Piosenki i pieśni religijne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piosenki i pieśni religijne"

Transkrypt

1 Piosenki i pieśni religijne Ś P I E W N I K 1. Jezus jest pośród nas, FG obecny tu w Duchu swym. C a Wszystkich nas wzywa - zbliżcie się. F G C (C7) x 2 Znów dotknij serc nasz Panie, F G napełń nas swym Duchem. C a Dotknij serc nasz Panie, napełń nas. F G C (C7) x 2 2. Duchu Miłości wylewaj się na nas D A h fis z przebitego Serca Jezusa, Jezusa. G D e G A 3. Jezu, niech Twój Duch modli się we mnie. C F G Niech Twój Duch oświeca moje życie, C a niech Twój Duch przemienia moje serce F G czyniąc je mieszkaniem godnym Ciebie. F G C A wszystko inne niech nabiera wartości C, F G w jasności Twej niezmiennej. F G C (F G) 4. Nie bój się, nie lękaj się d A7 d A7 Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy. d C F C, d A Zostań tu, i ze mną się módl razem czuwajmy, razem czuwajmy. Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego P U S T E L N I A CZATACHOWA Pokładam w Panu ufność mą / Ps 130 / Ref.: Pokładam w Panu ufność mą, e zawsze ufam Jego Słowu. a h e 1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie: e D - Racz wysłuchać Panie prośby mej! D e Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie. e G Usłysz modły i błagania. D e 2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie któż przed gniewem Twoim ostoi się? Lecz ufamy, że przebaczysz winy, byśmy kornie Ci służyli. 3. Całą ufność mą pokładam w Panu, dusza moja ufa Jego Słowu. Tęskniej czeka dusza moja Pana, niż jutrzenki nocne straże. 4.Tęskniej niż jutrzenki nocne straże niechaj Pana czeka Boży Lud,

2 bo u Pana znajdzie zmiłowanie i obfite odkupienie. 6. Pan jest mocą swojego ludu D h e G D Pieśnią moją jest Pan. e A Moja tarcza i moja moc, G A D On jest mym Bogiem - nie jestem sam. A D G e W Nim moja siła, nie jestem sam. A G A D 7. Jestem grzesznikiem D A h Wyznaję to przed Tobą Ojcze i przed braćmi. G e A D Jestem grzesznikiem i potrzebuję Ojcze Twojej pomocy D A h, G e A D 8. Przyjaciela mam co pociesza mnie, A E A D gdy o Jego ramię oprę się. A E fis D W Nim nadzieję mam, uleciał strach. On najbliżej jest, zawsze troszczy się. Królów Król, z nami Bóg. /x2 Jezus, Jezus, Jezus, Jezus. /x2 9. Gdy drogi pomyli los zły G C i oczy mgłą zasnuje D h Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. C D G A kiedy gniew świat ci przesłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje GCDh - miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. C D G G7 Ref: Ty tylko mnie poprowadź, C D Tobie powierzam mą drogę. G e Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. C D G G7 /x2 2. Poprowadź, jak Jego prowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych. I pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień Ty podaj Swą rękę, poprowadź mnie. 10. O piękności niestworzona, kto Ciebie raz poznał, DAeh / GDae ten nic innego kochać nie może. DAeh Czuję, że tonę w Tobie jako jedno ziarenko piasku DAeh w bezdennym oceanie. DAeh Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, DAeh która by nie płonęła miłością ku Tobie, DAeh Miłosierdzie Boże. /3x DAeh 11. Niech nas ogarnie łaska Panie Twa, D A h A Duch Twój Święty niech dotknie nas. G D h e A D 12. B ł o g o s ł a w serce me - C F / A D / DG napełnij ł a s k ą je, G C / E A / AD by mogło wielbić Imię Twe. F G C (G7) / DEA(E7) / GAD(A7) Weź w ręce życie me, C F / A D / DG pokieruj tak, jak chcesz G C / E A / AD niech w o l a T w o j a staje się! FGC(C7)/ DEA(A7) / GAD(D7) 1. Panie mój, Tyś droższy jest nad srebro, C G / A E / D A ponad złoto cenniejszy skarb. F G / D E / GA Czym jest człowiek, F / D / G że o nim pamiętasz? G C a / E A fis / ADh Czym jest człowiek, F / D / G że o niego dbasz? G F G / E D E / AGA 13. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże! d g A d Niechaj Pan daje pokój Ci! d F A d On Miłością napełnia serce Twe g A zawsze z Tobą jest! d A A7 d 14. Ogarnęła mnie Twa Miłość / D A G A7/ Ogarnęła mnie Twa Miłość, Królu mój. GDCD7 / EHAH7 Ogarnęła mnie Twa Miłość, Oblubieńcze mój. GDCD7 / EHAH7 Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. x 2 GDCD7 / EHAH7 15. Oczyść serce me, E H7 cis / D A7 h chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro. cis fis H H7 / h e A A7 Oczyść serce me, E H7 cis / D A7 h chcę czystego złota blaskiem lśnić. cis fis H H7 / h e A A7 Ref.: Zstąp, Ogniu zstąp! E A H / D G A Przyjdź oczyść serce me! E A H / D G A Pragnę być ś w i ę t y, Tobie oddany Panie. HEH7/ADA7 Chcę zawsze być ś w i ę t y, H E H / A D A Tobie mój Mistrzu na zawsze oddany E A E H / DGDA gotów, by służyć Ci. fis H A (E) / eag(d)

3 16. Święte Imię Jezus /x2 E A H7 Jest na ustach mych i w sercu mym, E cis w mocy Ducha uwielbiam Cię. fis H7 Nie ma w innym zbawienia cis gis gdyż nie dano nam ludziom cis fis x 2 innego Imienia - w Nim zbawienie jest. A H7 (E) 17. Ofiaruję Tobie, Panie mój D A h całe życie me. h G Cały jestem Twój, aż na wieki. G A, A7 Oto moje serce, przecież wiesz... D A h Tyś Miłością mą - jedyną jest. h G A D 2. Ty w ofierze swojej, Panie mój, cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki. Miłość Twoja niech uwalnia mnie, Tyś Miłością mą jedyną jest. 18. Boże, w Trójcy Jedyny a C / h D bądź uwielbiony, d / e bądź uwielbiony! E E7 / Fis Fis7 Na wieki niech Twoja chwała brzmi, a G / h A Na wieki chwała niech brzmi! F E (E7) / G Fis (Fis7) 19. Mój Jezu, mój Zbawco, A E któż jest tak wielki jak Ty? fis cis D Przez wszystkie dni wysławiać chcę D A D A wspaniałe dzieła Twoich rąk. G h E Mój Panie, Obrońco A E źródło mych natchnień i sił fis cis D - niech cały świat, wszystko co jest, D A D A zawsze wielbi Imię Twe. fis G h E Ref: Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim. A fis D E Ogłaszaj wszędzie, że On Królem jest. A fis D E Góry ustąpią na dźwięk Jego słów, fis D h gdy przemówi Stwórca ziem. E E7 Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk, A fis D E zawsze chce kochać Cię, przy Tobie być. A fis D E Co może równać się z tym, co u Ciebie mam. fis D E A 20. Łaską jesteśmy zbawieni. A fis - z łaski możemy tu stać. D E Łaską usprawiedliwieni... A fis i przez Baranka Krew. D E Wzywasz nas Panie do siebie, E fis przed Twój w Niebie tron. D E My łaską obdarzeni A fis Tobie składamy hołd. D A (E) 21. Panie, spraw by moje serce stało się sercem Twoim. d C d C d C d Bym był cichy i pokorny jak TY, d C a abym znalazł ukojenie dla duszy mojej. d C d 22. Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się A fis 7 h 7 E 7 wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał, A 7+ D 7+ ażebym znał mój ogrom win A h i wiedział, że Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy. A D 7+ h AE Ref: Wywyższony bądź Jezu, Baranku mój, D E A fis Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król. h 7 E AE Wywyższony bądź Boży Baranku, D E A fis przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd. h 7 E A 23. Pan blisko jest, oczekuj Go. e C, H7 Pan blisko jest, w Nim serca moc. e D G a H7 e 24. Jezu, tchnij w moje serce Twojego Ducha DAGDA(GA)DA Jezu, tchnij w moje serce, Twojego Ducha. DAGDA(GA)DA Rozpal w Nim Miłości żar x 3 DG DG DGA 25. O Jezu, cichy i pokorny d A d C / e h e h uczyń serce me według Serca Twego. F a d A / e h e h 26. Misericordias Domini d A d C in aeternum cantabo. F C d A d 27. Da pacem Domine, cis f cis da pacem Domine. Da pacem, da pacem.

4 28. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy, a d G C niech ciemność ma nie przemawia do mnie już. a d a F E Jezu, Tyś jest światłością mej duszy, a d G C daj mi moc przyjąć dziś Miłość Twą. F d a E a 29. Wielbić Pana chcę, d G d radosną śpiewać pieśń. B C F A Wielbić Pana chcę, d G d On źródłem życia jest. B C d 30. Kocham Ciebie Jezu, D h wznoszę ręce dając cześć. G A Całym światem jesteś Mi, D h uwielbiam Twoje Imię, Panie. G A (D) 31. Bóg jest Miłością D G D - miejcie odwagę żyć dla Miłości. fis h e A Bóg jest Miłością D e D A nie lękajcie się. h e A D 32. Daję Ci serce swoje, Panie D fis G e H7 daję Ci silne ręce moje. e A D A Dodawaj sił im nieustannie, D fis G e H7 by udźwignęły świat, ku Tobie. e A D A 33. Będę śpiewał Tobie mocy moja. D G A G h Ty Panie jesteś mą nadzieją. G e fis A Tobie ufam i bać się nie będę. D e A7 D 34.Pan ma wielką moc, Pan ma wielką moc e H7 G D W Nim cała nasza siła, Alleluja, Alleluja! G eh7 eg ed W Nim cała nasza siła, Alleluja! G eh7 eh7e 35.Panie pragnę Ci dziękować D A Panie pragnę modlić się. h D A Panie pragnę wznosić ręce swe, D A G by wielbić Cię. A D 36. Ojcze, w Imię Jezusa G D C D D7 G / A E D E E7 A Ojcze, w Imię Jezusa daj mi Swego Ducha! Ojcze, w Imię Jezusa daj mi Swego Ducha! Ojcze, w Imię Jezusa daj mi Swego Ducha! Jezu, Ty w swoim Duchu rozpal moją wiarę! Jezu, Ty w swoim Duchu rozpal moją wiarę! Jezu, Ty w swoim Duchu rozpal moją wiarę! Duchu, w Imię Jezusa daj mi Twoją Miłość! Duchu, w Imię Jezusa daj mi Twoją Miłość! Duchu, w Imię Jezusa daj mi Twoją Miłość 37. Panie, Królu mego serca D A zapukałeś dzisiaj do mnie. h fis Drzwi zastałeś uchylone, wszedłeś. G D A I dotykasz mojej duszy, D A Słowem Swoim mnie umacniasz h fis - Ty uzdrawiasz, mym Lekarzem jesteś. G D A Ref.: Już nie lękam się niczego. G D W moim sercu Miłość Twoja fis h zagościła już na zawsze, Jezu. G D A 38. Pan jest Pasterzem moim, h e h G niczego mi nie braknie. G A D Fis Na niwach zielonych pasie mnie, G A D fis h nad wody spokojne prowadzi mnie. e h Fis h 39. Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, d C Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, F C d C by zetrzeć głowę szatana. d C Prosimy Cię pokornie: d C C7 rozkaż hufcom anielskim, F G aby ścigały szatanów, F C stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie d C d C d strąciły do piekła. d C d Święci Aniołowie i Archaniołowie B F B F brońcie nas, strzeżcie nas. B F B F Brońcie nas i strzeżcie nas. B F B F Amen, amen, amen. C d C d

5 40. Przybliżam się do tronu łaski, Dh by otrzymać Miłosierdzie, GA Moc i pokój, Miłość Ojca Dh - gdzie jedyne jest zbawienie. GA W Tobie, Boży Synu GA W Tobie, nasz Panie GA Uwielbiamy Cię, wysławiamy Cię Fis h A Jesteś godzien chwały i czci! GA 41. Duchu Święty Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, C F C /GCG ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. d G C/G /adg/d Duchu Święty Stworzycielu, otwieraj moje oczy by widziały, CFC /GCG otwieraj moje uszy by słyszały, serce aby czuło. d G C/G adg/d Duchu Święty Ożywicielu, przyjdź. F G C / CDG 42. Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś zstępuje Duch Święty, gdzie Ty jesteś, niebo staje się. Miriam Tyś jest bramą do nieba - moim niebem jest Twój Syn. Weź mnie, weź mnie do swego łona, bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie Gdybym umarł, odpocząłbym. Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć Pragnę umrzeć, aby żyć. D G D G e A e A D G D G e A D G A7 D D G D G A G D G A7 D 43. Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam C e Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając imię Twe. F G F G Bo wielkiś Ty! C Wielkie dzieła czynisz dziś! a Nie dorówna Tobie nikt, F nie dorówna Tobie nikt! F G 44. Jezus, mą Miłością jest, D A G h Jezus moją Miłością jest Panie kocham Cię. G D h, GD (A) 45. Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom A ułomki chleba, które zostaną A ułomki chleba, które zostaną Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. 46. Tak mi dobrze, że jesteś tu Panie /x 2 Ge C D Trzymaj mnie mocno dziś. Zawsze chcę przy Tobie być /x 2 Panie, Panie, Panie mój 2. Boża miłość wypełnia mnie, Panie /x 2 3. Boża Radość Pokój Łaska 47. Duchu Święty wołam przyjdź, D G D G w sercach rozpal ogień Swój. D G D G Jedno uczyń z naszych serc fis h G - miłość, radość, pokój wlej! e A 48. Jezus, najwyższe Imię, D h Nasz Zbawiciel, Książę pokoju, e A D A7 Emmanuel, Bóg jest z nami, D h Odkupiciel, Słowo Żywota. e A G D D7 Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, G A7 fis h jedyny Ojca Syn umiłowany. e A D D7 Zgładził grzech, Baranek na wieki, G A7 fis h królów Król i panów Pan. e A D G D C D G D a e e C G D e C G D e C G D e C G D

6 49. Pobłogosław Jezu drogi tym, co Serce Twe kochają.a E D E A Niechaj skarb ten cenny, drogi na wiek wieków posiadają. ADD7AEA 2. Za Twe łaski dziękujemy, które Serce Twoje dało. W dani duszę Ci niesiemy, by nas Serce Twe kochało. 3. Trzykroć święte Serce Boga, Tobie śpiewa niebo całe. Ciebie wielbi Matka droga, Tobie lud Twój składa chwałę. 4. Nie opuszczaj nas, o Panie odpuść grzesznym liczne winy. Daj nam w Sercu Twego ranie błogosławieństw zdrój jedyny. 5. Zostań słodki Jezu z nami - świeć nam Serca promieniami. Świeć nam słońcem Twej Miłości na tej ziemi i w wieczności. AMEN x Chwalić chcę mego Pana e Uwielbiać Go będę D e Jemu me serce śpiewa nową pieśń a C D e Głosić chcę chwałę Boga Najwyższego e D e On wlewa pokój w serce me C D e Jemu chwała a Chwała Bogu Ojcu! D e Chrystusowi chwała cześć A H7 W Duchu świętym a Cześć i uwielbienie D e Bogu w Trójcy chwała cześć a D e 53. Ubi Caritas et Amor D A h D G D A Ubi Caritas Deus ibi est D A h D G A D 54. Będę chwalił Pana na wieki, chwalił Pana na wieki DA Bez końca me usta niech wielbią Go/x2 G A D A Uwielbiaj Pana za mną G A D h I razem wywyższajmy Jego Imię! e A D A 50. Przyjmij chwałę, uwielbienia moc, E H7 cis Jesteś godzien wszelkiej czci. fis H7 Jezus, Jezus - śpiewa serce me, E H7 cis Zmartwychwstałeś na wieki AMEN! x 2 A H7 E Pojednałeś nas z Ojcem. cis Gis Wprowadziłeś pokój przez Twój Krzyż. cis Gis Bóg darował Tobie życie. A fis Jezus panów Pan i wywyższony Król! A H7 51. Mój Pan, mocą moja jest D C G D Skałą i Zbawieniem On Bogiem mym x 2 Dla Ciebie otwieram serce swe x 3 Mój Pan, Królem moim jest Na zawsze i na wieki. 55. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam dca7d Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam Ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia F C A d Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej W Nim znalazłem to czego szukałem do dzisiaj Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień 2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar Jego Krew to oczyszczenie, Jego życie chwała nam. 56. Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja. e C D e On kocha mnie On kocha mnie Alleluja. a e D e 57. Święte Imię - Jezus GCD Jest na ustach mych i w sercu mym. ea 7 W mocy Ducha uwielbiam Cię. CD Nie ma w innym zbawienia, eh 7

7 gdyż nie dano nam ludziom GA 7 Innego Imienia, w Nim zbawienie jest. CaDG 58. Magnificat, magnificat, G C D 7 G Magnificat anima mea Dominum Magnificat, magnificat, Magnificat anima mea! 59. Chcę wywyższać Imię Twe G C D C G Chcę zaśpiewać Tobie chwałę, Panie dziś raduję się, bo przyszedłeś, by mnie zbawić. Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług, Z grobu wstałeś i dziś G C D nieba Królem jesteś Ty, h e chcę wywyższać Imię Twe! e C D G 60.Uwielbiam Imię Twoje Panie G C D Wywyższam Cię i daję Ci hołd, W przedsionku chwały Twej staję, e C Z radością śpiewam Ci pieśń. / 2x. a D O Panie Jezu, chcę wyznać, że, ja kocham Ciebie - Ty zmieniasz mnie. Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił, Dajesz mi siebie, bym na wieki żył. e C D 61.Wielbić Imię Pana dziś chcę! / 3x. E A H E A H / E To mój Bóg! Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą, E A E skałą zbawienia, schronieniem mym! H E (A E) 62. Oto stoję u drzwi i kołaczę. / 2x d C d a Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, F C d wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, d a F G d a on ze mną. d G 63. Uwielbiajmy Jezusa, bo On kocha nas jak nikt D G D Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt! D G A Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas! G A Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas! D h Uwielbiajmy Jezusa, bo On kocha nas jak nikt! D G D 2.Samych siebie Mu dajmy, bo On kocha nas jak nikt! Samych siebie Mu dajmy, bo kocha nas jak nikt! Samych siebie Mu dajmy, bo kocha nas! Samych siebie Mu dajmy, bo kocha nas! Samych siebie Mu dajmy, bo On kocha nas jak nikt! 3. Naszą miłość Mu dajmy 64. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony E / G e wśród chwał, uwielbiajmy Go! A H / C D Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, E / G e oddajmy Jemu cześć! A H A H Cis / C D G A H7 On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa. fis cis H E gis A / C D G e Niebo i ziemia radują się Jego imieniem. fis cis H E gis A E / CDGDCG Pan wywyższony, nasz Król wywyższony fis A D A / C a wśród chwał! E / G 65. Ja wierzę, że to Jezus, E A H wierzę, że On Synem Boga jest, E A H On zmarł i powstał, aby żyć, E A H i za cenę śmierci życie dał. E A H Wierzę, że jest tu teraz, (On tu teraz jest), A H E A stoi pośród nas, H E ma moc nas teraz uzdrawiać, (uzdrowienia moc), A H E ma przebaczenia dar. A H A Ja wierzę, Tobie Panie, wierzę, że Tyś Synem Boga jest. Zmarłeś i powstałeś, aby żyć, i za cenę śmierci życie dać. Wierzę, że tutaj jesteś (Ty jesteś tu), stoisz pośród nas, masz moc nas teraz uzdrawiać, (uzdrowienia moc), masz przebaczania dar. 66. Zobaczcie jak wielką Miłością E H7 E obdarzył nas Ojciec. A H7 Śpiewajmy dobremu Bogu, Alleluja! x2 E A E H7 E 2. On nazwał nas Swymi dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy. 3.Wiemy, że gdy się objawi będziemy do Niego podobni. 4. Będziemy widzieć Pana takiego, jakim jest.

8 5. Każdy, kto ma w Nim nadzieję podobnie jak On jest Święty. 67. Dzięki Ci składamy o Panie, Panie nasz G C G x2 Ufam Ci mój Jezu, Panie kocham Cię a e a e Ufam Ci mój Jezu, a e Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię! D D7 68. Uwielbiać mego Pana chcę, G C a7 wyśpiewać jemu nową pieśń. G C D On ukojeniem i zbawieniem duszy mej, e C a7 e tylko Jemu służyć chcę. a7 e H7 Alleluja, uwielbiaj duszo ma, C G a7 e Wywyższaj Pana, wywyższaj Go. a7 e C D Alleluja, uwielbiaj duszo ma, C G a7 e On godzien wszelkiej chwały jest! C D G Tylko On jest godzien, tylko Jezus jest godzien.ce7g,a7g Godzien wszelkiej chwały jest C D G CGCG A7 d C d C d 69. Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony. d C d C d Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony. d C d C d On osuszy twoje łzy, d F G On ratunkiem będzie ci. d A Tu do Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony. A7d C d C d Niepojęty w Swej Mądrości, d F G święty, święty Bóg Miłości. d A Śpiewaj Panu ziemio, sławcie wszystkie świata strony. A7d C d C d 2. Miłujcie braci tak jak Pasterz kochał owce. A7dCdCd Dzielcie się radością, żyjcie w zgodzie i pokoju. A7dCdCd Pan nauczył nas miłości, d F G wskazał drogę do wieczności. d A Oddaj swemu Bogu chwałę, cześć i uwielbienie. A7dCdCd Najwspanialszy Król Światłości, d F G który zbawił nas z Miłości. d A Chwalcie całą duszą Pana Stwórcę Izraela. A7dCdCd 70. Wszystko, co żyje niechaj chwali swego Pana C e F G Wszystko, co żyje niechaj chwali Go. C e F G 71. Chwalcie Pana wszystkie narody, fis h E fis wysławiajcie Go wszystkie ludy. fis h E fis Albowiem łaska Jego można nad nami E fis E fis A wierność Pańska trwa na wieki. fis E fis 72. Jezus zwyciężył to wykonał się, d g Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. C A Jezus jest Panem, o Alleluja! d g Po wieczne czasy Królem królów jest! d A d Jezus jest Panem x4 d g C A A7 Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem d g On jest panem ziemi tej. d A d Jezus zmartwychwstał, niech każdy o tym wie, że szatan pokonany - Jezus złamał śmierci moc. Jezus jest Panem 73. Nie zabraknie mi nigdy chleba, D A nie zabraknie mi nigdy wody. G D Bo Ty Jezu jesteś chlebem z Nieba, h G Jezu jesteś - Źródłem mym. D A A7 D 74. O wychwalajcie Go wszystkie narody G C D I wysławiajcie Go wszystkie ludy. /lub A D E/ Jego łaskawość nad nami potężna, a Jego wierność trwa na wieki. O Alleluja, alleluja! O Alleluja, alleluja! G C D lub ADE 75. Wielki jest nasz Pan CG i godzien wielkiej chwały G a F w mieście naszego Boga. F G G7 Święta Jego Góra, wspaniałe wzniesienie C G a F radością jest całej ziemi. C F G G7 76. Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja d Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja! C Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja! Alleluja! B A

9 2.Śpiewaj ziemio Mu cała, Alleluja! 3.Więc śpiewajmy Mu radosne Alleluja! 77. Wywyższony, zawsze będziesz wywyższony. Dh I na wieki chwała Twoja trwa. h AGA Zawsze będę stać przed Tobą, by Cię wielbić, Dh i wysławiać święte Imię Twe. haga 78. Do kogo mówisz, do kogo się uśmiechasz, G D święty Franciszku. C G Tu ludzi nie ma, las szumi jak rzeka, G D ptaszki śpiewają i słychać Twój głos: C G H7 e D Ref. Braciszkowie skrzydlaci G chwalcie Boga, chwalcie Boga, D bo czym my stworzenia zdołamy odpłacić, CGD jeśli nie piosenką ubogą. C D Za słońce jasne, niebo czyste G D i łąki zieleń, i łąki zieleń. /2x C G H7 e 2. Coś podniósłszy w ręce, tłumaczysz, gestami rąk zaciekawiasz. Aż stukać przestały dzięcioły w drzewa, ptaszki umilkły i słychać Twój głos: 3. Żarnowce rozsiały się na polanie, tworząc złocistą plamę. A Ty jakby Cię tłum otaczał w katedrze wspaniałej i słychać Twój głos: 79. Cóż Ci Jezu damy D A A7 za Twych Łask strumienie? A D Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. D A A7 D Ref.: Panie nasz króluj nam, D G Boże nasz króluj nam. G D Poprzez wieczny czas - D G A króluj Jezu nam. A7 D 2. W Serca Twego Ranie, o serc naszych Królu pokój i wytrwanie, ukojenie bólu. 3. Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe, byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę. 80. Jezus, objawione Serce Boga fis E fis Najczulsze, zranione - dla mnie. D E fis (D) 81. Nie jestem godzien, e h / d a abyś przyszedł do mnie. C G / B F Ale powiedz tylko Słowo, a h / g a a będzie uzdrowiona dusza moja. C D G / B C F 82. Jezu, weź mnie na ręce, d C F C Jezu obmyj mnie więcej. d C F a Uwielbiam dziś Imię twe. d C d Twoja Krew mnie obmywa, Twoje Ciało mnie zbawia, z niewiary oczyszcza serce me 83. Przyjdź z pokłonem Ludu Boży, D G przyjdź ze śpiewem Ludu Święty, A D chwal Jezusa swego Zbawcę, h e wspaniałego Króla Chwały. A A7 D 84. Duchu Święty przyjdź / 4x D A D, D G A Niech wiara zagości, nadzieja zagości, G D G D niech miłość zagości w nas. G D A 85. Przyjm Panie z moich ust C d G7 hymn dziękczynienia, G7 C a modlitwę, pracę słów - jam cały Twój. C d G7, G7 C Chce podjąć Twoją dłoń, C d (G7) w miłości odejść stąd, G7 C połączyć w łańcuch serc zwaśniony świat. C d, G7 C 86. Jezus przez życie mnie wiedzie, D h e daje mi silne Swe dłonie. A7 D Kroczy przede mną na przedzie h e i drogę wskazuje mi wciąż. A7 D Ref: Jezus jest mym Przyjacielem, D G Jezus jest obrońcą mym. A7 D Jezus jest mym Zbawicielem, D G zawsze chcę przebywać z Nim. A7 D

10 2. On mnie obdarzył pokojem, duszę nieczułą poruszył. Miłość i radość dał swoją i w serce nadzieję mi wlał. 3. Krzyża ciężkiego ramiona gniotły Mu barki straszliwie. Potem za grzechy me skonał, bym jeszcze zbawienie mógł mieć. 87. Modlę się do Ciebie i zrozumieć nie mogę, A H7 E cis / C D7 G e że jestem z Tobą, Jezu Chryste - jednym ciałem. E A E / G C G Jednym ciałem, jednym ciałem. A H7 A H7 / C D7 C D7 Jestem z Tobą, Jezu Chryste jednym ciałem. E A E / G C G Jednym ciałem, jednym ciałem. A H7 A H7 / C D7 C D7 Jestem z Tobą, Jezu Chryste jednym ciałem. E A E / G C G Jednym ciałem, jednym ciałem. A H7 A H7 / C D7 C D7 Jestem z Tobą, Jezu Chryste jednym ciałem. E A E A / G C G C 2. Wielbię Ciebie Jezu i chwałę oddaję, A H7 E cis / C D7 G e bo Twoja Miłość pochłonęła serce moje, E A E / G C G serce moje, serce moje. A H7 A H7 / C D7 C D7 Twoja Miłość pochłonęła serce moje, E A E / G C G serce moje, serce moje. A H7 A H7 / C D7 C D7 Twoja Miłość pochłonęła serce moje, E A E / G C G serce moje, serce moje. A H7 A H7 / C D7 C D7 Twoja Miłość pochłonęła serce moje. E A E A / G C G C 88. Pobłogosław Jezu drogi tym, co Serce Twe kochają. A E D E A Niechaj skarb ten cenny, drogi na wiek wieków posiadają. ADD7AEA 2. Za Twe łaski dziękujemy, które Serce Twoje dało. W dani duszę Ci niesiemy, by nas Serce Twe kochało. 3. Trzykroć święte Serce Boga, Tobie śpiewa niebo całe. Ciebie wielbi Matka droga, Tobie lud Twój składa chwałę. 4. Nie opuszczaj nas, o Panie odpuść grzesznym liczne winy. Daj nam w Sercu Twego ranie błogosławieństw zdrój jedyny. 5. Zostań słodki Jezu z nami - świeć nam Serca promieniami. Świeć nam słońcem Twej Miłości na tej ziemi i w wieczności. 89. Bądźże pozdrowiona Hostio Żywa C G C W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa. C G C Ref: Witaj Jezu, Synu Maryi, a d G G7 C d G Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii. G C G G7 C 2. Bądźże pozdrowione Drzewo Żywota. Niech kwitnie niewinność, anielska cnota. 3. Bądźże pozdrowiony Baranku Boży. Zbaw nas gdy miecz Pański na złych się sroży. 4. Bądźże pozdrowiony Anielski Chlebie. W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie. 5. Bądźże pozdrowiona święta Krynico. Serce Przenajświętsze - łaski świątnico. 6. Bądźże pozdrowiony Boski Kapłanie. Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie. 90. Zdrowaś bądź Maryja D A D Niebieska Lilija. Panu Bogu miła Matko litościwa. Tyś jest naszą ucieczką Najświętsza Maryja. h E A A7 D A E A D G fis h A A7 D 2. Maryja wielebna, D A D ukaż drogę pewną. Przykazania Twego Boga Wszechmocnego. On Ci wszystka Nadzieja Zbawienia naszego. h E A A7 D A E A D G fis h A A7 D 91. Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał. D A h (G) Dotknij Panie moich warg, abym przemówił D A h z uwielbieniem. G Dotknij Panie mego serca i oczyść je. D A h Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. G D A

11 92. Pragnę dziękować za dobroć Twoich rąk. G C D7 G / E A H7 E Pragnę dziękować za ciepło Twoich słów. G C D7 / E A H7 Bo dłonie Twe pełne łaski są. D7 G C D7 / H7 E A H7 Bo usta Twe szeptem budzą mnie. D7 G C D7 / H7 E A H7 Oo, Panie pragnę podziękować Ci, D7 G C D7 / H7 E A H7 że obdarowałeś mnie. C7 D7 G (CG) / A7 H7 E (AE) 93. Panie, proszę spraw D A h aby życie mi nie było obojętne. h G D A Abym zawsze kochał to, co piękne D A h pozostawił ciepły ślad h G D na czyjejś r ę c e. D A 94. Ofiaruję Panie Ci cały mój świat, C G C d C (G) całe moje życie. G C (G) Ofiaruję to, co mam C G C d - więcej już Panie, dać nie umiem. d C, (G) C Weź o Panie duszę mą. C a d G Weź o Panie serce me. a d G Weź o Panie wszystko, co mam... G d E7 a Przecież Panie, ja KOCHAM CIĘ! a C G7 C 95. Jam jest Twój Bóg, uzdrawiam cię, D fis / C e Ja jestem Twym Lekarzem. e A D / d G C Niech Moje Słowo uleczy rany twe h e A / a d G Ja jestem twym Lekarzem. e A D / d G C 2. Tyś jest mój Bóg, uzdrawiasz mnie, D fis / C e Ty jesteś mym Lekarzem. e A D / d G C Niech Twoje Słowo uleczy rany me, h e A / a d G Ty jesteś mym Lekarzem. e A D / d G C 96. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim e Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim. a e Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, a e Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas e a Aby świat cały ujrzał miłość w nas. e a e 2. Wraz z innymi pójdziemy podaj nam swoją dłoń Wraz z innymi pójdziemy podaj nam swoją dłoń Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest, Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. 3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud. By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas, Aby strzec ludzką duszę, aby dostrzec dumę swą, Żeby człowiek zachował godność swą. 4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat Chwałą też Chrystusowi, który synem Jego jest I Duchowi też chwałą, który jednoczy nas, I Duchowi też, który łączy nas. 97. Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi e Klaszcze w dłonie i hymny śpiewajcie a d /h e 1.Pan najwyższy, straszliwy jest królem całej ziemi D h C a On poddaje nam narody, jest królem całej ziemi Ludy rzuca pod stopy, jest królem całej ziemi, Bóg Abrahama C 2.Wybrał dla nasz dziedzictwo, jest królem całej ziemi Bo nas bardzo miłuje, jest królem całej ziemi Śpiewajcie mu, śpiewajcie, jest królem całej ziemi Bóg Abrahama 3.On zasiada na tronie, jest królem całej ziemi Możni świata hołd mu złożą, jest królem całej ziemi Bo do Niego należą, jest królem całej ziemi Bóg Abrahama 98. Spocznij na nas Duchu Pana D A h G A Duchu mądrości i rozumu. D A h G A Duchu poznania i bojaźni Bożej D A G h Duchu miłości i mocy. G A D 99. Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom e a a e Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie e D i razem chwalmy Go. h e Miejsce to wybrał Pan aby wysłuchać nas e a a e

12 Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu Bogu oddajmy cześć Wspaniały Dawco Miłości, D G D składamy na Twoim stole. Wszystko co mamy, wszystko co mamy, choć i tak to od wieków jest twoje. Wspaniały Dawco Miłości, składamy na Twoim stole. Radość i szczęście, trudy i znoje, choć i tak to od wieków jest Twoje. e D h e D G A G A fis h G D A A7 podnieśmy wszyscy nasze dłonie. A Stawajmy przed obliczem Pana h - wielbiąc Go. G 104. Święty, święty, święty, święty, święty Pan C e F G Święty, święty, święty, święty Bóg i Król. C e F G Otwieram serce me, podnoszę ręce swe, C e C e Królu wejdź i rozgość się. F G 105. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody C F G Już teraz we mnie Twe Królestwo jest. F G (C) 101. Duchu Święty, ogarnij mnie, D A fis h Otwórz oczy mego serca napełnij miłością e A Duchu Święty - ja kocham Cię D A fis h Niech Twa święta wola pełni się. G A D 102. My chcemy Boga, Panno Święta! D h O, usłysz naszych wołań głos. G e A Miłości Bożej dźwigać pęta, D h to nasza chluba, to nasz los. E A7 Ref: Błogosław słodka Pani, D h e błogosław wszelki stan! A D My chcemy Boga, my poddani, D h G On naszym Królem, On nasz Pan! D G A My chcemy Boga, my poddani G A D On naszym Królem, On nasz Pan. D A D 2. My chcemy Boga w rodzin kole, w troskach rodziców, w dziatek snach; My chcemy Boga w książce w szkole, w godzinach wytchnień, w pracy dniach! 3. My chcemy Boga w naszym kraju, wśród starodawnych polskich strzech. W polskim języku i zwyczaju, niech Boga wielbi Chrobry Lech Jesteś Królem, jesteś Królem, D A Królem jest Bóg. h G Podnieśmy wszyscy nasze serca, D 106. Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń D A D Chwała Barankowi. G A Alleluja, Alleluja, Alleluja, chwała i cześć! x2 G D G D A 107. Uwielbiam Cię, błogosławię Cię (D) A D h Swym Duchem napełnij mnie. e A A7 Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją Świętą Twarz D h i w Miłość Twoją wtopić się. G A G D 108. Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń. d g C d Teraz, zawsze, na wieki. Amen. d g C d Alleluja, Alleluja, Alleluja. Amen. x 2 d g C d g C d 109. O, Pani ufność nasza w modlitwy Twej obronie DGDADGA Chroń nas, chroń nas Królowo Pokoju. fis h G D G D A D 113. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. x2 a D a D Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień F G ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie. F G W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. a F E a 114. Tylko Ciebie pragnę, Panie mój G C G Gdy jestem z Tobą - nie cieszy ziemia mnie. G C D C7 Moje ciało i serce często słabe są C G C G - jednak Boże mój, Tyś jest Opoką mą. C G D D7 Bóg jest Opoką mą, Bóg jest Opoką mą C G C G

13 Bóg jest Opoka mą i moim działem na wieki, x2 / na wieki. C e C D C G 115.O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew. x 2 d F g a d Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń: d g F d g a Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. x 2 B C F d, g a d 2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz. x 2 Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. 3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. x 2 Chwalimy święte Imię Twoje, jak uczyłeś nas. 4. Tyś nam ukazał drogę, wiodącą na Twój szlak. x 2 Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak Stańmy radośnie i mówmy każdemu, że: Jezus Królem jest! E Stańmy radośnie i mówmy każdemu, że: Jezus Królem jest! H7 E A E H7 Stańmy radośnie i mówmy każdemu, że: Jezus Królem jest! E cis Że: Jezus Chrystus Królem królów jest! fis H7 E A E H Jezus jest z nami tu x4 G A D A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię, a Jego moc działa dziś, by uwolnić cię. A jego moc działa dziś, by zbawić cię. Jezus jest z nami tu. G A D h 118. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca x 2 d B C a ( d B C A A7) Zanurz mnie w wodzie Jego Miłosierdzia F C a Amen, amen. d B C d (g) 119. Ukaż mi Panie Swą Twarz C F C F Daj mi usłyszeć Twój głos, C F G bo słodki jest Twój głos a e i twarz pełna wdzięku. F f Ukaż mi Panie Swą Twarz. C F C 120. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź G C e D Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. x 2 G C e D Dziś przenikaj nas - tchnieniem mocy Swej, a h C h bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. a h C h (H7 ) x Duchu Święty wołam przyjdź x 2 C Bądź jak ogień duszy mej, x 2 g Bądź jak ogień w ciele mym x 2 F Rozpal mnie! C Wszechmogący Bóg jest pośród nas g F C Miłosierdzie Jego wielkie jest. g F C Okazuje dobroć Swoją dziś g F C dla tych, którzy chcą miłować Go. g F G 122. Święty, święty, święty jest nasz Pan Wszechmogący x 2 GDCGD On był i jest i przyjdzie znów x 2 C D C D Wywyższam Cię, Tobie śpiewam pieśń. G C D Wywyższam Cię, wielbię Imię Twe. C G C D Wznoszę mój głos, by dać Ci chwałę C G C D bo jesteś godzien wszelkiej czci. C D 123. Jak łania pragnie wody ze strumieni D A h D - moja dusza pragnie Cię. G A7 D Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, zawsze chcę D A h D G - uwielbiać Cię. G A7 D Tylko Ty jesteś mocą mą h G D Twoja wola - wolą mą. G e Fis Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, zawsze chcę D A h D G - uwielbiać Cię. A7 D 124. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. C F G C Wielbię Twój Majestat, skryty w Hostii tej. C F G C Tobie dziś w ofierze serce daję swe. C F G O, utwierdzaj w wierze Jezu dzieci Twe! C F G, C G C 2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci Chleba utaiłeś się. 3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz. Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarnął łotra do Twych Niebios bram. 4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan.

14 Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą, ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. 5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas. Chlebie Żywy, Życiem Swym darzący nas. Spraw, bym dla swej duszy Życie z Ciebie brał, bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. 6. Ty, co jak Pelikan, Krwią Swą karmisz lud, przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud. Oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich nas jedną kroplą może obmyć z win i zmaz. 7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię. Niech pragnienie Serca kiedyś spełni się, bym Oblicze Twoje tam oglądać mógł, gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg Jesteś Panie winnym krzewem, a my jego latorośle. D A h A D Moc czerpiemy tylko z Ciebie, Ty w nas żyjesz Swą Miłością. GDADD7 Ref: Panie, Panie, naucz nas w Miłości Twojej trwać. x 2 G D G D (G) 2. Cóż trwałego poza Tobą człowiek zdziała sam ze siebie. Któż potrafi własne dobro oblec w szaty nieśmiertelne? 3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz tak wspaniałą i szeroką, że wyzwala pełną radość w sercu, które Ciebie kocha. 4. Wejdź, o Jezu w nasze życie, głębią łaski, mocą Słowa, byśmy mogli owoc przynieść, cześć i chwałę Ojcu oddać Alleluja, Alleluja, amen, amen, Alleluja! x 2 e D e Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem jest! x 2 D e, D e Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem, D e Amen, amen, Alleluja! e D e 2.Radujmy się bracia - On naszym Panem jest! Radujmy się siostry On naszym Panem jest! Radujmy się wszyscy - On naszym Panem, Amen, amen, Alleluja! 3. Posyła nam Ducha On naszym Panem jest! x 2 Posyła nam Ducha Swego On naszym Panem, Amen, amen, Alleluja! 4. Chrystus do nas powróci On naszym Panem jest! On do nas powróci On naszym Panem jest! On do nas powróci On naszym Panem, Amen, amen, Alleluja! 127. Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, d życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. g Obmyj mnie i uświęć mnie, B A uwielbienia niech popłynie pieśń! d Ref: Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał! B F Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie! B F Jezus, tylko Jezus Panem jest! B C d 128. Panie mój przychodzę dziś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość mą wyznaję Ci. H e Uwielbiam Ciebie w Duchu, a D7 uwielbiam w prawdzie Cię, a D7 życie me oddaję Tobie, a D uświęć je. D G e a D D Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, D e o to dziś błagam Cię. A D Przyjdź w Swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. D G g D A D 2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci, przyjdź jak ślepemu wzrok. Przyjdź jako moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest. 3. Przyjdź jako źródło pustyni z mocą swą do naszych dusz. O, niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już O Alleluja, Alleluja x 4 G C D O wychwalajcie Go wszystkie narody i wysławiajcie Go wszystkie ludy. Jego łaskawość nad nami potężna a Jego wierność trwa na wieki.

15 131. Gdy schodzimy się niech Święty Duch w nas działa, C F G Gdy schodzimy się, by wielbić Imię Twe. C e F G Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte F G C a - błogosławisz mocą Swą. F G C a Błogosławisz, boś obiecał to, F G C C7 błogosławisz mocą Swą. F G C 132. Jest jedno Ciało, jest jeden Pan D G D Jednoczy nas w Duchu byśmy razem szli. G D Usta głoszą chwałę Mu, w ręku Słowa Jego miecz G A fis h - w moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę. e G A Ref. Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem, D A wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć. G D A Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem D A - wielbimy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej. G D G A D 133. Chlebie Niebieski Jezusem bądź C e F C Drogo Miłości uczyń nas godnych Ciebie. a d G7 C 134. Kiedy znów upadam i gdy siły już mi brak, G C D G gdy otwieram oczy i widzę tylko strach G C D G - chociaż wiem: nie jestem sama, czasem czuję Jego moc. C a D G Muszę mocniej w to uwierzyć, przecież zawsze ze mną jest C a D G Ref: On nie chce mego bólu, On nie chce moich łez G C D e Panie proszę Cię, pomóż wierzyć, C C że zawsze kochasz mnie C D G 2. Kiedy złość i smutek, znów niszczy serce me i gdy wszystko wokół, złe i ciemne zdaje się. Tylko Jezus może pomóc, On naprawdę ma tę moc - muszę mocniej Mu zaufać i pozwolić by mógł wejść Przybądź Duchu Święty, a d G C E spuść z niebiosów wzięty - światła Twego strumień. adgce, CFGC Przyjdź Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich. EaE, ae ae Przyjdź światłości sumień. E a H7 a E a 2.O najmilszy z gości, słodka serc Radości - słodkie Orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze Żywą wodą - w płaczu utulenie. 3. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza - poddaj Swej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia - jeno cierń i nędze. 4. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę - ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde rozgrzej serca twarde. Prowadź zabłąkane! 5. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym - siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa - daj szczęście bez miary Oto są Branki młode C D G h C D e Oto ci, co zawołali Alleluja! C D G e G D Dopiero przyszli do zdrojów G C G D Światłością się napełnili G C G D Alleluja, Alleluja! G a C D G 1.Na Baranka Pańskich godach e D e w szat świątecznych czystej bieli e D e - po krwawego morza wodach G D h C nieśmy Panu pieśń weseli. e D h D e 2. W Swej Miłości wiekuistej e D e On nas Swoja Krwią częstuje. e D e Nam też Ciało Swe przeczyste G D h C Chrystus Kapłan ofiaruje. e D h D e 3.Na drzwi świętą Krwią skropione e D e Anioł mściciel z lękiem wziera. e D e Pędzi morze rozdzielone, G D h C wrogów w nurtach swych pożera. e D h D e 4. Już nam Paschą Tyś jest Chryste, e D e wielkanocną też ofiarą. e D e Tyś przaśniki nasze czyste G D h C dla dusz prostych z szczerą wiarą. e D h D e 5. O Ofiaro Niebios święta, e D e Ty moc piekła pokonywasz. e D e Zrywasz ciężkie śmierci pęta, G D h C wieniec życia nam zdobywasz. e D h D e

16 6. Chrystus piekło pogromiwszy e D e Swój zwycięski znak roztacza. e D e Niebo ludziom otworzywszy G D h C - króla mroków w więzy wtłacza. e D h D e 7. Byś nam wiecznie Jezu drogi e D e wielkanocną był radością e D e - strzeż od grzechu śmierci srogiej G D h C odrodzonych Twą Miłością. e D h D e 8. Chwała Ojcu i Synowi, e D e Który z martwych żywy wstaje. e D e I Świętemu też Duchowi G D h C niech na wieki - nie ustaje. e D h D e 137. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, e C blaskiem jaśnieje noc. G D Nie umrę nie, lecz będę żył e C - Bóg okazał swą moc. G D Krzyż to jest brama Pana, a e jeśli chcesz przez nią: wejdź! G D Zbliżmy się do ołtarza, a e Bogu oddajmy cześć! G D 1.Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska. E D G a H7 Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku. Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić. Jezus - mój Pan i Bóg. On przyszedł, aby nas zbawić. 2.Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom. Pan moja moc i pieśń podtrzymał, gdy mnie popchnięto. Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć? Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń. 3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym. Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym. Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona. Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona Gdy klęczę przed Tobą G h C D modlę się i składam hołd. G h C D Weź ten dzień, uczyń go Twym G a D G i we mnie radość (miłość) wznieć. C D G Ref: Ave Maria, gratia plena, G h C D, G h C D Dominus, tecum, benedicta tu x 2 G a D G, C D G 2.Wszystko Tobie oddaję, każdy sen i każdą myśl. Matko Boga, Matko moja wznieś je przed Pana tron. 3.Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz. Każda myśl, każde słowo niech spocznie w dłoniach Twych Pozwól mi przyjść do Ciebie C G takim zwyczajnym jakim jestem. a C Pozwól mi przyjść do Ciebie F C jednym łaskawym Twoim gestem. d G 2.Ty jesteś Mario taka czysta C G jak łza grzesznika gdy żałuje. a C Ty jesteś Mario taka dobra F C - to moje ludzkie serce czuje. d G 3.Wiec się ośmielam przyjść do Ciebie C G tak, jak przed Matką dziecko staje. a C Więc się ośmielam paść przed Tobą F C i całą nędzę Ci wyznaję. d G 4. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, C G uczysz miłości, uczysz wiary. a C Patrzysz łaskawym na mnie sercem F C uczysz wdzięczności i ofiary. d G 5.Zanim odejdę od stóp Twoich C G pozwól, że skończę na pytaniu, a C które dotyczy mego życia: F C - Co znaczy trwać w ofiarowaniu? d G 140. Zaśpiewajcie serca nasze, e D e oto MATKA PANA. e D h Dziś bierzemy Ją do siebie, e D e oto Matka nasza. a h e 141. Wszystko Tobie oddać pragnę C G E7 i dla Ciebie tylko żyć. a d G C Chcę Cię Jezu kochać wiernie, C G E dzieckiem Twoim zawsze być. a d G C Ref: Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. C d, G C Serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź. C F G, C G C 2. Wszystko Tobie oddać pragnę

17 od najmłodszych moich lat. Pomóż Jezu, by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat. 3.Wszystko Tobie oddać pragnę, w duszy czuję święty żar. To Ty dajesz dziecku swemu Twojej łaski Boży dar. 142.Chwalcie Pana niebios, chwalcie Go na cytrze. e Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest D h C e 1. Chwal duszo moja Pana mego Króla, e chcę chwalić Pana jak długo będę żył. D h C e Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał, e chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja! D h C e 2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą, kto ma nadzieję w Panu Bogu swym. W Bogu, który stworzył niebo i ziemię, wszystko co żyje śpiewa: Alleluja! 3. Pan Bóg króluje, wesel się ziemio! Bóg twój Syjonie przez pokolenia. On dał ci życie, On dał ci wszystko, śpiewaj Mu, wysławiaj Go: Alleluja! 143. Odrzućcie uczynki nocy, d C d przyjmijcie uczynki dnia. d C d Prostujcie swoje ścieżki d C d - oto nadchodzi Pan, oto nadchodzi Pan. d C d, d C d 144. Nie lękajcie się, Ja jestem z wami C F G, C F G Nie lękajcie się, Ja jestem z wami a e F G Nie lękajcie się BÓG JEST MIŁOŚCIĄ Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze. 1.Ty jesteś skałą zbawienia C G jedyną naszą Ostoją. C G C Przychodzimy do Ciebie po światło, a e F C ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj! F C G 2.Pomóż nam wytrwać przy Tobie, być wiernym w wierze przez życia czas. Tylko w Tobie cała nasza nadzieja, Miłosierdziem Swoim uzdrawiaj nas! 3.Przekażcie światu mój ogień Pokoju i Miłosierdzia. Nieście wszystkim orędzie Nadziei, Moje światło niech świeci wśród was! 145. Bóg jest Miłością, E A E / D G D miejcie odwagę żyć dla Miłości. gis cis fis H / fis h e A Bóg jest Miłością, E fis E H / D e D A nie lękajcie się. cis fis H E / h e A D 146. Bóg mój Pan, On daje mi moc D A h A On swą dłonią przygarnia mnie D A h A Życiu memu nadaje sens D e A D Z Nim w swym sercu kroczyć chcę h e Fis h 147. Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest. D7 e A7 fis Fis h Wielka jest wierność Twa do Nieba sięga wzwyż. e A7 D D7 Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna. e A7 fis Fis h Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się. e A7 D (D7) 148. Mój Pan, mocą moją jest, D C Skałą i Zbawieniem, On Bogiem mym. G D x 2 Ref: Dla Ciebie otwieram serce me. C G D x 3 2. Mój Pan, Królem moim jest na zawsze i na wieki. Amen Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. D A e h Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie. On mi Nowe Życie dzisiaj ofiarować chce. Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. x Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie. CFC, dgcg Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się radujcie. CFC, dgcg Bo zmartwychwstał, samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. dgcc7, F G C A Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi: ALLELUJA! dgcc7, F GCGC 2.Darmo kamień wagi wielkiej żydzi na grób wtoczyli. Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli.

18 Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała. Alleluja... 3.Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory. Wstaje z grobu, kruszy mury, nie ma żadnej zapory. Zdjęta trwogą straż upada i prawie sobą nie włada. Alleluja 4.Salome i dwie Maryje w grobie czasu rannego Słyszały głos: Pan wasz żyje, tu tylko odzież Jego; Idźcie i to wszystko, coście widziały uczniom ogłoście Alleluja 151. Wesel się, Królowo miła, D h A D bo Ten, któregoś zrodziła: D h A D zmartwychwstał Pan nad Panami, D A A7 módl się do Niego za nami. D A A7 Alleluja! Alleluja! D G D, D A A7 D 2. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie. Byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali: Alleluja! Alleluja! 152.Chrystus Pan karmi nas, Swoim świętym Ciałem eah7, H7eCH7, - chwalmy Go na wieki! e C e a e (H7) 1. Duchem całym wielbię Pana, C a e Boga, Zbawcę jedynego, C a h e bo w Nim samym odnajduję C a e wszelką radość życia mego. C a h e (H7) 2. Sprawił we mnie wielkie dzieła w Swej dobroci niepojętej. On Wszechmocny, On Najwyższy - On sam jeden zawsze Święty. 3. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną, by mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną. 4. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny - wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny. 5. On, który Swą moc objawia, gdy wyniosłość serc uniża - każdy zamiar może zburzyć, który pychą Mu ubliża Zwycięzca śmierci piekła i szatana, D A D G A D wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. D A D G A D Naród niewierny, trwoży się przestrasza, D G A na cud Jonasza, Alleluja! D A7 D, G A A7 D 2.Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza. Anioł zstępuje, niewiasty pociesza: Patrzcie - tak mówi grób ten próżny został. Pan z martwych powstał. Alleluja! 3.Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. Ojcu swojemu już uczynił zadość. Nam niesie radość. Alleluja! 154. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, G C z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. D G Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, G C z soku wielu winnych gron pochodzi. D G Ref.: Jak ten chleb co złączył złote ziarna, G C tak niech miłość złączy nas ofiarna. G D Jak ten kielich łączy kropel wiele, G C tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. D G 2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni zabłąkane owce, które giną. W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, byśmy jedną stali się rodziną. 3. Na ramiona swoje weź, o Panie - tych, co sami wrócić już nie mogą. Niechaj zjednoczenia cud się stanie - prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

19 155. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, D A h szukał ludzi gotowych pójść za Nim G A - by łowić serca Słów Bożych Prawdą. D A D D7 Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, G D Twoje usta dziś wyrzekły me imię. e A D D7 Swoją barkę pozostawiam na brzegu, G D razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. e A D 2. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe. Do pracy z Tobą i czyste serce. 3. Ty, potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem. Mych kropli potu i samotności. 4. Dziś wypłyniemy już razem łowić serca na morzach dusz ludzkich. Twej Prawdy sieci i Słowem Życia Przyjdźcie do stołu Miłosierdzia E cis gdzie Ciało i Krew Pana jest. A H7 Wszyscy spragnieni przybądźcie E cis nakarmić dusze swe. A H7 E 2.Przyjdźmy, bo Pan nas zaprasza, E cis wyciąga przebitą dłoń. A H7 Syćmy się Ciałem Chrystusa, E cis bo przez Nie nam życie dał On. A H7 E 157. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem D h G A e G A i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. e G A D G A 1.Oto ci, których wybrałeś, D h G A otocz ich Swą Świętą Chwałą. D h G A Duchem Swym przenikaj ich życie, D h G A Serca złącz, uwielbiony bądź. D e (h) G A Nie wyście Mnie wybrali... i by owoc wasz trwał. A A7 D 158. To wam oznajmiamy co było od początku GDCD Cośmy usłyszeli o SŁOWIE ŻYCIA GDCD To wam oznajmiamy co było od początku GDCD Cośmy zobaczyli własnymi oczami GDCD To wam oznajmiamy co było od początku GDCD Czego dotykały nasze ręce GDCD Bo ŻYCIE nam się objawiło! To ŻYCIE, które było u Ojca. x 2 GhCD GhCD7 GhCD GhCD 159. Ty wskazałeś Drogę do Miłości, Ty Panie. D e G D Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem, Ty Panie. D e G D Ref: Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się AA7 D h - tylko Ty, Panie tylko Ty. x 2 e A D D7 2.Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty Panie. I dlatego jesteś tak mi bliski, Ty Panie. Ref: U Twych stóp cały świat, Panie wiesz, co czeka nas. - tylko Ty, Panie tylko Ty. 3. W moim sercu jesteś dzień i w nocy, Ty Panie. Choć mym oczom jesteś niewidoczny, Ty Panie. Ref: Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się - tylko Ty, Panie tylko Ty (możesz pomóc mi) Oto ja poślij mnie, dotknij ogniem moich warg D G A, D G A Powiedz Panie, czego chcesz? D G A A moją rozkoszą będzie być posłusznym. h G D A 1. Daj mi Twego Ducha abym mógł stać się chlebem, fis G h A abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie. fis G h A 2. Nie chce Ci już mówić o moich potrzebach. fis G h A Panie, Ty wiesz wszystko objaw mi Twe pragnienia. fis G h A 161. Wznoszę ręce me wzwyż D Z moich ust chwała brzmi. D e Sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę. e A A7 D Błogosławić Cię chcę, błogosławić Cię chcę. D e Sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę. e A A7 D 162. Tylko On uzdrawia serce me On lekarzem duszy jest. D h G A Tylko On pociesza w każdy dzień kiedy Jego prosić chcę. D h G A Tylko On wypełniać Sobą chce bo On Panem jest! D h G A Tylko Jezus moim Panem jest D h G A Jezus Panem jest! x 2 A D h G A Jezus Panem jest! x 3 A D h G A 163. Chcę przestąpić Jego próg, C F / D G z dziękczynieniem w sercu mym. C e a / D fis h

20 I w przedsionki Pana wejść - chwaląc Go! C F G / D G A Bo kolejny nadszedł dzień, C F / D G który dał dla mnie Bóg. C e a / D fis h Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą! d G C / e A D Pan radością mą, Pan radością mą C F e a / D G fis h Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest x 2 d G C F G (C) / e A D G A (D) 164. Jeśli radość w sercu chcesz mieć, G h C D Radość, która wiecznie ma trwać. G h C D Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę, G h C D przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę i moc. G h C D, G h C D Głoś chwałę i moc x 2 G h C D, G h C D 2.Jeśli pokój miłość szczęście 165. Ojcze daj mi Ducha x 2 C G C bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie d F CGA7 i przeciwności, które przychodzą do mnie. d F C 166. Niech Twój Święty Duch x 2 C dziś przeniknie mnie. x 2 e I niech zawsze już x 2 C gości w duszy mej. x 2 e I niech spadnie deszcz F Błogosławieństw Twych C Ojcze obmyj mnie d Duch Święty przyjdź G Duchu Święty przyjdź, C działaj z mocą w nas. e Duchu Święty przyjdź, C przemień smutku czas. e 167. Panie dobry jak chleb A h E / C d G bądź uwielbiony od swego Kościoła. fis h E / a d G Bo Tyś do końca nas umiłował, A cis h A / C e d C do końca nas umiłował. h E A E7 / G C 1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył Panie A h E h / C d G byśmy do nieba w drodze nie ustali. E H7 E / d G D G Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię A E cis / G7 C G e dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali. E A E / G C G 2.Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie. 3.Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi A h E h jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. E H7 E Cóż my bez Ciebie Panie uczynimy A E cis - Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem. E A E 4.Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał a w znaku chleba z nami pozostałeś. I dla nas zawsze masz otwarte Serce - bo Ty do końca nas umiłowałeś Nie bój się wypłyń na głębię. E fis Jest przy Tobie Chrystus. A H Nie lękajcie się, nie lękajcie się a G F C - otwórzcie drzwi Chrystusowi. F E 170. W Ciele Chrystusa, tworzymy jedno, E cis chociaż tak wielu nas jest. x 2 fis A / fis H E Jedno w Chrystusie, jedna nadzieja jest w Nim. H cis fis H Jeden Bóg, jedna wiara, H cis A H Jeden Ojciec nasz! 171. Wy jesteście na ziemi światłem mym, D A7 wy jesteście na ziemi światłem mym. e A D D7 Aby ludzie widzieli dobre czyny w was G D h i chwalili Ojca, który w niebie jest! e A D 2. My jesteśmy na ziemi 3. Matko pomóż na ziemi światłem być 172. Nie bój się uwierzyć, uwierzyć w cud C a F G Jezus jest przy tobie, Jezus twój Bóg C a F G Powiedz tylko: ufam Tobie C F W Twoim Słowie siła moc G a E Jesteś mą radością Panie, C a

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam.

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. APEL JASNOGÓRSKI Wersja tradycyjna Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. Wersja młodzieżowa Maryjo, Królowo Polski, /x2 E H7 E Jestem przy Tobie, A Pamiętam o Tobie E I czuwam

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię. diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01

Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię. diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 1. WEJŚCIE: Maryjo, śliczna Pani Maryjo, śliczna Pani. G h Matko Boga i ludzi na ziemi. C D G Tyś świata Królową,

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik. IX Mariańskie Spotkanie Młodych

Śpiewnik. IX Mariańskie Spotkanie Młodych Śpiewnik IX Mariańskie Spotkanie Młodych marianki 2009 1. JESTEŚ ŻYCIEM MYM F więc każdy ruch robię w Tobie, Jezu; F B Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. F C Jesteś drogą mą, F więc każdy krok robię w Tobie,

Bardziej szczegółowo

W kruszynie chleba Panie jesteś. Król królów, Pan Panów

W kruszynie chleba Panie jesteś. Król królów, Pan Panów Król królów, Pan Panów W kruszynie chleba Panie jesteś e H7 e Król królów, Pan Panów, chwała, lleluja! /x2 e H7 e Jezus Książe Pokoju, chwała lleluja! /Xi fis 7 W kruszynie chleba Panie jesteś, 7 Schowany,

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON ZAGLĄDAM WSZĘDZIE - NIE MA, NIE MA SZUKAM, SZUKAM, ALE NIE MA, NIE MA KRĄŻĘ, KRĄŻĘ -NIE MA, NIE MA

NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON ZAGLĄDAM WSZĘDZIE - NIE MA, NIE MA SZUKAM, SZUKAM, ALE NIE MA, NIE MA KRĄŻĘ, KRĄŻĘ -NIE MA, NIE MA 1. Nie ma innego jak Jezus NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON ZAGLĄDAM WSZĘDZIE - NIE MA, NIE MA SZUKAM, SZUKAM, ALE NIE MA, NIE MA KRĄŻĘ, KRĄŻĘ -NIE

Bardziej szczegółowo

2 Duchu Święty przyjdź / x4 D A D D G A Ref.: Niech wiara zagości G D Nadzieja zagości Niech miłość zagości w nas G D A

2 Duchu Święty przyjdź / x4 D A D D G A Ref.: Niech wiara zagości G D Nadzieja zagości Niech miłość zagości w nas G D A 1 Niechaj zstąpi uch Twój i odnowi Ziemię. d Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. B A Obmyj mnie i uświęć mnie g A7 Uwielbienia niech popłynie pieśń d B A7 d Chwała Jezusowi który za mnie życie

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO I PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO 1. PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY Przybądź, Duchy Święty a d G e Spuść z niebiosów wzięty a d G e Światła Twego strumień! C d G C Przyjdź, Ojcze ubogich, e/ a e Dawco darów mnogich,

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia drugiego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia drugiego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia drugiego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka dnia

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

1. Będę tańczyć przed Twoim tronem. Wszystkie góry na drodze Muszą, muszą ustąpić Bo wiara góry przenosi A ja wierzę Tobie

1. Będę tańczyć przed Twoim tronem. Wszystkie góry na drodze Muszą, muszą ustąpić Bo wiara góry przenosi A ja wierzę Tobie SPIS PIEŚNI 1. Będę tańczyć przed Twoim tronem 2. Boże Twa łaska 3. Boży Duch 4. Bóg nasz Pan jest dobry cały czas 5. Całym moim sercem, całą moją duszą 6. Chlebie najcichszy 7. Ciebie pragnie dusza moja

Bardziej szczegółowo

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

Schola Gregoriana Sancti Casimiri WARSZTATY CHORAŁOWE TRADICAMP Schola Gregoriana Sancti Casimiri PROPRIUM MISSAE Msza o Trójcy Przenajświętszej Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg.

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg. ARCHANIOŁ BOŻY GABRIEL DOBRY BOŻE 1. Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryi. Z majestatu Trójcy świętej, tak sprawował poselstwo k Niej. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik. XI Mariańskie Spotkanie Młodych

Śpiewnik. XI Mariańskie Spotkanie Młodych Śpiewnik XI Mariańskie Spotkanie Młodych marianki 2011 www.marianki.marianie.pl opracowanie: Mariańska Wspólnota Młodych, mwm@marianie.pl maj 2011, do uŝytku wewnętrznego duszpasterstwo MłodzieŜy i Powołań

Bardziej szczegółowo

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA WEJŚCIE (INGRES) NIESZPORY L: Panie, zostań z nami; Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił. L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej. Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

1. Przed Tobą Panie wszelkie me pragnienie. napój mnie Sobą tak jak kiedyś w niebie. Daj nam Panie siebie daj nam Twego wina

1. Przed Tobą Panie wszelkie me pragnienie. napój mnie Sobą tak jak kiedyś w niebie. Daj nam Panie siebie daj nam Twego wina ŚPIEWNIK 2 1. Przemień nas Panie WSTĘP: B d E E d E Przemień nas Panie uczyń cud jak dawniej w Kanie E d E Przemień nas Panie woda niech się winem stanie! d 1. Przed Tobą Panie wszelkie me pranienie napój

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Piosenki i pieśni religijne

Piosenki i pieśni religijne Piosenki i pieśni religijne Ś P I E W N I K 1. Jezus jest pośród nas, FG obecny tu w Duchu swym. C a Wszystkich nas wzywa - zbliżcie się. F G C (C7) x 2 Znów dotknij serc nasz Panie, F G napełń nas swym

Bardziej szczegółowo

Piosenki i pieśni religijne

Piosenki i pieśni religijne Piosenki i pieśni religijne Ś P I E W N I K 1. Jezus jest pośród nas, FG obecny tu w Duchu swym. C a Wszystkich nas wzywa - zbliżcie się. F G C (C7) x 2 Znów dotknij serc nasz Panie, F G napełń nas swym

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Strumienie Miłosierdzia 2014

Śpiewnik Strumienie Miłosierdzia 2014 Śpiewnik Strumienie Miłosierdzia 2014 1. Ave Maria 1. Gdy klęczę przed Tobą, G h C D Modlę się i składam hołd. G h C D Weź ten dzień, uczyń go Twym G a D e I we mnie miłość wznieć. C Ref: Ave Maria, gratia

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK SCHOLI BOŻE KRÓWKI Z PARAFII MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W ŻYRARDOWIE

ŚPIEWNIK SCHOLI BOŻE KRÓWKI Z PARAFII MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W ŻYRARDOWIE ŚPIEWNIK SCHOLI BOŻE KRÓWKI Z PARAFII MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W ŻYRARDOWIE Spis treści Akt pokuty 7 Alleluja wznieś pod niebo głos 14 Amen Amen Alleluja 22 Barka 16 Będę śpiewał Tobie 2 Boża radość jak

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Śpiewy na II stopień ONŻ

Śpiewy na II stopień ONŻ Śpiewy na II stopień ONŻ Dzień I - Niewola Pd: Chodźcie zawróćmy do Pana W: Pd D: Jam nie godzien Panie K: Ciebie całą duszą Panie pragnienia U: Uwielbiajcie Pana R: Zaufałem Panu Prowadź mnie W: Wysłuchajcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI MODLITWY

SPIS TREŚCI MODLITWY SPIS TREŚCI MODLITWY Akty wiary, nadziei, miłości... 19 Akt pokuty... 70 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 241 Akty uwielbienia... 169 Aniele Boży... 19 Anioł Pański... 31 Akt żalu... 20, 24 Chwała na wysokości...

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar.

1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar. 1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar. Ref. Oddajmy pokłon Mu, bo wielki jest Pan Oddajmy pokłon Mu, bo życie nam dał Oddajmy pokłon Mu, u Niego

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Ducha Świętego

Nowenna do Ducha Świętego 1 Nowenna do Ducha Świętego Dzień 1 - Modlitwa W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom Nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI MODLITWY Akt pokuty... 70 72 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 233 Akty uwielbienia... 138 Akty wiary, nadziei, miłości i skruchy... 15 Anioł Pański... 20 Błogosławieństwo dzieci...

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNICZEK DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO www.muzyczni.odnowa.org 1

ŚPIEWNICZEK DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO www.muzyczni.odnowa.org 1 STRUMIENIE MI? OSIERDZIA 2013 ŚPIEWNICZEK DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO www.muzyczni.odnowa.org 1 1 ALBOWIEM TAK BÓG umiłował świat, e C D h że Syna Jednorodzonego dał, C D e By każdy kto w Niego wierzy nie zginął

Bardziej szczegółowo

1. Kiedy rano budzę się, O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Anioł Stróż niech broni mnie Od wszystkiego, co jest złe.

1. Kiedy rano budzę się, O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Anioł Stróż niech broni mnie Od wszystkiego, co jest złe. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Tak można najprościej modlić się do Niego. R: Do Boga co właśnie uśmiecha do nas się / I niebo przybliżyć swoim dzieciom chce. /x2 1. Hosanna, hosanna, hosanna memu

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ SZÓSTY Wejście w radość Zmartwychwstania Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 24, 1-12

Bardziej szczegółowo

DO DUCHA ŚWIĘTEGO. Duchu Miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa.

DO DUCHA ŚWIĘTEGO. Duchu Miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa. DO DUCHA ŚWIĘTEGO Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał () Dotknij Panie moich warg, D A abym przemówił z wielbieniem. h Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.

Bardziej szczegółowo

9.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech.

9.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech. 1.Aby uwielbić Jezusa 2x Koniecznie potrzeba Ducha Świętego Ducha Świętego koniecznie potrzeba Wciąż naprzód i naprzód 2x Z Jezusem iść 3x Wielbiąc Go 2x 2. Alleluja! Wznieś pod niebo głos Pan dal chleba

Bardziej szczegółowo

h h 2. Przyjdź Duchu św. d Weź serce me d O Duchu św. Napełnij mnie d Przyjdź Duchu św. d Weź serce me d O Duchu św. C a Miłość swą wlej d Dogrywka

h h 2. Przyjdź Duchu św. d Weź serce me d O Duchu św. Napełnij mnie d Przyjdź Duchu św. d Weź serce me d O Duchu św. C a Miłość swą wlej d Dogrywka 1. Duch Święty Przyjdź Duchu Święty Przyjdź a d Napełnij serce me! G C Jezu przyjdź, wołam cię, F C Napełnij serce me! d a Jezu przyjdź, wołam cię, F C Napełnij serce me! d a 2. Przyjdź Duchu św. d Weź

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE. Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen.

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE. Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen. OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. K: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

NASZ BÓG JEST POTĘŻNY W MOCY SWEJ

NASZ BÓG JEST POTĘŻNY W MOCY SWEJ NASZ BÓG JEST POTĘŻNY W MOCY SWEJ NASZ BÓG JEST POTĘŻNY W MOCY SWEJ e C G D KRÓLUJE NAD NAMI DZIŚ e C Z NIEBA RZĄDZI W MOCY, G MIŁOŚCI MĄDROŚCI SWEJ a h 7 e 1. PRZYJDŹMY DO NIEGO, ŚPIEWAJMY MU e - NASZ

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

bo u Pana znajdzie zmiłowanie i obfite odkupienie.

bo u Pana znajdzie zmiłowanie i obfite odkupienie. bo u Pana znajdzie zmiłowanie i obfite odkupienie. 6. Pan jest mocą swojego ludu D h e G D Pieśnią moją jest Pan. e A Moja tarcza i moja moc, G A D On jest mym Bogiem - nie jestem sam. A D G e W Nim moja

Bardziej szczegółowo

25. Bóg tak umiłował świat...52 26. Brać życie...53 27. Chrystusa Pana spotkałem dziś...54 28. Chrystusie...55 29. Chrystus Pan przyszedł na

25. Bóg tak umiłował świat...52 26. Brać życie...53 27. Chrystusa Pana spotkałem dziś...54 28. Chrystusie...55 29. Chrystus Pan przyszedł na Spis treści 1. Godzinki...15 2. Koronka do Miłosierdzia Bożego...24 3. Litania loretańska...25 4. Apel jasnogórski...28 5. Abba Ojcze...29 6. Alleluja, amen...30 7. Alleluja (Niech zabrzmi Panu chwała

Bardziej szczegółowo

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO 1 1. Pieśń na wejście 2. Pozdrowienie kapłana Dzień 1 (22.01.) Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Bardziej szczegółowo

DODATEK II RYTUAŁU EGZORCYZMU. Modlitwy błagalne, jakie wierni prywatnie mogą zanosić w zmaganiu się z mocami ciemności

DODATEK II RYTUAŁU EGZORCYZMU. Modlitwy błagalne, jakie wierni prywatnie mogą zanosić w zmaganiu się z mocami ciemności 1 DODATEK II RYTUAŁU EGZORCYZMU Modlitwy błagalne, jakie wierni prywatnie mogą zanosić w zmaganiu się z mocami ciemności Modlitwy 1. Panie, Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą (Twoją służebnicą), który

Bardziej szczegółowo

ODWIEDZANIE CHORYCH MODLITWA WSTĘPNA. 46. Kapłan odmawia modlitwę niżej podaną albo inną modlitwę za chorego:

ODWIEDZANIE CHORYCH MODLITWA WSTĘPNA. 46. Kapłan odmawia modlitwę niżej podaną albo inną modlitwę za chorego: ODWIEDZANIE CHORYCH 42. Wszyscy chrześcijanie powinni uczestniczyć w troskliwej miłości Chrystusa i Jego Kościoła względem chorych. Niech troszczą się o nich według swoich możliwości, odwiedzają ich i

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik. XII Mariańskie Spotkanie Młodych

Śpiewnik. XII Mariańskie Spotkanie Młodych Śpiewnik XII Mariańskie Spotkanie Młodych marianki 2012 STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH PRZY ZGROMADZENIU KSIĘŻY MARIANÓW zrzesza osoby wierzące, które pragną rozwijać się duchowo, naśladować życie

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

IDZIEMY DO PANA JEZUSA

IDZIEMY DO PANA JEZUSA ks. Ryszard Czekalski, Ewa Jancewicz IDZIEMY DO PANA JEZUSA Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej PAMIĘTNIK DZIECKA WYDAWNICTWO WAM KSIĘ A JEZUICI Kraków 2011 Wydawnictwo WAM, 2011 Redakcja: Barbara

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI 36 A cóż z tą Dzieciną... 35 11 A wczora z wieczora... 15 198 Abba Ojcze... 186 47 Ach, mój Jezu... 46 9 Ach, ubogi żłobie... 14 Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najśw. Sercu

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Pozostałe modlitwy. przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Pozostałe modlitwy. przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Pozostałe modlitwy przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa o Zbawienie wtorek, 16

Bardziej szczegółowo

Pieśni liturgiczne Kolędy Inne pieśni

Pieśni liturgiczne Kolędy Inne pieśni Spis treści: 1 Abba Ojcze! 2 Abba, Ojcze tchnij w nas Ducha 3 Agnus Dei 4 Alleluja, Alleluja 5 Alleluja, bo Jego łaska na wieki 6 Alleluja, bo króluje nam 7 Alleluja, w Bogu nadzieję mam 8 Armia Pana 9

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWAJMY PANU Śpiewnik. Rekolekcje Chojnik 2007-1 -

ŚPIEWAJMY PANU Śpiewnik. Rekolekcje Chojnik 2007-1 - ŚPIEWAJMY PANU - 1 - A Albowiem tak Bóg umiłował świat, 7 B Będę śpiewał Tobie, mocy moja, 7 Bóg tak umiłował Świat, 7 C Chcę wywyŝszać mię Twe, 8 Chrystus Pan BoŜy Syn, 8 Chrystus Pan karmi nas swoim

Bardziej szczegółowo

Pieśni ku czci Świętego Jana Pawła II

Pieśni ku czci Świętego Jana Pawła II Pieśni ku czci Świętego Jana Pawła II 2 2. Dobry Pasterzu, Mistrzu i Panie * z serca promienie ślesz miłosierdzia. * Krzyż nas prowadzi, wskazuje szlaki, * ku nowym czasom jak pielgrzym biały. * Ref. 3.

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK SCHOLI BOŻE KRÓWKI PARAFII MATKI BOŻEJ POCIESZENIA ŻYRARDOWIE

ŚPIEWNIK SCHOLI BOŻE KRÓWKI PARAFII MATKI BOŻEJ POCIESZENIA ŻYRARDOWIE ŚPIEWNIK SCHOLI BOŻE KRÓWKI Z PARAFII MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W ŻYRARDOWIE Spis treści Akt pokuty 7 Alleluja wznieś pod niebo głos 14 Amen Amen Alleluja 22 Anioł stróż 58 Barka 16 Będę cieszyć się wciąż

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w RóŜach RóŜańcowych

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA POD PRZEWODNICTWEM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

UROCZYSTA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA POD PRZEWODNICTWEM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA UROCZYSTA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA POD PRZEWODNICTWEM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 2 CZERWCA 2013, GODZ. 17.00 Za zgodność: Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji Pieśń: HYMN NA ROK WIARY CREDO, DOMINE

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie Nr 29 (56)/ r.

Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie Nr 29 (56)/ r. Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Reptowie Nr 29 (56)/13 17.06.2013 r. Sakrament Bierzmowania 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ TRZECI Uzdrowienie wewnętrzne Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk. 4, 38-42 Wysoka gorączka

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

MODLITWY LEGIONU MARYI. Modlitwy wstępne

MODLITWY LEGIONU MARYI. Modlitwy wstępne MODLITWY LEGIONU MARYI Modlitwy wstępne K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie

Bardziej szczegółowo

Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy. Wspólnota Sant Egidio

Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy. Wspólnota Sant Egidio Umrzeć z nadziei Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy Wspólnota Sant Egidio Pieśni na rozpoczęcie Modlitwa Królestwa Królestwo niebieskie jest siecią, co łowi ludzi. Królestwo niebieskie

Bardziej szczegółowo

PIEŚNI ADWENTOWE. Strona 1 z 8

PIEŚNI ADWENTOWE. Strona 1 z 8 Spis treści ARCHANIOŁ BOŻY... 2 Czekam na Ciebie dobry Boże... 3 Marana Tha... 3 Niebiosa, rosę spuście nam z góry... 4 Oto Pan Bóg przyjdzie... 4 Przybądź Panie bo czekamy... 5 Spuście nam na ziemskie

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji: ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa tel. 22 651 90 29, 22 833 74 05 e-mail: pielgrzymki@marianie.pl; www.pielgrzymki.org.

Więcej informacji: ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa tel. 22 651 90 29, 22 833 74 05 e-mail: pielgrzymki@marianie.pl; www.pielgrzymki.org. marianki 2013 STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH PRZY ZGROMADZENIU KSIĘŻY MARIANÓW AFRYKA RWANDA 30 grudnia 2013 9 stycznia 2014, 11 dni Wyjątkowa okazja do poznania pracy misjonarzy mariańskich, życia,

Bardziej szczegółowo

KANON RZYMSKI MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ

KANON RZYMSKI MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ KANON RZYMSKI MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ PIERWSZA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA Kapłan z rozłożonymi rękami mówi: CZYLI KANON RZYMSKI GC Ojcze nieskończenie dobry, * pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa,

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Świętej Anny

Nowenna do Świętej Anny Nowenna do Świętej Anny Modlitwa na każdy dzień nowenny C hwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, której doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje cię jako matkę Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM MAŁY KATECHIZM Przykazanie miłości Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dziesięć

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Kapłan może udzielić uroczystego błogosławieństwa na zakończenie Mszy, liturgii słowa, godziny kanonicznej albo na zakończenie obrzędów sakramentów. Diakon, albo, jeżeli go nie

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK PIEŚNI NA WIZYTACJĘ BISKUPIĄ KOCHANA MATKO GRZAWA - MARZEC 2013

ŚPIEWNIK PIEŚNI NA WIZYTACJĘ BISKUPIĄ KOCHANA MATKO GRZAWA - MARZEC 2013 Zakończenie: KOCHANA MATKO ŚPIEWNIK PIEŚNI NA WIZYTACJĘ BISKUPIĄ 1. Kochana Matko, smutna nowina, Bo już postradasz swojego Syna, Pożegnać Cię muszę, pierwej nim się ruszę Stąd na męki i na katusze. GRZAWA

Bardziej szczegółowo

Pieśni na okres zwykły

Pieśni na okres zwykły Spis treści NIE RZUCIM, CHRYSTE, ŚWIĄTYŃ TWYCH... 2 PIEŚŃ NIE ZNA ŚMIERCI... 2 MY CHCEMY BOGA... 3 PANIE, PRZEBACZ NAM... 3 BĄDŹŻE POZDROWIONA... 3 CHRYSTUS PAN KARMI NAS... 4 PANIE DOBRY JAK CHLEB...

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

1. Dzięki za to co mam Ref.

1. Dzięki za to co mam Ref. 1. Dzięki za to co mam 1. Gdybym tak chciał dziękować Ci w dalekich chmurach Panie Za jakiś dar niezwykły może i bym kłopot miał Możliwe, że darować mi więcej nie byłeś w stanie Mnie jednak to, co dałeś

Bardziej szczegółowo