PROJEKTY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015"

Transkrypt

1 PROJEKTY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015 Temat : Jakie miejsce w literaturze zajmuje twórczość Karola Wojtyły? Opiekun: Joanna Winiecka 1. Uczniowie poznają wybrane teksty Karola Wojtyły : dramat, wybrane wiersze. 2. Uczniowie dokonują analizy poznanych tekstów. 3. Uczniowie przygotowują prezentację w formie mapy myśli. Temat: Czy moje małe miasto jest miastem wielkich ludzi? Opiekun: Joanna Sałata 1. propagowanie wśród młodzieży patriotyzmu lokalnego, 2. poznawanie lokalnej historii, osiągnięć, postaci (zwłaszcza tych związanych z literaturą i kulturą), 3. rozbudzanie zainteresowania ciekawostkami związanymi z Chodzieżą. Temat: Jak zorganizować szkolny turniej piłki siatkowej? Opiekun: Anna Jęsiek 1. Analiza i interpretacja przepisów piłki siatkowej 2. Poszerzanie wiedzy z tematyki sportowej 3. Nabywanie umiejętności organizacyjnych oraz tworzenia programów zawodów sportowych 4. Umiejętność wykorzystywania technologii informacyjnej Temat: Która armia II wojny światowej dysponowała najlepszym uzbrojeniem? Opiekun: Marcin Stróżyna Celem działania ma być prezentacja, w której grupy dokonają porównania arsenału najważniejszych państw walczących w II wojnie światowej

2 Temat: Muzyką wyrażam siebie-propagowanie talentów muzycznych w koncertach okolicznościowych Opiekun: Wojciech Zwierzykowski 1. stworzenie możliwości prezentowania społeczności szkolnej własnych osiągnięć, talentów muzycznych 2. promocja szkoły w środowisku lokalnym 3. budowanie postaw przychylnych rozwijaniu warsztatu muzycznego i innych talentów uczniów naszej szkoły Temat : Niepełnosprawni są wśród nas Opiekun: Aleksandra Pietruczuk 1. Kształtowanie pozytywnego nastawienia względem osób niepełnosprawnych 2. Kim jest osoba niepełnosprawna?(model medyczny i społeczny) 3. Jak nawiązać rozmowę z osobą niepełnosprawną? 4. Gdzie szukać wsparcia? Temat : Jakie są zaawansowane możliwości programu Gimp? Opiekun: Aleksandra Pietruczuk 1. Tworzenie i obróbka grafiki rastrowej 2. Tworzenie animacji w Gimpie 3. Edytowanie fotografii 4. Tworzenie efektów tekstowych i ikon 5. Fotomontaż Temat: Czy naprawdę znam Patrona mojej szkoły?" Opiekun: Iwona Kleszczyńska 1. Przybliżenie sylwetki, działalności i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego 2. Ukazanie życia Paderewskiego jako inspiracji dla młodego człowieka

3 Temat : Czy chemię znajdziemy w kuchni? Opiekun: Halina Onderka 1. uświadomienie roli substancji chemicznych w życiu człowieka 2. kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, 3. rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i zastosowania informacji uzyskanych z różnych źródeł, 4. kształtowanie umiejętności wykonywania prostych doświadczeń, właściwego opisu wykonywanych czynności, zachowania ostrożności oraz estetyki. Temat: Miasta w Niemczech, które warto odwiedzić Opiekun: Agnieszka Kaczmarowska 1. poszerzenie wiedzy na temat miast niemieckich 2. rozwijanie kompetencji interkulturowej 3. rozwijanie umiejętności językowych Temat: Mój ulubiony niemiecki sportowiec Opiekun: Agnieszka Kaczmarowska 1. gromadzenie informacji i ciekawostek z dziedziny sportu 2. poszerzenie znajomości j. niemieckiego w zakresie leksyki i gramatyki 3. rozwijanie umiejętności plastycznych( tworzenie plakatów) Temat: Fizyka w przyrodzie: Jak powstają burze? Opiekun: Dorota Rosik 1. Zapoznanie się ze warunkami występowania burz 2. Fizyczne zjawiska występujące w burzach

4 Temat: Czy potrafimy zorganizować atrakcyjną i ciekawą kilkudniową wycieczkę szkolną? Opiekun: Marlena Malendowska 1. Przygotowanie do korzystania z nowych technologii i kształtowanie nawyku samodzielnego poszukiwania istotnych informacji. 2. Kształtowanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości. 3. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów i argumentowania. 4. Umiejętność przedstawiania różnych koncepcji, pomysłów i problemów w sposób czytelny i precyzyjny. 5. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematycznych oraz geograficznych w praktyce. Temat : Czy można przedstawić nasze gimnazjum w procentach? Opiekun: Marlena Malendowska 1. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, prowadzenia dyskusji, sporządzania ankiet oraz precyzyjnego formułowania problemów. 2. Rozwijanie zdolności matematycznych i umiejętności zbierania, porządkowania i wykorzystania danych związanych z życiem codziennym / sporządzanie diagramów i wykresów /. 3. Przedstawianie rozwiązań w sposób czytelny, precyzyjny i estetyczny. 4. Wyrabianie nawyków sprawdzania i analizowania otrzymanych danych i korygowanie popełnianych błędów. 5. Dostrzeganie zagadnień matematycznych w życiu codziennym. Temat: Czy miasto Chodzież może być atrakcją turystyczną Wielkopolski? Opiekun: Marlena Malendowska 1. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji i wiedzy geograficznej na temat istniejących walorów turystycznych regionu. 2. Wyszukanie miejsc, które mogłyby być atrakcyjne dla turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej, bądź które należy rozwijać - próba oceny walorów turystycznych i ich analiza / unikaty w skali województwa /. 3. Poprawa, ulepszenie, bądź zmiana wizerunku miasta - zachęcanie do dyskusji i podejmowania twórczych rozwiązań. 4. Rozbudzanie zainteresowań naszym miastem. 5. Przeprowadzanie ankiet, wywiadów, filmików wideo, krótkich reportaży itp. na temat atrakcyjności miasta Chodzież.

5 Temat: Gdzie i dlaczego powstają Rezerwaty Biosfery UNESCO? Opiekun: Krystyna Grodecka 1. Co to jest UNESCO? 2. Zapoznanie z programem Człowiek i Biosfera 3. Rozwijanie postaw ekologicznych 4. Przygotowanie prezentacji dotyczącej Rezerwatów Biosfery UNESCO na obszarze Polski 5. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji Temat: Najciekawsze miasta Niemiec" Opiekun: Justyna Grduszak 1. poszerzenie wiedzy na temat miast niemieckich, 2. rozwijanie kompetencji interkulturowej, 3. rozwijanie umiejętności językowych, 4. rozwijanie umiejętności pracy w zespole, 5. zaktywizowanie uczniów, 6. kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji Temat: Najciekawsze miasta Rosji Opiekun: Justyna Grduszak 1. poszerzenie wiedzy na temat miast rosyjskich, 2. rozwijanie kompetencji interkulturowej, 3. rozwijanie umiejętności językowych, 4. rozwijanie umiejętności pracy w zespole, 5. kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Temat: Czy kanon piękna był niezmienny? Estetyka w życiu człowieka od starożytności do XVIII wieku. Opiekun: Marcin Stróżyna 1. Zapoznanie uczniów z ewolucją kanonu piękna. 2. Uwrażliwienie uczniów na powiązanie kanonu piękna z kontekstem kulturowym w którym powstawał.

6 Temat: Poznajemy dania kuchni brytyjskiej i amerykańskiej. Opiekun: Amelia Matraszek 1. poszerzenie słownictwa związanego z kuchnią i gotowaniem 2. poznanie elementów kultury krajów angielskiego obszaru językowego 3. wykorzystanie technologii informacyjnej w nauce języka obcego 4. rozwijanie umiejętności językowych poprzez tłumaczenia angielsko-polskie, polskoangielskie Temat: Czy niepalenie jest modne? Opiekun: Małgorzata Połajdowicz 1. przyswojenie wiedzy o skutkach fizjologicznych, estetycznych i zdrowotnych palenia 2. przekazanie podstawowych wiadomości na temat zachowań stanowczych 3. kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych 4. uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia Temat: Czy problem AIDS należy do przeszłości? Opiekun: Małgorzata Połajdowicz 1. Uświadomienie, że zagrożenie HIV może dotyczyć każdego człowieka; 2. Wskazanie na sposoby ochrony przed zakażeniem wirusem HIV; 3. Zachęcenie do podejmowana bezpiecznych zachowań; 4. Zachęcenie do wzajemnej edukacji; 5. Wyrabianie postawy akceptacji dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS. Temat: Za co kocham Stany Zjednoczone?" Opiekun: Oskar Nojszewski 1. Poznawanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury Stanów Zjednoczonych. 2. Rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności językowych w praktyce. 3. Wykorzystywanie multimediów w pracy nad projektem. 4. Zastosowanie języka obcego w rozwijaniu pozytywnych relacji interpersonalnych.

7 Temat: Czy Chodzieżanie potrafią mówić po angielsku?" Opiekun: Oskar Nojszewski 1. Rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności językowych w praktyce. 2. Wykorzystywanie multimediów w pracy nad projektem. 3. Zastosowanie języka obcego w rozwijaniu pozytywnych relacji interpersonalnych. Temat: Moje miasto po angielsku. Jakim jestem przewodnikiem?" Opiekun: Oskar Nojszewski 1. Rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności językowych w praktyce. 2. Wykorzystywanie multimediów w pracy nad projektem. 3. Zastosowanie języka obcego w rozwijaniu pozytywnych relacji interpersonalnych. Temat: Czy język angielski może być zabawny?" Opiekun: Oskar Nojszewski 1. Rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności językowych w praktyce. 2. Wykorzystywanie multimediów w pracy nad projektem. 3. Zastosowanie języka obcego w rozwijaniu pozytywnych relacji interpersonalnych. Temat: Moje ulubione lektury- subiektywny przewodnik po literaturze. Opiekun: Irena Cichocka 1. Dyskusja nad szkolnym kanonem lektur. 2. Wymiana zdań na temat ulubionych lektur. 3. Redagowanie recenzji zachęcającej do lektury wybranych książek. 4. Wykonanie folderu prezentującego sylwetki najbardziej poczytnych wśród młodzieży pisarzy. Temat: Ślady Polski w Paryżu. Opiekun: Irena Cichocka 1. Poznanie postaci, ważnych w polskim życiu publicznym, które zaznaczyły swoją obecność w stolicy Francji. 2. Poznanie realiów życia w Paryżu. 3. Zbadanie związków narodów polskiego i francuskiego na różnym tle politycznym.

8 Temat: Czy literatura epok minionych może być drogowskazem dla człowieka współczesnego? Opiekun: Adrianna Frankowska 1. uświadomienie roli literatury w życiu człowieka 2. dostrzeżenie bogactwa i różnorodności motywów literackich 3. uświadomienie ponadczasowości literackiej jako sposobu wyrażania uczuć, myśli, prawdy o człowieku i świecie 4. analizowanie i interpretowanie utworów prozatorskich i poetyckich z uwzględnieniem wiedzy teoretycznoliterackiej i historycznoliterackiej Temat: Symetryczne wynalazki Opiekun: Joanna Rozwadowska 1. upowszechnienie matematyki i pokazanie jej użyteczności w życiu codziennym, 2. dostrzeganie w otaczającym świecie zagadnień matematycznych, 3. rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, 4. popularyzacja matematyki. Temat: Wielcy matematycy" Opiekun: Małgorzata Olejniczak 1. Popularyzacja matematyki 2. Poszerzanie wiedzy dotyczącej życiorysów matematyków 3. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie Temat: Czy znasz zabytki Stanów Zjednoczonych?" Opiekun: Paweł Idczak 1. Zainteresowanie uczniów kulturą i historią i architekturą USA. 2. Poznanie przez uczniów zabytków Ameryki.

PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH GIMNAZJUM W ZBUCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I.

PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH GIMNAZJUM W ZBUCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH GIMNAZJUM W ZBUCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. JĘZYK POLSKI: 1. Nie taki diabeł straszny. Przygotowanie gier dydaktycznych na temat

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów edukacyjnych dla uczniów klas II Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie w roku szkolnym 2013/2014

Tematy projektów edukacyjnych dla uczniów klas II Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie w roku szkolnym 2013/2014 Tematy projektów edukacyjnych dla uczniów klas II Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie w roku szkolnym 2013/2014 Imię i nazwisko Temat projektu Cel projektu Lp. opiekuna projektu p. edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla klas drugich gimnazjum w roku szkolnym 2010-2011

Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla klas drugich gimnazjum w roku szkolnym 2010-2011 Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla klas drugich gimnazjum w roku szkolnym 2010-2011 L.p. Temat i cele projektu Opiekun Czy współczesny człowiek też jest człowiekiem witruwiańskim? przybliżenie

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów edukacyjnych:

Tematy projektów edukacyjnych: Tematy projektów edukacyjnych: 1. W jaki sposób zjawiska zachodzące w atmosferze wpływająca samopoczucie? 2. Jak zostać znanym astronomem? 3. W jaki sposób prawa fizyki wykorzystywane są w naszych domach?

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea

OFERTA EDUKACYJNA przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea OFERTA EDUKACYJNA przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea OFERTA EDUKACYJNA 2 oferta edukacyjna SPIS TREśCI 1. Czym jest Centrum Poznawcze Hali Stulecia? 4 2. Edukacja w Centrum Poznawczym Hali

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu ZSzOS2.0122-1/00 Program wychowawczy obowiązujący w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2014/2015

GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY LISTA ZBIORCZA TEMATÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 TEMAT OPIEKN DZIAŁANIA (PROPOZYCJA) PREZENTACJA (PROPOZYCJA) Do czego może służyć radiowęzeł? mgr Beata Słowikowska przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU ROK SZKOLNY 2014/2015 2 Drodzy Nauczyciele, Wspierając szkoły i placówki oświatowe

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu 1Wstęp /5 2 Krótki przewodnik po metodzie projektu edukacyjnego /6 3 O programie

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

A może samo zatrudnienie?

A może samo zatrudnienie? A może samo zatrudnienie? Kurs adresowany jest do osób, które pragną dokonać analizy własnych predyspozycji w zakresie przedsiębiorczości i samo zatrudnienia oraz odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu

2015/2016. Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu 2015/2016 Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu Opracowała: Beata Urbaniak Koordynator MYP Współpraca: liderzy grup przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (każdy projekt opisany jest na oddzielnej stronie) Fizyka jest wszędzie człowiek to też maszyna. Cel ogólny: Porównanie funkcjonowania człowieka do działania doskonale

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Program został opracowany na podstawie Programu nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych autorstwa

Bardziej szczegółowo