ZBIÓRCE ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Wrocławia Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM. System zbierania i odbioru odpadów komunalnych

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM. System zbierania i odbioru odpadów komunalnych 1 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.) 2. Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

CZYSTY NOWOGARD, CZYLI JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

CZYSTY NOWOGARD, CZYLI JAK SEGREGOWAĆ ODPADY CZYSTY NOWOGARD, CZYLI JAK SEGREGOWAĆ ODPADY Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także odpady niezawierające odpadów

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia)

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia) Worek Ŝółty tworzywa sztuczne butelki plastikowe (PET) po wodzie i napojach czyste kanistry plastikowe (np. po wodzie demineralizowanej, po spryskiwaczach do szyb do samochodu) folia torebki tzw. reklamówki,

Bardziej szczegółowo

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Definicje: Recykling - Proces odzyskiwania użytecznych surowców z odpadów. Segregacja - gromadzenie niektórych grup

Bardziej szczegółowo

Polska-Łowicz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S

Polska-Łowicz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377691-2015:text:pl:html Polska-Łowicz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S 208-377691 Gmina

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Terminy odbioru odpadów segregowanych i ogrodowych w zabudowie jednorodzinnej nie ulegną zmianie.

Terminy odbioru odpadów segregowanych i ogrodowych w zabudowie jednorodzinnej nie ulegną zmianie. Szanowni Mieszkańcy, w związku z nowymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami po 1 lipca b.r. informujemy, że działania przygotowawcze dotyczące przejęcia obowiązków od mieszkańców w zakresie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów

Bardziej szczegółowo

Gmina Knyszyn Gmina Gmina Knyszyn Knyszyn

Gmina Knyszyn Gmina Gmina Knyszyn Knyszyn Gmina Knyszyn Od 1 lipca 2013 r. gmina odbierze wszystkie odpady komunalne wytwarzane w nieruchomościach zamieszkałych (nie dotyczy odpadów powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA SZANOWNI MIESZKAŃCY ZASADY FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI Radni Rady Miejskiej w Żywcu i Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OSIEDLE GRZYBOWA. 2015r. lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OSIEDLE GRZYBOWA. 2015r. lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień. OSIEDLE GRZYBOWA --, -- -- --, -- 0r. lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 0 0 frakcja sucha 0 x x x popiół wielkogabarytowe, ulegające biodegradacji, z wyłączeniem tych zbieranych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne?

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE W całej Polsce a tym samym w Gminie Prusice od lipca zaczynają obowiązywać zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna. w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Dorota Borzyszkowska. Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r.

Oferta edukacyjna. w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Dorota Borzyszkowska. Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r. Oferta edukacyjna w Tucholskim Parku Krajobrazowym Dorota Borzyszkowska Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r. 36. 983 ha 11.323 ha 25.660 ha 2 PWR fot. Marcin Karasiński PWR fot. Marcin Karasiński PWR

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża Informacje dotyczące zbiórki i odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Łomża. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŁOMŻA Zasady

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Urząd Miejski Koło Przewodników PTTK im.

Bardziej szczegółowo

Suma 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 411 0 13 411 60016 Drogi publiczne gminne. 5 674 0 5 674 Remont dachu przystanku

Suma 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 411 0 13 411 60016 Drogi publiczne gminne. 5 674 0 5 674 Remont dachu przystanku załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2012 rok Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Sołectwo Przedsięwzięcie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

do pojemnika/worka koloru niebieskiego wrzucamy:

do pojemnika/worka koloru niebieskiego wrzucamy: PAPIER do pojemnika/worka koloru niebieskiego wrzucamy: gazety, czasopisma i katalogi, książki, zeszyty i papier biurowy, torebki papierowe i papier opakowaniowy, kartonowe i tekturowe pudełka. Na co zwracamy

Bardziej szczegółowo

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej. 2017-02-07 13:20 MŚ: ABC segregacji odpadów (komunikat) - MŚ informuje: Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady stają

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Związek Celowy Gmin

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. - informacja dla mieszkańców Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r.

PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r. PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r. SIERPIEŃ 2013 DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 10.00 Turnieje siatkówki plażowej Boisko do siatkówki plażowej na os. Słoneczne regionu chełmskiego Gry i zagadki

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Na czym polega segregacja?

Na czym polega segregacja? Na czym polega segregacja? Jak zbieramy odpady? I. SYSTEM POJEMNIKOWY tzw. gniazda w wyznaczonych miejscach na terenie miasta papier, tektura i opakowania wielomateriałowe pojemnik niebieski; tworzywa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 1.1. Nazwa imprezy i jej zasięg: X BIBLIOTECZNA NOC Z ANDERSENEM (lokalna). 1.2. Data i miejsce imprezy: 27-28 marca Miejska

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW Mieszkańcy Gminy Nowy Korczyn w ok. 95 % zadeklarowali segregację odpadów. Pozostałości po segregacji (odpady, które nie dają się posegregować), tj. odpady, które nie kwalifikują

Bardziej szczegółowo

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Tłuchowo od dnia 1 lipca 2013 r. 1. Kto od 1 lipca 2013 r. będzie odbierał odpady komunalne? Odpady

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH KONKURS MIĘDZYSZKOLNY BATERIE TWORZYWA SZTUCZNE MAKULATURA PLASTIKOWE NAKRĄTKI ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH KONKURS MIĘDZYSZKOLNY CELE I OCZEKIWANE REZULTATY: kształtowanie postaw

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla najmłodszych

Biblioteczka dla najmłodszych Biblioteczka dla najmłodszych Dołącz do sieci innowacyjnych bibliotek, które otworzyły się na potrzeby małych dzieci i ich rodziców. W Polsce zwłaszcza we wsiach i małych miastach brakuje miejsc, gdzie

Bardziej szczegółowo

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Styczeń Luty Termin: 09.01.2016. 05.02.2016 r., godz. 17.00. Miejsce - Czytelnia. Osoby odpowiedzialne - Dorota Trojanowska,

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJ TO SIĘ OPŁACA! Poradnik z zakresu segregacji odpadów komunalnych

SEGREGUJ TO SIĘ OPŁACA! Poradnik z zakresu segregacji odpadów komunalnych SEGREGUJ TO SIĘ OPŁACA! Poradnik z zakresu segregacji odpadów komunalnych Pojemnik niebieski (materiały papierowe) gazety, książki, katalogi, zeszyty; papierowe torby i worki; papier szkolny, biurowy;

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/313/17 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/313/17 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 1881 UCHWAŁA NR XXXIX/313/17 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XL/345/2012 z dnia 29.11.2012r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE MURÓW Lipiec- Grudzień Segregowane odpady i bioodpady

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE MURÓW Lipiec- Grudzień Segregowane odpady i bioodpady Lipiec- Grudzień 0 ZAGWIŹDZIE, DĘBINIEC, GRABICE, KĘSZYCE, MŁODNIK, ŚWIĘCINY, RADOMIEROWICE odbiór co tygodnie odbiór co tygodnie 0 wielkogabarytowe 3 Popiół 0 6 0 6 odpady i bioodpady DĘBINIEC odpady

Bardziej szczegółowo

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Odpady, segregacja, recykling Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Obecnie świat jest pokryty odpadami, coraz więcej kupujemy i coraz więcej wyrzucamy. Ilość odpadów rośnie wprost

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r.

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r. Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia..2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca. Miejsce realizacji. Kółko Rolnicze w Lewinie Kłodzkim. Dańczów Gmina Lewin Kłodzki. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej

Wnioskodawca. Miejsce realizacji. Kółko Rolnicze w Lewinie Kłodzkim. Dańczów Gmina Lewin Kłodzki. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwajacy od 25-06-2010 r. do 23-07-2010 r. Koszt projektu lp. Nr ewid. w LGD Działanie Tytuł operacji Wnioskodawca Miejsce realizacji Planowany termin zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016 zagraj w bibliotece 2016-07-01 do 31-07-2016, w godzinach otwarcia biblioteki Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. W programie

Bardziej szczegółowo

ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl

ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl PROMOTOR EKOLOGII Decyzją Narodowej Rady Ekologicznej, zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XIII Edycji Narodowego

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI.

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4561 UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 3 września 2015 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo