OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI POŚREDNIK, GM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI POŚREDNIK, GM"

Transkrypt

1 W yy cc ee nn yy nn ii iee rr uu cc hh oom oo śś cc ii i EE ww aa JJ Juu nn gg KK aa ll lii iss zz,,, uu ll l... PP tt oo ll leem ee uu ss zz aa 33 tt ee ll l ,,, ee --m aa ii ill l:: : jj juu nn gg ee ww ww pp... pp ll l NN II IPP RR EE GG OO NN OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI POŚREDNIK, GM. SZCZYTNIKI, POWIAT KALISKI, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE KSIĘGA WIECZYSTA NR KZ1A/ /9 Numer sprawy: KM 1583/04 Z WNIOSKU: Invest- Bank S.A Warszawa, ul. Ostrobramska 77, którego reprezentuje pełnomocnik: Invest-Bank S.A. Warszawa Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Adwokat Ludwikowski Arkadiusz Poznań, ul. Zwierzyniecka 18 PRZECIWKO: Krzysztof Czarnecki Kalisz, ul. Ciasna 12/21 Violetta Czarnecka Kalisz, ul. Ciasna 12/21 WARTOŚĆ RYNKOWA NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ obręb 0017 Pośrednik, działka nr 46/4 0,1468 ha, KZ1A/ / ,00 zł słownie: osiemnaście tysięcy złotych DATA SPORZĄDZENIA: 23 września 2013 r. OPERAT WYKONAŁ: Rzeczoznawca Majątkowy biegły sądowy Ewa Jung nr uprawnień 5026

2 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY Przedmiot wyceny Zakres wyceny CEL WYCENY PODSTAWY FORMALNE, PRAWNE I MERYTORYCZNE OPERATU SZACUNKOWEGO Podstawy formalne wyceny Podstawy prawne i merytoryczne Materiały pomocnicze Źródła danych o nieruchomości DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI Stan prawny Opis głównych cech nieruchomości PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚ CI ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY ORAZ WSKAZANIE RODZAJU OKREŚLONEJ WARTOŚCI Rodzaj określonej wartości Wybór podejścia, metody i techniki szacowania OBLICZENIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU WYCENY Obliczenie wartości rynkowej nieruchomości WYNIK KOŃCOWY WYCENY WRAZ Z UZASADNIENIEM KLAUZULE ZAŁĄCZNIKI... 15

3 3 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Opis przedmiotu wyceny: Przeznaczenie: Właściciel: Cel wyceny: Procedura szacowania: Daty istotne dla operatu szacunkowego Wartość rynkowa nieruchomości: Wykonawca operatu szacunkowego: Pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego: Niezabudowana nieruchomość gruntowa obejmująca działkę gruntu nr 46/4 o powierzchni 0,1468 ha położona w miejscowości Pośrednik (gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie), w jednostce ewidencyjnej _2- Szczytniki, obrębie geodezyjnym 0017 Pośrednik, zapisana w Księdze Wieczystej nr KZ1A/ /9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego Osoba fizyczna Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości dla ustalenia ceny wywoławczej na licytacji publicznej w trybie egzekucji z nieruchomości. Do wyceny nieruchomości zastosowano: - podejście porównawcze - metodę porównywania parami Data, z której przyjęto stan nieruchomości - 06 września 2013 r. Data oględzin nieruchomości - 06 września 2013 r. Data, z której przyjęto poziom cen - 23 września 2013 r. Data sporządzenia operatu - 23 września 2013 r ,00 zł słownie: osiemnaście tysięcy złotych Rzeczoznawca Majątkowy Biegły Sądowy Ewa Jung Nr uprawnień 5026

4 4 1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 1.1. Przedmiot wyceny. Przedmiotem niniejszego operatu szacunkowego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, obejmująca działkę nr 46/4 o powierzchni 1468 m 2 położona w miejscowości Pośrednik (gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie), w jednostce ewidencyjnej _2 Szczytniki, obrębie geodezyjnym 0017 Pośrednik, zapisana w Księdze Wieczystej nr KZ1A/ /9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Zakres wyceny. W opracowaniu niniejszym określono wartość rynkową prawa własności nieruchomości według stanu aktualnego. 2. CEL WYCENY Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności dla ustalenia ceny wywoławczej na licytacji publicznej w trybie egzekucji z nieruchomości. 3. PODSTAWY FORMALNE, PRAWNE I MERYTORYCZNE OPERATU SZACUNKOWEGO 3.1. Podstawy formalne wyceny Przedmiotową wycenę wykonano na podstawie zlecenia z dnia 26 sierpnia 2013 r. wystawionego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu Monikę Talarczyk Wykonawca: Rzeczoznawca Majątkowy Ewa Jung zam Kalisz, ul. Ptolemeusza 3, tel Uprawnienia zawodowe nr 5026 nadane przez Ministra Infrastruktury. Biegły Sądu Okręgowego w Kaliszu w dziedzinie szacowania nieruchomości 3.2.Podstawy prawne i merytoryczne Ustawa z dnia 21 VIII 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741 z późn. zm.). Ustawa z dnia 6 VII 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19 poz. 147 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz.U. nr 10 poz.52 z późniejszymi zmianami). Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM tymczasowe noty interpretacyjne Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

5 Materiały pomocnicze. R. Cymerman, A. Hopfer Wycena nieruchomości. Zasady i Procedury. PFSRM Warszawa M. Prystupa Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego PFSRM Warszawa Ewa Kucharska-Stasiak Nieruchomość a rynek Wyd. PWN Warszawa Źródła danych o nieruchomości Oględziny nieruchomości przeprowadzone w dniu 06 września 2013 r. Księga Wieczysta Nr KZ1A/ /9 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu Rejestr gruntów prowadzony Starostwo Powiatowe w Kaliszu Informacje uzyskane drogą samodzielnego gromadzenia danych i badania rynku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Szczytniki Decyzja o warunkach zabudowy 4. DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI Data sporządzenia wyceny: 23 września 2013 r. Data określenia wartości: 23 września Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny: 06 września 2013 r. Data oględzin przedmiotu wyceny: 06 września 2013 r. 5. OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI 5.1.Stan prawny Szacowana nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr KZ1A/ /9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. W wyżej wymienionej księdze na dzień 23 września 2013 r. znajdują się następujące zapisy: KZ1A/ /9 DZIAŁ I oznaczenie nieruchomości Pośrednik, gmina Szczytniki, działka nr 46/4 o powierzchni 0,1468 ha, sposób korzystania: grunty orne DZIAŁ I-SP - spis praw związanych z własnością Wpisów nie ma DZIAŁ II własność Violetta Czarnecka, córka Józefa i Heleny PESEL oraz Krzysztof Piotr Czarnecki, syn Zbigniewa i Genowefy PESEL , we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Na podstawie umowy darowizny nr rep. A:2274/2003 z dnia 14 lipca 2003 r. sporządzonej przed notariuszem Alicją Karaszewską w Kaliszu wpisano dnia 02 września 2004 r. DZIAŁ III prawa, roszczenia i ograniczenia

6 6 1. Ostrzeżenie: Wszczęcie egzekucji.skutki zajęcia przedmiotowej nieruchomości rozciągają się na wszystkich wierzycieli, którzy przyłączą się do egzekucji Do egzekucji przyłączyli się: - Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie REGON Invest- Bank S.A. z siedzibą w Warszawie REGON DZIAŁ IV hipoteka Wpisów nie ma DANE Z REJESTRU GRUNTÓW: Jednostka ewidencyjna _2 Szczytniki Obręb 0017-Pośrednik Jednostka rejestrowa G162 Numer działki 46/4 Powierzchnia 0,1468 ha Numer księgi wieczystej KW Opis głównych cech nieruchomości POŁOŻENIE Województwo wielkopolskie Wielkopolskie województwo, utworzone 1 I Położone w zachodniej części Polski. Sąsiaduje z województwami: lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, dolnośląskim. Zajmuje km2 powierzchni tys. mieszkańców. Administracyjnie dzieli się na 31 powiatów, 4 miasta na prawach powiatów, 226 gmin. Stolicą jest Poznań. Powiat kaliski Powiat Kaliski Ziemski jest jednym z 35 powiatów Województwa Wielkopolskiego. Usytuowany w południowo-wschodniej części województwa, leży w strefie wpływów trzech dużych ośrodków miejskich: Poznania, Łodzi i Wrocławia, z którymi posiada dobre połączenia komunikacyjne, kolejowe i autobusowe. W skład Powiatu Kaliskiego wchodzi 10 rolniczych gmin oraz miasto i gmina Stawiszyn. Powiat kaliski ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne zajmują ponad 83 tys. ha, co stanowi około 71% całości obszaru. W związku z rolniczym charakterem gmin powiatu, zdecydowana większość podmiotów gospodarczych to indywidualne gospodarstwa rolne, których w powiecie jest prawie 13 tys. Większość działających tu przedsiębiorstw to zakłady usługowe i firmy handlowe.

7 7 Gmina Szczytniki Wyceniana nieruchomość położona jest w miejscowości Pośrednik w gminie Szczytniki. Gmina Szczytniki leży w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie kaliskim. Graniczy z następującymi gminami: Koźminek, Opatówek, Godziesze Wielkie, Brzeziny oraz Błaszki i Goszczanów z powiatu sieradzkiego. Obszar gminy obejmuje 111 km2. Położona jest na terenie południowo-wschodniego krańca Wysoczyzny Kaliskiej i jest mało zalesiona (4% obszaru). Gmina posiada typowo rolniczy charakter (użytki rolne - 84%) z przewagą rolnictwa indywidualnego. Sieć osadniczą tworzą: wieś gminna Szczytniki, położona około 20 km na wschód od Kalisza oraz 43 miejscowości z czego 30 to wsie sołeckie. SĄSIEDZTWO I DOJAZD Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny rolne i leśne oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej, utwardzonej. (droga publiczna, działka gruntu nr 76). OPIS PRZEDMIOTU WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,1468 ha, położona w miejscowości Pośrednik. Działka usytuowana jest pośród terenów leśnych i gruntów ornych. Usytuowana przy drodze o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Teren nieruchomości nieogrodzony i niezagospodarowany. Działka o kształcie równoległoboku. Działka posiada możliwość uzbrojenia w sieć elektronetergetyczną.

8 8 6.PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Na dzień wyceny Gmina Szczytniki nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest wyceniana nieruchomość. Dnia 26 marca 2007 r. dla działki 46/4 została wydana decyzja Wójta Gminy Szczytniki o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego (decyzja nr GTKI.7331/25/07).

9 9 7. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Uzyskano następujące dane wyjściowe pozwalające na przeprowadzenie wyceny: Informacje z dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę, dotyczące stanu prawnego nieruchomości, Dane z wizji lokalnej dotyczące lokalizacji, sąsiedztwa, dojazdu Informacje o cenach transakcyjnych nieruchomości podobnych na terenie powiatu kaliskiego Inne czynniki cenotwórcze tj. funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego, stan przepisów prawnych, informacje o aktualnym popycie na tego typu nieruchomości. Dla potrzeb określenia wartości rynkowej przyjęto następujące cechy rynku lokalnego: rodzaj rynku rynek niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową obszar rynku gmina Szczytniki okres badania cen od stycznia 2013 roku jednostka odniesienia 1 m 2 gruntu Badanym obszarem rynku były niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w gminie Szczytniki. Zazwyczaj na terenach wiejskich sprzedawane są nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę zagrodową o powierzchni powyżej 3000 m 2. Nieruchomości o mniejszej powierzchni mają zazwyczaj wydawane decyzje o warunkach zabudowy. W sferze gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe najważniejszym jest oczywiście lokalizacja, powierzchnia, otoczenie i dojazd do działki oraz dostęp do infrastruktury technicznej. Ceny jednostkowe w zależności od nasilenia poszczególnych atrybutów na badanym terenie kształtują się na poziomie od około 6,82 zł do 15,83 zł za 1 m 2 gruntu. Data Obręb Cena Powierzchnia Cena 1 transakcji działek działek mkw Szczytniki , Chojno , Iwanowice , Iwanowice , Radliczyce , Szczytniki ,83

10 10 8. WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY ORAZ WSKAZANIE RODZAJU OKREŚLONEJ WARTOŚCI 8.1.Rodzaj określonej wartości Dla potrzeb przedmiotowej wyceny określono - wartość rynkową nieruchomości w stanie aktualnym Wartość rynkowa przedstawia kwotę pieniężną, którą można uzyskać za nieruchomość sprzedawaną na rynku w okolicznościach spełniających wymagania jej definicji. Zgodnie z art. 151 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami: Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych, przy przyjęciu następujących założeń: strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy, upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Zgodnie z Krajowym Standardem Wyceny Podstawowym Nr 1 (KSWP 1) Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa - w celu określenia wartości rynkowej rzeczoznawca majątkowy powinien ustalić sposób optymalnego lub najbardziej prawdopodobnego użytkowania nieruchomości. Taki sposób oznacza wykorzystanie nieruchomości, które jest fizycznie możliwe, odpowiednio uzasadnione, prawnie dopuszczalne, ekonomicznie opłacalne i zapewniające najwyższą wartość wycenianej nieruchomości. 8.2.Wybór podejścia, metody i techniki szacowania Do wyceny nieruchomości zastosowano: podejście porównawcze metodę porównywania parami PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE Główną zasadą podejścia porównawczego jest porównywanie nieruchomości wycenianej, której cechy są znane z nieruchomościami podobnymi o znanych cechach i cenach, które były przedmiotem obrotu handlowego. Wartość rynkowa szacowanej nieruchomości zależy od cen obiektów sprzedanych wcześniej i różnic poszczególnych cech rynkowych z nieruchomością wycenianą. Tak więc podstawowym założeniem zastosowanej metody jest zasada porównywania obiektów parami, czyli obiektu wzorcowego o znanej cenie i cechach z obiektem szacowanym o znanych cechach lecz nie znanej cenie.

11 11 PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY METODZIE PORÓWNYWANIA PARAMI 1. Określenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość poprzez ustalenie jego rodzaju, obszaru i okresu badania cen transakcyjnych. 2. Ustalenie rodzaju i liczby cech rynkowych wpływających na poziom cen na rynku lokalnym wraz z określeniem wag cech rynkowych. 3. Podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech rynkowych. 4. Wybór do porównań co najmniej trzech nieruchomości najbardziej podobnych pod względem cech rynkowych do nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, których ceny są wiarygodne, z podaniem ich opisu i charakterystyki. 5. Utworzenie par porównawczych nieruchomości, w których cechy wycenianej nieruchomości porównuje się kolejno z cechami każdej z wybranych nieruchomości. 6. Wyliczenie poprawek stanowiących wynik uwzględnienia różnicy cech i przypisanych im wag pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami wybranymi. 7. Określenie wartości nieruchomości z każdej pary porównawczej jako ceny transakcyjnej skorygowanej o sumę poprawek. 8. Ostateczne określenie wartości nieruchomości wycenianej jako średniej arytmetycznej z wartości uzyskanych z porównań w poszczególnych parach lub średniej ważonej, jeśli wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana.

12 Liczba transakcji KM 1583/ OBLICZENIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU WYCENY 9.1.Obliczenie wartości rynkowej nieruchomości W okresie monitorowania rynku lokalnego odnotowano 6 nieruchomości podobnych, stanowiących przedmiot prawa własności. W zbiorze tym określono: Ceny: Rozkład normalny (funkcja Gaussa-Laplace'a) Cena minimalna = 6,82 zł 12,2 Cena maksymalna = 15,83 zł DELTA = 9,02 zł Liczba próbek = 6 Liczba porównań = Cena 1 mkw Przyjęte cechy rynkow e Położenie 35 % Zagospodarowanie 25 % Dojazd 20 % Wielkość 20 % Nr Z przedstawionego zbioru 6 cen transakcyjnych do porównań wybrano 3 nieruchomości zbliżone do obiektu wycenianego pod względem atrybutów cenotwórczych. Data transakcji Lokalizacja Iwanowice, gm. Szczytniki Radliczyce, gm. Szczytniki Szczytniki, gm. Szczytniki Powierzc hnia gruntu [m 2 ] Cena całkowita Cena jednostk. [zł/m 2 ] Opis nieruchomości ,00 12,50 Działka niezabudowana, niezagospodarowana, podstawowy dostęp do infrastruktury technicznej, (P), dojazd drogą asfaltową i na krótkim odcinku gruntową ,00 13,50 Działka niezabudowana, niezagospodarowana, podstawowy dostęp do infrastruktury technicznej (P) dojazd drogą asfaltową i na krótkim odcinku gruntową ,00 15,83 Działka niezabudowana, niezagospodarowana, podstawowy dostęp do infrastruktury technicznej, (p, W) dojazd drogą asfaltową

13 13 OPIS CECH RYNKOWYCH Nazwa cechy Skala opisu Charakterystyka Lokalizacja dobra Położenie w miejscowości podmiejskiej zadowalająca położenie w miejscowości gminnej średnia położenie w miejscowości typowo rolniczej, oddalonej od miejscowości gminnej Zagospodarowanie, uzbrojenie korzystne teren ogrodzony, zagospodarowany, dostęp do podstawowych mediów P, W średnio korzystne teren nieogrodzony, niezagospodarowany uzbrojony w podstawowe media P, W mało korzystne teren nieogrodzony, niezagospodarowany dostęp do podstawowych mediów Dojazd dobry dojazd drogą asfaltową zadowalający drogą asfaltową i na krótkim odcinku gruntową średni dojazd drogą gruntową Wielkość działki mała do 1000 m 2 Tabele porównawcze średnia pomiędzy duża powyżej 2000 m 2 Nieruchomość wyceniana X - Nieruchomość porównywana 12,50 PLN/mkw Cechy rynkowe Waga cechy [%] Zakres kwotowy Wartość cechy (Nier. wyceniana) Wartość cechy (nier.por.) Poprawki [zł]. Położenie 35 3,16 średnie średnie 0,00 Zagospodarowanie, 25 2,25 mało korzystne mało korzystne 0,00 uzbrojenie Dojazd do 20 1,80 średni zadowalający - 0,90 nieruchomości Wielkość działki 20 1,80 średnia duża 0,90 Suma: 0,00 Nieruchomość wyceniana X - Nieruchomość porównywana 13,50 PLN/mkw Cechy rynkowe Waga cechy [%] Zakres kwotowy Wartość cechy (Nier. wyceniana) Wartość cechy (nier.por.) Poprawki [zł]. Położenie 35 3,16 średnie średnie 0,00 Zagospodarowanie, 25 2,25 mało korzystne mało korzystne 0,00 uzbrojenie Dojazd do 20 1,80 średni zadowalający - 0,90 nieruchomości Wielkość działki 20 1,80 średnia średnia 0,00 Suma: - 0,90

14 14 Nieruchomość wyceniana X - Nieruchomość porównywana 15,83 PLN/mkw Cechy rynkowe Waga cechy [%] Zakres kwotowy Wartość cechy (Nier. wyceniana) Wartość cechy (nier.por.) Poprawki [zł]. Położenie 35 3,16 średnie zadowalające - 1,57 Zagospodarowanie, 25 2,25 mało korzystne średnio - 1,13 uzbrojenie korzystne Dojazd do 20 1,80 średni dobry - 1,80 nieruchomości Wielkość działki 20 1,80 średnia średnia 0,00 Suma: - 4,50 Wartości cząstkowe: Wx-12,50 = 12,50+0,00 = 12,50 Wx-13,50 = 13,50+(-0,90) = 12,60 Wx-15,83 = 15,83+(-4,50) = 11,33 Sposób obliczania wartości 1 m2 średnia ważona ze wzoru: (0,87*12,50 + 0,93*12,60 + 0,72*11,33) /(0,87 + 0,93 + 0,72) Wartość 1 m 2 nieruchomości wycenianej:12,20 zł słownie: dwanaście zł. 20/100 Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej o powierzchni 1468 m 2 ha wynosi: WR = 1468 m 2 x 12,20 zł/m 2 = ,60 zł przyjęto: zł słownie: osiemnaście tysięcy złotych

15 WYNIK KOŃCOWY WYCENY WRAZ Z UZASADNIENIEM WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI ,00 zł Oszacowana wartość odpowiada cenom, jakie uzyskano za podobne nieruchomości na badanym terenie. Wartość nieruchomości mieści się w zbiorach zebranych transakcji. Wartość ta stanowi jednocześnie najbardziej prawdopodobną cenę możliwą do uzyskania na rynku przy aktualnym sposobie użytkowania. 11. KLAUZULE Niniejszy operat szacunkowy sporządzony został zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Biegły nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, których występowania nie mógł stwierdzić przy wykonywaniu oględzin nieruchomości ani też na podstawie przedstawionej dokumentacji prawnej. Przedstawione dokumenty i zawarty w nich stan prawny uznano za wiarygodne i nie były one przedmiotem odrębnego dochodzenia. Biegły nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu do innego celu niż podany w pkt Cel wyceny Operat jest pracą autorską i jego publikacja w całości lub w częściach bez zgody autora jest zabroniona. Wartość rynkowa określona w niniejszym operacie szacunkowym nie zawiera podatku VAT. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba, że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w Art. 154 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia po potwierdzeniu jego aktualności przez autora. 12. ZAŁĄCZNIKI Odpis zwykły z księgi wieczystej nr KZ1A/ /9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych. Wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej.

OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOJNO, GM

OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOJNO, GM OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOJNO, GM. SZCZYTNIKI KSIĘGA WIECZYSTA NR KZ1A/00054652/6 DATA SPORZĄDZENIA: 24 września

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI RUSSÓW, GM

OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI RUSSÓW, GM OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI RUSSÓW, GM. ŻELAZKÓW KSIĘGA WIECZYSTA NR KZ1A/00042095/6 Numer sprawy: KM 1928/03 DATA

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA SKARSZEWEK, GM

OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA SKARSZEWEK, GM OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA SKARSZEWEK, GM. ŻELAZKÓW KSIĘGA WIECZYSTA NR KZ1A/00006309/6 Numer sprawy: Kmp

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WYGANKI, GM

OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WYGANKI, GM OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WYGANKI, GM. BLIZANÓW KSIĘGI WIECZYSTE NR KZ1A/00028046/4, KZ1A/00022009/1 Numer sprawy: KM 1535/15

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY KSIĘGA WIECZYSTA NR KZ1A/00058279/5

OPERAT SZACUNKOWY KSIĘGA WIECZYSTA NR KZ1A/00058279/5 W yy cc ee nn yy nn ii iee rr uu cc hh oom oo śś cc ii i EE ww aa JJ Juu nn gg 66 22 -- 88 00 00 KK aa ll lii iss zz,,, uu ll l... PP tt oo ll leem ee uu ss zz aa 33 tt ee ll l... 66 66 55 -- 11 99 66

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Łąka, obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Skierniewice, ul. MIODOWA 42,Tel.(046) , kom.(0601) ; REGON NIP

BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Skierniewice, ul. MIODOWA 42,Tel.(046) , kom.(0601) ; REGON NIP BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI- 96-100 Skierniewice, ul. MIODOWA 42,Tel.(046) 833-06-65, kom.(0601)28-78-20; REGON 750284287 NIP 836-107-24-85 EGZ.NR 5 OPERAT SZACUNKOWY z określenia wartości rynkowej

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY WARTOŚĆ RYNKOWA ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ. 170 000,00 zł słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych

OPERAT SZACUNKOWY WARTOŚĆ RYNKOWA ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ. 170 000,00 zł słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych W yy cc ee nn yy nn ii iee rr uu cc hh oom oo śś cc ii i EE ww aa JJ Juu nn gg 66 22 -- 88 00 00 KK aa ll lii iss zz,,, uu ll l... PP tt oo ll leem ee uu ss zz aa 33 tt ee ll l... 66 66 55 -- 11 99 66

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania:

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Operat szacunkowy Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Konrad Mazur Rzeczoznawca Majątkowy Biegł Sądowy ds. szacowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zgłobień, gmina

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSYTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ I PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WYNOSI:

WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSYTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ I PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WYNOSI: OPERAT SZACUNKOWY DOTYCZĄCY OKREŚLENIA WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ I STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ BUDYNKU POŁOŻONEGO W JANKOWIE 47A, GMINA ŻELAZKÓW, POWIAT

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Bortatycze Kolonia gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00101163/4 Własność: Wioletta Bartnik i Paweł Bartnik. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego

Bardziej szczegółowo

Tel.(046) , kom. (0601) ; REGON NIP OPERAT SZACUNKOWY

Tel.(046) , kom. (0601) ; REGON NIP OPERAT SZACUNKOWY BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI- 96-100 Skierniewice, ul. MIODOWA 42, Tel.(046) 833-06-65, kom. (0601)28-78-20; REGON 750284287 NIP 836-107-24-85 EGZ.NR 4 OPERAT SZACUNKOWY z określenia wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI tel.: 648 72 47 tel. mob.: 0-602 235-951 e-mail: alfajet@interia.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI niezabudowana położona w miejscowości Chechło II gm. Dobroń pow. pabianicki, woj. łódzkie stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul.

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. OPERAT SZACUNKOWY Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. Jesionowa - 2014 2 O P E R A T S Z A C U N K O W Y NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE...2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY...2 3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Celem niniejszej noty jest przedstawienie uzgodnionych w środowisku

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Nowej Górze, objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00012043/7, na którą składają się:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Jasionka. WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. Opis nieruchomości: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona jako działki nr nr 240/2 o pow. 0,30 ha ( RIVa- 0,17 ha, RIVb- 0,12 ha,

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 219/1, położona jest w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

Bardziej szczegółowo

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org. POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.pl `` OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA WIECZYSTA NR KZ1A/00031452/7

KSIĘGA WIECZYSTA NR KZ1A/00031452/7 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELOMIESZKANIOWYM POŁOŻONEJ W KALISZU, UL.OSTROWSKA 36, POWIAT MIASTO KALISZ, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1352/08 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości ZA1Z/00078313/0 Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Tel.(046) , kom. (0601) ; REGON NIP OPERAT SZACUNKOWY

Tel.(046) , kom. (0601) ; REGON NIP OPERAT SZACUNKOWY BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI- 96-100 Skierniewice, ul. MIODOWA 42, Tel.(046) 833-06-65, kom. (0601)28-78-20; REGON 750284287 NIP 836-107-24-85 EGZ.NR 4 OPERAT SZACUNKOWY z określenia wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII TURYSTYKI i NAUK SPOŁECZNYCH Kielce, dnia 27 listopada 2011r. Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości 1. Istota i cele wyceny nieruchomości 1.1.Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działka nr 413/17 o pow. 0,1218 ha zabudowana domem mieszkalnym w budowie położonej: 62-860 Opatówek, ul. Brzozowa,

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/ /3

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/ /3 Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00019803/3 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Józef Kolański w sprawie z wniosku: Marek Wąsiewicz 62-814 Blizanów,, Bogucice 5 którego reprezentuje radca prawny:

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY KSIĘGA WIECZYSTA NR KZ1A/ /7 WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ:

OPERAT SZACUNKOWY KSIĘGA WIECZYSTA NR KZ1A/ /7 WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ: OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W KALISZU, UL.STARE MIASTO 15, POWIAT MIASTO KALISZ, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE KSIĘGA WIECZYSTA NR KZ1A/00051562/7

Bardziej szczegółowo

BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Skierniewice, ul. MIODOWA 42, Tel.(046) , kom.(0601) ; REGON NIP

BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Skierniewice, ul. MIODOWA 42, Tel.(046) , kom.(0601) ; REGON NIP BIURO WYCEN I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI- 96-100 Skierniewice, ul. MIODOWA 42, Tel.(046) 833-06-65, kom.(0601)28-78-20; REGON 750284287 NIP 836-107-24-85 EGZ.NR 1 OPERAT SZACUNKOWY z określenia wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 7 tel./fax NIP REGON OPERAT SZACUNKOWY

Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 7 tel./fax NIP REGON OPERAT SZACUNKOWY 63-00 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 7 tel./fax 062 7361880 NIP 622-2-79-331 REGON 251578670 OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻURAWINIEC GMINA BARANÓW

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ RYNKOWA ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

WARTOŚĆ RYNKOWA ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WŁODZIMIERZ, OBRĘB BOREK KSIĄŻĘCY, GMINA SZCZYTNIKI, POWIAT KALISKI, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości. Adres : Zamość ul. Dzieci Zamojszczyzny 37 A. Księga wieczysta numer ZA1Z/00074466/9. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

Bralin, ul. Kacza 5/1, gm. Bralin. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości wskazanej w pkt. 1.1.

Bralin, ul. Kacza 5/1, gm. Bralin. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości wskazanej w pkt. 1.1. 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1.1 Przedmiot operatu Rodzaj nieruchomości Położenie, księga wieczysta 1.2 Zakres operatu Nieruchomość gruntowa Bralin, ul. Kacza 5/1, gm. Bralin KZ1E/00050223/6 - S.R. w Kępnie Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY MATERIAŁY POUFNE 001/01/01/S z wyceny: nieruchomości działki gruntu Nr 92/24. ul. Kolejowa Dziekanów Polski

OPERAT SZACUNKOWY MATERIAŁY POUFNE 001/01/01/S z wyceny: nieruchomości działki gruntu Nr 92/24. ul. Kolejowa Dziekanów Polski OPERAT SZACUNKOWY MATERIAŁY POUFNE z wyceny: nieruchomości działki gruntu Nr 92/24 Właściciel: Karolina Ewa Vavra Zaborska Zleceniodawca: Maciej Łukasz Królak ul. Kolejowa 227 05-092 Dziekanów Polski Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Dz.U.01.135.1514 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji. (Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.) Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWADZ NR: 13 km 15 OBR. GNIEW[0019] Tczew, maj 2010 r.

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWADZ NR: 13 km 15 OBR. GNIEW[0019] Tczew, maj 2010 r. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 0 WYCIĄG Z OPERATU 3 I DANE WYJŚCIOWE 4 1 3 PODSTAWY FORMALNE WYCENY 4 PODSTAWY PRAWNE WYCENY PODSTAWA MERYTORYCZNA 4 5 II OPIS PRZEDMIOTU WYCENY 6 6 1 3 4 III STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPINIA W SPRAWIE: SYGN. AKT KM 23/14 KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LESKU TOMASZ KLUCZNIK KANCELARIA KOMORNICZA

OPINIA W SPRAWIE: SYGN. AKT KM 23/14 KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LESKU TOMASZ KLUCZNIK KANCELARIA KOMORNICZA OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA WŁASNOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI nr 168/7, 168/8 OBRĘB KRZYWE (KW nr KS1E/00036286/6) POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZOZNAWSTWA I WYCEN MAJĄTKOWYCH AGOL dr inż. Antoni Gołębiowski Chełmiec, ul. Zielona 19A tel. /18/ lub

BIURO RZECZOZNAWSTWA I WYCEN MAJĄTKOWYCH AGOL dr inż. Antoni Gołębiowski Chełmiec, ul. Zielona 19A tel. /18/ lub BIURO RZECZOZNAWSTWA I WYCEN MAJĄTKOWYCH 33-395 Chełmiec, ul. Zielona 19A tel. /18/ 443 53 49 lub 602 70 44 77 Województwo: małopolskie Miasto: Nowy Sącz Obręb: 111 Działka nr: 19/99 OPERAT SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Wierzchowo, gmina Szczecinek. Szczecin, czerwiec 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Wierzchowo, gmina Szczecinek. Szczecin, czerwiec 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Wierzchowo, gmina Szczecinek Szczecin, czerwiec 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 435

Bardziej szczegółowo

ANEKS do OPERATU SZACUNKOWEGO

ANEKS do OPERATU SZACUNKOWEGO WYCENA NIERUCHOMOŚCI I DORADZTWO INWESTYCYJNO BUDOWLANE mgr inż. Marcin Nowak 58-316 Wałbrzych ul. Forteczna 62 m 4 tel. 074 840 67 93; kom. 0 602 609 115; e-mail nmarcin @ wb.onet.pl NIP 886-102-48-51

Bardziej szczegółowo

* * OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

* * OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara Kancelaria Komornicza ul. Armii Ludowej 65, 98-100 Łask tel. 0-43 656-44-60 e-mail: lask.koziara@komornik.pl www.koziara.com.pl Km 18094/15

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1229/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 130/5 ZA1Z/00073785/4

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 ADRES DO KORESPONDENCJI 61-155 POZNAŃ, OS.

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 ADRES DO KORESPONDENCJI 61-155 POZNAŃ, OS. EGZ. 4 BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 ADRES DO KORESPONDENCJI 61-155 POZNAŃ, OS. PIASTOWSKIE 62 OPERAT SZACUNKOWY Rodzaj nieruchomości: Nieruchomość lokalowa,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości I. Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko. 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/1

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu EGZ. 4 BIEGŁY SĄDOWY MARCIN BERUS 60 195 POZNAŃ, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 25 TEL. 512 312 832 OPERAT SZACUNKOWY Rodzaj nieruchomości: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Położenie nieruchomości: Poznań,

Bardziej szczegółowo

*0020009992875* OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

*0020009992875* OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara Kancelaria Komornicza ul. Armii Ludowej 65, 98-100 Łask tel. 0-43 656-44-60 e-mail: lask.koziara@komornik.pl www.koziara.com.pl Km 1460/15 #DKU

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości gruntowe niezabudowane ADRES Krzeszowice, Gm. Krzeszowice OBRĘB 0001, Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA

Bardziej szczegółowo

Garki ul. Główna 3. Nieruchomość na sprzedaż

Garki ul. Główna 3. Nieruchomość na sprzedaż Garki ul. Główna 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Garki Ulica, nr budynku Główna 3 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZOZNAWSTWA I WYCEN MAJĄTKOWYCH AGOL dr inż. Antoni Gołębiowski Chełmiec, ul. Zielona 19A tel. /18/ lub

BIURO RZECZOZNAWSTWA I WYCEN MAJĄTKOWYCH AGOL dr inż. Antoni Gołębiowski Chełmiec, ul. Zielona 19A tel. /18/ lub BIURO RZECZOZNAWSTWA I WYCEN MAJĄTKOWYCH 33-395 Chełmiec, ul. Zielona 19A tel. /18/ 443 53 49 lub 602 70 44 77 Województwo: małopolskie Miasto: Nowy Sącz Obręb: 39 Działka: 26/1 i 26/2 OPERAT SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Miasto, data (opcjonalnie) Elbląg dz. Nr 40/4 i 40/6 przy ul. Skrzydlatej 13 C Przedmiot sprzedaży: prawo wieczystego użytkowania działek gruntu, oznaczonych w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Miasto, data (opcjonalnie) Stare Juchy dz. Nr 273 Przedmiot sprzedaży: prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Organ właściwy: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy ul. Nowogrodzka 43

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY LOKALU MIESZKALNEGO

OPERAT SZACUNKOWY LOKALU MIESZKALNEGO EGZ. NR 1 OPERAT SZACUNKOWY LOKALU MIESZKALNEGO Adres lokalu: 96-100 Skierniewice, ul. 19 Lutego 5 m. 19. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 19 przysługuje: Państwu Hannie i Andrzejowi małż.

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części niezabudowanej nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku

U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia...2009 roku PROJEKT w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Poznan, dnia. Starosta Poznański ul. Jackowskiego 18 60 509 Poznań GN.N. 683.62.2013 DECYZJA

Poznan, dnia. Starosta Poznański ul. Jackowskiego 18 60 509 Poznań GN.N. 683.62.2013 DECYZJA Starosta Poznański ul. Jackowskiego 18 60 509 Poznań Poznan, dnia GN.N. 683.62.2013 DECYZJA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jednolity

Bardziej szczegółowo

D e c y z j a. Starosta Bocheń ski

D e c y z j a. Starosta Bocheń ski Nasz znak: GG-RGN.6821.6.2015 Bochnia, dnia 25.01.2016 rok D e c y z j a Na podstawie art. 112, art. 113 ust.1, 5, 6 i 7, art. 118a, art. 119 i art. 123 ust.1, w związku z art. 6 pkt 9 oraz art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 5. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH Wizja lokalna przeprowadzona na terenie nieruchomości, Badanie księgi wieczystej nr KR1I/00005023/0, Informacja z ewidencji gruntów,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. Opis nieruchomości: WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Przedmiotem wyceny są nieruchomości rolne niezabudowane, oznaczone jako działki nr 1894/1 o pow. 0,99 ha ( R IVb- 0,52 ha, RV- 0,47 ha) objęta Kw nr

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem opinii jest nieruchomość objęta w Sądzie Rejonowym w Wadowicach KR1W/00059714/6, składająca się z działki położonej w Kleczy Górnej, gmina Wadowice,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Wyczechy 27

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Wyczechy 27 NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY Wyczechy 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 11, obszaru 4100 m 2, położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1580/09 str. 1 OPERAT SZACUNKOWY Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej ZA1Z/00105620/4 Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana ozn. nr ew. 89/2 Położenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Bodaczów 120, gmina Szczebrzeszyn, powiat Zamość, województwo Lublin. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Kołczewo, ul. Pocztowa 6, gmina Wolin. Szczecin, czerwiec 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Kołczewo, ul. Pocztowa 6, gmina Wolin. Szczecin, czerwiec 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Kołczewo, ul. Pocztowa 6, gmina Wolin Szczecin, czerwiec 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 434/2 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 518/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 518/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 518/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Łąkowej Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Parsów w nr 27 / 2 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Parsów Ulica, nr budynku Nr 27 / 2 użytkowa lokalu Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 117,43 m2 usytuowany na parterze

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Redzie, gmina Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie dz. nr 642 o pow. 4.

OPERAT SZACUNKOWY nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Redzie, gmina Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie dz. nr 642 o pow. 4. OPERAT SZACUNKOWY nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Redzie, gmina Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie dz. nr 642 o pow. 4.200 m² Gdynia wrzesień 2015 r. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Wyciąg

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Wierzchowo, gmina Szczecinek Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość budynki Wierzchowo, województwo zachodniopomorskie Gmina / Powiat Gmina Szczecinek / powiat szczecinecki Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Bolesławcu przy ulicy Leśnej - do sprzedaży w drodze przetargu

Bardziej szczegółowo

Miasto, data (opcjonalnie) Giętkie dz. Nr 312/9

Miasto, data (opcjonalnie) Giętkie dz. Nr 312/9 Nieruchomość do sprzedania Miasto, data (opcjonalnie) Giętkie dz. Nr 312/9 Przedmiot sprzedaży: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 312/9,

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntu: - działki nr 366 o powierzchni 17 000 m 2, niezabudowanej, Szacowana nieruchomość

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości nieruchomości. Adres nieruchomości: Adamów, powiat Zamość. Księga wieczysta numer ZA1Z00105447/7. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY LOKALU MIESZKALNEGO

OPERAT SZACUNKOWY LOKALU MIESZKALNEGO EGZ. NR 1 OPERAT SZACUNKOWY LOKALU MIESZKALNEGO Adres lokalu: 96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 27 m. 5. 1/6 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 20/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 20/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 20/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej, objętej KW nr KR1Y/00050422/0 Wydziału Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

*0020011138286* OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

*0020011138286* OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara Kancelaria Komornicza ul. Armii Ludowej 65, 98-100 Łask tel. 0-3 656--60 e-mail: lask.koziara@komornik.pl www.koziara.com.pl Km 62560/12 Łask,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Świdnica Polska Nr 36 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Świdnica Polska Ulica, nr budynku Nr 36 Powierzchnia budynków Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym o powierzchni

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska Nowy Sącz: AD II 3421/33/09 Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa /wyceny, dokumentacja geodezyjna/ Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Wartość rynkowa wózka widłowego wynosi: ,00 zł

Wartość rynkowa wózka widłowego wynosi: ,00 zł BIURO RZECZOZNAWSTWA I WYCEN MAJĄTKOWYCH tel. /18/ 443 53 49 lub 602 70 44 77 ZLECENIODAWCA: ASORT DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Konarskiego 3/3, 33-300 Nowy Sącz TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Parsów nr 27, gmina Bielice Szczecin, czerwiec 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 117,43 m 2 usytuowany na parterze i poddaszu budynku

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Legnica ul. Poznańska 50 grunt zabudowany jest budynkiem warsztatowomagazynowym z częścią biurowo-socjalną NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 1,1655 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo