PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI"

Transkrypt

1 PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI RÓśNE INFORMACJE SPIS TREŚCI 1. WYBRANE CYTATY PRAWA MURHPY EGO I INNYCH DZIAŁANIA INFORMATYCZNE POSTRZEGANIE INFORMATYKÓW PRZYSŁOWIA INFORMATYCZNE POZOSTAŁE KWESTIE...17

2 1. Wybrane cytaty Ilekroć przymierzamy się do zakupu nowego komputera, słyszymy o tak zwanym prawie George Edwarda Moore'a, zgodnie z którym niezaleŝnie od tego, co kupimy, i tak za dwa lata za te same pieniądze będzie moŝna kupić coś dwa razy lepszego. Kreatywność 1 Cel jest niczym, ruch jest wszystkim - Eduard Bernstein Gdyby cięŝka praca oznaczała sukces, to najbogatsi byliby niewolnicy - NN Geniusz jest w jednym procencie inspiracją a w 99 poceniem się - Thomas Edison Jeśli idzie łatwo, strzeŝ się moŝe schodzisz w dół - Greg Taunt Jeśli Kolumb by zawrócił, to nikt by go nie obwiniał. Ale teŝ nikt by o nim nie pamiętał - NN KaŜda nowa idea na początku wygląda na niedorzeczną - Alfred North Whitehead Kreatywność jest procesem uczenia się, w którym nauczyciel i uczeń są zlokalizowani w jednej osobie - Arthur Koestler Kreatywność to cud połączenia dziecięcej, niczym nieograniczonej energii z czymś przeciwnym i wrogim poczuciem porządku wynikającym ze zdyscyplinowanej inteligencji dorosłego - Norman Podhoretz Lepiej wykonywać właściwą pracę, niŝ jakąś pracę wykonywać właściwie Peter Drucker Linia między niemoŝliwym a moŝliwym zaleŝy od determinacji człowieka - Tommy Lasorda Na kaŝdym rogu ulicy spotkać moŝna zawiedzionych ludzi czekających na autobus pod tytułem Perfekcja - Donald Kennedy Najgorsze wykorzystanie czasu to robienie bardzo dobrze tego, czego wcale nie trzeba robić B. Tregoe Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie - Peter Drucker Nie jest waŝne miejsce w którym stoimy, lecz kierunek, w którym się poruszamy - Goethe Niektórzy widzą rzeczy takie jakimi są i pytają dlaczego? Ja śnię o rzeczach, których nigdy nie było i pytam dlaczego nie? - George Bernard Shaw 1 2

3 Nikt nie odkrywa nowych lądów, widząc jednocześnie przystań, z której wypłynął - Andre Gide Odkrycie polega na patrzeniu na te same rzeczy w podobny sposób jak inni ludzie, ale myśleniu czegoś innego - Albert Szent-Gyorgyi Oryginalny pisarz nie jest tym, który nikogo nie naśladuje, lecz tym, kogo nikt nie jest w stanie naśladować - Francois Rene Chateaubriand Osoba, która twierdzi, Ŝe coś nie moŝe być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi - powiedzenie chińskie Perfekcja nie jest osiągalna, ale jeśli dąŝymy do perfekcji osiągamy doskonałość - Vince Lombardi Powiedz mi, a zapomnę, pokaŝ mi, a zapamiętam. ZaangaŜuj mnie, a zrozumiem - Konfucjusz Prawdziwy geniusz stanowi umiejętność oceny niejasnych, niebezpiecznych czy sprzecznych informacji - Winston Churchil Przeszkody pojawiają się, gdy spuszczasz wzrok z celu - Hannah More Przyszłość ma wiele nazw. Dla słabych oznacza nieuchronność, dla bojaźliwych nieznane, zaś dla odwaŝnych oznacza szansę - Victor Hugo Przywiązanie jest wielkim twórcą iluzji; rzeczywistość moŝe być poznana, tylko przez kogoś kto jest go pozbawiony - Simone Weil RóŜnica między konstruowaniem a kreatywnością polega na tym, Ŝe rzecz skonstruowaną moŝna pokochać dopiero gdy jest gotowa, natomiast rzecz kreowaną kocha się, zanim jeszcze powstanie - Charles Dickens Tworzenie z prostego rzeczy skomplikowanych jest dość powszechne, natomiast tworzenie prostego z rzeczy skomplikowanych jest kreatywnością - Charles Mingus Tysiącmilowa podróŝ zaczyna się od jednego kroku - Lao-Tzu Usuń ze swojego słownika słowo problem i zastąp słowem wyzwanie. śycie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące - Donna Watsono śycie osoby kreatywnej ukierunkowane jest przez nudę. Unikanie nudy jest jednym z najwaŝniejszych naszych celów - Saul Steinberg Patentowanie oprogramowania Firma wierzy, iŝ istniejące prawo autorskie i dostępna ochrona tajemnicy handlowej w przeciwstawieniu do prawa patentowego są lepiej dostosowane do ochrony rozwoju oprogramowania komputerowego - ze stanowiska korporacji Oracle względem patentów Microsoft Corp. w czwartek ostrzegł rządy Azji, iŝ mogą stanąć wobec pozwów sądowych o naruszenia patentów, jeśli uŝywają systemu operacyjnego Linuks, a nie oprogramowania Windows - Reuters (18 listopada 2004) Natura oprogramowania polega na tym, Ŝe to pisanie, wyraŝanie idei matematycznych. Prawo autorskie chroni te wyraŝenia, i czyni to bez wymagania kosztownych i czasochłonnych procedur - Douglas Brotz, Główny Naukowiec, Adobe Systems (1994) Niezbyt szczęśliwie, w ramach strategii defensywnej, Oracle czuje się zmuszona by w celu ochrony własnej złoŝyć podania o te wybrane patenty, które stwarzają najlepsze sposobności do wzajemnych układów licencyjnych między Oracle i innymi kompaniami, które mogłyby domniemywać naruszenia patentu - ze stanowiska korporacji Oracle względem patentów Patentowanie software'u przeradza się w amok - Tim Berners-Lee, twórca World Wide Web Patenty są inteligentnymi bombami - Harvard Business Review 3

4 Prawo patentowe dostarcza wynalazcom wyłącznego prawa do nowej technologii w zamian za tej technologii ogłoszenie. Nie jest to właściwe dla przemysłów takich jak rozwijanie software'u, w których innowacje pojawiają się nagle, mogą być uczynione bez znaczących nakładów inwestycyjnych, i zwykły być kreatywnymi kombinacjami juŝ znanych technik - ze stanowiska korporacji Oracle względem patentów Przyszłe przedsięwzięcia od zera pozbawione własnych patentów będą zmuszone zapłacić kaŝdą cenę, jaką spodoba się gigantom nałoŝyć. Ta cena moŝe być wysoka: uznane kompanie mają interes w tym, by wykluczyć przyszłą konkurencję - Bill Gates (1991) Rząd i lady bankowe nie mogą zamknąć przed nami naszej aktywności intelektualnej - nawet jeśli realizuje się ona przy pomocy symboli na papierze, działań na kalkulatorze, czy programów w komputerze - Jim Warren, rada dyrektorów, Autodesk (1994) Etapy realizacji systemu informatycznego na przykładzie budowy huśtawki To czego klient potrzebował. To co klient zamówił. To co analityk zrozumiał. To co opisywał projekt To co wykonali programiści. To co powstało po wdroŝeniu. To za co klient musiał zapłacić. Jak tego uniknąć? Dobra specyfikacja to klucz do sukcesu kaŝdego projektu. Często osoba zamawiająca projekt ma dość słabe pojęcie o swoich wymaganiach, w związku z czym wystąpiło masę niedomówień, pytań i niewiadomych. Stąd naleŝy obawiając się dalszych problemów spisać wszystkie załoŝenia projektowe dla klienta, informatyka oraz grafika. Prace nad takim dokumentem wymagały czasu oraz wysiłku autora, klienta oraz programisty, ale dzięki temu projekt będzie zakończony szybciej i będzie tym czego oczekiwał klient. Dobrze jest jeśli pomiędzy klientem, a programistą jest jeszcze osoba, która będzie dbała o realizację wymagań klienta i która w przystępny sposób będzie przekazywała informacje od programisty do klienta. Dlaczego klient często przepłaca za projekt? Bo specyfikacja nie obejmowała wielu istotnych informacji w związku z czym projekt juŝ po jego zakończeniu musi być poprawiany co jest zdecydowanie droŝsze niŝ zrobienie tego od razu na samym początku. Dzięki dokumentacji osoba prowadząca projekt w odpowiedni sposób przedstawi projekt programiście, zadba o to by projekt wyglądał tak jak tego klient sobie Ŝyczył, aby za niego nie przepłacił i był uŝyteczny. 4

5 To, co klient zamówił - bardzo często to co klient przekaŝe nam to 1/4 jego projektu, osoba prowadząca projekt musi na podstawie tego stworzyć jak najdokładniejszy dokument opisujący go, a po jego stworzeniu skonsultować go z klientem. To, co analityk zrozumiał - przekaŝ programiście dokładne działanie wszystkich mechanizmów aplikacji. To, co opisywał projekt - dobra specyfikacja pozwoli Ci uniknąć problemów. To, co wykonali programiści - zgodnie ze specyfikacją sprawdź czy wszystkie załoŝenia projektowe zostały spełnione. Projekt po uruchomieniu i wdroŝeniu - przetestuj projekt zanim oddasz go klientowi. To, za co klient zapłacił - dokładna specyfikacja projektu pozwoli zminimalizować koszty i nie poprawiać projektu po 10 razy. A to, czego klient potrzebował - jeśli spiszesz wymagania klienta, przedstawisz mu je i zostaną zaakceptowane to dopiero będziesz pewny, Ŝe to jest to czego klient oczekuje. Praktyczne zastosowanie projektu - po wykonaniu tych wszystkich czynności projekt zdecydowanie będzie bardziej przypominam to czego klient oczekiwał i będzie praktyczny. Osoba prowadząca projekt znająca się na rzeczy powinna proponować klientowi ciekawsze bardziej uŝyteczne rozwiązania. W opisie projektu nigdy nie uwzględnimy wszystkiego zawsze wyjdzie nam coś czego nie przewidzieliśmy jednak tego typu dokumenty pozwolą nam uniknąć większych wpadek, a samo ich pisanie pozwoli nam zauwaŝyć rzeczy z których wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy. Źródło: Cudowne połączenie O praktyce mówimy wtedy, gdy system działa, choć nikt nie wie dlaczego. O teorii mówimy, gdy system informatyczny nie działa, ale znamy powód. My łączymy teorię z praktyką, nic nie działa i nikt nie wie dlaczego. 2. Prawa Murhpy ego i innych 2 Prawa Murphy ego dotyczące elektroniki 1. Im program dłuŝszy tym mniej sprawny. 2. JeŜeli tylko coś moŝe się popsuć, to na pewno się popsuje. 3. JeŜeli coś moŝe się popsuć w wielu miejscach, to pierwsze uszkodzenie wystąpi tam, gdzie wyrządzi najwięcej szkód. 4. JeŜeli przewidziałeś cztery moŝliwe awarie i zabezpieczyłeś się przed nimi, to natychmiast wydarzy się piąta, na którą nie byłeś przygotowany. 5. Sprawy pozostawione samym sobie zmieniają się ze złych na gorsze. 6. JeŜeli wydaje się, Ŝe wszystko działa dobrze, to z pewnością coś przeoczyłeś. 7. Natura zawsze stoi po stronie zła. 8. Nie wierz w cuda, polegaj na nich. 2 Prawa Edwarda Murphy'ego (takŝe prawa Finagle'a lub prawa Soda) - zbiór popularnych, często humorystycznych powiedzeń, sprowadzających się do załoŝenia, Ŝe rzeczy pójdą tak źle, jak to tylko moŝliwe - 5

6 9. Wymiary zawsze podane będą w najmniej uŝytecznych jednostkach. Na przykład prędkość będzie wyraŝona w furlongach (220 jardów) na dwa tygodnie (ang.fortnight). 10. KaŜdy przewód przycięty na długość okaŝe się za krótki. 11. Układ zabezpieczający zniszczy układy zabezpieczane. 12. Tranzystor zabezpieczony przez szybko działający bezpiecznik, zabezpieczy go - paląc się w pierwszej kolejności. 13. Cokolwiek zostanie upuszczone na układ elektroniczny pod napięciem, spadnie zawsze tam, gdzie wyrządzi najwięcej szkód. 14. Stopień głupoty twojego postępowania jest wprost proporcjonalny do liczby przyglądających ci się osób. 15. Prawdopodobieństwo wyczerpania się baterii jest wprost proporcjonalne do zapotrzebowania na nie. 16. Dowolne urządzenie, uszkodzone w dowolny sposób (z wyjątkiem całkowitego zniszczenia), będzie doskonale działało w obecności wykwalifikowanego personelu naprawczego. 17. Element wybrany losowo z grupy o 99-procentowej wiarygodności, będzie naleŝał do pozostałego 1 procenta. 18. Konieczność znaczących zmian w projekcie jest odwrotnie proporcjonalna do czasu pozostającego do oddania tego projektu. 19. CięŜar upuszczonej części jest wprost proporcjonalny do stopnia złoŝoności i ceny obszaru uderzonego. 20. JeŜeli zakres bezpieczeństwa jest ustalony na podstawie doświadczenia twórców i obsługi naprawiającej, to dowolny uŝytkownik natychmiast znajdzie sposób, aby go przekroczyć. 21. JeŜeli projekt został całkowicie określony i wszystkie sposoby badań zostały wyczerpane, to niezaleŝny, niedoinformowany amator eksperymentator odkryje fakt, który bądź zlikwiduje zapotrzebowanie na ten projekt, bądź teŝ rozszerzy jego zakres. Komentarz O Tole'a do praw Murphy'ego Murphy był optymistą! Twierdzenie Stockmayera 1. JeŜeli problem wydaje się łatwy, to jest trudny. 2. JeŜeli problem wydaje się trudny, to jego rozwiązanie jest prawie niemoŝliwe. 3. JeŜeli problem wydaje się niemoŝliwy do rozwiązania, to poradzi sobie z nim nawet twoja teściowa, i to bez pomocy komputera. Prawa Weilera 1. KaŜdy działający program jest przestarzały. 2. KaŜdy program, po kaŝdym uruchomieniu droŝej kosztuje i zabiera więcej czasu. 3. JeŜeli program jest uŝyteczny to będzie musiał być zmieniony. 4. Pełną dokumentację mają tylko bezuŝyteczne programy. 5. KaŜdy program rozszerzy się tak, by zająć całą dostępną pamięć. 6. Wartość programu jest odwrotnie proporcjonalna do jakości wyników jego pracy. 7. ZłoŜoność programu rośnie do momentu przekroczenia zdolności programisty konserwującego ten program. Postulaty Eulera 1. Nie naleŝy zapisywać obliczeniami sześćdziesięciu stron po to, aby uzyskać wynik, który moŝna osiągnąć w dziesięciu wierszach po pewnych uwaŝnych przemyśleniach. 2. JeŜeli chcemy spędzić trzy dni i trzy noce z rzędu na obliczeniach, to warto wcześniej poświęcić kwadrans, aby stwierdzić, które reguły obliczeń będą najbardziej przydatne. 6

7 3. JeŜeli wynik starannych obliczeń wydaje się być niezgodny z rzeczywistością, to musimy ufać naszym obliczeniom bardziej niŝ naszym zmysłom. Prawa Pierce'a 1. JeŜeli program zostanie skompilowany za 1-szym razem bez Ŝadnego błędu, to na pewno nie będzie dawał dobrych wyników. 2. Podczas pierwszego uruchomienia w kaŝdym systemie komputerowym maszyna będzie błędnie interpretować polecenia, mylić się w druku, źle liczyć wyraŝenia matematyczne lub przynajmniej ignorować urządzenia zewnętrzne. Prawa Marakijewa 1. Pisanie programu komputerowego jest rozkoszą. 2. Uruchamianie programu jest zmorą. Prawo Brooke'a Dodanie urządzenia przyśpieszającego do starego oprogramowania, zwalnia jego działanie. Prawo Cheopa Nic nigdy nie zostało zbudowane w zaplanowanym czasie lub zgodnie z kosztorysem. Zasada Hornera Doświadczenie jest wprost proporcjonalne do stopnia zniszczenia sprzętu. Postulat Troutmana Złorzeczenia to jedyny język rozumiany przez wszystkich programistów. Reguła dokładności W poszukiwaniu rozwiązania problemu najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi. Prawa Puddera 1. Wszystko co zaczyna się dobrze, kończy się źle. 2. Wszystko co zaczyna się źle, kończy się jeszcze gorzej. Prawo nieskończoności Lubarskiego Zawsze jest jeszcze jeden błąd. Skrócone twierdzenie o wirusach Masz o jednego wirusa więcej niŝ myślisz. Prawo Liebermana Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania, naleŝy przewidywany czas pomnoŝyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyŝszą. Zasada lepkich cieczy (zwana równieŝ zasadą coli i słodkiej kawy) FiliŜankę lub szklankę wywrócisz tylko wtedy, gdy została w niej resztka płynu. Wnioski : 1. Płynąca ciecz z bezlitosną precyzją utoruje sobie drogę do najwaŝniejszej dyskietki na biurku. 2. Jej droga wiedzie poprzez te wydruki, których kopia nie istnieje, a zbiór nie został zachowany. 3. Na projektach tych zostaną plamy, które sprawią, Ŝe najwaŝniejsze miejsca będą nieczytelne. 4. Dotarłszy do dyskietki docelowej ciecz zaleje otwór zapisu/odczytu. 5. Mając kilka dyskietek do wyboru ciecz zaleje tę najwaŝniejszą. 6. W rezultacie dyskietka nie nadaje się do niczego. 7. Jeśli jednak moŝliwe jest odczytanie pojedynczych zbiorów, to są to zbiory najmniej waŝne. 7

8 Postulat wielofunkcyjności Im mniej funkcji posiada program, tym lepiej będzie je realizował. Polecana strona: 3. Działania informatyczne Jak zaprzepaścić karierę w branŝy informatycznej 3 Informatycy! Pracownicy portali i branŝowych serwisów internetowych! Specjalnie dla was, przedstawiono poniŝej listę 10-ciu powodów, które skutecznie oddalają was od awansu. Czas je zwalczyć w sobie Punktualność Nie naleŝy być punktualnym. Punktualność moŝe zrujnować karierę szybciej niŝ spinka na krawacie. Bycie punktualnym oznacza, Ŝe nie ma się zbyt wiele do roboty. PrzecieŜ tylko osoby z duŝą ilością wolnego czasu mogą się odpowiednio zorganizować i pojawiać na spotkaniach o czasie. Punktualne przybycie na zebranie o oznacza, Ŝe musiałeś o nim pomyśleć juŝ o a to bardzo niedobrze. Wypada się spóźniać. Co najmniej dziesięć minut. Dwadzieścia minut - jeśli osobiście prowadzi się spotkanie. Usprawiedliwienie w stylu Przepraszam, nie mogłem się wyrwać. Mamy straszną awarię na dole - musieliśmy wszystko posklejać do kupy robi zawsze imponujące wraŝenie. NaleŜy jednak uwaŝać na konkurencję wśród spóźnialskich. Osoba przychodząca na spotkanie ostatnia zawsze uzyska najlepsze noty. Dobrym wyjściem jest więc pojawienie się dopiero 15 minut po zakończeniu spotkania - tak jest najbezpieczniej. 2. Brak tablicy korkowej Aby awansować, naleŝy mieć co najmniej jedną tablicę korkową. Jest ona niezbędnym wyposaŝeniem nawet mało istotnego stanowiska pracy. Co tydzień lub częściej warto zamieszczać na niej coś imponującego. MoŜe to być jakiś wydruk z danymi, wykres z nazwiskami lub trudny do ogarnięcia schemat pewnej sieci. Do tego naleŝy dorzucić fragment planu miasta z zaznaczonymi skrótami, garść kolorowych kwadracików i asortyment strzałek łączących wszystko ze wszystkim. Ludzie zobaczą, Ŝe masz wiele na głowie i się przepracowujesz - nawet jeśli tak naprawdę cały tydzień poprawiałeś zaledwie cztery linijki kodu. Aby naprawdę błysnąć, trzeba podejść do jednego z takich szczęko-opadających wykresów i wykaligrafować na nim napis NIE WYRZUCAĆ. Będzie to oznaczać, Ŝe projekt wreszcie został zakończony... Jaki projekt? i tak nikt nie będzie wiedział. 3. Mało błyskotliwy tytuł Wszyscy pracodawcy potrzebują administratorów baz danych. Nie mogliby przeŝyć bez architektów sieci WAN 4. Ale dla dyrektora generalnego tytuły te są jedynie zlepkiem określeń. RównieŜ dla dyrektora finansowego takie stanowiska nie są na tyle zachwycające, aby podniósł pracującym na nich osobom wynagrodzenie. Aby odnieść sukces w firmie, trzeba mieć odpowiedni tytuł. Młodszy programista nie zwróci na siebie szczególnej uwagi kierownictwa lub zarządu. Ale juŝ młodszy programista II na pewno zostanie zauwaŝony i zapamiętany przez szefów! 4. Umiejętność sprzedania swoich talentów Uwaga - solidna specjalizacja w danej dziedzinie moŝe być niebezpieczna. Java tylko z pozoru moŝe przyczynić się do awansu. Faceci od programowania obiektowego tylko tak 3 Ten fragment i dwa następne pochodzą z:http://www.krzys22.com.pl/content/category/7/60/175/ 4 Sieć WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) - sieć komputerowa znajdująca się na duŝym obszarze geograficznym np. kraju, kontynentu, tzn. wykraczającym przykładowo poza jeden kompleks miejski. 8

9 wyglądają, jakby rozkręcali wielkie cięŝarówki. Jeśli jest się specjalistą w konkretnej dziedzinie i do tego ma się zdolności techniczne, moŝna zapomnieć o awansie. Człowiek w takiej sytuacji jest po prostu zaszufladkowany. Specjaliści są zbyt cenni, aby mogli awansować i dostać się w zastępy kadry kierowniczej. Dobra rada: naleŝy wyglądać głupio. Znajomość zagadnień oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem typu Enterprise Resource Planning moŝe zatrzymać specjalistę na tym niskim szczeblu na kolejnych 15 lat lub... do zakończenia pierwszego etapu wdroŝenia - w zaleŝności co nastąpi pierwsze. 5. Złe przybory Jeśli kiedykolwiek będziesz na waŝnym spotkaniu w sali z mahoniowym stołem, w Ŝadnym wypadku nie naleŝy robić notatek w tanim notatniku z wyrywanymi kartkami. Trzeba uŝywać odpowiednich przyborów! Dobrze jest mieć jeden z modeli komputerów naręcznych. JuŜ sam ich wygląd zwraca uwagę i powoduje, Ŝe głowy odwracają się w kierunku jego właściciela. Grzebanie w wielowarstwowych segregatorach i gryzmolenie tanimi długopisami to ostateczność. Zamiast tego naleŝy spokojnie wyjąć świecący przedmiot z kieszeni koszuli i zacząć go dźgać i opukiwać specjalnym rysikiem. JuŜ samo posiadanie rysika pomaga w karierze. W ten sposób pokazuje się, Ŝe jest się panem na włościach własnych informacji. Nawet w przypadku, gdy jedyną notatką jest informacja, aby zabrać ze sobą firmową koszulkę do koszykówki na sobotni mecz. 6. Jasna komunikacja Zdolności komunikowania się z innymi pracownikami wcale nie pomagają w karierze. Właściwie umiejętność sprawnego porozumiewania się to ostatni gwóźdź do trumny kariery. NaleŜy mówić w sposób niejasny i zagmatwany. Dobrze jest porozumiewać się za pomocą skrótów, akronimów i potocznych określeń. Kilka niezrozumiałych skrótów moŝe znaczne przyspieszyć awans. Ej! To jest potrzebne na JANW! (na juŝ albo nawet wczoraj). Słyszałem, Ŝe nastąpiła PWDS (przerwa w działaniu systemu). Niech ktoś zrobi mi HZCY (herbatę z cytryną). 7. Optymizm Słowo tak powinno zostać wykreślone ze słownika pracownika z ambicjami. MoŜna je zastąpić zwrotem To nie ma prawa działać, który brzmi znacznie lepiej. Zachowywanie się jak osoba, która wie coś, czego nie wiedzą jej współpracownicy - zawsze przynosi korzyści. MoŜna udawać, Ŝe ma się informacje o tym, Ŝe dany projekt zostanie zawieszony. PrzecieŜ większość projektów i tak zostaje zawieszona. Mocniejszym akcentem będzie przebąkiwanie, Ŝe ktoś odejdzie. A i tak zwykle ktoś odchodzi... Pozytywne poglądy prowadzą do nikąd. Praca zespołowa nie pozwala na wyrwanie się poza zespół. Kilka irytujących stwierdzeń typu: Mówiłem wam, Ŝe tak będzie... - rzucanych od czasu do czasu - moŝe znacznie przyspieszyć podróŝ na waŝniejszy stołek. 8. Zła lokacja Trzeba pracować w odpowiednim miejscu. Karierę znacznie przyspieszy praca w miejscu, gdzie bije puls świata, blisko centralnego mózgu firmy. Siedząc przy ostatnim biurku w przybudówce biura, które wkrótce ma być zamknięte, moŝe nie być dobrym punktem wyjścia dla rozwoju kariery. NaleŜy pracować tam, gdzie moŝna być zauwaŝonym. Jeśli to nie pomoŝe, zawsze moŝna szybko udać się w podróŝ słuŝbową do miejsca, gdzie problem roku 2000 uderzy z opóźnieniem kilku godzin. 9. Bycie w formie Dbanie o formę powoduje stres. Pracownik liczący na awans powinien rozwaŝyć teŝ kwestię palenia papierosów. Paczka dziennie nie zaszkodzi (karierze). Alternatywą jest przytycie kilku kilogramów. 9

10 Sprawność fizyczna moŝe zabić karierę. Szefowie muszą mieć przewagę równieŝ w rozmiarach. Powinni teŝ mieć przekrwione oczy. To cholesterol wskazuje pozycję zawodową. W branŝy informatycznej pracownik szczupły, spokojny i opalony nie ma szans na awans. Aby trafić do kierownictwa, trzeba mieć autorytet, a nikt przecieŝ nie uwierzy osobnikowi z płaskim brzuchem. Aby być szefem, powinno się wyglądać tak jak on. Bardzo istotnym, w tym przypadku, elementem wspomagającym karierę są pizze z mięsem. To zaskakujące jak szybko dzięki dwóm pizzom lub kilku kilogramom kiełbasy tygodniowo moŝna przenieść się na wyŝsze stanowisko. 10. Czytanie elektronicznej korespondencji Czytanie poczty elektronicznej nie jest dobrym pomysłem. Lepiej pozostać niedoinformowanym. Nie moŝna za często kontaktować się z innymi pracownikami. Odpowiadanie na e to jakby publiczne oświadczenie: Mam duŝo czasu na czytanie listów. Gdy ktoś spyta o swój list na korytarzu, najlepiej jest odpowiedzieć coś w stylu Przepraszam, nie zabrałem się do tego. Zobacz mam jeszcze 73 nie przeczytane e. Prawdopodobnie otrzymałem kolejnych dziewięć, gdy stoję i gadam z tobą. Trzeba być naprawdę kimś waŝnym, jeśli moŝna nie odpowiadać na korespondencję. Drugim wytłumaczeniem jest zapomnienie hasła do swojej skrzynki... Lista 25 najpopularniejszych wymówek programistów 5 Dziwne... Nigdy o tym nie słyszałem. Wczoraj to działało. No cóŝ, program potrzebuje trochę przeróbek. Jak to moŝliwe? Komputer wygląda na zepsuty. Czy system operacyjny był uaktualniany? I znowu uŝytkownik spowodował błąd. Coś jest nie tak w twoich danych testowych. Nie dotykałem tej części! Tak, tak, to będzie gotowe na czas. Musisz mieć zły plik programu. Och, to tylko dodatkowe moŝliwości. JuŜ prawie gotowe. Oczywiście, muszę jeszcze tylko go doszlifować. Zrobię to w oka mgnieniu. To tylko nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Nie mogę przetestować wszystkiego! TO nie moŝe zrobić TEGO. A juŝ tego nie naprawiłem? Działa, ale nie było testowane. Ktoś musiał mi zmienić kod źródłowy. To musi być wirus w plikach aplikacji. Nawet jeśli nie działa, to jak odczucia? Cennik Administratora Dzwonienie do mnie z pytaniem - 10 zł Dzwonienie do mnie z głupim pytaniem - 20 zł Wezwanie mnie do innego budynku - 5 zł/krok Wezwanie mnie do innego miasta - 50 zł/km + benzyna 5 10

11 Jeśli przerywasz mi czytanie Newsów - 25 zł/artykuł Dzwonienie do mnie z głupim pytaniem, którego nie umiesz sformułować - 30 zł Twierdzenie, Ŝe jestem niekompetentny, poniewaŝ nie umiem zinterpretować twojego nieumiejętnie sformułowanego problemu zł + koszty uszkodzeń Pytanie przez telefon bez uprzedniego skorzystania z helpu - 10 zł Pytanie, na które odpowiedz jest w manualu - 10 zł Pytanie, kiedy właśnie w coś gram - 20 zł Dzwonienie do mnie z problemem, który juŝ raz poprawiłem zł Twierdzenie, Ŝe to nie ty rozkonfiigurowałeś software lecz błąd jest po mojej stronie 200 zł Jeśli przerywasz mi, kiedy właśnie próbuję zliczyć robaki biegające po moim ekranie - 35 zł/1 robak Jeśli przerywasz mi, kiedy próbuję poprawić komuś innemu problem - 45 zł/h Jeśli chcesz, Ŝebym wszystko rzucił i pognał naprawiać - 50 zł/h Jeśli oczekujesz, Ŝe wyjaśnię ci jak coś naprawiłem - 60 zł/h Za spytanie się dlaczego nie działa coś nad czym aktualnie pracuję - 70 zł/h Za spytanie się o naprawę, czegoś co juŝ naprawiłem wczoraj - 25 zł/h Za spytanie się o coś, o czym juŝ wczoraj powiedziałem ci Ŝe naprawiłem, ale nie naprawiłem - 85 zł Za stwierdzenie, Ŝe moje poprawki nie działają, kiedy działają - 95 zł Jeśli zawracasz mi głowę, kiedy w pokoju jest ktoś inny kto równieŝ moŝe ci pomoc 150 zł Wyjście do naprawy NATYCHMIAST po twoim telefonie zł Dzwonienie do mnie z problemem, który mają wszyscy w naszym zakładzie i który zatrzymuje całą prace. Jeśli pójdę go rozwiązać, a ciebie nie będzie, i nikt nie będzie wiedział o co chodzi zł Wyjaśnienie jakiegoś problemu w pół godziny przez telefon, kiedy chodzi o twój prywatny domowy komputer zł Jeśli sam wyjaśnisz co stało się twojemu komputerowi i podasz jak go naprawić zł. Za to, Ŝe masz do mnie pretensje, jeśli coś sam naprawiłeś, pomimo moich ostrzeŝeń Ŝebyś niczego nie ruszał zł Za nie informowanie swoich współpracowników o tym zł Twierdzenie, Ŝe miałeś na myśli napęd dyskietek, a powiedziałeś dysk twardy - 50 zł Po wymianie dysku twardego zł Naprawienie twojej uszkodzonej myszki poprzez uświadomienie ci faktu istnienia podkładki pod mysz - 25 zł Naprawienie twojej uszkodzonej myszki optycznej, poprzez obrócenie podkładki pod mysz o 90 stopni - 35 zł Naprawienie twojej uszkodzonej myszki poprzez wyczyszczenie rolek - 50 zł Naprawienie twojej uszkodzonej drukarki przez wymianę tonera /tuszu -35zł Naprawienie CZEGOKOLWIEK USZKODZONEGO poprzez naciśnięcie włącznika zasilania zł Naprawienie zniszczonego systemu poprzez włoŝenie odwrotnie jakiegokolwiek dysku zewnętrznego zł Naprawa zawieszonego systemu poprzez włoŝenie odwrotnie wtyczki do ethernetu zł Naprawienie uszkodzonego serwera nazw (NAME SERVER) poprzez włoŝenie odwrotnie złączki SCSI przez kogoś, kto przez przypadek znalazł się w piątek po południu na miejscu, kiedy prawdziwy administrator właśnie wyjechał na 2 tygodniowe wakacje zł + koszty zniszczeń. 11

12 Odwiedzenie twojego starego uniwersytetu i naprawa uszkodzonego monitora poprzez włączenie go do komputera - 50 zł Wyjaśnienie, Ŝe nie moŝesz się zalogować na jakiś serwer, bo nie masz tam konta - 10 zł Wyjaśnienie, Ŝe nie masz konta na maszynie, poniewaŝ uŝyłeś go do włamania na ten serwer zł Zapomnienie twojego hasła po zapamiętaniu go juŝ manualnie - 25 zł Zmiana swojego hasła na serwerze, bez uprzedniego poinformowania mnie o tym fakcie i oczekiwanie, Ŝe sprawdzę twoją pocztę - 50 zł Zmiana podziału pamięci/partycjonowania dysków bez uprzedniego zawiadomienia mnie 50 zł Instalowanie programów bez informowania mnie/wcześniejszego zezwolenia zł/program Techniczna pomoc i wsparcie dla powyŝszych programów (niezaleŝnie czy znam ten program czy nie) zł /1 godz. Wylanie coli na klawiaturę - 25 zł + koszt klawiatury Wylanie coli na monitor - 50 zł + koszt monitora Wylanie coli na procesor zł + koszt procesora + płyty głównej + cogodzinne raty w wysokości 150 zł za ponowne instalowanie systemu Pozostawienie plików na desktopie 5 zł/plik, 10 zł/dzień jeśli plik został pozostawiony bez uprzedzenia Czyszczenie myszki spirytusem i ściereczką - 50 zł + koszt ściereczki + koszt spirytusu + koszty terapii Przyniesienie i zainstalowanie swojej własnej oryginalnej kopii Norton Utilities dla naprawy nowego komputera zł Przejechanie na koniec długiej listy stylów graficznych - 25 zł PołoŜenie nóg na stole koło komputera po 10 kilometrowym biegu z Sosnowca do Katowic - 50 zł Spędzenie 30 minut na określaniu na czym polega problem i następnych 5 na wyjaśnianiu co trzeba zrobić, by usłyszeć w odpowiedzi: To dokładnie to samo co pisało w małym okienku, zanim pan przyszedł - 40 zł Słuchanie twoich problemów z ustawieniem sieci, porada byś sprawdził czy masz włoŝoną wtyczkę, usłyszenie odpowiedzi TAK, próba 5 innych rzeczy, próba identyfikacji twojego typu złącza, usłyszenie odgłosów przesuwania mebli i usłyszenie pisku: Ooo nigdy bym się nie spodziewał -35 zł Udzielanie wsparcia softwarowego w zakresie zazwyczaj uŝywanym w pirackim oprogramowaniu - 25 zł Wsparcie w zakresie Jak zdobyć jeszcze jedną kopię.(zwykle piracka) moja właśnie gdzieś znikła - 45 zł Zmuszenie się do słuchania w firmie wypowiedzi w stylu My nie jesteśmy najlepszymi ludźmi do rozmów na ten temat, dlaczego nie zadzwoni Pan na numer, gdzie Pan to zakupił? - 55 zł/rozmowę Wyjaśnienie zakresu działania prawa autorskiego w chwilę po otrzymaniu wskazówki w powyŝszej odpowiedzi - 95 zł (zawiera instrukcje w sposobie uzyskania darmowego odpowiednika na publicznie dostępnym serwerze) Nie zauwaŝenie czegokolwiek, co piszę przed tobą na ścianie czcionką 18 pt - 15 zł Jeśli napiszę Komunikat specjalny!!! - 45 zł Jeśli to jest czcionka 144 pt i tekst przylepiony na monitorze obróconym do drzwi - 75 zł Zgłoszenie wolnej transmisji plików mpeg - video z serwera w dolnej Slobawi - 25 zł Zgłoszenie tego więcej niŝ raz - 50 zł 12

13 Zgłoszenie tego więcej niŝ raz i imputowanie braku reakcji, kompetencji, obsługi, wsparcia, zł Kiedy jestem poza miastem i czuję się zagroŝony, bez dostępu do plików helpu, które gdzieś zostały i bez programów do diagnostyki zł Dzwonienie do mnie więcej niŝ raz, by powiedzieć ze drukarka jest offline, a naprawa polega na naciśnięciu OnLine zł Dzwonienie do mnie, kiedy właśnie śpię (a czynię to często) 50 zł/dzwonek Dzwonienie i brak ze swojej strony identyfikacji przez pierwsze 5 sekund - 25 zł Dzwonienie do mnie, kiedy właśnie zapomniałem kto zgłosił ten problem i zacząłem mieć nadzieję, Ŝe juŝ więcej nie zadzwoni zł. Specjalne dodatki : Zmuszenie mnie do spotkania z niedomytym uŝytkownikiem - 75 zł/h Spotkanie z uŝytkownikiem, który nie uŝywa języka właśnie uŝywanego przeze mnie na sieci - 50 zł/h Spotkanie z uŝytkownikiem przekonanym o swojej większej wiedzy niŝ moja, a mimo to dzwoniącym kaŝdego dnia o pomoc zł/h Spotkanie z komputerowym hobbistą zł/h Pytania o inne ceny - 50 zł. Rozmowy telefoniczne klientów z serwisantami sprzętu komputerowego 6 Porcja autentycznych zapisów rozmów telefonicznych klientów z serwisantami sprzętu komputerowego. I pomyśleć tylko, Ŝe Amerykanie mają być przykładem przedsiębiorczości... Klientka: Mam problemy z zainstalowaniem MS Worda... Serwisant: Proszę powiedzieć, co Pani zrobiła do tej pory? Klientka: Wpisałam A:SETUP. I nie działa. Serwisant: Dobrze proszę Panią, proszę wyjąć dyskietkę i przeczytać co jest na niej napisane... Klientka: Tu jest napisane DYSK STARTOWY. Serwisant: Proszę włoŝyć dyskietkę MS Word SETUP DISK. Klientka: Co takiego? Serwisant: Czy kupiła Pani MS Worda? Klientka: Nie... Klient: Mam problem z zainstalowaniem waszego oprogramowania. Mam dość stary komputer, i kiedy piszę INSTALL, wszystko co mi wyskakuje to komunikat "Bad command or file name". Serwisant: Ok, proszę sprawdzić katalog A:. Proszę wejść w A: i wpisać DIR. (Klient po kolei wyczytuje zawartość dyskietki, w tym takŝe plik INSTALL.EXE.) Serwisant: No tak... ten plik tam jest. Proszę jeszcze raz wpisać INSTALL. Klient: Ok. (cisza) Nadal pojawia się "Bad command or file name". Serwisant: Hmmm. Plik tam jest i to w odpowiednim miejscu... Czy Pan na pewno wpisuje I- N-S-T-A-L-L i naciska klawisz ENTER? Klient: Tak, oczywiście. Spróbuję jeszcze raz. (cisza) Niestety, nadal jest Bad command or file name. Serwisant: (bardzo skołowany): Czy jest Pan absolutnie pewien, Ŝe wpisuje Pan I-N-S-T-A-L L i naciska klawisz z napisem ENTER? Klient: No tak... Ale mój klawisz N nie działa i uŝywam M zamiast niego... Czy to ma jakieś znaczenie? Klientka: Mój Internet nie działa

14 Serwisant: Ok, czy ma Pani ikonkę z Internetem na pulpicie? Klientka: Ikonkę? Pulpicie?! Serwisant: Czy uŝywa Pani Windows 95? Klientka: Nie wiem. Mówi Pan Windows? Przy okazji jak pisać duŝe E zamiast małego? Serwisant: (stara się powstrzymać od śmiechu) Proszę przytrzymać SHIFT i nacisnąć e. Klientka: Co to jest SHIFT? Klient: Proszę! No proszę! Niech Pan spojrzy co on robi! Czy moŝe Pan w to uwierzyć? Czemu on to robi?! Serwisant: Proszę Pana, ja nie widzę Pańskiego komputera. Proszę mi opisać co on robi... Klient: CO? No nie moŝe się Pan domyśleć? NIECH PAN PATRZY NA MÓJ MONITOR! Pan go widzi, no nie?! Serwisant: Proszę zrobić klik prawym klawiszem na pulpicie. Klient: Ok. Serwisant: Czy pojawiło się dodatkowe menu? Klient: Nie. Serwisant: Ok. Jeszcze raz. Klik prawym na pulpicie. I co? Klient: Nic. Serwisant: Dobrze. Czy moŝe mi Pan powiedzieć co zrobił Pan do tej pory? Klient: Jasne, kazał mi Pan napisać klik to napisałem klik. (W tym momencie serwisant poprosił klienta o to, Ŝeby chwilę poczekał i zakrył słuchawkę. Powiedział o tym przypadku swoim kumplom i zaczęli się głośno śmiać. Kiedy juŝ trochę się opanował wrócił do rozmowy z klientem.) Serwisant: Czy wpisał Pan KLIK z klawiatury? Klient: Dobra, zrobiłem coś głupiego, tak? Jedna z klientek zadzwoniła do infolini DELLa, aby dowiedzieć się jak podłączyć baterie w jej laptopie. Kiedy powiedziano jej, Ŝe wskazówki są na pierwszej stronie instrukcji, ta oburzona krzyknęła: - Zapłaciłam dolarów za to cholerstwo i nie zamierzam czytać tej cholernej ksiąŝki!! Klient: Dostałem od was update do waszego oprogramowania, ale nadal mam błędy... Serwisant: Czy zainstalował Pan juŝ update? Klient: Nie. Och, muszę go zainstalować, Ŝeby zadziałał, tak?" Serwisant: Dobra. Po lewej stronie ekranu widzi Pani klawisz OK. Proszę go nacisnąć. Klientka: Wow. W jaki sposób Pan widzi mój ekran?" Klient: Ech... potrzebuję pomocy przy rozpakowywaniu... Serwisant: A w czym dokładni jest problem? Klient: Nie mogę otworzyć kartonu... Serwisant: Aha... Ja bym najpierw zdjął taśmę zamykającą karton i dopiero wtedy zaczął otwierać... Klient: (z ulgą w głosie) Aaaaa... dzięki... W pewnej firmie komputery miały na obudowach naklejki z kodami kreskowymi. Określały one lokację, imię, i resztę szczegółowych danych pracownika po zwykłym zeskanowaniu ich lub ręcznym wpisaniu cyferek. Pracowniczka: Halo? Nie mogę wejść do Internetu... Serwisant: Ok. Niech mi Pani przeczyta przydzielony jej numer identyfikacyjny. Pracowniczka: A co to takiego? Serwisant: To ta mała naklejka z kodem kreskowym na przodzie obudowy Pracowniczka: Aha, juŝ podaję. Gruby pasek, cienki pasek, gruby pasek, gruby pasek... 14

15 4. Postrzeganie informatyków Opinie o informatykach 7 Opinia 1 Prawie wszyscy informatycy, z którym mam przyjemność spotkać się, sprawiają wraŝenie prawdziwie nadętych bufonów. PrzeraŜającą prawdą jest to, Ŝe naprawdę bardzo duŝo ludzi z branŝy IT ma skłonność do grania wielkich guru, którzy wszystko wiedzą i na cały świat dookoła patrzą z góry. Zastanawiam się tylko, skąd to się bierze. Jak sądzicie? Czy moje obserwacje są trafne? I jakie mogą być tego przyczyny? Mnie przyszło do głowy kilka: - wielu informatyków (pomijam branŝe, mówię ogólnie o IT) jest uznawanych przez świat za dziwaków. Siedzą i patrzą tylko w te monitory... Reakcją obronną moŝe więc być uznanie, Ŝe cały świat jest głupi i tylko JA wiem, co tak naprawdę jest waŝne. - informatycy spotykają się nagminnie często z niewiedzą ludzi z otoczenia i banalnymi wręcz przypadkami głupiego zachowania i absurdalności. MoŜe wywołać to w nich wraŝenie, Ŝe są lepsi niŝ otoczenie, i zachęcić do patrzenia na świat z góry. Sam się na tym czasem łapię, i wiem, jak bardzo draŝniąca potrafi być niewiedza innych. Dlaczego jednak dzieje się tak często w przypadku ludzi mających naprawdę znikomą wiedzę? I dlaczego pozwalają sobie na takie zachowania nawet w stosunku do ludzi z tej samej branŝy? Naprawdę - tego nie rozumiem... Opinia 2 Ostatnio dostałem zlecenie na wykonanie WWW od duŝej zagranicznej firmy, zajmującej się rozwojem oprogramowania. Pracowało mi się dla nich całkiem fajnie, czytelna specyfikacja, konkretne wymagania... Wszystko skończone, wysłane do testów... no i się zaczęło :-) Przekazali to jednemu ze swoich informatyków, a ten zaczął wymyślać takie bzdury, Ŝe aŝ włosy mi na głowie stawały :-) Czepiał się dosłownie wszystkiego. Takie zachowanie wydaje mi się często łatwe do wytłumaczenia. Opór informatyków pracujących w firmach wobec ludzi z zewnątrz jest chyba codziennością. W końcu ktoś obcy dostał zlecenie a nie oni - nie będzie dodatkowej kasy, nie będzie premii, więc trzeba pokazać jaki to ja jestem super wielki i jaki duŝy błąd zrobił szef zlecając pracę komuś innemu. PrzecieŜ ja zrobiłbym to duŝo lepiej, a tu jakiś patałach ładuje się z butami. Opinia 3 Stereotyp informatyka: informatyk jest grubym, brzydkim, obrośniętym, noszącym okulary itp. itd. osobnikiem, który izoluje się od świata. Izolacja ta wpływa na charakter - informatyka nikt nigdy nie powaŝa, nie zaprasza na imprezy etc. Przez to informatyk gdy juŝ rozmawia z laikiem stara się naciągać rozmowę na jak najbardziej skomplikowaną - i niekoniecznie właściwą i poprawną merytorycznie. Wtedy czuje się guru nad innym i pokazuje mu wreszcie, Ŝe to on jest górą - tylko wtedy moŝe pokazać się z lepszej od innych strony. Opinia 4 Informatyk, który oceniał moją pracę wydaje mi się, Ŝe był lepszy ode mnie. Czepiał się nie dlatego, Ŝe coś było źle zrobione tylko dlatego Ŝeby utrudnić mi Ŝycie i pokazać, Ŝe on jest lepszy. Moim zdaniem takie zachowanie w społeczności informatyków jest dość częste. Opinia 5 Prawda jest taka, Ŝe im więcej wiemy, tym bardziej uświadamiamy sobie jak duŝo jeszcze nie wiemy, tak więc ktoś mało doświadczony, myśli Ŝe wie duŝo, bo nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, Ŝe coś tam jest jeszcze innego

16 Opinia 6 ZauwaŜyłem, Ŝe najsympatyczniejszą grupą informatyków są programiści. Są to zazwyczaj ludzie, którzy czują się spełnieni poniewaŝ zarabiają kasę zajmując się tym co jest ich pasją, mają na koncie kilka udanych rozwiązań i nie muszą ani sobie ani innym udowadniać Ŝe są od nich lepsi. Najmniej przyjemni są pracownicy helpdesków i ogólni informatycy, którzy to mają wielki Ŝal do świata za to, Ŝe muszą zajmować się tonerem w drukarce lub niedziałającą myszką. Są jeszcze administratorzy oni z kolei mają kompleks wirtualnego boga, od którego wszystko zaleŝy ChociaŜ wiele razy spotkałem się takŝe z sympatycznymi adminami i zauwaŝyłem, Ŝe byli to ludzie, którzy, tak jak programiści, wykonywali swoją pracę z pasją i nie było dla nich rzeczy nie do wykonania. Cechy młodego informatyka 8 1. Nie myśli, ale kompiluje. 2. Nie patrzy, ale skanuje. 3. Nie słucha, ale sampluje. 4. Nie czyta, ale przetwarza informacje. 5. Nie ogląda telewizji, ale digitalizuje obraz. 6. Nie przygląda się, ale zoomuje. 7. Nie uczy się, ale uaktualnia dane. 8. Nie przypomina sobie, ale odświeŝa pamięć. 9. Nie przepisuje, ale kopiuje. 10. Nie pije, ale wchodzi w Virtual Reality. 11. Nie film mu się urywa, ale siada mu technika. 12. Nie je, ale ładuje UPS-a. 13. Nie śpi, ale wstrzymuje system. 14. Nie odmóŝdŝa się, ale formatuje myśli. 15. Nie bierze antybiotyków, ale odpala MKS_VIR-a. 16. Nie pisze sprawdzianów, ale transferuje dane. 17. Nie słucha muzyki, ale dekoduje MP Nie pakuje walizki, ale zipuje bagaŝ. 19. Nie sprząta pokoju, ale go debuguje. 20. Nie dzwoni, ale dial-up'uje. 21. Nie zamawia pizzy, ale ją downloaduje. 22. Nie rośnie, ale się upgrade'uje. 23. Nie rozwija się, ale zwiększa progress bar. 24. Nie gubi kluczy, ma je w rejestrach. 25. Nie ma zegarka, ma czas systemowy. 26. Nie pyta, lecz układa zapytanie SQL. 27. Nie zmienia miejsca, zmienia zworkę. 28. Nie kuca, tylko się minimalizuje. 29. Nie wstaje, tylko się maksymalizuje. 30. Nie tyje, tylko rozszerza się kartami. 31. Nie drapie się, tylko skrobie po dysku. 32. Nie ma czasu, tylko czas dostępu. 33. Nie przebiera się, tylko zmienia ilość kolorów. 34. Nie myje twarzy, ale odświeŝa ekran. 35. Nie ma serca, ale ma Intel Inside. 36. Nie nosi okularów, uŝywa akceleratorów grafiki. 37. Nie zdobywa kolejnych sprawności zuchowych, ale instaluje plug-in'y

17 38. Nie ma akwarium, uruchamia screensaver. 39. Nie zrywa znajomości, ale killfiluje. 40. Nie uŝywa podręczników, ale manuali. 41. Mieszka pod adresem FF00:AB5F i jest wysoce prawdopodobne, Ŝe w roku 2010 wszystko zapomni. Jednym z moŝliwych sposobów podrywania jest tzw. podryw na informatyka. Niewiasta, która studiuje na Politechnice, a kierunek jej studiów wymaga noszenia do szkoły notebooka, dostała na portalu nasza-klasa następującą wiadomość: Srebrne fujitsu 9, hm hm hm" Tak więc informatycy, podobnie jak inni pracownicy, mają swoje zawodowe zboczenia. 5. Przysłowia informatyczne Dopóty dysk dane nosi, póki mu bootsector nie padnie. 2. Jeden Celeron kompa nie czyni. 3. Nie wywołuj przerwań z BIOS'u. 4. Mądry Polak po terrorze. 5. Jak trwoga to do serwisu. 6. Nie wszystko dioda, co się świeci. 7. Gdzie dysków sześć, tam duŝo formatowania. 8. Komu w drogę, temu laptop. 9. Na twardzielu dioda gore. 10. Co dwie kopie to nie jedna. 11. Nie taki deamon straszny jak go killują. 12. Tam gdzie deamon mówi shutdown. 13. Z próŝnego i recover nie odzyska. 14. Tapetka z RAM'u, Windows hej! 15. Nie resetuj drugiemu, co tobie niemiłe. 16. Co wolno adminowi, to nie uŝytkownikowi. 17. UPeeSy strzelają, admin baty znosi. 18. Nie chwal systemu przed pierwszym padem. 19. Ciągnie się jak backup nad ranem. 20. Gdyby Pani nie skakała, to by kabli nie wyrwała Pozostałe kwestie Jak załoŝyć firmę w Dolinie Krzemowej 1. Udaj się do Menlo Park 11. Znajdź drzewo. 2. Potrząśnij drzewem. Spadnie z niego inwestor. 3. Nim ochłonie wyrecytuj zaklęcie: Internet! Elektroniczny handel! Oprogramowanie systemów rozproszonych! Java! 4. Inwestor da ci cztery miliony dolarów. 5. Po osiemnastu miesiącach wejdź na giełdę. 9 Fujitsu Siemens Computers (FSC) jest japońsko-niemiecką spółką joint venture z branŝy IT. Fujitsu Siemens Computers wytwarza szeroki asortyment produktów, zaczynając od komputerów klasy mainframe i serwerów Unix do notebooków, komputerów PC, komputerów kieszonkowych i urządzeń peryferyjnych jak monitory, klawiatury i myszki Menlo Park to część dzisiejszego Edison, miasta w New Jersey w USA, dawniej Raritan. Miejsce gdzie osiedlił się w 1876 Thomas Alva Edison. W Menlo Park otworzył laboratorium. W laboratorium tym powstała większość wynalazków Edisona. W mieście znalazły swą siedzibę kompanie, popularnie zwane, firmami z doliny krzemowej (Silicon Valley). 17

18 6. Gdy otrzymasz czek, wróć do Menlo Park. Znajdź drzewo śródło: Ester Dyson, Wersja 2.0 Przepis na Ŝycie w epoce cyfrowej, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999 List motywacyjny 12 Mój list dotyczy oferty pracy. Spełniam wszystkie wymagane punkty i jeszcze kilka więcej. Mam 24 lata. Mam 4 letnie doświadczenie w zawodzie. Od razu mówię, Ŝe mam gdzieś czy będę pracował w młodym i dynamicznym zespole, znanej i dynamicznie rozwijającej się firmie, czy będę miał moŝliwość rozwoju itp. "przyjemności". Interesuje mnie głównie jedno, ile mi zapłacicie i czy otrzymam stałą umowę o pracę. Moje oczekiwania co do zarobków "jak na polskie warunki" (ceny większe niŝ w europie zachodniej i na świecie - np. Internet najdroŝszy w Europie, samochód BMW 318i droŝszy u nas o ok. 45 tys niŝ w Niemczech) jak równieŝ moje ambicje i zaangaŝowanie w pracę zaczynają się od trzech zer i piątki na początku. Netto oczywiście. Brutto mnie nie obchodzi bo to wasza sprawa (podatki, ulgi itp.) Potrzebuję tyle aby móc zapewnić sobie chociaŝ przyzwoity poziom Ŝycia na podstawowym poziomie. Oto uzasadnienie - lista wydatków miesięcznych (jestem z Krakowa): - rata za mieszkanie (kawalerka - 35m2) PLN miesięcznie - rachunek za Internet TPSA PLN miesięcznie - opłaty mieszkaniowe(czynsz, energia, gaz, woda, TV) miesięcznie - kino raz w tygodniu z osobą towarzyszącą miesięcznie - karnet na basen raz w tygodniu 1h - 80 miesięcznie. Do tego dochodzi jedzenie (więcej niŝ na poziomie chleba i wody), wyjazd na wczasy raz w roku (Bieszczady - więc Ŝaden luksus), ubrania, oraz jakieś okazyjne zakupy na raty (np. aparat foto 2500), samochód na raty, oraz jego utrzymanie na poziomie podstawowym (paliwo, opłaty, przeglądy itp.) Oczywiście oczekuję równieŝ płaconych na czas wszystkich składek ZUS, oraz umowy o pracę od ręki w oryginale z moŝliwością wypowiedzenia z terminem 3 miesięcznym, oraz gwarantowaną odprawą na wypadek zwolnienia w wysokości 6-krotnego wynagrodzenia. Praca maksymalnie 8 godzin dziennie, Ŝebym miał czas na kino, basen itp. Sobota maksymalnie 4 godziny. Jako, Ŝe jestem katolikiem niedziela wolna kaŝda (nie wolno pracować w niedzielę), Święta Wielkanocne, BoŜego Narodzenia i inne waŝne święta uznane ustawowo wolne. Wolne równieŝ dni np. na przyjazd PapieŜa. Jeśli jesteście w stanie zaoferować mi takie podstawowe warunki to mogę rozwaŝyć propozycję pracy u was. A te teksty o młodych dynamicznych zespołach itp. zostawcie dla zaszokowanych mośków, którzy nie wiedzą o co chodzi i są w szoku gdy zobaczą prezesa w garniturze i są w stanie dać prezesowi... wszystko co chce.:-) Ŝeby tylko zdobyć pracę To samo z tekstami o tym Ŝe teraz jest trudna sytuacja na rynku i, Ŝe na moje miejsce jest 100 innych osób. Jak chcecie mieć w waszej firmie bezmózgie, zniewolone Yeti to proszę bardzo - demokracja - wolno wam. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem fajnego mózgu z IQ ponad 150, świetnie rozwiniętą percepcją, oraz zdolnością logicznego i analitycznego myślenia, mam swoją godność i nie muszę robić za tanią siłę roboczą. Jak coś, to przejdę na pracę na... własny rachunek. To teŝ dobrze mi wychodzi. Jak na razie nikt się nie poskarŝył - 0 reklamacji. Skoro jesteście taką wielką i dynamicznie rozwijającą się firmą to nie powinniście mieć problemów ze spełnieniem moich skromnych, ale podstawowo realnych "jak na polskie warunki" oczekiwań

19 Jak będziecie zainteresowani na powaŝnie to przyślę wam swoje CV. Na razie nie jest wam potrzebne - a bazy danych (pewnie Access'a, albo Oracle'a) nie chcę wam zaśmiecać. Wolę swoje dane wykorzystywać tylko gdy tego chcę, a nie Ŝeby ktoś nimi handlował. Poza tym po co zabierać komuś dodatkowy czas pracy jeśli moja kandydatura zostanie odrzucona. A do tego poczta tak wolno chodzi, a telefon kosztuje więc ograniczam się ekonomicznie tak jak to moŝliwe. Pozdrawiam i oczekuję odpowiedzi 10 objawów uzaleŝnienia od Internetu 13 Wstajesz o 3 rano, idziesz do łazienki, po drodze zatrzymujesz się i sprawdzasz, czy nie ma nowych i. Masz tatuaŝ z napisem To ciało najlepiej wygląda w MSIE 4.xx 800x600. Twoje dzieci nazywają się Eudora, Mozilla, Navigator, Explorer. Kiedy wyłączasz modem ogarnia cię to straszne uczucie, jakbyś wyciągnął wtyczkę z kogoś najbliŝszego twemu sercu. Większość podróŝy spędzasz z laptopem na kolanach, podczas gdy twoje dziecko siedzi w schowku nad drzwiami. Zostajesz dwa lata dłuŝej na uczelni, Ŝeby mieć darmowy dostęp do sieci. Śmiejesz się z ludzi uŝywających modemów bps. UŜywasz emotikonów (smiles) w zwykłych listach. Ostatnia dziewczyna, jaką poderwałeś, była JPG-iem. Pada ci dysk. Nie zalogowałeś się od dwóch godzin. Zaczynasz się szarpać. Podnosisz słuchawkę i ręcznie wybierasz numer swojego providera. Próbujesz zabuczeć, aby nawiązać połączenie z modemem. Udaje się

20 Komunikacja z wykorzystaniem technologii informacyjnych - Słucham?śe jak, wyślesz mi to mailem? - Szczerze mówiąc wiesz, akurat teraz nie pamiętam jaki jest mój ...!! Szefowie......kategoria sama w sobie!! -Poczekaj moment zaraz zobaczę w notesie z ami -pani Aniuuuuuuu,......jaki jest mój ? Jak, szef, małpa...?, Co to ma być...? - Słuchaj, teraz nie wiem. Sprawdzę i Ci oddzwonię. - Ah!... JuŜ wychodzisz... - OK. wyślę go faksem, w ten sposób jak wrócisz, juŝ go będziesz miała. - Zgoda?... Daj numer faksu. - Jak to go nie znasz?! -Dobra, zróbmy tak Ty mi wyślesz numer faksu mailem a ja Ci swój faksem. - Kurcze, i tak do kitu. Czekaj, daj pomyśleć, bo juŝ się zgubiłem... - Masz komórkę? - Bateria padła. Tak jak w mojej. - Ale czekaj, zrobimy tak... 20

Cennik Administratora Sieci Komputerowej ;-)

Cennik Administratora Sieci Komputerowej ;-) Cennik Administratora Sieci Komputerowej ;-) ------------------------------------------- Dzwonienie do mnie z pytaniem - 10 zł Dzwonienie do mnie z głupim pytaniem - 20 zł Wezwanie mnie do innego budynku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE W największym skrócie prezentacja to pokaz. Dlatego pamiętaj, Ŝe prezentacja jest przedstawieniem, w którym grasz główną rolę. RóŜnica polega na tym, Ŝe celem twojego przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case 12.1. Gdy mamy więcej niŝ dwie moŝliwości Do tej pory poznaliśmy warunek if... else... Po co nam kolejny? Trudno powiedzieć, ale na pewno nie po to, Ŝeby

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się Bariery w komunikowaniu się to wszystko to, co utrudnia ci porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW

Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW System KS-FKW składa się z - bazy danych, schemat KS - część dla danych wspólnych dla programów KAMSOFT - bazy danych, schemat FK (lub FKxxxx w zaleŝności

Bardziej szczegółowo

z 8 2007-06-30 18:17

z 8 2007-06-30 18:17 http://www.playstationworld.pl :: Podłączenie PlayStation 2 do sieci LAN oraz do Internetu Artykuł dodany przez: KoDa (2006-01-22 16:47:51) Podłączenie PS2-ki do sieci LAN oraz Internetu ostatnio jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) KROK NR 1: Uruchamiamy program Outlook Express. Jesteśmy proszeni o nazwę tożsamości.

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie:

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie: Repozytorium służy do przechowywania plików powstających przy pracy nad projektami we w miarę usystematyzowany sposób. Sam mechanizm repozytorium jest zbliżony do działania systemu plików, czyli składa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Administracyjnego WiMAX 2

Instrukcja obsługi Panelu Administracyjnego WiMAX 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO WIMAX SPIS TREŚCI 1. Logowanie...3 2. Zlecenia...5 2.1. Przeglądanie zleconych instalacji i wywiadów...6 2.2. Umawianie klientów...7 2.3. Uzupełnienie informacji

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Czy zastanawiałeś się nad tym, jak powinno wyglądać profesjonalne CV? Przeczytałeś masę poradników dostępnych w internecie i nadal nie wiesz, jak zabrać

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH Szczegółową instrukcję znajdziesz tu: http://marciniwuc.com/ Miesiąc:. (np. Styczeń 2015) Punkt 1: Wyznacz Twoje 20 minut z finansami. Moje 20 minut na finanse to:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Treść zadania:

Zadanie 1 Treść zadania: Zadanie 1 Treść zadania: 1 2 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia do projektu. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie!

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Dawałeś kiedyś ogłoszenie swojej firmy albo działalności? To nie popełniaj tego samego błędu co wszyscy! Przedstawię Tobie teraz sposób jak ustrzec się błędu który jest dość

Bardziej szczegółowo

JAK BYĆ SELF - ADWOKATEM

JAK BYĆ SELF - ADWOKATEM JAK BYĆ SELF - ADWOKATEM Opracowane na podstawie prezentacji Advocates in Action, Dorota Tłoczkowska Bycie self adwokatem (rzecznikiem) oznacza zabieranie głosu oraz robienie czegoś w celu zmiany sytuacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY 0 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY KLASA III 1 Zestaw testów powstał w wyniku realizacji projektu: Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Konserwacja i archiwizacja bazy danych Kraków, grudzień 2008r. Konserwacja bazy danych Konserwacja baz danych naleŝy do dobrych i poŝytecznych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszystkie problemy leżą w testach O czym będziemy rozmawiać Coś nie wyszło Jak wygląda proces wytwórczy Każdy widzi to inaczej Jakie wnioski wyciągamy z testów Analiza problemów Możliwe rozwiązania O czym

Bardziej szczegółowo

z 9 2007-06-30 18:16

z 9 2007-06-30 18:16 http://www.playstationworld.pl :: Przeglądanie stron WWW na PlayStation 2 Artykuł dodany przez: KoDa (2006-07-22 21:44:27) Network Access Disc słuŝy do skonfigurowania połączenia z Internetem oraz do połączenia

Bardziej szczegółowo

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP POP 3.1 Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP Spis treści: 1. Jak poprawnie zainstalować program POP? 2 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja. 8 3.

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP W związku z wprowadzeniem dodatkowego profilu dla usługi "Bezpieczny Dostęp", który ogranicza komunikację i wpływa na funkcjonowanie poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Spis treści: I. Wprowadzenie...2 II. Instrukcja instalacji szablonu aukcji Allegro.3 III. Jak wystawiać przedmioty

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H ZAMIAST ZAPRZECZAĆ UCZUCIOM NAZWIJ JE ZAMIAST -Tu jest za dużo słów. -Bzdura. Wszystkie słowa są łatwe.

Bardziej szczegółowo

Sztuka pozyskania i utrzymania klienta

Sztuka pozyskania i utrzymania klienta Sztuka pozyskania i utrzymania klienta Psychologiczne typy zachowań klienta Istotne różnice między markami Niewielkie różnice między markami Silne zaangażowanie Kompleksowe Zmniejszające dysonans Słabe

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY

Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY Edycja 2015 Jak skutecznie podnieść sprzedaż w 97 dni? WARSZTATY Grant z Programu Rozwoju Sprzedaży Projekt i realizacja dr Mariusz Salamon 1 Czy w 97 dni da się naprawdę znacząco zwiększyć sprzedaż? Tak,

Bardziej szczegółowo

Obsługa komputera. Paweł Kruk

Obsługa komputera. Paweł Kruk Obsługa komputera Paweł Kruk 1. Pisanie 2. Zarządzanie plikami 3. Obsługa poczty e-mail 4. Internet 5. Podstawowe funkcje w Windows 1. Pisanie Do pisania słuŝy program Word: Klikamy na niego (ikonę) myszką

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers!

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Do korzystania z serwisu BRe Brokers niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposaŝony musi być w przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

CZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA

CZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA !!! UWAGA Program Do windykacji naleŝności WINDYKATOR naleŝy instalować wyłącznie poprzez załączony Instalator programu, co zapewni prawidłową pracę. INSTALOWANIE RĘCZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA np.. MS

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Zdaję się na to Was. I zawsze się udaje. Specjalista w dziedzinie konstrukcji metalowych, Harry Schmidt, w rozmowie o terminach i planowaniu. Liczą się

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Marian Chwastniewski. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa

Marian Chwastniewski. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa Marian Chwastniewski Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa WYSPA ODKRYĆ A WYSPA ZAGADEK Laboratorium ma na celu wdroŝenie autorskiego programu pedagogicznego WYSPA rozwijającego postawy twórcze i badawcze

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl pracownika Tytuł do pracy ebooka Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną Jak powinny brzmieć pytania rekrutacyjne w razie potrzeby podtytuł Jak zorganizować

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zorientowane na uŝytkownika

Projektowanie zorientowane na uŝytkownika Uniwersytet Jagielloński Interfejsy graficzne Wykład 2 Projektowanie zorientowane na uŝytkownika Barbara Strug 2011 Hall of shame Hall of shame Model wodospad Feedback Problem z modelem waterfall Projektowanie

Bardziej szczegółowo

sprzętu rehabilitacyjnego Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu

sprzętu rehabilitacyjnego Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia, które pomogą ci wykonywać ćwiczenia konieczne do poprawy twojej sprawności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

1. Uruchom stronię poczta.foof.pl (pisane bez www). Powinien wyświetlić się następujący ekran

1. Uruchom stronię poczta.foof.pl (pisane bez www). Powinien wyświetlić się następujący ekran Proces rejestracji jest dokładnie opisany na stronie konkursu. Skoro jednak masz problemy upewnij się, że prawidłowo wykonujesz następujące czynności. Jeżeli w dalszym ciągu będziesz miał problemy napisz

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ ********************************************************************************************************************* OFERTA NOWY PLAY NA KARTĘ oferta podstawowa 1. Co otrzymam

Bardziej szczegółowo

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej Co warto wiedzieć o łączeniu komputerów w sieci? Spójrz na rysunek IV.3p, który przedstawia właściwości Połączeń lokalnych,

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ W 2006 r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych Profilaktyka HIV/AIDS-młodzieŜ 2006 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Bardziej szczegółowo

z 9 2007-06-30 18:14

z 9 2007-06-30 18:14 http://www.playstationworld.pl :: Tworzenie kopii zapasowych gier na CD/DVD oraz nagrywanie ich Artykuł dodany przez: KoDa (2006-06-18 18:50:44) Na początku pobieramy z naszego działu Download program

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian

Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian Roman Rostek Zmiany w firmie wymagają intensywnej komunikacji z pracownikami. Zapotrzebowanie pracowników na informacje i ich chęć dialogu znacznie się wtedy zwiększają.

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec Trening rozwoju osobistego przez Internet Chcesz zmienić swoje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Dostajemy wiele sygnałów od użytkowników portalu VISTA.PL w sprawie instalacji Windows Vista krok po kroku. W tym FAQ zajmę się przypadkiem

Bardziej szczegółowo

Część 4. Wyrażanie uczuć.

Część 4. Wyrażanie uczuć. Część. Wyrażanie uczuć. 3 5 Tłumienie uczuć. Czy kiedykolwiek tłumiłeś uczucia? Jeżeli tak, to poniżej opisz jak to się stało 3 6 Tajemnica zdrowego wyrażania uczuć! Używanie 'Komunikatów JA'. Jak pewnie

Bardziej szczegółowo

TRUDNA! ORTOGRAFIA JEST JAK ĆWICZYĆ ORTOGRAFIĘ?

TRUDNA! ORTOGRAFIA JEST JAK ĆWICZYĆ ORTOGRAFIĘ? ORTOGRAFIA JEST TRUDNA! JAK ĆWICZYĆ ORTOGRAFIĘ? INSTRUKCJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Często słyszysz, Ŝe ortografia jest łatwa, Ŝe jeśli tylko się postarasz będziesz bardziej uwaŝny... uda Ci się pisać lepiej.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc.

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc. Zmienne powłoki Zmienne powłoki (shell variables) to tymczasowe zmienne, które mogą przechowywać wartości liczbowe lub ciągi znaków. Związane są z powłoką, Przypisania wartości do zmiennej następuje poprzez

Bardziej szczegółowo

Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego.

Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego. Informacje wstępne. Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego. 1. Do każdego pytania w teście podane są 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest odpowiedzią prawidłową. 2. Na starcie każdy uczestnik otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

3 Największe Mity Uwodzenia

3 Największe Mity Uwodzenia 3 Największe Mity Uwodzenia 1. Mit o tzw. shit testach 2. Mit wygląd jest mało waŝny 3. Mit o wzbudzaniu zainteresowania Zacznę od pytań od czytelnika: 1. Co Cię wkurza w relacjach z kobietami? Shit Testy,

Bardziej szczegółowo

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia http://produktywnie.pl RAPORT 8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia Jakub Ujejski Powered 1 by PROINCOME Jakub Ujejski Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 z 10 1. Wstawaj wcześniej Pomysł, wydawać

Bardziej szczegółowo

Olaf Tumski: Tomkowe historie 3. Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN

Olaf Tumski: Tomkowe historie 3. Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN Olaf Tumski Olaf Tumski: Tomkowe historie 3 Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN 978-83-63080-60-0 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style

Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style Punkty widzenia Zespół Testów Manager Projektu Użytkownik końcowy Zespół Testów

Bardziej szczegółowo

TimePlanet Sp. z o.o. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.timecloud.pl. Witamy w świecie TimeCloud

TimePlanet Sp. z o.o. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.timecloud.pl. Witamy w świecie TimeCloud TimePlanet Sp. z o.o. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.timecloud.pl Witamy w świecie TimeCloud Witamy w świecie TimeCloud! Gratulujemy! Wygląda na to, że Twoja firma niedawno wdrożyła lub planuje wdrożyć

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Część zadań będzie już zrobiona, np. część programów zainstalowana, ale proszę przeczytać instrukcje i ew. np. zainstalować w domu.

Część zadań będzie już zrobiona, np. część programów zainstalowana, ale proszę przeczytać instrukcje i ew. np. zainstalować w domu. Część zadań będzie już zrobiona, np. część programów zainstalowana, ale proszę przeczytać instrukcje i ew. np. zainstalować w domu. Najpierw zainstalujemy program do symulowania napędu CD/DVD, żeby móc

Bardziej szczegółowo

Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows

Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows Systemy operacyjne Microsft Windows (ang. okna) posiadały od początku interfejs graficzny. KaŜda aplikacja uruchamiana jest tu w

Bardziej szczegółowo

Pomoc krok-po-kroku. Jak korzystać z Twinspace

Pomoc krok-po-kroku. Jak korzystać z Twinspace Pomoc krok-po-kroku Jak korzystać z Twinspace Jak zaktualizowad swój profil... Error! Bookmark not defined.3 Jak dodawad nauczycieli i gości do swojej TwinSpace... 5 Jak zapraszad uczniów do swojej TwinSpace...

Bardziej szczegółowo

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA autor Maciej Wojtas 1. SCENA. DZIEŃ. WNĘTRZE. 2 Biuro agencji reklamowej WNM. Przy komputerze siedzi kobieta. Nagle wpada w szał radości. Ożesz japierdziuuuuu... Szefie!

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF?

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? Podczas przygotowywania wersji elektronicznej pracy dyplomowej (lub innego dokumentu, który ma być rozpowszechniany w wersji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

DynaDo łączy i organizuje komunikację, zadania i dokumenty wokół klientów i projektów. Usprawnia pracę, zwiększa produktywność i ułatwia nadzór.

DynaDo łączy i organizuje komunikację, zadania i dokumenty wokół klientów i projektów. Usprawnia pracę, zwiększa produktywność i ułatwia nadzór. Connecting the Dots DynaDo łączy i organizuje komunikację, zadania i dokumenty wokół klientów i projektów. Usprawnia pracę, zwiększa produktywność i ułatwia nadzór. Obniża koszty, eliminuje frustracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Case Study Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Zadanie Naszym zadaniem było zaprojektowanie interfejsu aplikacji do sprzedaŝy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WGiD Nr 55/2011

KOMUNIKAT WGiD Nr 55/2011 WYDZIAŁ GIER I DYSCYPLINY ldz. 2154/11 Warszawa, 20.09.2011 KOMUNIKAT WGiD Nr 55/2011 Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Koszykówki informuje o regulacjach związanych z wykonywaniem obserwacji

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.).

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). 1. Ściągnij program PDFCreator 0.8.0 oraz plik ze spolszczeniem(jeśli potrzebujesz) programu ze strony www.multikop.pl >>

Bardziej szczegółowo