Protokół nr XVIII/04 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XVIII/04 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu 27.02.2004r."

Transkrypt

1 Protokół nr XVIII/04 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu r. w Wiejskim Domu Kultury w Wieprzu. O b e c n i : 15 radnych na stan 15, - jak w załączonej liście obecności. oraz: Pani Chrapek Małgorzata - Wójt Gminy Wieprz Pan Rusinek Adam - były Delegat do Zgromadzenia Związku Komunalnego Pan Zając Jan - były Delegat do Zgromadzenia Związku Komunalnego Porządek posiedzenia : 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad. 2. Uchwalenie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie propozycji porozumienia międzygminnego dotyczącego oczyszczalni ścieków i kanalizacji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Gminnego Zakładu Wodociągów. 5. Wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia. Przebieg obrad: Ad pkt 1. Obrady Sesji otworzył Przewodniczacy Rady Gminy Wieprz Pan Mirosław Sordyl witając przybyłych radnych oraz dziękując im za zrozumienie sytuacji. Następnie wita uczestniczących w obradach Panią Małgorzatę Chrapek - Wójta Gminy Wieprz oraz byłych delegatów do zgromadzenia Związku Komunalnego Panów Adama Rusinka i Jana Zająca. Stwierdza, że w Sesji uczestniczy 14 radnych na stan 15 obrady jej są zatem prawomocne. Ad pkt 2. Projekt porządku obrad wszyscy otrzymali przed ich otwarciem jest zatem znany. Przewodniczący pyta czy są do niego uwagi bądź propozycje zmian czy uzupełnień. Pan Tadeusz Sopicki - proponuje uzupełnienie porządku obrad o pkt. Wolne wnioski. Rada Gminy wniosek ten przyjęła. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczacy poddał pod głosowanie projekt porządku obrad uzupełniony o pkt. "Wolne wnioski" któremu nadano nr 5. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy 14 głosujących za oraz braku przeciwnych i wstrzymujących się od głosu zaproponowany porządek przyjęła.. Ad pkt 3. Pan Mirosław Sordyl - w dniu dzisiejszym odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie rozliczenia. Chcemy zatem znać państwa zdanie w tych sprawach aby wiedzieć jakie stanowisko prezentować. Spotkanie na którym był p. Ziajka państwo pamiętacie. Jak i prezentowane ku zaskoczeniu niektórych stanowisko, że Zatorowi i Babicom bardzo zależy na jak najszybszym rozliczeniu. Myśmy z Panią Wójt pojechali na oczyszczalnię był tam miedzy innymi pan Domin i Biernat. Pan Wiesław Domin - Wójt Gminy Babice - jest w stanie zgodzić się na wszystko gdyż zależy mu aby do porozumienia doszło. Jeśli chodzi o Babice mają nieciekawą sytuację z budżetem. Natomiast ze strony Burmistrza nadal są stawiane twarde warunki. Cieszę się że sprawa rozliczenia w dobrym tempie zaczyna się posuwać. Informuje zebranych, że na dzień 8 marca rozpisano rozprawę w NSA w sprawie naszej uchwały o

2 wystąpieniu ze Związku. Chcieli w tym brać udział na zasadzie strony Babice i Zator lecz nasz radca wystosował pismo, iż sobie tego nie życzymy. Jeśli chodzi o rozliczenie za ścieki Burmistrz powiedział, że przeciętnie była to kwota 1,27 zł/m3 i proponuje aby to podzielić na połowę tj. 63 grosze/ m3 i tyle dać do Związku. Pytanie czy z naszej strony było by to do przyjęcia. Jest to pierwsza rzecz która była podana. Zastrzega jednak, że z tego okresu wyłącza te 1,5 roku kiedy oczyszczalnia po powodzi nie pracowała. Pan Zając Jan - stwierdza, że oczyszczalnia od momentu zalania w lipcu 2001 roku nie pracowała do października 2002 roku i w tym czasie ścieki nie płynęły na oczyszczalnię. Pani Wójt - bo było tak, że do 2002 roku zapłacą, wtedy ja się pytam a co z 2003 rokiem. Wtedy Ziajka mówi, że przez ten okres 1,5 roku ścieki na oczyszczalnię nie płynęły i on to chciał zataić. Ja uważam, że nie można niczego taić. Ale społeczeństwo w tym czasie za odprowadzane ścieki do KZWiK płaciło. Uważam, że winni zapłacić do 2003 roku z wyłączeniem tego okresu remontu - tak jak było w rzeczywistości abyśmy w przyszłości nie spotkali się z zarzutami kłamstwa czy błędów w rozliczeniu. Pan Lisak Edward - ale Zator w tym czasie od ludzi pobierał opłaty i co z tym zrobić. Pan Sordyl Mirosław - te pieniądze zasilały budżet Zatora. Pan Zając Jan - Związek Komunalny za korzystanie ze środowiska przez cały czas płacił. Pokazana przez Burmistrza kwota średnia za ścieki w wysokości 1,27 zł/m3 to jest średnia cena z tych dwu składników tj. ceny wyższej i niższej po odliczeniu kosztów utrzymania kanalizacji przez Zakład Komunalny Zatora. Pan Matusiak Józef - to dlaczego oni to chcą jeszcze dzielić na połowę. Pan Sordyl Mirosław - odpowiedź z ich strony jest jedna - myśmy budowali kolektory wy jak będziecie budować też będziecie mieć ulgi. Pani Huczek Maria - po raz pierwszy od 5-ciu lat została przez Zator podana kwota za ścieki bo nigdy tego nam nie chcieli powiedzieć. My nie możemy tego brać na poważne bo co nas interesują wewnętrzne rozliczenia Zatora z mieszkańcami. Uważam, że winno to być wyliczone od tej górnej stawki - bo przecież ci co dzisiaj korzystają ze zniżek wcześniej na rzecz kanalizacji wpłacili. Pan Sordyl Mirosław - podobnie uważa nasz radca prawny. Pan Sopicki Tadeusz - jaki jest sens dzisiejszego posiedzenia. Rozliczenie wpłat. Zdrowy rozsądek nakazuje aby to rozliczyć do końca 2003 roku lub podzielić to na etapy. Albo przyjmujemy, że ta propozycja jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. I zajmujemy się kolejno następnymi problemami. Pani Wójt - postawiłam w Zatorze pewne warunki. Pierwsze rozliczenie do czasu wejścia Babic do oczyszczalni. Spotkanie się Skarbników i rozliczenie się przelewami punkt po punkcie od czasu wstąpienia Babic do końca roku Na co otrzymałam odpowiedź, że nie ma jeszcze sprawozdań za Zator nadal nie przedstawił przelewów do 1994 roku. Pytanie zatem czy rozliczamy na podstawie przelewów czy not - co nie jest to samo, na co zwróciła również uwagę nasza Pani Skarbnik która jest aktualnie chora. Druga sprawa to wejście Babic do Związku - oni cały czas powołują się na umowę z 1999 roku a szczególnie pkt 4 - którą przedstawia - jak w załączeniu do protokołu. Kserokopię przekazano radnym. Dla mnie nie jest ona wiarygodna bo nie była poparta uchwałą Rady. Nie jest też zgodna ze statutem. Pan Cinal Józef - jeśli chodzi o ścieki to nas nie interesuje kto to będzie płacił. Jeżeli jest kalkulacja kosztów czyszczenia to ta kwota winna do kasy Związku wpłynąć. Co gmina zrobi i jak to sobie załatwi to jest ich sprawa. Jeżeli gminy rozliczają się między sobą to nie może być tak by jedna finansowała drugą. Jeżeli bowiem utworzy się podmiot do prowadzenia eksploatacji oczyszczalni to skąd on weźmie na to środki.

3 Pan Sopicki Tadeusz - czy pani Wójt ma rozeznanie na temat tego, że Związek Komunalny przekazał do eksploatacji KZWiK kolektor. Ja postaram się taki dokument odnaleźć. Idąc dalej tokiem myślenia mojego przedmówcy - jakim prawem zatem Zator potrąca sobie dotację. Pani Wójt - problem w tym, że my mamy dzisiaj jechać na to spotkanie do Wygiełzowa. Pan Sopicki Tadeusz - jest taki dokument w aktach Związku. Mam też inne pytanie do Pana Biernata - jak długo będą chcieli utrzymać tę kwotę za czyszczenie ścieków tj. 0,97 zł/m3 + VAT. Wówczas bowiem moglibyśmy się zdecydować dostarczać im nasze ścieki za 110% tej kwoty. Pani Wójt - oni od nas chcieli abyśmy to podpisali. Powiedziałam im że ani ja ani Przewodniczący nie jesteśmy do tego upoważnieni. Powiem państwu więcej - w projekcie budżetu na 2004 rok - odpłatność za ścieki z Zatora i Babic nie pokrywana nawet kosztów energii elektrycznej - a gdzie reszta? Oni opierają się na porozumieniu które mówi o % podziale kosztów utrzymania oczyszczalni na poszczególne gminy. Pan Sopicki Tadeusz - oni z nas robią po prostu wariata - za te 93 grosze nie można nawet podnieść m3 wody a nie czyścić ścieki.. Jeżeli oni będą utrzymywać taką cenę to my możemy zdeklarować że chcemy im sprzedać ścieki za 110 % tej ceny, chcemy się z nimi rozliczyć lecz o powrocie do Związku nie ma mowy. Pan Mokwa Bolesław - pytanie czy my chcemy wrócić do Związku. Jeżeli nie to nie dyskutujmy na temat ceny. Pani Wójt - ja będąc w Zatorze powiedziałam im na początku, że przyjechałam jako partner nie jako wspólnik w związku z wystąpieniem ze Związku z nimi się rozliczyć. 23 lutego mieliśmy kolejną blokadę konta o której oczywiście bank nas nie poinformował w efekcie której zdjęli nam 7 tys. zł. Mam też informację, że Związek wziął 300 tys. zł kredytu aby spłacić odsetki od zadłużenia. Pan Sordyl Mirosław - oni nadal nie przyjmują do wiadomości podjętej przez nas uchwały o wystąpieniu ze Związku. Pan Żyła Mieczysław - jeżeli jest ta umowa mimo, że winna być poparta uchwałą Rady czy nie należy jej brać pod uwagę. Pani Wójt - radca prawny twierdzi, że ona nic nie znaczy tym bardziej, że zawiera błędy. Bo skoro Babice mają udział ok. 22% to skąd się wzięło tys. zł. Miałam okazję spotkać się wcześniej z p. Strzelcem i on cały czas twierdzi, że to tys. zł które wzięły Babice to jest kredyt na wstąpienie ich do Związku Komunalnego co by się zgadzało. PUI INWADO przywiozło wszystkie materiały - na moje pytanie dlaczego nie może tego sprawdzić Komisja Rewizyjna Związku Pani Sopicka - nowy Skarbnik powiedziała, że Pan Noryc był i powiedział, że on nie jest w stanie tylu dokumentów rozliczyć. Ja nadal niedowierzam tym kwotom. Bo uważam, że jest to wszystko pomieszane - pieniądze na oczyszczalnię, na kolektor do Wieprza i na kanalizację Zatora. Daleka jestem od posądzania Zatora ale chciała bym aby ktoś to szczegółowo sprawdził. Po drugie jest też sprawa indeksacji. Pan Zając Jan - ja mam trochę wątpliwości co do oceny Pana Radcy Prawnego ponieważ w 1 pisze, że poniesione nakłady zostają pomniejszone o kwotę zaciągniętych pożyczek i tak licząc kluczem procentowym ta kwota się zgadza. Też uważam, że nikt nie upoważniał ani Wójta ani Zastępcy do podpisywania tego porozumienia. Miało to dotyczyć wyłącznie 1998 roku - zgodnie z notatką z posiedzenia Zarządu Związku (jak w załączeniu) a rozszerzono ten zapis na całość. Pani Wójt - ja naszego stanowiska bronię tylko tym, że nie ma w tej sprawie uchwały. Oni o tym doskonale wiedzą lecz tego co dla nich jest niekorzystne się nie podnosi. Obie gminy są w krytycznej sytuacji jeśli chodzi o uchwały budżetowe. Pan Sopicki Tadeusz - czy w związku z tym kredytem 300 tys. zł była ta blokada naszego konta. Pani Wójt - blokada konta była z powodu niespłaconych odsetek do Narodowego Funduszu. Gdyż z

4 tych 300 tys. brakło im około 7 tys. na odsetki. Te 300 tyś. jest to kredyt liniowy dla Związku wzięty w styczniu po naszym wystąpieniu bez naszego udziału. Mam też prośbę aby dzisiejsze konkluzje były od razu spisane, byśmy z czymś mieli jechać do Zatora. Radca prawny uważa, że winniśmy się trzymać dokumentów. Pan Cinal Józef - przy tych materiałach należało by zweryfikować nazewnictwo - delegatów do Związku Komunalnego - po naszym wystąpieniu takich przecież nie mamy i aby z tego powodu nie było później kłopotów. Według Radcy prawnego mandat delegata wygasł automatycznie w wyniku podjęcia uchwały o wystąpieniu ze Związku. Pan Sopicki Tadeusz - aby być konsekwentnym wobec siebie czy nie podjąć uchwały upoważniającej określone osoby do prowadzenia rozmów na temat tego rozliczenia. Np. Pana Jana, Przewodniczącego Rady i oczywiście Panią Wójt która ma takie upoważnienie z urzędu. Pan Cinal Józef - ustalmy zatem, że upoważniamy Pana Przewodniczącego i Panią Wójt aby do prowadzenia rozmów dobierali sobie wg uznania któregoś z byłych delegatów do Związku. Pani Wójt - pocieszające jest to, że jak się zapytałam co będzie jak przegramy. To otrzymałam odpowiedź, że jest jeszcze NSA jako druga instancja i coś nad tym. Pani Bliźniak Barbara - ale takie same możliwości będzie też miała strona nam przeciwna. Pan Sopicki Tadeusz - to co Pani Wójt mówiła na temat tego harmonogramu rozliczeń. Pani Wójt - mnie ta sprawa Babic i indeksacji nie bardzo się zgadza. Czy Państwo chcą znać wystąpienie Babic do Sądu. Okazuje się bowiem, że zajmują dwa różne stanowiska inne w rozmowach a inne w tym piśmie w którym wcale nie mają dla nas litości. Pan Lisak Edward - winniśmy też ten dokument zobaczyć abyśmy mieli wyrobione zdanie. Pan Zając Jan - nie bardzo widzę p. Ziajkę w roli mediatora w tej sprawie mimo iż on twierdzi, że jego inicjatywa niczego nie kryje i wynika wyłącznie z chęci pomocy w rozwiązaniu tej sprawy. Gdy my chcieliśmy rozliczenia to Zator nie miał żadnych dokumentów, przelewów nie było nic. Teraz są wszystkie ksera przelewów. Ten jeden rok nie może być jednak odfajkowany. Nie może być zafajkowany bo właśnie z 1995 rok tych przelewów nie ma jest tylko na 60 tys. A nakładów jest 621 tys. Oni to tłumaczą tym, że w 1995 roku powstał Związek, część zatem wpłacili do Związku, część jako inwestor do PUI w Wadowicach - są tam wpłaty z tym, że też się one nie pokrywają - na co uzyskałem odpowiedź, iż część wpłacili na konto inwestycyjne Zatora. Mam taką notatkę z której wynika, że zł było wpłacone do PUI przed powołaniem Związku plus 60 tys. do Związku. Nadal brakuje około 561 tys. zł. Wyszukałem też wyliczenia Zatora za rok 1995 z konta inwestycyjnego gdzie poniesione nakłady wynoszą zł w tym głównie odsetki do WFOŚr. Te kwoty były wielokrotnie weryfikowane. Jeżeli chodzi o te dokumenty przekazane z PUI INWADO jest to taka gruba księga dosyć jasno tam jest co i kiedy. My w tej chwili nie mamy jakiegoś wpływu na Komisję Rewizyjną jeżeli nie chcą to się nie podejmą. Są wątpliwości na który kolektor przeznaczano środki gdyż inwestorem zastępczym Gminy Zator w zakresie budowy ich własnej kanalizacji też było PUI Wadowice. Pan Cinal Józef - w momencie przystępowania do Związku Komunalnego Gminy Babice byliśmy z Zatorem rozliczeni na "0" i dlatego też do tyłu bym już nie wracał. Pani Wójt - ale jest tam sprawa dotacji bo do dotacji Babice weszły. Pan Sordyl Mirosław - zarządza przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad. Pani Wójt - przedstawia pismo procesowe z Gminy Babice z żądaniem unieważnienia naszej uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku oraz treść naszej odpowiedzi na to pismo. Informuje, że otrzymaliśmy kolejne pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, że w dniu 3 marca jest spotkanie w sprawie omówienia kredytów - ale jest to dla Zarządu Związku. Nie możemy przecież tam jechać. Proszę też popatrzeć, że wszystko to dzieje

5 się przed dniem 8 marca na który rozpisano sprawę w WSA Kraków dotyczącą skargi Wojewody na naszą uchwałę. Z dotychczasowych ustaleń wynika zatem na podstawie dokumentów że Zator wpłacił zł. Zacznijmy po kolei - tu już nie mamy zgodności bo brakuje dokumentów. Pan Zając Jan - z tym, że te brakujące kwoty były kilkakrotnie weryfikowane i podpisywane przez skarbników gmin.. Mamy też porozumienia. Pani Wójt - ale ja im nie dowierzam i chcę mieć wszystkie dokumenty w czym poparł mnie pan Domin. Nie mamy dokumentów na taką kwotę. - jest to zatem pierwsza sporna kwestia, - sprawa druga - uważacie, że nie sprawdzamy do 1994 roku bo na to też nie przedłożono żadnych dokumentów. Pan Zając Jan - w marcu 1995 roku też spotkali się Skarbnicy, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i jest spisane w tej sprawie porozumienie. Są też umowy spisywane później po śmieci p. Komendery. Sami tego nie sprawdzimy a Związek rzeczoznawców nie powoła i nie zapłaci. Prawdą jest, że co jedne dokumenty to kwoty są inne lecz podpisane. Trzeba się zastanowić czy nam się to opłaci. Pani Huczek Maria - czy mam zatem rozumieć, że kolektory też będą tym kluczem rozliczane bo przecież nie wszystkie były tak liczone. Pan Zając Jan - w momencie wstępowania Babic była umowa, że do kolektorów nie wchodzą i moim zdaniem trzeba ją honorować. Pan Sopicki Tadeusz - czy rata kredytu ze stycznia jest zapłacona. Pani Wójt - takiej nie było to były odsetki od kredytu podejrzewam, że nic nie jest zapłacone z tym, że oni coś tam ustalili z NFOŚr w sprawie rat. Pan Sordyl Mirosław - zatem to rozliczenie na pewno możemy zakwestionować. Jak zatem podejdziemy do rozliczenia za ścieki kierowane na oczyszczalnię - oni dali propozycję 1 z kwoty 1,27 zł/m3 jakie propozycje z naszej strony. Pan Cinal Józef - winny być wpłacone rzeczywiste koszty poniesione na oczyszczalni. Pan Lisak Edward - Związek winien przedłożyć rzeczywistą kalkulację kosztów oczyszczania i reszta nas nie obchodzi. Pan Sopicki Tadeusz - rozliczenie ścieków winno być prowadzone według uchwał podjętych przez Zarząd Związku Komunalnego lub Zgromadzenia. Pan Zając Jan - zewnętrzna sieć kolektorów była Zatora i to on dla swoich mieszkańców cenę ustalał. Pan Sordyl Mirosław - co my mamy na dzisiejszym spotkaniu w tej sprawie powiedzieć. Pan Zając Jan - rzeczywistą kwotą jest 1,27 zł/m3, które to środki zabrał Zator w dodatku liczba ścieków płaconych przez mieszkańców nie jest zgodna z ilością wpływającą na oczyszczalnię. Byłby to tylko zwrot tego co Zator pobrał. Nie mający żadnego związku z kosztami oczyszczalni. Pan Cinal Józef - w trakcie tej rozmowy w tym temacie trzeba ich sprowadzić na ziemię aby wiedzieli jakie przestępstwa popełniają. Przypominam mój wniosek aby do tych rozliczeń Pan Przewodniczący i Pani Wójt dobierali sobie osoby z pośród byłych delegatów do Związku. Pan Zając Jan - tam na tym spotkaniu na pewno będzie prasa i proszę się potem nie zdziwić jak ukaże się jakiś artykuł z komentarzem. Uważam, że powinno się zakwestionować miejsce tego spotkania. Pan Sordyl Mirosław - ja mam obawy co do tego aby tam dzisiaj jechać i proponuję zaczekać na wynik rozprawy w dniu 8 marca. Pan Matusiak Józef - wracając do tych ścieków uważam, że to co Zator pobrał od mieszkańców

6 niech wróci do Związku. Pan Sopicki Tadeusz - w tej materii - na podstawie czego nasza gmina miała by dopłacać do Gminy Zator. Pan Sordyl Mirosław - zatem my tej ich propozycji nie przyjmujemy. Winniśmy jednak przedstawić im naszą propozycję w tej sprawie. Pani Huczek Maria - jestem za tym aby to co zabrali jako nadwyżkę wpłacili - na jakiej bowiem podstawie chcą to jeszcze dzielić wzbogacając własny budżet. Pan Sordyl Mirosław - proponujemy zatem aby całą tę kwotę wrócili do Związku. Pan Sopicki Tadeusz - według mnie winni się rozliczyć w ten sposób, że ilość ścieków mnożymy przez tę stawkę 3,60 pomniejszając to o koszty utrzymania kolektorów i tę kwotę winni wpłacić. Pani Wójt - jeśli chodzi o rozliczenie to państwo to już otrzymali. Zwracam uwagę na brak kosztów utrzymania kolektorów. Pan Sopicki Tadeusz - opierając się na średniej jako podstawie rozliczenia za ścieki współfinansujemy różnicę którą oni wcześniej od mieszkańców zainkasowali. Pan Zając Jan - ja myślę, że można by tę kwotę 0.63 zł/m3 przyjąć lecz licząc ścieki wg. licznika na oczyszczalni łącznie z deszczówką. Pan Sordyl Mirosław - przedstawiamy zatem taką propozycję. Kwota 3,60 zł x ilość ścieków minus koszty utrzymania kolektorów (50%). Tj. 1,80 zł/m3 - czy przyjmujemy takie ustalenie? Pani Wójt - jest to wówczas kwota tys. zł Pan Żyła Mieczysław - też uważam, że podstawą może być tylko ta wyższa kwota tj. 3,60. Ta druga nas nie interesuje bo oni to zapłacili wcześniej. Pan Sopicki Tadeusz - niech oni podadzą rzeczywiste koszty poniesione na eksploatację kolektorów i od tej kwoty tys. odejmując te koszty wyjdzie nam różnica którą winna Gmina Zator wpłacić do Związku. Natomiast liczbę m3 mamy podaną. Pani Wójt - czy jesteście za tą propozycją? Pan Sopicki Tadeusz - Rada Gminy chce wiedzieć jakie rzeczywiste koszty Gmina Zator ponosiła w związku z utrzymaniem i eksploatacją kolektorów. Pan Sordyl Mirosław - wiemy zatem o czym mówimy i takie stanowisko przedstawimy w Zatorze. Po czym poddaje to pod głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu jawnym propozycję tę przyjmuje jednogłośnie przy 15 głosujących za oraz braku przeciwnych i wstrzymujących się od głosu. Pani Wójt - przechodzimy zatem do sprawy kolektorów. Ja mam propozycje aby kolektor pierwszy rozliczyć wg pierwszego statutu drugi wg. Po czym na uwagi z sali mówi - ja już nie wiem czy jest jakiś Potockiego o co mnie pytał Burmistrz. Mnie ten kolektor w Zatorze rozrysowano. Na pewno nowa część była do torów. Od torów Zator do zamku miał już jakiś kolektor. Burmistrz Strzelec twierdzi, że Potockiego był pod Zamkiem. a potem kolejny odcinek był nowy. Były też podobno na tym odcinku jakieś remonty. Dziwię się, że nie dysponujemy w naszej dokumentacji żadną mapką z przebiegiem tego kolektora w naszą stronę. Pan Zając Jan - najdroższy był odcinek kolektora pod zamkiem około tys. zł za 1 km i podejrzewam, że jest to ten odcinek który po ostatniej powodzi został zamulony. Jest tam jeszcze taka sprawa, że były zgłaszane z terenu Podolsza pod adresem Związku - zatem tego budowanego kolektora - roszczenia ( 3 wnioski) z powodu zalewania posesji i to nie w czasie pwodzi lecz tylko ulewnych deszczów czyli ma on za małą średnicę mimo, iż nie płynęły nim ścieki które będą z terenu naszej gminy. Pani Wójt - proponujemy zatem: - pierwszy odcinek według pierwszego statutu gdy w związku były dwie gminy,

7 - drugi odcinek wg. drugiego statutu gdy w związku są trzy gminy Zgodnie z umową z NFOŚr - która wskazuje na to, że była pożyczka wzięta na budowę oczyszczalni i kolektorów. Pan Zając Jan - przedstawia tę umowę na dofinansowanie lecz tylko oczyszczalni tys. Pani Wójt - zwraca uwagę że do tej umowy są dołączone późniejsze aneksy. Pan Zając Jan - w aneksie jest ten zapis dot. kolektorów. Twierdzi jednak, że kredyty te mimo takich zapisów zostały zużyte na oczyszczalnię. Na kolektory natomiast była wzięta pożyczko -dotacja z Woj. FOŚr - na cały odcinek do granicy łącznie z tym 820 m które teraz żeśmy płacili. Pani Wójt - my w tej uchwale powołujemy się na to, że nie zrealizowano kolektorów na które wzięto kredyt. Ja bym się trzymała tego co było w piśmie skierowanym do Augustyniaka. Pan Zając Jan - jeżeli byśmy rozliczali wg tego ostatniego statutu to musielibyśmy uczestniczyć w kosztach kolektorów w Babicach i Zatorze. Musimy im dać to 39,1% i jak oni nam to wyliczą to sami wiecie. Pani Wójt - a nie może być tak jak tu że gmina Wieprz 52,22 i reszta Gmina Zator. Pan Zając Jan - ja byłbym za tym, tym bardziej, że jak Gmina Babice przystępowała to od razu określiła się, że ona przystępuje tylko do oczyszczalni. Pan Sordyl Mirosław - ja chciałbym usłyszeć propozycję rozliczenia tych kolektorów. Pan Zając Jan - ja myślę że zgodnie ze starym statutem. Pani Wójt - pamiętajcie państwo, że my tu mamy w uzasadnieniu do uchwały co cytuje, a co głównie dotyczy tego że mimo wykorzystania środków nie wykonano założonego zadania w zakresie kolektorów. Pan Sordyl Mirosław - zarządza kolejną przerwę w obradach. Po przerwie. Pan Sordyl Mirosław - ponieważ mamy zapis, że winno to być rozliczone zgodnie z udziałem procentowym zapisanym w statucie. Pani Wójt- podkreśla, że zapis mówiący o tym, że z wyjątkiem kolektora głównego resztą kolektorów każda gmina realizuje oddzielnie jest niezgodny ze statutem Związku. Pan Sordyl Mirosław - i musimy się tego trzymać. Pani Wójt - przypomina zapis uzasadnienia dotyczący sprawy należności za odprowadzane przez Gminę Zator ścieki na oczyszczalnię. pozostaje jeszcze sprawa gruntu. Pan Sordyl Mirosław - myślę, że w tym miejscu jesteśmy zgodni i tak tę sprawę mamy przedstawić. Ten temat mamy zatem załatwiony Rozliczenie jest - z tą niezgodnością i brakiem przelewów do 1995 roku. Ad pkt 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Gminnego Zakładu Wodociągów państwo otrzymali przed otwarciem obrad jest więc znany. Zebrani do przedłożonego projektu nie zgłosili żadnych pytań, uwag ani propozycji zmian w związku z czym prowadzący obrady poddał go pod głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy 15 głosujących za oraz braku przeciwnych i wstrzymujących się od głosu podjęła: U C H W A Ł Ę nr XVIII/99/04 w sprawie: zmiany siedziby Gminnego Zakładu Wodociągów - jak w załączeniu do protokołu. Ad pkt 5

8 Pan Sopicki Tadeusz - zgłasza sprawę dziur na drogach wojewódzkiej i powiatowych. Pan Żyła Mieczysław - do odśnieżania na naszym terenie nie ma zastrzeżeń. Pan Mokwa Bolesław - czy na tej drodze wojewódzkiej będzie ta nakładka. Pan Sordyl Mirosław - są obiecane - miało być 16 km teraz mówi się o 5 km. Pan Sopicki Tadeusz - w sprawie tych dziur - jeżeli Pani Wójt pisała to dobrze lecz jeżeli nie to winno się jednak wystąpić. Pani Barbara Bliźniak - w sprawie utrzymywania porządku na przystankach. Pani Wójt - będzie uchwała Rady ustalająca odpłatność po 4 zł miesięcznie od przewoźnika za przystanek - jest w tej sprawie przygotowywany projekt - będą wówczas fundusze na sprzątanie. Pani Zemanek Irena - przy sklepach winny być kosze na śmieci gdyż ich okolice są bardzo zaśmiecane opakowaniami. Pani Wójt - tak samo jak wszyscy winni mieć podpisane umowy w sprawie odbioru śmieci. Pan Cinal Józef - przy szkole na dole na przystanku autobusowym należało by postawić kosz na śmieci. Pani Wójt - obawiam się że jeżeli go postawimy to będą do niego zrzucać śmieci z domów jak do kontenera podobnie jak koło p. Mietka Żyły. Pan Sordyl Mirosław - w lecie jak je sprzątają Józek z dwoma bezrobotnymi zawsze jest pełna przyczepa. Winni to sprzątać przynajmniej raz w tygodniu aby to w miarę jakoś było. Jedyny przystanek to koło p. Pietruchów który jest stale na bieżąco przez nich samych sprzątany. Pan Cinal Józef - jakieś nieduże pojemniki winny jednak być bo tak to nie ma gdzie tego niedopałka czy papierka rzucić. Pan Sordyl Mirosław - w sprawie dróg monitujemy bez przerwy. Pani Huczek Maria - do kogo się można zwrócić w takiej sprawie - trwają roboty na Wieprzówce a jest tam koło boiska zamulony przepust a jest to w pasie Wieprzówki. Pani Wójt - od razu proszę to zgłosić p. Marczyńskiemu. Pan Lisak Edward - na razie są jeszcze poniżej Zakładu Wodociągów a później przechodzą poniżej boiska w Przybradzu. Pan Żyła Mieczysław - winno tam zostać wybrane namulisko powyżej kaskady. Pani Wójt - jeżeli chodzi o całodobowy dyżur lekarzy będzie realizowany na terenie Andrychowa lecz nasz SP ZOZ musi płacić za dzierżawę tych pomieszczeń. Jest to kolejny przykład sprawdzania się negatywnego przysłowia o spółkach. Pan Sopicki Tadeusz - czy w tej sytuacji nie przełożyć całej Gminy do tego Medyka w Wadowicach. W trudniejszych przypadkach i tak z Andrychowa pacjenci muszą jechać do szpitala w Wadowicach. Pani Wójt - będziemy jeszcze na ten temat dyskutować. Ad pkt 6. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia prowadzący Sesję Pan Mirosław Sordyl zamknął obrady dziękując obecnym za udział. Protokołował : Szilder Jerzy. Liczba odwiedzin: 23 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Wieprz

9 Osoba wprowadzająca informację: Bożena Smaza Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :23:33 Czas publikacji: :23:33 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Protokół nr XXII/2013

Protokół nr XXII/2013 Protokół nr XXII/2013 XXI Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu 20 marca 2013 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu. Obecni: 15 radnych na stan 15, oraz: Pani Chrapek Małgorzata Pani Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 Bestwina, dn. 27 marca 2013r. P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/2012

Protokół Nr XXXIII/2012 Protokół Nr XXXIII/2012 XXXIII sesji nadzwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 8 maja 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ulicy Rynek 6 Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, a

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXX /2016 P R O T O K Ó Ł Nr XXX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 12 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła się

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 21 listopada 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy pokój nr 9

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r

Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r Projekt porządku dziennego obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 3. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 20/10 z posiedzenia Zgromadzenia ZGZK w dniu r.

Protokół nr 20/10 z posiedzenia Zgromadzenia ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj.20.05.2010r. Protokół nr 20/10 z posiedzenia Zgromadzenia ZGZK w dniu 20.05.2010r. Ad.1 Pan Wojciech Zieliński Przewodniczący Zgromadzenia przywitał zebranych. Na podstawie listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku

Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku godzina rozpoczęcia: 10.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r.

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r. Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 7 stycznia 2014r. Ad.pkt.1 Otwarcie obrad. Trzydziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. PROTOKÓŁ NR 123.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku W pierwszej sesji VII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy według załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

D. Kosmatka) Lista obecności - /Zał. Nr 1/ Wyniki głosowań z Sesji - /Zał. Nr 2/

D. Kosmatka) Lista obecności - /Zał. Nr 1/ Wyniki głosowań z Sesji - /Zał. Nr 2/ PROTOKÓŁ Nr LIX/14 z obrad LIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego odbytej w dniu 04 września 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a zwołanej w trybie art. 15

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 14.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej wspólnie z Komisją Finansowo- Budżetową. w dniu 27 grudnia 2006 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej wspólnie z Komisją Finansowo- Budżetową. w dniu 27 grudnia 2006 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki wspólnie z Komisją Finansowo- Budżetową w dniu 27 grudnia 2006 r. Obecni : wg listy obecności. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo