Innowacje w zarządzaniu transportem miejskim w Polsce wyniki badań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacje w zarządzaniu transportem miejskim w Polsce wyniki badań"

Transkrypt

1 Innowacje w zarządzaniu transportem miejskim w Polsce wyniki badań dr Aneta Pluta-Zaremba dr Marzenna Cichosz dr Katarzyna Nowicka Katedra Logistyki Konferencja Miasta Rozwój przez Innowację Warszawa, 28 listopada 2013 r.

2 Plan prezentacji 1. Cel, zakres i metodologia badań 2. Innowacje w miejskim transporcie towarów 3. Innowacje w miejskim transporcie osób 4. Inteligentne systemy transportowe (ITS) 5. Wnioski końcowe

3 Cel, zakres i metodologia badań

4 Cel badań Celem badań podjętych w obszarze transportu miejskiego i dystrybucji towarów było: 1. Poznanie głównych problemów w polskich miastach wywoływanych przez transport osób i towarów 2. Wskazanie innowacji w zarządzaniu transportem miejskim, które przyczyniają się do zmniejszania kongestii transportowej oraz usprawniania przepływów osobowych i towarowych

5 Zakres badań 1. Badaniami zostały objęte: Miasta wojewódzkie w Polsce ze względu na kumulację problemów transportowych wynikających z wielkości tych miast oraz pełnienia roli głównego ośrodka gospodarczego w województwie 2. Główne obszary poddane badaniom: Infrastruktura transportowa liniowa i punktowa Transport osób Transport towarów Inteligentne systemy transportowe (ITS)

6 Metodologia badań Badania zostały przeprowadzone w dwóch etapach: Etap I badanie ankietowe skierowane do przedstawicieli władz samorządowych i jednostek organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem transportem w miastach wojewódzkich w okresie od lipca do września 2012 roku; odpowiedzi na ankietę udzieliło 16 miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra Etap II - wywiady bezpośrednie z przedstawicielami wybranych miast wojewódzkich w celu pogłębienia wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie usprawniania transportu miejskiego w Polsce

7 Innowacje w miejskim transporcie towarów

8 Wpływ transportu towarów na jakość życia w miastach Negatywne i pozytywne efekty przepływów towarowych w miastach: 1. Pojazdy ciężarowe, pomimo że ich ruch stanowi 10-20% całkowitego ruchu miejskiego, przyczyniają się w sposób nieproporcjonalnie większy niż samochody osobowe do: zanieczyszczania środowiska naturalnego, zwiększania poziomu hałasu i wibracji oraz wzrostu odsetka wypadków drogowych 2. Konkurowanie transportu towarowego o ograniczone zasoby infrastruktury drogowej liniowej i punktowej z prywatnym i publicznym transportem pasażerskim 3. Podnoszenie jakości i standardu życia mieszkańców dzięki zaopatrywaniu firm usługowych, handlowych i produkcyjnych oraz instytucji użyteczności publicznej w dobra niezbędne do prowadzenia działalności i zaspokajania potrzeb mieszkańców

9 Podejście władz miasta do transportu towarów Władze uczestniczących w badaniu miast wojewódzkich: 1. Poświęcają zarządzaniu transportem towarów ułamek uwagi skierowanej do transportu pasażerskiego, zwłaszcza zbiorowej komunikacji pasażerskiej, o czym świadczą działania na poziomie planowania, jak i wykonawczym 2. Wyrażają pogląd, iż działania na rzecz usprawniania przepływów towarów należą do zadań podmiotów gospodarczych odpowiedzialnych za dystrybucję dóbr 3. Zaczynają dostrzegać potrzebę systemowego podejścia do zarządzania transportem towarów w swoich miastach, co przejawia się we wdrażaniu rozwiązań usprawniających ruch pojazdów dostawczych zamiast koncentrowania się na prowadzeniu polityki regulacji dostępu do infrastruktury transportowej oraz wprowadzania kolejnych ograniczeń i zakazów wjazdu

10 Miasto Zakaz wjazdu do wyznaczonych części miasta (np. centrów historycznych) Czasowe ograniczenia wjazdu do miasta dla pojazdów o całkowitym ciężarze x ton Specjalne pasy/zatoki drogowe do załadunku/ rozładunku pojazdów dostawczych Opłaty za wjazd do określonych części miasta Automatyczny pobór opłat przy wjeździe do wyznaczonych części miasta (punkty mobililnościowe) Obowiązek wyznaczenia miejsc postojowych przy budynkach dla samochodów dostawczych Zachęcanie firm do stosowania pojazdów ekologicznych poprzez np. zwolnienie z opłat, wpuszczenie na bus pasy Wsparcie wprowadzenia miejskich centrów dystrybucji, urządzeń do przeładunku intermodalnego Wykorzystanie tramwajów/ metra do przewozu ładunków Warszawa T T Białystok T Bydgoszcz P T, PK 2015 T, PK P P P P P Gdańsk Gorzów Wlk. T T, PK Katowice T, PK T T, PK T, PK P P Kielce T, PK T, PK Kraków T, PK T Łódź T Opole P P Poznań T, PK BPP T, PK P BPP P P P P Rzeszów T Szczecin Toruń T T Wrocław T, PK T Zielona Góra LEGENDA: T tak, rozwiązanie wdrożone w ostatnich 5 latach, P planowane wdrożenie w latach , PK planowana kontynuacja danego typu rozwiązania w latach , BPP brak podstaw prawnych

11 System kredytów mobilnościowych w Krakowie System automatycznej identyfikacji pojazdów i poboru kredytów (wirtualnych pieniędzy) wdrożony na Rynku Głównym w Krakowie podmioty gospodarcze zlokalizowane na Rynku otrzymują określony budżet kredytowy, który jest pomniejszany na rzecz firm realizujących dostawy wsparcie przez system Kojot (aplikację mobilną i moduł analizy danych) Korzyści z wdrożenia: regulacja dostępu pojazdów dostawczych do obszaru śródmieścia po zmniejszeniu tzw. okna dostępu poprawa sytuacji pieszych w historycznym centrum opracowanie nowego systemu dystrybucji towarów Źródło: kształtowanie, poprzez wybór sposobu wykorzystania kredytów, postaw zakupowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach objętych regulacją dostępu

12 Innowacje w miejskim transporcie osób

13 Innowacje w miejskim transporcie osób Kwintesencją innowacyjności w zarządzaniu transportem pasażerskim w miastach wojewódzkich w Polsce są zmiany jakościowe wprowadzane na poziomie polityki transportowej. 1. Zwiększanie atrakcyjności transportu publicznego w celu oddziaływania na zachowania komunikacyjne prowadzące do zmniejszenia udziału indywidualnego transportu samochodowego w przewozach w mieście. 2. Priorytet dla rozwoju zrównoważonego transportu w mieście. 3. Przestrzenna i funkcjonalna integracja podsystemów transportowych w mieście (tj. kolei podmiejskiej, metra, tramwajów, autobusów, rowerów).

14 Rower publiczny innowacyjne rozwiązanie? Sieć samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich (automatycznych parkingów rowerowych), w których, będąc zarejestrowanym użytkownikiem, można pobrać/oddać rower. Z reguły pierwsze min. jest bezpłatne. Kraków (2008 r.) 8 Rzeszów (2010 r.) Wrocław (2011 r.) Poznań (IV 2012 r.) Bemowo w Warszawie (IV 2012 r.) Opole (VI 2012 r.) Warszawa (VIII 2012 r.) Sopot (2013 r.) Legenda: 7 7/34 10/ /172 12/16 3/20 liczba stacji rowerowych w momencie startu systemu /aktualna liczba stacji

15 VETURILO innowacja zarządcza Planowanie, organizacja, kontrola : 2009 r. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego W-wy do 2015 r r. Studium koncepcyjne Systemu Roweru Publicznego w Warszawie (BDiK) 2010 r. Program Funkcjonalno-Użytkowy WRP (BDiK) II 2012 r. Rada m.st. Warszawy przyznaje środki na WRP i wyznacza organizatora ZTM III 2012 r. ZTM ogłasza przetarg na WRP IV 2012 r. operatorem WRP zostaje Nextbike V 2012 r. VETURILO oficjalną nazwą WRP Władza samorządowa Biuro Drogownictwa i Komunikacji w UM st. W-wy Organizator transportu Zarząd Transportu Miejskiego w W-wie Operator systemu WRP Nextbike sponsor zarządca operator

16 VETURILO współpraca Włączanie się kolejnych podmiotów do finansowania: DZIELNICE II-IV 2012 r. Bielany i Ursynów włączają się do współfinansowania VI 2012 r. podpisanie porozumienia o kompatybilności VETURILO i Bemowo Bike VII 2012 r. Wilanów włącza się do współfinansowania I 2013 r. Białołęka, Targówek i Żoliborz sfinansują 13 stacji (ok. 150 rowerów) III 2013 r. Ochota, Ursynów i Włochy sfinansują 14 stacji (ok. 160 rowerów) PODMIOTY PRYWATNE koniec 2012 r. prywatne podmioty włączają się do finansowania stacji (CH Arkadia, Galeria Mokotów, Poleczki Business Park)

17 VETURILO innowacja technologiczna System rowerów 3-ciej generacji (smart bike-sharing system) : Park specjalnie zaprojektowanych rowerów (ok ) Stacje miejsca, gdzie użytkownik pobiera/oddaje rower, z panelem sterującym i stojakami rowerowymi z elektrozamkami (172) Centrum zarządzania (podsystem zarządzania wypożyczeniami, naprawami i relokacją oraz gromadzeniem i przetwarzaniem danych) Zaplecze logistyczne (magazyn rowerów, centrum serwisowe, samochody techniczne) Innowacyjne usługi (dla użytkowników i operatora systemu) Źródło:

18 VETURILO innowacja społeczna* * Veturilo nominacja w konkursie Travelery 2012 w kategorii Społeczna Inicjatywa Roku Wpływ na zmianę stylu życia warszawiaków Zainicjowanie mody na rower rower również jako środek transportu w drodze do/z pracy lub szkoły Wyższy stopień wykorzystania infrastruktury rowerowej, co zachęca władze do dalszego inwestowania w drogi, parkingi, kładki rowerowe itp. i konsultacji ich lokalizacji Przyspieszenie zmian w przepisach prawnych w celu stworzenia miasta przyjaznego rowerom (np. wprowadzenie stref uspokojonego ruchu, tworzenie kontrapasów, segregacja ruchu itp.) Wzrost atrakcyjności transportu publicznego Źródło:

19 Przyszłość rowerów publicznych inspiracje Oczekiwania młodych użytkowników: możliwość sprawdzenia dostępności rowerów on-line możliwość śledzenia pokonanej trasy stworzenia swojego profilu i dzielenia go Potrzeby starszych użytkowników: rowery elektryczne Potrzeby operatora: rozwiązania ułatwiające instalację stacji w przestrzeni miejskiej rozwiązania poprawiające parametry stacji zasilających stacje wypożyczeń w energię elektryczną rozwiązania, które obniżą koszty systemów pozwalających na śledzenie rowerów rozwiązania usprawniające redystrybucję rowerów w mieście Źródło:

20 Inteligentne systemy transportowe ITS Intelligent Transportation Systems

21 ITS inteligentne systemy transportowe ITS innowacyjne technologie wspierające zarządzanie infrastrukturą transportową w sposób zrównoważony Smart City inteligenta gospodarka, mobilność, środowisko, mieszkańcy, warunki zamieszkania, zarządzanie ITS = skrócenie czasu podróży, poprawa wykorzystania infrastruktury, bezpieczeństwa ruchu, stanu środowiska, komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów zarządzania transportem, utrzymaniem i renowacją nawierzchni + poprawa konkurencyjności miasta

22 ITS w polskich miastach Złożone projekty IT na różnym etapie planowania lub wdrożenia o charakterze punktowym Dofinansowanie ze środków unijnych (50 85%), koszt samorządu od kilku do mln zł (np. TRISTAR 184 mln zł, ITS Poznań 103 mln zł) Procedura przetargu nieograniczonego (cena) Transfer wiedzy z innych miast (Kraków Civitas Caravel) i/lub parków technologicznych Cel: 1. Bieżące udrażnianie przejazdów w transporcie publicznym 2. Zmniejszenie liczby zatrzymań i zatłoczenia 3. Monitoring lokalizacji pojazdów transportu publicznego x. Bieżące udrażniania przejazdów w transporcie ładunków y. Zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia środowiska

23 ITS Wrocław Inteligentny system zarządzania transportem we Wrocławiu Elementy rozwiązania cel: przyspieszenie ruchu o 20% Centrum zarządzania ruchem System sterowania ruchem (153 skrzyżowania do III 2014) Nadzór nad komunikacją zbiorową Dynamiczna informacja przystankowa (168 przystanków) Informacja dla kierowców Procedura wyboru partnera realizacji projektu dialog konkurencyjny, kryteria oceny ofert: 30% - cena 30% - stopień wykorzystania istniejącej infrastruktury 20% - warunki finansowania 10% - otwartość systemu 10% - harmonogram wdrażania

24 ITS przyszłość i rekomendacje Systemowe spojrzenie na problematykę zarządzania transportem w mieście Budowa modeli referencyjnych interoperacyjnych ITS Strategia dla transportu 2020 (2030) Dyrektywa ITS ITS jako usługa ITS = konkurencyjność miasta w skali międzynarodowej

25 Wnioski końcowe

26 Wnioski końcowe Brak znaczących innowacji ograniczających poziom kongestii w miastach w Polsce Potrzeba holistycznego podejścia do zarządzania transportem osób i towarów szczególnie w dużych miastach i aglomeracjach Potrzeba systemowej analizy wpływu pojedynczych decyzji z zakresu zarządzania transportem na zrównoważony rozwój miasta jako całości Więcej wyników badań innowacji w polskich miastach w: Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, red. M. Bryx (OW SGH, Warszawa 2014)

27 Dziękujemy za uwagę dr Aneta Pluta-Zaremba dr Marzenna Cichosz dr Katarzyna Nowicka Katedra Logistyki Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR Część I Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR Gdańsk, październik 2007 Egz.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych Załącznik do Uchwały Nr 328/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 DLA MIASTA ZIELONEJ GÓRY I GMIN OŚCIENNYCH, KTÓRE ZAWARŁY Z MIASTEM ZIELONA GÓRA POROZUMIENIA W SPRAWIE WSPÓLNEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze Załącznik nr 1 do Uchwały nr 951/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze GDAŃSK 2013 2 SPIS TREŚCI Wykaz użytych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, grudzień 2013 r. Strona 0 z 109 Spis treści Wykaz skrótów......3 1. Wstęp... 3 1.1. Ujęcie

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej 11 P o l i c y A d v i C E n ot e s Poprawa jakości usług komunikacji publicznej CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego, ekologicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA TRANS- PORTOWE

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA TRANS- PORTOWE Andrzej Brzeziński, Magdalena Rezwow ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA TRANS- PORTOWE 1.1 Kształtowanie się systemu transportowego Systemy transportowe funkcjonujące obecnie wynikają z uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ORAZ PODSTAWOWA I ROZSZERZONA KONCEPCJA OPTYMALIZACJI OFERTY PRZEWOZOWEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE WERSJA PO WSTĘPNYCH KONSULTACJACH

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013

KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013 KONFERENCJA PRZYSŁOŚĆ MIAST MIASTA PRZYSZŁOŚCI WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2013 Euro-Centrum ma potrzebować tylko 12 proc. prądu wymaganego dla podobnego budynku zasilanego tradycyjnie. Jego ogromna

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LESZNA NA LATA 2014-2020. Wersja z dnia 13.11.2013 r.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LESZNA NA LATA 2014-2020. Wersja z dnia 13.11.2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LESZNA NA LATA 2014-2020 Wersja z dnia 13.11.2013 r. Reda Leszno, sierpień listopad 2013 r. Spis treści 1. Metodologia tworzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2020

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2020 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2020 DLA MIASTA RZESZOWA I GMIN OŚCIENNYCH KTÓRE ZAWARŁY Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW POROZUMIENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

"ROZWÓJ MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POLSCE W LATACH 1995-2000 I KIERUNKI ROZWOJU PO 2000 ROKU" (SYNTEZA)

ROZWÓJ MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POLSCE W LATACH 1995-2000 I KIERUNKI ROZWOJU PO 2000 ROKU (SYNTEZA) Autorzy: prof. Cecylia Rozkwitalska, prof. Andrzej Rudnicki, prof. Wojciech Suchorzewski "ROZWÓJ MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POLSCE W LATACH 1995-2000 I KIERUNKI ROZWOJU PO 2000 ROKU" (SYNTEZA) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

WSTĘP. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Strefowanie ruchu droga do poprawy jakości życia w Warszawie? dr inż. Andrzej Brzeziński Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów, Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Od Autora: Podczas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS

Biuletyn Informacyjny ITS ISSN 1732-0437 Biuletyn Informacyjny 5-2007 Zeszyt 5 (23) DWUMIESIĘCZNK INFORMACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WARSZAWA Redaguje: Kolegium Redakcyjne w składzie: Andrzej Damm, Anna Dzieniowska

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJE PRZYSZŁEJ INTEGRACJI SYSTEMÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO I TOWAROWEGO W WOJEWÓDZTWIE

KONSEKWENCJE PRZYSZŁEJ INTEGRACJI SYSTEMÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO I TOWAROWEGO W WOJEWÓDZTWIE Projekt pn. Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050 realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ

BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ PLAN ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA POZNANIA NA LATA 2014-2025 POZNAÑ 2014 Biuro In ynierii Transportu

Bardziej szczegółowo

Warsztat V - SMART MOBILITY

Warsztat V - SMART MOBILITY RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat V - SMART MOBILITY Krakowski Park Technologiczny, 28.02.2014 r. Cele warsztatów: Celem warsztatów była diagnoza funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Wersja z dnia 16.02.2015 r. Reda Kościerzyna, listopad 2014 r. styczeń 2015 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system transportu dla aglomeracji trójmiejskiej

Inteligentny system transportu dla aglomeracji trójmiejskiej Kazimierz Jamroz Wskazano przesłanki zastosowania inteligentnych systemów transportu. Opisano założenia, koncepcję architektury i funkcjonowania trójmiejskiego inteligentnego systemu trasportu aglomeracyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Gdyni do roku 2020

SPIS TREŚCI. Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Gdyni do roku 2020 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIK NR 4.1 BILANS ZUŻYCIA CIEPŁA I PALIW KOPALNYCH ORAZ PALIWA W TRANSPORCIE W LATACH 1999, 2011 ORAZ PERSPEKTYWICZNE ZUŻYCIE CIEPŁA I PALIW W ROKU 2020... 2 ZAŁĄCZNIK NR 5.1 BILANS ENERGII

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Etap II Analiza wariantów budowy wspólnego systemu transportu publicznego Wersja po konsultacjach społecznych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr XXVI/364/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Jaworzno, październik 2012

Bardziej szczegółowo