REGULAMIN Turnieju zawodowego Mistrz w zawodach: technik organizacji reklamy oraz technik cyfrowych procesów graficznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Turnieju zawodowego Mistrz w zawodach: technik organizacji reklamy oraz technik cyfrowych procesów graficznych"

Transkrypt

1 REGULAMIN Turnieju zawodowego Mistrz w zawodach: technik organizacji reklamy oraz technik cyfrowych procesów graficznych 1. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Turnieju zawodowym Mistrz w zawodach: technik organizacji reklamy oraz technik cyfrowych procesów graficznych, w roku szkolnym 2014/2015, zwanym dalej Turniejem organizowanym w ramach happeningu Szkoła zawodowa gwarancją sukcesu zawodowego w ramach projektu systemowego Edukacja zawodowa w praktyce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają: Organizator Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, Kielce Projekt projekt systemowy Edukacja zawodowa w praktyce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Drużyna - zespół dwóch uczniów/uczennic uczestniczących w Projekcie uczących się w jednym z zawodów: technik organizacji reklamy lub technik cyfrowych procesów graficznych. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą kierownika projektu, w skład drużyny mogą wejść uczniowie nie uczestniczący wcześniej w projekcie. Komisja Turnieju komisja powołana przez kierownika projektu oceniająca zadania wykonywane przez drużyny i przyznająca poszczególne miejsca. Szkolny Opiekun Turnieju Zawodowego szkolny koordynator zgłaszający uczniów do turnieju w imieniu szkoły, czuwający nad przygotowaniem uczniów do turnieju oraz podczas przebiegu turnieju w miejscu jego organizacji. 2. Warunki i zasady udziału w turnieju 1) Do udziału w turnieju szkoła może zgłosić w danym zawodzie tylko jedną 2-osobową drużynę. 2) Organizator przewiduje udział w turnieju 6 drużyn (Załącznik nr 3).

2 3) Zadanie wykonywane będzie przez drużyny jednocześnie na 6 stanowiskach. 4) Zgłoszenie drużyny do udziału w turnieju odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej projektu i odesłanie go tradycyjną pocztą w terminie do 23 kwietnia 2015 r. (data stempla pocztowego). 5) Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest posiadać ze sobą ważną legitymację szkolną. 6) Uczestnicy turnieju wraz ze Szkolnym Opiekunem Turnieju Zawodowego zobowiązani są do korzystania ze strony internetowej projektu jako źródła aktualnych informacji na temat jego przebiegu. Ponadto opiekunowie mają możliwość kontaktowania się z organizatorem, w zależności od potrzeb. 7) W przypadku zmiany składu drużyny po jej oficjalnym zgłoszeniu, Szkolny Opiekun Turnieju Zawodowego zgłasza ten fakt niezwłocznie organizatorowi. Zgłoszenia wymaga również zmiana Szkolnego Opiekuna Turnieju. 8) Turniej odbędzie się w Kielcach, ul. Zakładowa 1 na terenie Targów Kielce w dniu 2 czerwca 2015r. 9) Organizator zapewnia dojazd drużyn na turniej do Kielc. 10) Turniej będzie składał się z jednego etapu. Zasady przebiegu znajdują się w osobnych załącznikach. 11) Szkolny Opiekun Turnieju Zawodowego zobowiązany jest do zapoznania drużyny z zadaniem i instrukcją jego wykonania. 3. Cele turnieju Turniej ma na celu: 1) prezentację wybranych umiejętności i wiadomości zawodowych: a. organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej; b. przestrzega zasad etyki zawodowej w podczas produkcji środków reklamowych oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie; c. wykonywanie i realizacja projekt ów multimedialnych; d. przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych; 2) zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych; 3) zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy; 4) zaszczepienie młodzieży zasad zdrowej rywalizacji; 5) rozwijanie kompetencji kluczowych; 6) rozwijanie umiejętności pracy w grupie; 7) promowanie szkolnictwa zawodowego.

3 4. Zadanie zawodowe i kryteria jego oceny Zadanie zawodowe, jego przebieg, kryteria oceny zawiera załącznik 1 do niniejszego regulaminu. Oceny dokonuje komisja turnieju składająca się z 3 osób. Członkowie komisji turnieju przeliczają punkty i sporządzają protokół z turnieju. Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po zakończeniu turnieju. 5. Zobowiązania drużyn oraz organizatora Zobowiązania organizatora oraz drużyn dotyczące zapewnienia przyrządów i materiałów zawiera załącznik nr Nagrody Przewidziano upominki dla uczniów biorących udział w turnieju. 7. Postanowienia końcowe 1. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć fotograficznych i informacji o zwycięzcach i uczestnikach turnieju. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej projektu

4 Załącznik nr 1 Zadanie zawodowe, jego przebieg, kryteria oceny turnieju zawodowego Mistrz w zawodach: technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych. Zadanie: Przygotuj prezentację multimedialną dotyczącą happeningu Szkoła zawodowa gwarancją sukcesu zawodowego. Instrukcja wykonania: 1. Wykonajcie dokumentację fotograficzną happeningu (max. 50 zdjęć). 2. Zbierzcie informacje o uczestnikach happeningu (np. wywiad, nagranie video). 3. Przygotujcie prezentację multimedialną. Warunki dotyczące oprogramowania do wykonania zadania: System operacyjny Windows Xp lub nowszy, pakiet biurowy (Microsoft Office lub OpenOffice), darmowy program do obróbki zdjęć (np. Gimp, Picasa, MoveMaker) CZAS na wykonanie: 90 minut Oceniane podlegać będą: a. sposób wykonania zadania zgodny z tematem i założeniami, b. efekt wizualny zgodny z zasadami estetyki c. kreatywność w sposobie przygotowaniu i prezentacji zadania Każdy członek komisji oceniającej wypełnia arkusz oceny oceniając wyszczególnione kryteria w zakresie od 0 do 100 pkt

5 Arkusz oceny zadania turniejowego Mistrz w zawodach: technik organizacji reklamy oraz technik cyfrowych procesów graficznych Oceny poszczególnych zadań w skali od 0 do 100 pkt. Oceniający: Zespół nr 1 Zespół nr 2 Zespół nr 3 Zespół nr 4 Zespół nr 5 Sposób wykonania zadania Efekt wizualny Innowacyjność Suma (max 300pkt.)

6 Załącznik nr 2 Zobowiązania drużyn oraz organizatora podczas turnieju zawodowego Mistrz w zawodach: technik organizacji reklamy oraz technik cyfrowych procesów graficznych 1. Organizator zapewnia: 1) laptop z oprogramowaniem: System operacyjny Windows Xp lub nowszy, pakiet biurowy (Microsoft Office lub OpenOffice), darmowy program do obróbki zdjęć (np. Gimp, Picasa, MoveMaker); pliki graficzne z logo projektu i jego partnerów, 2) stanowiska robocze dla uczniów 6 stanowisk wyposażonych w: stolik, 2 krzesła do stanowiska, źródło zasilania - stanowisko powinno mieć zasilanie 230V, co najmniej 2 gniazdka; ściana (ekran) do wyświetlenia efektów pracy do każdego stanowiska, powierzchnia stanowiska powinna wynosić 6m 2, 3) materiały biurowe: papier, linijka, materiały piśmiennicze, nośniki danych dla każdej grupy do archiwizacji zadania konkursowego 4) kosz; 5) stanowiska dla osób oceniających realizacje zadania Szacowany koszt ewentualnych dodatkowych materiałów do przeprowadzenia ok. 200 zł. 2. Drużyna przystępująca do turnieju zapewnia sobie we własnym zakresie: 1) aparat cyfrowy, 2) rzutnik multimedialny, 3) telefon z możliwością nagrywania obrazu i dźwięku, 4) łącze do transferu danych z urządzeń zewnętrznych, 5) nośniki danych, 6) plik z logo szkoły.

7 Załącznik nr 3 Szkoły zapraszane do udziału w turnieju: Lp. Szkoła Miejscowość 1 2 Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Konarskiego Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych im. gen. Wł. Sikorskiego Jędrzejów Kielce 3 Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika Kielce 4 Technikum nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 Ostrowiec Świętokrzyski 5 Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika Skarżysko- Kamienna 6 Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 Starachowice

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 Preambuła Diagnostyka Laboratoryjna jest ważnym ogniwem w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta oraz funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia. Od solidnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie I. Organizacja projektów edukacyjnych. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Regulamin Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie Regulamin Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie 1 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association Polska, zwane dalej IPMA Polska, z siedzibą: ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa;

International Project Management Association Polska, zwane dalej IPMA Polska, z siedzibą: ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa; International Project Management Association Polska, zwane dalej IPMA Polska, z siedzibą: ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa; ogłasza IX edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz podyplomową

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców

Podkarpacie stawia na zawodowców Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1. biurze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

1) Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych:

1) Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych: Regulamin rekrutacji w ramach projektu (ZMIANA NR. 3) Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu: Pomysł na Start wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes

Regulamin konkursu: Pomysł na Start wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes Regulamin konkursu: Pomysł na Start wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Pomysł na start, zwanego dalej "Konkursem" jest: Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAŁY BIZNES W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI organizowanego w ramach Akcji Rzeczpospolita Powiatowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU MAŁY BIZNES W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI organizowanego w ramach Akcji Rzeczpospolita Powiatowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MAŁY BIZNES W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI organizowanego w ramach Akcji Rzeczpospolita Powiatowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie Mały biznes

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?id=145 Krosno: Usługi edukacyjne i szkoleniowe w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży 1. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

2 Informacje o projekcie

2 Informacje o projekcie Regulamin projektu "Europejskie staże kluczem do zawodowego sukcesu" realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w ramach programu "Erasmus+" 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo