KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ"

Transkrypt

1 KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Al. Wilanowska 7A/ Warszawa Tel , Fax KRS , REGON: , NIP ID KIKE Władza Wdrażająca Programy Europejskie w miejscu Szanowni Państwo, Dziękujemy za spotkanie, którego tematem są opóźnienia i problemy związanymi z procesami aplikacyjnymi w ramach POIG 8.4. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej jest przekonana, iż organizacja naborów w ramach POIG 8.4 wymaga przebudowy i zdecydowanego usprawnienia oraz przyśpieszenia, gdyż obecne ramy są niewydolne i powodują zduszenie potencjału programu, co widać po wskaźnikach rozdysponowania środków i ilości zawartych w dotychczasowych naborach. Mamy świadomość, że opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków i przedłużające się procedury powodują, iż kolejne nabory ogłaszane są i zamykane (!) jeszcze przed rozstrzygnięciem naborów kolejnych. Tak jest i aktualnie. Kolejny jesienny nabór 2010 r. rozpoczyna się w sytuacji, gdy nabór z jesieni ub.r. nie został jeszcze zakończony podpisanymi umowami, zaś nabór wiosenny br. biorąc pod uwagę obecne tempo i większą liczbę wniosków - nie ma szans na rozpoznanie w tym roku. W efekcie zainteresowani POIG 8.4 przedsiębiorcy nie mają możliwości podejmowania odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych, gdyż nie znane są wyniki dotychczasowych naborów i związanych z nimi zmian w mapach białych plam, a także wyniki ocen już złożonych wniosków, co pozwoliłoby uniknąć ewentualnych błędów we wnioskach kolejnych. Kurczy się też czas na rozdysponowanie środków, których pula jest jak dotąd praktycznie nietknięta. Mając na uwadze bieżący stan naborów oraz wielkość pozostających do rozdysponowania środków, przedstawiamy poniżej listę problemów, jakie zaobserwowaliśmy w dotychczasowych naborach oraz kilka najważniejszych w naszej ocenie wniosków, które mogą pomóc w usprawnieniu procesu oceny wniosków i organizacji naborów. Nasze wnioski mają ponadto na celu dalsze zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców programem, możliwość dalszego rozwoju projektów na obszarach objętych dofinansowaniem i ograniczenie niejasności dot. obszarów kwalifikowanych w kolejnych naborach. Korzystając z okazji, KIKE zaprasza ponadto przedstawicieli WWPE i MSWiA na jesienną Konferencję KIKE organizowaną w Bełchatowie, w dn r. Konferencja może stać się okazją do przybliżenia POIG 8.4 operatorom lokalnym, do których program ten jest przede wszystkim adresowany. Konferencja, to również unikalna okazja do dyskusji pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej i operatorami beneficjantami programu. Serdecznie zapraszamy. Z poważaniem, GRAP - Grupa Robocza d/s współpracy z Administracją Publiczną Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej 1

2 Lista problemów zaobserwowanych w procesach aplikacyjnych uwagi operatorów zebrane przez GRAP (bez edycji treści): 1. Opóźnienia - powiedzmy wprost - projekty z zeszłorocznego naboru miały być realizowane od kwietnia-maja 2010 r.; mamy październik i zimę za pasem. Ten rok jest w zasadzie stracony - nikt zimą ani nie wkopie światłowodów, ani nie będzie budował stacji bazowych dla sieci radiowych - a jeśli nawet, to w minimalnym zakresie; w skrócie - straciliśmy rok. 2. Zamiast budować sieci, toniemy w kolejnych dokumentach i jeszcze sporo przed nami, bo nie ruszyliśmy jeszcze realizacji - brak po prostu wyraźnych etapów i zdefiniowanej z góry listy tego, co i kiedy mamy dostarczyć; zamiast tego jest manufaktura kolejnych dokumentów, gdy w WWPE ktoś coś wymyśli lub o czymś sobie przypomni. 3. Formularze są najczęściej z kosmosu kompletnie nie uwzględniając specyfiki przykład - mamy robić projekcję przychodów i kosztów na 15 lat z góry; pomijam, że projekt np. ma okres realizacji 2 lata i trwałości 3, więc 15 lat nie ma do niego odniesienia, ale wystarczy zastanowić się, jak wyglądał Internet, pakiety i usługi 15 lat temu... w 1995 r. mało kto znał to słowo, jaką wartość mają więc przewidywania przychodów z zainstalowanego dziś dostępu radiowego u Kowalskiego w 2025 r.? Żadne, to co musimy podawać, to kompletna fikcja... To nie inwestycje w autostrady, czy stadiony, których trwałość technologii i kosztów jest zupełnie inna. 4. Brak pewności w kwalifikowalności zasobów do dofinansowania. 5. Problemy z uzyskaniem gwarancji bankowych na udział własny - nasz majątek telekomunikacyjny nie stanowi zabezpieczenia akceptowanego przez instytucje finansowe. Nie ma przy tym znaczenia to, czy możemy wykonać inwestycję z własnych środków bieżących wedle otrzymanych informacji musimy przedstawiać gwarancje instytucji finansowych - przynajmniej tak się nam to przedstawia. W praktyce mamy dwie opcje - albo małe wnioski, albo ustanowienie zabezpieczenia na własnych domach/mieszkaniach. Doprecyzuję - firma mająca np. 5 mln zł obrotu i 500 tys. zł zysku nie może pokazując ten zysk zapewnić sobie pozytywnego rozpatrzenia wniosku na 1 mln zł bez pozyskania gwarancji bankowej. Nikt nie rozpatruje, czy operator rzeczywiście potrzebuje zewnętrznego dofinansowania. 6. To część piramidki finansowej - w praktyce, by dostać np. pożyczkę zabezpieczającą udział własny, nawet, jeśli z niej nigdy nie skorzystam, muszę dodatkowo, po całym prześwietleniu mojej firmy w banku, czy funduszu pożyczkowym, najczęściej uzyskać dodatkowe gwarancje lub poręczenie od kolejnej instytucji finansowej. Sam W efekcie muszę uzyskać poręczenie do gwarancji będącej zabezpieczeniem udziału własnego. Znajome firmy mają podobnie. To wszystko czas i koszty. 7. Dodajmy do tego, że gwarancje i promesy są terminowe. Opóźnienia w procesie aplikacyjnym względem założonych harmonogramów wymuszają występowanie o przedłużenie w/w promes. Niestety WWPE nie udziela odpowiedzi beneficjantom, kiedy nastąpi podpisanie umów. A każde kolejne przedłużenie gwarancji i promes, to kolejne serie dokumentów, aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu, opłaty za rozpatrzenie wniosków i wydanie kolejnych promes. 8. Wymaga się od nas dokumentów i zaświadczeń niedostępnych na danych etapach planowania i procedowania wniosków - część udaje się zastępować oświadczeniami, że np. dostarczymy je później... ale nie tędy droga. Skoro wiadomo, że nie można dostać pozwolenia na budowę na etapie opracowywania wniosku, to należy po prostu usunąć taki wymóg z tego etapu aplikacji lub załączyć wzór oświadczenia, kiedy takie pozwolenie (etc) aplikujący uzyska. 9. Podobnie - obowiązek zaświadczenia ws. Obszarów Natura 2000 w sytuacji, gdy dla otrzymania zaświadczeń potrzebne są dokładne adresy stacji bazowych, a na etapie projektu wskazuje się wyłącznie miejscowości 2

3 10. Brak jasnej wytycznej dot. zabezpieczenia udziału własnego - w zasadzie nikt nie wie w jaki sposób skutecznie go zabezpieczyć np. ze środków własnych, bo nigdzie nie ma informacji na ten temat - ergo - musimy przedstawiać promesy pożyczek, wariantem tej sytuacji jest wymóg przedstawienia wyciągu z banku z dedykowanego konta na CAŁĄ kwotę udziału własnego już na etapie projektu z zupełnym pominięciem zarówno planowanego terminu rozpoczęcia realizacji projektu, czasu trwania, jak i średnich miesięcznych nakładów. 11. Na bieżąco dosyłamy kolejne dokumenty, które pojawiają się w toku naborów. Często już po zapewnieniach, że to ostatnie wymagania. 12. Wobec tych samych sytuacji i zapisów stosowane są różne indywidualne interpretacje - brak więc jednolitej i powtarzalnej procedury. Dowodem są tutaj różne oceny identycznie przygotowanych wniosków mln Euro / województwo nie pozwoli ani zagospodarować środków z puli 8.4 do końca 2013 r., ani przygotowywać większych wniosków. W praktyce ta kwota wystarcza na realizację jednego, niedużego projektu światłowodowego lub kilku projektów radiowych o ograniczonym zasięgu. W praktyce firmy przygotowują małe wnioski lub pojedyncze tylko dlatego, że pula jest mniej niż skromna. 14. Nieadekwatność map białych plam do rzeczywistości. Budowa ostatniej mili nie powinna być ograniczana do obecnych białych plam. W praktyce brak dobrej ostatniej mili również w mniejszych miastach, do części z nich nawet nie dochodzi światłowód, więc nie ma zaplecza dla budowy szybkich sieci i pakietów. Niemniej takie miejscowości wykluczone są z 8.4 z powodów, które są kompletnie niejawne, a co więcej - inwentaryzacja każdego województwa realizowana jest zupełnie inaczej. My tak na prawdę nie wiemy, dlaczego dana miejscowość jest/nie jest białą plamą. 15. WWPE przesyła swoje kolejne oczekiwania mailem, czasem faxem. Niezależnie od tego czy i kiedy przeczytam mail - WWPE referuje do daty wysyłki... np. 3 dniowy termin na odpowiedź. Odpowiedzi żąda zaś... Pocztą Polską. Nie można odpowiedzieć inaczej. Przy opóźnieniach Poczty Polskiej... mija kolejnych kilka tyg. aż zbiorą wszystkie odpowiedzi. 16. Odpowiedzi trafiające do WWPE nie trafiają od razu tam, gdzie trzeba... potrafią tygodniami leżeć na biurkach w kolejce do przekazania dalej - to fakt, który znajduje potwierdzenie w rozmowach z urzędnikami: "Tak, otrzymałam 10 dni temu, ale jeszcze nie przekazałam...". Jak się to ma do terminów na wczoraj, jakie WWPE zakreśla nam? 17. Przy obserwowanych opóźnieniach i zmianach cen sprzętu, ale także np. ziemi na lokację masztów - nasze wyliczenia pierwotne coraz bardziej odstają od cen, które będą obowiązywać w czasie realizacji. Brak informacji jak będziemy sobie radzić z tym problemem na etapie realizacji rozliczeń projektu. 18. Brak możliwości alokacji środków na półkę serwisową urządzeń. 19. Brak możliwości rezerwacji środków na wypadek dużego odzewu z obszaru białych plam - przykładowo jeśli planuję podłączyć radiowo 100 abonentów w 2 lata, ale po roku osiągnę ten poziom, to nie mogę dokupić z dofinansowaniem np. kolejnych 100 terminali abonenckich. Byłoby to celowe i zgodne z ideą interwencji publicznej, bo więcej osób z obszarów białych plam uzyskałoby dostęp do sieci. Jeśli nie doszacuję popytu - trudno. A bez dofinansowania terminali, czy np. przyłączy świałowodowych - dalsze podłączenia mogą być ograniczone lub wręcz niewykonalne. Nie da się też złożyć wniosku na kolejną grupę przyłączeń, bo obszar nie może dostać drugiego dofinansowania. 20. Nakładanie się na siebie naborów (ogłaszanie kolejnego przy braku ogłoszenia rezultatów poprzedniego, a nawet jeszcze wcześniejszego) 21. Wprowadzanie sztucznych limitów alokacja na województwo na nabór (identyczna dla każdego regionu), co sprawia, że w niektórych województwach jest zbyt dużo zgłoszeń, a w innych zbyt mało. Wskutek tego następuje dysproporcja w wartości projektów, które otrzymują dotacje. 3

4 22. Niespójność kryteriów oceny stosowanie subiektywnych kryteriów oceny, zależnych od osoby sprawdzającej. Kazus sposoby liczenia kosztów kwalifikowanych, który w tym samym tygodniu został raz odrzucony, a raz zaakceptowany przez WWPE. 23. Niezasadne uwagi formalne: stosowanie elementów oceny merytorycznej na etapie oceny formalnej, brak zasadności uwag formalnych (żądanie dosłownego cytowania Instrukcji) ogólnikowe zapisy (np. Biznesplan nie został przygotowany zgodnie z wymogami konkursu co to znaczy, w jakim punkcie?), nieznajomość regulacji prawnych kazus OOŚ, brak informacji zwrotnej, jakiego dokładnie rodzaju są błędy formalne, informacja najczęściej ma charakter ogólny i do dalszych ustaleń należy wskazanie, czego dokładnie dotyczy zastrzeżenie WWPE. 24. Niepodanie aktualnej listy białych plam uwzględniającej wnioski już zatwierdzone oraz obszary na które złożono wnioski w już zamkniętym, ale nie rozstrzygniętym naborze wcześniejszym, co oznacza zasadniczy problem kwalifikowalności obszarów i konieczność lokalizacji kolejnych projektów w ciemno. 25. "Znikające" dokumenty na stronie WWPE (np. FAQ). 26. Brak kompletu dokumentów na wszystkie kolejne etapy procedowania wniosku na stronie WWPE. Wiele dokumentów powstaje ad hoc i jest dosyłanych przez różne działy WWPE na różnych etapach procedowania wniosków zawierając często te same pytania lub oczekiwania prezentacji tych samych danych na innych arkuszach kalkulacyjnych. Powoduje to chaos i niepewność co do dalszych etapów i terminu zakończenia procedur, a także dodatkowe koszty po stronie wnioskodawców. Co więcej wnioskodawca nie może prześledzić z góry ścieżki formalnej i kolejnych wymagań, gdyż te postają na bieżąco w toku prac WWPE nad wnioskami z danego naboru. 27. Niekwalifikowanie kosztów, które powinny zostać zakwalifikowane (koszty projektów instalacji sieciowych takich jak maszty radiowe, kanalizacja, trasy światłowodowe, a także dzierżawa kanalizacji, łączy i transmisji). 28. Brak wyraźnej informacji dot. sposobu punktacji projektów sieciowych wykonanych w technologii mieszanej np. światłowodowo-radiowej. 29. Trudności w komunikacji z pracownikami WWPE (trudności w dodzwonieniu się i uzyskaniu odpowiedzi na maile) i uzyskaniu wiarygodnej, rzetelnej informacji, na którą można powołać się w kolejnych kontaktach z WWPE. Brak możliwości konsultacji wątpliwych zapisów z WWPE konieczność przesłania do WWPE całej dokumentacji i wprowadzania korekt dopiero wówczas, co powoduje dalsze wydłużenie procedury. 30. W skrócie - problem główny polega na tym, że nikt nie przemyślał i nie opracował 8.4 oraz nie domknął tego w wyraźne ramy czasowe i formalne. Wszystko pływa. Kolejny problem w tym - że my powinniśmy budować sieci, a nie czekać... i produkować makulaturę, z której ciągle nic nie wynika. 8.4 to dobry i potrzebny program. Tak na prawdę pierwszy, który adresowany jest m.in. do lokalnych ISP. Udało się nim zainteresować wiele firm. Widać - jak rośnie liczba wniosków mimo wątpliwości i niskich kwot w naborach... I to wszystko tonie w biurokratycznym bezwładzie. 31. Problemem jest strata czasu, energii i entuzjazmu branży. + nieadekwatność części założeń do rzeczywistości w terenie i specyfiki lokalnych ISP. 4

5 Wnioski GRAP KIKE. Mając na uwagę złożoność przedstawionych wyżej problemów oraz fakt, iż większość por. obserwacji zawiera w sobie odpowiedzi dot. możliwych i pożądanych zmian lub korekt w procesach aplikacyjnych, wydaje się celowym skoncentrowanie się jedynie na kilku ogólnych i najważniejszych w naszej ocenie wnioskach. KIKE wnioskuje o: 1. Usprawnienie procesu oceny wniosków. Nabór z jesieni 2009 r. nie został jeszcze (w październiku 2010 r.) zakończony podpisanymi umowami, co powoduje, iż jakiekolwiek prace z tego naboru zostaną rozpoczęte z uwagi na zimę najprawdopodobniej dopiero w 2011 r. 2. Zdecydowane, minimum 10-krotne, zwiększenie puli środków w kolejnych naborach i ew. likwidację pul per województwo, co pozwoli na: uniknięcie sytuacji, w której w jednych województwach brak jest środków, zaś w innych środków jest za mało względem potencjału wniosków, sprawniejszą alokację pozostałych w POIG 8.4 środków, zwiększenie atrakcyjności POIG 8.4, zachęcenie przedsiębiorców do składania większych wniosków lub kilku wniosków na różne obszary i technologie w jednym naborze, wysłanie impulsu do realizacji droższych, ale bardziej przyszłościowych inwestycji w infrastrukturę światłowodową, gdyż obecne środki alokowane na województwa nie wystarczają na projektowanie większych inwestycji tego typu, procedowanie wniosków i podpisywanie umów bez oczekiwania na dokumentację wszystkich aplikujących, gdyż nie będzie potrzeby przygotowywania listy oczekującej lub proporcjonalnego zmniejszania środków na projekty w przypadku przekroczenia kwoty przyznawanej obecnie na województwo argument konieczności oczekiwania na komplet dokumentów od wszystkich aplikujących był wg WWPE powodem opóźnienia publikacji ostatniej listy rankingowej (w końcu lipca 2010 r.), a tym samym opóźnienia procedowania całego naboru z jesieni 2009 r. 3. Wstrzymanie organizacji kolejnych naborów do czasu opublikowania listy rankingowej z naborów wcześniejszych. Pozwoli to uniknąć niepewności co do obszarów kwalifikujących się do dofinansowania w kolejnym naborze, a w konsekwencji ryzyka odrzucania wniosków na poziomie oceny formalnej oraz opóźnień w ocenie formalnej związanych z koniecznością oczekiwania na wcześniejsze listy rankingowe. Niepewność kwalifikowalności obszarów stanowi obecnie jeden z powodów niechęci operatorów do składania wniosków w kolejnych naborach. 4. Przygotowanie i opublikowanie na stronach WWPE wiążącego kompletu dokumentów niezbędnych na wszystkich etapach przygotowywania, procedowania i rozliczania wniosków. 5. Wprowadzenie i rozbudowę stałego FAQ na stronach WWPE, a także załączanie do dokumentów kierowanych przez WWPE do przedsiębiorców kompletu wyjaśnień i opisów dot. wnioskowanych danych. 6. Uwzględnienie w dokumentach specyfiki branży, a w szczególności uwzględnienie w formularzach przedsiębiorstw działających jednoosobowo i jako spółki cywilne w oparciu o wpisy do EDG wraz z formami prowadzenia księgowości przez takie podmioty podmioty takie zazwyczaj są podatnikami podatku VAT, rozliczają się w oparciu o EPiR i nie sporządzają bilansu. 7. Wyłączenie z przygotowywanej dokumentacji konieczności przeliczania wartości wyrażonych w PLN na EURO lub wskazanie kursu, wg. którego to przeliczenia ma następować. 8. Możliwość uwzględnienia we wnioskach środków na przyłączenie dodatkowych abonentów na obszarach objętych wnioskami w przypadku niedoszacowania zainteresowania abonentów 5

6 w okresie realizacji projektu. Możliwość taka wydaje się zgodna z celem interwencji publicznej, gdyż umożliwi podłączenie dodatkowych abonentów na obszarach białych plam po wyczerpaniu puli środków na przyłączenia 9. Rozwiązanie problemu "blokowania obszarów" poprzez wnioski składane na dużą liczbę miejscowości przez jeden podmiot przy jednoczesnym niskim nasyceniu abonentami np. wniosek o przyłączenie 100 abonentów w 100 miejscowościach. Rozwiązaniem może tu być wskazanie na podstawie dotychczasowych wniosków średniego procentowego nasycenia przyłączeniami na obszarze objętym dofinansowaniem np. konieczność podłączenia co najmniej 5, czy 10% gospodarstw. Celowym jest wskazanie również maksymalnej wartości pojedynczego projektu i dofinansowania na firmę w ramach jednego naboru, co ograniczy realizację projektów przez pojedynczych dużych operatorów na dużych obszarach. 10. Wyraźne określenie zasad zabezpieczania udziału własnego wnioskodawcy. W chwili obecnej operator posiadający np. 5 mln. zł. przychodu i 500 tys. zł zysku rocznego, nie ma pewności, czy jego środki obrotowe uznane zostaną przez WWPE za wystarczające zabezpieczenie udziału własnego w projekcie, którego wartość całkowita wynosi np. 1 mln zł w dwuletnim okresie realizacji. Wykazane środki własne w takiej sytuacji powinny stanowić wystarczające zabezpieczenie udziału własnego przedsiębiorcy. 11. Inwentaryzacja wg niejawnych kryteriów, inna dla każdego z województwa. Kto odpowiada za kwalifikację obszaru, jako "biała plama" i uzasadnienie interwencji publicznej w kontekście przepisów o konkurencji w przypadku zarzutu o naruszenie konkurencji? Postulujemy o jasne określenie tej odpowiedzialności po stronie podmiotów sporządzających lub zatwierdzających inwentaryzację ewentualnie wniosek. Obecna sytuacja powoduje nieakceptowane przeniesienie odpowiedzialności za błędnie wykonane inwentaryzacje na przedsiębiorców. 12. Oparcie inwentaryzacji i aktualizacji mapy białych plam na danych UKE zagregowanych do poziomu miejscowości. W chwili obecnej jest to jedyna aktualizowana lista. 6

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza stanu obecnego oraz barier w wykorzystaniu dostępnych środków

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP?

Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Na początku marca 2005 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła informację o zakończeniu procesu selekcji i wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej

w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej RAPORT Forum Kolejowego Railway Business Forum w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 2 2. Analiza barier i problemów stojących na drodze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.06.2011 r. Sygn. UKE: DHRT-WORK-6002-4/11(6) ID KIKE: 320-241-3194/11

Warszawa, 15.06.2011 r. Sygn. UKE: DHRT-WORK-6002-4/11(6) ID KIKE: 320-241-3194/11 KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Al. Wilanowska 7A/32 02-765 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UWAGI Członków PIFS Lp. 1. Rodzaj dokumentu (oraz

Bardziej szczegółowo

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców wydanie 2 Grudzień 2009 adresy instytucji organizujących konkursy adresy punktów konsultacyjnych zestawienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

UWAGI DO PROJEKTU ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

UWAGI DO PROJEKTU ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział /pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Jednostka redakcyjna Treść uwagi Art. 6 ust. 1

Bardziej szczegółowo

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT 3 (75) Marzec 2005 SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AUKCJE ELEKTRONICZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ANALIZA KONKURENCJI CZYLI KTO CZYHA

Bardziej szczegółowo

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego SŁOWO WSTĘPU O APLIKOWANIU Drodzy Czytelnicy, Przed Państwem drugi numer biuletynu Fundusze na Naukę i Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie)

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW Projekt SSPW skupia się na białych obszarach NGA (v. 3.3 Wytycznych Wspólnotowych), to jest obszarach,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia realizacji pewnego projektu Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia finansowej realizacji pewnego projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Spis treści Bezpieczeństwo podatkowe w bieżącej działalności 04 Bezpieczne podatki każdego dnia 07 Zanim przyjdzie kontrola 10 Zaufany doradca w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo