gdzie rodzi się Rośnie eksport towarów rolno-spożywczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "gdzie rodzi się Rośnie eksport towarów rolno-spożywczych"

Transkrypt

1 tam gdzie rodzi się Magazyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydany z okazji uroczystości dożynkowych 2011 Wydanie bezpłatne Są pieniądze! Trzeba po nie sięgnąć! Prawie 200 tys. różnych maszyn i urządzeń rolniczych trafiło na polską wieś od 2008 r. Ostatni taki boom inwestycyjny na wsi wydarzył się w latach 70., w epoce Gierka. Czytaj str. 4 Polska smakuje Ta truskawka jest zebrana prosto z pola, świeża. Z tym kolorem, zapachem nasi przyjaciele z Kaszub przywieźli i słońce, i serce kaszubskich rolników. Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Strasburgu. Czytaj str. 6 Rośnie eksport towarów rolno-spożywczych W 2010 roku wartość sprzedaży artykułów rolno-spożywczych za granicę wyniosła ogółem 13,5 mld EUR i wzrosła o 17,5% w porównaniu z 2009 rokiem, a w porównaniu z 2007 rokiem odnotowano wzrost na poziomie 34% (10,1 mld EUR). Produkty rolno-spożywcze w polskim handlu zagranicznym stanowią istotną pozycję, w przypadku eksportu jest to ponad 11%, a w przypadku importu ponad 8% (dane za 2010 rok). Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to grupa towarowa, która w wymianie handlowej od wielu lat przynosi Polsce dodatnie saldo z tendencją rosnącą. Za 2010 rok dodatnie saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi wyniosło 2,6 mld EUR, a za rok 2007 było to 2 mld EUR, co oznacza wzrost o 30%. Saldo z roku 2010 było też wyższe niż za rok poprzedni o 18%. W przypadku krajów dawnej 15 w 2010 roku osiągnięto dodatnie saldo o wartości około 1,6 mld EUR i w stosunku do 2007 roku było ono wyższe o 38%. Od 2007 roku istotnie rośnie eksport towarów rolno-spożywczych. W 2010 roku wartość sprzedaży artykułów rolno-spożywczych za granicę wyniosła ogółem 13,5 mld EUR i wzrosła o 17,5% w porównaniu z 2009 rokiem, a w porównaniu z 2007 rokiem odnotowano wzrost na poziomie 34% (10,1 mld EUR). Wartość sprzedaży do krajów dawnej piętnastki w 2010 roku wyniosła 8 mld EUR, wobec 6 mld EUR w 2007 roku. W 2010 roku, tak jak i w poprzednich latach, pod względem wartości przeważała sprzedaż: mięsa drobiowego, czekolady i wyrobów czekoladowych, mięsa wołowego, wyrobów piekarniczych i cukierniczych (herbatniki, wafle, itp.), produktów mleczarskich, mięsa wieprzowego, ryb wędzonych, soków, mrożonych owoców (głównie truskawek, malin i wiśni) oraz papierosów. Jeszcze miliard do wzięcia Minister Marek Sawicki zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy. Czytaj str. 3 Pomocna dłoń w sytuacji kryzysowej W przypadku wystąpienia groźnych chorób zwierząt gospodarskich lub trudnej sytuacji na rynkach produktów rolnych Agencja Rynku Rolnego może na mocy decyzji Komisji Europejskiej udzielić przedsiębiorcom i innym uczestnikom rynku pomocy finansowej. Czytaj str. 5 SKUTECZNIE WALCZYMY O KAŻDĄ ZŁOTÓWKĘ DLA POLSKIEGO ROLNIKA Informacje o działaniach resortu rolnictwa, czytaj str. 4-5 Przywilej ubezpieczeń w KRUS Wspólną cechę rolniczych ubezpieczeń społecznych w Europie jest zasilanie dotacjami z budżetu państwa bądź innymi środkami publicznymi całości lub części wydatków na określone świadczenia dla ludności rolniczej. Czytaj. Str. 7

2 2 Tam, gdzie rodzi się plon Wydanie bezpłatne 131,5 mld zł 131,5 mld zł trafiło na polską wieś za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od początku jej istnienia, czyli od 1994 r. Ponad połowę tej kwoty ARiMR przelała na konta rolników w latach mld zł Rośnie eksport towarów rolno-spożywczych Nasze główne pozycje eksportowe sprzedajemy do następujących krajów: 1. w przypadku mięsa drobiowego główni odbiorcy to: Niemcy, Wielka Brytania, Republika Czeska, Holandia, 2. w przypadku produktów mleczarskich główni odbiorcy to: Niemcy, Republika Czeska, Włochy, Federacja Rosyjska, Holandia, 3. w przypadku mięsa wołowego główni odbiorcy to: Włochy, Niemcy, Holandia, Turcja, 4. w przypadku mięsa wieprzowego główni odbiorcy to: Białoruś, Republika Czeska, Ukraina, Węgry, 5. w przypadku czekolady i wyrobów spożywczych zawierających kakao główni odbiorcy to: Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, Republika Czeska, 6. w przypadku herbatników, wafli, chleba, bułek, pieczywa cukierniczego, ciast i ciastek główni odbiorcy to: Niemcy, Republika Czeska, Wielka Brytania, Węgry, 7. w przypadku soków owocowych (gł. sok jabłkowy) i soków warzywnych główni odbiorcy to: Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Austria, Ze wsparcia skorzystało ponad 91,5 tys. producentów mleka, a całkowita wysokość wypłaconej pomocy przez Agencję Rynku Rolnego wyniosła prawie 82,9 mln zł. W 2009 r. w wyniku kryzysu na rynku mleka i przetworów mlecznych wielu rolników poniosło dotkliwe straty. W związku z tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podjął na forum UE działania, które przy wsparciu innych państw członkowskich skutkowały decyzją Komisji Europejskiej o przyznaniu 300 mln EUR na pomoc dla poszkodowanych w kryzysie unijnych producentów mleka. Polska z tej puli otrzymała ponad 20 mln EUR w celu udzielenia wsparcia producentom mleka. Wsparcie zostało wypłacone rolnikom w czerwcu 2010 r. Beneficjentami wsparcia byli producenci mleka, którzy w roku kwotowym 2008/2009 wprowadzili do obrotu mleko lub przetwory mleczne oraz w dniu 31 marca 2009 r. posiadali kwotę mleczną w wysokości nie niższej niż kg i nie wyższej niż kg. Wparcie było udzielane na wniosek producenta mleka składany do Agencji Rynku Rolnego i przyznawane do każdego kilograma mleka wprowadzonego do obrotu przez producenta mleka w roku kwotowym 2008/2009. Ze wsparcia skorzystało ponad 91,5 tys. producentów mleka, a całkowita wysokość wypłaconej pomocy przez ARR wyniosła prawie 82,9 mln zł. Najwięcej beneficjentów wsparcia pochodziło z województw: mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego. Szczegółowe informacje nt. realizacji specjalnego wsparcia dla producentów mleka przedstawia poniższa tabela. 8. w przypadku owoców zamrożonych (gł. maliny, truskawki i wiśnie) główni odbiorcy to: Niemcy, Holandia, Francja, Belgia. Rośnie eksport głównych polskich pozycji eksportowych. W 2010 roku wartość eksportu mięsa drobiowego wyniosła 732 mln EUR(w 2007 roku 589 mln EUR), mięsa wołowego 742 mln EUR(w 2007 roku 412 mln EUR), mięsa wieprzowego 440 mln EUR (w 2007 roku 322 mln EUR), czekolady 673 mln EUR(w 2007 roku 391 mln EUR). Istotne miejsce pod względem wartości zajmował również eksport soków owocowych i owoców mrożonych.. W przypadku eksportu produktów mleczarskich wartość ukształtowała się na poziomie 1,1 mld EUR. Tradycyjnie najwięcej polskich artykułów rolno-spożywczych trafia na rynek niemiecki. W 2010 r. do Niemiec sprzedano ich na kwotę 3 mld EUR, w 2007 roku było to 2,6 mld EUR (wzrost o 15%). Do Niemiec najwięcej (pod względem wartości) sprzedano: mięsa drobiowego, soków z owoców (głownie soku jabłkowego), herbatników, wafli i innych wyrobów piekarniczych, mrożonych owoców (głównie truskawek i malin), OT ARR Liczba decyzji w sprawie udzielenia wsparcia przetworzonych i zakonserwowanych ryb, mięsa wołowego a także nasion rzepaku i oleju rzepakowego oraz mleka i śmietany. Na drugim miejscu znajduje się Wielka Brytania, gdzie sprzedano towary o wartości 943 mln EUR, w 2007 roku było to 744 mln EUR. Wielka Brytania była odbiorcą głównie czekolady i wyrobów czekoladowych, mięsa drobiowego oraz mięsa wieprzowego (solonego, suszonego lub wędzonego). Kolejne miejsca wśród dominujących odbiorców artykułów rolno-spożywczych zajęły: Republika Czeska mln EUR (w 2007 roku 650 mln EUR), Francja 794 mln EUR (w 2007 roku 418 mln EUR), Włochy 762 mln EUR (w 2007 roku 508 mln EUR), Holandia 750 mln EUR (w 2007 roku 589 mln EUR). Do Federacji Rosyjskiej w 2010 roku wyeksportowano towary rolno-spożywcze o wartości 752 mln EUR, w 2007 roku była to wartość 454 mln EUR. Na rynek rosyjski sprzedano głównie jabłka oraz inne owoce świeże i przetworzone oraz warzywa, w 2010 roku o wartości 285 mln EUR (w 2007 roku 78 mln EUR). Do Federacji Rosyjskiej wyeksportowano również znaczne ilości Specjalne wsparcie dla producentów mleka Suma kilogramów mleka, do których było udzielone wsparcie [kg] Wysokość środków finansowych wypłaconych z tytułu przyznanego wsparcia [PLN] Białystok Bydgoszcz Gdynia Gorzów Wlkp Katowice Kielce Kraków Łódź Lublin Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocław Łącznie źródło: ARR Realizacja specjalnego wsparcia dla producentów mleka w 2010 r. produktów mleczarskich - 77,6 mln EUR (w 2007 roku 46 mln EUR), czekolady - 70 mln EUR (w 2007 roku 59 mln EUR). W roku bieżącym (dane za okres styczeń-czerwiec), mimo trudności wynikających ze światowego kryzysu, utrzymuje się rosnąca tendencja w polskim handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi. W I półroczu wartość eksportu wyniosła 7,1 mld EUR, wobec 6,3 mld EUR w analogicznym okresie 2010 r. Tendencje co do kierunków eksportu i asortymentu nie zmieniły się. Dla polskich producentów ważne jest pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Podejmowane w tej dziedzinie działania przynoszą już efekty, chociaż wielkość eksportu na te rynki nie jest jeszcze porównywalna z eksportem do krajów, z którymi wymianę handlową Polska prowadzi od lat. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na podwojenie eksportu do Japonii, istotne zwiększenie eksportu do Chin, a w przypadku Korei Południowej w okresie I półrocza tego roku sprzedaliśmy towary rolno-spożywcze na kwotę 21 mln EUR. Szczególnie w ostatnich miesiącach wzrósł eksport towarów rolno- -spożywczych na Filipiny, czy do Indonezji. Skuteczna inicjatywa dla warzywników Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki zareagował bardzo szybko. Z jego inicjatywy zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów Unii Europejskiej z udziałem komisarzy ds. zdrowia i rolnictwa, w celu wyjaśnienia sytuacji i podjęcia działań naprawczych dla producentów warzyw poszkodowanych wystąpieniem licznych przypadków zakażeń szczepem O104 bakterii Escherichia coli W związku z wybuchem epidemii zatruć pokarmowych w Niemczech i wskazaniem jako potencjalnego źródła bakterii świeżych warzyw, w wielu krajach Unii obniżył się drastycznie popyt na niektóre gatunki warzyw. W Polsce gwałtowny spadek zapotrzebowania, w szczególności na ogórki i pomidory był obserwowany od 26 maja br. Spadek zainteresowania konsumentów świeżymi warzywami wywołał kryzys w całym sektorze warzyw. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zareagował bardzo szybko. Z jego inicjatywy zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów Unii Europejskiej z udziałem komisarzy ds. zdrowia i rolnictwa, w celu wyjaśnienia sytuacji i podjęcia działań naprawczych. Komisja Europejska wydała odpowiednie przepisy ustanawiające nadzwyczajne środki wsparcia (rozporządzenie (UE) nr 585/2011). Zgodnie z tymi przepisami rekompensaty będą wypłacone producentom pomidorów, sałaty, ogórków, papryki słodkiej i cukinii. Wsparcie udzielane będzie za okres od 26 maja br. do 30 czerwca br. Budżet na pomoc dla wszystkich krajów UE określono na poziomie 227 mln. Terminy, jakie obowiązywały przy ubieganiu się o wsparcie, określone zostały w przepisach unijnych i są jednakowe dla wszystkich państw członkowskich. I tak: do 30 czerwca br. zainteresowani producenci mogli przeprowadzić przewidziane w przepisach UE działania, tj. wycofanie z rynku, niezbieranie bądź zbieranie zielonych plonów. do 11 lipca br. można było składać do ARR wnioski o pomoc. do 18 lipca br. Komisja Europejska zbierała zgłoszenia o wnioskowaną pomoc od wszystkich państw członkowskich. do 15 października br. państwa członkowskie zapewniają dokonanie wszystkich płatności przedmiotowej pomocy. Pomoc przysługuje producentom, którzy przeprowadzili następujące działania: wycofanie z rynku, niezbieranie bądź zbieranie zielonych plonów. Takie działania są od dawna przewidziane w prawodawstwie unijnym jako środki zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Ponieważ pomoc finansowa Unii dla sektora ogrodniczego jest udzielana za pośrednictwem organizacji producentów, przepisy początkowo przewidywały pomoc w odniesieniu do działań przeprowadzonych wyłącznie przez te podmioty. Polska bardzo aktywnie włączyła się w ustanowienie ostatecznego kształtu przepisów rozporządzenia nr 585/2011, żeby rekompensatami byli objęci również indywidualni producenci warzyw. Natychmiast po wejściu w życie unijnych przepisów, w trybie pilnym wydano przepisy krajowe, umożliwiające udzielenie wsparcia polskim producentom. Rozporządzenie Rady Ministrów w tym zakresie (z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw (Dz. U. z 2011 r. Nr 130, poz. 750), weszło w życie 22 czerwca i wskazało Agencję Rynku Rolnego jako jednostkę, do której organizacje producentów oraz - bezpośrednio - producenci indywidualni mogą występować z wnioskiem o pomoc. W przepisach krajowych określono maksymalne kwoty wsparcia. Jednocześnie to dyrektor oddziału terenowego wydając indywidualną decyzję o udzieleniu wsparcia, określa wysokość wsparcia z uwzględnieniem m.in.: sposobu produkcji i rodzaju dokonanych działań (niezbieranie, zbieranie zielonych plonów). Mechanizm pomocy dla warzywników poszkodowanych zaistniałym kryzysem był w Polsce niezbędny i cieszył się dużym zainteresowaniem. Polska zgłosiła wniosek do Komisji europejskiej o przyznanie pomocy na kwotę 46,4 mln.

3 Magazyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydany z okazji uroczystości dożynkowych Jeszcze w tym roku 1 miliard złotych więcej na modernizację gospodarstw Jeszcze miliard do wzięcia Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Jeśli chcesz zostać przedsiębiorcą albo rozwinąć przedsiębiorstwo, które już prowadzisz i utworzyć miejsca pracy, zapoznaj się z warunkami przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Zapraszam do składania wniosków o przyznanie pomocy od 26 września 2011 r. Dla kogo pomoc? Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podejmujące lub prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób i posiadające obrót roczny lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 2 mln euro). Na czym polega pomoc? Warunkiem otrzymania pomocy jest, by realizacja inwestycji prowadziła do utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. Pomoc polega na: a) refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym kosztów: budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, z wyłączeniem wykonania budynków mieszkalnych, zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia, b) częściowej refundacji kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Jaka jest wysokość pomocy? Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji uzależniona jest od liczby utworzonych miejsc pracy lub rodzaju prowadzonej działalności. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć zł. Utworzone miejsca pracy należy utrzymać przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty pomocy. Gdzie składać wnioski? Nabór wniosków o przyznanie pomocy odbywa się w terminie nie dłuższym niż 10 dni. Wnioski składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Jeśli chcesz podjąć lub rozwijać działalność nierolniczą lub związaną z rolnictwem, zapoznaj się z warunkami przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Zapraszam do składania wniosków o przyznanie pomocy od 27 września 2011 r. na operacje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego od 17 października 2011 r. na pozostałe operacje możliwe do realizacji w tym działaniu Dla kogo pomoc? Rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich. Na czym polega pomoc? Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności m.in. w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych, usług komunalnych, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Jaka jest wysokość pomocy? Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć zł. Jeżeli beneficjent realizuje wyłącznie operację albo operacje dotyczące wytwarzania biogazu rol- Sprzedaż bezpośrednia na Moim Rynku szansą na dodatkowe dochody rolników niczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie zł na jednego beneficjenta. dr Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Gdzie składać wnioski? Nabór wniosków o przyznanie pomocy odbywa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Wnioski składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Dobry grunt pod reformę Wspólnej Polityki Rolnej Jednym z ważniejszych zadań w ostatnich czterech latach na forum Rady Unii Europejskiej jest przygotowanie dobrego gruntu pod reformę Wspólnej Polityki Rolnej. Już w czerwcu 2009 r. Rząd RP przyjął stanowisko w którym czytamy, iż system płatności bezpośrednich wymaga pilnej zmiany polegającej na jego dalszym uproszczeniu i ujednoliceniu formy stosowania w całej UE. W opinii Rządu RP konieczne jest odejście od obecnych rozwiązań, w których wysokość płatności i pułapy (koperty) krajowe odzwierciedlają historyczne poziomy i intensywność produkcji w poszczególnych państwach członkowskich sprzed kilkunastu lat. Nowy system płatności powinien być: związany z powierzchnią użytków rolnych, uwzględniać realizację wymogów w zakresie ochrony środowiska, wspierać finansowo obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Również w stanowisku Rządu z 4 lutego 2011 r. do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego odnośnie WPR do 2020 r. potwierdzamy, że konieczna jest zmiana kryteriów alokacji środków między państwa członkowskie w ramach I filara WPR. Należy odejść od obecnych kryteriów, powiązanych z historyczną produkcją. We wszystkich dokumentach i wystąpieniach domagamy się uproszczenia WPR, wyrównania płatności i uczynienia tej polityki rozwojową. Pozyskaliśmy już wielu sojuszników tej koncepcji. Polska jest sygnatariuszem wielu deklaracji państw członkowskich. Do najważniejszych zaliczamy: stanowisko Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii (kwiecień 2009); deklaracja warszawska (9 nowych państw członkowskich, luty 2010); wspólne stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii (czerwiec 2010); deklaracja Bratysławska (Grupa Wyszehradzka, Bułgaria i Rumunia, listopad 2010); deklaracja brukselska (11 państw członkowskich, grudzień 2010). Podobne stanowisko przedstawiają związki zawodowe, organizacje branżowe oraz samorząd rolniczy. Stanowisko to 21 maja oficjalnie otrzymali: Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pekka Pesonen Sekretarz Generalny COPA/CO- GECA Jose Manuel Barroso Przewodniczący Komisji Europejskiej Dacian Ciolos Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Janusz Lewandowski Komisarz UE ds. Programowania Finansowego i Budżetu John Dalli Komisarz UE ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Paolo De Castro Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Parlamentu Europejskiego Laszlo Vajda Przewodniczący Specjalnego Komitetu ds. Rolnych Fazekas Sándor Minister Rozwoju Obszarów Wiejskich Węgier Wyrazem tych dążeń do zmiany Wspólnej Polityki Rolnej jest stanowisko przyjęte przez Radę Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa za Prezydencji Węgierskiej z dnia 18 marca 2011 r. w którym czytamy,,uznaje się konieczność bardziej sprawiedliwego podziału bezpośredniego wsparcia dochodu między państwa członkowskie poprzez stopniowe zmniejszanie związku z punktami odniesienia w przeszłości. Zapis ten dopiero otwiera dyskusję a nie ją zamyka. Propozycje legislacyjne w sprawie reformy Komisarz przedstawi w pierwszej połowie października i od tego czasu rozpocznie się prawdziwa dyskusja. Do tego stanowiska w dniu 28 sierpnia dołączył PiS. Tak więc, główne siły polityczne w Polsce mają zbieżny pogląd na kształt reformy WPR. Daje to szanse na sukces negocjacyjny pod koniec roku 2012.

4 4 Tam, gdzie rodzi się plon Wydanie bezpłatne SKUTECZNIE WALCZYMY O KAŻDĄ Ożywczy zastrzyk z miliardów złotych Nasz człowiek w Ranczo, czyli Duda specem od funduszy mld zł 131,5 mld zł trafiło na polską wieś za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od początku jej istnienia, czyli od 1994 r. Ponad połowę tej kwoty ARiMR przelała na konta rolników w latach ,5 mln Polaków zasiadło przed telewizorami, by obejrzeć w marcu start długo oczekiwanej V edycji kultowego serialu Ranczo. Nie mieliby tej frajdy, gdyby nie ARiMR, która wsparła finansowo TVP1 w produkcji nowych odcinków. W zamian, w kolejnych odsłonach wilkowyjskich perypetii, popularyzowano Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Dzięki tak potężnemu zastrzykowi pieniędzy wieś się zmienia. I widać to wszędzie. Modernizują się gospodarstwa, unowocześniają firmy z branży rolno-spożywczej, z których już wiele z powodzeniem konkuruje na europejskim rynku, na wsi powstają nowe miejsca pracy, poprawia się standard życia jej mieszkańców. Najważniejszymi instrumentami wsparcia finansowego polskiego rolnictwa są dopłaty bezpośrednie oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na ten pierwszy cel ARiMR przeznaczyła do tej pory ok. 63 mld zł. Dwa budżety PROW na lata i zasiliły portfele rolników kwotą 36 mld zł, z czego ponad 70 proc. przypada na drugą edycję realizacji programu. Dziś Pomoc rybakom nie na rybkę Polska stała się europejską potęgą w dziedzinie przetwórstwa ryb, a nasze firmy z tej branży należą do najnowocześniejszych na świecie. Port w Darłowie od lat popadał w ruinę. Miasta ani gminy nie było stać, by go ożywić, przeprowadzając gruntowną modernizację. Zakład Przetwórstwa Rybnego Łosoś z Włynkówka k. Słupska miał plan, by swoimi konserwami rybnymi karmić nie tylko Polaków. Ale bez poprawy standardów wytwarzania i jakości wyrobów, nie miał szans konkurować na wymagającym europejskim rynku. W obu tych przypadkach dopiero pomoc udzielona przez ARiMR sprawiła, że plany stały się rzeczywistością. Dla polskiego sektora rybackiego najważniejszym źródłem finansowania jego unowocześnienia jest unijny Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Realizuje go w głównej mierze ARiMR, mając do dyspozycji 2,5 mld zł. I robi to sprawnie, nadrabiając stracony Polska jest w Europie liderem w wydawaniu pieniędzy z PROW I robimy to szybciej i skuteczniej niż kraje starej Unii, takie jak Niemcy czy Francja. Ale na polską wieś miliardy płyną nie tylko z unijnych programów. Za pośrednictwem Agencji rolnicy otrzymują także pomoc krajową, która finansowana jest z budżetu państwa. Z tej puli Agencja wypłaciła 17,6 mld zł. ARiMR coraz sprawniej rozdysponowuje pieniądze, ale także rolnicy coraz lepiej wiedzą, jak po nie sięgać. I jak wynika z tegorocznego sondażu opinii społecznej, przeprowadzonego przez TNS OBOP, 71 proc. rolników dobrze ocenia współpracę z Agencją i kompetencje jej pracowników. czas. Bo choć przed 2008 r. było Ministerstwo Gospodarki Morskiej, to w sprawie jak najszybszego przekazywania rybakom unijnych pieniędzy, nie działo się prawie nic. Teraz 95 proc. z 8,4 tys. wniosków, które do tej pory trafiły do Agencji, jest już ocenionych. Te, które zostały pozytywnie zweryfikowane, wykorzystują 76 proc. budżetu jaki w ramach PO Ryby ma Agencja. Efekt? Obok Darłowa i Włynkówka powstały setki innych inwestycji, które unowocześniły naszą flotę rybacką, porty, a zwłaszcza zakłady przetwórcze. Jeszcze siedem lat temu przerabiały one 230 tys. ton ryb rocznie, teraz - dwa razy więcej. Tylko w 2010 r. wartość wyeksportowanych przez nie towarów wyniosła 800 mln euro, najwięcej w całej Europie. Dzięki temu informacje o PROW nie tylko trafiły pod przysłowiowe strzechy, ale także dotarły do wielomilionowej rzeszy mieszkańców miast i miasteczek oglądających serial. Przy okazji wielu mieszczuchów zobaczyło, że polska wieś, to nie ławeczka, Mamrot i narzekania. To ambicje, aspiracje, by żyć i gospodarować lepiej, nowocześniej. Żeby był wilk syty i Wilkowyje City jak to krótko ujął serialowy wójt. Są pieniądze! Trzeba po nie sięgnąć! Prawie 200 tys. różnych maszyn i urządzeń rolniczych trafiło na polską wieś od 2008 r. Ostatni taki boom inwestycyjny na wsi wydarzył się w latach 70., w epoce Gierka. Jeszcze kilka lat temu, gdy na podwórku rolnika stanął nowiutki traktor Lamborghini, była to niemała sensacja. Schodzili się inni gospodarze, także z okolicznych wsi, by z podziwem i skrywaną zazdrością oglądać to cacko. Teraz taka maszyna, to już żadna atrakcja. Od kiedy ARiMR przekazuje unijne pieniądze z PROW na Modernizację gospodarstw rolnych, rolnicy kupili ponad 19 tys. ciągników, w tym i te z wyższej półki. Ale to nie wszystko. By zwiększyć produkcję, stać się konkurencyjnym, zmniejszyć zużycie energii i paliwa oraz poprawić komfort pracy, rolnicy ruszyli do sklepów także po inny sprzęt. W gospodarstwach pojawiło się przeszło 170 tys. nowych maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych. Dzięki wsparciu Agencji zainwestowali również m.in.w budowę lub unowocześnienie budynków gospodarczych (chlewni, obór, stodół, magazynów do przechowywania ziarna itp.) o powierzchni ponad 850 tys. m 2. Z unijnej pomocy skorzystało ponad 28 tys. rolników, którym Agencja w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych wypłaciła prawie 4 mld zł, a na kolejny miliard zawarła z nimi umowy. Tym samym już blisko 70 proc. środków przewidzianych na Modernizację w budżecie na lata zostało zakontraktowanych, mimo że wdrażanie tego działania odbyło się z opóźnieniem. Agencja musiała bowiem nadrobić zaległości. Przede wszystkim zdobyć pełną akredytację Ministerstwa Finansów, która Kampanię promującą unijny program, a był on reklamowany we wszystkich 13 odcinkach tej serii Rancza, w zwiastunach je zapowiadających, minireportażach pokazujących kulisy nagrywania serialu, obejrzało aż 120 mln widzów. Informacyjno-edukacyjny pomysł ARiMR tak spodobał się Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, że postanowiło z niego skorzystać. Wilkowyjskiego Dudę (Piotra Ligenzę), który zasłużył sobie na miano wybitnego eksperta w sprawach wykorzystania unijnych pieniędzy oraz inną bohaterkę Rancza, Panią Lodzię (Magdalenę Kutę), zaangażowało do swojego projektu promocji europejskich funduszy. Cieszymy się, że pomysł Agencji stał się inspiracją dla resortu rozwoju regionalnego. pozwoliłaby na wypłatę unijnych środków. Tak, by nie powtórzyła się historia z pierwszego naboru, gdy to ponad 18 tys. wniosków, zebranych w listopadzie 2007 r., trafiło na dno szafy, bez szans na realizację. Lepiej jest planować i inwestować pod przyszły plon, gdy już w grudniu ma się pieniądze z dopłat bezpośrednich na koncie! Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas. Ta życiowa myśl w praktyce dobrze jest znana rolnikom. Bo czyż na przykład nie lepiej planować, inwestować pod przyszły plon, gdy już w grudniu ma się pieniądze z dopłat bezpośrednich na koncie? Czas to pieniądz W ARiMR podjęto wiele wysiłku, by jak najwięcej z 1,4 mln uprawnionych gospodarstw otrzymywało te płatności już w pierwszym miesiącu ich realizacji. Wprowadzono jeden formularz wniosku, uproszczono go, usprawniono system informatyczny, stworzono możliwość składania dokumentów za pośrednictwem internetu. W efekcie już teraz do ponad połowy rolników pieniądze z dopłat trafiają na początku grudnia. W tym roku liczba takich gospodarstw jeszcze wzrośnie. W ramach dopłat bezpośrednich ARiMR wypłaciła do tej pory rolnikom prawie 63 mld zł, przy czym ponad połowę tej kwoty, czyli 33 mld zł, przekazała w latach mld zł

5 Magazyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydany z okazji uroczystości dożynkowych ZŁOTÓWKĘ DLA POLSKIEGO ROLNIKA Program Szklanka mleka Wsparcie na rzecz beneficjentów udzielone przez ARR od akcesji Polski do UE do końca I półrocza 2011 r. wyniosło ponad 10,9 mld zł (w tym 1,6 mld zł stanowiła wartość gotowych artykułów spożywczych przekazanych na pomoc żywnościową, a 0,1 mld zł wydatki z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych). Pomocna dłoń w sytuacji kryzysowej W 2007 r. ARR udzieliła wsparcia hodowcom drobiu, którzy ponieśli straty w wyniku zarażenia stad wirusem grypy H5N1. Wsparcie to wyniosło 16 mln zł. W latach ARR wypłaciła dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną suszą panującą w 2006 r. i 2008 r. W 2010 r. ARR wypłaciła ze szczególnych środków wsparcia w sektorze mleczarskim 83 mln zł dla 92 tys. producentów mleka, którzy w wyniku kryzysu na rynku (w sezonie 2008/2009) ponieśli znaczące straty i utracili płynność finansową. Systematycznie zwiększa się aktywność ARR skierowana na działania prospołeczne wspierające spożycie mleka i jego przetworów w placówkach oświatowych oraz na kształtowanie prawidłowego modelu konsumpcji wśród dzieci i młodzieży. Z roku na rok rośnie zainteresowanie uczniów programem. Szklankę mleka piło w roku szkolnym 2009/2010 ponad 2,4 mln uczniów, tj. o blisko 31 tys. więcej niż w poprzednim roku szkolnym oraz aż 4 razy więcej niż w roku szkolnym 2004/2005 (rok uruchomienia programu). Uczęszczali oni do ponad 14,6 tys. placówek oświatowych (3 razy więcej niż w roku szkolnym 2004/2005). Uruchomienie dopłaty krajowej od roku szkolnego 2007/2008 zdecydowanie zwiększyło skalę oddziaływania programu Szklanka mleka oraz zainteresowanie nim beneficjentów, a Polska została liderem wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na ten cel. Również ilość mleka i jego przetworów spożyta przez dzieci oraz młodzież w ramach programu w naszym kraju jest najwyższa w UE. Od uruchomienia programu dzieci i uczniowie spożyli 258 tys. ton mleka i jego przetworów. ARR na realizację programu Szklanka mleka wypłaciła od akcesji do końca czerwca 2011 r. ogółem 611 mln zł, z tego 429 mln zł w ramach dopłaty krajowej i 182 mln zł z tytułu dopłaty unijnej. Ponadto dofinansowanie programu z FPM wyniosło 22 mln zł. W przypadku wystąpienia groźnych chorób zwierząt gospodarskich lub trudnej sytuacji na rynkach produktów rolnych Agencja Rynku Rolnego może na mocy decyzji Komisji Europejskiej udzielić przedsiębiorcom i innym uczestnikom rynku pomocy finansowej. W 2011 r. Agencja udzieliła wsparcia z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane w 2010 r przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan. W tym roku Agencja realizuje działania związane z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia producentom ogórków, pomidorów, sałaty, endywii, słodkiej papryki i cukini, którzy ponieśli straty w czerwcu 2011 r. w wyniku kryzysu spowodowanego przez szczep bakterii Escherichia coli (EHEC). Skutecznie promujemy polskich producentów W 2010 r. uruchomiono 150 projektów promocyjnych i informacyjnych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków funduszy promocji, wydatkując na ten cel 22 mln zł. W celu wspierania działań informacyjnych i promocyjnych Agencja Rynku Rolnego administruje 9 funduszami promocji wybranych produktów rolnych (mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mięsa owczego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw, mięsa drobiowego i ryb). Funkcjonowanie funduszy pozwala na aktywizację i zwiększenie udziału polskich producentów w działaniach promocyjnych zarówno dofinansowanych przez UE, jak i prowadzonych samodzielnie przez branżę. Wpłat na rachunki bankowe poszczególnych funduszy dokonuje blisko 8 tys. firm. W 2010 r. uruchomiono 150 projektów promocyjnych i informacyjnych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków funduszy promocji, wydatkując na ten cel 22 mln zł. Od uruchomienia programu Owoce w szkole Agencja Rynku Rolnego wypłaciła na jego realizację łącznie 57,9 mln zł (w tym w 2010 r. 31,9 mln zł), z tego 43,4 mln zł pochodziło ze środków UE, a 14,5 mln zł z budżetu państwa. 22 mln zł Program Owoce w szkole W związku z dużą popularnością programu Szklanka mleka, UE postanowiła zastosować podobny model kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w odniesieniu do spożycia owoców i warzyw. Od września 2009 r., w ramach programu Owoce w szkole, uczniom klas I III szkół podstawowych dostarczane są owoce (jabłka, gruszki, truskawki) oraz warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewka), a także soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne. W szkołach podstawowych realizowane są także działania edukacyjne propagujące zdrowe odżywianie. Na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej grupę docelową programu w roku szkolnym 2010/2011 stanowiło 1168 tys. dzieci. Z każdym semestrem zwiększa się liczba dzieci i szkół podstawowych uczestniczących w programie Owoce w szkole. W II semestrze roku szkolnego 2010/2011 umowami objęto 792 tys. dzieci, czyli blisko 68% grupy docelowej. * Na podstawie umów podpisanych przez placówki oświatowe z zatwierdzonymi dostawcami owoców i warzyw do szkół podstawowych. W przypadku danych dotyczących szkół w I i II semestrze roku szkolnego 2010/2011 wliczono również w każdym semestrze 5 szkół podstawowych samodzielnie pozyskujących i udostępniających owoce i warzywa dzieciom.

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności PREZESI AGENCJI RYNKU ROLNEGO Bolesław Woźniak 10.07.1990 r. 08.09.1992 r. Włodzimierz Rembisz 08.09.1992 r. 16.07.1993 r. Jan Lisowski 17.07.1993 r. 16.11.1993

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe Biuletyn Informacyjny nr 1 /2013 Kwartalnik Branżowy program promocji Biopaliwa dla rolników Niezmiennie smaczne i zdrowe www.arr.gov.pl W 2012 roku niezależni auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Spis treści rocznika 2005 II 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2007 Nr 3 (189) 2 II Rocznik 2005 Biuletyn Informacyjny ISSN 1233-2437 nakład 6800 egz. Wydawca: Agencja Rynku Rolnego Rada Programowa: dr Jerzy

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP codziennie świeże informacje Ê Nr 12/2008 (52) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski ISSN: 1733-4446 Å Branża mleczna przeżywa głęboki kryzys, który może

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r 2009-11-25 Top-skup Już teraz wiadomo, że tegoroczny skup interwencyjny zbóż w Unii Europejskiej będzie bardzo wysoki. Po niecałym miesiącu oferty

Bardziej szczegółowo

zachodniopomorskiej Wsi

zachodniopomorskiej Wsi Echo zachodniopomorskiej Wsi maj 2014 r. Walne zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Str. 4 PROW 2014-2020 PRZYJĘTY! Str. 7 maj 2014 1 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu 2. Joanna Majewska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 2014 Województwo dolnośląskie (Dolny Śląsk) obejmuje obszar blisko 20 tys. km2, co stanowi 6,4% powierzchni naszego kraju. Ludność województwa liczy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2010 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 36/2010 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Kasa

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

20 lat wspieramy. polskie rolnictwo. Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6. regionplus.

20 lat wspieramy. polskie rolnictwo. Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6. regionplus. 20 lat wspieramy polskie rolnictwo Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6 regionplus.pl 1 SŁOWO REDAKTORA 20 lat wspieramy polskie rolnictwo...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

Izba zaprezentowała nowy budynek

Izba zaprezentowała nowy budynek BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PODKARPACKICH ROLNIKÓW Nr 11 (31) listopad 2014 Izba zaprezentowała nowy budynek Szanowni Czytelnicy, W NUMERZE Od Redakcji... 3 Z życia samorządu rolniczego.. 4 3 listopada Podkarpacka

Bardziej szczegółowo

Informator. Pikieta sadowników w Warszawie. Batalia Związku Sadowników RP o złagodzenie skutków embarga. Jubileusz XV-lecia Związku Sadowników RP

Informator. Pikieta sadowników w Warszawie. Batalia Związku Sadowników RP o złagodzenie skutków embarga. Jubileusz XV-lecia Związku Sadowników RP ISSN 2299-0593 www.polskiesadownictwo.pl 3/2014 Informator Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej Pikieta sadowników w Warszawie Batalia Związku Sadowników RP o złagodzenie skutków embarga

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy informacje o zwierzętach, które uzyskały tytuły Czempionów i Wice Czempionów w poszczególnych gatunkach.

Poniżej prezentujemy informacje o zwierzętach, które uzyskały tytuły Czempionów i Wice Czempionów w poszczególnych gatunkach. XVI R W Z H K - Historia wystaw w Klikowej doczekała się kolejnego rozdziału. Po 4. latach przerwy ta największa w naszym regionie impreza hodowlana powróciła w roku bieżącym na teren byłego Stada Ogierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Załącznik do Uchwały Nr V / 19 /2012 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 5 czerwca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA

Bardziej szczegółowo