Blogi i RSS dla bibliotekarzy i bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Blogi i RSS dla bibliotekarzy i bibliotek"

Transkrypt

1 Lidia Derfert-Wlf Bibliteka Głwna Uniwersytet Technlgiczn-Przyrdniczy Blgi i RSS dla biblitekarzy i biblitek Blgi są dla biblitekarzy czymś naturalnym. Paula J. Hane [1] Przedstawienie w EBIB-ie narzędzi Web 2.0 przez Grzegrza Gmiterka (2007) był inspiracją d pgłębienia tematyki wykrzystania blgów raz RSS przez biblitekarzy i bibliteki. Ogrmny ich rzwój juŝ spwdwał zaintereswanie naszeg śrdwiska zarówn publikwaniem własnych blgów, jak i wdraŝaniem tej technlgii d twrzenia witryn biblitecznych. C t są blgi? Blg (ang. blg, weblg) jest witryną internetwą, na której zamieszczane są datwane wpisy (psty) i wyświetlane w prządku chrnlgicznym, pczynając d najnwszeg. Blg jest twrzny przez jedneg autra lub wspólnie przez grupę uprawninych sób. MŜe być "pamiętnikiem" sbistym, utrzymywanym prywatnie alb ficjalnym - rganizacji, gazety i wielu innych. Ze względu na łatwść twrzenia blgów, zapisywania treści i częstą aktualizację, kaŝdy mŝe publikwać w sieci, "blgując". Charakter i tematyka blgów są zróŝnicwane - d spraw bardz sbistych d pwaŝnych pinii i kmentarzy prblemów publicznych, d trywialnych pprzez wskazania interesujących strn aŝ d praktycznych prad czy bszernych tekstów. Najczęściej dtyczą jedneg tematu lub dziedziny. Zapisy mgą zawierać newsy, artykuły (niekiedy wyskiej jakści, z cytwaniami), ftgrafie, krótkie kmentarze z linkami d pstów z innych blgów czy witryn dtyczących tematu. Blgi zakłada się przy pmcy specjalnych prgramów, które na gół dają następujące mŝliwści: stwrzenie szablnu blga z wielu dstępnych wzrców, które mŝna mdyfikwać; twrzenie wpisów w prstym edytrze, nie wymagającym znajmści html; kaŝdy pst zawiera nagłówek (jak stały link) i ddatkw na kńcu wpisu ten sam link (zazwyczaj wydrębniny jak Permalink), słuŝący innym internautm d cytwania treści daneg pstu; d tekstu mŝna bez prblemu kpiwać linki d innych strn; autmatyczne archiwizwanie wpisów wg dni/miesięcy/lat; funkcja przydatna dla czytelników d przeglądania i dla wyszukiwarek d indekswania zawartści blgów; indekswanie zapisów przy pmcy słów kluczwych (tagów), dzięki czemu psty mgą być grupwane w kategriach tematycznych i wyświetlane zazwyczaj w bcznej klumnie; wyszukiwanie według słów z treści pstów raz tagów; twrzenie wykazu linków d ulubinych blgów autra (tzw. blgrll); twrzenie wykazu linków d innych strn WWW (mgą być wyświetlane wg kategrii); pcja umŝliwiająca kmentwanie wpisów przez czytelników - autr mŝe ją zablkwać; funkcja ping - autmatyczne pwiadamianie wyszukiwarek blgów nwym zapisie; funkcja tracback - śledzenie linków d daneg pstu w innych blgach; bsługa RSS (Really Simple Syndicatin) - przesyłanie nagłówków (i ewentualnie krótkich streszczeń) pstów d gólndstępnych agregatrów blgów - na ten temat będzie więcej w dalszej części artykułu. Twrzenie blga jest bardz prste. MŜna się p prstu bezpłatnie zarejestrwać w jedynym z serwisów WWW (bardz częst taką usługę ferują wyszukiwarki i prtale, np. Onet.pl, Gazeta.pl, Ggle, Yah!), załŝyć blg i utrzymywać g na serwerze teg serwisu. Drugim spsbem jest

2 instalacja prgramwania (zazwyczaj darmweg) i utrzymywanie blga na własnym serwerze WWW. Obszerną listę serwisów i prgramów twrzy Peter Sctt w Weblgs Cmpendium (http://www.feedbus.cm/weblgs/). Najbardziej znane dstępne są w plskiej wersji językwej, np. Blgger (https://www.blgger.cm/) czy LiveJurnal (http://www.livejurnal.cm/). C t jest RSS? RSS Really Simple Syndicatin jest spsbem rzpwszechniania treści publikwanych w częst zmieniających się serwisach internetwych, głównie blgach, serwisach aktualnści, gazetach, audycjach radiwych i telewizyjnych, ale równieŝ biblitekach cyfrwych, repzytriach, katalgach strn itp. Funkcję RSS ferują np. EBIB, wszystkie plskie bibliteki cyfrwe uŝywające prgramu dlibra, biblitekarskie repzytrium E-LIS, prtale księgarskie np.: KsiąŜka: i wiele innych. Z punktu widzenia uŝytkwnika sieci RSS eliminuje kniecznść cdzienneg przeglądania wielkiej liczby witryn i szukania infrmacji, zwłaszcza aktualnści lub pstów w ulubinych blgach, a więc bardz szczędza czas. Jak t działa? Warunkiem jest funkcjnwanie RSS w danym serwisie. T wystarczy, Ŝeby aktualnści twórcy (np. autra blga), zwykle w frmie nagłówków, były autmatycznie dstarczane wszystkim psiadającym specjalny czytnik i zaintereswanym śledzeniem knkretnych wiadmści, np. z New Yrk Timesa. Czytniki kanałów RSS t prgramy grmadzące wiadmści z wielu źródeł i prezentujące je dbircy. Prgramy te są dstępne bezpłatnie w sieci i wymagają instalwania na swim kmputerze, np. w Onecie bądź krzystania z mechanizmów bsługujących RSS w przeglądarkach (np. Mzilla Firefx). Wtedy jednak mŝemy czytać wiadmści tylk z teg daneg kmputera. DuŜ wygdniejsze jest skrzystanie z jedneg z sieciwych agregatrów RSS, np. Blglines (http://www.blglines.cm/), z których mŝna krzystać z jakiegklwiek kmputera z dstępem d sieci. Wystarczy załŝyć bezpłatnie knt, ddawać sukcesywnie kanały ulubinych serwisów i czytać "wszystk w jednym". Skąd brać te kanały? Na strnie blga czy innej witryny naleŝy szukać iknek, np. czy, kliknąć i skpiwać adres URL. Jeśli jesteśmy juŝ zarejestrwani w Blglines, dpwiedni kanał autmatycznie zstaje dpisany d naszeg katalgu. P ddaniu przydatnych kanałów d swjej listy mŝna je p prstu przeglądać, bserwując wykaz p lewej strnie ekranu (rys. 1). Gdy pjawi się nwa wiadmść w jakimklwiek z serwisów, system nas tym infrmuje. W prawej części ekranu czytamy nagłówki wiadmści i krótkie streszczenia. P kliknięciu w wybrany nagłówek zstajemy skierwani d pełnej treści wiadmści. Rys. 1. Czytnik RSS Blglines - interfejs uŝytkwnika.

3 Znając zasady funkcjnwania RSS. mŝna sbie łatw wybrazić ich przydatnść dla biblitekarzy i biblitek. Cdzienne wertwanie ptrzebnych serwisów zajmuje bardz duŝ czasu i nie zawsze kńczy się pwdzeniem, b nie we wszystkich (np. w blgach, biblitekach cyfrwych) jest cś nweg kaŝdeg dnia. Krzystanie z agregatrów wiadmści skraca ten czas. Pza tym biblitekarze mgą teŝ rzpwszechniać wiadmści przy pmcy RSS, np. w pstaci wykazów nabytków czy baz d testwania alb p prstu "Aktualnści" zamieszczanych niemal na kaŝdej witrynie biblitecznej. Niektórzy zamieszczają na swjej witrynie nagłówki z innych interesujących kanałów RSS, jak np. Pwiatwa i Miejska Bibliteka Publiczna w Wejherwie Przydatnść blgów dla biblitek i biblitekarzy Rzpatrując znaczenie i wykrzystanie blgów w biblitekarstwie, naleŝy je traktwać jak nwą frmę ferwania dtychczaswych usług i prezentwania wizerunku zarówn bibliteki i biblitekarza, jak równieŝ jak źródł infrmacji. Oczywiście te ujęcia mają wiele wspólneg, w tym autrów, b czy mamy d czynienia z prywatnym blgiem digitalizacji, czy blgiem bibliteki X - jeden i drugi twrzy biblitekarz. A misją biblitekarza zawsze był zdbywanie infrmacji i infrmwanie. Specjaliści infrmacji spędzają szczególnie duŝ czasu na wyszukiwaniu róŝnych źródeł. Teraz tę pracę mgą wykrzystać szerzej, dzieląc się natychmiast wiedzą ciekawych witrynach, wydarzeniach, publikacjach z klegami czy śrdwiskiem, które bsługują. Wśród spsbów krzystania z blgów przez bibliteki i biblitekarzy najczęściej sptyka się: twrzenie przez biblitekarzy sbistych blgów na róŝne tematy; krzystanie z blgów w celu bsługi uŝytkwników i rzwju zawdweg; twrzenie blgów w biblitece - dstępnych publicznie, na temat bibliteki i jej usług raz wewnętrznych, przeznacznych dla pracwników. Praktyczne wykrzystanie blgów w biblitekarstwie zstanie dalej mówine w trzech grupach: blgi biblitekarzy, blgi biblitek i blgi jak źródł infrmacji. Blgi biblitekarzy Biblitekarze, jak przedstawiciele niemal wszystkich śrdwisk, równieŝ twrzą swje blgi. ZróŜnicwanie ich jest grmne, pczynając d bardz wartściwych witryn na tematy związane wyłącznie ze sprawami zawdwymi, pprzez mieszaninę dniesień ze świata biblitek i z Ŝycia prywatneg, aŝ d wyłącznie sbistych. Wśród blgów na tematy zawdwe mŝna wyróŝnić gólne i dziedzinwe, np. dtyczące katalgwania, digitalizacji. Blgi zakładane są indywidualnie lub w zespłach (niekiedy międzynardwych) i utrzymywane na serwerach niezaleŝnych bądź w biblitekach. D blgów biblitekarzy mŝna zaliczyć równieŝ te, które pracwują stwarzyszenia zawdwe. Przesłanki blgwania są przeróŝne, ale najczęściej jest t chęć dzielenia się piniami i utrzymywania kntaktów, pdąŝanie za trendami w publikwaniu w sieci raz twrzenie własneg wizerunku. G. Schwartz (2005) pdaje sześć pwdów, dla których biblitekarze pwinni twrzyć blgi: jesteś stale na bieŝąc w swjej dziedzinie - pisząc blga, musisz pznać temat zanim zabierzesz głs; blg mŝe być rędwnikiem zmian w śrdwisku, ale równieŝ pwdwać zmiany w pstrzeganiu biblitek przez innych czytelników, spza grna biblitekarzy; blgi twrzą wspólntę - mŝesz wirtualnie pznać innych i dłączyć d grna pstępwej grupy biblitekarzy; jesteś niepwtarzalny i balasz steretypy na temat biblitekarzy; pisz równieŝ dla siebie, dla "czyszczenia duchweg". pisanie blga jest łatwe i nie ma usprawiedliwienia.

4 Autrzy blgów na pewn ptwierdzą słusznść tych stwierdzeń, a czytelnicy juŝ t rbią, pisząc np. KaŜdy naukwiec, dziennikarz i pisarz wie, Ŝe dbry biblitekarz jest na wagę złta. Dlateg byłem zaintrygwany, gdy pdczas szukania czegś w Technrati trafiłem na tytuł "Techngeekery fr librarians". I dalej autr pstu cytuje wypwiedź biblitekarza na temat Ggle Schlar. Brak dkładnych danych liczbie blgujących biblitekarzy, ale mamy kilka dbrych katalgów i wyszukiwarek (równieŝ blgów biblitecznych) z całeg świata, np.: Blgging Libraries Wiki Library Weblgs Open Directry Prject katalg Ggle wyszukiwarka LISZEN (pnad 700 blgów) wersja beta wyszukiwarki w "bibliblgsferze" - LIBWORM W serwisie Frappr zamieszczn ciekawą mapę świata z zaznacznymi punktami blgujących biblitekarzy. P kliknęciu w kreślny punkt mapy trzymujemy wizytówkę ze zdjęciem autra i URL blga. Ddanie swich danych d serwisu t zaledwie minuta. Niestety, mapa Plski jest pusta, chć mamy juŝ trchę blgów. Ot kilka przykładów mawianych w tej części blgów: LISNews.cm - aktualnści z wielu źródeł dla specjalistów infrmacji, grmadzne i pracwywane przez duŝy międzynardwy zespół biblitekarzy, Shifted Librarian, J. Levine - - biblitekach i źródłach infrmacji, Librarian.net, J. West - - biblitekach i źródłach infrmacji, Library Stuff, S. M. Chen - róŝne zagadnienia dla biblitekarzy, Library Marketing, J. Stper - marketing w biblitece, Infrmatin Literacy Weblg, S. Webber - kształcenie uŝytkwników infrmacji, Digital Reference, S. Franceur - wirtualne usługi infrmacyjne, Catalablg, D. Bigwd - katalgwanie, ACRLg - blg amerykańskieg stwarzyszenia biblitek naukwych, Większść plskich blgów, a wśród nich są indywidualne raz zespłwy Bibliteka 2.0, wymienia Marcin Malinwski w swim blgu Blgi biblitek Blgi bibliteczne mgą mieć rzmaite przeznaczenie i frmy. Na gół wykrzystywane są jak tablica głszeń, frma pszerzenia usług bibliteki lub spsób pwiadamiania uŝytkwników interesujących zasbach sieciwych. Są bibliteki utrzymujące prsty blg typu "Aktualnści". Są teŝ takie, które pracwują d kilku d kilkunastu blgów, z pdziałem na tematy lub grupy dbirców. Inne wykrzystują tę technlgię d utwrzenia całej witryny. Zazwyczaj wszystkie blgi udstępniają archiwum pstów, wyszukiwarkę i RSS. Częst sptykane są wykazy ciekawych linków według kategrii i dnśniki d innych blgów. Większść biblitek umŝliwia uŝytkwnikm zamieszczanie kmentarzy. Najczęściej sptykane raz prpnwane na przyszłść frmy i tematy blgów biblitecznych t:

5 aktualnści biblitece, wydarzeniach, usługach i nwych źródłach, wykaz nabytków z mŝliwścią recenzwania tytułów i sugerwania zakupów przez uŝytkwników, infrmacje zasbach elektrnicznych w biblitece wraz z instrukcjami krzystania, infrmacje przydatnych zasbach sieciwych - gólne lub z pdziałem na dziedziny (blgi tematyczne), infrmacje lkalnych wydarzeniach w śrdwisku, kraju i/lub nwści dtyczące ksiąŝek i biblitek, infrmacje przeznaczne dla kreślnych grup uŝytkwników, np. w biblitekach publicznych specjalne blgi dla rdziców, dzieci i młdzieŝy. Blgi jak narzędzie usług infrmacyjnych słuŝące d zadawania pytań i udzielania dpwiedzi przez człnków kreślnej blgsfery raz twrzenia bazy wiedzy - taką frmę blgu, twrzneg przy pmcy prgramu Lyceum zaprpnwali J. Pmerantz i F. Stutzman (2006); blgi na ptrzeby zajęć dydaktycznych - infrmacje dla studentów prjektach, testach, źródłach, terminarzach raz kmunikacja ze studentami; blgi wewnętrzne przeznaczne dla wszystkich pracwników bibliteki jak narzędzie skuteczniejszeg zarządzania, przepływu infrmacji i dzielenia się wiedzą lub przeznaczne dla kreślnej grupy pracwników, np. specjalistów infrmacji. Oczywiście pwyŝsza lista nie wyczerpuje wszystkich mŝliwści. ZaleŜą ne d ptrzeb uŝytkwników, biblitekarzy i inwencji twórców blgów. Pza tym w praktyce blgi bibliteczne są mieszanką wymieninych przykładów, np. jeden wspólny blg, w którym pszczególne zapisy, w zaleŝnści, d tematyki są grupwane w kategrie (rys. 2) alb kilka niezaleŝnych blgów (rys. 3). Rys. 2. Blg McMaster University Libraries

6 Rys. 3. Blgi bibliteki uniwersyteckiej w Binghamtn RóŜnrdnść blgów biblitecznych mŝna prześledzić, wertując wymienine wcześniej katalgi i specjalistyczne wyszukiwarki. Ot wybrane przykłady: Gergia State University Library - bardz rzbudwany serwis blgów: aktualnści biblitece i 21 niezaleŝnych blgów tematycznych pracwywanych przez 8 biblitekarzy dziedzinwych; bgate mŝliwści wyszukiwania, Drexel University Libraries - bgata ferta blgów na tematy związane z kierunkami kształcenia, Wendt Library Blg - infrmacje z zakresu nauk technicznych, infrmatyki, statystyki i ceanlgii raz i aktualnści zbirach i usługach bibliteki; linki d strn bibliteki, "wizytówki" w MySpace i zdjęć we Flickr, Blg dyrektra bibliteki Rllins Cllege na Flrydzie - infrmacje biblitece (np. plan strategiczny), aktualnści zbirach, dniesienia ze świata biblitek, np. sprawzdania z knferencji, University f Victria w Kanadzie - blg biblitekarza dziedzinweg dla studentów histrii, St. Jseph Cunty Public Library - na strnie bibliteki, w centralnym miejscu, najnwsze psty z blga gólneg i iknki czytników RSS; linki d blga na temat budwy nweg gmachu bibliteki i blga dla młdzieŝy, Bibliteka publiczna w Nenagh w Irlandii - blgi w kilku wersjach językwych, m.in. w języku plskim! Lansing Public Library - cała witryna w technlgii blga; ddatkw blg dla drsłych, dla dzieci i dla młdzieŝy i wiele innych narzędzi Web 2.0 w praktyce: RSS-y, zdjęcia z imprez biblitecznych we Flickr, audycje dźwiękwe ( pdcast), czat, University f Hustn Library Instructin - wszystk szkleniach biblitecznych i aktualnści biblitece, Medical Library Grup f Suthern Califrnia & Arizna - blg przeznaczny dla kursu na temat "Narzędzia Web 2.0 i bibliteki"; bardz bgaty zestaw linków, ćwiczenia praktyczne dla studentów,

7 Barnard Cllege Library - blg wewnętrzny, w którym specjaliści infrmacji rzwiązują bieŝące prblemy; dstępny dla uŝytkwników tylk d przeglądania, Kilka plskich przykładów - we wszystkich pniŝszych biblitekach technlgia blga psłuŝyła d utwrzenia witryny biblitecznej: Bibliteka Pani Kasi, Miejska Szkła Pdstawwa nr 6 w Knurwie Bibliteka Gimnazjum w Białśliwiu Bibliteka Publiczneg Gimnazjum nr 5 w Białymstku Bibliteka Zespłu Szkół Budwlanych w Kninie Bibliteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach Miejska Bibliteka Publiczna we Włdawie Dlaczeg wart zakładać blgi w biblitekach? Z techniczneg punktu widzenia t idealne rzwiązanie - prgramwanie jest bezpłatne i nie wymaga znajmści html. Niewątpliwą krzyścią jest skuteczniejsza prmcja bibliteki i pprawa wizerunku. Dzięki mŝliwścim kmunikacyjnym blga integrujemy najbliŝsze śrdwisk, a być mŝe przyciągniemy nwych uŝytkwników? Infrmacje biblitece rzpwszechnimy szerzej i łatwiej dzięki RSS. Pza tym blgi pzwalają równieŝ realizwać funkcję edukacyjną bibliteki pprzez pisywanie spsbów krzystania z plecanych źrdeł infrmacji. Planując stwrzenie blga bibliteczneg, dbrze jest wypracwać własną strategię marketingwą i rzstrzygnąć kilka kluczwych prblemów, które szczegółw pisuje D. Fichter (2003). Najpierw czywiście cel - tylk infrmwanie czy wzajemna kmunikacja - raz wybór tematyki. P kreśleniu grupy/grup dbirców zdecydujemy, czy twrzymy jeden wspólny blg, czy dla kaŝdej grupy drębny, zawierający treści innym charakterze. Następnym krkiem jest wybór dpwiednieg prgramwania lub skrzystanie z darmwych serwisów. Wart zarejestrwać się w kilku z nich, prównać przydatnść ferwanych funkcji dla naszych ptrzeb i zdecydwać, z któreg i w jaki spsób będziemy krzystać. Czy będziemy archiwizwać treści miesięcznie, czy wystarczy rczne i czy knieczna będzie wyszukiwarka archiwum? Czy będziemy systematyzwać psty według kategrii, ferwać wykazy przydatnych linków i innych blgów? I bardz waŝne - czy dajemy mŝliwść publiczneg kmentwania treści, czy blkujemy tę pcję? Klejną sprawą jest zaplanwanie prmcji całeg przedsięwzięcia i zadbanie t, aby kmunikaty bibliteki dcierały d kreślnych grup dbirców. Zanim przystąpimy d pracwywania treści blga, zwłaszcza w grupie pracwników, pwinniśmy ustalić pewne zasady edytrskie i przede wszystkim utrzymywać blg na stałym, dbrym pzimie, dbając częstą aktualizację treści. Blgi i wiadmści RSS jak źródł infrmacji W wielkiej liczbie pwstających blgów i kanałów RSS tkwią zapewne infrmacje warte plecania uŝytkwnikm biblitek i dlateg nie pwinniśmy ignrwać teg nweg źródła infrmacji. D wyszukania i selekcji najbardziej wartściwych tekstów ptrzeba na pewn duŝ więcej czasu i umiejętnści. Z drugiej strny pwstaje craz wiecej blgów naukwców, dziennikarzy, rganizacji zawdwych, prestiŝwych czaspism i te są gdne naszeg zaintereswania. D wyszukiwania infrmacji w blgach i RSS mamy juŝ kilka dbrych źródeł, które dają zdecydwanie lepsze rezultaty niŝ krzystanie ze standardwych wyszukiwarek. Szukając blgów na dany temat wart zajrzeć d kilku katalgów tematycznych, np. SciencePORT Blgaramy czy pszperać w Open Directry - jest tam spr blgów w kreślnych kategriach tematycznych. Wyszukiwanie w tytułach i treści blgów raz RSS ferują Ggle Blg Search Syndic8 Technrati i plski Blgfrg Inny serwis - Fagan Finder - grupuje bardz duŝ wyszukiwarek i katalgów. Pwstają teŝ specjalistyczne narzędzia, np. Medwrm ferujący przesukiwanie pnad 4 tys. kanałów RSS dtyczących medycyny. Wart równieŝ pamiętać wykrzystaniu blgów, które w

8 swym załŝeniu słuŝą specjalistm infrmacji, np. Internet Scut Weblg ResurceShelf i wiele dziedzinwych blgów biblitek. Przy wyszukiwaniu infrmacji w blgach i wiadmściach RSS naptykamy na niezwykle waŝny prblem ceny jakści tych źródeł, tak jak wszystkich innych sieciwych. T zagadnienie pwinniśmy równieŝ pruszać, ucząc uŝytkwników wyszukiwania infrmacji w Internecie. Klejny aspekt traktwania blgów jak źródła infrmacji t włączanie ich pisów d katalgów biblitecznych i wykazów witryn internetwych. Prces grmadzenia i ceny tych zasbów będzie bardz skmplikwany ze względu na zróŝnicwany pzim. Jednak z uwagi na frmę publikwania i wartściwe treści wybranych blgów, pwinniśmy brać ten prblem pd uwagę. Pdsumwanie Fenmen łatweg i niekntrlwaneg publikwania w sieci za pmcą blgów i rzpwszechniania ich treści pprzez RSS ma isttny wpływ na bibliteki i duŝe dla nich znaczenie. Blgi będą się rzwijać i niezaleŝnie d ich pzimu biblitekarze muszą się tym zjawiskiem zaintereswać jak źródłem infrmacji. Natmiast zalety wykrzystania blgów jak narzędzi prmcji bibliteki, wzajemnej kmunikacji, szkleń itp. są niezaprzeczalne. Trzeci pwód zaintereswania blgami - publikwanie własnych zapisków - przyniesie duŝ satysfakcji autrwi i pŝytku innym biblitekarzm i uŝytkwnikm. Przypis [1] Hane, P.J. Blgs are a Natural fr Librarians. In Infrmatin Tday [n-line]. 2001, NewsLink Issue 24/Octber [dstęp 18 lipca 2007] Dstępny w Wrld Wide Web: Bibligrafia 1. FICHTER, D. Why and hw t use blgs t prmte yur library's services. In Marketing Library Services [n-line]. 2003, 16(6) [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web: 2. GMITEREK, G. Library 2.0. MŜliwści zastswania Web 2.0 w biblitekach plskich. In Biuletyn EBIB [n-line]. 2007, nr 4 (85) [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web: 3. HERZOG, S. BlgBib: An anntated bibligraphy n weblgs and blgging, with a fcus n library/librarian blgs... [n-line] [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web: 4. MANESS, J.M. Library 2.0 Thery: Web 2.0 and Its Implicatins fr Libraries In Weblgy [n-line]. 2006, vl. 3, nr 2 [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web: 5. SCHWARTZ G. Blgs fr libraries [n-line]. WebJunctin, 2005 [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web: 6. SKINNER, G. Filters and rgue librarians: weblgs in the library wrld [n-line] [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web: 7. POMERANTZ J., STUTZMAN F.Cllabrative reference wrk in the blgsphere. Reference Services Review, 2006, 34(2), s REICHARDT R., HARDER G. Weblgs: their use and applicatin in science and technlgy libraries In Science & Technlgy Libraries [n-line]. 2005, Vl. 25(3) [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web: 9. WINSHIP I. Weblgs and RSS in infrmatin wrk. In Update Magazine [n-line]. CILIP, 2004 [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web:

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Pilotażowe badania efektywności bibliotek 2014 r. (na podstawie danych z 2013 r.)

Pilotażowe badania efektywności bibliotek 2014 r. (na podstawie danych z 2013 r.) Piltażwe badania efektywnści biblitek 2014 r. (na pdstawie danych z 2013 r.) Analiza wskaźników funkcjnalnści i wybranych surwych danych statystycznych biblitek pedaggicznych Oprac. w sierpniu 2014 r.

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kmpetencje Internet. Jak z nieg bezpiecznie krzystać? Prjekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć instalacja i zapznanie z pdstawami bsługi przeglądarki internetwej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) ETS (Educatinal Testing Service) t becnie największa na świecie niezależna rganizacja badająca umiejętnści edukacyjne. Uznawana za lidera badań w zakresie edukacji raz twrzenia systemów ceny wiedzy, ETS

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

WIZYTÓWKI FIRMOWE WIZYTÓWKA STANDARD WIZYTÓWKA MINI

WIZYTÓWKI FIRMOWE WIZYTÓWKA STANDARD WIZYTÓWKA MINI AGENCJA Reklamw-Marketingwa MODERNLIGHT ul. Mdrzewiwa 10 37-464 Stalwa Wla tel.: 502 164 328 SERWISY WWW WIZYTÓWKI FIRMOWE Wizytówka WWW jest pdstawwą usługą internetwą w naszej fercie. W ramach usługi

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F:

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F: Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy w Olszewie Brkach Olszew-Brki, marzec 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

I N F O B I Z S E R V E R P R Z E W A G A P R Z E Z I N N O W A C J E BRIEF EMARKETINGOWY SCENARIUSZ AKTYWNOŚCI INTERNETOWEJ

I N F O B I Z S E R V E R P R Z E W A G A P R Z E Z I N N O W A C J E BRIEF EMARKETINGOWY SCENARIUSZ AKTYWNOŚCI INTERNETOWEJ I N F O B I Z S E R V E R P R Z E W A G A P R Z E Z I N N O W A C J E BRIEF EMARKETINGOWY SCENARIUSZ AKTYWNOŚCI INTERNETOWEJ W W W. I N F O B I Z. P L strna 2 z 6 1. C E L E A K T Y W N O Ś C I I N T E

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP.

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP. Słwniczek SWAT: Akademia TROP Szkły Grupy TROP, pcząwszy d Szkły Trenerów Biznesu, Szkły Cachów, Mderatrów Zmiany Kulturwej, Mediatrów, Liderów i Animatrów w Sieci, Ewaluatrów na seminariach dtyczących

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

Informatyka Systemów Autonomicznych

Informatyka Systemów Autonomicznych Infrmatyka Systemów Autnmicznych Uczenie maszynwe: uczenie z nauczycielem i bez nauczyciela. Kamil Małysz Spis treści I. Wstęp...3 II. Pczątki uczenia maszynweg...3 III. Zastswania w praktyce...4 IV. Metdy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - knspekt lekcji biblitecznej dla klasy v szkły pdstawwej Marzenna Przybyszewska, Bibliteka Pedaggiczna w Truniu 1 Czas trwania lekcji: 90 minut CEL: pznanie źródeł infrmacji,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz Innwacyjne metdy pzyskiwania danych spłecznych jak narzędzie pdnszenia dstępnści, jakści i efektywnści usług publicznych świadcznych przez samrządy Mariusz Wachwicz Wpływ badań prfilaktycznych na szanse

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nr4/2013. BENCHMARKING - Czy coś o tym wiemy? W biznesie wszystko jest jasne!

Strona 1. Nr4/2013. BENCHMARKING - Czy coś o tym wiemy? W biznesie wszystko jest jasne! 4 Nr4/2013 Biuletyn infrmacyjny prjektu: Przede Wszystkim Jakść pprawa jakści usług świadcznych przez JST dzięki mdernizacji prcesów zarządzania i pdniesieniu kwalifikacji pracwników Szanwni Państw, Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN Sieć współpracy na rzecz nwczesnej szkły zawdwej www.kz.rcre.plskie.pl Regulamin knkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN 1 Uczestnicy Knkursu W knkursie mgą uczestniczyć uczniwie szkół birących udział w prjekcie systemwym

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska

SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska 1) Ogólne wprwadzenie d dyskusji i pdanie gólnych zasad 1. Pwitanie uczestników i wyjaśnienie celu sptkania (w tym infrmacje prjekcie) trener/ mderatr. 2.

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla nwy wymiar kmunikacji dla U R Z Ę D U VidCm.pl Sp. z.. tel. +48 (32) 450 20 85 fax +48 (32) 450 20 86 biur@vidcm.pl www.vidcm.pl 40-156 Katwice; Al. Krfanteg 125a KRS0000253137, Sąd Rej. w K-cach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji!

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji! Pitr Frąckwiak 1 Instytut Lgistyki i Magazynwania GS1 Plska Autmatyzacja pracy w magazynie tylk na bazie standardw zakdwanych infrmacji! W rzeczywistści magazynwej zachdzi szczególne zaptrzebwanie na rzetelne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu.

Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu. Chmura bliczeniwa. Rzwiązania dla biznesu. Autrzy: Jthy Rsenberg, Arthur Mates Odkryj wielką mc chmur bliczeniwych i ptencjał, jaki kryją w sbie! C t jest chmura bliczeniwa? Kiedy krzystać z chmur, a kiedy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Metody oceny procesu usługowego

Metody oceny procesu usługowego Wykład 9. Zarządzanie jakścią usług dr inż. Anna Dbrwlska Metdy ceny prcesu usługweg Tajemniczy klient (Mystery Shpping- MS) Audit prcesu usługweg (ang. WTA - Walk-thrugh Audit) Metdy ceny jakści usług

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Białystok 2010

INFORMATOR. Białystok 2010 INFORMATOR Białystk 2010 1 SPIS TREŚCI DLACZEGO MY?? POZYCJONOWANIE POZYCJONOWANIE SZEROKIE (lng tail) LINKI SPONSOROWANE (AdWrds) DORADZTWO / AUDYT POZYCJONOWANIE PR (SEO PR) E-MARKETING 2 DLACZEGO MY?

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

Efektywne wspieranie procesu projektowego

Efektywne wspieranie procesu projektowego Wrk smarter nt harder Efektywne wspieranie prcesu prjektweg Rzeczywistść Knkurencja Terminwść Życie na krawędzi zmian technlgicznych Ścisłe budżety 1 Elementy prjektów Specyfikacja Prgramwani e Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie 1 mtywwać siebie O c w tym chdzi? Czy pmyślałeś już sbie: T mi się przecież nie mże przydać! lub T jest dla mnie p prstu za trudne! alb Dziś nie mam żadnej chty d nauki!? Jeśli tak, t zapewne walczyłeś

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach projektu ZEWnętrza

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach projektu ZEWnętrza Warsztaty grafiki kmputerwej ZEWnętrza SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach prjektu ZEWnętrza Zajęcia pprzedzne zapznaniem się z prjektem aranżacji wnętrza pracwni artystycznej, stanwiącym pdpwiedź

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń językwych, ZP_8_2011 Numer głszenia: 41678-2011; data zamieszczenia: 11.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo