Z e s t a w i e n i e w n i o s k ó w z W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a C z ł o n k ó w m a j r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z e s t a w i e n i e w n i o s k ó w z W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a C z ł o n k ó w m a j 2 0 1 1 r."

Transkrypt

1 Z e s t a w i e n i e w n i o s k ó w z W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a C z ł o n k ó w m a j r. Lp. Wnioskodawca 1. Komitet Mieszkańców bloku przy ul. Salwatorskiej 25 Nr wniosku Organ lub komórka organizacyjna załatwiająca wniosek Temat 1 Z/DE 1. Ponownie składamy wniosek o obniżenie kosztów utrzymania Spółdzielni. Wniosek ten był składany przez wielu członków na Walnym Zgromadzeniu i jak dotąd nie przyniósł żadnego efektu. Rada Nadzorcza nie przedstawiła dotąd żadnej analizy tych kosztów, a w przedstawionym sprawozdaniu podana jest ilość zebrań RN bez żadnej tematyki. Takie podejście budzi zdziwienie zwłaszcza, że koszty utrzymania spółdzielni wciąż wzrastają: rok ,72 rok ,09 rok ,41 Po pobieżnej analizie składników kosztowych uważamy, że niektóre z nich są zdecydowanie zawyżone i mogą świadczyć wręcz o rozrzutności wydawania środków Spółdzielni. Oto kilka przykładów: 1.1. Usługi telekomunikacyjne w 2010 roku wyniosły zł w tym: Zarząd, Administracja, 36493,55 Kierowca 1270 Konserwatorzy 2969,23 Należy zastanowić się nad znalezieniem abonentów w których: A) Rozmowy pomiędzy pracownikami są za darmo B) Rozmowy z taryfą non stop Nie wydaje się aby przy stosowaniu takich rozwiązań konieczne było ponoszenie kosztów większych niż zł Koszty obsługi prawnej w 2010 roku wyniosły ,32 i są generowane przez pracownika zatrudnionego na zlecenie. Nie wydaje się aby Spółdzielnia, która nie prowadzi działalności inwestycyjnej a jedynie administruje 50 budynkami miała mieć etatową obsługę prawną. Wydaje się, że na bieżące doradztwo można zatrudnić niezależną Kancelarię Prawną. Zresztą wniosek ten był zgłaszany już na Walnym Zgromadzeniu Usługi transportowe zł , w tym: Ryczałty samochodowe Zarząd 13532,76; km; 1321 km/m-c Konserwatorzy 1717,16; 2054 km Bilety MPK 2187,50 Transport własny 81107,99 Powstaje pytanie gdzie Zarząd przejeżdża taką ilość kilometrów? Sposób realizacji Analiza kosztów działalności Spółdzielni jest na bieżąco realizowana wraz z poszukiwaniem rozwiązań organizacyjnych zmierzających do obniżki kosztów. W pozostałym zakresie udzielono pisemnych wyjaśnień.

2 2 2 Po co Spółdzielni transport własny z kierowcą na etacie, czy nie taniej byłoby dla kilku przejazdów wynajmować transport zewnętrzny? Przecież gro prac remontowych wykonują wykonawcy posiadający własny transport. To tylko kilka propozycji oszczędności, które można znaleźć bez głębszej wiedzy na temat wydatków Spółdzielni, którą na bieżąco powinna kontrolować Rada Nadzorcza. 2. Wnioskujemy o przywrócenie podzielników w naszym budynku na koszt Zarządu, który podjął decyzję niezgodną z obowiązującym prawem. Kilka lat temu Zarząd Spółdzielni przy akceptacji RN podjął decyzję o demontażu podzielników ciepła w budynku przy ul. Salwatorskiej 25. Jest to decyzja niezgodna z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 135 pkt.2 ustęp 2 wyraźnie mówi o konieczności stosowania w budynkach urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań. Wniosek możliwy do realizacji pod warunkiem wyrażenia zgody wszystkich osób posiadających tytuły prawne do lokali w tym budynku (montaż podzielników we wszystkich lokalach pozwala na miarodajne rozliczenie kosztów ogrzewania). Przeprowadzono ankietę w sprawie montażu podzielników na ankietę odpowiedziały 4 osoby z czego 3 nie wyraziły zgody na montaż podzielników. Wobec powyższego realizacja wniosku jest obecnie niemożliwa. 2. Włodzimierz Latała os. Piastów 1 b/ SP 1. Kontynuować remont ciągów pieszych z zamianą płytek chodnikowych na kostkę brukową. 2. Zakończyć porządkowanie naszego parkingu po pracach MPEC (3 lata temu prace MPEC zostały zakończone). 3. Uzupełnić nowy wiatrołap o włącznik oświetlenia klatki schodowej. 4. Doprowadzić i egzekwować sprzątanie terenu przy naszym zespole garażowym dwupoziomowym (dotychczas nie jest sprzątany). 5. Wnoszę o zamieszczenie na stronach www. naszej Spółdzielni również protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków. Wniosek nie został zrealizowany Wniosek zrealizowano. Wniosek zrealizowano. Zobowiązano firmę sprzątającą do poprawy jakości usług. Wniosek przyjęty do realizacji. 3. Józefa Ortyl os. Piastów 1 B/ / 1. Altanka śmietnikowa przy budynku Piastów 1 B miała być zamknięta. Po remoncie altanka jest tak zamknięta, że w dalszym ciągu przyjeżdżają samochody i są wrzucane śmieci przez obcych ludzi. Proszę o informację kto tak zaplanował remont altanki, dokonał odbioru, z jakiego funduszu został on pokryty, czy zapłaciliśmy za to my czyli lokatorzy, czy też zapłacono z polisy winnego uszkodzenia altanki wypadek samochodowy. 2. Wyjaśnić dlaczego trawa przy zabiegach jej koszenia jest wyrywana i szarpana. Sprzątanie trawy z chodników dmuchawą do odkurzania liści w parku to po prostu skandal (w czasie tych prac w mieszkaniach znajduje się olbrzymia ilość kurzu). Oprócz tego trawa nie jest dokładnie wystrzyżona wokół krzewów. Wokół altanki śmietnikowej w dalszym ciągu rosną chwasty i pokrzywy. Wniosek w części dotyczącej zamknięcia otwartej przestrzeni nad bramką wejściową do altany został zrealizowany. W pozostałym zakresie udzielono pisemnych wyjaśnień. Zmieniono firmę na pielęgnację zieleni.

3 3 4. Leszek Capiński ul. Wielkotyrnowska 20/36 5. Joanna Jelonek ul. Salwatorska 25/7 6. Andrzej Majka ul. Salwatorska 27/4 W okresie poprzedzającym przystąpienie do prac mieliśmy pełną informację na temat tego zamierzenia udzieloną na kilku zebraniach przez Prezesa i władze Spółdzielni. Ówczesny Komitet Domowy, wbrew stanowisku większości mieszkańców, próbował nie wiadomo dlaczego nie dopuścić do termomodernizacji. Na szczęście prace podjęto i zakończono. Poza mało istotnymi sprawami porządkowymi nie mam zastrzeżeń do wykonanych prac. 10 Z/R/WZ Jeżeli nie jest to obowiązkowa przynależność to należy zrezygnować z tej przynależności do MZRSM. 11 Z/ Walne Zgromadzenie Członków Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie z dnia 27 maja 2011 roku, zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do zorganizowania, w terminie do 10 dni od dnia dzisiejszego w godzinach popołudniowych, spotkania z członkami Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zamieszkałymi w budynku przy ul. Salwatorskiej 27 w Krakowie, w celu omówienia wszystkich spraw związanych z planowanym remontem przewodów kominowych oraz w sprawie wyboru nowego komitetu domowego. Do czasu spotkania należy wstrzymać wszystkie zlecone prace w tym zakresie. Przynależność do MZRSM nie jest obowiązkowa, jednakże sprawa ta była przedmiotem obrad ZPCz.. w 2007 roku z wniosku Rady Nadzorczej. Zebranie Przedstawicieli Członków uchwałą Nr 14 z dnia przesądziło o dalszej przynależności Spółdzielni do Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. Walne Zgromadzenie nie może zobowiązać Zarządu do organizowania spotkań, gdyż nie są to kompetencje Walnego Zgromadzenia. Właściwości Walnego Zgromadzenia określa ustawa Prawo Spółdzielcze (art. 38) oraz Statut ZSM ( 116). Ponadto taki wniosek musiałby być objęty porządkiem obrad celem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały. Samo zgłoszenie wniosku w czasie obrad Walnego Zgromadzenia zostaje odnotowane w protokole i nie ma charakteru uchwały ( Statutu). Spotkanie z mieszkańcami budynku zostało zorganizowane. Wybór Komitetu należy wyłącznie do mieszkańców budynku ( ust. 1 i ust. 3 Statutu). 7. Zdzisław Gawor ul. Wyki 10/ Z/ Z 1. Dlaczego mimo zgłaszania przez mieszkańców bloku ul. Wyki 10 przegrzania budynku Zarząd Spółdzielni nie reagował na marnotrawienie pieniędzy członków Spółdzielni? Poprawa nastąpiła dopiero w marcu 2011 r. 2. Dlaczego Zarząd Spółdzielni unikał i unika spotkań z mieszkańcami budynku ul. Wyki 10 pomimo licznych próśb mieszkańców? Sprawa ogrzewania budynku była rozpatrywana niezwłocznie z chwilą otrzymania przez Spółdzielnię pierwszych sygnałów od mieszkańców dotyczących komfortu cieplnego i temperatur w mieszkaniach. Jak się okazało problem dotyczył urządzeń w węźle centralnego ogrzewania będącym własnością M P E C. W wyniku interwencji Spółdzielni u dostawcy ciepła i dokonaniu wzajemnych uzgodnień przeprowadzona została regulacja pracy tych urządzeń. W sprawach istotnych dla budynku (remonty, ocieplenie itp.) spotkania się odbywały, były też konsultacje z Komitetem Domowym.

4 4 8. Andrzej Dotoń ul. Wyki 10/25 14 Z 1. Najwyższa stawka za centralne ogrzewanie w budynku ocieplonym w 2009 roku przy równoczesnym przegrzewaniu budynku. 2. Ponawiam prośbę grupy mieszkańców naszego bloku (ksero listy w załączeniu) o spotkanie z Prezesem ZSM i Opiekunem naszego budynku na terenie naszej posesji w godzinach wieczornych aby mogli uczestniczyć w spotkaniu wszyscy zainteresowani. Wnioskodawca był osobiście u Prezesa Zarządu oraz w Dziale Technicznym, a zagadnienie dotyczyło głównie ogrzewania budynku wszystkie problemy z tym związane zostały załatwione. 9. Amelia Juszczak Michalska Os. Piastów 12 B/ TI/ TI TI/ 1. Doprowadzić do zakończenia - usunięcia (poprawek) usterek stwierdzonych podczas odbioru budynku po termomodernizacji. 2. Wykonać ogrodzenie terenu wokół budynku wzdłuż granicy działki dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz zabezpieczenia nieruchomości przed zniszczeniem. 3. Doprowadzić do uregulowania stanu prawnego gruntu dla nieruchomości garaży os. Piastów 12 B. 4. Wystąpić do właściwych organów miejskich w sprawie wykonania ekranów dźwiękochłonnych przy ul. G. Okulickiego wzdłuż budynku. 5. Usunąć ubytki (dziury) w drodze dojazdowej do nieruchomości. 6. Przeprowadzić ankietę wśród właścicieli garaży w celu uzyskania opinii dotyczącej wykonania docieplenia garaży. 7. Doprowadzić do bezwzględnego zakazu zatrzymywania się pojazdów dokonujących dostaw do sklepu VITA POL usytuowanego w sąsiedztwie nieruchomości 12 B na drodze dojazdowej do nieruchomości co powoduje brak możliwości wyjazdu spod budynku. 8. Wystąpić do Urzędu Miasta, Rady Miasta, Rady Dzielnicy i właściwych organów w celu wykonania przez ZIKIT/Rada Miasta Krakowa prawoskrętu z ulicy Kupały na ulicę G. Okulickiego oraz prawoskrętu z ulicy G. Okulickiego na ulicę Kupały. Prawoskręty powinny być niezależne ze strzałką zieloną. 9. Wystąpić do służb porządkowych w celu wyeliminowania osób pijanych pod sklepem Baretek (alkoholowy), a następnie oddających mocz przy altanie śmietnikowej naszej nieruchomości. 10. Wystąpić do służb porządkowych straż miejska, policja w celu objęcia stałym dozorem nieruchomości 12 B os. Piastów a szczególnie pomiędzy klatkami I i II oraz III i IV/ Wniosek częściowo zrealizowany, Nie usunięto skutecznie wszystkich usterek wobec czego ponownie wezwano Wykonawcę do ostatecznego usunięcia usterek (pismo z dnia r.). Wniosek może zostać zrealizowany pod warunkiem posiadania środków finansowych na funduszu remontowym nieruchomości. Aktualnie niezbędny jest remont dwóch dźwigów osobowych oraz wymiana wodomierzy mieszkaniowych. Wniosek w realizacji. Wystąpiono odpowiedź urzędów obecnie odmowna z informacją o możliwości realizacji wykonania ekranów po 2013 roku Wniosek w zakresie zgłoszonym i uzgodnionym ze służbami technicznymi został zrealizowany. Wniosek w tym zakresie nie będzie realizowany (mogą zostać wykonane niezbędne naprawy elewacji). Wniosek w realizacji. Wystąpiono odpowiedź odmowna nie będzie realizowany. Wystąpiono Straż Miejska i Policja poinformowały o zwiększeniu częstotliwości kontroli. Jak przy poz. 9 (wniosek nr 23).

5 Z 11. Dokonywać bieżącej kontroli czystości na budynku oraz wokół nieruchomości poprzez obiektywnie dokonywane kontrole administratora budynku jak również nadzór pracy administratora. 12. Dokonywać co najmniej raz w roku oceny pracy administratora oraz opiekuna budynku przy ocenie opinii Komitetu Domowego, ocena pracy winna zostać wprowadzona na stałe w całej Spółdzielni. 13. Wystąpić do osób niszczących mienie Spółdzielni i nas wszystkich o zaprzestanie tego czynu oraz zakazać sprowadzania do nieruchomości osób postronnych, które dokonują zniszczeń przy akceptacji osób mieszkających w nieruchomości a będących ich znajomymi. Nazwiska Nowakowscy, Czyż, Franczek, Gajkowski, Wojtaszek, Chochorek. Wniosek jest realizowany na bieżąco. Wniosek jest realizowany. Wniosek zrealizowano w możliwym przez Spółdzielnię zakresie. Kraków, marzec 2012 r.

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Walne 2015

Zapraszamy na Walne 2015 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel. 32 271

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

Kolejny wygrany konkurs na ocieplenie wieżowców

Kolejny wygrany konkurs na ocieplenie wieżowców 56 lat Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej SPIS TREŚCI: str. 2 Niektóre zagadnienia ekonomiczne na rok 2014 opłaty eksploatacyjne str. 4 Informacja

Bardziej szczegółowo

1 Warszawa kwiecień 2011 r.

1 Warszawa kwiecień 2011 r. 1 Warszawa kwiecień 2011 r. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI za rok 2010. Zarząd SML-W "ROZŁOGI" przedstawia doroczną informację o działalności Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Każdy mieszkaniec za to płaci

Każdy mieszkaniec za to płaci e-mail do redakcji: ssm@poczta.fm 2 257/2015 GAZETA BEZPŁATNA Na stronach: Nie lada problem... Przede wszystkim klatki W Radzie Nadzorczej zasiadają Zimowe klimaty Każdy mieszkaniec za to płaci 2 MOJA

Bardziej szczegółowo

Rok 2009 w liczbach i zadaniach

Rok 2009 w liczbach i zadaniach 6 201/2010 Na stronach: setki zagadnień - 4 Relacje z zebrań - 8 Chcą płacić więcej - 27 W obronie spółdzielni - 43 Takie tablice pojawiły się na wielu elewacjach. Przekaz jest prosty: malujesz, naklejasz

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI W tym roku bardzo wcześnie zakończyliśmy poprzedni sezon grzewczy (już w kwietniu), także wrzesień jest na razie dosyć łaskawy. Termin włączenic centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r.

Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r. Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 06 maja 2013 r. Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński,

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Numer 30 CZERWIEC 2011 Pismo Bezpłatne ISSN 1734-1035 SPIS TELEFONÓW Centrala 25 758 50 11 Fax 25 758 38 67 Administracja 25 758 33 25 Warsztat 25 758 22 07 Konserwacje domofonów 0 602 497 308 Pogotowie

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2015 r. PRZEBIEG I PODJĘTE UCHWAŁY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

CZERWIEC 2015 r. PRZEBIEG I PODJĘTE UCHWAŁY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE CZERWIEC 2015 r. PRZEBIEG I PODJĘTE UCHWAŁY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W dniu 08.05.2015 r. w godzinach od 17.00-22.00 w sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej w Pszczynie przy ul. Zdrojowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Kraków dnia, 2010-5-2625 marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem

Bardziej szczegółowo