Wzrost większy od planowanego. Szanowni Państwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzrost większy od planowanego. Szanowni Państwo"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo WOLNY RYNEK REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH KATOWICE, ul. Opolska 15 tel./faks: (48-32) , , faks: e mail: ZARZĄD Prezes Tadeusz Donocik, I Wiceprezes Franciszek Buszka, Wiceprezes Jan Hoppe, Wiceprezes Krzysztof Wilgus,Wiceprezes Marek Myśliwiec Członkowie Zarządu Romuald Cichoń, Andrzej Czarnik, Wojciech Kuśpik, Andrzej Zając PREZYDIUM IZBY Franciszek Buszka I Wiceprezes Izby, Zygmunt Folta Wiceprezes Izby, Marek Myśliwiec Wiceprezes Izby, Zbigniew Pucek Wiceprezes Izby, Henryk Stabla Wiceprezes Izby, Zdzisław Trzepizur Wiceprezes Izby, Krzysztof Wilgus Wiceprezes Izby, Tomasz Zjawiony Wiceprezes Izby RADA IZBY Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Izby, Jan Hoppe I Wiceprzewodniczący, Aleksander Aładja Wiceprzewodniczący, Lucjan Noras Wiceprzewodniczący, Andrzej Zając Wiceprzewodniczący KOMISJE RADY IZBY Komisja ds. Bankowości i Podatków Andrzej Capiga (przewodniczący) Komisja ds. Transportu i Infrastruktury Zbigniew Pucek (przewodniczący) Komisja ds. Współpracy z Zagranicą Andrzej Rustanowicz (przewodniczący) Komisja ds. Przemian Przemysłu Andrzej Karbownik (przewodniczący) Komisja ds. Współpracy z Parlamentem Tomasz Kędziora (przewodniczący) Komisja ds. Energetyki Jan Szlązak (przewodniczący) Komisja ds. MSP Andrzej Klasik (przewodniczący) Komisja ds. Środowiska Krystyna Czaplicka-Kolarz (przewodnicząca) Komisja ds. Konkurencyjności i Innowacji Tadeusz Burzec (przewodniczący) Komisja ds. Handlu Wojciech Boroński (przewodniczący) Komisja ds. Komunalnych Jacek Janas (przewodniczący) Komisja ds. Społeczeństwa Informacyjnego Michał Górski (przewodniczący) Komisja ds. Turystyki Adam Janiszewski (przewodniczący) Forum Młodych Tomasz Zjawiony (przewodniczący) KOMISJA REWIZYJNA Andrzej Mierzwa Przewodniczący Komisji, Kazimierz Borgieł, Jolanta Kopiec, Jacek Kosteczka, Grażyna Micińska, Piotr Piekarski, Jan Rdest SĄD KOLEŻEŃSKI Edward Kóska Przewodniczący, Leszek Dziub Wiceprzewodniczący, Tadeusz Biedzki, Józef Bogdan Chorążyczewski, Jerzy Gruszczyk, Krystyna Jastal, Piotr Łukoszek, Stanisław Przybyłowicz, Mirosław Szura PREZYDIUM SĄDU ARBITRAŻOWEGO Prezes Bernadetta Fuchs, Wiceprezes Marian Nawrot, Wiceprezes Wojciech Rychel, Wiceprezes Andrzej Rajpert Wzrost większy od planowanego Ekonomiści twierdzą, że nasza gospodarka rozwijać się będzie w tempie ok. 5 proc. Założenia ustawy budżetowej zakładały wzrost na poziomie 4,3 proc. Wyższe tempo rozwoju cieszy, ale trzeba też pamiętać, że jest ono w decydującej mierze pokłosiem cyklu koniunkturalnego. Gospodarka rozwija się szybciej, bo wzrósł popyt krajowy Polacy więcej kupują, a przedsiębiorstwa chętniej decydują się na realizację kolejnych inwestycji. Wzrost inwestycji to także w dużej mierze pochodna napływu do Polski środków z Unii Europejskiej. Są powody do radości, ale są też do niepokoju. Zapowiadana ustawa o bezpieczeństwie narodowym określić ma listę przedsiębiorstw istotnych dla polskiego bezpieczeństwa. W stosunku do nich rząd będzie mógł Przypomnę, że 19 czerwca br. odbyło się przy wysokiej frekwencji Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze naszej Izby. Zmieniono statut RIG, a także wyłoniono nowe struktury. Najbardziej istotne wydaje się wytyczenie sobie nowych, ambitnych celów, które zamierzamy zrealizować w ciągu najbliższych czterech lat. Dlatego większą rolę do odegrania będzie miało 34 pracowników Izby. Tym samym można stwierdzić, że okres pionierskiego budowania RIG mamy już za sobą. Zamierzamy uczestniczyć w budowie silnego samorządu gospodarczego, który będzie poważnym partnerem zarówno dla administracji centralnej, jak i samorządu terytorialnego. Głównym celem pozostanie jak najlepsze reprezentowanie środowiska śląskich przedsiębiorców w zakresie doradztwa, szkoleń, czy też pomocy w sięganiu po fundusze unijne. Naszym celem jest wysoce profesjonalna obsługa członków Izby, a także pogłębienie współpracy zagranicznej. Stąd jak najszybciej zamierzamy uruchomić w siedzibie Izby Międzynarodowe Centrum Współpracy Regionalnej. Do końca tego roku ma być oddana do użytku aula na 50 miejsc z kabinami do tłumaczenia symultanicznego. W ciągu najbliższych czterech lat prace modernizacyjne siedziby Izby powinny zostać zakończone. Chciałbym, aby Izba poprzez skuteczną realizację swej misji stawała się coraz bardziej atrakcyjna dla jak najszerszego grona przedsiębiorców. Już dziś serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Izby, które odbędzie się 16 października. Będzie wówczas okazja do przyznania wyróżnień oraz do dyskusji na tematy gospodarcze. Zapraszam do lektury. Prezes RIG, Tadeusz Donocik WOLNY RYNEK Wydawca: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o Katowice, ul. Jana Matejki 3, tel. (0-32) , faks (0-32) Redaktor Naczelny: Jerzy Dudała, tel. (0-32) , przejmować kontrolę poprzez wprowadzanie zarządów komisarycznych, a w niektórych przypadkach podejmować nawet i decyzje o potrzebie renacjonalizacji. Ta uwaga dotyczy przede wszystkim spółek z sektora energetyczno-paliwowego. Szczegółowych zapisów ustawy jeszcze nie zdołaliśmy poznać, ale już budzi ona spore emocje. Gdyby doszło do jakichś sporów na tym tle, to należy pamiętać, że Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu zapewne opowie się po stronie prywatnych przedsiębiorstw. Wydaje się bowiem być nieugięty, kiedy rządy państw należących do Unii Europejskiej chcą coś majstrować przy biznesie, naruszając przy tym prawa własności prywatnych przedsiębiorstw. Warto o tym pamiętać i nie podejmować pochopnych decyzji. Niepokoi zahamowanie prywatyzacji, co przekłada się na brak restrukturyzacji wielu firm, przez co ich konkurencyjność się obniża. Jerzy Dudała

2 Dotacje na doradztwo Ciągle można jeszcze składać wnioski o dotację na doradztwo w ramach Działania 2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP). Dzięki środkom unijnym firmy mogą rozwiązać część problemów, w obliczu których stanęły z chwilą wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej w zakresie dostosowania jakości swoich usług do światowych standardów. Realizacja Działania 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, służyć ma wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Wewnętrznym Unii Europejskiej poprzez wsparcie finansowe ułatwiające dostęp przedsiębiorstwom do specjalistycznej pomocy doradczej. Rodzaje projektów mogących starać się o dofinansowanie O dofinansowanie projektów związanych z usługami doradczymi mogą starać się projekty związane z doradztwem w zakresie: zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej; jakości; innowacji i nowych technologii; wprowadzenia przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne; tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw; łączenia się przedsiębiorstw; pozyskania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności. Z powyższego zakresu projektów wynika, że środki zostały przewidziane na dofinansowanie naprawdę szeroko pojętych usług doradczych. Ze względu na tę różnorodność usługi zostały podzielone na siedem kategorii. Każda kategoria obejmuje inny zakres doradztwa, na który możemy wnioskować o dofinansowanie. Jedną z najbardziej popularnych wśród przedsiębiorców kategorii usług doradczych jest doradztwo w zakresie jakości. W ramach tego zakresu doradztwa, finansowemu wsparciu mogą ulec zadania polegające na: projektowaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub bezpieczeństwem i higieną pracy; uzyskiwaniu i odnawianiu certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu; wydawaniu deklaracji zgodności producenta w zakresie wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej; zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Rezultatem wykazanym w wyniku realizacji wyżej wymienionych zadań musi być dokumentacja projektowa bądź wdrożeniowa oraz certyfikat systemu zarządzania lub certyfikat zgodności nadany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą lub deklarację zgodności producenta. Warunkiem kwalifikowalności wydatków do wypłaty wsparcia jest uzyskanie albo odnowienie przez przedsiębiorcę odpowiedniego certyfikatu zarządzania lub zgodności bądź też wydanie deklaracji zgodności producenta. W przypadku projektów polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności certyfikacja nie jest wymaganym rezultatem projektu. Koszty audytu certyfikującego, badań i testów oraz innych usług nie będących doradztwem nie podlegają dofinansowaniu. Wsparciu nie mogą również podlegać wydatki poniesione na rzecz jednostki przyznającej certyfikat. O wsparcie finansowe w ramach Działania mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa, rybołówstwa, rybactwa, górnictwa węgla, produkcji żelaza i stali, świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego, świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego, a także produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W przypadku mikroprzedsiębiorców o wsparcie finansowe mogą starać się ci, którzy wykonują swoją działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat lub działalność ta jest wykonywana w oparciu o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym. Wielkość dofinansowania Pomoc finansowa w ramach Działania 2.1 SPO WKP udzielana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Poziom udzielonej pomocy publicznej może wynieść maksymalnie 50% wydatków kwalifikowanych w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw i 100% w przypadku mikroprzedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą opartą na zaawansowanych technologiach. Wielkość wsparcia finansowego na realizację indywidualnego projektu musi się zawierać pomiędzy niżej podanymi wartościami: 2 500,00 zł (wartość minimalna), ,00 zł (wartość maksymalna). Terminy składania wniosków o dotację Do końca 2006 r. zostały jeszcze cztery terminy składania wniosków o dotację. Wnioski o Wsparcie na doradztwo można składać do: 15 września, 13 października, 10 listopada oraz do 8 grudnia. Wszelkie dokumenty dotyczące Działania 2.1 wraz z formularzem wniosku i załączników do niego znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości która to Agencja odpowiedzialna jest za wdrażanie działania. Magdalena Andrzejczyk Specjalista ds. Doradztwa i Funduszy Europejskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach prowadzi Punkt Konsultacyjny akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach Punktu bezpłatnie udzielamy informacji o dostępnych w naszym kraju programach pomocowych oraz zasadach przygotowywania wniosków o dotację, a także o innych formach finansowania zewnętrznego. Na spotkanie w Punkcie można umówić się z konsultantami PK: Magdaleną Andrzejczyk, Agnieszką Pagacz lub Anną Rąplewicz drogą telefoniczną pod numerem tel. (32) /94, lub elektroniczną Serdecznie zapraszamy!

3 Fundusze unijne w Polsce w latach W latach Polska otrzyma znacznie większą niż w poprzednim okresie programowania wysokość środków w ramach unijnej polityki spójności z 307,6 mld EUR przeznaczonych na ten cel w budżecie UE Polsce przypadnie aż 59,6 mld EUR. Dla porównania w latach na realizację Narodowego Planu Rozwoju nasz kraj dysponował unijną kwotą 12,8 mld EUR. W celu efektywnego i sprawnego wykorzystania przysługujących nam środków, obecnie trwa proces tworzenia i konsultacji dokumentów dotyczących systemu wdrażania funduszy unijnych w latach Dobra znajomość tego systemu wśród przyszłych beneficjentów zaprocentuje niebawem w postaci zarówno prawidłowej identyfikacji źródła finansowania pomysłu firmy lub instytucji, jak również większej liczby projektów dobrych, mających szansę na dofinansowanie. Z tego powodu na łamach kolejnych numerów Wolnego Rynku będziemy Państwu prezentować projekty poszczególnych programów operacyjnych, a dziś zaczniemy od porcji podstawowych informacji. Dokumentem zajmującym kluczowe miejsce w systemie wdrażania funduszy unijnych w Polsce w latach jest Narodowa Strategia Spójności (NSS), którego wcześniejsza nazwa brzmiała Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Jako dokument strategiczny NSS określa zarówno cele, jak i priorytety oraz obszary wykorzystania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty w kolejnej siedmiolatce. Najnowsza wersja projektu NSS, przyjęta przez Radę Ministrów 1 sierpnia br., jest wynikiem wprowadzenia do treści dokumentu uwag zgłoszonych przez blisko 3,5 tysiąca uczestników regionalnych konsultacji społecznych NSS, przeprowadzonych w okresie marzec-czerwiec br. Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel ten będzie realizowany poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, wśród których znajdują się m.in.: poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa; Termin poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej; budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski; podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług; wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Instrumentami realizacji celów i założeń Narodowej Strategii Spójności będzie 6 Programów Operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, za które odpowiedzialne będą Samorządy poszczególnych województw. Łączna wartość środków finansowych zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności wyniesie w latach ok. 74,6 mld EUR. Na kwotę tę składają się wspomniane już wcześniej ponad 59,5 mld EUR z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także publiczny wkład krajowy oraz wartość wkładu podmiotów prywatnych. Z ogólnej puli najwięcej środków zostanie przeznaczonych na finansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (35,7% całości środków), a w dalszej kolejności na 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (26,8%), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (13,7%) oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (11,7%). Więcej informacji na temat systemu wdrażania funduszy unijnych w naszym kraju w latach oraz projekt Narodowej Strategii Spójności znajdą Państwo na stronie internetowej Na Państwa pytania i sugestie dotyczące treści projektowanych dokumentów czekają specjaliści Działu Doradztwa i Funduszy Europejskich RIG pod adresem owym: W następnym numerze zaprezentujemy Państwu projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Aleksandra Herba, Dyrektor ds. Edukacji i Doradztwa Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Artykuł powstał na bazie projektu Narodowej Strategii Spójności wersja z dn r. Katowicka Szkoła Menedżerów oraz RIG w Katowicach serdecznie zapraszają we wrześniu na następujące szkolenia: Tematyka szkolenia Zasady dokumentowania Systemów Zarządzania warsztaty dla osób opracowujących dokumentację systemową System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 Podstawy/Podejście procesowe Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO : System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy BS 7799 (Szkolenie realizowane w ramach Zadania Publicznego) System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP w przedsiębiorstwach doskonalenie (Szkolenie realizowane w ramach Zadania Publicznego) Zarządzanie zasobami ludzkimi w Systemie Jakości Badanie satysfakcji klienta wg normy ISO 9001: System Zarządzania BHP wg normy PN-N interpretacja wymagań ABC zamówień publicznych. Zamówienia po nowelizacji Ocena pracownicza i jej wpływ na konkurencyjność firmy System Zarządzania Jakością w ZOZ i NZOZ Techniki skutecznej sprzedaży warsztat Wszelkie szczegóły dotyczące szkoleń oraz pełny harmonogram (programy szkoleń oraz karty zgłoszenia uczestnictwa) znajdziecie Państwo na stronie internetowej w zakładce Szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. (032) /99; ; ; fax (032) ;

4 Dział Współpracy Międzynarodowej RIG w Katowicach serdecznie zaprasza Państwa do udziału: w misji gospodarczej: Berlin, Niemcy druga połowa października 2006 r. w spotkaniach biznesowych: przedstawicieli środowiska gospodarczego Republiki Czeskiej i Polski Praga, Czechy połowa listopada 2006 r. przedstawicieli środowiska gospodarczego Republiki Węgierskiej i Polski Budapeszt, Węgry, koniec listopada 2006 r. w prezentacji: Prezentacja gospodarki województwa śląskiego, Casablanca, Maroko, r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (032) , adresem lub na stronie: Krajowe Centrum Wdrożeń Czystszej Produkcji Głównego Instytutu Górnictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Szkoleniowej Konferencji Naukowo-Technicznej: Zrównoważony rozwój i systemowe zarządzanie ochroną środowiska, która odbędzie się w dniach października 2006 r. w Ustroniu Zawodziu DW Orlik, ul. Zdrojowa 8. Adresatami konferencji są wszyscy zainteresowani zagadnieniami zrównoważonego rozwoju i systemowej ochrony środowiska, a w szczególności przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych oraz przedstawiciele administracji publicznej i samorządów. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z: zasadami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do procesów technologicznych, rozwojem systemów zarządzania ochroną środowiska, praktycznym funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskowego, wybranymi zagadnieniami gospodarki odpadami, finansowaniem przedsięwzięć proekologicznych. Serdecznie zapraszamy uczestników konferencji do zgłaszania referatów i komunikatów związanych z tematem konferencji w terminie do 28 września 2006 r. Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają pracownicy GIG: dr inż. Jacek Boba, tel. (032) mgr Aleksandra Saratowicz, tel. (032) mgr Sylwia Jarosławska Sobór, tel. (032) Konferencja jest dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie serdecznie zapraszają na FORUM POLITYKI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO X ŚLĄSKIE FORUM MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Pozytywny wizerunek regionu źródłem sukcesu śląskich firm, które odbędzie się 11 października br. Forum adresowane jest do wszystkich zainteresowanych zmianą wizerunku naszego województwa, a w szczególności do władz regionu, miast, powiatów i gmin oraz przedstawicieli śląskich firm. Najwyższy czas, aby te środowiska wspólnie zjednoczyły się w walce o pozytywny wizerunek regionu. Tylko poprzez połączenie działań będzie możliwe osiągnięcie trudnego celu zmiany tradycyjnego wizerunku naszego województwa. W dobie wszechobecnej konkurencji także regiony muszą promować siebie jako markę. Wspólnym celem powinno być doprowadzenie do tego, aby Śląsk postrzegany był nie tylko jako miejsce atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, a także miejscem, gdzie można ciekawie żyć i pracować. Celem Forum jest zapoczątkowanie systematycznego dialogu nt. kreowania pozytywnego wizerunku naszego regionu i lepszej współpracy między władzami województwa a środowiskiem biznesu. Dyskusje koncentrować się będą wokół takich tematów jak: I. Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu. II. Kampanie marketingu regionalnego studia przypadków. III. Wyspy sukcesu kreujące nowy wizerunek Śląska. Szczegółowych informacji na temat konferencji udziela Monika Borek, nr tel. (032)

5 Punkt Konsultacyjny przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach Jedną z form wsparcia finansowanych z budżetu państwa adresowanych dla polskich przedsiębiorstw jest sieć Punktów Konsultacyjnych zlokalizowanych na obszarze całego kraju. Jedna z lokalizacji znajduje się przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE Punkt Konsultacyjny przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach jest miejscem, w którym przedsiębiorcy należący do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) mogą całkowicie bezpłatnie korzystać z usług informacyjnych w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokiej jakości usługi świadczą wykwalifikowani konsultanci wspierani merytorycznie w swojej pracy przez doświadczony zespół całej Izby. W Punkcie Konsultacyjnym można uzyskać informacje w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także na temat programów i form wsparcia pochodzących ze środków krajowych lub unijnych skierowanych do przedsiębiorstw należących do sektora MSP. NASI KLIENCI Od początku istnienia Punktu Konsultacyjnego, czyli od sierpnia ubiegłego roku, konsultanci naszego Punktu Konsultacyjnego udzielili aż 254 godzin konsultacji podczas indywidualnych spotkań z przedsiębiorcami. Wielu klientów wraca do nas wielokrotnie, bądź regularnie korzysta z usług informacyjnych. Nasza firma zajmuje się między innymi wdrażaniem systemów zarządzania jakością. W tym zakresie jesteśmy wykonawcą akredytowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania SPO WKP 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo. Obecnie przygotowujemy się do złożenia wniosku o wsparcie w ramach wspomnianego działania. W Punkcie Konsultacyjnym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach otrzymaliśmy pomoc w kwestii wyjaśnienia zapisów zawartych w wytycznych do działania oraz informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania planowanego projektu. Paweł Halama Firma Prywatna GREG Jesteśmy firmą z branży poligraficznej. W grudniu ubiegłego roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach działania SPO WKP 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Konsultanci Punktu Konsultacyjnego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach pomogli nam uzupełnić braki formalne w naszym wniosku. Dzięki ich poradom i wskazówkom nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Obecnie czekamy na podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. ZAPRASZAMY Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do wizyty w naszej siedzibie zlokalizowanej w ścisłym centrum Katowic. Katarzyna Klimek PHUS NIEZAPOMINAJKA Obecnie realizuję projekt polegający na utworzeniu Akademii Urody dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ZPORR 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Konsultanci Punktu Konsultacyjnego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach pomogli mi w napisaniu sprawozdania kwartalnego, a teraz udzielają wskazówek, jak poprawnie przygotować wniosek o płatność. Z ich pomocą dużo łatwiejsza jest interpretacja zapisów umowy, aktów prawnych obowiązujących mnie w związku z jej realizacją, a także dokonanie takich formalności jak prawidłowe opisanie faktur. Barbara Dziurowicz INTERDONT Sp. z o. o. W celu skorzystania z bezpłatnej konsultacji w ramach Punktu Konsultacyjnego wskazane jest wcześniejsze ustalenie terminu spotkania. Wstępna rozmowa telefoniczna pozwoli ustalić zakres konsultacji oraz zagwarantuje obecność w umówionym terminie konsultanta Punktu specjalizującego się w wybranej dziedzinie. Punkt jest czynny codziennie w godzinach: W poniedziałki: od 12:00 do 20:00 Od wtorku do piątku: od 08:00 do 16:00 Kontakt z nami: ul. Opolska 15, Katowice, tel.: (032) /94, fax: (032) , (032) , Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

6 Wykaz nowych członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Przyjęci od maja do końca lipca Spółka Cywilna JO-MAR Jerzy Zaremba, Marek Konieczny Adres: ul. Słoneczna 2, Gogołowa , tel. (32) Właściciele: Jerzy Zaremba, Marek Konieczny Opis działalności: piekarnictwo, cukiernictwo AIRCONTACT Eugeniusz Piechaczek Adres: ul. Świerczewskiego 29, Pawłowice , tel. (32) , adres internetowy: www. aircom.pl, Właściciel: Eugeniusz Piechoczek Opis działalności: wspomaganie transportu lotniczego (6323 D, 7230 Z) F.P.H.U TAD Pisarek Tadeusz Adres: ul. Zjednoczenia 82, Pawłowice , tel. (32) Adres internetowy: Właściciel: Tadeusz Pisarek Opis działalności: produkcja chleba oraz świeżych wyrobów piekarniczych (1581) GRAFIT Sp. z o.o. Adres: ul. Krucza 20, Pawłowice , tel. (32) , Prezes Zarządu: Piotr Łukoszek, Wiceprezes: Jerzy Strzelecki Opis działalności: sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, usługi gastronomiczne, catering, reklama (5211 Z) PPUH SKID Sp. z o.o. Adres: ul. Polna 16, Pawłowice , tel. (32) , Prezes Zarządu: Ireneusz Domin, Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Domin Opis działalności: budownictwo, rozbiórki, wyburzenia, roboty murarskie, malarskie, posadzkarskie, wykończeniowe i inne (4521 A) Spółka Cywilna Irena Stompor Beata Górnicz Hotel Restauracja KONICZYNKA Adres: ul. Zjednoczenia 16 b, Pawłowice , tel. (32) , adres internetowy: Współwłaściciele: Irena Stompor, Beata Górnicz Opis działalności: turystyka, gastronomia, hotelarstwo (5530) Zakład Instalacji Pomiarów Elektrycznych i Teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska Adres: K.Miarki 5, Pawłowice , tel. (32) , adres internetowy: Właściciel: Damian Kryska Opis działalności: instalacje elektryczne i teletechniczne, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli ( 4531 A) Firma BUD-ROL Bogusław Reclik Adres: ul. M.Konopnickiej 2A, Golasowice , tel. (32) , Właściciel: Bogusław Reclik Opis działalności: budownictwo, budowa i remonty dróg, placów, chodników, kanalizacji, obiektów sportowych, terenów zielonych i robót inżynieryjnych oraz wykonywanie projektów wraz z niezbędną dokumentacją (4523 A) CYPRIANÓWKA Bogdan Małek Adres: ul. Stawowa 48, Warszowice , tel. (032) Właściciel: Bogdan Małek Opis działalności: usługi hotelarsko-gastronomiczne, agroturystyka, rekreacja (5527 Z) ZDROWIE Sp. z o.o. Adres: ul. Wrocławska 27/40, Jastrzębie Zdrój , tel./fax: (32) , Prezes: Jerzy Pawełczyk, Wiceprezes: Janusz Szopiński Opis działalności: świadczenie usług medycznych, lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych w zakresie POZ, poradni specjalistycznych, promocji zdrowia, medycyny pracy (8512 Z) PHU Klimosz Mirosław Adres: ul. Londzina 30, Strumień , tel./fax: (33) , adres internetowy: pl, Właściciel: Mirosław Klimszo Opis działalności: wynajem nieruchomości, restauracje, usługi i handel, technika grzewcza, gazowa, klimatyzacja (7020 Z). ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych CO Franciszek bandura Adres: ul. Karola Miarki 16, Pawłowice , tel./fax: (32) , adres internetowy: www. zisco.com.pl, Właściciel: Franciszek Bandura Dyrektor: Roland Bandura Opis działalności: budowa obiektów liniowych: rurociągi (4521) Zakład Usług BHP i P.Poż WOD-POŻ Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego12, Tychy , tel. (32) , Dyrektor: Piotr Wodniok Opis działalności: usługi p.poż, bhp, doradztwo handlowe Firma ROŻEK Adres: ul. Paderewskiego 70, Zabrze , tel./fax: (32) , , Właściciel: Rożek Józef Opis działalności: współpraca z Polskim Partnerem Finansowym, ubezpieczenia majątkowe, kredyty, współpraca z Polskim Doradztwem Finansowym finanse Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Usługowo-Handlowe EURO-EKO-POL Leszek Kamiński Adres: ul. J.Heweliusza 21, Katowice, tel. (032) , , Dyrektor: Leszek Kamiński Opis działalności: działalność w zakresie wykonawstwa i projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego (7420 A). SILESIA EXPO Białczyk Skrzypiec Spółka Jawna Adres: ul. Korczaka 95, Katowice , tel. (032) , adres internetowy: Prezes Zarządu: Robert Białczyk Opis działalności: doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, reklama, poligrafia, Działalność związana z organizacją targów i wystaw (7440 Z). Katowicki Holding Węglowy S.A. Adres: ul. Damrota 18, Katowice , tel. (032) , , adres internetowy: Prezes Zarządu: Stanisław Gajos Wiceprezesi Zarządu: Roman Łój, Wojciech Dygdała, Waldemar Mróz, Mariusz Korzeniowski Opis działalności: wydobywanie węgla kamiennego, produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego. TOTTI PRODOTTI ITALIANO Sp. z o.o. Adres: ul. Raciborska 48/10, Katowice , tel. (32) , Prezes: Harald Holst Opis działalności: doradztwo biznesowe, pomoc w inwestowaniu, konsulting, zakładanie i prowadzenie spółek LTD, pośredniczenie pomiędzy polskimi i niemieckimi firmami. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KALINPEX Adres: ul. Żwirki i Wigury 6, Mikołów , tel. (032) , Prezes: Janusz Kaliński Opis działalności: maszyny, urządzenia, motoryzacja, produkcja elementów metalowych ze stali, na maszynach sterowanych numerycznie CNC (2710 Z)

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Październik 2008 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU Co daje PR? Projekt okładki: STUDIO

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 1/2 marzec/czerwiec 2008 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY SHOW FRYZJERSKIE I METAMORFOZY WOŚP WOJEWÓDZKIE ELIMINACJE DO MISTRZOSTW

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

J a c e k K r y s t e c k i. nr 4 (161) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

J a c e k K r y s t e c k i. nr 4 (161) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j nr 4 (161) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, k w i e c i e ń 2 0 0 6 I S s N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 J a c e k K

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo

nr 10 (155) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j s tr. 8-10

nr 10 (155) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j s tr. 8-10 nr 10 (155) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, p a ź d z i e r n i k 2 0 0 5 I S s N 1 4 2 7 0 6 3 3 s tr. 8-10 KANCLERZ

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 5 (186) WROCŁ AW MA J 2008 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J Szkolenia dla biznesu i administracji str.

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str. NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 GRZEGORZ PĘDRAS PREZES SECUS ASSET

Bardziej szczegółowo

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W R O C Ł A W, L U T Y 2 0 0 5 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 PIOTR PRZYGOŃSKI PREZES

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy. Konferencja

Fundusz pożyczkowy. Konferencja Związki pracodawców walczą o drogi wodne Nr 2 (7)/2010 PROJEKT Czym jest flexicurity? OPZL Pożyczki w ofercie Brak euro złagodził kryzys mówi Jolanta Fedak Powstanie Interior J. Jasiñski w zarz¹dzie Konfederacji

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA.

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA. Dodatek Innowacje Polskę może czekać golden age mówi Michał Boni KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty Nauka i biznes w parze Spływ kajakowy pracodawców Lubuskie Forum Gospodarcze PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ Impuls Nr 1(8) sierpień 2014 TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE WYBRANE WYDARZENIA Z PRACY OIPH 2010-2014 UCZESTNICY PROJEKTÓW Pismo

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo to wielogłowa hydra

Polskie prawo to wielogłowa hydra www.opzl.pl ISSN 2083-652X Temat numeru: Mała fi rma, duże możliwości Polskie prawo to wielogłowa hydra mówi Bogumiła Ulanowska Do Warszawy znów samolotem Nowa Sól: kolejny inwestor w Strefi e Regaty pod

Bardziej szczegółowo