Prześwietlenia. Może, więc najpierw o narzędziach histogramu (górne okno po prawej stronie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prześwietlenia. Może, więc najpierw o narzędziach histogramu (górne okno po prawej stronie)"

Transkrypt

1

2 Po rozmowach ze znajomymi postanowiłem spisad objaśnienia funkcji programu do korekcji fotografii. Dostępnych jest wiele podręczników, które znakomicie opisują metody korekcji, natomiast brakuje często skondensowanej instrukcji obsługi, jakiegoś niewielkiego spisu funkcji, który można przypiąd sobie do monitora. Przyjęte w tych programach nazwy suwaków, są mało precyzyjne i dokładne poznanie ich działania stanowi wyzwanie dla wielu fotografów, stąd częśd osób stosuje program po omacku, albo ogranicza się do kilku funkcji. Z rozmów wiem, że równie spora grupa, dochodzi do prawidłowych efektów nieco okrężną drogą, właśnie z powodu braku informacji o dokładnych funkcjach poszczególnych suwaków. Postaram się opisad w skrócie, na co mają wpływ konkretne suwaki. Ta sama instrukcja obsługi dotyczy programu Lightroom, ponieważ są to bliźniacze programy tej samej firmy, oraz w 90-ciu procentach dotyczy programu Apple iphoto na MAC ach. Podstawowe suwaki oznaczyłem na obrazku czerwonymi kółkami, narzędzia niebieskimi, narzędzia histogramu zielonymi a pozostałe czarnymi. Myślę, że łatwo da się skojarzyd opisy z elementami na obrazku. Przyjąłem konwencję opisu funkcji programu Camera Raw, początkującemu fotoamatorowi, ponieważ nie znam stanu wiedzy odbiorcy. Pomijając ogólne bredzenie, można wydrukowad sobie z tego pliku, np. 3 strony funkcji suwaków. Mam nadzieję, że ten opis okaże się pomocny Prześwietlenia Może, więc najpierw o narzędziach histogramu (górne okno po prawej stronie) Teoretyczny ideał histogramu (czyli wykresu w tym okienku), powinien byd zbliżony do tzw. krzywej Gaussa. Środek powinien byd wygięty do góry, z obu brzegów wykres powinien opadad. Natomiast w praktyce, istotne jest, aby wykres nie przyklejał się zanadto do lewej strony (bo to oznacza mocne niedoświetlenia), ale zwłaszcza nie powinien się kleid do prawej strony, gdyż to świadczy o sporych prześwietleniach. Histogram nie podlega bezpośredniej edycji, ale jest precyzyjną informacją o obrazie i wiele można z niego wywnioskowad. Jego kształt będzie się zmieniad w wyniku korekcji. Histogram 1 - taki kształt wykresu świadczy o niedoświetlonym zdjęciu z bardzo dużymi obszarami głębokiego cienia, jednak pewien wzrost wykresu na prawej krawędzi, mówi o niewielkim prześwietleniu (stąd oba trójkąciki są białe), słabo wyszły też średnie tony. To prawdopodobnie nocne zdjęcie z reflektorami samochodu, latarnią lub księżycem. Histogram 2 to widok histogramu mocno prześwietlonego zdjęcia, prawie bez 100 %-owych czerni, za to z przyzwoicie prezentującymi się średnimi tonami. Zdjęcie jest naświetlone w pełnym zakresie i jest szansa na jego ratunek, jeśli uda się odzyskad detale w prześwietlonych miejscach. Po otwarciu zdjęcia w Camera Raw zdarza się znaleźd, nawet rozległe, prześwietlenia. Jak je zlokalizowad? Do tego służą narzędzia: trójkąciki odcinania prześwietleo i cieni u góry histogramu. Strona 2

3 Nie trzeba znad teorii rozkładu tonalnego wystarczy kliknąd w trójkącik (zwłaszcza, gdy jest biały, bo to oznacza, że są problemy), aż pojawi się wokół niego biała ramka (jak na Histogramie 2). I tak: Zaznaczanie odcięcia cieni (lewy) - zaznacza na niebiesko te partie obrazu, które są w 100%- ach czarne, a to znaczy, że żadne istniejące tam szczegóły nie są widoczne. Zaznaczanie odcięcia prześwietleo (prawy) (osobiście, prawie go nie wyłączam) zaznacza na czerwono wszystkie miejsca prześwietlone. Podstawa korekcji to suwaki zakładki Podstawowej. Widad je w prawym oknie i są ustawione w kolejności ich stosowania (w opisie oznaczam je czerwonym numerem, a na obrazku czerwonym kółkiem). Podzielone są na trzy sekcje oddzielone kreskami. Korekcja balansu bieli poprawny balans bieli ustawia się dwoma suwakami Nie wszystkie przepalenia są efektem złej ekspozycji! Częśd, może byd wynikiem błędnego ustawienia balansu bieli. Kliknij trójkącik histogramu - włącz zaznaczanie prześwietleo na czerwono. Temperatura (Temperature) w lewo schładza tonację obrazu, w prawo, ociepla, w okienku pojawia się wartośd temperatury światła w Kelvinach. Jeśli masz włączone zaznaczenie prześwietleo, to możesz obserwowad, że prawidłowy balans zmniejsza powierzchnię prześwietlonych miejsc. Widad to najlepiej na nocnych zdjęciach miejskich pejzaży, kiedy fotografuje się przy sztucznym świetle i stosuje duże czasy ekspozycji. Np. przy lampie sodowej zdjęcia mają spore powierzchnie przepaleo, a żółty kolor, nawet na wyświetlaczu w aparacie, jest zdecydowanie bardziej intensywny niż w rzeczywistości. Podczas korekty wystarczy przesunąd suwak powoli w lewo i wszystko się zmienia! Zwród uwagę, jak zmniejsza się powierzchnia prześwietleo, pojawiają się niewidoczne dotąd szczegóły i zdjęcie wydaje się wyraźnie ostrzejsze! Jeśli źródła światła były różne (lampa sodowa, neony i jakieś halogeny czy kolorowe ledy), to sytuacja trochę się komplikuje. Trzeba iśd na kompromis (zdjąd trochę żółci, ale przesadnie nie dosycad niebieskiego światła np. w pobliżu neonów). Najczęściej dla pokazania klimatu miejsca koryguję balans do takiego poziomu, żeby pokazad miejsce tak, jak je widziałem w realu. Ten suwak opisuję na przykładzie nocnych zdjęd, ponieważ w dzieo, i przy dobrym świetle aparat rzadko się myli. Zdarzają się jednak dzienne zdjęcia, na których niebo jest przesadnie niebieskie a całośd zbyt zimna wystarczy lekki ruch suwaka w prawo, żeby ocieplid obraz i dodad trochę słonecznego światła. Teraz, na jedno zdanie przejdę do narzędzi (niebieskie kółka). Bardzo wygodnym narzędziem korekcji balansu bieli jest Kroplomierz, czyli próbnik balansu 1. Tinta (Tint) po korekcji temperatury, na obrazie może pozostad inny błąd kolorystyki. Bywa, że zdjęcie posiada trochę zielonej lub karminowej dominanty (przebarwienia). Ten suwak to skoryguje i pomoże ustawid prawidłową kolorystykę. Korekcja ustawieo ekspozycji: Ekspozycja (Exposure) Suwak ten reguluje ilośd światła na zdjęciu. Jednym słowem, to korekcja EV po fakcie. Przesuwanie w lewo zmniejsza Ekspozycję. Przyciemnia się wówczas zdjęcie i 1 Zobacz opis narzędzia Balans bieli, oznaczonego w opisie numerem 1 na niebieskim polu (strona 5) Strona 3

4 zwiększa wyrazistośd poprzez pogłębianie cieni i odzyskiwanie szczegółów bardzo jasnych partii obrazu (przez co zmniejsza powierzchnia prześwietleo). Przesuwanie w prawo zwiększa Ekspozycję i wydobywa szczegóły z bardzo ciemnych partii oraz zwiększa ilośd światła. Mimo, że suwak zmienia wiele wartości, to jego głównym zadaniem jest dozowanie światła. Pozostałe suwaki tej grupy zmieniają tylko pojedyncze parametry. Korekcja ekspozycji nie zawsze jest konieczna. Prawidłowe światło dobieramy dla jasnych i średnich tonów. Natomiast zbyt głębokie cienie rozjaśnimy dalej. Odtwarzanie (Recovery) To jest podstawowy suwak ratowania prześwietleo. Po korekcji balansu na obrazie mogą pozostad jeszcze miejsca prześwietlone. Jeśli jasne miejsca znajdują się na ogólnie ciemnym zdjęciu np. oświetlone okno wieczorem czy ostatnie momenty zachodzącego słooca, to tym suwakiem można odzyskad nieco prześwietlonych szczegółów nie przyciemniając całości zdjęcia. Przesuwaj suwak powoli w prawo do momentu, kiedy ma on wpływ na zmniejszanie przepaleo. Jeśli zdjęcie było przyzwoicie naświetlone, wszystkie zaznaczone na czerwono miejsca powinny zniknąd. Uwaga! Nie da się usunąd prześwietleo ze źródeł światła i z mocnych odblasków! Ten suwak przyciemnia bardzo jasne obszary obrazu. Działa łagodnie. W niektórych wypadkach, gdy mocne prześwietlenia są poza zasięgiem suwaka, trzeba wrócid na chwilę do korekcji Ekspozycji i zmniejszyd ilośd światła. Wypełnij światło (Fill Light) Ten suwak (w przeciwieostwie do Odtwarzania), służy do odzyskiwania ciemnych partii obrazu. Jeśli cienie są tak intensywne, że giną w nich istotne szczegóły, to można je rozjaśnid (poza 100%-ową czernią) i okaże się, że detale wcale nie zginęły definitywnie! To często używany suwak przy błędach ekspozycji! W przypadku prześwietleo odzyskanie detali z negatywu RAW jest zawsze tylko częściowe, natomiast z niedoświetlonego zdjęcia da się odzyskad większośd szczegółów. Przesadne użycie obu ostatnich suwaków powoduje utratę plastyczności obrazu, bo jeśli przyciemnimy światła ratując prześwietlenia i rozjaśnimy cienie szukając szczegółów to uzyskamy mdłe i płaskie zdjęcie. Czarne (Blacks) czyli dosycanie samych cieni. Ustawiony jest domyślnie na wartości 5. W przypadku dobrze wykonanego zdjęcia korekta może się ograniczyd tylko do niewielkiego ruchu tego suwaka. Dwie lub trzy działki w lewo czy prawo mogą zakooczyd proces dopieszczania negatywu cyfrowego. W nocnych zdjęciach, czasami korzystam z niego, aby ukryd w cieniu i tak już ciemne szczegóły, które mogą niepotrzebnie odwracad uwagę od głównego tematu. Ten suwak działa bardzo radykalnie, więc zalecam ostrożnośd. Przesunięcie w lewo zmniejsza głębię cieni. Warto pamiętad, że cienie uplastyczniają zdjęcie dodając mu głębi. Jasnośd (Brightness) Rozjaśnia lub przyciemnia równomiernie całe zdjęcie. A właściwie, tworzy takie wrażenie Bowiem technicznie, praca suwaka polega na rozszerzaniu obszaru cienia i zawężaniu obszarów jasnych podczas przyciemniania oraz zawężaniu ciemnych obszarów, a rozszerzaniu jasnych podczas rozjaśniania. Wszystko to odbywa się bez większego wpływu na kontrast zdjęcia. Suwak jest domyślnie ustawiony na wartości Ponieważ suwak nie rozjaśnia samych świateł, a tylko rozszerza ich obszar, to zwiększanie jasności obrazu nie generuje dodatkowych prześwietleo. Kontrast (Contrast) Pogłębia cienie i jednocześnie rozjaśnia jasne fragmenty, więc można tym suwakiem oprócz zwiększenia plastyczności obrazu uzyskad subiektywne wrażenie lepszej ostrości, ponieważ zwiększa się różnica między ciemnymi i jasnymi fragmentami obrazu. Nie ma jednak nic za darmo - zwiększając kontrast tracisz pełnię tonalną zdjęcia. Łagodnie znikające cienie czy słabe smugi światła zaczną zanikad w miarę zwiększania kontrastu. Suwak domyślnie ustawiony jest na wartości Można nim też zmniejszad kontrast (zmniejszając głębię cieni i jasnośd świateł). Sekcja ustawieo dodatkowych. Te suwaki nie odzyskują istniejących detali, ale tworzą pewne efekty. Zawodowcy zarzekają się, że nigdy tutaj nie sięgają Strona 4

5 Przejrzystośd (Clarity) - oferuje podobny efekt jak Kontrast. Różnica polega na tym, że program wyszukuje w miarę jednorodne tonalnie ciemne i jasne elementy i tworzy pomiędzy nimi przejścia tonalne poprzez zmianę jasności w okolicy ich krawędzi. W praktyce wygląda to tak: masz na przykład zdjęcie ciemnego ptaka na tle jasno-szarej chmury: zmniejszając parametr Przejrzystośd program utworzy wzdłuż konturu ptaka otoczkę, ciemną bisko ciemnego konturu ptaka, dalej przechodzącą poprzez szarośd, do jasności chmury. Im bardziej przesuwasz suwak w lewo tym większa staje się otoczka i bardziej rozmyty zostaje kontur ptaka, przez co wtapia się on w chmurę. Powstaje wrażenie, że ptak leci w chmurze lub mgle. Zwiększając parametr Przejrzystośd program odwraca przejście tonalne otoczki. Wokół ciemnego konturu ptaka otoczka jest teraz bardzo jasna i stopniowo przechodzi do poziomu jasności chmury. Powstaje jasna aureola wokół ptaka. Ten suwak ma zastosowanie w sytuacji, gdy robisz zdjęcie łosia w mglisty poranek a na monitorze okazuje się, że efekt jest mało przekonujący, bo łoś jest za ostry! Niewielkie zwiększenie parametru Przejrzystośd może natomiast stworzyd wrażenie lepszej ostrości obrazu poprzez poprawę wyodrębniania obiektów z tła. Stosuje się to niekiedy przy zdjęciach macro, gdzie nie ma wielu elementów obrazu, głębia ostrości jest mała, przez co tło jest rozmyte. W skrócie, ten suwak służy do wtapiania bądź separacji elementów z tła. Jaskrawośd (Vibrance) Zwiększa lub zmniejsza jaskrawośd kolorów. Zwiększając jaskrawośd program zwiększa nasycenie głównie, kolorów słabiej reprezentowanych na zdjęciu. Nasycenie (Saturation) Zmniejsza bądź zwiększa intensywnośd wszystkich kolorów zdjęcia 2. Maksymalne przesunięcie w prawo daje 200 %-owe przesycenie kolorów, a maksymalne przesunięcie w lewo daje obraz monochromatyczny. To były suwaki prawego okna. Przechodzimy do paska narzędzi u samej góry okna. Narzędzia (na obrazku zaznaczyłem je niebieskimi kółkami) Lupki i rączki chyba nie muszę opisywad Idziemy dalej: Balans bieli - jeśli w obrazie jest miejsce, które w rzeczywistości powinno byd białe lub neutralnie szare, a na zdjęciu jest zabarwione np. rama okna, biała bluzka szara płyta chodnikowa itp., to wystarczy kliknąd je próbnikiem i cały obraz zostanie skorygowany o kolor przebarwienia tego elementu (przy różnym oświetleniu pozostaje trochę ręcznej korekty suwakami). Uwaga! Nie ustawiaj Próbnika na miejsca prześwietlone lub przeczernione. Program zgłosi błąd. Próbnik koryguje jednocześnie Temperaturę i Tintę. Pomijam narzędzie Próbnik kolorów, który przydaje się przy bardziej zaawansowanej obróbce. Kadrowanie przytrzymując przez chwilę możemy wybrad: Zwykłe, lub o wybranych proporcjach (np. Canon i Nikon mają proporcje klatki 2 do 3 ). Prostowanie zdjęcia bardzo przydatne i proste narzędzie. Klikamy i przeciągamy wzdłuż pionowej krawędzi muru, latarni lub poziomo wzdłuż linii płotu bądź horyzontu program obróci 2 Oprócz bieli, neutralnej szarości i czerni, które nie są kolorami, tylko poziomami jasności Strona 5

6 obraz o wymagany kąt. Zatwierdzamy Enterem. Obraz będzie miał maksymalny możliwy rozmiar. Jeśli nas to nie zadowala możemy ponownie je zastosowad bądź ręcznie skorygowad obrót narzędziem Kadrowanie. Należy zbliżyd wówczas wskaźnik do narożnika aż pokaże się strzałeczka obracania i obrócid o potrzebny kąt. (Jest pewien problem ze strzałeczką obracania. Przy małym kącie obrotu obrazu, mało jest miejsca na obszarze roboczym, gdzie powinna się ona pojawid. Radzę sobie w takim przypadku, w ten sposób, że narzędziem Prostowanie przesadnie obracam zdjęcie abym mógł narzędziem Kadrowanie znaleźd wystarczające miejsce do dalszego obracania.) Po poprawce obrotu narzędziem Kadrowanie, jeśli obraz nie wypełnia maksymalnie obszaru roboczego, można złapad narożnik i przytrzymując klawisze Shift i Alt, rozciągnąd obraz maksymalnie. Redukcja punktów działa podobnie jak łatka w Photoshopie. Zaznacz okrągły obszar na zdjęciu, w którym jest jakaś skaza i przeciągnij myszą do miejsca, które chcesz wkleid w to miejsce. Program dostosuje tę poprawkę tonalnie do miejsca docelowego. W prawym oknie pojawią się dostępne parametry tego narzędzia: Promieo zaznaczenia i Przejrzystośd oraz wybór między korekcją a klonowaniem. Redukcja czerwonych oczu zaznacz na zdjęciu prostokątną ramkę wokół całego oka. Program wyszuka źrenicę, zaznaczy ją i usunie z niej czerwieo. Zwykle radzi sobie automatycznie, ale w prawym oknie dostępne są parametry modyfikacji tego narzędzia. Ręcznie można zmienid rozmiar powstałego zaznaczenia. Warto powiększyd wówczas lupką widok. Pędzel korekty w dolnej części prawego okna dostępne są parametry samego narzędzia, a w górnej możliwości zakresu zmian. Ustawiamy wielkośd pędzla i pozostałe wartości, w górnej części panelu suwakami ustalamy wartości zmian i malujemy te zmiany na zdjęciu. U samej góry okna można wybrad: Nowe malowanie, Dodad malowanie innych parametrów lub Wygumkowad częśd zmian. Filtr stopniowy Może służyd np. jako filtr połówkowy. Przeciągamy w wybranym miejscu i kierunku. Na przykład przy zmianach nieba pionowo z góry na dół na obszarze nieba. W oknie po prawej wybieramy typ i wartośd zmiany, która zostanie wprowadzona na całej szerokości, z pełną intensywnością od strony linii zielonej i będzie zanikad w pobliżu czerwonej linii (jak przy masce gradientowej). Okno preferencji panelu Camera Raw można tu wprowadzid pewną ilośd własnych ustawieo. Obracanie zdjęcia o 90 stopni (w prawo bądź w lewo). Podgląd wyłączając go i włączając, w każdej chwili możemy kontrolowad wielkośd zmian wprowadzonych w zdjęciu podczas bieżącej sesji. Zapisywanie cyfrowych odbitek z cyfrowego negatywu czyli przyciski na samym dole: Zapisz obraz - po zakooczeniu korekty pliku RAW, przydałoby się jakoś to zapisad Klikając przycisk można wybrad folder zapisu, metodę nazywania pliku, format i (w przypadku JPG-ów) jakośd Strona 6

7 kompresji. Można też zapisad nowy negatyw 3. Z dostępnych formatów wybierz.jpg z jakością 8 lub wyższą. JPG jest odpowiedni do Internetu, natomiast.tiff stosuje się w przypadku zdjęd do druku lub dalszej obróbki. Nie masz tutaj wpływu na wymiary obrazu ani na rozdzielczośd zostanie zapisany tak jak RAW (w rozdzielczości 240 ppi 4 i wielkości zależnej od matrycy aparatu). Wciśnięty Alt pozwala zapisad obraz w wybranym formacie, bez ponownego wybierania ustawieo. Otwórz obraz kliknij ten przycisk, a program otworzy go w domyślnej aplikacji, czyli prawdopodobnie Photoshopie lub innym programie graficznym. Jeśli wciśniesz klawisz Shift, to przycisk zamienia się w Otwórz obiekt, co oznacza, że można go w Photoshopie otworzyd jako obiekt inteligentny. Wciśnięcie ALT-u zmienia go w Otwórz kopię. Anuluj nie wprowadzi żadnych zmian i zamknie panel. Wciśnięcie klawisza Alt zmienia ten przycisk w Wyzeruj, co pozwala cofnąd wszystkie zmiany wprowadzone podczas tej sesji. Ostatni ruch można cofnąd skrótem Ctrl+Z (jak w każdym programie). Gotowe zastosuje zmiany wyświetlania pliku RAW, nie zapisując odbitki w innym formacie. Na środku dolnego paska znajduje się niebieski link do okna zmiany rozmiaru, rozdzielczości itp. przy wysyłaniu pliku do dalszej obróbki. Wybór standardów przestrzeni kolorów Głębia bitowa obrazu Wybór rozmiaru obrazu (lista) Ustawianie rozdzielczości Cofanie zmian i zmiany seryjne Na pasku zakładek, pod histogramem, czarnym kółkiem zaznaczyłem menu ustawieo predefiniowanych i cofania zmian. Ustawienia obrazu: są wynikiem wprowadzonych zmian podczas korekcji negatywu. Ustawienia domyślne Camera Raw: cofa wszystkie wprowadzone zmiany (odzyskamy oryginalny negatyw, jaki został zapisany po ściągnięty z aparatu). Poprzednia konwersja: przywraca ustawienia wprowadzone i zapisane podczas poprzedniej sesji (nawet sprzed wielu dni). Ustawienia własne: można je zastosowad jeśli wcześniej zapisano jakieś własne ustawienia domyślne. Zastosuj predefiniowane ust : jeśli w zdjęciach z jednej sesji zdjęciowej powtarza się ten sam błąd balansu, ekspozycji i in., to 3 Dostępne jest rozszerzenie.dng (format programów Camera Raw i Lightroom) 4 ppi (skrót od ang. pixels per inch), czyli ilośd pikseli na cal Strona 7

8 warto pierwszą korekcję zapisad w Zapisz ustawienia pod własną nazwą, aby potem zastosowad do pozostałych zdjęd poprzez: Zastosuj predefiniowane ustawienia. (Zestawy zapisanych parametrów pojawią się w ostatniej zakładce tego panelu i będą do wykorzystania przy innych zdjęciach). Wczytaj ustawienia: można wczytad potrzebne ustawienia z pliku. Eksportuj ustawienia do XMP: zapisuje parametry przeprowadzonej korekcji do pliku metadanych (rozszerzenie.xmp). To, w zasadzie, jest koniec opisu korekcji w podstawowych programach do obróbki RAW-ów. Dalej jest kilka informacji ogólnych. MOJA WSKAZÓWKA Opisałem prawie wszystkie istotne suwaki i narzędzia oraz zachęcam do ich praktycznego przetestowania na kilku zdjęciach RAW, o przyzwoitej jakości, żeby sprawdzid ich działanie. Przy kiepskich zdjęciach trudniej zauważyd, co konkretnie zmienia użycie danego suwaka i można dojśd do mylnych wniosków. Możliwości opisanych programów są ogromne. Warto je poznad, przed zastosowaniem w pracy nad jakimś, naprawdę ważnym zdjęciem. Natomiast zalecam maksymalne umiarkowanie podczas ich używania w praktyce. Po pierwsze: Nie każde zdjęcie zasługuje na ratunek! Staraj się nie prześwietlad ujęd, bo prześwietlone zdjęcie dużo trudniej jest naprawid. Więcej szczegółów można odzyskad z cieni. Stąd rada wielu praktyków, aby wartości ekspozycji, przy pracy z aparatem, mierzyd na jasnych miejscach planowanego kadru. Całośd wykonanego zdjęcia może się wtedy wydawad zbyt ciemna, ale te ciemne partie da się rozjaśnid w programie do korekcji. Po drugie: Efekty korekcji nie mogą byd rozpoznawalne dla widzów! Dumą każdego fotografa jest idealnie naświetlone zdjęcie, z prawidłowym balansem bieli, które nie wymaga żadnej korekty! Pokazanie tylu możliwości i namawianie do wstrzemięźliwości może wydawad się nielogiczne, ale zawsze uważałem, że lepiej mied 10 narzędzi za dużo niż o jedno za mało Podsumowanie Zachęcam do stosowania programów korekcji fotografii, aby móc pokazad znajomym zdjęcia takie, jakie miały wyjśd, a nie takie jak wyszły. Opisane programy do obróbki zdjęd mają jeszcze wiele innych możliwości dostępnych w zakładkach prawego okna. Są to: zmiany krzywej tonalnej, wyostrzanie szczegółów, korekcja szumów, zmiany nasycenia kolorów i luminacji, konwersja na skalę szarości (czyli zdjęcia czarno-białe), korekcja błędów obiektywu (korekcja aberracji chromatycznej czyli tzw. rozsuwanie się kolorów), oraz zwiększanie lub usuwanie winiety i inne. Program Picasa udostępnia tylko szczątkowe możliwości korekty, ale Picasa to raczej przeglądarka zdjęd z opcją wysyłania plików niż program graficzny. Nie mam informacji o GIMP-ie (nigdy go nie używałem), jednak pakiet dla fotografów Adobe Lightroom czy pakiet Adobe Design CS, który zawiera m.in. Bridge (przeglądarka zdjęd) i Photpshop, a każdy z tych programów posiada swój panel Camera Raw, są uznane za najlepsze na rynku programy do obróbki zdjęd. Bardzo podobnie wygląda obróbka negatywów na Mac u w programie iphoto (na dodatek jest to program dołączany do systemu OS w darmowym pakiecie) niemal identyczne są tu funkcje i narzędzia. Wszystkie znane rozszerzenia plików RAW 5 są obsługiwane w Camera Raw, Lightroom i iphoto. 5 np. Canon ma rozszerzenie.cr2, Nikon -.nef lub.nrw, Sony -.sr2, a Olympus -.orf Strona 8

9 Ważna uwaga! Wszystkie suwaki korekcji ustawieo zdjęcia, w rozsądnym zakresie nie powodują strat jakości obrazu. Jednak, przy mocnych zmianach parametrów, na zdjęciu może pojawid się bardzo nieprzyjemne, kolorowe ziarno albo inne rażące efekty wizualne. Druga ważna uwaga! Absolutnie wszystkie wprowadzone poprawki nie zmieniają samego pliku, a jedynie sposób jego wyświetlania! Jednym słowem wszystko jest do cofnięcia! Zmiany są zapisywanie w dodatkowym pliku obsługi 6. Sam negatyw RAW jest bezpieczny. Nie można natomiast cofnąd niczego w zapisanym pliku JPG czy TIFF, który został z niego utworzony. Inaczej to ujmując: masz bezpieczny negatyw RAW i możesz z niego utworzyd nieograniczoną ilośd różnie wyglądających odbitek w formacie np. JPG, za każdym razem zmieniając parametry, które opisałem na początku. Trzecia ważna uwaga! Nie wszystkich suwaków należy używad do każdej korekty, ale stosowanie ich w kolejności ułożenia w prawym oknie (nie dotyczy to narzędzi) wydatnie zmniejszy czas pracy! Im lepsza jest jakośd oryginału (negatywu), tym mniej suwaków będzie potrzebnych. Na ogół ograniczam się do Temperatury i Tinty, przy nocnych zdjęciach miasta, lub ewentualnie Ekspozycji i Czerni, przy innych zdjęciach dziennych. Mając nawet niewielką wprawę łatwo wybierzesz konieczne suwaki i zachowasz kolejnośd. Sprawdzaj zakres zmian wyłączając na chwilę Podgląd 7. Czwarta ważna uwaga! To wiadomośd dla użytkowników kompaktowych aparatów. Przy pewnych ustawieniach Preferencji 8, korekcję da się przeprowadzid również na plikach JPG oraz TIFF, jednak przy większych wartościach parametrów, będzie widoczne pogorszenie jakości obrazu. Ważne!: W przypadku zmian na plikach JPG, trzeba pamiętad, że zmiany dotyczą wyświetlania obrazu w programach obsługujących pliki XMP. A to oznacza, że korekcja na JPG u, zatwierdzona na koocu przyciskiem Gotowe, może nie byd widoczna na innym komputerze! Aby trwale zapisad zmiany, należy potraktowad zdjęcie JPG jako negatyw cyfrowy i po korekcji utworzyd z niego odbitkę przyciskiem Zapisz obraz. Wówczas możemy wysład ją znajomym, którzy zobaczą nasze zdjęcie z dokonaną korektą. Problem ten bierze się stąd, że program nie wprowadza zmian do samego pliku, który obrabiamy, a jedynie tworzy informację (w pliku XMP), o tym, jak wyświetlad to zdjęcie. Natomiast zapisanie odbitki generuje nowy, skorygowany plik obrazu. Ostatnia uwaga! Korekcję najlepiej jest przeprowadzad przy normalnym oświetleniu wokół komputera. Nieraz się przekonałem, że nocna obróbka przy biurkowej lampce, (kiedy oczy przyzwyczają się do mroku), daje zdjęcia, które w dzieo okazują się za ciemne. Czym jest RAW? RAW to cyfrowy zapis wszystkiego, co zostało utrwalone na matrycy podczas wykonywania zdjęcia. Nie wszystkie szczegóły daje się dostrzec na monitorze komputera, ale to nie znaczy, że nie istnieją. Taki negatyw składa się z dwóch plików. Sam plik RAW stanowi pełny zapis matrycy, a dołączony do niego plik XMP, jest zestawem parametrów tego obrazu. Korekcja ma na celu zmienid sposób wyświetlania obrazu, zapisany w pliku XMP, aby wydobyd słabo widoczne detale i maksymalnie zbliżyd nasze zdjęcie do rzeczywistości. Usuwamy przekłamania, aby pokazad prawdę nie odwrotnie. 6 To plik o tej samej nazwie co negatyw, ale z rozszerzeniem.xmp 7 Podgląd - narzędzie oznaczone w opisie numerem 10 na niebieskim tle (strona 6) 8 Okno Preferencji panelu Camera Raw oznaczone jest w opisie numerem 8 na niebieskim tle (strona 6) Strona 9

10 Warunek korzystania z korekty: to pliki RAW Aby w pełnym zakresie korzystad z możliwości korekcji w cyfrowej ciemni, należy w menu aparatu ustawid Jakośd zapisu zdjęd na RAW lub RAW i JPG. Zdecydowanie zmniejszy to ilośd zdjęd mieszczących się na karcie pamięci. Np. pliki RAW przy 10 cio milionowej matrycy, to 10 do 14 MB. Przy ustawieniu RAW i JPG, RAW-y są zapisywane najczęściej w rozdzielczości 240 ppi, a JPG-i służą jako ich podgląd, o rozdzielczości 72 ppi i mają tę samą nazwę. Pewne różnice podanych wartości zależą od marki i klasy aparatu. Do korekcji powinny trafid zdjęcia z niezbyt wielkimi błędami. Aby ustrzec się tych wielkich włącz w funkcjach aparatu tzw. Alarm prześwietleo na tylnym wyświetlaczu podgląd zdjęcia będzie migał w miejscach prześwietlonych. Jeśli są to większe obszary (nie tylko pojedyncze plamki), to znaczy, że trzeba ujęcie powtórzyd z mniejszym czasem lub większą przysłoną. Jednym słowem korygujesz wartośd ekspozycji (EV) o 1 lub 2 działki na minus, do uzyskania prawidłowo naświetlonego zdjęcia. Podczas pracy z aparatem, bardzo przydaje się histogram. Można go wywoład, jako informację o zdjęciu w ustawieniach aparatu. Z pewnością nie jest niezbędny, ale wykres histogramu okazuje się najbardziej wiarygodnym opisem zdjęcia. Wyświetlacz aparatu, jest po pierwsze, niewielkich rozmiarów, a po drugie jego jasnośd regulujemy zależnie od warunków i upodobao, nie jest więc bezstronny. Przy pomocy wyświetlacza, bardzo trudno ocenid poprawnośd naświetlenia zdjęcia w nocy, jak i w słoneczny dzieo, gdy pada na niego światło. życzę twórczej zabawy i wiele frajdy Jerzy Witek Sopot Strona 10

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Camera RAW 2015-01- 16 Spis treści Część VI Camera RAW... 2 Format zapisu RAW... 2 Praca z camerą RAW... 2 Otwieranie plików... 2 Interfejs programu... 5 Wywoływanie

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Część III kursu zawiera opis interfejsu edytora zdjęć w TRYBIE SZYBKIEJ EDYCJI 2014-12- 12 Spis treści Część III- Edytor zdjęć... 2 Tryb Szybka edycja... 2

Bardziej szczegółowo

Zmiana kolorowego obrazu na czarno biały

Zmiana kolorowego obrazu na czarno biały Zmiana kolorowego obrazu na czarno biały W większości aparatów cyfrowych istnieje możliwośd fotografowania w czerni i bieli. Nie polecam jednak używania tego trybu, ponieważ wtedy bezpowrotnie tracimy

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 W IV części kursu omówiony został tryb z asystą. 2014-12- 14 Spis treści Część IV- Edytor zdjęć... 2 Z asystą... 2 Interfejs programu... 2 Przegląd podstawowych

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Adobe Photoshop Lightroom Podstawy

Obsługa programu Adobe Photoshop Lightroom Podstawy Obsługa programu Adobe Photoshop Lightroom Podstawy Program Lightroom składa się z 5 modułów: 1- Library służy do zarządzania zdjęciami (ocenianie itp.) 2- Develop służy do obróbki zdjęd 3- Slideshow służy

Bardziej szczegółowo

PRACA Z PLIKAMI RAW W COREL PHOTO-PAINT X5 NA PRZYKŁADOWYM ZDJĘCIU

PRACA Z PLIKAMI RAW W COREL PHOTO-PAINT X5 NA PRZYKŁADOWYM ZDJĘCIU PRACA Z PLIKAMI RAW W COREL PHOTO-PAINT X5 NA PRZYKŁADOWYM ZDJĘCIU Nasz tutorial składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiłyśmy krótki opis narzędzi jaki oferuje Corel Draw Photo-Paint X5, natomiast

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 7 Rozdział 1. Podstawy pracy z programem 9

Spis treści. Wstęp 7 Rozdział 1. Podstawy pracy z programem 9 Spis treści Wstęp 7 Rozdział 1. Podstawy pracy z programem 9 Opis programu 9 Co nowego? 13 Instalacja programu 15 Uruchamianie 20 Okno programu 21 Podstawowe operacje na plikach 23 Otwieranie obrazu 23

Bardziej szczegółowo

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18 Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry Tak, jak każdy program graficzny GIMP posiada wbudowane narzędzia umożliwiające osiągnięcie różnego rodzaju efektów. Dostępne są one w menu edytowanego rysunku [filtry].

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z efektów soczewek

Korzystanie z efektów soczewek Korzystanie z efektów soczewek Witamy w programie Corel PHOTO-PAINT, wszechstronnym programie do edytowania obrazków w postaci map bitowych, który umożliwia retuszowanie istniejących już zdjęć oraz tworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Prześwietlenie

1. Wstęp. 2. Prześwietlenie walka z prześwietleniem Mała rozpiętość tonalna w jaśniejszych partiach obrazu to jedna z największych niedoskonałości fotografii cyfrowej. Jej efektem jest prześwietlenie i rozczarowanie fotografującego.

Bardziej szczegółowo

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Gimp Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Narzędzia do zaznaczania Lasso Różdżka Kadrowanie Efekty Efekt rozbitego szkła 1) Otwórz dowolne zdjęcie 2. Tworzymy nową, przezroczystą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE FUNKCJE APARATÓW

PODSTAWOWE FUNKCJE APARATÓW PODSTAWOWE FUNKCJE APARATÓW Aby robienie zdjęć stało się prostsze, producenci sprzętu fotograficznego wprowadzili do konstrukcji aparatów wiele przydatnych funkcji, pozwalających lepiej kontrolować proces

Bardziej szczegółowo

5.1. Światłem malowane

5.1. Światłem malowane https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/39232 5.1. Światłem malowane DOWIESZ SIĘ, JAK poprawić podstawowe parametry zdjęcia (jasność, kontrast, kolorystykę), skorygować niekorzystne krzywizny obrazu,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo

Dodatek B - Histogram

Dodatek B - Histogram Dodatek B - Histogram Histogram to nic innego, jak wykres pokazujący ile elementów od czarnego (od lewej) do białego (prawy koniec histogramu) zostało zarejestrowanych na zdjęciu. Może przedstawiać uśredniony

Bardziej szczegółowo

Komputerowa obróbka zdjęć. Komputerowa obróbka zdjęć

Komputerowa obróbka zdjęć. Komputerowa obróbka zdjęć Komputerowa obróbka zdjęć. Komputerowa obróbka zdjęć. Nawet najlepsi fotograficy czasami korzystają z komputera, aby poprawić drobne niedociągnięcia na swoich zdjęciach. Obecnie retusz fotografii to czynność

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia W tym dwiczeniu wykonamy ciekawą i nietypową ramkę do zdjęcia.

Bardziej szczegółowo

osiągnąd z zakładki zaznaczenie wybieramy powiększ obszar zaznaczenia

osiągnąd z zakładki zaznaczenie wybieramy powiększ obszar zaznaczenia 1. W pierwszej kolejności po wczytaniu zdjęcia do programu używając narzędzia stempla (klonowania) usuwamy wszystkie najgrubsze niedoskonałości; plamki, wypryski, zmarszczki, dziury po kolczykach. pomijamy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia grafiki komputerowej 30 h

Zajęcia grafiki komputerowej 30 h Zajęcia grafiki komputerowej 30 h Poniższe tematy do wyboru. Właściwa tematyka zajęć zostanie ustalona z uczestnikami zajęć GRAFIKA Klonowanie i korygowanie elementów obrazu Retusz portretów usuwanie znamion,

Bardziej szczegółowo

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender?

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0

Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0 Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0 Pobieranie i instalacja Pobierz program klikając w ikonę z menu po lewej na http://www.fotolabo.pl. Rozpocznie się pobieranie pliku fotolabo.zip [1,8 MB],

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia IX

Grafika komputerowa. Zajęcia IX Grafika komputerowa Zajęcia IX Ćwiczenie 1 Usuwanie efektu czerwonych oczu Celem ćwiczenia jest usunięcie efektu czerwonych oczu u osób występujących na zdjęciu tak, aby plik wynikowy wyglądał jak wzor_1.jpg

Bardziej szczegółowo

Operacja macro. czyli jak podpisać zdjęcie i zrobić miniaturę. Tworzymy nową akcję. Anna Góra. Zmiana dpi zdjęcia na 300 piks/cal.

Operacja macro. czyli jak podpisać zdjęcie i zrobić miniaturę. Tworzymy nową akcję. Anna Góra. Zmiana dpi zdjęcia na 300 piks/cal. Operacja macro czyli jak podpisać zdjęcie i zrobić miniaturę 29 września 2009 29 września 2009r. Tworzymy nową akcję 1. Otwieramy zdjęcie w Photoshopie. W palecie Operacje, po prawej stronie obszaru roboczego

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Gradient 2014-12- 27 Spis treści Gradient... 2 Opcje narzędzia... 2 Edytor gradientów... 8 Wypełnianie dokumentów i zaznaczeń gradientem... 12 Wykonał gladiatorx1

Bardziej szczegółowo

MS Office Picture Manager

MS Office Picture Manager MS Office Picture Manager Edycja obrazów cyfrowych Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12 Różdżka, szybkie zaznaczanie i zakres koloru

Ćwiczenie 12 Różdżka, szybkie zaznaczanie i zakres koloru Ćwiczenie 12 Różdżka, szybkie zaznaczanie i zakres koloru Różdżka 1. zaznacza wszystkie piksele o podobnym kolorze w zakresie Tolerancji ustalanej na pasku Opcji, 2. ma zastosowanie dla obszarów o dość

Bardziej szczegółowo

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e Rozpoczynamy prace w GIMP-e 1. Odpalamy program GIMP szukamy go albo na pulpicie albo w programach (ikonka programu widoczna w prawym górnym rogu). 2. Program uruchamia się na początku widzimy tzw. Pulpit

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Narzędzie rekompozycja 2015-01- 04 Spis treści Narzędzie rekompozycja... 2 Opcje narzędzia... 2 Przykłady zastosowania narzędzia... 3 Wykonał gladiatorx1 Strona

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Agnieszka Mazur i Magdalena Rabenda

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Agnieszka Mazur i Magdalena Rabenda Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Agnieszka Mazur i Magdalena Rabenda Polecenie Match Color (Dopasuj kolor) Znajdziemy je w: MENU>Image>Adjustments>Match Color (MENU>Obraz>Dopasuj>Dopasuj kolor)

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 15. Retusz twarzy i postaci. Jak skorygowad defekty i wygładzid twarz?

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 15. Retusz twarzy i postaci. Jak skorygowad defekty i wygładzid twarz? Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 15. Retusz twarzy i postaci Jak skorygowad defekty i wygładzid twarz? Jeśli na fotografii

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu Automatyczna animacja ruchu Celem ćwiczenia jest poznanie procesu tworzenia automatycznej animacji ruchu, która jest podstawą większości projektów we Flashu. Ze względu na swoją wszechstronność omawiana

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books)

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 3. Wybór produktu w zależności od formatu, ceny : 4. Po wyborze formatu przechodzimy do okna z wyborem szablonu.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie zdjęcia do publikacji w Internecie

Przygotowanie zdjęcia do publikacji w Internecie Przygotowanie zdjęcia do publikacji w Internecie Publikowanie zdjęć w Internecie jest coraz bardziej popularne. Bardzo wielu miłośników fotografii cyfrowej prowadzi autorskie fotoblogi lub korzysta z ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP wskazówki dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 20. Efekty specjalne w fotografii Kolorowy element na szarobiałym tle Otwieramy obraz w programie

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Wyostrzanie 2015-01- 15 Spis treści Wyostrzanie... 2 Maska wyostrzająca... 2 Wyostrzenie krawędzi... 7 Dopasuj ostrość... 9 Górnoprzepustowy... 12 Wykonał gladiatorx1

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po soczewkach

Przewodnik po soczewkach Przewodnik po soczewkach 1. Wchodzimy w program Corel Draw 11 następnie klikamy Plik /Nowy => Nowy Rysunek. Następnie wchodzi w Okno/Okno dokowane /Teczka podręczna/ Przeglądaj/i wybieramy plik w którym

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Obrazy High-Key W fotografiach high-key dominują jasne, delikatnie wyróżnione tony, a oświetlenie sceny jest miękkie.

Obrazy High-Key W fotografiach high-key dominują jasne, delikatnie wyróżnione tony, a oświetlenie sceny jest miękkie. Oryginalna wersja tekstu na stronie www.minoltaphotoworld.com Zone Matching - dopasowanie stref Na atmosferę, charakter i przesłanie zdjęcia znacząco wpływa rozkład jasnych i ciemnych obszarów w kolorystyce

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

Program Capture NX 2. Informacja o nowym produkcie Data światowej premiery: 3 czerwca 2008 r. www.europe-nikon.com

Program Capture NX 2. Informacja o nowym produkcie Data światowej premiery: 3 czerwca 2008 r. www.europe-nikon.com Program Capture NX 2 Informacja o nowym produkcie Data światowej premiery: 3 czerwca 2008 r. Główne cechy Program Capture NX 2 to przełomowa aktualizacja oprogramowania firmy Nikon do edycji zdjęć Capture

Bardziej szczegółowo

POZIOM DOŚWIADCZONY CZĘŚĆ III

POZIOM DOŚWIADCZONY CZĘŚĆ III POZIOM DOŚWIADCZONY CZĘŚĆ III Tworzenie własnych strategii W tej części poradnika chciałbym pokazad w jaki sposób powstają strategie do opcji binarnych i gdzie są zapisywane. Każdy kto posiada MetaTrader4

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy

Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Temat: Przekształcanie fotografii cyfrowej w grafikę

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

Metaliczny button z deseniem.

Metaliczny button z deseniem. Metaliczny button z deseniem. Tutorial w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz http://www.porady.wm

Bardziej szczegółowo

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki.

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki. I. Edycja filmu Windows Movie Maker Program Windows Movie Maker jest programem systemowym, dostarczanym razem z Windows i służy do tworzenia prezentacji multimedialnej zawierającej pliki graficzne, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2)

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zjazd 1 GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zaznaczenia Aby zacząć profesjonalnie rysować w programie GIMP należy opanować tematykę zaznaczeń. Zaznaczenia (inaczej maski) służą do zaznaczania obszarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do skanera 3D MF:

Instrukcja do skanera 3D MF: Instrukcja do skanera 3D MF: Jak używać skanera: Skaner został zaprojektowany aby można go było używać w różnie naświetlonych pomieszczeniach. Jeśli planujesz skanowanie na zewnątrz, należy pamiętać, że

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Maski warstw 2015-01- 08 Spis treści Maski warstw... 2 Dodawanie masek... 3 Usuwanie masek... 4 Maski w praktyce... 6 Wykonał gladiatorx1 Strona 1 Maski warstw

Bardziej szczegółowo

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki?

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki? Instrukcja tworzenia mapy z rozmieszczeniem stanowisk ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) Aby utworzyd mapę z rozmieszczeniem punktów trzeba posiadad konto e-mail w serwisie Google albo zainstalowad na

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu?

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Po zainstalowaniu DigitLabu na komputerze otrzymujemy pakiet programów niezbędnych do przygotowania cyfrowych wersji obiektów tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej Projekt współfinansowany ze środków budŝetu państwa i Europejskiego Fundusz Społecznego Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej GIMP - Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Retusz i kolorowanie starej fotografii

Retusz i kolorowanie starej fotografii Retusz i kolorowanie starej fotografii Otwieramy starą fotografię. Powielamy warstwę tła. Klikamy na nazwie warstwy prawym przyciskiem myszki i z menu wybieramy Powiel warstwę (Duplicate Layer) lub używamy

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Po co obrabiamy zdjęcia Poprawa jasności, kontrastu, kolorów itp. Zdjęcie wykonano w niesprzyjających warunkach (złe

Bardziej szczegółowo

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 Ekran informacji Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 Wizjer 1. Tryb fotografowania zmieniamy pokrętłem trybu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do zdjęć. Instrukcja krok po kroku umieszczania zdjęd na aukcji bez ograniczeo. MD-future. md-future@o2.pl

Instrukcja do zdjęć. Instrukcja krok po kroku umieszczania zdjęd na aukcji bez ograniczeo. MD-future. md-future@o2.pl Instrukcja do zdjęć 2011 Instrukcja krok po kroku umieszczania zdjęd na aukcji bez ograniczeo. md-future@o2.pl Spis treści Krok 1. Dopasowanie rozmiaru zdjęcia do standardów.... 3 Krok 2. Wstawianie zdjęcia

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia 7

Grafika komputerowa. Zajęcia 7 Grafika komputerowa Zajęcia 7 Wygląd okna aplikacji programu Corel PhotoPaint Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Tworzenie nowego obrazka Wybór trybu kolorów Określenie

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie kolorem lub deseniem

Wypełnianie kolorem lub deseniem Wypełnianie kolorem lub deseniem Gdy narysujesz nowy obiekt, to zostaną mu nadane domyślne kolory wypełnienia, konturu, itp. Oczywiście wszystkie te parametry (i wiele innych) możesz dowolnie modyfikować.

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno timeline wykorzystywane do tworzenia animacji.

Rysunek 1: Okno timeline wykorzystywane do tworzenia animacji. Ćwiczenie 5 - Tworzenie animacji Podczas tworzenia prostej animacji wykorzystywać będziemy okno Timeline domyślnie ustawione na dole okna Blendera (Rys. 1). Proces tworzenia animacji polega na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

oraz kilka uwag o cyfrowej rejestracji obrazów

oraz kilka uwag o cyfrowej rejestracji obrazów oraz kilka uwag o cyfrowej rejestracji obrazów Matryca CCD i filtry Bayera Matryca CCD i filtry Bayera Demozaikowanie Metody demozaikowania Tradycyjne metody interpolacyjne (nienajlepsze efekty) Variable

Bardziej szczegółowo

Łukasz Gawłowski II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie

Łukasz Gawłowski II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie Logo designed by Armella Leung, www.armella.fr.to Łukasz Gawłowski II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie Instrukcja złożenia oraz obróbki zdjęć astronomicznych zapisanych w trzech

Bardziej szczegółowo

GIMP GNU Image Manipulation Program. Narzędzia Informatyki

GIMP GNU Image Manipulation Program. Narzędzia Informatyki GIMP GNU Image Manipulation Program Narzędzia Informatyki GIMP Darmowy program do edycji grafiki rastrowej" Rozwijany od 1995 r." Alternatywa dla Adobe Photoshop" Obsługuje tylko 8 bitów na kanał" Wersje

Bardziej szczegółowo

1. korekta ekspozycji - deska ratunku gdy z jasnością zdjęcia coś nie tak. 2. kompakt czy lustrzanka - pozornie trudny wybór. 3.

1. korekta ekspozycji - deska ratunku gdy z jasnością zdjęcia coś nie tak. 2. kompakt czy lustrzanka - pozornie trudny wybór. 3. 1. korekta ekspozycji - deska ratunku gdy z jasnością zdjęcia coś nie tak. 2. kompakt czy lustrzanka - pozornie trudny wybór. 3. poruszenie najczęstszą przyczyną nieostrości na amatorskiej fotografii -

Bardziej szczegółowo

Animacje cz. 2. Rysujemy koło zębate

Animacje cz. 2. Rysujemy koło zębate Animacje cz. 2 1. Do wykonania poniższej animacji będziemy potrzebować dodatkowego desenia. Znajduje się on w folderze z instrukcją, żeby program Gimp mógł z niego skorzystać musimy wskazać mu ścieżkę

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Wprowadzenie Po co obrabiamy zdjęcia Obrazy wektorowe i rastrowe Wielkość i rozdzielczość obrazu Formaty graficzne

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Zadanie egzaminacyjne 1 i 2 Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem barwnego zdjęcia katalogowego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ZDJĘĆ DO

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ZDJĘĆ DO INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ZDJĘĆ DO ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ: 1.PODSTAWOWE INFORMACJE Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej musi spełniać warunki zbliżone do tych co zdjęcie do

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Interfejs graficzny programu

Photoshop. Interfejs graficzny programu Photoshop Interfejs graficzny programu Wykład 2 Autor: Elżbieta Fedko O czym będziemy mówić? Co to jest Interfejs graficzny (budowa programu)? Charakterystyka podstawowych elementów interfejsu Rola elementów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

JAK ZAPROJEKTOWAĆ WYGLĄD STRONY INTERNETOWEJ W KREATORZE CLICK WEB?

JAK ZAPROJEKTOWAĆ WYGLĄD STRONY INTERNETOWEJ W KREATORZE CLICK WEB? JAK ZAPROJEKTOWAĆ WYGLĄD STRONY INTERNETOWEJ W KREATORZE CLICK WEB? Czy można zbudować atrakcyjną stronę WWW w czasie krótkiej przerwy na kawę? W kreatorze Click Web zrobisz to bez trudu. Wystarczy, że

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa... 9

Fotografia cyfrowa... 9 Fotografia cyfrowa... 9 Zanim zaczniemy... 10 O czym nie wolno zapomnieć... 10 Kalibracja systemu... 10 Zapisywanie zdjęć, kopia zapasowa... 11 MoŜliwości i ograniczenia fotografii cyfrowej... 12 Zakres

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie.

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie. Tworzenie grafiki Jest wiele oprogramowania służącego tworzeniu grafiki. Wiele z nich daje tylko podstawowe możliwości (np. Paint). Są też programy o rozbudowanych możliwościach przeznaczone do robienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. (na podstawie Zeszytu tematycznego Zajęcia fotograficzne wyd.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. (na podstawie Zeszytu tematycznego Zajęcia fotograficzne wyd. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH (na podstawie Zeszytu tematycznego Zajęcia fotograficzne wyd. Operon) Wymagania na poszczególne stopnie szkolne - zajęcia techniczne fotograficzne

Bardziej szczegółowo

Podstawy Kolorymetrii

Podstawy Kolorymetrii Podstawy Kolorymetrii USTAWIENIA KOLORÓW KAMIL MĘCIK BARTOSZ NITECKI USTAWIENIA KOLORÓW ADOBE PHOTOSHOP OMAWIANE ZAGADNIENIA: NARZĘDZIE COLOR SETTINGS (USTAWIENIA KOLORÓW) KOREKCJA BARW PROFILE KOLORÓW

Bardziej szczegółowo

Dostosowuje wygląd kolorów na wydruku. Uwagi:

Dostosowuje wygląd kolorów na wydruku. Uwagi: Strona 1 z 7 Jakość koloru Wskazówki dotyczące jakości kolorów informują o sposobach wykorzystania funkcji drukarki w celu zmiany ustawień wydruków kolorowych i dostosowania ich według potrzeby. Menu jakości

Bardziej szczegółowo

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20 Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6 Tworzenie diagramów w arkuszu Excel nie jest sprawą skomplikowaną. Najbardziej czasochłonne jest przygotowanie danych. Utworzymy następujący diagram (wszystko

Bardziej szczegółowo

JAK ZAMÓWIĆ ZDJĘCIA PRZEZ PROGRAM FOTOSENDER? 1. POBIERANIE I INSTALACJA PROGRAMU FOTOSENDER

JAK ZAMÓWIĆ ZDJĘCIA PRZEZ PROGRAM FOTOSENDER? 1. POBIERANIE I INSTALACJA PROGRAMU FOTOSENDER Foto Nowak Studio Nowe Brzesko, ul. Lubelska 42, 32-120 Nowe Brzesko Tel.: 12 385 24 58, Tel.: 601 95 38 32, e-mail: fotonowak@poczta.fm Foto Nowak Studio Proszowice, ul. 3 Maja 89, 32-100 Proszowice Tel.:

Bardziej szczegółowo

Jak zmienić ustawienia cookies?

Jak zmienić ustawienia cookies? Jak zmienić ustawienia cookies? Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek używanych przez nas może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Jak stworzyd krzywe do symulacji NIBP ( O Curve ) dla Rigel BP-SIM i UNI-SIM.

Tytuł: Jak stworzyd krzywe do symulacji NIBP ( O Curve ) dla Rigel BP-SIM i UNI-SIM. Nota aplikacyjna: 0022 Tytuł: Jak stworzyd krzywe do symulacji NIBP ( O Curve ) dla Rigel BP-SIM i UNI-SIM. Wstęp Producenci kardiomonitorów korzystają z nieznacznie innych algorytmów pomiaru ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Simp-Q. Porady i wskazówki

Simp-Q. Porady i wskazówki Simp-Q Porady i wskazówki ROZWÓJ ZESTAWÓW BEZCIENIOWYCH Pierwsza generacja Najnowsza generacja Profesjonalne studio idealne dla zawodowych fotografów. Zestawy bezcieniowe Simp-Q to rewolucyjne i kompletne

Bardziej szczegółowo