Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 23/2014 (665) HUTA KATOWICE 17 grudnia 2014 Wybory SIP na kadencję dobiegły końca Teresa Zaręba Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w AMP Teresa Zaręba - kandydat zaproponowany przez Solidarność - została wybrana na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. na kadencję Wybory odbyły się 9 grudnia br. W trakcie wyborów zgłoszonych zostało dwóch kandydatów na funkcję Zakładowego SIP - Teresa Zaręba oraz Zenon Grzelka - dotychczasowy Zakładowy SIP. Zenon Grzelka zgłoszony został przez Związek MZZ PAM. Zdecydowaną większością głosów (19 uzyskanych na 28 możliwych) wybory wygrała Teresa Zaręba. Jej zastępcami zostali: Paweł Kucharski, Mariusz Pietruszka, Jarosław Potęga oraz Stanisław Skalski. Więcej str. 3 Solidarność we współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy Dalsza współpraca, możliwe do realizacji projekty, zagadnienia BHP, a także inne ważne dla pracowników AMP tematy zostały poruszone podczas spotkania przedstawicieli Solidarności z Okręgową Inspekcją Pracy w Katowicach, które odbyło się 3 grudnia br. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony OIP Beata Marynowska - Okręgowy Inspektor Pracy, Waldemar Batugowski - zastępca OIP ds. Nadzoru, ze strony Solidarności - Jerzy Goiński - Przewodniczący Związku oraz Wiceprzewodniczący: Lech Majchrzak i Mirosław Nowak. Więcej str. 2 Prowizorium Planu Zatrudnienia na 2015 Plan Zatrudnienia w formie prowizorium na 2015 r. przekazał stronie związkowej pracodawca w piątek, 12 grudnia br. Pracodawca w przekazanym dokumencie dokonał przede wszystkim analizy zatrudnienia roku Odnosząc się do roku 2015 natomiast zaznaczył, iż nadal dokonywana będzie optymalizacja zatrudnienia, która dotyczyć będzie przede wszystkim Biur i Zakładów pomocniczych dla procesu produkcyjnego. Więcej str. 2 Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić, I czystą łzą, spróbujmy serce zbawić. Już nadszedł czas, już Dziecię się zbudziło, A razem z Nim, Maleńka przyszła Miłość. Czasu pełnego pokoju, ciepła rodzinnego, by ten nadchodzący świąteczny okres pozwolił nam się zatrzymać, zadumać, pomyśleć o innych, nadziei i więcej wiary w sens, a także zdrowia i obfitych łask narodzonej Bożej Dzieciny na cały nadchodzący Nowy Rok życzy Prezydium, Międzyzakładowa Komisja oraz Redakcja WZ Wykup S/W12 gorącym tematem Sprawy związane m.in. z wykupem dodatkowego dnia wolnego dla pracowników czterobrygadówki tzw. S/W-12, czasem pracy, premią i płacami pracowników omówione zostały podczas posiedzenia Międzyzakładowej Komisji, która odbyła się 15 grudnia br. Jednym z najbardziej interesujących Pracowników AMP i Członków MK tematów był ten dot. negocjacji płacowych. Lech Majchrzak wyjaśnił, iż 9 grudnia zostało w tym zakresie przekazane pracodawcy wspólne stanowisko strony związkowej, a także stanowisko dot. zamian zapisów regulaminu premiowania. Do tej pory stanowiska poszczególnych organizacji związkowych w powyższych sprawach różniły się. Więcej str. 4 Decyzja została podjęta - usługę przejmuje spółka Pracodawca zaprezentował projekt reorganizacji GU 61 Projekt reorganizacji służb Utrzymania Ruchu - GU-61 przedstawił pracodawca organizacjom związkowym 3 grudnia br. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele AM Service Group, do której usługa zostanie przekazana. Szczegółowej prezentacji projektu reorganizacji GU 61 dokonał Jarosław Dzierżęga, który za podstawowy jej cel podał optymalizację potencjału remontowego. Projekt zakłada, iż Spółka AMSG przejmie dotychczasową działalność warsztatów GU61 w zakresie regeneracji wirników ssaw, regeneracji wirników kruszarek, napraw zasuw, wyważania zespołów maszyn, w związku z czym nastąpi również sprzedaż maszyn do AMSG - wyważarek, giętarek i stanowisk regeneracji wirników ssaw. Więcej str. 2

2 Decyzja została podjęta - usługę przejmuje spółka Pracodawca zaprezentował projekt reorganizacji GU 61 C. d. ze str. 1 Oficjalnie pracodawca potwierdził, iż w GU 61 po zmianach zostanie 49 pracowników (z obecnie 81). Pracodawca zapewnił, że żadna z osób nie zostanie zwolniona - 20 pracowników uzupełnieni wakaty w Zakładach AMP DG, 10 pracowników uzupełni wakaty w Centralnym Utrzymaniu Ruchu (8 pracowników uzupełni wakaty w serwisie suwnic, 2 pracowników uzupełni wakaty serwisu klimatyzacji), 2 osoby natomiast planuje się, że przejdą do spółki AMSG. Nowa organizacja GU 61 ma się skupić na remontach terenowych, które wymagają wysokich kwalifikacji i dużej elastyczności. Głównym obszarem działania GU61 będą remonty terenowe kotłów BOF, naprawy i wymiany lin na suwnicach ciężkich i prefabrykacja elementów kotła. W związku z reorganizacją GU - zmiany zostaną dokonane również w Spółce AMSG - wzmocnieniu ulegnie tzw. Montaż, w obszarze którego dokonywana będzie regeneracja wirników - 6 pracowników przeniesionych zostanie tam z działu obróbki cieplnej, 9 z działu obróbki skrawaniem i 10 z działu konstrukcji spawanych. Zdaniem pracodawcy AMSG posiada odpowiednie zaplecze techniczne do wykonywania oczekiwanych zadań. Jak zapowiedział pracodawca - cały projekt wykonany zostanie w trzech etapach. Pierwszym jest przenoszenie prac prowadzonych na wyważarce, a kolejne kroki uzależnione są od zakończenia aktualnie wykonywanych przez GU prac. Pracodawca zapowiedział, iż przejście pracowników GU na poszczególne Zakłady nastąpi w jednym, maksymalnie w dwóch rzutach. Ostatecznie jednak temat ma zostać zamknięty na przełomie lutego/marca 2015r. Pracodawca zapowiedział również, iż poszczególne etapy reorganizacji będą monitorowane przez Komitet Sterujący co do ich zgodności i dotrzymania przyjętych ustaleń, w tym czy przejęta usługa w AMSG nie jest wykonywana przez podwykonawców. Kontrola o charakterze konsekwentnym Solidarność we współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy C. d. ze str. 1 Podczas spotkania nawiązano do przeprowadzanej aktualnie w AMP kontroli PIP, która ma charakter konsekwentny, czyli inspektorzy dokonują rewizji stanu z poprzednio przeprowadzonych kontroli. Strona związkowa podniosła problem stanu zatrudnienia, które - zdaniem związkowców - jest zbyt niskie w stosunku do wymagań BHP i przepisów prawa, a pracodawca przy jego ustalaniu nie zakłada nieobecności pracowników powodowanej absencją chorobową czy np. urlopem. Związkowcy zwrócili również uwagę na jednostronne wprowadzenie przez pracodawcę wykazu prac wymagających asekuracji, pomimo iż powinien on zostać skonsultowany z organizacjami związkowymi oraz na pobieranie skierowania na badania lekarskie przez pracowników w ostatnim dniu chorobowego. Kolejną poruszoną kwestią były sprawy związane wypłacaną w AMP premią. Na skierowane przez Mirosława Nowaka zapytanie donośnie przeprowadzania postępowania w zakładzie pracy po zdarzeniu wypadkowym - inspektorzy stwierdzili, iż po każdym zdarzeniu bezwzględnie winno zostać wszęte postępowanie, które ostatecznie wykaże, czy ma ono znamiona wypadku, czy stanowi tzw. zachorowanie. Szczególną uwagę strony poświęciły zatrudnianiu pracowników w AMP poprzez firmy zewnętrzne, przy czym pracownik ten pod każdym względem jest utożsamiany z pracownikiem AMP, jednak zarówno ich płace, jak i inne uprawnienia znacząco odbiegają od tych, jakie mają zatrudnieni bezpośrednio w AMP ludzie. Jak potwierdziła Pani Inspektor - problem ten rzeczywiście znacznie się nasila i PIP widzi potrzebę zajęcia się nim, ale musi to uczynić w sposób systemowy - w porozumieniu m.in. z Inspektoratem w Warszawie i Wrocławiu. Strony rozmawiały również nt. podjęcia wspólnych projektów mających na celu ograniczenie ilości wypadków przy pracy. Pracodawca przekazał ogólny zarys działań Prowizorium Planu Zatrudnienia w AMP C. d. ze str. 1 Generalnie odejścia pracowników oparte będą na: SSG&A Local Program; inne odejścia tzw. naturalne; powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy oraz wewnątrzorganizacyjne źródła prawa pracy, przy czym w 2015 r., pracodawca nie zakłada realizacji programów odejść i wszczynania procedury zwolnień grupowych. Planowana jest reorganizacja Zakładu Elektrociepłownia w Krakowie. Działania optymalizacji zatrudnienia w obszarze produkcyjnym, wykorzystywać będą wyniki analizy WFA. Pracodawca planuje, iż na koniec roku 2014 w AMP zatrudnionych będzie osób, w nowym roku zostanie przyjętych 22 pracowników, odejdzie z firmy natomiast 303 pracowników w ramach reorganizacji Elektrociepłowni w Krakowie i 266 osób w wyniku zwolnień, w tym SSG&A Local Program i inne zwolnienia - emerytury. W związku z powyższymi działaniami planowany stan na koniec 2015 r. to zatrudnionych. Pracodawca zaznaczył przy tym, iż prowadzone są dalsze analizy obszaru produkcyjnego pod kątem określenia potrzeb wynikających z tzw. luki pokoleniowej. Planowane jest uzupełnienie wakatów po odejściach pracowników na emerytury, a w niektórych przypadkach konieczne będzie wcześniejsze zatrudnienie nowych pracowników, na okres umożliwiający ich przeszkolenie i przekazanie unikalnej wiedzy. Uzupełnianie załogi będzie odbywało się przez zatrudnianie do firm leasingu pracowniczego i przejmowanie z tych firm najlepszych pracowników str. 2 na kluczowe stanowiska do zakładów produkcyjnych. Regulamin Socjalny w Grupie Serwisowej 8 grudnia br. Główna Komisja Świadczeń Socjalnych AM Service Group zatwierdziła Regulamin Świadczeń Socjalnych na 2015 r. Komisja postanowiła pozostawić w Regulaminie zapisy obowiązujące w 2014 r., oraz tabele dofinansowania do poszczególnych świadczeń. Świadczenia zostały rozszerzone o możliwość korzystania z karty multisport, ale pod warunkiem, iż min. ilość chętnych będzie 10 osób. Regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty. Wydłużone negocjacje płacowe w AMP Negocjacje płacowe zostaną przesunięte na I kwartał 2015 r. - taką decyzję podjęto podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Roboczego ds. ZUZP, które odbyło się 16 grudnia br. Wniosek o przesunięciu rozmów nt. podwyżek płac dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na 2015 r. wysunęła strona pracodawcy. Strona społeczna do propozycji się przychyliła, jednak Związkowcy zastrzegli, iż nie może mieć miejsca sytuacja odwlekania rozmów na koniec kwartału - na marzec. W związku z powyższym ustalono, iż do rozmów płacowych strony przystąpią podczas pierwszego w nowym r. spotkania, które zaplanowano na 13 stycznia. W ABC będą dodatkowe środki Jak poinformował 17 grudnia br. pracodawca Ananke Business Communication - pracownicy spółki otrzymają dodatkowe środki finansowe na święta Bożego Narodzenia w formie bonów w wysokości 300zł dla każdego pracownika. Dodatkowo dla dzieci pracowników zostaną zakupione paczki ze słodyczami - każda o wartości 50 zł Pracodawca zapewnia, iż dystrybucja powyższego odbędzie jeszcze przed świętami. Rozmowy dotyczące spraw płacowych i innych uprawnień pracowniczych będą kontynuowane się w styczniu 2015r. Sanpro Job Service kontakt W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kontaktu z przedstawicielami Spółki Sanpro Job Service informujemy, iż przedstawiciele Sanpro Job Service dostępni są w Budynku Administracyjnym AMP - pokoje 110, 111, i 112. Dane kontaktowe do Koordynatorów Sanpro Job Service Oddział Dąbrowa Górnicza: Grzegorz Giemza - tel: Martyna Lubojańska - tel: Michał Szata - tel: Katarzyna Trefon - tel:

3 Wybory SIP na kadencję dobiegły końca Teresa Zaręba Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w AMP C. d. ze str. 1 W oficjalnej części zebrania uczestniczyli: Bogdan Mikołajczyk Dyrektor Zarządzający Oddziału Wyrobów Długich, Teresa Godoj - Dyrektor BHP, Andrzej Kamela - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, Eugeniusz Sommer - Federacja Hutniczych Związków Zawodowych. W imieniu nieobecnego Zenona Grzelki sprawozdanie z działalności Zakładowego SIP za mijającą kadencję odczytał Mirosław Nowak pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Wyborczej. Szczególną uwagę zwrócił przy tym na dużą liczbę zgłoszeń wniesionych przez SIP do pracodawcy podczas kadencji, których było: zalecenia uwagi uwagi z przeglądu jesiennego Przewodniczący przy tym podkreślił, iż jak na dłoni widać potrzebę istnienia SIP i jej wsparcia, bo jest grupą, której naprawdę leży na sercu bezpieczeństwo pracy. Bogdan Mikołajczyk podkreślił, iż celem w firmie jest doprowadzenie do stanu, że praca stanie się bezpieczna, a za bezpieczeństwo odpowiadają wszyscy, na wszystkich szczeblach. Zwrócił jednocześnie uwagę, iż - SIP to nie stanowisko służbowe, to nie wytypowane miejsce pracy, ale to stanowisko wybrane przez pracowników wymagające szczególnego zaufania. O zaufaniu pracowników w stosunku do SIP mówiło wielu gości. Andrzej Kamela z PIP podkreślił jak ważne jest bezpieczeństwo w pracy, nawiązał przy tym do współpracy PIP w tym zakresie z AMP. Jak zaznaczył - ta praca społeczna to ciężki chleb. Niejednokrotnie łatwiej jest zwrócić uwagę komuś obcemu, że coś robi niewłaściwie niż komuś, z kim się od lat współpracuje. Eugeniusz Sommer zwrócił uwagę, iż SIP z AMP jest bardzo mocno postrzegany nie tylko w okręgu katowickim, ale również w całej Polsce. Działanie SIP natomiast nie może być postrzegane w zakładzie pracy inaczej niż przyjazne, szczególnie w hutnictwie, które jest drugą, po górnictwie Teresa Zaręba - Zakładowy SIP: Jestem wdzięczna moim kolegom i koleżankom za powierzenie mi mandatu ZSIP AMP O/ DG na lata Gratuluję również nowo wybranym SIP, z którymi razem tworzyć będziemy w moim przekonaniu zgraną i wspierającą się wzajemnie w różnych działaniach drużynę. Będziemy reprezentować całą załogę we wszelkich możliwych projektach związanych z poprawą warunków pracy i płacy. Jestem kobietą, ale też co ważne hutnikiem z wykształcenia z 35 letnim stażem pracy w naszej firmie i 10 letnim doświadczeniem w działalności społecznej (SIP). Moj 35-letni staż to też 35 lat zmian, których byłam i jestem świadkiem. Wierzę, że ta dzisiejsza zmiana to kolejny etap wspólnej dobrej pracy SIP w imieniu i dla wszystkich pracowników AMP. Liczę na skuteczną współpracę ze wszystkimi Szczeblami Zarządzania w naszej firmie na rzecz załogi, abyśmy zdrowi i radośni wracali do domu każdego dnia. Zawsze jestem do Państwa dyspozycji. Kontakt do mnie: tel , najbardziej zagrożoną branżą. Wiele słów, które padły dotyczyły również współpracy, zarówno współpracy pomiędzy inspektorami, jak i współpracy inspektorów z pracownikami i pracodawcą. Do tej właśnie współpracy odniósł się również Mirosław Nowak, zwracając uwagę, iż - jeden wypadek może pogrzebać pracę wielu ludzi. Jak podkreślił - SIP odwala kawał dobrej roboty, za którą de facto odpowiada pracodawca. Dlatego też powinno się SIP traktować jako inwestycję w bezpieczeństwo, inwestycję, która na pewno się zwróci. Solidarność zdecydowanie przejęła prowadzenie SIP i jak podkreślił Mirosław Nowak - to powód do dumy, ale również wielka odpowiedzialność. Nowo wybrani SIP pełnią tą funkcję od 1 stycznia 2015r. Jerzy Goiński - Przewodnicz cy MOZ NSZZ Solidarno ć ArcelorMittal Poland SA - D browa Górnicza: SIP w AMP rośnie w siłę. To widać. Gratuluję Pani Teresie uzyskania tak dużego mandatu zaufania pracowników, ale wiąże się on nie tylko z pracą - ten mandat przenosi się również na życie prywatne. Może Pani liczyć na pełne wsparcie Solidarności pod względem - merytorycznym, szkoleniowym, a także prawnym. Szczególne wyrazy uznania i podziękowanie kieruję do Pana Zenona Grzelki, który pełnił funkcję Zakładowego SIP od wielu już lat. Czynił Pan to dobrze, to m.in. dzięki Panu udało się znacznie poprawić bezpieczeństwo na stanowiskach pracy i wzmocnić samą Społeczną Inspekcję Pracy. Za Pana zaangażowanie i podjęte działania w tym zakresie serdecznie dziękuję. A Pani Teresie, przed którą pojawia się wiele pracy i nowych wyzwań życzę wytrwałości, ale również wsparcia - zarówno całej drużyny SIP, jak i wsparcia bezpośrednio od pracowników. Tylko w jedności jest siła i tylko razem uda nam się zrealizować cele. str. 3

4 Dąbrowska Solidarność złożyła kwiaty pod Krzyżem 13. grudnia - pamiętamy! Symboliczną wiązankę kwiatów złożyli oraz zapalili znicze w piątek, 12 grudnia br. pod pamiątkowym Krzyżem znajdującym się za bramą główną Huty Katowice przedstawiciele MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza. Przedstawiciele Związku co roku spotykają się pod Krzyżem by upamiętnić wyda- wanego podczas protestu Wolnego Związkowca zostali skazani na kary więzienia od 3,5 roku do 7 lat. Pod Krzyżem znajduje się również pamiątkowa tablica z wizerunkiem Ryszarda Kowalskiego i Włodzimierza Jagodzińskiego - działaczy S. rzenia z 13 grudnia 1981r. - wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Załoga Huty Katowice podjęła wówczas jedną z najdłuższych akcji protestacyjnych w kraju przeciwko działaniom władz. Strajk trwał 10 dni, a huta stała się potężnym ośrodkiem ruchu oporu. Protest zakończył się decyzją Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 23 grudnia, a gdy pracownicy opuścili Zakład - milicja i wojsko przystąpiły do pacyfikacji zakładu. Konsekwencją dla wielu uczestników strajku były zwolnienia z pracy, aresztowania i kary więzienia. Przywódcy strajku w Hucie Katowice oraz redaktorzy wyda- Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność Zakładu Wielkie Piece informuje Członków Związku, iż jest do dyspozycji pod następującymi numerami telefonów: Roman Świątkowski - Przewodniczący Komisji: tel , ; e mail: Dariusz Chmiel: tel ; Andrzej Marzec: tel Dariusz Szypczyński (Społeczny Inspektor Pracy): tel Przewodniczący Komisji zwraca się do Członków Związku, by we wszystkich sprawach członkowskich i pracowniczych kontaktować się bezpośrednio z członkami Komisji/Społecznym Inspektorem Pracy. Komisja utworzyła również konto: 33. rocznica pacyfikacji Kopalni Wujek Tragizm tamtych dni jest ciągle żywy Mszą św. w intencji górników w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęły się obchody 33 rocznicy pacyfikacji Kopani Wujek. Mszę celebrował metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, a kazanie wygłosił prymas senior abp Józef Kowalczyk, który szczególną uwagę poświęcił górnikom, którzy stracili życie podczas pacyfikacji i ostatnim tragediom mającym miejsce w górnictwie. Abp Józef Kowalczyk zwrócił uwagę na aktualną Solidarność nadal nie podjęła decyzji Wykup S/W12 tematem gorącym na MK C. d. ze str. 1 Poinformował też, że na początku grudnia pracodawca przedstawił projekt Protokołu Dodatkowego Nr 2 do ZUZP zawierający wykup S/W-12, który wiąże się ze zmianą rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w 4BOP. Propozycja pracodawcy dot. wykupu S/W12 stanowi, iż pracownikowi zostanie doliczony do wynagrodzenia ekwiwalent za dodatkowy dzień wolny (S/W12) metodą brutto do brutta, co oznacza, że wzrost płac zasadniczych poszczególnych pracowników uzależniony będzie od ich indywidualnych uprawnień, z zachowaniem zasady utrzymania dotychczasowego poziomu łącznego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w systemie zmianowym w okresie 12 miesięcy. Ponadto pracodawca zaproponował podwyższenie zmianowego dodatku kwotowego za pracę w systemie czterobrygadowym na wielkość 4,97zł, ale byłby on płacony tylko za czas pracy normatywny (kodeksowy), przeciętnie w skali roku za 167/168 godzin miesięcznie. Aktualnie jest to wysokość 4,73zł, ale płacona za każdą godzinę pracy w systemie czterobrygadowym, czyli przeciętnie w skali roku za 182/183 godz. miesięcznie plus za godziny nadliczbowe na podstawie pisemnego zlecenia (w związku z tym, że pracodawca nie chce płacić dodatku kwotowego za nadgodziny ta sprawa jest przedstr. 4 miotem ponownej Komisja Wydziałowa Zakład Wielkie Piece - kontakt kontroli PIP i sprawy karnej w Sądzie). Kolejnym działaniem, które pracodawca zamierza przeprowadzić przy wykupie S/W12 jest zmiana zasad rozliczania czasu pracy dla pracujących w 4BOP. Propozycja ta zakłada, iż pracownik otrzyma w danym miesiącu wynagrodzenie za czas przepracowany, a po okresie rozliczeniowym nastąpi rozliczenie przepracowanego czasu pracy w odniesieniu do normatywnego (kodeksowego) czasu pracy za kwartał i wówczas wypłacony zostanie 100% dodatek za nadgodziny, jeśli oczywiście wystąpi różnica w czasie pracy. Zakłada się także wprowadzenie dodatkowych uzupełniających dni wolnych, tzw. UDW12, przy czym harmonogram UDW12 sporządzałby bezpośredni przełożony lub upoważniona przez niego osoba po konsultacjach z pracownikiem, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, przekazując pracownikowi informację o ich terminach. Mówiąc w skrócie: po przeprowadzeniu powyższych działań pracownik 4BOP w zamian za dodatkowy dzień wolny płatny (S/W12) miałby do wykorzystania dodatkowy uzupełniający dzień wolny niepłatny (UDW12). Zaproponowano również, iż wszystkie S/W12 niewykorzystane w okresie do ostatniego dnia miesiąca, w którym zostałby zarejestrowany Protokół Dodatkowy Nr 2, będą jednorazowo przekształcone w dodatkowy płatny urlop wypoczynkowy dla pracowników. Jeszcze raz podkreślamy, że Solidarność bardzo trudną sytuację górnictwa - Górny Śląsk potrzebuje dziś nowego pomnika, nie z marmuru, nie ze spiżu. Pilnie potrzebujemy pomnika społecznego porozumienia dla ratowania i uzdrowienia górnictwa (...). Podkreślił przy tym, iż potrzebne są konkretne działania, a nie tylko wygłaszanie słownych zapewnień i przyjmowanie biernej postawy w imię zasady jakoś to będzie. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ S Piotr Duda w wystąpieniu pod PomnikiemKrzyżem podkreślił, iż - Domagamy się sprawiedliwego osądzenia tych wszystkich, którzy doprowadzili do stanu wojennego i zamordowania górników z Wujka. Zwrócił przy tym uwagę, iż jedynymi, którzy ponieśli konsekwencje są zomowcy, którzy strzelali wykonując rozkazy, a osoby decyzyjne, które ponoszą odpowiedzialność rzeczywistą za to, co się stało, do dziś dnia nie zostały osądzone. Mało tego - Dzisiaj oprawcy, esbecy, zomowcy cieszą się wysokimi emeryturami, a ludzie więzieni, bici i poniżani, jeżeli dożyją emerytury, to nie wiedzą, jak mają za nią przeżyć. Zwrócił również uwagę, iż - pułkowników SB odprowadzała na cmentarz kompania honorowa. Z honorami grzebano generała Jaruzelskiego, a półtora tygodnia temu żegnaliśmy Kazimierza Świtonia prekursora wolnych związków zawodowych, posła na Sejm I kadencji, człowieka, który miał wielki wkład w to, że tutaj dzisiaj stoi ten pomnik. O nim państwo polskie zapomniało. Uroczystości poprzedził Bieg Dziewięciu Górników, w którym wzięło udział 150 uczniów. Każdy był ubrany w koszulkę z wizerunkiem jednego z zastrzelonych górników. nie wyraziła zgody na wykup S/W12, obecnie trwają spotkania i konsultacje z pracownikami na poszczególnych zakładach/wydziałach, więc zachęcamy do udziału w nich i wyrażenia swojej opinii. Lech Majchrzak odnosząc się do informacji dot. wprowadzenia na tokarni walców (DWW) systemu czterobrygadowego (4BOP) podkreślił, iż pracodawca złamał zapisy ZUZP, ponieważ jednostronnie nie miał prawa takich zmian wprowadzić.

5 Praktyka inna niż były zamierzenia Emerytury częściowe dodatkiem dla najlepiej zarabiających Emerytury częściowe miały być wsparciem dla osób bez pracy i chronić ludzi bez środków do życia, stały się jednak dodatkiem do pensji dla pracowników najlepiej zarabiających, informuje Dziennik Gazeta Prawna. Emerytura częściowa została wprowadzona razem z ustawą wydłużającą wiek emerytalny (11 maja 2012 r.). W zamyśle miała być ona pomocna przy ochronie osób bezrobotnych nie mających środków do życia. W praktyce wygląda to jednak inaczej, bowiem świadczenie jest wypłacane w wysokości 50 proc. przyszłego świadczenia, które jest ustalane na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym. Jednocześnie wprowadzono zasadę, że każda wypłacona złotówka zmniejszy kwotę środków zgromadzonych w ZUS. W przypadku osób z długim stażem ubezpieczeniowym, które zgromadziły na swoim koncie milion złotych, wypłacenie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych nie będzie mieć wpływu na wysokość przyszłej emerytury w wieku powszechnym wyjaśnia w rozmowie z Kazimierz Świtoń nie żyje 4 grudnia w szpitalu w Katowicach zmarł Kazimierz Świtoń, działacz opozycyjny w PRL, współzałożyciel wolnych związków zawodowych, poseł na Sejm I kadencji. W działalność opozycyjną zaangażował się w 1977 r. Był współtwórcą Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na Śląsku. 23 lutego 1978 wziął udział w powołaniu pierwszego w Polsce komitetu Wolnych Związków Zawodowych. Działał w podziemnych strukturach WZZ, następnie w Solidarności był sekretarzem zarządu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ S i członkiem zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W czasie stanu wojennego internowany na okres około trzech miesięcy, zwolniony z uwagi na stan zdrowia. W 1983 został na krótko aresztowany po podjęciu próby wstawienia tablicy upamiętniającej poległych w trakcie pacyfikacji kopalni Wujek. Pod koniec lat 80. ponownie włączył się w działalność związkową, wchodząc w skład władz śląsko-dąbrowskiej Solidarności. W 1989 został przewodniczącym rady naczelnej Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy. W 1990 przewodniczącym Górnośląskiej Chrześcijańskiej Demokracji. W wyborach w 1991, jako jej kandydat, uzyskał mandat posła na Sejm I kadencji z ramienia Ruchu Autonomii Śląska. W 1990 został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. gazetą Andrzej Strębski, ekspert ubezpieczeniowy Tym bardziej że osoby pobierające emerytury częściowe mogą korzystać ze specjalnych przywilejów. Zapis stwarza pole do nadużyć i korzysta z tego coraz więcej zamożnych Polaków. By otrzymać świadczenie nie muszą się oni zwalniać z pracy. To dlatego przeciętna wysokość emerytury częściowej w październiku wyniosła aż 1.804,75 zł. Źródło: KK NSZZ S Na ostatnim posiedzeniu Sejmu RP w dniach 3-5 grudnia 2014 r. przyjęto uchwałę o ustanowieniu 2015r. Rokiem Jana Pawła II. W uchwale m.in. czytamy: W dniu 2 kwietnia 2015 r. będziemy przeżywać dziesiątą rocznicę śmierci Wielkiego Polaka Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego olbrzymie zasługi i zaangażowanie w drogę do wolności naszej Ojczyzny oraz ogromny wkład w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie. Bolesne odejście Papieża, naszego Rodaka do Domu Ojca zjednoczyło wszystkich Polaków bez względu na wyznanie czy posiadane poglądy. Już w styczniu uhonorowanie laureatów Pracodawca Przyjazny Pracownikom W połowie stycznia 19 pracodawców odbierze z rąk Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP oraz Piotra Dudy przewodniczącego NSZZ Solidarność certyfikaty Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 15 stycznia 2015 r. w Pałacu Prezydenckim o godz Laureaci VII edycji konkursu PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM: Pabianicka Fabryka Narzędzi PaFaNa S.A. w Pabianicach; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi; Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o. w Łodzi; Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu; Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie; Odlewnia Elzamech Sp. z o.o. w Elblągu; Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie; Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie; Lerg S.A. w Pustkowie; Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie; Knauf Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie; BGH Polska Sp. z o.o. w Katowicach; Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach; Odlewnie Polskie S.A. w Starachowicach; Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie; Ikea Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Fabryki WEST w Zbąszynku; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku; Dom Pomocy Społecznej w Foluszu. Zgłoszeń do akcji certyfikacyjnej dokonały organizacje zakładowe NSZZ Solidarność działające w zakładzie pracy oraz zarządy przedsiębiorstw. Spośród nich Komisja Certyfikacyjna wybrała 19 zakładów pracy, które otrzymały certyfikat. Laureaci zostali nagrodzeni m.in. za przestrzeganie prawa pracy, przepisów BHP i organizowanie się związków zawodowych w zakładach pracy. W skład Komisji Certyfikacyjnej wchodzą: przewodniczący KK NSZZ Solidarność, przedstawiciel Prezydenta RP, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz przedstawiciel KK. Źródło: KK S Rokiem Jana Pawła II Przewodniczący MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - Jerzy Goiński tel Interwencje, płace, zatrudnienie - Lech Majchrzak tel Prawo pracy, BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Sprawy organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Aleksandra Pilczuk tel Przewodniczący Porady prawne MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - - Łukasz Jerzy Goiński Bieńkowski tel Dyżury prawne DAMM 4 pok. 5 w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-15:00, Interwencje, po uprzednim płace, uzgodnieniu zatrudnienie terminu wizyty w sekretariacie - Lech związku Majchrzak tel tel Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00 Prawo Internetowa pracy, strona: BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Poczta sekretariat: Sprawy Redakcja: organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel. 776 str

6 21 stycznia 2015 r. Komisja Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność zaprasza na Bal karnawałowy Miejsce: Sala Balowa w Dąbrowie Górniczej - Tucznawa Termin: 21 stycznia 2015 w godz Koszt: 90zł/osobę. Organizator zapewnia: zespół muzyczny (trzyosobowy), posiłki gorące, zimną płytę, napoje gorące i zimne, deser, konkursy z nagrodami Zapisy przyjmują: do 15 stycznia 2015 r. wraz z zaliczką 50zł - Jan Czerw Andrzej Chrzanowski Ilość miejsc ograniczona. 7 lutego 2015 r. Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność Zakład Wielkie Piece zaprasza na z a b a w ę karnawałową Miejsce: Restauracja KAMIONKI - Sosnowiec (Zagórze) ul.lenartowicza 43 Termin: 7 lutego 2015 w godz Koszt: 160zł/osobę. W cenie: wyjątkowa zabawa przy muzyce w wykonaniu zespołu, bogate i smaczne menu (dania gorące - 3 posiłki, zimne przekąski, sałatki, napoje zimne i gorące), niespodzianka od organizatora oraz inne atrakcje. Zapisy przyjmuje oraz informacji udziela: Roman Świątkowski - tel ; Wpłaty przyjmowane będą do 19 stycznia 2015r. SYLWESTER WCALE NIE MUSI BYĆ OSTATNIĄ IMPREZĄ TEJ ZIMY, NA KTÓREJ SIĘ DOBRZE POBAWISZ. str. 6 MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza zaprasza Członków Związku na: aerobik Zajęcia odbywają się w Studio Ruchu - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, ul. Kosmonautów 8 (http://www.studio-ruchu.pl) Koszt karnetu miesięcznego (8 wejść) - 55zł basen - aquapark NEMO Koszt jednorazowego biletu - 6zł. Ilość sztuk przysługująca jednej osobie ograniczona. Karnety i bilety oraz szczegółowe informacje w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel W Dąbrowie Górniczej rozpoczął się Bożonarodzeniowy kiermasz. Kramy rozstawione zostały przed Pałacem Kultury, a zakupić w nich można ludowe wyroby rękodzielnicze oraz regionalne wyroby - m.in. wędliny, miód, wypieki. Kramy czynne będą do 23 grudnia br. w godzinach Ponadto w czwartek, piątek i niedzielę o godz zaplanowano dla dzieci spotkanie z Mikołajem, a w sobotę o godz odbędzie się koncert kolęd i pastorałek. Wydaje MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza Redakcja: Agnieszka Segda tel , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza. Druk: Unimed Sp. z o. o. Poligrafia Nakład egz.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów,

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów, ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA Rzeszów, 08.02.2013 AGENDA ZEBRANIA Sprawozdanie z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Powołanie nowych

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski G łos związkowca Numer 31/2016 26.10.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Sztandar Oddziału Kraśnik poświęcony! Związkowcy z NSZZ Solidarność Oddziału

Bardziej szczegółowo

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Informacje MZZPRC z dnia 08.05.2017 r. Witam. Bogdan Żulewski w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami. Szanowni

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie 1 (1) Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie Spis treści: 1 Postanowienia wstępne... 1 2 Definicje... 2 3 Ogólne zasady wynagradzania... 2 4 Wynagrodzenie zasadnicze... 3 5 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie POROZUMIENIE zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie Porozumienie określa szczegółowe zasady postępowania w sprawach realizacji w roku 2017 Umowy Społecznej 2016-2017, zawartej przez zakładowe organizacje

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d Wolne wybory Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wolne wybory) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE z dnia 12.2009r.

POROZUMIENIE z dnia 12.2009r. POROZUMIENIE z dnia 12.2009r. W związku z uzgodnieniem treści jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP), Strony niniejszego Porozumienia, tj. ArcelorMittal

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/P/14. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. z dnia 8 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 1/P/14. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. z dnia 8 stycznia 2014 roku Uchwała nr 1/P/14 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Krajowego Biura PIIB Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd Prawny Poczta do prawnika. Czas pracy nauczycieli wychowawców zatrudnionych w systemie ciągłym.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd Prawny Poczta do prawnika. Czas pracy nauczycieli wychowawców zatrudnionych w systemie ciągłym. VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd Prawny Poczta do prawnika Czas pracy nauczycieli wychowawców zatrudnionych w systemie ciągłym. Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł D O D A T K O W Y N R 9

P R O T O K Ó Ł D O D A T K O W Y N R 9 P R O T O K Ó Ł D O D A T K O W Y N R 9 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. w Zdzieszowicach Działając na podstawie Art. 241 9 1 Działu Jedenastego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP na rok 2011.

Plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP na rok 2011. Plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP na rok 2011. Miesiąc Tematyka Odpowiedzialni Styczeń 1. Opiniowanie preliminarza budżetowego na 2011 rok. 2. Analiza planów pracy Prezydium I zarządu okręgu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW 1 1. Regulamin określa zasady wynagradzania osób zatrudnianych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych Okiem inspekcji pracy 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych 1 Autorzy Katarzyna Pietruszyńska Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy Joanna Kaleta Sekcja Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ Solidarność W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność oraz Uchwałami Zakładowych Zebrań Delegatów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku DO-0130/82/2010 Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 1 / 5 -

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 1 / 5 - 1 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku Prezydent o odpowiedzialności pracodawców SPZOZ w Brzesku otrzymał certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Wyróżnienie odebrała w środę (30

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Porozumienie. w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Porozumienie w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania i siedziba federacji 1 Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Informacje MZZPRC z dnia 20.02.2017 r. Witam. Bogdan Żulewski w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami. Szanowni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW 1 1. Regulamin określa zasady wynagradzania osób zatrudnianych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,

Bardziej szczegółowo

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu 2009 Izabela Nowakowska Radca prawny, Zespół Prawny, PARP Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu Warszawa, 25.06.2009 Rozwiązanie umowy o pracę Umowa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej 1... Szczecin, dnia... (pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy w PUP: RDP.II.4.2.630.... 15 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie WNIOSEK o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Społeczna Inspekcja Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy Społeczna Inspekcja Pracy Szkolenie prezesów ognisk Oddziału ZNP w Gdyni Co to jest Społeczna Inspekcja Pracy? Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników mającą na celu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE ROZLICZANIE GODZIN NADLICZBOWYCH

PRAWO PRACY W PRAKTYCE ROZLICZANIE GODZIN NADLICZBOWYCH PRAWO PRACY W PRAKTYCE ROZLICZANIE GODZIN NADLICZBOWYCH w w w.kadr yonline.pl Kierownik Grupy Wydawniczej Rafał Rybarski Wydawca Katarzyna Sénat Redaktor prowadząca Monika Załuska Konsultant merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity

UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, działając na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy PUP: RDP.II.4.2.630. RPO 15 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Nr sprawy PUP: RDP.II.4.2.630. RPO 15 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie ... Szczecin, dnia... (pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy PUP: RDP.II.4.2.630. RPO 15 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie WNIOSEK o zawarcie umowy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność" przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k

REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność" przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k 1 Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2016 ROKU

OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2016 ROKU OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2016 ROKU WYKŁADOWCA: PIOTR CIBORSKI doświadczony praktyk przeprowadził kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Prezydent Elbląga Elbląg, 26 października 2012 r. DON.BKiM.17117.2012.AW Pani Beata Gadomska Dyrektor Gimnazjum Nr l w Elblągu Wystąpienie pokontrolne W dniach od 31.08.2012 r. - 27.09.2012 r. Inspektorzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 lutego 2012 roku. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Warszawa, ul.

Warszawa, 9 lutego 2012 roku. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Warszawa, ul. TELEKOM TK Telekom spółka z o.o ul. Kijowska 10/I2A, 03-743 Warszawa tel. : -48 22 392 20 00 fax : +48 22 392 20 09 infolinia : 801 022 000 www.tktelekom.pl Zarząd Spółki Warszawa, 9 lutego 2012 roku Federacja

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany 18 listopada Warszawa 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM Procedury zwolnień grupowych i indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1. Czy dyrektor szkoły może mi przydzielić nadliczbowe godziny z przedmiotu, do którego mam kwalifikacje, ponieważ te godziny stanowią wakat?

1. Czy dyrektor szkoły może mi przydzielić nadliczbowe godziny z przedmiotu, do którego mam kwalifikacje, ponieważ te godziny stanowią wakat? VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd Prawny Poczta do prawnika Godziny ponadwymiarowe nauczyciela zwolnionego częściowo z obowiązku świadczenia pracy do pełnienia funkcji w związku zawodowym. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Związku Zawodowego Górników w Polsce. Rozdział I

Związku Zawodowego Górników w Polsce. Rozdział I 1 ORDYNACJA WYBORCZA Związku Zawodowego Górników w Polsce I. Zasady ogólne Rozdział I 1. Ordynacja wyborcza opracowana jest na podstawie Statutu Związku Zawodowego Górników w Polsce zwanego dalej Związkiem,

Bardziej szczegółowo

Opinia do projektu uchwały w sprawie powołania Toruńskiego Centrum Usług Współnych

Opinia do projektu uchwały w sprawie powołania Toruńskiego Centrum Usług Współnych W dniu 28 października br. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Pan Marcin Czyżniewski oraz Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski otrzymali opinię do projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze URLOPY 2014 przykłady wyliczenia wzory Stan prawny: styczeń 2014 r. Urlopy 2014 Przykłady, wyliczenia, wzory Publikacja Urlopy 2014. Przykłady, wyliczenia, wzory to starannie wyselekcjonowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy wiele możemy zmienić Silni razem Twój udział się liczy Twój udział się liczy Nasi członkowie są dla nas najważniejsi. Razem możemy sobie pomagać i zapewnić, aby członkostwo opłacało się Tobie i Twoim kolegom

Bardziej szczegółowo

nr 3/195 Grudzień 2012

nr 3/195 Grudzień 2012 nr 3/195 Grudzień 2012 Biuletyn informacyjny MOZ NSZZ Solidarność Z.Ch. POLICE SA tylko do użytku wewnętrznego Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

- Dodatek specjalny. Pytanie

- Dodatek specjalny. Pytanie Czy w podstawie?trzynastki" powinny być dodatki specjalne i premie uznaniowe; jak obliczyć to dodatkowe wynagrodzenie w przypadku powołania pracownika na ćwiczenia wojskowe? - Dodatek specjalny Pytanie

Bardziej szczegółowo

Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 1/2016 (687) HUTA KATOWICE 14 stycznia 2016 Kapitan na urlopie, a okręt płynie sam... Chaos w rozliczaniu

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe www.pip.gov.pl Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych Zwolnień grupowych dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie POWOŁANIE RADY W dniu 8 kwietnia 2002r. w wyniku dyskusji w ramach Okrągłego stołu dotyczącego bezpieczeństwa pracy w wielkopolskim budownictwie

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Władz Krajowych

STATUT Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Władz Krajowych Tekst jednolity STATUTU Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 22 października 2016 roku (Uchwała nr 9/10/2016XIV Krajowego Zjazdu Delegatów OZZL) STATUT Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa cel przyznawania Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom, warunki

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 567 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP

Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP PRAWO PRACY W PRAKTYCE Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP Wydawca Katarzyna Sénat Redaktorzy Monika Załuska Grażyna Mazur Korekta Zespół Autorzy Adrianna Jasińska-Cichoń (dział I) radca prawny

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM"

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców FORUM Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM" ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1 1. Związek nosi nazwę: Związek Zawodowy Stowarzyszonych Twórców FORUM", zwany dalej Forum. 2. Forum jest

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

RP1 Grudziądz, dnia...

RP1 Grudziądz, dnia... RP1 Grudziądz, dnia...... ( pieczęć firmowa Wnioskodawcy ) Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 WNIOSEK o organizację robót publicznych na okres do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w ZF TRW POLSKA Sp. z o.o. w Częstochowie. I Postanowienia wstępne

REGULAMIN Wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w ZF TRW POLSKA Sp. z o.o. w Częstochowie. I Postanowienia wstępne REGULAMIN Wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w ZF TRW POLSKA Sp. z o.o. w Częstochowie I Postanowienia wstępne 1 Społeczna inspekcja pracy w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie jest służbą społeczną

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Pakt zawarto w dniu roku w Katowicach pomiędzy: Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. reprezentowanym przez:

Niniejszy Pakt zawarto w dniu roku w Katowicach pomiędzy: Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. reprezentowanym przez: Projekt 15.11.2007 r. PAKT SPOŁECZNY dotyczący gwarancji socjalnych dla pracowników Katowickiej Grupy Kapitałowej w związku z częściowym upublicznieniem mniejszościowego pakietu akcji KHW S.A. na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/3141,rocznica-powstania-policji-panstwowej-swieto-w-csp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 30 stycznia 2017, 23:19 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie Na podstawie: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie Na podstawie art.104 2 Kodeksu pracy, art.42 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015 w sprawie: poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP Rada Regionalna Regionu Podbeskidzie Sekcji Branży Metalowców NSZZ,, Solidarność wyraża swoje poparcie dla Kolegi Stanisława Szweda,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków -

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA. Opracowała Anna Dziechciarz

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA. Opracowała Anna Dziechciarz DOKUMENTACJA PRACOWNICZA Opracowała Anna Dziechciarz Podstawa prawna Opis zasad kompletowania i prowadzenia akt osobowych pracownika oraz innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy zostały uregulowane

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo