INFORMATOR O INSTYTUCJACH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEśNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O INSTYTUCJACH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEśNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE"

Transkrypt

1 INFORMATOR O INSTYTUCJACH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEśNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

2 Informator zebrał i opracował: Kamil Klebański INFORMATOR O INSTYTUCJACH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEśNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Powielanie i przedruk tekstów zamieszczonych w publikacji nie podlega ograniczeniom pod warunkiem podania źródła. WYDANIE INFORMATORA SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEśNIENIOM NA LATA UJĘTYCH W BUDśECIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2009 ROKU Wydanie VI Szczecin 2009 Nakład 1500 egzemplarzy URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE Wydział Współpracy Szczecin, ul. Korsarzy 34 Tel , fax

3 Drodzy Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przekazuje w Państwa ręce Informator zawierający dane teleadresowe działających na terenie naszego województwa jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów przeciwdziałania przemocy. Informator jest zestawieniem danych przygotowanych na początku roku przez gminy i powiaty Województwa Zachodniopomorskiego. Z tego powodu mogą wystąpić drobne nieścisłości wynikające z rotacji kadr w wymienionych poniŝej jednostkach. Odbiorcami prezentowanego szóstego wydania Informatora są osoby potrzebujące pomocy oraz instytucje zajmujące się problemem uzaleŝnień i przemocy domowej. Mam nadzieję Ŝe nasz Informator ułatwi nawiązanie współpracy powołanych do przeciwdziałania uzaleŝnieniom i przemocy podmiotów. Serdecznie chciałbym podziękować przedstawicielom miast i gmin za pomoc przy realizacji Informatora. Ufam Ŝe przygotowany Informator będzie dla Państwa pomocny i znaczący sposób przysłuŝy się podejmowanym przez Państwa działaniom zmierzającym do rozwiązywania problemów uzaleŝnień i przemocy domowej.

4

5 i/lub Banie k Teresa Sadowska Banie ul. Skośna Barlinek k Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Pełnomocnik burmistrza ds. UzaleŜnień Alina Sznabowicz Alina Sznabowicz Barlinek ul. Strzelecka Barlinek ul. Strzelecka poczta.onet.pl poczta.onet.pl Jadwiga Danisz Barlinek ul. Strzelecka Gminna Poradnia Terapii UzaleŜnienia od alkoholu i WspółzaleŜnienia Anita Pawlak - Perska Barlinek ul. Strzelecka Punkt Konsultacyjny Pomoc Rodzinie i Przeciwdziałania Przemocy Jadwiga Danisz Barlinek ul. Strzelecka Barwice k Będzino k Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Barlinecki Klub Abstynenta Centrum Integracji Poradnia Leczenia UzaleŜnień (GKRPA). Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy (MGOPS). Punkt Konsultacyjny dla osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych Świetlica Socjoterapeutyczna Gminny Ośrodek Pomocy Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Małgorzata Makowska - Kociemba Roman Nowaczyk Marian Pędziszczak Marian Pędziszczak Zofia Kula przewodnicząca GKRPA, pracownik socjalny w MGOPS; Renata Serweta pełnomocnik ds. uzaleŝnień UMiG, członek komisji. Jolanta Lis Zofia Wesołowska terapeuta uzaleŝnień Wioletta Pietras Joanna śurawska Teresa Dębiec Aneta Piszer Barlinek ul. Szosowa Barlinek ul. Strzelecka Barlinek ul. Szosowa 2b Barlinek ul. Strzelecka Barwice ul. Zwycięzców 22 go2.pl Poradnictwo, diagnoza, terapia dzieci i młodzieŝy Mitingi, telefon zaufania, terapia Terapia UzaleŜnień Barwice ul. Czaplinecka Barwice ul. Wojska Polskiego Barwice ul. Wojska Polskiego Będzino Będzino barwice.pl o2.pl barwice.pl - poradnictwo w zakresie uzaleŝnień i przemocy ; - pomoc w skorzystaniu z terapii; - przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe oraz zgłoszeń o przemocy. - poradnictwo dla osób uzaleŝnionych, współuzaleŝnionych; - grupa wsparcia; - terapia Będzino Będzino Zespół Szkół Mścice ul. Szkolna 1a oczta.onet.pl Gminny Zespół Interdyscyplinarny Specjalista ds. uzaleŝnień Ewa Krawiec ElŜbieta Karnicka Będzino Będzino Będzino Będzino Pomoc ofiarom przemocy domowej Prowadzenie punktu konsultacyjnego Pięć Ognisk Wychowawczych (TPD) Jerzy Łuczak Będzino Będzino Pomoc i opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych Klub TĘCZA w Będzinie Jan Chlewicki Będzino Będzino Motywowanie do leczenia, wspieranie w utrzymaniu abstynencji 5

6 i/lub Posterunek Policji Komendant Franciszek Adamiuk Będzino Będzino wp.pl Pedagodzy szkolni B. Bukowczan K. Roszkowska Gimnazjum: - Tymień - Mścice poczta.onet.pl Monitorowanie młodzieŝy w zakresie róŝnych uŝywek Białogard k Pełnomocnik Burmistrza do spraw realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów i jednocześnie Przewodniczący Miejskiej Komisji rozwiązywania Problemów w Białogardzie Wojewódzka Przychodnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółzaleŜnienia Punkt konsultacyjno- Informacyjny ds. Narkomanii Henryk Kraczkowski Dyrektor Henryk Kędzierski Kierownik Bogdan Mieszkowicz - Adamowicz Małgorzata Kwiatkowska Białogard ul. Moniuszki Białogard ul. Krótka Białogard Plac Wolności poczta.onet.pl wp.pl - poradnictwo dla osób uŝywających narkotyków (nieuzaleŝnionych), - poradnictwo dla osób uzaleŝnionych od narkotyków, - poradnictwo dla rodzin osób uzaleŝnionych, Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzaleŝnionych, - psychoterapia grupowa, - grupa wsparcia dla rodziców Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge Hostel Re-entry w Białogardzie Małgorzata Kwiatkowska, Białogard ul. Wileńska Prowadzenie hostelu dla osób dla osób uzaleŝnionych od narkotyków terapia, rehabilitacja, prowadzenie punktu konsultacyjnego Profilaktyka i Terapia UzaleŜnień Miejski Ośrodek Pomocy w Białogardzie Interdyscyplinarny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białogardzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko w Białogardzie Bogdan Mieszkowicz -Adamowicz, Małgorzata Mieszkowicz Dyrektor Sylwia śmuda - Kowalczyk Dyrektor MOPS Sylwia śmuda - Kowalczyk Dyrektor Poradni Pani Małgorzata Lis Eleonora Zamszyn Prezes Zarządu Radosław Reich Białogard ul. Krótka Białogard ul. Krótka Białogard ul. Krótka Białogard ul. Dworcowa Białogard Plac Wolności Białogard ul. 1 Maja wp.pl wp.pl poczta.onet.pl poczta.onet.pl Profilaktyka i terapia w zakresie uzaleŝnienia od alkoholu i innych substancji uzaleŝniających oraz psychoterapia współuzaleŝnienia, psychoterapia - udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, - konsultacje terapeutyczne osób uzaleŝnionych Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci. Wsparcie i profesjonalna dzieciom i rodzinom, będącymi ofiarami przemocy oraz ich sprawcom; - grupy wsparcia dla rodziców, - grupy wsparcia dla młodzieŝy, - grupy samopomocowe, - Szkoła dla Rodziców, - zajęcia profilaktyczne w szkołach, - zajęcia psychoedukacyjne obejmujące dzieci, młodzieŝ i opiekunów prawnych Wsparcie prawne i psychologiczne Pomoc ofiarom przemocy - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, poradnictwo, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagroŝonych alkoholizmem, profilaktyka przemocy 6

7 i/lub Centrum Integracji Kierownik Mirosława Raczewska Białogard ul. Kisielice DuŜe ElŜbieta Grygorcewicz - Cupał Białogard ul. Wileńska koszalin.pl Biały Bór k ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi Zespół Szkół Nr 1 Punkt Konsultacyjny UzaleŜnień od Alkoholu i WspółzaleŜnienia Maciej Niechciał, Joanna Czupreta Wioletta Pączkowska Witold Kędzierski Mirosław Wolański Mirosław Wolański BoŜena Sadlak Białogard ul. Wileńska Biały Bór ul. Dworcowa Biały Bór ul. Nadrzeczna 2 A gminabialogard.pl Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Program profilaktyczny uzaleŝnień od narkomani i alkoholu pt. Nie zamykaj oczu kierowane do dzieci i młodzieŝy edycja letnia i zimowa Pomoc dla osób uzaleŝnionych od narkotyków i kierowanie do ośrodków specjalistycznych Bielice k Bierzwnik k Biesiekierz k ds. ds. Kamela Wilczyńska Anna Maria Kopacka GraŜyna Pytlarz Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych GraŜyna Pytlarz kierownik Karina Gębal Alina Składanek Bielice ul. Niepokalanej Bierzwnik ul. Krajowej Rady Narodowej Bierzwnik ul. Krajowej Rady Narodowej Biesiekierz Biesiekierz Biesiekierz Biesiekierz bielice.com.pl com.pl o2.pl o2.pl onet.pl post.pl Przewodnicząca GKRPA Koordynator GKRPA pomoc osobom uzaleŝnionym i współuzaleŝnionym, działalność ustawowa, koordynacja Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy Iwona Jurek Biesiekierz Biesiekierz post.pl Pomoc ofiarom przemocy domowej Punkt Konsultacyjny Punkt Poradnictwa Rodzinnego Caritas Parafii Chrystusa Króla Janina Lipowiec Iwona Jurek Zbigniew Kukiel Biesiekierz Biesiekierz Biesiekierz Biesiekierz Biesiekierz Biesiekierz Kierowanie na leczenie, motywowanie do podjęcia leczenia Pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych (aktualnie nie działa) Kształtowanie właściwych postaw, zachowań, ingerencja społeczna Bobolice k Juliusz Glaser Bobolice ul. Jedności Narodowej neostrada.pl Profilaktyka i wszechstronna pomoc dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym Pełnomocnik ds. Jolanta Stępień Bobolice ul. Jedności Narodowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Bobolicach Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenie Klub Abstynenta Przymierze Jolanta Stępień Aneta Jasiulek Jolanta Piekarzewicz Bobolice ul. Jedności Narodowej Bobolice ul. Jedności Narodowej Bobolice ul. Koszalińska neostrada.pl neostrada.pl Prowadzenie grupy wsparcia, profilaktyka, propagowanie trzeźwości, porady i mityngi, pomoc osobom uzaleŝnionym i współuzaleŝnionymi, organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu 7

8 i/lub Punkt Konsultacyjny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Punkt Przeciwdziałania Przemocy Sens Lokalna Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Podaj Dłoń Zbigniew Cieślik Marcin Pachołek Jolanta Stępień Aneta Jasiulek Bobolice ul. Koszalińska Bobolice ul. Jedności Narodowej Bobolice ul. Ratuszowa Bobolice ul. Jedności Narodowej eostrada.pl porady i konsultacje psychologiczne, prawne oraz profilaktyka, edukacja, wstępna rehabilitacja, udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym problemem uzaleŝnienia i współuzaleŝnienia Profilaktyka społeczna, praca z dziećmi i młodzieŝą zagroŝoną patologią społeczną, praca z uzaleŝnionymi, starszymi i bezdomnymi. Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, doradztwo, konsultacje. Doradztwo, poradnictwo Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bobolicach Kinga Laskowska Bobolice ul. Pocztowa powiat. koszalin.pl prv.pl Działania profilaktyczne w zakresie, edukacja społeczna Boleszkowice k Maria Zaradzka Czesława Kudła ElŜbieta Potapińska Boleszkowice ul. Świerczewskiego Boleszkowice ul. Świerczewskiego Terapia uzaleŝnień Poradnia uzaleŝnień Gminny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Urszula Kotas Ewa Jaworska Boleszkowice ul. Świerczewskiego Boleszkowice ul. Świerczewskiego Borne Sulinowo k Brojce Przewodnicząca Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Inspektor ds. uzaleŝnień Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta Pierwszy Krok Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Małgorzata Zyśko Irena Stecenko Stefania Pykało Małgorzata Zyśko Przewodnicząca Irena Stecenko Gminny Koordynator Lilia Przybysławska Halina Struglińska Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo Borne Sulinowo Al. Niepodległości 6 Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo Borne Sulinowo Al. Niepodległości Borne Sulinowo ul. Szpitalna 1 Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo Borne Sulinowo Al. Niepodległości Brojce ul. Długa Brojce ul. Długa bornesulinowo.pl Koordynacja pracy Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii Grupa wsparcia bornesulinowo.pl Działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji dotyczącej przeciwdziałania przemocy. BrzeŜno k Teresa Buda BrzeŜno BrzeŜno brzezno.pl Jerzy Anielski BrzeŜno BrzeŜno brzezno.pl Koordynator Gminnego Programu UzaleŜnień i WspółuzaleŜnień Zofia Lewkowicz BrzeŜno BrzeŜno brzezno.pl 8

9 i/lub Cedynia k ds. GraŜyna MaŜol Urząd Miejski w Cedyni Cedynia Pl. Wolności Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie, Koordynacja pracy Gminnego Punktu Konsultacyjnego Chociwel k Barbara Kowalska Chociwel ul. Armii Krajowej chociwel.pl Zgodne z art. 4¹ ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy Chojna k Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Gminny Punkt Konsultacyjny Poradnia Odwykowa Barbara Pawełczak Mgr psycholog Irena Konieczna Eugeniusz Stamirowski Chojna ul. Jagiellońska Chojna ul. Jagiellońska Chojna ul. Kościuszki 5 pokój nr Pomoc na rzecz osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz współuzaleŝnionych Pomoc osobom uzaleŝnionym oraz współuzaleŝnionym Pomoc osobom uzaleŝnionym oraz współuzaleŝnionym Grupa Samopomocowa AA ŚWIT Chojna ul. Jagiellońska Pomoc osobom uzaleŝnionym Ośrodek Pomocy Agnieszka Chorwat - Makowska Chojna ul. Jagiellońska Pomoc osobom uzaleŝnionym oraz współuzaleŝnionym Choszczno k Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Joanna Guzek Małgorzata Andrzejewska Joanna Guzek Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Choszcznie Choszczno ul. Grunwaldzka 30 Urząd Miejski Choszczno ul. Wolności Choszczno ul. Grunwaldzka choszczno.net mina. choszczno.pl choszczno.net Punkt Interwencji Kryzysowej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Ośrodek Wspierania Rodziny Grupa AA Arka Grupa AA Uśmiech Izabela Murat Małgorzata Kapela Ks. Sławomir Kokorzycki Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Choszczno ul. Grunwaldzka Choszczno ul. Bolesława Chrobrego 27a Korytowo ul. Kościelna 4A Choszczno ul. B. Chrobrego 2 ul. Kościuszki (przy małej parafii) choszczno.net Pomoc osobom uzaleŝnionym, współuzaleŝnionym, pomoc pedagoga, psychologa, doradcy rodzinnego, pracownika socjalnego, prawnika, terapeuty uzaleŝnień, informacje i porady. Poradnictwo, diagnoza, konsultacja dzieci i młodzieŝy Poradnictwo Grupy wsparcia Punkt Interwencyjno- Mediacyjny Maria Jędrzejczyk Choszczno ul. B. Chrobrego 2 ul. Kościuszki (przy małej parafii) wp.pl Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna w sytuacjach kryzysu rodzinnego, grupa korekcyjno- edukacyjna dla sprawców przemocy domowej Czaplinek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Maria Jędrzejczyk Renata Podkowiak Małgorzata Nowacka Choszczno ul. B. Chrobrego 27a Czaplinek ul. Pławieńska Czaplinek ul. Rynek wp.pl wp.pl home.pl Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Agnieszka Kałamajska Czaplinek ul. Rynek home.pl Grupa Samopomocowa HELP ME Wiesław Runowicz Czaplinek ul. Rynek Grupa wsparcia Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ametyst Zygmunt Skibicki Czaplinek ul. Wałecka Ruch abstynencki 9

10 i/lub Punkt konsultacyjny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i współuzaleŝnionych Dorota Budzisz Czaplinek ul. Wałecka 49 Terapia indywidualna i grupowa, porady i konsultacje psychologiczne Punkt konsultacyjnoinformacyjny ds. narkomanii Małgorzata Janda Czaplinek ul. Rynek 1 porady i konsultacje psychologiczne Człopa k Halina Rakowska Człopa ul. Strzelecka Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy ElŜbieta Drab Człopa ul. Kolejowa Darłowo k Miejskie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień w Darłowie. Miejska Świetlica Środowiskowa Bezpieczna Przystań Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Na Dzisiaj w Darłowie Agnieszka Mioduszewska Arkadiusz Płóciennik Krystyna Mądry Darłowo ul. O.D. Tynieckiego Darłowo ul. M. C. Skłodowskiej Darłowo ul. O.D. Tynieckiego Darłowo ul. O.D. Tynieckiego Udzielanie informacji, konsultacji i porad na temat uzaleŝnień Prowadzenie konsultacji psychologicznych i terapii indywidualnych dla osób współuzaleŝnionych i ofiar przemocy domowej. Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji i rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie w rodzinie. Darłowskie Stowarzyszenie Abstynentów Unittas Stowarzyszenie na rzecz osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Otwarte Drzwi GOPS Darłowo ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Edward Kozłowski Tomasz Mielczarek Ewa Szymczak Justyna Pacuła ElŜbieta Karnicka Darłowo ul. M.C. Skłodowskiej Darłowo ul. Tynieckiego Darłowo ul. Dąbrowskiego Darłowo ul. Dąbrowskiego Darłowo ul. M.C. Skłodowskiej 32, zeto.koszlin.pl interia.pl Pomoc osobom z problemami uzaleŝnień i ich rodzinom. - Propagowanie, rozwijanie postaw, inicjatyw i działań zmniejszających zagroŝenie wykluczenia społecznego, - zapobieganie tworzeniu się dysfunkcji społecznych. Pomoc dla rodzin, w których występuje problem z uzaleŝnieniem od alkoholu Pomoc uzaleŝnionym oraz kierowanie na leczenie Pomoc uzaleŝnionym oraz ich rodzinom Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej NO S.C. BoŜena Hrymniak ul. Chełmońskiego Sławno Pomoc uzaleŝnionym oraz prowadzenie terapii alkoholowej Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej NO S.C Darłowo ul. M.C. Skłodowskiej Pomoc uzaleŝnionym oraz prowadzenie terapii alkoholowej Dębno k Ośrodek Pomocy Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznych Przewodniczący Miejsko Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Poradnia UzaleŜnień Ognisko wychowawcze Nasz Dom przy Parafii św. Ap. Piotra i Pawła Krystyna Stankiewicz Renata Jarmuszka - Izak Wacław Baranowicz Urszula Kotas ks. Tomasz Motyka Dębno ul. Zielona Droga Dębno ul. Piłsudskiego 5 Urząd Miasta i Gminy Dębno ul. Piłsudskiego 5 Urząd Miasta i Gminy Dębno ul. Kościuszki Dębno pl. Konstytucji 3. Maja do 04 w do 04 wew Pomoc uzaleŝnionym od alkoholu, narkotyków i dla ofiar przemocy w rodzinie Pomoc i opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych 10

11 i/lub Ognisko wychowawcze Caritas przy Parafii Matki Boskiej Fatimskiej Dębno ul. Puławskiego 22 Pomoc i opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych Klub Abstynenta śycie Janusz Wielemborek Dębno ul. Kościuszki 23a Pomoc alkoholikom i ich rodzinom Dobra Profilaktyki i Rozwiązań Problemów w Dobrej Anna Kowalczyk Barbara Ostrowska Dobra ul. Rynek agmina.pl Dobra k Rozwiązywania problemów w Dobrej Iwona Futyma Gminne Centrum Informacji Dołuje ul. Daniela ska.pl Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Dobrzany k ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych GraŜyna Koczot Małgorzata Michalska Urząd Miejski Dobrzany wew. 203 Biuro pełnomocnika Ognisko TPD Dobrzany, Kozy, Kępno, Lutkowo, Błotno Magdalena Szmiłyk Dobrzany ul. Świerczewskiego Dolice k Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii Szymon Górski Urząd Gminy Dolice ul. Ogrodowa Dolice eria.pl, Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Narkomanii. Przewodniczący GKRPA.. Drawno k Punkt Konsultacyjno Informacyjny przy GCISiP Gminne Centrum Integracji i Profilaktyki Dolicki Klub Abstynenta Grupa Samopomocowa AA Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Pełnomocnik Burmistrza do spraw uzaleŝnień Szymon Górski Szymon Górski Weber Marzena Anita Ukleja Andrzej Czechowski Mieczysław Kalinowski Grzegorz Zieliński Magdalena Ciechanowicz Urząd Gminy Dolice Dolice ul.ogrodowa 16 Gminne Centrum Integracji i Profilaktyki w Dolicach ul. Wiejska 4 Gminne Centrum Integracji i Profilaktyki Dolice ul. Wiejska 4 GOPS Dolice Dolice ul. Ogrodowa 16 GCISiP Dolice ul. Wiejska 4 GCISiP Dolice ul. Wiejska Drawno ul. Kościuszki Drawno ul. Kościuszki interia.pl interia.pl pl Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Narkomanii. Przewodniczący GKRPA.. Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Narkomanii. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego, udostępnianie pomieszczeń Klubowi Abstynenta, grupom wsparcia. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Grupa wsparcia Grupa wsparcia Miejsko- ElŜbieta Myślicka Drawno ul. Kościuszki Drawsko Pomorskie k Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Monika Chmielecka Przewodniczący Monika Chmielecka Urząd Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie ul. Sikorskiego 41 Gminne Centrum Profilaktyki Drawsko Pomorskie Plac Konstytucji drawsko.pl zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 11

12 i/lub Stowarzyszenie Klub Abstynenta Przystań Punkt informacyjnokonsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym Punkt Informacyjnokonsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym Punkt informacyjnokonsultacyjny ds. Prezes Maciej Kmieciński Alicja Błaszczyk Małgorzata Janda Agnieszka Redmann Izabela Madera Gminne Centrum Profilaktyki Drawsko Pomorskie Plac Konstytucji 7 Gminne Centrum Profilaktyki Drawsko Pomorskie Plac Konstytucji 7 Gminne Centrum Profilaktyki Drawsko Pomorskie Plac Konstytucji 7 Gminne Centrum Profilaktyki Drawsko Pomorskie Plac Konstytucji Pomoc osobom uzaleŝnionym i ich rodzinom. Pomoc i terapia osób uzaleŝnionych i ich rodzin. Pomoc osobom z problemem narkotykowym Pomoc osobom z problemem przemocy Dygowo k Monika Szmyt Dygowo ul. Kolejowa Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Starym i Potrzebującym Opieki Senior Antoni Bernatowicz Ośrodek Interwencji Kryzysowej Kołobrzeg ul. Ogrodowa Pomoc ofiarom przemocy Dziwnów k Punkt informacyjnokonsultacyjny Przewodniczący GKRPA: Włodzimierz Aleksandrowski Sekretarz GKRPA: Anna Betka Zygmunt Gural Dziwnów ul. Szosowa Międzywodzie ul. Kwiatowa ow.pl Propagowanie trzeźwości i zmiana obyczajów w kierunku osiągnięcia pełnej abstynencji Rozwiązywanie problemów alkoholowych Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dziwnowie Beata Dudek Dziwnów ul. Dziwna 4a Przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku rodzin alkoholowych i rodzin zagroŝonych alkoholizmem Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dziwnowie Marta Raźniewska Dziwnów ul. Niezłomnych Przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku rodzin alkoholowych i rodzin zagroŝonych alkoholizmem Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dziwnówku Magdalena Beluch Dziwnówek ul. Kamieńska Przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku rodzin alkoholowych i rodzin zagroŝonych alkoholizmem Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łukęcinie Małgorzata Taras Kamień Pomorski Łukęcin ul. Słoneczna Przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku rodzin alkoholowych i rodzin zagroŝonych alkoholizmem Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Międzywodziu Anna Donart Międzywodzie ul. Kwiatowa Przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku rodzin alkoholowych i rodzin zagroŝonych alkoholizmem Golczewo k ds. Waldemar Bartniczuk Golczewo ul. Zwycięstwa

13 i/lub Goleniów k Punkt Pierwszego Kontaktu działający na zasadzie umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Stonominie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Włodzimierz Aleksandrowski Gizela Rybicka Stanisław Zbigniew Świątek ul. Zwycięstwa Golczewo Goleniów ul. Pocztowa Goleniów pl. Lotników poczta.onet.pl neostrada.pl 1.informowanie o moŝliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego przez osoby uzaleŝnione, 2.motywowanie do leczenia, 3.udzielanie wsparcia psychoterapeutycznego osobom utrzymującym trzeźwość, 4.podejmowanie interwencji, motywowanie ofiar przemocy do działań zaradczych, 5.udzielanie podstawowych porad i informacji na temat narkomanii i AIDS.. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, i Przeciwdziałania Narkomanii Rozwiązywania Problemów Przewodniczący Stanisław Zbigniew Świątek Goleniów ul. Pocztowa neostrada.pl Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi Ośrodek Pomocy Rodzinie Poradnia Odwykowa Kierownik - Irena Adamczyk lek. psychiatra Tomasz Matławski Goleniów ul. Pocztowa Goleniów ul. Pocztowa neostrada.pl Pomoc psychologiczna i prawna rodzinom, przeciwdziałanie przemocy Usługi medyczne Terapia uzaleŝnienia od alkoholu i współuzaleŝnienia Psycholog - terapeuta uzaleŝnień Andrzej Zborowski Goleniów ul. Pocztowa neostrada.pl Grupa wsparcia dla alkoholików Punkty Informacyjno- Konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin koterapeuta Mieczysław Bździuch koterapeuta Bogdan Zaborski Goleniów ul. Pocztowa Goleniów ul. Pocztowa Mosty Kliniska ul. Szczecińska Goleniów śółwia Błoć Terapia uzaleŝnionych od alkoholu, współuzaleŝnionych i DDA Rozmowy informacyjne z osobami z problemami osobistymi i rodzinnymi. Rozmowy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym. Powiatowy Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym i ich rodzin pedagog, terapeuta uzaleŝnień Marzanna Gąsior Goleniów ul. Pocztowa eostrada.pl Rozmowy motywacyjne dla osób z problemem narkotykowym oraz ich rodzin. Goleniowskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta EXODUS Prezes Mieczysław Pieprz Goleniów ul. Jagiełły 3a Propagowanie trzeźwego stylu Ŝycia. UŜyczanie pomieszczeń dla grup AA, Al.-Anon, DDA, Alateen. Organizacja abstynenckich imprez sportoworekreacyjnych. 13

14 i/lub ElŜbieta Gadowska Goleniów ul. Słowackiego Jolanta Pioterek Mosty Joanna Piotrowicz śółwia Błoć Świetlice Środowiskowe, Ogniska Wychowawcze TPD Lidia Lasek Kliniska ul. Szczecińska Socjoterapia dzieci i młodzieŝy Krystyna Woźniak Danowo Julia Gajek Święta Magdalena Figurska Marszewo Gościno k Jan Seńko Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego com.pl Anna Strojna- Waszkowska ul. IV Dywizji Wojska Polskiego Gościno fax wp.pl Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy, osób uzaleŝnionych, współuzaleŝnionych i ich rodzin, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy w Gościnie Grupa AA, działająca przy Gminnym Ośrodku Pomocy w Rodzinie Schronisko dla osób bezdomnych Bezpieczna Przystań, działające przy Gminnym Ośrodku Pomocy w Gościnie Anna Strojna- Waszkowska (Dyrektor GOPS Gościno) Maria Dominiak (koordynator grupy AA ) Lilia Linkiewicz (starszy pracownik socjalny w GOPS) w Gościnie Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 w Gościnie Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 w Gościnie Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego fax fax fax wp.pl wp.pl pl - Poradnictwo psychologiczne udzielane jest w siedzibie GOPS w kaŝdy czwartek miesiąca, w godz Poradnictwo prawne udzielane jest w siedzibie GOPS w drugi piątek miesiąca, w godz Poradnictwo terapeuty rodzinnego udzielane jest w siedzibie GOPS w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, w godz Spotkania/mityngi członków grupy odbywają się w siedzibie GOPS w kaŝdą środę miesiąca w godz Pierwsza środa miesiąca mityng otwarty. Czasowy pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i uzaleŝnionych. Gryfice k Klub Integracji, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy w Gościnie Alicja Sznajder (starszy pracownik socjalny w GOPS) Andrzej Szczygieł Burmistrz Gryfic, przewodniczący komisji, Regina Borowiak koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gościnie Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 Urząd Miejski Gryfice Pl. Zwycięstwa fax wp.pl gryfice.eu - Działania na rzecz osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym - Kursy zawodowe - Poradnictwo specjalistyczne - Kształtowanie aktywności społecznej - Inicjowanie grup samopomocowych - Działania zatrudnieniowe Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnych z załoŝeniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, udzielanie informacji o instytucjach udzielających pomocy prawnej, terapeutycznej, psychologicznej, pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych, prowadzenie profilaktycznej działalności na terenie całej Gminy. 14

15 i/lub Gryfickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta Rega Edward Pietrzyk prezes klubu Gyfice ul. Armii Krajowej Prowadzenie grup samopomocowych AA, Al.-Anon. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny - Oddział Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu Jan Lewandowski kierownik Gryfice ul. Niechorska wew gryfice.com.pl. Leczenie osób (męŝczyzn) podejmujących terapię dobrowolnie oraz na mocy postanowień sądowych Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny - Poradnia Leczenia Odwykowego Jan Lewandowski kierownik Gryfice ul. Niechorska wew. 373 Prowadzenie terapii ambulatoryjnej, przygotowuje do podjęcia terapii stacjonarnej, zapewnia opiekę powypisową z Oddziału Leczenia Odwykowego. Klub Pacjenta Hobbit Przy Oddziale Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu Szpitala Specjalistycznego w Gryficach Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczn Ośrodek Pomocy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Anna Witczak - opiekun klubu Edmund Woźniakdyrektor Iwona Małek - kierownik Ewa Godycka - kierownik Gryfice ul. Niechorska Gryfice, ul. Kościuszki Gryfice Pl. Zwycięstwa Gryfice ul. Dworcowa tlen.pl Prowadzenie grup edukacyjnych i wsparcia dla osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych. Prowadzenie diagnozy, terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci, poradnictwo dla rodziców, nauczycieli i młodzieŝy. Objęcie opieką socjalną rodzin z problemem alkoholowym finansową i merytoryczną, kierowanie wniosków o leczenie odwykowe. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzaleŝnionych od narkotyków oraz dla ich rodzin. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Uśmiech Jolanta Mazurek - prezes Gryfice ul. Dworcowa Prowadzenie działań terapeutycznych wobec dzieci i młodzieŝy mającej trudności w nawiązywaniu kontaktów oraz ich rodziców w zakresie bezradności w sprawach wychowawczych. Gryfino k Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Ewa Urbańska Gryfino ul. ŁuŜycka Eugeniusz Kuduk Przewodniczący Komisji Gryfino ul. ŁuŜycka pl Punkt Informacyjno Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Poradnia Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Alkoholu Stowarzyszenie Klub Abstynenta Feniks Ośrodek Pomocy Ewa Urbańska Jacek Kargul Prezes - Henryk Puacz BoŜena Górak Gryfino ul. ŁuŜycka od poniedziałku do piątku w godz. od do Gryfino ul. Niepodległości Gryfino ul. Sprzymierzonych Gryfino ul. ŁuŜycka wp.pl Rodzaj pomocy: - konsultacje - poradnictwo aci pomocy: - osoby z problemem alkoholowym, - współuzaleŝnieni - uzaleŝnieni od środkówpsychotropowych Terapia dla uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych Rodzaj pomocy - poradnictwo - grupy samopomocowe - mityngi aci pomocy - osoby z problemem alkoholowym, - współuzaleŝnieni 15

16 i/lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Punkt Interwencji Kryzysowej Teresa Gólcz Gryfino ul. ŁuŜycka home.pl Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Jolanta Majewska Gryfino ul. ŁuŜycka poczta.onet.pl Poradnictwo, diagnoza, konsultacje dla dzieci i młodzieŝy Grzmiąca k Pełnomocnik Wójta ds. Krystyna Adamczewska Jadwiga Bierkowska Grzmiąca ul. 1 Maja Grzmiąca ul. 1 Maja op.pl Ińsko k Zbigniew Zimnicki Urząd Gminy i Miasta Ińsko Ińsko ul. Boh. Warszawy telefon zaufania Działalność statutowa Kalisz Pomorski k Towarzystwo przyjaciół dzieci Oddział Miejsko- Gminny w Ińsku Ośrodek Pomocy w Ińsku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Miejsko ds. Profilaktyki i Grupa samopomocy dla osób z problemem alkoholowym Jacek Tomkowiak Mariola Hochhaus Seweryn Szymczyk Seweryn Szymczyk Ińsko ul. Tuwima 5 Urząd Gminy i Miasta Ińsko Ińsko ul. Boh. Warszawy Kalisz Pomorski ul. Mickiewicza Kalisz Pomorski ul. Mickiewicza Kalisz Pomorski ul. Wolności fax fax onet.pl pom.pl mgopsk.zeto.kosza lin.pl pom.pl mgopsk.zeto.kosza lin.pl Socjoterapia, pomoc dzieciom gorszych szans w zakresie edukacji, pomoc socjalna; realizacja programów profilaktycznych Działania wspomagające GKRPA Pomoc i wsparcie dla osób i rodzin z problemem alkoholowym Gminny Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej GraŜyna Błądek Kalisz Pomorski ul. Mickiewicza fax Pomoc ofiarom przemocy domowej Grupa AA NOE Punkt konsultacyjny Seweryn Szymczyk Kalisz Pomorski ul. Wolności Kalisz Pomorski ul. Mickiewicza Pomoc i wsparcie dla osób z problemem alkoholowym Prowadzenie konsultacji z osobami z problemem alkoholowym oraz członkami ich rodzin, prowadzenie konsultacji psychologicznych dla rodzin patologicznych i rodzin z problemem narkotykowym Kamień Pomorski k Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Pomocy Marzena Krakowska- Duda Maria Nowak Kamień Pomorski ul. Szpitalna Kamień Pomorski ul. Wąska pcpr.kamienpomor interia.pl Interwencja kryzysowa, pomoc socjalna, pomoc prawników i psychologów W miarę potrzeb socjalno- bytowych, interwencja kryzysowa, mini schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie 16

17 i/lub Przewodniczący Komisji- Bronisław Karpiński Pełnomocnik- BoŜena Górska Kamień Pomorski ul. Stary Rynek ski.pl Uchwalenie gminnego programu dotyczącego uzaleŝnień i w rodzinie - kierowanie osób uzaleŝnionych na leczenie - kontrola punktów sprzedaŝy - działania profilaktyczne dot. wym. Zadań Filia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Stanominie Henryk Kędzierski Stanomino -Włodzimierz Aleksandrowski Kamień Pomorski Stanomino Stanomino Terapia indywidualna i grupowa Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Andrzej Jędrzejewski Kamień Pomorski ul. Stary Rynek kamienpomorski.pl Pomoc ofiarom przemocy w rodzinach Karlino k ds. GraŜyna Kogut Karlino Plac Jana Pawła II Karnice k Ewa Domagalska Karnice ul. 11 Marca Działalność statutowa Kobylanka k Pełnomocnik Wójta ds. i Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy Robert Bartosik Kobylanka ul. Szkolna Pomoc osobom: uzaleŝnionym i członkom ich rodzin; doświadczających przemocy; sprawcom przemocy Kołbaskowo k Kołobrzeg k Rozwiązywania Problemow Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. UzaleŜnień Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Stanominie - Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu Miejski Ośrodek Pomocy Romana Karpińska Waldemar Michalski Barbara Makiewicz- Trąbka Aniela Szerszeń Beata Cwajda Tomasz Piechowiak Małgorzata Rękawiecka Marzanna Pakmur Lech Pieczyńskiprzewodniczący Monika Glińska- Sekretarz Henryk Kędzierski- Dyrektor GraŜyna Foszcz- Mirecka -Dyrektor Kobylanka ul. Szkolna Kobylanka ul. Szkolna Kołbaskowo Kołbaskowo Przecław Przecław Kołobrzeg ul. Ratuszowa Kołobrzeg ul. Kniewskiego Kołobrzeg ul. Kniewskiego Kołobrzeg ul. Okopowa owo.pl obrzeg.pl brzeg.pl kolobrzeg.pl Pomoc osobom: uzaleŝnionym i członkom ich rodzin; doświadczających przemocy; sprawcom przemocy Pomoc osobom: uzaleŝnionym i członkom ich rodzin; doświadczających przemocy; sprawcom przemocy Pomoc rodzinie w sytuacjach trudnych i kryzysowych Koordynacja realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rzecz mieszkańców Kołobrzegu. Inicjowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na rzecz mieszkańców miasta Teren powiatu kołobrzeskiego, terapia osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych Pomoc materialna, praca socjalna z rodzinami, organizacja imprez dla dzieci z rodzin alkoholowych 17

18 i/lub Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta Neptun Wojciech Jabłoński - Prezes Kołobrzeg ul. Kniewskiego 11 estekaaneptun.kolo Statutowo rozwiązywanie problemów alkoholowych, działalność na rzecz osób uzaleŝnionych i ich rodzin Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemami Alkoholowymi Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy Stowarzyszenie UŜytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ich Rodzin i Przyjaciół Feniks Regionalny Szpital w Kołobrzegu Dzienny Oddział Psychiatryczny Mirosław Buraczewski Jan Lewandowski - psycholog Mariola Maksymowicz - radca prawny Ewa Giza - Prezes Ewa Giza - Ordynator Podczele - Szkoła Podstawowa Nr 9 Radzikowo - Szkoła Podstawowa Nr Kołobrzeg ul. Kniewskiego Kołobrzeg ul. Warszawska Kołobrzeg ul. Łopuskiego Konsultacje, edukacja, motywowanie do podjęcia terapii odwykowej dla mieszkańców Kołobrzegu Konsultacje, porady dla ofiar przemocy Konsultacje prawne dla ofiar przemocy Statutowo rozwiązywanie problemów osób z podwójna diagnoząalkoholizm/choroba psychiczna dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego Działalność wobec osób z podwójna diagnozą (alkoholizm i choroba psychiczna) mieszkańców powiatu kołobrzeskiego Rozwiązywanie Problemów Jan Lewandowski Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Małgorzata Mazur Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a Punkty Konsultacyjne dla Osób z Problemami UzaleŜnień od Alkoholu, Narkotyków i Przemocy Katarzyna Długosz Cezary Ziętek w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a Punkt Konsultacyjny ul. Kolobrzeska Kołobrzeg Porady w zakresie terapii uzaleŝnień od alkoholu i narkotyków, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz rozmowy motywacyjne dla osób uzaleŝnionych Ewa Rdzanek Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48b Zespół Interdyscyplinarny ds. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy Jan Lewandowski Urząd Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a Stowarzyszenie UŜytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej i Ich Rodzin Feniks Ewa Giza Kołobrzeg ul. Warszawska Rozwiązywanie problemów osób dotkniętych chorobą psychiczną i alkoholową Kozielice k ds. Stanisława Gabryś Urząd Gminy Kozielice wew. 44 ce.pl Koszalin Pełnomocnik Prezydenta ds. UzaleŜnień Miejska Komisja Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Małgorzata Borek Konrad Barczak Maria Kosińska Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 Urząd Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 Urząd Miasta Koszalin u. Morska um.man.koszalin.pl um.man.koszalin.pl Poradnictwo, terapia 18

19 i/lub Dział Pomocy Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Komenda Miejska Policji Aneta Boruch Wiesław Tyl Koszalin ul. Al. Monte Cassino Koszalin ul. Słowackiego rada.pl n.pl lin.pl Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna, poradnictwo rodzinne, interwencja w środowisku dziecka, porady prawne, grupa wsparcia dla ofiar przemocy, terapia indywidualna dla dzieci i osób dorosłych ofiar przemocy w rodzinie Spotkania profilaktyczno -edukacyjne z młodzieŝą szkolną StraŜ miejska Jerzy Orzechowski Koszalin ul. Mariańska man.koszalin.pl Spotkania profilaktyczno edukacyjne z młodzieŝą szkolną Ośrodek Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi s.c. Niepubliczny Ośrodek Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy (przy Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii) Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia ANON Polskiego Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Koszalinie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi Młodym Chrześcijańska Misja Społeczna TEEN CHALLENGE Oddział w Koszalinie Caritas Dieciezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Centrum Kryzysowe dla kobiet z dziećmi Nadzieja Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Dom Samotnej Matki Dar Ŝycia Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi świetlica środowiskowa Wiesław Wójcik Włodzimierz Wawrzynowski Irena Śliwińska Ewa Masłowska Henryk Zabrocki Dominika Mielczarek Janusz Piotrowski ks. Piotr Popławski Danuta Rompa s. Beata Iwaszko s. Danuta Kupczak Koszalin ul. Mieszka I Koszalin ul. Zwycięstwa Koszalin ul. Al. Monte Cassino Koszalin ul. Zwycięstwa Koszalin ul. Piłsudskiego Koszalin ul. Zwycięstwa Koszalin ul. Zwycięstwa Koszalin ul. Bpa Domina Koszalin ul. Harcerska Koszalin ul. Wojska Polskiego Koszalin ul. śeglarska faks pl zalin zalin zalin 2.pl Opieka nad osobami nietrzeźwymi, wczesna terapia z elementami profilaktyki, motywowanie do podjęcia leczenia Diagnoza osób uzaleŝnionych, kwalifikowanie i motywowanie do terapii, terapie i grupy wsparcia dla rodzin osób uzaleŝnionych Stsacjonarny program terapii uzaleŝnienia od alkoholu (oddział dzienny), ambulatoryjny program terapii uzaleŝnienia od alkoholu, psychoterapia współuzaleŝnienia, psychoterapia osób z syndromem DDA Poradnictwo, psychoterapia edukacyjna, telefon zaufania, kierowanie do ośrodków odwykowych Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieŝy, profilaktyka uzaleŝnień od alkoholu i narkotyków, praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieŝą zagroŝoną uzaleŝnieniami i uzaleŝnioną Kluby młodzieŝowe, spotkania, edukacja Pomoc osobom bezdomnym i biednym, motywowanie osób uzaleŝnionych do podjęcia leczenia odwykowego, prowadzenie świetlicy, prowadzenie Domu Samotnej Matki Dar Ŝycia Udzielanie schronienia ofiarom przemocy domowej, kobietom i kobietom z dziećmi, pomoc w usamodzielnieniu Schronienie dla kobiet w okresie okołoporodowym, pomoc w usamodzielnieniu Udzielanie dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu pomocy opiekuńczo-wychowawczej na bazie świetlicy profilaktycznowychowawczej Klub Abstynenta Pomorze ElŜbieta Kaniewska Koszalin ul. Zwycięstwa Mityngi AA, porady prawne, porady psychologiczne, telefon informacyjne Koszalińskie Stowarzyszenie Abstynenta Północ Michał Mroczkowski Koszalin ul. Śniadeckich 1F (wejście od tarasu) Mityngi AA, mityngi Al.-ANON, telefon informacyjny 19

20 i/lub Krzęcin k Ośrodek Pomocy w Krzęcinie Wiesława Gruszczyńska Przewodnicząca GKRPA Agnieszka Pacholczykpracownik socjalny Krzęcin ul. Tylna Krzęcin ul. Szkolna UzaleŜnienie od alkoholu, narkotyków, przemoc Praca socjalna z osobami uzaleŝnionymi i rodzinami problemowymi Lipiany k przy Urzędzie Miejskim w Lipianach Teresa Gąsowska Lipiany ul. Plac Wolności Łobez k przy UM Łobez Stowarzyszenie Klub Abstynenta Fral D. Jagiełka (Przewodnicząca) M. Turbak (Sekretarz) W. Małyszek Urząd Miejski Łobez ul. Niepodległości Łobez ul. Niepodległości lobez.pl Pomoc osobom uzaleŝnionym od alkoholu. - organizacja samopomocowych spotkań terapeutycznych, - prowadzenie działalności rekreacyjnej mającej na celu propagowanie trzeźwości. Poradnia Odwykowa terapeuta: A.Witczak psycholog: D. Jagiełka Łobez ul. Kwiatowa Edukacja na temat choroby alkoholowej i moŝliwości jej leczenia w formie pogadanek, prelekcji, wykładów oraz spotkań z osobami uzaleŝnionymi i współuzaleŝnionymi. Grupa AA działająca przy Klubie Abstynenta Fral Komenda Powiatowa Policji w Łobzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Łobzie Stowarzyszenie MONAR Grabowo Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Łobeski A. Sarnowski E. Gralińska W. Dopierała H. Musiał Łobez ul. Niepodległości Łobez ul. Wojska Polskiego Łobez ul. Niepodległości Łobez Grabowo Łobez ul. Konopnickiej pro.onet.pl op.pl tlen.pl Wzajemne wspieranie się osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz ich rodzin. - działania w zakresie w rodzinie w tym - wdraŝanie Niebieskiej Karty -działania w kierunku profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi ukierunkowane na prowadzenie rozmów profilaktycznych i pouczających. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje trudna sytuacja związana z naduŝywaniem alkoholu: - pomoc finansowa - poradnictwo i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. - pomoc pedagogiczną i socjalną. - prowadzenie rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych, - prowadzenie edukacji prozdrowotnej obejmującej profilaktykę zachowań ryzykownych dotyczących przede wszystkim HIV, AIDS, HCV i innych chorób związanych z zaŝywaniem substancji psychoaktywnych. - prowadzenie działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego m.in.: *prowadzenie edukacji prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodziny i dziecka, * opracowanie i realizacja programów profilaktycznych adekwatnych do występujących patologii społecznych, zagroŝeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, ukierunkowanych na sprawy dzieci i młodzieŝy. 20

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Białogard 320101 1 Białogard 320102 2 Karlino 320103 3 Karlino miasto 320103 4 Karlino obszar wiejski 320103 5 Tychowo 320104 3 Tychowo miasto 320104

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania

Bardziej szczegółowo

telefonów 091 416 63 24, 091 416 63 53 091 416 63 81, 091 416 63 24 74-320 Barlinek ul. Strzelecka 29

telefonów 091 416 63 24, 091 416 63 53 091 416 63 81, 091 416 63 24 74-320 Barlinek ul. Strzelecka 29 Będzino Barwice Barlinek Banie Gmina Nazwa osoby lub jednostki organizacyjnej oraz organizacji pozarządowej, stowarzyszenia działających w Gminie i statutowo zajmującej się profilaktyką i rozwiązywaniem

Bardziej szczegółowo

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POWIAT GMINA NAZWA BIBLIOTEKI E-MAIL 1. M. Koszalin Koszalin Koszalińska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela sekretariat@biblioteka.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POWIAT STARGARDZKI

INFORMATOR POWIAT STARGARDZKI INFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, A TAKŻE ZAKRES REALIZOWANYCH PRZEZ NIE ODDZIAŁYWAŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6

Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6 Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6 Nr 1 1 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. 2 2 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. 3 3 KMP Koszalin 75-009

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982r. samorządy gminne mają obowiązek realizacji

Bardziej szczegółowo

-psychologiczne, -prawne, -pedagogiczne, -rodzinne

-psychologiczne, -prawne, -pedagogiczne, -rodzinne WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzia lna Forma pomocy poradnictwo finansowa materialna opieka inna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

4. Powiat kamieński SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Placówka Lecznictwa Odwykowego

4. Powiat kamieński SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Placówka Lecznictwa Odwykowego Baza danych województwo zachodnio-pomorskie 1. Powiat białogradzki WOTUW SP ZOZ. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i ul. Krótka 1, 78-200 Białogard 94 312 21 00 bialogard@wotuwstanomino.pl WOTUW

Bardziej szczegółowo

Powielanie i przedruk tekstów zamieszczonych w publikacji nie podlega ograniczeniom pod warunkiem podania źródła.

Powielanie i przedruk tekstów zamieszczonych w publikacji nie podlega ograniczeniom pod warunkiem podania źródła. INFORMATOR O INSTYTUCJACH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA ZABURZENIOM PSYCHICZNYM W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. w woj. zachodniopomorskim

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. w woj. zachodniopomorskim Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim L.p. Nazwa organizacji adres Kod miejscowość telefon pocztowy 1. Stowarzyszenie "SOS" dla Rodziny

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. w woj. zachodniopomorskim

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. w woj. zachodniopomorskim Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim L.p. Nazwa organizacji adres Kod miejscowość telefon pocztowy 1. Stowarzyszenie "SOS" dla Rodziny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013 Załącznik do uchwały Nr XXX/280/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek

Bardziej szczegółowo

Adresy placówek, w których osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym mogą uzyskać pomoc

Adresy placówek, w których osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym mogą uzyskać pomoc Adresy placówek, w których osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym mogą uzyskać pomoc Leczenie środowiskowe (domowe) Szczecin, NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego, Staromłyńska 21, 91 489 35 89 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu P R O B L E M Y A L K O H O L O W E Nazwa, adres instytucji, Lp. możliwości kontaktu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48-210 Biała ul. Rynek 10 tel. 77 4388533 lub 77 4388531 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./

Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna poradnictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Termin kwalifikacji wojskowej Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Termin kwalifikacji wojskowej Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o

Bardziej szczegółowo

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./ Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna /stan na dzień 31.12.2011 r./ Forma pomocy poradnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Nazwa Adres Telefon/ . Ul. Racławicka Koszalin. Ul. Racławicka Koszalin

INFORMATOR. Nazwa Adres Telefon/ . Ul. Racławicka Koszalin. Ul. Racławicka Koszalin Koszalin, 12.07. 2016 r. INFORMATOR zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy śórawina z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy śórawina na rok 2011 oraz Gminnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 8..5 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 5 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 96.4 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

Nr 13. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 13. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./ Nr 13. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./ Lp Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Forma pomocy poradnictwo

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok Załącznik do uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz INFORMACJA NR PREZ.A /15 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W KOSZALINIE. z dnia 15 czerwca 2015 r.

Szczecin, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz INFORMACJA NR PREZ.A /15 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W KOSZALINIE. z dnia 15 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 czerwca r. Poz. 2471 INFORMACJA NR PREZ.A-0144-108/15 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W KOSZALINIE z dnia 15 czerwca r. w sprawie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./

WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./ WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./ Lp 1. Instytucje i placówki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2. Poradnia Rodzinna

Bardziej szczegółowo

Nr 13. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./

Nr 13. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./ Nr 13. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./ Lp Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Forma pomocy poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Nr 13. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO. /stan na dzień 31.12.2012 r./

Nr 13. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO. /stan na dzień 31.12.2012 r./ Nr 13. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./ Lp Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Forma pomocy poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok Załącznik do uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28.12.2006 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo - jakie

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu i harmonogramu rzeczowo - finansowego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Leśna

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV / 191 /07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 20 grudnia 2007 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 I. WSTĘP Ustawa o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK.

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA Załącznik nr 1, do Uchwały nr XVIII/129/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwała Nr XXVIII/176/20 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 stycznia 20 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 20 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011 r. P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE Poniżej znajduje się wykaz instytucji i podmiotów pomocowych z terenu powiatu żagańskiego wraz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 r.

UCHWAŁA Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 r. UCHWAŁA Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Międzyrzec Podlaski na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2007 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2007 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Parchowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KAZIMIERZY WIELKIEJ NA 2005 ROK

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KAZIMIERZY WIELKIEJ NA 2005 ROK Załącznik do uchwały Nr XXVI/235/2005 z 22 marca 2005 roku PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KAZIMIERZY WIELKIEJ NA 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/110/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XIV/110/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 stycznia 2008 r. UCHWAŁA Nr XIV/110/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./

INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Lp. Wyszczególnienie Placówka INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./ 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Domy pomocy społecznej Powiatowy Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY ŁASIN NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY ŁASIN NA ROK 2017 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/164/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY ŁASIN NA ROK 2017 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/262/09 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU Z DNIA 22 października 2009r.

UCHWAŁA NR XXXVII/262/09 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU Z DNIA 22 października 2009r. UCHWAŁA NR XXXVII/262/09 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU Z DNIA 22 października 2009r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Załącznik do uchwały nr XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii wynika z Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r.

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Projekt z dnia 14 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/SXVI/83/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. PRELIMINARZ WYDATKÓW PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/55/07 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2007r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Świdnica 2008 rok GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013.

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: 42.000, 1.Realizacja

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 GMINY NĘDZA

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 GMINY NĘDZA Załącznik do Uchwały Nr XLIV /340 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 GMINY

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIII /112 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIII /112 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIII /112 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Bestwina na 2012 rok Rok 2012 to kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 2.02.204 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 204 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 08.203 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO PROJEKT z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo