KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ"

Transkrypt

1 KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Al. Wilanowska 7A/ Warszawa Tel , Fax KRS , REGON: , NIP ID KIKE Władza Wdrażająca Programy Europejskie w miejscu Szanowni Państwo, Dziękujemy za spotkanie, którego tematem są opóźnienia i problemy związanymi z procesami aplikacyjnymi w ramach POIG 8.4. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej jest przekonana, iż organizacja naborów w ramach POIG 8.4 wymaga przebudowy i zdecydowanego usprawnienia oraz przyśpieszenia, gdyż obecne ramy są niewydolne i powodują zduszenie potencjału programu, co widać po wskaźnikach rozdysponowania środków i ilości zawartych w dotychczasowych naborach. Mamy świadomość, że opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków i przedłużające się procedury powodują, iż kolejne nabory ogłaszane są i zamykane (!) jeszcze przed rozstrzygnięciem naborów kolejnych. Tak jest i aktualnie. Kolejny jesienny nabór 2010 r. rozpoczyna się w sytuacji, gdy nabór z jesieni ub.r. nie został jeszcze zakończony podpisanymi umowami, zaś nabór wiosenny br. biorąc pod uwagę obecne tempo i większą liczbę wniosków - nie ma szans na rozpoznanie w tym roku. W efekcie zainteresowani POIG 8.4 przedsiębiorcy nie mają możliwości podejmowania odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych, gdyż nie znane są wyniki dotychczasowych naborów i związanych z nimi zmian w mapach białych plam, a także wyniki ocen już złożonych wniosków, co pozwoliłoby uniknąć ewentualnych błędów we wnioskach kolejnych. Kurczy się też czas na rozdysponowanie środków, których pula jest jak dotąd praktycznie nietknięta. Mając na uwadze bieżący stan naborów oraz wielkość pozostających do rozdysponowania środków, przedstawiamy poniżej listę problemów, jakie zaobserwowaliśmy w dotychczasowych naborach oraz kilka najważniejszych w naszej ocenie wniosków, które mogą pomóc w usprawnieniu procesu oceny wniosków i organizacji naborów. Nasze wnioski mają ponadto na celu dalsze zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców programem, możliwość dalszego rozwoju projektów na obszarach objętych dofinansowaniem i ograniczenie niejasności dot. obszarów kwalifikowanych w kolejnych naborach. Korzystając z okazji, KIKE zaprasza ponadto przedstawicieli WWPE i MSWiA na jesienną Konferencję KIKE organizowaną w Bełchatowie, w dn r. Konferencja może stać się okazją do przybliżenia POIG 8.4 operatorom lokalnym, do których program ten jest przede wszystkim adresowany. Konferencja, to również unikalna okazja do dyskusji pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej i operatorami beneficjantami programu. Serdecznie zapraszamy. Z poważaniem, GRAP - Grupa Robocza d/s współpracy z Administracją Publiczną Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej 1

2 Lista problemów zaobserwowanych w procesach aplikacyjnych uwagi operatorów zebrane przez GRAP (bez edycji treści): 1. Opóźnienia - powiedzmy wprost - projekty z zeszłorocznego naboru miały być realizowane od kwietnia-maja 2010 r.; mamy październik i zimę za pasem. Ten rok jest w zasadzie stracony - nikt zimą ani nie wkopie światłowodów, ani nie będzie budował stacji bazowych dla sieci radiowych - a jeśli nawet, to w minimalnym zakresie; w skrócie - straciliśmy rok. 2. Zamiast budować sieci, toniemy w kolejnych dokumentach i jeszcze sporo przed nami, bo nie ruszyliśmy jeszcze realizacji - brak po prostu wyraźnych etapów i zdefiniowanej z góry listy tego, co i kiedy mamy dostarczyć; zamiast tego jest manufaktura kolejnych dokumentów, gdy w WWPE ktoś coś wymyśli lub o czymś sobie przypomni. 3. Formularze są najczęściej z kosmosu kompletnie nie uwzględniając specyfiki przykład - mamy robić projekcję przychodów i kosztów na 15 lat z góry; pomijam, że projekt np. ma okres realizacji 2 lata i trwałości 3, więc 15 lat nie ma do niego odniesienia, ale wystarczy zastanowić się, jak wyglądał Internet, pakiety i usługi 15 lat temu... w 1995 r. mało kto znał to słowo, jaką wartość mają więc przewidywania przychodów z zainstalowanego dziś dostępu radiowego u Kowalskiego w 2025 r.? Żadne, to co musimy podawać, to kompletna fikcja... To nie inwestycje w autostrady, czy stadiony, których trwałość technologii i kosztów jest zupełnie inna. 4. Brak pewności w kwalifikowalności zasobów do dofinansowania. 5. Problemy z uzyskaniem gwarancji bankowych na udział własny - nasz majątek telekomunikacyjny nie stanowi zabezpieczenia akceptowanego przez instytucje finansowe. Nie ma przy tym znaczenia to, czy możemy wykonać inwestycję z własnych środków bieżących wedle otrzymanych informacji musimy przedstawiać gwarancje instytucji finansowych - przynajmniej tak się nam to przedstawia. W praktyce mamy dwie opcje - albo małe wnioski, albo ustanowienie zabezpieczenia na własnych domach/mieszkaniach. Doprecyzuję - firma mająca np. 5 mln zł obrotu i 500 tys. zł zysku nie może pokazując ten zysk zapewnić sobie pozytywnego rozpatrzenia wniosku na 1 mln zł bez pozyskania gwarancji bankowej. Nikt nie rozpatruje, czy operator rzeczywiście potrzebuje zewnętrznego dofinansowania. 6. To część piramidki finansowej - w praktyce, by dostać np. pożyczkę zabezpieczającą udział własny, nawet, jeśli z niej nigdy nie skorzystam, muszę dodatkowo, po całym prześwietleniu mojej firmy w banku, czy funduszu pożyczkowym, najczęściej uzyskać dodatkowe gwarancje lub poręczenie od kolejnej instytucji finansowej. Sam W efekcie muszę uzyskać poręczenie do gwarancji będącej zabezpieczeniem udziału własnego. Znajome firmy mają podobnie. To wszystko czas i koszty. 7. Dodajmy do tego, że gwarancje i promesy są terminowe. Opóźnienia w procesie aplikacyjnym względem założonych harmonogramów wymuszają występowanie o przedłużenie w/w promes. Niestety WWPE nie udziela odpowiedzi beneficjantom, kiedy nastąpi podpisanie umów. A każde kolejne przedłużenie gwarancji i promes, to kolejne serie dokumentów, aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu, opłaty za rozpatrzenie wniosków i wydanie kolejnych promes. 8. Wymaga się od nas dokumentów i zaświadczeń niedostępnych na danych etapach planowania i procedowania wniosków - część udaje się zastępować oświadczeniami, że np. dostarczymy je później... ale nie tędy droga. Skoro wiadomo, że nie można dostać pozwolenia na budowę na etapie opracowywania wniosku, to należy po prostu usunąć taki wymóg z tego etapu aplikacji lub załączyć wzór oświadczenia, kiedy takie pozwolenie (etc) aplikujący uzyska. 9. Podobnie - obowiązek zaświadczenia ws. Obszarów Natura 2000 w sytuacji, gdy dla otrzymania zaświadczeń potrzebne są dokładne adresy stacji bazowych, a na etapie projektu wskazuje się wyłącznie miejscowości 2

3 10. Brak jasnej wytycznej dot. zabezpieczenia udziału własnego - w zasadzie nikt nie wie w jaki sposób skutecznie go zabezpieczyć np. ze środków własnych, bo nigdzie nie ma informacji na ten temat - ergo - musimy przedstawiać promesy pożyczek, wariantem tej sytuacji jest wymóg przedstawienia wyciągu z banku z dedykowanego konta na CAŁĄ kwotę udziału własnego już na etapie projektu z zupełnym pominięciem zarówno planowanego terminu rozpoczęcia realizacji projektu, czasu trwania, jak i średnich miesięcznych nakładów. 11. Na bieżąco dosyłamy kolejne dokumenty, które pojawiają się w toku naborów. Często już po zapewnieniach, że to ostatnie wymagania. 12. Wobec tych samych sytuacji i zapisów stosowane są różne indywidualne interpretacje - brak więc jednolitej i powtarzalnej procedury. Dowodem są tutaj różne oceny identycznie przygotowanych wniosków mln Euro / województwo nie pozwoli ani zagospodarować środków z puli 8.4 do końca 2013 r., ani przygotowywać większych wniosków. W praktyce ta kwota wystarcza na realizację jednego, niedużego projektu światłowodowego lub kilku projektów radiowych o ograniczonym zasięgu. W praktyce firmy przygotowują małe wnioski lub pojedyncze tylko dlatego, że pula jest mniej niż skromna. 14. Nieadekwatność map białych plam do rzeczywistości. Budowa ostatniej mili nie powinna być ograniczana do obecnych białych plam. W praktyce brak dobrej ostatniej mili również w mniejszych miastach, do części z nich nawet nie dochodzi światłowód, więc nie ma zaplecza dla budowy szybkich sieci i pakietów. Niemniej takie miejscowości wykluczone są z 8.4 z powodów, które są kompletnie niejawne, a co więcej - inwentaryzacja każdego województwa realizowana jest zupełnie inaczej. My tak na prawdę nie wiemy, dlaczego dana miejscowość jest/nie jest białą plamą. 15. WWPE przesyła swoje kolejne oczekiwania mailem, czasem faxem. Niezależnie od tego czy i kiedy przeczytam mail - WWPE referuje do daty wysyłki... np. 3 dniowy termin na odpowiedź. Odpowiedzi żąda zaś... Pocztą Polską. Nie można odpowiedzieć inaczej. Przy opóźnieniach Poczty Polskiej... mija kolejnych kilka tyg. aż zbiorą wszystkie odpowiedzi. 16. Odpowiedzi trafiające do WWPE nie trafiają od razu tam, gdzie trzeba... potrafią tygodniami leżeć na biurkach w kolejce do przekazania dalej - to fakt, który znajduje potwierdzenie w rozmowach z urzędnikami: "Tak, otrzymałam 10 dni temu, ale jeszcze nie przekazałam...". Jak się to ma do terminów na wczoraj, jakie WWPE zakreśla nam? 17. Przy obserwowanych opóźnieniach i zmianach cen sprzętu, ale także np. ziemi na lokację masztów - nasze wyliczenia pierwotne coraz bardziej odstają od cen, które będą obowiązywać w czasie realizacji. Brak informacji jak będziemy sobie radzić z tym problemem na etapie realizacji rozliczeń projektu. 18. Brak możliwości alokacji środków na półkę serwisową urządzeń. 19. Brak możliwości rezerwacji środków na wypadek dużego odzewu z obszaru białych plam - przykładowo jeśli planuję podłączyć radiowo 100 abonentów w 2 lata, ale po roku osiągnę ten poziom, to nie mogę dokupić z dofinansowaniem np. kolejnych 100 terminali abonenckich. Byłoby to celowe i zgodne z ideą interwencji publicznej, bo więcej osób z obszarów białych plam uzyskałoby dostęp do sieci. Jeśli nie doszacuję popytu - trudno. A bez dofinansowania terminali, czy np. przyłączy świałowodowych - dalsze podłączenia mogą być ograniczone lub wręcz niewykonalne. Nie da się też złożyć wniosku na kolejną grupę przyłączeń, bo obszar nie może dostać drugiego dofinansowania. 20. Nakładanie się na siebie naborów (ogłaszanie kolejnego przy braku ogłoszenia rezultatów poprzedniego, a nawet jeszcze wcześniejszego) 21. Wprowadzanie sztucznych limitów alokacja na województwo na nabór (identyczna dla każdego regionu), co sprawia, że w niektórych województwach jest zbyt dużo zgłoszeń, a w innych zbyt mało. Wskutek tego następuje dysproporcja w wartości projektów, które otrzymują dotacje. 3

4 22. Niespójność kryteriów oceny stosowanie subiektywnych kryteriów oceny, zależnych od osoby sprawdzającej. Kazus sposoby liczenia kosztów kwalifikowanych, który w tym samym tygodniu został raz odrzucony, a raz zaakceptowany przez WWPE. 23. Niezasadne uwagi formalne: stosowanie elementów oceny merytorycznej na etapie oceny formalnej, brak zasadności uwag formalnych (żądanie dosłownego cytowania Instrukcji) ogólnikowe zapisy (np. Biznesplan nie został przygotowany zgodnie z wymogami konkursu co to znaczy, w jakim punkcie?), nieznajomość regulacji prawnych kazus OOŚ, brak informacji zwrotnej, jakiego dokładnie rodzaju są błędy formalne, informacja najczęściej ma charakter ogólny i do dalszych ustaleń należy wskazanie, czego dokładnie dotyczy zastrzeżenie WWPE. 24. Niepodanie aktualnej listy białych plam uwzględniającej wnioski już zatwierdzone oraz obszary na które złożono wnioski w już zamkniętym, ale nie rozstrzygniętym naborze wcześniejszym, co oznacza zasadniczy problem kwalifikowalności obszarów i konieczność lokalizacji kolejnych projektów w ciemno. 25. "Znikające" dokumenty na stronie WWPE (np. FAQ). 26. Brak kompletu dokumentów na wszystkie kolejne etapy procedowania wniosku na stronie WWPE. Wiele dokumentów powstaje ad hoc i jest dosyłanych przez różne działy WWPE na różnych etapach procedowania wniosków zawierając często te same pytania lub oczekiwania prezentacji tych samych danych na innych arkuszach kalkulacyjnych. Powoduje to chaos i niepewność co do dalszych etapów i terminu zakończenia procedur, a także dodatkowe koszty po stronie wnioskodawców. Co więcej wnioskodawca nie może prześledzić z góry ścieżki formalnej i kolejnych wymagań, gdyż te postają na bieżąco w toku prac WWPE nad wnioskami z danego naboru. 27. Niekwalifikowanie kosztów, które powinny zostać zakwalifikowane (koszty projektów instalacji sieciowych takich jak maszty radiowe, kanalizacja, trasy światłowodowe, a także dzierżawa kanalizacji, łączy i transmisji). 28. Brak wyraźnej informacji dot. sposobu punktacji projektów sieciowych wykonanych w technologii mieszanej np. światłowodowo-radiowej. 29. Trudności w komunikacji z pracownikami WWPE (trudności w dodzwonieniu się i uzyskaniu odpowiedzi na maile) i uzyskaniu wiarygodnej, rzetelnej informacji, na którą można powołać się w kolejnych kontaktach z WWPE. Brak możliwości konsultacji wątpliwych zapisów z WWPE konieczność przesłania do WWPE całej dokumentacji i wprowadzania korekt dopiero wówczas, co powoduje dalsze wydłużenie procedury. 30. W skrócie - problem główny polega na tym, że nikt nie przemyślał i nie opracował 8.4 oraz nie domknął tego w wyraźne ramy czasowe i formalne. Wszystko pływa. Kolejny problem w tym - że my powinniśmy budować sieci, a nie czekać... i produkować makulaturę, z której ciągle nic nie wynika. 8.4 to dobry i potrzebny program. Tak na prawdę pierwszy, który adresowany jest m.in. do lokalnych ISP. Udało się nim zainteresować wiele firm. Widać - jak rośnie liczba wniosków mimo wątpliwości i niskich kwot w naborach... I to wszystko tonie w biurokratycznym bezwładzie. 31. Problemem jest strata czasu, energii i entuzjazmu branży. + nieadekwatność części założeń do rzeczywistości w terenie i specyfiki lokalnych ISP. 4

5 Wnioski GRAP KIKE. Mając na uwagę złożoność przedstawionych wyżej problemów oraz fakt, iż większość por. obserwacji zawiera w sobie odpowiedzi dot. możliwych i pożądanych zmian lub korekt w procesach aplikacyjnych, wydaje się celowym skoncentrowanie się jedynie na kilku ogólnych i najważniejszych w naszej ocenie wnioskach. KIKE wnioskuje o: 1. Usprawnienie procesu oceny wniosków. Nabór z jesieni 2009 r. nie został jeszcze (w październiku 2010 r.) zakończony podpisanymi umowami, co powoduje, iż jakiekolwiek prace z tego naboru zostaną rozpoczęte z uwagi na zimę najprawdopodobniej dopiero w 2011 r. 2. Zdecydowane, minimum 10-krotne, zwiększenie puli środków w kolejnych naborach i ew. likwidację pul per województwo, co pozwoli na: uniknięcie sytuacji, w której w jednych województwach brak jest środków, zaś w innych środków jest za mało względem potencjału wniosków, sprawniejszą alokację pozostałych w POIG 8.4 środków, zwiększenie atrakcyjności POIG 8.4, zachęcenie przedsiębiorców do składania większych wniosków lub kilku wniosków na różne obszary i technologie w jednym naborze, wysłanie impulsu do realizacji droższych, ale bardziej przyszłościowych inwestycji w infrastrukturę światłowodową, gdyż obecne środki alokowane na województwa nie wystarczają na projektowanie większych inwestycji tego typu, procedowanie wniosków i podpisywanie umów bez oczekiwania na dokumentację wszystkich aplikujących, gdyż nie będzie potrzeby przygotowywania listy oczekującej lub proporcjonalnego zmniejszania środków na projekty w przypadku przekroczenia kwoty przyznawanej obecnie na województwo argument konieczności oczekiwania na komplet dokumentów od wszystkich aplikujących był wg WWPE powodem opóźnienia publikacji ostatniej listy rankingowej (w końcu lipca 2010 r.), a tym samym opóźnienia procedowania całego naboru z jesieni 2009 r. 3. Wstrzymanie organizacji kolejnych naborów do czasu opublikowania listy rankingowej z naborów wcześniejszych. Pozwoli to uniknąć niepewności co do obszarów kwalifikujących się do dofinansowania w kolejnym naborze, a w konsekwencji ryzyka odrzucania wniosków na poziomie oceny formalnej oraz opóźnień w ocenie formalnej związanych z koniecznością oczekiwania na wcześniejsze listy rankingowe. Niepewność kwalifikowalności obszarów stanowi obecnie jeden z powodów niechęci operatorów do składania wniosków w kolejnych naborach. 4. Przygotowanie i opublikowanie na stronach WWPE wiążącego kompletu dokumentów niezbędnych na wszystkich etapach przygotowywania, procedowania i rozliczania wniosków. 5. Wprowadzenie i rozbudowę stałego FAQ na stronach WWPE, a także załączanie do dokumentów kierowanych przez WWPE do przedsiębiorców kompletu wyjaśnień i opisów dot. wnioskowanych danych. 6. Uwzględnienie w dokumentach specyfiki branży, a w szczególności uwzględnienie w formularzach przedsiębiorstw działających jednoosobowo i jako spółki cywilne w oparciu o wpisy do EDG wraz z formami prowadzenia księgowości przez takie podmioty podmioty takie zazwyczaj są podatnikami podatku VAT, rozliczają się w oparciu o EPiR i nie sporządzają bilansu. 7. Wyłączenie z przygotowywanej dokumentacji konieczności przeliczania wartości wyrażonych w PLN na EURO lub wskazanie kursu, wg. którego to przeliczenia ma następować. 8. Możliwość uwzględnienia we wnioskach środków na przyłączenie dodatkowych abonentów na obszarach objętych wnioskami w przypadku niedoszacowania zainteresowania abonentów 5

6 w okresie realizacji projektu. Możliwość taka wydaje się zgodna z celem interwencji publicznej, gdyż umożliwi podłączenie dodatkowych abonentów na obszarach białych plam po wyczerpaniu puli środków na przyłączenia 9. Rozwiązanie problemu "blokowania obszarów" poprzez wnioski składane na dużą liczbę miejscowości przez jeden podmiot przy jednoczesnym niskim nasyceniu abonentami np. wniosek o przyłączenie 100 abonentów w 100 miejscowościach. Rozwiązaniem może tu być wskazanie na podstawie dotychczasowych wniosków średniego procentowego nasycenia przyłączeniami na obszarze objętym dofinansowaniem np. konieczność podłączenia co najmniej 5, czy 10% gospodarstw. Celowym jest wskazanie również maksymalnej wartości pojedynczego projektu i dofinansowania na firmę w ramach jednego naboru, co ograniczy realizację projektów przez pojedynczych dużych operatorów na dużych obszarach. 10. Wyraźne określenie zasad zabezpieczania udziału własnego wnioskodawcy. W chwili obecnej operator posiadający np. 5 mln. zł. przychodu i 500 tys. zł zysku rocznego, nie ma pewności, czy jego środki obrotowe uznane zostaną przez WWPE za wystarczające zabezpieczenie udziału własnego w projekcie, którego wartość całkowita wynosi np. 1 mln zł w dwuletnim okresie realizacji. Wykazane środki własne w takiej sytuacji powinny stanowić wystarczające zabezpieczenie udziału własnego przedsiębiorcy. 11. Inwentaryzacja wg niejawnych kryteriów, inna dla każdego z województwa. Kto odpowiada za kwalifikację obszaru, jako "biała plama" i uzasadnienie interwencji publicznej w kontekście przepisów o konkurencji w przypadku zarzutu o naruszenie konkurencji? Postulujemy o jasne określenie tej odpowiedzialności po stronie podmiotów sporządzających lub zatwierdzających inwentaryzację ewentualnie wniosek. Obecna sytuacja powoduje nieakceptowane przeniesienie odpowiedzialności za błędnie wykonane inwentaryzacje na przedsiębiorców. 12. Oparcie inwentaryzacji i aktualizacji mapy białych plam na danych UKE zagregowanych do poziomu miejscowości. W chwili obecnej jest to jedyna aktualizowana lista. 6

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8.

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8. Wstęp Agenda 1. POPC 1.1 vs POIG 8.4 2. POPC 1.1 - aspekty formalne 3. POPC 1.1 - aspekty techniczne 4. Doświadczenia z projektów 8.4 5. Gdzie szukać informacji? POPC 1.1 vs POIG 8.4 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r.

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Ramy czasowe i formalne inwestycji w ramach projektów dofinansowywanych: 1.

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

Stan Realizacji działania 8.4 PO IG. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Stan Realizacji działania 8.4 PO IG. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Stan Realizacji działania 8.4 PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.4 POIG W ramach działania 8.4 do dnia 15.05.2014 r. zostało podpisanych 644 umów o dofinansowanie na

Bardziej szczegółowo

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, lipiec 2016 Zgodnie z 9 Regulaminu konkursu: Wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Zegar tyka - masz tylko 765 dni Panel dyskusyjny z uczestnikami Konferencji KIKE

Zegar tyka - masz tylko 765 dni Panel dyskusyjny z uczestnikami Konferencji KIKE Zegar tyka - masz tylko 765 dni Panel dyskusyjny z uczestnikami Konferencji KIKE 26.11.2013, Ożarów Mazowiecki 2011 Copyright FCA Sp. z o.o. 765 dni a po drodze 765 dni a płatności? Priorytet/ działanie/

Bardziej szczegółowo

Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej. 10 września 2015 r.

Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej. 10 września 2015 r. Obniżanie barier inwestycyjnych przez JST na przykładzie określania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla urządzeń i infrastruktury telekomunikacyjnej Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

Bardziej szczegółowo

Zamykanie rzeczowe i finansowe projektów szerokopasmowych dofinansowanych w ramach perspektywy z punktu widzenia beneficjenta

Zamykanie rzeczowe i finansowe projektów szerokopasmowych dofinansowanych w ramach perspektywy z punktu widzenia beneficjenta Zamykanie rzeczowe i finansowe projektów szerokopasmowych dofinansowanych w ramach perspektywy 2007-2013 z punktu widzenia beneficjenta XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków REGULAMIN NABORU na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL02 pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu

Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu Plan prezentacji: Zamykanie POIiŚ - wybrane zagadnienia II. Efekty ekologiczne - wymogi określone w UoD i dokumentach programowych III. Zmiany projektów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka Współpraca w Sieci

Agroturystyka Współpraca w Sieci Biznesplan czyli jak połapać się w sieci wydatków i planów związanych z rozwojem gospodarstwa Opracowanie: Mariusz Tatka 1 Omówienie założeń i celu biznes planu Czego dotyczy biznes plan mam pomysł, jak

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Dane podstawowe 1. Nazwa programu Schemat 1.1 A2, Dotacje Inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki),

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INWESTYCYJNE

PROJEKTY INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH SP. Z O.O. BUSINESS INNOVATING FIRM PROJEKTY INWESTYCYJNE Już od kilku lat wspieramy przedsiębiorców w zakresie przygotowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy. Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy. Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia.. 10.2011 r. P/11/044 LBY-4101-21-01/2011 Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu:

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu: PROGRAM surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku 1. Cel programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru C Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru C Programu wyrównywania różnic między regionami III WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru C Programu wyrównywania różnic między regionami III Pouczenie: We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki, ewentualnie wpisać Nie

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie. konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji.

Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie. konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji. Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji. Konkurs na rewitalizację został ogłoszony 4 listopada br. Jego podstawą jest umowa zawarta między Województwem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-4-20. Numer aktu 428. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2010-4-20. Numer aktu 428. Kadencja Kadencja 2002-2006 Uchwała Nr 428/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 336/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1025/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr 1025/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr 1025/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III Pouczenie: We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki, ewentualnie wpisać Nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów

Bardziej szczegółowo

wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych

wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych OGŁOSZENIE o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie Świetlica Dzieci Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015 Na podstawie art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Załącznik nr 1/05 do Zarządzenia nr 9/05 Prezesa Zarządu z dnia 30.04.2005r. PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO EDUKACJA PRIORYTET 2 EDUKACJA ARTYSTYCZNA

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO EDUKACJA PRIORYTET 2 EDUKACJA ARTYSTYCZNA PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2015 PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO EDUKACJA PRIORYTET 2 EDUKACJA ARTYSTYCZNA INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA DEPARTAMENT SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO I EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

CEL SZCZEGÓŁOWY 1: WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH

CEL SZCZEGÓŁOWY 1: WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW FORMALNYCH I MERYTORYCZNYCH DLA DZIAŁANIA 1.1 POPC CEL SZCZEGÓŁOWY 1: WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 września 2016 r. Poz. 56. z dnia 23 września 2016 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 września 2016 r. Poz. 56. z dnia 23 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 września 2016 r. Poz. 56 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1)

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

W związku z zapytaniem ofertowym umieszczonym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/ #info nr

W związku z zapytaniem ofertowym umieszczonym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/ #info nr W związku z zapytaniem ofertowym umieszczonym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1013465#info nr ogłoszenia 1013465, dotyczącym oferty w postępowaniu na

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r.

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Plan prezentacji 1. Kredyt technologiczny w ofercie Banku BPH 2. Procedura wnioskowania o kredyt technologiczny

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów POIiŚ powinna złożyć wniosek, który zawiera:

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów POIiŚ powinna złożyć wniosek, który zawiera: Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH

WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH Józef Chwast Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej 17 czerwca 2015 r. Kraków Inwestycje telekomunikacyjne 1/2 Lokalni przedsiębiorcy inwestują przede wszystkim na

Bardziej szczegółowo

Stan Realizacji działania 8.4 PO IG. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Stan Realizacji działania 8.4 PO IG. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Stan Realizacji działania 8.4 PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.4 POIG W ramach działania 8.4 do dnia 31.10.2014 r. zostało podpisanych 655 umów o dofinansowanie na

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Wskaźniki dla Priorytetu VIII Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje. Konkurs 1.1.1/2015 SZYBKA ŚCIEŻKA

Podstawowe informacje. Konkurs 1.1.1/2015 SZYBKA ŚCIEŻKA Konkurs 1.1.1/2015 SZYBKA ŚCIEŻKA PROJEKT ma charakter badawczy, tzn. obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe przewiduje wdrożenie wyników projektu przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013 Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 5 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON Pouczenie: WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic

Bardziej szczegółowo

Arkusz wypełniany przez: Beneficjenta 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU. Numer referencyjny wniosku. Pełna nazwa Uczestnika projektu. Osoba sprawdzająca

Arkusz wypełniany przez: Beneficjenta 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU. Numer referencyjny wniosku. Pełna nazwa Uczestnika projektu. Osoba sprawdzająca Karta oceny formalnej Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 AKTYWNI PRZEDSIĘBIORCZY. Program

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, 2015-05-26. Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. Interpelacja

Białystok, 2015-05-26. Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. Interpelacja Białystok, 2015-05-26 Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Interpelacja w sprawie realizacji działań zmierzających do likwidacji białych plam w dostępie do internetu szerokopasmowego i dumpingu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Umowa o dofinansowanie Warunki podpisania umowy o dofinansowanie: potwierdzenie przyznania dofinansowania w formie Promesy premii technologicznej, podpisanie/wejście w życie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników badania ankietowego dotyczącego realizacji wskaźników rezultatu w projektach 8.4 PO IG

Podsumowanie wyników badania ankietowego dotyczącego realizacji wskaźników rezultatu w projektach 8.4 PO IG KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Katowice, dnia 03 sierpnia 2017 r.

I. Postanowienia ogólne. Katowice, dnia 03 sierpnia 2017 r. Katowice, dnia 03 sierpnia 2017 r. Procedura wyboru banków do obsługi środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udostępnionych w ramach bankowej linii kredytowej

Bardziej szczegółowo

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy:

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy: W ramach działania 2.1.1,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach'' wnioski aplikacyjne może składać prawie każda instytucja: począwszy od szkół wyższych, poprzez różnego rodzaju instytucje publiczne

Bardziej szczegółowo

NORWESKI MECHANIZM FINASOWY 2009-2014

NORWESKI MECHANIZM FINASOWY 2009-2014 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04 Oszczędzanie energii i promowanie

Bardziej szczegółowo

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania 8.1 Głównym celem Działania 8.1 jest : zwiększenie podaży różnorodnych usług elektronicznych dla

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 POPC Dokumentacja konkursowa

Działanie 1.1 POPC Dokumentacja konkursowa Działanie 1.1 POPC Dokumentacja konkursowa I oś priorytetowa POPC Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu

Bardziej szczegółowo

Nr identyfikacyjny NIP

Nr identyfikacyjny NIP WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) projektów w ramach Programu wyrównywania róŝnic między regionami II Obszar B likwidacja barier w zakładach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy według zadań do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG

Harmonogram rzeczowo-finansowy według zadań do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG Harmonogram rzeczowo-finansowy według zadań do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG Struktura budżetu zadania realizowanego w ramach Projektu 2 3 Arkusz zadania - pola wypełniane przez

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Krzysztof Heller InfoStrategia

Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Krzysztof Heller InfoStrategia Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce Krzysztof Heller InfoStrategia Rodzaje projektów, źródła finansowania Terytorium: Projekty lokalne (gminne, powiatowe) Projekty regionalne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

ID KIKE: 0-320-10420/14 Warszawa, 2 grudnia 2014 r. ZESTAWIENIE UWAG KIKE W ZWIĄZKU Z KOMITETEM STERUJĄCYM MEMORANDUM Z DNIA 25 LISTOPADA 2014 R.

ID KIKE: 0-320-10420/14 Warszawa, 2 grudnia 2014 r. ZESTAWIENIE UWAG KIKE W ZWIĄZKU Z KOMITETEM STERUJĄCYM MEMORANDUM Z DNIA 25 LISTOPADA 2014 R. KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145813-2010:text:pl:html PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 2010/S 97-145813 Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego-Jednostka

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 65/713/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Umowa nr. o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 07 marca 2017 r. I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM

Szczecin, 07 marca 2017 r. I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM Szczecin, 07 marca 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 03/WF/2017 Szacowanie wartości zamówienia w trybie rozeznania rynku I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Al. Powstańców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach Działania 8.1 i 8.2 PO IG w województwie opolskim. 2009-08-05 Regionalna Instytucja Finansująca 1

Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach Działania 8.1 i 8.2 PO IG w województwie opolskim. 2009-08-05 Regionalna Instytucja Finansująca 1 Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach Działania 8.1 i 8.2 PO IG w województwie opolskim 2009-08-05 Regionalna Instytucja Finansująca 1 Działania 8.1 POIG w województwie opolskim- liczba złożonych

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study

Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study Agenda: Problem białych plam Warianty działań samorządu Rozwiązania techniczne Case study Gmina Nowosolna Podsumowanie i pytania Przygotował:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III Wniosek złożono w PCPR w Policach w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PCPR Pouczenie: WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III

Bardziej szczegółowo

praktyczny poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych członków KIKE

praktyczny poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych członków KIKE KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, Tel. + 48 022 29-28-700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 05 grudnia 2011 r. Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego LLU-4101-24-01/11 P/11/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Ścieżka selekcji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 projekt Tomasz Sanecki Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

POIiŚ Zasady przygotowania i realizacji projektów.

POIiŚ Zasady przygotowania i realizacji projektów. POIiŚ 2014-2020. Zasady przygotowania i realizacji projektów. Miejsce: Warszawa Termin: 07-08.09.2015, poniedziałek (10.00-16.00) wtorek (9.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 612/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2014 r. Na podstawie 4 ust. 1 uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

2. Osoby uprawnione do reprezentacji Projektodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych

2. Osoby uprawnione do reprezentacji Projektodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych Data wpływu (wypełnia PCPR) Nr sprawy (wypełnia PCPR) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III Obszar B - likwidacja barier w urzędach

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Cel ustawy Celem ustawy jest unowocześnienie

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1. i 3.2 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH:

OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH: Lista załączników wymaganych do formularza aplikacyjnego dla priorytetu OPIEKA ZDROWOTNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 DEFINICJE

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 DEFINICJE WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 1. Użyte w Wytycznych określenia oznaczają: 1) NCK Narodowe Centrum Kultury; 1 DEFINICJE 2) dyrektor Dyrektor Narodowego Centrum Kultury; 3)

Bardziej szczegółowo

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej)

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) L.p. Przedmiot informacji Proponowana zmiana Uzasadnienie Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym 1. 00.02.3.1 (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) 2. 00.02.4 (wartość infrastruktury)

Bardziej szczegółowo