Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej"

Transkrypt

1 7 ZDROWOTNEJ

2 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak-Wolny Opracowanie autorskie: Mariola Rejdak Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Tablice statystyczne przygotowali pracownicy Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej Beata Idkowiak-Krawczyk Rafał Fularski Bogusław Turek Redakcja: Beata Idkowiak-Krawczyk Przy publikowaniu danych Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej prosimy o podanie źródła

3 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 WYKAZ ŁÓŻEK I MIEJSC WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW JEDNOSTEK OPIEKI ZDROWOTNEJ I ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH SZPITALE OGÓLNE, PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ, PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DŁUGOTERMINOWEJ STACJONARNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (STAN W DNIU 31. XII. 2014) Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zmieniono definicję szpitala : Szpital - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Świadczenia szpitalne wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin. Do liczby szpitalnych wliczono łóżka na oddziałach neonatologicznych oraz inkubatory. W opracowaniu dokonując grupowania podmiotów działalności leczniczej zastosowano jako kryterium podziału system kodów z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów indentyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U z 2012 r., poz. 594), stan prawny na dzień 31 XII 2013 r. Materiały opracowano na podstawie rocznych sprawozdań statystycznych na formularzach: MZ-29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego MZ-29 a sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki stacjonarnej MZ-30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej oraz Rejestru ów Leczniczych. W wykazie nie uwzględniono podmiotów, które nie dopełniły obowiązków sprawozdawczych w wyżej wymienionym zakresie

4 WYBRANE DANE O STACJONARNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM Wyszczególnienie ŚLĄSKIE Szpitale ogólne szpitali a 168 a 186 a w szpitalach ogólnych łóżka na ludności 56,1 55,4 56,0 56,0 55,9 Chorzy leczeni leczeni na ludności 1969,4 1946,0 2023,7 2030,9 2015,2 Średnie wykorzystanie w dniach 240,7 239,0 233,0 233,3 236,2 w % 66,0 65,5 63,8 63,9 64,7 Średnia długość chorego 6,9 6,8 6,5 6,4 6,6 leczonych na 1 łóżko 35,0 34,9 35,8 36,4 36,0 Wskaźnik śmiertelności 2,4 2,5 2,3 2,2 2,3 y pielęgnacyjno opiekuńcze, opiekuńczo lecznicze, hospicja, oddziały medycyny paliatywnej podmiotów/przedsiębiorstw / / łóżka na ludności 8,1 8,6 8,6 9,3 10,6 Chorzy leczeni leczeni na ludności 18,6 18,8 22,2 24,8 25,8 Średnia długość chorego 164,3 151,8 130,1 124,7 123,6 2

5 Wyszczególnienie ŚLĄSKIE y wykonujące działalność w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej podmiotów/przedsiębiorstw Łóżka w zakładach psychiatrycznych łóżka na ludności 6,3 6,3 6,3 6,2 6,4 Chorzy leczeni leczeni na ludności 56,3 59,1 55,4 54,8 56,6 Średnie wykorzystanie w dniach 341,1 338,2 331,2 332,7 327,9 w % 93,5 92,6 91,0 91,1 89,8 Średnia długość chorego 38,0 36,2 37,9 37,8 36,8 leczonych na 1 łóżko 9,0 9,3 8,7 8,8 8,9 a od 2012 r. zmiana definicji szpitala do sumy liczby szpitali wliczono wszystkie jednostki prowadzące działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 3

6 WYBRANE DANE O STACJONARNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM... 2 PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE STACJONARNEJ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM... 5 A. y/oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze... 5 B. y/ oddziały opiekuńczo lecznicze C. Hospicja D. Oddziały medycyny paliatywnej PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM A. Szpitale psychiatryczne B. Ośrodki lecznictwa odwykowego C. Ośrodki rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych SZPITALE OGÓLNE- wg podmiotów ch A.Samorząd gminy miejskiej na prawach powiatu B.Samorząd powiatu C. Samorząd gminy D. Samorząd województwa E. Minister właściwy ds. zdrowia. Inny minister F. Publiczna uczelnia G. Niepubliczne

7 PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE STACJONARNEJ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31.XII.2014 r. Lp. Nazwa podmiotu Nazwa przedsiębiorstwa Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne A. y/oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze 1. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej ul. Wyzwolenia 18, Bielsko-Biała Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Emilii Plater Bielsko Biała tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO Spółka komandytowo-akcyjna ul. Albatrosów 2, Kraków Regon: Ośrodek Opieki Długoterminowej ASTO ul. Główna Chorzów Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Pielęgnacyjno-Opiekuńczy AMICUS - Pielęgniarki Pawlik Spółka Partnerska ul. Szpitalna Chorzów Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Spółka Partnerska ul. Szpitalna Chorzów tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem

8 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 4. Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14, Warszawa Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Dom PCK Pl. Piastowski Chorzów tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Powiatowy Zespół ów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin Regon: pielęgnacyjno-opiekuńczy ul. Szpitalna Czeladź tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Jeziorny Peter Andreas Jeziorny inter.med. ul. Andrzeja Małkowskiego 7E/ Bielsko-Biała Regon: Niepubliczny Opiekuńczo- Leczniczy o profilu psychogeriatrycznym "Inter-med" Filia w Czernichowie ul. Strażacka Czernichów tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Joanna Biłejczuk ul. Szopena 7, Góra Siewierska Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno- Opiekuńczy ul. Szopena Góra Siewierska tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem

9 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie-Zdrój Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Ignacego Krasickiego 21, Jastrzębie Zdrój tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno- Opiekuńczy ul. Zawiszy Czarnego Jaworzno Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie ul. Zawiszy Czarnego Jaworzno tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem EPIONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Szopienicka Katowice Regon: ZOZ "EPIONE" ZOD Szopienicka ul. Szopienicka 59, Katowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Niepubliczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy "KAROLINKA" Sp. z o. o. ul. Norberta Barlickiego Katowice Regon: Niepubliczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy "KAROLINKA" Sp. z o. o. ul. Barlickiego Katowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem

10 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 12. Szpital Miejski Murcki w Katowicach ul. Alfreda Sokołowskiego Katowice Regon: Zespół Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji ul. Alfreda Sokołowskiego Katowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem " Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nadzieja" Diana Nabrdalik i Tomasz Łopusiewicz Spółka Jawna ul. Parkowa 1A Knurów Regon: " Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nadzieja" ul. Parkowa 1A Knurów Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krzanowicach ul. Szpitalna Krzanowice Regon: Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krzanowicach ul. Szpitalna Krzanowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Rehabilitacyjny im. św. Ojca Pio - spółka cywilna ul. Sikorskiego Łaziska Górne Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Rehabilitacyjny im. św. Ojca Pio ul. Sikorskiego Łaziska Górne tel pielęgnacyjno opiekuńczy Razem

11 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 16. Centrum Zdrowia w Mikołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ludwika Waryńskiego Mikołów Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Staszica Łaziska Górne tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem "Centrum Dializa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jabłoniowa 27, Sosnowiec Regon: CENTRUM DIALIZA - Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Antesa Pszczyna tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Niepubliczny Opieki Zdrowotnej "SANUS" - S.C. Marek Waroński, Kordian Waroński, Wiesław Kiszka ul. Orkana Radlin Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "SANUS" ul. Orkana Radlin Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 1 Maja 288, Ruda Śląska Regon: NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie sp. z o.o. stacjonarne, całodobowe, domowe świadczenia zdrowotne ul. 1 Maja 288, Ruda Śląska Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem

12 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 20. Samodzielny Publiczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Szpitalna Siemianowice Śląskie Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Szpitalna Siemianowice Śląskie tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Centrum Profilaktyki, Leczenia i Opieki "Medico" Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. ul. Odrodzenia Sosnowiec Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Medico" ul. Odrodzenia Sosnowiec tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Śląskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. ul. Armii Ludowej Wodzisław Śląski Regon: Śląskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. Stacjonarna Opieka Medyczna ul. Armii Ludowej Wodzisław Śląski tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem , MEDICUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Oświęcimska 11A Bytom Regon: Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Medicus Złatna 251A Ujsoły tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem

13 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 24. BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO Spółka komandytowoakcyjna ul. Albatrosów 2, Kraków Regon: Ośrodek Opieki Długoterminowej ASTO pielęgnacyjno opiekuńczy ul. Główna Chorzów tel pielęgnacyjno opiekuńczy dla dzieci Razem Stowarzyszenie Pielęgniarsko- Opiekuńcze "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie" ul. Szkolna 3, Poczesna Regon: Niepubliczny Pielęgniarsko- Opiekuńczy "Z Ufnością w III- Tysiąclecie" ul. Michałowskiego Częstochowa tel pielęgnacyjno opiekuńczy dla dzieci Razem Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział "Odrodzenie" ul. Radockiego Katowice Regon: Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Radockiego Katowice tel pielęgnacyjno opiekuńczy dla dzieci Razem Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice ul. Polna Kamieniec Regon: Psychiatrii Dziecięcej ul. Stefana Batorego Zbrosławice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci Razem

14 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne B. y/ oddziały opiekuńczo lecznicze 28. Caritas Archidiecezji Sosnowieckiej ul. J. Korczaka Sosnowiec Regon: Opiekuńczo Leczniczy przy Domu św. Józefa CARITAS Diecezji Sosnowieckiej ul. Stawowa Będzin tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Galen - Ortopedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jerzego Bieruń Regon: Opiekuńczo Leczniczy ul. Jerzego Bieruń tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego w Bytomiu ul. Krakowska Bytom Regon: Opiekuńczo - Leczniczy ul. Krakowska Bytom tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu ul. Stefana Żeromskiego 7, Bytom Regon: Leczniczo-Opiekuńczy ul. Legionów Bytom tel Opiekuńczo - leczniczy Razem

15 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 32. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa-Region Polska ul. Piekarska Bytom Regon: Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa ul. Piekarska Bytom tel Opiekuńczo - leczniczy Razem BETAMED Spółka Akcyjna ul. Mikołowska 100A katowice Regon: Medical Active Care ul. Racławicka 20A Chorzów tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza Dom Generalny ul. Okrzei 27, Mikołów Regon: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza Opiekuńczo-Leczniczy ul. Górny Rynek Cieszyn tel Opiekuńczo leczniczy Razem "Medica" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krzywa 30, Skoczów Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej "Medica" - Opiekuńczo - Leczniczy Ul. Mickiewicza Cieszyn tel Opiekuńczo - leczniczy Razem

16 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 36. Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie ul. Katowicka Cieszyn Regon: Centrum Medyczne Sióstr Elżbietanek ul. Katowicka Cieszyn tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ul. Bialska 104/ Częstochowa Regon: Zespół Opieki Paliatywnej i Opiekuńczej ul. PCK 7, Częstochowa tel Opiekuńczo- leczniczy Razem Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15, Częstochowa Regon: Opiekuńczo-Leczniczy ul. Bony 1/ Częstochowa tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Centrum Opieki i Rehabilitacji "Zdrowie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łukasińskiego 42/48, Częstochowa Regon: Zespół Opieki i Rehabilitacji "Zdrowie" ul. Łukasińskiego 42/48, Częstochowa tel Opiekuńczo-leczniczy Razem

17 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 40. Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi "Honoratki" ul. Klasztorna 19, Częstochowa Regon: Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi "Honoratki" ul. Ogrodowa Częstochowa tel Opiekuńczo- leczniczy Razem Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza ul. Szpitalna 13 Dąbrowa Górnicza Regon: Opiekuńczo-Leczniczy ul. Szpitalna 13 Dąbrowa Górnicza tel Opiekuńczo- leczniczy Razem VITO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Radiowa Gliwice Regon: NZOZ ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY ul. Kozielska Gliwice Tel Opiekuńczo -leczniczy Razem Ośrodek pod wezwaniem św.józefa w Gliwicach ul. Zygmunta Starego Gliwice Regon: opiekuńczo leczniczy ul. Zygmunta Starego Gliwice Tel opiekuńczo leczniczy ul Klasztorna Gliwice- Łabędy Tel Opiekuńczo -leczniczy Opiekuńczo -leczniczy Razem

18 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 44. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie-Zdrój Regon: y Opieki Długoterminowej ul. Krasickiego Jastrzębie Zdrój tel Opiekuńczo -leczniczy Razem Stowarzyszenie Hospicjum Homo- Homini im. Św. Brata Alberta ul. Górnicza Jaworzno Regon: Opiekuńczo Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie ul. Górnicza Jaworzno tel Opiekuńczo-leczniczy Razem EPIONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Szopienicka Katowice Regon: ZOZ "EPIONE" ZOD Szopienicka ul. Szopienicka Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi ul. Leopolda 1-3, Katowice Regon: Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi ul. Gliwicka Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem

19 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 48. Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach ul. Ludomira Różyckiego 14D, Katowice Regon: Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł Jana Pawła II - świadczenia stacjonarne ul. Różyckiego 14D Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Caritas Archidiecezji Katowickiej ulica Wita Stwosza 11, Katowice Regon: Caritas Archidiecezji Katowickiej - Dom Świętego Józefa NZOZ Opiekuńczo-Leczniczy ul. Ks. Czempiela Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Opiekuńczo - Leczniczy w Knurowie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Dworcowa Knurów Regon: Opiekuńczo-Leczniczy w Knurowie ul. Dworcowa Knurów tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Bogusława Lasota ul. Dojazd 5K Zawiercie Regon: Pielęgnacyjno- Rehabilitacyjny Kocikowa 42A Pilica tel Opiekuńczo-leczniczy Razem

20 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 52. "Szpital św. Józefa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stefana Okrzei 27, Mikołów Regon: Opiekuńczo-Leczniczy Św. Józefa ul. Stefana Okrzei 27, Mikołów tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza Dom Generalny ul. Okrzei 27, Mikołów Regon: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza Opiekuńczo-Leczniczy ul. Ks. J. Ficka Piekary Śląskie tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska Racibórz Regon: Zespół Opiekuńczo-Leczniczy ul. Gamowska Racibórz tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Samodzielny Publiczny Opiekuńczo-Leczniczy w Rajczy ul. Ujsolska Rajcza Regon: Samodzielny Publiczny Opiekuńczo - Leczniczy w Rajczy ul. Ujsolska Rajcza tel Opiekuńczo-leczniczy Razem

21 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 56. Halina Kwiecień ul. Parkowa Szczekociny Regon: Opiekuńczo-Leczniczy "VERA" Rokitno 134, Szczekociny tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ul. Energetyków Rybnik Regon: Opiekuńczo Leczniczy ul. Energetyków Rybnik tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Szpitalna 1, Sosnowiec Regon: Opiekuńczo- Leczniczy ul. Szpitalna Sosnowiec tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o. ul. Chorzowska 38, Świętochłowice Regon: Zespół Świadczeń Pielęgnacyjno- Opiekuńczych ul. Szpitalna Świętochłowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem

22 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 60. Agnieszka Pękalska ul. Olsztyńska 37, Zaborze Regon: Opiekuńczo-Leczniczy "Złota Jesień" ul. Olsztyńska Żarki Zaborze Tel Opiekuńczo- leczniczy Razem Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie ul. Bytomska 22, Tarnowskie Góry Regon: Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo- Lecznicze ul. Dubiela Zabrze Tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Szpital Miejski w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zamkowa Zabrze Regon : Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Opiekuńczo- Leczniczy ul. Janika Zabrze tel Opiekuńczo- leczniczy Razem Zespół ów Opieki Zdrowotnej w Żywcu ul Sienkiewicza Żywiec Regon: Zespół ów Opieki Zdrowotnej w Żywcu - Opiekuńczo- Leczniczy ul. Żwirowa Żywiec tel Opiekuńczo- leczniczy Razem

23 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 64. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Siedzibą Władz Generalnych w Warszawie ul. Żytnia 3/9, Warszawa Regon: Leczniczo-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ul. św. Barbary 9/ Częstochowa tel opiekuńczoleczniczy dla dzieci i młodzieży Razem Prowincja Polska Zgromadzenia Córek Bożej Miłości "Instytut Marii" ul. Pędzichów 16, Kraków Regon: Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci "BETLEJEM" ul. Pszczyńska Jastrzębie Zdrój tel opiekuńczoleczniczy dla dzieci i młodzieży Razem Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski ul. Katowicka 77, Chorzów Regon: Specjalny Ośrodek Edukacyjno- Leczniczo-Rehabiliatacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących Polskiego Związku Niewidomych w Rudołtowicach ul. Aleksandra Zawadzkiego Rudołtowice tel opiekuńczoleczniczy dla dzieci i młodzieży Razem Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie ul. Katowicka Cieszyn Regon: Centrum Medyczne Sióstr Elżbietanek ul. Katowicka Cieszyn tel opiekuńczoleczniczy psychiatryczny

24 68. Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach ul. Zamkowa 8, Gorzyce Regon: Psychiatryczny Opiekuńczo- Leczniczy ul. Zamkowa Gorzyce tel Nazwa /komórki opiekuńczoleczniczy psychiatryczny resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana ul. Grunwaldzka Lubliniec Regon: Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny ul. Grunwaldzka Lubliniec tel opiekuńczoleczniczy psychiatryczny PZOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Graniczna Międzybrodzie Bialskie Regon: Psychiatryczny Opiekuńczo- Leczniczy ul. Graniczna Międzybrodzie Bialskie tel opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, Rybnik Regon: Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny ul. Gliwicka Rybnik tel opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Razem

25 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne C. Hospicja 72. Społeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis" ul. Teofila Ociepki 2, Katowice Regon: Gościna Serca Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Stacjonarny Zespół Opieki Hospicyjnej przy Społecznym Towarzystwie Hospicjum Cordis ul. Teofila Ociepki 2, Katowice tel Hospicjum stacjonarne Razem 38 0 D. Oddziały medycyny paliatywnej 73. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej ul. Wyzwolenia 18, Bielsko-Biała Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Emilii Plater Bielsko Biała tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie ul. Szpitalna Chorzów Regon: Opieka Paliatywna Stacjonarna ul. Szpitalna Chorzów tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Powiatowy Zespół ów Opieki Zdrowotnej ul. S. Małachowskiego Będzin Regon: pielęgnacyjno-opiekuńczy ul. Szpitalna Czeladź tel Oddział medycyny paliatywnej Razem

26 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 76. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ul. Krakowska 45A Częstochowa Regon: Oddział Opieki Paliatywnej Palium ul. Krakowska 45A Częstochowa tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bielska 104/ Częstochowa Regon : Zespół Opieki Paliatywnej i Opiekuńczej ul. Polskiego Czerwonego Krzyża Częstochowa tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach ul. Ignacego Daszyńskiego Gliwice Regon: NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego - całodobowa pozaszpitalna opieka paliatywna ul. Daszyńskiego Gliwice tel Oddział medycyny paliatywnej Razem , Stowarzyszenie Hospicjum Homo- Homini im. Św. Brata Alberta ul. Górnicza Jaworzno Regon: Jaworznickie Hospicjum Homo- Homini ul. Górnicza Jaworzno tel Oddział medycyny paliatywnej Razem

27 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 80. Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach ul. Ludomira Różyckiego 14D, Katowice Regon: Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł Jana Pawła II - świadczenia stacjonarne ul. Różyckiego 14D Katowice tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Szpital Chorób Płuc w Orzeszu ul. Gliwicka 20, Orzesze Regon: Zespół Usług Opieki Paliatywnej i Rehabilitacyjnej ul. Gliwicka 20, Orzesze tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie ul. Bytomska 22, Tarnowskie Góry Regon: Kamiliańskie Centrum Medycyny Paliatywnej ul. Bytomska 22, Tarnowskie Góry tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach Bystrej ul. Żywiecka 19, Wilkowice Regon: Medycyny Paliatywnej ul. Żywiecka 19, Wilkowice tel , 28, 29 Oddział medycyny paliatywnej Razem

DŁUGOTERMINOWE ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJ. ŚLĄSKIM

DŁUGOTERMINOWE ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJ. ŚLĄSKIM Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz łóżek i miejsc według poszczególnych rodzajów jednostek opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz i według poszczególnych rodzajów jednostek opieki zdrowotnej oraz oddziałów szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz i według poszczególnych rodzajów jednostek opieki zdrowotnej oraz oddziałów szpitalnych

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak-Wolny Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWOTNEJ Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak-Wolny Opracowanie autorskie: Mariola Rejdak Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Katowice 2010

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Katowice 2010 Śląski Urząd Wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz i według

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim

Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz i według poszczególnych rodzajów jednostek opieki zdrowotnej oraz oddziałów szpitalnych.

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

- poradni neonatologicznej.

- poradni neonatologicznej. Komunikat nr 63/2015 dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w związku z likwidacją działalności leczniczej w ramach oddziałów: - oddziału położniczo-ginekologicznego,

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Lp. Stacje Pogotowia Ratunkowego BIELSKIE POGOTOWIE pow. bielski pow. bielski WYKAZ STACJI POGOTOWIA GO Jednostka organizacyjna Adres Telefon Adres internetowy (e-mail) BIELSKO - BIAŁA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim

Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz i według poszczególnych rodzajów jednostek opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania. 1 z 10

Lista projektów wybranych do dofinansowania. 1 z 10 załącznik do uchwały / /V/2015, z dnia.10.2015r. Lista projektów wybranych do nia Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IX Zdrowie i rekreacja Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW OPIEKI DLA OSÓB W STARSZYM WIEKU DLA POTRZEB PACJENTÓW ODDZIAŁU GERIATRII

WYKAZ OŚRODKÓW OPIEKI DLA OSÓB W STARSZYM WIEKU DLA POTRZEB PACJENTÓW ODDZIAŁU GERIATRII WYKAZ OŚRODKÓW OPIEKI DLA OSÓB W STARSZYM WIEKU DLA POTRZEB PACJENTÓW ODDZIAŁU GERIATRII ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZE (Wniosek wypełnia rodzina, lekarz leczący chorego i pielęgniarka środowiskowa)

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

DEBATA REGIONALNA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ

DEBATA REGIONALNA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ DEBATA REGIONALNA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ Sytuacja w województwie śląskim w zakresie zagrożeń uzależnieniem od alkoholu. Perspektywa lokalna Katowice dn. 30 listopad 2015r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r.

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r. UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 października 2010r. W SPRAWIE: w sprawie przyjęcia Raportu Lecznictwo Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie w latach 2009-2012

Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie w latach 2009-2012 Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie w latach 2009-2012 Mariusz Kleszczewski Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 KATOWICE 2012 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 KATOWICE 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 KATOWICE 2015 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia (gabinet)

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 225 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień, hospicjach stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych. (aktualne na 5.10.2012 r.)

Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych. (aktualne na 5.10.2012 r.) owiatowe Centra Pomocy Rodzinie Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych (aktualne na 5.10.2012 r.) L.p. Powiat Adres 1. Będziński 2. Bielski 3. Będzinie ul. Krasickiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIAT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ Z RADCĄ PRAWNYM LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DNI I GODZINY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH W DANYM PUNKCIE Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

W związku z tym podjęte zostały poniższe działania:

W związku z tym podjęte zostały poniższe działania: Komunikat nr 31/2014 dla świadczeniobiorców w związku z rozwiązaniem umowy EuroMedic Medical Center w zakresach: kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, ortopedia i traumatologia,

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Białystok, lipiec 2009 Spis treści I. Wykaz szpitali województwa podlaskiego. 3 II.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia Bytomska 207 41-940 Piekary Śląskie

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia Bytomska 207 41-940 Piekary Śląskie WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia Bytomska 207 41-940 Piekary Śląskie 2 Katolickie Szkoły Specjalne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIAT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ Z RADCĄ PRAWNYM LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DNI I GODZINY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH W DANYM PUNKCIE Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r.

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (wybrane dane) STACJONARNA Katowice,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia Tomasz PękalskiP Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zostało bardzo dokładnie przemyślane,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK)

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) Katowice, grudzień 2012 Dyrektor: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna Załącznik nr 2 Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna 0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

32 349 91 48 apteka@zsm.com.pl Halina Wilkocka 664 782 719 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 8 Szpital Specjalistyczny

32 349 91 48 apteka@zsm.com.pl Halina Wilkocka 664 782 719 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 8 Szpital Specjalistyczny Lp. Adres szpitala telefon Telefon w dni Adres e mail Kierownik Apteki wolne 1 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 32 267 71 14 32 293 60 67 apteka.bedzin@pzzoz.bedzin.pl Anna Galińska Bąk Będzin, ul. Małachowskiego

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga:

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOMÓW POMOCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WYKAZ DOMÓW POMOCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYKAZ DOMÓW POMOCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Lp. Nazwa Adres Telefon Typ KOMBATANT NASZ DOM ZACISZE ZŁOTA JESIEŃ 41-908 Bytom ul. Stolarzowicka 33 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Norwida 1 44-100 Gliwice ul. Derkacza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA 5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 261 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II Bestwina Bestwina śląskie 2 Gimnazjum nr 1 im. J. Dormana Będzin Będzin śląskie 3 Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza Będzin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2000 r. Opracowano na podstawie:. Dz.U. 2000 r. Nr 30, poz. 379 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI Kod Opis 0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI 0030 PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ 1. Indywidualna Praktyka Lekarska - Leszek Tarski Badania współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYNEJ W POLSCE

PLACÓWKI OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYNEJ W POLSCE PLACÓWKI OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYNEJ W POLSCE 2 września 2013 r. Lista placówek opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowe 53-413

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r.

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. w sprawie przyjęcia Raportu lecznictwo stacjonarne w Województwie Świętokrzyskim w 2007 roku Na podstawie art.14 ust.1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R.

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. - wykaz porad, konsultacji i świadczeń medycznych zaproponowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa

Bardziej szczegółowo

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R.

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. - wykaz porad, konsultacji i świadczeń medycznych zaproponowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 4601 UCHWAŁA NR XXVIII/205/2012 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 30 października 2012 r.

Wrocław, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 4601 UCHWAŁA NR XXVIII/205/2012 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 30 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 4601 UCHWAŁA NR XXVIII/205/2012 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

7. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 58-200 DZIERŻONIOW Słowiańska 3 rejestracja: (074)832 34 12

7. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 58-200 DZIERŻONIOW Słowiańska 3 rejestracja: (074)832 34 12 ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM i OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM realizowane wg kontraktów z Dolnośląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013 1. Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 4537 INFORMACJA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski. 41-500 Chorzów ul. Katowicka 77

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski. 41-500 Chorzów ul. Katowicka 77 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK 1. Nazwa Siedziba Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 41-500 Chorzów ul. Katowicka 77 2. Informacje o jednostkach organizacyjnych - PZN Koło Będzin

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Białystok, październik 2011 r. Spis treści: 1. Wykaz szpitali w województwie podlaskim...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

NR GRUPY GRUPA WARTOŚĆ. 0 Grunty 45.658.541,21. 1 Budynki i lokale 313.376.264,61. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 45.470.

NR GRUPY GRUPA WARTOŚĆ. 0 Grunty 45.658.541,21. 1 Budynki i lokale 313.376.264,61. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 45.470. KWP w Katowicach Źródło: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/kwk/majatek/215,majatek.html Wygenerowano: Sobota, 6 lutego 2016, 12:35 ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 3500 ZŁ WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ] Informator SłuŜb Społecznych Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych Katowice, styczeń 2008 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwa i ginekologii

Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwa i ginekologii załącznik nr 8 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwa i ginekologii Województwo: śląskie Lp. Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.04.2013 godz. 23:03:58 Numer KRS: 0000012847

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.04.2013 godz. 23:03:58 Numer KRS: 0000012847 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.04.2013 godz. 23:03:58 Numer KRS: 0000012847 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lp. przedszkole adres telefon gmina / powiat. ul. św. Marcina 740 34-381 Radziechowy

Lp. przedszkole adres telefon gmina / powiat. ul. św. Marcina 740 34-381 Radziechowy Komunikat Zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu... - Jan Paweł II, podaję listę szkół i przeszkoli zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo