Nr Informacja. Leasing w Polsce i w Europie. Grudzień 2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1110. Informacja. Leasing w Polsce i w Europie. Grudzień 2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Leasing w Polsce i w Europie. Grudzień 2004 Adam Kucharz Informacja Nr 1110 Leasing jest formą finansowania inwestycji. Przedmiotem leasingu może być rzecz ruchoma lub nieruchoma. W informacji scharakteryzowano rynek leasingu w Europie, szacowany w 2003 r. na około 193 miliardy euro oraz w Polsce, w której zysk firm leasingowych w pierwszym półroczu 2004 r. wzrósł trzykrotnie w stosunku do pierwszego półrocza 2003 r.

2 BSiE 1 1. Informacje wstępne. Definicje Leasing jest formą finansowania inwestycji. Przedmioty leasingu zostają zakupione przez finansującego 1 (leasingodawcę) w celu oddania ich do użytku korzystającemu (leasingobiorcy). Przedmiot leasingu pozostaje własnością finansującego przez cały okres trwania umowy leasingu. Korzystający dokonuje wyboru przedmiotu leasingu i jego zbywcy (dostawcy). Leasing operacyjny polega na tym, że przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych finansującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych, natomiast raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla korzystającego. Korzystającemu przysługuje prawo nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu. Leasing finansowy polega na tym, że przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu jest dla korzystającego część finansowa rat leasingowych. Korzystający ma zagwarantowane przeniesienie prawa własności przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu. Przedmiotem umowy leasingu może być rzecz ruchoma lub nieruchoma, służąca celom zarobkowym użytkownika, dobro o charakterze inwestycyjnym, w rachunkowości przedsiębiorstw zaliczane do środków trwałych. W szczególności przedmiotem umowy leasingowej może być: sprzęt biurowy: komputery, kserokopiarki, meble, środki transportu kołowego: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, specjalne, statki, samoloty, nieruchomości: budynki biurowe, budynki przemysłowe. Na cenę usługi leasingowej mają wpływ następujące elementy umowy: opłata wstępna uiszczana w chwili zawierania umowy leasingu, stanowiąca część wartości leasingowej przedmiotu, prowizja, która ma charakter opłaty manipulacyjnej i pokrywa koszty obsługi transakcji ustalonej wielkości procentowej wartości przedmiotu umowy leasingowej, rata leasingowa jest wyrażoną w pieniądzu zapłatą za użytkowanie przedmiotu leasingu, 1 Nazewnictwo jest zgodne z Kodeksem Cywilnym, po zmianach obowiązujących od 9 grudnia 2000 r.

3 2 BSiE opłata końcowa jest ceną sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, depozyt gwarancyjny ma charakter płatności (przeważnie miesięcznych), przeznaczonych na pokrycie ewentualnych zobowiązań korzystającego, wynikających z umowy. Depozyt po zakończonej umowie jest zwracany klientowi. 2. Leasing w Polsce Aktualnie w Polsce działa blisko 40 firm leasingowych, z których ponad 90% zrzeszonych jest w Związku Przedsiębiorstw Leasingowych. Według danych publikowanych przez Związek za III kwartał 2004 r. należały do niego 34 firmy leasingowe. 2.1 Leasing w Polsce pierwsze półrocze 2004 r. 2 Łączny wynik finansowy netto firm leasingowych po pierwszym półroczu 2004 r. był znacznie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedzającego. Zysk 19 firm, posiadających około 70% udział w rynku wzrósł z 53,9 mln złotych w pierwszym półroczu 2003 r. do 174,8 mln złotych w pierwszym półroczu 2004 r. Zysk brutto w tym samym okresie wzrósł z 76,9 mln złotych do 217,4 mln złotych. Większość firm uzyskała zysk większy niż przed rokiem, natomiast największy odnotowały takie firmy jak: BRE Leasing, DaimlerChrysler Leasing, VB Leasing i BZ WBK Leasing. Najwyższy zysk, blisko 32 mln złotych osiągnęła firma Europejski Fundusz Leasingowy. Ogromną poprawę wyniku finansowego osiągnął Pekao Leasing, który mając na koniec pierwszego półrocza 2003 r. stratę przekraczającą 60 mln złotych, na koniec pierwszego półrocza 2004 r. osiągnął zysk 3 mln złotych. 2.2 Przegląd wybranych firm. Poniżej scharakteryzowano cztery polskie firmy leasingowe: dwie zaliczone w 2003 r., przez European Federation of Leasing Company Associations (Leaseurope), do 100 najlepszych firm europejskich oraz dwie, które na liście 100 nie znalazły się Europejski Fundusz Leasingowy S. A. EFL S.A. Europejski Fundusz Leasingowi S. A. zainaugurował swoją działalność na polskim rynku 13 czerwca 1991 r. W 1997 r. został przekształcony w spółkę akcyjną i w tym samym roku przejął pakiet kontrolny konkurencyjnej firmy leasingowej MR Leasing Serwis. W następnym roku EFL S. A. znalazł się na liście dziesięciu najlepiej zarządzanych firm Europy Środkowej według rankingu opublikowanego w miesięczniku Central European Economic Review. W 1999 r. Fundusz został dopuszczony do obrotu publicznego, w 2000 r. odbyły się pierwsze notowania jego GDR-ów na londyńskiej i warszawskiej giełdzie rok okazał się najlepszym rokiem w historii firmy uzyskano prawie 2 mld złotych sprzedaży, zysk brutto wyniósł 114,2 mln oraz został utrzymany udział w rynku na poziomie 18, 5 %. EFL S. A. zajął w 2003 r. 59 pozycję na liście Leaseurope. W czerwcu 2004 r. firma wprowadziła na rynek nowy produkt leasing odnawialny, który zajął pierwsze miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnych produktów 2004 r., opublikowanym przez miesięcznik BANK BEL Leasing sp. z o. o. BEL Leasing sp. z o. o. rozpoczęła swoją działalność 28 marca 1991 r., aktualnie jest członkiem grupy kapitałowej Banku Millennium S. A. Firma dysponuje siecią handlową składającą się z blisko 40 placówek na terenie całego kraju, ponadto sieć placówek Banku 2 Według danych zebranych przez dziennik Rzeczpospolita.

4 BSiE 3 Millennium zapewnia łatwość zapoznania się z ofertą leasingu. W 2003 r. BEL Leasing zajęła 5 miejsce w rankingu firm leasingowych w Polsce pod względem wartości środków trwałych przekazanych w leasing. Firma zajęła w 2003 r. 76 pozycję na liście Leaseurope. Firma świadczy usługi leasingu operacyjnego, finansowego oraz najmu. Leasing środków transportu obejmuje zarówno nowe, jak i używane: samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy i autokary. Leasing maszyn i urządzeń obejmuje zarówno nowe, jak i używane: urządzenia i maszyny budowlane, urządzenia i maszyny do robót drogowych, wózki widłowe, kompletne linie technologiczne, maszyny poligraficzne, obrabiarki, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia medyczne, wyposażenie stacji diagnostycznych, nowy sprzęt komputerowy SG Equipment Finance Polska sp. z o. o. SG Equipment Finance Polska sp. z o. o. jest częścią grupy Societe Generale Equipment Ffinance (grupa ta ma zasięg ogólnoeuropejski, jest obecna w 14 krajach Europy Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Słowacji, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii oraz w Australii. W roku 2002 wartość podpisanych przez grupę umów leasingu wyniosła 6 mld euro (dla porównania całkowita wartość umów leasingu podpisanych w Polsce w 2002 r. wyniosła 7,9 mld złotych to jest 1, 975 mld euro). SG Equipment Finance Polska sp. z o. o. jest obecna na polskim rynku od sześciu lat, do 16 września 2004 r. nosiła nazwę Franfinance Polska sp. z o. o. Wartość podpisanych przez spółkę umów wynosiła w 2003 r. 466 mln złotych, co plasowało ją na siódmym miejscu wśród firm leasingowych w Polsce, w pierwszym półroczu 2004 r. wartość podpisanych umów wynosiła już 324 mln złotych co dawało ponad 60% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego PEKAO LEASING sp. z o. o. PEKAO LEASING sp. z o. o. rozpoczęła działalność 19 marca 1993 r., jest spółką zależną od banku Pekao S. A., który z kolei należy do grupy kapitałowej UniCredito Italiano SpA. Spółka zatrudnia 105 osób. 1 października 2004 r. doszło do połączenia wymienionej spółki z Leasing Fabryczny sp. z o. o. Połączone spółki odnotowały największy wzrost dynamiki wartości aktywów oddanych w leasing w pierwszym półroczu 2004 r., który wyniósł 198% 3. Ponadto spółka wykazała na koniec pierwszego półrocza 3 mln złotych zysku (co jest istotnie ważne wobec faktu, że na koniec pierwszego półrocza 2003 r. spółka notowała stratę w wysokości 61 mln złotych), a prognoza na koniec r. wynosi 5 mln złotych. W dużym stopniu, do uzyskania tak dobrego wyniku przyczyniło się wykorzystanie do sprzedaży usług sieci oddziałów banku Pekao S. A. W założeniach strategii marketingowej przewiduje się, iż spółka znajdzie się w gronie pięciu największych firm leasingowych w Polsce do końca 2005 r. PEKAO LEASING sp. z o. o. oferuje: leasing środków transportu, leasing maszyn i urządzeń oraz leasing nieruchomości. 3 Dane według Związku Przedsiębiorstw Leasingowych.

5 4 BSiE 3. Rynek leasingu w Europie 3.1 Rynek globalny W 2003 r. wartość rynku leasingu w Europie szacowana była na ponad 193 miliardy euro i była niższa niż w 2002 r. o około 3%. W tabeli 1 przedstawiono zmiany wartości rynku na przestrzeni lat Warto zauważyć, że na przestrzeni lat wartość rynku rosła corocznie co najmniej 10%. Analiza geografii rynku pokazuje, że w 2003 r. cztery kraje Francja, Włochy, Niemcy i Wielka Brytania zdominowały rynek, mając w nim blisko 70% udział. Udział poszczególnych krajów bądź regionów w europejskim rynku leasingu w 2003 r. przedstawiono w tabeli 2. Tabela 1. Wartości rynku leasingu w Europie w latach Rok mld Opracowanie własne, Źródło: European Federation of Leasing Company Associations. Tabela 2. Udział krajów i regionów w europejskim rynku leasingu w 2003 r. Kraj/Region [%] Niemcy (D) 22 (22) 4 Wielka Brytania (UK) 17 (18) Włochy (I) 17 (19) Francja (F) 13 (13) Europa Wschodnia 5 11 (9) Kraje śródziemnomorskie 6 8 (7) Benelux i Szwajcaria 7 7 (7) Skandynawia 8 5 (5) Opracowanie własne, źródło: European Federation of Leasing Company Associations. 3.2 Sprzęt i nieruchomości W 2003 r. wartość oddanego w leasing sprzętu wyniosła 158 miliardów euro i była o 1,17% niższa niż w 2002 r., natomiast wartość oddanych w leasing nieruchomości wyniosła 35,5 miliarda euro tu spadek wartości, w porównaniu z rokiem poprzednim, był znacznie ostrzejszy i wyniósł 8,35%. Globalnie rzecz ujmując wartość rynku leasingu nieruchomości do leasingu sprzętu wynosiła jak 18 do 82. Stosunek ten był bardzo różny w zależności od państwa bądź regionu Europy, w skrajnych przypadkach kształtował się następująco: od 1 do 99 w przypadku Wielkiej Brytanii, od 44 do 56 w przypadku Włoch Leasig sprzętu Pierwsze miejsce wśród leasingu sprzętu w 2003 r. zajmował leasing samochodów 36%, wzrost w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 3%. Rozkład leasingu poszczególnych typów sprzętu, w skali ogólnoeuropejskiej, przedstawiono w tabeli 3. W tabeli 4 przedstawiono natomiast jak rozkład ten kształtował się w poszczególnych krajach bądź regionach. 4 W nawiasach podano wartości dotyczące 2002 r. 5 Austria, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Polska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja. 6 Hiszpania, Portugalia, Maroko. 7 Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria. 8 Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja.

6 BSiE 5 Tabela 3. Rozkład leasingu typów sprzętu w skali ogólnoeuropejskiej w 2003 r. Rodzaj sprzętu [%] Maszyny 23 Komputery i sprzęt biurowy 12 Pojazdy transportu drogowego 18 Samochody 36 Sprzęt komunikacyjny 9 4 Pozostałe 7 Opracowanie własne, źródło: European Federation of Leasing Company Associations. Tabela 4. Rozkład procentowy leasingu typów sprzętu w wybranych krajach i regionach w 2003 r. Rodzaj sprzętu/kraj lub region D UK I F E M B S Maszyny Komputery i sprzęt biurowy Pojazdy transportu drogowego Samochody Sprzęt komunikacyjny Pozostałe Opracowanie własne, źródło: European Federation of Leasing Company Associations. Objaśnienia: D-Niemcy, UK-W. Brytania, I-Włochy, F-Francja, E-Europa Wschodnia, M-kraje śródziemnomorskie, B-Benelux i Szwajcaria, S-Skandynawia Leasing nieruchomości Leasing nieruchomości dotyczy przede wszystkim: budynków przemysłowych, obiektów handlowych, obiektów biurowych, hoteli i obiektów, w których świadczone są usługi publiczne. W 2003 r. trzy pierwsze kategorie obiektów stanowiły 80% wszystkich nieruchomości oddawanych w leasing. Wspomniany już spadek wartości nieruchomości oddawanych w leasing w 2003 r. w stosunku do 2002 r. dotyczył przede wszystkim powierzchni biurowej (spadek 23%) i handlowej (spadek 30%) natomiast wartość budynków przemysłowych wzrosła (wzrost 21%). Większość wszystkich umów dotyczących leasingu nieruchomości zarówno w 2003, jak i 2002 r., była zawierana na okres od 8 do 16 lat (procentowo wynosiło to odpowiednio 64% i 60%). 4. Penetracja rynku wskaźnik penetracji Wskaźnik penetracji leasingu jest obliczany jako stosunek wartości nakładów inwestycyjnych finansowanych poprzez leasing do całkowitej wartości inwestycji w danym kraju, w danym roku. W tabeli 5 przedstawiono wartość wskaźnika penetracji leasingu w 21 wybranych krajach europejskich.zwraca uwagę fakt, iż w Estonii blisko jedna trzecia wszystkich inwestycji finansowana jest poprzez leasing podczas gdy w pozostałych krajach finansowanie to nie przekracza 20%. 9 Statki, samoloty, linie kolejowe, tabor kolejowy. 10 Patrz przypisy: 4, 5, 6, 7.

7 6 BSiE Tabela 5. Wskaźnik penetracji leasingu w wybranych 21 krajach europejskich w 2003 r. Kraj Wskaźnik penetracji [%] Austria 12,4 (13,7) 11 Belgia 9,8 (9,8) Czechy 19,1 Dania 7,0 (9,1) Estonia 29,6 Francja 19,2 (16,7) Finlandia 4,0 (4,7) Hiszpania 6,7 (6,6) Holandia 6,6 (6,3) Niemcy 17,2 (11,9) Norwegia 7,0 Polska 19,9 Portugalia 11,5 (10,1) Słowacja 14,0 Słowenia 16,6 Szwajcaria 9,7 Szwecja 9,3 (13,1) Turcja 6,8 Węgry 18,8 Wielka Brytania 12,8 (14,6) Włochy 12,9 (16,0) średnia ważona 14,1 (12,5) 5. Ranking najlepszych 100 europejskich firm leasingowych w 2003 r. 5 lipca 2004 r. w Brukseli Leaseurope (Europejska Federacja Związków Przedsiębiorstw Leasigowych założona w 1972 r.) ogłosiła ranking 100 najlepszych firm leasingowych w Europie w 2003 r. Jako kryterium przyjęto globalną wartość wszystkich kontraktów podpisanych w 2003 r. Na liście najlepszych umieszczono 103 przedsiębiorstwa ulokowane w 24 różnych krajach europejskich (będących i niebędących członkami Unii Europejskiej). Wszystkie te przedsiębiorstwa są członkami krajowych zrzeszeń firm leasingowych w liczbie 28, które z kolei są zrzeszone w Leaseurope, która reprezentuje ponad 1300 europejskich firm leasingowych. Firmy te łącznie posiadają ponad 90% udział w europejskim rynku leasingu i zatrudniają około 48 tysięcy pracowników. Łączna wartość kontraktów wyniosła ponad 122 miliardy euro, z czego 65% przypada na pierwszych dwadzieścia przedsiębiorstw z listy najlepszych. Jeśli chodzi o ilość znaczących firm leasingowych w poszczególnych krajach to na pierwszym miejscu znajdują się Włochy z blisko dwudziestoma znaczącymi firmami, w pozostałych krajach liczba takich firm nie przekracza dziesięciu. Polska należy do grupy krajów, w których liczba znaczących firm leasingowych nie przekracza pięciu. W tabeli 6 przedstawiono ilość firm lesaingowych na liście 100 najlepszych w 2003 r. w zależności od kraju ulokowania firmy. W tabeli 7 przedstawiono dziesięć firm z początku listy najlepszych w 2003 r. oraz wszystkie firmy z krajów nowoprzyjętych do Unii, które się na tej liście znalazły. 11 W nawiasach podano dane dotyczące 2002 r.

8 BSiE 7 Tabela 6. Ilość firm leasingowych umieszczonych na liście 100 najlepszych w 2003 r. w zależności od kraju ulokowania Poz. Kraj Ilość firm 1. Włochy Francja 8 3. Belgia 8 4. Szwecja 8 5. Austria 6 6. Niemcy 6 7. W. Brytania 5 8. Portugalia 5 9. Norwegia Dania Polska Słowacja Hiszpania Holandia Grecja Czechy Finlandia Szwajcaria Turcja, Maroko, Rosja, Estonia, Słowenia, Rumunia po jednej Tabela 7. Dziesięć najlepszych firm leasingowych oraz wszystkie firmy z krajów nowoprzyjętych do Unii, które znalazły się na liście 100 najlepszych w 2003 r. Poz. Nazwa firmy Kraj Wartość kontraktów Pozycja w 2002 r. w tys. euro 1. Lombard w. Brytania KG Allgemeine Leasing Niemcy Lloyds TSB Asset Finance Division W. Brytania Societe Generale Vendor Services Group Francja BNP Parias Lease Group Francja ING Lease Holding Holandia Lokat SPA Włochy Volkswagen Leasing GmbH Niemcy LeasePlan Corporation NV Holandia RCI Banque Francja Hansa Capital Estonia CAC Leasing a. s. Czechy CSOB Leasing a. s. Czechy Europejski Fundusz Leasingowy Polska CAC Leasing Slovakia a. s. Słowacja BEL Leasing sp. z o. o. Polska Leasing Ceske Sporitelny a. s. Czechy Tatra-Leasing Słowacja BOF a. s. Słowacja DCS Leasing sp. z o. o. Polska MICRA Leasing Group d. o. o. Słowenia CLiF S. A. Polska Źródło: European Federation of Leasing Company Associations. 12 Brak danych. 13 Brak danych. 14 Brak danych. 15 Brak danych. 16 Brak danych.

9 8 BSiE Literatura: 1. Leasing activity in Europe, Key facts and figures, LEASEUROPE. 2. Leaseurope s ranking 2002 of European leasing companies, LEASEUROPE. 3. Official launch of Leaseurope s ranking of European leasing companies the top 100 companies in 2003, LEASEUROPE. 4. Rzeczpospolita nr 199 z 25 sierpnia 2004 r

Leasing bardziej popularny?

Leasing bardziej popularny? Leasing bardziej popularny? VIII Forum Korporacyjne Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Mieczysław Groszek Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Rynek leasingu w Polsce. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu

Prezentacja Rynek leasingu w Polsce. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Prezentacja Rynek leasingu w Polsce Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Lista członków Związku Polskiego Leasingu BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o. o. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP

Bardziej szczegółowo

Wyniki branŝy leasingowej w 2008 roku

Wyniki branŝy leasingowej w 2008 roku Wyniki branŝy leasingowej w 2008 roku Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu Hotel InterContinental Warszawa Warszawa, styczeń 2009 Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2010

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2010 Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale roku Warszawa, kwiecień Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o.o. BGś Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2009 roku. Warszawa, kwiecień 2009

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2009 roku. Warszawa, kwiecień 2009 Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale roku Warszawa, kwiecień Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BGś Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. BRE Leasing

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S Trendy na rynku motoryzacyjnym Warszawa 2 luty 29 Agenda Producenci - Importerzy Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 2 Producenci - Importerzy Producenci - Importerzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Leasing. Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem leasingu. Mateusz Skubiszewski Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu

Leasing. Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem leasingu. Mateusz Skubiszewski Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Budapest 27th January 2010 10:16 PM Leasing Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem leasingu Mateusz Skubiszewski Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Wrocław, maj 2010 Agenda

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013 Prezentacja wyników za I półrocze 2013 1 Branża oświetleniowa spadki w I pół. roku Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0 14,6

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Leasing jako forma finansowania IT

Leasing jako forma finansowania IT Leasing jako forma finansowania IT Adam Surowski 1 Plan prezentacji Leasing w Europie Rynek leasingu w Polsce Umowa leasingu w polskim prawie: cywilnym, podatkowym i rachunkowym Własność, a prawo do używania-

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych

Inwestorzy w obrotach giełdowych Inwestorzy w obrotach giełdowych (II połowa roku) Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 28 lutego 2007 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych w II półroczu r. Udział inwestorów

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2011 r.

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2011 r. www.pwc.com/pl Ankieta IPO Watch Europe Spis treści Strona Europa razem liczba i wartość IPO 3 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert 4 Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów 5 Analiza

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce

Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce Dr. Helena Wasilewska Instytut Organizacji i Zarządzania,Politechnika Wrocławska, Polska Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce Przedstawiono leasing w świetle obowiązujących regulacji prawnych w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

XIV. Akcjonariusze Grupy PSB S.A. licencjonowani kupcy centrum BUDOWLANE Centrum Budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE P. P. H. U OPOCZNO MEJPOL BUDOWNICTWO, ENERGIA ODNAWIALNA, TELEFONIA, NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Prostota w finansowaniu. Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo. Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży. 601 079 303 mlf@mlf.waw.

Prostota w finansowaniu. Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo. Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży. 601 079 303 mlf@mlf.waw. Prostota w finansowaniu Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży Witamy w DnB NORD Leasing Podnoszenie konkurencyjności i rozwój biznesu wymagają inwestycji

Bardziej szczegółowo

Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki. Tomasz Najmowicz

Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki. Tomasz Najmowicz Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki Tomasz Najmowicz Najpopularniejsze formy pozyskiwania kapitału w Polsce to: Kredyty bankowe Kapitał własny Faktoring 18 Fundusze Unijne Business Angels 20

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA I. OBROTY AGENCJI ZRZESZONYCH W POLSKIM FORUM HR Polskie Forum HR zrzesza 19 agencji zatrudnienia, reprezentując tym samym 40 % rynku pracy tymczasowej. Obroty całkowite

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

2013 Barometr flotowy. Polska

2013 Barometr flotowy. Polska 2013 Barometr flotowy Polska Platforma ekspercka dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się flotami: Czym jest CVO? administratorów flot, specjalistów ds. zakupów, producentów, firm leasingowych, doradców,

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2012 r.

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2012 r. www.pwc.pl/rynkikapitalowe Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2012 r. Spis treści Europa razem liczba i wartość IPO w I kwartale 2012 r. 3 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert 4 Struktura rynku

Bardziej szczegółowo

LEASING MOBILNOŚĆ BANK UBEZPIECZENIA

LEASING MOBILNOŚĆ BANK UBEZPIECZENIA LEASING MOBILNOŚĆ UBEZPIECZENIA BANK Volkswagen Financial Services dostarcza rozwiązania finansowe dla wszystkich marek samochodowych Grupy Volkswagen, na 51 rynkach świata. Bank. Leasing. Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 2 Poniższe zestawienie przedstawia dane statystyczne za okres 2009-2012 w wybranych obszarach handlu meblami z drewna: meble do sypialni,

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o.

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Millennium Leasing O Firmie Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium S.A. posiada 100% udziałów W Spółce pracuje ok. 237

Bardziej szczegółowo

Ankieta IPO Watch Europe III kwartał 2011 r.

Ankieta IPO Watch Europe III kwartał 2011 r. www.pwc.com/pl Ankieta IPO Watch Europe Spis treści Strona Europa razem liczba i wartość IPO 3 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert 4 Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów 5 Pięć

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W ostatnim tygodniu października 2013 r. w Polsce przeważały spadki cen skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu maja 2015 r. odnotowano wzrost krajowych cen zakupu żywca rzeźnego oraz cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny zbytu ćwierci wołowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania Leasing Nowoczesny Instrument Finansowania 2 Bankowy Fundusz Leasingowy powstał w roku 1999. Bankowy Fundusz Leasingowy jest częścią Grupy PKOBP SA W 2008 roku Bankowy Fundusz Leasingowy SA oddał w leasing

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Polski leasing w największym stopniu w Europe przyczynia się do tworzenia PKB. Potwierdzają to wyniki rynku w 2016

Polski leasing w największym stopniu w Europe przyczynia się do tworzenia PKB. Potwierdzają to wyniki rynku w 2016 Informacja prasowa ZPL Warszawa, 27.07.2016 Polski leasing w największym stopniu w Europe przyczynia się do tworzenia PKB. Potwierdzają to wyniki rynku w 2016 Dynamika rynku leasingu w I połowie 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 Alex.Celinski@gmail.com Rozkład wyników Przedziały 30-minutowe Lp. Przedział Liczebność Częstość czasowy Liczebność Częstość skumulowana skumulowana 1 2:00-2:30

Bardziej szczegółowo

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea Grupa Nordea Grupa Nordea Nordea jest najsilniejszą grupą finansową w Europie Północnej: największy bank w Skandynawii 10 mln Klientów indywidualnych 1 mln Klientów korporacyjnych pionier i lider bankowości

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo