Glogów, lipiec 2004r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Glogów, lipiec 2004r."

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIEJSKIEJ GLOGÓW Glogów, lipiec 2004r.

2 Spis tresci: WSTEP I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO II. AKTUALNA SYTUACJA SPOLECZNO-GOSPODARCZA GLOGOWA 1. Polozenie, powierzchnia, ludnosc 2. Srodowisko przyrodnicze 3. Turystyka, kultura i sport 3.1 Turystyka 3.2 Kultura 3.3 Sport 4. Zagospodarowanie przestrzenne 4.1 Uwarunkowania ochrony srodowiska naturalnego 4.2 Infrastruktura techniczna 4.3 Uklad komunikacyjny 4.4 Wlasnosc nieruchomosci 4.5 Stan obiektów dziedzictwa kulturowego 4.6 Identyfikacja problemów 5. Gospodarka 5.1 Glówni pracodawcy, struktura. 5.2 Struktura podstawowych branz na terenie miasta 5.3 Ilosc osób zatrudnionych w danych sektorach 5.4 Identyfikacja problemów 6. Sfera spoleczna 6.1 Sytuacja demograficzna i spoleczna 6.2 Warunki i jakosc zycia mieszkanców 6.3 Edukacja 6.4 Okreslenie grup spolecznych wymagajacych wsparcia 6.5 Rynek pracy 6.6 Identyfikacja problemów III. ZADANIA POLEGAJACE NA POPRAWIE SYTAUACJI NA DANYM OBSZARZE 1 Lista zadan. 2. Opracowanie listy zadan, do zrealizowania wynikajacych wedlug hierarchii waznosci. IV. REALIZACJA ZADAN i PROJEKTÓW 1. Podzial na projekty i/lub zadania inwestycyjne, a) Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w okresie ; 2

3 b) Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w nastepnych latach projekty dlugoterminowe V. POWIAZANIE PROJEKTU/ÓW Z INNYMI DZIALANIAMI REALIZOWANYMI NA TERE- NIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA VI. OCZEKIWANE WSKAZNIKI OSIAGNIEC PLANU ROZWOJU LOKALNEGO VII. PLAN FINANSOWY NA LATA I NA NASTEPNE PLANOWANE LATA Zródla finansowania planu rozwoju lokalnego w latach VIII. SYSTEM WDRAZANIA IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ 1. System monitorowania planu rozwoju lokalnego. 2. Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego. 3. Sposoby inicjowania wspólpracy pomiedzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarzadowymi. 4. Promocja Planu Rozwoju Lokalnego. 3

4 WSTEP Gmina Miejska Glogów opracowala Plan Rozwoju Lokalnego obejmujacy lata (z perspektywa dalszej realizacji). Podstawowym celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego jest wskazanie zadan inwestycyjnych na terenie miasta planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wymóg opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Plan Rozwoju Lokalnego stanowic bedzie zalacznik do wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gmine w ramach Priorytetu 3 Rozwój Lokalny, w tym takze zadan planowanych przez inne podmioty, np. przedsiebiorców, organizacje pozarzadowe z terenu miasta Glogowa. Podstawe opracowania Planu Rozwoju Lokalnego stanowi m.in. "Strategia Rozwoju Glogowa", "Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Glogowa", Kadencyjny Plan Gospodarczy na lata , Wieloletni Program Inwestycyjny oraz wytyczne Unii Europejskiej dotyczace zasad korzystania z funduszy strukturalnych. Powyzsze dokumenty zostaly opracowane w oparciu o wskazywane przez zainteresowane instytucje, organizacje, osoby zadania niezbedne do prawidlowego rozwoju miasta oraz potrzeby bytowe mieszkanców. Podobnie Plan Rozwoju Lokalnego poprzedzily konsultacje spoleczne. Kazda z zainteresowanych grup spolecznych, stowarzyszen, zakladów pracy miala mozliwosc zglosic zadania do Planu. 4

5 I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Okreslenie obszaru realizacji planu Plan Rozwoju Lokalnego Glogowa przygotowany zostal w celu stworzenia mozliwosci pozyskiwania srodków pozabudzetowych pochodzacych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów dostepnych w ramach budzetu Unii Europejskiej. Plan Rozwoju Lokalnego terytorialnie i administracyjnie obejmuje Gmine Miejska Glogów. Miasto Glogów jest siedziba powiatu glogowskiego, wchodzacego w sklad województwa dolnoslaskiego. Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje lata i jest zbiezny z ramami czasowymi Narodowego Planu Rozwoju Plan okresla harmonogram realizacji zadan w nim ujetych oraz koszt ich realizacji. Wiele sposród zamieszczonych zadan ma charakter wieloletni, inne podzielone sa na etapy. Wynika to z sytuacji finansowej gminy. Zgodnie z zapisami w Uzupelnieniu do Zintegrowanego Programu Operacyjnego, Plan moze byc rozszerzony o kolejny okres programowania Unii Europejskiej od 2007 do 2013 roku. Zadania zawarte w Planie pochodza z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Glogów i uzupelnione sa przez projekty zgloszone przez organizacje, stowarzyszenia, przedsiebiorstwa oraz mieszkanców. 5

6 II AKTUALNA SYTUACJA SPOLECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJETYM WDRAZANIEM PLANU 1. Polozenie, powierzchnia, ludnosc Polozenie Glogów usytuowany jest w pólnocnej czesci woj. Dolnoslaskiego na 5140 szerokosci geograficznej pólnocnej i 1604 dlugosci wschodniej, na pograniczu Pradoliny Barycko- Glogowskiej i Wzgórz Dalkowskich. Wystepuja tu dwie jednostki morfologiczne: - wysoczyzna plejstocenska, bedaca przedluzeniem pólnocnego stoku Wzgórz Dalkowskich, - dolina Odry, stanowiaca czesc Pradoliny Barycko-Glogowskiej. Prawie w calosci obecne miasto lezy na lewym brzegu Odry, choc pierwotnie jego zasadniczy trzon znajdowal sie na Ostrowie Tumskim otoczonym ramionami rzeki. Polozenie komunikacyjne miasta okresla wezel komunikacyjny, w którym krzyzuja sie: Linie kolejowe: polaczenia w kierunku na: Leszno, Wroclaw, Legnice, Zielona Góre, Zagan. Najwazniejsza jest linia miedzynarodowa E-59 Szczecin - Glogów - Wroclaw - poludnie Europy. Drogi krajowe: Nr 12 relacji Granica Panstwa - Leknica - Zagan - Drozów /Droga 3/ - Glogów - Leszno - Gostyn - Jarocin - Kalisz - Sieradz - Piotrków Trybunalski - Opoczno - Radom - Pulawy - Lublin - Piaski - Chelm - Dorohusk - Granica Panstwa Drogi wojewódzkie: Droga Nr 292 polaczenie z droga Nr 3 - Bytom Odrzanski - Glogów - Rudna - Lubin Droga Nr 319 Glogów - Slawa Droga Nr 329 Glogów - Jerzmanowa - Nw. Osiedle (polaczenie z droga krajowa nr 3) W odleglosci kilkunastu kilometrów od Glogowa przebiega miedzynarodowa droga E- 65 (Nr 3), z która miasto ma bezposrednie polaczenie. Przez miasto przeplywa rzeka Odra. W Glogowie istnieje przeladunkowy port rzeczny. Przykladowe odleglosci Glogowa od niektórych miast: Miasto Odleglosc [km] Legnica 60 Zielona Góra 60 Wroclaw 100 Poznan 120 Berlin 250 Warszawa 450 Okolo 100 km dzieli Glogów od granicy polsko - czeskiej i polsko niemieckiej. 6

7 Swój rozwój i obecna wielkosc Glogów zawdziecza rozwojowi przemyslu hutniczego. Glogów pod wzgledem liczby mieszkanców (73 tys.) zajmuje 6 miejsce w województwie po Wroclawiu, Jeleniej Górze, Walbrzychu, Legnicy i Lubinie. Pod wzgledem administracyjnym jednostka graniczy od pólnocy z gmina Kotla, z gmina wiejska Glogów, od poludnia z gmina Jerzmanowa i od zachodu z gmina Zukowice. W ukladzie osadniczym pelni istotna role w zakresie obslugi (szpital, Sad, Prokuratura, Urzad Skarbowy) ludnosci pólnocnej czesci województwa (powiat glogowski, górowski, czesciowo polkowicki). W Strategii Rozwoju Województwa Dolnoslaskiego Glogów zaliczany jest do osrodków regionalnych oraz tzw. miast bram. Funkcja miasta bramy, naturalna dla miejscowosci polozonych na granicy województwa ma za zadanie zszywac Dolny Slask z otoczeniem, ogniskujac inicjatywy miedzyregionalne i transgraniczne, a jednoczesnie stanowic wizytówke regionu i czerpac korzysci z ruchu turystycznego. Powierzchnia Powierzchnia miasta: 35,37 km 2, z czego 46,87 % (16,58 km 2 ) obszaru to grunty zabudowane i zurbanizowane; 10,83 km 2 to uzytki rolne; 4,56 km 2 to uzytki lesne i gr. zadrzewione, a 3,40 km 2 pozostale grunty. 7

8 Grunty zabudowane Uzytki rolne Uz. i zurbanizowane lesn. Rodzaj gruntu [ha] Tereny mieszkaniowe 290 Tereny przemyslowe 642 Inne tereny zabudowane 152 Zurbanizowane tereny niez abudowane 72 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 109 Drogi 283 Koleje 110 Grunty orne 692 Sady 13 Laki trwale 213 Pastwiska trwale 165 Lasy i grunty lesne 31 Grunty zadrzewione i zakrzewione 425 Ludnosc Liczba mieszkanców wedlug stanu na 1 stycznia 2004 roku wynosila z czego to mezczyzni a to kobiety. Spoleczenstwo glogowskie, to charakterystyczna dla tych terenów ludnosc naplywowa. Do zniszczonego przez wojne miasta, stopniowo naplywali osadnicy. Dynamiczny rozwój miasta i przyrost ludnosci wiaze sie z przemyslem miedziowym. Powstajace kopalnie i huty przyciagnely do miasta kilkadziesiat tysiecy mieszkanców. Dzisiaj, pomimo dodatniego przyrostu naturalnego liczba mieszkanców systematycznie spada. Powodem jest ujemne saldo migracji. Duza liczba osób osiedla sie w podglogowskich wsiach, gdzie buduje swoje domy. Kolejna czesc, to ludzie mlodzi, którzy po wyjezdzie na studia do duzych osrodków akademickich (Wroclaw, Poznan), pozostaja tam po znalezieniu pracy. Liczba mieszkanców Glogowa w latach Rok Wartosc cechy

9 2. Srodowisko przyrodnicze Walory przyrodnicze miasta stanowia: szata roslinna i zwierzeca, gleby, wody i urozmaicony krajobraz. System zieleni tworza parki (wokól Starego Miasta i kanalu Sepolno), zielen legowa nad Odra i Ostrowie Tumskim, niewielkie kompleksy lasów, ogrody dzialkowe oraz w ostatnich latach system zieleni izolacyjnej wokól hut miedzi. W obrebie miasta znajduja sie dwa pomniki przyrody ( wierzba i lipa ), rosnace przy szkole rolniczej. W róznych czesciach Glogowa wystepuja zwierzeta i rosliny objete ochrona gatunkowa. Sa to m.in. kukulka sierpówka, dzieciol, puszczyk, sikorka, slowik, wilga i inne. Rzadkie i cenniejsze gatunki roslin to: milorzab, sosna wejmutka, czarna magnolia, tulipanowiec, zóltnica, korkowiec, lipa, buk, cis, jodla, deby stozkowe i inne. Tereny nadodrzanskie stanowia biologicznie czynne kompleksy i sa ostoja ptactwa wodnego. Podstawowe kompleksy roslinnosci wystepuja w nastepujacych glównych grupach: 1. Roslinnosc dna doliny Odry, która tworza zarosla wierzbowe. Z mniejszych roslin wystepuja: rutewka waskolistna, krwawnik, kichawiec, starzec gorycznikolistny. Tereny czesto zalewane woda porosniete sa okreznica bagienna, przastka pospolita, osoka aoesowata, kotewka - orzech wodny. Na pograniczu wody i suchego ladu spotkac mozna: trzcine pospolita, rdest, szczaw nadmorski, jaskry, rukiew ziemnowodna. Wyzsze terasy doliny Odry zajmuja przewaznie laki i lasy (przewaznie lisciaste). 2. Roslinnosc Wzgórz Dalkowskich, w poblizu których przebiegaja granice zasiegów naturalnych drzew (swierku górskiego, jodly, olchy szarej). Wzgórza porastaja lasy swierkowe i bukowe, przy czym miejscami buk wystepuje w drzewostanach czystych. W lasach spotkac mozna domieszke debu, jodly i sosny. 3. Na poludnie i poludniowy zachód od pasa Wzgórz Dalkowskich rozciaga sie jednostajnie plaska kraina torfowisk. Przewazaja tutaj bory sosnowe z podszyciem jalowca i zarnowca, sporadycznie wystepuja wrzos i borówka. Wzdluz wolno plynacych rzeczek ciagna sie torfowiska wysokie porosniete turzyca, rosiczka, tlustoszem pospolitym. Glówna mase zieleni tworza tutaj mchy torfowce. Pod wzgledem regionalizacji botanicznej na terenie Ziemi Glogowskiej zbiegaja sie 3 okregi florystyczne: Kraina Wielkopolsko-Kujawska, której granica przebiega zgodnie z pólnocnym stokiem Wzgórz Dalkowskich Wzgórza Dalkowskie (jako czesc walu Wzgórz trzebnicko-ostrzeszowskich) Nizina Slaska - na poludnie od Wzgórz Dalkowskich. 9

10 Zauwaza sie tez wzrost wartosci nasadzen zieleni izolacyjnej wokól hut miedzi, gdzie coraz czesciej pojawia sie zwierzyna plowa. Parki 1. Park Slowianski - dobrze zagospodarowany, usytuowany w poblizu glównego ciagu handlowego Al. Wolnosci, jest miejscem podstawowego wypoczynku Glogowian. Atrakcje - czynna w okresie letnim fontanna i pomnik poswiecony zolnierzom koalicji antyhitlerowskiej, poleglym na frontach II wojny swiatowej. Starodrzew - deby bezszypólkowe i deby stozkowe 2. Park Sepolno - drugi pod wzgl. naczesciej odwiedzanych parków. Srodkiem plynie zanieczyszczony strumyk Sepolno. 3. Park Lesny - najpiekniejszy z glogowskich parków z bogatym starodrzewem. Zlokalizowano w nim trase do nauki jazdy na rowerach. Sciezki wymagaja gruntownej renowacji. W czesci wschodniej parku planowa jest trasa spacerowa, majaca miec w przyszlosci polaczenie z pasazem nadodrzanskim. Na terenie parku znajduja sie pozostalosci fortyfikacji. Bliskie sasiedztwo odbudowywanego obecnie Starego Miasta, powinno wkrótce ozywic ten dotychczas najmniej odwiedzany park. Starodrzew - platany, deby, jesiony, buki czerwone. Lasy Lasy w Glogowie zajmuja ok. 30ha. Nie tworza one zwartego kompleksu i w niewielkich skupiskach rozmieszczone sa na obrzezach miasta, glównie w pasie nadodrzanskim. Dominuja lasy lisciaste. Wsród lasów najwiecej cech naturalnych maja legi z przewaga debu szypulkowego, a w domieszce wiaz, jesion, lipa, klon, paklon, grab, czeremcha, osika i brzoza. Poszycie tych lasów stanowi deren swidwa, kruszyna, trzmielina i kalina. 10

11 3. Turystyka, kultura i sport 3.1 Turystyka Glogów i okolice to atrakcyjny godny polecenia teren letnia historia miasta, pomimo zniszczen ostatniej wojny, pozostawila swój slad w licznych zabytkach. Warto zobaczyc odbudowujace sie Stare Miasto, które tworzy niepowtarzalny klimat. Odbudowany ze zniszczen zamek, barokowy kosciól p.w. Bozego Ciala czy ratusz sa duma mieszkanców. Kolegiata oraz Teatr Miejski znajduja sie w trakcie odbudowy, a na swoja kolej czeka gotycki kosciól p.w. Sw. Mikolaja. Wszystkie te obiekty znajduja sie w otoczeniu powstajacych kolorowych kamieniczek. Milosnicy fortyfikacji moga podziwiac pozostalosci twierdzy, która Glogów byl praktycznie od powstania. Skladaja sie na nia zarówno pozostalosci sredniowiecznych murów obronnych, jak i nowozytne fortyfikacje w postaci fosy czy fortów, okalajacych niegdys miasto. Duze nadzieje wiaze sie z wykorzystaniem turystycznym Odry. Juz teraz, w sezonie, organizowane sa wycieczki statkiem po rzecze, ale plany zwiazania miasta z rzeka sa bardziej ambitne. Glogów, posiadajac niezbedna infrastrukture turystyczna, stanowi baze, z której urzadzac mozna wedrówki zarówno piesze, jak i rowerowe. Atutem Glogowa jest to, iz jest on miejscem, gdzie znajduja sie liczne zabytki architektury, a okolice dominuja w walory przyrodnicze. Warto zobaczyc malownicze okolice, które tworza Wzgórza Dalkowskie, a w dalszej odleglosci Przemkowski Park Krajobrazowy oraz Pojezierze Slawskie. Godne polecenia w miescie sa: - Stare Miasto, bedace w trakcie odbudowy z nowymi, stylizowanymi kamienicami przy zachowaniu sredniowiecznego ukladu ulic i podzialu na kwartaly i parcele. - Zamek, wzniesiony nad brzegiem Odry w pol. XIII w., pierwotnie gotycki, zbudowany na planie prostokata, z dziedzincem i cylindryczna wieza, przebudowany w stylu renesansowym w XVI w. Spalony podczas wojny, zostal odbudowany w latach 70-tych, obecnie jest siedziba Muzeum Archeologiczno - Historycznego. - Ratusz, datowany na XIII w., wielokrotnie niszczony, w XVI w. przybral szate renesansowa. Gruntownie przebudowany w 1831 r. Zachowaly sie póznogotyckie sale piwniczne: jedna ze sklepieniem krysztalowym, druga z siatkowym oraz relikty renesansowego i barokowego wystroju. Nad gmachem góruje zrekonstruowana wieza o wysokosci ponad 80 m. - Teatr Miejski, (ruina). Gmach wzniesiony w 1774 r., przebudowany 25 lat pózniej na budynek teatralny o klasycystycznym wystroju fasady. 11

12 - Kosciól sw. Mikolaja (ruina) z pol. XIII w., trzynawowy; rzadki na Slasku przyklad wczesnogotyckiej architektury. Pozostanie w stanie trwalej ruiny, jako symbol zniszczen wojennych. - Kosciól i Kolegium Bozego Ciala, póznobarokowy z dwuwiezowa fasada, wzniesiony w latach Odbudowany pod koniec lat 50., z przeswietlonym wnetrzem, w którym zachowaly sie elementy barokowego wyposazenia. - Kolegiata na Ostrowie Tumskim, najstarszej czesci Glogowa. Po wojnie w ruinie, obecnie odbudowywana. Druga po katedrze wroclawskiej co do rangi swiatynia Dolnego Slaska. - Fragmenty obwarowan miejskich pochodzace z czasów srednio-wiecznych, stanowia naturalna ozdobe miasta wytyczajac sredniowieczna linie zabudowy Glogowa. Czesciowo odrestaurowane beda sukcesywnie zagospodarowywane na ciagi spacerowe. - Relikty nowozytnych fortyfikacji Twierdzy Glogów. Fosa, kazamaty, korytarze kontrminerskie, blok koszarowy - dobrze zachowane po dzien dzisiejszy moga stanowic najwieksza atrakcje turystyczna Glogowa. - Fort Gwiazdy (XVIII w.) - Fort Ober Redute (XIX w.) - Fort Lunette am Schloss See (pol. XIX w.) - Zespól Blockhaus Schanze (pol. XIX w.) - Wieza artyleryjska (pol. XIX w.) 3.2. Kultura Glogów jest regionalnym centrum kultury. W miescie odbywaja sie imprezy nie tylko o ogólnopolskim, ale takze o miedzynarodowym znaczeniu. Naleza do nich Miedzynarodowe Glogowskie Spotkania Jazzowe czy Przeglad Kultury Kresowej. Sa to imprezy gleboko zakorzenione w tradycji miasta. Odbywaja sie od wielu lat. Dzialalnosc kulturalna zwiazana jest glównie z Miejskim Osrodkiem Kultury i Muzeum Archeologiczno Historycznym, jednak nie brak takze licznych stowarzyszen kulturotwórczych. Skupiaja one ludzi tworzacych kulturowy wizerunek miasta. Miejski Osrodek kultury podejmuje szereg dzialan jak: organizacja spektakli, programów kabaretowych, widowisk estradowych, koncertów jazzowych, bluesowych, poezji spiewanej, obsluga artystyczna imprez branzowych, Miedzynarodowe Glogowskie Spotkania Jazzowe. Ponadto w MOK-u na stale dziala Dyskusyjny Klub Filmowy "Oskar", prowadzona jest dzialalnosc teatralna, glogowska dziecieca rewia "Graffiti". Dzialalnosc edukacyjna MOK-u opiera sie o: - sekcje plastyczna, - Galerie Edukacji Twórczej, - Dziecieca i mlodziezowa sekcje teatralna, 12

13 - "Maly Art" - prezentacje twórczosci przedszkolnej, - Letnie i Zimowe Warsztaty Artystyczne, - Turnieje szachowe (szkólka szachowa), W chwili obecnej budynek MOK-u przechodzi gruntowny remont, po którym stanie sie nowoczesnym obiektem. Oprócz MOK-u duzym osrodkiem, organizujacym liczne imprezy kulturalne jest Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej May Day oraz Spóldzielczy Dom Kultury Pegaz. Muzeum Archeologiczno Historyczne gromadzi i udostepnia w postaci wystaw zabytki z dziejów miasta. Do najciekawszych naleza skarb z Glogowa, odkrycia archeologiczne. W planach jest przygotowanie kompleksowej wystawy dotyczacej dziejów Miasta. Duze nagromadzenie w muzeum zabytków archeologicznych wymusza utworzenie skladnicy muzealnej, do której moglyby trafiac zabytki z calego województwa. Liczne stowarzyszenia dzialajace w Glogowe podejmuja szereg cennych inicjatyw spoleczno kulturalnych. Do najwiekszych stowarzyszen naleza: - Towarzystwo Ziemi Glogowskiej (zajmuje sie upowszechnianiem wiedzy o miescie i regionie, liczne publikacje, sesje pop.-naukowe); - Glogowskie Stowarzyszenie Literackie organizuje warsztaty literackie i spotkania z ludzmi pióra; - Stowarzyszenie Muzyczne Ziemi Glogowskiej i Panstwowa Szkola Muzyczna upowszechniaja kulture muzyczna, organizuja koncerty, - Klub Inteligencji Katolickiej (Konserwatorium Humanistyczne, Konferencje) Na terenie miasta dzialaja Biblioteki Publiczne, które planuja zmodernizowanie budynków oraz skomputeryzowanie bibliotek Sport Dzieki posiadanej bazie rekreacyjno sportowej, glogowski sport stoi na wysokim poziomie. Kompleks skladajacy sie ze stadionu, hali widowiskowo-sportowej, kortów tenisowych i boisk w najblizszym czasie zostanie wzbogacony o wielofunkcyjny basen. Z hali wielokrotnie korzystala reprezentacja kraju, rozgrywajac tu mecze miedzynarodowe. Podobnie tor motocrossowy uwazany jest za jeden z najlepszych w Polsce. Tu odbywaja sie Mistrzostwa Polski i Europy w Motocrossie. Glogów, ze wzgledu na preznie dzialajaca sekcje, uwazany jest za stolice polskiego duathlonu. Odzwierciedla sie to w organizacji duzych imprez, jak Mistrzostwa Europy w Duathlonie. Najwieksze stowarzyszenia sportowe dzialajace w miescie: - MZKS Chrobry, 13

14 - Stowarzyszenie Pilki Recznej "Chrobry", - Centrum Sportowe Glogowski Triathlon, - Automobilklub Glogów, - Glogowski Klub Tenisowy, ul. Wita Stwosza 3, - Miedzywojewódzki Klub Karate Kyokushin. Stowarzyszenia skupiaja wokól siebie wielu mlodych ludzi, jednak czesto wystepuje problem z wlasciwym zapleczem sportowym. 14

15 4. Zagospodarowanie przestrzenne Ogólne zasady zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym w szczególnosci, uwarunkowania lokalne i predyspozycje poszczególnych terenów zawarte zostaly w Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Glogowa przyjetym przez Rade Miejska Glogowa w 1998 r. Dokument ten jest podstawowym narzedziem z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w oparciu, o który dokonuje sie uszczególowienia sposobu zagospodarowania poprzez sporzadzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie miasto posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujace okolo 90% calego terenu miasta Uwarunkowania ochrony srodowiska naturalnego Ujecie wody Woda do miasta dostarczania jest z ujecia wody Serby. Jest to ujecie wody podziemnej, glebinowej z poziomu czwartorzedowego pietra wodonosnego zalegajacego na glebokosci od 40 do 60 m. Woda surowa (bezposrednio ze studni) jest bardzo dobrej jakosci. Nie zawiera szczególnie szkodliwych i niebezpiecznych substancji, jak: fenole, detergenty anionowe i kationowe, czy tez zwiazki trójchloropochodne. Woda ta wolna jest równiez od wszelkich zanieczyszczen bakteriologicznych. W sladowych ilosciach wystepuja takze metale ciezkie, takie jak: miedz, olów, cynk, kadm, arsen. Natomiast notuje sie znacznie podwyzszone wartosci zwiazków zelaza, manganu oraz siarczanów. Ujecie Wody posiada zatwierdzone zas o- by wody w kategorii "B" w ilosci Q=1520 m3/h i zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno prawnym na szczególne korzystanie z wód mozliwe jest ujmowanie wody w ilosci maksymalnej Qmax=20000 m3/dobe. Uzdatniona woda spelnia wymagania co do jakosci wody zdatnej do picia okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. (Dz.U. nr 82 z 2000 r. poz. 937), w pelni odpowiadajac warunkom stawianym przez Unie Europejska (dyrektywa 98/83/EC). Problemem jest jedna nitka dostarczajaca wode do miasta. W przyszlosci nalezy, ze wzgledów bezpieczenstwa i ciaglosci dostarczania wody, wybudowac drugi, niezalezny wodociag. Tabela jakosci wody produkowanej przez SUW "Serby" (I kwartal 2004) Wskaznik oznaczenia Jednostka Zawartosc w wodzie Norma Polska Temperatura st. C 11 - Zapach akceptowalny akceptowalny 15

16 PH 7,21 6,5-9,5 Zelazo mg/l 0,062 0,2 Mangan mg/l 0,018 0,05 Zasadowosc mval/l 2,96 - Twardosc mg CaCO 3 /l 288, Chlor wolny mg/l Cl <0,05 0,1-0,3 Amoniak NH 4 mg/l 0,047 0,5 Azotany NO 3 mg/l 3,35 50 Azotyny NO 2 mg/l <0,016 0,1 Utlenialnosc mg O 2 /l 3,36 Paciorkowce kalowe Enterokoki 0 0 Ilosc bakterii w 37 C na agarze po 24 godz Ilosc bakterii w 22 C na agarze po 72 godz Wskaznik Coli 0 0 Miejska Oczyszczalnia Scieków w Glogowie Miejska Oczyszczalnia Scieków w Glogowie jest nowoczesna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna oddana do eksploatacji w 2000 roku. Jej przepustowosc wynosi 21000m 3 /d, a jej zadaniem jest oczyszczanie scieków doprowadzanych system kanalizacji ogólnosplawnej z miasta Glogowa i okolicznych gmin: Serbów, Jaczowa, Ruszowic. Scieki deszczowe w ilosci powyzej 1500 m3/h sa wprowadzane do systemu zbiornika retencyjnego poprzez przelew burzowy, a nastepnie stopniowo przepompowywane do komory wlotowej przed budynkiem krat. Scieki po wstepnym oczyszczeniu sa przepompowywane do czesci biologicznej skladajacej sie z dwóch komór osadu czynnego i dwóch osadników wtórnych, gdzie nastepuje dalsza redukcja zwiazków organicznych i nieorganicznych, a takze usuwanie zwiazków biogennych, czyli azotu i fosforu. Scieki oczyszczone o stezeniach wskazników zanieczyszczen ponizej wymogów MOSZNiL odplywaja do odbiornika, czyli rzeki Odry. Pozostale parametry nie przekraczaja wielkosci okreslonych w zalaczniku nr 2 do Rozp. MOSZNiL z dnia r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadac scieki wprowadzone do wód i ziemi. Tabela stezen wskazników zanieczyszczen oczyszczonych scieków (maj 2002) Rzeczywiste stezenia na wylocie Dopuszczalne stezenia stezenie BZT 5-11,0 mg/dm 3 stezenie BZT 5-15 mg/dm 3 stezenie ChZT - 52 mg/dm 3 stezenie ChZT mg/dm 3 stezenie zawiesiny og. - 21,9 mg/dm 3 stezenie zawiesiny og mg/dm 3 stezenie Nog - 15,3 mg/dm 3 stezenie Nog - 30 mg/dm 3 16

17 stezenie N-NO 3-10,53 mg/dm 3 stezenie N-NO 3-30 mg/dm 3 stezenie N-NH 4-1,5 mg/dm 3 stezenie N-NH 4-6 mg/dm 3 stezenie Pog. - 0,68 mg/dm 3 stezenie Pog. - 1,5 mg/dm 3 Siec kanalizacyjna W Glogowie istnieje glównie grawitacyjny system ogólnosplawny, ze szczatkowym ukladem rozdzielczym. Glówne kolektory kanalizacyjne wykonane zostaly jeszcze w latach przedwojennych. Miasto jest w wiekszosci skanalizowane, oprócz osiedli wiejskich: Nosocice, Krzepów, Widziszów, teren fabryki FAMABA oraz os. Cukrownik. W latach wybudowano kolektor odciazajacy, który bedzie zbieral scieki po skanalizowaniu osiedli wiejskich oraz z os. Piastów Slaskich. Nalezy uzbrajac tereny inwestycyjne, które moga byc magnesem do przyciagania inwestorów. Takim miejscem jest Miejska Strefa Inwestycyjna. Dlugosc sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików), sprowadzajacej scieki do oczyszczalni scieków Razem sieci sanitarnej sieci ogólnosplawnej j.m. km km km Dlugosc 115,9 9,1 106,8 Wysypisko Odpadów Komunalnych Wysypisko wybudowane zostalo w 1995 roku. Powierzchnia calkowita wynosi 5,5 ha, a kubatura m 3. Obecnie zajete jest ok. 43% kubatury ( m 3 ). Przewidywany czas eksploatacji do 2014 roku. Srednio na rok przybywa ton/rok. Odpady dostarczane sa z powiatu glogowskiego oraz osciennych gmin. Brak jest w miescie zakladu utylizacji (segregacji) odpadów komunalnych, co powodowaloby wolniejsze wypelnianie kwatery wysypiska. Wysypiskiem zarzadza spólka GPK SITA Glogów z 51% udzialem Gminy Miejskiej Glogów. W projekcie Wojewódzkiego programu gospodarki odpadami znajduja sie zapisy o planowanych inwestycjach w Glogowie: - Budowa Zakladu Unieszkodliwiania Odpadów, - Budowa instalacji odgazowujacej skladowisko, - Sortownia odpadów, - Kwatery do skladowania odpadów niebezpiecznych. - Planowany koszt inwestycyjny 22 mln. zl. 17

18 Gmina Miejska Glogów przystapila do opracowania Gminnego Planu Gospodarowania Odpadami, co umozliwi racjonalna gospodarke odpadami powstajacymi w procesie dzialalnosci gospodarczej i odpadów komunalnych. Na terenie miasta systematycznie wprowadza sie zbiorniki do selektywnej zbiórki odpadów. Obok komunalnego, znajduje sie przemyslowe wysypisko, nalezace do Huty Miedzi Glogów Infrastruktura techniczna Zaopatrzenie miasta w cieplo, energie elektryczna i gaz Gmina Miejska Glogów posiada opracowany i uchwalony w 2000 roku plan zaopatrzenia miasta w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe. Cieplo Jedyne zródlo ciepla dla systemu cieplowniczego pokrywajacego potrzeby cieplne miasta zapewnia obecnie Elektrocieplownia, bedaca wlasnoscia Energetyki sp. z o.o. System cieplowniczy zaspokaja potrzeby w zakresie centralnego ogrzewania, przygotowania cieplej wody uzytkowej. Siec cieplownicza wyprowadzona jest z w/w elektrocieplowni z magistrala o srednicy poczatkowej 2 x DN500, która biegnie w systemie rur napowietrznych w kierunku wschodnim do przepompowni. Odcinek ten wynosi okolo metrów. Nastepnie w komorze numer 19 (mapa nr.c ) magistrala zostaje rozdzielona w dwóch kierunkach: - wschodnim 2 x DN500 (Q=1320 t/h) i zasila centralna i wschodnia czesc miasta, - poludniowym 3 x DN300 (Q=1092 t/h), która zasila osiedle Kopernik. Energia elektryczna System elektroenergetyczny Glogowa jest zasilany piecioma liniami wysokiego napiecia 110kV wykonanymi jako napowietrzne. Zasilaja one trzy Glówne Punkty Zasilania, których charakterystyka zostala przedstawiona w ponizszej tabeli: Lp. Nazwa Lokalizacja Napiecie Uklad rozdzielni Wielkosc Prad dopusz- transformacji 20kV transform. czalny 1. GPZ Brz ostów ul. Wierzbowa 110/20 kv dwusekcyjna 2x25 MVA 2x656 A 2. GPZ Zarków ul. Mechaniczna 110/20 kv dwusekcyjna 1x25 MVA 1x656 A 1x16 MVA 1x420 A 3, GPZ Brzegowa ul. Nadbrzezna 110/20 kv dwusekcyjna 1x25 MVA 1x656 A 18

19 Powyzsze GPZ-ty zostaly spiete dodatkowo liniami 110kV, co pozwolilo na utworzenie pierscienia okalajacego Miasto, wplywajacego korzystnie na pewnosc zasilania na poziomie wysokiego napiecia. Na terenie Glogowa zlokalizowanych jest ponad 200 stacji transformatorowych 20/0.4 kv. Dostawa energii elektrycznej dla poszczególnych odbiorców odbywa sie liniami sredniego napiecia 20 kv (40 glównych linii) pracujacymi w ukladach pierscieniowych dajacych mozliwosc uzyskania dwustronnego zasilania wykonanymi jako kablowe i napowietrzne. Równiez stacje transformatorowe SN/nN podlaczone do w/w linii maja wyprowadzone sieci niskiego napiecia w wiekszosci polaczone w uklady pierscieniowe. Daje to podstawe do okreslenia sposobu zasilania w energie elektryczna z duzym stopniem pewnosci zasilania. Gaz Miasto Glogów jest zasilane gazem ziemnym zaazotowanym GZ 41,5 z magistrali gazowej wysokiego cisnienia o srednicy DN 300, Pmax 5.5 MPa Krobia - Zielona Góra, która zasila dwie stacje redukcyjno pomiarowe I o zlokalizowane: - na osiedlu Piastów Slaskich, - w Ruszowicach. Nastepnie gaz przesylany jest bezposrednio do odbiorców za posrednictwem sieci sredniego cisnienia oraz siecia niskoprezna poprzez szesc stacji redukcyjno-pomiarowych drugiego stopnia. Minimalne cisnienie gazu dla odbiorców na koncówkach sieci sredniopreznych wynosi 160 kpa, natomiast dla sieci niskopreznych kpa. Siec telekomunikacyjna Na terenie miasta zlokalizowane sa sieci telefonii przewodowej bedace wlasnoscia Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. Poza siecia telefonii przewodowej na terenie miasta dzialaja trzej operatorzy telefonii komórkowej: Centertel, Era GSM i Plus GSM Uklad komunikacyjny W Glogowie wystepuja nastepujace rodzaje dróg publicznych: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne. Do dróg krajowych na terenie Glogowa zalicza sie droge nr 12 relacji Granica Panstwa - Leknica - Zary - Zagan - Szprotawa - Przemków - Radwanice - Drozów /Droga 3/ - Glogów -Szlichtyngowa - Wschowa - Leszno - Gostyn - Jarocin - Pleszew - Kalisz - Blaszki - 19

20 Sieradz - Lask - Piotrków Trybunalski -Sulejów - Opoczno - Przysucha - Radom - Zwolen - Pulawy - Kurów - Lublin - Piaski - Chelm - Dorohusk - Granica Panstwa. W obszarze miasta znajduje sie 5,526 km tej drogi (ul. Pilsudskiego, ul. Legnicka, ul. Obronców Pokoju, Rondo Konstytucji 3 Maja, ul. Brama Brzostowska, ul. Kamienna Droga. Do dróg wojewódzkich na terenia Glogowa zalicza sie: - Droga Nr 292 polaczenie z droga Nr 3 - Bytom Odrzanski - Glogów - Rudna Lubin, - Droga Nr 319 Glogów Slawa, - Droga Nr 329 Glogów - Jerzmanowa - Nw. Osiedle (polaczenie z droga krajowa nr 3). Drogi powiatowe o lacznej dlugosci 25,129 km. W 2004 roku podpisane zostalo porozumienie z Powiatem Glogowskim na administracje przez Gmine ulic powiatowych bedacych w granicach administracyjnych miasta. Drogi Gminne Laczna dlugosc dróg gminnych wynosi 86,4 km. Oprócz biezacego utrzymania, istnieje duza potrzeba budowy nowych dróg gminnych. Postepujacy rozwój budownictwa wymusza takie dzialania. Obszary, na których jest szczególna potrzeba budowy ulic to Stare Miasto, gdzie powstaje duzo kamienic mieszkalno uslugowych, os. Piastów Slaskich glównie budownictwo jednorodzinne. Powstajace kompleksy domków jednorodzinnych na os. Kosciuszki, Brzostów oraz przyszle Piastów Slaskich, czy Zarków, takze wymagaja inwestycji drogowych. Innymi potrzebami jest budowa dróg w miejscach przyszlych inwestycji generujacych miejsca pracy. Na terenie Zachodniej Dzielnicy w latach realizowana bedzie budowa ok. 2 km ulic wraz z uzbrojeniem. Zadanie wspólfinasowane bedzie ze srodków UE (Phare SSG 2003). Innym strategicznym terenem pod tego rodzaju inwestycje jest Miejska Strefa Inwestycyjna. Obszar 180 ha nalezy uzbroic i wybudowac drogi, przez co zwiekszy sie atrakcyjnosc Glogowa. Komunikacja publiczna Zaspokajaniem potrzeb mieszkanców w zakresie publicznego transportu zbiorowego zajmuje sie spólka gminna - Komunikacja Miejska. Istniejace 8 linii autobusowych w Glogowie zapewniaja komunikacje w sposób zadowalajacy. Stopniowo wymieniany jest tabor na nowoczesny i ekologiczny, jednak ze wzgledu na duze koszty zakupu autobusów, ulicami miasta jezdzi jeszcze duza czesc starych pojazdów Wlasnosc nieruchomosci Na terenie Glogowa wystepuja nastepujace formy wlasnosci nieruchomosci: wlasnosc prywatna, panstwowa i samorzadowa. 20

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK ... GMINA LIPNIK RADA GMINY w Llpniku woj. swie80krzyekie do uchwaly Zalacznik Nr t.~1 Nr 1~ 1 g6 /06 Rady Gl1'!in't w ~ipi!~ku z dnia J.Jf:1.ptJ.Z!;iil.etrm.f.f.(2006r. I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO PROGNOZA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO WROCLAW MARZEC 2002 r. DYREKTOR mgr inz. arch. TOMASZ POLANSKI Z-CA DYREKTORA mgr inz. arch. ALEKSANDRA

Bardziej szczegółowo

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~...

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... r...:\),. ~... \.-W".;'~..,,~~'.\'.c'.' v..p'. ~\a,\o~ ~\. UCH\VALA Nr V.H.l.~~./2007 RADY GMINY W LIPNIKU..", - z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... w sprawie Strategii Rozwiazywania lata 2007-2015 Problemów Spolecznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY... 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej.. 10 3.1. Ludność. 10 3.2. Bezrobocie 11 3.3. Pomoc

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krosno Odrzańskie

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krosno Odrzańskie Załącznik do uchwały Nr LII/327/2010. Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 czerwca 2010 r. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krosno Odrzańskie Krosno Odrzańskie, 2010 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta ul. P.O.W 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Urząd Miasta ul. P.O.W 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007 2015 Urząd Miasta ul. P.O.W 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI OPRACOWANIE: Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 50-127 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU. aktualizacja. Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r.

RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU. aktualizacja. Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r. RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU aktualizacja Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r. Spis treści Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka miasta...

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, grudzień 2008 r. OPRACOWANIE DOKUMENTU, 2007 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PLAN OPERACYJNY

MIEJSKI PLAN OPERACYJNY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA PRZASNYSZA NA LATA 2008-2015 MIEJSKI PLAN OPERACYJNY SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE 1.1 ZałoŜenia organizacyjne 1.2 Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego II. AKTUALNA

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK na lata 2004 2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej 2007 2013 Frysztak, lipiec 2004 Opracowanie Firma Doradcza Marek Siewierski 39-300 Mielec ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XXV / 354 / 2005 RADY GMINY PAWLOWICE. z dnia 24 maja 2005 r.

UCHWALA Nr XXV / 354 / 2005 RADY GMINY PAWLOWICE. z dnia 24 maja 2005 r. UCHWALA Nr XXV / 354 / 2005 RADY GMINY PAWLOWICE z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 8 w solectwie Pawlowice, w gminie Pawlowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Miasto Leszno

Załącznik nr 1. Miasto Leszno Załącznik nr 1 Miasto Leszno Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata 2010 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. WYKORZYSTANE MATERIAŁY, DOKUMENTACJE... 6 3. DIAGNOZA STANU MIASTA LESZNO... 8 3.1. Położenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. Położenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Zagadnienia własnościowe 18 2.3.2. Obiekty zabytkowe 19. 2.4.1. Komunikacja i układ drogowy 20 2.4.2. Pozostała infrastruktura techniczna 23

2.3.1. Zagadnienia własnościowe 18 2.3.2. Obiekty zabytkowe 19. 2.4.1. Komunikacja i układ drogowy 20 2.4.2. Pozostała infrastruktura techniczna 23 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GIŻYCKO Giżycko, grudzień 2010 SPIS TREŚCI Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko 1. Wstęp 4 2. Charakterystyka sytuacji społeczno - gospodarczej oraz stanu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju Lokalny Program Rewitalizacji (projekt) Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy - Zdroju Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007-2015 Kraków, listopad 2007 r. Dokument na zlecenie Urzędu Miasta w Jordanowie opracował zespół w składzie: Dr inŝ. Anna OSTRĘGA Dr inŝ. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC Tekst ujednolicony na podstawie Uchwał Rady Gminy Jasieniec: Nr XXIV/40/04 z 5.08.2004r., Nr XXVI/51/04 z 29.09.2004r., Nr V/4/07 z 29.01.2007r., Nr XIII/47/07 z

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA TERENIE MIASTA PIŁY DO 2020 ROKU

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA TERENIE MIASTA PIŁY DO 2020 ROKU LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA TERENIE MIASTA PIŁY DO 2020 ROKU PIŁA, GRUDZIEŃ 2011 ROKU LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA TERENIE MIASTA PIŁY DO 2020

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WARKA NA LATA 2014-2020

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WARKA NA LATA 2014-2020 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WARKA NA LATA 2014-2020 Warka 2014 r. Spis treści Wstęp 3 I. CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY WARKA 4 1. Położenie geograficzne 4 2. Rys historyczny 5 3. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA OLECKO JAKO SZANSA NA Olecko 2008 rok 1 Urząd Miejski w Olecku 19-400 Olecko Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO SPIS TREŚCI

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Wstęp... 2 II. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... III. Charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej na 3 IV V VI terenie powiatu... Realizacja zadań i projektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/340/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 8 maja 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2014 2020

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/340/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 8 maja 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/340/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 8 maja 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2014 2020 Strategię opracował zespół powołany zarządzeniem Starosty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza październik 2004 2 I. CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI Istnieje powszechna

Bardziej szczegółowo