Glogów, lipiec 2004r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Glogów, lipiec 2004r."

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIEJSKIEJ GLOGÓW Glogów, lipiec 2004r.

2 Spis tresci: WSTEP I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO II. AKTUALNA SYTUACJA SPOLECZNO-GOSPODARCZA GLOGOWA 1. Polozenie, powierzchnia, ludnosc 2. Srodowisko przyrodnicze 3. Turystyka, kultura i sport 3.1 Turystyka 3.2 Kultura 3.3 Sport 4. Zagospodarowanie przestrzenne 4.1 Uwarunkowania ochrony srodowiska naturalnego 4.2 Infrastruktura techniczna 4.3 Uklad komunikacyjny 4.4 Wlasnosc nieruchomosci 4.5 Stan obiektów dziedzictwa kulturowego 4.6 Identyfikacja problemów 5. Gospodarka 5.1 Glówni pracodawcy, struktura. 5.2 Struktura podstawowych branz na terenie miasta 5.3 Ilosc osób zatrudnionych w danych sektorach 5.4 Identyfikacja problemów 6. Sfera spoleczna 6.1 Sytuacja demograficzna i spoleczna 6.2 Warunki i jakosc zycia mieszkanców 6.3 Edukacja 6.4 Okreslenie grup spolecznych wymagajacych wsparcia 6.5 Rynek pracy 6.6 Identyfikacja problemów III. ZADANIA POLEGAJACE NA POPRAWIE SYTAUACJI NA DANYM OBSZARZE 1 Lista zadan. 2. Opracowanie listy zadan, do zrealizowania wynikajacych wedlug hierarchii waznosci. IV. REALIZACJA ZADAN i PROJEKTÓW 1. Podzial na projekty i/lub zadania inwestycyjne, a) Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w okresie ; 2

3 b) Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w nastepnych latach projekty dlugoterminowe V. POWIAZANIE PROJEKTU/ÓW Z INNYMI DZIALANIAMI REALIZOWANYMI NA TERE- NIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA VI. OCZEKIWANE WSKAZNIKI OSIAGNIEC PLANU ROZWOJU LOKALNEGO VII. PLAN FINANSOWY NA LATA I NA NASTEPNE PLANOWANE LATA Zródla finansowania planu rozwoju lokalnego w latach VIII. SYSTEM WDRAZANIA IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ 1. System monitorowania planu rozwoju lokalnego. 2. Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego. 3. Sposoby inicjowania wspólpracy pomiedzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarzadowymi. 4. Promocja Planu Rozwoju Lokalnego. 3

4 WSTEP Gmina Miejska Glogów opracowala Plan Rozwoju Lokalnego obejmujacy lata (z perspektywa dalszej realizacji). Podstawowym celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego jest wskazanie zadan inwestycyjnych na terenie miasta planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wymóg opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Plan Rozwoju Lokalnego stanowic bedzie zalacznik do wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gmine w ramach Priorytetu 3 Rozwój Lokalny, w tym takze zadan planowanych przez inne podmioty, np. przedsiebiorców, organizacje pozarzadowe z terenu miasta Glogowa. Podstawe opracowania Planu Rozwoju Lokalnego stanowi m.in. "Strategia Rozwoju Glogowa", "Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Glogowa", Kadencyjny Plan Gospodarczy na lata , Wieloletni Program Inwestycyjny oraz wytyczne Unii Europejskiej dotyczace zasad korzystania z funduszy strukturalnych. Powyzsze dokumenty zostaly opracowane w oparciu o wskazywane przez zainteresowane instytucje, organizacje, osoby zadania niezbedne do prawidlowego rozwoju miasta oraz potrzeby bytowe mieszkanców. Podobnie Plan Rozwoju Lokalnego poprzedzily konsultacje spoleczne. Kazda z zainteresowanych grup spolecznych, stowarzyszen, zakladów pracy miala mozliwosc zglosic zadania do Planu. 4

5 I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Okreslenie obszaru realizacji planu Plan Rozwoju Lokalnego Glogowa przygotowany zostal w celu stworzenia mozliwosci pozyskiwania srodków pozabudzetowych pochodzacych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów dostepnych w ramach budzetu Unii Europejskiej. Plan Rozwoju Lokalnego terytorialnie i administracyjnie obejmuje Gmine Miejska Glogów. Miasto Glogów jest siedziba powiatu glogowskiego, wchodzacego w sklad województwa dolnoslaskiego. Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje lata i jest zbiezny z ramami czasowymi Narodowego Planu Rozwoju Plan okresla harmonogram realizacji zadan w nim ujetych oraz koszt ich realizacji. Wiele sposród zamieszczonych zadan ma charakter wieloletni, inne podzielone sa na etapy. Wynika to z sytuacji finansowej gminy. Zgodnie z zapisami w Uzupelnieniu do Zintegrowanego Programu Operacyjnego, Plan moze byc rozszerzony o kolejny okres programowania Unii Europejskiej od 2007 do 2013 roku. Zadania zawarte w Planie pochodza z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Glogów i uzupelnione sa przez projekty zgloszone przez organizacje, stowarzyszenia, przedsiebiorstwa oraz mieszkanców. 5

6 II AKTUALNA SYTUACJA SPOLECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJETYM WDRAZANIEM PLANU 1. Polozenie, powierzchnia, ludnosc Polozenie Glogów usytuowany jest w pólnocnej czesci woj. Dolnoslaskiego na 5140 szerokosci geograficznej pólnocnej i 1604 dlugosci wschodniej, na pograniczu Pradoliny Barycko- Glogowskiej i Wzgórz Dalkowskich. Wystepuja tu dwie jednostki morfologiczne: - wysoczyzna plejstocenska, bedaca przedluzeniem pólnocnego stoku Wzgórz Dalkowskich, - dolina Odry, stanowiaca czesc Pradoliny Barycko-Glogowskiej. Prawie w calosci obecne miasto lezy na lewym brzegu Odry, choc pierwotnie jego zasadniczy trzon znajdowal sie na Ostrowie Tumskim otoczonym ramionami rzeki. Polozenie komunikacyjne miasta okresla wezel komunikacyjny, w którym krzyzuja sie: Linie kolejowe: polaczenia w kierunku na: Leszno, Wroclaw, Legnice, Zielona Góre, Zagan. Najwazniejsza jest linia miedzynarodowa E-59 Szczecin - Glogów - Wroclaw - poludnie Europy. Drogi krajowe: Nr 12 relacji Granica Panstwa - Leknica - Zagan - Drozów /Droga 3/ - Glogów - Leszno - Gostyn - Jarocin - Kalisz - Sieradz - Piotrków Trybunalski - Opoczno - Radom - Pulawy - Lublin - Piaski - Chelm - Dorohusk - Granica Panstwa Drogi wojewódzkie: Droga Nr 292 polaczenie z droga Nr 3 - Bytom Odrzanski - Glogów - Rudna - Lubin Droga Nr 319 Glogów - Slawa Droga Nr 329 Glogów - Jerzmanowa - Nw. Osiedle (polaczenie z droga krajowa nr 3) W odleglosci kilkunastu kilometrów od Glogowa przebiega miedzynarodowa droga E- 65 (Nr 3), z która miasto ma bezposrednie polaczenie. Przez miasto przeplywa rzeka Odra. W Glogowie istnieje przeladunkowy port rzeczny. Przykladowe odleglosci Glogowa od niektórych miast: Miasto Odleglosc [km] Legnica 60 Zielona Góra 60 Wroclaw 100 Poznan 120 Berlin 250 Warszawa 450 Okolo 100 km dzieli Glogów od granicy polsko - czeskiej i polsko niemieckiej. 6

7 Swój rozwój i obecna wielkosc Glogów zawdziecza rozwojowi przemyslu hutniczego. Glogów pod wzgledem liczby mieszkanców (73 tys.) zajmuje 6 miejsce w województwie po Wroclawiu, Jeleniej Górze, Walbrzychu, Legnicy i Lubinie. Pod wzgledem administracyjnym jednostka graniczy od pólnocy z gmina Kotla, z gmina wiejska Glogów, od poludnia z gmina Jerzmanowa i od zachodu z gmina Zukowice. W ukladzie osadniczym pelni istotna role w zakresie obslugi (szpital, Sad, Prokuratura, Urzad Skarbowy) ludnosci pólnocnej czesci województwa (powiat glogowski, górowski, czesciowo polkowicki). W Strategii Rozwoju Województwa Dolnoslaskiego Glogów zaliczany jest do osrodków regionalnych oraz tzw. miast bram. Funkcja miasta bramy, naturalna dla miejscowosci polozonych na granicy województwa ma za zadanie zszywac Dolny Slask z otoczeniem, ogniskujac inicjatywy miedzyregionalne i transgraniczne, a jednoczesnie stanowic wizytówke regionu i czerpac korzysci z ruchu turystycznego. Powierzchnia Powierzchnia miasta: 35,37 km 2, z czego 46,87 % (16,58 km 2 ) obszaru to grunty zabudowane i zurbanizowane; 10,83 km 2 to uzytki rolne; 4,56 km 2 to uzytki lesne i gr. zadrzewione, a 3,40 km 2 pozostale grunty. 7

8 Grunty zabudowane Uzytki rolne Uz. i zurbanizowane lesn. Rodzaj gruntu [ha] Tereny mieszkaniowe 290 Tereny przemyslowe 642 Inne tereny zabudowane 152 Zurbanizowane tereny niez abudowane 72 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 109 Drogi 283 Koleje 110 Grunty orne 692 Sady 13 Laki trwale 213 Pastwiska trwale 165 Lasy i grunty lesne 31 Grunty zadrzewione i zakrzewione 425 Ludnosc Liczba mieszkanców wedlug stanu na 1 stycznia 2004 roku wynosila z czego to mezczyzni a to kobiety. Spoleczenstwo glogowskie, to charakterystyczna dla tych terenów ludnosc naplywowa. Do zniszczonego przez wojne miasta, stopniowo naplywali osadnicy. Dynamiczny rozwój miasta i przyrost ludnosci wiaze sie z przemyslem miedziowym. Powstajace kopalnie i huty przyciagnely do miasta kilkadziesiat tysiecy mieszkanców. Dzisiaj, pomimo dodatniego przyrostu naturalnego liczba mieszkanców systematycznie spada. Powodem jest ujemne saldo migracji. Duza liczba osób osiedla sie w podglogowskich wsiach, gdzie buduje swoje domy. Kolejna czesc, to ludzie mlodzi, którzy po wyjezdzie na studia do duzych osrodków akademickich (Wroclaw, Poznan), pozostaja tam po znalezieniu pracy. Liczba mieszkanców Glogowa w latach Rok Wartosc cechy

9 2. Srodowisko przyrodnicze Walory przyrodnicze miasta stanowia: szata roslinna i zwierzeca, gleby, wody i urozmaicony krajobraz. System zieleni tworza parki (wokól Starego Miasta i kanalu Sepolno), zielen legowa nad Odra i Ostrowie Tumskim, niewielkie kompleksy lasów, ogrody dzialkowe oraz w ostatnich latach system zieleni izolacyjnej wokól hut miedzi. W obrebie miasta znajduja sie dwa pomniki przyrody ( wierzba i lipa ), rosnace przy szkole rolniczej. W róznych czesciach Glogowa wystepuja zwierzeta i rosliny objete ochrona gatunkowa. Sa to m.in. kukulka sierpówka, dzieciol, puszczyk, sikorka, slowik, wilga i inne. Rzadkie i cenniejsze gatunki roslin to: milorzab, sosna wejmutka, czarna magnolia, tulipanowiec, zóltnica, korkowiec, lipa, buk, cis, jodla, deby stozkowe i inne. Tereny nadodrzanskie stanowia biologicznie czynne kompleksy i sa ostoja ptactwa wodnego. Podstawowe kompleksy roslinnosci wystepuja w nastepujacych glównych grupach: 1. Roslinnosc dna doliny Odry, która tworza zarosla wierzbowe. Z mniejszych roslin wystepuja: rutewka waskolistna, krwawnik, kichawiec, starzec gorycznikolistny. Tereny czesto zalewane woda porosniete sa okreznica bagienna, przastka pospolita, osoka aoesowata, kotewka - orzech wodny. Na pograniczu wody i suchego ladu spotkac mozna: trzcine pospolita, rdest, szczaw nadmorski, jaskry, rukiew ziemnowodna. Wyzsze terasy doliny Odry zajmuja przewaznie laki i lasy (przewaznie lisciaste). 2. Roslinnosc Wzgórz Dalkowskich, w poblizu których przebiegaja granice zasiegów naturalnych drzew (swierku górskiego, jodly, olchy szarej). Wzgórza porastaja lasy swierkowe i bukowe, przy czym miejscami buk wystepuje w drzewostanach czystych. W lasach spotkac mozna domieszke debu, jodly i sosny. 3. Na poludnie i poludniowy zachód od pasa Wzgórz Dalkowskich rozciaga sie jednostajnie plaska kraina torfowisk. Przewazaja tutaj bory sosnowe z podszyciem jalowca i zarnowca, sporadycznie wystepuja wrzos i borówka. Wzdluz wolno plynacych rzeczek ciagna sie torfowiska wysokie porosniete turzyca, rosiczka, tlustoszem pospolitym. Glówna mase zieleni tworza tutaj mchy torfowce. Pod wzgledem regionalizacji botanicznej na terenie Ziemi Glogowskiej zbiegaja sie 3 okregi florystyczne: Kraina Wielkopolsko-Kujawska, której granica przebiega zgodnie z pólnocnym stokiem Wzgórz Dalkowskich Wzgórza Dalkowskie (jako czesc walu Wzgórz trzebnicko-ostrzeszowskich) Nizina Slaska - na poludnie od Wzgórz Dalkowskich. 9

10 Zauwaza sie tez wzrost wartosci nasadzen zieleni izolacyjnej wokól hut miedzi, gdzie coraz czesciej pojawia sie zwierzyna plowa. Parki 1. Park Slowianski - dobrze zagospodarowany, usytuowany w poblizu glównego ciagu handlowego Al. Wolnosci, jest miejscem podstawowego wypoczynku Glogowian. Atrakcje - czynna w okresie letnim fontanna i pomnik poswiecony zolnierzom koalicji antyhitlerowskiej, poleglym na frontach II wojny swiatowej. Starodrzew - deby bezszypólkowe i deby stozkowe 2. Park Sepolno - drugi pod wzgl. naczesciej odwiedzanych parków. Srodkiem plynie zanieczyszczony strumyk Sepolno. 3. Park Lesny - najpiekniejszy z glogowskich parków z bogatym starodrzewem. Zlokalizowano w nim trase do nauki jazdy na rowerach. Sciezki wymagaja gruntownej renowacji. W czesci wschodniej parku planowa jest trasa spacerowa, majaca miec w przyszlosci polaczenie z pasazem nadodrzanskim. Na terenie parku znajduja sie pozostalosci fortyfikacji. Bliskie sasiedztwo odbudowywanego obecnie Starego Miasta, powinno wkrótce ozywic ten dotychczas najmniej odwiedzany park. Starodrzew - platany, deby, jesiony, buki czerwone. Lasy Lasy w Glogowie zajmuja ok. 30ha. Nie tworza one zwartego kompleksu i w niewielkich skupiskach rozmieszczone sa na obrzezach miasta, glównie w pasie nadodrzanskim. Dominuja lasy lisciaste. Wsród lasów najwiecej cech naturalnych maja legi z przewaga debu szypulkowego, a w domieszce wiaz, jesion, lipa, klon, paklon, grab, czeremcha, osika i brzoza. Poszycie tych lasów stanowi deren swidwa, kruszyna, trzmielina i kalina. 10

11 3. Turystyka, kultura i sport 3.1 Turystyka Glogów i okolice to atrakcyjny godny polecenia teren letnia historia miasta, pomimo zniszczen ostatniej wojny, pozostawila swój slad w licznych zabytkach. Warto zobaczyc odbudowujace sie Stare Miasto, które tworzy niepowtarzalny klimat. Odbudowany ze zniszczen zamek, barokowy kosciól p.w. Bozego Ciala czy ratusz sa duma mieszkanców. Kolegiata oraz Teatr Miejski znajduja sie w trakcie odbudowy, a na swoja kolej czeka gotycki kosciól p.w. Sw. Mikolaja. Wszystkie te obiekty znajduja sie w otoczeniu powstajacych kolorowych kamieniczek. Milosnicy fortyfikacji moga podziwiac pozostalosci twierdzy, która Glogów byl praktycznie od powstania. Skladaja sie na nia zarówno pozostalosci sredniowiecznych murów obronnych, jak i nowozytne fortyfikacje w postaci fosy czy fortów, okalajacych niegdys miasto. Duze nadzieje wiaze sie z wykorzystaniem turystycznym Odry. Juz teraz, w sezonie, organizowane sa wycieczki statkiem po rzecze, ale plany zwiazania miasta z rzeka sa bardziej ambitne. Glogów, posiadajac niezbedna infrastrukture turystyczna, stanowi baze, z której urzadzac mozna wedrówki zarówno piesze, jak i rowerowe. Atutem Glogowa jest to, iz jest on miejscem, gdzie znajduja sie liczne zabytki architektury, a okolice dominuja w walory przyrodnicze. Warto zobaczyc malownicze okolice, które tworza Wzgórza Dalkowskie, a w dalszej odleglosci Przemkowski Park Krajobrazowy oraz Pojezierze Slawskie. Godne polecenia w miescie sa: - Stare Miasto, bedace w trakcie odbudowy z nowymi, stylizowanymi kamienicami przy zachowaniu sredniowiecznego ukladu ulic i podzialu na kwartaly i parcele. - Zamek, wzniesiony nad brzegiem Odry w pol. XIII w., pierwotnie gotycki, zbudowany na planie prostokata, z dziedzincem i cylindryczna wieza, przebudowany w stylu renesansowym w XVI w. Spalony podczas wojny, zostal odbudowany w latach 70-tych, obecnie jest siedziba Muzeum Archeologiczno - Historycznego. - Ratusz, datowany na XIII w., wielokrotnie niszczony, w XVI w. przybral szate renesansowa. Gruntownie przebudowany w 1831 r. Zachowaly sie póznogotyckie sale piwniczne: jedna ze sklepieniem krysztalowym, druga z siatkowym oraz relikty renesansowego i barokowego wystroju. Nad gmachem góruje zrekonstruowana wieza o wysokosci ponad 80 m. - Teatr Miejski, (ruina). Gmach wzniesiony w 1774 r., przebudowany 25 lat pózniej na budynek teatralny o klasycystycznym wystroju fasady. 11

12 - Kosciól sw. Mikolaja (ruina) z pol. XIII w., trzynawowy; rzadki na Slasku przyklad wczesnogotyckiej architektury. Pozostanie w stanie trwalej ruiny, jako symbol zniszczen wojennych. - Kosciól i Kolegium Bozego Ciala, póznobarokowy z dwuwiezowa fasada, wzniesiony w latach Odbudowany pod koniec lat 50., z przeswietlonym wnetrzem, w którym zachowaly sie elementy barokowego wyposazenia. - Kolegiata na Ostrowie Tumskim, najstarszej czesci Glogowa. Po wojnie w ruinie, obecnie odbudowywana. Druga po katedrze wroclawskiej co do rangi swiatynia Dolnego Slaska. - Fragmenty obwarowan miejskich pochodzace z czasów srednio-wiecznych, stanowia naturalna ozdobe miasta wytyczajac sredniowieczna linie zabudowy Glogowa. Czesciowo odrestaurowane beda sukcesywnie zagospodarowywane na ciagi spacerowe. - Relikty nowozytnych fortyfikacji Twierdzy Glogów. Fosa, kazamaty, korytarze kontrminerskie, blok koszarowy - dobrze zachowane po dzien dzisiejszy moga stanowic najwieksza atrakcje turystyczna Glogowa. - Fort Gwiazdy (XVIII w.) - Fort Ober Redute (XIX w.) - Fort Lunette am Schloss See (pol. XIX w.) - Zespól Blockhaus Schanze (pol. XIX w.) - Wieza artyleryjska (pol. XIX w.) 3.2. Kultura Glogów jest regionalnym centrum kultury. W miescie odbywaja sie imprezy nie tylko o ogólnopolskim, ale takze o miedzynarodowym znaczeniu. Naleza do nich Miedzynarodowe Glogowskie Spotkania Jazzowe czy Przeglad Kultury Kresowej. Sa to imprezy gleboko zakorzenione w tradycji miasta. Odbywaja sie od wielu lat. Dzialalnosc kulturalna zwiazana jest glównie z Miejskim Osrodkiem Kultury i Muzeum Archeologiczno Historycznym, jednak nie brak takze licznych stowarzyszen kulturotwórczych. Skupiaja one ludzi tworzacych kulturowy wizerunek miasta. Miejski Osrodek kultury podejmuje szereg dzialan jak: organizacja spektakli, programów kabaretowych, widowisk estradowych, koncertów jazzowych, bluesowych, poezji spiewanej, obsluga artystyczna imprez branzowych, Miedzynarodowe Glogowskie Spotkania Jazzowe. Ponadto w MOK-u na stale dziala Dyskusyjny Klub Filmowy "Oskar", prowadzona jest dzialalnosc teatralna, glogowska dziecieca rewia "Graffiti". Dzialalnosc edukacyjna MOK-u opiera sie o: - sekcje plastyczna, - Galerie Edukacji Twórczej, - Dziecieca i mlodziezowa sekcje teatralna, 12

13 - "Maly Art" - prezentacje twórczosci przedszkolnej, - Letnie i Zimowe Warsztaty Artystyczne, - Turnieje szachowe (szkólka szachowa), W chwili obecnej budynek MOK-u przechodzi gruntowny remont, po którym stanie sie nowoczesnym obiektem. Oprócz MOK-u duzym osrodkiem, organizujacym liczne imprezy kulturalne jest Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej May Day oraz Spóldzielczy Dom Kultury Pegaz. Muzeum Archeologiczno Historyczne gromadzi i udostepnia w postaci wystaw zabytki z dziejów miasta. Do najciekawszych naleza skarb z Glogowa, odkrycia archeologiczne. W planach jest przygotowanie kompleksowej wystawy dotyczacej dziejów Miasta. Duze nagromadzenie w muzeum zabytków archeologicznych wymusza utworzenie skladnicy muzealnej, do której moglyby trafiac zabytki z calego województwa. Liczne stowarzyszenia dzialajace w Glogowe podejmuja szereg cennych inicjatyw spoleczno kulturalnych. Do najwiekszych stowarzyszen naleza: - Towarzystwo Ziemi Glogowskiej (zajmuje sie upowszechnianiem wiedzy o miescie i regionie, liczne publikacje, sesje pop.-naukowe); - Glogowskie Stowarzyszenie Literackie organizuje warsztaty literackie i spotkania z ludzmi pióra; - Stowarzyszenie Muzyczne Ziemi Glogowskiej i Panstwowa Szkola Muzyczna upowszechniaja kulture muzyczna, organizuja koncerty, - Klub Inteligencji Katolickiej (Konserwatorium Humanistyczne, Konferencje) Na terenie miasta dzialaja Biblioteki Publiczne, które planuja zmodernizowanie budynków oraz skomputeryzowanie bibliotek Sport Dzieki posiadanej bazie rekreacyjno sportowej, glogowski sport stoi na wysokim poziomie. Kompleks skladajacy sie ze stadionu, hali widowiskowo-sportowej, kortów tenisowych i boisk w najblizszym czasie zostanie wzbogacony o wielofunkcyjny basen. Z hali wielokrotnie korzystala reprezentacja kraju, rozgrywajac tu mecze miedzynarodowe. Podobnie tor motocrossowy uwazany jest za jeden z najlepszych w Polsce. Tu odbywaja sie Mistrzostwa Polski i Europy w Motocrossie. Glogów, ze wzgledu na preznie dzialajaca sekcje, uwazany jest za stolice polskiego duathlonu. Odzwierciedla sie to w organizacji duzych imprez, jak Mistrzostwa Europy w Duathlonie. Najwieksze stowarzyszenia sportowe dzialajace w miescie: - MZKS Chrobry, 13

14 - Stowarzyszenie Pilki Recznej "Chrobry", - Centrum Sportowe Glogowski Triathlon, - Automobilklub Glogów, - Glogowski Klub Tenisowy, ul. Wita Stwosza 3, - Miedzywojewódzki Klub Karate Kyokushin. Stowarzyszenia skupiaja wokól siebie wielu mlodych ludzi, jednak czesto wystepuje problem z wlasciwym zapleczem sportowym. 14

15 4. Zagospodarowanie przestrzenne Ogólne zasady zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym w szczególnosci, uwarunkowania lokalne i predyspozycje poszczególnych terenów zawarte zostaly w Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Glogowa przyjetym przez Rade Miejska Glogowa w 1998 r. Dokument ten jest podstawowym narzedziem z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w oparciu, o który dokonuje sie uszczególowienia sposobu zagospodarowania poprzez sporzadzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie miasto posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujace okolo 90% calego terenu miasta Uwarunkowania ochrony srodowiska naturalnego Ujecie wody Woda do miasta dostarczania jest z ujecia wody Serby. Jest to ujecie wody podziemnej, glebinowej z poziomu czwartorzedowego pietra wodonosnego zalegajacego na glebokosci od 40 do 60 m. Woda surowa (bezposrednio ze studni) jest bardzo dobrej jakosci. Nie zawiera szczególnie szkodliwych i niebezpiecznych substancji, jak: fenole, detergenty anionowe i kationowe, czy tez zwiazki trójchloropochodne. Woda ta wolna jest równiez od wszelkich zanieczyszczen bakteriologicznych. W sladowych ilosciach wystepuja takze metale ciezkie, takie jak: miedz, olów, cynk, kadm, arsen. Natomiast notuje sie znacznie podwyzszone wartosci zwiazków zelaza, manganu oraz siarczanów. Ujecie Wody posiada zatwierdzone zas o- by wody w kategorii "B" w ilosci Q=1520 m3/h i zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno prawnym na szczególne korzystanie z wód mozliwe jest ujmowanie wody w ilosci maksymalnej Qmax=20000 m3/dobe. Uzdatniona woda spelnia wymagania co do jakosci wody zdatnej do picia okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. (Dz.U. nr 82 z 2000 r. poz. 937), w pelni odpowiadajac warunkom stawianym przez Unie Europejska (dyrektywa 98/83/EC). Problemem jest jedna nitka dostarczajaca wode do miasta. W przyszlosci nalezy, ze wzgledów bezpieczenstwa i ciaglosci dostarczania wody, wybudowac drugi, niezalezny wodociag. Tabela jakosci wody produkowanej przez SUW "Serby" (I kwartal 2004) Wskaznik oznaczenia Jednostka Zawartosc w wodzie Norma Polska Temperatura st. C 11 - Zapach akceptowalny akceptowalny 15

16 PH 7,21 6,5-9,5 Zelazo mg/l 0,062 0,2 Mangan mg/l 0,018 0,05 Zasadowosc mval/l 2,96 - Twardosc mg CaCO 3 /l 288, Chlor wolny mg/l Cl <0,05 0,1-0,3 Amoniak NH 4 mg/l 0,047 0,5 Azotany NO 3 mg/l 3,35 50 Azotyny NO 2 mg/l <0,016 0,1 Utlenialnosc mg O 2 /l 3,36 Paciorkowce kalowe Enterokoki 0 0 Ilosc bakterii w 37 C na agarze po 24 godz Ilosc bakterii w 22 C na agarze po 72 godz Wskaznik Coli 0 0 Miejska Oczyszczalnia Scieków w Glogowie Miejska Oczyszczalnia Scieków w Glogowie jest nowoczesna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna oddana do eksploatacji w 2000 roku. Jej przepustowosc wynosi 21000m 3 /d, a jej zadaniem jest oczyszczanie scieków doprowadzanych system kanalizacji ogólnosplawnej z miasta Glogowa i okolicznych gmin: Serbów, Jaczowa, Ruszowic. Scieki deszczowe w ilosci powyzej 1500 m3/h sa wprowadzane do systemu zbiornika retencyjnego poprzez przelew burzowy, a nastepnie stopniowo przepompowywane do komory wlotowej przed budynkiem krat. Scieki po wstepnym oczyszczeniu sa przepompowywane do czesci biologicznej skladajacej sie z dwóch komór osadu czynnego i dwóch osadników wtórnych, gdzie nastepuje dalsza redukcja zwiazków organicznych i nieorganicznych, a takze usuwanie zwiazków biogennych, czyli azotu i fosforu. Scieki oczyszczone o stezeniach wskazników zanieczyszczen ponizej wymogów MOSZNiL odplywaja do odbiornika, czyli rzeki Odry. Pozostale parametry nie przekraczaja wielkosci okreslonych w zalaczniku nr 2 do Rozp. MOSZNiL z dnia r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadac scieki wprowadzone do wód i ziemi. Tabela stezen wskazników zanieczyszczen oczyszczonych scieków (maj 2002) Rzeczywiste stezenia na wylocie Dopuszczalne stezenia stezenie BZT 5-11,0 mg/dm 3 stezenie BZT 5-15 mg/dm 3 stezenie ChZT - 52 mg/dm 3 stezenie ChZT mg/dm 3 stezenie zawiesiny og. - 21,9 mg/dm 3 stezenie zawiesiny og mg/dm 3 stezenie Nog - 15,3 mg/dm 3 stezenie Nog - 30 mg/dm 3 16

17 stezenie N-NO 3-10,53 mg/dm 3 stezenie N-NO 3-30 mg/dm 3 stezenie N-NH 4-1,5 mg/dm 3 stezenie N-NH 4-6 mg/dm 3 stezenie Pog. - 0,68 mg/dm 3 stezenie Pog. - 1,5 mg/dm 3 Siec kanalizacyjna W Glogowie istnieje glównie grawitacyjny system ogólnosplawny, ze szczatkowym ukladem rozdzielczym. Glówne kolektory kanalizacyjne wykonane zostaly jeszcze w latach przedwojennych. Miasto jest w wiekszosci skanalizowane, oprócz osiedli wiejskich: Nosocice, Krzepów, Widziszów, teren fabryki FAMABA oraz os. Cukrownik. W latach wybudowano kolektor odciazajacy, który bedzie zbieral scieki po skanalizowaniu osiedli wiejskich oraz z os. Piastów Slaskich. Nalezy uzbrajac tereny inwestycyjne, które moga byc magnesem do przyciagania inwestorów. Takim miejscem jest Miejska Strefa Inwestycyjna. Dlugosc sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików), sprowadzajacej scieki do oczyszczalni scieków Razem sieci sanitarnej sieci ogólnosplawnej j.m. km km km Dlugosc 115,9 9,1 106,8 Wysypisko Odpadów Komunalnych Wysypisko wybudowane zostalo w 1995 roku. Powierzchnia calkowita wynosi 5,5 ha, a kubatura m 3. Obecnie zajete jest ok. 43% kubatury ( m 3 ). Przewidywany czas eksploatacji do 2014 roku. Srednio na rok przybywa ton/rok. Odpady dostarczane sa z powiatu glogowskiego oraz osciennych gmin. Brak jest w miescie zakladu utylizacji (segregacji) odpadów komunalnych, co powodowaloby wolniejsze wypelnianie kwatery wysypiska. Wysypiskiem zarzadza spólka GPK SITA Glogów z 51% udzialem Gminy Miejskiej Glogów. W projekcie Wojewódzkiego programu gospodarki odpadami znajduja sie zapisy o planowanych inwestycjach w Glogowie: - Budowa Zakladu Unieszkodliwiania Odpadów, - Budowa instalacji odgazowujacej skladowisko, - Sortownia odpadów, - Kwatery do skladowania odpadów niebezpiecznych. - Planowany koszt inwestycyjny 22 mln. zl. 17

18 Gmina Miejska Glogów przystapila do opracowania Gminnego Planu Gospodarowania Odpadami, co umozliwi racjonalna gospodarke odpadami powstajacymi w procesie dzialalnosci gospodarczej i odpadów komunalnych. Na terenie miasta systematycznie wprowadza sie zbiorniki do selektywnej zbiórki odpadów. Obok komunalnego, znajduje sie przemyslowe wysypisko, nalezace do Huty Miedzi Glogów Infrastruktura techniczna Zaopatrzenie miasta w cieplo, energie elektryczna i gaz Gmina Miejska Glogów posiada opracowany i uchwalony w 2000 roku plan zaopatrzenia miasta w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe. Cieplo Jedyne zródlo ciepla dla systemu cieplowniczego pokrywajacego potrzeby cieplne miasta zapewnia obecnie Elektrocieplownia, bedaca wlasnoscia Energetyki sp. z o.o. System cieplowniczy zaspokaja potrzeby w zakresie centralnego ogrzewania, przygotowania cieplej wody uzytkowej. Siec cieplownicza wyprowadzona jest z w/w elektrocieplowni z magistrala o srednicy poczatkowej 2 x DN500, która biegnie w systemie rur napowietrznych w kierunku wschodnim do przepompowni. Odcinek ten wynosi okolo metrów. Nastepnie w komorze numer 19 (mapa nr.c ) magistrala zostaje rozdzielona w dwóch kierunkach: - wschodnim 2 x DN500 (Q=1320 t/h) i zasila centralna i wschodnia czesc miasta, - poludniowym 3 x DN300 (Q=1092 t/h), która zasila osiedle Kopernik. Energia elektryczna System elektroenergetyczny Glogowa jest zasilany piecioma liniami wysokiego napiecia 110kV wykonanymi jako napowietrzne. Zasilaja one trzy Glówne Punkty Zasilania, których charakterystyka zostala przedstawiona w ponizszej tabeli: Lp. Nazwa Lokalizacja Napiecie Uklad rozdzielni Wielkosc Prad dopusz- transformacji 20kV transform. czalny 1. GPZ Brz ostów ul. Wierzbowa 110/20 kv dwusekcyjna 2x25 MVA 2x656 A 2. GPZ Zarków ul. Mechaniczna 110/20 kv dwusekcyjna 1x25 MVA 1x656 A 1x16 MVA 1x420 A 3, GPZ Brzegowa ul. Nadbrzezna 110/20 kv dwusekcyjna 1x25 MVA 1x656 A 18

19 Powyzsze GPZ-ty zostaly spiete dodatkowo liniami 110kV, co pozwolilo na utworzenie pierscienia okalajacego Miasto, wplywajacego korzystnie na pewnosc zasilania na poziomie wysokiego napiecia. Na terenie Glogowa zlokalizowanych jest ponad 200 stacji transformatorowych 20/0.4 kv. Dostawa energii elektrycznej dla poszczególnych odbiorców odbywa sie liniami sredniego napiecia 20 kv (40 glównych linii) pracujacymi w ukladach pierscieniowych dajacych mozliwosc uzyskania dwustronnego zasilania wykonanymi jako kablowe i napowietrzne. Równiez stacje transformatorowe SN/nN podlaczone do w/w linii maja wyprowadzone sieci niskiego napiecia w wiekszosci polaczone w uklady pierscieniowe. Daje to podstawe do okreslenia sposobu zasilania w energie elektryczna z duzym stopniem pewnosci zasilania. Gaz Miasto Glogów jest zasilane gazem ziemnym zaazotowanym GZ 41,5 z magistrali gazowej wysokiego cisnienia o srednicy DN 300, Pmax 5.5 MPa Krobia - Zielona Góra, która zasila dwie stacje redukcyjno pomiarowe I o zlokalizowane: - na osiedlu Piastów Slaskich, - w Ruszowicach. Nastepnie gaz przesylany jest bezposrednio do odbiorców za posrednictwem sieci sredniego cisnienia oraz siecia niskoprezna poprzez szesc stacji redukcyjno-pomiarowych drugiego stopnia. Minimalne cisnienie gazu dla odbiorców na koncówkach sieci sredniopreznych wynosi 160 kpa, natomiast dla sieci niskopreznych kpa. Siec telekomunikacyjna Na terenie miasta zlokalizowane sa sieci telefonii przewodowej bedace wlasnoscia Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Telefonii Dialog S.A. Poza siecia telefonii przewodowej na terenie miasta dzialaja trzej operatorzy telefonii komórkowej: Centertel, Era GSM i Plus GSM Uklad komunikacyjny W Glogowie wystepuja nastepujace rodzaje dróg publicznych: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne. Do dróg krajowych na terenie Glogowa zalicza sie droge nr 12 relacji Granica Panstwa - Leknica - Zary - Zagan - Szprotawa - Przemków - Radwanice - Drozów /Droga 3/ - Glogów -Szlichtyngowa - Wschowa - Leszno - Gostyn - Jarocin - Pleszew - Kalisz - Blaszki - 19

20 Sieradz - Lask - Piotrków Trybunalski -Sulejów - Opoczno - Przysucha - Radom - Zwolen - Pulawy - Kurów - Lublin - Piaski - Chelm - Dorohusk - Granica Panstwa. W obszarze miasta znajduje sie 5,526 km tej drogi (ul. Pilsudskiego, ul. Legnicka, ul. Obronców Pokoju, Rondo Konstytucji 3 Maja, ul. Brama Brzostowska, ul. Kamienna Droga. Do dróg wojewódzkich na terenia Glogowa zalicza sie: - Droga Nr 292 polaczenie z droga Nr 3 - Bytom Odrzanski - Glogów - Rudna Lubin, - Droga Nr 319 Glogów Slawa, - Droga Nr 329 Glogów - Jerzmanowa - Nw. Osiedle (polaczenie z droga krajowa nr 3). Drogi powiatowe o lacznej dlugosci 25,129 km. W 2004 roku podpisane zostalo porozumienie z Powiatem Glogowskim na administracje przez Gmine ulic powiatowych bedacych w granicach administracyjnych miasta. Drogi Gminne Laczna dlugosc dróg gminnych wynosi 86,4 km. Oprócz biezacego utrzymania, istnieje duza potrzeba budowy nowych dróg gminnych. Postepujacy rozwój budownictwa wymusza takie dzialania. Obszary, na których jest szczególna potrzeba budowy ulic to Stare Miasto, gdzie powstaje duzo kamienic mieszkalno uslugowych, os. Piastów Slaskich glównie budownictwo jednorodzinne. Powstajace kompleksy domków jednorodzinnych na os. Kosciuszki, Brzostów oraz przyszle Piastów Slaskich, czy Zarków, takze wymagaja inwestycji drogowych. Innymi potrzebami jest budowa dróg w miejscach przyszlych inwestycji generujacych miejsca pracy. Na terenie Zachodniej Dzielnicy w latach realizowana bedzie budowa ok. 2 km ulic wraz z uzbrojeniem. Zadanie wspólfinasowane bedzie ze srodków UE (Phare SSG 2003). Innym strategicznym terenem pod tego rodzaju inwestycje jest Miejska Strefa Inwestycyjna. Obszar 180 ha nalezy uzbroic i wybudowac drogi, przez co zwiekszy sie atrakcyjnosc Glogowa. Komunikacja publiczna Zaspokajaniem potrzeb mieszkanców w zakresie publicznego transportu zbiorowego zajmuje sie spólka gminna - Komunikacja Miejska. Istniejace 8 linii autobusowych w Glogowie zapewniaja komunikacje w sposób zadowalajacy. Stopniowo wymieniany jest tabor na nowoczesny i ekologiczny, jednak ze wzgledu na duze koszty zakupu autobusów, ulicami miasta jezdzi jeszcze duza czesc starych pojazdów Wlasnosc nieruchomosci Na terenie Glogowa wystepuja nastepujace formy wlasnosci nieruchomosci: wlasnosc prywatna, panstwowa i samorzadowa. 20

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów

Układ wykonawczy dochodów Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI 2016-01-07 11:47:08 Strona 1 Razem: 010 01030 01095 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 60095 630 63003 700 70005 100 200 000,00 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

02. UWARUNKOWANIA TERENOWE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

02. UWARUNKOWANIA TERENOWE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA W-416.III.02 1/9 02. UWARUNKOWANIA TERENOWE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Spis tresci: 4.1 Tereny rozwojowe...2 4.2 Tereny rozwojowe o znaczeniu ponad lokalnych oraz glówne tereny rozwojowe gmin...4 4.3 Obszary

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI 2011-03-03 10:04:10 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 131 974 835,00 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Leśnictwo 11 160,00 Gospodarka leśna 11

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew Stacja Uzdatniania Wody Nowy Otok

Inwentaryzacja drzew Stacja Uzdatniania Wody Nowy Otok Zaklad Wodociagów i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. 3 Maja 30 55-20001awa Inwentaryzacja drzew Stacja Uzdatniania Wody Nowy Otok Opracowal: Jan Mosio Olawa 2009 r. -2- l. Wstep Stacja Uzdatniania Wody w Nowym

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU w OLAWIE

RADA POWIATU w OLAWIE RADA POWIATU w OLAWIE Uchwala Nr XL VII/282/2006 Rady Powiatu w Olawie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy w Olawie. Dzialajac na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i,

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 20072020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE Plan działań przestrzennych ( techniczno materialnych ) i gospodarczych w latach 20072020 na rewitalizowanym obszarze Tabela 16 Planowane

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu Nazwa oferty: Przedmiot oferty: [np. nieruchomość niezabudowana; nieruchomość zabudowana obiekt zabytkowy, hala produkcyjna, magazynowa, zakład produkcyjny] Rodzaj transakcji: [sprzedaż, dzierżawa, oddanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na lata 2009-2010. Dzialajac na

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<.

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<. Uchwala nr XLVUl1263/1O Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29122009 r w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol< Na podstawie art 211, 212, 222,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MLYNARZE W LATACH

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MLYNARZE W LATACH Zalacznik do Uchwaly Nr XII/43/04 Rady Gminy Mlynarze z dnia 30 czerwca 2004 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MLYNARZE W LATACH 2004 2009 r Obowiazek opracowania i uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku Zarzadzenie nr 0050.133.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie ogloszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarzadowymi oraz podmiotami,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

30N3r\1b>l M V).lSf'31V\1 vav'~

30N3r\1b>l M V).lSf'31V\1 vav'~ 30N3r\1b>l M V).lSf'31V\1 vav'~ UCHWALA NR XXIX/196/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka dla dzialki nr 116/1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Plan Aglomeracji Głogów

Plan Aglomeracji Głogów Załącznik do uchwały Nr XXXII/289/2009 Rady Miejskiej w Głogowie Urząd Miejski w Głogowie z dnia 12.05.2009 r. Wydział Rozwoju Miasta Plan Aglomeracji Głogów m. Głogów gm. Głogów gm. Jerzmanowa Głogów

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE PROJEKTÓW I ICH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA. Źródło zdjęcia: ww.skyscrapercity.com, autor: jasiek67

PROPOZYCJE PROJEKTÓW I ICH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA. Źródło zdjęcia: ww.skyscrapercity.com, autor: jasiek67 I ICH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Źródło zdjęcia: ww.skyscrapercity.com, autor: jasiek67 INFRASTRUKTURA GOSPODARKA SPORT I REKREACJA KULTURA I TURYSTYKA EDUKACJA ROZWÓJ LEGNICY Źródło zdjęć: http://www.skyscrapercity.com/,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2007 2013

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2007 2013 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2007 2013 Bielawa miasto po upadku przemyslu wlókienniczego 32 tys. mieszkanców (31.XII.2006 r.) przez ponad 200 lat wystepowala monokultura przemyslowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Zadania gminy i powiatu 1/5 ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Nazwa zadania objętego interwencją Planu Rozwoju Lokalnego Wskaźniki osiągnięć planu Produkt Rezultat Oddziaływa - nie Budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo