WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE"

Transkrypt

1

2 WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE jest jednostką administracji państwowej podporządkowaną organizacyjnie i finansowo Ministerstwu Gospodarki RP. Do zadań Wydziału należy prowadzenie efektywnych działań promocyjnych służących kształtowaniu pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki, wzrostowi eksportu polskich towarów i usług oraz promocji Polski jako kraju atrakcyjnego inwestycyjnie. Działania promocyjne Wydziału na rynku czeskim koncentrują się przede wszystkim na: organizowaniu własnych stoisk informacyjno-promocyjnych na imprezach wystawienniczo- targowych o znaczeniu międzynarodowym, organizowaniu i uczestnictwie w seminariach, szkoleniach, konferencjach, spotkaniach polskich i czeskich przedsiębiorców, udzielaniu zainteresowanym podmiotom gospodarczym,w ramach tzw. pierw szego kontaktu, informacji na temat potencjalnych partnerów handlowych oraz obowiązujących przepisów prawnych w zakresie obrotu towarowego, świadczenia usług, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzeniu strony internetowej, zawierającej informacje i aktualności na temat rynku czeskiego dla polskich przedsiębiorców oraz informacje w języku czeskim dla importerów i inwestorów zainteresowanych rynkiem polskim, współpracy z instytucjami samorządowymi oraz izbami gospodarczymi, polegającej na promocji polskich towarów i usług, działalności wydawniczej i współpracy z mediami.

3 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze

4 SPIS TREŚCI WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKO-CZESKA WSPÓŁPRACA HANDLOWA I INWESTYCYJNA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ODDZIAŁ OSOBY ZAGRANICZNEJ W REPUBLICE CZESKIEJ ZASADY TYMCZASOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OBYWATELI PAŃSTW UE PODATEK DOCHODOWY PODATEK OD WARTOŚCI DODANEJ I AKCYZOWY INNE PODATKI ZWROT PODATKU VAT OSOBOM ZAGRANICZNYM WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PRAWO PRACY UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRAWA KONSUMENTA USŁUGI BANKOWE WAŻNIEJSZE MIĘDZYNARODOWE TARGI I WYSTAWY W 2010 ROKU ŹRÓDŁA INFORMACJI BIBLIOGRAFIA...128

5 Szanowni Państwo, Republika Czeska przewodnik po rynku jest publikacją Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze przeznaczoną głównie dla polskich eksporterów i inwestorów zainteresowanych rynkiem czeskim. Publikacja zawiera elentarne informacje o aktualnej sytuacji gospodarczej oraz podstawowych rozwiązaniach instytucjonalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem gospodarki czeskiej. W przewodniku staraliśmy się usystematyzować wiedzę na temat zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ochrony własności przemysłowej, zamówień publicznych i wszystkich tych kwestii, ktore mają duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji czy rozpoczęciu współpracy handlowej lub kooperacyjnej na terytorium tego kraju. Republika Czeska jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych. Dotychczasowa dobra współpraca, wynikająca w dużej mierze z bliskości geograficznej, kulturowej i językowej, zdynamizowana została po przystąpieniu obydwu krajów do Unii Europejskiej. 3

6 Pomimo widocznego wpływu recesji w gospodarce światowej na sytuację ekonomiczną w Polsce i Czechach i oczekiwanego spadku wzajemnych obrotów w 2009 r. Republika Czeska nadal pozostaje w pierwszej pią - tce najważniejszych partnerów handlowych Polski wśród krajów UE, wraz z Niemcami, Włochami, Francją i Wielką Brytanią. Równie duże znaczenie ma Polska w stosunkach gospodarczych Czech z zagranicą. Polska jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym Republiki Czeskiej, zaraz po Niemczech i Słowacji. Ostatnie lata charakteryzowały się dużą dynamiką wzrostu inwestycji polskich w Republice Czeskiej. Dane statystyczne wskazują, że skumulowana wartość polskich inwestycji wynosi prawie 1,4 mld EUR, a w Republice Czeskiej działa ok podmiotów prawa handlowego, w których kapitał polski stanowi minimum 25%. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze wyraża na - dzieję, że przewodnik okaże się pomocny dla polskich przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu współpracy czy lokowaniu inwestycji na rynku czeskim, a tym samym przyczyni się do rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze 10 listopada 2009 r. 4

7 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, KLIMAT Republika Czeska (RCz) leży w Europie Środkowej. Graniczy z Rzeczpospolitą Polską (długość granicy 762 km), Republiką Słowacką (265 km), Republiką Austrii (466 km) oraz Republiką Federalną Niemiec (810 km). Powierzchnia RCz wynosi km 2. Gęstość zaludnienia to 132 mieszkańców na km 2. Klimat Republiki Czeskiej jest umiarkowany, kontynentalny ze średnią temperaturą roczną od 6,6 C do 9,7 C. Temperatury latem osiągają średnio +20,0 C, w zimie temperatura spada średnio do -2 C. Średnie opady roczne wynoszą od 490 do 690 mm. LUDNOŚĆ I JĘZYK Republikę Czeską zamieszkuje 10,48 mln obywateli (dane z 30 czerwca 2009 r.). Spośród nich 90,4% stanowi narodowość czeską, 3,7% morawską, 1,9% słowacką, 0,5% polską, 0,4% niemiecką, 0,2% wietnamską, 0,2% ukraińską, 0,1% romską, 0,1% śląską, a 2,5% inne. 5

8 Pod względem liczby mieszkańców RCz zajmuje 14 miejsce w Europie za Portugalią i Belgią, a przed Węgrami i Serbią. Językiem urzędowym jest język czeski. W kontaktach handlowych wyko - rzystywany jest j. niemiecki i j. angielski. USTRÓJ POLITYCZNY I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY Republika Czeska jest republiką o ustroju demokracji parlamentarnej. Władzę wykonawczą sprawuje Rząd oraz Prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe (połączona Izba Poselska z Senatem) na okres 5 lat. Najwyższą władzę ustawodawczą jest dwuizbowy Parlament. W niższej Izbie Poselskiej zasiada 200 posłów, a w wyższej Senacie zasiada 81 senatorów. Administracyjnie Republika Czeska dzieli się na: 14 większych terenowych jednostek samorządowych tzw. kraje (odpowiednik polskich województw): Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj i miasto Praha, mniejszych jednostek samorządowych tzw. obce (odpowiednik polskich gmin). Stolicą kraju jest Praga, którą zamieszkuje tys. osób. Kolejne najwię - ksze miasta pod względem liczby mieszkańców to Brno (370 tys.), Ostrawa (307 tys.), Pilzno (169 tys.), Ołomuniec (100 tys.) České Budějovice (94 tys.), Hradec Králové (96 tys.), Ústí nad Łabą (95 tys.) i Pardubice (89 tys.). 6

9 PRZYNALEŻNOŚĆ DO MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI POLITYCZNYCH I GOSPODARCZYCH Republika Czeska jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: o charakterze politycznym: Organizacja Narodów Zjednoczonych (1945), NATO (1999), Grupa Wyszehradska (nieformalna organizacja), Inicjatywa Środkowoeuropejska, o charakterze gospodarczym: Unia Europejska (2004), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD, 1995), Światowa Organizacja Handlu (WTO, 1995), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (1993), Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (1993). PIENIĄDZE, MIARY, WAGI, CZAS Walutą obowiązującą na terytorium RCz jest korona czeska (CZK) dzieląca się na 100 halerzy (h). W obiegu znajdują się monety o nominałach: 1 CZK, 2 CZK, 5 CZK, 10 CZK, 20 CZK i 50 CZK oraz banknoty o nominałach: 50 CZK, 100 CZK, 200 CZK, 500 CZK, 1000 CZK, 2000 CZK oraz 5000 CZK. W RCz obowiązuje system metryczny. Strefa czasowa: czas środkowoeuropejski GMT+1 (czas letni GMT+2). DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY 1 stycznia Nowy Rok Poniedziałek Wielkanocny 1 maja Święto Pracy 8 maja Święto Wyzwolenia (1945) 5 lipca Święto Cyryla i Metodego 6 lipca Spalenie Jana Husa 28 września Święto św. Wacława patrona Czech 28 października Odzyskanie Niepodległości (1918) 17 listopada Dzień Walki o Wolność i Demokrację 24, 25 i 26 grudnia Święta Bożego Narodzenia 7

10 GODZINY PRACY BIUR, BANKÓW I SKLEPÓW Opis Poniedziałek Piątek Sobota Niedziela Urzędy i biura 08:00 16:30 zamknięte zamknięte Banki 1) 09:00 17:00 08:00 12:00 zamknięte Urzędy pocztowe 08:00 18:00 08:00 12:00 zamknięte Sklepy art. przemysłowe 2) 09:00 18:00 08:00 13:00 zamknięte Sklepy art. spożywcze 2) 06:00 18:00 08:00 12:00 zamknięte Domy towarowe 08:00 19:00 08:00 20:00 09:00 19:00 Supermarkety, hipermarkety 3) 08:00 22:00 08:00 22:00 08:00 22:00 1) Niektóre banki pracują w poniedziałek o godzinę dłużej, a w piątek o godzinę krócej. 2) Niektóre sklepy z artykułami przemysłowymi i spożywczymi są otwarte także w niedzielę, zwłaszcza te znajdujące się w centrach miast. 3) Niektóre hipermarkety np. TESCO są otwarte non-stop. TRANSPORT DROGOWY RCz ma dobrze rozwiniętą sieć komunikacji naziemnej. W jej skład wchodzą autostrady i drogi szybkiego ruchu oraz drogi niższych klas (I, II i III klasy). Całkowita długość sieci drogowej wynosi ponad 66 tys. kilometrów. Z tej liczby ponad kilometrów stanowią autostrady i drogi szybkiego ruchu. Przejazdy autostradami i drogami szybkiego ruchu są płatne. Opłaty dla samochodów do 3,5 tony wnoszone są poprzez zakup winiet. Dla samochodów powyżej 3,5 tony opłata tzw. myto pobierana jest przy wykorzystaniu elektronicznego urządzenia premid. Więcej informacji na temat myta znajduje się na stronie internetowej: 8

11 Mapa autostrad i dróg ekspresowych ( Wykaz płatnych odcinków autostrad i dróg szybkiego ruchu na terenie Republiki Czeskiej: Oznaczenie Odcinek drogi D1 Praha (zjazd 2) Brno (zjazd 182) D1 Brno (zjazd 201) Kroměříž (zjazd 258) D1 Lipník nad Bečvou (zjazd 298) Bravantice (zjazd 342) D2 Chrlice (zjazd 3) granica ze Słowacją (61 kilometr) D5 Praha (zjazd 1) Beroun (zjazd 14) D5 Beroun (zjazd 18) granica z Niemcami (151 kilometr) D8 Praha (zjazd 1) Lovosice (zjazd 48) D8 Řehlovice (zjazd 64) granica z Niemcami (92 kilometr) D11 Praha (zjazd 1) Sedlice (84 kilometr) R4 Jíloviště (zjazd 8/9) Skalka (zjazd 41) R6 Praha (zjazd 1) Nové Strašecí (zjazd 32) R7 Praha (zjazd 2) Knovíz (zjazd 18) R10 Praha (zjazd 1) Bezděčín (zjazd 39) R10 Kosmonosy (zjazd 46) Ohrazenice (zjazd 71) 9

12 R35 Liberec (zjazd 26) Ohrazenice (zjazd 44) R35 Sedlice Opatovice R35 Mohelnice (235 kilometr) Křelov (261 kilometr) R35 Olomouc (264 kilometr) Lipník nad Bečvou (296 kilometr) R46 Vyškov (zjazd 1) Olomouc (39 kilometr) R48 Bělotín (zjazd 1) Bělotín východ (zjazd 3) R48 Frýdek-Místek (47 kilometr) Český Těšín (zjazd 70) R52 Rajhrad (zjazd 10) Pohořelice (zjazd 26) R56 Ostrava-Hrabová Frýdek Místek R63 Bystřany (zjazd 1) Řehlovice (zjazd 7) Opłata za winietę od 1 stycznia 2010 roku dla pojazdu samochodowego lub zestawu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 ton wynosi: roczna 1 200,- CZK miesięczna 350,- CZK dziesięciodniowa 250,- CZK Prędkość, z jaką można poruszać się po drogach publicznych na terytorium RCz wynosi: w terenie zabudowanym do 50 km/h, poza terenem zabudowanym do 90 km/h, na autostradach do 130 km/h. Uwaga: Obowiązują ograniczenia prowadzenia samochodów powyżej 7,5 t oraz pojazdów specjalnych, powyżej 3,5 t z przyczepą po autostradach i drogach 1 kategorii w niedzielę i święta cały rok w godz. od 13:00 do 22:00 oraz dodatkowo w okresie letnim od 1 lipca do 31 sierpnia w piątki w godz. od 17:00 do 21:00 oraz soboty w godz. od 7:00 do 13:00. Więcej informacji na temat poruszania się po autostradach i drogach szybkiego ruchu dostępnych jest na stronie internetowej 10

13 TRANSPORT KOLEJOWY Infrastruktura kolejowa w Republice Czeskiej należy do najgęstszych w krajach Unii Europejskiej (122 kilometry na tysiąc kilometrów kwadratowych powierzchni kraju). Ogółem sieć kolejowa liczy prawie 9,5 tys. km, z czego ponad 3 tys. km jest zelektryfikowanych. TRANSPORT LOTNICZY W Republice Czeskiej znajdują się 4 lotniska o znaczeniu międzynarodowym: w Pradze (rocznie ok. 12,7 mln podróżnych), Brnie (506 tys.), Ostrawie (338 tys.) i Karlowych Warach (65 tys.). TELEFONY ALARMOWE Europejski Numer Alarmowy Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Policja Państwowa Straż Miejska (policja municypalna) Informacja o nr telefonicznych w RCz Informacja o nr telefonicznych za granicą Informacja kolejowa Informacja autobusowa (krajowa i międzynarodowa) Informacja lotnicza (ČSA)

14 RYS HISTORYCZNY Na początku ubiegłego stulecia, terytorium dzisiejszej Republiki Czeskiej stanowiło jedną z najbardziej uprzemysłowionych części Europy. Po powstaniu samodzielnego państwa w 1918 roku, Czechosłowacja została zakwalifikowana do pierwszej dwudziestki najbardziej rozwiniętych państw świata. Po II wojnie światowej w wyniku społecznych przeobrażeń, związanych z tworzeniem się ustroju socjalistycznego, doszło do radykalnych zmian w gospodarce. Wszystkie przemysłowe przedsiębiorstwa zostały upaństwowione, a gospodarka wolnorynkowa przekształciła się w gospodarkę sterowaną centralnie. Główny nacisk kładziono na rozwój przemysłu ciężkiego nastawio - nego na eksploatację surowców, hamując równocześnie rozwój tradycyjnych gałęzi gospodarki, takich jak przemysł szklarski, spożywczy czy tekstylny. Taki model gospodarki doprowadził do utraty zdolności konkurencyjnych oraz do wysokiego obciążenia ekologicznego kraju. Po upadku władz komunistycznych w 1989 roku, gospodarka czeska znajdowała się znowu na starcie, jej dawni konkurenci, których ominął socjalizm, byli daleko z przodu w rozwoju gospodarczym. W nadchodzących 12

15 latach musiano wprowadzić szereg prorynkowych reform gospodarczych. W ramach restytucji majątkowych zwrócono niektóre przedsiębiorstwa oraz majątki ich pierwotnym właścicielom. Dzięki tzw. prywatyzacji kuponowej duża część firm państwowych została skomercjalizowana przeważnie w formie spółek akcyjnych. Niektóre znaczące przedsiębiorstwa zostały sprzedane zagranicznym inwestorom (Škoda Auto, Pilzeńskie Browary), a inne czeskim przedsiębiorcom (Škoda Plzeň, ČKD). Współcześnie Republika Czeska sukcesywnie i skutecznie nadrabia opóźnienia wynikające z rozwoju historycznego. OBECNA SYTUACJA GOSPODARCZA Wyższa dynamika wzrostu gospodarczego w latach w porównaniu ze średnią w Unii Europejskiej, przyczyniła się do wzmocnienia mię - dzynarodowej pozycji gospodarczej republiki Czeskiej. PKB per capita (według parytetu siły nabywczej) w 2007 roku osiągnął poziom równy 82% średniego poziomu UE-27. Wzrost gospodarczy w 2008 roku charakteryzował się wolniejszym tempem. PKB tego kraju, w stosunku do 2007 r., był wyższy już tylko o 3,5%. Ministerstwo Finansów RCz na 2009 rok, z powodu panującej recesji gospodarczej, przewiduje spadek PKB o 4,3% w stosunku do roku poprzedniego, a w roku 2010 lekki wzrost na poziomie 0,3 %. PKB Republiki Czeskiej Rok Wzrost w % (c.s.) 4,5 6,3 6,8 6,5 3,1 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W strukturze sektorowej czeskiej gospodarki, dominującą rolę odgrywa prze mysł (głównie przetwórczy). Jego udział w ogólnej wartości dodanej brutto wynosi 32%. Udział rolnictwa kształtuje się na poziomie 2,8%, a budownictwa na poziomie 6,4%. W przemyśle przetwórczym najszybciej rozwijają się sektory wytwarzające wysoką wartość dodaną, takie jak: produkcja środków transportu, maszyn i urządzeń, a wraz z nimi ich klu - czowi poddostawcy (przemysł gumowy i produkcja tworzyw sztucznych). 13

16 W 2007 roku produkcja przemysłowa zwiększyła się międzyrocznie o 8,1%. Jest to wynik nieco gorszy niż w roku 2006, kiedy to produkcja przemysłowa wzrosła o rekordowych 11,2%. W 2008 r. produkcja przemysłowa w Czechach międzyrocznie wzrosła już tylko o 0,4%. W trzech pierwszych kwartałach wzrost ten był dodatni, a w czwartym ujemny (5,6%, 6,1%, 4,2%, -13,2%). W pierwszym półroczu 2009 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, produkcja przemysłowa w Czechach obniżyła się o 18,9% (w pierwszym kwartale o 19,0%, a w drugim o 18,8%). Przychody z działalności przemysłowej w cenach bieżących były niższe o 18,7%, a przychody z eksportu bezpośredniego o 19,5%. Liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim, w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników, obniżyła się o 9,9%. Ich średnie wynagrodzenie miesięczne nominalnie wzrosło o 1,6%, a realnie spadło o 0,2%. Produkcja przemysłowa Republiki Czeskiej Rok I-VI 2009 Dynamika w % (c.s.) 109,9 108,1 111,6 110,8 100,4 81,1 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny Pozytywny rozwój czeskiej gospodarki jest ściśle związany z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W 2008 r. osiągnęły one wielkość 182,7 miliardów CZK (czyli około 7,3 miliardów euro). Pozytywnie ocenić należy korzystną strukturę BIZ, gdzie obecnie dominują inwestycje w sektorach i branżach generujących wyższą wartość dodaną. Ponad połowę kapitału zagranicznego ulokowano w przemyśle przetwór - czym (50,4%); w pośrednictwie finansowym 16,4%; w branży nieruchomości i usług dla przedsiębiorstw 14,7%; a w sektorze handlu 9,6%. Prawie 90% BIZ pochodzi z krajów UE-25. Najwięcej kapitału inwestycyjnego napłynęło z Holandii (30,5%), Niemiec (15,7%), Austrii (10,7%), Luksemburgu (6,8%), Francji (5,2%) oraz Hiszpanii (4,5%). 14

17 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Czeskiej (w mld EUR) Rok I-VI 2009 Napływ 4,0 9,4 4,3 7,6 7,3 1,7 Wartość skumulowana 45,0 51,4 60,6 76,3 82,2 83,9 Źródło: Czeski Bank Narodowy Liczba zatrudnionych w gospodarce narodowej wynosi obecnie nieco poniżej 5 milionów. Wskaźnik zatrudnienia, tj. relacja osób pracujących w odniesieniu do ogólnej liczby ludności powyżej 15-ego roku życia, osiąga prawie 60%. Odsetek kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych wynosi 43%. Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie pracowników w gospodarce narodowej w 2008 roku wyniosło 23,5 tysięcy koron, czyli około 944 euro. Struktura zatrudnienia według podstawowych sektorów gospodarki w Republice Czeskiej, w ciągu ostatnich dziesięciu lat uległa wyraźnej zmianie. W sektorze rolnym (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo), gdzie od 90 lat spada zatrudnienie, liczba pracowników ustabilizowała się na poziomie 3,6%; w przemyśle i budownictwie znajduje zatrudnienie około 40%; a w usługach ok. 56% ogółu zatrudnionych. W pierwszym półroczu 2009 roku, średnia stopa rejestrowanego bezrobocia w Czechach wyniosła 7,4%, z tego w pierwszym kwartale 7,0%, a w drugim 7,9%. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Republice Czeskiej Rok I-VI 2009 Stopa bezrobocia w % 9,19 8,97 8,13 6,62 5,45 7,4 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 15

18 HANDEL ZAGRANICZNY Dla gospodarki czeskiej duże znaczenie ma handel zagraniczny. Republika Czeska ma jedną z najbardziej otwartych gospodarek w Europie. Od 2005 roku eksport towarów i usług przeważa nad ich importem. Dodatnie saldo handlu zagranicznego uzyskiwane jest głównie dzięki nadwyżce w eksporcie towarów przemysłu maszynowego i środków transportu. Nato - miast deficyt odnotowywany jest głównie w handlu produktami mineralnymi (paliwa napędowe), przemysłu chemicznego oraz artykułami rolno spożywczymi. Kluczowe znaczenie w handlu zagranicznym Republiki Czeskiej ma wymia - na z krajami UE, która stanowi obecnie ok. 80% obrotów towarowych. Do najważniejszych partnerów handlowych Republiki Czeskiej z krajów członkowskich UE należą: Niemcy, Słowacja, Polska, Francja, Włochy, Austria, Holandia, Wielka Brytania oraz Węgry. Udział tych krajów w czeskim eksporcie ogółem stanowi ok. 70%, a w imporcie ok. 60%. Handel zagraniczny Republiki Czeskiej w latach (w mld) Rok obroty eksport import saldo CZK EUR CZK EUR CZK EUR CZK EUR ,0 66, ,1 31, ,9 34,9-120,8-3, ,7 77, ,1 37, ,6 40,7-117,5-3, ,5 83, ,9 40, ,7 43,0-70,8-2, ,7 88, ,9 43, ,7 45,2-69,8-2, ,8 108, ,7 54, ,1 54,8-26,4-0, ,5 124, ,6 62, ,0 61,4 38,6 1, ,4 149, ,6 75, ,8 74,3 39,8 1, ,6 175, ,2 89, ,3 86,1 87,9 3, ,8 194, ,1 98, ,7 96,0 69,4 2,8 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 16

19 Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych w dużej mierze eksportowano surowce i półprodukty, dziś główny trzon eksportu stanowią wyroby przemysłu maszynowego. Maszyny i sprzęt transportowy stanowi a obecnie prawie 55% eksportu, podczas gdy w połowie lat dziewięćdziesiątych, wynosiły zaledwie 30%. Zamiast wyrobów gotowych importowane są głównie surowce mineralne, w szczególności (ropa naftowa, gaz ziemny itp.), których zasobami Republika Czeska nie dysponuje, a które są przetwarzane na jej terytorium. Struktura towarowa czeskiego handlu zagranicznego w 2008 r. (udział grup towarowych SITC w obrotach ogółem) Wyroby pozostałe 0,10% Różne wyroby przemysłowe 10,60% Żywność i zwierzęta żywe 3,67% Napoje i tytoń 0,59% Surowce z wyjątkiem paliw 2,58% Paliwa mineralne i smary 6,84% Tłuszcze roślinne i zwięrzece Maszyny i środki transportu 47,08% Wyroby przemysłowe rynkowe 19,52% Chemikalia i wyroby pochodne 8,03% W pierwszym półroczu 2009 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano spadek eksportu o 19,2% oraz spadek importu o 21,5%. Z powodu osłabienia korony czeskiej w stosunku do EUR oraz USD, w przeliczeniu na te waluty spadki czeskiego eksportu i importu były jeszcze wyższe; w EUR odpowiednio o 25,0% i 27,1%, a w USD o 34,8% i 36,6%. W międzyrocznym spadku obrotów handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w I półroczu 2009 r. (o 26,2 mld EUR) eksport partycypował w 48,5%, a import w 51,5%. 17

20 Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń czerwiec 2008/2009 (w mln) Wyszczególnienie Dynamika w % eksport import saldo eksport import saldo eksportu importu CZK ,8 78,5 USD ,2 63,4 EUR ,9 Dodatnie saldo wymiany handlowej Republiki Czeskiej w I półroczu 2009 r. międzyrocznie wzrosło o 15,3 mld CZK i wyniosło 79,4 mld CZK. W strukturze terytorialnej bilansu handlowego Republiki Czeskiej, nastąpił spadek nadwyżki handlowej z krajami UE (o 18,1 mld CZK) oraz spadek deficytu z pozostałymi krajami (o 33,4 mld CZK). W strukturze towarowej, odnotowano wzrost nadwyżki w handlu materiałami i półproduktami (o 13,5 mld CZK) oraz jej spadek w handlu maszynami i środkami transportu (o 28,1 mld CZK) jak też towarami przemysłowymi konsumpcyjnymi (o 6,9 mld CZK). Niższy deficyt miał miejsce w handlu surowcami i paliwami mineralnymi (o 32,4 mld CZK) oraz produktami chemicznymi (o 8,0 mld CZK). Wzrost deficytu (o 3,6 mld CZK) odnotowano w handlu produktami rolno-spożywczymi. PROGNOZY GOSPODARCZE MINISTERSTWA FINANSÓW REPUBLIKI CZESKIEJ Według prognozy Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej (22 lipca 2009 r.), Produkt Krajowy Brutto tego kraju w 2009 roku obniży się o 4,3%. Prognoza zatem wyraźnie zmienia wcześniejsze przewidywania, które zakładały spadek PKB o 2,3%. Jak wynika z prognozy, głównym powodem takiej zmiany, jest silniejszy wpływ globalnej recesji gospodarczej na gospodarkę Czech niż przewidywano wcześniej. Na bazie danych z dwóch pierwszych kwartałów, w 2009 roku przewidywany jest znaczny spadek nakładów inwestycyjnych na środki trwałe. Skłonność do lokowania nowych inwestycji oraz reinwestowania zysków na terenie RCz przez inwestorów zagranicznych, w dużej mierze uzależniona 18

21 Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej z wybranymi krajami w I półroczu 2009 r. (klasyfikacja malejąca wg wartości eksportu w 2009 r.) (w mln CZK) Kraj Eksport Dynamika Import Udział Dynamika Udział 2009 Republika Czeska ogółem , ,5 100,0 Niemcy ,2 33, ,4 26,2 Słowacja ,4 8, ,3 5,3 Polska ,0 5, ,7 6,1 Austria ,2 4, ,7 3,6 Wielka Brytania ,5 4, ,6 2,1 Niderlandy ,4 3, ,4 Węgry ,9 2, ,2 2,2 Hiszpania ,6 2, ,7 2,0 Rosja ,2 2, ,5 5,4 USA ,8 1, ,8 2,5 Szwajcaria ,7 1, ,9 1,2 Szwecja ,3 1, ,2 1,0 Rumunia ,2 1, ,7 0,5 Turcja ,0 0, ,3 0,8 Norwegia ,3 0, ,6 1,0 Ukraina ,1 0, ,2 0,5 Słowenia ,5 0, ,6 0,5 Zjed. Emiraty Arabskie ,1 0, ,6 0,0 Portugalia ,8 0, ,3 0,3 Grecja ,6 0, ,4 0,1 Wybrane kraje łącznie ,3 77, ,1 64,6 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 19

22 będzie od sytuacji w krajach pochodzenia inwestycji. Oczekuje się również spadku inwestycji w budownictwie mieszkaniowym. Na niezmienionym poziomie pozostawiono wskaźnik inflacji, który w 2009 i 2010 roku ma wynieść 1,1%. Po stronie popytu hamować inflację ma wolniejszy wzrost gospodarczy, a więc pogorszenie warunków na rynku pracy i wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń, a po stronie podaży niższe tempo wzrostu cen paliw napędowych oraz artykułów rolno-spożywczych na rynkach światowych. Nowa prognoza na lata zakłada większy spadek poziomu zatrudnienia (odpowiednio o 1,8% i 2,1%) oraz wzrost bezrobocia (odpowiednio o 6,8% i 9,1%), przy niższym wzroście wynagrodzeń (po 1,0%). Z powodu pogorszenia się koniunktury na rynkach głównych partnerów handlowych Republiki Czeskiej, w 4 kw r. (po raz pierwszy od 2002 r.) doszło od spadku obrotów handlu zagranicznego. Tendencja ta utrzymuje się również w 2009 roku i wykazuje międzyrocznie blisko 25 % spadki zarówno po stronie eksportu jak i po stronie importu. Mniejsze niż zakładano wpływy z eksportu, były przyczyną obniżenia wskaźnika udzia - łu handlu zagranicznego w wytworzonym PKB. 20

23 Wyszczególnienie Dane wstęp. Aktualna prognoza Wcześniejsza prognoza Produkt Krajowy Brutto wzrost w %, c.s. 6,30 6,80 6,10 3,00-4,30 0,30 3,20-2,30 0,80 Konsumpcja indywidualna wzrost w %, c.s. 2,50 5,20 5,00 2,70 1,10 0,70 2,80 0,90 0,90 Wydatki rządowe wzrost w %, c.s. 2,90 1,20 0,70 1,70 1,30 0,50 0,90 1,80 1,20 Nakłady inwest. na śr. trwałe wzrost w %, c.s. 1,80 6,00 10,80-0,10-5,70-1,50 3,10-4,90-0,20 Udział hz w wytw. PKB bilans płat., c.s.. 4,60 1,50 1,10 1,90-1,80 0,20 2,10-1,60 0,50 Deflator HDP wzrost w % -0,30 1,10 3,40 1,60 2,80 1,00 1,70 1,90 0,70 Średnia stopa inflacji % 1,90 2,50 2,80 6,30 1,10 1,10 6,30 1,10 0,90 Zatrudnienie wzrost w % 1,20 1,30 1,90 1,60-1,80-2,10 1,60-1,00-1,60 Stopa bezrobocia średnia v % 7,90 7,10 5,30 4,40 6,80 8,50 4,40 6,10 7,50 Wynagrodzenia wzrost w %, c.b. 6,90 7,90 9,40 10,80 1,00 1,00 8,40 2,70 2,30 Relacja RB do PKB % -1,30-2,60-3,10-3,10-2,00-0,90-3,10-2,90-2,60 Źródło: Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej 21

24 Republika Czeska jest jednym z najważniejszych partnerów gospodar czych Polski. Dotychczasowa bardzo dobra współpraca, wynikająca w dużej mie - rze z bliskości geograficznej, kulturowej i językowej, zdynamizowana zo - stała po wejściu obydwu krajów do Unii Europejskiej. WSPÓŁPRACA HANDLOWA W okresie od przystąpienia obydwu krajów do UE do 2008 roku, wzajemne obroty handlowe wzrosły ponad 2-krotnie. Tym samym Republika Czeska znalazła się w pierwszej piątce najważniejszych partnerów handlowych Polski wśród krajów UE (udział w eksporcie 5,7%, w imporcie 3,6%) ustępując jedynie Niemcom, Włochom i Francji. Równie duże znaczenie ma Polska w stosunkach gospodarczych Czech z zagranicą. Polska jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym Republiki Czeskiej (udział w eksporcie 6,5%, w imporcie 5,8%) zaraz po Niemczech i Słowacji. Wyniki wymiany handlowej za 2008 rok (dane GUS) potwierdzają utrzymującą się tendencję wzrostową. W 2008 roku wzajemne obroty wyniosły 11,7 mld EUR (wzrost o 19,3% w stosunku do 2007 roku), przy 22

25 czym wartość polskiego eksportu wyniosła 6,63 mld EUR (wzrost o 17,5%), a importu 5,1 mld EUR (wzrost o 21,8%). Tym samym Polska uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości 1,56 mld EUR. W 2007 roku nadwyżka wyniosła 1,48 mld EUR. Obroty handlu zagranicznego Polski z Czechami w latach Rok w mln EUR dynamika obroty eksport import saldo obrotów eksportu importu ,7 1918,6 2060,1-141,5 123,5 124,5 122, ,2 2580,9 2582,3-1,4 129,77 134,52 125, ,2 3245,4 2887,8 357,6 118,79 125,75 111, ,8 4872,7 3517,1 1355,6 136,79 150,14 121, ,3 5641,9 4165,4 1476,5 116,9 115,79 118, ,3 6630,7 5073,6 1557,1 119,34 117,53 121,8 I-VI ,3 2600,6 1758,7 841,8 74,04 79,4 67,3 W polskim eksporcie do Czech dominują wyroby wysoko przetworzone. W 2008 roku udział maszyn i urządzeń oraz pojazdów mechanicznych 23

26 w polskim eksporcie do tego kraju wyniósł 26,7% i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 1,5 pkt. proc. Zmniejszył się natomiast udział eksportu produktów mineralnych z 13,5% w 2007 roku do 12,4% w 2008 roku. Ważną pozycję w polskim eksporcie do Czech zajmują wyroby rolnospożywcze. Ich udział w 2008 roku wyniósł 11% i jak wynika z danych za 2009 rok, nadal rośnie. Kolejne pozycje, co do udziału w eksporcie, zajmują wyroby chemiczne (7,2%), wyroby z tworzyw sztucznych (6,6%) oraz różne wyroby (6,4%). W imporcie z Czech największy udział w 2008 roku miały wyroby metalowe (18,2%), urządzenia mechaniczne i elektryczne (16,2%) oraz pojazdy samochodowe (14,4%). Jak wynika z danych statystycznych, udział w imporcie tych trzech grup towarowych z roku na rok rośnie. Około 10% polskiego importu w 2008 r. zajmowały produkty mineralne, ich udział w stosunku do 2007 r. wzrósł o 3 pkt proc., na co zapewne ma znaczny wpływ polityka handlowa Orlenu właściciela największego czeskiego dystrybutora paliw firmy Unipetrol. Główne pozycje w polskim eksporcie do Republiki Czeskiej to: części i wyposażenie pojazdów silnikowych, silniki spalinowe, węgiel, miedź, meble, izolowane druty i kable, koks, profile z żelaza i stali, wyroby płaskie ze stali oraz inne wyroby metalowe, następnie energia elektryczna, nawozy sztuczne, sery i twarogi, oleje ropopochodne oraz wyroby cukiernicze. Z kolei do najważniejszych pozycji importowanych z Republiki Czeskiej należą: samochody osobowe, części i akcesoria samochodowe, węgiel bitumiczny, odbiorniki telewizyjne, oleje ropy naftowej, wyroby walcowane płaskie, pręty, kątowniki, profile żelazne i stalowe, wyroby chemiczne, izolowane druty i kable, leki, urządzenia telekomunikacyjne oraz traktory. Dane statystyczne wskazują, że w wyniku kryzysu gospodar - czego w 2009 roku, polsko-czeskie obroty handlowe będą o wiele niższe niż w 2008 roku. Po pierwszym półroczu polski eksport do Czech międzyrocznie był niższy o 20,6%, a import o 32,7%. Największy procentowy spadek eksportu odnotowano w grupie wyrobów z metali nieszlachetnych (o 44,8%), produktów mineralnych (o 30,3%) i wyrobów papierniczych (o 24,3%), następnie pojazdów samochodowych (o 24%), produktów chemicznych (o 23,8%), tworzyw sztucznych i wyrobów z nich (o 22,8%), wyrobów ceramicznych (o 20,8%) oraz skór i wy- 24

Prowadzenie działalności gospodarczej 2015-12-21 16:20:48

Prowadzenie działalności gospodarczej 2015-12-21 16:20:48 Prowadzenie działalności gospodarczej 2015-12-21 16:20:48 2 Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej. Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej regulują trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

REPUBLIKA CZESKA - INFORMACJE OGÓLNE

REPUBLIKA CZESKA - INFORMACJE OGÓLNE REPUBLIKA CZESKA - INFORMACJE OGÓLNE Położenie geograficzne, klimat Republika Czeska (RCz) leży w Europie Środkowej. Graniczy z Rzeczpospolitą Polską (długość granicy 762 km), Republiką Słowacką (265 km),

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-19 10:29:16

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-19 10:29:16 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-19 10:29:16 2 Udział polskich inwestycji w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych na tym rynku jest wprawdzie niewielki, bo wynosi ok. 1,5 proc., ale ich wartość porównywalna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE jest jednostką administracji państwowej podporządkowaną organizacyjnie i finansowo Ministerstwu Gospodarki RP. Do zadań

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4 Spis treś ci 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. 2 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 2 1.2. REJESTRACJA PODMIOTU... 3 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim Uniwersytet Mikołaja Kopernika Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Patronat Honorowy Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim Wyniki badania zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Informacje ogólne 5 2. Sytuacja gospodarcza 12 3. Polsko-czeska współpraca gospodarcza 20 4. Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW W większości krajów europejskich obowiązują winiety lub opłaty za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu. Stawki zależą od masy i rodzaju pojazdu, okresu pobytu na

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Profil gospodarczy Małopolski

Profil gospodarczy Małopolski Profil gospodarczy Małopolski Działania MARR SA Centrum Business in Małopolska Styczeń 2012 Małopolska Powierzchnia: 15 108 km 2 Ludność: 3 200 000 Kraków Słowacja Kraków Ukraina Kraków Czechy Kraków Niemcy

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

publika C zeska rzewodn o rrynku

publika C zeska rzewodn o rrynku Republika R epu publika ka Czeska C zeska Przewodnik P rzewodn nik po p o rrynku ynku k WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności gospodarczej

Ustawa o działalności gospodarczej Ustawa o działalności gospodarczej Słowo wstępne. W związku z opublikowaniem jednolitego tekstu Ustawy o Działalności Gospodarczej przedstawiamy poniżej wyciąg tej ustawy dotyczący działalności osób zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju.

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju. Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju. Jerzy Bernhard, Prezes Zarządu Stalprofil S.A. 7 listopad 2012 1 sty 02 maj 02 wrz 02 sty 03 maj 03 wrz 03 sty

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Warszawa, dnia 26 lutego roku Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Nowe możliwości dla polskiego biznesu 1 Białoruś. Fakty Stolica Mińsk Powierzchnia całkowita 207 600 km² Liczba ludności ()

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 11.12.2014 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Republika Czeska Przewodnik po rynku

Republika Czeska Przewodnik po rynku Republika Czeska Przewodnik po rynku WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE Do strategicznych zadań Wydziału należy prowadzenie efektywnych działań promocyjnych

Bardziej szczegółowo