Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr inż. Elżbieta Majka mgr inż. Grzegorz Śmigielski Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: dr inż. Bożena Zając Korekta: mgr inż. Tomasz Sułkowski Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 312[01].O1.05 Stosowanie technik graficznych i multimedialnych zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik informatyk. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 4 3. Cele kształcenia 5 4. Przykładowe scenariusze zajęć 6 5. Ćwiczenia Grafika rastrowa i wektorowa Ćwiczenia Stosowanie technik multimedialnych Ćwiczenia Ewaluacja osiągnięć ucznia Literatura 32 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik wspomaga nauczyciela w przekazywaniu nowej wiedzy uczniom i kształtowaniu ich umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania cyfrowego grafiki, dźwięków i filmów. Zamieszczony materiał nauczania zawiera najważniejsze informacje dotyczące wymienionych zagadnień i wskazuje tematykę, z jaką powinien zostać zapoznany uczeń. Wykonanie zaproponowanych przykładowych ćwiczeń pomoże mu ukształtować niezbędne umiejętności, wymagane programem kształcenia. Istotne jest, aby uczeń nie przyzwyczajał się do jednego oprogramowania. Jeśli ma taką możliwość, powinien porównać kilka programów służących do wykonywania tych samych operacji. Należy pamiętać, że w ciągu swojego życia zawodowego uczeń będzie musiał wielokrotnie dokonywać zmiany systemów operacyjnych, programów użytkowych i rozwiązań technologicznych. Informacje w dziedzinie informatyki szybko się dezaktualizują, zwłaszcza te, które są związane ściśle ze sprzętem i konkretnym oprogramowaniem. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinien uczeń mieć już ukształtowane, aby bez problemów mógł osiągnąć cele założone w programie kształcenia, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtuje podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, który zawiera niezbędne informacje teoretyczne konieczne do podjęcia dalszych działań związanych z poszukiwaniem bardziej szczegółowych informacji i rozwiązaniem ćwiczeń, zestaw pytań przydatnych do sprawdzenia, czy już wystarczająco uczeń przyswoił sobie niezbędną wiedzę, ćwiczenia wspomagające proces kształtowania umiejętności praktycznych i intelektualnych, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań; pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że uczeń osiągnął założone w jednostce modułowej cele, literaturę uzupełniającą. 3

5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej uczeń powinien umieć: sprawnie obsługiwać komputer, posługiwać się podstawowymi narzędziami programów graficznych, posługiwać się układem dwójkowym i szesnastkowym, korzystać z różnych źródeł informacji. 4

6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: dobrać jakość grafiki do zadania, określić parametry map bitowych, dobrać format plików graficznych ze wskazaniem na różne przeznaczenia, wykonać przekształcenia izometryczne obrazu, dobrać odpowiedni typ skanera, zeskanować oraz pozyskać obraz cyfrowy i zachować go w różnych formatach, przetworzyć obraz, wyciąć nieregularne fragmenty obrazu oraz wykonać zaawansowany montaż, stworzyć grafikę przeznaczoną do serwerów internetowych, rozróżnić pliki multimedialne, dokonać zapisu dźwięku, odtworzyć pliki dźwiękowe, wykorzystać bazy gotowych elementów dźwiękowych, posłużyć się programami do tworzenia grafiki komputerowej, zapisać obraz wideo, dokonać edycji, konwersji, kompresji oraz montażu sekwencji obrazu wideo, skorzystać z publikacji elektronicznych umieszczonych w sieci Internet, skorzystać z oprogramowania multimedialnego, posłużyć się terminologią anglojęzyczną. 5

7 4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE LEKCJI Scenariusz 1 Temat: Przygotowanie zdjęć do publikacji na stronie internetowej Cele: Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć: pozyskać obraz cyfrowy za pomocą fotograficznego aparatu cyfrowego i skanera, dobrać parametry rozdzielczości zdjęcia podczas procesu skanowania, zmodyfikować wartości rozdzielczości i dopasować do możliwości usług sieci Internet, dobrać format zapisu zdjęć. Metody nauczania uczenia się: elementy wykładu, ćwiczenia, dyskusja w grupie. Formy organizacyjne pracy uczniów: praca indywidualna, praca zespołowa. stanowiska komputerowe wyposażone w oprogramowanie do przetwarzania grafiki rastrowej, sterowniki urządzeń współpracujących z komputerem w procesie pozyskiwania obrazu cyfrowego, skanery, aparaty cyfrowe, literatura zgodnie z punktem 7 poradnika dla nauczyciela. Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 90 min. Uczestnicy Uczniowie uczestniczący w procesie kształcenia w zawodzie technika informatyka Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie. 2. Przedstawienie celów zajęć. 3. Powtórzenie podstawowych informacji na temat grafiki rastrowej (przeprowadzenie pogadanki heurystycznej). 4. Porównanie jakości zdjęć zeskanowanych w różnych rozdzielczościach i zapisanych w różnych formatach. 5. Przeprowadzenie dyskusji na temat przydatności poszczególnych wyżej prezentowanych zdjęć dla potrzeb publikowania w sieci Internet. 6. Wykonanie następujących ćwiczeń w grupach dwuosobowych: wykonanie zdjęć wybranych obiektów, wykonanie skanowania wybranych zdjęć, optymalizacja parametrów pozyskanych obrazów cyfrowych za pomocą wybranego programu do obróbki grafiki rastrowej. 6

8 7. Przedstawienie efektów prac, omówienie parametrów zastosowanych przy obróbce zdjęć. 8. Dyskusja uczniów nad zaprezentowanymi rozwiązaniami. 9. Podsumowanie i ocena aktywności uczniów. Scenariusz 2 Temat: Montaż cyfrowego obrazu wideo Cele: Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć: przygotować materiał filmowy przy pomocy cyfrowej kamery wideo, pobrać wybrane sekwencje filmu do programu Windows Movie Maker, dodać do wybranych sekwencji filmu efekty, przejścia i napisy, scalić przygotowany projekt w jeden plik. Metody nauczania uczenia się: elementy wykładu, ćwiczenia, dyskusja w grupie. Formy organizacyjne pracy uczniów: praca indywidualna, praca zespołowa. stanowiska komputerowe wyposażone w oprogramowanie do przetwarzania filmu, kamery cyfrowe, literatura zgodnie z punktem 7 poradnika dla nauczyciela. Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 90 min. Uczestnicy Uczniowie uczestniczący w procesie kształcenia w zawodzie technika informatyka Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie. 2. Przedstawienie celów zajęć. 3. Powtórzenie podstawowych informacji na temat sposobu przetwarzania filmu. 4. Prezentacja efektów wykonania poszczególnych przejść, dodatkowych efektów i dodawania napisów. 5. Przeprowadzenie dyskusji na temat przejrzystości poszczególnych wyżej prezentowanych możliwości programu. 6. Wykonanie następujących ćwiczeń w grupach dwuosobowych: sfilmowanie krótkich sekwencji, pobranie materiału filmowego do programu, przetwarzanie filmu. 7. Przedstawienie efektów prac, prezentacja przetworzonych fragmentów filmów. 8. Dyskusja uczniów nad zaprezentowanymi rozwiązaniami. 9. Podsumowanie i ocena aktywności uczniów. 7

9 5. ĆWICZENIA 5.1. Grafika rastrowa i wektorowa Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dobierz parametry skanowania zdjęć i uzupełnij poniższą tabelę. Lp. Materiał źródłowy Przeznaczenie Rozdzielczość skanowania 1 Zdjęcie kolorowe Tło do prezentacji o wymiarach pocztówki 10 komputerowej x 15 cm 2 Zdjęcie kolorowe w wymiarach 2,5 x 3,5 cm 3 Zdjęcie kolorowe o wymiarach 10 x 5 cm 4 Zdjęcie w odcieniach szarości o wymiarach 10 x 15 cm Wydruk o wymiarach 20 x 28 cm na drukarce kolorowej o rozdzielczości 1200 dpi Umieszczenie zdjęcia na stronie internetowej. Proponowany rozmiar zdjęcia 200 x 100 pikseli Wydruk na drukarce laserowej o rozdzielczości 600 dpi. Proponowany wymiar wydruku: 20 x 30 cm Proponowany format zapisu W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętności analizowania i optymalizowania parametrów zapisu plików graficznych. Ta ważna umiejętność jest niezbędna w zakresie przygotowywania elementów graficznych do wykorzystania na stronie internetowej, do tworzenia aplikacji komputerowych lub do wykonania wydruków wysokiej jakości obrazów. Ćwiczenie powinno być wykonane zgodnie z następującym algorytmem: uczeń powinien obliczyć wartości rozdzielczości dla różnych zastosowań obrazu rastrowego oraz dobrać formaty zapisu plików graficznych. To ćwiczenie nie wymaga dodatkowego oprzyrządowania. Powinny być jedynie stworzone warunki do pracy indywidualnej uczniów, a na zakończenie wykonywania ćwiczenia do przeprowadzenia dyskusji nad proponowanymi przez uczniów rozwiązaniami. Zalecane metody nauczania uczenia się: w trakcie wykonywania zadania przewiduje się w pierwszej fazie ćwiczenia, a następnie dyskusję. 8

10 do wykonania ćwiczenia nie jest wymagane dodatkowe wyposażenie, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Dokonaj własnej oceny jakości przedstawionych przez nauczyciela fotograficznych aparatów cyfrowych. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętności analizowania parametrów technicznych fotograficznych aparatów cyfrowych oraz dokonywania ich oceny. Ćwiczenie powinno być wykonane w małych dwu- lub trzyosobowych zespołach uczniowskich. Każda z grup powinna otrzymać zestaw materiałów reklamowych na temat aparatów cyfrowych kompaktowych, lustrzanek z wymiennymi obiektywami, aparatów o różnej ogniskowej obiektywu oraz o różnej rozdzielczości matrycy. W zestawie powinny znaleźć się aparaty charakteryzujące się np. wysoką rozdzielczością matrycy i obiektywem o małej średnicy. Poszczególne zespoły mogą mieć różne zestawy materiałów. Istotą tego ćwiczenia jest umiejętne zaprezentowanie ocenianego sprzętu i krytyczne ustosunkowanie się do prezentacji pozostałych grup. Ćwiczenie powinno być wykonane zgodnie z następującym algorytmem: uczeń powinien na podstawie dostarczonych informacji, dokonać analizy parametrów fotograficznych aparatów cyfrowych, zwracając uwagę na maksymalną wielkość zdjęcia liczoną w pikselach, rodzaj obiektywu (jego ogniskową), czułość ISO, szybkość migawki, możliwość wykonywania zdjęć makro, powiększenie optyczne i cyfrowe, tryby ekspozycji, sposób zasilania, rodzaj i dostępna wielkość pamięci, głębia ostrości, ustawianie balansu bieli, wymienność obiektywu, a także określić wady i zalety każdego aparatu, przeznaczonego do oceny, uszeregować aparaty według oceny podając własną jej argumentację. To ćwiczenie powinno być przeprowadzone w sali, w której znajdują się stanowiska komputerowe podłączone do sieci Internet. Zasoby tej sieci mogą znakomicie wspomóc ucznia w dokonywaniu oceny zestawu fotograficznych aparatów cyfrowych. W sali powinny być stworzone warunki do pracy zespołowej uczniów. Zalecane metody nauczania uczenia się: w trakcie wykonywania zadania przewiduje się w pierwszej fazie realizacji ćwiczenie, a następnie dyskusję. zestaw materiałów reklamowych i czasopism zawierających informacje na temat wybranych przez nauczyciela fotograficznych aparatów cyfrowych, stanowisko komputerowe, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 3 Przygotuj zapis cyfrowy zestawu zdjęć do umieszczenia ich na stronie internetowej. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętności pozyskiwania obrazu cyfrowego poprzez wykorzystanie skanera oraz doboru i modyfikowania parametrów grafiki rastrowej. Na potrzeby wykonania tego ćwiczenia nauczyciel powinien przygotować zestaw zdjęć analogowych oraz zestaw zdjęć cyfrowych wysokiej rozdzielczości, zapisanych w formatach: *.bmp, *.tif. Powinien również określić na jakiej części ekranu dany obraz powinien być wyświetlany i czy zalecane jest oglądanie jego 9

11 na stronie w wersji pełnoekranowej. Ćwiczenie powinno być wykonane zgodnie z następującym algorytmem: uczeń powinien sprawdzić możliwości dostępnych skanerów i wybrać ten, który najbardziej odpowiada wykonaniu zadania, dokonać procesu skanowania zdjęć, pamiętając o doborze rozdzielczości i formatu zapisu pliku, zmodyfikować rozdzielczość w wybranym programie graficznym (jeśli jest taka konieczność) oraz zapisać pliki we wskazanym miejscu. Podczas wykonywania ćwiczenia każdy uczeń powinien mieć indywidualny dostęp do komputera, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie do obróbki grafiki rastrowej (np. Corel PhotoPanit, Photoshop, Paint Shop Pro, Gimp lub inne). W sali powinna być udostępniona odpowiednia liczba skanerów umożliwiająca wykonanie zadania. Efektem pracy uczniów powinien być zestaw zmodyfikowanych zdjęć zachowany we wskazanym folderze na dysku twardym lokalnym lub sieciowym lub też na płycie CD. Zalecane metody nauczania uczenia się: w trakcie wykonywania zadania przewiduje się ćwiczenia laboratoryjne. zestaw zdjęć, stanowisko komputerowe wyposażone w skaner lub skanery, oprogramowanie do grafiki rastrowej, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 4 Dokonaj montażu zdjęć przygotowanych przez nauczyciela W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętności montażu jednego obrazu z kilku, edycji grafiki rastrowej w warstwach, pozyskiwania fragmentów obrazów, modyfikowania wyglądu montowanych fragmentów obrazu polegających między innymi na dostosowaniu rozdzielczości składowych elementów graficznych i modyfikowania układu światła i cienia. Ćwiczenie powinno być wykonane zgodnie z następującym algorytmem: uczeń powinien dokonać montażu zdjęć wykorzystując możliwości pracy w warstwach w wybranym programie graficznym, dopasować rozdzielczość poszczególnych zdjęć, zmodyfikować wygląd poszczególnych warstw, między innymi układ światła i cienia, przedstawić efekt pracy w postaci obrazu jednoi wielowarstwowego. Nauczyciel powinien przygotować dla ucznia zestaw zdjęć cyfrowych z dokładną instrukcją, jakie elementy składowe poszczególnych zdjęć powinny tworzyć docelowy obraz. Podczas wykonywania ćwiczenia każdy uczeń powinien mieć indywidualny dostęp do komputera, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie do obróbki grafiki rastrowej (np. Corel PhotoPanit, Photoshop, Paint Shop Pro, Gimp lub inne). Efektem pracy uczniów powinny być obrazy, które powstały w wyniku nałożenia poszczególnych warstw rysunkowych. Wykonane kompozycje uczniowie powinni zapisać na dysku twardym lokalnym lub sieciowym lub też na płycie CD. Zalecane metody nauczania uczenia się: w trakcie wykonywania zadania przewiduje się ćwiczenia laboratoryjne. zestaw zdjęć w postaci cyfrowej, stanowisko komputerowe wyposażone w program do grafiki rastrowej, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. 10

12 Ćwiczenie 5 Przygotuj zdjęcie panoramiczne. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętności posługiwania się fotograficznym aparatem cyfrowym, archiwizowania zdjęć z aparatu w pamięci komputera, składania z zestawu, właściwie wykonanych zdjęć w kompozycję panoramiczną. Ćwiczenie powinno być wykonane zgodnie z następującym algorytmem: uczeń powinien za pomocą aparatu cyfrowego wykonać zdjęcia, obracając się wokół swojej osi, przenieść zdjęcia do pamięci komputera oraz za pomocą oprogramowania do grafiki rastrowej dopasować zdjęcia i dokonać ich sklejenia, tworząc zdjęcie panoramiczne. Do wykonania tego zadania nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykorzystanie fotograficznego aparatu cyfrowego. Podczas wykonywania ćwiczenia każdy uczeń powinien mieć indywidualny dostęp do komputera, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie do obróbki grafiki rastrowej (np. Corel PhotoPanit, Photoshop, Paint Shop Pro, Gimp lub inne). Nauczyciel powinien przedstawić uczniowi listę czynności koniecznych do wykonywania cyfrowych zdjęć, które po złożeniu będą stanowiły jedną całość w postaci obrazu panoramicznego. Zalecane metody nauczania uczenia się: w trakcie wykonywania zadania przewiduje się metodę tekstu przewodniego. aparat cyfrowy, stanowisko komputerowe wyposażone w program do grafiki rastrowej, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 6 Dokonaj modyfikacji wybranego zdjęcia przedstawiającego krajobraz Twojej okolicy, tak aby przypominał obraz wykonany akwarelą. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętności wykorzystania filtrów w programie do edycji grafiki rastrowej, w celu modyfikowania wyglądu obrazu. Ćwiczenie powinno być wykonane zgodnie z następującym algorytmem: uczeń powinien wybrać lub wykonać zdjęcie oraz dokonać modyfikacji zdjęcia za pomocą programu do grafiki rastrowej, wykorzystując odpowiednio dobrany filtr. Nauczyciel powinien dostarczyć uczniowi element graficzny w postaci analogowej lub cyfrowej lub też udostępnić fotograficzny aparat cyfrowy w celu wykonania zdjęcia okolicy. Podczas wykonywania ćwiczenia każdy uczeń powinien mieć indywidualny dostęp do komputera, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie do obróbki grafiki rastrowej (np. Corel PhotoPanit, Photoshop, Paint Shop Pro, Gimp lub inne). W pracowni uczniowie powinni mieć dostęp do skanera. Zalecane metody nauczania uczenia się: w trakcie wykonywania zadania przewiduje się ćwiczenia laboratoryjne. zestaw zdjęć, aparat cyfrowy, stanowisko komputerowe wyposażone w program do grafiki rastrowej, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. 11

13 Ćwiczenie 7 Popraw ekspozycje zdjęcia, na którym nie zostały wykorzystane możliwości prawidłowego oświetlenia fotografowanego obiektu. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętności operowania światłem i cieniem podczas wykonywania zdjęć oraz wykorzystania odpowiednich narzędzi programowych w celu dokonania zmian oświetlenia sfotografowanego obiektu. Ćwiczenie powinno być wykonane zgodnie z następującym algorytmem: uczeń powinien dokonać edycji zdjęcia w programie umożliwiającym pracę w warstwach oraz dokonać modyfikacji zdjęcia poprzez wykorzystanie warstw w celu uwypuklenia miejsc oświetlonych i cieni. Nauczyciel powinien dostarczyć uczniowi zdjęcie analogowe lub obraz rastrowy przedstawiający obiekt, dla którego należy zmodyfikować oświetlenie. Podczas wykonywania ćwiczenia każdy uczeń powinien mieć indywidualny dostęp do komputera, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie do obróbki grafiki rastrowej (np. Corel PhotoPanit, Photoshop, Paint Shop Pro, Gimp lub inne). W pracowni uczniowie powinni mieć dostęp do skanera, zwłaszcza ci, którzy otrzymali od nauczyciela grafikę w postaci papierowej. Zalecane metody nauczania uczenia się w trakcie wykonywania zadania przewiduje się ćwiczenia laboratoryjne. zdjęcie o złej ekspozycji, przeznaczone do modyfikacji, stanowisko komputerowe wyposażone w program do grafiki rastrowej, umożliwiający pracę w warstwach, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 8 Popraw kolorystykę zdjęcia, w którym w wyniku źle dobranego oświetlenia został zachwiany balans bieli. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętności modyfikowania nasycenia kolorami obrazu rastrowego za pomocą odpowiednich narzędzi programowych. Ćwiczenie powinno być wykonane zgodnie z następującym algorytmem: uczeń powinien dokonać edycji zdjęcia w programie, a następnie dokonać modyfikacji zdjęcia, np. za pomocą funkcji Krzywe w programie Photoshop. Nauczyciel powinien dostarczyć uczniowi obrazy o zachwianym balansie bieli w postaci analogowej lub cyfrowej. W pierwszym przypadku uczeń powinien skorzystać ze skanera w celu pozyskania obrazu cyfrowego modyfikowanego obiektu. Podczas wykonywania ćwiczenia każdy uczeń powinien mieć indywidualny dostęp do komputera, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie do obróbki grafiki rastrowej (np. Corel PhotoPanit, Photoshop, Paint Shop Pro, Gimp lub inne). W pracowni uczniowie powinni mieć dostęp do skanera, zwłaszcza ci, którzy otrzymali od nauczyciela grafikę w postaci papierowej. Zalecane metody nauczania uczenia się w trakcie wykonywania zadania przewiduje się ćwiczenia laboratoryjne. 12

14 zdjęcie o źle dobranym balansie bieli, stanowisko komputerowe wyposażone w program do grafiki rastrowej, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 9 Wykonaj zestaw dokumentów: wizytówkę i papier firmowy stosując zaprojektowane i wykonane wcześniej logo. Przykładowe rozwiązanie przedstawia rysunek. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętności tworzenia znaków graficznych będących kompozycją grafiki i tekstu, oraz projektowania wzorów papierów firmowych z wykorzystaniem zaprojektowanych wcześniej elementów graficznych. Ćwiczenie powinno być wykonane zgodnie z następującym algorytmem: uczeń powinien zaprojektować logo, np. za pomocą dostępnych w programie figur i polecenia przekształcającego figury w krzywe, wprowadzić logo do projektowanych dokumentów, dołączyć do dokumentów odpowiednio zaprojektowane napisy oraz dokonać eksportu dokumentów do formatu JPG. Uczniowie będą wykonywać ćwiczenia indywidualnie. Nauczyciel powinien dostarczyć uczniowi przykładowe wzory wymienionych dokumentów. Podczas wykonywania ćwiczenia każdy uczeń powinien mieć indywidualny dostęp do komputera, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie do obróbki grafiki wektorowej (np. Corel). Zalecane metody nauczania uczenia się: w trakcie wykonywania zadania przewiduje się ćwiczenia laboratoryjne. stanowisko komputerowe wyposażone w program do grafiki wektorowej, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 10 Na bazie zaimportowanego pliku rastrowego zaprojektuj ozdobny napis (nazwę Twojego miasta). Polecenie wykonaj w programie do grafiki wektorowej. Przedstawiony poniżej rysunek przedstawia efekt wykonanego zadania. 13

15 W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętności tworzenia napisów ozdobnych za pomocą narzędzi programu do grafiki wektorowej oraz łączenia elementów grafiki wektorowej i rastrowej. Ćwiczenie powinno być wykonane zgodnie z następującym algorytmem: uczeń powinien zaimportować do programu grafiki wektorowej przygotowany wcześniej obraz rastrowy, wprowadzić prostokąt, a na nim napis, utworzyć z tekstu maskę, nadając mu przezroczystość poprzez np. wykorzystanie funkcji Połącz w Corel Draw. Uczniowie będą wykonywać ćwiczenia indywidualnie. Nauczyciel powinien dostarczyć uczniowi przykładowe wzory dokumentów przedstawiających różne rozwiązania łączenia grafiki wektorowej i rastrowej. Podczas wykonywania ćwiczenia każdy uczeń powinien mieć indywidualny dostęp do komputera, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie do obróbki grafiki wektorowej (np. Corel). Zalecane metody nauczania uczenia się: w trakcie wykonywania zadania przewiduje się ćwiczenia laboratoryjne. plik z obrazem rastrowym, stanowisko komputerowe wyposażone w program do grafiki wektorowej, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 11 Zaprojektuj dwa elementy graficzne i dokonaj ich metamorfozy w 7 krokach według załączonego przykładu. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętności dokonywania metamorfozy dwóch wektorowych obiektów zapisanych w pamięci komputera. Ćwiczenie powinno być wykonane zgodnie z następującym algorytmem: uczeń powinien zaprojektować dwa obiekty wektorowe oraz wykorzystać odpowiednią funkcję metamorfozy do wykonania polecenia ćwiczenia. Uczniowie będą wykonywać ćwiczenia indywidualnie. 14

16 Nauczyciel powinien dostarczyć uczniowi przykładowe wzory dokumentów przedstawiających różne rozwiązania metamorfozy obiektów. Podczas wykonywania ćwiczenia każdy uczeń powinien mieć indywidualny dostęp do komputera, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie do obróbki grafiki wektorowej (np. Corel). Zalecane metody nauczania uczenia się: W trakcie wykonywania zadania przewiduje się ćwiczenia laboratoryjne. stanowisko komputerowe wyposażone w program do grafiki wektorowej Stosowanie technik multimedialnych Ćwiczenie 1 Odszukaj w zasobach sieci Internet program itunes w najnowszej wersji i zainstaluj go na dysku swojego komputera. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętności wyszukiwania plików instalacyjnych programu za pomocą wyszukiwarki internetowej lub bezpośrednio na stronie WWW producenta programu, pobierania pliku ze strony WWW oraz instalowania oprogramowania. Po zainstalowaniu każdy uczeń powinien uruchomić program, aby sprawdzić, czy instalacja została przeprowadzona prawidłowo. Uczniowie będą wykonywać ćwiczenia indywidualnie. Zalecane metody nauczania uczenia się W trakcie wykonywania zadania przewiduje się ćwiczenia laboratoryjne. stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Ćwiczenie 2 Za pomocą programu rejestrującego dźwięk dokonaj zapisu dźwięku, którym chciałbyś zastąpić szkolny dzwonek. Zapisz go na dysku w formacie MP3. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętności zarejestrowania dźwięku za pomocą odpowiedniego programu komputerowego, zapisania go na dysku oraz przekonwertowania pliku do formatu MP3. Konwersja nie będzie konieczna, jeśli uczeń zastosuje rejestrator dźwięków, który umożliwia zapisanie pliku w formacie MP3. Do wykonania ćwiczenia może być potrzebne osobne urządzenie odtwarzające dźwięk z taśmy lub płyt CD oraz mikrofon, w zależności od inwencji uczniów. Zalecane metody nauczania uczenia się w trakcie wykonywania zadania przewiduje się ćwiczenia laboratoryjne. stanowisko komputerowe z zainstalowanym programem do przetwarzania i rejestracji dźwięków. 15

17 Ćwiczenie 3 Dokonaj konwersji trzech wybranych utworów z dowolnej płyty audio CD do formatu MP3 i zapisz je na dysku swojego komputera. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętność doboru właściwego narzędzia (programu) do wykonania konwersji, zmiany formatu pliku dźwiękowego oraz zapisania go w określonym miejscu na dysku komputera. W tym celu nauczyciel powinien dostarczyć uczniom płyty audio CD. Uczniowie będą wykonywać ćwiczenia indywidualnie. Podczas wykonywania ćwiczenia każdy uczeń powinien mieć indywidualny dostęp do komputera, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wykonanie ćwiczenia. Zalecane metody nauczania uczenia się: w trakcie wykonywania zadania przewiduje się ćwiczenia laboratoryjne. płyta audio CD, stanowisko komputerowe wyposażone w napęd CD oraz oprogramowanie potrzebne do wykonania ćwiczenia. Ćwiczenie 4 Połącz ze sobą dźwięk w formacie MP3 przekonwertowany z dowolnej płyty Audio CD z dźwiękiem własnego głosu zapisanego w pliku przy użyciu mikrofonu (dodaj narrację do utworu muzycznego). W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętność doboru właściwego narzędzia (programu) do edycji pliku dźwiękowego. Do wykonania ćwiczenia uczeń powinien przygotować dwa pliki dźwiękowe (jeden przekonwertowany z Audio CD do formatu MP3 oraz drugi, nagrany za pomocą rejestratora) lub dołączyć narrację bezpośrednio w programie do edycji i montażu dźwięku. Uczniowie będą wykonywać ćwiczenia indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. Zalecane metody nauczania uczenia się: w trakcie wykonywania zadania przewiduje się ćwiczenia laboratoryjne. płyta audio CD, mikrofon, stanowisko komputerowe wyposażone w napęd CD oraz oprogramowanie potrzebne do wykonania ćwiczenia. Ćwiczenie 5 Wykonaj instalację wybranego edukacyjnego programu multimedialnego. Zarejestruj w postaci pliku dźwiękowego krótki komentarz słowny, który będzie zawierał informację o producencie, przeznaczeniu i możliwościach opisywanego programu. 16

18 W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętność instalacji oprogramowania zgodnie z instrukcją, rozpoznania możliwości multimedialnego programu edukacyjnego oraz rejestracji dźwięku przygotowanej przez siebie informacji. Nauczyciel powinien dostarczyć uczniom instalacyjną płytę zawierającą multimedialny program edukacyjny wraz z instrukcją. Należy zwrócić uwagę na to, aby zakres treściowy wybranego programu był dostosowany do poziomu kształcenia. Uczniowie powinni pracować indywidualnie. Zalecane metody nauczania uczenia się: w trakcie wykonywania zadania przewiduje się ćwiczenia laboratoryjne. edukacyjny program multimedialny, stanowisko komputerowe wyposażone w napęd CD oraz oprogramowanie potrzebne do wykonania ćwiczenia. Ćwiczenie 6 Wyszukaj w zasobach sieci Internet publikacje opisujące cyfrowe przetwarzanie filmów. Sporządź wykaz znalezionych publikacji podając adresy stron, na których są dostępne. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętność wyszukiwania publikacji elektronicznych w zasobach sieci Internet, dokonywania selekcji wyszukanych informacji oraz sporządzania raportu z wyników wyszukiwania. Wyszukiwanie tematyczne wymaga od nauczyciela dokładnego wprowadzenia. Pamiętać należy, iż uczeń powinien ocenić przydatność znalezionych publikacji. Uczniowie mogą pracować w małych 2 3-osobowych grupach. Zalecane metody nauczania uczenia się: w trakcie wykonywania zadania przewiduje się ćwiczenia laboratoryjne. Wskazana jest również dyskusja nad przydatnością zgromadzonych przez uczniów informacji. stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Ćwiczenie 7 Wykonaj projekt polegający na przygotowaniu (zmontowaniu) 60-sekundowego filmu prezentującego najstarszy budynek w Twoim mieście. Informację o filmowanym obiekcie umieść w formie napisów wyświetlanych na klatkach filmu. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji, pozyskiwania materiału filmowego przy pomocy cyfrowej kamery wideo oraz montowania filmu w wybranym programie komputerowym. W poszukiwaniu informacji może pomóc nauczyciel historii lub inne osoby znające historię miasta. Można również odwołać się do zasobów biblioteki szkolnej. Z uwagi na czas potrzebny na zebranie materiału przed zmontowaniem filmu, należy odpowiednio wcześniej podać uczniom tematykę projektów. Dla ułatwienia organizacji i koordynacji prac grup uczniów do poradnika dołączona została karta projektu, którą zaleca się opracować dla każdego projektu osobno. 17

19 Nauczyciel powinien udostępnić uczniom cyfrową kamerę wideo na czas zbierania roboczego materiału filmowego. Zalecane metody nauczania uczenia się: Projekty powinny być realizowane zgodnie z założeniami metody projektów w grupach 2 3-osobowych. stanowisko komputerowe z zainstalowanym programem do przetwarzania filmu oraz złączem FireWire, cyfrowa kamera wideo. Ćwiczenie 8 Wykorzystując zgromadzony na potrzeby wykonania ćwiczenia 7 materiał filmowy, dokonaj montażu filmu 60-sekundowego, lecz tym razem informację o filmowanym obiekcie dołącz w formie narracji w języku angielskim. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji, pozyskiwania materiału filmowego za pomocą cyfrowej kamery wideo, montowania filmu w wybranym programie komputerowym opracowania tekstu i nagrania narracji w języku angielskim. Dla ułatwienia organizacji i koordynacji prac grup uczniów do poradnika dołączona została karta projektu, którą zaleca się opracować dla każdego projektu osobno. Zalecane metody nauczania uczenia się: Projekty powinny być realizowane zgodnie z założeniami metody projektów w grupach 2 3-osobowych. stanowisko komputerowe z zainstalowanym programem do przetwarzania filmu oraz złączem FireWire, materiał filmowy zgromadzony na potrzeby ćwiczenia 7. Ćwiczenie 9 Wykonaj projekt polegający na montażu filmu złożonego ze zdjęć, które będą przedstawiały najnowocześniejszą część Twojego miasta. Dołącz krótką narrację oraz ścieżkę dźwiękową wyciszoną podczas narracji. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji, pozyskiwania materiału zdjęciowego za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego oraz montowania filmu w wybranym programie komputerowym. W poszukiwaniu informacji może pomóc nauczyciel historii lub inne osoby znające historię miasta. Można również odwołać się do zasobów biblioteki szkolnej. Z uwagi na czas potrzebny na zebranie materiału przed zmontowaniem filmu, należy odpowiednio wcześniej podać uczniom tematykę projektów. Dla ułatwienia organizacji i koordynacji prac grup uczniów do poradnika dołączona została karta projektu, którą zaleca się opracować dla każdego projektu osobno. Nauczyciel powinien udostępnić uczniom cyfrowy aparat fotograficzny na czas zbierania roboczego materiału. 18

20 Zalecane metody nauczania uczenia się: Projekty powinny być realizowane zgodnie z założeniami metody projektów w grupach 2 3-osobowych. stanowisko komputerowe z zainstalowanym programem do przetwarzania filmu, cyfrowy aparat fotograficzny. Ćwiczenie 10 Przygotuj film szkoleniowy z narracją prezentujący podstawowe części składowe multimedialnego zestawu komputerowego. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni ukształtować umiejętność określenia elementów składowych multimedialnego zestawu komputerowego, pozyskiwania materiału zdjęciowego za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego, pozyskiwania materiału filmowego przy pomocy cyfrowej kamery wideo oraz montowania filmu w wybranym programie komputerowym. Dla ułatwienia organizacji i koordynacji prac grup uczniów do poradnika dołączona została karta projektu, którą zaleca się opracować dla każdego projektu osobno. Nauczyciel powinien udostępnić uczniom cyfrowy aparat fotograficzny oraz kamerę wideo na czas zbierania roboczego materiału, jak również multimedialny zestaw komputerowy do demonstracji. Zalecane metody nauczania uczenia się: projekty powinny być realizowane zgodnie z założeniami metody projektów w grupach 2 3-osobowych. multimedialne stanowisko komputerowe do demonstracji, stanowisko komputerowe z zainstalowanym programem do przetwarzania filmu oraz złączem FireWire, cyfrowy aparat fotograficzny, cyfrowa kamera wideo. Informacja dla nauczyciela W procesie kształcenia technika informatyka bardzo często stosowaną metodą powinna być metoda projektów. Występuje ona w trakcie wykonywania przez uczniów ćwiczeń praktycznych przyjmujących postać projektów. W trakcie ich wykonywania uczniowie nie tylko kształtują umiejętności bezpośrednio wynikające z programu kształcenia, ale i umiejętności funkcjonalne, takie jak wyszukiwanie informacji w różnych źródłach, pracy w grupie, analizowania i weryfikowania pomysłów rozwiązań, prezentowania własnych rozwiązań i obrony własnych przekonań. Na potrzeby wspomagania procesu wykonywania ćwiczeń w formie projektów bardzo przydatna staje się załączona karta projektu 19

INFORMATYKA GRAFIKA I MULTIMEDIA. Zbiór zadań

INFORMATYKA GRAFIKA I MULTIMEDIA. Zbiór zadań INFORMATYKA GRAFIKA I MULTIMEDIA Zbiór zadań Zadanie 1 Dobierz parametry skanowania zdjęć i uzupełnij poniższą tabelę. Lp. Materiał źródłowy Przeznaczenie Rozdzielczość skanowania 1 Zdjęcie kolorowe o

Bardziej szczegółowo

Projekcje multimedialne

Projekcje multimedialne Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Multimedia i Grafika Komputerowa Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Zadanie egzaminacyjne 1 i 2 Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem barwnego zdjęcia katalogowego

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...13

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI 2 CELE LEKCJI. 2.1 Wiadomości. 2.2 Umiejętności 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI 2 CELE LEKCJI. 2.1 Wiadomości. 2.2 Umiejętności 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Importowanie grafiki z różnych źródeł do programu Paint 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: omówić pojęcie importowania grafiki; wyjaśnić pojęcia zrzutu ekranowego;

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń:

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych grafika komputerowa. W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: 1. Z

Bardziej szczegółowo

Grafika rastrowa i wektorowa

Grafika rastrowa i wektorowa Grafika rastrowa i wektorowa Jakie są różnice między grafiką rastrową a wektorową? Podaj przykłady programów do pracy z grafiką rastrową/wektorową? Czym są RGB, CMYK? Gdzie używamy modelu barw RGB/CMYK?

Bardziej szczegółowo

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39 Spis treêci Wstęp 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące tekstu 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Pismo 14 1.2.1. Podstawowe pojęcia 14 1.2.2. Grupy krojów pisma 14 1.2.3. Krój pisma 15 1.2.4. Rodzina kroju pisma

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji grafika rastrowa a grafika wektorowa -13- P SiO 2 Grafika rastrowa - obraz zapisany w tej postaci stanowi układ barwnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fotograficzno informatyczne

Zajęcia fotograficzno informatyczne Zajęcia fotograficzno informatyczne autorski program nauczania Małgorzata Książek Wstęp. W dzisiejszych czasach drastycznie zwiększa się rola fotografii w życiu codziennym: wszędzie towarzyszą nam reklamy,

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA

TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA Małgorzata Balcerowska Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA III etap edukacji (klasa III) Cele kształcenia Cel ogólny:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5. Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11

Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5. Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11 Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11 Rozdział 3. System operacyny, oprogramowanie...15 Rozdział 4. Podstawy edycji grafiki...23

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory GRAFIKA Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory Obraz graficzny w komputerze Może być: utworzony automatycznie przez wybrany program (np. jako wykres w arkuszu kalkulacyjnym) lub urządzenie (np. zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program koła przedmiotowego w Gimnazjum Informatyka R2 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

Komentarz fototechnik 313[01]-01-06 Czerwiec 2009 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy:

Komentarz fototechnik 313[01]-01-06 Czerwiec 2009 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji III. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Formaty plików. graficznych, dźwiękowych, wideo

Formaty plików. graficznych, dźwiękowych, wideo Formaty plików graficznych, dźwiękowych, wideo Spis treści: Wstęp: Co to jest format? Rodzaje formatów graficznych Właściwości formatów graficznych Porównanie formatów między sobą Formaty plików dźwiękowych

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Techniki multimedialne I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Balcerowska, Anna Koludo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Balcerowska, Anna Koludo Małgorzata Balcerowska, Anna Koludo SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: gimnazjum Etap kształcenia: III, klasa III Rodzaj zajęć: koło informatyczne Temat zajęć: Dźwięk i obraz Cele kształcenia: 1. Cel ogólny

Bardziej szczegółowo

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa 1 LEKCJA Definicja grafiki Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania i przetwarzania obrazów (statycznych i dynamicznych) oraz wizualizacją danych. Główne działy grafiki

Bardziej szczegółowo

Obróbka grafiki cyfrowej

Obróbka grafiki cyfrowej Obróbka grafiki cyfrowej 1 ROZDZIELCZOŚĆ (ang. resolution) - oznacza ilość malutkich punktów, które tworzą widzialny znak w druku bądź na ekranie monitora Typowe rozdzielczości monitorów komputerowych

Bardziej szczegółowo

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon.

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon. Konspekt lekcji informatyki Rok szk. 2003/2004 Temat: Tworzenie ikon z wykorzystaniem Edytora obrazów Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Rysowanie w Edytorze grafiki 45 min I Gimnazjum mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Wprowadzenie Po co obrabiamy zdjęcia Obrazy wektorowe i rastrowe Wielkość i rozdzielczość obrazu Formaty graficzne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej

Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej XV LO Dygasińskiego 15, Kraków Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej Klasa II-III LO Marek Brzeski 2014-2015 Cele kształcenia poznanie programów i technik pozwalających na tworzenie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Po co obrabiamy zdjęcia Poprawa jasności, kontrastu, kolorów itp. Zdjęcie wykonano w niesprzyjających warunkach (złe

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria zaliczenia: Egzamin w formie testu. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 51% możliwych punktów.

Zasady i kryteria zaliczenia: Egzamin w formie testu. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 51% możliwych punktów. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ studiów: inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium)

Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium) GIMP Grafika rastrowa Zjazd 1 Prowadzący: mgr Agnieszka Paradzińska 17 listopad 2013 Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium) Przed przystąpieniem do omawiania cyfrowego przetwarzania obrazów niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Metody przetwarzania danych graficznych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Jadwiga Tumidajewicz nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II Gliwice ul. Okrzei 16 PROGRAM AUTORSKI ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Tworzenie stron WWW Spis treści 1 I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład II Reprezentacja danych w technice cyfrowej 1 III. Reprezentacja danych w komputerze Rodzaje danych w technice cyfrowej 010010101010 001010111010

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału klasa 6 zajęcia komputerowe

Rozkład materiału klasa 6 zajęcia komputerowe Rozkład materiału klasa 6 zajęcia komputerowe Treści nauczania Treści nauczania Temat lekcji L..p zawarte w pod- Poziom Osiągnięcia uczniów stawie pro- wymagań gramowej 1 2 3 4 5 6 PRACA Z KOMPUTEREM Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. I Formy zajęć, liczba godzin. Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. IV Forma zaliczenia

I. KARTA PRZEDMIOTU. I Formy zajęć, liczba godzin. Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. IV Forma zaliczenia I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Techniki multimedialne. Multimedia techniques Edukacja techniczno-informatyczna

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Fototechnik 313[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Fototechnik 313[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Fototechnik 313[01] 1 2 3 4 5 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: 1. Tytuł

Bardziej szczegółowo

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A)

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) GRUPA KOMPETENCJI KOMPETENCJE OBJĘTE STANDARDEM ECCC 1. Teoria grafiki komputerowej 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej ~ 1 ~ Cała prawda o plikach grafiki rastrowej Grafika rastrowa to rodzaj grafiki zapisywanej na dysku w postaci bitmapy, czyli zbioru pikseli. W edytorach grafiki rastrowej możliwa jest edycja na poziomie

Bardziej szczegółowo

Techniki multimedialne Multimedia techniques

Techniki multimedialne Multimedia techniques Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/6 Nazwa modułu Techniki multimedialne Multimedia techniques Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Grafika rastrowa (bitmapa)-

Grafika rastrowa (bitmapa)- Grafika komputerowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa (bitmapa)- sposób zapisu obrazów w postaci prostokątnej tablicy wartości, opisujących kolory poszczególnych punktów obrazu (prostokątów składowych).

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM ICT

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM ICT SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM ICT Klasa: uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej Temat: Tworzenie filmów w technologii cyfrowej. Cele dydaktyczne i wychowawcze: Poznawcze: Zapoznanie uczniów z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH

FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH Różnice między nimi. Ich wady i zalety. Marta Łukasik Plan prezentacji Formaty plików graficznych Grafika wektorowa Grafika rastrowa GIF PNG JPG SAV FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ucznia na ocenę dostateczną. Zna najważniejszych wynalazców z dziedziny fotografii.

Osiągnięcia ucznia na ocenę dostateczną. Zna najważniejszych wynalazców z dziedziny fotografii. L.p. Zadanie h Tematy zajęć ocenę dopuszczającą I Planowanie pracy II Wstęp do 1 Planowanie pracy na rok szkolny. 2 Krótka historia. Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia artystyczne fotografia (klasy III).

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 4. Imię i nazwisko ucznia:

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 4. Imię i nazwisko ucznia: Bezpieczne posługiwanie się komputerem, historia i budowa komputera 1. znam regulamin pracowni komputerowej 2. znam zasady BHP w pracy na komputerze w szkole i w domu 3. potrafię wymienić zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki rastrowej. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki rastrowej. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej GRAFIKA RASTROWA WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki rastrowej Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej Grafika rastrowa i wektorowa W grafice dwuwymiarowej wyróżnia się dwa rodzaje obrazów: rastrowe,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Rozkład materiału nauczania z przedmiotu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA dla liceum ogólnokształcącego (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKOS 05-99/03) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka Środowisko pracy grafików dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Formaty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu Specjaliści w tym zawodzie są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, specjalizującym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji.

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji. SCENARIUSZ LEKCJI Autorzy scenariusza: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: Obszar tematyczny nr 3 Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej Temat szkolenia: Programowanie dla najmłodszych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2016 Wydanie 1 Formularz F509

Bardziej szczegółowo

Podstawy grafiki komputerowej

Podstawy grafiki komputerowej Podstawy grafiki komputerowej Krzysztof Gracki K.Gracki@ii.pw.edu.pl tel. (22) 6605031 Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej 2 Sprawy organizacyjne Krzysztof Gracki k.gracki@ii.pw.edu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z informatyki na rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej

Sprawdzian z informatyki na rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia Sprawdzian z informatyki na rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej Informacje dla ucznia 1. Upewnij się, czy sprawdzian ma 7 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

Projektowanie publikacji drukowych

Projektowanie publikacji drukowych Wszyscy zainteresowani Projektowanie stron internetowych Nabycie praktycznych umiejętności pracy w programach: Adobe Fireworks layauty i układ graficzny, tworzenie struktury, Adobe Dreamweawer kodowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO INFORMATYKA SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO 65-154 ZIELONA GÓRA ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730 019 119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się www.epodreczniki.pl epodreczniki.pl platforma edukacyjna dostęp dla każdego i bez granic dostęp na każdym urządzeniu na różne systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Podstawy budowy obrazu komputerowego

Photoshop. Podstawy budowy obrazu komputerowego Photoshop Podstawy budowy obrazu komputerowego Wykład 1 Autor: Elżbieta Fedko O czym dzisiaj będziemy mówić? Co to jest grafika komputerowa? Budowa obrazu w grafice wektorowej i rastrowej. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji. opisać działanie narzędzi przybornika. korzystać z Edytora postaci programu Logomocja;

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji. opisać działanie narzędzi przybornika. korzystać z Edytora postaci programu Logomocja; Kolorowe neony Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Kolorowe neony 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: opisać sposób tworzenia animacji; wyjaśnić pojęcie klatka ; opisać działanie

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwykły dzień. Fotoreportaż. Edycja zdjęć w programie Picasa

Temat: Zwykły dzień. Fotoreportaż. Edycja zdjęć w programie Picasa Scenariusz zajęć IV etap edukacyjny, informatyka Temat: Zwykły dzień. Fotoreportaż. Edycja zdjęć w programie Picasa Treści kształcenia: Informatyka: 4. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym:

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Zajęcia odbywać

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy 4 Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy W planie nauczania informatyki na IV etapie edukacyjnym (zakres podstawowy) na realizację treści nauczania przewidziano ę tygodniowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Załącznik PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego

Bardziej szczegółowo

Warstwa Rysunek bitmapowy Rysunek wektorowy

Warstwa Rysunek bitmapowy Rysunek wektorowy Warstwa - powierzchnia robocza w programie graficznym. Jest obszarem roboczym o określonych rozmiarach, położeniu i stopniu przeźroczystości. Warstwę należy traktować jako przeźroczystą folię na której

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA I TWORZENIE STRON WWW

GRAFIKA KOMPUTEROWA I TWORZENIE STRON WWW GRAFIKA KOMPUTEROWA I TWORZENIE STRON WWW ul. Rejtana 53, Rzeszów, Sala nr 403 Godziny: 9:00-15:30 LUTY 2011 pon wt śr czw pt sob nd 1.02 2.02 3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02

Bardziej szczegółowo