Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom"

Transkrypt

1 Z Życia Politechniki Radomskiej numer 4(27) ISSN LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2007 Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom życzy Redakcja W numerze: * Wigilia na Politechnice Radomskiej * Lider regionu * Wydawnictwo w Watykanie * Informatycy dla ministerstwa * Najlepsi studenci

2 W numerze Od Redakcji Senat Organizacja Kronika rektorska Rektor nagrodzony Konferencje, seminaria Personalia Nauka badania, eseje, rozprawy J. Pawelec Jak dobrze wykonać i obronić pracę doktorską? Galeria Rogatka Z witryny - Wydawnictwo w Watykanie - Nowości wydawnicze Sprawy różne - Informatycy dla ministerstwa - Belgowie na Transporcie - Ekologia a zrównoważony rozwój - Lider regionu - Gdy mamy awarię... - Politechnika nocą Konkurs Studenci - Microsoft na politechnice - Będzie bezpieczniej - Sieć pod lupą - Duszpasterstwo akademickie A.D ZSP - organizacja nowoczesna - Najlepsi studenci - Akademiki zapraszają Post Mortem Nr 4(27) Zespół redakcyjny: Wojciech Bielawski - redaktor naczelny Lidia Przyborowska, Gerard Parzelski, Michał Cyżewicz Przy opracowaniu Nr 4(27) współpracowali: Marianna Kotowska-Jelonek, Andrzej Markiewicz Pod patronatem J.M. Rektora Politechniki Radomskiej dr. hab. inż. Mirosława Lufta, prof. nadzw. Opracowanie komputerowe i graficzne Cezary Majewski Projekt strony tytułowej Robert Bondarowicz Fotografie Krzysztof Berezowski i zbiory prywatne Adres redakcji: Politechnika Radomska, Wydawnictwo ul. Malczewskiego 20A, Radom tel , fax Druk: Oficyna Drukarska - Usługi Poligraficzne Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12A Warszawa ISSN listopad/grudzień 2007 OD REDAKCJI Z Życia Politechniki Radomskiej PŁACIĆ, NIE PŁACIĆ... Zawsze z ogromnymi nadziejami i oczekiwaniami wchodzimy w nadchodzący nowy rok. Podsumowujemy miniony, robimy bilans strat i zysków licząc na to, że dni, które przed nami pełne będą obfitości w szczęście, radość i pomyślność. Malkontenci powiedzą nie warto, przecież czekają nas, tak, jak zwykle, problemy, konflikty, czyli codzienne zmaganie się z życiem. Zapewne mają trochę racji, tym bardziej, że na ziemię sprowadzają nas, zapowiadane zwykle pod koniec roku podwyżki np. energii, żywności, które powodują, że nasze portfele robią się coraz cieńsze i cieńsze. W klimat ten wpisuje się, od czasu do czasu, regularnie poruszany przez polityków i media problem odpłatności za studia dzienne w uczelniach państwowych. News taki trwa dłużej lub krócej nie niosąc, na razie, rozwiązań legislacyjnych i ustawowych. Warto jednak przyjrzeć się, jakie to może nieść skutki dla kieszeni studenta i uczelni. W USA i niektórych krajach Europy Zachodniej system ten funkcjonuje od dawna. Czy zatem możemy go bezboleśnie przeszczepić na nasz grunt? Na pewno uczelniom przybędzie wtedy środków finansowych bez sięgania do budżetu. To niezwykle istotne, gdyż szkoły wyższe nie narzekają na dostatek pieniędzy, wprost przeciwnie-zawsze jest ich brak. Kuleją, trwające nieraz latami, remonty, stypendia są niskie, projekty badawcze niedofinansowane. Są tez opinie, że wprowadzenie odpłatności spowoduje, że wybór kierunku studiów będzie bardziej przemyślany. Zyskają te uczelnie, które po ich skończeniu zapewnią dobry, a więc i popłatny zawód. Trochę przeczy tej tezie duża popularność studiów niestacjonarnych, przecież odpłatnych, także na kierunkach humanistycznych, a więc takich, które nie gwarantują dużych pieniędzy po uzyskaniu dyplomu. Pasjonaci też maja prawo do realizowania swoich marzeń bez uporczywego myślenia o finansach. W warunkach polskich brak odpłatności za studia jest nieco umowny. Tak naprawdę nauka kosztuje i to niemało: opłata za akademik lub stancję, podręczniki itp. To poważny wydatek w budżecie studenta, a najczęściej jego rodziny. Dlatego wielu z nich podreperowuje swoją kieszeń pracując. Są zaradni i odpowiedzialni, z powodzeniem uczą się samodzielności. Istotną sprawą jest też rozbudowany system kredytów studenckich na warunkach o wiele lepszych niż te obecnie oferowane. Ważna jest także rola fundacji, które tak bardzo mocno wspierają uczelnie amerykańskie i europejskie. Polskie szkolnictwo, po zmianie ustrojowej, jest na etapie budowania takiego zaplecza i wprowadzenie odpłatności za studia stacjonarne nie będzie terapią szokową, ale naturalnym procesem. Wtedy bez obawy przyszli studenci spojrzą w nadchodzący nowy rok. Wojciech Bielawski Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku.

3 Z Życia Politechniki Radomskiej W IV kwartale 2007 r. odbyły się dwa posiedzenia senatu: 29 listopada i 14 grudnia. Obrady posiedzenia senatu w dniu 29 listopada dotyczyły następujących spraw: opinii senatu w sprawie regulaminu gospodarki finansowej uczelni, korekty planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2007, w tym planu inwestycyjnego, wyboru biegłego rewidenta do badania bilansu uczelni za rok 2007, zmiany uchwały Nr 000-2/4/2005 senatu z dnia r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję , zmiany uchwały Nr 000-8/2/2005 senatu z dnia r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję , wyboru przez senat przedstawiciela pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, spośród członków senatu reprezentujących tę grupę do składu Uczelnianej Komisji Wyborczej, zmiany uchwały Nr 000-7/10/2007 senatu z dnia r. w sprawie ustalenia harmonogramu obrad senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na rok akademicki 2007/2008, podsumowania akcji rekrutacyjnej na rok akademicki 2007/2008. Na początku posiedzenia odbyła się bardzo miła uroczystość wręczenia rektorowi Politechniki Radomskiej Mirosławowi Luftowi statuetki i dyplomu Lidera Regionu 2007 w dziedzinie edukacja. Wręczenia statuetki dokonał kierownik redakcji radomskiego Echa Dnia Marcin Genca. Politechnika statuetkę otrzymała po raz pierwszy w dowód uznania za promowanie regionu radomskiego oraz przyczyniania się do jego rozwoju. Oprócz statuetki J.M. Rektor otrzymał dyplom uznania oraz specjalny okolicznościowy katalog wydany z okazji Gali Liderów Regionu Drugą miłą uroczystością było podziękowanie Elżbiecie Kurkowskiej za długoletnią pracę jako członka Senatu. Z tej okazji J.M. Rektor wręczył jej w imieniu władz uczelni list gratulacyjny i upominek. Poinformował, że nowym członkiem senatu na kadencję uzupełniającą do r. został wybrany dr hab. inż. Grzegorz Kiedrowicz, prof. nadzw. z Wydziału Nauczycielskiego. Nowy regulamin gospodarki finansowej uczelni omówił J.M. Rektor, zaznaczając jak ważny jest to dokument do prawidłowego funkcjonowania Politechniki. Dodał, że powołana w czerwcu br. komisja ds. jego opracowania włożyła bardzo dużo pracy w jego powstanie, musiała przeanalizować kilka systemów finansowych obowiązujących w innych uczelniach i po wielu dyskusjach obszerny dokument został przedstawiony pod obrady senatu i przez niego pozytywnie zaopiniowany. Zarządzeniem nr 30 z 17 grudnia 2007r. regulamin został wprowadzony w życie. Kolejny punkt obrad senatu, dotyczący korekty planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2007 w tym planu inwestycyjnego, przedstawił kanclerz uczelni inż. Lechosław Wólczyński. Poinformował, że bezpośrednią przyczyną korekty planu były 3 decyzje ministerialne. Pierwsza, to dodatkowa dotacja na działalność dydaktyczną w wysokości 1 mln 582 tys. zł. Druga to zmiana, także po stronie przychodów, w pozycji pozostałe koszty amortyzacyjne skorygowana o kwotę 1 mln 854 tys. zł z a trzecia, największa zmiana, to pozycja dotycząca wynagrodzeń, gdzie w wyniku sporu zbiorowego pomiędzy Pracodawcą Rektorem a ZNP w Politechnice Radomskiej wynegocjowano wzrost wynagrodzeń osobowych, które zostały wprowadzone do budżetu uczelni. W skorygowanym planie inwestycyjnym wprowadzono rzeczywiste koszty realizacji adaptacji budynku stołówki akademickiej na potrzeby Biblioteki Głównej z podziałem na środki własne i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotacja celowa przeznaczona na to zadanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyniosła 4,5 mln zł. Po zaopiniowaniu przez senacką komisję ds. budżetu i finansów senat uchwalił korektę planu rzeczowo-finansowego uczelni na 2007r. Senat wybrał do przeprowadzenia Senat badania bilansu za 2007r. biegłego rewidenta mgr Aleksandrę Gawrońską wpisaną pod nr 46 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Ponadto Senat: uzupełnił skład stałych komisji senackich na kadencję o następujących przedstawicieli z Wydziałów: Sztuki, Nauczycielskiego i Transportu. Do Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania powołał: prof. dr. hab. Aleksandra Olszewskiego, prof. zw. z WSz. dr. Henryka Radosława Jedynaka z WN. Do Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych powołał: prof. dr. hab. Aleksandra Olszewskiego, prof. zw. z WSz. Do Komisji ds. Badań Naukowych powołał: dr. hab. Andrzeja Markiewicza, prof. nadzw. z WSz. dr. hab. inż. Grzegorza Kiedrowicza, prof. nadzw. z WN dr. hab. inż. Andrzeja Lewińskiego, prof. nadzw. z WT Do Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni powołał: dr. hab. Andrzeja Markiewicza, prof. nadzw. z WSz. Do Komisji ds. Budżetu i Finansów powołał: dr. hab. Janusza Walaska, prof. nadzw. z WN. wybrał inż. Waldemara Towarka, jako przedstawiciela pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję , wprowadził zmiany do harmonogra- Słowami z Pisma Św. rozpoczął uroczystą wigilię ks. biskup-senior Edward Materski. Obok rektor Mirosław Luft i ks. bp Zygmunt Zimowski

4 Senat Uczelniana wigilia zgromadziła wielu pracowników Politechniki Radomskiej mu obrad senatu na rok akademicki 2007/2008, przyjął do wiadomości informację, przekazaną przez dr. Adama Rutkowskiego, nt. podsumowania akcji rekrutacyjnej na rok akademicki 2007/2008. Z Życia Politechniki Radomskiej W dniu 14 grudnia odbyło się uroczyste, otwarte posiedzenie senatu związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Uroczystość rozpoczął Chór Akademicki kolędą Bóg się rodzi a zaproszonych gości powitał J.M. Rektor. M. Luft. przekazując zebranym serdeczne i ciepłe życzenia świąteczne i noworoczne. Następnie homilię wygłosił ks. bp Zygmunt Zimowski życząc wszystkim pracownikom uczelni spokojnych Świąt Bożonarodzeniowych oraz szczęśliwego Roku Opłatek wigilijny poświęcił biskup senior Edward Materski, który od lat uczestniczy w uczelnianej wigilii. W uroczystości dzielenia się opłatkiem wzięło udz iał wielu gości: posłowie z Radomskiego Okręgu Wyborczego: Marek Suski, Marek Wikiński, Czesław Czechyra. Obecny był prezydent m. Radomia Andrzej Kosztowniak, Piotr Szprendałowicz z Prezydium Zarządu Sejmiku Województwa Mazowieckiego a także Ryszard Pisarek z Biura Logistyki Ministerstwa Finansów. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Patronackiej, członkowie senatu, pracownicy i studenci Politechniki Radomskiej. Lidia Przyborowska Organizacja W okresie od listopada 2007 r. do grudnia 2007 r. ukazały się następujące akty normatywne J.M. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego: Zarządzenia Rektora Nr 25 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nr 26 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia załącznika nr 1 na rok akademicki 2007/2008 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczenia pomocy materialnej dla studentów Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nr 27 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-8/5/2007 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczącej uzupełnienia składu stałych komisji senackich na kadencję organów Uczelni i ogłoszenia aktualnego składu tych komisji. Nr 28 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-8/4/2007 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczącej uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej do czasu powołania nowej Uczelnianej Komisji Wyborczej i ogłoszenia aktualnego składu tej Komisji. Nr 29 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie struktury organizacyjnej oraz obsady stanowisk kierowniczych jednostek działalności podstawowej i administracyjnej Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nr 30 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Radomskiej regulaminu gospodarki finansowej. Nr 31 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad delegowania oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi Politechniki Radomskiej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Aneksy do zarządzeń Rektora Nr 1 z dnia 8 listopada 2007 r. do zarządzenia R-3/2007 w sprawie powołania Komisji ds. Likwidacji Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej. Nr 1 z dnia 8 listopada 2007 r. do zarządzenia R-20a/2007 w sprawie przeniesienia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z Wydziału Nauczycielskiego na Wydział Sztuki. Nr 5 z dnia 28 listopada 2007 r. do zarządzenia R-17a/2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Polecenia służbowe Rektora Nr 8 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie szkolenia pracowników uczelni w zakresie legalności oprogramowania komputerowego. Nr 9 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w jednostkach organizacyjnych uczelni. Pisma okólne Rektora Nr 8 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie ponoszenia kosztów zakwaterowania w Hotelu Asystenckim pracowników Politechniki i zapraszanych gości. Nr 9 z dnia 8 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia dni 27 i 28 grudnia 2007 r. (czwartek i piątek) dniami wolnymi od pracy. Lidia Przyborowska

5 Z Życia Politechniki Radomskiej listopad-grudzień listopada w Auli Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej J.M. Rektor Mirosław Luft wręczył nagrody dla najlepszych studentów nagrodzonych w konkursie Primus Inter Pares Student Ziemi Radomskiej Zwyciężczynią została Patrycja Bartula z Wyższej Szkoły Handlowej a studenci Politechniki Radomskiej zajęli 5 i 6 miejsca wśród 9-osobowego grona laureatów z uczelni naszego regionu listopada J.M. Rektor wziął udział, jako członek Komitetu Naukowego, w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Inżynieria ruchu morskiego. Konferencja odbyła się w Szczecinie. 28 listopada J.M. Rektor podpisał deklarację współpracy pomiędzy Politechniką Radomską a Ministerstwem Finansów, reprezentowanym przez dyrektora generalnego Tadeusza Wydrę. Porozumienie dotyczy prowadzenia przez ministerstwo praktyk zawodowych dla najlepszych studentów Politechniki Radomskiej kierunków informatycznych Wydziałów: Mechanicznego, Nauczycielskiego i Transportu, dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych, które powstanie w Radomiu. Celem wspólnej inicjatywy jest zapewnienie w przyszłości wyspecjalizowanej kadry do obsługi centrum. 7 grudnia J.M. Rektor otworzył w Auli Głównej Politechniki Radomskiej cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych p.n. Znam zasady bezpieczeństwa, dla uczniów z radomskich szkół podstawowych, organizowanych w naszej uczelni przez Kronika rektorska Komendę Miejską Policji w Radomiu. 7 grudnia J.M. Rektor otworzył na Wydziale Ekonomicznym IV Międzynarodową Konferencję Naukową p.n. Perspektywy rozwoju powiązań gospodarczych Polski ze wschodnimi krajami sąsiedzkimi oraz Estonią, Łotwą i Mołdową. 7 grudnia J.M. Rektor wziął udział w uroczystościach 15-lecia istnienia w Radomiu firmy Toyota Romanowski, na której wręczył kierownictwu firmy list gratulacyjny w związku z jej jubileuszem. 19 grudnia J.M. Rektor wziął udział w uroczystym opłatku wigilijnym organizowanym przez studentów z Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Lidia Przyborowska REKTOR NAGRODZONY Decyzją z dnia 5 listopada 2007 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Michał Seweryński przyznał rektorowi Politechniki Radomskiej Mirosławowi Luftowi nagrodę I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2006/2007 Redakcja czasopisma składa serdeczne gratulacje J.M. Rektorowi z okazji tak zaszczytnego wyróżnienia będącego wyrazem uznania dla efektywnych działań podejmowanych przez niego dla rozwoju naszej uczelni. Lidia Przyborowska Konferencje i seminaria Międzynarodowa Konferencja naukowa Light industry - management and organization of production, materials science, technology and designing Rudki k. Janowca, listopada 2007 r. Była to czwarta konferencja z cyklu tematycznego Przemysł lekki.... Idea konferencji zrodziła się w 2000 r, kilkanaście miesięcy przed obchodami 50-lecia Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia. Przygotowaniem i organizacją, podobnie, jak poprzednich konferencji, zajęła się Katedra Technologii Obuwia i Garbarstwa. Stało się tak nieprzypadkowo. Swoje istnienie wydział rozpoczął od tworzenia możliwości dydaktycznych dokształcenia technologów garbarzy, później technologów obuwia, a obecnie prowadzone są także badania i dydaktyka w zakresie technologii odzieży. Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia jest tym, który najbardziej odpowiadał gospodarczemu charak- 5

6 Konferencje i seminaria Konferencja Light industry odbywała się w Rudkach k. Janowca. Na zdjęciu jej uczestnicy terowi regionu, słynącemu od wieków z przemysłu skórzanego. Radom do tej pory uważany jest za stolicę polskiego garbarstwa. To właśnie w naszym mieście, już przed drugą wojną światową, utworzono Państwową Szkołę Chemiczno-Garbarską. Powstanie Wydziału Chemiczno-Garbarskiego przy Wieczorowej Szkole Wyższej w Radomiu w 1952 roku, który później w latach sześćdziesiątych nazwano Wydziałem Technologii Obuwia i Garbarstwa, a następnie Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, było odzwierciedleniem potrzeb regionu w zakresie kształcenia kadr dla przemysłu skórzanego. Celem konferencji była prezentacja wyników badań w zakresie: zarządzania i organizacji produkcji, technologii i wzornictwa oraz materiałoznawstwa, w tym skóry, tkanin i dzianin zarówno syntetycznych, jak i naturalnych. Zaproponowana tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z: materiałami i połączeniami stosowanymi w produkcji obuwia oraz komfortem użytkowania obuwia, ściekami powstającymi w produkcji skór i ich oczyszczaniem, w tym z wykorzystaniem mikroorganizmów i technik membranowych, technologią wyprawy skór i utylizacją odpadów kolagenowych, metodami badań i oceny tkanin stosowanych do produkcji odzieży, zarządzaniem w przemyśle odzieżowym i ochronie środowiska. Konferencję otworzył dziekan Wydziału MiTO dr hab. inż. K. Śmiechowski, prof. PRad. w obecności prorektora ds. badań naukowych dr. hab. W. M. Sułka prof. PRad. Obradom konferencji przewodniczyli dr hab. P. Gierycz, prof. PR i dr hab. R Świetlik prof. PRad. Sekretarzem konferencji był dr inż. J. Żarłok. Materiały konferencyjne zostały opublikowane w postaci zwartej pozycji książkowej w języku angielskim. Ponadto wydano także streszczenia referatów w polskiej wersji językowej. W obradach brali udział także przedstawiciele zagranicznych szkół wyższych współpracujących z Wydziałem MiTO, m.in.: Kaunas University of Technology (Litwa), Siauliai University w Wilnie (Litwa) Moscow State University of Design and Technology (Rosja), Kiev National University of Technologies & Design (Ukraina), Tomas Bata University in Zlín (Czechy), Russian Economic Academy of G.V.Plehanova (Rosja), Kazan State Technological University (Rosja), pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie, pracownicy Wydziału Materiałoznaw- Konferencja odbyła się Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko. Temat konferencji, wokół którego koncentrowały się wygłoszone w toku dwudniowych obrad referaty i komunikaty, został ujęty w następującym sformułowaniu: Współczesne problemy pedeutologii i edukacji nauczycieli. Współorganizatorami obecnej konferencji, podobnie jak poprzedniej były: Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz, po raz pierwszy, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, z którym nasza uczelnia od kilku lat kontynuuje współpracę nauko- Z Życia Politechniki Radomskiej stwa i Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej. Uczestnikami konferencji byli również: pracownicy naukowi Instytutu Technologii Bezpieczeństwa Moratex w Łodzi, kierownictwo NOT w Radomiu, przedstawiciele firmy RADWAG z Radomia oraz przedstawiciele przemysłów garbarskiego, futrzarskiego i obuwniczego w Polsce. Obrady konferencji odbyły się w sali konferencyjnej, uroczego z uwagi na bajkowe otoczenie, Zajazdu pod Sosnami w miejscowości Rudki k. Janowca. W drugim dniu obrad uczestnicy konferencji zwiedzili zakład obuwniczy Anabelle w Parchatce k. Kazimierza Dolnego, gdzie odbyło się mikrosympozjum na temat zarządzania i wzornictwa w zakładzie obuwniczym. Jan Żarłok IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu Kompetencje zawodowe nauczycieli Radom, listopada 2007 r. wą. Przygotowaniami do konferencji, jak również jej przebiegiem, kierowała dr inż. Elżbieta Sałata we współpracy z koleżankami i kolegami z Katedry Edukacji Technicznej Politechniki Radomskiej. Tematyka konferencji cieszy się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród pracowników szkół wyższych kształcących przyszłych nauczycieli. Tegoroczny temat dotyczył współczesnych problemów pedeutologii i edukacji nauczycielskiej, a w tym m.in.: problemów osobowości współczesnego nauczyciela z uwzględnieniem jego postaw moralnej i etycznej. Omawiano także problemy podniesienia jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej w zreformowanej szkole. Ogółem w konferencji uczestniczyły 84 osoby - 54 osoby z 16 szkół wyższych kształcących nauczycieli (uniwersytety, akademie i wyższe szkoły pedagogiczne oraz kolegium nauczycielskie), 12 na-

7 Z Życia Politechniki Radomskiej Tematyka konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród pracowników szkół wyższych kształcących przyszłych nauczycieli. Pierwsza z lewej dr inż. Elżbieta Sałata-sekretarz naukowy konferencji. uczycieli akademickich z 12 szkół wyższych o profilu niepedagogicznym, 5 osób z 2 instytutów naukowo-badawczych, 3 uczestników z ośrodków dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz goście reprezentujący władze oświatowe (Delegaturę Radomską Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Wydział Edukacji Zarządu Miasta w Radomiu). W obradach udział wzięła również 7-osobowa grupa nauczycieli ze Słowacji oraz Czech. Konferencję otworzył prorektor Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer. W krótkiej wypowiedzi powitał przybyłych uczestników obrad dziekan Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej dr hab. Janusz Walasek, prof. nadzw. Słowa powitania wygłosili też przedstawiciele współorganizatorów konferencji: prof. dr. hab. Mirosław Szymański - dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Ladislav Varkoly reprezentujący Uniwersytet M. Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz dr Dorota Koprowska z Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu. Konferencje i seminaria Obradom plenarnym w części przedpołudniowej w dniu 22 listopada przewodniczył prof. dr hab. M. Szymański. Wyprowadzeniem w obrady w sekcjach problemowych były następujące referaty: 1) prof. dr hab. Zdzisława Ratajka: Nauczyciel akademicki - poszukiwanie nowych perspektyw profesjonalizmu; 2) dr Katarzyny Nowak: BYĆ czy MIEĆ - rozważania a natura poznania przedmiotowości i jakości życia nauczycieli; 3) prof. dr hab. Kazimierza M. Czarneckiego: Zadaniowe kształcenie nauczycieli i uczniów. Zarys problemu. Obrady popołudniowe a także obrady w następnym dniu odbywały się w 3 sekcjach problemowych, a mianowicie: sekcja 1 - Problemy osobowości i etyki nauczycielskiej, sekcja 2 - Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli i sekcja 3 - Metody aktywizujące pracą dydaktyczną nauczycieli. Innowacje pedagogiczne. Łącznie w czasie obrad w sekcjach problemowych wygłoszonych zostało 46 referatów i komunikatów. W końcowej części obrad ich podsumowania dokonali przewodniczący sekcji. Słowo końcowe wygłosił natomiast prof. dr hab. Zdzisław Ratajek, podkreślając rolę i znaczenie konferencji w pogłębieniu wiedzy odnoszącej się do problemów kształcenia i doskonalenia studentów oraz nauczycieli. Uczestnicy konferencji otrzymali wydaną obszerną publikację: Współczesne problemy pedeutologii i edukacji pod red. Elżbiety Sałaty i Stanisława Ośko. Jest to praca zbiorowa 71 autorów, w większości uczestników konferencji. Stanisław Ośko XI Międzynarodowa Konferencja Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu TRANSCOMP 2007 Zakopane, 3 6 grudnia 2007r. XI konferencja TRANSCOMP zorganizowana została przez Instytut Automatyki i Telematyki Transportu z Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. Patronatem nad konferencją objął rektor Politechniki Radomskiej Mirosław Luft. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dziekan Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, prof. nadzw.,

8 Konferencje i seminaria Z Życia Politechniki Radomskiej Konferencję otworzył dziekan Wydziału Transportu Zbigniew Łukasik (w środku), z lewej prof. Janusz Dyduch, z prawej rektor Mirosław Luft funkcję sekretarza pełnił dr inż. Konrad Krzysztoszek. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz, zaś zastępcami przewodniczącego prof. dr hab. inż. Roman Bogacz oraz dr hab. inż. Zygmunt Strzyżakowski, prof. nadzw. Artykuły zgłoszone na tegoroczną konferencję wydano jako prace recenzowane w dwóch tomach pod redakcją naukową Mirosława Lufta, Zbigniewa Łukasika oraz Zygmunta Strzyżakowskiego (łącznie około 140 artykułów w językach angielskim i polskim). Wybrane artykuły będą opublikowane w monografii wydanej przez M. Lufta, Z. Łukasika i Z. Strzyżakowskiego, a także w Zeszytach Naukowych Politechniki Warszawskiej oraz w Archiwum Transportu. Uczestnicy konferencjim podkreślali, że zagadnienie wspomagania komputerowego stworzyło nowe kierunki prac teoretycznych w zakresie modelowania i symulacji procesów w wielu dziedzinach transportów: kolejowego, samochodowego, morskiego, lotniczego, w budownictwie transportowym, w mechanice oraz elektronicznych systemach zabezpieczeń technicznych. Ważnym celem konferencji było przedstawienie wyników najnowszych prac naukowych, dokonanie przeglądu trendów i kierunków we współczesnych komputerowych systemach wspomagania nauki, przemysłu i transportu. Była to okazja do zaprezentowania na szerokim forum międzynarodowym prac, których autorami są młodzi naukowcy. Najliczniejszą grupę stanowiły prace z zakresu elektrotechniki, elektroniki Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Regionalnej Wydziału Ekonomicznego. skład Komitetu Naukowego weszli: W prof. dr hab. Paweł Bożyk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc i automatyki (28), mechaniki (23), transportu kolejowego (19) oraz budownictwa transportowego (14). W poszczególnych grupach tematycznych zaprezentowano opracowania z wyższych uczelni krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Swoje prace zaprentowali także przedstawiciele przedsięboprstw kolejowych i innych gałęzi przemysłu. Większość prac koncentrowała się wokół kluczowych problemów związanych z rozwojem transportu, wykorzystując zaproponowane systemy i programy komputerowe. W pierwszym dniu obrad odbyła się sesja plenarna, na której zaproszeni goście wygłosili następujące wykłady: prof. Tadeusz Kaczorek LMI approach to stability of 2d positive systems with delays, prof. Roman Bogacz, prof. Kurt Frischmuth Stability analysis of columns under deformation-sensitive axial force, prof. Jacek Januszewski Compatibility and interoperability of satellite navigation systems. W konferencji uczestniczyło około 180 osób z zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych, w tym: m.in.:prof. K. Frischmuth (Niemcy), dr A. Kosakov (Rosja), prof. J. Novakowa (Słowacja), prof. L. Palicka (Słowacja), prof. J. Michalik (Słowacja Żylina), prof. A. Janota (Słowacja Żylina), prof. E. Smet (Belgia Antwerpia), prof. J. Adamczyk (AGH Kraków), prof. K.Chwesiuk (Akademia Morska w Szczecinie), prof. J. Dyduch (Politechnika Radomska), prof. J. Grochowski (Politechnika Warszawska), prof. S. Jackowski (Politechnika Radomska), dr hab. inż. A. Lewiński (Politechnika Radomska), prof. J. Mikulski (Politechnika Śląska), prof. W. Szcześniak (Politechnika Warszawska), prof. Z. Korczewski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), prof. A.Weintrit (Akademia Morska w Gdyni). Konrad Krzysztoszek IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Perspektywy rozwoju powiązań gospodarczych Polski ze wschodnimi krajami sąsiedzkimi oraz z Estonią, Łotwą i Mołdową Radom, 7-8 grudnia 2007 r. (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Lesław Koćwin (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), prof. dr hab. Józef Misala (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Radomska), prof. dr hab. Eufemia Teichmann (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchow-

9 Z Życia Politechniki Radomskiej Wykład inauguracyjny pt. Czynniki determinujące pozycję Rosji w Europie i na świecie w okresie długim wygłosił prof. Paweł Bożyk (SGH) ski (Politechnika Radomska) oraz dr hab. Marian Żukowski, prof. UMCS. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał rektor Politechniki Radomskiej Mirosław Luft. Obrady rozpoczęto dwo- ma wykładami inauguracyjnymi: prof. Pawła Bożyka, pt. Czynniki determinujące pozycję Rosji w Europie i na świecie w okresie długim oraz prof. Marzenny Weresy, pt. Pozycja innowacyjna Polski Konferencje i seminaria w Unii Europejskiej. Prof. Józef Misala przestawił syntezę raportu dotyczącego współpracy Polski z krajami grupy Wschód-7, który stanowił podsumowanie prac Katedry MSGiIR prowadzonych w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. W obradach, dotyczących głównie kształtowania się konkurencyjności i uwarunkowań rozwoju krajów bloku wschodniego, powiązań gospodarczych Polski z krajami Europy Wschodniej, współpracy inwestycyjnej Polski z krajami grupy Wschód-7, perspektyw rozwoju szeroko rozumianej współpracy Polski z powyższymi krajami, uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, radomskich mediów, studenci i pracownicy naszej uczelni. W konferencji liczny udział wzięli także przedstawiciele ośrodków akademickich m.in. z: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Zarządzania w Krośnie, Politechniki Białostockiej, Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Izabela Młynarzewska Personalia HABILITACJE Mirosława Kosmynina doktor habilitowany nauk technicznych Mirosława Kosmynina, z zamiłowania mechanik, ukończyła Technikum Mechaniczne w Skarżysku-Kamiennej o specjalności: obróbka skrawaniem. Studia wyższe rozpoczęła w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Metalurgii Metali Nieżelaznych. Kontynuowała je następnie w Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Sankt Petersburgu na Wydziale Fizyko-Metalurgicznym, który ukończyła w 1967 r., uzyskując tytuł mgr. inż. metalurga metali nieżelaznych. Pracę zawodową rozpoczęła w Zakładach Metalowych MESKO na stanowisku starszego technologa. Na zaproszenie kierownika Katedry Elektro-Pirometalurgii Metali Nieżelaznych prof. J. W. Bajmakowa i ze względów osobistych podjęła pracę naukową na Wydziale Fizyko-Metalurgicznym Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Sankt-Petersburgu. Pracę doktorską z zakresu badań procesów fizykochemicznych i zastosowaniem ich w urządzeniach mikroelektronicznych nt: Badania procesu obróbki aluminium w celu bezpośredniego osadzania powłok z zastosowaniem w kondensatorach obroniła w 1975 r. Od 1986 r. pracuje w Politechnice Radomskiej na Wydziale Mechanicznym. Doświadczenia pracy zawodowej i naukowej pozwoliły jej na podjęcie badań związanych z inżynierią materiałową i szeroko pojmowaną inżynierią powierzchni materiałów konstrukcyjnych. Pracę nt. Elektrochemiczne sterowanie stanem i właściwościami warstw powierzchniowych tworzyw metalowych przedstawiła Radzie Naukowej Państwowego Politechnicznego Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu. Na podstawie kolokwium habilitacyjnego odbytego w dn r. Najwyższa Komisja Kwalifikacyjna Federacji Rosyjskiej w Moskwie 14 października 2005 r. przyznała jej stopień naukowy doktora nauk technicznych Federacji Rosyjskiej. To, że praca jest nowatorska, wskazująca nowy kierunek w opracowaniach technologii umożliwiających zmniejszenie zużycia elementów maszyn w procesie ich eksploatacji, potwierdziła Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej i w dniu r. w wyniku nostryfikacji uznała za równoważny stopień naukowy doktora nauk technicznych Federacji Rosyjskiej z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk technicznych nadawanym w Rzeczpospolitej Polskiej. Grant badawczy, grant inwestycyjny, prace własne i statutowe pozwoliły uruchomić na Wydziale Mechanicznym Poli-

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze:

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze: numer 4(31) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 W numerze: * Drugie prawo doktoryzowania na Mechanicznym * Wydział Transportu i Elektrotechniki * Biblioteka Liderem Regionu * Postacie plagatiu * Będzie

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu

listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu numer 4(52) ISSN 1642-1256 listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu 1 OD REDAKCJI s. 3 AKTUALNOŚCI s. 4 SENAT s. 4 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

listopad-grudzień 2013

listopad-grudzień 2013 numer 4(48) ISSN 1642-1256 listopad-grudzień 2013 Z Życia Uniwersytetu 1 s. 3 OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI s. 4 SENAT s. 5 ORGANIZACJA s. 6 wizyta prezydenta rp s. 8 spotkanie wigilijne s. 10 20 lat współpracy

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991 indeks 64 ROK 2010 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 GALERIA INDEKSU Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Inauguracja roku akademickiego 2012/13

Inauguracja roku akademickiego 2012/13 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 1 2 Fot. Janusz Pająk W NUMERZE NR 10 (158) Październik 2012 FAKTY Przemówienie inauguracyjne rektora... 2-3 Gaudeamus igitur!... 4 Senat. Nowy rozdział... 5 Jakość

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁKOWIE. Stypendia ministra. Główna nagroda. województwa na posiedzeniu Senatu PO i w II kampusie. dla studentów Politechniki Opolskiej

MARSZAŁKOWIE. Stypendia ministra. Główna nagroda. województwa na posiedzeniu Senatu PO i w II kampusie. dla studentów Politechniki Opolskiej marzec 2007 Nr 9(158) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X P i s m o i n f o r m a c y j n e P o l i t e c h n i k i O p o l s k i e j MARSZAŁKOWIE województwa na posiedzeniu Senatu PO i w II kampusie Stypendia

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

NIE ZAPOMNIMY! OD REDAKCJI. W numerze

NIE ZAPOMNIMY! OD REDAKCJI. W numerze W numerze OD REDAKCJI Od redakcji Senat Organizacja Oświadczenia rektora Kronika rektorska Konferencja, seminaria... Konferencja rektorów Konferencja dziekanów Logitrans 2006 Metrologia w chemii analitycznej

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH 100-lecie powołania Akademii Szanowni Państwo Rok 2013 jest dla całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej wyjątkowy i szczególny. Dokładnie 100 lat temu, 31

Bardziej szczegółowo

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH publikacja bezpłatna numer 4/13 (292), kwiecień 2013 Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy W numerze: Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH 20-lecie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5

BIULETYN. informacyjny. Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie BIULETYN informacyjny Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi s. 4-5 4.2015 nr 2(94) ISSN

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.)

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.) 5 Politechniki (221) maj 2012 Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Wybory dziekanów zakończone - s. 3 Pracownik PRz uczestnikiem programu Top 500 Innovators

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WRZESIEŃ / PAŻDZIERNIK 2014 Rok XXIII NR 04 (182) ISSN 1233-5444 Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student Bakteryjna praca zespołowa

Bardziej szczegółowo

Dziekani budownictwa spotkali się w WAT s. 2 COST MP1203. Nasz wicemistrz świata. s. 9. s. 11. s. 35

Dziekani budownictwa spotkali się w WAT s. 2 COST MP1203. Nasz wicemistrz świata. s. 9. s. 11. s. 35 Dziekani budownictwa spotkali się w WAT s. 2 Robocza wizyta s. 9 COST MP1203 s. 11 Nasz wicemistrz świata s. 35 Uczuć wicher, wyznań smak W wypełnionej do ostatniego miejsca sali widowiskowo-kinowej Klubu

Bardziej szczegółowo

KOLOR nr 179 2 czerwiec 2004 3

KOLOR nr 179 2 czerwiec 2004 3 czerwiec 2004 1 KOLOR 2 nr 179 Fot. Marek Młyńczak Ogólnopolskie zjazdy dziekanów Zjazd dziekanów wydziałów mechanicznych Nowy budynek Wydziału Mechanicznego (B-4) to dobry powód, żeby właśnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Przybyli, zobaczyli, dowiedzieli się... s. 16 Afgański rekonesans s. 3 Ju b i l e u s z p r a c y d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Profesora Przychodzienia s. 12 Konieczne zaufanie s. 26 W numerze

Bardziej szczegółowo

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184)

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184) Nr7 (184) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X Pismo informacyjne Politechniki Opolskiej maj 2009 Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej Mistrzostwa Polski w Szermierce

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr lato 2007 1 2 nr 213 W NUMERZE WYDARZENIA Wyprawa po Złoty Indeks. Po raz trzeci zdobyliśmy tytuł najlepszej uczelni technicznej w Polsce Wystawa książek zagranicznych w bibliotece Wydziału Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu

marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu Profesor Henryk Filcek 1928 2011 Rektor AGH 1974 1979

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy. W numerze. Nasza okładka:

Szanowni Czytelnicy. W numerze. Nasza okładka: Szanowni Czytelnicy Z ogromną satysfakcją można podsumować rok 2014. Był niezmiernie pracowity dla wszystkich zatrudnionych w Akademii, ale i obfitujący w sukcesy. O nich bardzo klarownie mówił JM Rektor

Bardziej szczegółowo