CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA"

Transkrypt

1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA NARKOMANIA Wybór literatury i filmów za lata OPRACOWAŁA : BARBARA RUTKOWSKA S U W A Ł K I

2 SPIS TREŚCI 1. Metoda opracowania bibliografii 2 2. Wykaz skrótów Wykaz czasopism i skróty ich tytułów Schemat układu bibliografii 8 5. Zrąb główny 9 6. Indeks alfabetyczny autorów, recenzentów, tłumaczy i reżyserów..69

3 2 TEMAT NARKOMANII W LITERATURZE I FILMACH ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Metoda opracowania bibliografii Opracowana bibliografia należy do grupy bibliografii specjalnych, treściowych typu zagadnieniowego, o zakresie ograniczonym do problematyki narkomanii. Jest ona adresowana do szerokiego grona odbiorców : nauczycieli, pedagogów, katechetów, bibliotekarzy szkolnych, studentów, uczniów, rodziców i wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką, którzy pragną skutecznie zapobiegać patologiom społecznym i pomagać osobom z kręgu uzależnienia narkotycznego. Jest to bibliografia retrospektywna, dotyczy jednak okresu współczesnego (lata ). Zastosowano w niej selekcję dokumentów, uwzględniając materiał najbardziej wartościowy z punktu widzenia użytkownika. Wybierając dłuższy okres czasu autorka spisu kierowała się tym, by nie pominąć ważnych pozycji, które nie straciły na wartości, a zawierają cenne rady i wskazówki w zwalczaniu narkomanii. Podstawą do sporządzenia bibliografii był Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, z których od roku 1995 wykorzystany został nośnik elektroniczny, co bardzo ułatwiło wyszukiwania. Przydatna okazała się też bibliografia zawarta w wydawnictwach zwartych i ciągłych, m. in. Katalog filmów, Nowe Książki. Zasięg językowy i terytorialny, ze względu na zakładanego adresata bibliografii jest ograniczony do języka polskiego (w tym także tłumaczenia

4 3 z innych języków) i terenu Polski. Zasięg formalno-wydawniczy jest nieograniczony - rejestruje ona zarówno publikacje samoistne wydawniczo, jak również artykuły z czasopism i fragmenty. Zasięg formalno-piśmienniczy ograniczony został do piśmiennictwa naukowego i publicystycznego. Zasięg autorski jest nieograniczony przez typy dokumentów, obejmuje dokumenty piśmiennicze oraz audiowizualne (np. filmy video). Bibliografia zawiera ogółem 577 opisów. Metoda opracowania bibliografii jest prymarno-pochodna, przy przewadze opisów pochodnych. Część opisów opracowanych z autopsji zawiera adnotacje treściowe ponieważ bibliografia ma pełnić funkcję swoistego przewodnika tematycznego po problematyce narkomanii. Kompozycja bibliografii została sporządzona na podstawie normy PN- 76/N Kompozycja wydawnicza i topograficzna bibliografii specjalnych w układzie działowym lub systematycznym. Składa się na nią : wstęp, wykaz skrótów w opisie bibliograficznym, wykaz tytułów czasopism i ich skrótów, wykaz publikacji dotyczących narkomanii. Wstęp informuje o zakresie, zasięgach i kompozycji bibliografii. Wykaz skrótów sporządzony został w oparciu o normę PN-85/ Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym. Wykaz tytułów czasopism i ich skrótów zrobiono na podstawie normy PN-N : 1994 Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych. Zrąb główny składający się z 577 pozycji posiada układ formalny i dzieli materiał bibliograficzny na działy : Materiały kompozycyjne, sympozja ; Literatura naukowa i popularnonaukowa (Książki. Artykuły z czasopism) ; Programy profilaktyczne ; Literatura piękna ; Materiały audiowizualne filmy video (filmy dokumentalne, filmy fabularne). Wszystkie części posiadają jednolitą numeracje. W obrębie każdego działu zastosowano szeregowanie alfabetyczne wg haseł autorskich zgodnie z normą PN-80/N , a w przypadku braku autora wg haseł tytułowych.

5 4 Opis bibliograficzny książki sporządzony został w drugim stopniu szczegółowości w oparciu o normę PN-82/N Opis bibliograficzny książki. Opis bibliograficzny artykułu sporządzono zgodnie z normą PN-N : 1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe. Dopełnienie bibliografii stanowi indeks alfabetyczny autorów, recenzentów, tłumaczy i reżyserów. Konstrukcja bibliografii umożliwia adresatom dotarcie do poszukiwanych materiałów różnymi drogami : poprzez nazwiska autorów lub innych współautorów przy wykorzystaniu indeksów, albo poprzez penetrację wybranych działów zrębu głównego. Można wyrazić nadzieję, że tak obszerna bibliografia pozwoli zainteresowanym odnaleźć piśmiennictwo ukazujące metody badania i określania stopnia zagrożenia narkomanią, sposoby zapobiegania jej, programy profilaktyczne i naprawcze.

6 5 2. Wykaz skrótów w opisie bibliograficznym ang. angielski art. artykuł b.m. bez miejsca b.r. bez roku cz. część d. dnia fot. fotografia il. ilustracja jęz. - język nr numer oprac. opracowanie pol. polski popr. poprawione przem. przemówienie rec. - recenzja red. redaktor rys. - rysunki s. strona tabl. tabela uzup. uzupełnione wyd. wydanie wykr. wykres zm. zmienione

7 6 3. Wykaz czasopism i skróty ich tytułów Alkohol i Narkomania - Alkoh. i Narkom. Ateneum Kapłańskie Auxlil. Soc. Brulion Charaktery Chemia w Szkole - Chemia w Szk. Chowanna Dyrektor Szkoły - Dyr. Szk. Edukacja Edukacja i Dialog Kultura i Edukacja - Kult. i Eduk. Kwartalnik Edukacyjny Lider Lubelski Rocznik Pedagogiczny - Lub. Rocz. Pedag. Nauka i Przyszłość - Nauka i Przyszł. Nowa Szkoła - Nowa Szk. Nowe Książki Nowe Państwo - Nowe Państ. Nowiny Psychologiczne - Now. Psychol. Opieka. Wychowanie. Terapia. - Opiek. Wychow. Ter. Pedagogika Społeczna - Pedag. Społ. Polityka Społeczna - Polit. Społ. Poradnik Językowy - Por. Jęz. Prawo i Życie Prawo Nauk Pedagogicznych - Pr. Nauk Pedag. Problemy Alkoholowe - Probl. Alkoh. Problemy Narkomanii - Problemy Narkom. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze - Probl. Opiek.-Wychow.

8 7 Problemy Poradni Psychologicznej - Probl. Porad. Psychol. Problemy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Probl. Porad. Psychol - Pedag. Problemy Rodziny - Probl. Rodz. Przegląd Przegląd Psychologiczny - Przegl. Psychol. Psychologia Wychowawcza - Psychol. Wychow. Przegląd Techniczny - Prz. Tech. Przegląd Tygodniowy - Prz. Tyg. Rejent Remedium Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych Szkoła Specjalna - Szk. Spec. Szkoła Zawodowa - Szk. Zawod. Świat Problemów Tygodnik Powszechny - Tyg. Powsz. Tygodnik Solidarności - Tyg. Soli. Unia. Gedan. W Drodze Wiadomości Kulturalne - Wiad. Kult. Wieści Oświatowe Wprost Wszechświat Wychowanie Fizyczne i Higiena - Wych. Fiz. i Hig. Wychowanie Fizyczne. Zdrowie. - Wych. Fiz. Zdr. Wychowanie na Co Dzień - Wych. Fiz. Zdr. Wychowawca Wyrazy Z Zagadnień Nauk Sądowych - Z Zag. Nauk Sąd. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Fizyczne - Zagad. Wychow. A Zdr. Psych. Zdrowie Psychiczne Zdrowie Publiczne - Zdr. Publ. Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - Zesz. Nauk. AWF w Krakowie

9 8 4. Schemat układu bibliografii. 1. Materiały konferencyjne, sympozja 2. Literatura naukowa i popularnonaukowa 2.1. Książki 2.2. Artykuły z czasopism 3. Programy profilaktyczne 4. Literatura piękna 5. Materiały audiowizualne filmy video 5.1. Filmy dokumentalne 5.2 Filmy fabularne

10 9 5. Zrąb główny 1. Materiały konferencyjne, sympozja 1. Bieniowski Henryk.: Rodzina a narkomania - główne problemy // w: Materiały z I Krajowego Sympozjum. Warszawa: TR i PDz + Powrót z U S Cekiera Czesław: Młodzież i narkomania. Korespondencja z St. Petersburga : 18 Międzynarodowa Konferencja Światowej Federacji Wspólnot Terapeutycznych, ST. Petersburg, Rosja // Probl. Alkoh. 1996, nr 10, s Cekiera Mieczysław: Nowe wymiary zapobiegania narkomanii // Probl. Alkoh. 1999, nr 2 s (Światowa Konferencja Organizacji Pozarządowych w Bangkoku) 4. Farmakoterapia w stanach uzależnień : (materiały z sympozjum) [Radziejowice 9-10 grudnia 1985 roku] / pod red. Marka Stanaszaka. Warszawa: Spółdzielcza Agencja Reklamowa, s. 5. Górska Danuta.: Integrowanie terapii dzieci z problemem narkomanii i terapii ich rodziców na podstawie doświadczeń w Poradni Leczenia Uzależnień w Słupsku. Niepublikowany referat z Ogólnopolskiej Konferencji Profilaktyka i Terapia w Narkomanii Łódź Krajowa grudnia Lewandowska-Kidoń Teresa: Szkolny program profilaktyki po roku doświadczeń II Konferencja w Warszawie r. zorganizowana przez Mini 6. Lewandowska-Kidoń Teresa: Szkolny program profilaktyki po roku doświadczeń II Krajowa Konferencja w Warszawie r. zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przy współpracy z ETOH, Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych // Problemy Opiek.- Wychow., 2003 nr 10 s Kamińska-Buśko Bożenna, Szymańska Joanna: Seminarium Rozpoznawanie kontaktów ucznia ze środkami psychoaktywnymi i diagnozowanie problemów ucznia zagrożonego uzależnieniem : , Konstancin // Probl. Porad. Psychol. 1998, nr 1 s Kotański Marek: MONAR jako system resocjalizacji narkomanów i Ruch Czystych Serc jako system profilaktyki uzależnień wśród młodzieży. Niepublikowany referat konferencyjny Kooyman M.: Zaangażowanie rodziny w terapię osoby uzależnionej. Niepublikowany referat konferencyjny Martens J.: Kwestia kobiet w leczeniu uzależnienia od narkotyków ogólne schematy i specyficzne metody terapii. Niepublikowany referat konferencyjny. 11. Miejsce rodziny w profilaktyce uzależnień. Świętokrzyskie Dni Profilaktyki Kielce Ogólnopolska Konferencja maja 2003 roku / praca zbiorowa pod red. Ta

11 10 deusza Sakowicza i Anny Kieszkowskiej ; Akademia Świętokrzyska; Zakład Profilak tyki Społecznej i Resocjalizacji. Kielce: Jedność, s. 12. Młodzież z grup ryzyka : Perspektywy profilaktyki / pod red Miry Prejsner. War szawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. (Narkomania-zapobieganie i zwalczanie-materiały konferencyjne) 13. VIII Europejska Konferencja dotycząca rehabilitacji i polityki przeciwdziałania narkomanii Warszawa 5 8 września 2001 r. // Problemy Narkomanii. 2001, nr 2 s Porzak Robert: Profilaktyka uzależnień na uczelniach świata wybrane przykłady : (streszczenie wykładu na konferencji inaugurującej program Uczelnie wolne od narkotyków 11 listopada 2001 w Warszawie // Problemy Narkomanii. 2004, nr 1 s Profilaktyka uzależnień drogą wolności człowieka : Materiały konferencji nt. Profilaktyka uzależnień fundamentem zdrowia w trzecim dziesięcioleciu. Lublin, V 1999 r. / red. Czesław Cekiera i Iwona Niewiadomska. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 16. Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości i przeciwdziałania : mate riały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogik i Społecznej Wyższej Szkoły pedagogicznej w Częstochowie, X 1999 r. / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka. Kraków: Impuls, s. 17. Rola ambulatoryjnych usług zdrowotnych w systemie rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków. Konferencja w Mądralinie zorganizowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w porozumieniu z Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, V 2001 // Problemy Narkomanii. 2001, nr 2 s Streszczenia referatów z III Międzynarodowej Konferencji : Leczenie substycyjne rehabilitacja narkomanii Katowice, 29 IX 02 X 2004 // Alkoholizm i Narkomania , nr 1/2, s Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież : Konferencja (materiały pokonferencyjne) / [zred. zespół w składzie Tadeusz Cielecki red. nacz. i in.]. Kielce: KWP, s.

12 11 2. Literatura naukowa i popularnonaukowa Książki 20. Andrzejewska Ewa: O narkomanii wśród młodzieży. - Wyd Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 21. Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży : Dylematy profilaktyki. -Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. Cz. 1. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach na temat używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych / oprac. Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński Cz. 2. Dylematy i wyzwania profilaktyki problemowej / oprac. Mira Prajsner. 22. Anthony Mitchel T.: Dlaczego? : Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania / przeł. A. Karpowicz. Warszawa: Vocatio s. (Uzależnienia narkomania) 23. Bibliografia Edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz innych, wybranych publikacji przydatnych dla osób pracujących w tych dziedzinach teorii i praktyki w Polsce w latach / pod red. Barbary Woynarowskiej. Warszawa: Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania UW, BOWI, s. 24. Bielawiec Aleksander, Krężel Mirosław: Narkomania i alkoholizowanie się młodzieży. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, s. 25. Bołoz Wojciech, CSsR: Życie w ludzkich rękach : podstawowe zagadnienia bioetyczne. Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej: Adam, (Narkomania. Uzależnienia) 26. Bołaz Wojciech, CSsR: Życie w ludzkich rękach : podstawowe zagadnienia bioetyczne. - Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, Adam, (Uzależnienia - narkomania) 27. Brać albo być : magazyn Monar 85 / [zespół red. Krzysztof Czabański i in.]. Warszawa: Agencja Omnipress - Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy, s. 28. Bruliński Adam: Narkomania : (materiały programowe). - Słupsk : Wydaw. SP, s. 29. Bruliński Adam: Narkomania : problemy prawne i praktyczne. - Słupsk Niebieski s.

13 Cekiera Czesław: Dzieci i młodzież zagrożone narkomanią // W: 50 tajemnic o na szych dzieciach. - Warszawa: Instyt. Wydaw. Związków Zawodowych, S 31. Cekiera Czesław: Toksykomania, narkomania, lekomania, alkoholizm, nikotynizm. Warszawa: Państ. Wydaw. Nauk., s. 32. Cekiera Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody i zakłady, wspólnoty. Wyd Lublin : TN KUL, s. (Autor przekazuje w tym opracowaniu różnorodne metody, programy i systemy profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych. Odbiorcami tej książki mogą być lekarze, terapeuci, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, duchowni, jak i studenci tych specjalizacji a także wszyscy, którzy pragną nieść pomoc w wyzwoleniu się z nałogów osobom uzależnionym) 33. Cekiera Czesław: Rozwój ku wyższym wartościom profilaktyką uzależnień. Zakro czym: Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości, s. (Psychologia. Uzależnienia narkomania) 34. Cekiera Czesław: Ryzyko uzależnień. Lublin: Wydaw. Towarzystwa KUL, s. (Książka ta stanowi kompendium wiedzy z zakresu najnowszej psychologii uzależnień. Prezentuje różne rodzaje uzależnień nie tylko od narkotyków, alkoholu, tytoniu, leków ale także od grup podkultury młodzieżowej : chuliganów, gitowców, punków, skinów itp. Jak być wolnym, jak mądrze żyć aby się nie uzależnić, a uzależnionym uwolnić się od zniewolenia odpowiedzi właśnie na te pytania czytelnik znajdzie w tej książce ) 35. Chruściel Tadeusz Lesław, Preiss-Mysłowska Marta: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz. - Warszawa: C.H. Beck, s. 36. Częstochowski Ryszard: Czas klęski? : problemy narkomanii wśród młodzieży szkol nej. Bydgoszcz: Naprzeciw, s. 37. Czy rodzice są bezsilni? : czy można ustrzec dzieci przed pokusą brania środków uzależniających i uzależnieniem / [tł. z niem. Urszula Żok-Jaroszewska]. - Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, s. 38. Dimoff Timothy, Carper Steve: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki? / [tł. Z ang. Jan Piotrowski i Łukasz Roniker]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa: Elma Books, s. (Jest to rzeczowy i rzetelny poradnik dla rodziców. Przedstawia on aktualne realia związane z alkoholizmem i innymi narkotykami. Uczy identyfikować oznaki świad czące o obecności narkotyków w życiu dziecka. Zwraca uwagę rodziców na cztery kolejne fazy konsumpcji narkotyków wraz z następstwami ich użycia ; główne kategorie narkotyków, wygląd poszczególnych narkotyków, nazwy potoczne, oznaki użycia; powody dla których dzieci sięgają po narkotyki. Spora część książki zajmują

14 13 porady praktyczne dotyczące m.in. waszej interwencji i jak stworzyć dom wolny od narkotyków 39. Doktór Tadeusz: Pomiędzy medycyna a religią : ruchy religijne i parafialne w prak tyce i terapii uzależnień. - Warszawa: Pusty Obłok, s. 40. Dorastanie : zagrożenia i psychologiczne wsparcie / pod red. Adama Dąbka. Zielona Góra: Pełnomocnik Wojewody Zielonogórskiego ds. Zapobiegania Narkomanii. Urząd Wojewódzki. Wydział Zdrowia, s. 41. Duszpasterskie wyzwanie wobec narkomanii i AIDS / pod red. Arkadiusza Nowaka. Szczecin: Ottonianum, s. 42. Dymek-Balcerek Krystyna: Patologie zachowań społecznych rzeczywistość przełomu XX i XXI : narkomania, alkoholizm, samobójstwa, grupy subkulturowe, sekty. Wyd. 3 zmien.. Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, s. 43. Dziewiecki Marek: Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce: Jedność, 2000, s. 44. Elliot Julian, Maurice Place: Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik dla psychologów / tł. z ang. Małgorzata Babiuch. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedag., s. (Literatura Pedagogiczna) 45. Falewicz Jan K.: Alkoholizm i narkomania. Warszawa: Polskie Tow. Psychologiczne s. 46. Fieske Kazimierz, Sobiech Robert: Narkomania : interpretacje problemu społecznego.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, s. 47. Gaś Zbigniew Bronisław: Profilaktyka uzależnień. -Warszawa : Wydawnictwa Szk. I Pedag., s (W książce zostały poddane szczegółowej analizie współczesne trendy w profilaktyce uzależnień na świecie, aby polskim profesjonalistom umożliwić podejmowanie bardziej skutecznych działań w zakresie przeciwstawiania się temu wszystkiemu, co ułatwia młodym ludziom wikłanie się w pęta uzależnień. W poszczególnych rozdziałach omówienie zostały m.in.: ogólna koncepcja profilaktyki uzależnień; modele programów profilaktycznych; oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców; badanie skuteczności programów profilaktycznych) 48. Gaś Zbigniew Bronisław, Marki-Struga: Rodzina wobec uzależnień.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. 49. Gdzie szukać pomocy : informator / Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii; oprac. Pracownicy Biura Zarządu Głównego TZN. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Warszawa: TZN, s.

15 Goldstein Arnold P. i in.: Umiejętności chroniące (odmawiania) : zapobieganie narkomanii wśród młodzieży / tł. Włodzimierz Czajer. - Warszawa: Katolicka Funda cja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom Caran, s. 51. Gomółka Jan: Abstynencja dzieci i młodzieży nadzieją trzeźwości dorosłych : szkice katechez dla dzieci i młodzieży przygotowujące do złożenia i przedłużenia przyrze czeń abstynenckich oraz inne pomoce duszpasterstwa trzeźwości. - Wyd. 2 popr. I uzup. Warszawa: Wydaw. Sióstr Loretanek, s. (Narkomania-zapobieganie-zwalczanie) 52. Goodyer Paula: Dzieciaki + narkotyki : poradnik dla rodziców / tł. Beata Paluchow ska, Paweł Wiechno. - Warszawa: Mada, 1999 (W publikacji tej nie ma rozdziału zatytułowanego Jak zapobiegać sięganiu po narkotyki przez nastolatki, bo nie jest to możliwe. Jeśli nastolatek zdecyduje się spróbować narkotyków, rodzice mogą niewiele zrobić, aby temu zapobiec. W tej monografii są natomiast informacje, które zapewnią solidną wiedzę o narkotykach i alkoholu. Omówione zostały bowiem tu wszystkie rodzaje narkotyków, ich działanie oraz sposoby jak zmniejszyć ryzyko związane z ich przyjmowaniem) 53. Gorska Grażyna: Narkomania w świetle nauczania Jana Pawła II : aspekt moralny. Wrocław, s. 54. Górecka Halina, Schubert Elżbieta: Patologie społeczne objęte ingerencją sądu rodzinnego i ich uregulowania prawne. Olsztyn: WSP, (W skrypcie tym zaprezentowano najważniejsze zagadnienia dotyczące okoliczności i mechanizmów regulujących społeczne zachowania dzieci i młodzieży z ukierunko waniem na zachowania społecznie patologiczne. Pod względem przedmiotowym rozważaniami objęto także kategorie patologii społecznej, jak : dezorganizacja rodzi ny, przestępczość nieletnich oraz alkoholizm i narkomania. Całość dopełnia omówie nie przepisów prawnych m.in. odnoszących się do tak uporczywych i dolegliwych programów społecznych, jakimi są właśnie alkoholizm i narkomania) 55. Górski Stanisław: Uwaga rodzice narkomania! Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, s. (Książka zawiera opis polskiej narkomanii, który najdokładniej i najwierniej odzwier ciedla naszą rodzima specyfikę zjawiska. Przedstawia przyczyny powstawania nałogu, jak dochodzi do uzależnienia narkotycznego i da czego to prowadzi) 56. Grudzińska Zofia: Uzależnienia : tak się zaczyna destrukcja charakteru i organizmu : sposoby wyjścia / współaut. Jacek Doliński. Warszawa: Oficyna Wydawnicza S.A. PER, [b.r.]. 156 s. (Uzależnienia narkotyki. Świadectwa) 57. Gwynne Peter: Kto używa narkotyków. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Profi, s. (Ser. : Encyklopedia Wiedzy o Uzależnieniach)

16 Haak Henryk: Prawo wobec narkomanów. Warszawa; Poznań: Polski Dom Rekolekcyjny ŁAWICA, s. 59. Haak Henryk: Przymusowe leczenie narkomanów. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, s. 60. Hostetler Jeptha R.: Dopóki nie jest za późno : poradnik dla rodziców/ przekł. z ang. Zenon Miernicki. Warszawa: Edytor, s. 61. Ilinicki Stanisław: Młodzieżowa narkomania / Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego ; Centralna Komisja Wychowania Zdrowotnego. Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, s. 62. Jak nie zostać narkomanem / Stowarzyszenie Karan. Warszawa: Karan, s. (Karan Biblioteka Profilaktyki ; 2) 63. Jakubowska Barbara i in.: Zanim spróbujesz. Warszawa: Stowarzyszenie OPTA Jakubowska Hanna: Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum. Warszawa; Łódź: Wydawnictwo Szkolne PWN, (Przeciwdziałania uzależnieniom, zdrowy sposób odżywiania się zdrowa psychika i postępowanie asertywne, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz umiejętność świadomego dokonywania wyboru, to tylko niektóre ze scenariuszy lekcji, jakie zna lazły się w opracowaniu. Program promocji zdrowia można realizować w całości lub w części we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum. Scenariusze lekcji wraz z materiałami teoretycznymi pomogą nauczycielowi lub pedagogowi szkolnemu ciekawie przeprowadzić lekcję wychowawczą i zarazem lepiej poznać i zrozumieć potrzeby swoich uczniów) 65. Jampolski Lee: Leczenie uzależnionego umysłu / przekł. z ang. Alicja Bartosiewicz, Agata Szewczyk, Katarzyna Wilczek Warszawa: Jacek Santorski i CO. Ag. Wydaw nicza, s. (Książka mówi o poszukiwania szczęścia poza sobą, strukturze systemu myślenia uzależnionego. Autorem książki jest psycholog, konsultant różnorodnych programów leczenia uzależnień chemicznych. Prowadził na kilku uniwersytetach w Stanach zaję cia poświęcone uzależnieniom i rozwiązywaniu konfliktów. Tragedią narkomanów i alkoholików jest to, że znaleźli się oni w niewoli substancji szczególne destrukcyjnych dla ich zdrowia i społecznego funkcjonowania. Jeżeli wziąć pod uwagę mechanizm uzależnienia, a nie jego przedmiot, to mało kto z nas jest prawdziwie wolny oto teza tej książki. Dlatego może być ona pomocna nie tylko dla osób wychodzących z uzależnienia od leków, narkotyków i alkoholu) 66. Jarosz Maria: Samozniszczenie, samobójstwo, alkoholizm, narkomania. Wrocław: Ossolineum, s.

17 Jędrzejko Mariusz, Piórkowska Krystyna: Leksykon narkomanii / współ. aut. Wiesław Bożejewicz ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Pułtusk: WSH, s. Jak nie zostać narkomanem / Stowarzyszenie Karan. Warszawa: Karan, s. 68. Johnson Vernin E. : Interwencja : Jak pomóc komuś, kto nie chce pomocy / tł. Barbara Mroziak. Warszawa: Komisja Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i innych Uzależnieniach, s. (Psychologia uzależnień) 69. Juczyński Zygfryd: Narkomania dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, s. 70. Kamińska-Buśko Bożena: Profilaktyka uzależnień w systemie oświaty // W: Psycholo gia praktyczna w systemie oświaty / pod red. Krystyny Ostrowskiej. Warszawa: Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, s (Publikacja prezentuje istotne informacje dotyczące podejmowania działań profilak tycznych przez polskie władze oświatowe, mające skuteczniej zapobiegać narastają cym zjawiskom głównie narkomanii i pijaństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Czytelnik znajdzie tutaj między innymi wiadomości na temat rozwoju form i placówek profilaktyczno-wychowawczych niosących pomoc uczniom uzależnionym bądź zagrożonych uzależnieniem oraz wykaz młodzieżowych ośrodków socjoterapii w Pol Polsce. Ciekawe też są tu zestawienia dotyczące motywów odurzania się uczniów. Skutecznemu zapobieganiu chorobie złej adaptacji z pewnością służyć ma przygotowany Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii) 71. Karpowicz Paweł: Narkotyki : jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? : duchowe aspekty leczenia uzależnienia. Wyd.2. Białystok: Kreator, s. (Jest to książka z ser. Dusza Współczesnego Człowieka. Ukazanie się tej książki to ważne wydarzenie w literaturze fachowej, precyzyjne uporządkowanie wiedzy. Taka pozycja jest niezwykle cenna nie tylko dla środowisk profesjonalistów, ale dla przed stawicieli wszystkich grup zawodowych, najmujących się młodzieżą w różnych kontekstach. Autor zadał sobie zapewne wiele trudu, by dotrzeć do szerokiego kręg profesjonalistów, penetrował archiwa prasowe, podróżował, przeprowadzał wywiady, nagrywał. Niezaprzeczalny walor stanowi język jakim napisana jest ta pozycja język praktyka, nie zaś suche, teoretyczne, paranaukowe dywagacje. Autor stwierdził, że prezentowana lektura ma szansę stać się jednym z ważniejszych podręczników w za kresie przeciwdziałania narkomanii w naszym kraju. Marek Kotańsli, doskonały znawca tego tematu potwierdził te słowa, bardzo pozytywnie ustosunkował się do wydanej książki) 72. Korpetta Ewa, Szmeredt-Siesicka Ewa: Narkotyki w Polsce : mity i rzeczywistość. - Warszawa: Prószyński i S-ka s. 73. Kotański Marek: Aby nasze dzieci nie musiały wybierać innej drogi. Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 74. Kotański Marek Co to jest Monar? - Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekar

18 17 skich, s. 75. Kotański Marek: Na narkomanię nie ma mocnych. - Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 76. Kotański Marek: Strzykawka może być schowana na regale. - Warszawa: Państ. Za kład Wydawnictw Lekarskich, s. 77. Kotański Marek: Ty zaraziłeś ich narkomanią. - Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich. 61 s. 78. Koczurowska J.: Co robić, aby nasze dzieci nie sięgały po narkotyki. Rady i propozycje dla rodziców i wychowawców. - Gdańsk: Towarzystwo Mrowisko, Korpetta E., Szmerdt-Sisicka E. : Narkotyki w Polsce. Mity i rzeczywistość. Warszawa: Prószyński i S-ka, Kozioł A.: Wąchacze, sportowcy i ćpuny. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Krajewski Krzysztof: Sens i bezsens prohibicji : prawo karne wobec narkotyków i narkomanii. - Kraków: Zakamycze, Krzyszowski Tadeusz J. : Autentyczny postęp czy zacofane uzależnienie : Przewodnik abstynenta i działacza trzeźwości. Wyd. 2 popr. I rozsz. Zakroczym : Dom Rekolekcyjny Duszpasterstwa Trzeźwości, s. + Drogowskaz katolicki abstynenta. (Uzależnienia zagadnienia skrypt) 83. Kulik Teresa Bernadetta: Edukacja zdrowotna w rodzinie i szkole. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, s. abstynenta i działacza trzeźwości. Wyd. 2 popr. I rozsz. - Zakroczym : Dom Rekolekcyjny Duszpasterstwa Trzeźwości, s. + Drogowskaz katolicki abstynenta. (Uzależnienia zagadnienia skrypt) 84. Leksykon terminów : alkohol i narkotyki / tł. z ang. Andrzej Bidziński. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, s. 85. Lester L. Amann, Arnold P. Golsdstein, Kenneth W. Regles: Umiejętności chroniące. Zapobieganie wśród młodzieży. Warszawa: Wyd. Fundacja KARAN, s. 86. Łuczak Elżbieta: Narkomania a środowisko : Diagnoza, profilaktyka, percepcja. Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, s. 87. Majer Ryszard: Nasze dziecko a uzależnienia : poradnik dla rodziców i wychowawców. Częstochowa: Communio in Christo, s. 88. Maisto S.A., Galizio M., Connors G.J.: Narkotyki : Zażywanie i nadużywanie. Warszawa: Fundacja : Karan, 2000.

19 Markiewicz Aleksander: Materiały pomocnicze do tematu narkomania. Warszawa: TZN, s. 90. Markiewicz Aleksander: Narkotykowe dylematy. Kielce ; Kajetanów: PPHU W daw. BOG&ART., s. (Ser. : Z Nami Bezpiecznie) 91. Markiewicz Aleksander: Środki odurzające a młodzież. Wyd. 2 popr. Warszawa: TZN Zakład Wydawniczo-Handlowy Materiałów Szkolno-Oświatowych Wiem Wszystko, Martin Jo, Clendenon Kelly: Encyklopedia wiedzy o uzależnieniach. Narkotyki i rodzina. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PROFI, s. 93. Materiały pomocnicze do tematu narkomania / oprac. Aleksander Markiewicz. Koszalin: Biuro Wydawnictw i Reklamy ZT TZN, (Opracowanie to stanowi zbiór materiałów dla wykładowców pragnących podjąć się przekazania wiedzy dotyczącej tak trudnego zjawiska, jakim jest narkomania. Zawiera ono m.in. plany konspekty do przeprowadzania zajęć z wybranych problemów tej patologii społecznej) 94. Matuszewicz Tadeusz: Narkomania : Materiały informacyjne dla rodziców i nauczy cieli. Olsztyn: JKN ODN, (W każdej, a zwłaszcza w tak ciężkiej chorobie, jaka jest narkomania, sprawą najważniejszą jest jej zapobieganie (profilaktyka). By skutecznie zapobiegać, trzeba nie tylko wiedzieć jak to robić, ale przede wszystkim czego te działania mają dotyczyć i czemu służyć. Pisząc ten tekst autor postawił sobie zadanie dotarcia do szerokich kręgów rodziców, nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych, którym poza apelem do ich sumień i umysłów pragnie przekazać podstawowe informacje o narkomanii, tej strasznej i często śmiertelnej chorobie, której można i trzeba zapobiegać) 95. Maxwell Ruth: Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców : wszystko co rzeba wiedzieć aby zapobiec uzależnieniu lub pomóc gdy do niego doszło / przeł. z ang. Jadwiga Węgrodzka. Wyd. 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. (Jest to książka dla zrozpaczonych i zagubionych rodziców, która pomoże odpowiedzieć na wiele pytań. Np. jak rozpoznać, że dziecko używa narkotyków? W jaki sposób pokierować leczeniem uzależnionego dziecka? Jak mu pomóc w trakcie terapii, a także później, kiedy wraca do zdrowia. Słowem publikacja zawiera wszystko, co trzeba wiedzieć, aby zapewnić uzależnionemu lub pomóc gdy do niego już doszło. Przy czym należy mieć świadomość, że to się może zdarzyć każdemu dziecku i w każdej rodzinie) 96. Mejer-Zahorowski Olaf: Narkomani. Warszawa: CRSS, s. 97. Mejer-Zahorowski Olaf: Problemy narkomanii : materiały pomocnicze dla dowódców i wychowawców. - Warszawa; Pruszków : Ulmark, s.

20 Między wolnością a nałogiem / [Jolanta Kwaśniewska i in.]. Kielce: Jedność, s. 99. Między życiem a śmiercią : Uzależnienie, eutanazja, sytuacje graniczne. Warszawa: UKSW, s Miller A.: Mury milczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Miłość bez marginesu : grupa ojca Ryszarda w służbie uzależnionym / rozmowy i oprac. Ewa Babuchowska. Wyd. 2. popr. Katowice: Księgarnia Św. Jacka, s. (Miłość. Narkomania zapobieganie i zwalczanie) 102. Misiewicz Halina: Struktura samooceny w procesie resocjalizacji osób uzależnio - nych od środków odurzających. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjal - nej im. Marii Grzegorzewskiej, 1999, s. (Narkomania jest problemem współczesnej cywilizacji. W wielu państwach nasila się zjawisko nadużywania przez młodzież środków odurzających. Często sytuacja życiowa dzieci i młodzieży jest tak trudna, że nie potrafią jej sprostać. Szukają różnych sposobów uporania się z trudnościami, a niekiedy po prostu uciekają od nich. Jedną z form ucieczki są właśnie narkotyki. W książce tej zaprezentowanie są badania, które były prowadzone przez pięć lat na oddziale narkomanów w Sanato rium Neuropsychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Garwolinie. Badano w nich przede wszystkim osobowość narkomanów tutaj leczących się i następnie poddanych pro cesowi resocjalizacji Moczuk Eugeniusz: Używanie środków odurzających przez młodzież szkolną : młodzież końca wieku : podręcznik dla gmin. Rzeszów: Eugeniusz Moczuk, s Moneta-Malewska Maria: Narkotyki w szkole i w domu. Zagrożenia. - Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2001 (Jest to książka o narkomanii napisana przez lekarza medycyny, psychoterapeutę w bardzo przystępny i wyważony sposób. Zawarta w niej została prawda o narkotykach lat 90. Tak rodzic, jak i nauczyciel mogą się dowiedzieć jak poznać, czy dziecko bierze i jak z tym dzieckiem postępować. Profilaktyka i uświadomienie uczniom groźnych skutków zażywania nawet miękkich narkotyków powinny stać się tak samo naturalne jak tłumaczenie funkcji czy zasad analizy wiersza) 105. Mój wybór : przewodnik do życia wolnego od uzależnień : sakwa dla rodziców / pod red. Artura Dolińskiego i Elżbiety Rewińskiej. Zielona Góra: Komenda Chorągwi Ziemi Lubelskiej ZHP, s Narkomania : wybrane zagadnienia / pod red. Zbigniewa Gasia. Lublin: Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, s Narkotyki : rozpoznawanie i podstawy psychoprofilaktyki / pod red. Mariusza

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Resocjalizacja osób uzależnionych Przedmiot w języku angielskim: Rehabilitation of addicts Grupy

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 (105) styczeń - marzec 2004

1 (105) styczeń - marzec 2004 POWIATOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI i PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W GÓRZE WYKAZ NOWOŚCI PEDAGOGICZNYCH 1 (105) styczeń - marzec 2004 CZY Czy nasza szkoła jest

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel. (094) 345-45-05 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach F i l i a w e W ł o s z c z o w i e Młodociane matki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Anna Klimczyk Włoszczowa, marzec 2016 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej.

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2012) Alkoholizm i Narkomania kwartalnik dla osób zajmujących się badaniami

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2012 Druki zwarte 1. Bałandynowicz A.: System psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji a

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm

Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Publikacje: 2013 2012

Publikacje: 2013 2012 Publikacje: 2013 1. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Wiara w szczęśliwy los drogą do cierpienia? Patologiczny hazard w podejściu poznawczym. Horyzonty Psychologii, nr 3. 2. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Terapia

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawca klasy

Nauczyciel wychowawca klasy Jadwiga Górecka Dorota Kulawiak Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Filia w Lelowie Nauczyciel wychowawca klasy zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte : 1. Babiuch

Bardziej szczegółowo

Stres dzieci i młodzieży

Stres dzieci i młodzieży Stres dzieci i młodzieży Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009 Wszystkie pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Dla ułatwienia korzystania podano

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej)

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005)

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) AUTYZM (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) Wydawnictwa zwarte 1. Autyzm / Hanna Olechnowicz // W : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku / pod red. Tadeusza Pilcha.- Warszawa : Wydaw.

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Podstawy terapii uzależnień - opis przedmiotu

Podstawy terapii uzależnień - opis przedmiotu Podstawy terapii uzależnień - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy terapii uzależnień Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-PTU-C_pNadGen0WERV Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Lęk i stres szkolny zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW w Kielcach Filia Staszów Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2007 2

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumi. Szkolny program profilaktyki uzależnień

Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumi. Szkolny program profilaktyki uzależnień Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumi Szkolny program profilaktyki uzależnień Rok szkolny 2014/2015 CEL: Zapobieganie uzależnieniom CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Dostarczenie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s.

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE Zestawienie bibliograficzne (w wyborze) wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism z lat 2001-2012 dostępnych w PBW Filia w Szubinie Opracowała : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY Wybór literatury dostępnej zbiorach CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej.

Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej. Wybór i opracowanie : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Metodyka terapii uzależnień - opis przedmiotu

Metodyka terapii uzależnień - opis przedmiotu Metodyka terapii uzależnień - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka terapii uzależnień Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-RiT-W_pNadGen1OHHG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) PROGRAMY PROFILAKTYCZNE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły Opracowanie: dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak Artykuł: Maria Grzegorzewska wśród nas Autor: Janina Doroszewska Rok wydania: 1967 Czasopismo: Szkoła Specjalna

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R.

KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R. KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R. W dniu 17 listopada 2015r. w Sali Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się konferencja Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Barbara Krawczyk, Wydział

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009) Wydawnictwa zwarte 1. "Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież" : konferencja : (materiały

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Maciej Sztorc. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ogniska wychowawcze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ogniska wychowawcze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ogniska wychowawcze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2012 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Cyberprzemoc - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : przewodnik. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2010. - 96 s. ; 21 cm. - Na

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Czas wolny / B. Matyjas

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , Żłobki Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych ZBIORY

Bardziej szczegółowo

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2013 (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE Wartość człowieka ocenia się nie po tym co posiada, ale po tym kim jest Jan Paweł II Cele główne programu: Do mnie należy wybór i słów, i czynów, i dróg (-)

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013 Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Brett Peter Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli : opis

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja przez sport

Resocjalizacja przez sport Resocjalizacja przez sport Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowane na podstawie zbiorów własnych, obejmujące wydawnictwa zwarte, artykuły i fragmenty z wydawnictw zwartych i artykuły z wydawnictw

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAJWIALNEJ 2014/2015 1 1.Wstęp Oto trzy obszary, w których będziemy pracować: I. Profilaktyka uzależnień II. Profilaktyka problemów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wychowanie patriotyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze aneks Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2007 POZYCJE ZWARTE 1. Salij Jacek : Patriotyzm

Bardziej szczegółowo

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 zostało sporządzone w oparciu o zbiory Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Kielce, 2012 r. Korekta Magdalena Mularczyk Wydawnictwa zwarte Dostępne w PBW 1. Janiec, Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ OBSZAR : PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA Lp. Zadania Forma realizacji Realizator Koordynator Termin I REALIZOWANIE USTAWY 0 WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI:

Bardziej szczegółowo