ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ"

Transkrypt

1 ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ Grafika komputerowa, ajogóliej ujmując, dotyczy tworzeia obrazów za pomocą komputera. Jest to rozległa i dyamiczie rozwijająca się dziedzia. Zajmują się ią zarówo artyści plastycy (zob. rysuek obok), jak i osoby przygotowujące ilustracje do różych publikacji. Do pracy z grafiką służą róże programy, iektóre są Wam zapewe zae. W tym rozdziale odwołujemy się do programu Pait Ryszard Horowitz, Magiczy królik (który zajduje się w Akcesoriach systemu Widows), programu Photo Editor (który jest składikiem pakietu Office) oraz do programów Gimp i Irfa View, które są programami typu freeware moża je pobrać z Iteretu lub zaistalować z folderu Programy Edytory grafiki Do tworzeia obrazów za pomocą komputera używa się programów azywaych edytorami grafiki. W edytorach tych mamy a ogół do dyspozycji astępujące grupy operacji: 1. Rysowaie odręcze azwy operacji w tej grupie często awiązują do azw przyborów zaych z życia (ołówek, pędzel, aerograf); umożliwiają oe rysowaie za pomocą myszy a ekraie w podoby sposób, jak czyimy to a kartce papieru. 2. Umieszczaie gotowych elemetów w tej grupie zajdują się operacje, które umożliwiają precyzyje tworzeie różych figur geometryczych, gotowych kształtów (p. strzałek, apisów) oraz wstawiaie rysuków (tzw. clipartów) z galerii dostępej w komputerze. 3. Przekształcaie rysuków lub ich fragmetów w tej grupie zajdują się operacje związae z powielaiem, przeoszeiem, deformowaiem i przekształcaiem fragmetów rysuku. 4. Zmiaa kolorów operacje związae z wyborem, defiiowaiem barw i adawaiem fragmetom rysuku odpowiedich kolorów. 81

2 Rysuek 5.1. Oko defiiowaia kolorów w edytorze Gimp Tworzeie obrazów barwych a ekraie moitora (lub telewizora) polega a mieszaiu ze sobą trzech barw: czerwoej, zieloej i iebieskiej. Zmieiając asyceie tych barw, uzyskuje się pozostałe kolory. Techika ta jest zaa pod azwą RGB. Skrót te pochodzi od agielskich słów Red, Gree, Blue. Nowe kolory moża także określać, podając barwę, jej asyceie i jaskrawość. Te sposób defiiowaia kolorów azywamy HSL(B) od agielskich słów Hue (barwa), Saturatio (asyceie), Lightess (Brightess) (jaskrawość). Zmiaa jaskrawości odpowiada dodawaiu czeri dla uzyskaia iego odcieia. u åwiczeie 5.1. Zdefiiuj owy, iestadardowy kolor w dostępym Ci edytorze grafiki (p. w edytorze Pait, wybierając poleceie Opcje Edytuj kolory Defiiuj kolory iestadardowe). Zobacz, jak wykoać to samo poleceie w edytorze Gimp (zob. rys. 5.1 oraz 5.3). Odczytaj liczby odpowiadające barwom: czerwoej, zieloej i iebieskiej oraz liczby związae z barwą, jej asyceiem i jaskrawością dla Twojego koloru. Odczytaj, jakie wartości są związae z kolorem białym lub czarym? Ilustracja przezaczoa do druku w kolorze, przygotowaa za pomocą komputera, jest pamiętaa w jeszcze iym stadardzie defiiowaia kolorów, azywaym CMYK. Skrót te składa się z pierwszych liter agielskich słów Cya, Mageta, Yellow, Key, czyli błękity, purpurowy, żółty i klucz (kolorem kluczowym jest czary). Proces druku barwego polega a odpowiedim ałożeiu wymieioych kolorów w celu otrzymaia pozostałych barw i odciei. Profesjoale edytory grafiki (p. Photoshop lub Corel Draw) umożliwiają wykoaie separacji barwej, czyli zapamiętaie obrazu w taki sposób, aby moża było uzyskać każdy z wymieioych czterech kolorów potrzebych do druku barwego a osobej kliszy. Przygotowaie kliszy odbywa się za pośredictwem urządzeia zwaego aświetlarką. Następie klisze są wykorzystywae w procesie wykoywaia blach dla maszyy drukarskiej, za pomocą której odbywa się drukowaie Grafika rastrowa i wektorowa Powtórka 5.1. Wykoaj kompozycję przedstawioą a rys. 5.3 za pomocą programu Pait. Wykorzystaj zawartość pliku Motyw.bmp z folderu Grafika. Zapisz, jakie operacje ależało po kolei wykoać. 82

3 Najprostszym rodzajem edytora grafiki jest edytor zway malarzem, w którym obraz powstaje przez odpowiedie zabarwieie poszczególych puktów (pikseli) a ekraie. Obraz te jest pamiętay w postaci bitmapy, czyli zbioru pikseli. Tak powstaje grafika zwaa grafiką rastrową. W edytorach grafiki rastrowej edycja jest możliwa a poziomie pojedyczych pikseli, ewetualie ich grup, p. moża zmieić kolor jedokolorowego obszaru otoczoego iym kolorem. Edytory tego typu są rówież wykorzystywae do korekcji zdjęć, zapamiętaych w postaci bitmapy. Zazaczaie (maskowaie) fragmetów rysuku to czyość, polegająca a wyodrębieiu fragmetu rysuku, którego dotyczyć ma edycja, p. operacja kopiowaia, przekształcaia, powiększaia, zmiay kolorów. Dzięki temu moża łatwo tworzyć p. kompozycje symetrycze czy z powtarzających się motywów (zob. rys. 5.3). Zazwyczaj moża zazaczyć regulary (p. prostokąty) obszar lub obszar o dowolym kształcie (zob. rys. 5.2). Niektóre edytory mają jeszcze ie możliwości zazaczaia fragmetu rysuku (zob. opis do rys. 5.3). Aby poddać edycji fragmet rysuku, ależy go zazaczyć i wtedy jest możliwa zmiaa p. wielkości i położeia zazaczoego obszaru. Przy powiększaiu bitmapy ie zwiększa się liczba puktów, tworzących obraz powiększaie puktów obrazu powoduje utratę ostrości i efekt schodkowaia. Nowsze edytory grafiki, p. program Gimp, umożliwiają automatycze wygładzaie krawędzi przy skalowaiu. Iy rodzaj edytorów to edytory grafiki wektorowej. W edytorach tych poszczególe fragmet rysuku, tworzoe w trybie rysowaia odręczego jak i z gotowych elemetów, są pamiętae za pomocą wzorów matematyczych. Każdy fragmet rysuku jest osobym obiektem (wektorem). Dzięki temu moża wrócić w dowolym momecie do edytowaia obiektu (zmiay koloru, wielkości oraz położeia). Moża rówież zmieiać sposób i kolejość akładaia obiektów a siebie oraz grupować je w jede obiekt. ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ Zazaczaie (maskowaie) fragmetów rysuku. Maska prostokąta Maska o dowolym kształcie Tło przezroczyste dla zazaczoego fragmetu Rysuek 5.2. Narzędzia do maskowaia w ofercie edytora Pait PAMI TAJ Aby po àczyç obiekty graficze w grup, ale y wybraç wskaêik (zob. rys. 5.4) i zazaczyç je, ciàgàc mysz z wciêi tym przyciskiem lub wskazaç je myszà, trzymajàc wciêi ty klawisz Shift. Powtórka 5.2. Grupowaie kilku obiektów graficzych umożliwia jedoczese wykoywaie operacji a wszystkich obiektach z grupy. Przećwicz operacje grupowaia i rozgrupowaia oraz operowaia obiektami a kompozycji z rys. 5.4 zapisaej w pliku Logo.doc w folderze Grafika. àczeie w grup obiektów graficzych. 83

4 Zazaczaie obszaru o jedakowym kolorze Zazaczaie obszaru o kształcie prostokąta i elipsy Przesuwaie warstw i zazaczoych obszarów Dwukrotie klikij, aby zdefiiować owy kolor Klikij prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do iych opcji oferty programu Rysuek 5.3. Główe oko edytora Gimp i oko z rysukiem zapisaym w pliku Witamy.xcf Wskaźik do zazaczaia obiektów, które mają być połączoe w grupę Rysuek 5.4. Grupowaie i ustalaie kolejości akładaia obiektów graficzych w edytorze Word 84

5 Ilustracje, tworzoe w edytorach grafiki wektorowej, są zapisywae w specjalych formatach, które uwzględiają pamiętaie obiektów, składających się a obraz. Obrazy te moża zapisać rówież jako bitmapy, ale wówczas traci się iformacje o obiektach składających się a rysuek. Bitmapa odczytaa (wstawioa, wklejoa) w edytorze grafiki wektorowej jest traktowaa jak obiekt, ale ie jest oa pamiętaa za pomocą wzorów matematyczych. Podlega atomiast zmiaom rozmiaru i położeia. Tylko iektóre edytory grafiki wektorowej umożliwiają przekształceie bitmapy w obiekt wektorowy (p. z programem Corel Draw jest stowarzyszoy program Corel Trace, który umożliwia wykoaie tej operacji). Nowsze edytory grafiki są wyposażoe w mechaizm tworzeia warstw, ułatwiający pracę ad fragmetami obrazów. Warstwy moża porówać do arkuszy przezroczystej folii, a których są umieszczoe róże elemety. Elemet z wyższej warstwy może przesłoić to, co jest a iższej. Warstwy pozwalają odseparować od siebie fragmety rysuku i ułatwiają ich edycję. Aby iformacje o warstwach i ich zawartości zostały zachowae, ależy zapamiętać plik w formacie charakterystyczym dla daego programu (p. w programie Gimp z rozszerzeiem xcf). ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ PAMI TAJ W edytorze Gimp podwóje kliki cie a ikoie wybraego arz dzia (zob. rys. 5.5) powoduje otwarcie oka wyboru opcji tego arz dzia, atomiast kliki cie prawym przyciskiem myszy w obszarze obrazu udost pia mo liwoêci oferty, iewidocze w g ówym okie programu. W te sposób docieramy do poleceƒ, p. Plik Zapisz jako lub Edycja Cofij. Program Gimp jest rozwijay i rozpowszechiay a zasadzie GNU Geeral Public Licese. Możesz zapozać się ze szczegółami tej formy licecji, zajglądając a stroę W folderze Programy oraz a stroie zajduje się program Gimp w wersji polskojęzyczej. Na wymieioej stroie lub w folderze Grafika\GIMP-opis moża zaleźć opis fukcji programu Gimp w języku polskim. u åwiczeie 5.2. W programie Gimp otwórz plik Witamy.xcf, zajdujący się w folderze Grafika. Zaobserwuj w okie, dotyczącym warstw (zob. rys. 5.5), jakie fragmety rysuku zostały rozmieszczoe a poszczególych warstwach. Wybierz jedą z warstw (klikając a jej azwie) i spróbuj zmieić kolor elemetów rysuku lub przesuąć warstwę względem pozostałych. u åwiczeie 5.3. Wykoaj rysuek w edytorze Gimp według przepisu: wybierz Plik Nowy, zazacz Typ wype ieia Bia e, utwórz ową, przezroczystą warstwę (zob. rys. 5.5) i zazacz a iej obszar o kształcie okręgu, ustal bieżący kolor jako brązowy, a kolor tła jako żółty astępie, ciągąc mysz z wciśiętym lewym przyciskiem, wypełij zazaczoy obszar gradietem (czyli płyym przejściem między wybraymi kolorami), 85

6 utwórz koleją przezroczystą warstwę i umieść a iej pierwszą literę swojego imieia w kolorze brązowym, powtórz poprzedią operację dla kolejych liter imieia. Efekt końcowy powiie przypomiać ostati obrazek z rys Zauważ, że dzięki umieszczeiu liter a osobych warstwach możesz modyfikować ich rozmiar oraz położeie względem siebie. Możesz rówież ukryć wybrae warstwy (zob. rys. 5.5), co pozwoli Ci szybko uzyskać każdy z obrazków z rys Zapisz efekt pracy w pliku z rozszerzeiem xcf. Wstawiaie tekstu Wypełieie gradietem Klikij, aby ukryć warstwę Utwórz ową warstwę Kolor tła Bieżący kolor Narzędzie do skalowaia i obracaia oraz jego opcje Nazwa warstwy Aby zobaczyć to oko, wybierz Plik Oka dialogowe Warstwy, kaa y i Êcie ki Rysuek 5.5. Oko warstw oraz wybór opcji arzędzia w edytorze Gimp 5.3. Formaty plików graficzych Ilustracje mogą być pamiętae jako pliki graficze o różych formatach. Moża wyróżić formaty służące do pamiętaia bitmap, akceptowae przez większość edytorów grafiki, oraz formaty związae z kokretym programem. Te ostatie są typowe dla edytorów grafiki wektorowej, gdyż ie ma jedego uiwersalego formatu pamiętaia tego rodzaju grafiki. Wykazy ajpopulariejszych formatów (typów) plików, służących do zapisu bitmap i obrazów grafiki wektorowej zajdują się w tabelach 5.1 i 5.2. Często zajdujemy się w sytuacji, gdy ależy zmieić format, w jakim jest pamiętay obraz. Moża tego dokoać w każdym edytorze grafiki, który 86

7 akceptuje format pliku, którym dyspoujemy i ma możliwość zapisaia obrazu w pliku o pożądaym przez as formacie. Nazwa pliku Rozszerzeie Opis bitmapa stadardowy format w środowisku Widows, wielkość bmp pliku zależy m.i. od liczby pamiętaych kolorów GIF (ag. Graphic gif plik, w którym liczba pamiętaych kolorów Iterchage Format) ie przekracza 256 JPEG (ag. Joit plik, w którym w zależości od wyboru stopia kompresji, Photographic Experts jpg moża uzyskać dużą oszczędość pamięci, ale traci się Group) a jakości obrazu TIFF (ag. Tagged Image File Format) Tabela 5.1. Formaty bitmap i rozszerzeia azw plików tif format pliku stosoway dla materiałów, przezaczoych do druku, moża w im uzyskać bezstratą kompresję do 40% orygialej wielkości pliku Nazwa programu edytor grafiki wektorowej Corel Draw cliparty w pakiecie Office stadard pamiętaia grafiki wektorowej w środowisku Widows edytor grafiki wektorowej Micrograpx Widows Draw edytor grafiki Gimp aimacje w Edytorze Obrazów programu Komeiusz Logo Rozszerzeie cdr wmf drw xcf lgw Tabela 5.2. Formaty plików związae z różymi programami W komputerze gromadzimy zdjęcia wykoae za pomocą aparatu cyfrowego lub zeskaowae wprost z egatywu. Usługa skaowaia filmu i zapisywaia zdjęć w postaci plików graficzych (p. a płycie CD) jest coraz populariejsza w zakładach fotograficzych. Pliki graficze, a przykład zdjęcia związae z jakimś wydarzeiem lub ilustracje przygotowae do jakiegoś opracowaia, powiiśmy gromadzić w jedym folderze. Pliki te mogą być w różych formatach graficzych. Jeżeli chcemy je sprawie i szybko przeglądać, to możemy skorzystać ze specjalych przeglądarek plików graficzych, które umożliwiają rówież zmiaę formatu pliku. Takim programem jest IrfaView bezpłaty program dostępy pod adresem (stroa autora programu) oraz w folderze Programy. W programie tym możemy m.i. zmieić lub ujedolicić formaty zgromadzoych plików graficzych. 87

8 u åwiczeie 5.4. Zaistaluj program IrfaView i zmień wersję z języka agielskiego a polski (poleceie Optios Chage laguage). Otwórz plik Kwiaty.bmp, umieszczoy w folderze Grafika. Zapisz astępie te plik jako Kwiaty1.jpg, Kwiaty2.jpg, Kwiaty.gif, Kwiaty.tif w swoim folderze. Pliki z rozszerzeiem jpg utwórz z zastosowaiem maksymalej i miimalej kompresji. Porówaj wielkości tych plików między sobą oraz z plikiem orygialym. Otwórz wszystkie te pliki w osobych okach w wybraym programie (IrfaView, Gimp lub Photo Editor) i porówaj ich jakość. Czy i w których plikach zaobserwowałeś utratę jakości zdjęcia? Zmiaa formatu pliku graficzego. Polecamy prezetację Reprezetacja.htm, która zajduje się w folderze Prezetacje, w której omówioo i zilustrowao własości różych formatów, służących do zapisywaia obrazów, tekstów, dźwięków i aimacji. Bitmapy mogą być pamiętae zarówo w postaci ieskompresowaej (p. plik z rozszerzeiem bmp), jak i z wykorzystaiem rozmaitych metod kompresji. Kompresja pliku może odbywać się bez utraty iformacji o poszczególych pikselach, to zaczy plik przed skompresowaiem i po skompresowaiu zawiera te same iformacje. Metody kompresji mogą rówież prowadzić do utraty części iformacji i wtedy ilustracja traci a jakości. Ilustracje a stroach WWW są przechowywae w plikach z rozszerzeiami jpg i gif, gdyż w takim formacie zajmują iewiele miejsca i są akceptowae przez wszystkie przeglądarki iteretowe. u åwiczeie 5.5. Wybierz poleceie Plik Przetwarzaie wsadowe w programie IrfaView. Wśród plików źródłowych (okieko Pliki) umieść wszystkie pliki z rozszerzeiem bmp z folderu Grafika. Zamień je a pliki z rozszerzeiem gif, wybierając odpowiedi format w okieku Przetwarzaj a. Wskaż folder docelowy (Katalog docelowy) i aciśij przycisk Start. Sprawdź, że w tym samym okie możesz wybrać operację zmiay azw plików (Zmieƒ azwy plików). Wykorzystaj ją do adaia plikom, zapisaym w formacie GIF azw Rys 1, Rys 2, Rys 3... Program Mój komputer, składik systemu operacyjego Widows, ma wbudowaą fukcję umożliwiającą podgląd Przeglàdaie plików miiatury obrazu zapisaego w pliku graficzym (warukiem jest, aby foldery były wyświetlae jako stroy sieci graficzych. Web, zob. rozdz. 3). Miiaturę tę możemy obejrzeć po wskazaiu azwy pliku za pomocą myszy. Rówież w programie IrfaView moża przeglądać cały folder plików w postaci miiatur zdjęć i w miarę potrzeby powiększać je do rzeczywistych rozmiarów. W tym celu ależy wybrać poleceie Plik Miiatury. W programie IrfaView moża rówież utworzyć pokaz zdjęć (obrazów) w postaci slajdów (poleceie Plik Przeglàd slajdów). 88

9 u åwiczeie 5.6. W programie IrfaView przejrzyj folder Grafika\Zdj cia, używając poleceia Plik Miiatury. Utwórz pokaz slajdów z wybraych zdjęć Cyfrowy aparat fotograficzy i skaer Aby moża było obejrzeć zdjęcie a ekraie moitora, ależy je zapisać w postaci pliku, zawierającego iformacje o tworzących obraz pikselach. Plik taki może być utworzoy za pomocą cyfrowego aparatu fotograficzego lub skaera. Zarówo skaer, jak i aparat cyfrowy działają z pewą rozdzielczością. W obu przypadkach jakość uzyskaego obrazu zależy od parametrów techiczych tych urządzeń. Poadto przy skaowaiu fotografii duże zaczeie ma jakość odbitki a papierze. Cyfrowy aparat fotograficzy jest wyposażoy w wymieą pamięć, w której są zapisywae zdjęcia. Liczba zapamiętaych zdjęć zależy od rozdzielczości (jakości), w jakiej zostały zrobioe zdjęcia, oraz pojemości użytej pamięci. Zdjęcie moża a ogół obejrzeć a ekraie LCD, umieszczoym w obudowie aparatu. Moża usuąć z pamięci wykoae zdjęcia i w ich miejsce wykoać astępe. Po wypełieiu pamięci, moża ją wymieić a astępą lub przekopiować zdjęcia do komputera, za pośredictwem odpowiediego złącza i oprogramowaia. Oprogramowaie dołączoe do aparatu cyfrowego umożliwia kopiowaie zdjęć z pamięci aparatu do pamięci komputera, wstępą edycję zdjęć oraz zapisaie ich w postaci plików a dysku komputera. Każdy model skaera jest rówież wyposażoy w program, który umożliwia zaistalowaie tego urządzeia a komputerze oraz korzystaie z iego. Programy, obsługujące skaery różią się zaczie między sobą, ale moża podać pewe ich wspóle cechy, a które warto zwrócić uwagę. Na rysuku 5.6 jest przedstawioe oko programu do obsługi skaera. Na tym przykładzie wskażemy podstawowe możliwości programów tego typu. Skaowaie zdj ç i obrazów. Przystępując do skaowaia, powiiśmy określić, z jaką rozdzielczością chcemy skaować, oraz ile kolorów ależy uwzględić (może tylko dwa, jeśli skaoway obraz będzie drukoway a drukarce laserowej w wersji czaro- -białej). Większość programów oferuje możliwość wykoaia podglądu skaowaego obrazu (Preview) i zazaczeia obszaru, który ma podlegać skaowaiu. Zazaczeie obszaru polega a otoczeiu za pomocą myszy wybraego fragmetu prostokątem. Niektóre programy umożliwiają poadto, już przy skaowaiu, podjęcie decyzji, czy powiększyć (pomiejszyć) orygialy obraz oraz skorygować jego jasość, kotrast, asyceie kolorów. Dopiero po wykoaiu tych wszystkich czyości przystępujemy do właściwego skaowaia (Sca). Zazwyczaj w okie programu uzyskamy iformacje o szacowaej wielkości pliku, w którym zostaie zapisay skaoway obraz. 89

10 Wielkość ta odpowiada wielkości ieskompresowaej bitmapy. Ostatecza wielkość pliku zależy od formatu, w jakim zapiszemy plik, i zastosowaej kompresji. Program, służący do obsługi skaera, działa jako iezależy program lub współpracuje z edytorem grafiki, za pośredictwem którego odbywa się zapis pliku. Decydujemy o tym podczas istalacji programu (zob. rozdz. 3). Liczba kolorów Rozdzielczość Skalowaie obrazu Zazaczeie obszaru skaowaia Kotrast Jasość Przewidywaa wielkość pliku Rysuek 5.6. Oko przykładowego programu do obsługi skaera u åwiczeie 5.7. Skaer wraz z drukarką moża wykorzystać w charakterze kserokopiarki. Zeskauj, p. stroę otatek ze swojego zeszytu i wydrukuj ją. Sprawdź, czy Twój program obsługi skaera jest wyposażoy w fukcję kopiarki (wówczas obraz wprost z urządzeia skaującego jest wysyłay a drukarkę), czy też ależy wykoać operację drukowaia z poziomu edytora grafiki. PAMI TAJ Skauj z du ych orygia ów, dla jakoêci obrazu lepiej go pomiejszyç i powi kszaç. Dobierz rozdzielczoêç skaowaia w zale oêci od wielkoêci pliku, który chcesz uzyskaç i przezaczeia skaowaej ilustracji. Posługiwaie się skaerem wymaga zapozaia się z dołączoym do iego oprogramowaiem, a umiejęte wykorzystaie możliwości oprogramowaia ieco wiedzy i doświadczeia. Warto zapamiętać ogóle zasady podae w ramce PAMI TAJ obok. Dla obrazów, które mają być oglądae a ekraie moitora (p. a stroie WWW) wystarczy rozdzielczość między 72 a 100 dpi. Dla materiałów drukowaych warto przyjąć rozdzielczość między 150 a 300 dpi. Drukarka laserowa 90

11 lub atrametowa drukuje obraz w rozdzielczości co ajmiej 300 dpi (lub więcej), ale asz arząd wzroku ie dostrzeże różicy, jeśli rozdzielczość ilustracji będzie ieco miejsza. Wyższe rozdzielczości wymagae są dla ilustracji przezaczoych do druku wysokiej jakości lub małych orygiałów, które muszą być wielokrotie powiększoe Skaowaie tekstu Istieje możliwość skaowaia tekstu pisaego odręczie lub wydrukowaego. Powstaje wówczas plik graficzy zawierający obraz tekstu. W przypadku tekstu drukowae- Skaowaie tekstu. go moża skorzystać z programu kowersji zwaego OCR (ag. Optical Character Recogitio optycze rozpozawaie zaków) i przetworzyć plik graficzy a plik tekstowy. W te sposób ie musimy przepisywać drukowaego tekstu, p. maszyopisu, którego ie mamy w pliku, aby wprowadzić go do komputera i poddać edycji. Coraz częściej program OCR jest dołączoy do oprogramowaia skaera. u åwiczeie 5.8. Zeskauj stroę A4 maszyopisu i utwórz plik tekstowy za pomocą dołączoego do Twojego skaera programu OCR Korekcja zdj ç praca z bitmapami Powtórka 5.3. Zrzut ekrau populare określeie operacji przeiesieia obrazu z ekrau moitora do schowka, a astępie wklejeie go w edytorze grafiki lub tekstu. Operacja ta jest wykoywaa przez aciśięcie klawisza PritScree (lub kombiacji klawiszy Alt i PritScree, jeśli chcemy, aby operacja dotyczyła tylko obszaru aktywego oka). Wykoaj zrzut ekrau oka główego lub oka, zawierającego opcje wybraego arzędzia w edytorze grafiki Gimp i w edytorze tekstu Word uzupełij go opisem fukcji tego programu. Zdjęcia, pochodzące ze skaera lub aparatu cyfrowego i tzw. zrzuty ekrau, które zajdziesz a wielu ilustracjach w tej książce, są pamiętae w postaci bitmap. Zdjęcia moża zmieiać i poprawiać, korzystając z możliwości edytorów grafiki, oferujących operacje a bitmapach. Obecie a ryku jest dostępych wiele programów dla osób profesjoalie zajmujących się przygotowaiem zdjęć do druku. Jedym z ajbardziej popularych jest program Adobe Photoshop. Pakiet Office jest także wyposażoy w program pod azwą 91

12 Photo Editor. Poadto moża zaleźć wiele programów bezpłatych, które umożliwiają opracowywaie zdjęć. Do wykoaia zadań z tego podręczika wykorzystao program Gimp. W czasie pracy ad zdjęciem (ogóliej bitmapą) moża skorygować jasość oraz kotrast obrazu i asyceie barw. Zabiegi te są azywae korekcją toalą. u åwiczeie 5.9. W programie Gimp otwórz plik pod azwą Kaktusy.bmp, umieszczoy w folderze Grafika. W obszarze obrazu klikij prawym przyciskiem myszy oraz wybierz poleceie Obraz Kolory JasoÊç i kotrast. Posługując się suwakiem możesz ustawić wartości liczbowe dla jasości i kotrastu. Efekty swoich działań możesz obserwować bezpośredio a obrazie (jeśli jest wciśięty przycisk Podglàd). Zawsze możesz aulować wprowadzoe zmiay, aciskając przycisk Auluj (rezygacja z poprawiaia jasości i kotrastu) lub Zresetuj (przywróceie pierwotej postaci zdjęcia). W podoby sposób możesz zmieiać asyceie kolorami, wybierając poleceie Obraz Kolory Balas kolorów. Zmiaa jasoêci i kotrastu zdj cia. Edytory grafiki oferują także zestawy efektów specjalych, które pozwalają deformować, przekształcać zdjęcie w celu uzyskaia orygialego efektu artystyczego. Dzięki im moża wyostrzyć kotury a zdjęciu lub przeciwie, uzyskać efekt rozmycia koturów (zob. rys. 5.7). Rysuek 5.7. Zdjęcie z pliku Kaktusy od lewej: po wygładzeiu (rozmyciu) koturów (Filtry Rozmywaie Rozmycie Gaussa), wersja orygiala, po wyostrzeiu koturów (Filtry Uwydatiaie Wyostrzaie) u åwiczeie W programie Gimp otwórz poowie plik o azwie Kaktusy. Wybierz poleceie Filtry Ziekszta ceia Deformacja. Ustaw wartości promieia i stopia deformacji a maksymale, wybierz Rozrost i ciągij mysz z wciśiętym przyciskiem od środka obrazu umieszczoego w okie podglądu. Wykoaj eksperymety, które doprowadzą Cię do uzyskaia ilustracji podobej do rysuku 5.9. Zwróć uwagę, że za każdym Uzyskiwaie efektów specjalych a ilustracjach. 92

13 razem możesz wycofać się, aciskając przycisk Zresetuj. Sprawdź ie efekty specjale, uzyskiwae przez zastosowaie różych filtrów. Zobacz także, jakie efekty specjale oferuje program Photo Editor. Malowaie z wykorzystywaiem desei lub fragmetów obrazów Rozmywaie lub wyostrzaie Rozjaśiaie lub wypalaie Rysuek 5.8. Zdjęcie z pliku Kaktusy po zastosowaiu rozmazywaia Rozmazywaie Rysuek 5.9. Jakie efekty specjale zostały zastosowae, aby uzyskać powyższy rezultat? PAMI TAJ Malowaie z wykorzystaiem desei lub fragmetów obrazu (kloowaie) w edytorze Gimp polega a powielaiu fragmetu zdj cia w iym miejscu tego samego obrazu. Po wybraiu arz dzia do kloowaia ale y wskazaç miejsce, z którego b dziemy kopiowaç, u ywajàc wskaêika myszy i klawisza CTRL. Stosując operacje edytora grafiki moża przekształcać fragmety zdjęć, wyciać je i kopiować. Moża aieść a zdjęcie apis lub dorysować ieistiejące szczegóły. Iteresujące rezultaty uzyskamy także, gdy zastosujemy dostępe arzędzia do retuszu. W tradycyjej fotografii retusz polega a usuięciu zbędych szczegółów i poprawieiu w te sposób zdjęcia. Do retuszowaia wykorzystujemy operacje dostępe w główej ofercie edytora Gimp, takie jak miejscowe rozmazywaie, rozjaśiaie, wyostrzaie i kloowaie (zob. rys 5.8). Operacje te ułatwiają rówież wykoaie fotomotażu. u åwiczeie Przejrzyj zdjęcia, umieszczoe w folderze Grafika\Zdj cia i odpowiedz a pytaie umieszczoe pod rys Wybierz zdjęcia, które użyjesz do wykoaia własego fotomotażu. Możesz wzorować się a rysuku W programie Gimp otwórz te pliki w osobych okach. Wybierz oko ze zdjęciem, które będzie staowić tło fotomotażu i utwórz w im ową warstwę z przezroczystym tłem. Zazacz wybray przez Ciebie fragmet i umieść go a owej warstwie, stosując poleceia kopiuj i wklej. Każdy fragmet, wykorzystyway do fotomotażu możesz umieścić a osobej warstwie Wykoaie fotomota u. 93

14 Rysuek Które z powyższych zdjęć jest fotomotażem? PAMI TAJ W edytorze Gimp ofert, dotyczàcà operacji a warstwach, takich jak Po àcz widocze warstwy lub Stos PodieÊ warstw, uzyskasz klikajàc prawym przyciskiem myszy w okie warstw. i dowolie przemieszczać go, obracać, zmieiać jego wielkość. Kolejość akładaia warstw moża zmieiać. Aby uzyskać płye przejście między fragmetami zdjęć, ależy połączyć warstwy, a których są oe umieszczoe, i zastosować arzędzia do retuszu. Zdjęcie moża także obrócić, zmieić jego wielkość i rozdzielczość (zob. rys. 5.11). Bitmapa umieszczoa w pamięci komputera ma a początku określoe rozmiary oraz rozdzielczość. Liczba puktów, zawierających iformacje Zmiaa rozmiaru i rozdzielczości obrazu, czyli resamplig Zmiaa rozmiaru obrazu, czyli skalowaie Zmiaa orietacji obrazu obrót o wybray kąt Rysuek Zmiaa rozmiaru, rozdzielczości i położeia obrazu w programie IrfaView 94

15 o obrazie jest ustaloa. Zmiaa rozmiaru obrazu iesie ze sobą ieuchroie zmiaę rozdzielczości; powiększeie rozmiarów zmiejsza rozdzielczość pomiejszeie zwiększa. Edytory grafiki mają wbudowae procedury, które radzą sobie z tym zjawiskiem. Skalowaie jest operacją, która polega a zmiaie wielkości obrazu (p. rozciągaie rysuku za pomocą myszy) bez zmiay rozdzielczości. Powiększae są poszczególe pukty, co objawia się utratą ostrości i efektem schodkowaia. Gdy tą metodą zmiejszamy rysuek, w zasadzie ie obserwujemy pogorszeia jego jakości. Operacja skalowaia jak i ie operacje w edytorze Gimp mają wbudowaą opcję wygładzaia krawędzi. Resamplig jest coraz częściej stosoway domyślie w edytorach grafiki (p. wspomiae wygładzaie krawędzi). Pomiejszeie rozmiarów bez zmiay rozdzielczości Zmiaa rozdzielczoêci lub zmiejszeie rozdzielczości przy stałych rozmiarach prowadzi do usuięcia z pliku iformacji o iektórych puktach. i rozmiaru zdj cia. Aalogiczie zwiększeie rozmiarów przy stałej rozdzielczości lub zwiększeie rozdzielczości przy ustaloych rozmiarach wymaga dodaia owych puktów, czyli wprowadzeia dodatkowych iformacji do pliku. Najogóliej moża powiedzieć, że owe pukty są dodawae a podstawie własości sąsiedich puktów. Zastosowaie resampligu sprzyja uzyskaiu gładszych koturów i płyych przejść między obszarami o różych kolorach. Porówaj ilustracje a rys Rysuek Przykład skalowaia (po lewej) i resampligu (po prawej) 5.7. Tworzeie prostych aimacji Powtórka 5.4. W gimazjum korzystałeś być może z programu Logo Komeiusz oraz dołączoego do iego Edytora obrazów i tworzyłeś proste aimacje. Jeśli masz dostęp do tego programu obecie, wykoaj w im prostą aimację, wykorzystując plik UÊmiech.lgw z folderu Grafika\Aimacje. 95

16 Możliwość oglądaia ruchomych obrazów jest związaa z własościami aszego arządu wzroku. Jeśli oglądamy statycze obrazy, przedstawiające koleje fazy ruchu ekspoowae w odpowiedim tempie, to mamy złudzeie płyego ruchu. To zjawisko jest wykorzystywae w tworzeiu aimacji oraz leży u podstaw działaia kamery filmowej, która rejestruje statycze obrazy, tzw. kadry, z odpowiedią częstotliwością. Proste aimacje, które często moża spotkać a stroach iteretowych, polegają a wyświetleiu kolejo kilku lub kilkuastu kadrów. Aimacje, podobie jak obrazy i filmy, mogą być pamiętae jako pliki o różych formatach. W systemie operacyjym Widows podstawowym formatem pliku, służącym do zapamiętywaia filmów i aimacji, był do iedawa format AVI (ag. Aimated Video Image). Pliki z rozszerzeiem avi zajdują się w galerii clipartów pakietu Office 97. Aimacje w tym formacie moża wstawiać do dokumetu tekstowego edytora Word i a slajdy w programie PowerPoit. Na stroach WWW ajczęściej są umieszczoe pliki graficze w formacie GIF lub JPEG. Opracowao też specjaly format plików GIF, w których mogą być pamiętae pojedycze obrazy i ich sekwecje. Przeglądarki mają wbudowaą fukcję odtwarzaia takiego pliku jako aimacji. Plik z aimacją w formacie GIF może być odtworzoy a slajdzie, przygotowaym w programie PowerPoit u åwiczeie W programie IrfaView otwórz plik Pies.gif z folderu Grafika\Aimacje. Jak widać, program te może służyć do odtwarzaia aimacji ruchu psa, która jest zapisaa w pliku typu GIF. Moża zapisać w im rówież każdy kadr aimacji w osobym pliku. Wykoaj operację Opcje Rozpakuj wszystkie obrazki, a otrzymasz tyle plików o azwach Pies_frame_xxx.bmp (xxx ozacza umer kolejego kadru), z ilu statyczych obrazów utworzoo tę aimację. Obejrzyj koleje fazy (kadry) aimacji zapisae w uzyskaych plikach. Do tworzeia aimowaych obrazów w plikach typu GIF służą programy azywae po agielsku gif aimator. Moża je zaleźć w Iterecie oraz a płytach CD, dołączoych do czasopism komputerowych. Niektóre umożliwiają tworzeie obrazów od początku i mają wszystkie podstawowe cechy edytorów grafiki. Ie korzystają z gotowych statyczych plików typu GIF, umożliwiając ich obróbkę i łączeie w jede plik. Są rówież takie programy, w których ze statyczego obrazka moża automatyczie uzyskać sekwecję kadrów, wykoując operację deformowaia gotowego obrazu według ustaloego wzoru. Rysuek Kadry aimacji z pliku Imi.gif, umieszczoego w folderze Grafika\Aimacje 96

17 u åwiczeie W folderze Programy zajdziesz plik o azwie UFREEz.exe. Jest to prosty program freeware, który umożliwia tworzeie pliku typu GIF z aimacją z gotowych statyczych plików z rozszerzeiem gif. Przygotuj aimowae logo a swoją stroę domową, p. Twoje imię, w którym litery pojawiają się a kolejych kadrach (zob. rys. 5.13), co daje efekt migotaia apisu. Powtórzeie fazy rysuku służy dłuższej ekspozycji jedego z kadrów. W tym celu: utwórz fazy rysuku o takich samych rozmiarach w dowolym edytorze grafiki * ; zapisz każdą fazę w pliku z rozszerzeiem gif; przeciągij te pliki za pomocą myszy z oka programu Mój komputer do oka uruchomioego programu UFREEz.exe; ustal czas w setych częściach sekudy, jaki ma upłyąć pomiędzy zmiaami faz rysuku (Frame delay); wykoaj poleceie Make Aimated GIF. Efekt swojej pracy oraz przykład z pliku Imi.gif, zamieszczoego w folderze Grafika\Aimacje, możesz obejrzeć w programie IrfaView (lub w przeglądarce iteretowej po umieszczeiu odwołaia do tego pliku w dokumecie HTML). ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ Tworzeie aimowaego pliku typu GIF. PAMI TAJ W plikach typu BMP i JPG ie mo a zapisaç rysuków z przezroczystym t em. Jest to mo liwe w plikach typu GIF. Skorzystaj z programu Photo Editor, który umo liwia wype ieie przezroczystym kolorem t a rysuku i zapisaie go w formacie GIF. W Iterecie zajduje się wiele stro, z których moża pobrać gotowe pliki z aimacjami. Pobraie pliku jest wykoywae przez wybór w przeglądarce poleceia Zapisz obraz jako z podręczej oferty, uzyskaej po klikięciu prawym przyciskiem myszy a wybray obrazek. u åwiczeie Przejrzyj katalogi aimowaych obrazków, p. korzystając ze stro iteretowych lub Sprawdź, jakimi zastrzeżeiami jest obwarowae korzystaie z tych zasobów. Użyj także wyszukiwarki, wpisując frazę aimowae gify dla polskich zasobów lub aimated gifs dla zasobów agielskojęzyczych, aby zaleźć jeszcze ie stroy. Zadaia 1. Zeskauj kawałek materiału o ciekawej fakturze, kartkę pomalowaą grubą warstwą farby, kawałek bibuły karbowaej lub zasuszoe liście. Otrzymay obraz * Edytor Gimp stadardowo ie obsługuje zapisu plików w formacie GIF. Poszukaj iformacji a te temat a stroie 97

18 edytuj w programie Gimp tak, aby wykorzystać go jako tło a stroie WWW. Ilustracja użyta do utworzeia tła powia zawierać co ajmiej pikseli (p. 100 a 100 pikseli). Zapisz ją w pliku z rozszerzeiem jpg w swoim folderze. PAMI TAJ T o rysuku w edytorze grafiki lub t o stroy WWW ie musi byç wype ioe jedolità barwà. Cz sto stosuje si regulary wzór lub ciekawà faktur materia u, p. tkaiy, drewa. Takie t o jest azywae teksturà. W edytorze Gimp mo a wype iç obszar jedà z gotowych tekstur. W tym celu ale y wybraç w opcjach arz dzia Wype ieie deseiem, a rodzaj tekstury ustaliç wykoujàc poleceie Plik Oka dialogowe Deseie. 2. Zeskauj pracę plastyczą, wykoaą klasyczą techiką (akwarela, farby plakatowe, pastele) i uzupełij ją, wykorzystując edytor grafiki. 3. Zeskauj fragmet plau miasta, w edytorze grafiki zazacz a im trasę, a przykład z dworca kolejowego do Twojego domu. Dodaj opisy puktów charakterystyczych lub iformacje o środkach trasportu publiczego, z których ależy skorzystać, aby pokoać tę trasę. 4. Przygotuj tableau (tablo) swojej rodziy, grupy koleżaek i kolegów lub całej klasy. Wykorzystaj fragmety zeskaowaych zdjęć. 5. Jeśli masz dostęp do programu Logo Komeiusz, wykoaj zadaie, polegające a zapisaiu aimacji przygotowaej w Edytorze obrazów (zob. powtórka 5.4) w postaci pliku GIF. W tym celu każdą fazę aimacji utworzoej w Edytorze obrazów zapisz w osobym pliku z rozszerzeiem bmp. Następie, korzystając z programu IrfaView (ćwicz. 5.5), zmień format tych plików a GIF. Wreszcie użyj programu UFREEz.exe (ćwicz. 5.13) do utworzeia pliku z rozszerzeiem gif. 6. Pobierz aimoway plik GIF z wybraej przez Ciebie stroy WWW. Używając programu IrfaView, zapisz kadry aimacji w osobych plikach. Wykorzystaj te pliki do utworzeia swojej wersji aimacji. 7. Zeskauj swój podpis, zapisz w pliku z rozszerzeiem gif lub jpg. Możesz go wstawić do dokumetu tekstowego lub do listu elektroiczego. Przygotuj także wersję aimowaą podpisu. Aimacja podpisu będzie odtwarzaa, jeśli wstawisz go do listu przygotowaego w formacie HTML w programie Outlook Express. 8. Wykoaj we współpracy z kolegami folder reklamujący Twoją szkołę. Powiy się w im zaleźć iformacje dotyczące szkoły: zdjęcia, rysuki, mapki, historia szkoły, opisy ciekawie prowadzoych lekcji, relacje z orgaizowaych przez szkołę wycieczek, wizyt w muzeum, ciekawostki o szkole i wspomieia absolwetów. Wykorzystaj edytor tekstu i grafiki, a także skaer i iformacje, które zajdziesz w Iterecie (p. mapkę miejscowości, w której mieści się Twoja szkoła).

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory GRAFIKA Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory Obraz graficzny w komputerze Może być: utworzony automatycznie przez wybrany program (np. jako wykres w arkuszu kalkulacyjnym) lub urządzenie (np. zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...13

Bardziej szczegółowo

Grafika rastrowa i wektorowa

Grafika rastrowa i wektorowa Grafika rastrowa i wektorowa Jakie są różnice między grafiką rastrową a wektorową? Podaj przykłady programów do pracy z grafiką rastrową/wektorową? Czym są RGB, CMYK? Gdzie używamy modelu barw RGB/CMYK?

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie.

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie. Tworzenie grafiki Jest wiele oprogramowania służącego tworzeniu grafiki. Wiele z nich daje tylko podstawowe możliwości (np. Paint). Są też programy o rozbudowanych możliwościach przeznaczone do robienia

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Podstawy budowy obrazu komputerowego

Photoshop. Podstawy budowy obrazu komputerowego Photoshop Podstawy budowy obrazu komputerowego Wykład 1 Autor: Elżbieta Fedko O czym dzisiaj będziemy mówić? Co to jest grafika komputerowa? Budowa obrazu w grafice wektorowej i rastrowej. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji grafika rastrowa a grafika wektorowa -13- P SiO 2 Grafika rastrowa - obraz zapisany w tej postaci stanowi układ barwnych

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5. Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11

Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5. Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11 Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11 Rozdział 3. System operacyny, oprogramowanie...15 Rozdział 4. Podstawy edycji grafiki...23

Bardziej szczegółowo

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa 1 LEKCJA Definicja grafiki Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania i przetwarzania obrazów (statycznych i dynamicznych) oraz wizualizacją danych. Główne działy grafiki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A)

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) GRUPA KOMPETENCJI KOMPETENCJE OBJĘTE STANDARDEM ECCC 1. Teoria grafiki komputerowej 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia IX

Grafika komputerowa. Zajęcia IX Grafika komputerowa Zajęcia IX Ćwiczenie 1 Usuwanie efektu czerwonych oczu Celem ćwiczenia jest usunięcie efektu czerwonych oczu u osób występujących na zdjęciu tak, aby plik wynikowy wyglądał jak wzor_1.jpg

Bardziej szczegółowo

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej ~ 1 ~ Cała prawda o plikach grafiki rastrowej Grafika rastrowa to rodzaj grafiki zapisywanej na dysku w postaci bitmapy, czyli zbioru pikseli. W edytorach grafiki rastrowej możliwa jest edycja na poziomie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie materiałów graficznych w programie Gimp

Przygotowanie materiałów graficznych w programie Gimp Anna Koludo Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Katarzyna Koludo-Durkiewicz Zespół Szkół Techniczno - Geodezyjnych w Łodzi Przygotowanie materiałów graficznych w programie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia I 2011r. zajęcia stacjonarne Przygotowanie grafiki statycznej i animowanej w programie GIMP

Ćwiczenia I 2011r. zajęcia stacjonarne Przygotowanie grafiki statycznej i animowanej w programie GIMP Projekt zaliczeniowy z ćwiczeń do przedmiotu Podstawy technik cyfrowego przetwarzania informacji obejmuje utworzenie strony internetowej na temat Moje hobby lub Ulubione zakątki w miejscu zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Po co obrabiamy zdjęcia Poprawa jasności, kontrastu, kolorów itp. Zdjęcie wykonano w niesprzyjających warunkach (złe

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Wprowadzenie Po co obrabiamy zdjęcia Obrazy wektorowe i rastrowe Wielkość i rozdzielczość obrazu Formaty graficzne

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Część III kursu zawiera opis interfejsu edytora zdjęć w TRYBIE SZYBKIEJ EDYCJI 2014-12- 12 Spis treści Część III- Edytor zdjęć... 2 Tryb Szybka edycja... 2

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie plików PDF do druku

Przygotowanie plików PDF do druku Przygotowanie plików PDF do druku w programach CorelDraw, Adobe InDesign, Adobe Photoshop Spis treści: CorelDraw: Przygotowanie pliku podstawowe informacje 2 Przygotowanie do druku pliku PDF 2 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Opis Edytora postaci Logomocji

Opis Edytora postaci Logomocji Opis Edytora postaci Logomocji Przyciski na pasku narzędzi Przyciski Wygląd Opis W Edytorze postaci można otwierać pliki o rozszerzeniach: Otwórz plik postaci lgf (plik Edytora postaci), imp (plik projektu

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 2 Oprogramowanie i formaty plików. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 2 Oprogramowanie i formaty plików. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej GRAFIKA RASTROWA WYKŁAD 2 Oprogramowanie i formaty plików Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej Oprogramowanie Na rynku istnieje wiele programów do tworzenia i przetwarzania grafiki rastrowej.

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa. Zajęcia X

Grafika Komputerowa. Zajęcia X Grafika Komputerowa Zajęcia X Ćwiczenie 1. Miękkie krawędzie zdjęcia 1. Uruchom program Corel Photo-Paint. 2. Otwórz zdjęcie kerala.jpg 3. Utwórz maskę obejmującą niemal całe wnętrze zdjęcia pozostawiając

Bardziej szczegółowo

Grafika w dokumencie tekstowym. Technologia Informacyjna Lekcja 26

Grafika w dokumencie tekstowym. Technologia Informacyjna Lekcja 26 Grafika w dokumencie tekstowym Technologia Informacyjna Lekcja 26 Wstawianie obiektów Do dokumentu tekstowego moŝna wstawić róŝnego rodzaju obiekty, między innymi: grafikę,, animację,, tabelę, wykres.

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2)

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zjazd 1 GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zaznaczenia Aby zacząć profesjonalnie rysować w programie GIMP należy opanować tematykę zaznaczeń. Zaznaczenia (inaczej maski) służą do zaznaczania obszarów

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka Środowisko pracy grafików dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Formaty

Bardziej szczegółowo

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon.

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon. Konspekt lekcji informatyki Rok szk. 2003/2004 Temat: Tworzenie ikon z wykorzystaniem Edytora obrazów Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Rysowanie w Edytorze grafiki 45 min I Gimnazjum mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000 INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000 wersja: 1.0, 2010.11.24 PRZYGOTOWANIE TWOICH PLIKÓW POD LAKIER Proste dodanie miejsca na lakier punktowy na Twoim zdjęciu

Bardziej szczegółowo

GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała

GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała Temat: GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała Zadanie 1. Ramka o rozmytych brzegach Wytnij fragment zdjęcia i wykonaj rozmycie obramowania: 1. Otwórz dowolny obrazek, np. kwiatek.jpg. 2. Wybierz zaznaczenie

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek Zajdowaie pozostałych pierwiastków liczby zespoloej, gdy zay jest jede pierwiastek 1 Wprowadzeie Okazuje się, że gdy zamy jede z pierwiastków stopia z liczby zespoloej z, to pozostałe pierwiastki możemy

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e Rozpoczynamy prace w GIMP-e 1. Odpalamy program GIMP szukamy go albo na pulpicie albo w programach (ikonka programu widoczna w prawym górnym rogu). 2. Program uruchamia się na początku widzimy tzw. Pulpit

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39 Spis treêci Wstęp 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące tekstu 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Pismo 14 1.2.1. Podstawowe pojęcia 14 1.2.2. Grupy krojów pisma 14 1.2.3. Krój pisma 15 1.2.4. Rodzina kroju pisma

Bardziej szczegółowo

FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH

FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH Różnice między nimi. Ich wady i zalety. Marta Łukasik Plan prezentacji Formaty plików graficznych Grafika wektorowa Grafika rastrowa GIF PNG JPG SAV FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ESSELTE EASY PRINT Pomoc

ESSELTE EASY PRINT Pomoc ESSELTE EASY PRINT Pomoc INDEX 1 Wymagania systemowe 3 1.1 Przeglądarka internetowa 3 1.2 Program Acrobat Reader 3 2 Rejestracja, logowanie i moje konto 4 2.1 Dlaczego należy się zarejestrować? 4 2.2 Jak

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia 7

Grafika komputerowa. Zajęcia 7 Grafika komputerowa Zajęcia 7 Wygląd okna aplikacji programu Corel PhotoPaint Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Tworzenie nowego obrazka Wybór trybu kolorów Określenie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 33 Przygotowanie pokazu slajdów

Lekcja 33 Przygotowanie pokazu slajdów Lekcja 33 Przygotowanie pokazu slajdów 1. Etapy pracy temat i cel prezentacji przygotowanie materiału i jego obróbka w innych programach. Mogą to być: zdjęcia; wykresy; diagramy filmy muzyka, własne komentarze

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie zdjęcia do publikacji w Internecie

Przygotowanie zdjęcia do publikacji w Internecie Przygotowanie zdjęcia do publikacji w Internecie Publikowanie zdjęć w Internecie jest coraz bardziej popularne. Bardzo wielu miłośników fotografii cyfrowej prowadzi autorskie fotoblogi lub korzysta z ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia GIMP. S t r o n a Uruchom program gimp: 2. I program się uruchomił:

Ćwiczenia GIMP. S t r o n a Uruchom program gimp: 2. I program się uruchomił: 1. Uruchom program gimp: 2. I program się uruchomił: 3. Zadanie 1 zmieniamy kolor samochodu. Działamy na warstwach. Warstwy znajdują się z prawej strony. Szukamy pojazdu, który będzie na jednolitym tle

Bardziej szczegółowo

Grafika rastrowa (bitmapa)-

Grafika rastrowa (bitmapa)- Grafika komputerowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa (bitmapa)- sposób zapisu obrazów w postaci prostokątnej tablicy wartości, opisujących kolory poszczególnych punktów obrazu (prostokątów składowych).

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła?

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła? Grafika w aplikacjach lp W tym rozdziale znajdziesz informacje jak osadzić w tworzonym programie zdjęcia, rysunki, wykresy i inne elementy graficzne. W środowisku lp autor ma dostęp do następujących obiektów

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i Inkscape Inkscape jest opesourceowym programem do tworzenia grafiki wektorowej. Autorzy Inkscape a twierdzą, że jego możliwości porównywalne są z możliwościami oferowanymi przez programy takie, jak Illustrator,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prostych obrazów wektorowych w programie CorelDRAW 12

Tworzenie prostych obrazów wektorowych w programie CorelDRAW 12 Tworzenie prostych obrazów wektorowych w programie CorelDRAW 12 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite to zestaw aplikacji do tworzenia i edytowania grafiki wektorowej i rastrowej. Dwa najważniejsze składniki

Bardziej szczegółowo

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Gimp Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Narzędzia do zaznaczania Lasso Różdżka Kadrowanie Efekty Efekt rozbitego szkła 1) Otwórz dowolne zdjęcie 2. Tworzymy nową, przezroczystą

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce a aklejkę z kodem szkoły dysleksja MIN-R_P-072 EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ ROK 2007 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Czas pracy 90 miut Istrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzamiacyjy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje plików. Podstawowe definicje.

Rodzaje plików. Podstawowe definicje. Rodzaje plików. Podstawowe definicje. Mariusz Tokarski Zagadnienia Zarządzanie plikami w systemie Windows Definicja pliku Opcje folderów Programy domyślne Współdzielenie plików przez programy Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

JAK ZAPROJEKTOWAĆ WYGLĄD STRONY INTERNETOWEJ W KREATORZE CLICK WEB?

JAK ZAPROJEKTOWAĆ WYGLĄD STRONY INTERNETOWEJ W KREATORZE CLICK WEB? JAK ZAPROJEKTOWAĆ WYGLĄD STRONY INTERNETOWEJ W KREATORZE CLICK WEB? Czy można zbudować atrakcyjną stronę WWW w czasie krótkiej przerwy na kawę? W kreatorze Click Web zrobisz to bez trudu. Wystarczy, że

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie WARSTWY Tworzenie nowego dokumentu Ćwiczenie 1. Utwórz nowy dokument. Z menu Plik okna Przybornika wybierz polecenie Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym Utworzenie nowego obrazu wprowadź następujące

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY Cetrala Komisja Egzamiacyja Arkusz zawiera iformacje prawie chroioe do mometu rozpoczęcia egzamiu. Układ graficzy CKE 2010 KOD WISUJE ZDAJĄCY ESEL Miejsce a aklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INORMATYKI

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA GRAFIKA I MULTIMEDIA. Zbiór zadań

INFORMATYKA GRAFIKA I MULTIMEDIA. Zbiór zadań INFORMATYKA GRAFIKA I MULTIMEDIA Zbiór zadań Zadanie 1 Dobierz parametry skanowania zdjęć i uzupełnij poniższą tabelę. Lp. Materiał źródłowy Przeznaczenie Rozdzielczość skanowania 1 Zdjęcie kolorowe o

Bardziej szczegółowo

Rozmiar i wielkość dokumentu

Rozmiar i wielkość dokumentu Rozmiar i wielkość dokumentu I. Organizacja dokumentu 1. Otwórz dokument 01_Jesien.jpg 2. Zapisz go pod nazwą 01_Jesien_TwojeNazwiskoTwojeImie_SlowoDiO.xcf jako macierzysty dokument programu Gimp. Rysunek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4-82 4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4.6.1 Podstawowe informacje o grafice komputerowej Istnieją dwa rodzaje grafiki komputerowej: mapy bitowe (grafika rastrowa), grafiki wektorowe. Mapy bitowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów.

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 4 Uruchom grę Saper lub inną wskazaną przez nauczyciela i prawidłowo zakończ z nią pracę. Poćwicz sposoby uruchamiania i zamykania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA 1 z 5 Link do instalacji Gimpa Gimp WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA Menu w Gimpie znajduje się w oknie głównym Gimpa i w oknie obrazu. Dostępne jest również po kliknięciu prawym klawiszem myszy na obraz.

Bardziej szczegółowo

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books)

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 3. Wybór produktu w zależności od formatu, ceny : 4. Po wyborze formatu przechodzimy do okna z wyborem szablonu.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń:

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych grafika komputerowa. W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: 1. Z

Bardziej szczegółowo

Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium)

Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium) GIMP Grafika rastrowa Zjazd 1 Prowadzący: mgr Agnieszka Paradzińska 17 listopad 2013 Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium) Przed przystąpieniem do omawiania cyfrowego przetwarzania obrazów niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

5.1. Światłem malowane

5.1. Światłem malowane https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/39232 5.1. Światłem malowane DOWIESZ SIĘ, JAK poprawić podstawowe parametry zdjęcia (jasność, kontrast, kolorystykę), skorygować niekorzystne krzywizny obrazu,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Tworzenie animacji

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Tworzenie animacji TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Tworzenie animacji 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności tworzenia animacji poprzez wykorzystanie funkcji dostępnych w programie GIMP. 2.

Bardziej szczegółowo

Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych Formaty plików graficznych grafika rastowa grafika wektorowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa służy do zapisywania zdjęć i realistycznych obrazów Jakość obrazka rastrowego jest określana przez całkowitą

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne lista nr 4.

Technologie Informacyjne lista nr 4. dr iż. Roma Ptak roma.ptak.staff.iiar.pwr.wroc.pl Techologie Iformacyje lista r 4. Ver.. Zadaie. Proszę w edytorze tekstu zredagować dokumet z zastosowaiem korespodecji seryjej. Zadaie to proszę wykoać

Bardziej szczegółowo

Projekcje multimedialne

Projekcje multimedialne Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Multimedia i Grafika Komputerowa Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo

Bardziej szczegółowo

EDTCJA TEKSTU MS WORD

EDTCJA TEKSTU MS WORD EDTCJA TEKSTU MS WORD EDYCJA TEKSTU - MS WORD ilu.1 Program Word 2007 Zaawansowanym edytorem tekstu jest Microsoft Word 2007 (ang. Word znaczy słowo). Tak jak w MS WordPad edycję tekstu zacznijmy od zmiany

Bardziej szczegółowo

Metaliczny button z deseniem.

Metaliczny button z deseniem. Metaliczny button z deseniem. Tutorial w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz http://www.porady.wm

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rejestracja i obróbka obrazu Oznaczenie kwalifikacji: A.20 Numer zadania: 01 A.20-01-16.05

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

MS Office Picture Manager

MS Office Picture Manager MS Office Picture Manager Edycja obrazów cyfrowych Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V Lp. 1. Temat Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa 2. Odbicia lustrzane i obroty obrazu 3. 4. 5. 6. Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Po zajęciach uczeń wie umie zna/rozumie

SCENARIUSZ LEKCJI. Po zajęciach uczeń wie umie zna/rozumie SCENARIUSZ LEKCJI 1) Wstępne czynności organizacyjne. 2) Uruchomienie pokazu multimedialnego. 3) Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji. 4) Podanie tematu lekcji: Urządzenia oparte na technologii

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny 7

1. Arkusz kalkulacyjny 7 Spis treści 1. Arkusz kalkulacyjny 7 1.1. Pierwsze kroki w arkuszu..........................................................8 1.2. Pierwsze kroki w arkuszu ćwiczenia.............................................12

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności tworzenia tła poprzez wykorzystanie funkcji dostępnych w programie GIMP. 2. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grafiki na potrzeby WWW

Tworzenie grafiki na potrzeby WWW Tworzenie grafiki na potrzeby WWW Kluczem do opanowania GIMPa jest biegłe posługiwanie się selekcjami, ścieżkami oraz warstwami. Każde z tych narzędzi znajduje swoje zastosowanie podczas tworzenia witryn

Bardziej szczegółowo