WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE"

Transkrypt

1

2 WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE jest jednostką administracji państwowej podporządkowaną organizacyjnie i finansowo Ministerstwu Gospodarki RP. Do zadań Wydziału należy prowadzenie efektywnych działań promocyjnych służących kształtowaniu pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki, wzrostowi eksportu polskich towarów i usług oraz promocji Polski jako kraju atrakcyjnego inwestycyjnie. Działania promocyjne Wydziału na rynku czeskim koncentrują się przede wszystkim na: organizowaniu własnych stoisk informacyjno-promocyjnych na imprezach wystawienniczo- targowych o znaczeniu międzynarodowym, organizowaniu i uczestnictwie w seminariach, szkoleniach, konferencjach, spotkaniach polskich i czeskich przedsiębiorców, udzielaniu zainteresowanym podmiotom gospodarczym,w ramach tzw. pierw szego kontaktu, informacji na temat potencjalnych partnerów handlowych oraz obowiązujących przepisów prawnych w zakresie obrotu towarowego, świadczenia usług, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzeniu strony internetowej, zawierającej informacje i aktualności na temat rynku czeskiego dla polskich przedsiębiorców oraz informacje w języku czeskim dla importerów i inwestorów zainteresowanych rynkiem polskim, współpracy z instytucjami samorządowymi oraz izbami gospodarczymi, polegającej na promocji polskich towarów i usług, działalności wydawniczej i współpracy z mediami.

3 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze

4 SPIS TREŚCI WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKO-CZESKA WSPÓŁPRACA HANDLOWA I INWESTYCYJNA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ODDZIAŁ OSOBY ZAGRANICZNEJ W REPUBLICE CZESKIEJ ZASADY TYMCZASOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OBYWATELI PAŃSTW UE PODATEK DOCHODOWY PODATEK OD WARTOŚCI DODANEJ I AKCYZOWY INNE PODATKI ZWROT PODATKU VAT OSOBOM ZAGRANICZNYM WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PRAWO PRACY UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRAWA KONSUMENTA USŁUGI BANKOWE WAŻNIEJSZE MIĘDZYNARODOWE TARGI I WYSTAWY W 2010 ROKU ŹRÓDŁA INFORMACJI BIBLIOGRAFIA...128

5 Szanowni Państwo, Republika Czeska przewodnik po rynku jest publikacją Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze przeznaczoną głównie dla polskich eksporterów i inwestorów zainteresowanych rynkiem czeskim. Publikacja zawiera elentarne informacje o aktualnej sytuacji gospodarczej oraz podstawowych rozwiązaniach instytucjonalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem gospodarki czeskiej. W przewodniku staraliśmy się usystematyzować wiedzę na temat zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ochrony własności przemysłowej, zamówień publicznych i wszystkich tych kwestii, ktore mają duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji czy rozpoczęciu współpracy handlowej lub kooperacyjnej na terytorium tego kraju. Republika Czeska jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych. Dotychczasowa dobra współpraca, wynikająca w dużej mierze z bliskości geograficznej, kulturowej i językowej, zdynamizowana została po przystąpieniu obydwu krajów do Unii Europejskiej. 3

6 Pomimo widocznego wpływu recesji w gospodarce światowej na sytuację ekonomiczną w Polsce i Czechach i oczekiwanego spadku wzajemnych obrotów w 2009 r. Republika Czeska nadal pozostaje w pierwszej pią - tce najważniejszych partnerów handlowych Polski wśród krajów UE, wraz z Niemcami, Włochami, Francją i Wielką Brytanią. Równie duże znaczenie ma Polska w stosunkach gospodarczych Czech z zagranicą. Polska jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym Republiki Czeskiej, zaraz po Niemczech i Słowacji. Ostatnie lata charakteryzowały się dużą dynamiką wzrostu inwestycji polskich w Republice Czeskiej. Dane statystyczne wskazują, że skumulowana wartość polskich inwestycji wynosi prawie 1,4 mld EUR, a w Republice Czeskiej działa ok podmiotów prawa handlowego, w których kapitał polski stanowi minimum 25%. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze wyraża na - dzieję, że przewodnik okaże się pomocny dla polskich przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu współpracy czy lokowaniu inwestycji na rynku czeskim, a tym samym przyczyni się do rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze 10 listopada 2009 r. 4

7 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, KLIMAT Republika Czeska (RCz) leży w Europie Środkowej. Graniczy z Rzeczpospolitą Polską (długość granicy 762 km), Republiką Słowacką (265 km), Republiką Austrii (466 km) oraz Republiką Federalną Niemiec (810 km). Powierzchnia RCz wynosi km 2. Gęstość zaludnienia to 132 mieszkańców na km 2. Klimat Republiki Czeskiej jest umiarkowany, kontynentalny ze średnią temperaturą roczną od 6,6 C do 9,7 C. Temperatury latem osiągają średnio +20,0 C, w zimie temperatura spada średnio do -2 C. Średnie opady roczne wynoszą od 490 do 690 mm. LUDNOŚĆ I JĘZYK Republikę Czeską zamieszkuje 10,48 mln obywateli (dane z 30 czerwca 2009 r.). Spośród nich 90,4% stanowi narodowość czeską, 3,7% morawską, 1,9% słowacką, 0,5% polską, 0,4% niemiecką, 0,2% wietnamską, 0,2% ukraińską, 0,1% romską, 0,1% śląską, a 2,5% inne. 5

8 Pod względem liczby mieszkańców RCz zajmuje 14 miejsce w Europie za Portugalią i Belgią, a przed Węgrami i Serbią. Językiem urzędowym jest język czeski. W kontaktach handlowych wyko - rzystywany jest j. niemiecki i j. angielski. USTRÓJ POLITYCZNY I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY Republika Czeska jest republiką o ustroju demokracji parlamentarnej. Władzę wykonawczą sprawuje Rząd oraz Prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe (połączona Izba Poselska z Senatem) na okres 5 lat. Najwyższą władzę ustawodawczą jest dwuizbowy Parlament. W niższej Izbie Poselskiej zasiada 200 posłów, a w wyższej Senacie zasiada 81 senatorów. Administracyjnie Republika Czeska dzieli się na: 14 większych terenowych jednostek samorządowych tzw. kraje (odpowiednik polskich województw): Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj i miasto Praha, mniejszych jednostek samorządowych tzw. obce (odpowiednik polskich gmin). Stolicą kraju jest Praga, którą zamieszkuje tys. osób. Kolejne najwię - ksze miasta pod względem liczby mieszkańców to Brno (370 tys.), Ostrawa (307 tys.), Pilzno (169 tys.), Ołomuniec (100 tys.) České Budějovice (94 tys.), Hradec Králové (96 tys.), Ústí nad Łabą (95 tys.) i Pardubice (89 tys.). 6

9 PRZYNALEŻNOŚĆ DO MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI POLITYCZNYCH I GOSPODARCZYCH Republika Czeska jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: o charakterze politycznym: Organizacja Narodów Zjednoczonych (1945), NATO (1999), Grupa Wyszehradska (nieformalna organizacja), Inicjatywa Środkowoeuropejska, o charakterze gospodarczym: Unia Europejska (2004), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD, 1995), Światowa Organizacja Handlu (WTO, 1995), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (1993), Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (1993). PIENIĄDZE, MIARY, WAGI, CZAS Walutą obowiązującą na terytorium RCz jest korona czeska (CZK) dzieląca się na 100 halerzy (h). W obiegu znajdują się monety o nominałach: 1 CZK, 2 CZK, 5 CZK, 10 CZK, 20 CZK i 50 CZK oraz banknoty o nominałach: 50 CZK, 100 CZK, 200 CZK, 500 CZK, 1000 CZK, 2000 CZK oraz 5000 CZK. W RCz obowiązuje system metryczny. Strefa czasowa: czas środkowoeuropejski GMT+1 (czas letni GMT+2). DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY 1 stycznia Nowy Rok Poniedziałek Wielkanocny 1 maja Święto Pracy 8 maja Święto Wyzwolenia (1945) 5 lipca Święto Cyryla i Metodego 6 lipca Spalenie Jana Husa 28 września Święto św. Wacława patrona Czech 28 października Odzyskanie Niepodległości (1918) 17 listopada Dzień Walki o Wolność i Demokrację 24, 25 i 26 grudnia Święta Bożego Narodzenia 7

10 GODZINY PRACY BIUR, BANKÓW I SKLEPÓW Opis Poniedziałek Piątek Sobota Niedziela Urzędy i biura 08:00 16:30 zamknięte zamknięte Banki 1) 09:00 17:00 08:00 12:00 zamknięte Urzędy pocztowe 08:00 18:00 08:00 12:00 zamknięte Sklepy art. przemysłowe 2) 09:00 18:00 08:00 13:00 zamknięte Sklepy art. spożywcze 2) 06:00 18:00 08:00 12:00 zamknięte Domy towarowe 08:00 19:00 08:00 20:00 09:00 19:00 Supermarkety, hipermarkety 3) 08:00 22:00 08:00 22:00 08:00 22:00 1) Niektóre banki pracują w poniedziałek o godzinę dłużej, a w piątek o godzinę krócej. 2) Niektóre sklepy z artykułami przemysłowymi i spożywczymi są otwarte także w niedzielę, zwłaszcza te znajdujące się w centrach miast. 3) Niektóre hipermarkety np. TESCO są otwarte non-stop. TRANSPORT DROGOWY RCz ma dobrze rozwiniętą sieć komunikacji naziemnej. W jej skład wchodzą autostrady i drogi szybkiego ruchu oraz drogi niższych klas (I, II i III klasy). Całkowita długość sieci drogowej wynosi ponad 66 tys. kilometrów. Z tej liczby ponad kilometrów stanowią autostrady i drogi szybkiego ruchu. Przejazdy autostradami i drogami szybkiego ruchu są płatne. Opłaty dla samochodów do 3,5 tony wnoszone są poprzez zakup winiet. Dla samochodów powyżej 3,5 tony opłata tzw. myto pobierana jest przy wykorzystaniu elektronicznego urządzenia premid. Więcej informacji na temat myta znajduje się na stronie internetowej: 8

11 Mapa autostrad i dróg ekspresowych (www.ceskedalnice.cz) Wykaz płatnych odcinków autostrad i dróg szybkiego ruchu na terenie Republiki Czeskiej: Oznaczenie Odcinek drogi D1 Praha (zjazd 2) Brno (zjazd 182) D1 Brno (zjazd 201) Kroměříž (zjazd 258) D1 Lipník nad Bečvou (zjazd 298) Bravantice (zjazd 342) D2 Chrlice (zjazd 3) granica ze Słowacją (61 kilometr) D5 Praha (zjazd 1) Beroun (zjazd 14) D5 Beroun (zjazd 18) granica z Niemcami (151 kilometr) D8 Praha (zjazd 1) Lovosice (zjazd 48) D8 Řehlovice (zjazd 64) granica z Niemcami (92 kilometr) D11 Praha (zjazd 1) Sedlice (84 kilometr) R4 Jíloviště (zjazd 8/9) Skalka (zjazd 41) R6 Praha (zjazd 1) Nové Strašecí (zjazd 32) R7 Praha (zjazd 2) Knovíz (zjazd 18) R10 Praha (zjazd 1) Bezděčín (zjazd 39) R10 Kosmonosy (zjazd 46) Ohrazenice (zjazd 71) 9

12 R35 Liberec (zjazd 26) Ohrazenice (zjazd 44) R35 Sedlice Opatovice R35 Mohelnice (235 kilometr) Křelov (261 kilometr) R35 Olomouc (264 kilometr) Lipník nad Bečvou (296 kilometr) R46 Vyškov (zjazd 1) Olomouc (39 kilometr) R48 Bělotín (zjazd 1) Bělotín východ (zjazd 3) R48 Frýdek-Místek (47 kilometr) Český Těšín (zjazd 70) R52 Rajhrad (zjazd 10) Pohořelice (zjazd 26) R56 Ostrava-Hrabová Frýdek Místek R63 Bystřany (zjazd 1) Řehlovice (zjazd 7) Opłata za winietę od 1 stycznia 2010 roku dla pojazdu samochodowego lub zestawu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 ton wynosi: roczna 1 200,- CZK miesięczna 350,- CZK dziesięciodniowa 250,- CZK Prędkość, z jaką można poruszać się po drogach publicznych na terytorium RCz wynosi: w terenie zabudowanym do 50 km/h, poza terenem zabudowanym do 90 km/h, na autostradach do 130 km/h. Uwaga: Obowiązują ograniczenia prowadzenia samochodów powyżej 7,5 t oraz pojazdów specjalnych, powyżej 3,5 t z przyczepą po autostradach i drogach 1 kategorii w niedzielę i święta cały rok w godz. od 13:00 do 22:00 oraz dodatkowo w okresie letnim od 1 lipca do 31 sierpnia w piątki w godz. od 17:00 do 21:00 oraz soboty w godz. od 7:00 do 13:00. Więcej informacji na temat poruszania się po autostradach i drogach szybkiego ruchu dostępnych jest na stronie internetowej 10

13 TRANSPORT KOLEJOWY Infrastruktura kolejowa w Republice Czeskiej należy do najgęstszych w krajach Unii Europejskiej (122 kilometry na tysiąc kilometrów kwadratowych powierzchni kraju). Ogółem sieć kolejowa liczy prawie 9,5 tys. km, z czego ponad 3 tys. km jest zelektryfikowanych. TRANSPORT LOTNICZY W Republice Czeskiej znajdują się 4 lotniska o znaczeniu międzynarodowym: w Pradze (rocznie ok. 12,7 mln podróżnych), Brnie (506 tys.), Ostrawie (338 tys.) i Karlowych Warach (65 tys.). TELEFONY ALARMOWE Europejski Numer Alarmowy Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Policja Państwowa Straż Miejska (policja municypalna) Informacja o nr telefonicznych w RCz Informacja o nr telefonicznych za granicą Informacja kolejowa Informacja autobusowa (krajowa i międzynarodowa) Informacja lotnicza (ČSA)

14 RYS HISTORYCZNY Na początku ubiegłego stulecia, terytorium dzisiejszej Republiki Czeskiej stanowiło jedną z najbardziej uprzemysłowionych części Europy. Po powstaniu samodzielnego państwa w 1918 roku, Czechosłowacja została zakwalifikowana do pierwszej dwudziestki najbardziej rozwiniętych państw świata. Po II wojnie światowej w wyniku społecznych przeobrażeń, związanych z tworzeniem się ustroju socjalistycznego, doszło do radykalnych zmian w gospodarce. Wszystkie przemysłowe przedsiębiorstwa zostały upaństwowione, a gospodarka wolnorynkowa przekształciła się w gospodarkę sterowaną centralnie. Główny nacisk kładziono na rozwój przemysłu ciężkiego nastawio - nego na eksploatację surowców, hamując równocześnie rozwój tradycyjnych gałęzi gospodarki, takich jak przemysł szklarski, spożywczy czy tekstylny. Taki model gospodarki doprowadził do utraty zdolności konkurencyjnych oraz do wysokiego obciążenia ekologicznego kraju. Po upadku władz komunistycznych w 1989 roku, gospodarka czeska znajdowała się znowu na starcie, jej dawni konkurenci, których ominął socjalizm, byli daleko z przodu w rozwoju gospodarczym. W nadchodzących 12

15 latach musiano wprowadzić szereg prorynkowych reform gospodarczych. W ramach restytucji majątkowych zwrócono niektóre przedsiębiorstwa oraz majątki ich pierwotnym właścicielom. Dzięki tzw. prywatyzacji kuponowej duża część firm państwowych została skomercjalizowana przeważnie w formie spółek akcyjnych. Niektóre znaczące przedsiębiorstwa zostały sprzedane zagranicznym inwestorom (Škoda Auto, Pilzeńskie Browary), a inne czeskim przedsiębiorcom (Škoda Plzeň, ČKD). Współcześnie Republika Czeska sukcesywnie i skutecznie nadrabia opóźnienia wynikające z rozwoju historycznego. OBECNA SYTUACJA GOSPODARCZA Wyższa dynamika wzrostu gospodarczego w latach w porównaniu ze średnią w Unii Europejskiej, przyczyniła się do wzmocnienia mię - dzynarodowej pozycji gospodarczej republiki Czeskiej. PKB per capita (według parytetu siły nabywczej) w 2007 roku osiągnął poziom równy 82% średniego poziomu UE-27. Wzrost gospodarczy w 2008 roku charakteryzował się wolniejszym tempem. PKB tego kraju, w stosunku do 2007 r., był wyższy już tylko o 3,5%. Ministerstwo Finansów RCz na 2009 rok, z powodu panującej recesji gospodarczej, przewiduje spadek PKB o 4,3% w stosunku do roku poprzedniego, a w roku 2010 lekki wzrost na poziomie 0,3 %. PKB Republiki Czeskiej Rok Wzrost w % (c.s.) 4,5 6,3 6,8 6,5 3,1 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W strukturze sektorowej czeskiej gospodarki, dominującą rolę odgrywa prze mysł (głównie przetwórczy). Jego udział w ogólnej wartości dodanej brutto wynosi 32%. Udział rolnictwa kształtuje się na poziomie 2,8%, a budownictwa na poziomie 6,4%. W przemyśle przetwórczym najszybciej rozwijają się sektory wytwarzające wysoką wartość dodaną, takie jak: produkcja środków transportu, maszyn i urządzeń, a wraz z nimi ich klu - czowi poddostawcy (przemysł gumowy i produkcja tworzyw sztucznych). 13

16 W 2007 roku produkcja przemysłowa zwiększyła się międzyrocznie o 8,1%. Jest to wynik nieco gorszy niż w roku 2006, kiedy to produkcja przemysłowa wzrosła o rekordowych 11,2%. W 2008 r. produkcja przemysłowa w Czechach międzyrocznie wzrosła już tylko o 0,4%. W trzech pierwszych kwartałach wzrost ten był dodatni, a w czwartym ujemny (5,6%, 6,1%, 4,2%, -13,2%). W pierwszym półroczu 2009 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, produkcja przemysłowa w Czechach obniżyła się o 18,9% (w pierwszym kwartale o 19,0%, a w drugim o 18,8%). Przychody z działalności przemysłowej w cenach bieżących były niższe o 18,7%, a przychody z eksportu bezpośredniego o 19,5%. Liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim, w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników, obniżyła się o 9,9%. Ich średnie wynagrodzenie miesięczne nominalnie wzrosło o 1,6%, a realnie spadło o 0,2%. Produkcja przemysłowa Republiki Czeskiej Rok I-VI 2009 Dynamika w % (c.s.) 109,9 108,1 111,6 110,8 100,4 81,1 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny Pozytywny rozwój czeskiej gospodarki jest ściśle związany z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W 2008 r. osiągnęły one wielkość 182,7 miliardów CZK (czyli około 7,3 miliardów euro). Pozytywnie ocenić należy korzystną strukturę BIZ, gdzie obecnie dominują inwestycje w sektorach i branżach generujących wyższą wartość dodaną. Ponad połowę kapitału zagranicznego ulokowano w przemyśle przetwór - czym (50,4%); w pośrednictwie finansowym 16,4%; w branży nieruchomości i usług dla przedsiębiorstw 14,7%; a w sektorze handlu 9,6%. Prawie 90% BIZ pochodzi z krajów UE-25. Najwięcej kapitału inwestycyjnego napłynęło z Holandii (30,5%), Niemiec (15,7%), Austrii (10,7%), Luksemburgu (6,8%), Francji (5,2%) oraz Hiszpanii (4,5%). 14

17 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Czeskiej (w mld EUR) Rok I-VI 2009 Napływ 4,0 9,4 4,3 7,6 7,3 1,7 Wartość skumulowana 45,0 51,4 60,6 76,3 82,2 83,9 Źródło: Czeski Bank Narodowy Liczba zatrudnionych w gospodarce narodowej wynosi obecnie nieco poniżej 5 milionów. Wskaźnik zatrudnienia, tj. relacja osób pracujących w odniesieniu do ogólnej liczby ludności powyżej 15-ego roku życia, osiąga prawie 60%. Odsetek kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych wynosi 43%. Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie pracowników w gospodarce narodowej w 2008 roku wyniosło 23,5 tysięcy koron, czyli około 944 euro. Struktura zatrudnienia według podstawowych sektorów gospodarki w Republice Czeskiej, w ciągu ostatnich dziesięciu lat uległa wyraźnej zmianie. W sektorze rolnym (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo), gdzie od 90 lat spada zatrudnienie, liczba pracowników ustabilizowała się na poziomie 3,6%; w przemyśle i budownictwie znajduje zatrudnienie około 40%; a w usługach ok. 56% ogółu zatrudnionych. W pierwszym półroczu 2009 roku, średnia stopa rejestrowanego bezrobocia w Czechach wyniosła 7,4%, z tego w pierwszym kwartale 7,0%, a w drugim 7,9%. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Republice Czeskiej Rok I-VI 2009 Stopa bezrobocia w % 9,19 8,97 8,13 6,62 5,45 7,4 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 15

18 HANDEL ZAGRANICZNY Dla gospodarki czeskiej duże znaczenie ma handel zagraniczny. Republika Czeska ma jedną z najbardziej otwartych gospodarek w Europie. Od 2005 roku eksport towarów i usług przeważa nad ich importem. Dodatnie saldo handlu zagranicznego uzyskiwane jest głównie dzięki nadwyżce w eksporcie towarów przemysłu maszynowego i środków transportu. Nato - miast deficyt odnotowywany jest głównie w handlu produktami mineralnymi (paliwa napędowe), przemysłu chemicznego oraz artykułami rolno spożywczymi. Kluczowe znaczenie w handlu zagranicznym Republiki Czeskiej ma wymia - na z krajami UE, która stanowi obecnie ok. 80% obrotów towarowych. Do najważniejszych partnerów handlowych Republiki Czeskiej z krajów członkowskich UE należą: Niemcy, Słowacja, Polska, Francja, Włochy, Austria, Holandia, Wielka Brytania oraz Węgry. Udział tych krajów w czeskim eksporcie ogółem stanowi ok. 70%, a w imporcie ok. 60%. Handel zagraniczny Republiki Czeskiej w latach (w mld) Rok obroty eksport import saldo CZK EUR CZK EUR CZK EUR CZK EUR ,0 66, ,1 31, ,9 34,9-120,8-3, ,7 77, ,1 37, ,6 40,7-117,5-3, ,5 83, ,9 40, ,7 43,0-70,8-2, ,7 88, ,9 43, ,7 45,2-69,8-2, ,8 108, ,7 54, ,1 54,8-26,4-0, ,5 124, ,6 62, ,0 61,4 38,6 1, ,4 149, ,6 75, ,8 74,3 39,8 1, ,6 175, ,2 89, ,3 86,1 87,9 3, ,8 194, ,1 98, ,7 96,0 69,4 2,8 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 16

19 Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych w dużej mierze eksportowano surowce i półprodukty, dziś główny trzon eksportu stanowią wyroby przemysłu maszynowego. Maszyny i sprzęt transportowy stanowi a obecnie prawie 55% eksportu, podczas gdy w połowie lat dziewięćdziesiątych, wynosiły zaledwie 30%. Zamiast wyrobów gotowych importowane są głównie surowce mineralne, w szczególności (ropa naftowa, gaz ziemny itp.), których zasobami Republika Czeska nie dysponuje, a które są przetwarzane na jej terytorium. Struktura towarowa czeskiego handlu zagranicznego w 2008 r. (udział grup towarowych SITC w obrotach ogółem) Wyroby pozostałe 0,10% Różne wyroby przemysłowe 10,60% Żywność i zwierzęta żywe 3,67% Napoje i tytoń 0,59% Surowce z wyjątkiem paliw 2,58% Paliwa mineralne i smary 6,84% Tłuszcze roślinne i zwięrzece Maszyny i środki transportu 47,08% Wyroby przemysłowe rynkowe 19,52% Chemikalia i wyroby pochodne 8,03% W pierwszym półroczu 2009 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano spadek eksportu o 19,2% oraz spadek importu o 21,5%. Z powodu osłabienia korony czeskiej w stosunku do EUR oraz USD, w przeliczeniu na te waluty spadki czeskiego eksportu i importu były jeszcze wyższe; w EUR odpowiednio o 25,0% i 27,1%, a w USD o 34,8% i 36,6%. W międzyrocznym spadku obrotów handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w I półroczu 2009 r. (o 26,2 mld EUR) eksport partycypował w 48,5%, a import w 51,5%. 17

20 Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń czerwiec 2008/2009 (w mln) Wyszczególnienie Dynamika w % eksport import saldo eksport import saldo eksportu importu CZK ,8 78,5 USD ,2 63,4 EUR ,9 Dodatnie saldo wymiany handlowej Republiki Czeskiej w I półroczu 2009 r. międzyrocznie wzrosło o 15,3 mld CZK i wyniosło 79,4 mld CZK. W strukturze terytorialnej bilansu handlowego Republiki Czeskiej, nastąpił spadek nadwyżki handlowej z krajami UE (o 18,1 mld CZK) oraz spadek deficytu z pozostałymi krajami (o 33,4 mld CZK). W strukturze towarowej, odnotowano wzrost nadwyżki w handlu materiałami i półproduktami (o 13,5 mld CZK) oraz jej spadek w handlu maszynami i środkami transportu (o 28,1 mld CZK) jak też towarami przemysłowymi konsumpcyjnymi (o 6,9 mld CZK). Niższy deficyt miał miejsce w handlu surowcami i paliwami mineralnymi (o 32,4 mld CZK) oraz produktami chemicznymi (o 8,0 mld CZK). Wzrost deficytu (o 3,6 mld CZK) odnotowano w handlu produktami rolno-spożywczymi. PROGNOZY GOSPODARCZE MINISTERSTWA FINANSÓW REPUBLIKI CZESKIEJ Według prognozy Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej (22 lipca 2009 r.), Produkt Krajowy Brutto tego kraju w 2009 roku obniży się o 4,3%. Prognoza zatem wyraźnie zmienia wcześniejsze przewidywania, które zakładały spadek PKB o 2,3%. Jak wynika z prognozy, głównym powodem takiej zmiany, jest silniejszy wpływ globalnej recesji gospodarczej na gospodarkę Czech niż przewidywano wcześniej. Na bazie danych z dwóch pierwszych kwartałów, w 2009 roku przewidywany jest znaczny spadek nakładów inwestycyjnych na środki trwałe. Skłonność do lokowania nowych inwestycji oraz reinwestowania zysków na terenie RCz przez inwestorów zagranicznych, w dużej mierze uzależniona 18

21 Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej z wybranymi krajami w I półroczu 2009 r. (klasyfikacja malejąca wg wartości eksportu w 2009 r.) (w mln CZK) Kraj Eksport Dynamika Import Udział Dynamika Udział 2009 Republika Czeska ogółem , ,5 100,0 Niemcy ,2 33, ,4 26,2 Słowacja ,4 8, ,3 5,3 Polska ,0 5, ,7 6,1 Austria ,2 4, ,7 3,6 Wielka Brytania ,5 4, ,6 2,1 Niderlandy ,4 3, ,4 Węgry ,9 2, ,2 2,2 Hiszpania ,6 2, ,7 2,0 Rosja ,2 2, ,5 5,4 USA ,8 1, ,8 2,5 Szwajcaria ,7 1, ,9 1,2 Szwecja ,3 1, ,2 1,0 Rumunia ,2 1, ,7 0,5 Turcja ,0 0, ,3 0,8 Norwegia ,3 0, ,6 1,0 Ukraina ,1 0, ,2 0,5 Słowenia ,5 0, ,6 0,5 Zjed. Emiraty Arabskie ,1 0, ,6 0,0 Portugalia ,8 0, ,3 0,3 Grecja ,6 0, ,4 0,1 Wybrane kraje łącznie ,3 77, ,1 64,6 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 19

22 będzie od sytuacji w krajach pochodzenia inwestycji. Oczekuje się również spadku inwestycji w budownictwie mieszkaniowym. Na niezmienionym poziomie pozostawiono wskaźnik inflacji, który w 2009 i 2010 roku ma wynieść 1,1%. Po stronie popytu hamować inflację ma wolniejszy wzrost gospodarczy, a więc pogorszenie warunków na rynku pracy i wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń, a po stronie podaży niższe tempo wzrostu cen paliw napędowych oraz artykułów rolno-spożywczych na rynkach światowych. Nowa prognoza na lata zakłada większy spadek poziomu zatrudnienia (odpowiednio o 1,8% i 2,1%) oraz wzrost bezrobocia (odpowiednio o 6,8% i 9,1%), przy niższym wzroście wynagrodzeń (po 1,0%). Z powodu pogorszenia się koniunktury na rynkach głównych partnerów handlowych Republiki Czeskiej, w 4 kw r. (po raz pierwszy od 2002 r.) doszło od spadku obrotów handlu zagranicznego. Tendencja ta utrzymuje się również w 2009 roku i wykazuje międzyrocznie blisko 25 % spadki zarówno po stronie eksportu jak i po stronie importu. Mniejsze niż zakładano wpływy z eksportu, były przyczyną obniżenia wskaźnika udzia - łu handlu zagranicznego w wytworzonym PKB. 20

23 Wyszczególnienie Dane wstęp. Aktualna prognoza Wcześniejsza prognoza Produkt Krajowy Brutto wzrost w %, c.s. 6,30 6,80 6,10 3,00-4,30 0,30 3,20-2,30 0,80 Konsumpcja indywidualna wzrost w %, c.s. 2,50 5,20 5,00 2,70 1,10 0,70 2,80 0,90 0,90 Wydatki rządowe wzrost w %, c.s. 2,90 1,20 0,70 1,70 1,30 0,50 0,90 1,80 1,20 Nakłady inwest. na śr. trwałe wzrost w %, c.s. 1,80 6,00 10,80-0,10-5,70-1,50 3,10-4,90-0,20 Udział hz w wytw. PKB bilans płat., c.s.. 4,60 1,50 1,10 1,90-1,80 0,20 2,10-1,60 0,50 Deflator HDP wzrost w % -0,30 1,10 3,40 1,60 2,80 1,00 1,70 1,90 0,70 Średnia stopa inflacji % 1,90 2,50 2,80 6,30 1,10 1,10 6,30 1,10 0,90 Zatrudnienie wzrost w % 1,20 1,30 1,90 1,60-1,80-2,10 1,60-1,00-1,60 Stopa bezrobocia średnia v % 7,90 7,10 5,30 4,40 6,80 8,50 4,40 6,10 7,50 Wynagrodzenia wzrost w %, c.b. 6,90 7,90 9,40 10,80 1,00 1,00 8,40 2,70 2,30 Relacja RB do PKB % -1,30-2,60-3,10-3,10-2,00-0,90-3,10-2,90-2,60 Źródło: Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej 21

24 Republika Czeska jest jednym z najważniejszych partnerów gospodar czych Polski. Dotychczasowa bardzo dobra współpraca, wynikająca w dużej mie - rze z bliskości geograficznej, kulturowej i językowej, zdynamizowana zo - stała po wejściu obydwu krajów do Unii Europejskiej. WSPÓŁPRACA HANDLOWA W okresie od przystąpienia obydwu krajów do UE do 2008 roku, wzajemne obroty handlowe wzrosły ponad 2-krotnie. Tym samym Republika Czeska znalazła się w pierwszej piątce najważniejszych partnerów handlowych Polski wśród krajów UE (udział w eksporcie 5,7%, w imporcie 3,6%) ustępując jedynie Niemcom, Włochom i Francji. Równie duże znaczenie ma Polska w stosunkach gospodarczych Czech z zagranicą. Polska jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym Republiki Czeskiej (udział w eksporcie 6,5%, w imporcie 5,8%) zaraz po Niemczech i Słowacji. Wyniki wymiany handlowej za 2008 rok (dane GUS) potwierdzają utrzymującą się tendencję wzrostową. W 2008 roku wzajemne obroty wyniosły 11,7 mld EUR (wzrost o 19,3% w stosunku do 2007 roku), przy 22

25 czym wartość polskiego eksportu wyniosła 6,63 mld EUR (wzrost o 17,5%), a importu 5,1 mld EUR (wzrost o 21,8%). Tym samym Polska uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości 1,56 mld EUR. W 2007 roku nadwyżka wyniosła 1,48 mld EUR. Obroty handlu zagranicznego Polski z Czechami w latach Rok w mln EUR dynamika obroty eksport import saldo obrotów eksportu importu ,7 1918,6 2060,1-141,5 123,5 124,5 122, ,2 2580,9 2582,3-1,4 129,77 134,52 125, ,2 3245,4 2887,8 357,6 118,79 125,75 111, ,8 4872,7 3517,1 1355,6 136,79 150,14 121, ,3 5641,9 4165,4 1476,5 116,9 115,79 118, ,3 6630,7 5073,6 1557,1 119,34 117,53 121,8 I-VI ,3 2600,6 1758,7 841,8 74,04 79,4 67,3 W polskim eksporcie do Czech dominują wyroby wysoko przetworzone. W 2008 roku udział maszyn i urządzeń oraz pojazdów mechanicznych 23

26 w polskim eksporcie do tego kraju wyniósł 26,7% i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 1,5 pkt. proc. Zmniejszył się natomiast udział eksportu produktów mineralnych z 13,5% w 2007 roku do 12,4% w 2008 roku. Ważną pozycję w polskim eksporcie do Czech zajmują wyroby rolnospożywcze. Ich udział w 2008 roku wyniósł 11% i jak wynika z danych za 2009 rok, nadal rośnie. Kolejne pozycje, co do udziału w eksporcie, zajmują wyroby chemiczne (7,2%), wyroby z tworzyw sztucznych (6,6%) oraz różne wyroby (6,4%). W imporcie z Czech największy udział w 2008 roku miały wyroby metalowe (18,2%), urządzenia mechaniczne i elektryczne (16,2%) oraz pojazdy samochodowe (14,4%). Jak wynika z danych statystycznych, udział w imporcie tych trzech grup towarowych z roku na rok rośnie. Około 10% polskiego importu w 2008 r. zajmowały produkty mineralne, ich udział w stosunku do 2007 r. wzrósł o 3 pkt proc., na co zapewne ma znaczny wpływ polityka handlowa Orlenu właściciela największego czeskiego dystrybutora paliw firmy Unipetrol. Główne pozycje w polskim eksporcie do Republiki Czeskiej to: części i wyposażenie pojazdów silnikowych, silniki spalinowe, węgiel, miedź, meble, izolowane druty i kable, koks, profile z żelaza i stali, wyroby płaskie ze stali oraz inne wyroby metalowe, następnie energia elektryczna, nawozy sztuczne, sery i twarogi, oleje ropopochodne oraz wyroby cukiernicze. Z kolei do najważniejszych pozycji importowanych z Republiki Czeskiej należą: samochody osobowe, części i akcesoria samochodowe, węgiel bitumiczny, odbiorniki telewizyjne, oleje ropy naftowej, wyroby walcowane płaskie, pręty, kątowniki, profile żelazne i stalowe, wyroby chemiczne, izolowane druty i kable, leki, urządzenia telekomunikacyjne oraz traktory. Dane statystyczne wskazują, że w wyniku kryzysu gospodar - czego w 2009 roku, polsko-czeskie obroty handlowe będą o wiele niższe niż w 2008 roku. Po pierwszym półroczu polski eksport do Czech międzyrocznie był niższy o 20,6%, a import o 32,7%. Największy procentowy spadek eksportu odnotowano w grupie wyrobów z metali nieszlachetnych (o 44,8%), produktów mineralnych (o 30,3%) i wyrobów papierniczych (o 24,3%), następnie pojazdów samochodowych (o 24%), produktów chemicznych (o 23,8%), tworzyw sztucznych i wyrobów z nich (o 22,8%), wyrobów ceramicznych (o 20,8%) oraz skór i wy- 24

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE jest jednostką administracji państwowej podporządkowaną organizacyjnie i finansowo Ministerstwu Gospodarki RP. Do zadań

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Warszawa, styczeń 2007 Copyright PAIiIZ S.A. 2007 2 Praca zbiorowa pod patronatem PAIiIZ Autorzy tekstów:

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej autorzy: Kamila Żyndul Grzegorz Pyliński redakcja merytoryczna: Aleksander Żołnierski Warszawa, listopad 2004 Spis treści Austria Belgia

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18 PRZEDMOWA Republika Chorwacji jest małym krajem i jej udział w światowym obrocie towarowym wynosi zaledwie 0,2%, ale kraj ten posiada, oprócz walorów turystycznych, istotne zalety gospodarcze, biorąc pod

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu Plan Rozwoju Eksportu dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Dawid MOKWA Rokocin

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Warszawa 2014 y.indd 1 Dialog spoleczny.indd

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH

JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH 1 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim wraz z informacjami o ulgach

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2007 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011 Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011 Publikacja zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BUŁGARIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Bułgarii... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Bułgarii... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 6 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2008 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Podziękowania

PRZEDMOWA. Podziękowania PRZEDMOWA Indonezja tak ze względu na odległość jak i słabą znajomość rynku należy do krajów z którymi mamy wysokie ujemne saldo obrotów. W ubiegłym roku polski eksport był raczej niewielki niecałe 40

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Podziękowania

PRZEDMOWA. Podziękowania PRZEDMOWA Brazylia to jeden z najlepiej rozwiniętych krajów Ameryki Południowej, którego obecna sytuacja ekonomiczna jest bardzo dobra. Jest to najatrakcyjniejszy i największy rynek Ameryki Południowej,

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA. Przewodnik dla przedsiębiorców

BUŁGARIA. Przewodnik dla przedsiębiorców BUŁGARIA Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte rozszerzone Przewodnik opracowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki przez Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Nazwa państwa:

Informacje ogólne Nazwa państwa: Arabia Saudyjska Przewodnik dla polskich przedsiębiorców 2013 1 Spis treści Informacje ogólne... 3 Gospodarka Arabii Saudyjskiej... 5 Plany inwestycyjne Arabii Saudyjskiej sektory potencjalnej współpracy

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Skandynawskie inwestycje w Polsce

Skandynawskie inwestycje w Polsce Spis treści Wstęp... 1 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza... 2 Profil firm członkowskich... 4... 8 I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce... 8 1. Polska pozycja rankingowa... 8 2. Napływ BIZ

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Bułgarii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Bułgarii... 4 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 7 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU EKSPORTU

AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU EKSPORTU AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU EKSPORTU dla przedsiębiorstwa Holon Globe Sp. z.o.o. opracowany przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z.o.o. w Gdańsku www.bdi.info.pl 1 Plan Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w PolsceP

Trzeci etap reform. Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w PolsceP Trzeci etap reform Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w PolsceP Jacek Cukrowski Małgorzata Jakubiak Prezentowane stanowiska merytoryczne wyrażają osobiste poglądy autorów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo