Protokół nr XVIII/04 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XVIII/04 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu 27.02.2004r."

Transkrypt

1 Protokół nr XVIII/04 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu r. w Wiejskim Domu Kultury w Wieprzu. O b e c n i : 15 radnych na stan 15, - jak w załączonej liście obecności. oraz: Pani Chrapek Małgorzata - Wójt Gminy Wieprz Pan Rusinek Adam - były Delegat do Zgromadzenia Związku Komunalnego Pan Zając Jan - były Delegat do Zgromadzenia Związku Komunalnego Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad. 2. Uchwalenie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie propozycji porozumienia międzygminnego dotyczącego oczyszczalni ścieków i kanalizacji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Gminnego Zakładu Wodociągów. 5. Wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia. Przebieg obrad: Ad pkt 1. Obrady Sesji otworzył Przewodniczacy Rady Gminy Wieprz Pan Mirosław Sordyl witając przybyłych radnych oraz dziękując im za zrozumienie sytuacji. Następnie wita uczestniczących w obradach Panią Małgorzatę Chrapek - Wójta Gminy Wieprz oraz byłych delegatów do zgromadzenia Związku Komunalnego Panów Adama Rusinka i Jana Zająca. Stwierdza, że w Sesji uczestniczy 14 radnych na stan 15 obrady jej są zatem prawomocne. Ad pkt 2. Projekt porządku obrad wszyscy otrzymali przed ich otwarciem jest zatem znany. Przewodniczący pyta czy są do niego uwagi bądź propozycje zmian czy uzupełnień. Pan Tadeusz Sopicki - proponuje uzupełnienie porządku obrad o pkt. Wolne wnioski. Rada Gminy wniosek ten przyjęła. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczacy poddał pod głosowanie projekt porządku obrad uzupełniony o pkt. "Wolne wnioski" któremu nadano nr 5. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy 14 głosujących za oraz braku przeciwnych i wstrzymujących się od głosu zaproponowany porządek przyjęła.. Ad pkt 3. Pan Mirosław Sordyl - w dniu dzisiejszym odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie rozliczenia. Chcemy zatem znać państwa zdanie w tych sprawach aby wiedzieć jakie stanowisko prezentować. Spotkanie na którym był p. Ziajka państwo pamiętacie. Jak i prezentowane ku zaskoczeniu niektórych stanowisko, że Zatorowi i Babicom bardzo zależy na jak najszybszym rozliczeniu. Myśmy z Panią Wójt pojechali na oczyszczalnię był tam miedzy innymi pan Domin i Biernat. Pan Wiesław Domin - Wójt Gminy Babice - jest w stanie zgodzić się na wszystko gdyż zależy mu aby do porozumienia doszło. Jeśli chodzi o Babice mają nieciekawą sytuację z budżetem. Natomiast ze strony Burmistrza nadal są stawiane twarde warunki. Cieszę się że sprawa rozliczenia w dobrym tempie zaczyna się posuwać. Informuje zebranych, że na dzień 8 marca rozpisano rozprawę w NSA w sprawie naszej uchwały o

2 wystąpieniu ze Związku. Chcieli w tym brać udział na zasadzie strony Babice i Zator lecz nasz radca wystosował pismo, iż sobie tego nie życzymy. Jeśli chodzi o rozliczenie za ścieki Burmistrz powiedział, że przeciętnie była to kwota 1,27 zł/m3 i proponuje aby to podzielić na połowę tj. 63 grosze/ m3 i tyle dać do Związku. Pytanie czy z naszej strony było by to do przyjęcia. Jest to pierwsza rzecz która była podana. Zastrzega jednak, że z tego okresu wyłącza te 1,5 roku kiedy oczyszczalnia po powodzi nie pracowała. Pan Zając Jan - stwierdza, że oczyszczalnia od momentu zalania w lipcu 2001 roku nie pracowała do października 2002 roku i w tym czasie ścieki nie płynęły na oczyszczalnię. Pani Wójt - bo było tak, że do 2002 roku zapłacą, wtedy ja się pytam a co z 2003 rokiem. Wtedy Ziajka mówi, że przez ten okres 1,5 roku ścieki na oczyszczalnię nie płynęły i on to chciał zataić. Ja uważam, że nie można niczego taić. Ale społeczeństwo w tym czasie za odprowadzane ścieki do KZWiK płaciło. Uważam, że winni zapłacić do 2003 roku z wyłączeniem tego okresu remontu - tak jak było w rzeczywistości abyśmy w przyszłości nie spotkali się z zarzutami kłamstwa czy błędów w rozliczeniu. Pan Lisak Edward - ale Zator w tym czasie od ludzi pobierał opłaty i co z tym zrobić. Pan Sordyl Mirosław - te pieniądze zasilały budżet Zatora. Pan Zając Jan - Związek Komunalny za korzystanie ze środowiska przez cały czas płacił. Pokazana przez Burmistrza kwota średnia za ścieki w wysokości 1,27 zł/m3 to jest średnia cena z tych dwu składników tj. ceny wyższej i niższej po odliczeniu kosztów utrzymania kanalizacji przez Zakład Komunalny Zatora. Pan Matusiak Józef - to dlaczego oni to chcą jeszcze dzielić na połowę. Pan Sordyl Mirosław - odpowiedź z ich strony jest jedna - myśmy budowali kolektory wy jak będziecie budować też będziecie mieć ulgi. Pani Huczek Maria - po raz pierwszy od 5-ciu lat została przez Zator podana kwota za ścieki bo nigdy tego nam nie chcieli powiedzieć. My nie możemy tego brać na poważne bo co nas interesują wewnętrzne rozliczenia Zatora z mieszkańcami. Uważam, że winno to być wyliczone od tej górnej stawki - bo przecież ci co dzisiaj korzystają ze zniżek wcześniej na rzecz kanalizacji wpłacili. Pan Sordyl Mirosław - podobnie uważa nasz radca prawny. Pan Sopicki Tadeusz - jaki jest sens dzisiejszego posiedzenia. Rozliczenie wpłat. Zdrowy rozsądek nakazuje aby to rozliczyć do końca 2003 roku lub podzielić to na etapy. Albo przyjmujemy, że ta propozycja jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. I zajmujemy się kolejno następnymi problemami. Pani Wójt - postawiłam w Zatorze pewne warunki. Pierwsze rozliczenie do czasu wejścia Babic do oczyszczalni. Spotkanie się Skarbników i rozliczenie się przelewami punkt po punkcie od czasu wstąpienia Babic do końca roku Na co otrzymałam odpowiedź, że nie ma jeszcze sprawozdań za Zator nadal nie przedstawił przelewów do 1994 roku. Pytanie zatem czy rozliczamy na podstawie przelewów czy not - co nie jest to samo, na co zwróciła również uwagę nasza Pani Skarbnik która jest aktualnie chora. Druga sprawa to wejście Babic do Związku - oni cały czas powołują się na umowę z 1999 roku a szczególnie pkt 4 - którą przedstawia - jak w załączeniu do protokołu. Kserokopię przekazano radnym. Dla mnie nie jest ona wiarygodna bo nie była poparta uchwałą Rady. Nie jest też zgodna ze statutem. Pan Cinal Józef - jeśli chodzi o ścieki to nas nie interesuje kto to będzie płacił. Jeżeli jest kalkulacja kosztów czyszczenia to ta kwota winna do kasy Związku wpłynąć. Co gmina zrobi i jak to sobie załatwi to jest ich sprawa. Jeżeli gminy rozliczają się między sobą to nie może być tak by jedna finansowała drugą. Jeżeli bowiem utworzy się podmiot do prowadzenia eksploatacji oczyszczalni to skąd on weźmie na to środki.

3 Pan Sopicki Tadeusz - czy pani Wójt ma rozeznanie na temat tego, że Związek Komunalny przekazał do eksploatacji KZWiK kolektor. Ja postaram się taki dokument odnaleźć. Idąc dalej tokiem myślenia mojego przedmówcy - jakim prawem zatem Zator potrąca sobie dotację. Pani Wójt - problem w tym, że my mamy dzisiaj jechać na to spotkanie do Wygiełzowa. Pan Sopicki Tadeusz - jest taki dokument w aktach Związku. Mam też inne pytanie do Pana Biernata - jak długo będą chcieli utrzymać tę kwotę za czyszczenie ścieków tj. 0,97 zł/m3 + VAT. Wówczas bowiem moglibyśmy się zdecydować dostarczać im nasze ścieki za 110% tej kwoty. Pani Wójt - oni od nas chcieli abyśmy to podpisali. Powiedziałam im że ani ja ani Przewodniczący nie jesteśmy do tego upoważnieni. Powiem państwu więcej - w projekcie budżetu na 2004 rok - odpłatność za ścieki z Zatora i Babic nie pokrywana nawet kosztów energii elektrycznej - a gdzie reszta? Oni opierają się na porozumieniu które mówi o % podziale kosztów utrzymania oczyszczalni na poszczególne gminy. Pan Sopicki Tadeusz - oni z nas robią po prostu wariata - za te 93 grosze nie można nawet podnieść m3 wody a nie czyścić ścieki.. Jeżeli oni będą utrzymywać taką cenę to my możemy zdeklarować że chcemy im sprzedać ścieki za 110 % tej ceny, chcemy się z nimi rozliczyć lecz o powrocie do Związku nie ma mowy. Pan Mokwa Bolesław - pytanie czy my chcemy wrócić do Związku. Jeżeli nie to nie dyskutujmy na temat ceny. Pani Wójt - ja będąc w Zatorze powiedziałam im na początku, że przyjechałam jako partner nie jako wspólnik w związku z wystąpieniem ze Związku z nimi się rozliczyć. 23 lutego mieliśmy kolejną blokadę konta o której oczywiście bank nas nie poinformował w efekcie której zdjęli nam 7 tys. zł. Mam też informację, że Związek wziął 300 tys. zł kredytu aby spłacić odsetki od zadłużenia. Pan Sordyl Mirosław - oni nadal nie przyjmują do wiadomości podjętej przez nas uchwały o wystąpieniu ze Związku. Pan Żyła Mieczysław - jeżeli jest ta umowa mimo, że winna być poparta uchwałą Rady czy nie należy jej brać pod uwagę. Pani Wójt - radca prawny twierdzi, że ona nic nie znaczy tym bardziej, że zawiera błędy. Bo skoro Babice mają udział ok. 22% to skąd się wzięło tys. zł. Miałam okazję spotkać się wcześniej z p. Strzelcem i on cały czas twierdzi, że to tys. zł które wzięły Babice to jest kredyt na wstąpienie ich do Związku Komunalnego co by się zgadzało. PUI INWADO przywiozło wszystkie materiały - na moje pytanie dlaczego nie może tego sprawdzić Komisja Rewizyjna Związku Pani Sopicka - nowy Skarbnik powiedziała, że Pan Noryc był i powiedział, że on nie jest w stanie tylu dokumentów rozliczyć. Ja nadal niedowierzam tym kwotom. Bo uważam, że jest to wszystko pomieszane - pieniądze na oczyszczalnię, na kolektor do Wieprza i na kanalizację Zatora. Daleka jestem od posądzania Zatora ale chciała bym aby ktoś to szczegółowo sprawdził. Po drugie jest też sprawa indeksacji. Pan Zając Jan - ja mam trochę wątpliwości co do oceny Pana Radcy Prawnego ponieważ w 1 pisze, że poniesione nakłady zostają pomniejszone o kwotę zaciągniętych pożyczek i tak licząc kluczem procentowym ta kwota się zgadza. Też uważam, że nikt nie upoważniał ani Wójta ani Zastępcy do podpisywania tego porozumienia. Miało to dotyczyć wyłącznie 1998 roku - zgodnie z notatką z posiedzenia Zarządu Związku (jak w załączeniu) a rozszerzono ten zapis na całość. Pani Wójt - ja naszego stanowiska bronię tylko tym, że nie ma w tej sprawie uchwały. Oni o tym doskonale wiedzą lecz tego co dla nich jest niekorzystne się nie podnosi. Obie gminy są w krytycznej sytuacji jeśli chodzi o uchwały budżetowe. Pan Sopicki Tadeusz - czy w związku z tym kredytem 300 tys. zł była ta blokada naszego konta. Pani Wójt - blokada konta była z powodu niespłaconych odsetek do Narodowego Funduszu. Gdyż z

4 tych 300 tys. brakło im około 7 tys. na odsetki. Te 300 tyś. jest to kredyt liniowy dla Związku wzięty w styczniu po naszym wystąpieniu bez naszego udziału. Mam też prośbę aby dzisiejsze konkluzje były od razu spisane, byśmy z czymś mieli jechać do Zatora. Radca prawny uważa, że winniśmy się trzymać dokumentów. Pan Cinal Józef - przy tych materiałach należało by zweryfikować nazewnictwo - delegatów do Związku Komunalnego - po naszym wystąpieniu takich przecież nie mamy i aby z tego powodu nie było później kłopotów. Według Radcy prawnego mandat delegata wygasł automatycznie w wyniku podjęcia uchwały o wystąpieniu ze Związku. Pan Sopicki Tadeusz - aby być konsekwentnym wobec siebie czy nie podjąć uchwały upoważniającej określone osoby do prowadzenia rozmów na temat tego rozliczenia. Np. Pana Jana, Przewodniczącego Rady i oczywiście Panią Wójt która ma takie upoważnienie z urzędu. Pan Cinal Józef - ustalmy zatem, że upoważniamy Pana Przewodniczącego i Panią Wójt aby do prowadzenia rozmów dobierali sobie wg uznania któregoś z byłych delegatów do Związku. Pani Wójt - pocieszające jest to, że jak się zapytałam co będzie jak przegramy. To otrzymałam odpowiedź, że jest jeszcze NSA jako druga instancja i coś nad tym. Pani Bliźniak Barbara - ale takie same możliwości będzie też miała strona nam przeciwna. Pan Sopicki Tadeusz - to co Pani Wójt mówiła na temat tego harmonogramu rozliczeń. Pani Wójt - mnie ta sprawa Babic i indeksacji nie bardzo się zgadza. Czy Państwo chcą znać wystąpienie Babic do Sądu. Okazuje się bowiem, że zajmują dwa różne stanowiska inne w rozmowach a inne w tym piśmie w którym wcale nie mają dla nas litości. Pan Lisak Edward - winniśmy też ten dokument zobaczyć abyśmy mieli wyrobione zdanie. Pan Zając Jan - nie bardzo widzę p. Ziajkę w roli mediatora w tej sprawie mimo iż on twierdzi, że jego inicjatywa niczego nie kryje i wynika wyłącznie z chęci pomocy w rozwiązaniu tej sprawy. Gdy my chcieliśmy rozliczenia to Zator nie miał żadnych dokumentów, przelewów nie było nic. Teraz są wszystkie ksera przelewów. Ten jeden rok nie może być jednak odfajkowany. Nie może być zafajkowany bo właśnie z 1995 rok tych przelewów nie ma jest tylko na 60 tys. A nakładów jest 621 tys. Oni to tłumaczą tym, że w 1995 roku powstał Związek, część zatem wpłacili do Związku, część jako inwestor do PUI w Wadowicach - są tam wpłaty z tym, że też się one nie pokrywają - na co uzyskałem odpowiedź, iż część wpłacili na konto inwestycyjne Zatora. Mam taką notatkę z której wynika, że zł było wpłacone do PUI przed powołaniem Związku plus 60 tys. do Związku. Nadal brakuje około 561 tys. zł. Wyszukałem też wyliczenia Zatora za rok 1995 z konta inwestycyjnego gdzie poniesione nakłady wynoszą zł w tym głównie odsetki do WFOŚr. Te kwoty były wielokrotnie weryfikowane. Jeżeli chodzi o te dokumenty przekazane z PUI INWADO jest to taka gruba księga dosyć jasno tam jest co i kiedy. My w tej chwili nie mamy jakiegoś wpływu na Komisję Rewizyjną jeżeli nie chcą to się nie podejmą. Są wątpliwości na który kolektor przeznaczano środki gdyż inwestorem zastępczym Gminy Zator w zakresie budowy ich własnej kanalizacji też było PUI Wadowice. Pan Cinal Józef - w momencie przystępowania do Związku Komunalnego Gminy Babice byliśmy z Zatorem rozliczeni na "0" i dlatego też do tyłu bym już nie wracał. Pani Wójt - ale jest tam sprawa dotacji bo do dotacji Babice weszły. Pan Sordyl Mirosław - zarządza przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad. Pani Wójt - przedstawia pismo procesowe z Gminy Babice z żądaniem unieważnienia naszej uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku oraz treść naszej odpowiedzi na to pismo. Informuje, że otrzymaliśmy kolejne pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, że w dniu 3 marca jest spotkanie w sprawie omówienia kredytów - ale jest to dla Zarządu Związku. Nie możemy przecież tam jechać. Proszę też popatrzeć, że wszystko to dzieje

5 się przed dniem 8 marca na który rozpisano sprawę w WSA Kraków dotyczącą skargi Wojewody na naszą uchwałę. Z dotychczasowych ustaleń wynika zatem na podstawie dokumentów że Zator wpłacił zł. Zacznijmy po kolei - tu już nie mamy zgodności bo brakuje dokumentów. Pan Zając Jan - z tym, że te brakujące kwoty były kilkakrotnie weryfikowane i podpisywane przez skarbników gmin.. Mamy też porozumienia. Pani Wójt - ale ja im nie dowierzam i chcę mieć wszystkie dokumenty w czym poparł mnie pan Domin. Nie mamy dokumentów na taką kwotę. - jest to zatem pierwsza sporna kwestia, - sprawa druga - uważacie, że nie sprawdzamy do 1994 roku bo na to też nie przedłożono żadnych dokumentów. Pan Zając Jan - w marcu 1995 roku też spotkali się Skarbnicy, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i jest spisane w tej sprawie porozumienie. Są też umowy spisywane później po śmieci p. Komendery. Sami tego nie sprawdzimy a Związek rzeczoznawców nie powoła i nie zapłaci. Prawdą jest, że co jedne dokumenty to kwoty są inne lecz podpisane. Trzeba się zastanowić czy nam się to opłaci. Pani Huczek Maria - czy mam zatem rozumieć, że kolektory też będą tym kluczem rozliczane bo przecież nie wszystkie były tak liczone. Pan Zając Jan - w momencie wstępowania Babic była umowa, że do kolektorów nie wchodzą i moim zdaniem trzeba ją honorować. Pan Sopicki Tadeusz - czy rata kredytu ze stycznia jest zapłacona. Pani Wójt - takiej nie było to były odsetki od kredytu podejrzewam, że nic nie jest zapłacone z tym, że oni coś tam ustalili z NFOŚr w sprawie rat. Pan Sordyl Mirosław - zatem to rozliczenie na pewno możemy zakwestionować. Jak zatem podejdziemy do rozliczenia za ścieki kierowane na oczyszczalnię - oni dali propozycję 1 z kwoty 1,27 zł/m3 jakie propozycje z naszej strony. Pan Cinal Józef - winny być wpłacone rzeczywiste koszty poniesione na oczyszczalni. Pan Lisak Edward - Związek winien przedłożyć rzeczywistą kalkulację kosztów oczyszczania i reszta nas nie obchodzi. Pan Sopicki Tadeusz - rozliczenie ścieków winno być prowadzone według uchwał podjętych przez Zarząd Związku Komunalnego lub Zgromadzenia. Pan Zając Jan - zewnętrzna sieć kolektorów była Zatora i to on dla swoich mieszkańców cenę ustalał. Pan Sordyl Mirosław - co my mamy na dzisiejszym spotkaniu w tej sprawie powiedzieć. Pan Zając Jan - rzeczywistą kwotą jest 1,27 zł/m3, które to środki zabrał Zator w dodatku liczba ścieków płaconych przez mieszkańców nie jest zgodna z ilością wpływającą na oczyszczalnię. Byłby to tylko zwrot tego co Zator pobrał. Nie mający żadnego związku z kosztami oczyszczalni. Pan Cinal Józef - w trakcie tej rozmowy w tym temacie trzeba ich sprowadzić na ziemię aby wiedzieli jakie przestępstwa popełniają. Przypominam mój wniosek aby do tych rozliczeń Pan Przewodniczący i Pani Wójt dobierali sobie osoby z pośród byłych delegatów do Związku. Pan Zając Jan - tam na tym spotkaniu na pewno będzie prasa i proszę się potem nie zdziwić jak ukaże się jakiś artykuł z komentarzem. Uważam, że powinno się zakwestionować miejsce tego spotkania. Pan Sordyl Mirosław - ja mam obawy co do tego aby tam dzisiaj jechać i proponuję zaczekać na wynik rozprawy w dniu 8 marca. Pan Matusiak Józef - wracając do tych ścieków uważam, że to co Zator pobrał od mieszkańców

6 niech wróci do Związku. Pan Sopicki Tadeusz - w tej materii - na podstawie czego nasza gmina miała by dopłacać do Gminy Zator. Pan Sordyl Mirosław - zatem my tej ich propozycji nie przyjmujemy. Winniśmy jednak przedstawić im naszą propozycję w tej sprawie. Pani Huczek Maria - jestem za tym aby to co zabrali jako nadwyżkę wpłacili - na jakiej bowiem podstawie chcą to jeszcze dzielić wzbogacając własny budżet. Pan Sordyl Mirosław - proponujemy zatem aby całą tę kwotę wrócili do Związku. Pan Sopicki Tadeusz - według mnie winni się rozliczyć w ten sposób, że ilość ścieków mnożymy przez tę stawkę 3,60 pomniejszając to o koszty utrzymania kolektorów i tę kwotę winni wpłacić. Pani Wójt - jeśli chodzi o rozliczenie to państwo to już otrzymali. Zwracam uwagę na brak kosztów utrzymania kolektorów. Pan Sopicki Tadeusz - opierając się na średniej jako podstawie rozliczenia za ścieki współfinansujemy różnicę którą oni wcześniej od mieszkańców zainkasowali. Pan Zając Jan - ja myślę, że można by tę kwotę 0.63 zł/m3 przyjąć lecz licząc ścieki wg. licznika na oczyszczalni łącznie z deszczówką. Pan Sordyl Mirosław - przedstawiamy zatem taką propozycję. Kwota 3,60 zł x ilość ścieków minus koszty utrzymania kolektorów (50%). Tj. 1,80 zł/m3 - czy przyjmujemy takie ustalenie? Pani Wójt - jest to wówczas kwota tys. zł Pan Żyła Mieczysław - też uważam, że podstawą może być tylko ta wyższa kwota tj. 3,60. Ta druga nas nie interesuje bo oni to zapłacili wcześniej. Pan Sopicki Tadeusz - niech oni podadzą rzeczywiste koszty poniesione na eksploatację kolektorów i od tej kwoty tys. odejmując te koszty wyjdzie nam różnica którą winna Gmina Zator wpłacić do Związku. Natomiast liczbę m3 mamy podaną. Pani Wójt - czy jesteście za tą propozycją? Pan Sopicki Tadeusz - Rada Gminy chce wiedzieć jakie rzeczywiste koszty Gmina Zator ponosiła w związku z utrzymaniem i eksploatacją kolektorów. Pan Sordyl Mirosław - wiemy zatem o czym mówimy i takie stanowisko przedstawimy w Zatorze. Po czym poddaje to pod głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu jawnym propozycję tę przyjmuje jednogłośnie przy 15 głosujących za oraz braku przeciwnych i wstrzymujących się od głosu. Pani Wójt - przechodzimy zatem do sprawy kolektorów. Ja mam propozycje aby kolektor pierwszy rozliczyć wg pierwszego statutu drugi wg. Po czym na uwagi z sali mówi - ja już nie wiem czy jest jakiś Potockiego o co mnie pytał Burmistrz. Mnie ten kolektor w Zatorze rozrysowano. Na pewno nowa część była do torów. Od torów Zator do zamku miał już jakiś kolektor. Burmistrz Strzelec twierdzi, że Potockiego był pod Zamkiem. a potem kolejny odcinek był nowy. Były też podobno na tym odcinku jakieś remonty. Dziwię się, że nie dysponujemy w naszej dokumentacji żadną mapką z przebiegiem tego kolektora w naszą stronę. Pan Zając Jan - najdroższy był odcinek kolektora pod zamkiem około tys. zł za 1 km i podejrzewam, że jest to ten odcinek który po ostatniej powodzi został zamulony. Jest tam jeszcze taka sprawa, że były zgłaszane z terenu Podolsza pod adresem Związku - zatem tego budowanego kolektora - roszczenia ( 3 wnioski) z powodu zalewania posesji i to nie w czasie pwodzi lecz tylko ulewnych deszczów czyli ma on za małą średnicę mimo, iż nie płynęły nim ścieki które będą z terenu naszej gminy. Pani Wójt - proponujemy zatem: - pierwszy odcinek według pierwszego statutu gdy w związku były dwie gminy,

7 - drugi odcinek wg. drugiego statutu gdy w związku są trzy gminy Zgodnie z umową z NFOŚr - która wskazuje na to, że była pożyczka wzięta na budowę oczyszczalni i kolektorów. Pan Zając Jan - przedstawia tę umowę na dofinansowanie lecz tylko oczyszczalni tys. Pani Wójt - zwraca uwagę że do tej umowy są dołączone późniejsze aneksy. Pan Zając Jan - w aneksie jest ten zapis dot. kolektorów. Twierdzi jednak, że kredyty te mimo takich zapisów zostały zużyte na oczyszczalnię. Na kolektory natomiast była wzięta pożyczko -dotacja z Woj. FOŚr - na cały odcinek do granicy łącznie z tym 820 m które teraz żeśmy płacili. Pani Wójt - my w tej uchwale powołujemy się na to, że nie zrealizowano kolektorów na które wzięto kredyt. Ja bym się trzymała tego co było w piśmie skierowanym do Augustyniaka. Pan Zając Jan - jeżeli byśmy rozliczali wg tego ostatniego statutu to musielibyśmy uczestniczyć w kosztach kolektorów w Babicach i Zatorze. Musimy im dać to 39,1% i jak oni nam to wyliczą to sami wiecie. Pani Wójt - a nie może być tak jak tu że gmina Wieprz 52,22 i reszta Gmina Zator. Pan Zając Jan - ja byłbym za tym, tym bardziej, że jak Gmina Babice przystępowała to od razu określiła się, że ona przystępuje tylko do oczyszczalni. Pan Sordyl Mirosław - ja chciałbym usłyszeć propozycję rozliczenia tych kolektorów. Pan Zając Jan - ja myślę że zgodnie ze starym statutem. Pani Wójt - pamiętajcie państwo, że my tu mamy w uzasadnieniu do uchwały co cytuje, a co głównie dotyczy tego że mimo wykorzystania środków nie wykonano założonego zadania w zakresie kolektorów. Pan Sordyl Mirosław - zarządza kolejną przerwę w obradach. Po przerwie. Pan Sordyl Mirosław - ponieważ mamy zapis, że winno to być rozliczone zgodnie z udziałem procentowym zapisanym w statucie. Pani Wójt- podkreśla, że zapis mówiący o tym, że z wyjątkiem kolektora głównego resztą kolektorów każda gmina realizuje oddzielnie jest niezgodny ze statutem Związku. Pan Sordyl Mirosław - i musimy się tego trzymać. Pani Wójt - przypomina zapis uzasadnienia dotyczący sprawy należności za odprowadzane przez Gminę Zator ścieki na oczyszczalnię. pozostaje jeszcze sprawa gruntu. Pan Sordyl Mirosław - myślę, że w tym miejscu jesteśmy zgodni i tak tę sprawę mamy przedstawić. Ten temat mamy zatem załatwiony Rozliczenie jest - z tą niezgodnością i brakiem przelewów do 1995 roku. Ad pkt 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Gminnego Zakładu Wodociągów państwo otrzymali przed otwarciem obrad jest więc znany. Zebrani do przedłożonego projektu nie zgłosili żadnych pytań, uwag ani propozycji zmian w związku z czym prowadzący obrady poddał go pod głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy 15 głosujących za oraz braku przeciwnych i wstrzymujących się od głosu podjęła: U C H W A Ł Ę nr XVIII/99/04 w sprawie: zmiany siedziby Gminnego Zakładu Wodociągów - jak w załączeniu do protokołu. Ad pkt 5

8 Pan Sopicki Tadeusz - zgłasza sprawę dziur na drogach wojewódzkiej i powiatowych. Pan Żyła Mieczysław - do odśnieżania na naszym terenie nie ma zastrzeżeń. Pan Mokwa Bolesław - czy na tej drodze wojewódzkiej będzie ta nakładka. Pan Sordyl Mirosław - są obiecane - miało być 16 km teraz mówi się o 5 km. Pan Sopicki Tadeusz - w sprawie tych dziur - jeżeli Pani Wójt pisała to dobrze lecz jeżeli nie to winno się jednak wystąpić. Pani Barbara Bliźniak - w sprawie utrzymywania porządku na przystankach. Pani Wójt - będzie uchwała Rady ustalająca odpłatność po 4 zł miesięcznie od przewoźnika za przystanek - jest w tej sprawie przygotowywany projekt - będą wówczas fundusze na sprzątanie. Pani Zemanek Irena - przy sklepach winny być kosze na śmieci gdyż ich okolice są bardzo zaśmiecane opakowaniami. Pani Wójt - tak samo jak wszyscy winni mieć podpisane umowy w sprawie odbioru śmieci. Pan Cinal Józef - przy szkole na dole na przystanku autobusowym należało by postawić kosz na śmieci. Pani Wójt - obawiam się że jeżeli go postawimy to będą do niego zrzucać śmieci z domów jak do kontenera podobnie jak koło p. Mietka Żyły. Pan Sordyl Mirosław - w lecie jak je sprzątają Józek z dwoma bezrobotnymi zawsze jest pełna przyczepa. Winni to sprzątać przynajmniej raz w tygodniu aby to w miarę jakoś było. Jedyny przystanek to koło p. Pietruchów który jest stale na bieżąco przez nich samych sprzątany. Pan Cinal Józef - jakieś nieduże pojemniki winny jednak być bo tak to nie ma gdzie tego niedopałka czy papierka rzucić. Pan Sordyl Mirosław - w sprawie dróg monitujemy bez przerwy. Pani Huczek Maria - do kogo się można zwrócić w takiej sprawie - trwają roboty na Wieprzówce a jest tam koło boiska zamulony przepust a jest to w pasie Wieprzówki. Pani Wójt - od razu proszę to zgłosić p. Marczyńskiemu. Pan Lisak Edward - na razie są jeszcze poniżej Zakładu Wodociągów a później przechodzą poniżej boiska w Przybradzu. Pan Żyła Mieczysław - winno tam zostać wybrane namulisko powyżej kaskady. Pani Wójt - jeżeli chodzi o całodobowy dyżur lekarzy będzie realizowany na terenie Andrychowa lecz nasz SP ZOZ musi płacić za dzierżawę tych pomieszczeń. Jest to kolejny przykład sprawdzania się negatywnego przysłowia o spółkach. Pan Sopicki Tadeusz - czy w tej sytuacji nie przełożyć całej Gminy do tego Medyka w Wadowicach. W trudniejszych przypadkach i tak z Andrychowa pacjenci muszą jechać do szpitala w Wadowicach. Pani Wójt - będziemy jeszcze na ten temat dyskutować. Ad pkt 6. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia prowadzący Sesję Pan Mirosław Sordyl zamknął obrady dziękując obecnym za udział. Protokołował : Szilder Jerzy. Liczba odwiedzin: 23 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Wieprz

9 Osoba wprowadzająca informację: Bożena Smaza Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :23:33 Czas publikacji: :23:33 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 Protokół Nr V z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy Dariusz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r.

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Marian Pakuła. Godzina rozpoczęcia 11:00 Miejsce posiedzenia salka OSP

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XII/07 Wyjazdowej Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu 21.08.2007r.

Protokół nr XII/07 Wyjazdowej Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu 21.08.2007r. Protokół nr XII/07 Wyjazdowej Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu 21.08.2007r. Ob e c n i: 15 radnych na stan 15, oraz: Pani Chrapek Małgorzata - Wójt Gminy Wieprz Pan Józef Fraś - Radny Powiatu Wadowickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 02 12 27 Radni zostali powiadomieni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r.

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. BR.0041-9/2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Bardziej szczegółowo