PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI"

Transkrypt

1 PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI RÓśNE INFORMACJE SPIS TREŚCI 1. WYBRANE CYTATY PRAWA MURHPY EGO I INNYCH DZIAŁANIA INFORMATYCZNE POSTRZEGANIE INFORMATYKÓW PRZYSŁOWIA INFORMATYCZNE POZOSTAŁE KWESTIE...17

2 1. Wybrane cytaty Ilekroć przymierzamy się do zakupu nowego komputera, słyszymy o tak zwanym prawie George Edwarda Moore'a, zgodnie z którym niezaleŝnie od tego, co kupimy, i tak za dwa lata za te same pieniądze będzie moŝna kupić coś dwa razy lepszego. Kreatywność 1 Cel jest niczym, ruch jest wszystkim - Eduard Bernstein Gdyby cięŝka praca oznaczała sukces, to najbogatsi byliby niewolnicy - NN Geniusz jest w jednym procencie inspiracją a w 99 poceniem się - Thomas Edison Jeśli idzie łatwo, strzeŝ się moŝe schodzisz w dół - Greg Taunt Jeśli Kolumb by zawrócił, to nikt by go nie obwiniał. Ale teŝ nikt by o nim nie pamiętał - NN KaŜda nowa idea na początku wygląda na niedorzeczną - Alfred North Whitehead Kreatywność jest procesem uczenia się, w którym nauczyciel i uczeń są zlokalizowani w jednej osobie - Arthur Koestler Kreatywność to cud połączenia dziecięcej, niczym nieograniczonej energii z czymś przeciwnym i wrogim poczuciem porządku wynikającym ze zdyscyplinowanej inteligencji dorosłego - Norman Podhoretz Lepiej wykonywać właściwą pracę, niŝ jakąś pracę wykonywać właściwie Peter Drucker Linia między niemoŝliwym a moŝliwym zaleŝy od determinacji człowieka - Tommy Lasorda Na kaŝdym rogu ulicy spotkać moŝna zawiedzionych ludzi czekających na autobus pod tytułem Perfekcja - Donald Kennedy Najgorsze wykorzystanie czasu to robienie bardzo dobrze tego, czego wcale nie trzeba robić B. Tregoe Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie - Peter Drucker Nie jest waŝne miejsce w którym stoimy, lecz kierunek, w którym się poruszamy - Goethe Niektórzy widzą rzeczy takie jakimi są i pytają dlaczego? Ja śnię o rzeczach, których nigdy nie było i pytam dlaczego nie? - George Bernard Shaw 1 2

3 Nikt nie odkrywa nowych lądów, widząc jednocześnie przystań, z której wypłynął - Andre Gide Odkrycie polega na patrzeniu na te same rzeczy w podobny sposób jak inni ludzie, ale myśleniu czegoś innego - Albert Szent-Gyorgyi Oryginalny pisarz nie jest tym, który nikogo nie naśladuje, lecz tym, kogo nikt nie jest w stanie naśladować - Francois Rene Chateaubriand Osoba, która twierdzi, Ŝe coś nie moŝe być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi - powiedzenie chińskie Perfekcja nie jest osiągalna, ale jeśli dąŝymy do perfekcji osiągamy doskonałość - Vince Lombardi Powiedz mi, a zapomnę, pokaŝ mi, a zapamiętam. ZaangaŜuj mnie, a zrozumiem - Konfucjusz Prawdziwy geniusz stanowi umiejętność oceny niejasnych, niebezpiecznych czy sprzecznych informacji - Winston Churchil Przeszkody pojawiają się, gdy spuszczasz wzrok z celu - Hannah More Przyszłość ma wiele nazw. Dla słabych oznacza nieuchronność, dla bojaźliwych nieznane, zaś dla odwaŝnych oznacza szansę - Victor Hugo Przywiązanie jest wielkim twórcą iluzji; rzeczywistość moŝe być poznana, tylko przez kogoś kto jest go pozbawiony - Simone Weil RóŜnica między konstruowaniem a kreatywnością polega na tym, Ŝe rzecz skonstruowaną moŝna pokochać dopiero gdy jest gotowa, natomiast rzecz kreowaną kocha się, zanim jeszcze powstanie - Charles Dickens Tworzenie z prostego rzeczy skomplikowanych jest dość powszechne, natomiast tworzenie prostego z rzeczy skomplikowanych jest kreatywnością - Charles Mingus Tysiącmilowa podróŝ zaczyna się od jednego kroku - Lao-Tzu Usuń ze swojego słownika słowo problem i zastąp słowem wyzwanie. śycie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące - Donna Watsono śycie osoby kreatywnej ukierunkowane jest przez nudę. Unikanie nudy jest jednym z najwaŝniejszych naszych celów - Saul Steinberg Patentowanie oprogramowania Firma wierzy, iŝ istniejące prawo autorskie i dostępna ochrona tajemnicy handlowej w przeciwstawieniu do prawa patentowego są lepiej dostosowane do ochrony rozwoju oprogramowania komputerowego - ze stanowiska korporacji Oracle względem patentów Microsoft Corp. w czwartek ostrzegł rządy Azji, iŝ mogą stanąć wobec pozwów sądowych o naruszenia patentów, jeśli uŝywają systemu operacyjnego Linuks, a nie oprogramowania Windows - Reuters (18 listopada 2004) Natura oprogramowania polega na tym, Ŝe to pisanie, wyraŝanie idei matematycznych. Prawo autorskie chroni te wyraŝenia, i czyni to bez wymagania kosztownych i czasochłonnych procedur - Douglas Brotz, Główny Naukowiec, Adobe Systems (1994) Niezbyt szczęśliwie, w ramach strategii defensywnej, Oracle czuje się zmuszona by w celu ochrony własnej złoŝyć podania o te wybrane patenty, które stwarzają najlepsze sposobności do wzajemnych układów licencyjnych między Oracle i innymi kompaniami, które mogłyby domniemywać naruszenia patentu - ze stanowiska korporacji Oracle względem patentów Patentowanie software'u przeradza się w amok - Tim Berners-Lee, twórca World Wide Web Patenty są inteligentnymi bombami - Harvard Business Review 3

4 Prawo patentowe dostarcza wynalazcom wyłącznego prawa do nowej technologii w zamian za tej technologii ogłoszenie. Nie jest to właściwe dla przemysłów takich jak rozwijanie software'u, w których innowacje pojawiają się nagle, mogą być uczynione bez znaczących nakładów inwestycyjnych, i zwykły być kreatywnymi kombinacjami juŝ znanych technik - ze stanowiska korporacji Oracle względem patentów Przyszłe przedsięwzięcia od zera pozbawione własnych patentów będą zmuszone zapłacić kaŝdą cenę, jaką spodoba się gigantom nałoŝyć. Ta cena moŝe być wysoka: uznane kompanie mają interes w tym, by wykluczyć przyszłą konkurencję - Bill Gates (1991) Rząd i lady bankowe nie mogą zamknąć przed nami naszej aktywności intelektualnej - nawet jeśli realizuje się ona przy pomocy symboli na papierze, działań na kalkulatorze, czy programów w komputerze - Jim Warren, rada dyrektorów, Autodesk (1994) Etapy realizacji systemu informatycznego na przykładzie budowy huśtawki To czego klient potrzebował. To co klient zamówił. To co analityk zrozumiał. To co opisywał projekt To co wykonali programiści. To co powstało po wdroŝeniu. To za co klient musiał zapłacić. Jak tego uniknąć? Dobra specyfikacja to klucz do sukcesu kaŝdego projektu. Często osoba zamawiająca projekt ma dość słabe pojęcie o swoich wymaganiach, w związku z czym wystąpiło masę niedomówień, pytań i niewiadomych. Stąd naleŝy obawiając się dalszych problemów spisać wszystkie załoŝenia projektowe dla klienta, informatyka oraz grafika. Prace nad takim dokumentem wymagały czasu oraz wysiłku autora, klienta oraz programisty, ale dzięki temu projekt będzie zakończony szybciej i będzie tym czego oczekiwał klient. Dobrze jest jeśli pomiędzy klientem, a programistą jest jeszcze osoba, która będzie dbała o realizację wymagań klienta i która w przystępny sposób będzie przekazywała informacje od programisty do klienta. Dlaczego klient często przepłaca za projekt? Bo specyfikacja nie obejmowała wielu istotnych informacji w związku z czym projekt juŝ po jego zakończeniu musi być poprawiany co jest zdecydowanie droŝsze niŝ zrobienie tego od razu na samym początku. Dzięki dokumentacji osoba prowadząca projekt w odpowiedni sposób przedstawi projekt programiście, zadba o to by projekt wyglądał tak jak tego klient sobie Ŝyczył, aby za niego nie przepłacił i był uŝyteczny. 4

5 To, co klient zamówił - bardzo często to co klient przekaŝe nam to 1/4 jego projektu, osoba prowadząca projekt musi na podstawie tego stworzyć jak najdokładniejszy dokument opisujący go, a po jego stworzeniu skonsultować go z klientem. To, co analityk zrozumiał - przekaŝ programiście dokładne działanie wszystkich mechanizmów aplikacji. To, co opisywał projekt - dobra specyfikacja pozwoli Ci uniknąć problemów. To, co wykonali programiści - zgodnie ze specyfikacją sprawdź czy wszystkie załoŝenia projektowe zostały spełnione. Projekt po uruchomieniu i wdroŝeniu - przetestuj projekt zanim oddasz go klientowi. To, za co klient zapłacił - dokładna specyfikacja projektu pozwoli zminimalizować koszty i nie poprawiać projektu po 10 razy. A to, czego klient potrzebował - jeśli spiszesz wymagania klienta, przedstawisz mu je i zostaną zaakceptowane to dopiero będziesz pewny, Ŝe to jest to czego klient oczekuje. Praktyczne zastosowanie projektu - po wykonaniu tych wszystkich czynności projekt zdecydowanie będzie bardziej przypominam to czego klient oczekiwał i będzie praktyczny. Osoba prowadząca projekt znająca się na rzeczy powinna proponować klientowi ciekawsze bardziej uŝyteczne rozwiązania. W opisie projektu nigdy nie uwzględnimy wszystkiego zawsze wyjdzie nam coś czego nie przewidzieliśmy jednak tego typu dokumenty pozwolą nam uniknąć większych wpadek, a samo ich pisanie pozwoli nam zauwaŝyć rzeczy z których wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy. Źródło: Cudowne połączenie O praktyce mówimy wtedy, gdy system działa, choć nikt nie wie dlaczego. O teorii mówimy, gdy system informatyczny nie działa, ale znamy powód. My łączymy teorię z praktyką, nic nie działa i nikt nie wie dlaczego. 2. Prawa Murhpy ego i innych 2 Prawa Murphy ego dotyczące elektroniki 1. Im program dłuŝszy tym mniej sprawny. 2. JeŜeli tylko coś moŝe się popsuć, to na pewno się popsuje. 3. JeŜeli coś moŝe się popsuć w wielu miejscach, to pierwsze uszkodzenie wystąpi tam, gdzie wyrządzi najwięcej szkód. 4. JeŜeli przewidziałeś cztery moŝliwe awarie i zabezpieczyłeś się przed nimi, to natychmiast wydarzy się piąta, na którą nie byłeś przygotowany. 5. Sprawy pozostawione samym sobie zmieniają się ze złych na gorsze. 6. JeŜeli wydaje się, Ŝe wszystko działa dobrze, to z pewnością coś przeoczyłeś. 7. Natura zawsze stoi po stronie zła. 8. Nie wierz w cuda, polegaj na nich. 2 Prawa Edwarda Murphy'ego (takŝe prawa Finagle'a lub prawa Soda) - zbiór popularnych, często humorystycznych powiedzeń, sprowadzających się do załoŝenia, Ŝe rzeczy pójdą tak źle, jak to tylko moŝliwe - 5

6 9. Wymiary zawsze podane będą w najmniej uŝytecznych jednostkach. Na przykład prędkość będzie wyraŝona w furlongach (220 jardów) na dwa tygodnie (ang.fortnight). 10. KaŜdy przewód przycięty na długość okaŝe się za krótki. 11. Układ zabezpieczający zniszczy układy zabezpieczane. 12. Tranzystor zabezpieczony przez szybko działający bezpiecznik, zabezpieczy go - paląc się w pierwszej kolejności. 13. Cokolwiek zostanie upuszczone na układ elektroniczny pod napięciem, spadnie zawsze tam, gdzie wyrządzi najwięcej szkód. 14. Stopień głupoty twojego postępowania jest wprost proporcjonalny do liczby przyglądających ci się osób. 15. Prawdopodobieństwo wyczerpania się baterii jest wprost proporcjonalne do zapotrzebowania na nie. 16. Dowolne urządzenie, uszkodzone w dowolny sposób (z wyjątkiem całkowitego zniszczenia), będzie doskonale działało w obecności wykwalifikowanego personelu naprawczego. 17. Element wybrany losowo z grupy o 99-procentowej wiarygodności, będzie naleŝał do pozostałego 1 procenta. 18. Konieczność znaczących zmian w projekcie jest odwrotnie proporcjonalna do czasu pozostającego do oddania tego projektu. 19. CięŜar upuszczonej części jest wprost proporcjonalny do stopnia złoŝoności i ceny obszaru uderzonego. 20. JeŜeli zakres bezpieczeństwa jest ustalony na podstawie doświadczenia twórców i obsługi naprawiającej, to dowolny uŝytkownik natychmiast znajdzie sposób, aby go przekroczyć. 21. JeŜeli projekt został całkowicie określony i wszystkie sposoby badań zostały wyczerpane, to niezaleŝny, niedoinformowany amator eksperymentator odkryje fakt, który bądź zlikwiduje zapotrzebowanie na ten projekt, bądź teŝ rozszerzy jego zakres. Komentarz O Tole'a do praw Murphy'ego Murphy był optymistą! Twierdzenie Stockmayera 1. JeŜeli problem wydaje się łatwy, to jest trudny. 2. JeŜeli problem wydaje się trudny, to jego rozwiązanie jest prawie niemoŝliwe. 3. JeŜeli problem wydaje się niemoŝliwy do rozwiązania, to poradzi sobie z nim nawet twoja teściowa, i to bez pomocy komputera. Prawa Weilera 1. KaŜdy działający program jest przestarzały. 2. KaŜdy program, po kaŝdym uruchomieniu droŝej kosztuje i zabiera więcej czasu. 3. JeŜeli program jest uŝyteczny to będzie musiał być zmieniony. 4. Pełną dokumentację mają tylko bezuŝyteczne programy. 5. KaŜdy program rozszerzy się tak, by zająć całą dostępną pamięć. 6. Wartość programu jest odwrotnie proporcjonalna do jakości wyników jego pracy. 7. ZłoŜoność programu rośnie do momentu przekroczenia zdolności programisty konserwującego ten program. Postulaty Eulera 1. Nie naleŝy zapisywać obliczeniami sześćdziesięciu stron po to, aby uzyskać wynik, który moŝna osiągnąć w dziesięciu wierszach po pewnych uwaŝnych przemyśleniach. 2. JeŜeli chcemy spędzić trzy dni i trzy noce z rzędu na obliczeniach, to warto wcześniej poświęcić kwadrans, aby stwierdzić, które reguły obliczeń będą najbardziej przydatne. 6

7 3. JeŜeli wynik starannych obliczeń wydaje się być niezgodny z rzeczywistością, to musimy ufać naszym obliczeniom bardziej niŝ naszym zmysłom. Prawa Pierce'a 1. JeŜeli program zostanie skompilowany za 1-szym razem bez Ŝadnego błędu, to na pewno nie będzie dawał dobrych wyników. 2. Podczas pierwszego uruchomienia w kaŝdym systemie komputerowym maszyna będzie błędnie interpretować polecenia, mylić się w druku, źle liczyć wyraŝenia matematyczne lub przynajmniej ignorować urządzenia zewnętrzne. Prawa Marakijewa 1. Pisanie programu komputerowego jest rozkoszą. 2. Uruchamianie programu jest zmorą. Prawo Brooke'a Dodanie urządzenia przyśpieszającego do starego oprogramowania, zwalnia jego działanie. Prawo Cheopa Nic nigdy nie zostało zbudowane w zaplanowanym czasie lub zgodnie z kosztorysem. Zasada Hornera Doświadczenie jest wprost proporcjonalne do stopnia zniszczenia sprzętu. Postulat Troutmana Złorzeczenia to jedyny język rozumiany przez wszystkich programistów. Reguła dokładności W poszukiwaniu rozwiązania problemu najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi. Prawa Puddera 1. Wszystko co zaczyna się dobrze, kończy się źle. 2. Wszystko co zaczyna się źle, kończy się jeszcze gorzej. Prawo nieskończoności Lubarskiego Zawsze jest jeszcze jeden błąd. Skrócone twierdzenie o wirusach Masz o jednego wirusa więcej niŝ myślisz. Prawo Liebermana Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania, naleŝy przewidywany czas pomnoŝyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyŝszą. Zasada lepkich cieczy (zwana równieŝ zasadą coli i słodkiej kawy) FiliŜankę lub szklankę wywrócisz tylko wtedy, gdy została w niej resztka płynu. Wnioski : 1. Płynąca ciecz z bezlitosną precyzją utoruje sobie drogę do najwaŝniejszej dyskietki na biurku. 2. Jej droga wiedzie poprzez te wydruki, których kopia nie istnieje, a zbiór nie został zachowany. 3. Na projektach tych zostaną plamy, które sprawią, Ŝe najwaŝniejsze miejsca będą nieczytelne. 4. Dotarłszy do dyskietki docelowej ciecz zaleje otwór zapisu/odczytu. 5. Mając kilka dyskietek do wyboru ciecz zaleje tę najwaŝniejszą. 6. W rezultacie dyskietka nie nadaje się do niczego. 7. Jeśli jednak moŝliwe jest odczytanie pojedynczych zbiorów, to są to zbiory najmniej waŝne. 7

8 Postulat wielofunkcyjności Im mniej funkcji posiada program, tym lepiej będzie je realizował. Polecana strona: 3. Działania informatyczne Jak zaprzepaścić karierę w branŝy informatycznej 3 Informatycy! Pracownicy portali i branŝowych serwisów internetowych! Specjalnie dla was, przedstawiono poniŝej listę 10-ciu powodów, które skutecznie oddalają was od awansu. Czas je zwalczyć w sobie Punktualność Nie naleŝy być punktualnym. Punktualność moŝe zrujnować karierę szybciej niŝ spinka na krawacie. Bycie punktualnym oznacza, Ŝe nie ma się zbyt wiele do roboty. PrzecieŜ tylko osoby z duŝą ilością wolnego czasu mogą się odpowiednio zorganizować i pojawiać na spotkaniach o czasie. Punktualne przybycie na zebranie o oznacza, Ŝe musiałeś o nim pomyśleć juŝ o a to bardzo niedobrze. Wypada się spóźniać. Co najmniej dziesięć minut. Dwadzieścia minut - jeśli osobiście prowadzi się spotkanie. Usprawiedliwienie w stylu Przepraszam, nie mogłem się wyrwać. Mamy straszną awarię na dole - musieliśmy wszystko posklejać do kupy robi zawsze imponujące wraŝenie. NaleŜy jednak uwaŝać na konkurencję wśród spóźnialskich. Osoba przychodząca na spotkanie ostatnia zawsze uzyska najlepsze noty. Dobrym wyjściem jest więc pojawienie się dopiero 15 minut po zakończeniu spotkania - tak jest najbezpieczniej. 2. Brak tablicy korkowej Aby awansować, naleŝy mieć co najmniej jedną tablicę korkową. Jest ona niezbędnym wyposaŝeniem nawet mało istotnego stanowiska pracy. Co tydzień lub częściej warto zamieszczać na niej coś imponującego. MoŜe to być jakiś wydruk z danymi, wykres z nazwiskami lub trudny do ogarnięcia schemat pewnej sieci. Do tego naleŝy dorzucić fragment planu miasta z zaznaczonymi skrótami, garść kolorowych kwadracików i asortyment strzałek łączących wszystko ze wszystkim. Ludzie zobaczą, Ŝe masz wiele na głowie i się przepracowujesz - nawet jeśli tak naprawdę cały tydzień poprawiałeś zaledwie cztery linijki kodu. Aby naprawdę błysnąć, trzeba podejść do jednego z takich szczęko-opadających wykresów i wykaligrafować na nim napis NIE WYRZUCAĆ. Będzie to oznaczać, Ŝe projekt wreszcie został zakończony... Jaki projekt? i tak nikt nie będzie wiedział. 3. Mało błyskotliwy tytuł Wszyscy pracodawcy potrzebują administratorów baz danych. Nie mogliby przeŝyć bez architektów sieci WAN 4. Ale dla dyrektora generalnego tytuły te są jedynie zlepkiem określeń. RównieŜ dla dyrektora finansowego takie stanowiska nie są na tyle zachwycające, aby podniósł pracującym na nich osobom wynagrodzenie. Aby odnieść sukces w firmie, trzeba mieć odpowiedni tytuł. Młodszy programista nie zwróci na siebie szczególnej uwagi kierownictwa lub zarządu. Ale juŝ młodszy programista II na pewno zostanie zauwaŝony i zapamiętany przez szefów! 4. Umiejętność sprzedania swoich talentów Uwaga - solidna specjalizacja w danej dziedzinie moŝe być niebezpieczna. Java tylko z pozoru moŝe przyczynić się do awansu. Faceci od programowania obiektowego tylko tak 3 Ten fragment i dwa następne pochodzą z:http://www.krzys22.com.pl/content/category/7/60/175/ 4 Sieć WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) - sieć komputerowa znajdująca się na duŝym obszarze geograficznym np. kraju, kontynentu, tzn. wykraczającym przykładowo poza jeden kompleks miejski. 8

9 wyglądają, jakby rozkręcali wielkie cięŝarówki. Jeśli jest się specjalistą w konkretnej dziedzinie i do tego ma się zdolności techniczne, moŝna zapomnieć o awansie. Człowiek w takiej sytuacji jest po prostu zaszufladkowany. Specjaliści są zbyt cenni, aby mogli awansować i dostać się w zastępy kadry kierowniczej. Dobra rada: naleŝy wyglądać głupio. Znajomość zagadnień oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem typu Enterprise Resource Planning moŝe zatrzymać specjalistę na tym niskim szczeblu na kolejnych 15 lat lub... do zakończenia pierwszego etapu wdroŝenia - w zaleŝności co nastąpi pierwsze. 5. Złe przybory Jeśli kiedykolwiek będziesz na waŝnym spotkaniu w sali z mahoniowym stołem, w Ŝadnym wypadku nie naleŝy robić notatek w tanim notatniku z wyrywanymi kartkami. Trzeba uŝywać odpowiednich przyborów! Dobrze jest mieć jeden z modeli komputerów naręcznych. JuŜ sam ich wygląd zwraca uwagę i powoduje, Ŝe głowy odwracają się w kierunku jego właściciela. Grzebanie w wielowarstwowych segregatorach i gryzmolenie tanimi długopisami to ostateczność. Zamiast tego naleŝy spokojnie wyjąć świecący przedmiot z kieszeni koszuli i zacząć go dźgać i opukiwać specjalnym rysikiem. JuŜ samo posiadanie rysika pomaga w karierze. W ten sposób pokazuje się, Ŝe jest się panem na włościach własnych informacji. Nawet w przypadku, gdy jedyną notatką jest informacja, aby zabrać ze sobą firmową koszulkę do koszykówki na sobotni mecz. 6. Jasna komunikacja Zdolności komunikowania się z innymi pracownikami wcale nie pomagają w karierze. Właściwie umiejętność sprawnego porozumiewania się to ostatni gwóźdź do trumny kariery. NaleŜy mówić w sposób niejasny i zagmatwany. Dobrze jest porozumiewać się za pomocą skrótów, akronimów i potocznych określeń. Kilka niezrozumiałych skrótów moŝe znaczne przyspieszyć awans. Ej! To jest potrzebne na JANW! (na juŝ albo nawet wczoraj). Słyszałem, Ŝe nastąpiła PWDS (przerwa w działaniu systemu). Niech ktoś zrobi mi HZCY (herbatę z cytryną). 7. Optymizm Słowo tak powinno zostać wykreślone ze słownika pracownika z ambicjami. MoŜna je zastąpić zwrotem To nie ma prawa działać, który brzmi znacznie lepiej. Zachowywanie się jak osoba, która wie coś, czego nie wiedzą jej współpracownicy - zawsze przynosi korzyści. MoŜna udawać, Ŝe ma się informacje o tym, Ŝe dany projekt zostanie zawieszony. PrzecieŜ większość projektów i tak zostaje zawieszona. Mocniejszym akcentem będzie przebąkiwanie, Ŝe ktoś odejdzie. A i tak zwykle ktoś odchodzi... Pozytywne poglądy prowadzą do nikąd. Praca zespołowa nie pozwala na wyrwanie się poza zespół. Kilka irytujących stwierdzeń typu: Mówiłem wam, Ŝe tak będzie... - rzucanych od czasu do czasu - moŝe znacznie przyspieszyć podróŝ na waŝniejszy stołek. 8. Zła lokacja Trzeba pracować w odpowiednim miejscu. Karierę znacznie przyspieszy praca w miejscu, gdzie bije puls świata, blisko centralnego mózgu firmy. Siedząc przy ostatnim biurku w przybudówce biura, które wkrótce ma być zamknięte, moŝe nie być dobrym punktem wyjścia dla rozwoju kariery. NaleŜy pracować tam, gdzie moŝna być zauwaŝonym. Jeśli to nie pomoŝe, zawsze moŝna szybko udać się w podróŝ słuŝbową do miejsca, gdzie problem roku 2000 uderzy z opóźnieniem kilku godzin. 9. Bycie w formie Dbanie o formę powoduje stres. Pracownik liczący na awans powinien rozwaŝyć teŝ kwestię palenia papierosów. Paczka dziennie nie zaszkodzi (karierze). Alternatywą jest przytycie kilku kilogramów. 9

10 Sprawność fizyczna moŝe zabić karierę. Szefowie muszą mieć przewagę równieŝ w rozmiarach. Powinni teŝ mieć przekrwione oczy. To cholesterol wskazuje pozycję zawodową. W branŝy informatycznej pracownik szczupły, spokojny i opalony nie ma szans na awans. Aby trafić do kierownictwa, trzeba mieć autorytet, a nikt przecieŝ nie uwierzy osobnikowi z płaskim brzuchem. Aby być szefem, powinno się wyglądać tak jak on. Bardzo istotnym, w tym przypadku, elementem wspomagającym karierę są pizze z mięsem. To zaskakujące jak szybko dzięki dwóm pizzom lub kilku kilogramom kiełbasy tygodniowo moŝna przenieść się na wyŝsze stanowisko. 10. Czytanie elektronicznej korespondencji Czytanie poczty elektronicznej nie jest dobrym pomysłem. Lepiej pozostać niedoinformowanym. Nie moŝna za często kontaktować się z innymi pracownikami. Odpowiadanie na e to jakby publiczne oświadczenie: Mam duŝo czasu na czytanie listów. Gdy ktoś spyta o swój list na korytarzu, najlepiej jest odpowiedzieć coś w stylu Przepraszam, nie zabrałem się do tego. Zobacz mam jeszcze 73 nie przeczytane e. Prawdopodobnie otrzymałem kolejnych dziewięć, gdy stoję i gadam z tobą. Trzeba być naprawdę kimś waŝnym, jeśli moŝna nie odpowiadać na korespondencję. Drugim wytłumaczeniem jest zapomnienie hasła do swojej skrzynki... Lista 25 najpopularniejszych wymówek programistów 5 Dziwne... Nigdy o tym nie słyszałem. Wczoraj to działało. No cóŝ, program potrzebuje trochę przeróbek. Jak to moŝliwe? Komputer wygląda na zepsuty. Czy system operacyjny był uaktualniany? I znowu uŝytkownik spowodował błąd. Coś jest nie tak w twoich danych testowych. Nie dotykałem tej części! Tak, tak, to będzie gotowe na czas. Musisz mieć zły plik programu. Och, to tylko dodatkowe moŝliwości. JuŜ prawie gotowe. Oczywiście, muszę jeszcze tylko go doszlifować. Zrobię to w oka mgnieniu. To tylko nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Nie mogę przetestować wszystkiego! TO nie moŝe zrobić TEGO. A juŝ tego nie naprawiłem? Działa, ale nie było testowane. Ktoś musiał mi zmienić kod źródłowy. To musi być wirus w plikach aplikacji. Nawet jeśli nie działa, to jak odczucia? Cennik Administratora Dzwonienie do mnie z pytaniem - 10 zł Dzwonienie do mnie z głupim pytaniem - 20 zł Wezwanie mnie do innego budynku - 5 zł/krok Wezwanie mnie do innego miasta - 50 zł/km + benzyna 5 10

11 Jeśli przerywasz mi czytanie Newsów - 25 zł/artykuł Dzwonienie do mnie z głupim pytaniem, którego nie umiesz sformułować - 30 zł Twierdzenie, Ŝe jestem niekompetentny, poniewaŝ nie umiem zinterpretować twojego nieumiejętnie sformułowanego problemu zł + koszty uszkodzeń Pytanie przez telefon bez uprzedniego skorzystania z helpu - 10 zł Pytanie, na które odpowiedz jest w manualu - 10 zł Pytanie, kiedy właśnie w coś gram - 20 zł Dzwonienie do mnie z problemem, który juŝ raz poprawiłem zł Twierdzenie, Ŝe to nie ty rozkonfiigurowałeś software lecz błąd jest po mojej stronie 200 zł Jeśli przerywasz mi, kiedy właśnie próbuję zliczyć robaki biegające po moim ekranie - 35 zł/1 robak Jeśli przerywasz mi, kiedy próbuję poprawić komuś innemu problem - 45 zł/h Jeśli chcesz, Ŝebym wszystko rzucił i pognał naprawiać - 50 zł/h Jeśli oczekujesz, Ŝe wyjaśnię ci jak coś naprawiłem - 60 zł/h Za spytanie się dlaczego nie działa coś nad czym aktualnie pracuję - 70 zł/h Za spytanie się o naprawę, czegoś co juŝ naprawiłem wczoraj - 25 zł/h Za spytanie się o coś, o czym juŝ wczoraj powiedziałem ci Ŝe naprawiłem, ale nie naprawiłem - 85 zł Za stwierdzenie, Ŝe moje poprawki nie działają, kiedy działają - 95 zł Jeśli zawracasz mi głowę, kiedy w pokoju jest ktoś inny kto równieŝ moŝe ci pomoc 150 zł Wyjście do naprawy NATYCHMIAST po twoim telefonie zł Dzwonienie do mnie z problemem, który mają wszyscy w naszym zakładzie i który zatrzymuje całą prace. Jeśli pójdę go rozwiązać, a ciebie nie będzie, i nikt nie będzie wiedział o co chodzi zł Wyjaśnienie jakiegoś problemu w pół godziny przez telefon, kiedy chodzi o twój prywatny domowy komputer zł Jeśli sam wyjaśnisz co stało się twojemu komputerowi i podasz jak go naprawić zł. Za to, Ŝe masz do mnie pretensje, jeśli coś sam naprawiłeś, pomimo moich ostrzeŝeń Ŝebyś niczego nie ruszał zł Za nie informowanie swoich współpracowników o tym zł Twierdzenie, Ŝe miałeś na myśli napęd dyskietek, a powiedziałeś dysk twardy - 50 zł Po wymianie dysku twardego zł Naprawienie twojej uszkodzonej myszki poprzez uświadomienie ci faktu istnienia podkładki pod mysz - 25 zł Naprawienie twojej uszkodzonej myszki optycznej, poprzez obrócenie podkładki pod mysz o 90 stopni - 35 zł Naprawienie twojej uszkodzonej myszki poprzez wyczyszczenie rolek - 50 zł Naprawienie twojej uszkodzonej drukarki przez wymianę tonera /tuszu -35zł Naprawienie CZEGOKOLWIEK USZKODZONEGO poprzez naciśnięcie włącznika zasilania zł Naprawienie zniszczonego systemu poprzez włoŝenie odwrotnie jakiegokolwiek dysku zewnętrznego zł Naprawa zawieszonego systemu poprzez włoŝenie odwrotnie wtyczki do ethernetu zł Naprawienie uszkodzonego serwera nazw (NAME SERVER) poprzez włoŝenie odwrotnie złączki SCSI przez kogoś, kto przez przypadek znalazł się w piątek po południu na miejscu, kiedy prawdziwy administrator właśnie wyjechał na 2 tygodniowe wakacje zł + koszty zniszczeń. 11

12 Odwiedzenie twojego starego uniwersytetu i naprawa uszkodzonego monitora poprzez włączenie go do komputera - 50 zł Wyjaśnienie, Ŝe nie moŝesz się zalogować na jakiś serwer, bo nie masz tam konta - 10 zł Wyjaśnienie, Ŝe nie masz konta na maszynie, poniewaŝ uŝyłeś go do włamania na ten serwer zł Zapomnienie twojego hasła po zapamiętaniu go juŝ manualnie - 25 zł Zmiana swojego hasła na serwerze, bez uprzedniego poinformowania mnie o tym fakcie i oczekiwanie, Ŝe sprawdzę twoją pocztę - 50 zł Zmiana podziału pamięci/partycjonowania dysków bez uprzedniego zawiadomienia mnie 50 zł Instalowanie programów bez informowania mnie/wcześniejszego zezwolenia zł/program Techniczna pomoc i wsparcie dla powyŝszych programów (niezaleŝnie czy znam ten program czy nie) zł /1 godz. Wylanie coli na klawiaturę - 25 zł + koszt klawiatury Wylanie coli na monitor - 50 zł + koszt monitora Wylanie coli na procesor zł + koszt procesora + płyty głównej + cogodzinne raty w wysokości 150 zł za ponowne instalowanie systemu Pozostawienie plików na desktopie 5 zł/plik, 10 zł/dzień jeśli plik został pozostawiony bez uprzedzenia Czyszczenie myszki spirytusem i ściereczką - 50 zł + koszt ściereczki + koszt spirytusu + koszty terapii Przyniesienie i zainstalowanie swojej własnej oryginalnej kopii Norton Utilities dla naprawy nowego komputera zł Przejechanie na koniec długiej listy stylów graficznych - 25 zł PołoŜenie nóg na stole koło komputera po 10 kilometrowym biegu z Sosnowca do Katowic - 50 zł Spędzenie 30 minut na określaniu na czym polega problem i następnych 5 na wyjaśnianiu co trzeba zrobić, by usłyszeć w odpowiedzi: To dokładnie to samo co pisało w małym okienku, zanim pan przyszedł - 40 zł Słuchanie twoich problemów z ustawieniem sieci, porada byś sprawdził czy masz włoŝoną wtyczkę, usłyszenie odpowiedzi TAK, próba 5 innych rzeczy, próba identyfikacji twojego typu złącza, usłyszenie odgłosów przesuwania mebli i usłyszenie pisku: Ooo nigdy bym się nie spodziewał -35 zł Udzielanie wsparcia softwarowego w zakresie zazwyczaj uŝywanym w pirackim oprogramowaniu - 25 zł Wsparcie w zakresie Jak zdobyć jeszcze jedną kopię.(zwykle piracka) moja właśnie gdzieś znikła - 45 zł Zmuszenie się do słuchania w firmie wypowiedzi w stylu My nie jesteśmy najlepszymi ludźmi do rozmów na ten temat, dlaczego nie zadzwoni Pan na numer, gdzie Pan to zakupił? - 55 zł/rozmowę Wyjaśnienie zakresu działania prawa autorskiego w chwilę po otrzymaniu wskazówki w powyŝszej odpowiedzi - 95 zł (zawiera instrukcje w sposobie uzyskania darmowego odpowiednika na publicznie dostępnym serwerze) Nie zauwaŝenie czegokolwiek, co piszę przed tobą na ścianie czcionką 18 pt - 15 zł Jeśli napiszę Komunikat specjalny!!! - 45 zł Jeśli to jest czcionka 144 pt i tekst przylepiony na monitorze obróconym do drzwi - 75 zł Zgłoszenie wolnej transmisji plików mpeg - video z serwera w dolnej Slobawi - 25 zł Zgłoszenie tego więcej niŝ raz - 50 zł 12

Moje miłe media, czyli jak poskromić cyklon. Spis treści

Moje miłe media, czyli jak poskromić cyklon. Spis treści Bogusław Feliszek Spis treści 1. Po co nam media?... 3 2. Czy media mogą się poprawić?... 5 3. Kilka słów prawdy o dziennikarzach... 9 4. Masz prawo do milczenia... 12 5. Jak unikać konfliktu z dziennikarzem...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

Sposoby ochrony komputera osobistego

Sposoby ochrony komputera osobistego Sposoby ochrony komputera osobistego Spotkanie szkoleniowe Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego Poznań, 02.03.2006r. Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Witam Państwa serdecznie.

Bardziej szczegółowo

5.4. Indeks podstawowych terminów

5.4. Indeks podstawowych terminów 5. WYKAZY I INDEKSY 5.4. Indeks podstawowych terminów A ACTA... 5, 62, 63, 158, 159, 160, 165, 345 Aktualizacja programu Patch... 238 Upgrade... 238 Anonymous... 62, 63 ASP...183, 195 Ataki na serwery

Bardziej szczegółowo

Zostań Blogerem! Wykorzystaj Bloga w swoim Biznesie. Proste i szybkie wskazówki, czyli wszystko na temat blogowania

Zostań Blogerem! Wykorzystaj Bloga w swoim Biznesie. Proste i szybkie wskazówki, czyli wszystko na temat blogowania Zostań Blogerem! Paweł Grzech www.zostan-blogerem.eu Wykorzystaj Bloga w swoim Biznesie Proste i szybkie wskazówki, czyli wszystko na temat blogowania 1 Małe jest Piękne Bycie dużym czy bycie małym? Oto

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjny Email. Twój przewodnik po Email Marketingu!

Atrakcyjny Email. Twój przewodnik po Email Marketingu! Atrakcyjny Email Marketing Twój przewodnik po Email Marketingu! Copyright 2012 Nowoczesny MLM www.atrakcyjny-email-marketing.pl pawelgrzech@gmail.com Paweł Grzech 1 SŁOWEM WSTĘPU Wysyłam miesięcznie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? Andrzej Kozdęba. Jak założyć firmę? Praktyczny przewodnik. www.jamowie.to

Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? Andrzej Kozdęba. Jak założyć firmę? Praktyczny przewodnik. www.jamowie.to Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? Praktyczny przewodnik www.jamowie.to Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując proszę podać nazwisko autora i adres bloga. 2 Spis Treści: Słowem wstępu:... 4 Jak zacząć?...

Bardziej szczegółowo

Jesteś gotowy na sukces?

Jesteś gotowy na sukces? magazyn firmy nr 1[1]_2009 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Jesteś gotowy na sukces? Wykorzystaj potęgę Internetu w Twojej firmie Doradca numeru: w numerze również Estetyczna

Bardziej szczegółowo

LENISTWO DROGĄ DO SAMODOSKONALENIA

LENISTWO DROGĄ DO SAMODOSKONALENIA LENISTWO DROGĄ DO SAMODOSKONALENIA Anonim zwany Gallem Wypisy z literatury Motto: CięŜko się trzeba nad sobą napracować aby nie chcieć cięŝko pracować. - Janusz Olejnik Literatura polecana: Copyright (

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0 1 Spis treści Wstęp... 3 Dla kogo jest ten e- book?... 4 Komu polecam tego e- booka?... 4 Czego dowiesz się, czytając tego e- booka?... 4 Rozdział 1 - Co zyskujesz dzięki posiadaniu własnej strony WWW?...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Szymon Surmacz MĄDROŚĆ ZESPOŁU. narzędzia do uwalniania grupowego potencjału spółdzielni socjalnej. Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 7

Szymon Surmacz MĄDROŚĆ ZESPOŁU. narzędzia do uwalniania grupowego potencjału spółdzielni socjalnej. Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 7 Szymon Surmacz MĄDROŚĆ ZESPOŁU narzędzia do uwalniania grupowego potencjału spółdzielni socjalnej Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 7 Szymon Surmacz Mądrość zespołu narzędzia do uwalniania grupowego

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wydział Nowych Technologii GK

Wstęp. Wydział Nowych Technologii GK Wstęp Wydział Nowych Technologii GK Z H P t o g r u p a i n s t r u k t o r ó w i wędrowników, która postawiła sobie ambitny cel przybliŝenia nowych technologii szerokiemu gronu harcerek i harcerzy. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Prolog - ostatni dzień. 24 kwietnia 1994 roku

Prolog - ostatni dzień. 24 kwietnia 1994 roku Prolog - ostatni dzień 24 kwietnia 1994 roku Gdy Dave Haynie ostatni raz dojeŝdŝał do kwatery głównej Commodore International, flaga była opuszczona do połowy masztu. Dave pracował przez jedenaście lat

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 4

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 4 AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER część 4 Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Biuro Projektu: ul. Jęczmienna 10/1 53-507 Wrocław tel. 71 343 77 74 fax 71 343 77 72 e-mail: info@dobrekadry.pl Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara 1 TUTORIAL I Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania Redakcja skryptu: Paweł Przywara 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ETYKIETA STUDENTA 5 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA ZAJĘCIACH, CZYLI JAK KSZTAŁTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Psychologia osiągnięć

Psychologia osiągnięć Sebastian Schabowski Psychologia osiągnięć 40 listów, które odmienią Twoje życie 2008 Spis treści NA CZYM SKUPIAJĄ SWOJĄ UWAGĘ LUDZIE SUKCESU?... 3 CZY TWOJE PRZEKONANIA CI SŁUŻĄ?... 4 DWA NIEZWYKLE WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja, dostarczona przez

Darmowa publikacja, dostarczona przez Copyright for Polish edition by Katarzyna Gajkowska & ZloteMysli.pl Data: 1.10.2008 Tytuł: Moje początki w programie partnerskim Autor: Katarzyna Gajkowska Wydanie III (uzupełnione) Korekta: Sylwia Fortuna,

Bardziej szczegółowo

Biznesowy komandos. Gen. Roman Polko o gromieniu konkurencji. IQ Partners podsumowuje rok 2011

Biznesowy komandos. Gen. Roman Polko o gromieniu konkurencji. IQ Partners podsumowuje rok 2011 WSZYSTKO O e-biznesie e-profit Kwiecień 2012 Biznesowy komandos Gen. Roman Polko o gromieniu konkurencji IQ Partners podsumowuje rok 2011 Wywiad z Maciejem Hazubskim Jak wygląda obraz polskiego startupowca?

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej? 1 S t r o n a Gimnazjum nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Czarnieckiego 40 06-400 Ciechanów Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR

Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR Autorzy: Ben Yoskovitz i Susan Burns Wydawca w Polsce: HRstandard.pl Tłumaczenie: Magdalena Nowacka, SETENTA 1 Spis treści: Wstęp Dlaczego właśnie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna AKADEMIK-MŁODYPRZEDSIĘBIORCA Magaz yn projektu nr 06/2009 (8) listopad - grudzień Komunikacja niewerbalna 4 Jak zdobyć sukces na dłuższą metę 8 Finanse na dobry początek 10 12 CITTRFUŚ Wywiady Robert Okulski

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Praca dla absolwenta" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Anna Tabisz,

Bardziej szczegółowo

Potworne historie... 21. O autorach... 25. Wstęp... 27. Rozdział 1. Kradzież i utrata danych lub sprzętu... 31

Potworne historie... 21. O autorach... 25. Wstęp... 27. Rozdział 1. Kradzież i utrata danych lub sprzętu... 31 Spis treści Potworne historie... 21 O autorach... 25 Wstęp... 27 Rozdział 1. Kradzież i utrata danych lub sprzętu... 31 Kradzież danych... 32 W jaki sposób złodziej kradnie nasze dane?... 34 Co najczęściej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Roman Zalewski Mariusz Bocian. Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie Roman Zalewski Mariusz Bocian Szkodniki komputerowe i zagroŝenia w sieci Mosina 2005/2006 Praca wykonana podczas zajęć przedmiotu: przetwarzanie informacji w

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik. właściciela i pracownika biura ogłoszeń

Niezbędnik. właściciela i pracownika biura ogłoszeń Niezbędnik właściciela i pracownika biura ogłoszeń Spis treści Wstęp 3 Część I Obsługa klienta 4 Klient idzie do biura 5 Client service czyli Klient nasz pan" 6 Przyjrzyjmy się dokładniej klientom 9 Klienci

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika komputera (w.u.)

Poradnik użytkownika komputera (w.u.) Poradnik użytkownika komputera (w.u.) Na podstawie doświadczeń i pytań użytkowników Autor: Karol Smyczyński Wersja: 0.17 Ostatnia aktualizacja: 03.01.2015 Wstęp... 3 I. Wybór sprzętu i zakup komputera

Bardziej szczegółowo