Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom"

Transkrypt

1 Z Życia Politechniki Radomskiej numer 4(27) ISSN LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2007 Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom życzy Redakcja W numerze: * Wigilia na Politechnice Radomskiej * Lider regionu * Wydawnictwo w Watykanie * Informatycy dla ministerstwa * Najlepsi studenci

2 W numerze Od Redakcji Senat Organizacja Kronika rektorska Rektor nagrodzony Konferencje, seminaria Personalia Nauka badania, eseje, rozprawy J. Pawelec Jak dobrze wykonać i obronić pracę doktorską? Galeria Rogatka Z witryny - Wydawnictwo w Watykanie - Nowości wydawnicze Sprawy różne - Informatycy dla ministerstwa - Belgowie na Transporcie - Ekologia a zrównoważony rozwój - Lider regionu - Gdy mamy awarię... - Politechnika nocą Konkurs Studenci - Microsoft na politechnice - Będzie bezpieczniej - Sieć pod lupą - Duszpasterstwo akademickie A.D ZSP - organizacja nowoczesna - Najlepsi studenci - Akademiki zapraszają Post Mortem Nr 4(27) Zespół redakcyjny: Wojciech Bielawski - redaktor naczelny Lidia Przyborowska, Gerard Parzelski, Michał Cyżewicz Przy opracowaniu Nr 4(27) współpracowali: Marianna Kotowska-Jelonek, Andrzej Markiewicz Pod patronatem J.M. Rektora Politechniki Radomskiej dr. hab. inż. Mirosława Lufta, prof. nadzw. Opracowanie komputerowe i graficzne Cezary Majewski Projekt strony tytułowej Robert Bondarowicz Fotografie Krzysztof Berezowski i zbiory prywatne Adres redakcji: Politechnika Radomska, Wydawnictwo ul. Malczewskiego 20A, Radom tel , fax Druk: Oficyna Drukarska - Usługi Poligraficzne Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12A Warszawa ISSN listopad/grudzień 2007 OD REDAKCJI Z Życia Politechniki Radomskiej PŁACIĆ, NIE PŁACIĆ... Zawsze z ogromnymi nadziejami i oczekiwaniami wchodzimy w nadchodzący nowy rok. Podsumowujemy miniony, robimy bilans strat i zysków licząc na to, że dni, które przed nami pełne będą obfitości w szczęście, radość i pomyślność. Malkontenci powiedzą nie warto, przecież czekają nas, tak, jak zwykle, problemy, konflikty, czyli codzienne zmaganie się z życiem. Zapewne mają trochę racji, tym bardziej, że na ziemię sprowadzają nas, zapowiadane zwykle pod koniec roku podwyżki np. energii, żywności, które powodują, że nasze portfele robią się coraz cieńsze i cieńsze. W klimat ten wpisuje się, od czasu do czasu, regularnie poruszany przez polityków i media problem odpłatności za studia dzienne w uczelniach państwowych. News taki trwa dłużej lub krócej nie niosąc, na razie, rozwiązań legislacyjnych i ustawowych. Warto jednak przyjrzeć się, jakie to może nieść skutki dla kieszeni studenta i uczelni. W USA i niektórych krajach Europy Zachodniej system ten funkcjonuje od dawna. Czy zatem możemy go bezboleśnie przeszczepić na nasz grunt? Na pewno uczelniom przybędzie wtedy środków finansowych bez sięgania do budżetu. To niezwykle istotne, gdyż szkoły wyższe nie narzekają na dostatek pieniędzy, wprost przeciwnie-zawsze jest ich brak. Kuleją, trwające nieraz latami, remonty, stypendia są niskie, projekty badawcze niedofinansowane. Są tez opinie, że wprowadzenie odpłatności spowoduje, że wybór kierunku studiów będzie bardziej przemyślany. Zyskają te uczelnie, które po ich skończeniu zapewnią dobry, a więc i popłatny zawód. Trochę przeczy tej tezie duża popularność studiów niestacjonarnych, przecież odpłatnych, także na kierunkach humanistycznych, a więc takich, które nie gwarantują dużych pieniędzy po uzyskaniu dyplomu. Pasjonaci też maja prawo do realizowania swoich marzeń bez uporczywego myślenia o finansach. W warunkach polskich brak odpłatności za studia jest nieco umowny. Tak naprawdę nauka kosztuje i to niemało: opłata za akademik lub stancję, podręczniki itp. To poważny wydatek w budżecie studenta, a najczęściej jego rodziny. Dlatego wielu z nich podreperowuje swoją kieszeń pracując. Są zaradni i odpowiedzialni, z powodzeniem uczą się samodzielności. Istotną sprawą jest też rozbudowany system kredytów studenckich na warunkach o wiele lepszych niż te obecnie oferowane. Ważna jest także rola fundacji, które tak bardzo mocno wspierają uczelnie amerykańskie i europejskie. Polskie szkolnictwo, po zmianie ustrojowej, jest na etapie budowania takiego zaplecza i wprowadzenie odpłatności za studia stacjonarne nie będzie terapią szokową, ale naturalnym procesem. Wtedy bez obawy przyszli studenci spojrzą w nadchodzący nowy rok. Wojciech Bielawski Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku.

3 Z Życia Politechniki Radomskiej W IV kwartale 2007 r. odbyły się dwa posiedzenia senatu: 29 listopada i 14 grudnia. Obrady posiedzenia senatu w dniu 29 listopada dotyczyły następujących spraw: opinii senatu w sprawie regulaminu gospodarki finansowej uczelni, korekty planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2007, w tym planu inwestycyjnego, wyboru biegłego rewidenta do badania bilansu uczelni za rok 2007, zmiany uchwały Nr 000-2/4/2005 senatu z dnia r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję , zmiany uchwały Nr 000-8/2/2005 senatu z dnia r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję , wyboru przez senat przedstawiciela pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, spośród członków senatu reprezentujących tę grupę do składu Uczelnianej Komisji Wyborczej, zmiany uchwały Nr 000-7/10/2007 senatu z dnia r. w sprawie ustalenia harmonogramu obrad senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na rok akademicki 2007/2008, podsumowania akcji rekrutacyjnej na rok akademicki 2007/2008. Na początku posiedzenia odbyła się bardzo miła uroczystość wręczenia rektorowi Politechniki Radomskiej Mirosławowi Luftowi statuetki i dyplomu Lidera Regionu 2007 w dziedzinie edukacja. Wręczenia statuetki dokonał kierownik redakcji radomskiego Echa Dnia Marcin Genca. Politechnika statuetkę otrzymała po raz pierwszy w dowód uznania za promowanie regionu radomskiego oraz przyczyniania się do jego rozwoju. Oprócz statuetki J.M. Rektor otrzymał dyplom uznania oraz specjalny okolicznościowy katalog wydany z okazji Gali Liderów Regionu Drugą miłą uroczystością było podziękowanie Elżbiecie Kurkowskiej za długoletnią pracę jako członka Senatu. Z tej okazji J.M. Rektor wręczył jej w imieniu władz uczelni list gratulacyjny i upominek. Poinformował, że nowym członkiem senatu na kadencję uzupełniającą do r. został wybrany dr hab. inż. Grzegorz Kiedrowicz, prof. nadzw. z Wydziału Nauczycielskiego. Nowy regulamin gospodarki finansowej uczelni omówił J.M. Rektor, zaznaczając jak ważny jest to dokument do prawidłowego funkcjonowania Politechniki. Dodał, że powołana w czerwcu br. komisja ds. jego opracowania włożyła bardzo dużo pracy w jego powstanie, musiała przeanalizować kilka systemów finansowych obowiązujących w innych uczelniach i po wielu dyskusjach obszerny dokument został przedstawiony pod obrady senatu i przez niego pozytywnie zaopiniowany. Zarządzeniem nr 30 z 17 grudnia 2007r. regulamin został wprowadzony w życie. Kolejny punkt obrad senatu, dotyczący korekty planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2007 w tym planu inwestycyjnego, przedstawił kanclerz uczelni inż. Lechosław Wólczyński. Poinformował, że bezpośrednią przyczyną korekty planu były 3 decyzje ministerialne. Pierwsza, to dodatkowa dotacja na działalność dydaktyczną w wysokości 1 mln 582 tys. zł. Druga to zmiana, także po stronie przychodów, w pozycji pozostałe koszty amortyzacyjne skorygowana o kwotę 1 mln 854 tys. zł z a trzecia, największa zmiana, to pozycja dotycząca wynagrodzeń, gdzie w wyniku sporu zbiorowego pomiędzy Pracodawcą Rektorem a ZNP w Politechnice Radomskiej wynegocjowano wzrost wynagrodzeń osobowych, które zostały wprowadzone do budżetu uczelni. W skorygowanym planie inwestycyjnym wprowadzono rzeczywiste koszty realizacji adaptacji budynku stołówki akademickiej na potrzeby Biblioteki Głównej z podziałem na środki własne i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotacja celowa przeznaczona na to zadanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyniosła 4,5 mln zł. Po zaopiniowaniu przez senacką komisję ds. budżetu i finansów senat uchwalił korektę planu rzeczowo-finansowego uczelni na 2007r. Senat wybrał do przeprowadzenia Senat badania bilansu za 2007r. biegłego rewidenta mgr Aleksandrę Gawrońską wpisaną pod nr 46 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Ponadto Senat: uzupełnił skład stałych komisji senackich na kadencję o następujących przedstawicieli z Wydziałów: Sztuki, Nauczycielskiego i Transportu. Do Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania powołał: prof. dr. hab. Aleksandra Olszewskiego, prof. zw. z WSz. dr. Henryka Radosława Jedynaka z WN. Do Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych powołał: prof. dr. hab. Aleksandra Olszewskiego, prof. zw. z WSz. Do Komisji ds. Badań Naukowych powołał: dr. hab. Andrzeja Markiewicza, prof. nadzw. z WSz. dr. hab. inż. Grzegorza Kiedrowicza, prof. nadzw. z WN dr. hab. inż. Andrzeja Lewińskiego, prof. nadzw. z WT Do Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni powołał: dr. hab. Andrzeja Markiewicza, prof. nadzw. z WSz. Do Komisji ds. Budżetu i Finansów powołał: dr. hab. Janusza Walaska, prof. nadzw. z WN. wybrał inż. Waldemara Towarka, jako przedstawiciela pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję , wprowadził zmiany do harmonogra- Słowami z Pisma Św. rozpoczął uroczystą wigilię ks. biskup-senior Edward Materski. Obok rektor Mirosław Luft i ks. bp Zygmunt Zimowski

4 Senat Uczelniana wigilia zgromadziła wielu pracowników Politechniki Radomskiej mu obrad senatu na rok akademicki 2007/2008, przyjął do wiadomości informację, przekazaną przez dr. Adama Rutkowskiego, nt. podsumowania akcji rekrutacyjnej na rok akademicki 2007/2008. Z Życia Politechniki Radomskiej W dniu 14 grudnia odbyło się uroczyste, otwarte posiedzenie senatu związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Uroczystość rozpoczął Chór Akademicki kolędą Bóg się rodzi a zaproszonych gości powitał J.M. Rektor. M. Luft. przekazując zebranym serdeczne i ciepłe życzenia świąteczne i noworoczne. Następnie homilię wygłosił ks. bp Zygmunt Zimowski życząc wszystkim pracownikom uczelni spokojnych Świąt Bożonarodzeniowych oraz szczęśliwego Roku Opłatek wigilijny poświęcił biskup senior Edward Materski, który od lat uczestniczy w uczelnianej wigilii. W uroczystości dzielenia się opłatkiem wzięło udz iał wielu gości: posłowie z Radomskiego Okręgu Wyborczego: Marek Suski, Marek Wikiński, Czesław Czechyra. Obecny był prezydent m. Radomia Andrzej Kosztowniak, Piotr Szprendałowicz z Prezydium Zarządu Sejmiku Województwa Mazowieckiego a także Ryszard Pisarek z Biura Logistyki Ministerstwa Finansów. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Patronackiej, członkowie senatu, pracownicy i studenci Politechniki Radomskiej. Lidia Przyborowska Organizacja W okresie od listopada 2007 r. do grudnia 2007 r. ukazały się następujące akty normatywne J.M. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego: Zarządzenia Rektora Nr 25 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nr 26 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia załącznika nr 1 na rok akademicki 2007/2008 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczenia pomocy materialnej dla studentów Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nr 27 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-8/5/2007 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczącej uzupełnienia składu stałych komisji senackich na kadencję organów Uczelni i ogłoszenia aktualnego składu tych komisji. Nr 28 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-8/4/2007 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczącej uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej do czasu powołania nowej Uczelnianej Komisji Wyborczej i ogłoszenia aktualnego składu tej Komisji. Nr 29 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie struktury organizacyjnej oraz obsady stanowisk kierowniczych jednostek działalności podstawowej i administracyjnej Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nr 30 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Radomskiej regulaminu gospodarki finansowej. Nr 31 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad delegowania oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi Politechniki Radomskiej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Aneksy do zarządzeń Rektora Nr 1 z dnia 8 listopada 2007 r. do zarządzenia R-3/2007 w sprawie powołania Komisji ds. Likwidacji Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej. Nr 1 z dnia 8 listopada 2007 r. do zarządzenia R-20a/2007 w sprawie przeniesienia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z Wydziału Nauczycielskiego na Wydział Sztuki. Nr 5 z dnia 28 listopada 2007 r. do zarządzenia R-17a/2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Polecenia służbowe Rektora Nr 8 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie szkolenia pracowników uczelni w zakresie legalności oprogramowania komputerowego. Nr 9 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w jednostkach organizacyjnych uczelni. Pisma okólne Rektora Nr 8 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie ponoszenia kosztów zakwaterowania w Hotelu Asystenckim pracowników Politechniki i zapraszanych gości. Nr 9 z dnia 8 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia dni 27 i 28 grudnia 2007 r. (czwartek i piątek) dniami wolnymi od pracy. Lidia Przyborowska

5 Z Życia Politechniki Radomskiej listopad-grudzień listopada w Auli Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej J.M. Rektor Mirosław Luft wręczył nagrody dla najlepszych studentów nagrodzonych w konkursie Primus Inter Pares Student Ziemi Radomskiej Zwyciężczynią została Patrycja Bartula z Wyższej Szkoły Handlowej a studenci Politechniki Radomskiej zajęli 5 i 6 miejsca wśród 9-osobowego grona laureatów z uczelni naszego regionu listopada J.M. Rektor wziął udział, jako członek Komitetu Naukowego, w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Inżynieria ruchu morskiego. Konferencja odbyła się w Szczecinie. 28 listopada J.M. Rektor podpisał deklarację współpracy pomiędzy Politechniką Radomską a Ministerstwem Finansów, reprezentowanym przez dyrektora generalnego Tadeusza Wydrę. Porozumienie dotyczy prowadzenia przez ministerstwo praktyk zawodowych dla najlepszych studentów Politechniki Radomskiej kierunków informatycznych Wydziałów: Mechanicznego, Nauczycielskiego i Transportu, dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych, które powstanie w Radomiu. Celem wspólnej inicjatywy jest zapewnienie w przyszłości wyspecjalizowanej kadry do obsługi centrum. 7 grudnia J.M. Rektor otworzył w Auli Głównej Politechniki Radomskiej cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych p.n. Znam zasady bezpieczeństwa, dla uczniów z radomskich szkół podstawowych, organizowanych w naszej uczelni przez Kronika rektorska Komendę Miejską Policji w Radomiu. 7 grudnia J.M. Rektor otworzył na Wydziale Ekonomicznym IV Międzynarodową Konferencję Naukową p.n. Perspektywy rozwoju powiązań gospodarczych Polski ze wschodnimi krajami sąsiedzkimi oraz Estonią, Łotwą i Mołdową. 7 grudnia J.M. Rektor wziął udział w uroczystościach 15-lecia istnienia w Radomiu firmy Toyota Romanowski, na której wręczył kierownictwu firmy list gratulacyjny w związku z jej jubileuszem. 19 grudnia J.M. Rektor wziął udział w uroczystym opłatku wigilijnym organizowanym przez studentów z Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Lidia Przyborowska REKTOR NAGRODZONY Decyzją z dnia 5 listopada 2007 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Michał Seweryński przyznał rektorowi Politechniki Radomskiej Mirosławowi Luftowi nagrodę I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2006/2007 Redakcja czasopisma składa serdeczne gratulacje J.M. Rektorowi z okazji tak zaszczytnego wyróżnienia będącego wyrazem uznania dla efektywnych działań podejmowanych przez niego dla rozwoju naszej uczelni. Lidia Przyborowska Konferencje i seminaria Międzynarodowa Konferencja naukowa Light industry - management and organization of production, materials science, technology and designing Rudki k. Janowca, listopada 2007 r. Była to czwarta konferencja z cyklu tematycznego Przemysł lekki.... Idea konferencji zrodziła się w 2000 r, kilkanaście miesięcy przed obchodami 50-lecia Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia. Przygotowaniem i organizacją, podobnie, jak poprzednich konferencji, zajęła się Katedra Technologii Obuwia i Garbarstwa. Stało się tak nieprzypadkowo. Swoje istnienie wydział rozpoczął od tworzenia możliwości dydaktycznych dokształcenia technologów garbarzy, później technologów obuwia, a obecnie prowadzone są także badania i dydaktyka w zakresie technologii odzieży. Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia jest tym, który najbardziej odpowiadał gospodarczemu charak- 5

6 Konferencje i seminaria Konferencja Light industry odbywała się w Rudkach k. Janowca. Na zdjęciu jej uczestnicy terowi regionu, słynącemu od wieków z przemysłu skórzanego. Radom do tej pory uważany jest za stolicę polskiego garbarstwa. To właśnie w naszym mieście, już przed drugą wojną światową, utworzono Państwową Szkołę Chemiczno-Garbarską. Powstanie Wydziału Chemiczno-Garbarskiego przy Wieczorowej Szkole Wyższej w Radomiu w 1952 roku, który później w latach sześćdziesiątych nazwano Wydziałem Technologii Obuwia i Garbarstwa, a następnie Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, było odzwierciedleniem potrzeb regionu w zakresie kształcenia kadr dla przemysłu skórzanego. Celem konferencji była prezentacja wyników badań w zakresie: zarządzania i organizacji produkcji, technologii i wzornictwa oraz materiałoznawstwa, w tym skóry, tkanin i dzianin zarówno syntetycznych, jak i naturalnych. Zaproponowana tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z: materiałami i połączeniami stosowanymi w produkcji obuwia oraz komfortem użytkowania obuwia, ściekami powstającymi w produkcji skór i ich oczyszczaniem, w tym z wykorzystaniem mikroorganizmów i technik membranowych, technologią wyprawy skór i utylizacją odpadów kolagenowych, metodami badań i oceny tkanin stosowanych do produkcji odzieży, zarządzaniem w przemyśle odzieżowym i ochronie środowiska. Konferencję otworzył dziekan Wydziału MiTO dr hab. inż. K. Śmiechowski, prof. PRad. w obecności prorektora ds. badań naukowych dr. hab. W. M. Sułka prof. PRad. Obradom konferencji przewodniczyli dr hab. P. Gierycz, prof. PR i dr hab. R Świetlik prof. PRad. Sekretarzem konferencji był dr inż. J. Żarłok. Materiały konferencyjne zostały opublikowane w postaci zwartej pozycji książkowej w języku angielskim. Ponadto wydano także streszczenia referatów w polskiej wersji językowej. W obradach brali udział także przedstawiciele zagranicznych szkół wyższych współpracujących z Wydziałem MiTO, m.in.: Kaunas University of Technology (Litwa), Siauliai University w Wilnie (Litwa) Moscow State University of Design and Technology (Rosja), Kiev National University of Technologies & Design (Ukraina), Tomas Bata University in Zlín (Czechy), Russian Economic Academy of G.V.Plehanova (Rosja), Kazan State Technological University (Rosja), pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie, pracownicy Wydziału Materiałoznaw- Konferencja odbyła się Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko. Temat konferencji, wokół którego koncentrowały się wygłoszone w toku dwudniowych obrad referaty i komunikaty, został ujęty w następującym sformułowaniu: Współczesne problemy pedeutologii i edukacji nauczycieli. Współorganizatorami obecnej konferencji, podobnie jak poprzedniej były: Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz, po raz pierwszy, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, z którym nasza uczelnia od kilku lat kontynuuje współpracę nauko- Z Życia Politechniki Radomskiej stwa i Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej. Uczestnikami konferencji byli również: pracownicy naukowi Instytutu Technologii Bezpieczeństwa Moratex w Łodzi, kierownictwo NOT w Radomiu, przedstawiciele firmy RADWAG z Radomia oraz przedstawiciele przemysłów garbarskiego, futrzarskiego i obuwniczego w Polsce. Obrady konferencji odbyły się w sali konferencyjnej, uroczego z uwagi na bajkowe otoczenie, Zajazdu pod Sosnami w miejscowości Rudki k. Janowca. W drugim dniu obrad uczestnicy konferencji zwiedzili zakład obuwniczy Anabelle w Parchatce k. Kazimierza Dolnego, gdzie odbyło się mikrosympozjum na temat zarządzania i wzornictwa w zakładzie obuwniczym. Jan Żarłok IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu Kompetencje zawodowe nauczycieli Radom, listopada 2007 r. wą. Przygotowaniami do konferencji, jak również jej przebiegiem, kierowała dr inż. Elżbieta Sałata we współpracy z koleżankami i kolegami z Katedry Edukacji Technicznej Politechniki Radomskiej. Tematyka konferencji cieszy się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród pracowników szkół wyższych kształcących przyszłych nauczycieli. Tegoroczny temat dotyczył współczesnych problemów pedeutologii i edukacji nauczycielskiej, a w tym m.in.: problemów osobowości współczesnego nauczyciela z uwzględnieniem jego postaw moralnej i etycznej. Omawiano także problemy podniesienia jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej w zreformowanej szkole. Ogółem w konferencji uczestniczyły 84 osoby - 54 osoby z 16 szkół wyższych kształcących nauczycieli (uniwersytety, akademie i wyższe szkoły pedagogiczne oraz kolegium nauczycielskie), 12 na-

7 Z Życia Politechniki Radomskiej Tematyka konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród pracowników szkół wyższych kształcących przyszłych nauczycieli. Pierwsza z lewej dr inż. Elżbieta Sałata-sekretarz naukowy konferencji. uczycieli akademickich z 12 szkół wyższych o profilu niepedagogicznym, 5 osób z 2 instytutów naukowo-badawczych, 3 uczestników z ośrodków dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz goście reprezentujący władze oświatowe (Delegaturę Radomską Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Wydział Edukacji Zarządu Miasta w Radomiu). W obradach udział wzięła również 7-osobowa grupa nauczycieli ze Słowacji oraz Czech. Konferencję otworzył prorektor Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer. W krótkiej wypowiedzi powitał przybyłych uczestników obrad dziekan Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej dr hab. Janusz Walasek, prof. nadzw. Słowa powitania wygłosili też przedstawiciele współorganizatorów konferencji: prof. dr. hab. Mirosław Szymański - dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Ladislav Varkoly reprezentujący Uniwersytet M. Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz dr Dorota Koprowska z Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu. Konferencje i seminaria Obradom plenarnym w części przedpołudniowej w dniu 22 listopada przewodniczył prof. dr hab. M. Szymański. Wyprowadzeniem w obrady w sekcjach problemowych były następujące referaty: 1) prof. dr hab. Zdzisława Ratajka: Nauczyciel akademicki - poszukiwanie nowych perspektyw profesjonalizmu; 2) dr Katarzyny Nowak: BYĆ czy MIEĆ - rozważania a natura poznania przedmiotowości i jakości życia nauczycieli; 3) prof. dr hab. Kazimierza M. Czarneckiego: Zadaniowe kształcenie nauczycieli i uczniów. Zarys problemu. Obrady popołudniowe a także obrady w następnym dniu odbywały się w 3 sekcjach problemowych, a mianowicie: sekcja 1 - Problemy osobowości i etyki nauczycielskiej, sekcja 2 - Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli i sekcja 3 - Metody aktywizujące pracą dydaktyczną nauczycieli. Innowacje pedagogiczne. Łącznie w czasie obrad w sekcjach problemowych wygłoszonych zostało 46 referatów i komunikatów. W końcowej części obrad ich podsumowania dokonali przewodniczący sekcji. Słowo końcowe wygłosił natomiast prof. dr hab. Zdzisław Ratajek, podkreślając rolę i znaczenie konferencji w pogłębieniu wiedzy odnoszącej się do problemów kształcenia i doskonalenia studentów oraz nauczycieli. Uczestnicy konferencji otrzymali wydaną obszerną publikację: Współczesne problemy pedeutologii i edukacji pod red. Elżbiety Sałaty i Stanisława Ośko. Jest to praca zbiorowa 71 autorów, w większości uczestników konferencji. Stanisław Ośko XI Międzynarodowa Konferencja Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu TRANSCOMP 2007 Zakopane, 3 6 grudnia 2007r. XI konferencja TRANSCOMP zorganizowana została przez Instytut Automatyki i Telematyki Transportu z Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. Patronatem nad konferencją objął rektor Politechniki Radomskiej Mirosław Luft. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dziekan Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, prof. nadzw.,

8 Konferencje i seminaria Z Życia Politechniki Radomskiej Konferencję otworzył dziekan Wydziału Transportu Zbigniew Łukasik (w środku), z lewej prof. Janusz Dyduch, z prawej rektor Mirosław Luft funkcję sekretarza pełnił dr inż. Konrad Krzysztoszek. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz, zaś zastępcami przewodniczącego prof. dr hab. inż. Roman Bogacz oraz dr hab. inż. Zygmunt Strzyżakowski, prof. nadzw. Artykuły zgłoszone na tegoroczną konferencję wydano jako prace recenzowane w dwóch tomach pod redakcją naukową Mirosława Lufta, Zbigniewa Łukasika oraz Zygmunta Strzyżakowskiego (łącznie około 140 artykułów w językach angielskim i polskim). Wybrane artykuły będą opublikowane w monografii wydanej przez M. Lufta, Z. Łukasika i Z. Strzyżakowskiego, a także w Zeszytach Naukowych Politechniki Warszawskiej oraz w Archiwum Transportu. Uczestnicy konferencjim podkreślali, że zagadnienie wspomagania komputerowego stworzyło nowe kierunki prac teoretycznych w zakresie modelowania i symulacji procesów w wielu dziedzinach transportów: kolejowego, samochodowego, morskiego, lotniczego, w budownictwie transportowym, w mechanice oraz elektronicznych systemach zabezpieczeń technicznych. Ważnym celem konferencji było przedstawienie wyników najnowszych prac naukowych, dokonanie przeglądu trendów i kierunków we współczesnych komputerowych systemach wspomagania nauki, przemysłu i transportu. Była to okazja do zaprezentowania na szerokim forum międzynarodowym prac, których autorami są młodzi naukowcy. Najliczniejszą grupę stanowiły prace z zakresu elektrotechniki, elektroniki Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Regionalnej Wydziału Ekonomicznego. skład Komitetu Naukowego weszli: W prof. dr hab. Paweł Bożyk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc i automatyki (28), mechaniki (23), transportu kolejowego (19) oraz budownictwa transportowego (14). W poszczególnych grupach tematycznych zaprezentowano opracowania z wyższych uczelni krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Swoje prace zaprentowali także przedstawiciele przedsięboprstw kolejowych i innych gałęzi przemysłu. Większość prac koncentrowała się wokół kluczowych problemów związanych z rozwojem transportu, wykorzystując zaproponowane systemy i programy komputerowe. W pierwszym dniu obrad odbyła się sesja plenarna, na której zaproszeni goście wygłosili następujące wykłady: prof. Tadeusz Kaczorek LMI approach to stability of 2d positive systems with delays, prof. Roman Bogacz, prof. Kurt Frischmuth Stability analysis of columns under deformation-sensitive axial force, prof. Jacek Januszewski Compatibility and interoperability of satellite navigation systems. W konferencji uczestniczyło około 180 osób z zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych, w tym: m.in.:prof. K. Frischmuth (Niemcy), dr A. Kosakov (Rosja), prof. J. Novakowa (Słowacja), prof. L. Palicka (Słowacja), prof. J. Michalik (Słowacja Żylina), prof. A. Janota (Słowacja Żylina), prof. E. Smet (Belgia Antwerpia), prof. J. Adamczyk (AGH Kraków), prof. K.Chwesiuk (Akademia Morska w Szczecinie), prof. J. Dyduch (Politechnika Radomska), prof. J. Grochowski (Politechnika Warszawska), prof. S. Jackowski (Politechnika Radomska), dr hab. inż. A. Lewiński (Politechnika Radomska), prof. J. Mikulski (Politechnika Śląska), prof. W. Szcześniak (Politechnika Warszawska), prof. Z. Korczewski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), prof. A.Weintrit (Akademia Morska w Gdyni). Konrad Krzysztoszek IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Perspektywy rozwoju powiązań gospodarczych Polski ze wschodnimi krajami sąsiedzkimi oraz z Estonią, Łotwą i Mołdową Radom, 7-8 grudnia 2007 r. (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Lesław Koćwin (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), prof. dr hab. Józef Misala (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Radomska), prof. dr hab. Eufemia Teichmann (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchow-

9 Z Życia Politechniki Radomskiej Wykład inauguracyjny pt. Czynniki determinujące pozycję Rosji w Europie i na świecie w okresie długim wygłosił prof. Paweł Bożyk (SGH) ski (Politechnika Radomska) oraz dr hab. Marian Żukowski, prof. UMCS. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał rektor Politechniki Radomskiej Mirosław Luft. Obrady rozpoczęto dwo- ma wykładami inauguracyjnymi: prof. Pawła Bożyka, pt. Czynniki determinujące pozycję Rosji w Europie i na świecie w okresie długim oraz prof. Marzenny Weresy, pt. Pozycja innowacyjna Polski Konferencje i seminaria w Unii Europejskiej. Prof. Józef Misala przestawił syntezę raportu dotyczącego współpracy Polski z krajami grupy Wschód-7, który stanowił podsumowanie prac Katedry MSGiIR prowadzonych w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. W obradach, dotyczących głównie kształtowania się konkurencyjności i uwarunkowań rozwoju krajów bloku wschodniego, powiązań gospodarczych Polski z krajami Europy Wschodniej, współpracy inwestycyjnej Polski z krajami grupy Wschód-7, perspektyw rozwoju szeroko rozumianej współpracy Polski z powyższymi krajami, uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, radomskich mediów, studenci i pracownicy naszej uczelni. W konferencji liczny udział wzięli także przedstawiciele ośrodków akademickich m.in. z: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Zarządzania w Krośnie, Politechniki Białostockiej, Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Izabela Młynarzewska Personalia HABILITACJE Mirosława Kosmynina doktor habilitowany nauk technicznych Mirosława Kosmynina, z zamiłowania mechanik, ukończyła Technikum Mechaniczne w Skarżysku-Kamiennej o specjalności: obróbka skrawaniem. Studia wyższe rozpoczęła w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Metalurgii Metali Nieżelaznych. Kontynuowała je następnie w Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Sankt Petersburgu na Wydziale Fizyko-Metalurgicznym, który ukończyła w 1967 r., uzyskując tytuł mgr. inż. metalurga metali nieżelaznych. Pracę zawodową rozpoczęła w Zakładach Metalowych MESKO na stanowisku starszego technologa. Na zaproszenie kierownika Katedry Elektro-Pirometalurgii Metali Nieżelaznych prof. J. W. Bajmakowa i ze względów osobistych podjęła pracę naukową na Wydziale Fizyko-Metalurgicznym Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Sankt-Petersburgu. Pracę doktorską z zakresu badań procesów fizykochemicznych i zastosowaniem ich w urządzeniach mikroelektronicznych nt: Badania procesu obróbki aluminium w celu bezpośredniego osadzania powłok z zastosowaniem w kondensatorach obroniła w 1975 r. Od 1986 r. pracuje w Politechnice Radomskiej na Wydziale Mechanicznym. Doświadczenia pracy zawodowej i naukowej pozwoliły jej na podjęcie badań związanych z inżynierią materiałową i szeroko pojmowaną inżynierią powierzchni materiałów konstrukcyjnych. Pracę nt. Elektrochemiczne sterowanie stanem i właściwościami warstw powierzchniowych tworzyw metalowych przedstawiła Radzie Naukowej Państwowego Politechnicznego Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu. Na podstawie kolokwium habilitacyjnego odbytego w dn r. Najwyższa Komisja Kwalifikacyjna Federacji Rosyjskiej w Moskwie 14 października 2005 r. przyznała jej stopień naukowy doktora nauk technicznych Federacji Rosyjskiej. To, że praca jest nowatorska, wskazująca nowy kierunek w opracowaniach technologii umożliwiających zmniejszenie zużycia elementów maszyn w procesie ich eksploatacji, potwierdziła Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej i w dniu r. w wyniku nostryfikacji uznała za równoważny stopień naukowy doktora nauk technicznych Federacji Rosyjskiej z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk technicznych nadawanym w Rzeczpospolitej Polskiej. Grant badawczy, grant inwestycyjny, prace własne i statutowe pozwoliły uruchomić na Wydziale Mechanicznym Poli-

10 Personalia techniki Radomskiej nowoczesne dydaktyczno-naukowe Laboratorium Inżynierii Powierzchni. Umożliwiło to: wprowadzenie w uczelni sterowania procesami przemian materiałowych na poziomie atomowym, zmianę i unowocześnienie ćwiczeń laboratoryjnych z prowadzonych autorskich wykładów i zajęć laboratoryjnych, przekazanie studentom w postaci ćwiczeń laboratoryjnych zagadnień związanych z kinetyką przemian tworzyw metalicznych obserwowanych na poziomie budowy atomowej i molekularnej z dynamiką elementów stosowaną w urządzeniach mechanicznych. Są to podstawowe zagadnienia odnoszące się do nowego kierunku nanotechnologii. Nowością tematyczną jest wprowadzenie zagadnień związanych z kompensacją zużycia materiałów konstrukcyjnych w warunkach obciążeń tribologicznych. Dorobek naukowy M. Kosmyniny obejmuje 54 prace opublikowane, 8 patentów, 21 publikacji samodzielnych. Kierowała 26 pracami naukowo-badawczymi. Prace aprobowano na konferencjach, kongresach krajowych i zagranicznych: Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Bułgarii, Niemiec i Chin. Posiada nagrody przyznane przez dyrektora Instytutu Eksploatacji i Maszyn i rektora Politechniki Radomskiej. Obecnie kontynuuje prace naukowo dydaktyczne i badania naukowe w zakresie nanotechnologii i technologii kształtowania warstw wierzchnich i powłok w budowie i eksploatacji maszyn. (oprac. Wojciech Bielawski na podst. materiałów otrzymanych od Mirosławy Kosmyniny) Elżbieta Szychta doktor habilitowany nauk technicznych Elżbieta Szychta urodziła się w Radomiu. Jest absolwentką VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w zakresie automatyki i metrologii o specjalności energoelektronika ukończyła w 1981 r., uzyskując I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową zorganizowanym przez Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki uzyskała na tym samym wydziale w 1988 r. W grudniu 2007 roku na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu w Žilinie (Słowacja) uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektrotechniki. Rozprawa habilitacyjna pt. Control properties of multiresonant ZVS DC/DC converters dotyczyła właściwości regulacyjnych przekształtników napięcia stałego na napięcie stałe zapewniających energooszczędne przekształcanie energii elektrycznej. Dr hab. inż. Elżbieta Szychta związana jest z Wydziałem Transportu Politechniki Radomskiej od 1981 roku. Tu rozpoczęła po studiach pracę zawodową w Instytucie Systemów Transportowych w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Elektrycznych, gdzie pracuje do chwili obecnej. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady oraz zajęcia laboratoryjne i projektowe na kierunkach Transport i Elektrotechnika na Wydziale Transportu z zakresu przedmiotów: energoelektronika, aparaty i urządzenia elektryczne, techniczne środki transportu, maszyny i napęd elektryczny. Jest promotorem przeszło 70 prac dyplomowych. W ramach programu Socrates w 2003 roku odbyła cykl wykładów w języku angielskim w Karel de Grote Hogeschool w Antwerpii, a w 2006 cykl specjalistycznych wykładów dla studiów doktoranckich w Technicznym Uniwersytecie w Žilinie (Słowacja). Jest współautorką dwóch podręczników akademickich oraz autorką kilku nowych stanowisk laboratoryjnych w laboratoriach Zakładu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych. Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Elżbiety Szychty dotyczą energooszczędnych układów zasilania oraz automatyzacji procesów przemysłowych. Jest autorką około 60 publikacji, wydanych w językach polskim i ocych, obejmujących monografię, artykuły naukowe w periodykach naukowych, oraz materiałach konferencji, krajowych i zagranicznych. Jest właścicielem patentu i zgłoszenia patentowego. Jest współautorką kilkunastu prac naukowobadawczych o charakterze użytkowym, dotyczących automatyzacji procesów przemysłowych, których efektem są nowe projekty oraz ich wdrożenia zrealizowane w licznych zakładach przemysłowych. Wyniki prowadzonych prac wykorzystywane Z Życia Politechniki Radomskiej są w procesie dydaktycznym. Współpracuje ze studentami w projektach naukowych w ramach Koła Naukowego Instalator, działającego na Wydziale Transportu. Corocznie studenci z tego koła, pod opieką dr hab. inż. Elżbiety Szychty, wygłaszają referaty na Międzynarodowej Konferencji Trans- Mech-Art-Chem. Od 1982 należy do Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich - obecnie pełni funkcję prezesa Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Wydziale Transportu w kadencji Jest specjalistą z zakresu energoelektroniki w Izbie Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Radomiu od 1989 do chwili obecnej. Członek Sekcji Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN od 2005 roku, od 2007 roku pełni funkcję sekretarza sekcji. W ramach działalności organizacyjnej pełniła funkcje: sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w latach: , sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej, z-cy dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Systemów Transportowych w kadencji , prodziekana ds. studiów zaocznych w kadencji Uczestniczyła w tworzeniu nowych programów studiów oraz we wdrożeniu systemu punktów ECTS - oceny osiągnięć studentów. Od 1 września 2005 roku pełni funkcję prodziekana ds. studiów dziennych na Wydziale Transportu w kadencji W 2004 roku aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z uzyskaniem przez Wydział Transportu akredytacji FEANI na kierunku Transport. Od 2005 roku pełni funkcję wydziałowego koordynatora ds. Programu Erasmus na Wydziale Transportu PRad. Aktywnie uczestniczy w nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi uczelniami oraz organizacji wzajemnej wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów. W 2003 roku brała udział w pracach komitetu organizacyjnego I Studenckiej Międzynarodowej Konferencji Trans-Mech-Art-Chem, która odbyła się w maju 2003 roku w Politechnice Radomskiej. W maju 2005 r. była opiekunem polskiej grupy studenckiej podczas III Studenckiej Międzynarodowej Konferencji Trans-Mech-Art-Chem w Technicznym Uniwersytecie w Kownie na Litwie. Dr hab. inż. Elżbieta Szychta jest wyróżniającym się pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała m.in. Nagrodę im. Rózika dla Młodych Pracowników Nauki (1988), nagrody indywidualne II stopnia J.M. Rektora Politechniki Radomskiej (1990, 2007), nagrodę indywidualną I stopnia J.M. Rektora Politechniki Ra- 10

11 Z Życia Politechniki Radomskiej domskiej (2006). Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2000) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006). Hobby: literatura piękna oraz turystyka. (oprac. Wojciech Bielawski na podst. materiałów otrzymanych od Elżbiety Szychty) DOKTORATY Artur Bartoszewski doktor nauk humanistycznych 26 czerwca 2007 roku w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Artura Bartoszewskiego pt. Komputerowe wspomaganie procesu nauczania fizyki. Jej promotorem jest dr hab. Grzegorz Kiedrowicz, prof. PRad., recenzentami: prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski z IBE w Warszawie i prof. dr hab. Stanisław Juszczyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Artur Bartoszewski uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Artur Bartoszewski urodził się w 1973 r. w Lublinie. Następnie przeniósł się do Radomia gdzie, ukończył Technikum Elektroniczne. Studia podjął na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej. Po ich ukończeniu w 1998 r. rozpoczął pracę naukowo dydaktyczną na stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki Wydziału Nauczycielskiego. Równolegle, w latach doskonalił się zawodowo jako nauczyciel informatyki w VI LO im. J. Kochanowskiego i w V LO im. R. Traugutta w Radomiu. Od 2002 roku podjął ścisłą współpracę naukową z dr. hab. Grzegorzem Kiedrowi- czem, prof. PRad. Jej efektem był aktywny udział w trzech pracach badawczych oraz licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Zainteresowania naukowe dr. Artura Bartoszewskiego koncentrują się wokół multimediów i możliwości ich wykorzystania w sferze edukacji oraz w szeroko pojętym przekazie informacji i komunikacji interpersonalnej. Badania przez niego prowadzone zaowocowały jedenastoma artykułami opublikowanymi w periodykach naukowych i materiałach konferencyjnych. W swojej pracy dydaktycznej dr Artur Bartoszewski nie ogranicza się wyłącznie do zagadnień związanych z zastosowaniami multimediów w edukacji. Zajmuje się również informatyką techniczną. Prowadzi wykłady z przedmiotów związanych z multimediami i grafiką komputerową oraz architekturą komputerów i programowaniem. Od roku 1999 jest członkiem komisji konkursowej Regionalnego Konkursu Matematyczno Fizyczno Informatyczno Chemicznego z przedmiotu informatyka. W czasie wolnym Artur Bartoszewski interesuje się fotografią cyfrową, dobrym filmem i dobrą książką, a od ostatnich wakacji również turystyką rowerową. (oprac. Wojciech Bielawski na podst. materiałów otrzymanych od Artura Bartoszewskiego) Radosław Cioć doktor nauk technicznych Urodzony 9 maja 1973 r. w Radomiu. W 1993 r. ukończył Technikum Energetyczne, a w 1998 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera o specjalności automatyka na Personalia Wydziale Transportu Politechniki Radomskiej. Po ukończeniu studiów pracował jako informatyk i administrator sieci komputerowych w biurze konstrukcyjnym Daewoo Engineering & Construction Poland w Warszawie, redakcji Gazety Wyborczej w Radomiu oraz jako nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Energetycznych w Radomiu. Od 1999 r. jest pracownikiem Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej w Zakładzie Automatyki i Inżynierii Pomiarowej. Prowadzi tam laboratoria i zajęcia projektowe z metrologii i miernictwa przemysłowego. W 2005 r. otworzył przewód doktorski na Wydziale Transportu Politechniki Radomskiej pt. Korekcja charakterystyk dynamicznych przetworników pomiarowych w diagnostyce wibracyjnej wagonu kolejowego zakończony r. publiczną obroną i nadaniem przez Radę Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport. Promotorem dysertacji jest dr hab. inż. Mirosław Luft, prof. nadzw. PRad., a recenzentami: prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz - Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Waldemar Wójcik, prof. PL - Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej oraz dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, prof. PRad. - Wydział Transportu Politechniki Radomskiej. Zainteresowania naukowe dr. inż. Radosława Ciocia związane są z pomiarami wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, dokładnością pomiarów oraz komputerowymi systemami pomiarowymi. Jest autorem 3 i współautorem 15 artykułów z tej tematyki na międzynarodowych i krajowych konferencjach. W 2001 r. otrzymał Zespołową Nagrodę Rektorską II stopnia, a w 2004 r. nagrodę indywidualną III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Nieliczne wolne chwile spędza z żoną i dwójką dzieci, znajdując także miejsce na hobbistyczne pogłębianie zainteresowań związanych z kulturą Dalekiego Wschodu oraz nowościami literatury i filmu sciencefiction. (oprac. Wojciech Bielawski na podstawie materiałów otrzymanych od Radosława Ciocia) 11

12 Nauka - badania, eseje, rozprawy... Z Życia Politechniki Radomskiej Autor wprowadza czytelnika w zagadnienia związane z metodyką pisania pracy doktorskiej. To swoiste, acz skondensowane, vademecum jest interesującym traktatem nie tylko dla przyszłych doktorów. *J.J. Pawelec JAK DOBRZE WYKONAĆ I OBRONIĆ PRACĘ DOKTORSKĄ? Praca doktorska jest dla młodego człowieka pierwszą i podstawową formą działalności naukowej - przepustką na późniejsze salony nauki. Co to znaczy, że praca jest naukowa, lub nie jest. Uczeni w piśmie mówią, że praca jest naukowa, gdy stosuje metody naukowe. Z kolei metoda naukowa, to taka metoda, która została stworzona w toku wieloletnich badań zespołów uczonych lub przez wybitne jednostki i zyskała powszechne uznanie. Podstawową metodą naukową jest analiza matematyczna, w tym różne formy prognozowania, optymalizacji, ogólnie modelowania matematycznego. Za naukową jest także uznana symulacja, czyli modelowanie komputerowe. Do naukowych należą wreszcie niektóre rodzaje badań empirycznych, np. heurystyka. Każda dziedzina nauki ma swoje specyficzne metody i promotorzy je znają. Jak zacząć doktorat? Jeśli młodego człowieka interesują badania naukowe, powinien wejść w kontakt z bardziej doświadczonym pracownikiem nauki i mu o tym powiedzieć. Temat pracy powinien być wybrany - albo przynajmniej adaptowany do zainteresowań młodego adepta przez późniejszego kierownika pracy, czyli promotora. Co może być, a co nie - tematem doktoratu? To ważne pytanie. Niektórzy uważają, że może być niemal wszystko. Nic bardziej błędnego. Tematem doktoratu może być tylko to, co nie zostało dotąd rozwiązane przez nikogo w świecie, a jest z jakichś względów interesujące, np. ma znaczenie dla rozwoju nauki lub może przynieść określone korzyści poznawcze, ekonomiczne, społeczne itp. Jak się przekonać, że nasz pomysł spełnia powyższe warunki? Trzeba przez jakiś czas wertować różne źródła, w tym Internet, ale przede wszystkim naukowe periodyki o zbliżonej tematyce oraz opracowania tematyczne specjalistycznych ośrodków naukowych, np. Institut for Science Investigation (ISI, Filadelfia). Zazwyczaj ogromna większość pomysłów młodych ludzi z Polski już była podejmowana przez innych w przeszłości, przynajmniej w zbliżonym zakresie. Dotyczy to w szczególności nowoczesnych technologii elektronicznych, telekomunikacyjnych i w znacznym stopniu informatycznych. Co nam zatem pozostaje? Szukanie niszy, czyli takich wąskich obszarów tematycznych, które rokują ciekawe wyniki, a z jakichś względów nie zostały dotąd podjęte, np. ze względu na brak narzędzi badawczych, duże koszty itp. Jak prowadzić badania? Każda praca ma swoją specyfikę i trudno zaproponować ogólną metodę. Jedno można powiedzieć: dobrze jest mieć jakiś własny pomysł, ale trzeba go uzgodnić z promotorem i kiedy występują problemy, sięgać po jego radę i pomoc. Powiem ogólnie, jak prowadzić badania w obszarze symulacji komputerowej. Przypuśćmy, że pojawił się jakiś nowy pomysł, np. radar dla samochodów. Niemal wszystkie poruszające się obiekty, samoloty, statki na morzu, pojazdy wojskowe są wyposażone w radar. Nie mają go, przynajmniej w powszechnym użyciu, samochody. Dlaczego? Bo radar jest zbyt drogi i w swej klasycznej postaci - mało przydatny dla samochodów. Powiedzmy, że ktoś wymyślił inteligentny radar w postaci ruchomych sieci sensorowych IEEE 802.xx. Każdy samochód i infrastruktura drogowa zostają wtedy wyposażone w miniaturowe radiostacje, które emitują ostrzeżenia o zagrożeniach przed frontem drogi, np. gwałtownych hamowaniach, eksplozjach poduszek powietrznych itp. Te same radiostacje odbierają - w przerwach między emisjami sygnały ostrzeżeń i budują obraz otoczenia danego pojazdu. Przed przystąpieniem do fizycznej realizacji nowego pomysłu należy zbudować jego model w komputerze i przeprowadzić serię eksperymentów, które przynoszą odpowiedź na szereg pytań, na przykład: - jaka byłaby efektywność nowego środka radarowego, np. w jakim stopniu zmniejszałby on wypadkowość dla typowych warunków drogowych - jakie byłyby koszty jego wdrożenia w odniesieniu do radaru mikrofalowego - w serii próbnej lokalnej, przy seryjnej produkcji w skali kraju, kontynentu itp. - jakie byłyby skutki uboczne i/lub wartości dodane wprowadzenia pomysłu, np. dla ochrony środowiska, rynku pracy, standardów międzynarodowych itp. Aby stworzyć odpowiedni model, trzeba mądrze wybrać typowe scenariusze ruchu na drogach, rozkłady prędkości, klasy i parametry samochodów, rodzaje dróg, rozkłady czynników psychomotorycznych kierowców itp. Wszystko to wymaga sensownego powiązania wzajemnego, ustalenia relacji oraz przekucia w odpowiedni program dla komputera, najlepiej w standardowym wydaniu, np. Simulink, NS2/Linux, OPNET I inne. Pamiętajmy, podstawą symulacji są generatory losowe i funkcje zmiennych losowych. Przekładanie równań na pro- 12

13 Z Życia Politechniki Radomskiej Nauka - badania, eseje, rozprawy... gram komputerowy nie jest żadną symulacją, a jedynie numeryką. Jak opisać pracę? Przekucie wyników pracy w postać raportu, noszącego nazwę dysertacji jest często trudniejsze, niż same badania. Ten raport bowiem weryfikuje dopiero, czy rzeczywiście dokonaliśmy czegoś nowego i wartościowego, czy też nie. Jeśli nie, trzeba przerwać pisanie i wrócić do badań, ale jeśli tak i nie umiemy tego opisać, to źle dla doktoratu. Może to być i często bywa powodem odrzucenia pracy. Typowa dysertacja powinna zawierać kilka rozdziałów, 3-5. Bezwzględnie musi być poprzedzona tzw. state of the - art, czyli stanem wiedzy o przedmiocie: kto, gdzie, kiedy i co zrobił w obszarze najbliższym tematowi i jaki fragment (niszę) doktorat uznał za otwartą i wybrał do badań (teza). W każdym rozdziale należy zwięźle opisać, co zrobiono i po co. Wielki Goethe mawiał: poznać mistrza po zwięzłości. Trzeba starać się stosować najbardziej odpowiednie środki, np. tablice, zamiast rysunków i używać jak najmniej słów do opisu, ale nie mniej, niż trzeba (Einstein). W poszczególnych rozdziałach należy zamieszczać tylko swoje wyniki (twierdzenia, równania, tablice, rysunki). Nie wolno przepisywać cudzych rzeczy, chyba, że dla celów porównania lub jako fundamentalne wyjściowe równanie, ale wtedy trzeba to wyraźnie zaznaczyć. Całość należy opatrzyć literaturą (ok. 100 pozycji, w porządku alfabetycznym, artykuły tylko świeże, koniecznie własne). Dysertacja musi też mieć zakończenie, zwane często podsumowaniem, w którym doktorant wyłuszcza, co nowego udało mu się zrobić w stosunku do założonego celu i jakie znaczenie mają uzyskane wyniki. Dobra praca doktorska musi być w końcowej fazie kilka razy chowana do szuflady i poprawiana Recenzenci nie lubią grubych prac (50 do 100 stron góra). Należy pamiętać, że każdy recenzent ma swoje obszary zainteresowań i na ogół nie zna dobrze materii rozprawy. Dlatego trzeba go umiejętnie wprowadzać, co jest celem danego rozdziału (eksperymentu), jak zostanie on przeprowadzony, a przy prezentacji wyników nie zapominać, co jest na osiach wykresów i co oznaczają poszczególne symbole (najlepiej dać wykaz oznaczeń). Nie wolno dopuścić do błędów ortograficznych to kompromitacja, nawet potknięcia typograficzne są nie mile widziane. Obowiązkowe jest obszerne angielskie streszczenie. Jeszcze słowo o literaturze (bibliografii). Jest ważna, bo od niej na ogół recenzenci zaczynają czytać i oceniać pracę. Dlaczego? Bo sprawdzonym autorom wierzą, a doktorantowi jeszcze nie. Ponadto, bibliografia wskazuje, w jakim środowisku naukowym doktorant się obracał. Są źródła powszechnie uznane za wzorowe, np. rozprawy IEEE i są inne, np. prospekty reklamowe, instrukcje obsługi itp., których w rozprawie naukowej powinno nie być. Ważne jest, by w pracach z technologii sięgać po źródła z terenu USA i Europy Zachodniej, tudzież Japonii, gdyż tam się rodzi nowe. Pozycje internetowe są dopuszczalne, ale na zasadzie wyjątków, jako niesprawdzone. Sposób prezentacji literatury. Piszemy pierwszą literę imienia i nazwisko autora, potem kursywą tytuł dzieła (książki) i zwykłym tekstem wydawcę i rok (jeśli mało znane wydawnictwo, także miasto). W przypadku artykułów piszemy tytuł pracy w cudzysłowie, a kursywą nazwę czasopisma. Dodajemy miesiąc wydania (numer), rok (wskazane strony) i opatrujemy kolejnym numerem w nawiasie. Jeśli jest więcej, niż dwu autorów, wymieniamy tylko pierwszego i dodajemy et al. lub i inni. Wyjątek stanowią prace z udziałem doktoranta. Wtedy wymieniamy wszystkich autorów w kolejności, jak w druku, wytłuszczając własne nazwisko, np. [5] J. Pawelec, K. Kosmowski, Z. Krawczyk, ICT Radar for Road Traffic, 66 IEEE- VTC Fall, Baltimore MD (USA), October 1-3, Jak zaprezentować pracę na obronie? Należy się ładnie ubrać i zachowywać cały czas, jak na ważnym egzaminie skromnie, bardzo kulturalnie. Podstawą jest dobry Power Point: ładne, czytelne fotografie i rysunki, wskazane animacje. Mało słów, ale mocne i w dobrej polszczyźnie. Nie wolno zapomnieć o celu (celach, ew. tezach) pracy oraz w jaki sposób i z jakimi wynikami zostały one osiągnięte. Nie używać powitań wobec zebranych, lecz np. Szanowna Rado, Drodzy Państwo. Nie zapominać o podziękowaniach, gdyż to dobrze świadczy o doktorancie i może mieć wpływ na głosowanie. W żadnym razie nie należy podejmować polemiki z recenzentami, a niesprawiedliwe uwagi (nazwać je) tłumaczyć jako wynik nie dość jasnego przedstawienia danego zagadnienia przez samego siebie. Praca doktorska, to intelektualne i artystyczne dzieło naszego życia. Nie powinniśmy się go wstydzić przed recenzentami, także kolegami i bliskimi. Good luck. *prof. dr hab. inż. Józef Jacek Pawelec jest od kilkunastu lat wykładowcą na Wydziale Transportu Politechniki Radomskiej. Wykłada elektronikę, telekomunikację i teleinformatykę. Wypromował 8 doktorów, ostatniego z wyróżnieniem. Jest autorem ponad 150 prac naukowych, w tym 2 książek: Radiosterowanie i łączność kosmiczna, WKiŁ 1993 oraz Radiokomunikacja problemy kompatybilności, Wydawnictwo PRad Jest znany za granicą. Opublikował kilka prac w czasopismach z listy filadelfijskiej, jest notowany przez CiteSeer i Who swho (Science and Engineering oraz World). Prowadził sesje naukowe na konferencjach w Princeton, Orlando, Baltimore, uczestniczył w organizacji sympozjum naukowego IEEE w New Jersay. Jest członkiem Komisji URSI: Electromagnetic noise and interference. Tytuł profesorski uzyskał w roku 2004 (po 22 latach oczekiwania!). 13

14 GALERIA ROGATKA W listopadzie i w grudniu 2007 r. w uczelnianej Galerii Rogatka zorganizowane zostały dwie wystawy prac następujących twórców: Jerzego Nowakowskiego (rzeźba i medalierstwo) oraz Andrzeja Nawrota (grafika). Wystawa prac Jerzego Nowakowskiego zainaugurowana została 6 listopada, natomiast prace drugiego z wymienionych twórców udostępnione zostały zwiedzającym w grudniu 2007 r. Ze względu na fakt, że finisaż wystawy prac Andrzeja Nawrota odbył się już w styczniu 2008 r., informacje dotyczące twórcy oraz impresje z wystawy zamieszczone zostaną w następnym numerze czasopisma. Poniżej przedstawiamy sylwetkę artysty rzeźbiarza Jerzego Nowakowskiego oraz refleksje z wystawy jego prac. Jerzy Nowakowski urodził się w 1947 r. w Przemyślu. W 1965 r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W latach studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po uzyskaniu dyplomu w pracowni doc. Wandy Ślędzińskiej podjął pracę na macierzystej uczelni, z którą nadal jest związany. Rozwój artystyczny i naukowy Jerzego Nowakowskiego w dyscyplinach: rzeźba i medalierstwo uwieńczony został kolejnymi stopniami i tytułami naukowymi - w roku 1994 otrzymał tytuł naukowy profesora. W krakowskiej ASP Jerzy Nowakowski nie tylko prowadził zajęcia dydaktyczne z rzeźby i medalierstwa (obecnie pracownia rzeźby dyplomująca), ale także sprawował wiele funkcji administracyjnych. W latach i był prodziekanem Wydziału Rzeźby, a w latach dziekanem tego wydziału. Obecnie (kadencja ) pełni funkcję prorektora ds. studenckich. Od ukończenia studiów Jerzy Nowakowski nieprzerwanie zajmuje się rzeźbą i medalierstwem. Również maluje. Prace swe artysta prezentował na wielu wystawach w kraju i za granicą, indywidualnych i zbiorowych. Wielokrotnie były one nagradzane i wyróżniane. W Galerii Rogatka prezentacje rzeźbiarskie organizowane są niezbyt często ze względu na ograniczoność powierzchni wystawowej. Z tym większą radością można było obejrzeć zaaranżowaną przez artystę wystawę rzeźb i medali. Kilkanaście brązów osadzonych na nieregularnych, jakby celowo utrąconych kamiennych podstawach, zachwycało kompozycją i materiałem. W prezentowanych pracach dominującym materiałem był metal, ale twórca z równą swobodą posługuje się kamieniem, jak i drewnem. Abstrakcyjne, przestrzenne kompozycje spękanych, rozdartych wewnętrznym napięciem kul, przyciągały Z Życia Politechniki Radomskiej Abstrakcyjne, przestrzenne kompozycje spękanych, rozdartych wewnętrznym napięciem kul, przyciągały uwagę uwagę. Monumentalne, metaforyczne, torsy oraz płaskorzeźby z użyciem kamiennych płyt, desek, miedzianej blachy i wkomponowanych w nie fragmentów brązowych odlewów poruszały wyobraźnię. Prezentowany zestaw medali wywołał również duże zainteresowanie zwiedzających. Zarówno dzieła bite w mennicy, jak i te precyzyjnie odlane w brązie, zachwycały rzeźbiarskim kunsztem. Także za ten rodzaj działalności artystycznej prof. Jerzy Nowakowski otrzymywał liczne nagrody w konkursach medalierskich. Ze względu na niewielką przestrzeń galerii autor zaprezentował tylko fragment swego bogatego dorobku artystycznego. Jednak skomponował tę wystawę tak, aby odzwierciedlić skalę twórczych poszukiwań. Świadome zestawienie prac wykonanych w różnym okresie, ukazujących różne rodzaje twórczej aktywności, przybliżyły rodzaj zainteresowań Artysty. Marianna Kotowska-Jelonek, Wiesław Jelonek Dziekan Wydziału Sztuki Aleksander Olszewski dziękuje Jerzemu Nowakowskiemu za prezentację jego prac w Galerii Rogatka 14

15 Z Życia Politechniki Radomskiej Z witryny Wydawnictwa Międzynarodowa wystawa PUBLIKACJE WYDAWNICTWA W WATYKANIE W dniach listopada 2007 r. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej wzięło udział w Wystawie Polskiej Książki Naukowej, która odbyła się w Papieskim Uniwersytecie Urbaniana. Organizatorami prezentacji byli: Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych i Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego. Honorowy patronat nad wystawą objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka. Swoje publikacje wystawiało ponad 40 oficyn wydawniczych z polskich uczelni. Politechnikę Radomską reprezentowali prorektor ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą prof. Wojciech Blajer i naczelny redaktor Wydawnictwa Wojciech Bielawski. Od chwili powstania SWSW (1994 r.), którego Wydawnictwo Politechniki Radomskiej było współzałożycielem, jako jedno ze swoich zadań statutowych, postanowiło promować publikacje wydawców uczelnianych także za granicą. Wystawy Polskiej Książki Naukowej od- były się m.in. w: Sztokholmie, Rzymie, Pradze, Waszyngtonie, Moskwie, Sankt- Petersburgu, Wilnie. Takie prezentacje doskonale służą promocji nie tylko oficyn uczelnianych, ale także polskich uczelni. Wystawa w Watykanie odbyła się na terenie Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana. Uniwersytet jest instytucją należącą do Kościoła Katolickiego, która liczy już 373 lata. Choć tytuł uniwersytetu papieskiego został przyznany uczelni tuż przed rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II przez błogosławionego Jana XXIII, to Urbaniana swymi korzeniami sięga znacznie dalej w historię. Papież Urban VIII bullą Immortalis Dei Filius z 1 sierpnia 1627 r. założył Kolegium Urbanianum. W 1928 r. papież Pius XI, wielki orędownik misji, przeniósł uczelnię do nowego kompleksu budynków na szczycie rzymskiego wzgórza Gianicolo, tuż przy Watykanie. Od samego początku głównym zadaniem Kolegium Urbanianum, a potem Uniwersytetu, było kształcenie kapłanów dla terytoriów misyjnych. Obok wydziałów teologii i filozofii, istniejących od Spotkanie w ambasadzie przy Stolicy Apostolskiej. Polskich, uczelnianych wydawców gościła ambasador Hanna Suchocka. Z lewej Wojciech Bielawski naczelny redaktor Wydawnictwa, z prawej prorektor prof. Wojciech Blajer. Przy grobie Jana Pawła II wydawcy w zadumie modlili się o beatyfikację naszego papieża oraz w osobistych intencjach 1627 r. Uniwersytet ma obecnie wydziały prawa kanonicznego i misjologii. Wykłady na uniwersytecie prowadzi 60 profesorów pochodzących z 20 krajów świata. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali arcybiskup Zenon Grocholewski, ambasador przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka i rektor Uniwersytetu Urbaniana. Podziękowali oni wydawcom za udział w wystawie i tak bogatą i różnorodną prezentację publikacji. Polskie książki wzbudziły duże zainteresowanie wśród pracowników i studentów papieskiej uczelni. Po zakończeniu wystawy wszystkie publikacje zostaną przekazane w darze bibliotece Uniwersytetu Urbanianum. Wieczorem, na zaproszenie Hanny Suchockiej, w ambasadzie RP przy Watykanie odbyło się spotkanie wydawców. Ambasador H. Suchocka podjęła swoich gości, wśród których byłi także polscy kapłani pracujący w Watykanie, specjałami polskiej i włoskiej kuchni. Przedstawiciele polskich wydawnictw podziękowali za zaproszenie i patronat honorowy nad Wystawą Polskiej Książki Naukowej. W kolejnym dniu pobytu w Rzymie wydawcy wzięli udział w mszy świętej w podziemiach Bazyliki św. Piotra. Było 15

16 Z witryny Wydawnictwa to wyjątkowe wyróżnienie, gdyż msze św. odbywają się tam niezwykle rzadko i dla specjalnie wybranych gości. Przy grobie Jana Pawła II w zadumie modlili się o beatyfikację naszego papieża oraz w osobistych intencjach. W Auli Pawła VI spotkali się z papieżem Benedyktem XVI na audiencji generalnej. Organizatorzy pobytu zapewnili wydawcom także możliwość zwiedzania Rzymu. Monumentalne i piękne miasto, pełne wspaniałych zabytków, na pewno na długo pozostanie w pamięci tym bardziej, że piękna, niemal wiosenna pogoda, sprzyjała wędrówkom po urokliwych rzymskich uliczkach. Kolejna Wystawa Polskiej Książki Naukowej jest planowana w przyszłym roku w Lizbonie. Wojciech Bielawski NOWOŚCI WYDAWNICZE PODSTAWY GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI Andrzej Listwan, Ireneusz Baic, Adam Łuksa wyd. I, B-5, stron 332, (podręcznik) W książce zostały przedstawione wszystkie istotne problemy związane z szeroko rozumianą gospodarką odpadami niebezpiecznymi. Najważniejsza część publikacji została poświęcona gospodarce odpadami niebezpiecznymi, rozumianej jako spójny system tworzony w celu kontrolowania każdego odpadu niebezpiecznego od chwili jego powstania aż do momentu odzysku i unieszkodliwiania w sposób całkowicie bezpieczny dla ludzi i środowiska. Zostały również zaprezentowane zagadnienia dotyczące współdziałania z innymi systemami szeroko rozumianej gospodarki odpadami oraz tworzonymi podsystemami. TERAPIA PEDAGOGICZNA UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH W TEORII I PRAKTYCE Barbara Skałbania wyd. I, B-5, stron 212, (monografia) Książka składa się z sześciu rozdziałów, gdzie prezentowane są informacje naukowe, teoretyczne oraz spostrzeżenia i uwagi praktyczne będące wynikiem własnych doświadczeń. Poza rozważaniami teoretycznymi czytelnicy znajdą przykładowe zestawy ćwiczeń do usprawniania poszczególnych funkcji oraz scenariusze do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych na materiale literowym i nieliterowym. Dość szczegółowo zostały opisane metody i techniki pracy terapeutycznej uporządkowane w dwie grupy: metody służące do ogólnego usprawniania funkcji percepcyjno - motorycznych oraz metody usprawniające proces czytania i pisania z wykorzystaniem specjalistycznej literatury psychologiczno - pedagogicznej i wiedzy własnej zdobytej na kursach i szkoleniach z zakresu poruszanej problematyki. Wiele uwagi autorka poświęciła problemowi terapii pedagogicznej, dokonując prezentacji poglądów na temat zasad jej prowadzenia oraz metod stosowanych w terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się JĘZYK ANGIELSKI. MATERIAŁY DO NAUKI TERMINOLOGII PRAWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ Małgorzata Duda, Ewa Zarychta wyd.i, B-5, stron 65, (podręcznik) Książka przeznaczona jest do nauki fachowej terminologii angielskiej z zakresu administracji i prawa dla studentów na poziomie średniozaawansowanym. Stanowi ona wybór tych elementów poszczególnych tematów, które autorzy uznali za najistotniejsze, biorąc pod uwagę zakres przedmiotów, jakie studenci kierunku Administracja mają w programie studiów w języku polskim. Podręcznik zawiera teksty, tabele i różnorodne ćwiczenia mające na celu przyswojenie specjalistycznego słownictwa prawniczego i administracyjnego. PODATKI W UNII EUROPEJSKIEJ. HARMO- NIZACJA CZY KONKURENCJA PODATKO- WA? Praca zbiorowa pod redakcją Sławomira I. Bukowskiego i Marka K. Pypcia wyd.i, B-5, stron 412, (podręcznik) Z Życia Politechniki Radomskiej Część I książki została poświęcona głównie teoretycznym aspektom opodatkowania i jego wpływu na różne aspekty wzrostu i rozwoju gospodarczego. Autorzy koncentrują się na zagadnieniach teoretycznych, prezentując funkcje podatków we współczesnych nurtach makroekonomii, wpływ fiskalizmu na wzrost gospodarczy. W części II autorzy skoncentrowali się na analizie systemów podatkowych występujących w krajach członkowskich UE, oraz kierunków reform podatkowych. Ponadto podjęto istotny problem opodatkowania nieruchomości, gospodarstw domowych, przewoźników drogowych, przedsiębiorstw oraz wpływu zmian w przepisach podatkowych na rozwój leasingu w Polsce. THE OPPORTUNITIES AND DETERMINANTS OF ECONOMIC GRO- WTH IN THE EUROPEAN UNION. SELEC- TED ESSAYS. Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski wyd. I, B5, stron 302, (podręcznik) Książka, napisana w języku w języku angielskim, jest próbą przybliżenia polskiemu czytelnikowi problematyki kompleksu uwarunkowań rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej łącznie z listą różnych towarzyszących temu rozwojowi zagrożeń. Pierwsza część monografii obejmuje prace dotyczące wpływu rynku na przebieg rozwoju gospodarczego krajów Europy Centralno - Wschodniej. Druga cześć dotyczy zasad monetarnych i finansowych ich rozwoju. Trzecią część stanowi analiza stosunków między rozwojem gospodarczym i rynkiem pracy. Relacje między rozwojem firm, przedsiębiorczością i konkurencyjnością są tematem czwartej części książki. Analizowane są także zmiany skuteczności w polskim systemie małych i średnich przedsiębiorstw. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ POLSKI Z NOWYMI KRA- JAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z ROSJĄ, UKRAINĄ I BIAŁORUSIĄ Redakcja naukowa- Józef Misala wyd. I, B-5, stron 282, (podręcznik) Głównym celem książki jest prezentacja wielu różnorodnych problemów dotyczących rozwoju szeroko rozumianej współpracy gospodarczej Polski z nowymi krajami członkowskimi UE oraz z Rosją, Ukrainą i Białorusią w przeszłości i w przyszłości. Analiza tych problemów mieści się w ramach projektu badawczego realizowanego przez pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Regionalnej Politechniki Radomskiej pt. Strategia rozwoju powiązań gospodarczych Polski ze wschodnimi sąsiadami oraz Estonią, Łotwą i Mołdawią do 2020 roku z uwzględnieniem możliwości współpracy przygranicznej. W związku z tym w książce zamieszczono - obok prac przygotowanych dotychczas przez pracowników Katedry - treść kilku referatów przedstawionych w czasie konferencji zorganizowanej w związku z realizacją ww. tematu. Wojciech B ielawski 16

17 Z Życia Politechniki Radomskiej Wydawnictwo Politechniki Radomskiej Radom, ul. Malczewskiego 20A tel. (048) , fax (048) Ważniejsze punkty sprzedaży: Księgarnia EKONOMIK s.c. Radom, ul. Chrobrego 31 (budynek Wydziału Ekonomicznego) Księgarnia BIS Radom, ul. 25 Czerwca 25/35 Księgarnia Akademicka LAMBDA Gliwice, ul. Akademicka 2 KODEKS 2002 Sp z o.o. Bydgoszcz, Lipniki 97 BIBLIOFIL Łódź, ul. Jędrowizna 9A Księgarnia Bankowa Warszawa, Al. Solidarniości 83/89 Księgarnia Kazimierz Leki Warszawa, ul. Grójecka 67 B.K. Wydawnictwo i Księgarnia s.c. Wrocław, ul. Mikołowska 115 Księgarnia MdM Warszawa, ul. Piękna 20 Księgarnia Bolesław Prus Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 7 Księgarnia BINGO Szczecin, ul. Mickiewicza 81 Z witryny Wydawnictwa Księgarnia Suplement Opole, ul. Kośnego 18 Księgarnia Politechniki Poznańskiej Sp. z o.o. Poznań, ul. Piotrowo 3 Księgarnia Politechniki Warszawskiej Warszawa, Plac Politechniki 1 DiK s.c. Wola Komborska 52 Księgarnia AGH - B. Mąsior Kraków, Al. Mickiewicza 30 ERATO Biała Podlaska, ul. Reformacka 2 NUTKA Nisko, ul. Wolności 2 GRAFBIS Tomaszów Mazowiecki, ul. Mościcikiego 44 SPRAWY RÓŻNE Szansa dla najlepszych INFORMATYCY DLA MINISTERSTWA Ministerstwo Finansów podpisało deklarację współpracy z Politechniką Radomską. W Radomiu ma być uruchomione Centrum Przetwarzania Danych. Mają znaleźć w nim zatrudnienie najlepsi studenci naszej uczelni. Ministerstwo Finansów i jednostki mu podległe mają prowadzić dla najlepszych studentów kierunków informatycznych praktyki zawodowe. Politechnika Radomska, zgodnie z deklaracją, ma zapewnić studentom kształcenie w zakresie merytorycznym na wydziałach: Mechanicznym, Nauczycielskim i Transportu. W niedługim czasie ma być podpisana umowa przez obydwie strony. Tym samym kilkudziesięciu studentów naszej uczelni będzie mogło odbywać praktyki w siedzibie Ministerstwa Finansów, a także w izbach skarbowych i celnych. Najlepsi z nich, którzy wykażą się wysokim poziomem wiedzy, kreatywnością i zaangażowaniem, mogą liczyć na pracę w Centrum Przetwarzania Danych. Będą tam zajmować się administracją systemami operacyjnymi, bazami danych, sieciami lokalnymi. Uruchomienie CPD jest planowane na rok Jak podkreślił rektor M. Luft: Nasza uczelnia jest w pełni przygotowana pod względem oferty dydaktycznej, czyli kierunków, które kształcą wysokiej klasy specjalistów z zakresu informatyki. To jednocześnie powód do dumy, że ministerstwo chce korzystać z absolwentów politechniki - dodał na zakończenie. Wojciech Bielawski Najlepsi studenci-informatycy znajdą zatrudnienie w Centrum Przetwarzania Danych 17

18 SPRAWY RÓŻNE Z Życia Politechniki Radomskiej Wykład dla studentów BELGOWIE NA TRANSPORCIE zentowanego w języku angielskim. Procentują: międzynarodowe kontakty oraz coraz większa świadomość konieczności znajomości języka obcego. Wojciech Bielawski W dniu 29. listopada br. na Wydziale Transportu profesorowie z Belgii Erwin Smet i Emiel Billiet wygłosili wykład pt. Total quality management (Zarządzanie jakością) dla studentów IV roku. To już kolejna wizyta naukowców z Karel Grote Hogeschool z Antwerpii. Politechnika Radomska ma z tą uczelnią podpisaną umowę o wzajemnej wymianie wykładowców i studentów a ramach programu Erasmus. Wykład zgromadził wielu słuchaczy. Jego formuła była nieco odmienna niż normalnie. Pierwsza część to wystąpienia wykładowców z Belgii, natomiast druga to realizacja projektów przez studentów podzielonych na kilka grup. Po wykonaniu zadania przedstawili oni wyniki z wykonanego zadania. Wykład wzbudził duże zainteresowanie wśród studentów a także absolwentów Erasmusa z Wydziału Transportu i - co cieszy najbardziej nie mieli oni problemów z odbiorem wykładu pre- prof. Erwin Smet w trakcie wykładu dla studentów Wydziału Transportu Otwarte wykłady EKOLOGIA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Politechnika Radomska, Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu oraz gmina Radom byli organizatorami, w listopadzie i grudniu, otwartych wykładów popularno - naukowych z cyklu Ekologia a zrównoważony rozwój. Wykłady odbywały się na Wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia. Wygłosili je pracownicy naukowi Politechniki Radomskiej oraz specjaliści z innych ośrodków akademickich i instytucji państwowych. Tematyka wykładów była następująca: Postęp cywilizacyjny a zagrożenia środowiska - prof. dr hab. Paweł Gierycz, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Politechnika Radomska; Ekologiczne i ekonomiczne skutki rozwoju motoryzacji spalinowej - dr hab. inż. Adam Łuksa, prof. nadzw. Politechnika Radomska; Współczesne metody kształtowania postaw proekologicznych - dr Jadwiga Kida, Politechnika Radomska; Moda a jakość życia, - prof. dr hab. Małgorzata Garda, ASP w Łodzi, Politechnika Radomska; Człowiek konsumpcji czy konsumpcja człowieka - dr Piotr Mazur, UKSW; Jakim powietrzem oddychamy w Radomiu - dr Jerzy Borycki, Politechnika Radomska; Warunki klimatyczne w Radomiu - Marta Chałubińska, rzeczoznawca Ministerstwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wojciech Bielawski 18

19 Z Życia Politechniki Radomskiej Politechnika laureatem SPRAWY RÓŻNE LIDER REGIONU Politechnika Radomska została wybrana Liderem Regionu 2007 w kategorii Największa uczelnia publiczna w regionie. Organizatorem projektu była Redakcja Echa Dnia. Kapituła Redakcyjna konkursu postanowiła wyróżnić Politechnikę Radomską w dowód uznania za promowanie regionu radomskiego oraz istotny wkład w jego rozwój. Nagroda Lider Regionu 2007 jest wynikiem konsekwentnego realizowania strategii rozwoju uczelni. Statuetkę oraz specjalny dyplom wręczył na posiedzeniu Senatu Politechniki Radomskiej w dniu 29 listopada kierownik redakcji Radomskiego Echa Dnia Marcin Genca. Odbierając wyróżnienie, rektor Mirosław Luft podkreślił potencjały: edukacyjny, naukowy i badawczy Politechniki Radomskiej, które czynią nasza uczelnię ważnym ośrodkiem akademickim nie tylko w naszym regionie, ale również i w kraju. W kontekście przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej zwrócił także uwagę na dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej Politechniki Radomskiej z zagranicznymi uczelniami. Gerard Parzelski Rektor M. Luft prezentuje dyplom i statuetkę Lider Regionu przyznane Politechnice Radomskiej GDY MAMY AWARIĘ... Użytkownicy sieci i serwerów Politechniki Radomskiej mają teraz ułatwiony dostęp do zgłaszania awarii. Wszelkie niedociągnięcia, uwagi i błędy w pracy sieci i serwerów uczelnianych można zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej: Wypełniając formularz, należy przekazać podstawowe dane kontaktowe, określić kategorię awarii i jej priorytet. Następnie należy podać temat i krótki opis zgłoszenia. Prosimy pamiętać o wpisaniu swojego adresu , na który będą wysyłane informacje o statusie zgłoszonej sprawy. Dodatkowo status można także sprawdzić samemu na stronie formularza, klikając przycisk Pokaż Status. Za pomocą formularza można, poprosić również o założenie służbowego konta w W przypadkach, kiedy nie jest możliwe wyświetlenie formularza działa dotychczasowy adres Formularz zgłoszenia awarii i telefon: Wszelkie uwagi dotyczące poprawności działania i usprawnienia formularza należy zgłaszać na adres: Michał Czyżewicz 19

20 SPRAWY RÓŻNE Z Życia Politechniki Radomskiej POLITECHNIKA NOCĄ 2008 Dział Promocji przygotował dwa rodzaje kalendarzy pt. Politechnika nocą na rok Koncepcja edytorska polegała na przedstawieniu budynków uczelni nocą, w pełnym oświetleniu. Wykonane zdjęcia w artystyczny sposób ukazują uczelnię, prezentującą się niezwykle okazale podczas tej pory. Kalendarz, był dostępny w dwóch wersjach, dzięki czemu osoby zainteresowane miały możliwość wyboru tej stylistyki, która bliższa jest ich potrzebom i oczekiwaniom. Kalendarze otrzymali pracownicy Politechniki Radomskiej, a studenci i pozostałe osoby zainteresowane mogły go bezpłatnie zamawiać rejestrując się przez stronę internetową uczelni. Popyt okazał się tak duży, że podjęta została decyzja o dodruku kolejnej partii kalendarzy. Tak duże zainteresowanie promocyjnym wydawnictwem przez naszych pracowników i studentów, jak również osoby z zewnątrz jest najlepszym potwierdzeniem tego, jak wielu sympatyków ma nasza uczelnia, a organizowana akcja została przyjęta z dużą sympatią. W związku z tym, w przyszłym roku planujemy zwiększyć nakład kalendarzy. Jednocześ- nie liczymy na wszelkie sugestie i uwagi oraz pomysły co do strony edytorskiej kalendarzy na rok Zapraszamy do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej Kalendarz Politechniki Radomskiej na rok gdyż już niedługo planujemy kolejne niespodzianki dla wszystkich sympatyków naszej uczelni. Gerard Parzelski KONKURS Zapraszamy Czytelników do zabawy konkursowej. Jeśli rozpoznajecie Państwo obiekt po lewej stronie zdjęcia, proszę wysłać mail na adres (zdjęcie pochodzi ze zbiorów prywatnych Tadeusza Krzemińskiego) 20

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/2/2012 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/3/2006 senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia 23 lutego 2006 roku

Uchwała Nr 000-2/3/2006 senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia 23 lutego 2006 roku Uchwała Nr 000-2/3/2006 senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy pomiędzy Kijowskim Narodowym Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013 Warszawa, dn. 27 czerwca 2012 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013 W dniu 1 października 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zasad organizacji pracy przy aktualizacji bazy wiedzy na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-12 Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmiany Zarządzenia nr 22/2009

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: IM S 0 4-0_0 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW..

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. 1 1. Wydziały a).., b).., c).., zwane dalej Wydziałami prowadzącymi, prowadzą na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenie na międzywydziałowym

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA Ryszard Parkitny Podstawa oceny 1. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/9/2009 z dnia 28 maja 2009 r. określającej zasady

Bardziej szczegółowo

I. Informacje wstępne

I. Informacje wstępne Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za rok akademicki 2012/2013 Podstawą do sporządzenia niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego Przy otwarciu

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Seminarium doktoranckie Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Plan Wymagania ustawowe Wymagania zwyczajowe opinia promotora i recenzje Egzaminy doktorskie Metodyka pracy naukowej 2 USTAWA z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

RAPORT z realizacji działalności statutowej Katedry za rok... (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego)

RAPORT z realizacji działalności statutowej Katedry za rok... (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) RAPORT z realizacji działalności statutowej Katedry za rok... (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego). Nazwa Wydziału. Nazwa Katedry 3. Kierownik Katedry 4. Wykonawcy 5. Zadania badawcze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu PROGRAM KONFERENCJI Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu Brenna, 1-2 czerwca 2012 PROMOCJA 1. Umieszczenie informacji o konferencji w portalach

Bardziej szczegółowo

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1 Na podstawie art. 155 ust. 1, 4 i 6-8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego II Seminarium odbyło się w Instytucie Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu w dn. 09.10.2012r. RAPORT Program spotkania: Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( )

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( ) PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (2012-2013) Objęte programem studiów wykazane w Tabeli rodzaje zajęć doktoranci

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r.

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. I. Otwarcie posiedzenia Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady Głównej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO (stan na dzień 1.03.2007 r.) REKTOR PROREKTORZY:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r.

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. Uchwała nr 80/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Lp. Rodzaj działalności Termin składania do Biura ds. Nauki i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Kraków, 7 maja 2015 r. www.agh.edu.pl Trochę historii Studenckie

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR na lata 2013-2017 Rzeszów, maj 2013 Strategię Rozwoju Wydziału Sztuki na lata 2013-2017 pod kierunkiem Dziekana dr. hab. prof. UR J. J. Kierskiego przygotowała Komisja

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Część A Kryteria tworzenia listy rankingowej doktorantów I roku studiów,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo