Nr Informacja. Leasing w Polsce i w Europie. Grudzień 2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1110. Informacja. Leasing w Polsce i w Europie. Grudzień 2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Leasing w Polsce i w Europie. Grudzień 2004 Adam Kucharz Informacja Nr 1110 Leasing jest formą finansowania inwestycji. Przedmiotem leasingu może być rzecz ruchoma lub nieruchoma. W informacji scharakteryzowano rynek leasingu w Europie, szacowany w 2003 r. na około 193 miliardy euro oraz w Polsce, w której zysk firm leasingowych w pierwszym półroczu 2004 r. wzrósł trzykrotnie w stosunku do pierwszego półrocza 2003 r.

2 BSiE 1 1. Informacje wstępne. Definicje Leasing jest formą finansowania inwestycji. Przedmioty leasingu zostają zakupione przez finansującego 1 (leasingodawcę) w celu oddania ich do użytku korzystającemu (leasingobiorcy). Przedmiot leasingu pozostaje własnością finansującego przez cały okres trwania umowy leasingu. Korzystający dokonuje wyboru przedmiotu leasingu i jego zbywcy (dostawcy). Leasing operacyjny polega na tym, że przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych finansującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych, natomiast raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla korzystającego. Korzystającemu przysługuje prawo nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu. Leasing finansowy polega na tym, że przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu jest dla korzystającego część finansowa rat leasingowych. Korzystający ma zagwarantowane przeniesienie prawa własności przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu. Przedmiotem umowy leasingu może być rzecz ruchoma lub nieruchoma, służąca celom zarobkowym użytkownika, dobro o charakterze inwestycyjnym, w rachunkowości przedsiębiorstw zaliczane do środków trwałych. W szczególności przedmiotem umowy leasingowej może być: sprzęt biurowy: komputery, kserokopiarki, meble, środki transportu kołowego: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, specjalne, statki, samoloty, nieruchomości: budynki biurowe, budynki przemysłowe. Na cenę usługi leasingowej mają wpływ następujące elementy umowy: opłata wstępna uiszczana w chwili zawierania umowy leasingu, stanowiąca część wartości leasingowej przedmiotu, prowizja, która ma charakter opłaty manipulacyjnej i pokrywa koszty obsługi transakcji ustalonej wielkości procentowej wartości przedmiotu umowy leasingowej, rata leasingowa jest wyrażoną w pieniądzu zapłatą za użytkowanie przedmiotu leasingu, 1 Nazewnictwo jest zgodne z Kodeksem Cywilnym, po zmianach obowiązujących od 9 grudnia 2000 r.

3 2 BSiE opłata końcowa jest ceną sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, depozyt gwarancyjny ma charakter płatności (przeważnie miesięcznych), przeznaczonych na pokrycie ewentualnych zobowiązań korzystającego, wynikających z umowy. Depozyt po zakończonej umowie jest zwracany klientowi. 2. Leasing w Polsce Aktualnie w Polsce działa blisko 40 firm leasingowych, z których ponad 90% zrzeszonych jest w Związku Przedsiębiorstw Leasingowych. Według danych publikowanych przez Związek za III kwartał 2004 r. należały do niego 34 firmy leasingowe. 2.1 Leasing w Polsce pierwsze półrocze 2004 r. 2 Łączny wynik finansowy netto firm leasingowych po pierwszym półroczu 2004 r. był znacznie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedzającego. Zysk 19 firm, posiadających około 70% udział w rynku wzrósł z 53,9 mln złotych w pierwszym półroczu 2003 r. do 174,8 mln złotych w pierwszym półroczu 2004 r. Zysk brutto w tym samym okresie wzrósł z 76,9 mln złotych do 217,4 mln złotych. Większość firm uzyskała zysk większy niż przed rokiem, natomiast największy odnotowały takie firmy jak: BRE Leasing, DaimlerChrysler Leasing, VB Leasing i BZ WBK Leasing. Najwyższy zysk, blisko 32 mln złotych osiągnęła firma Europejski Fundusz Leasingowy. Ogromną poprawę wyniku finansowego osiągnął Pekao Leasing, który mając na koniec pierwszego półrocza 2003 r. stratę przekraczającą 60 mln złotych, na koniec pierwszego półrocza 2004 r. osiągnął zysk 3 mln złotych. 2.2 Przegląd wybranych firm. Poniżej scharakteryzowano cztery polskie firmy leasingowe: dwie zaliczone w 2003 r., przez European Federation of Leasing Company Associations (Leaseurope), do 100 najlepszych firm europejskich oraz dwie, które na liście 100 nie znalazły się Europejski Fundusz Leasingowy S. A. EFL S.A. Europejski Fundusz Leasingowi S. A. zainaugurował swoją działalność na polskim rynku 13 czerwca 1991 r. W 1997 r. został przekształcony w spółkę akcyjną i w tym samym roku przejął pakiet kontrolny konkurencyjnej firmy leasingowej MR Leasing Serwis. W następnym roku EFL S. A. znalazł się na liście dziesięciu najlepiej zarządzanych firm Europy Środkowej według rankingu opublikowanego w miesięczniku Central European Economic Review. W 1999 r. Fundusz został dopuszczony do obrotu publicznego, w 2000 r. odbyły się pierwsze notowania jego GDR-ów na londyńskiej i warszawskiej giełdzie rok okazał się najlepszym rokiem w historii firmy uzyskano prawie 2 mld złotych sprzedaży, zysk brutto wyniósł 114,2 mln oraz został utrzymany udział w rynku na poziomie 18, 5 %. EFL S. A. zajął w 2003 r. 59 pozycję na liście Leaseurope. W czerwcu 2004 r. firma wprowadziła na rynek nowy produkt leasing odnawialny, który zajął pierwsze miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnych produktów 2004 r., opublikowanym przez miesięcznik BANK BEL Leasing sp. z o. o. BEL Leasing sp. z o. o. rozpoczęła swoją działalność 28 marca 1991 r., aktualnie jest członkiem grupy kapitałowej Banku Millennium S. A. Firma dysponuje siecią handlową składającą się z blisko 40 placówek na terenie całego kraju, ponadto sieć placówek Banku 2 Według danych zebranych przez dziennik Rzeczpospolita.

4 BSiE 3 Millennium zapewnia łatwość zapoznania się z ofertą leasingu. W 2003 r. BEL Leasing zajęła 5 miejsce w rankingu firm leasingowych w Polsce pod względem wartości środków trwałych przekazanych w leasing. Firma zajęła w 2003 r. 76 pozycję na liście Leaseurope. Firma świadczy usługi leasingu operacyjnego, finansowego oraz najmu. Leasing środków transportu obejmuje zarówno nowe, jak i używane: samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy i autokary. Leasing maszyn i urządzeń obejmuje zarówno nowe, jak i używane: urządzenia i maszyny budowlane, urządzenia i maszyny do robót drogowych, wózki widłowe, kompletne linie technologiczne, maszyny poligraficzne, obrabiarki, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia medyczne, wyposażenie stacji diagnostycznych, nowy sprzęt komputerowy SG Equipment Finance Polska sp. z o. o. SG Equipment Finance Polska sp. z o. o. jest częścią grupy Societe Generale Equipment Ffinance (grupa ta ma zasięg ogólnoeuropejski, jest obecna w 14 krajach Europy Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Słowacji, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii oraz w Australii. W roku 2002 wartość podpisanych przez grupę umów leasingu wyniosła 6 mld euro (dla porównania całkowita wartość umów leasingu podpisanych w Polsce w 2002 r. wyniosła 7,9 mld złotych to jest 1, 975 mld euro). SG Equipment Finance Polska sp. z o. o. jest obecna na polskim rynku od sześciu lat, do 16 września 2004 r. nosiła nazwę Franfinance Polska sp. z o. o. Wartość podpisanych przez spółkę umów wynosiła w 2003 r. 466 mln złotych, co plasowało ją na siódmym miejscu wśród firm leasingowych w Polsce, w pierwszym półroczu 2004 r. wartość podpisanych umów wynosiła już 324 mln złotych co dawało ponad 60% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego PEKAO LEASING sp. z o. o. PEKAO LEASING sp. z o. o. rozpoczęła działalność 19 marca 1993 r., jest spółką zależną od banku Pekao S. A., który z kolei należy do grupy kapitałowej UniCredito Italiano SpA. Spółka zatrudnia 105 osób. 1 października 2004 r. doszło do połączenia wymienionej spółki z Leasing Fabryczny sp. z o. o. Połączone spółki odnotowały największy wzrost dynamiki wartości aktywów oddanych w leasing w pierwszym półroczu 2004 r., który wyniósł 198% 3. Ponadto spółka wykazała na koniec pierwszego półrocza 3 mln złotych zysku (co jest istotnie ważne wobec faktu, że na koniec pierwszego półrocza 2003 r. spółka notowała stratę w wysokości 61 mln złotych), a prognoza na koniec r. wynosi 5 mln złotych. W dużym stopniu, do uzyskania tak dobrego wyniku przyczyniło się wykorzystanie do sprzedaży usług sieci oddziałów banku Pekao S. A. W założeniach strategii marketingowej przewiduje się, iż spółka znajdzie się w gronie pięciu największych firm leasingowych w Polsce do końca 2005 r. PEKAO LEASING sp. z o. o. oferuje: leasing środków transportu, leasing maszyn i urządzeń oraz leasing nieruchomości. 3 Dane według Związku Przedsiębiorstw Leasingowych.

5 4 BSiE 3. Rynek leasingu w Europie 3.1 Rynek globalny W 2003 r. wartość rynku leasingu w Europie szacowana była na ponad 193 miliardy euro i była niższa niż w 2002 r. o około 3%. W tabeli 1 przedstawiono zmiany wartości rynku na przestrzeni lat Warto zauważyć, że na przestrzeni lat wartość rynku rosła corocznie co najmniej 10%. Analiza geografii rynku pokazuje, że w 2003 r. cztery kraje Francja, Włochy, Niemcy i Wielka Brytania zdominowały rynek, mając w nim blisko 70% udział. Udział poszczególnych krajów bądź regionów w europejskim rynku leasingu w 2003 r. przedstawiono w tabeli 2. Tabela 1. Wartości rynku leasingu w Europie w latach Rok mld Opracowanie własne, Źródło: European Federation of Leasing Company Associations. Tabela 2. Udział krajów i regionów w europejskim rynku leasingu w 2003 r. Kraj/Region [%] Niemcy (D) 22 (22) 4 Wielka Brytania (UK) 17 (18) Włochy (I) 17 (19) Francja (F) 13 (13) Europa Wschodnia 5 11 (9) Kraje śródziemnomorskie 6 8 (7) Benelux i Szwajcaria 7 7 (7) Skandynawia 8 5 (5) Opracowanie własne, źródło: European Federation of Leasing Company Associations. 3.2 Sprzęt i nieruchomości W 2003 r. wartość oddanego w leasing sprzętu wyniosła 158 miliardów euro i była o 1,17% niższa niż w 2002 r., natomiast wartość oddanych w leasing nieruchomości wyniosła 35,5 miliarda euro tu spadek wartości, w porównaniu z rokiem poprzednim, był znacznie ostrzejszy i wyniósł 8,35%. Globalnie rzecz ujmując wartość rynku leasingu nieruchomości do leasingu sprzętu wynosiła jak 18 do 82. Stosunek ten był bardzo różny w zależności od państwa bądź regionu Europy, w skrajnych przypadkach kształtował się następująco: od 1 do 99 w przypadku Wielkiej Brytanii, od 44 do 56 w przypadku Włoch Leasig sprzętu Pierwsze miejsce wśród leasingu sprzętu w 2003 r. zajmował leasing samochodów 36%, wzrost w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 3%. Rozkład leasingu poszczególnych typów sprzętu, w skali ogólnoeuropejskiej, przedstawiono w tabeli 3. W tabeli 4 przedstawiono natomiast jak rozkład ten kształtował się w poszczególnych krajach bądź regionach. 4 W nawiasach podano wartości dotyczące 2002 r. 5 Austria, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Polska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja. 6 Hiszpania, Portugalia, Maroko. 7 Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria. 8 Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja.

6 BSiE 5 Tabela 3. Rozkład leasingu typów sprzętu w skali ogólnoeuropejskiej w 2003 r. Rodzaj sprzętu [%] Maszyny 23 Komputery i sprzęt biurowy 12 Pojazdy transportu drogowego 18 Samochody 36 Sprzęt komunikacyjny 9 4 Pozostałe 7 Opracowanie własne, źródło: European Federation of Leasing Company Associations. Tabela 4. Rozkład procentowy leasingu typów sprzętu w wybranych krajach i regionach w 2003 r. Rodzaj sprzętu/kraj lub region D UK I F E M B S Maszyny Komputery i sprzęt biurowy Pojazdy transportu drogowego Samochody Sprzęt komunikacyjny Pozostałe Opracowanie własne, źródło: European Federation of Leasing Company Associations. Objaśnienia: D-Niemcy, UK-W. Brytania, I-Włochy, F-Francja, E-Europa Wschodnia, M-kraje śródziemnomorskie, B-Benelux i Szwajcaria, S-Skandynawia Leasing nieruchomości Leasing nieruchomości dotyczy przede wszystkim: budynków przemysłowych, obiektów handlowych, obiektów biurowych, hoteli i obiektów, w których świadczone są usługi publiczne. W 2003 r. trzy pierwsze kategorie obiektów stanowiły 80% wszystkich nieruchomości oddawanych w leasing. Wspomniany już spadek wartości nieruchomości oddawanych w leasing w 2003 r. w stosunku do 2002 r. dotyczył przede wszystkim powierzchni biurowej (spadek 23%) i handlowej (spadek 30%) natomiast wartość budynków przemysłowych wzrosła (wzrost 21%). Większość wszystkich umów dotyczących leasingu nieruchomości zarówno w 2003, jak i 2002 r., była zawierana na okres od 8 do 16 lat (procentowo wynosiło to odpowiednio 64% i 60%). 4. Penetracja rynku wskaźnik penetracji Wskaźnik penetracji leasingu jest obliczany jako stosunek wartości nakładów inwestycyjnych finansowanych poprzez leasing do całkowitej wartości inwestycji w danym kraju, w danym roku. W tabeli 5 przedstawiono wartość wskaźnika penetracji leasingu w 21 wybranych krajach europejskich.zwraca uwagę fakt, iż w Estonii blisko jedna trzecia wszystkich inwestycji finansowana jest poprzez leasing podczas gdy w pozostałych krajach finansowanie to nie przekracza 20%. 9 Statki, samoloty, linie kolejowe, tabor kolejowy. 10 Patrz przypisy: 4, 5, 6, 7.

7 6 BSiE Tabela 5. Wskaźnik penetracji leasingu w wybranych 21 krajach europejskich w 2003 r. Kraj Wskaźnik penetracji [%] Austria 12,4 (13,7) 11 Belgia 9,8 (9,8) Czechy 19,1 Dania 7,0 (9,1) Estonia 29,6 Francja 19,2 (16,7) Finlandia 4,0 (4,7) Hiszpania 6,7 (6,6) Holandia 6,6 (6,3) Niemcy 17,2 (11,9) Norwegia 7,0 Polska 19,9 Portugalia 11,5 (10,1) Słowacja 14,0 Słowenia 16,6 Szwajcaria 9,7 Szwecja 9,3 (13,1) Turcja 6,8 Węgry 18,8 Wielka Brytania 12,8 (14,6) Włochy 12,9 (16,0) średnia ważona 14,1 (12,5) 5. Ranking najlepszych 100 europejskich firm leasingowych w 2003 r. 5 lipca 2004 r. w Brukseli Leaseurope (Europejska Federacja Związków Przedsiębiorstw Leasigowych założona w 1972 r.) ogłosiła ranking 100 najlepszych firm leasingowych w Europie w 2003 r. Jako kryterium przyjęto globalną wartość wszystkich kontraktów podpisanych w 2003 r. Na liście najlepszych umieszczono 103 przedsiębiorstwa ulokowane w 24 różnych krajach europejskich (będących i niebędących członkami Unii Europejskiej). Wszystkie te przedsiębiorstwa są członkami krajowych zrzeszeń firm leasingowych w liczbie 28, które z kolei są zrzeszone w Leaseurope, która reprezentuje ponad 1300 europejskich firm leasingowych. Firmy te łącznie posiadają ponad 90% udział w europejskim rynku leasingu i zatrudniają około 48 tysięcy pracowników. Łączna wartość kontraktów wyniosła ponad 122 miliardy euro, z czego 65% przypada na pierwszych dwadzieścia przedsiębiorstw z listy najlepszych. Jeśli chodzi o ilość znaczących firm leasingowych w poszczególnych krajach to na pierwszym miejscu znajdują się Włochy z blisko dwudziestoma znaczącymi firmami, w pozostałych krajach liczba takich firm nie przekracza dziesięciu. Polska należy do grupy krajów, w których liczba znaczących firm leasingowych nie przekracza pięciu. W tabeli 6 przedstawiono ilość firm lesaingowych na liście 100 najlepszych w 2003 r. w zależności od kraju ulokowania firmy. W tabeli 7 przedstawiono dziesięć firm z początku listy najlepszych w 2003 r. oraz wszystkie firmy z krajów nowoprzyjętych do Unii, które się na tej liście znalazły. 11 W nawiasach podano dane dotyczące 2002 r.

8 BSiE 7 Tabela 6. Ilość firm leasingowych umieszczonych na liście 100 najlepszych w 2003 r. w zależności od kraju ulokowania Poz. Kraj Ilość firm 1. Włochy Francja 8 3. Belgia 8 4. Szwecja 8 5. Austria 6 6. Niemcy 6 7. W. Brytania 5 8. Portugalia 5 9. Norwegia Dania Polska Słowacja Hiszpania Holandia Grecja Czechy Finlandia Szwajcaria Turcja, Maroko, Rosja, Estonia, Słowenia, Rumunia po jednej Tabela 7. Dziesięć najlepszych firm leasingowych oraz wszystkie firmy z krajów nowoprzyjętych do Unii, które znalazły się na liście 100 najlepszych w 2003 r. Poz. Nazwa firmy Kraj Wartość kontraktów Pozycja w 2002 r. w tys. euro 1. Lombard w. Brytania KG Allgemeine Leasing Niemcy Lloyds TSB Asset Finance Division W. Brytania Societe Generale Vendor Services Group Francja BNP Parias Lease Group Francja ING Lease Holding Holandia Lokat SPA Włochy Volkswagen Leasing GmbH Niemcy LeasePlan Corporation NV Holandia RCI Banque Francja Hansa Capital Estonia CAC Leasing a. s. Czechy CSOB Leasing a. s. Czechy Europejski Fundusz Leasingowy Polska CAC Leasing Slovakia a. s. Słowacja BEL Leasing sp. z o. o. Polska Leasing Ceske Sporitelny a. s. Czechy Tatra-Leasing Słowacja BOF a. s. Słowacja DCS Leasing sp. z o. o. Polska MICRA Leasing Group d. o. o. Słowenia CLiF S. A. Polska Źródło: European Federation of Leasing Company Associations. 12 Brak danych. 13 Brak danych. 14 Brak danych. 15 Brak danych. 16 Brak danych.

9 8 BSiE Literatura: 1. Leasing activity in Europe, Key facts and figures, LEASEUROPE. 2. Leaseurope s ranking 2002 of European leasing companies, LEASEUROPE. 3. Official launch of Leaseurope s ranking of European leasing companies the top 100 companies in 2003, LEASEUROPE. 4. Rzeczpospolita nr 199 z 25 sierpnia 2004 r

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom X

NAUKI EKONOMICZNE tom X ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom X pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego Płock 2009 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2002 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2002 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2002 ROKU DEPARTAM ENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOM ICZNYCH Warszawa, maj 2003 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, czerwiec 2005 r. 1 SPIS TREŚCI SYNTEZA...

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Bez VAT-u do końca marca

Bez VAT-u do końca marca 20 21 27 marca 2014 r. perły polskiego leasingu Wartość środków oddanych w leasing w 2013 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka Ogółem ruchomości i nieruchomości 1 Europejski Fundusz 3 169,16 Leasingowy SA 2

Bardziej szczegółowo

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Kraków, sierpień 2004 Spis treści WSTĘP...2 1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE W POLSKIM SEKTORZE FINANSOWYM W 2003 ROKU JAKO DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 226. Leasing warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców w perspektywie integracji z UE KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Raport. Nr 226. Leasing warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców w perspektywie integracji z UE KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Leasing warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców w perspektywie integracji z UE Kwiecień 2004 Jarosław Wierzbicki Raport Nr

Bardziej szczegółowo

PERŁY POLSKIEGO LEASINGU

PERŁY POLSKIEGO LEASINGU 31 Wartość sprzętu i oprogramowania IT kwartale 2015 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka IT 1. Europejski Fundusz 19,34 2. Millennium Leasing Sp. z o.o. 15,23 3. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. 14,74 4. SG Equipment

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2014 2 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 2 Spis treści 1. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu w 2005 roku 30 marca 2006 roku SPIS TREŚCI Wstęp...1 Ważniejsze daty z historii powstania i zmian własnościowych Spółki:...2 I.

Bardziej szczegółowo

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych DBAJ O DOJNE KROWY I WIZERUNEK FIRMY I KRYZYS, CZYLI SZANSA M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Kwiecień 2009 Nr 4(84)/2009 Indeks 379654 Cena 9 zł (w tym 7 proc. VAT)

Bardziej szczegółowo

Leasing bardziej popularny?

Leasing bardziej popularny? Leasing bardziej popularny? VIII Forum Korporacyjne Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Mieczysław Groszek Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok 27 kwietnia 2007 r. . SPIS TREŚCI 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.2 OPIS PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R.

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2013 2 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE 1.1. EMITENT Firma: Tras - Intur Spółka Akcyjna Siedziba: Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za I półrocze 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za I półrocze 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za I półrocze 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.) Lublin, 22 sierpnia 2014r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2014. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2014. Warszawa, 19 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2014 Warszawa, 19 marca 2015 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Powiązania organizacyjne i kapitałowe... 4 2.1 Opis Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo