SAP KOD CPV/CPC Opis ze słownika CPV/CPC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAP KOD CPV/CPC Opis ze słownika CPV/CPC"

Transkrypt

1 LP Rodzaj D/U/RB Grupa przedmiotowa Branżyst a SAP KOD CPV/CPC Opis ze słownika CPV/CPC kwota zrealizowana w 2009 roku w pln Suma 2010 Plan Realizatora na 2010 rok po korekcie 1 U odpady A01 U usługi wywozu odpadów U niszczenie dokumentów A01 U usługi wywozu odpadów U deratyzacja i dezynfekcja A01 U usługi odszczurzania U deratyzacja i dezynfekcja A01 U usługi usuwania grzybów U deratyzacja i dezynfekcja A01 U usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków U kontrole sanitarne A01 U usługi dotyczące środowiska pracy U sprawy pożarowe A02 U usługi ochrony przeciwpożarowej U 9 U 10 U 11 U 12 U 13 U 14 U pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy czynniki niebezpieczne chemiczne czynniki niebezpieczne biologiczne czynniki niebezpieczne rakotwórcze czynniki niebezpieczne mutagenne czynniki niebezpieczne fizyczne badania profilaktyczne pracowników A05 U A05 U A05 U A05 U A05 U A05 U usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeostwa A05 U usługi ochrony zdrowia U szkolenia BHP i PPOŻ A06 U szkolenia w dziedzinie bezpieczeostwa D gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny B01 D polskie czasopisma ogólnodostępne D gazety, dzienniki, czasopisma polskie - jednorazowy zakup poza B01 D czasopisma i magazyny przetargiem D gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny B01 D zagraniczne czasopisma ogólnodostępne U Usługi bazy danych B01 U ogólnodostępne bazy danych U Usługi bazy danych B01 U jednorazowy zakup poza przetargiem baz danych objętych prawami autorskimi U Konsorcja B01 U jednorazowy zakup baz danych objętych prawami autorskimi dla doraźnie tworzonej grupy uczelni wyższych, poza przetargiem

2 22 D Zakup kserokopii B02 D zakup kserokopii książek i czasopism U Zakup usług bibliotecznych B02 U zakup usług bibliotecznych U Zakup usług bibliotecznych B02 U dzierżawa książek, czasopism, mikrofilmów U Usługi introligatorskie B03 U oprawa książek i czasopism D Druki biblioteczne B04 D970030M druki biblioteczne D Zakup książek B05 D zakup książek inwentaryzowanych D gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny B07 D polskie czasopisma ogólnodostępne D gazety, dzienniki, czasopisma polskie - jednorazowy zakup poza B07 D czasopisma i magazyny przetargiem U usługi porządkowo - C01 U Usługi w zakresie sprzątania i odkażania - usługi U czystościowe specjalistyczne czyszczenie podłóg C01 U U sprzątanie pomieszczeo C01 U porządkowo - czystościowe Usługi w zakresie sprzątania i odkażania - specjalistyczne czyszczenie podłóg Usługi w zakresie sprzątania i odkażania - sprzątanie pomieszczeo U wywóz stałych odpadów komunalnych C01 U Usługi wywozu odpadów komunalnych (śmieci) U usługi czyszczenie stroi dla Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych - C02 U SZPiT usługi czyszczenie stroi dla SZPiT U usługi czyszczenia Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych - C02 U wykładzin dywanowych usługi czyszczenia wykładzin dywanowych U usługi mycia okien C02 U Usługi czyszczenia okien U usługi pralnicze C02 U usługi pralnicze U usługi utrzymania czystości Usługi sprzątania - usługi utrzymania czystości terenów zewnętrznych OA C02 U terenów zew. OA S-c Sosnowiec U usługi gastronomiczne C02 U U 41 U usługi - Śniadania w DA3 lub Zajeździe Usługi nauki śpiewu dla SZPiT C02 U C02 U Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków - usługi gastronomiczne Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków - dla DA-3 i Zajazdu w Cieszynie Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów - Usługi nauki śpiewu dla SZPiT U usługi tłumaczenia ustnego C02 U Usługi w zakresie tłumaczeo ustnych U usługi tłumaczenia pisemnego C02 U Usługi w zakresie tłumaczeo pisemnych

3 44 U 45 U 46 U 47 U 48 U 49 U 50 D usługi świadczone przez przewodników turystycznych usługi szewskie (naprawa obuwia SZPiT) przeprowadzenie szkolenia, wykładu, warsztatu usługi prowadzenia zajęd rekreacyjnych Usługi na potrzeby studentów niepełnosprawnych usługi audytu strony internetowej pod kątem os. niepełnosprawnych usługi najmu kabin tłumaczeo symultanicznych C02 U C02 U C02 U Usługi świadczone przez przewodników turystycznych - najem przewodnika Usługi w zakresie naprawy obuwia lekkiego - dla potrzeb SZPiT Usługi szkoleniowe - szkolenia, warsztaty, wykłady dla jednostek UŚ prowadzone przez zewnętrznego Wykonawcę na terenie Zamawiającego pow. 6000E C02 U Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe C02 U C02 U Usługi rehabilitacyjne - dla potrzeb studentów niepełnosprawnych Usługi audytu strony www pod kątem studentów niepełnosprawnych C02 U Różne usługi - najem kabin symultanicznych D usługi najmu kostiumów C02 U Różne usługi - najem kostiumów D usługi najmu mat wycieraczkowych C02 U Różne usługi - najem mat wycieraczkowych D usługi najmu tablic posterowych C02 U Różne usługi - najem tablic posterowych D usługi najmu obiektów na Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości C02 U cele sportowe innych niż mieszkalne - na cele sportowe D usługi najmu obiektów na Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości C02 U cele dydaktyczne innych niż mieszkalne - na cele dydaktyczne U usługi renowacji mebli C02 U U 58 U 59 U usługi naprawy mebli tapicerowanych usługi tapicerowania urzadzeo gimnastycznych usługi czyszczenia, naprawy żaluzji mebli - dla potrzeb gabinetu Rektora C02 U Usługi tapicerskie C02 U C02 U Usługi tapicerskie - dotyczy urzadzeo gimnastycznych Usługi prania i czyszczenia na sucho - czyszczenie żaluzji

4 60 U usługi czyszczenia, Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji - C02 U naprawy żaluzji naprawy żaluzji U usługi naprawy rolet C02 U Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji - dotyczy naprawy rolet U usługi filmowe dla potrzeb Produkcja filmów kinowych i wideo oraz C02 U WRiTV podobne usługi - dla potrzeb WRiTV U usługi w zakresie Usługi hotelarskie w zakresie spotkao i C02 U organizacji konferencji konferencji U konferencje C02 U Usługi hotelarskie w zakresie spotkao i konferencji U dwiczenia terenowe/obozy C02 U Hotelarskie usługi noclegowe - dwiczenia terenowe / obozy usługi zajęd baletowochoreograficznych dla C02 U Usługi świadczone przez autorów, 66 U kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury 0 0 SZPiT oraz pozostałych artystów - nauka taoca dla potrzeb SZPiT usługi czyszczenie stroi dla Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych - 67 U C03 U SZPiT usługi czyszczenie stroi dla SZPiT 68 U usługi czyszczenia Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych - C03 U wykładzin dywanowych usługi czyszczenia wykładzin dywanowych U usługi mycia okien C03 U Usługi czyszczenia okien U usługi pralnicze C03 U usługi pralnicze U usługi utrzymania czystości Usługi sprzątania - usługi utrzymania czystości terenów zewnętrznych OA C03 U terenów zew. OA S-c Sosnowiec U usługi gastronomiczne C03 U Usługi restauracyjne i dotyczące podawania U 74 U usługi - Śniadania w DA3 lub Zajeździe Usługi nauki śpiewu dla SZPiT C03 U C03 U posiłków - usługi gastronomiczne Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków - dla DA-3 i Zajazdu w Cieszynie Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów - Usługi nauki śpiewu dla SZPiT U usługi tłumaczenia ustnego C03 U Usługi w zakresie tłumaczeo ustnych U usługi tłumaczenia pisemnego C03 U Usługi w zakresie tłumaczeo pisemnych

5 77 U 78 U 79 U 80 U 81 U 82 U 83 D usługi świadczone przez przewodników turystycznych usługi szewskie (naprawa obuwia SZPiT) przeprowadzenie szkolenia, wykładu, warsztatu usługi prowadzenia zajęd rekreacyjnych Usługi na potrzeby studentów niepełnosprawnych usługi audytu strony internetowej pod kątem os. niepełnosprawnych usługi najmu kabin tłumaczeo symultanicznych C03 U C03 U C03 U Usługi świadczone przez przewodników turystycznych - najem przewodnika Usługi w zakresie naprawy obuwia lekkiego - dla potrzeb SZPiT Usługi szkoleniowe - szkolenia, warsztaty, wykłady dla jednostek UŚ prowadzone przez zewnętrznego Wykonawcę na terenie Zamawiającego pow. 6000E C03 U Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe C03 U C03 U Usługi rehabilitacyjne - dla potrzeb studentów niepełnosprawnych Usługi audytu strony www pod kątem studentów niepełnosprawnych C03 U Różne usługi - najem kabin symultanicznych D usługi najmu kostiumów C03 U Różne usługi - najem kostiumów D usługi najmu mat wycieraczkowych C03 U Różne usługi - najem mat wycieraczkowych D usługi najmu tablic posterowych C03 U Różne usługi - najem tablic posterowych D usługi najmu obiektów na Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości C03 U cele sportowe innych niż mieszkalne - na cele sportowe D usługi najmu obiektów na Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości C03 U cele dydaktyczne innych niż mieszkalne - na cele dydaktyczne U usługi renowacji mebli C03 U U 91 U 92 U usługi naprawy mebli tapicerowanych usługi tapicerowania urzadzeo gimnastycznych usługi czyszczenia, naprawy żaluzji mebli - dla potrzeb gabinetu Rektora 0 0 C03 U Usługi tapicerskie C03 U C03 U Usługi tapicerskie - dotyczy urzadzeo gimnastycznych Usługi prania i czyszczenia na sucho - czyszczenie żaluzji

6 93 U usługi czyszczenia, naprawy żaluzji C03 U U usługi naprawy rolet C03 U U 96 U usługi filmowe dla potrzeb WRiTV usługi w zakresie organizacji konferencji C03 U C03 U U konferencje C03 U U dwiczenia terenowe/obozy C03 U U 100 D usługi zajęd baletowochoreograficznych dla SZPiT dostawa wody i odprowadzanie ścieków C03 U Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji - naprawy żaluzji Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji - dotyczy naprawy rolet Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi - dla potrzeb WRiTV Usługi hotelarskie w zakresie spotkao i konferencji Usługi hotelarskie w zakresie spotkao i konferencji Hotelarskie usługi noclegowe - dwiczenia terenowe / obozy Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów - nauka taoca dla potrzeb SZPiT C03 D Usługi przesyłu wody i podobne D dostawa wody i C03 D Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, odprowadzanie ścieków czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne D dostawa gazu C03 D Gaz ziemny D energia cieplna C03 D Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa D energia elektryczna C03 D Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa U usługi doradcze C03 U Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej U dodatkowe ubezpieczenie Usługi ubezpieczeniowe - dodatkowe C04 U majatkowe majątkowe U dodatkowe ubezpieczenia osobowe C04 U Usługi ubezpieczenia dodatkowe (osobowe) U 109 U 110 U ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenia majatkowe i komunikacyjne ubezpieczenia medyczne (koszty leczenia) C04 U C04 U Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczeniowe - majątkowe i komunikacyjne C04 U Usługi ubezpieczenia medycznego

7 111 U ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty C04 U Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty U ubezpieczenia pojazdów mechanicznych C04 U Usługi ubezpieczeo pojazdów mechanicznych U usługa ubezpieczenia od ognia C04 U Usługi ubezpieczenia od ognia U usługa ubezpieczenia od skutków żywiołów C04 U Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów U usługa ubezpoieczenia od wszelkich ryzyk C04 U Usługi ubezpieczeniowe od wszelkich ryzyk U usługa ubezpieczenia usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu C04 U transportowego U usługi ubezpieczeo C04 U Usługi ubezpieczeniowe U wykłady D01 U wykłady U płace opiekunów zew D01 U praktyk 92 płace opiekunów zew. praktyk U dwiczenia D01 U dwiczenia U przysposobienie obronne D02 U przysposobienie obronne D CZĘŚCI SAMOCHODOWE F01 D silniki do pojazdów i ich części D CZĘŚCI SAMOCHODOWE F01 D mech.części zapasowe z wyłącz.silników i ich części U Usługi detektywistyczne i choroniarskie E02 U Usługi portierskie U Usługi detektywistyczne i choroniarskie E02 U Usługi ochroniarskie U Usługi detektywistyczne i ochroniarskie E02 U Usługi nadzoru przy użyciu alarmu U Usługi detektywistyczne i choroniarskie E02 U Usługi patrolowe U Usługi detektywistyczne i choroniarskie E02 U Usługi ochrony wystaw i eksponatów U Ochrona techniczna - zabezpieczenia mechaniczne E02 U Zbojone lub wzmacnione szafy, kasy i drzwi 0 0

8 130 U Ochrona techniczna - zabezpieczenia E02 U Instalowanie ram drzwiowych i okiennych mechaniczne 131 U Ochrona techniczna - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem zabezpieczenia E02 U drzwi i okien mechaniczne U Ochrona techniczna - Usługi instalowania urządzeo elektrycznych i zabezpieczenia E02 U mechanicznych mechaniczne U Ochrona techniczna - zabezpieczenia E02 U mechanicznych instalacji budynkowych mechaniczne U Ochrona techniczna - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i zabezpieczenia E02 U elektrotechniczne elektroniczne Ochrona techniczna U zabezpieczenia E02 U Sprzęt i aparatura elektryczna elektroniczne 136 U Ochrona techniczna - zabezpieczenia E02 U Roboty instalacyjne w budynkach elektroniczne 137 U Ochrona techniczna - Usługi instalowania urządzeo elektrycznych i zabezpieczenia E02 U mechanicznych elektroniczne U Ochrona techniczna - zabezpieczenia E02 U elektrycznych instalacji budynkowych elektroniczne U Konwoje gotówki E02 U Usługi w zakresie transportu drogowego D Broo E02 U Broo, amunicja i podobne elementy U Broo E02 U broni U Obsługa szatni E02 U Usługi dozoru U Audyt bezpieczeostwa i ochrony E02 U Audyt bezpieczeostwa i ochrony U ZAKUP,EKSPLOATACJA i ZBYCIE TABORU F01 U różne usł/zbycie pojazdów/ U ZAKUP,EKSPLOATACJA i F01 U pojazdy silnikowe D ZBYCIE TABORU WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTOW. F01 U wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

9 147 D WYNAJEM ŚRODKÓW wynajem poj.do transportu towarów wraz z F01 U TRANSPORTOW. kierowcą D WYNAJEM ŚRODKÓW wynajem poj.do transportu osób wraz z F01 U TRANSPORTOW. kierowcą D WYNAJEM ŚRODKÓW wynajem pojazdów przemysłowych wraz z F01 U TRANSPORTOW. kierowcą/specjalistyczne/ U WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTOW. F01 U usługi taxi U NAPRAWY TABORU F01 U usł.naprawcze i konserwacyjne U NAPRAWY TABORU F01 U usł.w zakr.napraw i konserw.poj.silnikow U NAPRAWY TABORU F01 U usł.w zakr.napraw układu elektrycznego U NAPRAWY TABORU F01 U usł w zakr.napraw poszczególn.części pojazdów D PALIWA F02 D ropa naftowa i destylaty/paliwa/ D PALIWA F02 D benzyna bezołowiowa D PALIWA F02 D olej napędowy D AKCESORIA SAMOCHODOWE F02 D płyny hamulcowe D AKCESORIA SAMOCHODOWE F02 D płyny chłodnicze D AKCESORIA SAMOCHODOWE F02 D podst. chemikalia /płyny do spryskiwaczy/ D AKCESORIA SAMOCHODOWE F02 D bezpieczniki /samochodowe/ D AKCESORIA SAMOCHODOWE F02 D lampy halogen/samochod/ D OLEJE i SMARY F02 D oleje silnikowe D OLEJE i SMARY F02 D oleje smarowe i środki smarowe D OLEJE i SMARY F02 D preparaty smarowe U wydawanie publikacji książkowych G02 U usługi publikacji U Wydanie publikacji G04 U usługi drukowania U Usługi badawcze H01 U Cyfrowanie map, usługi kartograficzne opracowanie graficzne w systemie Mapinfo for Windows map cyfrowych prezentujących zdarzenia hydrometeorologiczne analiza kartograficzna map archiwalnych cyfrowanie map topograficznych

10 169 U Usługi badawcze H01 U Wykonanie zgładów i przeprowadzenie analizy metalograficznej i rentgenowskiej otrzymanych materiałów; przygotowanie i hybrydyzacja prób CRNA; badania georadarowe wraz z interpretacją danych; wykonanie separacji materiałów ciężkich ze skał krystalicznych Tatr Zachodnich; wykonanie szlifów; przeprowadzenie pomiarów elektromagnetycznych, opracowanie danych oraz wykreślenie mapy pozornej przewodności elektrycznej gruntu; identyfikacja profili , U Usługi badawcze H01 U bakteryjnych, sekwencjonowanie DNA, wykonywanie widm NMR, MS, AE i FT-IR; datowanie wieku próbek osadów; analizy mikropaleontologiczne; wykonywanie pomiarów ziemi; wykonanie szlifów; przeprowadzenie badao na skaningowym mikroskopie elektronowym; modyfikacja UHMWPE metodą napromieniowania elektronami i implantacją jonową; analizy na mikrosondzie i mikroskopie elektronowym analiza statystyczna danych za pomocą testów niezależności Chi2 Pearsona oraz Chi2 NW(najwyższej wiarygodności) analiza statystyczna danych empirycznych; opracowanie, weryfikacja i wizualizacja danych 43908, U Usługi badawcze H01 U do prac badawczych; ekspertyzy dla sądów, prokuratur itp.; wykonanie badao terenowych techniką jakościowych wywiadów socjologicznych obliczenia i analizy numeryczne U Usługi badawcze H01 U Analiza prób glebowych; wykonanie analizy składu mechanicznego próbek osadów dennych metodą sitową i sedymentacyjną 5814,

11 173 U Usługi badawcze H01 U U 175 U 176 U Naprawa instrumentów muzycznych Naprawa kserokopiarek i urządzeo wielofunkcyjnych Naprawa laboratoryjnego sprzętu kontrolnopomiarowego I01 U I01 U I01 U U wagi I01 U U konduktometry I01 U U ph-metry I01 U U termometry I01 U U wodomierze I01 U U Naprawa maszyn biurowych 183 U maszyny do pisania I01 U U kalkulatory I01 U U bindownice I01 U U niszczarki I01 U U gilotyny I01 U U laminatory I01 U Badania aktywności biologicznej syntezowanych związków; badania morfologii modyfikowanego UHMWPE, analizy wyznaczania składu chemicznego i czystości składu; analizy fizyko-chemiczne i izotopowe; badanie i analiza właściwości fizycznych; analizy na mikrosondzie instrumentów muzycznych Usługi w zakresie konserwacji i naprawy maszyn reprograficznych aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej urządzeo precyzyjnych aparatury pomiarowej aparatury pomiarowej aparatury pomiarowej wodomierzy , , , , I01 U , maszyn biurowych kalkulatorów i maszyn liczących maszyn biurowych maszyn biurowych maszyn biurowych maszyn biurowych

12 189 U Naprawa pomp i urządzeo ciśnieniowych I01 U , U sprężarki I01 U sprężarek U reduktory I01 U zaworów U regulatory ciśnienia I01 U zaworów U pompy I01 U pomp U pompy cieczowe I01 U pomp cieczowych U pompy gazowe I01 U pomp gazowych U autoklawy I01 U sprzętu medycznego U zawory I01 U zaworów U Naprawa przenośnych I01 U urządzeo klimatyzacyjnych układów chłodzących 1634, Naprawa silników 199 U elektrycznych i I01 U ,54 0 transformatorów 200 U silniki elektryczne I01 U silników elektrycznych U transformatory I01 U transformatorów U Naprawa sprzętu AGD I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne 9267, U Naprawa sprzętu I01 U audiowizualnego urządzeo audiowizualnych i optycznych 19751, U rzutniki I01 U urządzeo audiowizualnych i optycznych U projektory I01 U urządzeo audiowizualnych i optycznych U epidiaskopy I01 U urządzeo audiowizualnych i optycznych U ekrany I01 U urządzeo audiowizualnych i optycznych U wizualizery I01 U urządzeo audiowizualnych i optycznych

13 209 U Naprawa sprzętu mechanicznego i elektromechanicznego 210 U siłowniki I01 U U szlabany I01 U I01 U Frasnkownice 5398, maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeo Usługi w zakresie napraw i kons. maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeo U Naprawa stacji I01 U meteorologicznych aparatury pomiarowej U Naprawa systemów oczyszczania I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne U wody I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne U powietrza I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne U fitotrony I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne U Naprawa urządzeo I01 U chłodniczych układów chłodzących U komory chłodnicze I01 U układów chłodzących U kriostaty I01 U Usługi naprawcze i konserwacyjne U zamrażarki laboratoryjne I01 U U Naprawa urządzeo telekomunikacyjnych 222 U centrale telefoniczne I01 U U aparaty telefoniczne I01 U U telefaksy I01 U U 226 U 227 U Naprawa zasilaczy i urządzeo zasilających Wynajem wraz z serwisem urządzeo wielofunkcyjnych drukująco -kopiujących Wyceny majątku ruchomego układów chłodzących I01 U I01 U I01 U telefonicznej aparatury przełączeniowej zestawów telefonicznych zestawów telefonicznych maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeo Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych I01 U Usługi techniczne

14 228 U Naprawy aparatury badawczej i urz. I02 U , analitycznych 229 U Spektometry I02 U Spektrometry emisyjne U chromatografy I02 U chromatograf gazowy U deriwatografy I02 U Aparatura kontrolna i pomiarowa U kalorymetry I02 U Kalorymetry U aparaty rtg. I02 U Stomatologiczne aparaty rentgenowski U Naprawy aparatury kontrolno-pomiarowej I02 U , U mierniki I02 U Mierniki uniwersalne U analizatory I02 U Analizatory U regulatory I02 U Regulatory temperatury U zegary I02 U zegarów U oscyloskopy I02 U Oscyloskopy U generatory I02 U Generatory mocy U Naprawy elektronarzędzi I02 U Elektronarzędzia (wszelkiego typu) 1828, U Naprawy mikroskopów i I02 U /1 sprzętu optycznego mikroskopów , , U Naprawy sprzętu Usługi w zakresie napraw sprzętu I02 U fotograficznego fotograficznego U Naprawy sprzętu Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z I02 U laboratoryjnego wyjątkiem szklanego) U destylarki I02 U Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); U cieplarki I02 U Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); U suszarki I02 U Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); U piece I02 U piece ( do wytopu ceramiki) U mieszadła I02 U Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); U wstrząsarki labor. I02 U Wstrząsarki i akcesoria U polerki labor I02 U Polerki Labolatoryjne U wirówki labor. I02 U Wirówki laboratoryjne i akcesoria U Naprawy sprzętu ogrodniczego I02 U sprzęt ogrodniczy różny 6580, U Naprawy sprzętu RTV I02 U Naprawa sprzętu RTV 15027,

15 255 U Regeneracja tonerów laserowych i pojemników z I02 U Tonery do drukarek laserowych/faksów 19653, tuszem 256 U wiercenia badawcze w celu pobrania próbek I02 U Techniczne usługi badawcze 3586, U Usługi techniczne I02 U Wykonanie opakowao,wykonanie uchwytów itp , U odczyt dawkomierzy I02 U System odczytu optycznego (dawkomierze) U wzorcowanie przyrządów I02 U wzorcowanie radiometrów i innych przyrząów labolatoryjnych U spektofometry IO2 U naprawa spektrofotometrów U polarymetry IO2 U naprawa polarymetrów U mikrotomy IO2 U naprawa mikrotomy U meble laboratiryjne IO2 U naprawa mebli laboratoryjnych U dygestoria IO2 U naprawa dygestoriów U naprawy gwarancyjne IO2 U naprawy gwarancyjne które muszą byd wykonane poza granicami U naprawy pogwarancyjne IO2 U naprawy pogwarancyjne które muszą byd wykonane poza granicami 9267, U usługi związane z cięcie wodą, cięcie laserem (próbki IO2 U dydaktyką labolatoryjne) D Telefony (na magazyn) I03 D603737MG Sprzęt sieci telefonicznej D Sprzet Telefoniczny I03 D Sprzęt sieci telefonicznej , D Sprzet Telefoniczny I03 D centrale telefoniczne D Sprzet Telefoniczny I03 D radiotelefony D Sprzet Telefoniczny I03 D testery telefoniczne D Sprzet Telefoniczny I03 D modemy telefoniczne D Sprzet Telefoniczny I03 D faksy D Osprzęt telefoniczny I03 D Gniazdka RJ D Osprzęt telefoniczny I03 D Kabel telefoniczny D Osprzęt telefoniczny I03 D Wtyczki RJ-11, RJ D Osprzęt telefoniczny I03 D Skrzynka telefoniczna D Osprzęt telefoniczny I03 D Sznury telefoniczne D Osprzęt telefoniczny I03 D Sznury spiralne D Osprzęt telefoniczny I03 D Puszki telefoniczne D Osprzęt telefoniczny I03 D Łączówki D Osprzęt telefoniczny I03 D Gniezdniki D Osprzęt telefoniczny I03 D Szybkozłącza D Osprzęt telefoniczny I03 D Opaski na kable

16 286 D Osprzęt telefoniczny I03 D Koszulki termoskurczliwe D Osprzęt telefoniczny I03 D Korytka D Osprzęt telefoniczny I03 D Rozgałęźniki D Telefony komórkowe i akcesoria do nich I03 D Telefony GSM 13370, U Usługi w zakresie telefonii komórkowej I03 U Usługi telefonii komórkowej 2288, U Usługi w zakresie telefonii stacjonarnej I03 U Usługi telefoniczne i przesyłu danych 2390, U Usługi w zakresie central telefonicznych I03 U Usługi centrali telefonicznej U Inne usługi teletechniczne I03 U Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych 75246, U Usługi projektowe I04 U Usługi projektowe U Ekspertyzy i opracowania branżowe I04 U Ekspertyzy i opracowania branżowe U Audyty I04 U Audyty U Audyty energetyczne I04 U Audyty energetyczne U Audyty termomodernizacyjne I04 U Audyty termomdernizacyjne U Realizacja prac adaptacyjnych I04 U Realizacja prac adaptacyjnych U Realizacja prac modernizacyjnych I04 U Realizacja prac modernizacyjnych U Realizacja prac remontowych I04 U Realizacja prac remontowych R Instalacja elektryczna I05 R , R Instalacja elektryczna I05 R Obligatoryjne pomiary ochrony p.poż R Instalacja elektryczna I05 R Obligatoryjne pomiary ochrony odgromowej R Instalacja elektryczna I05 R Pomiary natężenia oświetlenia R Instalacja elektryczna I05 R Przeglądy stacji s.n i n.n R Instalacja elektryczna I05 R Naprawy i remonty zapobiegawcze sieci i urządzieo elektrycznych R Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych I05 R , R Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych I05 R Remont dźwigów osobowych R Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych I05 R Remont dźwigów towarowych

17 311 R 312 R 313 R 314 R Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych Dżwigi i platformy dla niepełnosprawnych Opracowania projektowe w zakresie opomiarowania zużycia energii elektr. I05 R I05 R I05 R R Dozór techniczny I05 R R 317 R 318 R 319 U 320 U 321 U 322 U 323 U 324 U 325 U Instalacja sieci i urządzeo elektrycznych niskiego i średniego napięcia Instalacja sieci i urządzeo elektrycznych niskiego i średniego napięcia Urządzenia dźwigowe i platformy dla osób niepełnosprawnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wodnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wodnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wodnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wodnych Usługi eksploatacyjne w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych Usługi eksploatacyjne w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych Usługi eksploatacyjne w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych Konserwacja dzwigów osobowych i towarowych Remont podnośników i platform dla niepełnosprawnych Konserwacja podnośników i platform dla niepełnosprawnych I05 R Racjonalizacja zużycia energii 0 0 I05 R I05 R Usługi kontroli i Nadzoru Technicznego. Współpraca z Dozorem Technicznym, opłaty stałe Instalacja sieci i urządzeo elektrycznych średniego napięcia Instalacja sieci i urządzeo elektrycznych niskiego napięcia I05 R Współpraca z Dozorem Technicznym I06 U6037A ,99 0 I06 U Instalacje wody zimnej I06 U Instalacje wody ciepłej I06 U Instalacje wody - demineralizowana I06 U , I06 U Udrażnianie kanalizacji I06 U Czyszcenie neutralizatorów

18 326 U 327 U 328 U 329 U 330 U 331 U 332 U 333 U 334 U 335 U 336 U Usługi eksploatacyjne w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji gazowych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji gazowych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji cieplnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji cieplnych Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji cieplnych I06 U Przebudowa sieci kanalizacyjnych I06 U ,8 0 I06 U Serwis central klimatyzacyjnych I06 U Serwis klimatyzatorów I06 U Serwis central wentylacyjnych I06 U Naprawy przewodów wentylacyjnych I06 U I06 U Obligatoryjne badanie szczelności instalacji i odbiorników gazowych I06 U ,79 0 I06 U Obsługa serwisowa węzłów cieplnych I06 U Naprawy instalacji c.o

19 337 U Usługi eksploatacyjne w zakresie instalacji cieplnych I06 U Serwis AKPiA U Opracowanie projektowe i techniczne w zakresie I06 U Racjonalizacja zużycia mediów 0 0 opomiarowania 339 U Współpraca z dozorem technicznym I06 U Opłaty stałe U Usługi eksploatacyjne w zakresie układów I06 U Agregaty wody lodowej, filotrony chłodniczych 341 R Przeglądy obligatoryjne I06 R Przeglądy kominiarskie R Przeglądy obligatoryjne I06 R Czyszcenie przewodów wentylacji grawitacyjnej U Usługi w zakresie drzwi przesuwnych I06 U , U Usługi ogólnotechniczne I06 U , R Przeglady obligatoryjne I06 R R Przeglady obligatoryjne I06 R Obligatoryjne przeglądy roczne budynków i obiektów R Przeglady obligatoryjne I06 R Obligatoryjne przeglądy 5-cio letnie budynków i obiektów R Przeglady obligatoryjne I06 R Obligatoryjne przeglądy budynków wielkopowierzchniowych U organizacja imprezy imprezy kulturalne zlecane m.in..przez K01 U kulturalnej Wydziały i jednostki uczelniane U koncerty K01 U koncerty z okazji Święta Uczelni U spotkania K01 U spotkania zlecane przez jednostki uczelniane U kabarety K01 U zlecane przez jednostki uczelniane U Juwenalia K01 U juwenalia katowickie, sosnowieckie, rybnickie i cieszyoskie U Festiwal Folklorystyczny K01 U zlecany przez Centrum Obsługi Studenta U organizacja imprez Inauguracje roku akademickiego, doktoraty K01 U ogólnouczelnianych honorowe, wigilie, majówki, gale akademickie U publikacja reklam i publikacja we wszystkich mediach K04 U ogłoszeo elektronicznych i papierowych U pozostałe usługi usługi reklamowe z okazji imprez, konferencji K04 U reklamowe itp

20 358 U reklama w radiu, TV, internet K04 U media elektroniczne U wynajem powierzchni wynajem dla potrzeb targów, przeglądów, K04 U wystawienniczej kongresów U targi K04 U targi edukacyjne U wystawy K04 U promocja uczelni U Usługi drukowania K05 U usługi drukowania U kalendarze K05 U kalendarze U ulotki K05 U ulotki U foldery K05 U foldery U broszury K05 U broszury U zaproszenia K05 U pozostałe druki U plakaty K05 U różne druki U afisze K05 U pozostałe druki U bloki listowe K05 U arkusze dwiczeniowe U teczki tekturowe K05 U materiały reklamowe D Materiały z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M materiały reklamowe D Upominki z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M Prezenty i nagrody D Długopisy z nadrukirm firmowym K05 D6044G0M długopisy D Teczki z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M teczki włókiennicze D Torby z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M torby do pakowania towarów D Reklamówki z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M torby do pakowania towarów D Koszulki z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M koszulki D Smycze z nadrukiem firmowym K05 D6044G0M wyroby włókiennicze D Ołówki drewnine ekologiczne z nadrukiem K05 044G0M2MN ołówki firmowym 381 U Wniosek Wyjazdowy W L03 U bilety lotnicze U Wniosek Wyjazdowy W L03 U bilety kolejowe międzynarodowe U Wniosek Wyjazdowy W L03 U bilety autokarowe międzynarodowe U Wniosek Wyjazdowy W L03 U bilety promowe międzynarodowe

KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA

KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA DOSTAWY KOMÓRKI KONTROLI II STOPNIA II/BG - Biblioteka Główna Książki, gazety, czasopisma III/CI - Centrum Informatyki Okablowanie sieci komputerowej Serwery, macierze, urządzenia sieciowe Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014. zakupy o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 Euro. dostawa

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014. zakupy o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 Euro. dostawa PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014 zakupy o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 Euro Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV wg 00000000-0 Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2012 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2012 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2012 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE : M mała procedura o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 200.000 EURO tj. 803.920,00 PLN D duża

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r.

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2013 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2013 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE : HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2013 NA NASTĘPUJĄCE GRUPY TOWAROWE M - mała procedura o zbilansowanej wartości

Bardziej szczegółowo

koncentraty myjące, akryle, zdzieracze 138 080,00 98 080,00 40 000,00 luty 2014

koncentraty myjące, akryle, zdzieracze 138 080,00 98 080,00 40 000,00 luty 2014 ZATWIERDZAM:. osoba upoważniona PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2014 data: 27.03.2014 r. osoba sporządzająca: Małgorzata Kitowska A. Zamówienia wspólne l.p. Przedmiot zamówienia Przykładowy asortyment

Bardziej szczegółowo

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Lp. 1. Podmiot zbierający Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. Miejsce zbierania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ DO PROCEDUR W ROKU 2015. (AKTUALIZACJA na dzień 23.11.2015 r.)

HARMONOGRAM SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ DO PROCEDUR W ROKU 2015. (AKTUALIZACJA na dzień 23.11.2015 r.) HARMONOGRAM SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ DO PROCEDUR W ROKU 2015 (AKTUALIZACJA na dzień 23.11.2015 r.) y: M - mała a o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 207.000 EURO (tj. 874.554,30 PLN) D duża

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące

Bardziej szczegółowo

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr.2 Prezesa Zarządu ZOM w Lwówku Śląskim Sp. zo.o. z dnia 01 lipca 2013r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE ZAKŁADU OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu. IW31

Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu. IW31 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić stworzyć zlecenie remontowe. Instrukcja ta odwzorowuje procesy opisane w SKWS wątek Remonty: Tworzenie zadań remontowych [1.4.7.4.4], Przypisanie zadań do planu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O. Zarząd Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.12.2011 r możliwy jest odbiór niżej wymienionego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie zakładu 26-900

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Dotychczas owa Szacunkow a wartość w PLN

Dotychczas owa Szacunkow a wartość w PLN Załącznik nr 1 do Zarządznia Rektora PWSZ w Głogowie w sprawie zmiany Planu zamówień publicznych na rok 2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie Zmiany dotyczące poszczególnych grup przedstawia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail:

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: LZU5/241A-069/06/14 - Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: Przedmiot zamówienia: Wykonawca oświadcza,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2016. z dnia 13 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/78/2016. z dnia 13 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XII/78/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Symbol cyfrowy: 913[01] Oznaczenie tematu: 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) w pomieszczenia o łącznej powierzchni 2564,18 m² oraz terenu

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1519 UCHWAŁA NR XIX/151/2012 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1519 UCHWAŁA NR XIX/151/2012 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 31 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1519 UCHWAŁA NR XIX/151/2012 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 SPIS TREŚCI WSTĘP................................. 9 I. Podstawy bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy 1. Ochrona i nadzór państwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, prawa i higieny pracy..............

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIKSTAT w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stan na dzień 30.04.2014r. Nazwa Oznaczenie Numer

Bardziej szczegółowo

Regon (jeśli posiada)

Regon (jeśli posiada) Numer rejestrowy Oznaczenie firmy, adres NIP Regon (jeśli posiada) Rodzaj odbieranych odpadów RDR/1/SK/2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 555-000-66-60

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer rejestrowy OŚ.2.2012 Nazwa przedsiębiorcy ALTVATER Piła Sp.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WŁASNE : część cyfrowa

DOCHODY WŁASNE : część cyfrowa DOCHODY WŁASNE : część cyfrowa INFORMACJA CYFROWA Z WYKONANANIA DOCHODÓW KUCHNI MIEJSKIEJ W LĘDZINACH ZA 2007 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 756 75616 Dochody od osób prawnych, od osób

Bardziej szczegółowo

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy Załącznik nr 2 do Umowy nr IN/HA/U/ /15 Charakterystyka budynków objętych usługą sprzatania 1.Budynek biurowy 1 Pokoje biurowe gres nieszkliwiony 265 2 Pokoje biurowe gres szkliwiony 143 3 Korytarze i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 4666 UCHWAŁA NR XCIV/1175/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 30 października 2014 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 4666 UCHWAŁA NR XCIV/1175/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 14 r. Poz. 4666 UCHWAŁA NR XCIV/15/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI z dnia 30 października 14 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/911/12

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości RLŚ.623.GŚ.7.2012 Łasin, dnia 2012.12.17 ZAŚWIADCZENIE o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 65

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Załącznik nr 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Urząd Gminy Wilków informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami podaje wykaz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3. 15 01 03 Opakowania z drewna 4. 15 01 04 Opakowania

Bardziej szczegółowo

Centrum Elektryczne. Sprzedaż Hurtowa z Dostawą

Centrum Elektryczne. Sprzedaż Hurtowa z Dostawą Centrum Elektryczne Sprzedaż Hurtowa z Dostawą W CDNT odpowiadamy natychmiast na Twoje zapytanie. Prowadząc handel hurtowy i zaopatrzeniowy, specjalizujemy się w dostawach towarów elektrycznych w dziedzinach

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

agregaty wody lodowej, generatory prądu, klimatyzatory, pompy, silniki spalinowe, sprężarki, wentylatory

agregaty wody lodowej, generatory prądu, klimatyzatory, pompy, silniki spalinowe, sprężarki, wentylatory agregaty wody lodowej, generatory prądu, klimatyzatory, pompy, silniki spalinowe, sprężarki, j.w 8 18 Hz 40-2100 kg Stacjonarne i ruchome ( zabezpieczenie przed zerwaniem ) j.w agregaty wody lodowej, generatory

Bardziej szczegółowo

Poznajcie proste zasady segregując odpady

Poznajcie proste zasady segregując odpady Poznajcie proste zasady segregując odpady PAPIER tapet tektury z folią artykułów higienicznych brudnego lub tłustego papieru PLASTIK I METAL opakowań po lekach pojemników po aerozolach puszek po farbach

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2015

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2015 Część opisowa do zał. Nr 8 Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2015 Przedstawiony plan dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści książki 1. Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II. Wzory opisów przedmiotu zamówienia

Spis treści książki 1. Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II. Wzory opisów przedmiotu zamówienia Spis treści książki 1. Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne 1.1. Wprowadzenie 1.2. Opis przedmiotu w zamówieniach wyłączonych spod obowiązku stosowania ZamPublU 1.3. Zamówienia wielorodzajowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU aktualizacja na dzień r.

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU aktualizacja na dzień r. HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU aktualizacja na dzień 08.04.2016r. Typ procedury: M - mała procedura o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 209.000 EURO (tj. 872 554,00 PLN) D duża

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr.

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży Nr rejestr. 1 Firma,

Bardziej szczegółowo

1. ARKUSZ SPISU Z NATURY. Rodzaj i forma inwentaryzacji - okresowa Metoda przeprowadzania - spis z natury środki trwałe Gr.8

1. ARKUSZ SPISU Z NATURY. Rodzaj i forma inwentaryzacji - okresowa Metoda przeprowadzania - spis z natury środki trwałe Gr.8 1. ARKUSZ SPISU Z NATURY 1 (pieczątka firmy) Hotel Rapsodia (nazwa i adres jednostki inwentaryzowanej) Rodzaj i forma inwentaryzacji - okresowa Metoda przeprowadzania - spis z natury środki trwałe Gr.8

Bardziej szczegółowo

od właścicieli nieruchomości

od właścicieli nieruchomości Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo Imię,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Gmina Abramów prowadzi 3 szkoły podstawowe w których jest łącznie 18 oddziałów, uczęszcza do nich 279 uczniów, Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450 Stan aktualny na dzień 14.01.2013r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczyrk Numer rejestrowy Firma Adres NIP REGON

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2882 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2882 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2882 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Ząbkowic Ślaskich ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L.p. Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego

Bardziej szczegółowo

Bytom dn.: 27.04.2012r. OFERTA*

Bytom dn.: 27.04.2012r. OFERTA* Bytom dn.: 27.04.2012r. OFERTA* 1. PROPONUJEMY PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE USŁUGI: stałą obsługę pod względem bhp i ppoż. szkolenie wstępne bhp dla osób nowozatrudnionych, szkolenie okresowe bhp dla pracodawców

Bardziej szczegółowo

1. EKO NIP REGON

1. EKO NIP REGON 1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy: EKO- Energia Sp. z o.o. Powroźnik 96 33-370 Muszyna 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): NIP 734 351 21 63 3. Numer

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1. 623.002.2012 Składowisko Odpadów Zakładu Utylizacji, Recyklingu,

Bardziej szczegółowo

Moda i uroda. Odzież, Obuwie, Dodatki -> Odzież damska -> Bluzy. Odzież, Obuwie, Dodatki -> Odzież damska

Moda i uroda. Odzież, Obuwie, Dodatki -> Odzież damska -> Bluzy. Odzież, Obuwie, Dodatki -> Odzież damska Moda i uroda Odzież, Obuwie, Dodatki -> Odzież damska Odzież, Obuwie, Dodatki -> Odzież damska -> Bluzki Odzież, Obuwie, Dodatki -> Odzież damska -> Bluzki Odzież, Obuwie, Dodatki -> Odzież damska -> Bluzy

Bardziej szczegółowo

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAKULATURA I PAPIER

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAKULATURA I PAPIER ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAKULATURA I PAPIER gazety i czasopisma katalogi i magazyny prospekty zeszyty papier szkolny i biurowy książki

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje elektroodpadów

Grupy i rodzaje elektroodpadów Posiadamy numer rejestracyjny wydany przez Główny Inspektor Ochrony Środowiska E0007849Z Grupy i rodzaje elektroodpadów Wyróżnione zostało 10 grup, na które dzielą się wszelkiego rodzaju urządzenia: 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 1 do umowy WyposaŜenie budynku z przeznaczeniem na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi 1. Informacje ogólne Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Wprowadzony do stosowania od dnia 1 czerwca 2014 roku

Cennik Usług Wprowadzony do stosowania od dnia 1 czerwca 2014 roku Cennik Usług Wprowadzony do stosowania od dnia 1 czerwca 2014 roku Nazwa usługi A Usługi hydrauliczne 1 Drobne prace i usterki hydrauliczne szt. 80 2 demontaż starych punktów hydraulicznych szt. 95 3 montaż

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 694 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 694 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 694 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru firma / imię i

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/163/16 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI. z dnia 12 lipca 2016 r.

Lublin, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/163/16 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI. z dnia 12 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3180 UCHWAŁA NR XXI/163/16 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii.

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii. Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej. Opracowała : Jolanta Próchniewicz Dział programowy Dopuszczający Dostateczny

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 1 Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. ul. Generała. Wł. Sikorskiego 25 87-300 Brodnica Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gostynin Nr rejestr. 1 Firma, oznaczenie

Bardziej szczegółowo

GRUPY RODZAJOWE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

GRUPY RODZAJOWE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr III/9/2011 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 stycznia 2011 r. GRUPY RODZAJOWE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH DZIAŁ I SPRZĘT RODZAJOWY 1- biurka 2- stoły, stoliki, ławy,

Bardziej szczegółowo

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ poz. planu Nazwa jednostki Kwota planowana brutto (PLN) Zamówienia do 14 000 Euro. Art..4 pkt 8 ustawy Pzp. CPV (32351300-1) Części / akcesoria do sprzętu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Otwockiego Zakładów Wodociągów i Kanalizacji realizacji budżetu za rok 2004

S P R A W O Z D A N I E Otwockiego Zakładów Wodociągów i Kanalizacji realizacji budżetu za rok 2004 Załącznik Nr 8a S P R A W O Z D A N I E Otwockiego Zakładów Wodociągów i Kanalizacji realizacji budżetu za rok 2004 A. PRZYCHODY 83 SPRZEDAŻ USŁUG PODSTAWOWYCH 701 3.588.831 dział woda 702 7.006.578 dział

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka Celna Polityka celna i elektroniczna administracja celna

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka Celna Polityka celna i elektroniczna administracja celna KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka Celna Polityka celna i elektroniczna administracja celna Bruksela, dnia 21 września 2007 r. TAXUD/1402/2007 wersja ostateczna-

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Niniejsza analiza ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie

Bardziej szczegółowo

3. Materiały malarskie 97

3. Materiały malarskie 97 Spis treści 1. Wiadomości wstępne i pojęcia podstawowe 11 1.1. Zawód malarza budowlanego 11 1.2. Cele robót malarskich 14 1.3. Podział technik malarskich 16 1.4. Procesy technologiczne w robotach malarskich

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy REMONDIS Opole Sp.

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. treść plan na 2005r. wykonanie 2005 r. 1 2 4 5 6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103111-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej 1 / 2012 Głogowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SP. Z O.O 67-200 Głogów ul Sikorskiego 48 NIP 693-214-02-63 regon 020901029 e-mai zuzglogow@zuzglogow.pl tel. 76 72746 48 Data wpisu do rejestr 2012-04-16

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo