SAP KOD CPV/CPC Opis ze słownika CPV/CPC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAP KOD CPV/CPC Opis ze słownika CPV/CPC"

Transkrypt

1 LP Rodzaj D/U/RB Grupa przedmiotowa Branżyst a SAP KOD CPV/CPC Opis ze słownika CPV/CPC kwota zrealizowana w 2009 roku w pln Suma 2010 Plan Realizatora na 2010 rok po korekcie 1 U odpady A01 U usługi wywozu odpadów U niszczenie dokumentów A01 U usługi wywozu odpadów U deratyzacja i dezynfekcja A01 U usługi odszczurzania U deratyzacja i dezynfekcja A01 U usługi usuwania grzybów U deratyzacja i dezynfekcja A01 U usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków U kontrole sanitarne A01 U usługi dotyczące środowiska pracy U sprawy pożarowe A02 U usługi ochrony przeciwpożarowej U 9 U 10 U 11 U 12 U 13 U 14 U pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy czynniki niebezpieczne chemiczne czynniki niebezpieczne biologiczne czynniki niebezpieczne rakotwórcze czynniki niebezpieczne mutagenne czynniki niebezpieczne fizyczne badania profilaktyczne pracowników A05 U A05 U A05 U A05 U A05 U A05 U usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa A05 U usługi ochrony zdrowia U szkolenia BHP i PPOŻ A06 U szkolenia w dziedzinie bezpieczeostwa D gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny B01 D polskie czasopisma ogólnodostępne D gazety, dzienniki, czasopisma polskie - jednorazowy zakup poza B01 D czasopisma i magazyny przetargiem D gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny B01 D zagraniczne czasopisma ogólnodostępne U Usługi bazy danych B01 U ogólnodostępne bazy danych U Usługi bazy danych B01 U jednorazowy zakup poza przetargiem baz danych objętych prawami autorskimi U Konsorcja B01 U jednorazowy zakup baz danych objętych prawami autorskimi dla doraźnie tworzonej grupy uczelni wyższych, poza przetargiem

2 22 D Zakup kserokopii B02 D zakup kserokopii książek i czasopism U Zakup usług bibliotecznych B02 U zakup usług bibliotecznych U Zakup usług bibliotecznych B02 U dzierżawa książek, czasopism, mikrofilmów U Usługi introligatorskie B03 U oprawa książek i czasopism D Druki biblioteczne B04 D970030M druki biblioteczne D Zakup książek B05 D zakup książek inwentaryzowanych D gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny B07 D polskie czasopisma ogólnodostępne D gazety, dzienniki, czasopisma polskie - jednorazowy zakup poza B07 D czasopisma i magazyny przetargiem U usługi porządkowo - C01 U Usługi w zakresie sprzątania i odkażania - usługi U czystościowe specjalistyczne czyszczenie podłóg C01 U U sprzątanie pomieszczeo C01 U porządkowo - czystościowe Usługi w zakresie sprzątania i odkażania - specjalistyczne czyszczenie podłóg Usługi w zakresie sprzątania i odkażania - sprzątanie pomieszczeo U wywóz stałych odpadów komunalnych C01 U Usługi wywozu odpadów komunalnych (śmieci) U usługi czyszczenie stroi dla Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych - C02 U SZPiT usługi czyszczenie stroi dla SZPiT U usługi czyszczenia Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych - C02 U wykładzin dywanowych usługi czyszczenia wykładzin dywanowych U usługi mycia okien C02 U Usługi czyszczenia okien U usługi pralnicze C02 U usługi pralnicze U usługi utrzymania czystości Usługi sprzątania - usługi utrzymania czystości terenów zewnętrznych OA C02 U terenów zew. OA S-c Sosnowiec U usługi gastronomiczne C02 U U 41 U usługi - Śniadania w DA3 lub Zajeździe Usługi nauki śpiewu dla SZPiT C02 U C02 U Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków - usługi gastronomiczne Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków - dla DA-3 i Zajazdu w Cieszynie Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów - Usługi nauki śpiewu dla SZPiT U usługi tłumaczenia ustnego C02 U Usługi w zakresie tłumaczeo ustnych U usługi tłumaczenia pisemnego C02 U Usługi w zakresie tłumaczeo pisemnych

3 44 U 45 U 46 U 47 U 48 U 49 U 50 D usługi świadczone przez przewodników turystycznych usługi szewskie (naprawa obuwia SZPiT) przeprowadzenie szkolenia, wykładu, warsztatu usługi prowadzenia zajęd rekreacyjnych Usługi na potrzeby studentów niepełnosprawnych usługi audytu strony internetowej pod kątem os. niepełnosprawnych usługi najmu kabin tłumaczeo symultanicznych C02 U C02 U C02 U Usługi świadczone przez przewodników turystycznych - najem przewodnika Usługi w zakresie naprawy obuwia lekkiego - dla potrzeb SZPiT Usługi szkoleniowe - szkolenia, warsztaty, wykłady dla jednostek UŚ prowadzone przez zewnętrznego Wykonawcę na terenie Zamawiającego pow. 6000E C02 U Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe C02 U C02 U Usługi rehabilitacyjne - dla potrzeb studentów niepełnosprawnych Usługi audytu strony www pod kątem studentów niepełnosprawnych C02 U Różne usługi - najem kabin symultanicznych D usługi najmu kostiumów C02 U Różne usługi - najem kostiumów D usługi najmu mat wycieraczkowych C02 U Różne usługi - najem mat wycieraczkowych D usługi najmu tablic posterowych C02 U Różne usługi - najem tablic posterowych D usługi najmu obiektów na Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości C02 U cele sportowe innych niż mieszkalne - na cele sportowe D usługi najmu obiektów na Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości C02 U cele dydaktyczne innych niż mieszkalne - na cele dydaktyczne U usługi renowacji mebli C02 U U 58 U 59 U usługi naprawy mebli tapicerowanych usługi tapicerowania urzadzeo gimnastycznych usługi czyszczenia, naprawy żaluzji mebli - dla potrzeb gabinetu Rektora C02 U Usługi tapicerskie C02 U C02 U Usługi tapicerskie - dotyczy urzadzeo gimnastycznych Usługi prania i czyszczenia na sucho - czyszczenie żaluzji

4 60 U usługi czyszczenia, Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji - C02 U naprawy żaluzji naprawy żaluzji U usługi naprawy rolet C02 U Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji - dotyczy naprawy rolet U usługi filmowe dla potrzeb Produkcja filmów kinowych i wideo oraz C02 U WRiTV podobne usługi - dla potrzeb WRiTV U usługi w zakresie Usługi hotelarskie w zakresie spotkao i C02 U organizacji konferencji konferencji U konferencje C02 U Usługi hotelarskie w zakresie spotkao i konferencji U dwiczenia terenowe/obozy C02 U Hotelarskie usługi noclegowe - dwiczenia terenowe / obozy usługi zajęd baletowochoreograficznych dla C02 U Usługi świadczone przez autorów, 66 U kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury 0 0 SZPiT oraz pozostałych artystów - nauka taoca dla potrzeb SZPiT usługi czyszczenie stroi dla Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych - 67 U C03 U SZPiT usługi czyszczenie stroi dla SZPiT 68 U usługi czyszczenia Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych - C03 U wykładzin dywanowych usługi czyszczenia wykładzin dywanowych U usługi mycia okien C03 U Usługi czyszczenia okien U usługi pralnicze C03 U usługi pralnicze U usługi utrzymania czystości Usługi sprzątania - usługi utrzymania czystości terenów zewnętrznych OA C03 U terenów zew. OA S-c Sosnowiec U usługi gastronomiczne C03 U Usługi restauracyjne i dotyczące podawania U 74 U usługi - Śniadania w DA3 lub Zajeździe Usługi nauki śpiewu dla SZPiT C03 U C03 U posiłków - usługi gastronomiczne Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków - dla DA-3 i Zajazdu w Cieszynie Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów - Usługi nauki śpiewu dla SZPiT U usługi tłumaczenia ustnego C03 U Usługi w zakresie tłumaczeo ustnych U usługi tłumaczenia pisemnego C03 U Usługi w zakresie tłumaczeo pisemnych

5 77 U 78 U 79 U 80 U 81 U 82 U 83 D usługi świadczone przez przewodników turystycznych usługi szewskie (naprawa obuwia SZPiT) przeprowadzenie szkolenia, wykładu, warsztatu usługi prowadzenia zajęd rekreacyjnych Usługi na potrzeby studentów niepełnosprawnych usługi audytu strony internetowej pod kątem os. niepełnosprawnych usługi najmu kabin tłumaczeo symultanicznych C03 U C03 U C03 U Usługi świadczone przez przewodników turystycznych - najem przewodnika Usługi w zakresie naprawy obuwia lekkiego - dla potrzeb SZPiT Usługi szkoleniowe - szkolenia, warsztaty, wykłady dla jednostek UŚ prowadzone przez zewnętrznego Wykonawcę na terenie Zamawiającego pow. 6000E C03 U Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe C03 U C03 U Usługi rehabilitacyjne - dla potrzeb studentów niepełnosprawnych Usługi audytu strony www pod kątem studentów niepełnosprawnych C03 U Różne usługi - najem kabin symultanicznych D usługi najmu kostiumów C03 U Różne usługi - najem kostiumów D usługi najmu mat wycieraczkowych C03 U Różne usługi - najem mat wycieraczkowych D usługi najmu tablic posterowych C03 U Różne usługi - najem tablic posterowych D usługi najmu obiektów na Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości C03 U cele sportowe innych niż mieszkalne - na cele sportowe D usługi najmu obiektów na Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości C03 U cele dydaktyczne innych niż mieszkalne - na cele dydaktyczne U usługi renowacji mebli C03 U U 91 U 92 U usługi naprawy mebli tapicerowanych usługi tapicerowania urzadzeo gimnastycznych usługi czyszczenia, naprawy żaluzji mebli - dla potrzeb gabinetu Rektora 0 0 C03 U Usługi tapicerskie C03 U C03 U Usługi tapicerskie - dotyczy urzadzeo gimnastycznych Usługi prania i czyszczenia na sucho - czyszczenie żaluzji

6 93 U usługi czyszczenia, naprawy żaluzji C03 U U usługi naprawy rolet C03 U U 96 U usługi filmowe dla potrzeb WRiTV usługi w zakresie organizacji konferencji C03 U C03 U U konferencje C03 U U dwiczenia terenowe/obozy C03 U U 100 D usługi zajęd baletowochoreograficznych dla SZPiT dostawa wody i odprowadzanie ścieków C03 U Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji - naprawy żaluzji Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji - dotyczy naprawy rolet Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi - dla potrzeb WRiTV Usługi hotelarskie w zakresie spotkao i konferencji Usługi hotelarskie w zakresie spotkao i konferencji Hotelarskie usługi noclegowe - dwiczenia terenowe / obozy Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów - nauka taoca dla potrzeb SZPiT C03 D Usługi przesyłu wody i podobne D dostawa wody i C03 D Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, odprowadzanie ścieków czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne D dostawa gazu C03 D Gaz ziemny D energia cieplna C03 D Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa D energia elektryczna C03 D Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa U usługi doradcze C03 U Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej U dodatkowe ubezpieczenie Usługi ubezpieczeniowe - dodatkowe C04 U majatkowe majątkowe U dodatkowe ubezpieczenia osobowe C04 U Usługi ubezpieczenia dodatkowe (osobowe) U 109 U 110 U ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenia majatkowe i komunikacyjne ubezpieczenia medyczne (koszty leczenia) C04 U C04 U Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczeniowe - majątkowe i komunikacyjne C04 U Usługi ubezpieczenia medycznego

7 111 U ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty C04 U Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty U ubezpieczenia pojazdów mechanicznych C04 U Usługi ubezpieczeo pojazdów mechanicznych U usługa ubezpieczenia od ognia C04 U Usługi ubezpieczenia od ognia U usługa ubezpieczenia od skutków żywiołów C04 U Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów U usługa ubezpoieczenia od wszelkich ryzyk C04 U Usługi ubezpieczeniowe od wszelkich ryzyk U usługa ubezpieczenia usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu C04 U transportowego U usługi ubezpieczeo C04 U Usługi ubezpieczeniowe U wykłady D01 U wykłady U płace opiekunów zew D01 U praktyk 92 płace opiekunów zew. praktyk U dwiczenia D01 U dwiczenia U przysposobienie obronne D02 U przysposobienie obronne D CZĘŚCI SAMOCHODOWE F01 D silniki do pojazdów i ich części D CZĘŚCI SAMOCHODOWE F01 D mech.części zapasowe z wyłącz.silników i ich części U Usługi detektywistyczne i choroniarskie E02 U Usługi portierskie U Usługi detektywistyczne i choroniarskie E02 U Usługi ochroniarskie U Usługi detektywistyczne i ochroniarskie E02 U Usługi nadzoru przy użyciu alarmu U Usługi detektywistyczne i choroniarskie E02 U Usługi patrolowe U Usługi detektywistyczne i choroniarskie E02 U Usługi ochrony wystaw i eksponatów U Ochrona techniczna - zabezpieczenia mechaniczne E02 U Zbojone lub wzmacnione szafy, kasy i drzwi 0 0

8 130 U Ochrona techniczna - zabezpieczenia E02 U Instalowanie ram drzwiowych i okiennych mechaniczne 131 U Ochrona techniczna - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem zabezpieczenia E02 U drzwi i okien mechaniczne U Ochrona techniczna - Usługi instalowania urządzeo elektrycznych i zabezpieczenia E02 U mechanicznych mechaniczne U Ochrona techniczna - zabezpieczenia E02 U mechanicznych instalacji budynkowych mechaniczne U Ochrona techniczna - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i zabezpieczenia E02 U elektrotechniczne elektroniczne Ochrona techniczna U zabezpieczenia E02 U Sprzęt i aparatura elektryczna elektroniczne 136 U Ochrona techniczna - zabezpieczenia E02 U Roboty instalacyjne w budynkach elektroniczne 137 U Ochrona techniczna - Usługi instalowania urządzeo elektrycznych i zabezpieczenia E02 U mechanicznych elektroniczne U Ochrona techniczna - zabezpieczenia E02 U elektrycznych instalacji budynkowych elektroniczne U Konwoje gotówki E02 U Usługi w zakresie transportu drogowego D Broo E02 U Broo, amunicja i podobne elementy U Broo E02 U broni U Obsługa szatni E02 U Usługi dozoru U Audyt bezpieczeostwa i ochrony E02 U Audyt bezpieczeostwa i ochrony U ZAKUP,EKSPLOATACJA i ZBYCIE TABORU F01 U różne usł/zbycie pojazdów/ U ZAKUP,EKSPLOATACJA i F01 U pojazdy silnikowe D ZBYCIE TABORU WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTOW. F01 U wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

9 147 D WYNAJEM ŚRODKÓW wynajem poj.do transportu towarów wraz z F01 U TRANSPORTOW. kierowcą D WYNAJEM ŚRODKÓW wynajem poj.do transportu osób wraz z F01 U TRANSPORTOW. kierowcą D WYNAJEM ŚRODKÓW wynajem pojazdów przemysłowych wraz z F01 U TRANSPORTOW. kierowcą/specjalistyczne/ U WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTOW. F01 U usługi taxi U NAPRAWY TABORU F01 U usł.naprawcze i konserwacyjne U NAPRAWY TABORU F01 U usł.w zakr.napraw i konserw.poj.silnikow U NAPRAWY TABORU F01 U usł.w zakr.napraw układu elektrycznego U NAPRAWY TABORU F01 U usł w zakr.napraw poszczególn.części pojazdów D PALIWA F02 D ropa naftowa i destylaty/paliwa/ D PALIWA F02 D benzyna bezołowiowa D PALIWA F02 D olej napędowy D AKCESORIA SAMOCHODOWE F02 D płyny hamulcowe D AKCESORIA SAMOCHODOWE F02 D płyny chłodnicze D AKCESORIA SAMOCHODOWE F02 D podst. chemikalia /płyny do spryskiwaczy/ D AKCESORIA SAMOCHODOWE F02 D bezpieczniki /samochodowe/ D AKCESORIA SAMOCHODOWE F02 D lampy halogen/samochod/ D OLEJE i SMARY F02 D oleje silnikowe D OLEJE i SMARY F02 D oleje smarowe i środki smarowe D OLEJE i SMARY F02 D preparaty smarowe U wydawanie publikacji książkowych G02 U usługi publikacji U Wydanie publikacji G04 U usługi drukowania U Usługi badawcze H01 U Cyfrowanie map, usługi kartograficzne opracowanie graficzne w systemie Mapinfo for Windows map cyfrowych prezentujących zdarzenia hydrometeorologiczne analiza kartograficzna map archiwalnych cyfrowanie map topograficznych

10 169 U Usługi badawcze H01 U Wykonanie zgładów i przeprowadzenie analizy metalograficznej i rentgenowskiej otrzymanych materiałów; przygotowanie i hybrydyzacja prób CRNA; badania georadarowe wraz z interpretacją danych; wykonanie separacji materiałów ciężkich ze skał krystalicznych Tatr Zachodnich; wykonanie szlifów; przeprowadzenie pomiarów elektromagnetycznych, opracowanie danych oraz wykreślenie mapy pozornej przewodności elektrycznej gruntu; identyfikacja profili , U Usługi badawcze H01 U bakteryjnych, sekwencjonowanie DNA, wykonywanie widm NMR, MS, AE i FT-IR; datowanie wieku próbek osadów; analizy mikropaleontologiczne; wykonywanie pomiarów ziemi; wykonanie szlifów; przeprowadzenie badao na skaningowym mikroskopie elektronowym; modyfikacja UHMWPE metodą napromieniowania elektronami i implantacją jonową; analizy na mikrosondzie i mikroskopie elektronowym analiza statystyczna danych za pomocą testów niezależności Chi2 Pearsona oraz Chi2 NW(najwyższej wiarygodności) analiza statystyczna danych empirycznych; opracowanie, weryfikacja i wizualizacja danych 43908, U Usługi badawcze H01 U do prac badawczych; ekspertyzy dla sądów, prokuratur itp.; wykonanie badao terenowych techniką jakościowych wywiadów socjologicznych obliczenia i analizy numeryczne U Usługi badawcze H01 U Analiza prób glebowych; wykonanie analizy składu mechanicznego próbek osadów dennych metodą sitową i sedymentacyjną 5814,

11 173 U Usługi badawcze H01 U U 175 U 176 U Naprawa instrumentów muzycznych Naprawa kserokopiarek i urządzeo wielofunkcyjnych Naprawa laboratoryjnego sprzętu kontrolnopomiarowego I01 U I01 U I01 U U wagi I01 U U konduktometry I01 U U ph-metry I01 U U termometry I01 U U wodomierze I01 U U Naprawa maszyn biurowych 183 U maszyny do pisania I01 U U kalkulatory I01 U U bindownice I01 U U niszczarki I01 U U gilotyny I01 U U laminatory I01 U Badania aktywności biologicznej syntezowanych związków; badania morfologii modyfikowanego UHMWPE, analizy wyznaczania składu chemicznego i czystości składu; analizy fizyko-chemiczne i izotopowe; badanie i analiza właściwości fizycznych; analizy na mikrosondzie instrumentów muzycznych Usługi w zakresie konserwacji i naprawy maszyn reprograficznych aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej urządzeo precyzyjnych aparatury pomiarowej aparatury pomiarowej aparatury pomiarowej wodomierzy , , , , I01 U , maszyn biurowych kalkulatorów i maszyn liczących maszyn biurowych maszyn biurowych maszyn biurowych maszyn biurowych

12 189 U Naprawa pomp i urządzeo ciśnieniowych I01 U , U sprężarki I01 U sprężarek U reduktory I01 U zaworów U regulatory ciśnienia I01 U zaworów U pompy I01 U pomp U pompy cieczowe I01 U pomp cieczowych U pompy gazowe I01 U pomp gazowych U autoklawy I01 U sprzętu medycznego U zawory I01 U zaworów U Naprawa przenośnych I01 U urządzeo klimatyzacyjnych układów chłodzących 1634, Naprawa silników 199 U elektrycznych i I01 U ,54 0 transformatorów 200 U silniki elektryczne I01 U silników elektrycznych U transformatory I01 U transformatorów U Naprawa sprzętu AGD I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne 9267, U Naprawa sprzętu I01 U audiowizualnego urządzeo audiowizualnych i optycznych 19751, U rzutniki I01 U urządzeo audiowizualnych i optycznych U projektory I01 U urządzeo audiowizualnych i optycznych U epidiaskopy I01 U urządzeo audiowizualnych i optycznych U ekrany I01 U urządzeo audiowizualnych i optycznych U wizualizery I01 U urządzeo audiowizualnych i optycznych

13 209 U Naprawa sprzętu mechanicznego i elektromechanicznego 210 U siłowniki I01 U U szlabany I01 U I01 U Frasnkownice 5398, maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeo Usługi w zakresie napraw i kons. maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeo U Naprawa stacji I01 U meteorologicznych aparatury pomiarowej U Naprawa systemów oczyszczania I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne U wody I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne U powietrza I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne U fitotrony I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne U Naprawa urządzeo I01 U chłodniczych układów chłodzących U komory chłodnicze I01 U układów chłodzących U kriostaty I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne U zamrażarki laboratoryjne I01 U U Naprawa urządzeo telekomunikacyjnych 222 U centrale telefoniczne I01 U U aparaty telefoniczne I01 U U telefaksy I01 U U 226 U 227 U Naprawa zasilaczy i urządzeo zasilających Wynajem wraz z serwisem urządzeo wielofunkcyjnych drukująco -kopiujących Wyceny majątku ruchomego układów chłodzących I01 U I01 U I01 U telefonicznej aparatury przełączeniowej zestawów telefonicznych zestawów telefonicznych maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeo Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych I01 U Usługi techniczne

14 228 U Naprawy aparatury badawczej i urz. I02 U , analitycznych 229 U Spektometry I02 U Spektrometry emisyjne U chromatografy I02 U chromatograf gazowy U deriwatografy I02 U Aparatura kontrolna i pomiarowa U kalorymetry I02 U Kalorymetry U aparaty rtg. I02 U Stomatologiczne aparaty rentgenowski U Naprawy aparatury kontrolno-pomiarowej I02 U , U mierniki I02 U Mierniki uniwersalne U analizatory I02 U Analizatory U regulatory I02 U Regulatory temperatury U zegary I02 U zegarów U oscyloskopy I02 U Oscyloskopy U generatory I02 U Generatory mocy U Naprawy elektronarzędzi I02 U Elektronarzędzia (wszelkiego typu) 1828, U Naprawy mikroskopów i I02 U /1 sprzętu optycznego mikroskopów , , U Naprawy sprzętu Usługi w zakresie napraw sprzętu I02 U fotograficznego fotograficznego U Naprawy sprzętu Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z I02 U laboratoryjnego wyjątkiem szklanego) U destylarki I02 U Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); U cieplarki I02 U Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); U suszarki I02 U Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); U piece I02 U piece ( do wytopu ceramiki) U mieszadła I02 U Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); U wstrząsarki labor. I02 U Wstrząsarki i akcesoria U polerki labor I02 U Polerki Labolatoryjne U wirówki labor. I02 U Wirówki laboratoryjne i akcesoria U Naprawy sprzętu ogrodniczego I02 U sprzęt ogrodniczy różny 6580, U Naprawy sprzętu RTV I02 U Naprawa sprzętu RTV 15027,

15 255 U Regeneracja tonerów laserowych i pojemników z I02 U Tonery do drukarek laserowych/faksów 19653, tuszem 256 U wiercenia badawcze w celu pobrania próbek I02 U Techniczne usługi badawcze 3586, U Usługi techniczne I02 U Wykonanie opakowao,wykonanie uchwytów itp , U odczyt dawkomierzy I02 U System odczytu optycznego (dawkomierze) U wzorcowanie przyrządów I02 U wzorcowanie radiometrów i innych przyrząów labolatoryjnych U spektofometry IO2 U naprawa spektrofotometrów U polarymetry IO2 U naprawa polarymetrów U mikrotomy IO2 U naprawa mikrotomy U meble laboratiryjne IO2 U naprawa mebli laboratoryjnych U dygestoria IO2 U naprawa dygestoriów U naprawy gwarancyjne IO2 U naprawy gwarancyjne które muszą byd wykonane poza granicami U naprawy pogwarancyjne IO2 U naprawy pogwarancyjne które muszą byd wykonane poza granicami 9267, U usługi związane z cięcie wodą, cięcie laserem (próbki IO2 U dydaktyką labolatoryjne) D Telefony (na magazyn) I03 D603737MG Sprzęt sieci telefonicznej D Sprzet Telefoniczny I03 D Sprzęt sieci telefonicznej , D Sprzet Telefoniczny I03 D centrale telefoniczne D Sprzet Telefoniczny I03 D radiotelefony D Sprzet Telefoniczny I03 D testery telefoniczne D Sprzet Telefoniczny I03 D modemy telefoniczne D Sprzet Telefoniczny I03 D faksy D Osprzęt telefoniczny I03 D Gniazdka RJ D Osprzęt telefoniczny I03 D Kabel telefoniczny D Osprzęt telefoniczny I03 D Wtyczki RJ-11, RJ D Osprzęt telefoniczny I03 D Skrzynka telefoniczna D Osprzęt telefoniczny I03 D Sznury telefoniczne D Osprzęt telefoniczny I03 D Sznury spiralne D Osprzęt telefoniczny I03 D Puszki telefoniczne D Osprzęt telefoniczny I03 D Łączówki D Osprzęt telefoniczny I03 D Gniezdniki D Osprzęt telefoniczny I03 D Szybkozłącza D Osprzęt telefoniczny I03 D Opaski na kable

16 286 D Osprzęt telefoniczny I03 D Koszulki termoskurczliwe D Osprzęt telefoniczny I03 D Korytka D Osprzęt telefoniczny I03 D Rozgałęźniki D Telefony komórkowe i akcesoria do nich I03 D Telefony GSM 13370, U Usługi w zakresie telefonii komórkowej I03 U Usługi telefonii komórkowej 2288, U Usługi w zakresie telefonii stacjonarnej I03 U Usługi telefoniczne i przesyłu danych 2390, U Usługi w zakresie central telefonicznych I03 U Usługi centrali telefonicznej U Inne usługi teletechniczne I03 U Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych 75246, U Usługi projektowe I04 U Usługi projektowe U Ekspertyzy i opracowania branżowe I04 U Ekspertyzy i opracowania branżowe U Audyty I04 U Audyty U Audyty energetyczne I04 U Audyty energetyczne U Audyty termomodernizacyjne I04 U Audyty termomdernizacyjne U Realizacja prac adaptacyjnych I04 U Realizacja prac adaptacyjnych U Realizacja prac modernizacyjnych I04 U Realizacja prac modernizacyjnych U Realizacja prac remontowych I04 U Realizacja prac remontowych R Instalacja elektryczna I05 R , R Instalacja elektryczna I05 R Obligatoryjne pomiary ochrony p.poż R Instalacja elektryczna I05 R Obligatoryjne pomiary ochrony odgromowej R Instalacja elektryczna I05 R Pomiary natężenia oświetlenia R Instalacja elektryczna I05 R Przeglądy stacji s.n i n.n R Instalacja elektryczna I05 R Naprawy i remonty zapobiegawcze sieci i urządzieo elektrycznych R Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych I05 R , R Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych I05 R Remont dźwigów osobowych R Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych I05 R Remont dźwigów towarowych

17 311 R 312 R 313 R 314 R Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych Opracowania projektowe w zakresie opomiarowania zużycia energii elektr. I05 R I05 R I05 R R Dozór techniczny I05 R R 317 R 318 R 319 U 320 U 321 U 322 U 323 U 324 U 325 U Instalacja sieci i urządzeo elektrycznych niskiego i średniego napięcia Instalacja sieci i urządzeo elektrycznych niskiego i średniego napięcia Urządzenia dźwigowe i platformy dla osób niepełnosprawnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wodnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wodnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wodnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wodnych Usługi eksploatacyjne w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych Usługi eksploatacyjne w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych Usługi eksploatacyjne w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych Konserwacja dzwigów osobowych i towarowych Remont podnośników i platform dla niepełnosprawnych Konserwacja podnośników i platform dla niepełnosprawnych I05 R Racjonalizacja zużycia energii 0 0 I05 R I05 R Usługi kontroli i Nadzoru Technicznego. Współpraca z Dozorem Technicznym, opłaty stałe Instalacja sieci i urządzeo elektrycznych średniego napięcia Instalacja sieci i urządzeo elektrycznych niskiego napięcia I05 R Współpraca z Dozorem Technicznym I06 U6037A ,99 0 I06 U Instalacje wody zimnej I06 U Instalacje wody ciepłej I06 U Instalacje wody - demineralizowana I06 U , I06 U Udrażnianie kanalizacji I06 U Czyszcenie neutralizatorów

18 326 U 327 U 328 U 329 U 330 U 331 U 332 U 333 U 334 U 335 U 336 U Usługi eksploatacyjne w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji gazowych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji gazowych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji cieplnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji cieplnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji cieplnych I06 U Przebudowa sieci kanalizacyjnych I06 U ,8 0 I06 U Serwis central klimatyzacyjnych I06 U Serwis klimatyzatorów I06 U Serwis central wentylacyjnych I06 U Naprawy przewodów wentylacyjnych I06 U I06 U Obligatoryjne badanie szczelności instalacji i odbiorników gazowych I06 U ,79 0 I06 U Obsługa serwisowa węzłów cieplnych I06 U Naprawy instalacji c.o

19 337 U Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji cieplnych I06 U Serwis AKPiA U Opracowanie projektowe i techniczne w zakresie I06 U Racjonalizacja zużycia mediów 0 0 opomiarowania 339 U Współpraca z dozorem technicznym I06 U Opłaty stałe U Usługi eksploatacyjne w zakresie układów I06 U Agregaty wody lodowej, filotrony chłodniczych 341 R Przeglądy obligatoryjne I06 R Przeglądy kominiarskie R Przeglądy obligatoryjne I06 R Czyszcenie przewodów wentylacji grawitacyjnej U Usługi w zakresie drzwi przesuwnych I06 U , U Usługi ogólnotechniczne I06 U , R Przeglady obligatoryjne I06 R R Przeglady obligatoryjne I06 R Obligatoryjne przeglądy roczne budynków i obiektów R Przeglady obligatoryjne I06 R Obligatoryjne przeglądy 5-cio letnie budynków i obiektów R Przeglady obligatoryjne I06 R Obligatoryjne przeglądy budynków wielkopowierzchniowych U organizacja imprezy imprezy kulturalne zlecane m.in..przez K01 U kulturalnej Wydziały i jednostki uczelniane U koncerty K01 U koncerty z okazji Święta Uczelni U spotkania K01 U spotkania zlecane przez jednostki uczelniane U kabarety K01 U zlecane przez jednostki uczelniane U Juwenalia K01 U juwenalia katowickie, sosnowieckie, rybnickie i cieszyoskie U Festiwal Folklorystyczny K01 U zlecany przez Centrum Obsługi Studenta U organizacja imprez Inauguracje roku akademickiego, doktoraty K01 U ogólnouczelnianych honorowe, wigilie, majówki, gale akademickie U publikacja reklam i publikacja we wszystkich mediach K04 U ogłoszeo elektronicznych i papierowych U pozostałe usługi usługi reklamowe z okazji imprez, konferencji K04 U reklamowe itp

20 358 U reklama w radiu, TV, internet K04 U media elektroniczne U wynajem powierzchni wynajem dla potrzeb targów, przeglądów, K04 U wystawienniczej kongresów U targi K04 U targi edukacyjne U wystawy K04 U promocja uczelni U Usługi drukowania K05 U usługi drukowania U kalendarze K05 U kalendarze U ulotki K05 U ulotki U foldery K05 U foldery U broszury K05 U broszury U zaproszenia K05 U pozostałe druki U plakaty K05 U różne druki U afisze K05 U pozostałe druki U bloki listowe K05 U arkusze dwiczeniowe U teczki tekturowe K05 U materiały reklamowe D Materiały z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M materiały reklamowe D Upominki z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M Prezenty i nagrody D Długopisy z nadrukirm firmowym K05 D6044G0M długopisy D Teczki z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M teczki włókiennicze D Torby z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M torby do pakowania towarów D Reklamówki z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M torby do pakowania towarów D Koszulki z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M koszulki D Smycze z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M wyroby włókiennicze D Ołówki drewnine ekologiczne z nadrukiem K05 044G0M2MN ołówki firmowym 381 U Wniosek Wyjazdowy W L03 U bilety lotnicze U Wniosek Wyjazdowy W L03 U bilety kolejowe międzynarodowe U Wniosek Wyjazdowy W L03 U bilety autokarowe międzynarodowe U Wniosek Wyjazdowy W L03 U bilety promowe międzynarodowe

KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA

KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA DOSTAWY KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA II/BG - Biblioteka Główna Książki, gazety, czasopisma III/CI - Centrum Informatyki Okablowanie sieci komputerowej Serwery, macierze, urządzenia sieciowe Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE (stan na dzień r.)

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE (stan na dzień r.) y: HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE (stan na dzień 30.04.2014r.) M - mała a o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 207.000 EURO

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014. zakupy o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 Euro. dostawa

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014. zakupy o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 Euro. dostawa PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014 zakupy o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 Euro Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV wg 00000000-0 Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. UCHWAŁA NR XI.50.25 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 30 listopada 25 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII.160.23 z dnia 27 marca 23 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA do sporządzenia planu zamówień na rok 2013

INSTRUKCJA do sporządzenia planu zamówień na rok 2013 INSTRUKCJA do sporządzenia planu zamówień na rok 2013 Formularz do sporządzenia planu zamówień znajduje się na stronie internetowej IHAR-PIB pod adresem: http://www.ihar.edu.pl/x.php Plan zamówień na rok

Bardziej szczegółowo

Harmonogram terminów składania wniosków o zakup / naprawę aparatury naukowej do procedur zamówień publicznych w roku 2013

Harmonogram terminów składania wniosków o zakup / naprawę aparatury naukowej do procedur zamówień publicznych w roku 2013 Harmonogram terminów składania wniosków o zakup / naprawę aparatury naukowej do procedur zamówień publicznych w roku 2013 lp. Pozycja planu Rodzaj dostaw i usług Terminy składania wniosków DOSTAWY 1. 1

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSTAW I NAPRAW APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA ROK 2012 DOSTAWY

PLAN DOSTAW I NAPRAW APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA ROK 2012 DOSTAWY ...... pieczęć jednostki organizacyjnej data PLAN DOSTAW I NAPRAW APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA ROK 2012 Lp. Nazwa CPV Przedmiot zamówienia (typ/model) DOSTAWY ilość (szt./kpl) Kwota przeznaczona na zakup/

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2012 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2012 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2012 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE : M mała procedura o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 200.000 EURO tj. 803.920,00 PLN D duża

Bardziej szczegółowo

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Lp. 1. Podmiot zbierający Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. Miejsce zbierania

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Szczegółowa lista grup towarowych Targów Instalacje. OGRZEWANIE 1. SALON TECHNIKI GRZEWCZEJ I CIEPŁOWNICZEJ Wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 (stan na dzień r.)

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 (stan na dzień r.) y: HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 (stan na dzień 27.10.2014r.) M - mała a o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 207.000 EURO (tj. 87554,30 PLN) Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r.

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

koncentraty myjące, akryle, zdzieracze 138 080,00 98 080,00 40 000,00 luty 2014

koncentraty myjące, akryle, zdzieracze 138 080,00 98 080,00 40 000,00 luty 2014 ZATWIERDZAM:. osoba upoważniona PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2014 data: 27.03.2014 r. osoba sporządzająca: Małgorzata Kitowska A. Zamówienia wspólne l.p. Przedmiot zamówienia Przykładowy asortyment

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2013 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2013 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE : HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2013 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE M - mała procedura o zbilansowanej wartości

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 961 UCHWAŁA NR XXIII/188/13 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Opole, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 961 UCHWAŁA NR XXIII/188/13 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 4 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 961 UCHWAŁA NR XXIII/188/13 RADY GMINY W WILKOWIE w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w

Bardziej szczegółowo

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr.2 Prezesa Zarządu ZOM w Lwówku Śląskim Sp. zo.o. z dnia 01 lipca 2013r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE ZAKŁADU OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyrób Norma Edycja / Zmiana. 1. Wymagania ogólne dla przyrządów do użytku domowego i podobnego PN-EN

L.p. Wyrób Norma Edycja / Zmiana. 1. Wymagania ogólne dla przyrządów do użytku domowego i podobnego PN-EN Wykaz certyfikowanych wyrobów oraz norm i dokumentów stanowiących podstawę badań i certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej. L.p. Wyrób Norma Edycja / Zmiana

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ DO PROCEDUR W ROKU 2015. (AKTUALIZACJA na dzień 23.11.2015 r.)

HARMONOGRAM SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ DO PROCEDUR W ROKU 2015. (AKTUALIZACJA na dzień 23.11.2015 r.) HARMONOGRAM SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ DO PROCEDUR W ROKU 2015 (AKTUALIZACJA na dzień 23.11.2015 r.) y: M - mała a o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 207.000 EURO (tj. 874.554,30 PLN) D duża

Bardziej szczegółowo

Statystyka rekordów największej dostępnej na rynku bazy danych zawierającej wszystkie, potrzebne dane kontaktowe do firm w grupie branŝowej Handel.

Statystyka rekordów największej dostępnej na rynku bazy danych zawierającej wszystkie, potrzebne dane kontaktowe do firm w grupie branŝowej Handel. Statystyka rekordów największej dostępnej na rynku bazy danych zawierającej wszystkie, potrzebne dane kontaktowe do firm w grupie branŝowej Handel. BRANśA NAZWA NIP KOD MIASTO ULICA NR WOJEWÓDZTWO POWIAT

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2017 ROK

PLAN ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2017 ROK Rodzaj zamówienia PLAN ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2017 ROK Lp. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO, O KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O. Zarząd Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.12.2011 r możliwy jest odbiór niżej wymienionego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie zakładu 26-900

Bardziej szczegółowo

Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu. IW31

Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu. IW31 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić stworzyć zlecenie remontowe. Instrukcja ta odwzorowuje procesy opisane w SKWS wątek Remonty: Tworzenie zadań remontowych [1.4.7.4.4], Przypisanie zadań do planu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec Rejestr działalności regulowanej 2013 Numer rejestrowy Numer zaświadczenia Firma/Imię Nazwisko Przedsiębiorcy Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Projekt z dnia 13 lutego 23 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 23 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 26 /2017 z dnia 30 marca 2017r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2014 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 12/2015 z dnia 30.03.2015 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2014 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU z dnia r.

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU z dnia r. HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU z dnia 01.02.2017r. Typ procedury: M - mała procedura o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 209.000 EURO (tj. 872 554,00 PLN) D duża procedura o

Bardziej szczegółowo

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. Miłakowo, 16.01.2012 r. URZĄD MIEJSKI W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2011 r. 1. Liczba dzieci w szkole - 706 - SP - 302 - Gimnazjum - 195 - Przedszkole -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) w pomieszczenia o łącznej powierzchni 2564,18 m² oraz terenu

Bardziej szczegółowo

Dotychczas owa Szacunkow a wartość w PLN

Dotychczas owa Szacunkow a wartość w PLN Załącznik nr 1 do Zarządznia Rektora PWSZ w Głogowie w sprawie zmiany Planu zamówień publicznych na rok 2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie Zmiany dotyczące poszczególnych grup przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY SŁUPIA Słupia, dn. 2014-05-06 96-128 Słupia Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy OSIP.6235.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy Veolia Usługi dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Symbol cyfrowy: 913[01] Oznaczenie tematu: 1

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail:

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: LZU5/241A-069/06/14 - Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: Przedmiot zamówienia: Wykonawca oświadcza,

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2016. z dnia 13 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/78/2016. z dnia 13 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XII/78/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY Numer rej. 1 1/2012 Data dokonania NIP/Regon wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! ODPADY ZMIESZANE ŚRODY ODPADY SEGREGOWANE WTORKI GMINA SKRZYSZÓW SKRZYSZÓW ZMIANA DNIA WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH

UWAGA!!! ODPADY ZMIESZANE ŚRODY ODPADY SEGREGOWANE WTORKI GMINA SKRZYSZÓW SKRZYSZÓW ZMIANA DNIA WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH SKRZYSZÓW 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: 10.09.2016 r. Godziny otwarcia PSZOK: wtorki 14:00-18:00 oraz soboty 8:00-12:00 ŁADNA, ŁĘKAWICA

Bardziej szczegółowo

14/2013 REMONDIS Sp. z o. o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16 ODDZIAŁ Sosnowcu w ul. Baczyńskiego 11 41-203 Sosnowiec 728-01-32-515 011089141 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Nr IN. 6233.2. 2012 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Lp. Firma; oznaczenie siedziby i adres albo

Bardziej szczegółowo

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z ODPADY NIEBEZPIECZNE 03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje 03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje 03 02 03* Metaloorganiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej.

Regulamin. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY. Kod CPV Nazwa dostawy Wartość szacunkowa Wartość euro Kwiaty rabat. (balkon UG i USC) 31731, ,24

DOSTAWY. Kod CPV Nazwa dostawy Wartość szacunkowa Wartość euro Kwiaty rabat. (balkon UG i USC) 31731, ,24 DOSTAWY Kod CPV Nazwa dostawy Wartość szacunkowa Wartość euro Uwagi 03121100-6 Kwiaty rabat. (balkon UG i USC) 31731,70 7894,24 03121200-7 Kwiaty i wiązanki okolicznościowe (kompozycje kwiatowek) 5691,05

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, siedziba i adres / l.p. imię i nazwisko przedsiębiorcy 1. Przedsiębiorstwo Handlowo

Bardziej szczegółowo

WYDŁUśONA GWARANCJA. Termin dostawy GWARANACJA WSKAZANA W SIWZ. WYDŁUśONA GWARANCJA. Lp. Nazwa J.m. Ilość Miejsce dostawy. Załącznik nr 5 do siwz

WYDŁUśONA GWARANCJA. Termin dostawy GWARANACJA WSKAZANA W SIWZ. WYDŁUśONA GWARANCJA. Lp. Nazwa J.m. Ilość Miejsce dostawy. Załącznik nr 5 do siwz Załącznik nr 5 do siwz Dostawa wyposaŝenia pracowni zawodowych w ramach projektu "Czas na zawodowców wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" CZĘŚĆ I - Sprzęt budowlany, spawalniczy oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Nr rejestrowy REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma albo imię i nazwisko 1 6233.1.2012 F.U.H. JARTEX Szczepan Jarantowski Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR PRZĘCIA ODPADÓW DO PSZOK TYCHY

INFORMATOR PRZĘCIA ODPADÓW DO PSZOK TYCHY INFORMATOR PRZĘCIA ODPADÓW DO PSZOK TYCHY PAPIER: SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA ODPADÓW PRZYJMOWANYCH DO PSZOK TYCHY opakowania z papieru i tektury czysta papierowa tapeta książki, zeszyty gazety, czasopisma,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ŁOCHÓW

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ŁOCHÓW REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ŁOCHÓW Lp. Data wpisu Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Numer rejestrowy RIGoś. 6235.1.2012 Firma, oznaczenie siedziby, adres lub imię nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy CZĘŚĆ I : W tym: GRUPA I Sprzęt komputerowy i oprogramowanie:

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIKSTAT w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stan na dzień 30.04.2014r. Nazwa Oznaczenie Numer

Bardziej szczegółowo

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Data wpisu do rejestru działalności regulowanej. Numer Identyfikacji REGON. Dane kontaktowe

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Data wpisu do rejestru działalności regulowanej. Numer Identyfikacji REGON. Dane kontaktowe Lp. Nazwa Firmy, siedziba, adres Data wpisu do rejestru działalności regulowanej Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Numer Identyfikacji REGON Dane kontaktowe Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Budynek przy ul. Małachowskiego 8

Budynek przy ul. Małachowskiego 8 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1B do zapytania ofertowego Usługa kompleksowego sprzątania w Wydziałach Zamiejscowych Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Jak segregwać odpady?

Jak segregwać odpady? Jak segregwać odpady? Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU aktualizacja na dzień r.

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU aktualizacja na dzień r. HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU aktualizacja na dzień 22.11.2016r. Typ procedury: M - mała procedura o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 209.000 EURO (tj. 872 554,00 PLN) D duża

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1519 UCHWAŁA NR XIX/151/2012 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1519 UCHWAŁA NR XIX/151/2012 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 31 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1519 UCHWAŁA NR XIX/151/2012 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ZA ZBIERANIE ODPADÓW ZSEIE OPŁATA ZA PRZETWARZANIE ODPADÓW ZSEIE. Numer i nazwa rodzaju sprzętu odpadu. Cena brutto 2014 r.

OPŁATA ZA ZBIERANIE ODPADÓW ZSEIE OPŁATA ZA PRZETWARZANIE ODPADÓW ZSEIE. Numer i nazwa rodzaju sprzętu odpadu. Cena brutto 2014 r. urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego załącznik nr 2 rodzaju ZBIERANIE 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące* 2. Chłodziarki* 3. Zamrażarki* 16 02 11*

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 SPIS TREŚCI WSTĘP................................. 9 I. Podstawy bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy 1. Ochrona i nadzór państwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, prawa i higieny pracy..............

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE Kod odpadu OD DNIA 01.01.2010 Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto [zł/kg] 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/246/13 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XX/246/13 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XX/246/13 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ I SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO" Dysponent

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ I SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Dysponent 42 Tabela nr 1a PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ I SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO" Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Inf 200 000 200 000 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ WÓJTA GMINY WIDAWA w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ WÓJTA GMINY WIDAWA w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ WÓJTA GMINY WIDAWA w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Numer Nazwa rejestrowy przedsiębiorcy 1 Wywóz Nieczystości oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 400/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR 400/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR 400/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/260/12 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/260/12 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1251 UCHWAŁA NR XXIX/260/12 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013

Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013 Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013 Numer pod jaki przedsiębiorca zostaje wpisany: RIIiPP.6235.1.2013 Nazwa przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Krusz-Bet Sp. z o. o. 36-204 Dydnia,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie jednostek organizacyjnych pełniących funkcję realizatorów

Zestawienie jednostek organizacyjnych pełniących funkcję realizatorów Załącznik nr 1 do Instrukcji dokonywania zakupów na KUL Zestawienie jednostek organizacyjnych pełniących funkcję realizatorów Wydział Matematyczno-Przyrodniczego i Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ nr rejestro wy Firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1/2012 SITA JANTRA Sp. z o.o. ul. Ks. Anny 11 70-761 Szczecin NIP regon 852-10-20-989

Bardziej szczegółowo

Regon (jeśli posiada)

Regon (jeśli posiada) Numer rejestrowy Oznaczenie firmy, adres NIP Regon (jeśli posiada) Rodzaj odbieranych odpadów RDR/1/SK/2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 555-000-66-60

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU aktualizacja na dzień r.

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU aktualizacja na dzień r. HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU aktualizacja na dzień 05.07.2017r. Typ procedury: M - mała procedura o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 209.000 EURO (tj. 872 554,00 PLN) D duża

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer rejestrowy OŚ.2.2012 Nazwa przedsiębiorcy ALTVATER Piła Sp.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WŁASNE : część cyfrowa

DOCHODY WŁASNE : część cyfrowa DOCHODY WŁASNE : część cyfrowa INFORMACJA CYFROWA Z WYKONANANIA DOCHODÓW KUCHNI MIEJSKIEJ W LĘDZINACH ZA 2007 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 756 75616 Dochody od osób prawnych, od osób

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko, adres przedsiębiorcy EKO KRAS Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork L.p. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork Firma (oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i

Bardziej szczegółowo

5 Dostawa sprzętu AGD lodówki, pralki, czajniki, ekspresy do kawy , , ,00 maj 2014

5 Dostawa sprzętu AGD lodówki, pralki, czajniki, ekspresy do kawy , , ,00 maj 2014 ZATWIERDZAM:. osoba upowaŝniona PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2014 data: 20.05.2014 r. osoba sporządzająca: Małgorzata Kitowska A. Zamówienia wspólne l.p. Przedmiot zamówienia Przykładowy asortyment

Bardziej szczegółowo

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy Załącznik nr 2 do Umowy nr IN/HA/U/ /15 Charakterystyka budynków objętych usługą sprzatania 1.Budynek biurowy 1 Pokoje biurowe gres nieszkliwiony 265 2 Pokoje biurowe gres szkliwiony 143 3 Korytarze i

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC Stan na dzień 04.04.2014r. Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy PHU SANITEX Dorota

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

CENNIK STAWEK PROWIZJI OD SPRZEDAŻY

CENNIK STAWEK PROWIZJI OD SPRZEDAŻY Załącznik nr 4. CENNIK STAWEK PROWIZJI OD SPRZEDAŻY Wszystkie ujęte w cenniku wartości są wartościami brutto główna kategoria od sprzedaży w % szybki link do szczegółowych stawek wewnątrz kategorii Elektronika

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY LP. 1 Data wpisu 05.06.2012 Zmiana 10.06.2013 Zmiana 07.07.2014 Zmiana 16.12.2016 Nr rejestrowy OŚ.6233.1.2012 Firma oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy TONSMEIER Centrum

Bardziej szczegółowo

agregaty wody lodowej, generatory prądu, klimatyzatory, pompy, silniki spalinowe, sprężarki, wentylatory

agregaty wody lodowej, generatory prądu, klimatyzatory, pompy, silniki spalinowe, sprężarki, wentylatory agregaty wody lodowej, generatory prądu, klimatyzatory, pompy, silniki spalinowe, sprężarki, j.w 8 18 Hz 40-2100 kg Stacjonarne i ruchome ( zabezpieczenie przed zerwaniem ) j.w agregaty wody lodowej, generatory

Bardziej szczegółowo

1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące - Chłodziarki - Zamrażarki - Pozostałe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości GMINA MIASTO SIERADZ Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz Sieradz, dn. 2016-02-25 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 10/2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Spis treści książki 1. Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II. Wzory opisów przedmiotu zamówienia

Spis treści książki 1. Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II. Wzory opisów przedmiotu zamówienia Spis treści książki 1. Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne 1.1. Wprowadzenie 1.2. Opis przedmiotu w zamówieniach wyłączonych spod obowiązku stosowania ZamPublU 1.3. Zamówienia wielorodzajowe

Bardziej szczegółowo