PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 15/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 15/09"

Transkrypt

1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) Int.Cl. C08L 23/06 ( ) C08L 23/12 ( ) C08L 27/06 ( ) C08K 7/02 ( ) C08J 5/10 ( ) (54) Termoplastyczny kompozyt polimerowy z napełniaczem włóknistym (73) Uprawniony z patentu: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 15/09 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 08/12 (72) Twórca(y) wynalazku: EWA KOWALSKA, Warszawa, PL STANISŁAW PASYNKIEWICZ, Warszawa, PL MARTA KIJEŃSKA, Warszawa, PL MAGDALENA ŻUBROWSKA, Łyse, PL LONGINA KUCZYŃSKA, Warszawa, PL JANUSZ KOLASA, Warszawa, PL MAREK BORENSZTEJN, Warszawa, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Anna Królikowska

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest termoplastyczny kompozyt polimerowy z napełniaczem włóknistym, zawierający pierwotne lub wtórne tworzywa termoplastyczne, zwłaszcza polietylen, polipropylen izotaktyczny, stop polipropylenu i polietylenu, poli(chlorek winylu), ewentualnie środki pomocnicze oraz napełniacz włóknisty. Znane są kompozyty z tworzyw termoplastycznych, zawierające napełniacze włókniste w postaci włókien naturalnych lub syntetycznych (włókno szklane, włókno węglowe, włókno aramidowe, włókna z polimerów syntetycznych: politereftalan etylenowy, poliamid, polipropylen). Napełniacze tego typu dają efekt zwiększenia większości właściwości, fizyko-mechanicznych kompozytu jak: moduł sprężystości przy zginaniu i zrywaniu, wytrzymałość na zrywanie i zginanie, udarność, przy jednoczesnym obniżeniu wydłużenia przy zerwaniu. Znane jest zastosowanie włóknistych napełniaczy naturalnych w postać, rozdrobnionych lub rozwłóknionych polimerów naturalnych, zawierających celulozę. Jako napełniacze stosowane są rozdrobnione naturalne surowce odnawialne. Przede wszystkim stosowane są materiały roślinne wieloletnie (drewno), lecz także stosowane są materiały roślinne jednoroczne (bawełna, juta, konopie, len, sizal itp.). Oprócz takich cech jak łatwa dostępność, niska cena, korzystne właściwości mechaniczne, nietoksyczność, biodegradowalność, ich ważną właściwością jest odnawialność w drodze biosyntezy. Odnawialne włókna naturalne zastosowane, jako napełniacz w tworzywach termoplastycznych, oprócz efektu wzmocnienia kompozytu dają efekt biorozpadalności kompozytu. Znane jest także wykorzystanie włókien z wełny zwierzęcej. Wełna zwierzęca jest włóknem naturalnym, otrzymywanym z okrywy włosowej owiec, kóz, lam, królików i wielbłądów, od starożytności używanym do produkcji materiałów tekstylnych. Jest naturalnym włóknem białkowym - keratyną. Włókno wełniane posiada charakterystyczne cechy jak karbikowatość i łuskowatość. Dzięki swojej budowie włókno wełny jest bardzo elastyczne. Włókno wełny zwierzęcej jest wytrzymałe, jednak mniej niż celulozowe włókna naturalne. Włókna z wełny zwierzęcej charakteryzują się także następującymi właściwościami: bioodnawialność; doskonałe właściwości termoizolacyjne; doskonale właściwości dźwiękochłonne; pochłanianie promieniowania UV, odporność na fotodegradację; odporność na działanie wody, wilgoci i innych czynników atmosferycznych; dość duża odporność na mikroorganizmy, enzymy i grzyby. Włókna wełniane są stosowane przede wszystkim do wyrobu wysokiej jakości materiałów włókienniczych i dywanów. Włókna z wełny zwierzęcej i ich odpady stosowane są także do wyrobu kompozytów polimerowych, szczególnie termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych. W opisie patentowym GB wełniane włókna zwierzęce zastosowano, w mieszaninie z włóknami innego pochodzenia: syntetycznymi, lignocelulozowymi, jedwabnymi, azbestowymi, włóknami z polimerów syntetycznych, do produkcji materiałów powłokowych do płyt np. laminatów. Jako środek wiążący materiał włóknisty zastosowano chemoutwardzalne poliuretany. Do wiązania materiałów włóknistych, m. in. wełny stosowano również żywice termoutwardzalne np. fenolową (opis patentowy JP ) lub epoksydową (opis patentowy JP ). Znane są z publikacji Composites Science and Technology 65 (2005), Novel silk/poly(butylene succinate) biocomposites: the effect of short fibre content on their mechanical and thermal properties, Sang Muk Lee i inni, str , kompozyty polimerowe, w których napełniacz zawiera włókna z jedwabiu. Opisane kompozyty polimerowe zawierają, jako osnowę poli(bursztynian butylenu) - polimer biodegradowalny, o niewielu przemysłowych zastosowaniach. Opisane w publikacji kompozyty są degradowalne, przeznaczone do zastosowań specjalnych. Nie opisano stosowania wełny zwierzęcej, jako napełniacza kompozytów z polimerów termoplastycznych, otrzymywanych standardowymi metodami przetwórczymi. Zastosowanie wełny w postaci naturalnej do modyfikacji polimerów termoplastycznych napotyka na duże trudności ze względu na jej postać (wata) i dużą chłonność wody. Stwierdzono jednak, że można wykorzystać odpady wełny powstające podczas jej przędzenia i tkania oraz odpady tkanin, dzianin, dywanów itp. zarówno poprodukcyjne jak i poużytkowe. Odpady te muszą być przedtem poddane procesowi rozwłóknienia. Termoplastyczny kompozyt polimerowy z napełniaczem włóknistym, zawierający pierwotny lub wtórny polimer termoplastyczny, zwłaszcza polietylen, polipropylen izotaktyczny, stop polipropylenu i polietylenu, poli(chlorek winylu) ewentualnie środki pomocnicze, charakteryzuje się tym, że napełniacz włóknisty stanowiący 5-60% wagowych w stosunku do polimeru, zawiera włókna z wełny zwierzęcej w ilości do 100% wagowych.

3 PL B1 3 Korzystnie, kompozyt według wynalazku zawiera napełniacz włóknisty w ilości 10-50% wagowych w stosunku do polimeru. Korzystnie, kompozyt według wynalazku zawiera napełniacz włóknisty otrzymany w wyniku rozwłókniania odpadów dywanów o runie z wełny zwierzęcej lub runie z dodatkiem wełny zwierzęcej. Korzystnie, kompozyt według wynalazku zawiera napełniacz włóknisty otrzymany w wyniku rozwłókniania odpadów wełny z przemysłu tekstylnego lub włókienniczego. Stwierdzono, że kompozyt na osnowie tworzyw termoplastycznych, w których jako napełniacz zastosowano napełniacz włóknisty, zawierający wełnę zwierzęcą w dowolnej ilości do 100% wagowych masy napełniacza włóknistego, ma znacząco zmienione właściwości mechaniczne. Dodatek napełniacza włóknistego, zawierającego włókna wełniane powoduje, proporcjonalnie do ilości napełniacza: duży wzrost modułów sprężystości przy rozciąganiu i zginaniu, niewielki wzrost granicy plastyczności i naprężenia przy zerwaniu, niewielkie obniżenie udarności oraz gwałtowne obniżenie wydłużenia przy zerwaniu. Wzrasta twardość kompozytów i ich temperatura mięknienia. Napełniaczem włóknistym w kompozytach według wynalazku mogą być włókna odpadowe z przemysłu włókienniczego, tekstylnego, z produkcji dywanów. Napełniacz ten może też być otrzymywany w procesie rozwłókniania odpadów gotowych wyrobów np. tkanin, filców, dywanów itp. Napełniacz z rozwłóknionych odpadów zawierających włókna wełny zwierzęcej można otrzymać w urządzeniu do cięcia odpadów, zaopatrzonym w noże stałe i współpracujące z nimi noże obrotowe, oraz sita o określonej średnicy oczek. Kompozyty, według wynalazku otrzymuje się przez zmieszanie fizyczne tworzywa termoplastycznego z napełniaczem włóknistym, a następnie granulację kompozytu na linii wytłaczarkowej z wytłaczarką jedno lub dwuślimakową lub poprzez zwalcowanie tworzywa termoplastycznego z napełniaczem włóknistym, a następnie granulację w młynie nożowym. Uzyskane granulaty kompozytów przetwarza się dalej standardowymi metodami, jak wtryskiwanie, prasowanie lub wytłaczanie. Fizyczną mieszaninę tworzywa termoplastycznego i napełniacza włóknistego można wytłaczać bezpośrednio na profile lub rury. Otrzymane kompozyty, zawierające napełniacz włóknisty z włóknami z wełny zwierzęcej, charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi. Moduły sprężystości Younga są ponad dwukrotnie wyższe w porównaniu z tworzywem niemodyfikowanym. Wzrasta sztywność kompozycji, co obrazuje się zwiększoną wytrzymałością na zginanie i obniżoną strzałką ugięcia. Wzrasta wytrzymałość na zrywanie przy znacznym obniżeniu wydłużenia przy zerwaniu. Nieznacznemu obniżeniu ulega udarność z karbem otrzymanych kompozycji. Pod względem tych właściwości kompozyty według wynalazku są zbliżone także do tworzyw termoplastycznych wzmacnianych napełniaczami mineralnymi (kreda, talk). Kompozyty tworzyw termoplastycznych z napełniaczem włóknistym, zawierającym włókna z wełny zwierzęcej są dość odporne (bardziej niż analogiczne kompozyty z napełniaczami lignocelulozowymi) na przyspieszone starzenie, a więc są tylko w małym stopniu biodegradowalne. Świadczy o tym niewielkie obniżenie właściwości mechanicznych kompozytów po procesie przyspieszonego starzenia w porównaniu z niestarzonymi. Wskaźniki izolacyjności akustycznej płyt z kompozytów zawarte są w granicach db i są podobne do ekranów z drewna, z obudowy z blachy, wypełnianych wełną mineralną, granulatem gumowym, trocinami lub ekranów z poliwęglanu lub plexi. Płyty z tych kompozytów mogą być stosowane do budowy ekranów akustycznych, gdzie izolacyjność przewyższająca 30 db nie jest uzasadniona ekonomicznie. Termoplastyczne kompozyty z napełniaczami włóknistymi charakteryzują się wysoką sztywnością i twardością przy jednocześnie ładnej powierzchni zewnętrznej i dobrych właściwościach mechanicznych dla wybranych zastosowań: - obudowy różnego typu urządzeń przemysłowych i AGD; - przemyśle motoryzacyjnym jako elementy wykończenia wnętrz samochodów (nieostro pękające przy uderzeniach); - płyty termoizolacyjne i dźwiękochłonne np. dla budownictwa; - ochronne elementy wykończenia wnętrz w budownictwie; - panele ekranów akustycznych. Kompozyty według wynalazku mogą być szczególnie przydatne do wyrobu płyt termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych dla budownictwa i drogownictwa, a także, jako płyty dekoracyjne, ze względu na ładną wzorzystą powierzchnię.

4 4 PL B1 Kompozyty termoplastyczne według wynalazku przedstawiono w przykładach. P r z y k ł a d y I-V Jako osnowę polimerową dla otrzymania kompozytu polimerowego stosowano rzemieślniczy aglomerat stopu polietylen małej gęstości/polipropylen (LDPE/PP) (bez napełniacza - przykład I). Jako napełniacz włóknisty zastosowano rozwłóknione odpady tkaniny wełnianej. Mieszankę poliolefiny i napełniacza poddano procesowi wytłaczania na linii z wytłaczarką dwuślimakową w temperaturze C. Uzyskany granulat był wtryskiwany na kształtki badawcze na wtryskarce Arburg 420 M w temperaturze C i przy ciśnieniu wtrysku MPa. Kształtki poddano badaniom właściwości mechanicznych. Otrzymane kompozyty charakteryzują się następującymi właściwościami: Nr przykładu I II III IV V Aglomerat LDPE/PP, % wag Włókno wełniane z przemysłu tekstylnego, % wag Moduł przy rozciąganiu E t, MPa i) Naprężenie przy zerwaniu σ Β, MPa % i) 13,66 8,55 9,53 13,65 8,77 Wydłużenie przy zerwaniu ε Β, % i) ,59 18,3 9,48 4,08 Granica plastyczności σ y, MPa ii) 19,93 22,16 22,4 26,34 27,44 Przemieszczenie przy granicy plastyczności ε y, % ii) 10,01 9,86 9,78 9,52 9,41 Moduł przy zginaniu E f, MPa ii) Twardość Shore'a, skala A, 15 s iii) Udarność z karbem Charpy a cn, kj/m 2 iv) 7,03 4,60 4,46 2,63 2,09 Na fot. 1 przedstawiono strukturę kompozytu opisanego w przykładzie IV. Widoczne jest, że napełniacz włóknisty w tym kompozycie stanowią wyłącznie włókna wełny zwierzęcej o takiej samej dla wszystkich włókien łuskowatej fakturze i zróżnicowanych średnicach (10-30 μm). P r z y k ł a d y VI - XI Jako osnowę polimerową dla otrzymania kompozytu polimerowego stosowano rzemieślniczy aglomerat stopu polietylen małej gęstości/polipropylen (LDPE/PP). Jako napełniacz włóknisty zastosowano rozwłóknione odpady dywanu o runie czysto wełnianym (dywan 1). Przykładowe składy dywanów z runem wełnianym w zależności od ilości wełny w runie przedstawiono w tabeli poniżej. Warstwa dywanu Stosowany rodzaj materiału Dywan 1 Dywan 2 g/m 2 % wag. g/m 2 % wag. Runo Wełna Runo Poliamid ,9 Osnowa wiążąca PE 270 8,7 - - Osnowa wiążąca Poliester ,2 Osnowa wypełniająca PE 90 2,9 - Osnowa wypełniająca Tasiemka PP ,1 Wątek Juta , ,5 Podklejenie Lateks 150 4, ,3 Mieszankę poliolefiny i napełniacza poddano procesowi wytłaczania na linii z wytłaczarką jednoślimakową (przykłady VI-VIII) lub dwuślimakową (przykłady IX-XI) w temperaturze C. Uzyskany granulat był wtryskiwany na kształtki badawcze na wtryskarce Arburg 420M w temperaturze

5 PL B C i przy ciśnieniu wtrysku MPa. Kształtki poddano badaniom właściwości mechanicznych. Otrzymane kompozyty charakteryzują się następującymi właściwościami: Nr przykładu VI VII VIII IX X XI Aglomerat LDPE/PP, % wag Włókno z dywanu o runie wełnianym, % wag Moduł przy rozciąganiu E t, MPa i) Naprężenie przy zerwaniu σ Β, MPa i) 15,27 15,40 15,95 11,35 15,95 16,21 Wydłużenie przy zerwaniu ε Β, % i) 17,31 9,07 5,83 31,45 18,24 10,72 Granica plastyczności σ y, MPa i) 20,90 23,07 24,18 21,09 23,00 24,08 Przemieszczenie przy granicy plastyczności ε y, % ii) 10,02 9,51 9,42 9,98 9,94 9,88 Moduł przy zginaniu E f, MPa ii) Twardość Shore'a, skala A, 15 s iii) Udarność z karbem Charpy a cn, kj/m 2 iv) 7,55 7,12 7,05 4,61 5,54 6,45 Vicat TMV, o C v) Przykłady XII - XIV Jako osnowę polimerową dla otrzymania kompozytu polimerowego stosowano rzemieślniczy aglomerat stopu polietylen małej gęstości/polipropylen (LDPE/PP). Jako napełniacz włóknisty zastosowano rozwłóknione odpady dywanu o runie mieszanym - 80% wełny, 20% PA6 (dywan 2). Mieszankę poliolefiny i napełniacza poddano procesowi wytłaczania na linii z wytłaczarką dwuślimakową w temperaturze C. Uzyskany granulat był wtryskiwany na kształtki badawcze na wtryskarce Arburg 420M w temperaturze C i przy ciśnieniu wtrysku MPa. Kształtki poddano badaniom właściwości mechanicznych. Otrzymane kompozyty charakteryzują się następującymi właściwościami: Nr przykładu XII XIII XIV Aglomerat LDPE/PP, % wag Włókno z dywanu o runie 80% wełna + 20% PA6, % wag Moduł przy rozciąganiu E t, MPa i) Naprężenie przy zerwaniu σ Β, MPa i) 11,45 15,90 16,81 Wydłużenie przy zerwaniu ε Β, % i) 31,45 18,24 10,72 Granica plastyczności σ y, MPa ii) 21,09 23,00 24,08 Przemieszczenie przy granicy plastyczności ε y, % ii) 9,98 9,94 9,88 Moduł przy zginaniu E f, MPa ii) Twardość Shore'a, skala A, 15 s ii) Udarność z karbem Charpy a cn, kj/m 2 iv) 5,60 7,88 7,24 Vicat TMV, o C v) Na fot. 2 przedstawiono strukturą kompozytu opisanego w przykładzie XIII. Widoczne są 3 rodzaje włókien o różnych średnicach i fakturach. Są to włókna wełny z runa dywanu (około 52% wagowych), włókna juty z wątku dywanu (około 18% wagowych) oraz włókna z tworzyw sztucznych z osnowy dywanu i dodatek PA6 do runa dywanu (około 17% wagowych).

6 6 PL B1 Każde z tych włókien ma inną grubość i fakturę: - włókna wełny - średnica μm o fakturze łuskowatej; - włókna juty - średnica μm o fakturze warstwowej; - włókna z tworzyw termoplastycznych μm o fakturze gładkiej. P r z y k ł a d y XV-XVII Jako osnowę polimerową dla otrzymania kompozytu polimerowego stosowano rzemieślniczy aglomerat stopu polietylen małej gęstości/polipropylen (LDPE/PP). Jako napełniacz włóknisty zastosowano rozwłóknione, odpady dywanu o runie czysto wełnianym (dywan 1). Mieszankę poliolefiny i napełniacza poddano procesowi walcowania w temperaturze C. Otrzymane skóry rozdrobniono w młynie nożowym na granulat. Uzyskany granulat był wtryskiwany na kształtki badawcze na wtryskarce Arburg 420M w temperaturze C i przy ciśnieniu wtrysku MPa. Kształtki poddano badaniom właściwości mechanicznych. Otrzymane kompozyty charakteryzują się następującymi właściwościami: Nr przykładu XV XVI XVII Aglomerat LDPE/PP, % wag Włókno z dywanu o runie wełnianym, % wag Moduł przy rozciąganiu E t, MPa i) Naprężenie przy zerwaniu σ Β, MPa i) 15,27 15,40 15,95 Wydłużenie przy zerwaniu ε Β, % i) 17,31 9,07 5,83 Granica plastyczności σ y, MPa ii) 20,90 23,07 24,18 Przemieszczenie przy granicy plastyczności y, % ii) 10,02 9,51 9,42 Moduł przy zginaniu E f, MPa ii) Twardość Shore'a, skala A, 15 s iii) Udarność z karbem Charpy a cn, kj/m 2 iv) 7,55 7,12 7,05 Vicat TMV, o C v) P r z y k ł a d y XVIII - XXII Jako osnowę polimerową dla otrzymania kompozytu polimerowego stosowano pierwotny polipropylen Malen PF 401 (bez napełniacza - przykład XVIII). Jako napełniacz włóknisty zastosowano rozwłóknione odpady dywanu o mnie mieszanym - 80% wełny, 20% PA6 (dywan 2). Mieszankę polipropylenu i napełniacza poddano procesowi wytłaczania na linii z wytłaczarką jednoślimakową w temperaturze C. Uzyskany granulat był wtryskiwany na kształtki badawcze na wtryskarce Arburg 420M w temperaturze C i przy ciśnieniu wtrysku MPa. Kształtki poddano badaniom właściwości mechanicznych. Otrzymane kompozyty charakteryzują się następującymi właściwościami: Numer przykładu XVIII XVIX XX XXI XXII Polipropylen, % wag Włókno z dywanu o runie 80% wełna + 20% PA6, % wag Moduł sprężystości przy rozciąganiu E t, MPa i) Naprężenie przy zerwaniu σ B, MPa i) 24,6 24,6 24,6 24,3 17,6 Wydłużenie względne przy zerwaniu ε Β, % i) 13,7 4,1 2,8 2,6 1,5 Naprężenie zginające fc, MPa ii) 39,4 40,7 42,3 45,3 -

7 PL B1 7 cd. tabeli Moduł sprężystości przy zginaniu E f, MPa ii) Twardość Shore'a, 15 s iii) Udarność z karbem Charpy a in, kj/m 2 iv) 3,9 3,2 3,6 3,1 3,0 Przykłady XXIII - XXVII Jako osnowę polimerową dla otrzymania kompozytu polimerowego stosowano pierwotny polietylen małej gęstości MALEN E 1307 C (bez napełniacza - przykład XXIII). Jako napełniacz włóknisty zastosowano rozwłóknione odpady dywanu o runie mieszanym - 80% wełny, 20% PA6 (dywan 2). Mieszankę polietylenu i napełniacza poddano procesowi wytłaczania na linii z wytłaczarką jednoślimakową w temperaturze C. Uzyskany granulat był wtryskiwany na kształtki badawcze na wtryskarce Arburg 420M w temperaturze C i przy ciśnieniu wtrysku MPa. Kształtki poddano badaniom właściwości mechanicznych. Otrzymane kompozyty charakteryzują się następującymi właściwościami: Numer przykładu XXIII XXIV XXV XXVI XXVII Polietylen małej gęstości LDPE Włókno z dywanu o runie 80% wełna + 20% PA6, % wag Moduł sprężystości przy rozciąganiu E t, MPa i) Naprężenie przy zerwaniu σ Β, MPa i) 12,7 8,6 8,3 13,5 14,4 Wydłużenie względne przy zerwaniu ε Β, % i) 79,6 28,0 15,4 7,3 2,0 Naprężenie zginające fc, MPa ii) 5,1 9,7 12,2 18,3 - Moduł sprężystości przy zginaniu E f, MPa ii) Twardość Shore'a, 15 s iii) Udarność z karbem Charpy a in, kj/m 2 iv) 42,5 18,6 13,8 8,1 3,6 Przykłady XXVIII - XXXII Jako osnowę polimerową dla otrzymania kompozytu polimerowego stosowano rzemieślniczy polietylenu małej gęstości (bez napełniacza - przykład XXVIII). Jako napełniacz włóknisty zastosowano rozwłóknione odpady dywanu o runie mieszanym - 80% wełny, 20% PA6 (dywan 2). Mieszankę polietylenu i napełniacza poddano procesowi wytłaczania na linii z wytłaczarką jednoślimakową w temperaturze C. Uzyskany granulat był wtryskiwany na kształtki badawcze na wtryskarce Arburg 420M w temperaturze C i przy ciśnieniu wtrysku MPa. Kształtki poddano badaniom właściwości mechanicznych. Otrzymane kompozyty charakteryzują się następującymi właściwościami: Numer przykładu XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII Aglomerat LDPE Włókno z dywanu o runie 80% wełna + 20% PA6, % wag Moduł sprężystości przy rozciąganiu E t, MPa i) Naprężenie przy zerwaniu σ B, MPa i) 11,9 11,6 11,0 14,9 13,6

8 8 PL B1 cd. tabeli Wydłużenie względne przy zerwaniu B, % i) 72,2 22,6 9,8 8,4 2,8 Naprężenie zginające σ fc, MPa ii) 4,7 9,6 12,7 19,6 - Moduł sprężystości przy zginaniu E f, MPa ii) Twardość Shore'a, 15 s iii) Udarność z karbem Charpy a in, kj/m 2 iv) 40,1 19,4 13,9 10,7 5,5 P r z y k ł a d y XXXIII - XXXIX Jako osnowę polimerową dla otrzymania kompozytu polimerowego plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC) (bez napełniacza - przykład XXXII) o recepturze przedstawionej w tabeli poniżej: PVC S-61 cz.wag. 100 OTGO vi) cz.wag. 2,5 Ergoplast FDO vii) cz.wag. 22,5 Stearyna cz.wag. 0,4 Ergoplast ES viii) cz.wag. 2,5 Ergowax GS ix) cz.wag. 0,8 Wosk A x) cz.wag. 0,4 Jako napełniacz włóknisty zastosowano rozwłóknione odpady dywanu o runie mieszanym - 80% wełny, 20% PA6 (dywan 2) lub rozwłóknione odpady tkaniny wełnianej. Mieszankę PVC i napełniacza poddano procesowi walcowania w temperaturze C. Otrzymane skóry prasowano na kształtki badawcze w temperaturze C. Kształtki poddano badaniom właściwości mechanicznych. Otrzymane kompozyty charakteryzują się następującymi właściwościami: Nr przykładu XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX PVC, % wag Włókno z dywanu o runie 80% wełna + 20% PA6, % wag. Włókno wełniane z przemysłu tekstylnego, % wag Granica plastyczności y, MPa ii) 5,12 9,94 12,43 11,76 9,62 15,64 15,52 Przemieszczenie ii) 10,04 9,87 9,93 9,76 10,02 9,89 9,81 przy granicy plastyczności y, % Moduł sprężystości ii) , ,7 676,5 przy zginaniu E f, MPa Udarność z karbem 2 iv) 68,68 24,80 12,00 9,36 32,17 23,82 23,97 metoda Charpy a cn, kj/m P r z y k ł a d y XXXX - XL VII Jako osnową polimerową dla otrzymania kompozytu polimerowego stosowano rzemieślniczy aglomerat stopu polietylen małej gęstości/polipropylen (LDPE/PP) (bez napełniacza - przykład XL lub plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC) (bez napełniacza - przykład XLIV) o recepturze przedstawionej w tabeli w przykładach XXXIII-XXXIX. Jako napełniacz włóknisty zastosowano rozwłóknione odpady dywanu o runie mieszanym - 80% wełny, 20% PA6 (dywan 2) lub rozwłóknione odpady tkaniny wełnianej. Kompozyty na osnowie aglomeratu LDPE/PP granulowano przy użyciu wytłaczarki

9 PL B1 9 dwuślimakowej w temperaturze C a następnie prasowano na kształtki badawcze w tej samej temperaturze. Kompozyty na osnowie PVC walcowano w temperaturze C. Uzyskane skóry prasowano na kształtki badawcze w temperaturze C. Kształtki badawcze (wiosełka W1 i) ) poddano procesowi przyspieszonego starzenia w komorze Atlas UV Kompozyty były cyklicznie poddawane naświetlaniu i kondensacji wody, co 6 godzin. Ocenę starzenia przeprowadzono poprzez porównanie wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu kompozytów nie starzonych oraz po 168 h starzenia. Otrzymane wyniki przedstawiono poniżej. Nr przykładu XL XLI XLII XLIII XLIV XLV XLVI XLVII Receptura kompozytu Aglomerat LDPE/PP, % wag PVC, % wag Włókno z dywanu o runie 80% wełna + 20% PA6, % wag przed starzeniem Naprężenie przy zerwaniu, σ Β, MPa i) 12,87 14,53 13,55 11,67 22,35 12,22 11,04 9,71 Wydłużenie względne nominalne przy zerwaniu ε ts, % i) 8,76 7,91 6, ,4 58,99 31,65 20,44 po starzeniu Naprężenie przy zerwaniu, σ Β, MPa i) 11,92 12,16 11,36 9,04 20,88 12,72 10,24 8,06 Wydłużenie względne nominalne przy zerwaniu ε ts % i) 8,25 7,44 6,22 5,37 252,9 69,65 27,28 22,52 i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) PN-EN ISO 527 PN-EN ISO 178 PN-EN ISO 868 PN-EN ISO 179 PN-EN ISO 306 Ergoterm OTGO - stabilizator cynoorganiczny Ergoplast FDO - ftalan di(2-etyloheksylowy) Ergoplast ES - epoksydowany olej sojowy Ergowax GS - monostearynian gliceryny Wosk A - wosk parafinowy Zastrzeżenia patentowe 1. Termoplastyczny kompozyt polimerowy z napełniaczem włóknistym, zawierający pierwotny lub wtórny polimer termoplastyczny, zwłaszcza polietylen, polipropylen izotaktyczny, stop polipropylenu i polietylenu, poli(chlorek winylu), ewentualnie środki pomocnicze, znamienny tym, że napełniacz włóknisty, stanowiący 5-60% wagowych w stosunku do polimeru, zawiera włókna z wełny zwierzęcej w ilości do 100% wagowych. 2. Termoplastyczny kompozyt polimerowy według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera napełniacz włóknisty w ilości 10-50% wagowych w stosunku do polimeru. 3. Termoplastyczny kompozyt polimerowy według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera napełniacz włóknisty otrzymany w wyniku rozwłókniania odpadów dywanów o runie z wełny zwierzęcej lub runie z dodatkiem wełny zwierzęcej. 4. Termoplastyczny kompozyt polimerowy według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera napełniacz włóknisty otrzymany w wyniku rozwłókniania odpadów wełny z przemysłu tekstylnego.

10 10 PL B1 Rysunki

11 PL B1 11

12 12 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 4,92 zł (w tym 23% VAT)

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 09/09

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 09/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208723 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383568 (22) Data zgłoszenia: 17.10.2007 (51) Int.Cl. C08L 27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 22/13

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 22/13 PL 218146 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218146 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 399021 (22) Data zgłoszenia: 27.04.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211051 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386455 (22) Data zgłoszenia: 05.11.2008 (51) Int.Cl. C08L 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń, PL BUP 10/13

PL B1. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń, PL BUP 10/13 PL 224176 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224176 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396897 (22) Data zgłoszenia: 07.11.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 211106 B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL 06.12.2010 BUP 25/10

PL 211106 B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL 06.12.2010 BUP 25/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211106 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388196 (22) Data zgłoszenia: 05.06.2009 (51) Int.Cl. C08L 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L 23/06 C08L 23/12 C08J 9/06 C08K 5/20

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L 23/06 C08L 23/12 C08J 9/06 C08K 5/20 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177682 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306330 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1994 (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osnową polimerową, o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osnową polimerową, o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210460 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387681 (22) Data zgłoszenia: 02.04.2009 (51) Int.Cl. C08J 3/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Nowe przyjazne dla Środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych

Nowe przyjazne dla Środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Nowe przyjazne dla Środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Projekt realizowany w ramach Działania 1.3 PO IG, Poddziałania 1.3.1. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118993 (22) Data zgłoszenia: 30.04.2010 (19) PL (11) 66329 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wytwarzania materiału ciernego na okładziny hamulcowe i sprzęgłowe. (74) Pełnomocnik:

(54) Sposób wytwarzania materiału ciernego na okładziny hamulcowe i sprzęgłowe. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184416 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 322311 (51) IntCl7 B23P 15/18 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 24.09.1997 F16D 69/02 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych. w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego

Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych. w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego Projekt 5.4. Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych typu Wood Plastic Components w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego Przedmiotem projektu jest wykonanie określonych

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania płyty kompozytowej na bazie tetra paków oraz płyta kompozytowa na bazie tetra paków

PL B1. Sposób wytwarzania płyty kompozytowej na bazie tetra paków oraz płyta kompozytowa na bazie tetra paków PL 216083 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216083 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 393526 (22) Data zgłoszenia: 31.12.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD IV 27 PAŹDZIERNIKA 2016 mgr inż. Marta Kasprzyk

WYKŁAD IV 27 PAŹDZIERNIKA 2016 mgr inż. Marta Kasprzyk WYKŁAD IV 27 PAŹDZIERNIKA 2016 mgr inż. Marta Kasprzyk PRZETWÓRSTWO TKANIN TRADYCYJNYCH KLASYFIKACJA WŁÓKIEN Włókna Naturalne Chemiczne Organiczne Nieorganiczne Organiczne Nieorganiczne bawełna len wełna

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. TILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL BUP 05/ WUP 11/12

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. TILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL BUP 05/ WUP 11/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119276 (22) Data zgłoszenia: 23.08.2010 (19) PL (11) 66194 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Odlewanie rotacyjne polimerów z napełniaczami naturalnymi

Odlewanie rotacyjne polimerów z napełniaczami naturalnymi Odlewanie rotacyjne polimerów z napełniaczami naturalnymi KEYWORDS: Rotational molding, Natural fillers, Wood-Polymer Composites, Processing, Mechanical & Physical Properties, Reinforcements, Applications

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 25/09. ANDRZEJ KOLONKO, Wrocław, PL ANNA KOLONKO, Wrocław, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 25/09. ANDRZEJ KOLONKO, Wrocław, PL ANNA KOLONKO, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209351 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385341 (51) Int.Cl. F16L 55/165 (2006.01) F16L 58/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania i przechowywania odpadowych tworzyw sztucznych dla procesów termodestrukcyjnych. (74) Pełnomocnik:

Sposób przygotowania i przechowywania odpadowych tworzyw sztucznych dla procesów termodestrukcyjnych. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200499 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363762 (51) Int.Cl. C08J 11/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.11.2003

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 237 Gamrat

Bardziej szczegółowo

EKRANY AKUSTYCZNE. www.plastics.pl

EKRANY AKUSTYCZNE. www.plastics.pl EKRANY AKUSTYCZNE www.plastics.pl Plexiglas Soundstop GS, GSCC OPIS I ZASTOSOWANIE PLEXIGLAS SOUNDSTOP jest przeźroczystym tworzywem sztucznym używanym przy budowie ekranów akustycznych tam, gdzie jest

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178433 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 312817 (2 2 ) Data zgłoszenia: 13.02.1996 ( 5 1) IntCl6: D06M 15/19

Bardziej szczegółowo

AMARGO. Płyty PE HD, PP-H, PP-C, PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP.

AMARGO. Płyty PE HD, PP-H, PP-C, PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP. , PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP. ul. Pogodna10, Piotrkówek Mały 05-850 Ożarów Mazowiecki NIP: 723-152-09-67 email: biuro@amargo.pl tel: +48 22 758 88 27, 22 244 29 38, 22 201 24 03 fax: +48

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 1 DEFINICJA KOMPOZYTU KOMPOZYTEM NAZYWA SIĘ MATERIAL BĘDĄCY KOMBINACJA DWÓCH LUB WIĘCEJ ROŻNYCH MATERIAŁÓW 2 Kompozyt: Włókna węglowe ciągłe (preforma 3D) Osnowa : Al-Si METALE I

Bardziej szczegółowo

PL 214329 B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL 21.06.2010 BUP 13/10

PL 214329 B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL 21.06.2010 BUP 13/10 PL 214329 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214329 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386832 (22) Data zgłoszenia: 17.12.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BOEING 747 VERSUS 787: COMPOSITES BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań:

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole, PL BUP 25/15. JOANNA BARTON, Leśnica, PL KRYSTYNA CZAJA, Opole, PL JACEK LIPOK, Izbicko, PL

PL B1. UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole, PL BUP 25/15. JOANNA BARTON, Leśnica, PL KRYSTYNA CZAJA, Opole, PL JACEK LIPOK, Izbicko, PL PL 224642 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224642 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 408426 (22) Data zgłoszenia: 03.06.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188361 (21) Numer zgłoszenia: 320791 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. Kompozyt włókienniczy, sposób wytwarzania kompozytu włókienniczego oraz zastosowanie kompozytu włókienniczego

PL B1. Kompozyt włókienniczy, sposób wytwarzania kompozytu włókienniczego oraz zastosowanie kompozytu włókienniczego PL 214153 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214153 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386635 (22) Data zgłoszenia: 28.11.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 lutego 2015 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

Koncentraty z NAPEŁNIACZAMI opartymi na CaSO4

Koncentraty z NAPEŁNIACZAMI opartymi na CaSO4 11 S t r o n a 2013 1 S t r o n a Koncentraty z NAPEŁNIACZAMI opartymi na CaSO4 2 S t r o n a Firma BRB oferuje koncentraty z napełniaczami najwyższej jakości sprzedawane luzem i workowane. Koncentraty

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r.

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

KOMPOZYTY POLIMEROWE Z ODPADAMI WŁÓKIEN POLIAMIDOWYCH

KOMPOZYTY POLIMEROWE Z ODPADAMI WŁÓKIEN POLIAMIDOWYCH Dominika MACHA, Stanisław KUCIEL, Kinga KORNIEJENKO Politechnika Krakowska Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki E-mail: stask@mech.pk.edu.pl KOMPOZYTY POLIMEROWE Z ODPADAMI WŁÓKIEN POLIAMIDOWYCH

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń, PL BUP 09/06. JOACHIM STASIEK, Toruń, PL

PL B1. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń, PL BUP 09/06. JOACHIM STASIEK, Toruń, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207893 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 370874 (22) Data zgłoszenia: 25.10.2004 (51) Int.Cl. B29C 47/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3 Wytwarzanie kompozytów polimerowych z naturalnymi napełniaczami pod kątem ich wykorzystania w przemyśle

Zadanie 3 Wytwarzanie kompozytów polimerowych z naturalnymi napełniaczami pod kątem ich wykorzystania w przemyśle Projekt: Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Kompozyty. Czym jest kompozyt

Kompozyty. Czym jest kompozyt Kompozyty Czym jest kompozyt Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów. MSE 27X Unit 18 1 Material Elastic Modulus GPa

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań: elementy wzmacniające przemysłowych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177253 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 311595 (22) Data zgłoszenia: 29.11.1995 (51) IntCl6: D03D 15/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA PO LSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172164 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300446 (22) Data zgłoszenia 21.09.1993 (51) Int.Cl.6 B29C 45/14 B29C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837125 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2006 06018223.5

Bardziej szczegółowo

Poliamid (Ertalon, Tarnamid)

Poliamid (Ertalon, Tarnamid) Poliamid (Ertalon, Tarnamid) POLIAMID WYTŁACZANY PA6-E Pół krystaliczny, niemodyfikowany polimer, który jest bardzo termoplastyczny to poliamid wytłaczany PA6-E (poliamid ekstrudowany PA6). Bardzo łatwo

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2452138 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2010 10723151.6

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM KATARZYNA BIRUK-URBAN WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach można zauważyć bardzo szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych

Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Główny Instytut Górnictwa Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Zadanie 2. Opracowanie napełniaczy

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/17. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL MACIEJ NOWICKI, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/17. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL MACIEJ NOWICKI, Lublin, PL PL 226979 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226979 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 413084 (22) Data zgłoszenia: 10.07.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1982222. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.06.2006 06757797.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1982222. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.06.2006 06757797. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1982222 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.06.2006 06757797.3 (13) (51) T3 Int.Cl. G02B 6/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 309878 (22) Data zgłoszenia: 04.08.1995 (11) 178638 B1 (51) IntCl6: E01F8/00 G10K 11/16

Bardziej szczegółowo

P L O ITECH C N H I N KA K A WR

P L O ITECH C N H I N KA K A WR POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydział Mechaniczny Tworzywa sztuczne PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW MASZYN Literatura 1) Żuchowska D.: Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000. 2) Żuchowska D.: Struktura i własności

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209008 (21) Numer zgłoszenia: 373036 (22) Data zgłoszenia: 17.02.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział

Bardziej szczegółowo

KOMPOZYTY RECYKLATOWE POLIETYLENOWE MODYFIKOWANE ODPADAMI LAMINATÓW TERMOPLASTYCZNYCH Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM. WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

KOMPOZYTY RECYKLATOWE POLIETYLENOWE MODYFIKOWANE ODPADAMI LAMINATÓW TERMOPLASTYCZNYCH Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM. WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE ZENON TARTAKOWSKI, DIANA J.TARTAKOWSKA ** KOMPOZYTY RECYKLATOWE POLIETYLENOWE MODYFIKOWANE ODPADAMI LAMINATÓW TERMOPLASTYCZNYCH Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM. WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE RECYCLING-BASED COMPOSITES

Bardziej szczegółowo

TEREZ HT HT2 HTE ZASPOKAJAJĄ NAJWYŻSZE WYMAGANIA W ZAKRESIE SUBSTYTUCJI METALU W WYSOKICH TEMPERATURACH PRACY. www.terplastics.com www.tergroup.

TEREZ HT HT2 HTE ZASPOKAJAJĄ NAJWYŻSZE WYMAGANIA W ZAKRESIE SUBSTYTUCJI METALU W WYSOKICH TEMPERATURACH PRACY. www.terplastics.com www.tergroup. TEREZ HT HT2 HTE ZASPOKAJAJĄ NAJWYŻSZE WYMAGANIA W ZAKRESIE SUBSTYTUCJI METALU W WYSOKICH TEMPERATURACH PRACY www.terplastics.com www.tergroup.com TEREZ HT HT2 HTE Substytucja metalu w wysokich temperaturach

Bardziej szczegółowo

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371452 (51) Int.Cl. A23L 1/221 (2006.01) A23L 1/0522 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH

PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH Właściwości ogólne Kolor standardowy Odporność na wpły UV Jednostki - - - - g/cm 3 % - Stan próbki - - - - suchy - suchy natur (biały) 1,14 3 HB /

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY PL 60273

m OPIS OCHRONNY PL 60273 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY m OPIS OCHRONNY PL 60273 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 (2l) Numer zgłoszenia: 109097 @ Data zgłoszenia: 31.12.1998 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

3. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według

3. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według Spis szczegółowy: 1. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według poszczególnych rodzajów towarów za rok 1926, cz. I : węgiel kamienny i brunatny, koks węglowy, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205575 (21) Numer zgłoszenia: 366842 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 219451 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219451 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398538 (22) Data zgłoszenia: 21.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Właściwości mechaniczne

Właściwości mechaniczne Właściwości mechaniczne materiałów budowlanych Właściwości mechaniczne 1. Wytrzymałość na ściskanie 2. Wytrzymałość na rozciąganie 3. Wytrzymałość na zginanie 4. Podatność na rozmiękanie 5. Sprężystość

Bardziej szczegółowo

KOMPOZYT MIESZANINY PA/PP I WŁÓKNA SZKLANEGO

KOMPOZYT MIESZANINY PA/PP I WŁÓKNA SZKLANEGO KOMPOZYTY (COMPOSITES) ()3 Józef Koszkul Politechnika Częstochowska, Katedra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Zarządzania Produkcją, al. Armii Krajowej 9c, 4- Częstochowa KOMPOZYT MIESZANINY PA/PP I WŁÓKNA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Warszawa, ul. Olszewska 12. Część IV. Materiały termoizolacyjne z surowców drzewnych.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Warszawa, ul. Olszewska 12. Część IV. Materiały termoizolacyjne z surowców drzewnych. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część IV Materiały termoizolacyjne z surowców drzewnych www.wseiz.pl

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Kaolin stosowany jest, obok kredy, talku czy krzemionki

Kaolin stosowany jest, obok kredy, talku czy krzemionki Wielokrotne wytłaczanie kompozytu LDPE/kaolin Adriana Brożyna, Jacek Iwko, Rafał Mrzygłód W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów właściwości mechanicznych i reologicznych oraz analizę energetyczną procesu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: Edukacja informatyczna

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: Edukacja informatyczna Nazwa modułu: Tworzywa sztuczne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211075 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382853 (51) Int.Cl. C22C 5/08 (2006.01) B21D 26/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. POZIOMU WSKAŹNIKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, CENY.

CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. POZIOMU WSKAŹNIKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, CENY. Temat 7: CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. POZIOMU WSKAŹNIKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, CENY. Wykład 3h 1) Wiadomości wstępne: definicje kompozytów, właściwości sumaryczne i wynikowe, kompozyty

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i obróbka tworzyw sztucznych

Dystrybucja i obróbka tworzyw sztucznych Dystrybucja i obróbka tworzyw sztucznych WYPOSAŻENIE CENTRUM: 3-osiowy, bramowy ploter przemysłowy CNC typ BPF 1731, powierzchnia robocza XYZ 1700 x 3100 x 300 mm, wrzeciono HSD o mocy 9 kw z automatyczną

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Dodatki modyfikujące i koncentraty barwiące Tworzywa konstrukcyjne & standardowe Regranulaty

Dodatki modyfikujące i koncentraty barwiące Tworzywa konstrukcyjne & standardowe Regranulaty Dodatki modyfikujące i koncentraty barwiące Tworzywa konstrukcyjne & standardowe Regranulaty Katalog 2011 Spis treści Tworzywa konstrukcyjne strona 2 Compoundy PP strona 3 Compoundy TPE strona 4 Compoundy

Bardziej szczegółowo

Polimerowe kompozyty konstrukcyjne / Wacław Królikowski. wyd. 1-1 dodr. Warszawa, Spis treści

Polimerowe kompozyty konstrukcyjne / Wacław Królikowski. wyd. 1-1 dodr. Warszawa, Spis treści Polimerowe kompozyty konstrukcyjne / Wacław Królikowski. wyd. 1-1 dodr. Warszawa, 2017 Spis treści Przedmowa 9 Wykaz stosowanych symboli i skrótów 11 Rozdział 1. Wiadomości wstępne o kompozytach 15 1.1.

Bardziej szczegółowo

produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych

produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych Korzenie działalności P.P.H. AGAPLAST Sp. z o.o. sięgają roku 1983, ale w obecnej formie działamy od roku 2003. Rozwój, modernizacja i znajomość branży pozwoliły

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 06/14

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 06/14 PL 223622 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223622 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403511 (51) Int.Cl. G01T 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 208214 B1. DZIŻA SŁAWOMIR-PRACOWNIA PLASTYCZNA REKLAMA, Szadkowice, PL 12.12.2005 BUP 25/05. SŁAWOMIR DZIŻA, Szadkowice, PL 31.03.

PL 208214 B1. DZIŻA SŁAWOMIR-PRACOWNIA PLASTYCZNA REKLAMA, Szadkowice, PL 12.12.2005 BUP 25/05. SŁAWOMIR DZIŻA, Szadkowice, PL 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208214 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368426 (51) Int.Cl. G09F 13/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 07.06.2004

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych

Projekt: Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Projekt: Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Zadanie 5 - Ocena wpływu czynników środowiskowych oraz obciążeo długotrwałych na zmiany właściwości wytworzonych

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07. PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Talk Mg3(Si4O10)(OH)2 to krystaliczna forma krzemianu

Talk Mg3(Si4O10)(OH)2 to krystaliczna forma krzemianu Wpływ zawartości talku w LDPE na właściwości kompozytu Paulina Pikosz, Jacek Iwko, Rafał Mrzygłód W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów właściwości mechanicznych, cieplnych i reologicznych kompozytu LDPE/talk.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na osłony przewodów elektrycznych

PL B1. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na osłony przewodów elektrycznych PL 224058 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224058 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397997 (22) Data zgłoszenia: 03.02.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Wyrób włókienniczy warstwowy o wymaganej remisji w podczerwieni oraz sposób jego wykonywania

Wyrób włókienniczy warstwowy o wymaganej remisji w podczerwieni oraz sposób jego wykonywania RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199230 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 344726 (22) Data zgłoszenia: 21.12.2000 (51) Int.Cl. F41H 3/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311[4

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311[4 Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311[4 Zadanie egzaminacyjne Zleceniodawca złożył zamówienie na wykonanie kilimu i przedstawił

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych

PL B1. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych PL 223297 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223297 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398214 (22) Data zgłoszenia: 23.02.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED PP/PS BLEND

CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED PP/PS BLEND ARKADIUSZ KLOZIŃSKI, PAULINA JAKUBOWSKA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MIESZANINY / W FUNKCJI KROTNOŚCI PRZETWÓRSTWA CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED / BLEND S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W pracy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZAWARTOŚCI WODY NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW POLIPROPYLENOWYCH NAPEŁNIONYCH MĄCZKĄ DRZEWNĄ (WPC)

WPŁYW ZAWARTOŚCI WODY NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW POLIPROPYLENOWYCH NAPEŁNIONYCH MĄCZKĄ DRZEWNĄ (WPC) KOMPOZYTY (COMPOSITES) () Stanisław Zajchowski, Konrad Patuszyński Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Seminaryjna, - Bydgoszcz WPŁYW ZAWARTOŚCI WODY

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/07886 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/07886 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204218 (21) Numer zgłoszenia: 366935 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.07.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH NA BAZIE POLIETYLENU I SKROBI TERMOPLASTYCZNEJ

WYTWARZANIE I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH NA BAZIE POLIETYLENU I SKROBI TERMOPLASTYCZNEJ Jerzy KOROL, Henryk RYDAROWSKI Główny Instytut Górnictwa w Katowicach e-mail: jkorol@gig.eu WYTWARZANIE I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH NA BAZIE POLIETYLENU I SKROBI TERMOPLASTYCZNEJ Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE POROWATYCH KOMPOZYTÓW POLIPROPYLENU Z WŁÓKNAMI DRZEWNYMI POROWATE KOMPOZYTY POLIMEROWE Z NAPEŁNIACZAMI DREWNOPOCHODNYMI

OTRZYMYWANIE POROWATYCH KOMPOZYTÓW POLIPROPYLENU Z WŁÓKNAMI DRZEWNYMI POROWATE KOMPOZYTY POLIMEROWE Z NAPEŁNIACZAMI DREWNOPOCHODNYMI SPRAWOZDANIE OTRZYMYWANIE POROWATYCH KOMPOZYTÓW POLIPROPYLENU Z WŁÓKNAMI DRZEWNYMI PRACA WYKONANA W RAMACH PROJEKTU POROWATE KOMPOZYTY POLIMEROWE Z NAPEŁNIACZAMI DREWNOPOCHODNYMI OPRACOWAŁ: JACEK IWKO

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186715 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 319884 (22) Data zgłoszenia: 07.05.1997 (13) B1 (51) IntCl7 C08J 11/22 ( 5

Bardziej szczegółowo

PL B1. SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SPÓŁKA AKCYJNA, Sanok, PL BUP 06/13

PL B1. SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SPÓŁKA AKCYJNA, Sanok, PL BUP 06/13 PL 216153 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216153 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396306 (22) Data zgłoszenia: 12.09.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowao w lotnictwie

ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowao w lotnictwie II KONFERENCJA Indywidualnego projektu kluczowego Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wykład VII: Kompozyty. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Wykład VII: Kompozyty. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Wprowadzenie 2. Kompozyty ziarniste 3. Kompozyty włókniste 4. Kompozyty warstwowe 5. Naturalne

Bardziej szczegółowo

PL B1. A-Z MEDICA Sp. z o.o.,gdańsk,pl BUP 10/02

PL B1. A-Z MEDICA Sp. z o.o.,gdańsk,pl BUP 10/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196986 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 343647 (22) Data zgłoszenia: 30.10.2000 (51) Int.Cl. A61K 8/23 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA TERMOPLASTYCZNYCH TWORZYW WZMOCNIONYCH WŁÓKNAMI CELULOZOWYMI Z MAKULATURY

CHARAKTERYSTYKA TERMOPLASTYCZNYCH TWORZYW WZMOCNIONYCH WŁÓKNAMI CELULOZOWYMI Z MAKULATURY Katarzyna MERKEL, Joanna LENŻA, Henryk RYDAROWSKI Główny Instytut Górnictwa GIG w Katowicach e-mail: kmerkel@gig.katowice.pl CHARAKTERYSTYKA TERMOPLASTYCZNYCH TWORZYW WZMOCNIONYCH WŁÓKNAMI CELULOZOWYMI

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/14. PIOTR OSIŃSKI, Wrocław, PL WUP 10/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/14. PIOTR OSIŃSKI, Wrocław, PL WUP 10/16. rzecz. pat. PL 223648 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223648 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404800 (51) Int.Cl. F04C 2/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208199 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369112 (51) Int.Cl. A61C 5/02 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S )

PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S ) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:120630-2013:text:pl:html PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S 073-120630 "Centrum Medyczne w Łańcucie" Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM. Instalacje. do wody użytkowej i ogrzewania PP-R

SYSTEM. Instalacje. do wody użytkowej i ogrzewania PP-R SYSTEM do wody użytkowej i ogrzewania PP-R Instalacje SYSTEM instalacyjny PP-R S ystem instalacyjny firmy Pipelife do ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji grzewczych produkowany jest z polipropylenu

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. LAMA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. LAMA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117831 (22) Data zgłoszenia: 06.11.2008 (19) PL (11) 65350 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m

TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m TKANINA WĘGLOWA PLAIN 3K 00 g/m Jest tkaniną węglową dedykowaną dla wysoko jakościowych laminatów i wytrzymałościowych w których bardzo istotnym atutem jest estetyczny wygląd. Splot Plain charakteryzuje

Bardziej szczegółowo