Sprawozdanie z dzialalnosci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z dzialalnosci"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z dzialalnosci za okres rok., 30 marzec 2009 rok.

2 I. Dane o stowarzyszeniu: 1. Nazwa: Zwiazek Harcerstwa Polskiego, Choragiew Krakowska ZHP Choragiew Krakowska dzialala od 1918 do 2007 roku w strukturach ZHP jako jedna osoba prawna. Na podstawie postanowien uchwaly XXXIII Zjazdu ZHP wprowadzajacej zmiany do Statutu ZHP, który zostal zarejestrowany przez Sad oraz uchwaly Glównej Kwatery ZHP nr 6/2006 z 14 lutego 2006 roku w zakresie nabycia osobowosci prawnej przez Choragwie, z uwzglednieniem nastepujacych aktów prawnych: 1) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 79 poz. 855 z pózniejszymi zmianami), 2) ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 76 poz. 694 z pózniejszymi zmianami), 3) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 8 poz. 60 z pózniejszymi zmianami), 4) ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 54 poz. 654 z pózniejszymi zmianami), 5) Statut Zwiazku Harcerstwa Polskiego, z dniem 04 lutego 2007 roku, zakonczyl swa dzialalnosc podmiot o nazwie: Zwiazek Harcerstwa Polskiego Komenda Choragwi Krakowskiej KRS : z dnia roku REGON : NIP : W mysl postanowien z art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy o rachunkowosci, ksiegi rachunkowe zamknieto na dzien 04 lutego 2007 roku, poprzedzajacy dzien podzialu jednostek. W wyniku podzialu powstala nowa jednostka wpisania do KRS pod nazwa : Choragiew Krakowska Zwiazku Harcerstwa Polskiego. KRS : z dnia REGON : NIP : Zgodnie z zapisem statutowym ZHP Choragiew Krakowska nadal realizuje te same cele i zadania oraz stosuje te same metody i formy pracy, jak przed uzyskaniem osobowosci prawnej i jest jednostka organizacyjna Zwiazku Harcerstwa Polskiego. Na podstawie w/w przepisów prawa, ZHP Choragiew Krakowska wstapila we wszelkie prawa i obowiazki podmiotu podzielonego. Dnia 03 wrzesnia 2007 roku Sad Rejonowy dla Krakowa Sródmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego na wniosek w/w dokonal zmiany nazwy podmiotu na: Zwiazek Harcerstwa Polskiego Choragiew Krakowska i wpisal hufce jako terenowe jednostki organizacyjne ZHP Choragwi Krakowskiej. Od dnia 03 wrzesnia 2007 roku ZHP Choragiew Krakowska na mocy postanowienia w/w Sadu uzyskala status organizacji pozytku publicznego. ZHP Choragiew Krakowska obejmuje swoim dzialaniem obszar nastepujacych Hufców: Hufiec Andrychów, Hufiec Bochnia, Hufiec Brzesko, Hufiec Gorczanski, Hufiec Gorlice, Hufiec Jordanów, Hufiec Kety, Hufiec -Krowodrza, Hufiec -Nowa Huta, Hufiec -Pogórze, Hufiec -Sródmiescie, Hufiec Krzeszowice, Hufiec Myslenice, Hufiec Nowy Sacz, Hufiec Olkusz, Hufiec Oswiecim, Hufiec Podkrakowski, Hufiec Tarnów, Hufiec Trzebinia, Hufiec Ziemi Wadowickiej, Hufiec Wieliczka. W roku 2008 dzialalnosc statutowa ZHP Choragwi Krakowskiej realizowalo 21 jednostek terenowych ( w/w Hufce ZHP) oraz Komenda ZHP Choragwi Krakowskiej, jednostka centralna Polsko - Niemieckiej Wspólpracy Mlodziezy, Sztab Polska Francja. 2

3 Dzialalnosc gospodarcza: Osrodki Ksztalcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Korzkwi, Piaskach Druzkowie, Kosarzyskach, Krakowie, Domu Harcerza w Nowym Saczu. Jednostki ZHP Choragwi Krakowskiej realizuja zadania wynikajace ze Strategii Rozwoju Choragwi na lata przyjetego przez XVII Zjazd Choragwi 03 czerwca 2006 roku, oraz wlasne zadania okreslone w programach rozwoju Hufców, uchwalonych podczas Zjazdów Hufców w roku 2007 oraz w rocznych planach pracy Hufca. ZHP Choragiew Krakowska w okresie sprawozdawczym skupiala wedlug spisu harcerskiego z marca 2008 roku, 6944 zuchów, harcerzy, wedrowników, instruktorów i seniorów, a wedlug spisu z marca 2009 roku, 6114 zuchów, harcerzy, wedrowników, instruktorów i seniorów. W listopadzie i grudniu 2008 roku, rozwiazaniu uleglo 7 Hufców, to jest : Dabrowa Tarnowska, Chelmek, Libiaz, Rabka, Wolbrom, Zator, Ziemi Suskiej. 2. Siedziba i adres: ul. Karmelicka Data wpisu i numer KRS: rok, pod numerem KRS: Sad Rejonowy dla Krakowa-Sródmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/1072/07/ rok data uzyskania statusu organizacji pozytku publicznego. 4. REGON: Sad Rejonowy dla Krakowa-Sródmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/15681/07/ Dane dotyczace czlonków zarzadu stowarzyszenia (Komendy Choragwi): W sklad Komendy ZHP Choragwi Krakowskiej wchodzi 6 osób - Andrzej Zugaj Komendant Choragwi - Pawel Grabka Skarbnik Choragwi - Pawel Milobedzki Zastepca Komendanta Choragwi - Emanuel Merz Zastepca Komendanta Choragwi - Agnieszka Olszewska Czlonek Komendy Choragwi - Wiktor Maj Czlonek Komendy Choragwi 6. Cele statutowe organizacji: - stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, spolecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju czlowieka; - nieskrepowane ksztaltowanie osobowosci czlowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolnosci i godnosci, w tym wolnosci od wszelkich nalogów; - upowszechnianie i umacnianie w spoleczenstwie przywiazania do wartosci: wolnosci, prawdy, sprawiedliwosci, demokracji, samorzadnosci, równouprawnienia, tolerancji i przyjazni; - stwarzanie warunków do nawiazywania i utrwalania silnych wiezi miedzyludzkich ponad podzialami rasowymi, narodowosciowymi i wyznaniowymi; - upowszechnianie wiedzy o swiecie przyrody, przeciwstawianie sie jego niszczeniu przez cywilizacje, ksztaltowanie potrzeby kontaktu z nieskazona przyroda. 3

4 7. Dzialalnosc pozytku publicznego Przedmiotem dzialalnosci statutowej ZHP Choragwi Krakowskiej jako organizacji pozytku publicznego jest nieodplatna dzialalnosc statutowa: - prowadzenie wsród czlonków stowarzyszenia calorocznej dzialalnosci oswiatowo-wychowawczej dzieki formom pracy charakterystycznym dla ZHP; - upowszechnianie tradycji dziedzictwa narodowego, ksztaltowanie postaw patriotycznych; - dzialalnosc na rzecz obrony narodowej i bezpieczenstwa powszechnego; - podejmowanie zadan w zakresie pomocy spolecznej, w tym poprzez prowadzenie dzialalnosci charytatywnej; - prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepelnosprawnych, a takze resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych; - promowanie zdrowego trybu zycia; - promowanie idei i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych stowarzyszenia; - upowszechnianie zasad wolnosci i praw czlowieka oraz swobód obywatelskich a takze prowadzenie dzialalnosci wspomagajacej rozwój demokracji; - inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych oraz przeciwdzialajacych uzaleznieniu dzieci i mlodziezy. odplatna dzialalnosc statutowa: - organizowanie przedsiewziec zwiazanych z ochrona srodowiska naturalnego, rozwojem zainteresowan i specjalnosci; - organizowanie przedsiewziec zwiazanych z dzialalnoscia w zakresie kultury fizycznej i sportu; - organizowanie przedsiewziec zwiazanych z dzialalnoscia w zakresie kultury; - ksztalcenie kadry instruktorskiej ZHP; - organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i miejscu zamieszkania dla czlonków stowarzyszenia i osób niezrzeszonych; - prowadzenie dzialalnosci przygotowujacej czlonków organizacji do aktywnosci na rynku pracy; - dzialalnosc na rzecz integracji europejskiej. II. Sfera zadan publicznych zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 6 poz.873 z 2003 r. z pózn. zm.) zgodnie z art. 4 wymienionej_ustawy w zakresie: Nigdy nie jest tak, zeby czlowiek, czyniac dobrze drugiemu, sam byl tylko darczynca jest równiez obdarowywany, obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miloscia Jan Pawel II Plock r. Hufiec Andrychów Lp Sfera dzialan publicznych 1 Dzialalnosc charytatywna 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci Hufiec Andrychów Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. - zorganizowanie wspólnie z parafia sw. Macieja Leskowiec 10 osób w Andrychowie zbiórki pienieznej na stypendia dla uzdolnionej mlodziezy Dzien Papieski na Groniu Jana Pawla II - 12 pazdziernika 2008r. 10 harcerzy - propagowanie akcji PAJACYK caly rok Andrychów 20 osób - paczki dla dzieci uchodzców z Czrewonego Boru marzec osób - udzial w uroczystosciach panstwowych: 3 maja, 1 wrzesnia, 17 wrzesnia, 11 listopada uczestnictwo we Mszy Swietej za Ojczyzne, warty przy pomnikach 3.05, 1.09, 17.09, 11.11, Andrychów Andrychów 30 osób 4

5 oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 4 Ochrony i promocji zdrowia 5 Dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji i tablicach pamiatkowych skladanie kwiatów, udzial w okolicznosciowych akademiach pomnik Grunwaldzki w Andrychowie Miejski Dom Kultury 30 harcerzy; - warty przy Grobie Nieznanego Zolnierza Cmentarz Komunalny w Andrychowie 42 osoby - wspólpraca z Towarzystwem Milosników Andrychowa, udzial w kwescie na rzecz zabytkowych nagrobków na cmentarzu 1 listopada 2008r. Cmentarz Komunalny w Andrychowie 26 osób, - udzial we Mszy Swietej w rocznice smierci Jana Pawla II Gron Jana Pawla II - Kwiecien 17 osób, - przekazywanie Swiatelka Betlejemskiego instytucjom i organizacjom dzialajacym w miescie Andrychów grudzien 2008r. 20 osób. - udzial harcerzy hufca Andrychów w kursie BORM organizowanym przez hufiec Jordanów - organizacja rajdów promujacych czynny wypoczynek - zbiórki w druzynach poswiecone tematyce higieny, wlasciwego odzywiania sie, pracy sluzby zdrowia na przestrzeni calego roku ok. 80 osób. - pomoc w organizacji i przeprowadzeniu corocznej akcji Otwórzcie drzwi i serca chorym na schizofrenie wspóldzialanie z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie Plac Mickiewicza, Andrychów wrzesien 2008r. 15 osób. - trzydniowe warsztaty dla zastepowych i przybocznych przeprowadzone przez instruktorów hufca Andrychów - akcja Cala Polska czyta dzieciom w ciagu calego roku raz w tygodniu harcerze czytaja przedszkolakom, Zespól Szkolno Przedszkolny w Rzykach 12 osób. - rajd turystyczny na Trzonke - Jambore na szlaku - Leskowiec - wedrówka na Potrójna - akcja letnia - wspólorganizacja i udzial w akcji Muzeobranie, projekcie realizowanym przez Malopolski Instytut Kultury, który pozwala poznac na nowo karty historii i kulture Malopolski, propagowanie nowej formuly zwiedzania Izba Regionalna w Andrychowie -poznawanie dawnych tradycji, obrzedów i narzedzi zwiazanych z dawnymi zawodami ( garncarstwo, tkactwo, ozdoby ludowe) -ubieranie pokoleniowej choinki Izba Regionalna grudzien 2008r. - pomoc w obsludze imprez kulturalnych miasta w Miejskim Domu Kultury: Piostur Gorol Song kwiecien grudzien Czerwiec, maj, kwiecien Andrychów Jordanów Leskowiec. Trzonka, Potrójna 42 osoby 26 osób 17 osób 20 osób 4 osoby 170 osób Wrzesien Andrychów 15 osób Maj Andrychów 15 osób Czerwiec Maj Kwiecien Lipiecsierpien Wrzesienpazdziernik 2008 Grudzien Listopad Trzonka Leskowiec Potrójna Mrzezyno- Rogowo Andrychów Izba Reg. Andrychów Andrychów 12 osób 90 osób 85 osób 30 osób 150 osób 50 osób 45 osób 28 osób 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu - biegi na orientacje okolice Andrychowa - bieg po Panskiej Górze w poszukiwaniu Grala - autorelax nauka cwiczen relaksacyjnych grudzien Andrychów i okolice Panska Góra Andrychów Andrychów 50 osób 50 osób 60 osób 5

6 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - udzial w obchodach Dnia Ziemi oraz wspólorganizowanie tego dnia wspólpraca z Centrum Kultury i Wypoczynku - zbiórki w druzynach na temat koniecznosci segregowania odpadów oraz urzeczywistnianie zdobytej wiedzy segregacja smieci w domach, w harcówce, - caloroczne zbiórki makulatury lub pojedyncze akcje, zbiórki baterii, plastików i puszek aluminiowych do przygotowanych pojemników, -wspólpraca z lesnikami, przejscie ekologiczno dydaktycznej sciezki w Zagórniku - poznanie roslin chronionych podczas wyprawy na Panska Góre - zwiad po Mrzezynie nt. Ochrony srodowiska, oczyszczanie plazy i lasu wokól terenu obozu - porzadkowanie najblizszego srodowiska udzial w akcji sprzatanie swiata Kwiecien Caly rok Maj Czerwiec Lipiecsierpien wrzesien Andrychów Andrychów Andrychów Zagórnik Andrychów Mrzezyno- Rogowo Andrychów i okolica 20 osób 17 osób 14 osób 100 osób 150 osób 80 osób 11 Porzadku i bezpieczenstwa publicznego 12 Upowszechnienia wiedzy i umiejetnosci na rzecz obronnosci panstwa 13 Upowszechnienia i ochrony wolosci i praw czlowieka oraz swobód obywatelskich, a takze dzialan wspomagajacych rozwój demokracji 14 Dzialania na rzecz integracji europejskiej tematyka zbiórek Caly rok Andrychów zbiórki w terenie z elementami maskowania, budowy szalasów i ochrony przeciwchemicznej, - wdrazanie do demokracji w czasie zbiórek - realizacja programu profilaktycznego na temat praw czlowieka - ognisko integracyjne z kolonia polonijna z Wiednia, rejs statkiem - udzial w inauguracji roku harcerskiego Wiosna, jesien Andrychów Okolo 70 osób Caly rok Akcja letnia Mrzezyno 150 osób Lipiec Wrzesien Mrzezyno Tarnów 100 osób okolo 50 osób Hufiec Bochnia Hufiec Bochnia Lp Sfera dzialan publicznych Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy Rajd Harcerski dla dzieci i mlodziezy z powiatu bochenskiego r. Gorce Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu 1. Harcerskie Zawody Plywackie 2. Harcerski turniej DART r r. Bochnia Mikluszowice Porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciw. patologiom spolecznym Turniej Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego (wspólnie z KPP Bochnia) r. Bochnia 60 6

7 12 Upowszechnienia wiedzy i umiejetnosci na rzecz obronnosci panstwa 15 Promocji i organizacji wolontariatu IX Manewry Techniczno Obronne r. Pogwizdów 200 Sztab WOSP r. Bochnia 30 Hufiec Brzesko Lp Sfera dzialan publicznych 1 Dzialalnosc charytatywna 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 4 Ochrony i promocji zdrowia Hufiec Brzesko Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. -Zbiórka publiczna pieniedzy z okazji Dnia Mysli Powiat 36 harcerzy Braterskiej. Cel: 50% Brzeskie Piecioraczki, Brzesko zbieralo do 50% dofinansowanie malych form wypoczynku puszek, 17 i szkolenia funkcyjnych druzyn harcerskich. osób kadry Efekty: zl. instruktor. - Akcja,,Uczniowski Plecak - zbiórka plecaków Wrzesien Srodowiska Zuchy, z pelnym wyposazeniem dla dzieci Choragwi dzialan harcerze, Opolskiej dotknietych huraganem. Efekty: instruktorzy 16 plecaków o wartosci ok. 150zl kazdy. - Uczestnictwo w obchodach swiat panstwowych: 3 maja, 11 listopada - uczestnictwo w obchodach rocznic srodowisk: rocznica bombardowania pociagów ewakuacyjnych i dworca kolejowego w Brzesku w 1939 roku -Msza Sw. Harcerski Apel Poleglych, warty, - Hufcowy konkurs Strofy o Ojczyznie (tematyka dot. Ojczyzny i bohatera Hufca) - Odznaka Choragwiana Harcerska Rzeka Pokolen Wedlug regulaminu. -Zlot Startowy Choragwi w Tarnowie - BSP w Krakowie - wigilijne spotkanie harcerzy Hufca wraz z pobraniem BSP - organizowanie obietnic zuchowych i przyrzeczenia harcerskiego - hufcowy konkurs tenisa stolowego w 4 grupach wiekowych; - Rajd Wiosenny Piaski-Druzków - Promowanie zdobywania sprawnosci dotyczacych zdrowia podczas HAL, biwaków i rajdów; 3.05; Czerwiec Wg. regulami nu Wrzesien Czerwiec Czerwiec Wg. term. zadan Brzesko, Jadowniki, Szczurowa, Czchów Brzesko Piaski Druzków Srodowiska Tarnów, Brzesko Brzesko, Czchów, Piaski Druzków Piaski- Druzków Piaski- Druzków Piaski- Druzków Po ok. 100 osób lacznie 80 wraz z kadra instruktor- -ska 18 zuchów i harcerzy 18 zuchów, 32 harcerzy, 32 harcerzy starszych 40 zuchów, harcerzy i instruktorów 47 harc.inst. 45 harcerzy 12 instr. 24 zuchów, 52 harcerzy 34 zuchów harcerzy instruktorów 84 zuchów, harcerzy, instruktorów 7

8 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania - strofy o Ojczyznie jak w pkt. 2 - Turniej pt. M. Kopernik naszym bohaterem - Harcerska Akademia/szkolenie funkcyjnych druzyn harcerskich i starszo harcerskich - Jesienny Turniej zuchów i harcerzy - Konkurs na plakat Moja miejscowosc zima - Konkurs fotograficzny Rzezba w sniegu - Zawody latawców luty, marzec, final czerwiec wg. programu 4 spotkania, w tym biwak Luty marzec Luty marzec Srodowiska Piaski Druzków Brzesko Brzesko Brzesko Brzesko Brzesko 2 gr., 5 druz harc., 2 sth., final 21 osób 36 uczestników 60 zuchów, harcerzy i instruktorów 45 plakatów 12 fotografii 7 reprez. gromad zuchowych druzyn harcerskich 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku - Rajd wiosenny - biwaki i rajdy druzyn Jak w pkt. 4 Jak wczesniej 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji - Konkursy, praca z bohaterem Hufca i Choragwi, opisane wczesniej 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sport - Konkursy i turnieje opisane wczesniej 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - Biwaki druzyn i szkól podstawowych Gminy Czchów o tematyce ekologii i ochrony srodowiska, w tym. M.in. konkurs na plakat, wedrówki sciezkami ptaków i zwierzat oraz rzadkich drzew i roslin (zorganizowane ze srodków Gminy Czchów) Maj, czerwiec Piaski Druzków 324 uczestników, 23 osoby kadry instruktorskiej i pedago- -gicznej 11 Porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialania patologiom spolecznym - wspólpraca KH z Komenda Powiatowa Policji: opieka podczas zbiórek publicznych - wizyty patroli Policji w Osrodku w Piaskach - wspólpraca KH ze Straza Pozarna w Brzesku: pomoc w przygotowaniu Osrodka w Piaskach D. - wykorzystanie materialów propagandowych przez druzyny i uczestników biwaków w Osrodku w tym dot. bezp. na drodze, wodzie, w czasie wycieczek - promowanie zdrowego stylu zycia podczas zbiórek zuchów i harcerzy oraz imprez hufcowych Caly rok Caly rok Caly rok Razem 205 zuchów, harcerzy 15 Promocji i organizacji wolontariatu - udzial reprezentacji Szczepu Boh. Wrzesnia z PSP nr 2 w Brzesku w obozie na Wegrzech (w ramach wspólpracy miast) - kazde zadanie spoleczne podejmowane przez Hufiec realizowane jest w ramach wolontariatu - okolicznosciowe dyplomy podziekowania srodowiskom za organizacje i udzial w realizacji zadan, wspólpracujacym dyrekcjom szkól itp. - wykorzystywanie strony internetowej Choragwi do prezentacji dzialan Hufca - wykorzystywanie lokalnych gazet BIM, Czas Czchowa do promocji dzialan Hufca 10 dni, lipiec Caly rok Kilka razy w roku Nad Balatonem 20 harcerzy, 2 instruktorów 8

9 Hufiec Gorczanski Hufiec Gorczanski Lp Sfera dzialan publicznych Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. 1 Dzialalnosc charytatywna Wspóludzial w WOPS Mszana Dolna 25 4 Ochrony i promocji zdrowia Konkurs rysunkowy dla zuchów i harcerzy Hufca 5 Dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 11 Porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialania patologiom spolecznym 14 Dzialania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy miedzy spoleczenstwami Kwiecien Teren hufca 160 Miting na rzecz niepelnosprawnych Maj Mszana Dolna 30 Organizacja wypoczynku nad morzem Lipiec Pobierowo 300 Konkurs pisanek Wielkanocnych Konkurs Piosenki regionalnej i harcerskiej Wspólnie z PTTK organizacja wykapki Coroczny udzial w porzadkowaniu Narodowego Parku Gorczanskiego Konkurs na rymowanki i rysunki z tematyki 10 pkt Prawa Harcerskiego Udzial harcerzy w wymianach w tych szkolach z terenu Hufca gdzie ta wspólpraca istnieje. Marzec Maj Czerwiec wrzesien Mszana Dolna Okolice Mszany Dolnej 40 Czerwiec Poreba Wielka 25 Lipiec/ Sierpien Maj czerwiec Pobierowo- Mszana Dolna Anglia, Hiszpania, Wlochy Hufiec Gorlice Lp Sfera dzialan publicznych Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej warty harcerzy przy grobie Pana Jezusa w kosciolach miejsc. dzialania druzyn przemarsz druzyn harcerskich na gorlicka Golgote, oraz wspóludzial w prowadzeniu Drogi Krzyzowej w tym pochodzie uczestnictwo pocztu sztandarowego i warty podczas uroczystosci 1 i 3 maja udzial pocztu sztandarowego Czas przed swietami Wielkanoc Wielki Piatek 1 i 3 maja 22 maja Miejsce Dzial. druz Gorlicka Golgota Gorlice Gorlice Ok. 100 harcerzy ok. 36 harcerzy 21 harcerzy w uroczystosci Zeslania Ducha sw. 5 harcerzy udzial pocztu sztandarowego 15 VIII Gorlice w uroczystosci Wniebowzieci NMP (5 os.) 5 harcerzy udzial pocztu sztandarowego, warty honorowej, oraz harcerzy w obchodach wrzesien Gorlice 9

10 udzial warty honorowej w uroczystosciach 17 wrzesnia udzial wart honorowych przy grobach zolnierzy AK, poleglych w walce o wolnosc udzial pocztu sztandarowego i warty w obchodach 11 listopada. Zlozenie kwiatów delegacji Komendy Hufca Gorlice przy pomniku poleglych zolnierzy 17 wrzesien 1 listopad 11 listopad Gorlice Gorlicki cmentarz Gorlice 17 harcerzy 6 harcerzy 4 druzyny po 10 osób 16 harcerzy 3 Dzialalnosc na rzecz mniejszosci narodowej pomoc w organizacji zaplecza noclegowego na Watrze Lemkowskiej- rozkladanie i skladanie bazy namiotowej, rozlokowanie gosci i uczestników Watry w namiotach, dbanie o porzadek w miejscu noclegowym 4 Ochrony i promocji zdrowia caloroczna propozycja Hufca Szlak majaca na celu zachecenie wszystkich harcerzy do wedrówek szlakiem Beskidu Niskiego. Idea opiera sie na jednej wedrówce w danej porze roku, tak aby poznac uroki gór w kazdej szacie. Podczas wedrówki druzyny rozwiazuja jeden problem z przedstawionych propozycji. organizacja cyklicznej imprezy W poszukiwaniu wiosny, uczestnicy biora udzial w grze terenowej, gdzie celem jest odnalezienie wiosny - forma w kazdym roku inna. 5 Dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 11 Porzadku i bezpieczenstwa publicznego czlonkami druzyn harcerskich sa tez osoby niepelnosprawne fizycznie, dla których zajecia przygotowywane sa w taki sposób aby nie czuly one sie inne, ale by w pelni mogly realizowac program calej druzyny, rozwijajac swoje umiejetnosci równie efektywnie. kazda dzialalnosc druzyn jest prowadzona w zakresie wychowania, edukacji i nauki. Harcerze na kazdej zbiórce ucza sie jak pracowac w zespolach, zdobywaja nowe umiejetnosci, ksztaltuja swoja osobowosc? organizacja Pikniku Harcerskiego Gorlicki Harcerski Rajd Turystyczny udzial harcerzy w koncertach Walentynkowy, Zaduszkowy, czesc harcerzy jest czlonkami zespolów muzycznych, tanecznych, wokalnych prowadzonych przez MDK. organizacja wyjsc na basen otwarty, oraz na plywalnie w czasie trwania wakacji, sródroczna dzialalnosc druzyn rozpropagowanie akcji segregacji smieci. Zakupiono kontenery, w których rozpoczeto segregacje smieci przy Komendzie Hufca ZHP Gorlice.? obsluga parkingu na Watrze Lemkowskiejudroznienie dróg, ulatwienie przejazdów lipca Zdynia 30 harcerzy Caly rok 21 marzec Caly rok harcerski Caly rok harcerski 30 V-1 VI 5-7 wrzesien 14 luty, 5 listopad Okres wakacji Rok harcerski Rok harcerski Beskid Niski Uscie Gorlickie Druzyna gorlicka Druzyny powiatu gorlickiego Park Gorl. Beskid Niski Gorlice Powiat gorlicki Powiat gorlicki Lacznie ok. 120 harcerzy Ok. 80 harcerzy 2 harcerki Ok. 200 Osób 89 harcerzy 79 harcerzy 8 harcerzy Ok. 100 harcerzy Druzyny Hufca Gorlice lipiec Zdynia 25 harcerzy 10

11 13 Upowszechnienia i ochrony wolosci i praw czlowieka Dzialania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy miedzy spoleczenstwami 15 Promocji i organizacji wolontariatu zbiórki harcerskie prowadzone w czasie trwania roku harcerskiego udzial Hufca Gorlice w Miedzynarodowych Spotkaniach Mlodziezy w Niemczech rozpoczecie przygotowan do Miedzynarodowego Spotkania Mlodziezy w Polsce. Organizatorem i gospodarzem spotkan ma byc K. H. ZHP Gorlice. organizacja szkolen i warsztatów dl a liderów mlodziezowych grup prowadzenie kursów dla liderów malych grup (zastep), oraz dla przybocznych przygotowanie mlodych osób do prowadzenia druzyn Rok harcerski lipiec Od pazdziernika Caly rok Grudzien Caly rok Teren dzial. Huf. Niemcy Hufiec Gorlice Teren dzialania Hufca Druz. Hufca Gorlice 16 os.+ 3 os. Kadry Komenda Hufca- 5 os. Ok. 20 os. Ok.25 os. Ok.15 os. Hufiec Jordanów Sfera dzialan Lp publicznych 1 Dzialalnosc charytatywna 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 4 Ochrony i promocji zdrowia 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy Hufiec Jordanów Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce 1.Realizacja I etapu Odznaki Choragwianej dla druzyn starszoharcerskich Sluzba dla innych 2.Pozyskanie srodków finansowych dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji finansowej: - na wyjazd na obóz, - na rajd Hufca Kamyk, - zakup paczek mikolajkowych 1.Udzial w uroczystosciach wybuchu II wojny swiatowej, 2.Honorowe warty przy grobach Nieznanego Zolnierza, 3.Udzial w uroczystosciach miejskich obchodów Swieta Niepodleglosci 11 Listopada, 4.Realizacja I etapu Odznaki Choragwianej dla gromad zuchowych Jestesmy zuchami czyli pamietamy o hist. naszej okolicy, mojej rodziny. 5.Realizacja I etapu Odznaki Choragwianej dla druzyn harcerskich Wczoraj. poznajmy historie mojej okolicy i nasze korzenie 1.Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Brazowa Odznaka Ratownictwa Medycznego 1. Dzien Mysli Braterskiej Nasze druzyny.. 2.Warsztaty dla zastepowych, 3.Warsztaty dla przybocznych, 4.Kurs druzynowych 1.Wedrówka Szlakiem Papieskim spotkanie z kardynalem St. Dziwiszem Harcerska Polana 2.Wedrówka Szlakiem Papieskim wspólne ognisko 3.Biwak z Piosenka Harcerska XII 2007 VIII 2008 VII 2008 X 2008 XII IX XI XI 2008 XII 2007 VIII 2008 XII 2007 VIII 2008 XI XII II II II. 08 I - II IV V V,2008 Jordanów Sidzina Bystra Letownia Rogowo Jordanów Jordanów Wysoka Wysoka - Jordanów Letownia, Jordanów Bystra, Jordanów Jordanów Jordanów Bystra Jordanów LO Jordanów Jordanów Jordanów Jordanów Jordanów Sidzina Liczba uczest

12 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sport 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 14 Dzialania na rzecz integracji europejskiej 4. Obóz wypoczynkowy, 5.Rajd Hufca Kamyk, 6.Inauguracja Roku Harcerskiego, 7.Udzial w przekazaniu Betlejemskiego Swiatla Pokoju. 1.Przygotowanie wystawy poswieconej bohaterowi Hufca A. Kaminskiemu Kamykowe Slady i wspólczesnej dzialalnosci Hufca, 2.Wieczornica Jaki jestes Kamyku, 3. Wieczornica Akcja pod Arsenalem 4.Wieczornica Bede patriota! 5.Przeglad Piosenki Harcerskiej, 6. Mikolajkowy Konkurs Recytatorski 1. Wycieczka piesza na Hale Krupowa, 2. Wycieczka piesza na Wysoka 1.Realizacja I etapu Odznaki Choragwianej dla druzyn starszoharcerskich Poszanowanie naszej Planety, 2.Udzial w sprzataniu szlaku papieskiego 1.Wycieczka do Wiednia; - udzial w uroczystym przekazaniu BSP, - spotkanie z delegacjami skautów z krajów eropejsk. 18 VII 5 VIII X IX XII XII III - 15 V III X V V XII V X 2008 XII 2007 VIII 2008 V XII 2008 Rogowo Jordanów -Wysoka Tarnów Wieden Jordanów Jordanów Jordanów Sidzina Sidzina Jordanów Sidzina Wysoka Jordanów Letownia Bystra, Jordanów Wieden 30 Hufiec Kety Hufiec Kety Lp Sfera dzialan publicznych Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. 1 Dzialalnosc charytatywna -Organizacja licytacji z okazji DMB, dochód zostal przekazany na rzecz Domu Dziecka w Oswiecimiu. -Organizacja Obiadu Wielkanocnego dla najbiedniejszych mieszkanców Ket r r. -ok. 50 -ok Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji -Organizacja Mikolajek dla Domu Dziecka w Oswiecimiu. -Organizacja Biegu Pod Arsenalem dla Harcerzy z Hufca -Uczestnictwo w obchodach Majowych -Organizacja wystawy dotyczacej Harcerstwa w Ketach - Organizacja obozu nad morzem Mrzezyno r r. -1, r r -Salka przy Parafii Sw. Malgorzaty i Katarzyny w Ketach -Salka przy Parafii Najswietszego Serca Pana Jezusa w Ketach -Dom Dziecka w Oswiecimiu -Kety -Kety -Dom Kultury w Ketach -ok. 20 -ok. 60 -ok r -Mrzezyno -36 -Organizacja Festiwalu Piosenki Harcerskiej r. - Dom Kultury w Ketach -ok Ekologii i ochrony zwierzat - Organizacja akcji Smieciobranie r. -Kety -ok Promocji i organizacji wolontariatu -Wzieci udzialu w WOSP r. -Kety

13 Hufiec -Krowodrza Lp Sfera dzialan publicznych Hufiec - Krowodrza Dzialanie prowadzone przez Hufiec Termin Miejsce Liczba uczest 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 4 Ochrony i promocji zdrowia 5 Dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu Betlejemskie Swiatlo Pokoju (przejecie i przekazania w parafiach/osiedlach) Udzial reprezentacji Szczepów w Uroczystosciach odzyskania Niepodleglosci Warty przy grobach osób zasluzonych na cmentarzu Rakowickim Udzial harcerskich pocztów sztandarowych w PARADZIE SZTANDARÓW z ok. 90 rocznicy odzyskania niepodleglosci przez "Plomienie na Szerokiej" coroczny apel na miejscu martyrologii Polaków w 2WS Ogólnopolska Harcerska Pielgrzymka na Jasna Góre Szczep "Sloneczne Drogi" uczestniczyl w organizacji Swieta Dzielnicy IV. Coroczny Apel kadry Hufca na Glinniku na miejscu martyrologii Polaków w 2WS Udzial reprezentacji (z pocztem sztandarowym Krakowskiej 19 Lotniczej) w uroczystosciach pogrzebowych O. Adama Studzinskiego OP, generala brygady, kapelana harcerskiego, harcmistrza Udzial w krakowskim finale WOSP pazdziernika 2008, w Zielonkach, odbyla sie szósta juz edycja Integracyjnej Imprezy Sportowo-Artystycznej Zachariaszada. Bawilo sie i sprawdzalo w sportowych zmaganiach ponad pól tysiaca podopiecznych Srodowiskowych Domów Samopomocy z calej Malopolski. Udzial instruktorów i wedrowników w organizacji imprezy r. - oplatki druzyn/gromad r. - oplatek "Plomieni" oraz XIX KiiS r. - Na Zdrowej, grono bylych i obecnych "zóltych chust" spotkalo sie w bratnim kregu (Dzien Mysli Braterskiej) r. - "Puckowisko" - rajd turystyczny kadry hufca (Durbaszka, Male Pieniny) Wrzesien - Rajd harcerek do Debna obóz wedrowny "Szlakiem Orlich Gniazd" r.- kolonia zuchowa Lubogoszcz-2008" Czerwiec - Rajd harcerzy starszych do Ojcowskiego Parku Narodowego Styczen - Rajd harcerzy do Rabki Zdrój XLVIII Zawody Latajacych Modeli Kartonowych r. - Harcerski Sejmik Lotniczy ZHP Blonia - "Swieto latawca", coroczne zawody lataw. Podczas 17. Mistrzostw Swiata Modeli Kosmicznych rozegranych w dniach sierpnia 2008 r. na terenach obok miejscowosci Lleida (Hiszpania-Katalonia), Przewodniczacy HKMLiK phm. Krzysztof Przybytek HO zdobyl 5 medali Zielonki Ponad

14 V Malopolski Piknik Lotniczy (-Czyzyny). Udzial reprezentacji HKB/19 KLGW "Plomienie", wraz z 2 balonami (plus 3 zaprzyjaznione) Zorganizowalismy ogólnopolski kurs harcerskiej kadry lotniczej (uczestnicy z Krakowa, Gdanska i Lublina) czerwca (wspólorganizacja): III PUCHAR UNII EUROPEJSKIEJ BALONÓW NA OGRZANE POWIETRZE "NIEBO OTWARTEJ EUROPY", a w nim: - pokazy i zawody balonów n.o.p. - zawody modeli balonów n.o.p. dla dzieci i mlodziezy "Mlodzi baloniarze na start" - konkurs rysunkowy "Balony nad Starym Krakowem" - gry, zabawy dla dzieci - koncerty wokalistów oraz zespolów muzycznych - kiermasz "Biesiada na Bloniach" - prezentacje dzieci i mlodziezy z krakowskich domów kultury r. - wspólorganizacja zawodów modelarskich Gminy Zielonki r. (wspólorganizacja) Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze - -Blonia hm. Czeslaw Przybytek HR Hufiec -Nowa Huta Hufiec Nowa Huta Lp Sfera dzialan publicznych Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest 1 Dzialalnosc charytatywna XVI Final WOSP Przekazanie Betlejemskiego Swiatla Pokoju do domu dziecka w Sieborowicach i udzial w Wigilii Zakup 8 odkurzaczy dla Domu Dziecka w Nieborowicach r r. Grudzien 2008r. Sieborowice Sieborowice Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej Udzial reprezentacji Hufca w obchodach Swieta Niepodleglosci Wycieczka do Wilna podczas obozu letniego Szczepów ZHP Halny i Orogen w Suchej Rzeczce Rajd KOSA (organizator: szczep Teczowy ) 4 Ochrony i promocji zdrowia Obstawa ratowników medycznych na 4 koncertach Nowa Huta Dlaczego Nie Porozumienia Dzielnic Nowohuckich oraz na 1 pokazie filmu w Arce Pana Zajecia szkoleniowe prowadzone przez hufcowy zespól ratowniczy dla harcerzy w ramach zbiórki 307 KDH Azymut im. gen. M. Zaruskiego 5 Dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 4 harcerzy pelnilo funkcje strazników ognia na 50-leciu Nieprzetartego Szlaku. Kurs zastepowych szczepu Unia Kurs zastepowych szczepu Halny Kurs zastepowych szczepu Teczowy r r Kwiecien 2008r. 2008r r r. Pazdziernikgrudzien Pazdziernikgrudzien 08 Wilno Raclawice x6 36 Korzkiew 4 / Rozdziele

15 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 11 Porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialania patologiom spolecznym 15 Promocji i organizacji wolontariatu I Warsztaty dla kadry druzyn szczepu Bartoszowcy Udzial reprezentantów Hufca w Kursie Kadry Ksztalcacej Udzial komendantów i kwatermistrzów obozów w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych II Warsztaty dla kadry druzyn szczepu Bartoszowcy Obóz letni szczepu Bartoszowcy Kolonia zuchowa szczepu Bartoszowcy Obóz letni szczepów Halny i Orogen Obóz letni szczepu Teczowy Obóz letni szczepu Unia Zimowisko szczepu Bartoszowcy Festiwal piosenki GALA (szczep Teczowy ) Gra miejska zwiazana z M. Zaruskim; spotkanie z ratownikami TOPR (szczep Bartoszowcy ) Pomoc organizacyjna podczas 4 koncertów Nowa Huta Dlaczego Nie Porozumienia Dzielnic Nowohuckich Harcmiting Hufca (organizator: szczep Halny ) Harcmiting Hufca dla harcerzy starszych i wedrowników (organizator: szczep Halny ) Rajd Tylko dla Orlów namiestnictwa harcerskiego Orla Perc Zajecia i warsztaty z dziedziny profilaktyki antynikotynowej i antyalkoholowej, organizowane na obozach letnich wszystkich szczepów r 2008r r r r r r r r r Marzec 08r r 2008r r r r Lipiecsierpien 2008r. / Korzkiew Korzkiew Golkowice Golkowice Sucha Rzeczka Jabluszek Duzy Rybno Rozdziele Zakopane x ok. 15 osób Kudlacze 82 Patrz: punkt 7 Kadra wolontariacka obozów letnich i zimowisk 2008r. Patrz: pkt Lp Hufiec-Podgórze Sfera dzialan publicznych Hufiec Podgórze Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. 1 Dzialalnosc charytatywna -organiz. sztabu Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy, w tym kwesty wolontariuszy w dniu finalu, -koncert przedfinalowy WOSP w Osiedlowym Klubie Kultury Wola Duchacka ul. Czarnogórska 10 -sztab WOSP organizowany przez Cinema City oraz 12 szczep Preria OKK Wola Duchacka 120 osób 50 osób 41 osób 15

16 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej 4 Ochrony i promocji zdrowia 5 Dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu -Cracovia Maraton -Cracovia Interrun -Akcja Mikolajkowa z UMK w hali Wisly udzial harcerzy ze szczepu Preria -Wiosenny Przeglad Hufca Andrzej i Olga Malkowscy -90-lecie wyzwolenia Krakowa spod wladzy Zaborców -Inauguracja Roku Harcerskiego polaczona z odslonieciem pomnika A. Malkowskiego -Pokaz polaczony ze szkoleniem z zakresu ratownictwa medycznego -Praca ustawiczna w ramach zbiórek druzyn, tzw. zajecia z Samarytanki -Zabawa Andrzejkowa dla dzieci z Zespolu Szkól Specjalnych nr 6 ul Ptaszyckiego 9 -Wspólpraca ze Stowarzyszeniem Badzcie znami XI Wystawa i Aukcja Prac Plastycznych Dzieci i Mlodziezy Niepelnosprawnej BADZCIE Z NAMI -XV Jubileuszowe widowisko artystyczne Badzcie z nami w swiecie basni i piosenki w teatrze Bagatela -XXX Festyn integracyjny w Korzkwi -IV Mikolaj w hotelu Novotel w Bronowicach -Praca ustawiczna w ramach zbiórek druzyn, gromad zuchowych (w ramach planów pracy), -Kurs DruSynowych wspólorganizowany przez 12 Szczep Preria z ZKK Choragwi Krakowskiej -Kurs Zastepowych -Zimowisko szczepu Dzieci Pioruna -Akcja letnia szczep Dzieci Pioruna -Obóz hufca -Podgórze -Zimowisko szczepu Preria -Obóz szczepu Preria -Kolonia zuchowa Szczepu Preria -Nieobozowa Akcja Letnia z udzialem szczepu Preria -Obóz Szczepu Swarozyca -Obóz wedrowny szczepu Preria -Biwaki i Rajdy druzyn, szczepów marzec 2008 caly rok caly rok Pazdziernikgrudzien caly rok Tarnów ZSOI nr 7 Hotel Novotel Teatr Bagatela- Korzkiew Koninki, Korzkiew Bukowina Ostrowo Ostrowo Koninki Miedzy- -wodzie Korzkiew Stare Wierzchowo Komancza Cisna Ustrzyki G. 30 osób 20 osób 14 osób 200 osób 20 osób 120 osób 10 osób 65 dzieci + 6 org. 7 osób 1 osoba 10 osób 7 osób 24 osoby 30 osób 17 osób 120 osób 150 osób 111 osób 154 osób 25 osób 18 osób 80 osób 60 osób -Dzialalnosc Poczty Harcerskiej Swarozek Caly rok 5 osób -XVII Rajd Podwawelskiego Smoka obrzedowosc: Azja -IV Rajd Nierozwiazanych Tajemnic -XLIX Jesienny Zlaz Hufca -Dzialalnosc Retmanatu Hufca, Stanica Hufca nad Zalewem Bagry do dyspozycji 3 lódki, 2 kajaki, lódz wioslowa -Hufcowy Turniej Pilki Noznej -Hufcowe Zawody Siatkarskie -Hufcowe Zawody w Strzelaniu caly rok Rzaska 200 osób 50 osób 300 osób 50 osób 40 osób 40 osób 16

17 11 Porzadku i bezp. publicznego oraz przeciwdzialania patologiom spolecznym 14 Dzialania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy miedzy spoleczenstwami 15 Promocji i organizacji wolontariatu -Nieobozowa Akcja Zimowa (manewry, gokarty, itp.) -wspólorganizacja biegu konnego na orientacje, Pielgrzymka konna do Kalwarii Zebrzydowskiej - Bezpieczny Dzien Dziecka - festyn pod patronatem Pary Prezydenckiej. -Program profilaktyczny caloroczny Azymut trzezwosci w szczepie Preria -Rejs statkiem Zawisza Czarnym z udzialem harcerzy 12 szczepu Preria -Obóz we Wloszech z udzialem harcerzy z 12 szczepu Preria -Wyjazd do Francji na trasie: Lazurowe Wybrzeze, Prowansja, Lyon, Paryz z udzialem harcerzy z 12 szczepu Preria -Betlejemskie Swiatelko Pokoju Wieden Dzialalnosc Zespolu ds. internetu biezaca aktualizacja oraz prowadzenie strony internetowej hufca oraz innych jednostek hufca caly rok Caly rok Kalwaria Zebrzyd. Warszawa Gdynia- Kopenhaga Bornholm- Gdynia Wlochy Francja Wieden 60 osób 20 osób 25 osób 6 osób 25 osób 6 osób 61 osób 17 osób 7 osób Hufiec -Sródmiescie Hufiec Sródmiescie Lp Sfera dzialan publicznych Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. 1 Dzialalnosc charytatywna 14 KDH, 4 KDH: Wolontariat podczas Cracovia Maraton 4 KDH: Wolontariat podczas WOSP r r Podtrzymywanie tradycji narodowej, 96 KDH Parasol : Udzial w obc hodach 11 listopada r. Warszawa 10 3 Dzialalnosc na rzecz mniejszosci narodowej 96 KDH Parasol : Zapoznanie z kultura arabska 4 Ochrony i promocji zdrowia 96 KDH Parasol : Przeprowadzenie kampanii antynalogowej na terenie osiedla (Olsza II) 14 KDH: Kurs Pierwszej Pomocy HSR 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 96 KDH Parasol : Kurs jezyka angielskiego, prowadzony równoczesnie ze zbiórkami 16 KDH, 14 KDH: Kurs Druzynowych 14 KDH: Kurs zastepowych 96 KDH Parasol : Andrzejki Szczepu Bialy Szczep: Obóz Letni Bialy Szczep: Biwak Szczep Wigry: Obóz Letni Szczep Niger: Obóz Letni listopad wrzesien 2008r r r r. lipiec 2008r r. lipiec 2008r r. 07/ r r., Olsza II, Nowa Huta Jezioro Mlynskie Wola Kalinowska Jez. Mlynskie Kluczwoda Jezioro Trzmielewo Jezioro Dolgie

18 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 11 Porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialania patologiom spolecznym 14 Dzialania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy miedzy spoleczenstwami 4 KDH: Wspólorganizacja Rajdu Juniora PTTK 4 KDH: Wycieczka w góry 4 KDH: Wycieczka w góry 16 KDH: Festiwal Piosenki Harcerskiej Spiewograniec 16 KDH: Trening z Bractwem Rycerskim 14 KDH: Biwak w górach 14 KDH: Zbiórka w ogrodzie botanicznym Biwak Szczepu Wigry 57 KDH: Sprzatanie Ziemi (Dzien Ziemi) Hufiec: Sluzba porzadkowa Betlejemskie Swiatlo Pokoju 18 KDH: Sluzba porzadkowa Cracovia maraton 16 KDH: Opieka nad Grobem litewskiego poety J. A. Herbaciauskas 03/ r r r. Dolinki Podkrakowskie Tatry Beskid Niski luty 2008r. Tarnobrzeg r r. maj 2008r. maj 2008r r r r. Lubon Wielki Dolinki podkrakowskie r., cmentarz Rakowice Hufiec Krzeszowice Lp Sfera dzialan publicznych 1 Dzialalnosc charytatywna 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 4 Ochrony i promocji zdrowia Hufiec Krzeszowice Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest Udzial w WOSP 11 stycznia Krzeszowice 40 Pomoc w organizacji koncertu charytatywnego na rzecz 15 listopad Krzeszowice 300 Domu Dziecka w Miekini 1 wrzesnia, 3 maja, 11 listopada harcerze i instruktorzy naszego hufca uczestniczyli w uroczystosciach organizowanych przez Gmine Krzeszowice REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Gminie Krzeszowice w 2008 r. Spotkanie pokolen wieczór wspomnien z czasów powstawania i rodzenia sie ruchu harcerskiego na terenach Krzeszowic. Przyblizenie postaci Olgi Drahonowskiej Malkowskiej, krzeszowiczanki, wspólzalozycielki harcerstwa na ziemiach polskich, pokaz slajdów obrazujacych historie harcerstwa w Krzeszowicach od najdawniejszych lat do 2008 roku. Promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia w Gminie Krzeszowice w 2008 r. Pierwsza Pomoc bo zycie to najcenniejszy dar; Warsztaty z prezentacja z RKO Obstawa ratownicza Ekstremalnego Rajdu Orla Konkurs z zakresu pierwszej pomocy Warsztaty medyczne w publicznym gimnazjum w Krzeszowicach 1 wrzesien 3 maj 15 sierpien 11 listopad 6 grudnia 8 lipca 14 wrzesnia 15 wrzesnia 27 wrzesnia Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Nawojowa Góra Krzeszowice Gimnazjum A. Mickiewicza Pogorzelica Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice

19 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 11 Porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialania patologiom spolecznym Wycieczki biwaki, rajdy a w tym w szczególnosci: Biwak w Dolinie Kobylanskiej, obóz staly w Pogorzelicy kwietnia 17 maja czerwca 1-14 lipca Beskid Niski Nawojowa Góra Dolina kobylanska Pogorzelica 73 Realizacja zadania publicznego: Spotkanie pokolen 6 grudnia Krzeszowice 48 Upowszechnianie wspólzawodnictwa i szkolenia sportowego w Gminie Krzeszowice w 2008 r.. Marzec treningi: szkolenie z czytania mapy ( specjal. oznaczenia na mapach) orientacja IOF, analiza przebiegu tras, rzezba terenu 2. Kwiecien trening w Nawojowej Górze praktyczne zajecia w terenie tzn. orientacja mapy, porównanie mapy z terenem, przejscie wzorcowej trasy, zasady umieszczania punktów kontrolnych. 3. Maj Calodniowy bieg na orientacje organizowany przez Sekcje Biegów na Orientacje dla mieszkanców gminy Czerwiec - Dzien Dziecka zabawa z kompasem skierowana do dzieci ze szkól podstawowych i gimnazjum zawody na orientacje w Parku Potockich 5. Lipiec Doskonalenie orientacji w terenie poprzez przeprowadzenie dwóch form na orientacje : scorelauf i gry szwajcarskiej 6. Wrzesien Jesienne zawody na orientacje dla mieszkanców Gminy Krzeszowice 7. Pazdziernik Bieg na orientacje po Parku Potockich 8. Listopad - Zimowe zawody na orientacje Ekologia i ochrona srodowiska w Gminie Krzeszowice w 2008 r. Druk lnianych toreb na zakupy z informacja dotyczaca segregacji odpadów. Rozdawanie lnianych toreb przez harcerzy Hufca Krzeszowice mieszkancom Gminy Ekologia i ochrona srodowiska w Gminie Krzeszowice w 2008 r. Dbajmy o srodowisko na co dzien Sprzatanie swiata smieci obranie Warsztaty ekologiczne Konkurs wiedzy ekologicznej: Kluby Mlodziezowe dotyczy realizacji umowy o wspólpracy PU/08 zawartej w Krzeszowicach w dniu 1 kwietnia 2008 r. pomiedzy Gmina Krzeszowice, reprezentowana przez mgr. Czeslawa Bartla Burmistrza Gminy Krzeszowice a ZHP Choragwia Krakowska - Hufiec Krzeszowice. Celem szerzenia profilaktyki spolecznej i propagowanie zdrowego trybu zycia zajecia z Decoupage u Pionierka Pierwsze dni na biwaku zajecia z pierwszej pomocy pod okiem instruktora z odznaka ratownika uczestnicy zajec poznali zasady: dzialania lancucha ratowniczego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zapewnienia bezpieczenstwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pomocy. Dwudniowa wycieczka w Beskid Niski Sladami Jana Pawla II - na Laskowiec Bieg na orientacje po Sztolni- calodniowa impreza ze szkoleniem dla poczatkujacych i zaawansowanych biegaczy Gra miejska 1 marzec 26 kwiecien 17 maj 1 Czerwiec 7 lipiec 18 1pazdziernik 16 listopad Listopad i grudzien pazdziernik 27 wrzesnia 22 listopad 5 kwietnia 5 kwietnia 5 kwietnia kwietnia 26 kwietnia 10 maja Nawojowa Góra Sztolnia Krzeszowice Krzeszowice Pogorzelica Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Tenczynek Nawojowa Góra Beskid Niski Sztolnia Krzeszowice Tenczynek

20 Gra terenowa kropka kreska Warsztaty muzyczne Bieg na orientacje: start w Nawojowej Górze - zgloszony do ogólnopolskiej akcji Polska Biega 2008 Festiwal piosenki- zorganizowany w Palacu Vauxhall Puchar w pilce noznej 30 uczestników Turniej siatkówki dla dziewczat Rajd rowerowy trasa: Krzeszowice Dubie Czatkowice wjazd na teren Kopalnii Wapienia w Czatkowicach Szereg zabaw i konkursów dla dzieci Miejski Bieg na orientacje Wyscigi Kaczuszek rzeka Krzeszówka Warsztaty fotograficzne Dwudniowy biwak w Dolinie Kobylanskiej Ogniobranie wieczór poezji przy swietle pochodni pod Palacem Potockich 10 maja 10 maja 17 maja 17 maja 18 maja 18 maja 18 maja 1 czerwiec 1 czerwiec 1 czerwiec 17 czerwca czerwca 20 czerwca Nawojowa Góra Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Dolina kobylanska Krzeszowice HufiecMyslenice Hufiec Myslenice Lp Sfera dzialan publicznych Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. 1 Dzialalnosc charytatywna Wolontariat w czasie WOSP r. Myslenice, Dobczyce, Pcim, Jawornik, Glogoczów 30 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej Gra wojenna Powstanie warszawskie Quiz na temat wiedzy z literatury, sztuki i muzyki polskiej. Udzial w XVIII Malopolskim Zlocie Szlakami Walk Partyzanckich r r r. Szklana Huta Myslenice Sucha Polana 4 Ochrony i promocji zdrowia Zajecia pt. Higiena jamy ustnej r. Trzemesnia 30 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu Zajecia biblioteczne Akcja Historia hufca Inauguracja roku harcerskiego Hufca Myslenice w schronisku PTTK na Kudlaczach Noc Bollywood Andrzejki Zajecia na basenie Wedrówka górska na Lubon r r Myslenice r Kudlacze r r. Myslenice Myslenice r. Myslenice Ekologii i ochrony zwierzat Akcja Czysta Raba r Myslenice Upowszechnienia wiedzy i umiejetnosci na rzecz obronnosci panstwa 13 Upowszechnienia i ochrony wolosci i praw czlowieka oraz swobód obywatelskich. Zajecia ze strzelania z wiatrówki i luku Gra wojenna Sad harcerski nad koniecznoscia wybuchu powstania warszawskiego r r. Kudlacze Szklana Huta r. Szklana Huta 25 20

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI HUFCA JORDANÓW Od 01 STYCZNIA 2009 do 31 GRUDNIA 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI HUFCA JORDANÓW Od 01 STYCZNIA 2009 do 31 GRUDNIA 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI HUFCA JORDANÓW Od 01 STYCZNIA do 31 GRUDNIA Lp. Sfera działań publicznych działanie prowadzone przez hufiec termin miejsce liczba uczestników 1 Działalność 1.Realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014.

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. 1.Charakterystyka Hufca. Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. - Hufiec obejmuje obszar powiatu Brzesko, drużyny działają w Brzesku, Jadownikach, Okocimiu, Mokrzyskach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI HUFCA im. A. Kamińskiego w Jordanowie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI HUFCA im. A. Kamińskiego w Jordanowie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI HUFCA im. A. Kamińskiego w Jordanowie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Lp. 1. Sfera działań publicznych Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016 Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo 03.09.2015 Posiedzenie Komendy Komendant 05-06.09.2015 APSIK Atrakcyjne Polowe Spotkanie Integracyjne Komend Korzkiew Komenda Komenda i przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ZHP im. II Armii WP na ROK HARCERSKI 2010/2011 Styczeń 2011 Grudzień 2011

PLAN PRACY HUFCA ZHP im. II Armii WP na ROK HARCERSKI 2010/2011 Styczeń 2011 Grudzień 2011 PLAN PRACY HUFCA ZHP im. II Armii WP na ROK HARCERSKI 2010/2011 Styczeń 2011 Grudzień 2011 L.p. Temat zadnia Forma Termin Miejsce Do kogo adresowany Odpowiedzialni STYCZEŃ Narada 05.01. Gimnazjum nr 2

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przedsięwzięć programowych Chorągwi Kieleckiej ZHP w roku 2016

Harmonogram przedsięwzięć programowych Chorągwi Kieleckiej ZHP w roku 2016 Termin Nazwa zadania Miejsce Organizator STYCZEŃ 2016 - WOŚP sztaby hufcowe Województwo świętokrzyskie Komendy poszczególnych hufców - HAZ/ NAZ Cała Polska Komendy poszczególnych hufców LUTY 2016 19-21.02.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Na rok harcerski 2012/2013 Hufiec Łódź Widzew zrzesza 200 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników,

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Nazwa Opis Miejsce Odpowiedzialny Comiesięczne Budynek. Zlot chorągwiany. Uroczystości. Gra w klimacie II Wojny Światowej

Miesiąc Termin Nazwa Opis Miejsce Odpowiedzialny Comiesięczne Budynek. Zlot chorągwiany. Uroczystości. Gra w klimacie II Wojny Światowej Harmonogram: Kolor niebieski odprawy kadry Kolor żółty imprezy chorągwiane Kolor fioletowy uroczystości patriotyczne Kolor zielony wydarzenia hufcowe Kolor czerwony szkolenia organizowane przez ZKK Miesiąc

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia )

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia ) PLAN PRACY HUFCA 2016/2017 CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia 07-01-2017) CELE: CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-KSZTAŁCENIOWE: (na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo STYCZEŃ 18.01.2015 TADEK - Tradycyjna Akademia Dla Ekstra Kadry KRAKÓW KOMENDA 13.01.2015 Opłatek Harcerzy Nieprzetartego szlaku SOSW, Referat Nieprzetartego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy I Drużyny Harcerskiej im. Wincentego Witosa działającej w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy I Drużyny Harcerskiej im. Wincentego Witosa działającej w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej w roku szkolnym 2013/2014 Plan pracy I Drużyny Harcerskiej im. Wincentego Witosa działającej w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej w roku szkolnym 2013/2014 Cel ogólny: kształtowanie osobowości człowieka i jego rozwój intelektualny,

Bardziej szczegółowo

Informacja o Chorągwi

Informacja o Chorągwi Informacja o Chorągwi INFORMACJE OGÓLNE. Chorągiew Śląska ZHP jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego, działającą na terenie województwa śląskiego. Zgodnie z danymi ze Spisu Harcerskiego

Bardziej szczegółowo

Program Pracy Hufca ZHP Kolno na lata

Program Pracy Hufca ZHP Kolno na lata Program Pracy Hufca ZHP Kolno na lata 2016-2017 Misja ZHP Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:50:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:50:13 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2016 godz. 19:50:13 Numer KRS: 0000312501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZHP Chorągiew Krakowska - HUFIEC TARNÓW KRS: 0000273492 Od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Lp. Sfera działań publicznych 1 Działalność

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Pracy na rok harcerski 2016/2017

Harmonogram Pracy na rok harcerski 2016/2017 Harmonogram Pracy na rok harcerski 2016/2017 Dyżury Komendanta Hufca w każdą środę miesiąca w godz. 15.00 do 18.00 lub na wezwanie w inne dni. Odprawa Komendy w każdą pierwsza środę miesiąca. Zbiórka kadry

Bardziej szczegółowo

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48.

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48. I. Analiza sytuacji hufca» informacje ogólne Teren działania: Hufiec ZHP Strzelce Krajeńskie obejmuje obszar powiatu strzeleckodrezdeneckiego. Drużyny działają w następujących miejscowościach: Strzelce

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014

Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014 Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014 Opis hufca Dnia 13 października 2013 r. Hufiec ZHP Warszawa Wawer został wyodrębniony z Hufca ZHP Warszawa Praga Południe. Hufiec obecnie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013.

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC CZERWONAK IM. WOJSKA POLSKIEGO 62-004 Czerwonak ul. Stawna 3 tel. kom. 0602 655 003 e-mail: czerwonak@zhp.wlkp.pl PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA

Bardziej szczegółowo

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ 2016 STYCZEŃ 9.01.2016 TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ ZAKŁADÓW PRACY 13.01.2016r. III Koźmińska Gala Sportu 25.01.2016r. Rocznica Wyzwolenia Koźmina LUTY 5.02.2016 LIGA

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Wrzesień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Propozycje programowe Kampania Bohater Hufca ZHP Kolno Jan Bytnar Rudy Wrzesień 5 Zbiórka inauguracyjna 12 mija czas na oddanie planu pracy drużyny 1 2 3 4 6 7 8 9 10 mija termin do opłaty 3 kwartału 13

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 Załącznik do Uchwały Komendy Hufca Piastów nr 5/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 CHARAKTERYSTYKA HUFCA: Harcerstwo w Piastowie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca na rok Z a m i e r z e n i a :

Plan pracy Hufca na rok Z a m i e r z e n i a : Plan pracy Hufca na rok 2016-2017 Z a m i e r z e n i a : Poprawa pracy w drużynach pod kątem ogólnej wiedzy harcerzy, ich wyglądu (umundurowanie), pracy śródrocznej, bohaterów drużyn, plakietek, Stworzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2016/2017 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2016/2017 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2016/2017 Sezon od sierpnia/września 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości

Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości Projekt Młodzież pamięta realizowany w Małopolsce, w czasie obchodów Świąt Narodowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości ma

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP na rok harcerski 2017/2018

Uchwała nr 10/2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP na rok harcerski 2017/2018 KOMENDA HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP Uchwała nr 10/2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP na rok harcerski 2017/2018 1. Działając na podstawie 52

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15

Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15 Wykaz skrótów str. 11 Od autora str. 13 Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15 1. Pojęcie krajoznawstwa i turystyki str. 15 1.1. Turystyka str. 15 1.2. Krajoznawstwo

Bardziej szczegółowo

55 lat Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty Tadeusza Kościuszki

55 lat Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty Tadeusza Kościuszki Nr 4 Maj 2016 Wydanie specjalne 55 lat Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty Tadeusza Kościuszki 1961-2016 Historia Hufca w pigułce Cz. 4 1970-1972 nr04_16b.indd 1 2016-04-30

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa pomysłu: DZIAŁALNOŚĆ GROMAD ZUCHOWYCH I DRUŻYNY HARCERSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nazwa placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. ARMII KRAJOWEJ W BUDACH ŁAŃCUCKICH Adres: Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15.02.2013 r. na zadania własne Gminy

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15.02.2013 r. na zadania własne Gminy Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15.02.2013 r. na zadania własne Gminy W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego przez Burmistrza Węgorzewa otwartego konkursu ofert dla organizacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ 2017 STYCZEŃ 17.01.2017 IV Koźmińska Gala Sportu 25.01.2016r. Rocznica Wyzwolenia Koźmina 29.01.2017r. ZIMOWA SPARTAKIADA SPORTOWA MIESZKAŃCÓW MiG KOŹMIN WLKP. LUTY LIGA

Bardziej szczegółowo

1. WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY 2. SPOTKANIE NOWOROCZNE MIŁOŚNIKÓW KULTURY KRESOWEJ 3. PRZEGLĄD GRUP JASEŁKOWYCH 4. KONCERT NOWOROCZNY

1. WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY 2. SPOTKANIE NOWOROCZNE MIŁOŚNIKÓW KULTURY KRESOWEJ 3. PRZEGLĄD GRUP JASEŁKOWYCH 4. KONCERT NOWOROCZNY Lp. Nazwa imprezy 1. WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY 2. SPOTKANIE NOWOROCZNE MIŁOŚNIKÓW KULTURY KRESOWEJ 3. PRZEGLĄD GRUP JASEŁKOWYCH 4. KONCERT NOWOROCZNY 5. SPOTKANIE NOWOROCZNE Charakter imprezy

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA PLAN DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH ZDROWY TRYB ŻYCIA I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ Rok szkolny: 2014/2015

PROMOCJA ZDROWIA PLAN DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH ZDROWY TRYB ŻYCIA I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ Rok szkolny: 2014/2015 PROMOCJA ZDROWIA PLAN DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH ZDROWY TRYB ŻYCIA I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ Rok szkolny: 2014/2015 ZADANIA TERMIN FORMY REALIZACJI 1.Szkoła Promująca Zdrowie wrzesień - kierowana rozmowa: przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE PROGRAMOWE CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ NA 2011 ROK

PROPOZYCJE PROGRAMOWE CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ NA 2011 ROK PROPOZYCJE PROGRAMOWE CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ NA 2011 ROK Program realizowany w chorągwi służy wychowaniu, jest atrakcyjny, aktualny oraz oparty o tradycje i uniwersalne wartości, odpowiada na potrzeby

Bardziej szczegółowo

1. WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY 2. SPOTKANIE NOWOROCZNE MIŁOŚNIKÓW KULTURY KRESOWEJ

1. WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY 2. SPOTKANIE NOWOROCZNE MIŁOŚNIKÓW KULTURY KRESOWEJ Lp. Nazwa imprezy 1. WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY 2. SPOTKANIE NOWOROCZNE MIŁOŚNIKÓW KULTURY KRESOWEJ Charakter imprezy (sportowa, kulturalna, turystyczna) Termin Miejsce 12.01. Ul. FABRYCZNA 15

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015. Luty 2015

Styczeń 2015. Luty 2015 PLAN PRACY NA ROK 2015 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2015 04.01. Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Gospel Przebudzenie 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ZHP CZĘSTOCHOWA

PLAN PRACY HUFCA ZHP CZĘSTOCHOWA PLAN PRACY HUFCA ZHP CZĘSTOCHOWA ROK HARCERSKI 2016 ANALIZA SYTUACJI HUFCA 1. CHARAKTERYSTYKA Adres siedziby: ul. Wilsona 34, 42-200 Częstochowa Adres poczty elektronicznej: hufiec@czestochowa.zhp.pl Strona

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ QRS PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24 września 2011 roku I CZĘŚĆ WSTĘPNA Zespół

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Plan pracy I Środowiskowej Druzyny Harcerskiej z Grajewa na rok harcerski 2004/2005.

Plan pracy I Środowiskowej Druzyny Harcerskiej z Grajewa na rok harcerski 2004/2005. Plan pracy I Środowiskowej Druzyny Harcerskiej z Grajewa na rok harcerski 2004/2005. Część ogólna 1. Charakterystyka drużyny Drużyna liczy 14 osób, w tym 7 harcerek i 7 harcerzy. Działa trzeci rok. Członkowie

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2007 BURMISTRZA MIASTA BYTOWA. z dnia 19 lutego 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 31/2007 BURMISTRZA MIASTA BYTOWA. z dnia 19 lutego 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 31/2007 BURMISTRZA MIASTA BYTOWA z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie: przyznania dotacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, turystyki i aktywnego wypoczynku, porządku i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail: halina.pancer@onet.eu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Kraków Nowa Huta. Im. Mariusza Zaruskiego. Plan pracy

Kraków Nowa Huta. Im. Mariusza Zaruskiego. Plan pracy Hufiec ZHP 01.09.r Kraków Nowa Huta Im. Mariusza Zaruskiego ESPÓŁ AGRANICZNY Plan pracy / I. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA Hufiec Kraków Nowa Huta wchodzi w skład ZHP Chorągwi Krakowskiej, początki jego działalności

Bardziej szczegółowo

Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować Aleksander Kamiński

Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować Aleksander Kamiński Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować Aleksander Kamiński Projekt edukacyjny Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina i Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufca Sokołów Podlaski im. Janusz

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Miejskich 2015

Kalendarz Imprez Miejskich 2015 Kalendarz Imprez Miejskich 2015 m-c Nazwa imprezy Data/Przybliżony termin Główny organizator/partner Miejsce imprezy 1. styczeń XXIII Finał WOŚP 18 stycznia Stowarzyszenie Piechowice POK 2. styczeń Nasze

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Centrum Kultury w Chojnie na 2013 rok

Plan Pracy Centrum Kultury w Chojnie na 2013 rok Plan Pracy Centrum Kultury w Chojnie na 2013 rok Terminarz imprez Centrum Kultury w Chojnie na rok 2013 rok Lp. Nazwa imprezy/formy realizacji Termin Organizator /uwagi Styczeń 1. Przegląd Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ KOMBINAT PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO zgodnie z decyzją Komendanta i Skarbnika Chorągwi Nr 1/20 z dnia 8 stycznia 20 r. ZHP Chorągiew Krakowska - HUFIEC TARNÓW KRS: 0000273492 Od

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016.

Plan pracy Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016. Plan pracy Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016. MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Styczeń 2016. Luty 2016

PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Styczeń 2016. Luty 2016 PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2016 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, MOKiS - partner)

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Odznaki HARCERSKA SŁUŻBA ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ JURA

Regulamin Odznaki HARCERSKA SŁUŻBA ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ JURA Komenda Hufca Załącznik nr 3 do Regulaminu HKO Regulamin Odznaki HARCERSKA SŁUŻBA ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ JURA Uchwała 45/I/2016 z dnia 05.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu odznaki Harcerska

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku Zarzadzenie nr 0050.133.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie ogloszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarzadowymi oraz podmiotami,

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z

K A L E N D A R Z I M P R E Z K A L E N D A R Z I M P R E Z Plan uroczystości na rok szkolny 2015/2016 Lp. Tematyka Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Inauguracja nowego roku 01.09. szkolnego 2015/2016 Rocznica wybuchu II wojny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przedsięwzięć programowych Hufca ZHP Toruń za okres 12.10.2013-17.10.2015 r.

Sprawozdanie z przedsięwzięć programowych Hufca ZHP Toruń za okres 12.10.2013-17.10.2015 r. Sprawozdanie z przedsięwzięć programowych Hufca ZHP Toruń za okres 12.10.2013-17.10.2015 r. I Zrealizowane przedsięwzięcia programowe Program Hufca kierowany był do wszystkich grup metodycznych zuchów,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. na rok szkolny 2012/2013 (PROJEKT) Cele działania

Plan pracy. na rok szkolny 2012/2013 (PROJEKT) Cele działania Plan pracy na rok szkolny 2012/2013 (PROJEKT) Cele działania Kolejny udany rok działalności Hufca stał się faktem. Jego zwieńczeniem stała się akcja letnia, która pozwoliła blisko siedemdziesiątce dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA

PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA 1. CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY: Drużyna liczy 14 osób, w tym 7 harcerek i 7 harcerzy.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 I WIZYTÓWKA im. dh dr Zdzisława Krawczyńskiego 32 500 Chrzanów ul. 3 Maja 1, tel./fax. 0-32 623 33 15 Godziny otwarcia 8.00 16.00 II CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DRUŻYNY. Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP. Na rok harcerski 2016/ Charakterystyka Gromady

PLAN PRACY DRUŻYNY. Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP. Na rok harcerski 2016/ Charakterystyka Gromady Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP PLAN PRACY DRUŻYNY Na rok harcerski 2016/2017 1. Charakterystyka Gromady Numer i nazwa drużyny: 22 Drezdenecka Gromada Zuchowa Mali Odkrywcy Drużyna działa przy: Drezdenecki

Bardziej szczegółowo

ROK HARCERSKI 2015/2016

ROK HARCERSKI 2015/2016 ROK HARCERSKI 2015/2016 HARMONOGRAM IMPREZ HUFCA w roku harcerskim 2015/2016 14, 17, 21, kadry gromad, drużyn Rozmowy organizacyjne 28.09.2015 i szczepów Święto Chorągwi Łódzkiej 11-13. 09.2015 harcerskie

Bardziej szczegółowo

Nr 06/2012 9 grudnia 2012

Nr 06/2012 9 grudnia 2012 K O M U N I K A T Y KOMENDY HUFCA ZHP SZAMOTUŁY im. ARMII POZNAŃ Nr 06/2012 9 grudnia 2012 64-500 Szamotuły, Dworcowa 43 e-mail: szamotuly@zhp.wlkp.pl finanse_hufiec_szamotuly@wp.pl rachunek bankowy: Bank

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNY ZESPÓŁ. Plan Pracy. 1. Charakterystyka środowiska HUFIEC KRAKÓW NOWA HUTA. Na rok harcerski 2014/2015

ZAGRANICZNY ZESPÓŁ. Plan Pracy. 1. Charakterystyka środowiska HUFIEC KRAKÓW NOWA HUTA. Na rok harcerski 2014/2015 ZESPÓŁ ZAGRANICZNY HUFIEC KRAKÓW NOWA HUTA Plan Pracy Na rok harcerski 2014/2015 1. Charakterystyka środowiska Hufiec Kraków Nowa Huta wchodzi w skład ZHP Chorągwi Krakowskiej, początki jego działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji JESTESMY - WIEC POMAGAMY za rok 2009 .F li n d,, resmy - \\ :i,1 l/, Karo/c; f~., "r 64' "'140.,r Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009 I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji: Fundacja "JESTESMY

Bardziej szczegółowo

Kolejne konkursy roztrzygnięte

Kolejne konkursy roztrzygnięte Kolejne konkursy roztrzygnięte Zarząd Powiatu w Bełchatowie rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku z zakresu kultury fizycznej i turystyki, z zakresu kultury i

Bardziej szczegółowo

Plan przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo - rekreacyjnym Małopolskiej WK OHP w roku szkolnym 2013/2014

Plan przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo - rekreacyjnym Małopolskiej WK OHP w roku szkolnym 2013/2014 Plan przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo - rekreacyjnym Małopolskiej WK OHP w roku szkolnym 2013/2014 MIESIĄC Rodzaj przedsięwzięcia ogólno polski ETAP wojewódzk i regiona lny

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Żarki Wielkie, 21.09.2015r. ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI NAZWA SZKOŁY Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskichw Żarkach Wielkich DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 INFORMACJE OGÓLNE Plan kształcenia jest realizowany przede wszystkim przez instruktorów będących kadrą zajmującą się kształceniem lub przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN. Zarządzenie Nr 206/II/2008 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino Termin Nazwa imprezy/uroczystości luty Organizatorzy 15.02.- 26.02. Ferie zimowe 15.02.- 26.02 Ferie z przyrodą marzec 08.03. Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 14.03.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku / 2 lutego Wernisaż

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z

K A L E N D A R Z I M P R E Z K A L E N D A R Z I M P R E Z Plan uroczystości na rok szkolny 2014/2015 Lp. Tematyka Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Inauguracja nowego roku 01.09. szkolnego 2014/2015 Rocznica wybuchu II wojny

Bardziej szczegółowo

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin 1. Dzieci w ruchu organizowane cyklicznych zabaw ruchowych w sali, ogrodzie

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów na rok harcerski 2012/2013 Wstęp Rok harcerski 2011/2012 był pierwszym pełnym rokiem działania ZKK "Kompas",

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY Plan pracy Samorządu Szkolnego został opracowany w oparciu o: Statut

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. 31 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. mjr. W. Raginisa 2013/2014

Plan pracy. 31 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. mjr. W. Raginisa 2013/2014 Plan pracy 31 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. mjr. W. Raginisa 2013/2014 Charakterystyka 31 Szczep DHiZ im. mjr. W. Raginisa działa od 1969 roku. Zrzesza dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ w Poniecu na okres próbny - 2014/2015

PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ w Poniecu na okres próbny - 2014/2015 PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ w Poniecu na okres próbny - 2014/2015 CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY: Kadra: Drużyna: Zbiórki: Drużynowy pwd. Paweł Szynka Przyboczna dh. Agnieszka Szynka Drużyna zgodnie z metodyką

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0 I kl. II-VI Sprzątanie świata OSOBY ODPOWIEDZIALNE H. Studzińska A. Wojciechowska A. Skorupska A. Pałamar

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo