Biznes plan. materiał pomocniczy. Opracowanie: Waldemar Czachorowski. Warszawa, maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznes plan. materiał pomocniczy. Opracowanie: Waldemar Czachorowski. Warszawa, maj 2010"

Transkrypt

1 Biznes plan materiał pomocniczy Opracowanie: Waldemar Czachorowski Warszawa, maj 00 Niniejszy dokument został opracowany w następującym układzie: Częśd : prezentacja Częśd : zadania i przykłady Częśd : case study Uzupełnieniem dokumentu są materiały opracowane i przekazane uczestnikom w formie elektronicznej. Obok zasadniczego materiału merytorycznego (Skrypt biznes plan), przekazane zostaną (chętnym) opracowania dotyczące poszczególnych części merytorycznych, które zostaną omówione z wykorzystaniem dwiczeo i przykładów. Dotyczy to głównie części kosztowej i finansowej. Waldemar Czachorowski

2 CZĘŚD : PREZENTACJA Biznes plan Metody i techniki Waldemar Czachorowski ALK, KMIiZI Wiedza Odbiorca Pomysł Biznes plan Konstrukcja Ryzyko Wiarygodność P P P P P P P Biznes plan Tworzenie Wybór Pomysł Wiedza Metody Metody Wiarygodność Ryzyko Odbiorca Konstrukcja

3 Tło problemowe Wejście Źródło: ORGANIZACJA Podstawy organizacji i zarządzania M.Kostera Wyd. WSPiZ Warszawa 998 OBIEKT: pomysł, projekt, firma, Wyjście Wiedza Mała Duża II poziom D aspiracji E Prosty F Wzrost ryzyka Złożony Typ problemu I poziom aspiracji A C G czas B Wiedza I Faza II Faza III Faza IV Faza V Faza VI Faza Inicjacja Ekspansja Dojrzałość Dryfowanie Załamanie Upadek Metody: Analiza makrootoczenia PEST Polityczno/prawne: prawa monopolowe; prawa ekologiczne; podatki handel zagraniczny prawo pracy stabilność rządów PEST Społeczne: demografia podział dochodów mobilność społeczna zmiany stylu życia stosunek do pracy i czasu wolnego poziom edukacji konsumeryzm Ekonomiczne: cykle koniunkturalne trendy PNB stopa % podaż pieniądza; inflacja % bezrobotnych dochody gospodarstw dom. dostępność i koszt energii Technologiczne wydatki rządowe na B+R wysiłki rządu i firm na rzecz nowych technologii nowe odkrycia lub ich rozwój Szybkość stosowania technologii poziom zacofania PEST-M PESTELIM Graficzne przedstawienie scenariuszy Scenariusz pesymistyczny Sfera międzynarodowa Sfera prawna Sfera społeczna BURZLIWOŚĆ OTOCZENIA, STOPIEŃ UZALEŻNIENIA STOPIEŃ JEDNORODNOŚCI I USTRUKTURALIZOWANIA Scenariusz najbardziej prawdopodobny Scenariusz optymistyczny Sfera technologiczna Sfera ekonomiczna

4 Interpretacja Analiza burzliwości otoczenia i stopnia uzależnienia organizacji od jego zmian (rozpiętość pomiędzy scenariuszami + i - ). Analiza jednorodności i ustrukturalizowania otoczenia (rozpiętość w scenariuszu najbardziej prawdopodobnym). Analiza szans i zagrożeń w poszczególnych sferach (przesunięcie w stronę + lub - ) Analiza trendów wiodących w scenariuszu najbardziej prawdopodobnym (silny wpływ, wzrost prawdopodobieństwa). Analiza trendów w scenariuszu niespodziankowym (silny wpływ, ale spadek prawdopodobieństwa). UWAGI: Przygotowanie scenariuszy jest dopiero podstawą do dalszej pracy. Należy dokładnie prześledzić każdy ze scenariuszy i znaleźć dominujące czynniki. Porównać wnioski płynące z każdego scenariusza i sprawdzić ich wpływ na organizację. OTOCZENIE KONKURENCYJNE Poziomy rozpoznania konkurencyjnych firm poziomo pierwszy konkurencja bezpośrednia, poziom drugi konkurencja substytucyjna, poziom trzeci konkurencja potencjalna, dodatkowo udział w rynku równy lub rosnący w szybszym tempie niż inni strategia rynkowa agresywna, nastawiona na zwiększenie udziału w rynku zyski powyżej przeciętnej produkty/usługi nowe, wysoka jakość firma z lepszą strukturą kosztów firma z lepszą technologia produkcji/świadczenie usług firma ze sprawna logistyką firma ze skuteczny system i naboru i selekcji naboru Analiza branży/sektora Sektor jako punkt odniesienia (definicja sektora) Korzystanie z tych samych źródeł zaopatrzenia Zaspokajania tej samej potrzeby Stosowanie podobnych technologii Na danym obszarze geograficznym Podstawowe obszary: Najważniejsze kryteria charakteryzujące branżę/sektora (np. wzrost rynku, zasięg geograficzny, ekonomia skali, efekt doświadczenia, wymagania kapitałowe, etc.); Jakie są dominujące czynniki wpływające na branżę/sektor; Kluczowe czynniki sukcesu; Analiza atrakcyjności sektora (Model 5-ciu sił); Analiza relacji konkurencyjnych (Mapy grup strategicznych); Analiza konkurentów (podeście do strategii, kolejne ruchy); Przyszłość sektora i jego struktury;

5 Czynnik Cyfrowy Polsat CCP PCM Holicon Ocena Max Metody: Benchmarking Stosowana technologia Nowoczesność Doświadczenie Ilość agentów Kwalifikacje agentów Wydatki na szkolenia Koszty obsługi Głębokość i szerokość usług Udział w rynku Rozpoznawalność marki Atmosfera pracy System motywacyjny Jakość obsługi klienta Dostępność operatorów telekom Dostępność outbound Zaplecze analityczne SLA Automatyzacja procesów Integracja z systemami wewnętrznymi Elastyczność na zmiany ruchu Rotacja personelu Koszty rekrutacji personelu Suma Metody: Model 5 sił konkurencji wg M.E.Portera Po co robi się analizę 5 sił? aby wiedzieć, czy opłaca się inwestować w daną branżę/sektor aby rozpoznać pozycję naszej firmy w ramach sektora aby podjąć działania broniące naszą pozycję w ramach sektora Potencjalni wchodzący Dostawcy Siła przetargowa dostawców Groźba nowych wejść Konkurencja w sektorze Rywalizacja między istniejącymi firmami Nabywcy Groźba pojawienia się substytutów Siła przetargowa nabywców Substytuty (M.Porter, Strategia Konkurencji, PWE 99)

6 Metody: Ocena atrakcyjności sektora Lp. Kryterium oceny sektora Waga kryterium od do Wartość kryterium od do 5 Ocena ważona Wielkość rynku Przewidywana stopa wzrostu rynku Stopień koncentracji sektora Ostrość walki konkurencyjnej Wysokość barier wejścia Wysokość barier wyjścia Groźba pojawienia się substytutów Groźba pojawienia się nowych produktów Pewność zaopatrzenia Stabilność technologiczna Możliwość różnicowania produktów Elastyczność cenowa popytu Sezonowość Kapitałochłonność sektora Zagrożenie środowiska przyrodniczego Łączna ocena 0 źródło: G. Gierszewska, M.Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 99, str. 05 Metody: Grupy Strategiczne Grupy strategiczne w ramach branży tworzą firmy mające podobne aktywa i dlatego realizujące podobne strategie Zmienne wpływające ocenę: ) Preferencje Klientów (np. Kluczowe czynniki sukcesu), np.: stopień specjalizacji, pozycja kosztowa i cenowa, tłoczenie lub ssanie w kanałach dystrybucji, jakość wyrobu, stopień integracji pionowej, zakres systemu obsługi, typ współpracy z dostawcami mogą być różnie rozumiane przez konkurentów. ) Menedżerowie firm mają różne cele, wartości i nastawienia (np. do ryzyka) co prowadzi do tworzenia odmiennych strategii. ) Trudności i przełomy w otoczeniu (np. nowe technologie, kryzys, nowi konkurenci) lub nowa era w cyklu życia branży prowadzą firmy do strategicznych inwestycji (materialnych i niematerialnych), które zwiększają różnorodność firm w ramach branży. ) Firmy należące do różnych grup strategicznych mogą mieć kompletnie inne możliwości eksploatacji szans pojawiających się w otoczeniu. W rezultacie relatywna zyskowność firm w różnych grupach zmienia się w czasie.

7 SPECJALIZACJA Budowa map grup strategicznych określenie i zdefiniowanie sektora określenie liczby i rodzaju konkurentów w danym sektorze (główne charakterystyki) określenie kryteriów, które najsilniej różnicują strategie przedsiębiorstw w sektorze (kilka kryteriów i ich kombinacje) wyznaczenie na powstałych mapach pozycji każdego przedsiębiorstwa wyznaczenie na mapie miejsca każdej grupy strategicznej w postaci kół (wielkość koła powinna być proporcjonalna do udziału w rynku danej grupy strategicznej) Przykładowe kryteria różnicujące strategie przedsiębiorstw w sektorze: Jakość wyrobu Wykorzystywane technologie Specjalizacja asortymentowa Ceny produktu Koszty produkcji Zakres obsługiwanego rynku Rodzaj klientów Sieć dystrybucji Integracja pionowa/pozioma!!! Przyjęte kryteria muszą być istotne i odpowiadające specyfice analizowanego sektora!!! Mapa grup strategicznych w hipotetycznym sektorze pełny asortyment wyrobów GRUPA A Pełny asortyment, integracja pionowa, niskie koszty wytwarzania, ograniczona obsługa klientów, umiarkowana jakość. GRUPA C Ograniczony asortyment, montaż wyrobów finalnych, średnie ceny, bardzo dobra obsługa klientów, niska jakość, niska cena. wąski asortyment wyrobów GRUPA D Wąski asortyment, duży stopień automatyzacji, niskie ceny, niski stopień obsługi klientów. GRUPA B Wąski asortyment, montaż wyrobów finalnych, wysokie ceny, wysoka technika, wysoka jakość. wysoki stopień integracji pionowej INTEGRACJA PIONOWA niski stopień integracji pionowej (M.Porter, Strategia Konkurencji, PWE 99)

8 Grupy strategiczne i rywalizacja - poziomy analizy Rynkowa współzależność - im bardziej różne grupy są zależne od tego samego zbioru klientów, tym ostrzejsza jest rywalizacja (np. rynek nawozów sztucznych). Stopień zróżnicowania wyrobu - im mniej zróżnicowane są wyroby różnych grup, tym ostrzejsza jest rywalizacja (np. rynek wody mineralnej). Liczebność i wielkość grupy - im więcej jest grup zbliżonych pod względem wielkości, tym bardziej ich strategiczna asymetria zwiększa konkurencyjność (np. rynek samochodów). Odległość strategiczna - im mniejsza odległość pomiędzy grupami, tym silniejsza będzie rywalizacja. Grupy strategiczne - warunki Jasne określenie zmiennych strategicznych definiujących bariery mobilności w danym sektorze Jasne określenie grup ważnych i marginalnych Jasne zdefiniowanie opcji strategicznych na poziomie grupy: Stworzenie nowej grupy Przeniesienie się do lepszej grupy Wzmocnienie własnej grupy strategicznej Jasne określenie tendencji do ruchów grup w ramach sektora, oraz pomiędzy grupami - pomoc w prognozowaniu siły rywalizacji i potencjalnych reakcji sektora, grup i firm Strategia konkurencyjna: Pozycyjna wg M.E.Portera Pozycja niskiego kosztu Unikalność postrzegana przez klienta SZEROKI zasięg konkurencji LIDER KOSZTOWY DYFERENCJACJA WĄSKI zasięg konkurencji KONCENTRACJA Ugrzęźnięcie (stuck in the middle) (Na podstawie: M.Porter, Strategia Konkurencji, PWE 99)

9 Strategia niekonkurencyjna : Blue Ocean Strategy Rynkowy Wszechświat Czerwony Ocean Błękitny Ocean Branże dziś istniejące Strategia czerwonego oceanu Konkurowanie w istniejącej przestrzeni rynkowej Zwalczanie konkurencji Wykorzystanie istniejącego popytu Konieczność znajdowania kompromisu między wartością a kosztem Uporządkowanie całego systemu działań firmy zgodnie z jej strategicznym wyborem między wyjątkowością a niskimi kosztami Konkurencja przestaje być istotna Branże dziś nie istniejące Strategia błękitnego oceanu Tworzenie wolnej przestrzeni rynkowej Tworzenie i przechwytywanie nowego popytu Przełamanie przymusu kompromisu między wartością a kosztem Uporządkowanie całego systemu działań firmy zgodnie z jej dążeniem do wyjątkowości i niskich kosztów Drogi do przestrzeni rynkowej Branża Koncentracja na konkurencji Koncentruje się na rywalach w branży Koncentracja na tworzeniu Obserwuje alternatywne branże Grupa strategiczna Grupa nabywców Zakres oferty produktu lub usługi Orientacja funkcjonalnoemocjonalna Czas Koncentruje się na pozycji konkurencyjnej w ramach grupy strategicznej Koncentruje się na lepszej obsłudze grupy nabywców Koncentruje się na maksymalizacji oferty wartości produktu lub usługi w granicach wyznaczonych przez własną branżę Koncentruje się na cenie w ramach istniejącej orientacji funkcjonalnoemocjonalnej branży Koncentruje się na przystosowaniu do zewnętrznych trendów w miarę jak się pojawiają Obserwuje różne grupy strategiczne w branży Przedefiniowuje grupę nabywców branży Obserwuje ofertę produktów i usług komplementarnych Na nowo zastanawia się nad funkcjonalno-emocjonalną orientacją swojej branży Przez cały czas uczestniczy w kształtowaniu zewnętrznych trendów

10 Innowacja Wartości ) Zamiast koncentrować się na pokonaniu konkurencji, stawia się na koncentrację na tym, by konkurencja przestała być istotna. ) Stworzenie nowej wartości dla nabywców i własnej firmy, a tym samym otwarcie nowej, wolnej przestrzeni rynkowej. ) Innowacja wartości kładzie jednakowy nacisk na wartość i na innowację. ) Wartość bez innowacji skupia się na budowie wartości w skali małych przyrostów, na czymś co zwiększa wartość, ale nie wystarcza do tego, by wyróżnić się na rynku. 5) Innowacja bez wartości jest zazwyczaj powodowana technologią, bywa pionierstwem rynkowym lub działaniem futurystycznym, często nie trafiając w to, co chcą zaakceptować i za co chcą płacić nabywcy. 6) Innowacja wartości pojawia się tylko wtedy, gdy firmy łączą w jedną całość innowację z użytecznością, ceną i pozycjami kosztowymi Koszty Integruje całą gamę funkcjonalnych i operacyjnych działań firmy Innowacja wartości Wartość dla nabywcy Równoczesne dążenie do wyjątkowości i niskich kosztów. Zorientowanie całego systemu na osiągnięcie skoku wartości zarówno dla nabywcy, jak i dla nich samych. Zasady i ryzyka związane z BOS Zasady związane z formułowaniem strategii Rekonstrukcja granic ryzyka Koncentracja na szerokiej wizji, a nie na liczbach Sięganie poza granice istniejącego popytu Właściwa kolejność elementów strategicznych Zasady dotyczące realizacji strategii Przezwyciężanie głównych przeszkód organizacyjnych Wbudowanie realizacji w strategię Czynnik ryzyka neutralizowany przez każdą z tych zasad Ryzyko poszukiwań Ryzyko planowania Ryzyko skali Ryzyko modelu biznesowego Czynnik ryzyka neutralizowany przez każdą z tych zasad Ryzyko organizacyjne Ryzyko zarządzania Schemat analityczny BOS Zredukuj Które z czynników można zredukować znacznie poniżej standardów branży? Wyeliminuj Które z czynników uważanych w branży za pewnik można wyeliminować? Nowa krzywa wartości Stwórz Jakie czynniki nigdy dotychczas nie oferowane przez branżę należy stworzyć? Wzmocnij Które z czynników należy wzmocnić znacznie powyżej standardów branży?

11 duża Władza mała Metody: Analiza interesariuszy Interesariusze (stakeholders) {oddziaływacze, strategiczni kibice, } to grupy, instytucje i organizacje spełniające dwa warunki: po pierwsze mają swoją stawkę w działaniu firmy, a po drugie są w stanie wywrzeć presję na organizację. Analiza zachowania interesariuszy aktualne działania możliwości współpracy zagrożenia konkurencyjne przesłanki Cele Wytłumaczenie zachowania Stosowane przez interesariuszy strategie Działania wobec poszczególnych interesariuszy Działania wobec wszystkich interesariuszy ofensywne defensywne zmiana reguł gry przeczekanie Analiza koalicji interesów Podobieństwo podejmowanych działań wspólnota interesów (Na podstawie Freeman, 98) Identyfikacja interesariuszy (Krok ): ) Identyfikacja (wymienić), ) Oczekiwanie każdego (cel), ) Na czym oczekiwanie polega, a) Szansa - na czym polega, b) Zagrożenie - na czym polega. Min. Finansów Banki NRL Zarząd. Interesariusze Związki zawodowe Właściciele. Media.. Wewnętrzni: Zewnętrzni: Zarząd, Kadra kierownicza, Specjaliści, Pracownicy, Klienci strategiczni, Dostawcy, Banki, Rada nadzorcza, politycy, Samorząd, Wnioskowanie (Krok ) Na czym polega oczekiwanie: Szansa, Zagrożenie, Poziom zainteresowania, Siła wpływu, Poziom zainteresowania mały duży A Minimalny wysiłek B Informować C D UsatysfakcjonowaćKluczowi gracze

12 Analizy i ich powiązanie Wprowadzenie produktu na rynek Wzrost sprzedaży Etap dojrzałości Spadek sprzedaży Źle Łączna sprzedaż na rynku Czas 80 Oś Y A B C 0 Oś X 80 Oś Y Produkty Oś Y Słabośći Siły Dobrze Dobrze Źle Konkurenci Oś Y Oś X X Y Z Oś Z Dostawcy Klienci 0 Oś Z (np. dostawcy) Metody: Analiza TOWS/SWOT (z wewnątrz na zewnątrz) Liczba Siły Szanse Waga sz sz sz sz sz5 sz6 sz7 sz8 sz9 sz0 interakcji m,00 0 m,50 0 m,00 0 m,00 0 m5 5,00 0 m6,50 0 m7,00 0 m8,00 0 m9,0 0 m0 5,00 0,0 0,80,0,00,0,0 0,60,00,0,0 Waga Liczba interakcji Iloczyn wagi i interakcji Ranga Suma Interakcji 00 Suma Iloczynów Słabości Liczba Szanse Waga sz sz sz sz sz5 sz6 sz7 sz8 sz9 sz0 interakcji s 0,60 0 s,80 0 s 0 s 0 s5 0 s6 0 s7 0 s8 0 s9 0 s0 0,0 0,80,0,00,0,0 0,60,00,0,0 Waga Liczba interakcji Iloczyn wagi i interakcji,8,6 6, 8 6, 6,,,,8 Ranga Suma Interakcji 0 Suma Iloczynów Zestawienie wyników analizy TOWS/SWOT Szanse Zagrożenia TOWS TOWS suma interakcji suma interakcji suma iloczynów 0 suma iloczynów, TOWS/SWOT TOWS/SWOT suma interakcji 8 suma interakcji 6 suma iloczynów 8 suma iloczynów 50,6 SWOT SWOT suma interakcji suma interakcji suma iloczynów suma iloczynów 8 7, TOWS TOWS suma interakcji 0 suma interakcji 0 suma iloczynów suma iloczynów, TOWS/SWOT TOWS/SWOT suma interakcji 9 suma interakcji suma iloczynów 5 suma iloczynów 5,5 SWOT SWOT suma interakcji 9 suma interakcji suma iloczynów 9 suma iloczynów, Siły Słabości Szanse Strategia agresywna (maxi-maxi) polega na maksymalnym wykorzystaniu efektu synergii występującego między silnymi stronami organizacji i szansami generowanymi przez otoczenie. Jest to strategia silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju; do jej specyficznych działań można zaliczyć: aktywne wykorzystywanie pojawiających się szans, wzmacnianie pozycji na rynku, przejmowanie organizacji o tym samym profilu, koncentrację zasobów na konkurencyjnych produktach. Strategia konkurencyjna (mini-maxi) polega na eliminowaniu słabych stron funkcjonowania organizacji oraz budowaniu jej konkurencyjnej siły przez maksymalne wykorzystanie istniejących szans sprzyjających rozwojowi. Do działań składających się na ten rodzaj strategii można zaliczyć: powiększenie zasobów finansowych, powiększenie zasobów handlowych, ulepszanie linii produktów, zwiększanie produktywności, redukcję kosztów, usprawnianie organizacji, inwestowanie w utrzymanie przewagi konkurencyjnej, powiększanie już istniejącej lub stworzenie nowej, potrzebnej do dorównania konkurentom. Zagrożenia Strategia konserwatywna (maxi- mini) polega na minimalizowaniu negatywnego wpływu otoczenia przez maksymalne i zarazem aktywne wykorzystanie potencjału tkwiącego w organizacji. W szczególności do działań charakterystycznych dla tego typu strategii można zaliczyć: selekcję produktów, segmentację rynku, redukcję kosztów, ulepszanie produktów konkurencyjnych, rozwój rynków, rozwój produktów, wchodzenie z nowymi produktami na nowe rynki. Strategia defensywna (mini-mini) polega na zapewnieniu przetrwania przez minimalizowanie wpływu występujących wewnątrz firmy zarówno słabości, jak i zagrożeń trony otoczenia. W innej sytuacji strategia ta powinna prowadzić do wyciągnięcia maksymalnych korzyści przed zlikwidowaniem firmy. W ramach działań związanych z tą strategią można wyróżnić: redukcję kosztów, zmniejszenie zdolności produkcyjnych i zatrzymanie procesu inwestowania.

13 Główne przekroje klasyfikacji kosztów RZ zmienne i stałe, K zm K s Q Q K zm kontrolowane i niekontrolowane, istotne i nieistotne, utopione, utraconych korzyści, Q Q Analiza BEP jednostka pieniężna P - Przychody całkowite MARŻA Wynik operacyjny BEP K -Koszty całkowite Koszty zmienne STRATA Koszty stałe jednostka miary BEP = KS c j - kz KS i c ij - kz i j BEP = i=,,...n KS n i (c ij kz ij ) BEP =? n i (c ij kz ij ) - KS = W.op. i=,,...n Wzór ogólny Analiza wieloasotymentowa

14 CZĘŚD : Zadania i przykłady Zad.. Proszę zapisad kolejne zdarzenia gospodarcze na kontach. Zbudowad na tej podstawie bilans.. Właściciel za własne pieniądze kupił maszynę wartości Pozostałe oszczędności (5.000) ulokował w postaci gotówki na koncie firmy.. Następnie kupił nieruchomośd za.000 i materiały za.000, ale mając tylko musiał wziąd kredyt.. Z połowy materiałów wytworzono produkcję o wartości 900 i sprzedano ją z odroczeniem płatności. 5. Firma rozwijała się zaciągając kolejny kredyt: a. kupuje dodatkowe wyposażenie za.000, b. kupuje następną partię materiałów za.000, c. tworzy sobie rezerwę gotówki w wysokości Firma nabywa materiały o wartości.000, ale nie płaci za nie natychmiast. 7. Z materiałów wartości.000 wytworzono produkcję i sprzedano ją za 5.500, otrzymując jednak w gotówce tylko Firma inkasuje należności w wysokości Firma spłaca częśd swych zobowiązao w wysokości.800. BILANS FIRMY X NA DZIEO.XII AKTYWA KWOTA PASYWA KWOTA Zad.: Zdolnośd produkcyjna przedsiębiorstwa wynosi.000 sztuk. Na podstawie dotychczasowych zamówieo roczny plan produkcji wynosi.000 sztuk. Cena została skalkulowana na,50 zł/szt. Odbiorca zaproponował zakup (dodatkowo) 500 sztuk, ale w cenie 0 zł/szt. Należy ocenid ofertę dysponując informacjami: zmienne (jednostkowe) koszty wytworzenia i sprzedaży 8,00 stałe koszty wytworzenia i sprzedaży (roczne) dotychczasowa cena sprzedaży,50 Kalkulacja A: Rachunek kosztów pełnych dla 000 *szt.+: koszt zmienny (.000 * 8,00).000 koszt stały pełny koszt.000 Pełny koszt jednostkowy =.000 :.000 =,00 A: PRZYJMUJEMY / ODRZUCAMY

15 Kalkulacja B: PORÓWNAWCZY RACHUNEK KOSZTÓW: Przychód ze sprzedaży Koszty zmienne = Marża Koszty stałe = Wynik na działalności operacyjnej PLANOWANA DOTYCHCZAS WIELKOŚD PRODUKCJI PLANOWANA, ŁĄCZNIE Z ZAMÓWIENIAMI B: PRZYJMUJEMY / ODRZUCAMY Zad.. A. Rozpatrzmy wybór środka komunikacji w podróży do pracy. Możemy dojeżdżad własnym samochodem lub środkiem komunikacji miejskiej. B. Firma X rozważa decyzję uruchomienia produkcji podzespołów wytwarzanego wyrobu gotowego we własnym zakresie lub zakupu w wyspecjalizowanym przedsiębiorstwie Y. Firma X posiada wolne moce produkcyjne. Potrzeba do produkcji partii podzespołów wynosi 500 szt. Poniżej skalkulowano koszty wytworzenia podzespołu. Oferowana przez Y partia 500 szt. kosztowałaby 7000 zł. Wyszczególnienie Zestawienie kosztów produkcji istotnych. Materiały bezpośrednie Robocizna bezpośrednia Pozostałe koszty zmienne Koszty stałe Razem Zestawienie kosztów dotyczące zakupu podzespołów / sprawdzenie rachunku / Wartośd zakupionych podzespołów... Koszty stałe firmy X... Razem koszty...

16 C Firma używa maszynę, którą zakupiła 5 lat temu. Normatywny okres użytkowania maszyny wynosi 0 lat, a więc stopa amortyzacji wynosi 0% w skali roku. Maszyna została zakupiona za 0 000,- i nie była w badanym okresie przeszacowywana. Jej obecna wartośd netto wynosi 5 000,- i umorzenie także 5 000,-. Właściciel firmy zastanawia się nad wymianą starej maszyny na nową, która ma normatywny okres użytkowania 5 lat, a więc stopę amortyzacyjną 0%. Maszyna ta kosztuje obecnie 8 000,-. Obydwie maszyny są amortyzowane w sposób liniowy i nie mają tzw. wartości złomowej po skooczeniu okresu użytkowania. Obecna wartośd likwidacyjna starej maszyny wynosi 000,-. W wyniku zainstalowania nowej maszyny zmniejszą się koszty zmienne produkcji z 0,- do 7,-. W ciągu najbliższych 5 lat firma będzie wykorzystywała całkowitą zdolnośd produkcyjną wynoszącą 5000 sztuk wyrobów rocznie. Jaką decyzję należy podjąd? Koszty zmienne Treśd Stara maszyna Nowa maszyna Koszty istotne Amortyzacja Amortyzacja starej maszyny odpisana w straty przy kupnie nowej Sprzedaż starej maszyny Zakup nowej maszyny RAZEM D Dla wytworzenia części A firma X musiałaby zrezygnowad ze zlecenia produkcyjnego realizowanego na rzecz firmy Z, na którym osiągała zysk w wysokości 800 zł (wariant I); 80 zł (wariant II). Koszty wytworzenia części A zł. Oferta zakupu tych części zł. Zestawienie kosztów istotnych : wariant I wariant II Koszty produkcji części Koszty utraconych korzyści Razem koszty istotne Zad.. Hurtownia owoców cytrusowych dzierżawi magazyny nie posiadające właściwej klimatyzacji. Straty w procesie magazynowania wynoszą 0 % wartości sprzedaży. Opłacono czynsz dzierżawny w wysokości tys. za cały rok, który w sytuacji odstąpienia od umowy nie podlega zwrotowi. Firma otrzymała ofertę dzierżawy magazynu przystosowanego do przechowywania cytrusów za 0 tys. (0 miesięcy). Oszacowano, że w nowym magazynie straty obniżą się do poziomu,5 % sprzedaży. Wartośd przechowywanych w miesiącu owoców wynosi 0 tys.

17 Koszty zmiany powierzchni magazynowej: Koszty utopione / opłacony czynsz / : x 0... Koszty czynszu nowy magazyn... Straty w procesie magazynowania w nowym magazynie... Razem.... Koszty utrzymania dotychczasowej powierzchni magazynowe... Straty w procesie magazynowania w starym magazynie... Które pozycje można uznać jako KOSZTY UTOPIONE? Zad.5: A. MARŻA BEZPIECZEOSTWA Poniżej podane są przykładowe dane dwóch firm. Dla każdej z nich obliczyd BEP, marże bezpieczeostwa oraz współczynnik marży bezpieczeostwa. FIRMA X FIRMA Y K s K s k zj 50 k zj 00 c j 500 c j 500 Sprzedaż obu firm jest taka sama i wynosi.000 *szt.+ Polecenia:. Obliczenie progu rentowności:. Marża bezpieczeostwa: Marża bezpieczeostwa = przychody ze sprzedaży BEP ( wartościowo).obliczenie współczynnika marży bezpieczeostwa: Interpretacja wyników: Współczynnik marży bezpieczeostwa = marża bezpieczeostwa / przychody ze sprzedaży

18 B. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI Dane : - max zdolności produkcyjne q =.000 * szt. + - cena p= [ j.p. ] - koszty stałe K s = 7.000[ j.p. ] - jednostkowe koszty zmienne k z = 6.5 [ j.p. ] Zbuduj i zinterpretuj arkusz analityczny, uwzględniając następujące aspekty decyzyjne:. Zmiana czynników o 0% (każdy z czynników zmienia się oddzielnie). Warunki pesymistyczne (wszystkie czynniki zmieniają się negatywnie o 0%). Wielkości graniczne Interpretacja wyników: C: WIELOASPEKTOWA ANALIZA BEP Przedsiębiorstwo X S.A. zajmuje się produkcją koszulek (głównie sportowych). Produkcja i sprzedaż zorientowane są głównie na odbiorcę detalicznego. Firma zanotowała spadek sprzedaży, który spowodowała konkurencja zagraniczna. W 009 roku raport z księgowości wykazywał, że przedsiębiorstwo zanotowało najniższy zysk od 0 lat.prognozy na 00 wykazują, że jeśli zostanie utrzymana dotychczasowa strategia sprzedaży to spadek sprzedaży pogłębi się. Zarząd uważa, żeby zabezpieczyd odpowiedni zwrot z kapitału należy wypracowad zysk na poziomie $. Dyrektor zwołał zebranie wszystkich szefów działów. Na spotkaniu szef ds. marketingu przedstawił możliwe do przyjęcia warianty strategii marketingowych, mających sprostad wymaganiom Zarządu. Grupa ma również do dyspozycji rachunek wyniku finansowego przedsiębiorstwa za 009 rok. Przychody ze sprzedaży ( szt.* 0 $) Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów: Koszty zmienne: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie inne zmienne koszty fabryczne Stałe koszty fabryczne Koszty administracyjne Koszty sprzedaży : prowizja ( % sprzedaży ) koszty transportu koszty stałe sprzedaży Koszty ogółem Wynik na działalności operacyjnej Traktowane w przykładzie jako zmienne na jednostkę.

19 PRZYGOTUJ ANALIZĘ DLA NASTĘPUJĄCYCH WARIANTÓW :. 0 % redukcja w cenie sprzedaży spowoduje ( wg prognoz ) wzrost popytu o 0%.. Na podstawie zapytania ofertowego od dużego hurtownika przewiduje się sprzedaż (dodatkowo) szt. Transakcja dojdzie do skutku, jeżeli uzgodnimy cenę sprzedaży. W przypadku realizacji tego przedsięwzięcia należy uwzględnid: wzrost kosztów stałych o $; hurtownik ponosi koszty transportu i nie będzie pobierał żadnej prowizji od sprzedaży; poniesione zostaną dodatkowe koszty opakowania 0,5 $/szt.. Redukujemy cenę sprzedaży o 0% i jednocześnie przeprowadzamy kampanię reklamową (0.000). Działania te (prognozują specjaliści) spowodują maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych ( szt.). Propozycja i uzasadnienie: Zad 6. Przykład: Szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy Na podstawie poniższych danych należy ustalid zapotrzebowanie na kapitał obrotowy określid wielkośd niedoboru / nadwyżki kapitału obrotowego. AKTYWA PASYWA Gotówka 500 Zobowiązania wobec dostawców 500 Należności 000 Pozostałe zobowiązania bieżące 000 Zapasy 000 Ogółem zobowiązania bieżące 500 Aktywa bieżące 6500 Zadłużenia długoterminowe 500 Aktywa stałe 000 Kapitał własny 500 Aktywa ogółem 7500 Pasywa ogółem 7500 Dodatkowe informacje sprzedaż bieżąca 5000 przewidywany poziom sprzedaży 8750 przewidywany zysk netto 500 amortyzacja 50 planowane inwestycje 00

20 Rozwiązanie:. Ustalamy przewidywaną wielkośd aktywów bieżących: Ab Zb Zb S Ab S S 5000 O O. Ustalamy przewidywaną wielkośd zobowiązao bieżących:. Ustalamy zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 0 S ZKO Ab Zb Ustalamy wielkośd kapitału stałego: KC E Zdd Ustalamy wielkośd majątku trwałego: Mt Ustalamy wielkośd kapitału obrotowego: KO KC Mt Ustalamy niedobór / nadwyżkę kapitału obrotowego: KO KO ZKO Wynik ujemny świadczy o powstaniu niedoboru kapitału obrotowego. Firma musi więc zwiększyd rozmiary kapitału stałego (własny plus kredyt długoterminowy) lub zaciągnąd kredyt krótkoterminowy w wysokości 550 tys.zł, aby nie zalegała z bieżącymi płatnościami. Zad 7: A) Wartośd przyszła FV t = PV * ( + r ) * ( + r )*...* ( + r n ) Poszukujemy wartości przyszłej zł. złożonych na rachunku -letnim oprocentowanym w wysokości 0%. FV = *( + 0.0) = *. = 00 zł * * *.0 00 zł

21 Poszukujemy wartości przyszłej zł. złożonych na rachunku -letnim oprocentowanym zmiennie w wysokości - r = 0%, r = 5%, r = 0%. FV = *( + 0.0)*( + 0.5)*( + 0.0) = *.58 = zł * * * zł B) Wartośd bieżąca PV = FV t * ( + r ) * ( + r ) *...* ( + r ) n Poszukujemy wartości bieżącej 00 zł otrzymanych za lata przy oprocentowaniu w wysokości 0%. PV = 00 * ( + 0.0) = 00 * /.0 = /.0 = /.0 = zł Poszukujemy wartości bieżącej zł otrzymanych za lata przy oprocentowaniu w wysokości r = 0%, r = 5% i r = 0%. PV = * ( + 0.0) * ( + 0.5) * ( ) = = * 0.8 * *

22 /.0 = /.5 = /.0 = zł C) Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych Rozważmy dwa projekty inwestycyjne, umożliwiające zwiększenie zysków. Projekt A o przewidywanym okresie eksploatacji 6 lat wymaga nakładów w wysokości 0 tys. zł i w oparciu o szczegółową kalkulację przewiduje się coroczną nadwyżkę finansową w wysokości tys. zł. Projekt B, również o 6 letnim okresie eksploatacji, wymaga 70 tys. zł nakładów, a przewidywane w kolejnych latach nadwyżki wynoszą odpowiednio: 5, 5, 5, 50, 80 i 70 *tys. zł+. Określid okres zwrotu( wariant), i zdyskontowany okres zwrotu ( wariant) dla obu projektów. Stopa dyskontowa równa %. Rozwiązanie: Wariant obliczenie zwrotu dla projektów A i B PROJEKT A PROJEKT B Koniec roku Nadwyżka roczna Nakłady skompensowane nadwyżką Nadwyżka roczna Nakłady skompensowane nadwyżką , ,00,00-99,00 5,00-5,00,00-68,00 5,00-0,00,00-7,00 5,00-75,00,00-6,00 50,00-5,00 5,00 +5,00 80,00 +55,00 6,00 +56,00 70,00 +5,00 86,00 +56,00 95,00 +5,00 W projekcie A nadwyzki roczne są stałe i wówczas okres zwrotu jest ilorazem nakładów i pojedynczej nadwyżki: 0 / =,9 roku, tzn. nieco więcej niż lata i miesiące.

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Analiza otoczenia bliższego

Analiza otoczenia bliższego Analiza otoczenia bliższego Model 5 sił Portera Model 5 sił Portera Analiza sektora działalności poprzez zbadanie 5 czynników kształtujących jego atrakcyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów: I.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE PYTANIA 1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE 2. CZY ZGADZASZ SIĘ Z TWIERDZENIEM, ŻE DECYZJE TAKTYCZNE SĄ NAJWAŻNIEJSZE DLA ORGANIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE mgr Filip Januszewski Metody bezscenariuszowe Ekstrapolacja trendów Analiza luki strategicznej Opinie ekspertów metoda delficka 2 Ekstrapolacja trendów Prognozowanie na podstawie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Strategie w układzie produkt/rynek

Strategie w układzie produkt/rynek Strategie Strategie w układzie produkt/rynek Wzrost Produkcji Rozwój Rozwój produktu Dywersyfikacja Rezygnacja z rynku Penetracja Rozwój rynku Likwidacja firmy Kryzys Wycofanie produktu Wzrost rynku Strategie

Bardziej szczegółowo

akademia controllingu

akademia controllingu III 1 PLAN STRATEGICZNY ODDZIAŁ... Sporządzony przez... 1. Obraz przewodni Wizja, misja, zadania przedsiębiorstwa 2. Cele Na 5 lat 3. Strategie Drogi, sposoby osiągnięcia celów 4. Założenia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Załącznik nr 3 do Regulaminu BIZNESPLAN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna projekty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Co to jest biznes plan?

Co to jest biznes plan? Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Od Autora TOM I MONOGRAFIA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO ROZWAŻANIA TEORETYCZNE

SPIS TREŚCI. Od Autora TOM I MONOGRAFIA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO ROZWAŻANIA TEORETYCZNE iii SPIS TREŚCI Od Autora ix TOM I MONOGRAFIA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO ROZWAŻANIA TEORETYCZNE ROZDZIAŁ I. Ogólna Charakterystyka Polskiej Energetyki 1. Wstęp 1 2. Wprowadzenie 3 3.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan Strona 1 1

Biznes Plan Strona 1 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Pierwsze kroki młodego biznesu Biznes Plan Strona 1 1 NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO w PLANOWANIU BIZNESOWYM SYSTEMATYCZNE Oddziałuje na cały rynek Jest ryzykiem zewnętrznym Firma

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zarządzanie strategiczne kierunek: Zarządzanie WYKŁAD III dr Rafał Kusa Plan wykładu 1. Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego (makrootoczenia) organizacji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . (imię i nazwisko bezrobotnego/wnioskodawcy) KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Krótki opis działalności Projekt opracowany przez Doradców Zawodowych PUP w Jarosławiu na wyłączny

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Podstawowa literatura Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy...

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy... Załącznik nr 3 Biznesplan W ramach Projektu: Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, realizowanego przez Województwo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Budżetowanie i zarządzanie kosztami. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Budżetowanie i zarządzanie kosztami. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Budżetowanie i zarządzanie kosztami tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE. WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE. WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing 1. Produkować samemu czy zlecić wytwarzanie na zewnątrz ( outsourcing)? Rozstrzygnięcie tego problemu decyzyjnego wymaga porównania ceny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo