SAP KOD CPV/CPC Opis ze słownika CPV/CPC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAP KOD CPV/CPC Opis ze słownika CPV/CPC"

Transkrypt

1 LP Rodzaj D/U/RB Grupa przedmiotowa Branżyst a SAP KOD CPV/CPC Opis ze słownika CPV/CPC kwota zrealizowana w 2009 roku w pln Suma 2010 Plan Realizatora na 2010 rok po korekcie 1 U odpady A01 U usługi wywozu odpadów U niszczenie dokumentów A01 U usługi wywozu odpadów U deratyzacja i dezynfekcja A01 U usługi odszczurzania U deratyzacja i dezynfekcja A01 U usługi usuwania grzybów U deratyzacja i dezynfekcja A01 U usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków U kontrole sanitarne A01 U usługi dotyczące środowiska pracy U sprawy pożarowe A02 U usługi ochrony przeciwpożarowej U 9 U 10 U 11 U 12 U 13 U 14 U pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy czynniki niebezpieczne chemiczne czynniki niebezpieczne biologiczne czynniki niebezpieczne rakotwórcze czynniki niebezpieczne mutagenne czynniki niebezpieczne fizyczne badania profilaktyczne pracowników A05 U A05 U A05 U A05 U A05 U A05 U usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa A05 U usługi ochrony zdrowia U szkolenia BHP i PPOŻ A06 U szkolenia w dziedzinie bezpieczeostwa D gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny B01 D polskie czasopisma ogólnodostępne D gazety, dzienniki, czasopisma polskie - jednorazowy zakup poza B01 D czasopisma i magazyny przetargiem D gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny B01 D zagraniczne czasopisma ogólnodostępne U Usługi bazy danych B01 U ogólnodostępne bazy danych U Usługi bazy danych B01 U jednorazowy zakup poza przetargiem baz danych objętych prawami autorskimi U Konsorcja B01 U jednorazowy zakup baz danych objętych prawami autorskimi dla doraźnie tworzonej grupy uczelni wyższych, poza przetargiem

2 22 D Zakup kserokopii B02 D zakup kserokopii książek i czasopism U Zakup usług bibliotecznych B02 U zakup usług bibliotecznych U Zakup usług bibliotecznych B02 U dzierżawa książek, czasopism, mikrofilmów U Usługi introligatorskie B03 U oprawa książek i czasopism D Druki biblioteczne B04 D970030M druki biblioteczne D Zakup książek B05 D zakup książek inwentaryzowanych D gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny B07 D polskie czasopisma ogólnodostępne D gazety, dzienniki, czasopisma polskie - jednorazowy zakup poza B07 D czasopisma i magazyny przetargiem U usługi porządkowo - C01 U Usługi w zakresie sprzątania i odkażania - usługi U czystościowe specjalistyczne czyszczenie podłóg C01 U U sprzątanie pomieszczeo C01 U porządkowo - czystościowe Usługi w zakresie sprzątania i odkażania - specjalistyczne czyszczenie podłóg Usługi w zakresie sprzątania i odkażania - sprzątanie pomieszczeo U wywóz stałych odpadów komunalnych C01 U Usługi wywozu odpadów komunalnych (śmieci) U usługi czyszczenie stroi dla Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych - C02 U SZPiT usługi czyszczenie stroi dla SZPiT U usługi czyszczenia Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych - C02 U wykładzin dywanowych usługi czyszczenia wykładzin dywanowych U usługi mycia okien C02 U Usługi czyszczenia okien U usługi pralnicze C02 U usługi pralnicze U usługi utrzymania czystości Usługi sprzątania - usługi utrzymania czystości terenów zewnętrznych OA C02 U terenów zew. OA S-c Sosnowiec U usługi gastronomiczne C02 U U 41 U usługi - Śniadania w DA3 lub Zajeździe Usługi nauki śpiewu dla SZPiT C02 U C02 U Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków - usługi gastronomiczne Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków - dla DA-3 i Zajazdu w Cieszynie Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów - Usługi nauki śpiewu dla SZPiT U usługi tłumaczenia ustnego C02 U Usługi w zakresie tłumaczeo ustnych U usługi tłumaczenia pisemnego C02 U Usługi w zakresie tłumaczeo pisemnych

3 44 U 45 U 46 U 47 U 48 U 49 U 50 D usługi świadczone przez przewodników turystycznych usługi szewskie (naprawa obuwia SZPiT) przeprowadzenie szkolenia, wykładu, warsztatu usługi prowadzenia zajęd rekreacyjnych Usługi na potrzeby studentów niepełnosprawnych usługi audytu strony internetowej pod kątem os. niepełnosprawnych usługi najmu kabin tłumaczeo symultanicznych C02 U C02 U C02 U Usługi świadczone przez przewodników turystycznych - najem przewodnika Usługi w zakresie naprawy obuwia lekkiego - dla potrzeb SZPiT Usługi szkoleniowe - szkolenia, warsztaty, wykłady dla jednostek UŚ prowadzone przez zewnętrznego Wykonawcę na terenie Zamawiającego pow. 6000E C02 U Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe C02 U C02 U Usługi rehabilitacyjne - dla potrzeb studentów niepełnosprawnych Usługi audytu strony www pod kątem studentów niepełnosprawnych C02 U Różne usługi - najem kabin symultanicznych D usługi najmu kostiumów C02 U Różne usługi - najem kostiumów D usługi najmu mat wycieraczkowych C02 U Różne usługi - najem mat wycieraczkowych D usługi najmu tablic posterowych C02 U Różne usługi - najem tablic posterowych D usługi najmu obiektów na Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości C02 U cele sportowe innych niż mieszkalne - na cele sportowe D usługi najmu obiektów na Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości C02 U cele dydaktyczne innych niż mieszkalne - na cele dydaktyczne U usługi renowacji mebli C02 U U 58 U 59 U usługi naprawy mebli tapicerowanych usługi tapicerowania urzadzeo gimnastycznych usługi czyszczenia, naprawy żaluzji mebli - dla potrzeb gabinetu Rektora C02 U Usługi tapicerskie C02 U C02 U Usługi tapicerskie - dotyczy urzadzeo gimnastycznych Usługi prania i czyszczenia na sucho - czyszczenie żaluzji

4 60 U usługi czyszczenia, Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji - C02 U naprawy żaluzji naprawy żaluzji U usługi naprawy rolet C02 U Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji - dotyczy naprawy rolet U usługi filmowe dla potrzeb Produkcja filmów kinowych i wideo oraz C02 U WRiTV podobne usługi - dla potrzeb WRiTV U usługi w zakresie Usługi hotelarskie w zakresie spotkao i C02 U organizacji konferencji konferencji U konferencje C02 U Usługi hotelarskie w zakresie spotkao i konferencji U dwiczenia terenowe/obozy C02 U Hotelarskie usługi noclegowe - dwiczenia terenowe / obozy usługi zajęd baletowochoreograficznych dla C02 U Usługi świadczone przez autorów, 66 U kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury 0 0 SZPiT oraz pozostałych artystów - nauka taoca dla potrzeb SZPiT usługi czyszczenie stroi dla Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych - 67 U C03 U SZPiT usługi czyszczenie stroi dla SZPiT 68 U usługi czyszczenia Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych - C03 U wykładzin dywanowych usługi czyszczenia wykładzin dywanowych U usługi mycia okien C03 U Usługi czyszczenia okien U usługi pralnicze C03 U usługi pralnicze U usługi utrzymania czystości Usługi sprzątania - usługi utrzymania czystości terenów zewnętrznych OA C03 U terenów zew. OA S-c Sosnowiec U usługi gastronomiczne C03 U Usługi restauracyjne i dotyczące podawania U 74 U usługi - Śniadania w DA3 lub Zajeździe Usługi nauki śpiewu dla SZPiT C03 U C03 U posiłków - usługi gastronomiczne Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków - dla DA-3 i Zajazdu w Cieszynie Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów - Usługi nauki śpiewu dla SZPiT U usługi tłumaczenia ustnego C03 U Usługi w zakresie tłumaczeo ustnych U usługi tłumaczenia pisemnego C03 U Usługi w zakresie tłumaczeo pisemnych

5 77 U 78 U 79 U 80 U 81 U 82 U 83 D usługi świadczone przez przewodników turystycznych usługi szewskie (naprawa obuwia SZPiT) przeprowadzenie szkolenia, wykładu, warsztatu usługi prowadzenia zajęd rekreacyjnych Usługi na potrzeby studentów niepełnosprawnych usługi audytu strony internetowej pod kątem os. niepełnosprawnych usługi najmu kabin tłumaczeo symultanicznych C03 U C03 U C03 U Usługi świadczone przez przewodników turystycznych - najem przewodnika Usługi w zakresie naprawy obuwia lekkiego - dla potrzeb SZPiT Usługi szkoleniowe - szkolenia, warsztaty, wykłady dla jednostek UŚ prowadzone przez zewnętrznego Wykonawcę na terenie Zamawiającego pow. 6000E C03 U Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe C03 U C03 U Usługi rehabilitacyjne - dla potrzeb studentów niepełnosprawnych Usługi audytu strony www pod kątem studentów niepełnosprawnych C03 U Różne usługi - najem kabin symultanicznych D usługi najmu kostiumów C03 U Różne usługi - najem kostiumów D usługi najmu mat wycieraczkowych C03 U Różne usługi - najem mat wycieraczkowych D usługi najmu tablic posterowych C03 U Różne usługi - najem tablic posterowych D usługi najmu obiektów na Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości C03 U cele sportowe innych niż mieszkalne - na cele sportowe D usługi najmu obiektów na Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości C03 U cele dydaktyczne innych niż mieszkalne - na cele dydaktyczne U usługi renowacji mebli C03 U U 91 U 92 U usługi naprawy mebli tapicerowanych usługi tapicerowania urzadzeo gimnastycznych usługi czyszczenia, naprawy żaluzji mebli - dla potrzeb gabinetu Rektora 0 0 C03 U Usługi tapicerskie C03 U C03 U Usługi tapicerskie - dotyczy urzadzeo gimnastycznych Usługi prania i czyszczenia na sucho - czyszczenie żaluzji

6 93 U usługi czyszczenia, naprawy żaluzji C03 U U usługi naprawy rolet C03 U U 96 U usługi filmowe dla potrzeb WRiTV usługi w zakresie organizacji konferencji C03 U C03 U U konferencje C03 U U dwiczenia terenowe/obozy C03 U U 100 D usługi zajęd baletowochoreograficznych dla SZPiT dostawa wody i odprowadzanie ścieków C03 U Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji - naprawy żaluzji Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji - dotyczy naprawy rolet Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi - dla potrzeb WRiTV Usługi hotelarskie w zakresie spotkao i konferencji Usługi hotelarskie w zakresie spotkao i konferencji Hotelarskie usługi noclegowe - dwiczenia terenowe / obozy Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów - nauka taoca dla potrzeb SZPiT C03 D Usługi przesyłu wody i podobne D dostawa wody i C03 D Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, odprowadzanie ścieków czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne D dostawa gazu C03 D Gaz ziemny D energia cieplna C03 D Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa D energia elektryczna C03 D Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa U usługi doradcze C03 U Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej U dodatkowe ubezpieczenie Usługi ubezpieczeniowe - dodatkowe C04 U majatkowe majątkowe U dodatkowe ubezpieczenia osobowe C04 U Usługi ubezpieczenia dodatkowe (osobowe) U 109 U 110 U ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenia majatkowe i komunikacyjne ubezpieczenia medyczne (koszty leczenia) C04 U C04 U Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczeniowe - majątkowe i komunikacyjne C04 U Usługi ubezpieczenia medycznego

7 111 U ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty C04 U Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty U ubezpieczenia pojazdów mechanicznych C04 U Usługi ubezpieczeo pojazdów mechanicznych U usługa ubezpieczenia od ognia C04 U Usługi ubezpieczenia od ognia U usługa ubezpieczenia od skutków żywiołów C04 U Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów U usługa ubezpoieczenia od wszelkich ryzyk C04 U Usługi ubezpieczeniowe od wszelkich ryzyk U usługa ubezpieczenia usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu C04 U transportowego U usługi ubezpieczeo C04 U Usługi ubezpieczeniowe U wykłady D01 U wykłady U płace opiekunów zew D01 U praktyk 92 płace opiekunów zew. praktyk U dwiczenia D01 U dwiczenia U przysposobienie obronne D02 U przysposobienie obronne D CZĘŚCI SAMOCHODOWE F01 D silniki do pojazdów i ich części D CZĘŚCI SAMOCHODOWE F01 D mech.części zapasowe z wyłącz.silników i ich części U Usługi detektywistyczne i choroniarskie E02 U Usługi portierskie U Usługi detektywistyczne i choroniarskie E02 U Usługi ochroniarskie U Usługi detektywistyczne i ochroniarskie E02 U Usługi nadzoru przy użyciu alarmu U Usługi detektywistyczne i choroniarskie E02 U Usługi patrolowe U Usługi detektywistyczne i choroniarskie E02 U Usługi ochrony wystaw i eksponatów U Ochrona techniczna - zabezpieczenia mechaniczne E02 U Zbojone lub wzmacnione szafy, kasy i drzwi 0 0

8 130 U Ochrona techniczna - zabezpieczenia E02 U Instalowanie ram drzwiowych i okiennych mechaniczne 131 U Ochrona techniczna - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem zabezpieczenia E02 U drzwi i okien mechaniczne U Ochrona techniczna - Usługi instalowania urządzeo elektrycznych i zabezpieczenia E02 U mechanicznych mechaniczne U Ochrona techniczna - zabezpieczenia E02 U mechanicznych instalacji budynkowych mechaniczne U Ochrona techniczna - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i zabezpieczenia E02 U elektrotechniczne elektroniczne Ochrona techniczna U zabezpieczenia E02 U Sprzęt i aparatura elektryczna elektroniczne 136 U Ochrona techniczna - zabezpieczenia E02 U Roboty instalacyjne w budynkach elektroniczne 137 U Ochrona techniczna - Usługi instalowania urządzeo elektrycznych i zabezpieczenia E02 U mechanicznych elektroniczne U Ochrona techniczna - zabezpieczenia E02 U elektrycznych instalacji budynkowych elektroniczne U Konwoje gotówki E02 U Usługi w zakresie transportu drogowego D Broo E02 U Broo, amunicja i podobne elementy U Broo E02 U broni U Obsługa szatni E02 U Usługi dozoru U Audyt bezpieczeostwa i ochrony E02 U Audyt bezpieczeostwa i ochrony U ZAKUP,EKSPLOATACJA i ZBYCIE TABORU F01 U różne usł/zbycie pojazdów/ U ZAKUP,EKSPLOATACJA i F01 U pojazdy silnikowe D ZBYCIE TABORU WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTOW. F01 U wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

9 147 D WYNAJEM ŚRODKÓW wynajem poj.do transportu towarów wraz z F01 U TRANSPORTOW. kierowcą D WYNAJEM ŚRODKÓW wynajem poj.do transportu osób wraz z F01 U TRANSPORTOW. kierowcą D WYNAJEM ŚRODKÓW wynajem pojazdów przemysłowych wraz z F01 U TRANSPORTOW. kierowcą/specjalistyczne/ U WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTOW. F01 U usługi taxi U NAPRAWY TABORU F01 U usł.naprawcze i konserwacyjne U NAPRAWY TABORU F01 U usł.w zakr.napraw i konserw.poj.silnikow U NAPRAWY TABORU F01 U usł.w zakr.napraw układu elektrycznego U NAPRAWY TABORU F01 U usł w zakr.napraw poszczególn.części pojazdów D PALIWA F02 D ropa naftowa i destylaty/paliwa/ D PALIWA F02 D benzyna bezołowiowa D PALIWA F02 D olej napędowy D AKCESORIA SAMOCHODOWE F02 D płyny hamulcowe D AKCESORIA SAMOCHODOWE F02 D płyny chłodnicze D AKCESORIA SAMOCHODOWE F02 D podst. chemikalia /płyny do spryskiwaczy/ D AKCESORIA SAMOCHODOWE F02 D bezpieczniki /samochodowe/ D AKCESORIA SAMOCHODOWE F02 D lampy halogen/samochod/ D OLEJE i SMARY F02 D oleje silnikowe D OLEJE i SMARY F02 D oleje smarowe i środki smarowe D OLEJE i SMARY F02 D preparaty smarowe U wydawanie publikacji książkowych G02 U usługi publikacji U Wydanie publikacji G04 U usługi drukowania U Usługi badawcze H01 U Cyfrowanie map, usługi kartograficzne opracowanie graficzne w systemie Mapinfo for Windows map cyfrowych prezentujących zdarzenia hydrometeorologiczne analiza kartograficzna map archiwalnych cyfrowanie map topograficznych

10 169 U Usługi badawcze H01 U Wykonanie zgładów i przeprowadzenie analizy metalograficznej i rentgenowskiej otrzymanych materiałów; przygotowanie i hybrydyzacja prób CRNA; badania georadarowe wraz z interpretacją danych; wykonanie separacji materiałów ciężkich ze skał krystalicznych Tatr Zachodnich; wykonanie szlifów; przeprowadzenie pomiarów elektromagnetycznych, opracowanie danych oraz wykreślenie mapy pozornej przewodności elektrycznej gruntu; identyfikacja profili , U Usługi badawcze H01 U bakteryjnych, sekwencjonowanie DNA, wykonywanie widm NMR, MS, AE i FT-IR; datowanie wieku próbek osadów; analizy mikropaleontologiczne; wykonywanie pomiarów ziemi; wykonanie szlifów; przeprowadzenie badao na skaningowym mikroskopie elektronowym; modyfikacja UHMWPE metodą napromieniowania elektronami i implantacją jonową; analizy na mikrosondzie i mikroskopie elektronowym analiza statystyczna danych za pomocą testów niezależności Chi2 Pearsona oraz Chi2 NW(najwyższej wiarygodności) analiza statystyczna danych empirycznych; opracowanie, weryfikacja i wizualizacja danych 43908, U Usługi badawcze H01 U do prac badawczych; ekspertyzy dla sądów, prokuratur itp.; wykonanie badao terenowych techniką jakościowych wywiadów socjologicznych obliczenia i analizy numeryczne U Usługi badawcze H01 U Analiza prób glebowych; wykonanie analizy składu mechanicznego próbek osadów dennych metodą sitową i sedymentacyjną 5814,

11 173 U Usługi badawcze H01 U U 175 U 176 U Naprawa instrumentów muzycznych Naprawa kserokopiarek i urządzeo wielofunkcyjnych Naprawa laboratoryjnego sprzętu kontrolnopomiarowego I01 U I01 U I01 U U wagi I01 U U konduktometry I01 U U ph-metry I01 U U termometry I01 U U wodomierze I01 U U Naprawa maszyn biurowych 183 U maszyny do pisania I01 U U kalkulatory I01 U U bindownice I01 U U niszczarki I01 U U gilotyny I01 U U laminatory I01 U Badania aktywności biologicznej syntezowanych związków; badania morfologii modyfikowanego UHMWPE, analizy wyznaczania składu chemicznego i czystości składu; analizy fizyko-chemiczne i izotopowe; badanie i analiza właściwości fizycznych; analizy na mikrosondzie instrumentów muzycznych Usługi w zakresie konserwacji i naprawy maszyn reprograficznych aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej urządzeo precyzyjnych aparatury pomiarowej aparatury pomiarowej aparatury pomiarowej wodomierzy , , , , I01 U , maszyn biurowych kalkulatorów i maszyn liczących maszyn biurowych maszyn biurowych maszyn biurowych maszyn biurowych

12 189 U Naprawa pomp i urządzeo ciśnieniowych I01 U , U sprężarki I01 U sprężarek U reduktory I01 U zaworów U regulatory ciśnienia I01 U zaworów U pompy I01 U pomp U pompy cieczowe I01 U pomp cieczowych U pompy gazowe I01 U pomp gazowych U autoklawy I01 U sprzętu medycznego U zawory I01 U zaworów U Naprawa przenośnych I01 U urządzeo klimatyzacyjnych układów chłodzących 1634, Naprawa silników 199 U elektrycznych i I01 U ,54 0 transformatorów 200 U silniki elektryczne I01 U silników elektrycznych U transformatory I01 U transformatorów U Naprawa sprzętu AGD I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne 9267, U Naprawa sprzętu I01 U audiowizualnego urządzeo audiowizualnych i optycznych 19751, U rzutniki I01 U urządzeo audiowizualnych i optycznych U projektory I01 U urządzeo audiowizualnych i optycznych U epidiaskopy I01 U urządzeo audiowizualnych i optycznych U ekrany I01 U urządzeo audiowizualnych i optycznych U wizualizery I01 U urządzeo audiowizualnych i optycznych

13 209 U Naprawa sprzętu mechanicznego i elektromechanicznego 210 U siłowniki I01 U U szlabany I01 U I01 U Frasnkownice 5398, maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeo Usługi w zakresie napraw i kons. maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeo U Naprawa stacji I01 U meteorologicznych aparatury pomiarowej U Naprawa systemów oczyszczania I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne U wody I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne U powietrza I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne U fitotrony I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne U Naprawa urządzeo I01 U chłodniczych układów chłodzących U komory chłodnicze I01 U układów chłodzących U kriostaty I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne U zamrażarki laboratoryjne I01 U U Naprawa urządzeo telekomunikacyjnych 222 U centrale telefoniczne I01 U U aparaty telefoniczne I01 U U telefaksy I01 U U 226 U 227 U Naprawa zasilaczy i urządzeo zasilających Wynajem wraz z serwisem urządzeo wielofunkcyjnych drukująco -kopiujących Wyceny majątku ruchomego układów chłodzących I01 U I01 U I01 U telefonicznej aparatury przełączeniowej zestawów telefonicznych zestawów telefonicznych maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeo Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych I01 U Usługi techniczne

14 228 U Naprawy aparatury badawczej i urz. I02 U , analitycznych 229 U Spektometry I02 U Spektrometry emisyjne U chromatografy I02 U chromatograf gazowy U deriwatografy I02 U Aparatura kontrolna i pomiarowa U kalorymetry I02 U Kalorymetry U aparaty rtg. I02 U Stomatologiczne aparaty rentgenowski U Naprawy aparatury kontrolno-pomiarowej I02 U , U mierniki I02 U Mierniki uniwersalne U analizatory I02 U Analizatory U regulatory I02 U Regulatory temperatury U zegary I02 U zegarów U oscyloskopy I02 U Oscyloskopy U generatory I02 U Generatory mocy U Naprawy elektronarzędzi I02 U Elektronarzędzia (wszelkiego typu) 1828, U Naprawy mikroskopów i I02 U /1 sprzętu optycznego mikroskopów , , U Naprawy sprzętu Usługi w zakresie napraw sprzętu I02 U fotograficznego fotograficznego U Naprawy sprzętu Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z I02 U laboratoryjnego wyjątkiem szklanego) U destylarki I02 U Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); U cieplarki I02 U Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); U suszarki I02 U Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); U piece I02 U piece ( do wytopu ceramiki) U mieszadła I02 U Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); U wstrząsarki labor. I02 U Wstrząsarki i akcesoria U polerki labor I02 U Polerki Labolatoryjne U wirówki labor. I02 U Wirówki laboratoryjne i akcesoria U Naprawy sprzętu ogrodniczego I02 U sprzęt ogrodniczy różny 6580, U Naprawy sprzętu RTV I02 U Naprawa sprzętu RTV 15027,

15 255 U Regeneracja tonerów laserowych i pojemników z I02 U Tonery do drukarek laserowych/faksów 19653, tuszem 256 U wiercenia badawcze w celu pobrania próbek I02 U Techniczne usługi badawcze 3586, U Usługi techniczne I02 U Wykonanie opakowao,wykonanie uchwytów itp , U odczyt dawkomierzy I02 U System odczytu optycznego (dawkomierze) U wzorcowanie przyrządów I02 U wzorcowanie radiometrów i innych przyrząów labolatoryjnych U spektofometry IO2 U naprawa spektrofotometrów U polarymetry IO2 U naprawa polarymetrów U mikrotomy IO2 U naprawa mikrotomy U meble laboratiryjne IO2 U naprawa mebli laboratoryjnych U dygestoria IO2 U naprawa dygestoriów U naprawy gwarancyjne IO2 U naprawy gwarancyjne które muszą byd wykonane poza granicami U naprawy pogwarancyjne IO2 U naprawy pogwarancyjne które muszą byd wykonane poza granicami 9267, U usługi związane z cięcie wodą, cięcie laserem (próbki IO2 U dydaktyką labolatoryjne) D Telefony (na magazyn) I03 D603737MG Sprzęt sieci telefonicznej D Sprzet Telefoniczny I03 D Sprzęt sieci telefonicznej , D Sprzet Telefoniczny I03 D centrale telefoniczne D Sprzet Telefoniczny I03 D radiotelefony D Sprzet Telefoniczny I03 D testery telefoniczne D Sprzet Telefoniczny I03 D modemy telefoniczne D Sprzet Telefoniczny I03 D faksy D Osprzęt telefoniczny I03 D Gniazdka RJ D Osprzęt telefoniczny I03 D Kabel telefoniczny D Osprzęt telefoniczny I03 D Wtyczki RJ-11, RJ D Osprzęt telefoniczny I03 D Skrzynka telefoniczna D Osprzęt telefoniczny I03 D Sznury telefoniczne D Osprzęt telefoniczny I03 D Sznury spiralne D Osprzęt telefoniczny I03 D Puszki telefoniczne D Osprzęt telefoniczny I03 D Łączówki D Osprzęt telefoniczny I03 D Gniezdniki D Osprzęt telefoniczny I03 D Szybkozłącza D Osprzęt telefoniczny I03 D Opaski na kable

16 286 D Osprzęt telefoniczny I03 D Koszulki termoskurczliwe D Osprzęt telefoniczny I03 D Korytka D Osprzęt telefoniczny I03 D Rozgałęźniki D Telefony komórkowe i akcesoria do nich I03 D Telefony GSM 13370, U Usługi w zakresie telefonii komórkowej I03 U Usługi telefonii komórkowej 2288, U Usługi w zakresie telefonii stacjonarnej I03 U Usługi telefoniczne i przesyłu danych 2390, U Usługi w zakresie central telefonicznych I03 U Usługi centrali telefonicznej U Inne usługi teletechniczne I03 U Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych 75246, U Usługi projektowe I04 U Usługi projektowe U Ekspertyzy i opracowania branżowe I04 U Ekspertyzy i opracowania branżowe U Audyty I04 U Audyty U Audyty energetyczne I04 U Audyty energetyczne U Audyty termomodernizacyjne I04 U Audyty termomdernizacyjne U Realizacja prac adaptacyjnych I04 U Realizacja prac adaptacyjnych U Realizacja prac modernizacyjnych I04 U Realizacja prac modernizacyjnych U Realizacja prac remontowych I04 U Realizacja prac remontowych R Instalacja elektryczna I05 R , R Instalacja elektryczna I05 R Obligatoryjne pomiary ochrony p.poż R Instalacja elektryczna I05 R Obligatoryjne pomiary ochrony odgromowej R Instalacja elektryczna I05 R Pomiary natężenia oświetlenia R Instalacja elektryczna I05 R Przeglądy stacji s.n i n.n R Instalacja elektryczna I05 R Naprawy i remonty zapobiegawcze sieci i urządzieo elektrycznych R Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych I05 R , R Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych I05 R Remont dźwigów osobowych R Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych I05 R Remont dźwigów towarowych

17 311 R 312 R 313 R 314 R Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych Opracowania projektowe w zakresie opomiarowania zużycia energii elektr. I05 R I05 R I05 R R Dozór techniczny I05 R R 317 R 318 R 319 U 320 U 321 U 322 U 323 U 324 U 325 U Instalacja sieci i urządzeo elektrycznych niskiego i średniego napięcia Instalacja sieci i urządzeo elektrycznych niskiego i średniego napięcia Urządzenia dźwigowe i platformy dla osób niepełnosprawnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wodnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wodnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wodnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wodnych Usługi eksploatacyjne w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych Usługi eksploatacyjne w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych Usługi eksploatacyjne w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych Konserwacja dzwigów osobowych i towarowych Remont podnośników i platform dla niepełnosprawnych Konserwacja podnośników i platform dla niepełnosprawnych I05 R Racjonalizacja zużycia energii 0 0 I05 R I05 R Usługi kontroli i Nadzoru Technicznego. Współpraca z Dozorem Technicznym, opłaty stałe Instalacja sieci i urządzeo elektrycznych średniego napięcia Instalacja sieci i urządzeo elektrycznych niskiego napięcia I05 R Współpraca z Dozorem Technicznym I06 U6037A ,99 0 I06 U Instalacje wody zimnej I06 U Instalacje wody ciepłej I06 U Instalacje wody - demineralizowana I06 U , I06 U Udrażnianie kanalizacji I06 U Czyszcenie neutralizatorów

18 326 U 327 U 328 U 329 U 330 U 331 U 332 U 333 U 334 U 335 U 336 U Usługi eksploatacyjne w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji gazowych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji gazowych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji cieplnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji cieplnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji cieplnych I06 U Przebudowa sieci kanalizacyjnych I06 U ,8 0 I06 U Serwis central klimatyzacyjnych I06 U Serwis klimatyzatorów I06 U Serwis central wentylacyjnych I06 U Naprawy przewodów wentylacyjnych I06 U I06 U Obligatoryjne badanie szczelności instalacji i odbiorników gazowych I06 U ,79 0 I06 U Obsługa serwisowa węzłów cieplnych I06 U Naprawy instalacji c.o

19 337 U Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji cieplnych I06 U Serwis AKPiA U Opracowanie projektowe i techniczne w zakresie I06 U Racjonalizacja zużycia mediów 0 0 opomiarowania 339 U Współpraca z dozorem technicznym I06 U Opłaty stałe U Usługi eksploatacyjne w zakresie układów I06 U Agregaty wody lodowej, filotrony chłodniczych 341 R Przeglądy obligatoryjne I06 R Przeglądy kominiarskie R Przeglądy obligatoryjne I06 R Czyszcenie przewodów wentylacji grawitacyjnej U Usługi w zakresie drzwi przesuwnych I06 U , U Usługi ogólnotechniczne I06 U , R Przeglady obligatoryjne I06 R R Przeglady obligatoryjne I06 R Obligatoryjne przeglądy roczne budynków i obiektów R Przeglady obligatoryjne I06 R Obligatoryjne przeglądy 5-cio letnie budynków i obiektów R Przeglady obligatoryjne I06 R Obligatoryjne przeglądy budynków wielkopowierzchniowych U organizacja imprezy imprezy kulturalne zlecane m.in..przez K01 U kulturalnej Wydziały i jednostki uczelniane U koncerty K01 U koncerty z okazji Święta Uczelni U spotkania K01 U spotkania zlecane przez jednostki uczelniane U kabarety K01 U zlecane przez jednostki uczelniane U Juwenalia K01 U juwenalia katowickie, sosnowieckie, rybnickie i cieszyoskie U Festiwal Folklorystyczny K01 U zlecany przez Centrum Obsługi Studenta U organizacja imprez Inauguracje roku akademickiego, doktoraty K01 U ogólnouczelnianych honorowe, wigilie, majówki, gale akademickie U publikacja reklam i publikacja we wszystkich mediach K04 U ogłoszeo elektronicznych i papierowych U pozostałe usługi usługi reklamowe z okazji imprez, konferencji K04 U reklamowe itp

20 358 U reklama w radiu, TV, internet K04 U media elektroniczne U wynajem powierzchni wynajem dla potrzeb targów, przeglądów, K04 U wystawienniczej kongresów U targi K04 U targi edukacyjne U wystawy K04 U promocja uczelni U Usługi drukowania K05 U usługi drukowania U kalendarze K05 U kalendarze U ulotki K05 U ulotki U foldery K05 U foldery U broszury K05 U broszury U zaproszenia K05 U pozostałe druki U plakaty K05 U różne druki U afisze K05 U pozostałe druki U bloki listowe K05 U arkusze dwiczeniowe U teczki tekturowe K05 U materiały reklamowe D Materiały z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M materiały reklamowe D Upominki z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M Prezenty i nagrody D Długopisy z nadrukirm firmowym K05 D6044G0M długopisy D Teczki z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M teczki włókiennicze D Torby z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M torby do pakowania towarów D Reklamówki z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M torby do pakowania towarów D Koszulki z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M koszulki D Smycze z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M wyroby włókiennicze D Ołówki drewnine ekologiczne z nadrukiem K05 044G0M2MN ołówki firmowym 381 U Wniosek Wyjazdowy W L03 U bilety lotnicze U Wniosek Wyjazdowy W L03 U bilety kolejowe międzynarodowe U Wniosek Wyjazdowy W L03 U bilety autokarowe międzynarodowe U Wniosek Wyjazdowy W L03 U bilety promowe międzynarodowe

Opłaty za udział w konferencjach Pod tym kodem NIE zamawiamy udziału w szkoleniach

Opłaty za udział w konferencjach Pod tym kodem NIE zamawiamy udziału w szkoleniach UWAGA! Rozliczenia pomiędzy jednostkami Uczelni, które dotyczyły np.: - paliwa za przewóz pracowników Uczelni do Ustronia Morskiego, Chyciny itp. - noclegów studentów na Obozach w Chycinie - kserowanie

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ LISTA BRANŻ I PODBRANŻ Przetargi, Zlecenia, Wyniki przetargów lista branż, podbranż i ujętych w nich zagadnień tematycznych 1. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA przekaźniki-styczniki, urządzenia pomiarowe, instalacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW W SPRAWIE WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH REALIZACJĘ DOSTAW MATERIAŁÓW, WYROBÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Kompania Węglowa S.A., wprowadza

Bardziej szczegółowo

PCA Załącznik nr 1. Nazwa grupy wyrobów

PCA Załącznik nr 1. Nazwa grupy wyrobów Część A: Ogólny podział branżowy wyrobów Załącznik nr 1 do DACW-01 Grupa / Kod ICS Nazwa grupy wyrobów 11. Wyroby medyczne 13. Wyposażenie i sprzęt ochronny, systemy alarmowe i ostrzegawcze 17. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 105 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 105 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165 CONTENTS Część A... 2 Część B... 15 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165 CZĘŚĆ A A.1. 866493 9/1/29 DIGITAL ARTS Digital Arts Inc. 15F Prudential Tower, 13-1, Nagata-cho, 2-chome

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia (usługa/dostawa/ robota budowlana) Progi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Rodzaj zamówienia (usługa/dostawa/ robota budowlana) Progi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014 - po zmianach z dn. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekraczające kwotę 30 000 Euro Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Kod według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

OBN/OSA Wykaz Branż: 1/49

OBN/OSA Wykaz Branż: 1/49 OBN/OSA Wykaz Branż: Nazwa Branży 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych (komunalnych, prywatnych, spółdzielczych, osiedli wojskowych) Administracje cmentarzy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N Y C H K A M P U S T O R U Ń S K I

R E G U L A M I N Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N Y C H K A M P U S T O R U Ń S K I Załącznik do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N Y C H K A M P U S T O R U Ń S K I T O R

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Usługi konserwacyjno-naprawcze w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko stolarskiej, ogólnobudowlanej oraz

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 147 Część C... 188 Część D... 212 Część M... 214

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 147 Część C... 188 Część D... 212 Część M... 214 CONTENTS Część A... 2 Część B... 147 Część C... 188 Część D... 212 Część M... 214 CZĘŚĆ A A.1. 989261 14/3/211 WEB TV - ENJOY THE WEB GRUNDIG Multimedia B.V. Strawinskylaan 315 177 ZX Amsterdam NL LOUIS

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257 CONTENTS Część A... 2 Część B... 214 Część C... Część D... 242 Część M... 257 CZĘŚĆ A A.1. 96966 6/4/21 SILENT Piano 35 Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR EN IT 28 - Kołowrotki wędkarskie,

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 242 Część C... 369 Część D... 381 Część M... 443

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 242 Część C... 369 Część D... 381 Część M... 443 CONTENTS Część A... 2 Część B... 242 Część C... 369 Część D... 381 Część M... 443 CZĘŚĆ A A.1. 001607332 12/04/2000 CLUBBER'S GUI TO... Ministry of Sound Holdings Limited 103 Gaunt Street London SE1 6DP

Bardziej szczegółowo

Dźwięk i Obraz 0,20 zł (0,05 ) Komputery i Elektronika 0,20 zł (0,05 )

Dźwięk i Obraz 0,20 zł (0,05 ) Komputery i Elektronika 0,20 zł (0,05 ) Dźwięk i Obraz 0,20 zł Telewizory i inne 0,25 zł Telewizory plazmowe & LCD 0,25 zł Telewizory LCD 0,25 zł Telewizory LED 0,25 zł Telewizory plazmowe 0,25 zł 3D-TV 0,25 zł Telewizory z DVD 0,25 zł DVD z

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 220 Część C... 267 Część D... 290 Część M... 310

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 220 Część C... 267 Część D... 290 Część M... 310 CONTENTS Część A... 2 Część B... Część C... 267 Część D... 29 Część M... 31 CZĘŚĆ A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 107 Część C... 115 Część D... 127 Część M... 166

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 107 Część C... 115 Część D... 127 Część M... 166 CONTENTS Część A... 2 Część B... 17 Część C... 115 Część D... 127 Część M... 166 CZĘŚĆ A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2009 rok Plan budżetu na 2009 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXX/174/08 z dnia 18 grudnia 2008r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Krótkofalówki 0,17 zł (0,04 ) Talkie-walkie 0,21 zł (0,05 ) Nadajniki i odbiorniki 0,25 zł (0,06 )

Krótkofalówki 0,17 zł (0,04 ) Talkie-walkie 0,21 zł (0,05 ) Nadajniki i odbiorniki 0,25 zł (0,06 ) Dźwięk i Obraz 0,21 zł (0,05 Telewizory i inne 0,25 zł (0,06 Telewizory plazmowe & LCD 0,25 zł (0,06 Telewizory LCD 0,25 zł (0,06 Telewizory LED 0,25 zł (0,06 Telewizory plazmowe 0,25 zł (0,06 3D-TV 0,25

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 221 Część C... 240 Część D... 261 Część M... 275

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 221 Część C... 240 Część D... 261 Część M... 275 CONTENTS Część A... 2 Część B... 221 Część C... 24 Część D... 261 Część M... 275 CZĘŚĆ A A.1. 8931149 5/3/21 14 - Metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. Gospodarka finansowa w roku 2013 r. prowadzona jest na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych

WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych WYKAZ BRANŻ 1001 drobiazgów - sklepy Abażury - pracownie Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych Administracje cmentarzy Administracje obiektów biurowych

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 180 Część C... 195 Część D... 216 Część M... 230

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 180 Część C... 195 Część D... 216 Część M... 230 CONTENTS Część A... 2 Część B... 18 Część C... 195 Część D... 216 Część M... 23 CZĘŚĆ A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California

Bardziej szczegółowo

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli 36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli - lakierowanie, pozłacanie, malowanie mebli, - restaurowanie i renowację mebli. - wykończania, włączając tapicerowanie krzeseł i pozostałych mebli

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Obsługa klienta. Naszym zadaniem jest pomoc w uzyskaniu przez Ciebie celu. Produkt i serwis. Jakośc za przystepną cenę. Zapewnienie jakości

Obsługa klienta. Naszym zadaniem jest pomoc w uzyskaniu przez Ciebie celu. Produkt i serwis. Jakośc za przystepną cenę. Zapewnienie jakości Obsługa klienta Naszym zadaniem jest pomoc w uzyskaniu przez Ciebie celu Laboratorium UKAS Jakość Identyfikalność produktu Firma Cromwell posiada certyfikat ISO9001 Etyka & Odnawialność Firma Cromwell

Bardziej szczegółowo

Lista branż dostawców i podwykonawców

Lista branż dostawców i podwykonawców HOCHTIEF Lista branż dostawców i podwykonawców Lista branż dostawców i podwykonawców rejestrowanych w bazie HOCHTIEF Spis treści 1. DOSTAWCY... 2 1.1. Materiały Budowlane... 2 1.2. Wyroby gotowe, półfabrykaty,

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... 210 Część M... 212

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... 210 Część M... 212 CONTENTS Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... Część M... 212 CZĘŚĆ A A.1. 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Bardziej szczegółowo