PROJEKT BUDOWLANY 1.1 ARCHITEKTURA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY 1.1 ARCHITEKTURA"

Transkrypt

1 BUDOWA SAMOCHODOWEJ MYJNI SAMOOBSŁUGOWEJ 3 STANOWISKOWEJ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MYJNI NA TERENIE BAZY WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR /4 Inwestor: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28B Olsztyn Jednostka projektowa: GT architekci ul. Kościuszki 13/ Olsztyn tel PROJEKT BUDOWLANY 1.1 ARCHITEKTURA ZESPÓŁ AUTORSKI: BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO Nr UPRAWNIEŃ PODPIS ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. TOMASZ GRYGLICKI 50/01/OL SPRAWDZAJĄCY: BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO Nr UPRAWNIEŃ PODPIS ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. MARIUSZ SZAFARZYŃSKI 142/87/OL Olsztyn, maj 2014r EGZ. Nr 1 ORYGINAŁ

2 Spis treści A. Część opisowa 1. Opis techniczny stron. 7 B. Część graficzna 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

3 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego samochodowej myjni samoobsługowej 3 stanowiskowej z rozbiórką istniejącego budynku myjni na terenie bazy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28B dz. nr /4 A. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nr I-138/2013 znak RM z dnia wydana przez Prezydenta Miasta Olsztyn. 2. Aktualna mapa do celów projektowych wykonana przez geodetę uprawnionego Waldemara Pająka w dniu i zarejestrowana pod nr GGN Opinia geotechniczna wykonana przez mgr Marka Winskiewicz r. 4. Obowiązujące przepisy i normy. B. CEL OPRACOWANIA Celem opracowania jest: adaptacja projektu typowego myjni samochodowej samoobsługowej 3 stanowiskowej do warunków lokalnych, wyburzenie istniejącego budynku myjni samochodowej, wykonanie infrastruktury technicznej umożliwiającej funkcjonowanie projektowanego obiektu, przebudowa układu drogowego upraszczającego ruch samochodów na terenie posesji, Wykonanie inwestycji w sposób umożliwiający stałe funkcjonowanie stacji benzynowej i warsztatów pogotowia ratunkowego. C. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA W zakres opracowania wchodzi: 1. Wyburzenie istniejącego budynku myjni samochodowej. 2. Przebudowa istniejącego układu drogowego na terenie posesji. 3. Budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej. 4. Budowa myjni samochodowej samoobsługowej 3 stanowiskowej oraz jednego podwójnego stanowiska odkurzacza samochodowego. 5. Do zakresu opracowania nie wchodzi projekt pylonu reklamowego, który został zrealizowany na podstawie odrębnego pozwolenia na budowę nr II-539/2013. D. OPIS OGÓLNY 1. Opis stanu istniejącego Na terenie bazy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie dz. nr /4 w obrębie planowanej inwestycji znajduje się: budynek myjni samochodowej, rampa najazdowa, stacja paliw, hala warsztatowa, oraz funkcjonująca infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne i place manewrowe. Teren jest w całości zainwestowany o utwardzonej nawierzchni wykończonej asfaltem. W obrębie Planowanej inwestycji znajdują się czynne sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechniczna abonencka, elektroenergetyczna zalicznikowa, oświetleniowa zalicznikowa. Teren jest płaski z niewielkimi spadkami wynikającymi z konieczności odwodnienia nawierzchni utwardzonych.

4 2. Opis projektowanego obiektu Projektowaną myjnię samochodową należy wykonać w oparciu o projekt typowy dostarczany przez dostawcę technologii myjącej. Dla zobrazowania zakresu prac i prawidłowego scharakteryzowania parametrów technicznych myjni, wymaganych przez Inwestora, do dokumentacji dołączono projekt myjni typowej firmy Nilfisk-ALTO. Zamówienie technologii w/w firmy nie jest obligatoryjne. Wymagania inwestora dla projektowanego obiektu: 2.1. Projekt myjni samoobsługowej 3 stanowiskowej z kontenerem technicznym o konstrukcji stalowej obłożonym płyta warstwową, ustawionym na szczycie wg załączonego projektu zagospodarowania Konstrukcję odporną na korozję (np.:w ocynku ogniowym) 2.3. Dach konstrukcji wiaty dla trzech stanowisk pokryty blachą trapezową z otokiem świetlnym attyki na której będzie umieszczona reklama myjni i logo WSPR kształt otoku wg załączonego projektu typowego, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym Światło przejazdu o wysokości netto min. 3,1m (do wysięgnika obrotowego), wysokość spodu attyki i sufitu podwieszanego 3,3m, wysokość attyki 80cm, sufit podwieszany aluminiowy listwowy z wypełniaczem biały (np.: Barwa System P100A) 2.5. Ścianki działowe stałe w ramie mocowanej do konstrukcji wiaty, chroniące przed rozpryskiem na sąsiednie stanowiska w czasie mycia, wykonane z mlecznej plexi o gr. 8mm 2.6. System przeciw zamarzaniu, system podgrzewania posadzki Rozmieniarka pieniędzy na monety i żetony z wydrukiem pokwitowania dla klienta montowana na froncie od środka w ścianie kontenera technicznego 2.8. Możliwość płatności kluczykiem lojalnościowym na każdym stanowisku łącznie ze stanowiskami odkurzaczy. Możliwość ładowania przez obsługę kluczy lojalnościowych w kontenerze technicznym System płatności przystosowany do montażu modułu płatności kartą bankomatową na kontenerze technicznym z wyborem dowolnego stanowiska Moduł sterujący w pomieszczeniu technicznym na każde stanowisko oddzielny z możliwością płynnej regulacji prędkości obrotowej pompy wysokiego ciśnienia ( w przypadku awarii jednego stanowiska pozostałe muszą działać) Na każde stanowisko: Panel sterowania z czytnikiem, wrzutnikiem monet o nominałach 1,2,5zł i żetonów wraz z przejrzystymi dużymi podświetlanymi przyciskami dla aktualnie wybranego programu z jednoczesną informacja na wyświetlaczu wskazującym ilość jednostek pozostałych do zakończenia mycia i sygnalizacją dźwiękową lub inną sygnalizacją zbliżającego się zakończenia mycia. Lanca wraz z przewodem wysokociśnieniowym Wysięgnik obrotowy 360st. gwarantujący wygodę mycia osobny dla lancy i szczotki Instrukcja obsługi dla klienta Dodatkowa szczotka myjąca z rękojeścią obrotową i przepływem wody w systemie przeciw zamrożeniowym Programy mycia i osobny program mycia dla szczotki z pianą Schowek na lancę z zamkniętym obiegiem antymrozowym - oszczędność wody Wanna na szczotkę z zamkniętym obiegiem antymrozowym - oszczędność wody Myjnia wyposażona w system dozowania chemii pompy wysokociśnieniowe wielobiegowe z płynna regulacja prędkości i wydajności, pompy dozujące chemię płynną o bardzo dużej trwałości (detergenty myjące i konserwujące) System informatyczny, który dostarczy informacji o przychodach za wybrany okres z możliwością wydruku lub rejestracji na osobnym nośniku zewnętrznym

5 pozwalający rozliczyć ilość gotówki centralnie w kontenerze technicznym dla każdego ze stanowisk i sumę ogólną (np.: za dobę z wydrukiem) System informatyczny monitorujący i dostarczający informacji na temat ilości przepracowanych godzin, usterek, pozwalający regulować ilość dozowanej chemii, czasu mycia oraz możliwości programowania preferencyjnych cen System grzewczy przystosowany do montażu pompy ciepła powietrze woda oraz 1000l zbiornika buforowego System grzewczy gazowy jako pierwsze źródło grzejne a po montażu pompy ciepła źródło wspomagające Stanowiska dla odkurzacza samochodowego samoobsługowego 2 stanowiskowego na monety i żetony, dodatkowo kosz i trzepaczka dla wycieraczek miejsce wg projektu zagospodarowania 3. Zatrudnienie W projektowanym obiekcie nie są planowane żadne stałe stanowiska pracy. Do obsługi obiektu zostanie przeszkolony pracownik warsztatu samochodowego, który będzie nadzorował pracę myjni w godzinach porannych i wieczornych w czasie łącznym nie przekraczającym 2 godzin na dobę. 4. Kolejność realizacji robót Realizacja obiektu nie może zakłócić funkcjonowania warsztatu samochodowego, garażu stacjonowania karetek ratownictwa medycznego i stacji benzynowej. Ze stacji benzynowej korzystają ciągniki siodłowe z naczepą, ograniczenie wyjazdu tych samochodów ze stacji benzynowej musi być ograniczone do minimum i każdorazowo konsultowane z Inwestorem. Kolejność wykonywanych robót powinna być realizowana w następujących etapach: 4.1. ETAP I Wykonanie drogi wzdłuż ściany szczytowej warsztatu samochodowego dla zapewnienia ciągłości wjazdu i wyjazdu pojazdów z warsztatu samochodowego ETAP II Rozbiórka myjni i rampy samochodowej oraz wykonanie drogi tymczasowej w miejscu rozebranej rampy samochodowej ETAP III Wykonanie drogi docelowej wyjazdu ze stacji paliw i biegnącej wzdłuż ogrodzenia oraz budowa stanowisk odkurzacza ETAP IV Budowa budynku myjni samoobsługowej 3 stanowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz wykonanie pozostałych nawierzchni. E. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE Zgodnie z opinią geotechniczną wykonaną przez mgr Marka Winskiewicz r. Budowa geologiczna badanego terenu jest mało urozmaicona. W podłożu, pod nasypami występują gliny lodowcowe. Najbardziej wskazane byłoby usunięcie nasypów niebudowlanych warstwy Ic w całości do głębokości 1,3-1,5m ppt i ich zamianę na zagęszczony piasek. W rejonie wiercenia nr 2, z miękkoplastycznymi nasypami warstwy Ib, w przypadku ich wystąpienia, wskazane jest warstwę wymiany przegłębić, a jej najniższą warstwę zastabilizować cementem. Woda gruntowa do głębokości zakładanych prac ziemnych nie powinna wystąpi poza niewielkimi sączeniami. Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków

6 posadowienia obiektów budowlanych projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. F. OPIS DOSTĘPU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Myjnia dostępna dla osób niepełnosprawnych G. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1. Bilans terenu 1. Proj. pow. zabudowy 103,5m 2 2. Proj. pow. dróg, placów 1 487,9m 2 3. Proj. pow. chodników 123,4m 2 4. Pow. zieleni 371,0m 2 5. Pow. terenu 2 085,8m 2 6. Wzrost pow. utwardzonych 96,5m 2 2. Ilość odprowadzanych wód opadowych W związku z budową nastąpi wzrost powierzchni utwardzonej o 96,5m 2. Zostanie jednocześnie zmieniony rodzaj nawierzchni z asfaltowej na betonową z kostki na powierzchni 998m 2 co zmniejszy ilość odprowadzanych wód z tej powierzchni o więcej niż 10% co zrównoważy przyrost powierzchni odwadnianej o 96,5m 2 i nie spowoduje wzrostu ilości odprowadzanych wód opadowych (zgodnie z wyliczeniem zawartym w opracowaniu branżowym nr 1.4). 3. Tereny zielone Po zakończeniu prac budowlanych sąsiadujące z projektowanym terenem obszary zielone planuje się odtworzyć. Nie planuje się żadnych wycinek ani nasadzeń. 4. Budowa, przebudowa, wymiana przyłączy, przebudowa sieci W ramach prowadzonych prac budowlanych planuje się wykonanie: przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, przyłącza elektroenergetycznego zalicznikowego, przyłącza teletechnicznego abonenckiego. Planuje się także przebudowę sieci oświetlenia terenu, przebudowę przyłącza kanalizacji deszczowej i wymianę zakładowych rur c.o. do stacji paliw. W ramach prowadzonych prac planuje się przebudowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej kolidującej z planowaną zabudową. Wszystkie istniejące sieci i przyłącza znajdujące się w obrębie planowanej inwestycji zgodnie z załączonym oświadczeniem Inwestora są w Jego dysponowaniu. Planowane prace budowlane nie spowodują pozbawienia osób trzecich ciągłości dostępu do mediów. 5. Odpady Na terenie działki znajduje się miejsce gromadzenia odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych i jest wystarczającej wielkości. Przewiduje się powstawanie niewielkiej ilości odpadów innych niż niebezpieczne związanych z funkcjonowaniem obiektu takich jak: opakowania papierowe, plastikowe, szklane. Odpady te planuje się gromadzić w sposób selektywny w istniejącym miejscu na posesji i wywozić za pośrednictwem uprawnionych podmiotów gospodarczych w celu dalszej segregacji, przetworzenia i utylizacji. Odpady niebezpieczne takie jak świetlówki, oprawy oświetleniowe,

7 planuje się gromadzić selektywnie w zamykanych pojemnikach przechowywanych w istniejących zamykanych miejscach na terenie posesji. Odpady te będą wywożone i utylizowane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia. 6. Masy ziemne W trakcie budowy nie powstaną ponad normatywne masy ziemi. Humus planuje się zagospodarować na tereny zielon w ramach inwestycji. Gruz powstały z rozbiórki istniejącego budynku myjni planuje się wywieść na przeznaczone do tego celu wysypisko po uprzednim rozdrobnieniu i oddzieleniu elementów stalowych Nadmiarowy grunt nienadający się pod posadowienie obiektu planuje się zutylizować j/w. Bilans mas ziemnych dla proj. budynku myjni: 1. Nadmiarowy humus ilość nieznacząca 2. Wykopy - 364m 3 Bilans mas ciemnych dla dróg i placów 1. Nasypy 14,0m 3 2. Wykopy 1156,8m 3 3. Nadmiarowy humus 193,5m 3 H. WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) Spełnienie ustaleń dotyczących funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu Planowana myjnia samoobsługowa to obiekt usługowy. Powierzchnia zabudowy obiektu jest mniejsza od powierzchni zabudowy obiektu wyburzanego. Szerokość elewacji frontowej myjni przyjęto 14,25m czyli mniej niż zapis warunków (15,60m). Zaznaczyć należy, że projektowany obiekt znajduje się we wnętrzu działki a w myśl przepisów szerokość elewacji frontowej dotyczy elewacji przylegającej do drogi z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę co w tym przypadku nie występuje. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej ustalono na 4,1m z dopuszczonych 4,3m. Układ połaci dachowych: dach płaski pogrążony o nachyleniu do 5% nieprzekraczający wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej. b) Spełnienie warunków dotyczących ochrony środowiska i zdrowia ludzi. c) Spełnienie warunków dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. d) Spełnienie warunków dotyczących obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji. W obrębie inwestycji na działce należącej do inwestora znajduje się uzbrojenie techniczne, które nadaje się do podłączenia planowanej inwestycji na zasadach określonych przez dysponentów sieci. Kierunek obsługi komunikacyjnej z istniejącym wjazdem z ul. Synów Pułku za pośrednictwem drogi gminnej na dz /2 nie ulegnie zmianie. Usprawnieniu ulegnie wewnętrzny układ komunikacyjny na działce inwestora. e) Spełnienie wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich. W ramach prowadzonej inwestycji i po jej zakończeniu nie nastąpi: pozbawienie kogokolwiek dostępu do drogi publicznej; pozbawienie kogokolwiek możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności,

8 przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej odbędzie się na podstawie warunków wydanych przez dysponentów tych sieci; pozbawienie kogokolwiek dostępu do światła dziennego. Urządzeniem emitującym hałas jest odkurzacz 2 stanowiskowy. Poziom hałasu w odległości 1m od urządzenia może sięgać 70dB. Dla terenów zabudowy usługowej tabela 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku nie podaje wartości granicznych. Planowana inwestycja nie będzie wpływała na zanieczyszczenie powietrza wody i gleby. Woda z detergentami powstała po myciu samochodów zostanie po wstępnym oczyszczeniu w separatorze substancji zawierających detergenty i piasek odprowadzona do miejskiej kanalizacji sanitarnej. I. WARUNKI OCHRONY PPOŻ Lp. Wyszczególnienie Opis Powierzchnia. Kontener stalowy Pu=18m 2 (6 x 33), h= 3,0m, parterowy Wysokość. Wiata Pu= 85,5m 2 (6,5x 14,25), h=4,1m Liczba kondygnacji. Odległości Od warsztatu naprawy samochodów -14m od obiektów sąsiadujących. Od budynku stacji paliw - 5,7m Parametry pożarowe występujących Kocioł gazowy o mocy 35kW substancji, materiałów palnych. Przewidywana wielkość obciążenia do 500MJ/m2 ogniowego [MJ/m 2 ]. Kategoria zagrożenia ludzi. Przewidywana liczba osób. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Podział obiektu na strefy pożarowe. Obiekt we wspólnej strefie razem z budynkiem stacji paliw Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Odporność ogniowa biegów, spoczników. Odporność ogniowa obudowy schodów. E Główna konstrukcja nośna (-), Konstrukcja dachu (-), Stropy (-), Ściana zewnętrzna (-), Ściana wewnętrzna (-), Przykrycie dachów (-). Wszystkie elementy z których wykonany jest budynek będą nie rozprzestrzeniające ognia. Warunki ewakuacji Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń. Oświetlenie awaryjne. 1 0 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych: instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, stałe i półstałe urządzenia gaśnicze, instalacje wodociągowe wew. ppoż., urządzenia oddymiające. 12 Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, urządzenia ratownicze, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, oznakowanie. 13 Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. Gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm. Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych (przy wejściach do budynku) oraz w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie może być większa niż 30m. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych 10 dm³/s z jednego hydrantu o średnicy 80mm w odległości nie większej niż 75m od budynku 14. Drogi pożarowe. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu będą drogi pożarowe o utwardzonej

9 nawierzchni, umożliwiające dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do projektowanego i istniejących obiektów budowlanych. J. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 1. Stosować materiały i elementy zgodnie z Polskimi Normami posiadające świadectwa ITB i odpowiednie certyfikaty. 2. Wszystkie roboty konstrukcyjne, montażowe i budowlane muszą być wykonane przez uprzednio przygotowanych, przeszkolonych i uprawnionych fachowców, zgodnie z odpowiednimi przepisami, zwłaszcza z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych określonych w Polskich Normach i Normach Branżowych z zastosowaniem obowiązujących norm i przepisów BHP. 3. Bezwarunkowo trzeba przestrzegać wszystkich warunków podanych w projekcie. 4. Warunkiem prawidłowego wykonania budynku jest kompletność dokumentacji na budowie. 5. Nie wolno wprowadzać zmian w budynku bez uzyskania zgody projektanta. O zaistniałych, lecz niezależnych zmianach należy natychmiast poinformować nadzór autorski. Do czasu podjęcia decyzji należy elementy zabezpieczyć. 6. Roboty ulegające zakryciu jak zbrojenie czy też instalacje winny być na bieżąco odbierane przez nadzór techniczny. 7. Elementy wbudowane, jak okna i drzwi oraz inne należy montować i stosować zgodnie z odpowiednią instrukcją, którą należy uzyskać od producenta. 8. Izolację termiczną należy chronić przed wilgocią, zaciekami i deszczem. Warstwy izolacyjne muszą być suche. Opracował: Tomasz Gryglicki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy. Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. INWESTOR... 4 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO... 4 4.1. BUDYNEK PORTIERNI... 4 4.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach LOKALIZACJA : 40-752 Katowice ul. Medyków 2a tel. (032) 252-86-62 Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj BUDOWA BASENU ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO SA 1. Nazwa zamówienia: Budowa basenu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna & Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 45/1 60-624 P O Z N A Ń T E L. 61-656-77-51 F A X. 61-656-77-52 N I P: 778-13-93-155 TEMAT: BUDYNEK BIUROWY DLA INKUBATORA BIZNESU I NAUKI NA DZIAŁCE 813/29 I 813/30 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo