Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej"

Transkrypt

1 7 ZDROWOTNEJ

2 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak-Wolny Opracowanie autorskie: Mariola Rejdak Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Tablice statystyczne przygotowali pracownicy Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej Beata Idkowiak-Krawczyk Rafał Fularski Bogusław Turek Redakcja: Beata Idkowiak-Krawczyk Przy publikowaniu danych Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej prosimy o podanie źródła

3 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 WYKAZ ŁÓŻEK I MIEJSC WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW JEDNOSTEK OPIEKI ZDROWOTNEJ I ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH SZPITALE OGÓLNE, PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ, PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DŁUGOTERMINOWEJ STACJONARNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (STAN W DNIU 31. XII. 2014) Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zmieniono definicję szpitala : Szpital - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Świadczenia szpitalne wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin. Do liczby szpitalnych wliczono łóżka na oddziałach neonatologicznych oraz inkubatory. W opracowaniu dokonując grupowania podmiotów działalności leczniczej zastosowano jako kryterium podziału system kodów z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów indentyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U z 2012 r., poz. 594), stan prawny na dzień 31 XII 2013 r. Materiały opracowano na podstawie rocznych sprawozdań statystycznych na formularzach: MZ-29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego MZ-29 a sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki stacjonarnej MZ-30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej oraz Rejestru ów Leczniczych. W wykazie nie uwzględniono podmiotów, które nie dopełniły obowiązków sprawozdawczych w wyżej wymienionym zakresie

4 WYBRANE DANE O STACJONARNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM Wyszczególnienie ŚLĄSKIE Szpitale ogólne szpitali a 168 a 186 a w szpitalach ogólnych łóżka na ludności 56,1 55,4 56,0 56,0 55,9 Chorzy leczeni leczeni na ludności 1969,4 1946,0 2023,7 2030,9 2015,2 Średnie wykorzystanie w dniach 240,7 239,0 233,0 233,3 236,2 w % 66,0 65,5 63,8 63,9 64,7 Średnia długość chorego 6,9 6,8 6,5 6,4 6,6 leczonych na 1 łóżko 35,0 34,9 35,8 36,4 36,0 Wskaźnik śmiertelności 2,4 2,5 2,3 2,2 2,3 y pielęgnacyjno opiekuńcze, opiekuńczo lecznicze, hospicja, oddziały medycyny paliatywnej podmiotów/przedsiębiorstw / / łóżka na ludności 8,1 8,6 8,6 9,3 10,6 Chorzy leczeni leczeni na ludności 18,6 18,8 22,2 24,8 25,8 Średnia długość chorego 164,3 151,8 130,1 124,7 123,6 2

5 Wyszczególnienie ŚLĄSKIE y wykonujące działalność w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej podmiotów/przedsiębiorstw Łóżka w zakładach psychiatrycznych łóżka na ludności 6,3 6,3 6,3 6,2 6,4 Chorzy leczeni leczeni na ludności 56,3 59,1 55,4 54,8 56,6 Średnie wykorzystanie w dniach 341,1 338,2 331,2 332,7 327,9 w % 93,5 92,6 91,0 91,1 89,8 Średnia długość chorego 38,0 36,2 37,9 37,8 36,8 leczonych na 1 łóżko 9,0 9,3 8,7 8,8 8,9 a od 2012 r. zmiana definicji szpitala do sumy liczby szpitali wliczono wszystkie jednostki prowadzące działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 3

6 WYBRANE DANE O STACJONARNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM... 2 PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE STACJONARNEJ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM... 5 A. y/oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze... 5 B. y/ oddziały opiekuńczo lecznicze C. Hospicja D. Oddziały medycyny paliatywnej PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM A. Szpitale psychiatryczne B. Ośrodki lecznictwa odwykowego C. Ośrodki rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych SZPITALE OGÓLNE- wg podmiotów ch A.Samorząd gminy miejskiej na prawach powiatu B.Samorząd powiatu C. Samorząd gminy D. Samorząd województwa E. Minister właściwy ds. zdrowia. Inny minister F. Publiczna uczelnia G. Niepubliczne

7 PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE STACJONARNEJ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31.XII.2014 r. Lp. Nazwa podmiotu Nazwa przedsiębiorstwa Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne A. y/oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze 1. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej ul. Wyzwolenia 18, Bielsko-Biała Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Emilii Plater Bielsko Biała tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO Spółka komandytowo-akcyjna ul. Albatrosów 2, Kraków Regon: Ośrodek Opieki Długoterminowej ASTO ul. Główna Chorzów Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Pielęgnacyjno-Opiekuńczy AMICUS - Pielęgniarki Pawlik Spółka Partnerska ul. Szpitalna Chorzów Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Spółka Partnerska ul. Szpitalna Chorzów tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem

8 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 4. Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14, Warszawa Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Dom PCK Pl. Piastowski Chorzów tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Powiatowy Zespół ów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin Regon: pielęgnacyjno-opiekuńczy ul. Szpitalna Czeladź tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Jeziorny Peter Andreas Jeziorny inter.med. ul. Andrzeja Małkowskiego 7E/ Bielsko-Biała Regon: Niepubliczny Opiekuńczo- Leczniczy o profilu psychogeriatrycznym "Inter-med" Filia w Czernichowie ul. Strażacka Czernichów tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Joanna Biłejczuk ul. Szopena 7, Góra Siewierska Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno- Opiekuńczy ul. Szopena Góra Siewierska tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem

9 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie-Zdrój Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Ignacego Krasickiego 21, Jastrzębie Zdrój tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno- Opiekuńczy ul. Zawiszy Czarnego Jaworzno Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie ul. Zawiszy Czarnego Jaworzno tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem EPIONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Szopienicka Katowice Regon: ZOZ "EPIONE" ZOD Szopienicka ul. Szopienicka 59, Katowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Niepubliczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy "KAROLINKA" Sp. z o. o. ul. Norberta Barlickiego Katowice Regon: Niepubliczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy "KAROLINKA" Sp. z o. o. ul. Barlickiego Katowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem

10 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 12. Szpital Miejski Murcki w Katowicach ul. Alfreda Sokołowskiego Katowice Regon: Zespół Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji ul. Alfreda Sokołowskiego Katowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem " Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nadzieja" Diana Nabrdalik i Tomasz Łopusiewicz Spółka Jawna ul. Parkowa 1A Knurów Regon: " Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nadzieja" ul. Parkowa 1A Knurów Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krzanowicach ul. Szpitalna Krzanowice Regon: Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krzanowicach ul. Szpitalna Krzanowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Rehabilitacyjny im. św. Ojca Pio - spółka cywilna ul. Sikorskiego Łaziska Górne Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Rehabilitacyjny im. św. Ojca Pio ul. Sikorskiego Łaziska Górne tel pielęgnacyjno opiekuńczy Razem

11 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 16. Centrum Zdrowia w Mikołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ludwika Waryńskiego Mikołów Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Staszica Łaziska Górne tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem "Centrum Dializa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jabłoniowa 27, Sosnowiec Regon: CENTRUM DIALIZA - Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Antesa Pszczyna tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Niepubliczny Opieki Zdrowotnej "SANUS" - S.C. Marek Waroński, Kordian Waroński, Wiesław Kiszka ul. Orkana Radlin Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "SANUS" ul. Orkana Radlin Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 1 Maja 288, Ruda Śląska Regon: NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie sp. z o.o. stacjonarne, całodobowe, domowe świadczenia zdrowotne ul. 1 Maja 288, Ruda Śląska Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem

12 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 20. Samodzielny Publiczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Szpitalna Siemianowice Śląskie Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Szpitalna Siemianowice Śląskie tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Centrum Profilaktyki, Leczenia i Opieki "Medico" Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. ul. Odrodzenia Sosnowiec Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Medico" ul. Odrodzenia Sosnowiec tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Śląskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. ul. Armii Ludowej Wodzisław Śląski Regon: Śląskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. Stacjonarna Opieka Medyczna ul. Armii Ludowej Wodzisław Śląski tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem , MEDICUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Oświęcimska 11A Bytom Regon: Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Medicus Złatna 251A Ujsoły tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem

13 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 24. BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO Spółka komandytowoakcyjna ul. Albatrosów 2, Kraków Regon: Ośrodek Opieki Długoterminowej ASTO pielęgnacyjno opiekuńczy ul. Główna Chorzów tel pielęgnacyjno opiekuńczy dla dzieci Razem Stowarzyszenie Pielęgniarsko- Opiekuńcze "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie" ul. Szkolna 3, Poczesna Regon: Niepubliczny Pielęgniarsko- Opiekuńczy "Z Ufnością w III- Tysiąclecie" ul. Michałowskiego Częstochowa tel pielęgnacyjno opiekuńczy dla dzieci Razem Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział "Odrodzenie" ul. Radockiego Katowice Regon: Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Radockiego Katowice tel pielęgnacyjno opiekuńczy dla dzieci Razem Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice ul. Polna Kamieniec Regon: Psychiatrii Dziecięcej ul. Stefana Batorego Zbrosławice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci Razem

14 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne B. y/ oddziały opiekuńczo lecznicze 28. Caritas Archidiecezji Sosnowieckiej ul. J. Korczaka Sosnowiec Regon: Opiekuńczo Leczniczy przy Domu św. Józefa CARITAS Diecezji Sosnowieckiej ul. Stawowa Będzin tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Galen - Ortopedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jerzego Bieruń Regon: Opiekuńczo Leczniczy ul. Jerzego Bieruń tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego w Bytomiu ul. Krakowska Bytom Regon: Opiekuńczo - Leczniczy ul. Krakowska Bytom tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu ul. Stefana Żeromskiego 7, Bytom Regon: Leczniczo-Opiekuńczy ul. Legionów Bytom tel Opiekuńczo - leczniczy Razem

15 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 32. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa-Region Polska ul. Piekarska Bytom Regon: Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa ul. Piekarska Bytom tel Opiekuńczo - leczniczy Razem BETAMED Spółka Akcyjna ul. Mikołowska 100A katowice Regon: Medical Active Care ul. Racławicka 20A Chorzów tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza Dom Generalny ul. Okrzei 27, Mikołów Regon: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza Opiekuńczo-Leczniczy ul. Górny Rynek Cieszyn tel Opiekuńczo leczniczy Razem "Medica" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krzywa 30, Skoczów Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej "Medica" - Opiekuńczo - Leczniczy Ul. Mickiewicza Cieszyn tel Opiekuńczo - leczniczy Razem

16 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 36. Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie ul. Katowicka Cieszyn Regon: Centrum Medyczne Sióstr Elżbietanek ul. Katowicka Cieszyn tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ul. Bialska 104/ Częstochowa Regon: Zespół Opieki Paliatywnej i Opiekuńczej ul. PCK 7, Częstochowa tel Opiekuńczo- leczniczy Razem Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15, Częstochowa Regon: Opiekuńczo-Leczniczy ul. Bony 1/ Częstochowa tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Centrum Opieki i Rehabilitacji "Zdrowie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łukasińskiego 42/48, Częstochowa Regon: Zespół Opieki i Rehabilitacji "Zdrowie" ul. Łukasińskiego 42/48, Częstochowa tel Opiekuńczo-leczniczy Razem

17 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 40. Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi "Honoratki" ul. Klasztorna 19, Częstochowa Regon: Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi "Honoratki" ul. Ogrodowa Częstochowa tel Opiekuńczo- leczniczy Razem Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza ul. Szpitalna 13 Dąbrowa Górnicza Regon: Opiekuńczo-Leczniczy ul. Szpitalna 13 Dąbrowa Górnicza tel Opiekuńczo- leczniczy Razem VITO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Radiowa Gliwice Regon: NZOZ ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY ul. Kozielska Gliwice Tel Opiekuńczo -leczniczy Razem Ośrodek pod wezwaniem św.józefa w Gliwicach ul. Zygmunta Starego Gliwice Regon: opiekuńczo leczniczy ul. Zygmunta Starego Gliwice Tel opiekuńczo leczniczy ul Klasztorna Gliwice- Łabędy Tel Opiekuńczo -leczniczy Opiekuńczo -leczniczy Razem

18 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 44. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie-Zdrój Regon: y Opieki Długoterminowej ul. Krasickiego Jastrzębie Zdrój tel Opiekuńczo -leczniczy Razem Stowarzyszenie Hospicjum Homo- Homini im. Św. Brata Alberta ul. Górnicza Jaworzno Regon: Opiekuńczo Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie ul. Górnicza Jaworzno tel Opiekuńczo-leczniczy Razem EPIONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Szopienicka Katowice Regon: ZOZ "EPIONE" ZOD Szopienicka ul. Szopienicka Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi ul. Leopolda 1-3, Katowice Regon: Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi ul. Gliwicka Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem

19 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 48. Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach ul. Ludomira Różyckiego 14D, Katowice Regon: Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł Jana Pawła II - świadczenia stacjonarne ul. Różyckiego 14D Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Caritas Archidiecezji Katowickiej ulica Wita Stwosza 11, Katowice Regon: Caritas Archidiecezji Katowickiej - Dom Świętego Józefa NZOZ Opiekuńczo-Leczniczy ul. Ks. Czempiela Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Opiekuńczo - Leczniczy w Knurowie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Dworcowa Knurów Regon: Opiekuńczo-Leczniczy w Knurowie ul. Dworcowa Knurów tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Bogusława Lasota ul. Dojazd 5K Zawiercie Regon: Pielęgnacyjno- Rehabilitacyjny Kocikowa 42A Pilica tel Opiekuńczo-leczniczy Razem

20 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 52. "Szpital św. Józefa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stefana Okrzei 27, Mikołów Regon: Opiekuńczo-Leczniczy Św. Józefa ul. Stefana Okrzei 27, Mikołów tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza Dom Generalny ul. Okrzei 27, Mikołów Regon: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza Opiekuńczo-Leczniczy ul. Ks. J. Ficka Piekary Śląskie tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska Racibórz Regon: Zespół Opiekuńczo-Leczniczy ul. Gamowska Racibórz tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Samodzielny Publiczny Opiekuńczo-Leczniczy w Rajczy ul. Ujsolska Rajcza Regon: Samodzielny Publiczny Opiekuńczo - Leczniczy w Rajczy ul. Ujsolska Rajcza tel Opiekuńczo-leczniczy Razem

21 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 56. Halina Kwiecień ul. Parkowa Szczekociny Regon: Opiekuńczo-Leczniczy "VERA" Rokitno 134, Szczekociny tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ul. Energetyków Rybnik Regon: Opiekuńczo Leczniczy ul. Energetyków Rybnik tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Szpitalna 1, Sosnowiec Regon: Opiekuńczo- Leczniczy ul. Szpitalna Sosnowiec tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o. ul. Chorzowska 38, Świętochłowice Regon: Zespół Świadczeń Pielęgnacyjno- Opiekuńczych ul. Szpitalna Świętochłowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem

22 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 60. Agnieszka Pękalska ul. Olsztyńska 37, Zaborze Regon: Opiekuńczo-Leczniczy "Złota Jesień" ul. Olsztyńska Żarki Zaborze Tel Opiekuńczo- leczniczy Razem Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie ul. Bytomska 22, Tarnowskie Góry Regon: Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo- Lecznicze ul. Dubiela Zabrze Tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Szpital Miejski w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zamkowa Zabrze Regon : Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Opiekuńczo- Leczniczy ul. Janika Zabrze tel Opiekuńczo- leczniczy Razem Zespół ów Opieki Zdrowotnej w Żywcu ul Sienkiewicza Żywiec Regon: Zespół ów Opieki Zdrowotnej w Żywcu - Opiekuńczo- Leczniczy ul. Żwirowa Żywiec tel Opiekuńczo- leczniczy Razem

23 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 64. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Siedzibą Władz Generalnych w Warszawie ul. Żytnia 3/9, Warszawa Regon: Leczniczo-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ul. św. Barbary 9/ Częstochowa tel opiekuńczoleczniczy dla dzieci i młodzieży Razem Prowincja Polska Zgromadzenia Córek Bożej Miłości "Instytut Marii" ul. Pędzichów 16, Kraków Regon: Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci "BETLEJEM" ul. Pszczyńska Jastrzębie Zdrój tel opiekuńczoleczniczy dla dzieci i młodzieży Razem Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski ul. Katowicka 77, Chorzów Regon: Specjalny Ośrodek Edukacyjno- Leczniczo-Rehabiliatacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących Polskiego Związku Niewidomych w Rudołtowicach ul. Aleksandra Zawadzkiego Rudołtowice tel opiekuńczoleczniczy dla dzieci i młodzieży Razem Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie ul. Katowicka Cieszyn Regon: Centrum Medyczne Sióstr Elżbietanek ul. Katowicka Cieszyn tel opiekuńczoleczniczy psychiatryczny

24 68. Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach ul. Zamkowa 8, Gorzyce Regon: Psychiatryczny Opiekuńczo- Leczniczy ul. Zamkowa Gorzyce tel Nazwa /komórki opiekuńczoleczniczy psychiatryczny resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana ul. Grunwaldzka Lubliniec Regon: Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny ul. Grunwaldzka Lubliniec tel opiekuńczoleczniczy psychiatryczny PZOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Graniczna Międzybrodzie Bialskie Regon: Psychiatryczny Opiekuńczo- Leczniczy ul. Graniczna Międzybrodzie Bialskie tel opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, Rybnik Regon: Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny ul. Gliwicka Rybnik tel opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Razem

25 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne C. Hospicja 72. Społeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis" ul. Teofila Ociepki 2, Katowice Regon: Gościna Serca Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Stacjonarny Zespół Opieki Hospicyjnej przy Społecznym Towarzystwie Hospicjum Cordis ul. Teofila Ociepki 2, Katowice tel Hospicjum stacjonarne Razem 38 0 D. Oddziały medycyny paliatywnej 73. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej ul. Wyzwolenia 18, Bielsko-Biała Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Emilii Plater Bielsko Biała tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie ul. Szpitalna Chorzów Regon: Opieka Paliatywna Stacjonarna ul. Szpitalna Chorzów tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Powiatowy Zespół ów Opieki Zdrowotnej ul. S. Małachowskiego Będzin Regon: pielęgnacyjno-opiekuńczy ul. Szpitalna Czeladź tel Oddział medycyny paliatywnej Razem

26 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 76. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ul. Krakowska 45A Częstochowa Regon: Oddział Opieki Paliatywnej Palium ul. Krakowska 45A Częstochowa tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bielska 104/ Częstochowa Regon : Zespół Opieki Paliatywnej i Opiekuńczej ul. Polskiego Czerwonego Krzyża Częstochowa tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach ul. Ignacego Daszyńskiego Gliwice Regon: NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego - całodobowa pozaszpitalna opieka paliatywna ul. Daszyńskiego Gliwice tel Oddział medycyny paliatywnej Razem , Stowarzyszenie Hospicjum Homo- Homini im. Św. Brata Alberta ul. Górnicza Jaworzno Regon: Jaworznickie Hospicjum Homo- Homini ul. Górnicza Jaworzno tel Oddział medycyny paliatywnej Razem

27 Nazwa /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 80. Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach ul. Ludomira Różyckiego 14D, Katowice Regon: Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł Jana Pawła II - świadczenia stacjonarne ul. Różyckiego 14D Katowice tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Szpital Chorób Płuc w Orzeszu ul. Gliwicka 20, Orzesze Regon: Zespół Usług Opieki Paliatywnej i Rehabilitacyjnej ul. Gliwicka 20, Orzesze tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie ul. Bytomska 22, Tarnowskie Góry Regon: Kamiliańskie Centrum Medycyny Paliatywnej ul. Bytomska 22, Tarnowskie Góry tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach Bystrej ul. Żywiecka 19, Wilkowice Regon: Medycyny Paliatywnej ul. Żywiecka 19, Wilkowice tel , 28, 29 Oddział medycyny paliatywnej Razem

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWOTNEJ Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak-Wolny Opracowanie autorskie: Mariola Rejdak Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim

Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz i według poszczególnych rodzajów jednostek opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

Powstańców Śląskich 1. Sienkiewicza 52 34-300 Żywiec. Krasińskiego 3 34-300 Żywiec. ul. Dworcowa 31 34-360 Milówka. Warszawska 52 40-008 Katowice

Powstańców Śląskich 1. Sienkiewicza 52 34-300 Żywiec. Krasińskiego 3 34-300 Żywiec. ul. Dworcowa 31 34-360 Milówka. Warszawska 52 40-008 Katowice lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Numer ewidencji Data wpisu Pełna nazwa Ulica kod miejscowość Nazwa jednostki 2452 16.08.2005 1385 09.09.2004 988 10.08.2004 2648 13.12.2006

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Nazwy i adresy zakładów oraz osoby odpowiedzialne za przerpowadzenie wyborów w rejonie. 1 Maria Urbańska-Grzegorzek 7 1

Nazwy i adresy zakładów oraz osoby odpowiedzialne za przerpowadzenie wyborów w rejonie. 1 Maria Urbańska-Grzegorzek 7 1 Załącznik do uchwał 550/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie w sprawie ustalenia rejon ych i liczby delegat Nazwy i adresy zakład oraz osoby

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek BYTOM 200 Spis treści: I. Pomoc psychologiczno pedagogiczna II. Pomoc społeczna, interwencje III. Pomoc

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Katowice, luty 2010 1 S t r o n

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2000 r. Opracowano na podstawie:. Dz.U. 2000 r. Nr 30, poz. 379 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów

Bardziej szczegółowo

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R.

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. - wykaz porad, konsultacji i świadczeń medycznych zaproponowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa

Bardziej szczegółowo

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R.

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. - wykaz porad, konsultacji i świadczeń medycznych zaproponowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie w latach 2009-2012

Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie w latach 2009-2012 Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie w latach 2009-2012 Mariusz Kleszczewski Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków i instytucji w których można starać się o przyjęcie na praktykę w ramach studiów na kierunku nauki o rodzinie

Wykaz ośrodków i instytucji w których można starać się o przyjęcie na praktykę w ramach studiów na kierunku nauki o rodzinie Wykaz ośrodków i instytucji w których można starać się o przyjęcie na praktykę w ramach studiów na kierunku nauki o rodzinie I. Ośrodki prowadzone przez Caritas 1. Archidiecezja Katowicka Wszelkie szczegółowe

Bardziej szczegółowo

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia Załączniki do rozporządzenia z dnia. (Dz.U. Nr.., poz ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Styczeń 2011 Hospicja i zespoły opieki paliatywnej w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 Wykaz IV Wykaz szpitali publicznych na terenie województwa mazowieckiego.

Załącznik nr 14 Wykaz IV Wykaz szpitali publicznych na terenie województwa mazowieckiego. Załącznik nr 14 Wykaz IV Wykaz szpitali publicznych na terenie województwa mazowieckiego. WYKAZ SZPITALI PUBLICZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - STAN W DNIU 8 GRUDNIA 2011 R. (Źródło: www.rejestrzoz.gov.pl)

Bardziej szczegółowo

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI Kod Opis 0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI 0030 PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Wysokość i forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW [zł]

Wysokość i forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW [zł] Lista zadań przewidzianych do w 2015 r. w zakresie ochrony atmosfery wraz z unieszkodliwieniem u 02.04.2015 r. Umowy będą zawierane do wysokości środków przewidzianych w planie finansowym 1 Będzin Kamil

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr /2008 Rady Ministrów z dnia

Załącznik do uchwały nr /2008 Rady Ministrów z dnia Załącznik do uchwały nr /2008 Rady Ministrów z dnia Wykaz zakładów opieki zdrowotnej uczestniczących w Programie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Lp Nr księgi Nazwa zakładu Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK STACJONARNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2011 r.

WYKAZ JEDNOSTEK STACJONARNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2011 r. ZAŁĄCZNIK WYKAZ JEDNOSTEK STACJONARNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2011 r. NAZWA 1 BOLESŁAWIECKI ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU SZPITAL OWY BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIECKI 2 SZPITAL IM.JANA PAWŁA II

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.04.2013 godz. 23:03:58 Numer KRS: 0000012847

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.04.2013 godz. 23:03:58 Numer KRS: 0000012847 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.04.2013 godz. 23:03:58 Numer KRS: 0000012847 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki 8 Lista jednostek w których mogą odbywać specjalizacje lekarze i lekarze dentyści na terenie województwa świętokrzyskiego wg. stanu na dzień 09 lipca 0 r. SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 (wybrane dane) Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM Nysa 0 r. Wydawca: Starostwo Powiatowe 48 300 Nysa, ul. Moniuszki 9 0 tel. 77 408 50 00 fax. 77 408 50 70 e mail: starostwo@powiat.nysa.pl http://www.powiat.nysa.pl

Bardziej szczegółowo