WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE"

Transkrypt

1

2 WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE jest jednostką administracji państwowej podporządkowaną organizacyjnie i finansowo Ministerstwu Gospodarki RP. Do zadań Wydziału należy prowadzenie efektywnych działań promocyjnych służących kształtowaniu pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki, wzrostowi eksportu polskich towarów i usług oraz promocji Polski jako kraju atrakcyjnego inwestycyjnie. Działania promocyjne Wydziału na rynku czeskim koncentrują się przede wszystkim na: organizowaniu własnych stoisk informacyjno-promocyjnych na imprezach wystawienniczo- targowych o znaczeniu międzynarodowym, organizowaniu i uczestnictwie w seminariach, szkoleniach, konferencjach, spotkaniach polskich i czeskich przedsiębiorców, udzielaniu zainteresowanym podmiotom gospodarczym,w ramach tzw. pierw szego kontaktu, informacji na temat potencjalnych partnerów handlowych oraz obowiązujących przepisów prawnych w zakresie obrotu towarowego, świadczenia usług, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzeniu strony internetowej, zawierającej informacje i aktualności na temat rynku czeskiego dla polskich przedsiębiorców oraz informacje w języku czeskim dla importerów i inwestorów zainteresowanych rynkiem polskim, współpracy z instytucjami samorządowymi oraz izbami gospodarczymi, polegającej na promocji polskich towarów i usług, działalności wydawniczej i współpracy z mediami.

3 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze

4 SPIS TREŚCI WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKO-CZESKA WSPÓŁPRACA HANDLOWA I INWESTYCYJNA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ODDZIAŁ OSOBY ZAGRANICZNEJ W REPUBLICE CZESKIEJ ZASADY TYMCZASOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OBYWATELI PAŃSTW UE PODATEK DOCHODOWY PODATEK OD WARTOŚCI DODANEJ I AKCYZOWY INNE PODATKI ZWROT PODATKU VAT OSOBOM ZAGRANICZNYM WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PRAWO PRACY UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRAWA KONSUMENTA USŁUGI BANKOWE WAŻNIEJSZE MIĘDZYNARODOWE TARGI I WYSTAWY W 2010 ROKU ŹRÓDŁA INFORMACJI BIBLIOGRAFIA...128

5 Szanowni Państwo, Republika Czeska przewodnik po rynku jest publikacją Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze przeznaczoną głównie dla polskich eksporterów i inwestorów zainteresowanych rynkiem czeskim. Publikacja zawiera elentarne informacje o aktualnej sytuacji gospodarczej oraz podstawowych rozwiązaniach instytucjonalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem gospodarki czeskiej. W przewodniku staraliśmy się usystematyzować wiedzę na temat zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ochrony własności przemysłowej, zamówień publicznych i wszystkich tych kwestii, ktore mają duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji czy rozpoczęciu współpracy handlowej lub kooperacyjnej na terytorium tego kraju. Republika Czeska jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych. Dotychczasowa dobra współpraca, wynikająca w dużej mierze z bliskości geograficznej, kulturowej i językowej, zdynamizowana została po przystąpieniu obydwu krajów do Unii Europejskiej. 3

6 Pomimo widocznego wpływu recesji w gospodarce światowej na sytuację ekonomiczną w Polsce i Czechach i oczekiwanego spadku wzajemnych obrotów w 2009 r. Republika Czeska nadal pozostaje w pierwszej pią - tce najważniejszych partnerów handlowych Polski wśród krajów UE, wraz z Niemcami, Włochami, Francją i Wielką Brytanią. Równie duże znaczenie ma Polska w stosunkach gospodarczych Czech z zagranicą. Polska jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym Republiki Czeskiej, zaraz po Niemczech i Słowacji. Ostatnie lata charakteryzowały się dużą dynamiką wzrostu inwestycji polskich w Republice Czeskiej. Dane statystyczne wskazują, że skumulowana wartość polskich inwestycji wynosi prawie 1,4 mld EUR, a w Republice Czeskiej działa ok podmiotów prawa handlowego, w których kapitał polski stanowi minimum 25%. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze wyraża na - dzieję, że przewodnik okaże się pomocny dla polskich przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu współpracy czy lokowaniu inwestycji na rynku czeskim, a tym samym przyczyni się do rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze 10 listopada 2009 r. 4

7 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, KLIMAT Republika Czeska (RCz) leży w Europie Środkowej. Graniczy z Rzeczpospolitą Polską (długość granicy 762 km), Republiką Słowacką (265 km), Republiką Austrii (466 km) oraz Republiką Federalną Niemiec (810 km). Powierzchnia RCz wynosi km 2. Gęstość zaludnienia to 132 mieszkańców na km 2. Klimat Republiki Czeskiej jest umiarkowany, kontynentalny ze średnią temperaturą roczną od 6,6 C do 9,7 C. Temperatury latem osiągają średnio +20,0 C, w zimie temperatura spada średnio do -2 C. Średnie opady roczne wynoszą od 490 do 690 mm. LUDNOŚĆ I JĘZYK Republikę Czeską zamieszkuje 10,48 mln obywateli (dane z 30 czerwca 2009 r.). Spośród nich 90,4% stanowi narodowość czeską, 3,7% morawską, 1,9% słowacką, 0,5% polską, 0,4% niemiecką, 0,2% wietnamską, 0,2% ukraińską, 0,1% romską, 0,1% śląską, a 2,5% inne. 5

8 Pod względem liczby mieszkańców RCz zajmuje 14 miejsce w Europie za Portugalią i Belgią, a przed Węgrami i Serbią. Językiem urzędowym jest język czeski. W kontaktach handlowych wyko - rzystywany jest j. niemiecki i j. angielski. USTRÓJ POLITYCZNY I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY Republika Czeska jest republiką o ustroju demokracji parlamentarnej. Władzę wykonawczą sprawuje Rząd oraz Prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe (połączona Izba Poselska z Senatem) na okres 5 lat. Najwyższą władzę ustawodawczą jest dwuizbowy Parlament. W niższej Izbie Poselskiej zasiada 200 posłów, a w wyższej Senacie zasiada 81 senatorów. Administracyjnie Republika Czeska dzieli się na: 14 większych terenowych jednostek samorządowych tzw. kraje (odpowiednik polskich województw): Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj i miasto Praha, mniejszych jednostek samorządowych tzw. obce (odpowiednik polskich gmin). Stolicą kraju jest Praga, którą zamieszkuje tys. osób. Kolejne najwię - ksze miasta pod względem liczby mieszkańców to Brno (370 tys.), Ostrawa (307 tys.), Pilzno (169 tys.), Ołomuniec (100 tys.) České Budějovice (94 tys.), Hradec Králové (96 tys.), Ústí nad Łabą (95 tys.) i Pardubice (89 tys.). 6

9 PRZYNALEŻNOŚĆ DO MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI POLITYCZNYCH I GOSPODARCZYCH Republika Czeska jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: o charakterze politycznym: Organizacja Narodów Zjednoczonych (1945), NATO (1999), Grupa Wyszehradska (nieformalna organizacja), Inicjatywa Środkowoeuropejska, o charakterze gospodarczym: Unia Europejska (2004), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD, 1995), Światowa Organizacja Handlu (WTO, 1995), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (1993), Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (1993). PIENIĄDZE, MIARY, WAGI, CZAS Walutą obowiązującą na terytorium RCz jest korona czeska (CZK) dzieląca się na 100 halerzy (h). W obiegu znajdują się monety o nominałach: 1 CZK, 2 CZK, 5 CZK, 10 CZK, 20 CZK i 50 CZK oraz banknoty o nominałach: 50 CZK, 100 CZK, 200 CZK, 500 CZK, 1000 CZK, 2000 CZK oraz 5000 CZK. W RCz obowiązuje system metryczny. Strefa czasowa: czas środkowoeuropejski GMT+1 (czas letni GMT+2). DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY 1 stycznia Nowy Rok Poniedziałek Wielkanocny 1 maja Święto Pracy 8 maja Święto Wyzwolenia (1945) 5 lipca Święto Cyryla i Metodego 6 lipca Spalenie Jana Husa 28 września Święto św. Wacława patrona Czech 28 października Odzyskanie Niepodległości (1918) 17 listopada Dzień Walki o Wolność i Demokrację 24, 25 i 26 grudnia Święta Bożego Narodzenia 7

10 GODZINY PRACY BIUR, BANKÓW I SKLEPÓW Opis Poniedziałek Piątek Sobota Niedziela Urzędy i biura 08:00 16:30 zamknięte zamknięte Banki 1) 09:00 17:00 08:00 12:00 zamknięte Urzędy pocztowe 08:00 18:00 08:00 12:00 zamknięte Sklepy art. przemysłowe 2) 09:00 18:00 08:00 13:00 zamknięte Sklepy art. spożywcze 2) 06:00 18:00 08:00 12:00 zamknięte Domy towarowe 08:00 19:00 08:00 20:00 09:00 19:00 Supermarkety, hipermarkety 3) 08:00 22:00 08:00 22:00 08:00 22:00 1) Niektóre banki pracują w poniedziałek o godzinę dłużej, a w piątek o godzinę krócej. 2) Niektóre sklepy z artykułami przemysłowymi i spożywczymi są otwarte także w niedzielę, zwłaszcza te znajdujące się w centrach miast. 3) Niektóre hipermarkety np. TESCO są otwarte non-stop. TRANSPORT DROGOWY RCz ma dobrze rozwiniętą sieć komunikacji naziemnej. W jej skład wchodzą autostrady i drogi szybkiego ruchu oraz drogi niższych klas (I, II i III klasy). Całkowita długość sieci drogowej wynosi ponad 66 tys. kilometrów. Z tej liczby ponad kilometrów stanowią autostrady i drogi szybkiego ruchu. Przejazdy autostradami i drogami szybkiego ruchu są płatne. Opłaty dla samochodów do 3,5 tony wnoszone są poprzez zakup winiet. Dla samochodów powyżej 3,5 tony opłata tzw. myto pobierana jest przy wykorzystaniu elektronicznego urządzenia premid. Więcej informacji na temat myta znajduje się na stronie internetowej: 8

11 Mapa autostrad i dróg ekspresowych (www.ceskedalnice.cz) Wykaz płatnych odcinków autostrad i dróg szybkiego ruchu na terenie Republiki Czeskiej: Oznaczenie Odcinek drogi D1 Praha (zjazd 2) Brno (zjazd 182) D1 Brno (zjazd 201) Kroměříž (zjazd 258) D1 Lipník nad Bečvou (zjazd 298) Bravantice (zjazd 342) D2 Chrlice (zjazd 3) granica ze Słowacją (61 kilometr) D5 Praha (zjazd 1) Beroun (zjazd 14) D5 Beroun (zjazd 18) granica z Niemcami (151 kilometr) D8 Praha (zjazd 1) Lovosice (zjazd 48) D8 Řehlovice (zjazd 64) granica z Niemcami (92 kilometr) D11 Praha (zjazd 1) Sedlice (84 kilometr) R4 Jíloviště (zjazd 8/9) Skalka (zjazd 41) R6 Praha (zjazd 1) Nové Strašecí (zjazd 32) R7 Praha (zjazd 2) Knovíz (zjazd 18) R10 Praha (zjazd 1) Bezděčín (zjazd 39) R10 Kosmonosy (zjazd 46) Ohrazenice (zjazd 71) 9

12 R35 Liberec (zjazd 26) Ohrazenice (zjazd 44) R35 Sedlice Opatovice R35 Mohelnice (235 kilometr) Křelov (261 kilometr) R35 Olomouc (264 kilometr) Lipník nad Bečvou (296 kilometr) R46 Vyškov (zjazd 1) Olomouc (39 kilometr) R48 Bělotín (zjazd 1) Bělotín východ (zjazd 3) R48 Frýdek-Místek (47 kilometr) Český Těšín (zjazd 70) R52 Rajhrad (zjazd 10) Pohořelice (zjazd 26) R56 Ostrava-Hrabová Frýdek Místek R63 Bystřany (zjazd 1) Řehlovice (zjazd 7) Opłata za winietę od 1 stycznia 2010 roku dla pojazdu samochodowego lub zestawu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 ton wynosi: roczna 1 200,- CZK miesięczna 350,- CZK dziesięciodniowa 250,- CZK Prędkość, z jaką można poruszać się po drogach publicznych na terytorium RCz wynosi: w terenie zabudowanym do 50 km/h, poza terenem zabudowanym do 90 km/h, na autostradach do 130 km/h. Uwaga: Obowiązują ograniczenia prowadzenia samochodów powyżej 7,5 t oraz pojazdów specjalnych, powyżej 3,5 t z przyczepą po autostradach i drogach 1 kategorii w niedzielę i święta cały rok w godz. od 13:00 do 22:00 oraz dodatkowo w okresie letnim od 1 lipca do 31 sierpnia w piątki w godz. od 17:00 do 21:00 oraz soboty w godz. od 7:00 do 13:00. Więcej informacji na temat poruszania się po autostradach i drogach szybkiego ruchu dostępnych jest na stronie internetowej 10

13 TRANSPORT KOLEJOWY Infrastruktura kolejowa w Republice Czeskiej należy do najgęstszych w krajach Unii Europejskiej (122 kilometry na tysiąc kilometrów kwadratowych powierzchni kraju). Ogółem sieć kolejowa liczy prawie 9,5 tys. km, z czego ponad 3 tys. km jest zelektryfikowanych. TRANSPORT LOTNICZY W Republice Czeskiej znajdują się 4 lotniska o znaczeniu międzynarodowym: w Pradze (rocznie ok. 12,7 mln podróżnych), Brnie (506 tys.), Ostrawie (338 tys.) i Karlowych Warach (65 tys.). TELEFONY ALARMOWE Europejski Numer Alarmowy Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Policja Państwowa Straż Miejska (policja municypalna) Informacja o nr telefonicznych w RCz Informacja o nr telefonicznych za granicą Informacja kolejowa Informacja autobusowa (krajowa i międzynarodowa) Informacja lotnicza (ČSA)

14 RYS HISTORYCZNY Na początku ubiegłego stulecia, terytorium dzisiejszej Republiki Czeskiej stanowiło jedną z najbardziej uprzemysłowionych części Europy. Po powstaniu samodzielnego państwa w 1918 roku, Czechosłowacja została zakwalifikowana do pierwszej dwudziestki najbardziej rozwiniętych państw świata. Po II wojnie światowej w wyniku społecznych przeobrażeń, związanych z tworzeniem się ustroju socjalistycznego, doszło do radykalnych zmian w gospodarce. Wszystkie przemysłowe przedsiębiorstwa zostały upaństwowione, a gospodarka wolnorynkowa przekształciła się w gospodarkę sterowaną centralnie. Główny nacisk kładziono na rozwój przemysłu ciężkiego nastawio - nego na eksploatację surowców, hamując równocześnie rozwój tradycyjnych gałęzi gospodarki, takich jak przemysł szklarski, spożywczy czy tekstylny. Taki model gospodarki doprowadził do utraty zdolności konkurencyjnych oraz do wysokiego obciążenia ekologicznego kraju. Po upadku władz komunistycznych w 1989 roku, gospodarka czeska znajdowała się znowu na starcie, jej dawni konkurenci, których ominął socjalizm, byli daleko z przodu w rozwoju gospodarczym. W nadchodzących 12

15 latach musiano wprowadzić szereg prorynkowych reform gospodarczych. W ramach restytucji majątkowych zwrócono niektóre przedsiębiorstwa oraz majątki ich pierwotnym właścicielom. Dzięki tzw. prywatyzacji kuponowej duża część firm państwowych została skomercjalizowana przeważnie w formie spółek akcyjnych. Niektóre znaczące przedsiębiorstwa zostały sprzedane zagranicznym inwestorom (Škoda Auto, Pilzeńskie Browary), a inne czeskim przedsiębiorcom (Škoda Plzeň, ČKD). Współcześnie Republika Czeska sukcesywnie i skutecznie nadrabia opóźnienia wynikające z rozwoju historycznego. OBECNA SYTUACJA GOSPODARCZA Wyższa dynamika wzrostu gospodarczego w latach w porównaniu ze średnią w Unii Europejskiej, przyczyniła się do wzmocnienia mię - dzynarodowej pozycji gospodarczej republiki Czeskiej. PKB per capita (według parytetu siły nabywczej) w 2007 roku osiągnął poziom równy 82% średniego poziomu UE-27. Wzrost gospodarczy w 2008 roku charakteryzował się wolniejszym tempem. PKB tego kraju, w stosunku do 2007 r., był wyższy już tylko o 3,5%. Ministerstwo Finansów RCz na 2009 rok, z powodu panującej recesji gospodarczej, przewiduje spadek PKB o 4,3% w stosunku do roku poprzedniego, a w roku 2010 lekki wzrost na poziomie 0,3 %. PKB Republiki Czeskiej Rok Wzrost w % (c.s.) 4,5 6,3 6,8 6,5 3,1 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W strukturze sektorowej czeskiej gospodarki, dominującą rolę odgrywa prze mysł (głównie przetwórczy). Jego udział w ogólnej wartości dodanej brutto wynosi 32%. Udział rolnictwa kształtuje się na poziomie 2,8%, a budownictwa na poziomie 6,4%. W przemyśle przetwórczym najszybciej rozwijają się sektory wytwarzające wysoką wartość dodaną, takie jak: produkcja środków transportu, maszyn i urządzeń, a wraz z nimi ich klu - czowi poddostawcy (przemysł gumowy i produkcja tworzyw sztucznych). 13

16 W 2007 roku produkcja przemysłowa zwiększyła się międzyrocznie o 8,1%. Jest to wynik nieco gorszy niż w roku 2006, kiedy to produkcja przemysłowa wzrosła o rekordowych 11,2%. W 2008 r. produkcja przemysłowa w Czechach międzyrocznie wzrosła już tylko o 0,4%. W trzech pierwszych kwartałach wzrost ten był dodatni, a w czwartym ujemny (5,6%, 6,1%, 4,2%, -13,2%). W pierwszym półroczu 2009 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, produkcja przemysłowa w Czechach obniżyła się o 18,9% (w pierwszym kwartale o 19,0%, a w drugim o 18,8%). Przychody z działalności przemysłowej w cenach bieżących były niższe o 18,7%, a przychody z eksportu bezpośredniego o 19,5%. Liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim, w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników, obniżyła się o 9,9%. Ich średnie wynagrodzenie miesięczne nominalnie wzrosło o 1,6%, a realnie spadło o 0,2%. Produkcja przemysłowa Republiki Czeskiej Rok I-VI 2009 Dynamika w % (c.s.) 109,9 108,1 111,6 110,8 100,4 81,1 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny Pozytywny rozwój czeskiej gospodarki jest ściśle związany z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W 2008 r. osiągnęły one wielkość 182,7 miliardów CZK (czyli około 7,3 miliardów euro). Pozytywnie ocenić należy korzystną strukturę BIZ, gdzie obecnie dominują inwestycje w sektorach i branżach generujących wyższą wartość dodaną. Ponad połowę kapitału zagranicznego ulokowano w przemyśle przetwór - czym (50,4%); w pośrednictwie finansowym 16,4%; w branży nieruchomości i usług dla przedsiębiorstw 14,7%; a w sektorze handlu 9,6%. Prawie 90% BIZ pochodzi z krajów UE-25. Najwięcej kapitału inwestycyjnego napłynęło z Holandii (30,5%), Niemiec (15,7%), Austrii (10,7%), Luksemburgu (6,8%), Francji (5,2%) oraz Hiszpanii (4,5%). 14

17 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Czeskiej (w mld EUR) Rok I-VI 2009 Napływ 4,0 9,4 4,3 7,6 7,3 1,7 Wartość skumulowana 45,0 51,4 60,6 76,3 82,2 83,9 Źródło: Czeski Bank Narodowy Liczba zatrudnionych w gospodarce narodowej wynosi obecnie nieco poniżej 5 milionów. Wskaźnik zatrudnienia, tj. relacja osób pracujących w odniesieniu do ogólnej liczby ludności powyżej 15-ego roku życia, osiąga prawie 60%. Odsetek kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych wynosi 43%. Średnie miesięczne nominalne wynagrodzenie pracowników w gospodarce narodowej w 2008 roku wyniosło 23,5 tysięcy koron, czyli około 944 euro. Struktura zatrudnienia według podstawowych sektorów gospodarki w Republice Czeskiej, w ciągu ostatnich dziesięciu lat uległa wyraźnej zmianie. W sektorze rolnym (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo), gdzie od 90 lat spada zatrudnienie, liczba pracowników ustabilizowała się na poziomie 3,6%; w przemyśle i budownictwie znajduje zatrudnienie około 40%; a w usługach ok. 56% ogółu zatrudnionych. W pierwszym półroczu 2009 roku, średnia stopa rejestrowanego bezrobocia w Czechach wyniosła 7,4%, z tego w pierwszym kwartale 7,0%, a w drugim 7,9%. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Republice Czeskiej Rok I-VI 2009 Stopa bezrobocia w % 9,19 8,97 8,13 6,62 5,45 7,4 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 15

18 HANDEL ZAGRANICZNY Dla gospodarki czeskiej duże znaczenie ma handel zagraniczny. Republika Czeska ma jedną z najbardziej otwartych gospodarek w Europie. Od 2005 roku eksport towarów i usług przeważa nad ich importem. Dodatnie saldo handlu zagranicznego uzyskiwane jest głównie dzięki nadwyżce w eksporcie towarów przemysłu maszynowego i środków transportu. Nato - miast deficyt odnotowywany jest głównie w handlu produktami mineralnymi (paliwa napędowe), przemysłu chemicznego oraz artykułami rolno spożywczymi. Kluczowe znaczenie w handlu zagranicznym Republiki Czeskiej ma wymia - na z krajami UE, która stanowi obecnie ok. 80% obrotów towarowych. Do najważniejszych partnerów handlowych Republiki Czeskiej z krajów członkowskich UE należą: Niemcy, Słowacja, Polska, Francja, Włochy, Austria, Holandia, Wielka Brytania oraz Węgry. Udział tych krajów w czeskim eksporcie ogółem stanowi ok. 70%, a w imporcie ok. 60%. Handel zagraniczny Republiki Czeskiej w latach (w mld) Rok obroty eksport import saldo CZK EUR CZK EUR CZK EUR CZK EUR ,0 66, ,1 31, ,9 34,9-120,8-3, ,7 77, ,1 37, ,6 40,7-117,5-3, ,5 83, ,9 40, ,7 43,0-70,8-2, ,7 88, ,9 43, ,7 45,2-69,8-2, ,8 108, ,7 54, ,1 54,8-26,4-0, ,5 124, ,6 62, ,0 61,4 38,6 1, ,4 149, ,6 75, ,8 74,3 39,8 1, ,6 175, ,2 89, ,3 86,1 87,9 3, ,8 194, ,1 98, ,7 96,0 69,4 2,8 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 16

19 Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych w dużej mierze eksportowano surowce i półprodukty, dziś główny trzon eksportu stanowią wyroby przemysłu maszynowego. Maszyny i sprzęt transportowy stanowi a obecnie prawie 55% eksportu, podczas gdy w połowie lat dziewięćdziesiątych, wynosiły zaledwie 30%. Zamiast wyrobów gotowych importowane są głównie surowce mineralne, w szczególności (ropa naftowa, gaz ziemny itp.), których zasobami Republika Czeska nie dysponuje, a które są przetwarzane na jej terytorium. Struktura towarowa czeskiego handlu zagranicznego w 2008 r. (udział grup towarowych SITC w obrotach ogółem) Wyroby pozostałe 0,10% Różne wyroby przemysłowe 10,60% Żywność i zwierzęta żywe 3,67% Napoje i tytoń 0,59% Surowce z wyjątkiem paliw 2,58% Paliwa mineralne i smary 6,84% Tłuszcze roślinne i zwięrzece Maszyny i środki transportu 47,08% Wyroby przemysłowe rynkowe 19,52% Chemikalia i wyroby pochodne 8,03% W pierwszym półroczu 2009 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano spadek eksportu o 19,2% oraz spadek importu o 21,5%. Z powodu osłabienia korony czeskiej w stosunku do EUR oraz USD, w przeliczeniu na te waluty spadki czeskiego eksportu i importu były jeszcze wyższe; w EUR odpowiednio o 25,0% i 27,1%, a w USD o 34,8% i 36,6%. W międzyrocznym spadku obrotów handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w I półroczu 2009 r. (o 26,2 mld EUR) eksport partycypował w 48,5%, a import w 51,5%. 17

20 Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń czerwiec 2008/2009 (w mln) Wyszczególnienie Dynamika w % eksport import saldo eksport import saldo eksportu importu CZK ,8 78,5 USD ,2 63,4 EUR ,9 Dodatnie saldo wymiany handlowej Republiki Czeskiej w I półroczu 2009 r. międzyrocznie wzrosło o 15,3 mld CZK i wyniosło 79,4 mld CZK. W strukturze terytorialnej bilansu handlowego Republiki Czeskiej, nastąpił spadek nadwyżki handlowej z krajami UE (o 18,1 mld CZK) oraz spadek deficytu z pozostałymi krajami (o 33,4 mld CZK). W strukturze towarowej, odnotowano wzrost nadwyżki w handlu materiałami i półproduktami (o 13,5 mld CZK) oraz jej spadek w handlu maszynami i środkami transportu (o 28,1 mld CZK) jak też towarami przemysłowymi konsumpcyjnymi (o 6,9 mld CZK). Niższy deficyt miał miejsce w handlu surowcami i paliwami mineralnymi (o 32,4 mld CZK) oraz produktami chemicznymi (o 8,0 mld CZK). Wzrost deficytu (o 3,6 mld CZK) odnotowano w handlu produktami rolno-spożywczymi. PROGNOZY GOSPODARCZE MINISTERSTWA FINANSÓW REPUBLIKI CZESKIEJ Według prognozy Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej (22 lipca 2009 r.), Produkt Krajowy Brutto tego kraju w 2009 roku obniży się o 4,3%. Prognoza zatem wyraźnie zmienia wcześniejsze przewidywania, które zakładały spadek PKB o 2,3%. Jak wynika z prognozy, głównym powodem takiej zmiany, jest silniejszy wpływ globalnej recesji gospodarczej na gospodarkę Czech niż przewidywano wcześniej. Na bazie danych z dwóch pierwszych kwartałów, w 2009 roku przewidywany jest znaczny spadek nakładów inwestycyjnych na środki trwałe. Skłonność do lokowania nowych inwestycji oraz reinwestowania zysków na terenie RCz przez inwestorów zagranicznych, w dużej mierze uzależniona 18

21 Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej z wybranymi krajami w I półroczu 2009 r. (klasyfikacja malejąca wg wartości eksportu w 2009 r.) (w mln CZK) Kraj Eksport Dynamika Import Udział Dynamika Udział 2009 Republika Czeska ogółem , ,5 100,0 Niemcy ,2 33, ,4 26,2 Słowacja ,4 8, ,3 5,3 Polska ,0 5, ,7 6,1 Austria ,2 4, ,7 3,6 Wielka Brytania ,5 4, ,6 2,1 Niderlandy ,4 3, ,4 Węgry ,9 2, ,2 2,2 Hiszpania ,6 2, ,7 2,0 Rosja ,2 2, ,5 5,4 USA ,8 1, ,8 2,5 Szwajcaria ,7 1, ,9 1,2 Szwecja ,3 1, ,2 1,0 Rumunia ,2 1, ,7 0,5 Turcja ,0 0, ,3 0,8 Norwegia ,3 0, ,6 1,0 Ukraina ,1 0, ,2 0,5 Słowenia ,5 0, ,6 0,5 Zjed. Emiraty Arabskie ,1 0, ,6 0,0 Portugalia ,8 0, ,3 0,3 Grecja ,6 0, ,4 0,1 Wybrane kraje łącznie ,3 77, ,1 64,6 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 19

22 będzie od sytuacji w krajach pochodzenia inwestycji. Oczekuje się również spadku inwestycji w budownictwie mieszkaniowym. Na niezmienionym poziomie pozostawiono wskaźnik inflacji, który w 2009 i 2010 roku ma wynieść 1,1%. Po stronie popytu hamować inflację ma wolniejszy wzrost gospodarczy, a więc pogorszenie warunków na rynku pracy i wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń, a po stronie podaży niższe tempo wzrostu cen paliw napędowych oraz artykułów rolno-spożywczych na rynkach światowych. Nowa prognoza na lata zakłada większy spadek poziomu zatrudnienia (odpowiednio o 1,8% i 2,1%) oraz wzrost bezrobocia (odpowiednio o 6,8% i 9,1%), przy niższym wzroście wynagrodzeń (po 1,0%). Z powodu pogorszenia się koniunktury na rynkach głównych partnerów handlowych Republiki Czeskiej, w 4 kw r. (po raz pierwszy od 2002 r.) doszło od spadku obrotów handlu zagranicznego. Tendencja ta utrzymuje się również w 2009 roku i wykazuje międzyrocznie blisko 25 % spadki zarówno po stronie eksportu jak i po stronie importu. Mniejsze niż zakładano wpływy z eksportu, były przyczyną obniżenia wskaźnika udzia - łu handlu zagranicznego w wytworzonym PKB. 20

23 Wyszczególnienie Dane wstęp. Aktualna prognoza Wcześniejsza prognoza Produkt Krajowy Brutto wzrost w %, c.s. 6,30 6,80 6,10 3,00-4,30 0,30 3,20-2,30 0,80 Konsumpcja indywidualna wzrost w %, c.s. 2,50 5,20 5,00 2,70 1,10 0,70 2,80 0,90 0,90 Wydatki rządowe wzrost w %, c.s. 2,90 1,20 0,70 1,70 1,30 0,50 0,90 1,80 1,20 Nakłady inwest. na śr. trwałe wzrost w %, c.s. 1,80 6,00 10,80-0,10-5,70-1,50 3,10-4,90-0,20 Udział hz w wytw. PKB bilans płat., c.s.. 4,60 1,50 1,10 1,90-1,80 0,20 2,10-1,60 0,50 Deflator HDP wzrost w % -0,30 1,10 3,40 1,60 2,80 1,00 1,70 1,90 0,70 Średnia stopa inflacji % 1,90 2,50 2,80 6,30 1,10 1,10 6,30 1,10 0,90 Zatrudnienie wzrost w % 1,20 1,30 1,90 1,60-1,80-2,10 1,60-1,00-1,60 Stopa bezrobocia średnia v % 7,90 7,10 5,30 4,40 6,80 8,50 4,40 6,10 7,50 Wynagrodzenia wzrost w %, c.b. 6,90 7,90 9,40 10,80 1,00 1,00 8,40 2,70 2,30 Relacja RB do PKB % -1,30-2,60-3,10-3,10-2,00-0,90-3,10-2,90-2,60 Źródło: Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej 21

24 Republika Czeska jest jednym z najważniejszych partnerów gospodar czych Polski. Dotychczasowa bardzo dobra współpraca, wynikająca w dużej mie - rze z bliskości geograficznej, kulturowej i językowej, zdynamizowana zo - stała po wejściu obydwu krajów do Unii Europejskiej. WSPÓŁPRACA HANDLOWA W okresie od przystąpienia obydwu krajów do UE do 2008 roku, wzajemne obroty handlowe wzrosły ponad 2-krotnie. Tym samym Republika Czeska znalazła się w pierwszej piątce najważniejszych partnerów handlowych Polski wśród krajów UE (udział w eksporcie 5,7%, w imporcie 3,6%) ustępując jedynie Niemcom, Włochom i Francji. Równie duże znaczenie ma Polska w stosunkach gospodarczych Czech z zagranicą. Polska jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym Republiki Czeskiej (udział w eksporcie 6,5%, w imporcie 5,8%) zaraz po Niemczech i Słowacji. Wyniki wymiany handlowej za 2008 rok (dane GUS) potwierdzają utrzymującą się tendencję wzrostową. W 2008 roku wzajemne obroty wyniosły 11,7 mld EUR (wzrost o 19,3% w stosunku do 2007 roku), przy 22

25 czym wartość polskiego eksportu wyniosła 6,63 mld EUR (wzrost o 17,5%), a importu 5,1 mld EUR (wzrost o 21,8%). Tym samym Polska uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości 1,56 mld EUR. W 2007 roku nadwyżka wyniosła 1,48 mld EUR. Obroty handlu zagranicznego Polski z Czechami w latach Rok w mln EUR dynamika obroty eksport import saldo obrotów eksportu importu ,7 1918,6 2060,1-141,5 123,5 124,5 122, ,2 2580,9 2582,3-1,4 129,77 134,52 125, ,2 3245,4 2887,8 357,6 118,79 125,75 111, ,8 4872,7 3517,1 1355,6 136,79 150,14 121, ,3 5641,9 4165,4 1476,5 116,9 115,79 118, ,3 6630,7 5073,6 1557,1 119,34 117,53 121,8 I-VI ,3 2600,6 1758,7 841,8 74,04 79,4 67,3 W polskim eksporcie do Czech dominują wyroby wysoko przetworzone. W 2008 roku udział maszyn i urządzeń oraz pojazdów mechanicznych 23

26 w polskim eksporcie do tego kraju wyniósł 26,7% i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 1,5 pkt. proc. Zmniejszył się natomiast udział eksportu produktów mineralnych z 13,5% w 2007 roku do 12,4% w 2008 roku. Ważną pozycję w polskim eksporcie do Czech zajmują wyroby rolnospożywcze. Ich udział w 2008 roku wyniósł 11% i jak wynika z danych za 2009 rok, nadal rośnie. Kolejne pozycje, co do udziału w eksporcie, zajmują wyroby chemiczne (7,2%), wyroby z tworzyw sztucznych (6,6%) oraz różne wyroby (6,4%). W imporcie z Czech największy udział w 2008 roku miały wyroby metalowe (18,2%), urządzenia mechaniczne i elektryczne (16,2%) oraz pojazdy samochodowe (14,4%). Jak wynika z danych statystycznych, udział w imporcie tych trzech grup towarowych z roku na rok rośnie. Około 10% polskiego importu w 2008 r. zajmowały produkty mineralne, ich udział w stosunku do 2007 r. wzrósł o 3 pkt proc., na co zapewne ma znaczny wpływ polityka handlowa Orlenu właściciela największego czeskiego dystrybutora paliw firmy Unipetrol. Główne pozycje w polskim eksporcie do Republiki Czeskiej to: części i wyposażenie pojazdów silnikowych, silniki spalinowe, węgiel, miedź, meble, izolowane druty i kable, koks, profile z żelaza i stali, wyroby płaskie ze stali oraz inne wyroby metalowe, następnie energia elektryczna, nawozy sztuczne, sery i twarogi, oleje ropopochodne oraz wyroby cukiernicze. Z kolei do najważniejszych pozycji importowanych z Republiki Czeskiej należą: samochody osobowe, części i akcesoria samochodowe, węgiel bitumiczny, odbiorniki telewizyjne, oleje ropy naftowej, wyroby walcowane płaskie, pręty, kątowniki, profile żelazne i stalowe, wyroby chemiczne, izolowane druty i kable, leki, urządzenia telekomunikacyjne oraz traktory. Dane statystyczne wskazują, że w wyniku kryzysu gospodar - czego w 2009 roku, polsko-czeskie obroty handlowe będą o wiele niższe niż w 2008 roku. Po pierwszym półroczu polski eksport do Czech międzyrocznie był niższy o 20,6%, a import o 32,7%. Największy procentowy spadek eksportu odnotowano w grupie wyrobów z metali nieszlachetnych (o 44,8%), produktów mineralnych (o 30,3%) i wyrobów papierniczych (o 24,3%), następnie pojazdów samochodowych (o 24%), produktów chemicznych (o 23,8%), tworzyw sztucznych i wyrobów z nich (o 22,8%), wyrobów ceramicznych (o 20,8%) oraz skór i wy- 24

Prowadzenie działalności gospodarczej 2015-12-21 16:20:48

Prowadzenie działalności gospodarczej 2015-12-21 16:20:48 Prowadzenie działalności gospodarczej 2015-12-21 16:20:48 2 Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej. Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej regulują trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

REPUBLIKA CZESKA - INFORMACJE OGÓLNE

REPUBLIKA CZESKA - INFORMACJE OGÓLNE REPUBLIKA CZESKA - INFORMACJE OGÓLNE Położenie geograficzne, klimat Republika Czeska (RCz) leży w Europie Środkowej. Graniczy z Rzeczpospolitą Polską (długość granicy 762 km), Republiką Słowacką (265 km),

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-19 10:29:16

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-19 10:29:16 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-19 10:29:16 2 Udział polskich inwestycji w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych na tym rynku jest wprawdzie niewielki, bo wynosi ok. 1,5 proc., ale ich wartość porównywalna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE jest jednostką administracji państwowej podporządkowaną organizacyjnie i finansowo Ministerstwu Gospodarki RP. Do zadań

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4 Spis treś ci 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. 2 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 2 1.2. REJESTRACJA PODMIOTU... 3 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Informacje ogólne 5 2. Sytuacja gospodarcza 12 3. Polsko-czeska współpraca gospodarcza 20 4. Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

publika C zeska rzewodn o rrynku

publika C zeska rzewodn o rrynku Republika R epu publika ka Czeska C zeska Przewodnik P rzewodn nik po p o rrynku ynku k WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW W większości krajów europejskich obowiązują winiety lub opłaty za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu. Stawki zależą od masy i rodzaju pojazdu, okresu pobytu na

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Warszawa, dnia 26 lutego roku Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Nowe możliwości dla polskiego biznesu 1 Białoruś. Fakty Stolica Mińsk Powierzchnia całkowita 207 600 km² Liczba ludności ()

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności gospodarczej

Ustawa o działalności gospodarczej Ustawa o działalności gospodarczej Słowo wstępne. W związku z opublikowaniem jednolitego tekstu Ustawy o Działalności Gospodarczej przedstawiamy poniżej wyciąg tej ustawy dotyczący działalności osób zagranicznych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 2 Wielka Brytania to światowy gracz w handlu. Według danych WTO za 2013 rok Zjednoczone Królestwo było 8. globalnym eksporterem z udziałem 2,9 proc. i 6. importerem

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK PO RYNKU REPUBLIKI CZESKIEJ

KRÓTKI PRZEWODNIK PO RYNKU REPUBLIKI CZESKIEJ KRÓTKI PRZEWODNIK PO RYNKU REPUBLIKI CZESKIEJ WYBRANE ASPEKTY PODATKOWE I PRAWNE Opracowanie na bazie materiałów: Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Pradze oraz CzechInvest W A R S Z A W A L I P I

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 15:09:29

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 15:09:29 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 15:09:29 2 Chorwacja jest zaliczana do państw europejskich o najwyższym poziomie inwestycji zagranicznych per capita. Łączna wartość inwestycji zagranicznych w Chorwacji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność niemieckiego rynku dla polskich przedsiębiorców. Jan Masalski. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie.

Atrakcyjność niemieckiego rynku dla polskich przedsiębiorców. Jan Masalski. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie. Atrakcyjność niemieckiego rynku dla polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 26.11.2013 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 11.12.2014 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii

Polskie 10 lat w Unii Polskie 10 lat w Unii Polityczne aspekty członkostwa -jak Polska zmieniła Europę Dobra sytuacja ekonomiczna w czasach kryzysu BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KORZYSTNY BUDŻET UE NA LATA 2014-2020 Euroentuzjazm

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Wstęp...2. Podstawowe informacje o Republice Czeskiej...3

Wstęp...2. Podstawowe informacje o Republice Czeskiej...3 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wstęp...2 Podstawowe informacje o Republice Czeskiej...3 Gospodarka, handel zagraniczny, współpraca gospodarcza Republiki Czeskiej z Rzeczypospolitą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ Podstawowe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej to: (Ustawa Nr 513/1991 Kodeks handlowy (Obchodní

Bardziej szczegółowo

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT - wielofazowe obciążenie przyrostu wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego, obciążający

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Materiały zebrane przez uczniów Zespołu Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach w ramach projektu PO WER Pierwszy krok do własnej firmy 2014-1-PL01-KA102-000686

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE jest jednostką administracji państwowej podporządkowaną organizacyjnie i finansowo Ministerstwu Gospodarki RP. Do zadań

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Ukrainy Spis treści

Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Ukrainy Spis treści Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Ukrainy Spis treści 1. ZASADY ZAKŁADANIA, REJESTRACJI I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 2 2. SYSTEM PODATKOWY... 6 3. WAŻNY

Bardziej szczegółowo