Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 23/2014 (665) HUTA KATOWICE 17 grudnia 2014 Wybory SIP na kadencję dobiegły końca Teresa Zaręba Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w AMP Teresa Zaręba - kandydat zaproponowany przez Solidarność - została wybrana na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. na kadencję Wybory odbyły się 9 grudnia br. W trakcie wyborów zgłoszonych zostało dwóch kandydatów na funkcję Zakładowego SIP - Teresa Zaręba oraz Zenon Grzelka - dotychczasowy Zakładowy SIP. Zenon Grzelka zgłoszony został przez Związek MZZ PAM. Zdecydowaną większością głosów (19 uzyskanych na 28 możliwych) wybory wygrała Teresa Zaręba. Jej zastępcami zostali: Paweł Kucharski, Mariusz Pietruszka, Jarosław Potęga oraz Stanisław Skalski. Więcej str. 3 Solidarność we współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy Dalsza współpraca, możliwe do realizacji projekty, zagadnienia BHP, a także inne ważne dla pracowników AMP tematy zostały poruszone podczas spotkania przedstawicieli Solidarności z Okręgową Inspekcją Pracy w Katowicach, które odbyło się 3 grudnia br. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony OIP Beata Marynowska - Okręgowy Inspektor Pracy, Waldemar Batugowski - zastępca OIP ds. Nadzoru, ze strony Solidarności - Jerzy Goiński - Przewodniczący Związku oraz Wiceprzewodniczący: Lech Majchrzak i Mirosław Nowak. Więcej str. 2 Prowizorium Planu Zatrudnienia na 2015 Plan Zatrudnienia w formie prowizorium na 2015 r. przekazał stronie związkowej pracodawca w piątek, 12 grudnia br. Pracodawca w przekazanym dokumencie dokonał przede wszystkim analizy zatrudnienia roku Odnosząc się do roku 2015 natomiast zaznaczył, iż nadal dokonywana będzie optymalizacja zatrudnienia, która dotyczyć będzie przede wszystkim Biur i Zakładów pomocniczych dla procesu produkcyjnego. Więcej str. 2 Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić, I czystą łzą, spróbujmy serce zbawić. Już nadszedł czas, już Dziecię się zbudziło, A razem z Nim, Maleńka przyszła Miłość. Czasu pełnego pokoju, ciepła rodzinnego, by ten nadchodzący świąteczny okres pozwolił nam się zatrzymać, zadumać, pomyśleć o innych, nadziei i więcej wiary w sens, a także zdrowia i obfitych łask narodzonej Bożej Dzieciny na cały nadchodzący Nowy Rok życzy Prezydium, Międzyzakładowa Komisja oraz Redakcja WZ Wykup S/W12 gorącym tematem Sprawy związane m.in. z wykupem dodatkowego dnia wolnego dla pracowników czterobrygadówki tzw. S/W-12, czasem pracy, premią i płacami pracowników omówione zostały podczas posiedzenia Międzyzakładowej Komisji, która odbyła się 15 grudnia br. Jednym z najbardziej interesujących Pracowników AMP i Członków MK tematów był ten dot. negocjacji płacowych. Lech Majchrzak wyjaśnił, iż 9 grudnia zostało w tym zakresie przekazane pracodawcy wspólne stanowisko strony związkowej, a także stanowisko dot. zamian zapisów regulaminu premiowania. Do tej pory stanowiska poszczególnych organizacji związkowych w powyższych sprawach różniły się. Więcej str. 4 Decyzja została podjęta - usługę przejmuje spółka Pracodawca zaprezentował projekt reorganizacji GU 61 Projekt reorganizacji służb Utrzymania Ruchu - GU-61 przedstawił pracodawca organizacjom związkowym 3 grudnia br. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele AM Service Group, do której usługa zostanie przekazana. Szczegółowej prezentacji projektu reorganizacji GU 61 dokonał Jarosław Dzierżęga, który za podstawowy jej cel podał optymalizację potencjału remontowego. Projekt zakłada, iż Spółka AMSG przejmie dotychczasową działalność warsztatów GU61 w zakresie regeneracji wirników ssaw, regeneracji wirników kruszarek, napraw zasuw, wyważania zespołów maszyn, w związku z czym nastąpi również sprzedaż maszyn do AMSG - wyważarek, giętarek i stanowisk regeneracji wirników ssaw. Więcej str. 2

2 Decyzja została podjęta - usługę przejmuje spółka Pracodawca zaprezentował projekt reorganizacji GU 61 C. d. ze str. 1 Oficjalnie pracodawca potwierdził, iż w GU 61 po zmianach zostanie 49 pracowników (z obecnie 81). Pracodawca zapewnił, że żadna z osób nie zostanie zwolniona - 20 pracowników uzupełnieni wakaty w Zakładach AMP DG, 10 pracowników uzupełni wakaty w Centralnym Utrzymaniu Ruchu (8 pracowników uzupełni wakaty w serwisie suwnic, 2 pracowników uzupełni wakaty serwisu klimatyzacji), 2 osoby natomiast planuje się, że przejdą do spółki AMSG. Nowa organizacja GU 61 ma się skupić na remontach terenowych, które wymagają wysokich kwalifikacji i dużej elastyczności. Głównym obszarem działania GU61 będą remonty terenowe kotłów BOF, naprawy i wymiany lin na suwnicach ciężkich i prefabrykacja elementów kotła. W związku z reorganizacją GU - zmiany zostaną dokonane również w Spółce AMSG - wzmocnieniu ulegnie tzw. Montaż, w obszarze którego dokonywana będzie regeneracja wirników - 6 pracowników przeniesionych zostanie tam z działu obróbki cieplnej, 9 z działu obróbki skrawaniem i 10 z działu konstrukcji spawanych. Zdaniem pracodawcy AMSG posiada odpowiednie zaplecze techniczne do wykonywania oczekiwanych zadań. Jak zapowiedział pracodawca - cały projekt wykonany zostanie w trzech etapach. Pierwszym jest przenoszenie prac prowadzonych na wyważarce, a kolejne kroki uzależnione są od zakończenia aktualnie wykonywanych przez GU prac. Pracodawca zapowiedział, iż przejście pracowników GU na poszczególne Zakłady nastąpi w jednym, maksymalnie w dwóch rzutach. Ostatecznie jednak temat ma zostać zamknięty na przełomie lutego/marca 2015r. Pracodawca zapowiedział również, iż poszczególne etapy reorganizacji będą monitorowane przez Komitet Sterujący co do ich zgodności i dotrzymania przyjętych ustaleń, w tym czy przejęta usługa w AMSG nie jest wykonywana przez podwykonawców. Kontrola o charakterze konsekwentnym Solidarność we współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy C. d. ze str. 1 Podczas spotkania nawiązano do przeprowadzanej aktualnie w AMP kontroli PIP, która ma charakter konsekwentny, czyli inspektorzy dokonują rewizji stanu z poprzednio przeprowadzonych kontroli. Strona związkowa podniosła problem stanu zatrudnienia, które - zdaniem związkowców - jest zbyt niskie w stosunku do wymagań BHP i przepisów prawa, a pracodawca przy jego ustalaniu nie zakłada nieobecności pracowników powodowanej absencją chorobową czy np. urlopem. Związkowcy zwrócili również uwagę na jednostronne wprowadzenie przez pracodawcę wykazu prac wymagających asekuracji, pomimo iż powinien on zostać skonsultowany z organizacjami związkowymi oraz na pobieranie skierowania na badania lekarskie przez pracowników w ostatnim dniu chorobowego. Kolejną poruszoną kwestią były sprawy związane wypłacaną w AMP premią. Na skierowane przez Mirosława Nowaka zapytanie donośnie przeprowadzania postępowania w zakładzie pracy po zdarzeniu wypadkowym - inspektorzy stwierdzili, iż po każdym zdarzeniu bezwzględnie winno zostać wszęte postępowanie, które ostatecznie wykaże, czy ma ono znamiona wypadku, czy stanowi tzw. zachorowanie. Szczególną uwagę strony poświęciły zatrudnianiu pracowników w AMP poprzez firmy zewnętrzne, przy czym pracownik ten pod każdym względem jest utożsamiany z pracownikiem AMP, jednak zarówno ich płace, jak i inne uprawnienia znacząco odbiegają od tych, jakie mają zatrudnieni bezpośrednio w AMP ludzie. Jak potwierdziła Pani Inspektor - problem ten rzeczywiście znacznie się nasila i PIP widzi potrzebę zajęcia się nim, ale musi to uczynić w sposób systemowy - w porozumieniu m.in. z Inspektoratem w Warszawie i Wrocławiu. Strony rozmawiały również nt. podjęcia wspólnych projektów mających na celu ograniczenie ilości wypadków przy pracy. Pracodawca przekazał ogólny zarys działań Prowizorium Planu Zatrudnienia w AMP C. d. ze str. 1 Generalnie odejścia pracowników oparte będą na: SSG&A Local Program; inne odejścia tzw. naturalne; powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy oraz wewnątrzorganizacyjne źródła prawa pracy, przy czym w 2015 r., pracodawca nie zakłada realizacji programów odejść i wszczynania procedury zwolnień grupowych. Planowana jest reorganizacja Zakładu Elektrociepłownia w Krakowie. Działania optymalizacji zatrudnienia w obszarze produkcyjnym, wykorzystywać będą wyniki analizy WFA. Pracodawca planuje, iż na koniec roku 2014 w AMP zatrudnionych będzie osób, w nowym roku zostanie przyjętych 22 pracowników, odejdzie z firmy natomiast 303 pracowników w ramach reorganizacji Elektrociepłowni w Krakowie i 266 osób w wyniku zwolnień, w tym SSG&A Local Program i inne zwolnienia - emerytury. W związku z powyższymi działaniami planowany stan na koniec 2015 r. to zatrudnionych. Pracodawca zaznaczył przy tym, iż prowadzone są dalsze analizy obszaru produkcyjnego pod kątem określenia potrzeb wynikających z tzw. luki pokoleniowej. Planowane jest uzupełnienie wakatów po odejściach pracowników na emerytury, a w niektórych przypadkach konieczne będzie wcześniejsze zatrudnienie nowych pracowników, na okres umożliwiający ich przeszkolenie i przekazanie unikalnej wiedzy. Uzupełnianie załogi będzie odbywało się przez zatrudnianie do firm leasingu pracowniczego i przejmowanie z tych firm najlepszych pracowników str. 2 na kluczowe stanowiska do zakładów produkcyjnych. Regulamin Socjalny w Grupie Serwisowej 8 grudnia br. Główna Komisja Świadczeń Socjalnych AM Service Group zatwierdziła Regulamin Świadczeń Socjalnych na 2015 r. Komisja postanowiła pozostawić w Regulaminie zapisy obowiązujące w 2014 r., oraz tabele dofinansowania do poszczególnych świadczeń. Świadczenia zostały rozszerzone o możliwość korzystania z karty multisport, ale pod warunkiem, iż min. ilość chętnych będzie 10 osób. Regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty. Wydłużone negocjacje płacowe w AMP Negocjacje płacowe zostaną przesunięte na I kwartał 2015 r. - taką decyzję podjęto podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Roboczego ds. ZUZP, które odbyło się 16 grudnia br. Wniosek o przesunięciu rozmów nt. podwyżek płac dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na 2015 r. wysunęła strona pracodawcy. Strona społeczna do propozycji się przychyliła, jednak Związkowcy zastrzegli, iż nie może mieć miejsca sytuacja odwlekania rozmów na koniec kwartału - na marzec. W związku z powyższym ustalono, iż do rozmów płacowych strony przystąpią podczas pierwszego w nowym r. spotkania, które zaplanowano na 13 stycznia. W ABC będą dodatkowe środki Jak poinformował 17 grudnia br. pracodawca Ananke Business Communication - pracownicy spółki otrzymają dodatkowe środki finansowe na święta Bożego Narodzenia w formie bonów w wysokości 300zł dla każdego pracownika. Dodatkowo dla dzieci pracowników zostaną zakupione paczki ze słodyczami - każda o wartości 50 zł Pracodawca zapewnia, iż dystrybucja powyższego odbędzie jeszcze przed świętami. Rozmowy dotyczące spraw płacowych i innych uprawnień pracowniczych będą kontynuowane się w styczniu 2015r. Sanpro Job Service kontakt W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kontaktu z przedstawicielami Spółki Sanpro Job Service informujemy, iż przedstawiciele Sanpro Job Service dostępni są w Budynku Administracyjnym AMP - pokoje 110, 111, i 112. Dane kontaktowe do Koordynatorów Sanpro Job Service Oddział Dąbrowa Górnicza: Grzegorz Giemza - tel: Martyna Lubojańska - tel: Michał Szata - tel: Katarzyna Trefon - tel:

3 Wybory SIP na kadencję dobiegły końca Teresa Zaręba Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w AMP C. d. ze str. 1 W oficjalnej części zebrania uczestniczyli: Bogdan Mikołajczyk Dyrektor Zarządzający Oddziału Wyrobów Długich, Teresa Godoj - Dyrektor BHP, Andrzej Kamela - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, Eugeniusz Sommer - Federacja Hutniczych Związków Zawodowych. W imieniu nieobecnego Zenona Grzelki sprawozdanie z działalności Zakładowego SIP za mijającą kadencję odczytał Mirosław Nowak pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Wyborczej. Szczególną uwagę zwrócił przy tym na dużą liczbę zgłoszeń wniesionych przez SIP do pracodawcy podczas kadencji, których było: zalecenia uwagi uwagi z przeglądu jesiennego Przewodniczący przy tym podkreślił, iż jak na dłoni widać potrzebę istnienia SIP i jej wsparcia, bo jest grupą, której naprawdę leży na sercu bezpieczeństwo pracy. Bogdan Mikołajczyk podkreślił, iż celem w firmie jest doprowadzenie do stanu, że praca stanie się bezpieczna, a za bezpieczeństwo odpowiadają wszyscy, na wszystkich szczeblach. Zwrócił jednocześnie uwagę, iż - SIP to nie stanowisko służbowe, to nie wytypowane miejsce pracy, ale to stanowisko wybrane przez pracowników wymagające szczególnego zaufania. O zaufaniu pracowników w stosunku do SIP mówiło wielu gości. Andrzej Kamela z PIP podkreślił jak ważne jest bezpieczeństwo w pracy, nawiązał przy tym do współpracy PIP w tym zakresie z AMP. Jak zaznaczył - ta praca społeczna to ciężki chleb. Niejednokrotnie łatwiej jest zwrócić uwagę komuś obcemu, że coś robi niewłaściwie niż komuś, z kim się od lat współpracuje. Eugeniusz Sommer zwrócił uwagę, iż SIP z AMP jest bardzo mocno postrzegany nie tylko w okręgu katowickim, ale również w całej Polsce. Działanie SIP natomiast nie może być postrzegane w zakładzie pracy inaczej niż przyjazne, szczególnie w hutnictwie, które jest drugą, po górnictwie Teresa Zaręba - Zakładowy SIP: Jestem wdzięczna moim kolegom i koleżankom za powierzenie mi mandatu ZSIP AMP O/ DG na lata Gratuluję również nowo wybranym SIP, z którymi razem tworzyć będziemy w moim przekonaniu zgraną i wspierającą się wzajemnie w różnych działaniach drużynę. Będziemy reprezentować całą załogę we wszelkich możliwych projektach związanych z poprawą warunków pracy i płacy. Jestem kobietą, ale też co ważne hutnikiem z wykształcenia z 35 letnim stażem pracy w naszej firmie i 10 letnim doświadczeniem w działalności społecznej (SIP). Moj 35-letni staż to też 35 lat zmian, których byłam i jestem świadkiem. Wierzę, że ta dzisiejsza zmiana to kolejny etap wspólnej dobrej pracy SIP w imieniu i dla wszystkich pracowników AMP. Liczę na skuteczną współpracę ze wszystkimi Szczeblami Zarządzania w naszej firmie na rzecz załogi, abyśmy zdrowi i radośni wracali do domu każdego dnia. Zawsze jestem do Państwa dyspozycji. Kontakt do mnie: tel , najbardziej zagrożoną branżą. Wiele słów, które padły dotyczyły również współpracy, zarówno współpracy pomiędzy inspektorami, jak i współpracy inspektorów z pracownikami i pracodawcą. Do tej właśnie współpracy odniósł się również Mirosław Nowak, zwracając uwagę, iż - jeden wypadek może pogrzebać pracę wielu ludzi. Jak podkreślił - SIP odwala kawał dobrej roboty, za którą de facto odpowiada pracodawca. Dlatego też powinno się SIP traktować jako inwestycję w bezpieczeństwo, inwestycję, która na pewno się zwróci. Solidarność zdecydowanie przejęła prowadzenie SIP i jak podkreślił Mirosław Nowak - to powód do dumy, ale również wielka odpowiedzialność. Nowo wybrani SIP pełnią tą funkcję od 1 stycznia 2015r. Jerzy Goiński - Przewodnicz cy MOZ NSZZ Solidarno ć ArcelorMittal Poland SA - D browa Górnicza: SIP w AMP rośnie w siłę. To widać. Gratuluję Pani Teresie uzyskania tak dużego mandatu zaufania pracowników, ale wiąże się on nie tylko z pracą - ten mandat przenosi się również na życie prywatne. Może Pani liczyć na pełne wsparcie Solidarności pod względem - merytorycznym, szkoleniowym, a także prawnym. Szczególne wyrazy uznania i podziękowanie kieruję do Pana Zenona Grzelki, który pełnił funkcję Zakładowego SIP od wielu już lat. Czynił Pan to dobrze, to m.in. dzięki Panu udało się znacznie poprawić bezpieczeństwo na stanowiskach pracy i wzmocnić samą Społeczną Inspekcję Pracy. Za Pana zaangażowanie i podjęte działania w tym zakresie serdecznie dziękuję. A Pani Teresie, przed którą pojawia się wiele pracy i nowych wyzwań życzę wytrwałości, ale również wsparcia - zarówno całej drużyny SIP, jak i wsparcia bezpośrednio od pracowników. Tylko w jedności jest siła i tylko razem uda nam się zrealizować cele. str. 3

4 Dąbrowska Solidarność złożyła kwiaty pod Krzyżem 13. grudnia - pamiętamy! Symboliczną wiązankę kwiatów złożyli oraz zapalili znicze w piątek, 12 grudnia br. pod pamiątkowym Krzyżem znajdującym się za bramą główną Huty Katowice przedstawiciele MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza. Przedstawiciele Związku co roku spotykają się pod Krzyżem by upamiętnić wyda- wanego podczas protestu Wolnego Związkowca zostali skazani na kary więzienia od 3,5 roku do 7 lat. Pod Krzyżem znajduje się również pamiątkowa tablica z wizerunkiem Ryszarda Kowalskiego i Włodzimierza Jagodzińskiego - działaczy S. rzenia z 13 grudnia 1981r. - wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Załoga Huty Katowice podjęła wówczas jedną z najdłuższych akcji protestacyjnych w kraju przeciwko działaniom władz. Strajk trwał 10 dni, a huta stała się potężnym ośrodkiem ruchu oporu. Protest zakończył się decyzją Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 23 grudnia, a gdy pracownicy opuścili Zakład - milicja i wojsko przystąpiły do pacyfikacji zakładu. Konsekwencją dla wielu uczestników strajku były zwolnienia z pracy, aresztowania i kary więzienia. Przywódcy strajku w Hucie Katowice oraz redaktorzy wyda- Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność Zakładu Wielkie Piece informuje Członków Związku, iż jest do dyspozycji pod następującymi numerami telefonów: Roman Świątkowski - Przewodniczący Komisji: tel , ; e mail: Dariusz Chmiel: tel ; Andrzej Marzec: tel Dariusz Szypczyński (Społeczny Inspektor Pracy): tel Przewodniczący Komisji zwraca się do Członków Związku, by we wszystkich sprawach członkowskich i pracowniczych kontaktować się bezpośrednio z członkami Komisji/Społecznym Inspektorem Pracy. Komisja utworzyła również konto: 33. rocznica pacyfikacji Kopalni Wujek Tragizm tamtych dni jest ciągle żywy Mszą św. w intencji górników w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęły się obchody 33 rocznicy pacyfikacji Kopani Wujek. Mszę celebrował metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, a kazanie wygłosił prymas senior abp Józef Kowalczyk, który szczególną uwagę poświęcił górnikom, którzy stracili życie podczas pacyfikacji i ostatnim tragediom mającym miejsce w górnictwie. Abp Józef Kowalczyk zwrócił uwagę na aktualną Solidarność nadal nie podjęła decyzji Wykup S/W12 tematem gorącym na MK C. d. ze str. 1 Poinformował też, że na początku grudnia pracodawca przedstawił projekt Protokołu Dodatkowego Nr 2 do ZUZP zawierający wykup S/W-12, który wiąże się ze zmianą rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w 4BOP. Propozycja pracodawcy dot. wykupu S/W12 stanowi, iż pracownikowi zostanie doliczony do wynagrodzenia ekwiwalent za dodatkowy dzień wolny (S/W12) metodą brutto do brutta, co oznacza, że wzrost płac zasadniczych poszczególnych pracowników uzależniony będzie od ich indywidualnych uprawnień, z zachowaniem zasady utrzymania dotychczasowego poziomu łącznego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w systemie zmianowym w okresie 12 miesięcy. Ponadto pracodawca zaproponował podwyższenie zmianowego dodatku kwotowego za pracę w systemie czterobrygadowym na wielkość 4,97zł, ale byłby on płacony tylko za czas pracy normatywny (kodeksowy), przeciętnie w skali roku za 167/168 godzin miesięcznie. Aktualnie jest to wysokość 4,73zł, ale płacona za każdą godzinę pracy w systemie czterobrygadowym, czyli przeciętnie w skali roku za 182/183 godz. miesięcznie plus za godziny nadliczbowe na podstawie pisemnego zlecenia (w związku z tym, że pracodawca nie chce płacić dodatku kwotowego za nadgodziny ta sprawa jest przedstr. 4 miotem ponownej Komisja Wydziałowa Zakład Wielkie Piece - kontakt kontroli PIP i sprawy karnej w Sądzie). Kolejnym działaniem, które pracodawca zamierza przeprowadzić przy wykupie S/W12 jest zmiana zasad rozliczania czasu pracy dla pracujących w 4BOP. Propozycja ta zakłada, iż pracownik otrzyma w danym miesiącu wynagrodzenie za czas przepracowany, a po okresie rozliczeniowym nastąpi rozliczenie przepracowanego czasu pracy w odniesieniu do normatywnego (kodeksowego) czasu pracy za kwartał i wówczas wypłacony zostanie 100% dodatek za nadgodziny, jeśli oczywiście wystąpi różnica w czasie pracy. Zakłada się także wprowadzenie dodatkowych uzupełniających dni wolnych, tzw. UDW12, przy czym harmonogram UDW12 sporządzałby bezpośredni przełożony lub upoważniona przez niego osoba po konsultacjach z pracownikiem, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, przekazując pracownikowi informację o ich terminach. Mówiąc w skrócie: po przeprowadzeniu powyższych działań pracownik 4BOP w zamian za dodatkowy dzień wolny płatny (S/W12) miałby do wykorzystania dodatkowy uzupełniający dzień wolny niepłatny (UDW12). Zaproponowano również, iż wszystkie S/W12 niewykorzystane w okresie do ostatniego dnia miesiąca, w którym zostałby zarejestrowany Protokół Dodatkowy Nr 2, będą jednorazowo przekształcone w dodatkowy płatny urlop wypoczynkowy dla pracowników. Jeszcze raz podkreślamy, że Solidarność bardzo trudną sytuację górnictwa - Górny Śląsk potrzebuje dziś nowego pomnika, nie z marmuru, nie ze spiżu. Pilnie potrzebujemy pomnika społecznego porozumienia dla ratowania i uzdrowienia górnictwa (...). Podkreślił przy tym, iż potrzebne są konkretne działania, a nie tylko wygłaszanie słownych zapewnień i przyjmowanie biernej postawy w imię zasady jakoś to będzie. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ S Piotr Duda w wystąpieniu pod PomnikiemKrzyżem podkreślił, iż - Domagamy się sprawiedliwego osądzenia tych wszystkich, którzy doprowadzili do stanu wojennego i zamordowania górników z Wujka. Zwrócił przy tym uwagę, iż jedynymi, którzy ponieśli konsekwencje są zomowcy, którzy strzelali wykonując rozkazy, a osoby decyzyjne, które ponoszą odpowiedzialność rzeczywistą za to, co się stało, do dziś dnia nie zostały osądzone. Mało tego - Dzisiaj oprawcy, esbecy, zomowcy cieszą się wysokimi emeryturami, a ludzie więzieni, bici i poniżani, jeżeli dożyją emerytury, to nie wiedzą, jak mają za nią przeżyć. Zwrócił również uwagę, iż - pułkowników SB odprowadzała na cmentarz kompania honorowa. Z honorami grzebano generała Jaruzelskiego, a półtora tygodnia temu żegnaliśmy Kazimierza Świtonia prekursora wolnych związków zawodowych, posła na Sejm I kadencji, człowieka, który miał wielki wkład w to, że tutaj dzisiaj stoi ten pomnik. O nim państwo polskie zapomniało. Uroczystości poprzedził Bieg Dziewięciu Górników, w którym wzięło udział 150 uczniów. Każdy był ubrany w koszulkę z wizerunkiem jednego z zastrzelonych górników. nie wyraziła zgody na wykup S/W12, obecnie trwają spotkania i konsultacje z pracownikami na poszczególnych zakładach/wydziałach, więc zachęcamy do udziału w nich i wyrażenia swojej opinii. Lech Majchrzak odnosząc się do informacji dot. wprowadzenia na tokarni walców (DWW) systemu czterobrygadowego (4BOP) podkreślił, iż pracodawca złamał zapisy ZUZP, ponieważ jednostronnie nie miał prawa takich zmian wprowadzić.

5 Praktyka inna niż były zamierzenia Emerytury częściowe dodatkiem dla najlepiej zarabiających Emerytury częściowe miały być wsparciem dla osób bez pracy i chronić ludzi bez środków do życia, stały się jednak dodatkiem do pensji dla pracowników najlepiej zarabiających, informuje Dziennik Gazeta Prawna. Emerytura częściowa została wprowadzona razem z ustawą wydłużającą wiek emerytalny (11 maja 2012 r.). W zamyśle miała być ona pomocna przy ochronie osób bezrobotnych nie mających środków do życia. W praktyce wygląda to jednak inaczej, bowiem świadczenie jest wypłacane w wysokości 50 proc. przyszłego świadczenia, które jest ustalane na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym. Jednocześnie wprowadzono zasadę, że każda wypłacona złotówka zmniejszy kwotę środków zgromadzonych w ZUS. W przypadku osób z długim stażem ubezpieczeniowym, które zgromadziły na swoim koncie milion złotych, wypłacenie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych nie będzie mieć wpływu na wysokość przyszłej emerytury w wieku powszechnym wyjaśnia w rozmowie z Kazimierz Świtoń nie żyje 4 grudnia w szpitalu w Katowicach zmarł Kazimierz Świtoń, działacz opozycyjny w PRL, współzałożyciel wolnych związków zawodowych, poseł na Sejm I kadencji. W działalność opozycyjną zaangażował się w 1977 r. Był współtwórcą Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na Śląsku. 23 lutego 1978 wziął udział w powołaniu pierwszego w Polsce komitetu Wolnych Związków Zawodowych. Działał w podziemnych strukturach WZZ, następnie w Solidarności był sekretarzem zarządu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ S i członkiem zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W czasie stanu wojennego internowany na okres około trzech miesięcy, zwolniony z uwagi na stan zdrowia. W 1983 został na krótko aresztowany po podjęciu próby wstawienia tablicy upamiętniającej poległych w trakcie pacyfikacji kopalni Wujek. Pod koniec lat 80. ponownie włączył się w działalność związkową, wchodząc w skład władz śląsko-dąbrowskiej Solidarności. W 1989 został przewodniczącym rady naczelnej Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy. W 1990 przewodniczącym Górnośląskiej Chrześcijańskiej Demokracji. W wyborach w 1991, jako jej kandydat, uzyskał mandat posła na Sejm I kadencji z ramienia Ruchu Autonomii Śląska. W 1990 został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. gazetą Andrzej Strębski, ekspert ubezpieczeniowy Tym bardziej że osoby pobierające emerytury częściowe mogą korzystać ze specjalnych przywilejów. Zapis stwarza pole do nadużyć i korzysta z tego coraz więcej zamożnych Polaków. By otrzymać świadczenie nie muszą się oni zwalniać z pracy. To dlatego przeciętna wysokość emerytury częściowej w październiku wyniosła aż 1.804,75 zł. Źródło: KK NSZZ S Na ostatnim posiedzeniu Sejmu RP w dniach 3-5 grudnia 2014 r. przyjęto uchwałę o ustanowieniu 2015r. Rokiem Jana Pawła II. W uchwale m.in. czytamy: W dniu 2 kwietnia 2015 r. będziemy przeżywać dziesiątą rocznicę śmierci Wielkiego Polaka Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego olbrzymie zasługi i zaangażowanie w drogę do wolności naszej Ojczyzny oraz ogromny wkład w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie. Bolesne odejście Papieża, naszego Rodaka do Domu Ojca zjednoczyło wszystkich Polaków bez względu na wyznanie czy posiadane poglądy. Już w styczniu uhonorowanie laureatów Pracodawca Przyjazny Pracownikom W połowie stycznia 19 pracodawców odbierze z rąk Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP oraz Piotra Dudy przewodniczącego NSZZ Solidarność certyfikaty Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 15 stycznia 2015 r. w Pałacu Prezydenckim o godz Laureaci VII edycji konkursu PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM: Pabianicka Fabryka Narzędzi PaFaNa S.A. w Pabianicach; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi; Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o. w Łodzi; Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu; Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie; Odlewnia Elzamech Sp. z o.o. w Elblągu; Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie; Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie; Lerg S.A. w Pustkowie; Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie; Knauf Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie; BGH Polska Sp. z o.o. w Katowicach; Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach; Odlewnie Polskie S.A. w Starachowicach; Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie; Ikea Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Fabryki WEST w Zbąszynku; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku; Dom Pomocy Społecznej w Foluszu. Zgłoszeń do akcji certyfikacyjnej dokonały organizacje zakładowe NSZZ Solidarność działające w zakładzie pracy oraz zarządy przedsiębiorstw. Spośród nich Komisja Certyfikacyjna wybrała 19 zakładów pracy, które otrzymały certyfikat. Laureaci zostali nagrodzeni m.in. za przestrzeganie prawa pracy, przepisów BHP i organizowanie się związków zawodowych w zakładach pracy. W skład Komisji Certyfikacyjnej wchodzą: przewodniczący KK NSZZ Solidarność, przedstawiciel Prezydenta RP, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz przedstawiciel KK. Źródło: KK S Rokiem Jana Pawła II Przewodniczący MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - Jerzy Goiński tel Interwencje, płace, zatrudnienie - Lech Majchrzak tel Prawo pracy, BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Sprawy organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Aleksandra Pilczuk tel Przewodniczący Porady prawne MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - - Łukasz Jerzy Goiński Bieńkowski tel Dyżury prawne DAMM 4 pok. 5 w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-15:00, Interwencje, po uprzednim płace, uzgodnieniu zatrudnienie terminu wizyty w sekretariacie - Lech związku Majchrzak tel tel Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00 Prawo Internetowa pracy, strona: BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Poczta sekretariat: Sprawy Redakcja: organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel. 776 str

6 21 stycznia 2015 r. Komisja Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność zaprasza na Bal karnawałowy Miejsce: Sala Balowa w Dąbrowie Górniczej - Tucznawa Termin: 21 stycznia 2015 w godz Koszt: 90zł/osobę. Organizator zapewnia: zespół muzyczny (trzyosobowy), posiłki gorące, zimną płytę, napoje gorące i zimne, deser, konkursy z nagrodami Zapisy przyjmują: do 15 stycznia 2015 r. wraz z zaliczką 50zł - Jan Czerw Andrzej Chrzanowski Ilość miejsc ograniczona. 7 lutego 2015 r. Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność Zakład Wielkie Piece zaprasza na z a b a w ę karnawałową Miejsce: Restauracja KAMIONKI - Sosnowiec (Zagórze) ul.lenartowicza 43 Termin: 7 lutego 2015 w godz Koszt: 160zł/osobę. W cenie: wyjątkowa zabawa przy muzyce w wykonaniu zespołu, bogate i smaczne menu (dania gorące - 3 posiłki, zimne przekąski, sałatki, napoje zimne i gorące), niespodzianka od organizatora oraz inne atrakcje. Zapisy przyjmuje oraz informacji udziela: Roman Świątkowski - tel ; Wpłaty przyjmowane będą do 19 stycznia 2015r. SYLWESTER WCALE NIE MUSI BYĆ OSTATNIĄ IMPREZĄ TEJ ZIMY, NA KTÓREJ SIĘ DOBRZE POBAWISZ. str. 6 MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza zaprasza Członków Związku na: aerobik Zajęcia odbywają się w Studio Ruchu - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, ul. Kosmonautów 8 (http://www.studio-ruchu.pl) Koszt karnetu miesięcznego (8 wejść) - 55zł basen - aquapark NEMO Koszt jednorazowego biletu - 6zł. Ilość sztuk przysługująca jednej osobie ograniczona. Karnety i bilety oraz szczegółowe informacje w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel W Dąbrowie Górniczej rozpoczął się Bożonarodzeniowy kiermasz. Kramy rozstawione zostały przed Pałacem Kultury, a zakupić w nich można ludowe wyroby rękodzielnicze oraz regionalne wyroby - m.in. wędliny, miód, wypieki. Kramy czynne będą do 23 grudnia br. w godzinach Ponadto w czwartek, piątek i niedzielę o godz zaplanowano dla dzieci spotkanie z Mikołajem, a w sobotę o godz odbędzie się koncert kolęd i pastorałek. Wydaje MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza Redakcja: Agnieszka Segda tel , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza. Druk: Unimed Sp. z o. o. Poligrafia Nakład egz.

4 BOP. Oddelegowanie na inny system czasu pracy? Bez konsultacji ze związkami zawodowymi

4 BOP. Oddelegowanie na inny system czasu pracy? Bez konsultacji ze związkami zawodowymi Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 1/2015 (666) HUTA KATOWICE 16 stycznia 2015 Na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej...

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy

Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 16/2013 (639) HUTA KATOWICE 3 października 2013 Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK.

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK. 250 zł takie premie dla załogi wynegocjowała Solidarność w spólce Norman w Radzionkowie. WIĘCEJ» STRONA 4 Nr 29 2015 KATOWICE 20-26.08.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 9/2014 (653) HUTA KATOWICE Msza Święta w intencji hutników i ich rodzin MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal

Bardziej szczegółowo

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący 800 zł nawet tyle wynosi dysproporcja płacowa pomiędzy pracownikami wykonującymi te same obowiązki w Nitroerg S.A. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2011 KATOWICE 09.11.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Wydzielenie słuŝb kadrowo-płacowych

Wydzielenie słuŝb kadrowo-płacowych Restrukturyzacja AMP ciągle nie zakończona Wydzielenie słuŝb kadrowo-płacowych Oficjalną informację wraz z terminem wydzielenia słuŝb płacowo-kadrowych wyznaczonym na dzień 1 czerwca br MOZ NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland 7 tylko tylu europosłów odpowiedziało na apel Solidarności w sprawie drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. WIĘCEJ» STRONA 3 Ksenia Ulanowicz: Warto brać sprawy w swoje ręce. Najgorzej jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Szanse Polaków na własne lokum W

Szanse Polaków na własne lokum W 10 tys. pracowników branży motoryzacyjnej czeka na zakończenie pata negocjacyjnego w FCA. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 22 2015 KATOWICE 3-10.06.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Elastyczne zarządzanie w kryzysie

Elastyczne zarządzanie w kryzysie Z WIARĄ, śe MUSI BYĆ LEPIEJ Elastyczne zarządzanie w kryzysie W 27 rocznicę 11 dniowego strajku W piątek 12 grudnia br. w przeddzień 27 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, pod krzyŝem przy bramie głównej

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 5(559) maj 2012 5 12 15 ROZMOWA MAGAZYNU Scenariusz dla rozwoju Związku RAPORT Nielekki byt Pomorzanina AUTORYTETY:

Bardziej szczegółowo

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie 168 milionów złotych wynosi roczny budżet Kancelarii Prezydenta WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 12 2015 KATOWICE 26-31.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Nie róbcie polityki, ratujcie szkoły Jak mówi Lesław Ordon,

Nie róbcie polityki, ratujcie szkoły Jak mówi Lesław Ordon, 150 zł o tyle więcej zarabiać będą miesięcznie pracownicy z sosnowieckiego Bitronu WIĘCEJ» STRONA 4 Irena Przybysz: Aż do skutku będziemy negocjować gwarancje zatrudnienia i inwestycji.» STRONA 5 Piotr

Bardziej szczegółowo

i transporcie, ale nie brakuje też przedsiębiorców zajmujących się turystyką, sportem, a nawet badaniem rynku.

i transporcie, ale nie brakuje też przedsiębiorców zajmujących się turystyką, sportem, a nawet badaniem rynku. 400 zł takich podwyżek dla wszystkich pracowników Poczty Polskiej domagają się związki zawodowe. WIĘCEJ» STRONA 4 Nr 8 2015 KATOWICE 26.02-04.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu Bazylika św. Brygidy, 31 sierpnia 2014 NSZZ Po raz dwunasty, w tym roku 13 września, kolejarze z całej Polski przybyli do Sanktuarium w Łagiewnikach, aby zawierzyć Bożemu Miłosierdziu swoje troski, trudy,

Bardziej szczegółowo

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność.

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. 5 tylko tyle dni urlopu wystarczy wykorzystać, aby zafundować sobie aż 11- dniowy wypoczynek. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 1 2011 KATOWICE 05.01.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi str. 5 8

Pytania i odpowiedzi str. 5 8 Nr 6/7 VIII/IX 2012 r. Pytania i odpowiedzi str. 5 8 Kolejny certyfikat dla Koksowni Przyjaźń str. 12 13 Koksownia Dębieńsko odznaczona str. 16 Triumf Wałbrzycha str. 30 Nie naruszymy praw pracowniczych

Bardziej szczegółowo

VI MZD - MOZ NSZZ "Solidarność" Huty Katowice

VI MZD - MOZ NSZZ Solidarność Huty Katowice 26-27 marca Wybory do Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland S.A. Ponad 120 delegatów i zaproszonych gości VI MZD - MOZ NSZZ "Solidarność" Huty Katowice W piątek 14 marca w Hucie Katowice odbyło się VI Międzyzakładowe

Bardziej szczegółowo

Posiłki profilaktyczne

Posiłki profilaktyczne NSZZ luty 2015 r. Nr 2 (110) w PEELKA BIULETYN INFORMACYJNY SEKCJI ZAWODOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZY SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY NSZZ SOLIDARNOŚĆ Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Piotr

Bardziej szczegółowo

4 mln zł zapłaciła w 2014 roku Kancelaria Sejmu za wynajem mieszkań dla posłów.

4 mln zł zapłaciła w 2014 roku Kancelaria Sejmu za wynajem mieszkań dla posłów. 4 mln zł zapłaciła w 2014 roku Kancelaria Sejmu za wynajem mieszkań dla posłów. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 13 2015 KATOWICE 1-8.04.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN

Bardziej szczegółowo

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego NSZZ styczeń 2015 r. Prezentujemy jedną z kilkunastu wersji logo przygotowanego na 35-lecie NSZZ Solidarność. Wszystkie wersje dostępne na stronie Komisji Krajowej NSZZ S http://www.solidarnosc.org.pl

Bardziej szczegółowo

Ponadzakładowy parafowany

Ponadzakładowy parafowany Zmiana terminu posiedzenia MK Informujemy członków Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność dąbrowskiego Oddziału Mittal Steel Poland, Ŝe najbliŝsze posiedzenie odbędzie się w czwartek 28 maja o godz.

Bardziej szczegółowo

30 tys. związkowców na ulicach Warszawy

30 tys. związkowców na ulicach Warszawy SOLIDARNOŚĆ UPOMNIAŁA SIĘ O GODNĄ PRACĘ ORAZ GODNE EMERYTURY 30 tys. związkowców na ulicach Warszawy Ponad 30 tysięcy związkowców przeszło w piątek 29 sierpnia ulicami Warszawy, manifestując pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest 3 tys. tylu kolejarzy protestowało w Warszawie domagając się utrzymania swoich uprawnień. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 42 2012 KATOWICE 24.10.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

W numerze. Akceptacja programu działania PIP W SEJMIE RP. 15 Bhp w ciepłowniach. 20 Z badaniami bezpieczniej. 36 Przygnieciony przez agregat

W numerze. Akceptacja programu działania PIP W SEJMIE RP. 15 Bhp w ciepłowniach. 20 Z badaniami bezpieczniej. 36 Przygnieciony przez agregat W numerze 15 Bhp w ciepłowniach 11 Opieka nad pracownikami ogranicza się w zasadzie do obligatoryjnych badań profilakty - cznych. 20 Z badaniami bezpieczniej 36 Przygnieciony przez agregat Egzekucja obowiązków

Bardziej szczegółowo