Śpiewnik Wrocław 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śpiewnik Wrocław 2013"

Transkrypt

1 Śpiewnik DROGA Wrocław

2 Tytuł Strona 001 Abyśmy byli jedno Albowiem tak Bóg umiłował świat Allelu, o alle, allelu, allelu, alleluja Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram Bądź uwielbiony Panie mój Będę śpiewał memu Bogu Będę śpiewał Tobie, Mocy moja Będziesz miłował Pana Boga swego Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój Błogosław duszo moja Pana Błogosławione jest Imię Twe Błogosławiony bądź Ojcze Błogosławmy Imię Pana chwał Bo góry mogą ustąpić Bo jak śmierć potęŝna jest Miłość BoŜe mój BoŜe szukam Ciebie BoŜe Twa łaska nad nami jest Bóg jest miłością Bóg mój Pan daje mi moc Bóg nasz Pan jest dobry cały czas Chcę wywyŝszać Imię Twe Chlebie najcichszy Chlebie niebieski Chrystusem bądź Chrystus Pan BoŜy Syn Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam Chwała Bogu Ojcu Chwała Panu i cześć Chwała Temu, który jest na tronie Ci którzy Jahwe ufają Ciebie całą duszą pragnę Cieszcie się, weselcie się Czcijmy Jezusa czcijmy Go Do Ciebie Panie, woła dusza moj Dobry Bóg wykrzykuj to z radością Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał Duchu Miłości wylewaj się na nas

3 038 Duchu Stworzycielu Duchu Święty do nas przybądź Daj nam doświadczać Twojej mocy Duchu Święty BoŜe przyjdź Duchu Święty do nas przyjdź! Duchu Święty, Duchu Święty Duchu Święty powiej wiatrem Duchu Święty przyjdź Duchu Święty przyjdź, działaj pośród na Duchu Święty przyjdź działaj pośród nas Duchu Święty Tchnienie Ŝycia Duchu Święty wołam przyjdź Duchu Święty, BoŜe, przyjdź Dzielmy się wiarą jak chlebem Dzięki Jezu Dziękuj Mu, bo nasz Pan dobry jest Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę Dziś Kościele Ŝyjącego Boga wstań Gdy drogi pomyli los zły Gdy kiedyś Pan powróci znów Gdy klęczę przed Tobą Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz Gdybym przechodził przez ciemną dolinę Gdziekolwiek pójdę, byle za Tobą Godzien jesteś, godzien jesteś Godzien, o godzien jest Bóg Gwiazdo zaranna Hava Nagila Hosanna! Hosanna! Hosanna na niebiosach Idziemy na Syjon Ja jestem darem dla ciebie darem Ja kocham Cię Panie wznoszę głos Ja, Pan Bóg Twój, ująłem cię za prawicę, Ja wierzę, Ŝe to Jezus Jahwe moim Ojcem jest Jam nie godzien Panie, Tego coś mi dał Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie

4 075 Jak łania pragnie wody ze strumieni Jak oŝywczy deszcz Duchu Święty przyjdź Jeden chleb Jeden jest tylko Pan Jedyny Pan, prawdziwy Bóg Jest jedno Ciało jest jeden Pan Jesteś Panem wszechświata Jesteś radością mojego Ŝycia Jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie Jeśli radość w sercu chcesz mieć Jezu mój Jezu Jezu, tyś jest światłością mej duszy Jezus Chrystus moim Panem jest Jezus Chrystus to panów Pan Jezus daje nam zbawienie Jezus jest pośród nas Jezus jest tu Jezus Jezus Jezus Jezus. Wychwalajmy Go! Jezus Królem naszym jest Jezus NajwyŜsze Imię, Jezus zwycięŝył to wykonało się JuŜ teraz we mnie kwitną Twe ogrody KaŜdy wschód słońca Kiedy masz, chwile smutne w swym Ŝyciu Kiedy ranne wstają zorze Kocham Ciebie Jezu Kocham, więc nie muszę się bać Król królów, Pan panów chwała Alleluja Król królów, panów Pan KrzyŜu Chrystusa, bądźŝe pochwalony Kto spoŝywa moje Ciało i Krew moją pije Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi Łaskawość Twoja Panie sięga nieba Ma dusza pragnie Boga Maryjo, matko mojego wezwania Maryjo weź mnie za rękę

5 115 Maryjo wołaj we mnie Matko, która nas znasz Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń Miałem Pana zawsze przed oczami Miłosierdzie BoŜe Miłości pragnę, dzieci me, waszej miłości Miłość cierpliwa jest Miłość Twa Miłość Twoja nad górami Misericordias Domini Moje wędrowanie, Panie mój Mój Jezu, mój Zbawco Mój Jezus Królem królów jest Mój Mistrzu Mój Pan mocą moją jest Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Ciebie Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie Nic nie musisz mówić nic Nie bój się, nie lękaj się Nie bój się wypłyń na głębię Nie lękaj się bo wykupiłem cię Nie lękaj się mój sługo Nie ma za trudnych spraw -> Zanim powiem słowo Nie umiem dziękować Ci Panie Nie zabraknie mi nigdy chleba Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie Niech miłość Twoja Panie strzeŝe mnie Niech nas ogarnie łaska Panie Twa Niech oblicze Twe Panie mój Niech przyjmie chwałę i cześć, siedzący na tronie Niech Twój rozbłyśnie dzień Niech Twój Święty Duch, Dziś przenika mnie Niech zabrzmi Panu chwała w Niebiosach Niechaj Cię Panie Niechaj miłość Twa Niechaj płomień Twej miłości Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię Niegodny, jestem Panie przyjąć Cię Niepojęty, niezmierzony

6 155 O alleluja! O, alleluja! O jak wielki jest Pan Alleluja O Jezu cichy i pokorny O Jezu, BoŜe utajony O Panie, nasz Panie O, Panie, Ty nam dajesz, ciało Swe i Krew O, piękności niestworzona -> Miłosierdzie BoŜe O tak, tak, tak Panie mówię tak Twemu słowu O zbawcza Hostio, godna czci Oblubieniec czeka juŝ Oczekuję Ciebie Panie Oczyść serce me Oddajmy chwałę Jezusowi Mesjaszowi Oddajmy cześć Świętemu Panu Chwał Ofiaruję Tobie Panie mój całe Ŝycie me Ojcze daj mi Ducha Ojcze, chwała Tobie On jest moim Ŝyciem On jest moją siłą Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok Oto ja poślij mnie Oto On Ŝyje Oto jest dzień, który dał nam Pan Oto Pan, oto Król Oto są baranki młode Oto stoję u drzwi i kołaczę Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa Otwórz me oczy o Panie Pan blisko jest, oczekuj Go Pan jest Mocą Swojego ludu Pan jest, Pasterzem moim (ska) Pan jest Pasterzem moim (polka) Pan ma wielką moc Pan mnie strzeŝ, Pan mnie strzeŝe Pan wywyŝszony nasz Król wywyŝszony Panie mój przychodzę dziś Panie mój wraŝliwość Twa Panie pozostań Panie, Twój tron wznosi się Panu chwała i cześć Panu naszemu pieśni grajcie

7 194 Pańska jest ziemia i co jest na ziemi Pasterzem moim jest Pan Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca Podnieśmy sztandary miłości, Alleluja PołóŜ pieczęć na moim sercu Pomódl się Miriam Powietrzem moim jest Pozdrawiam Cię, Matko Syna BoŜego Pozwól mi przyjść do Ciebie Póki Ŝycia mego Panu śpiewać chcę Pragnę śpiewać Ci najpiękniejszą pieśń Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu Prowadź, Panie, mnie nad strumień Przed obliczem Pana uniŝmy się Przed tak wielkim Sakramentem Przed tronem Twym stoimy Przemień nas Panie Przybądźcie tu z najdalszych stron gromady Przyjaciela mam, co pociesza mnie Przyjdę do was w moim Duchu Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się Przyjdźmy tam gdzie miejsce najświętsze Przyjdź Panie Jezu Przyjmij chwałę, uwielbienia moc Przywołaj mnie Panie Radością serca jest Pan Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego Rozpięty na ramionach Ruah, Ruah,Ruah Słuchaj Izraelu, Słuchaj Izraelu Słuchaj Izraelu Spocznij na nas Duchu Pana Stwórca wszystkich rzeczy Swojego Ducha Panie wylej na nas dziś Szukajcie wpierw Królestwa BoŜego Śpiewa Izrael swemu Panu dziś Śpiewaj Alleluja Panu Światłość w ciemności świeci

8 232 Święte Imię Jezus Świętemu Bogu oddaj cześć Święty /x3 jest nasz Pan Wszechmogący Święty, święty, święty, święty, święty Pan Święty, Święty. Święty jest nasz Pan Ta Krew z grzechu obmywa mnie Tak mnie skrusz, tak mnie złam Tchnij moc, tchnij miłość, To przykazanie Ja dziś daję wam Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń Ty jesteś skałą zbawienia mego Ty, światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności Tyś jest Bóg wywyŝszamy Cię Twoja miłość Twoje słowo jest lampą dla moich stóp Twój Pan, twój Bóg Tyś naszą Mocą i pieśnią U Pana dziś zostawiam troski swe Ubi caritas et amor UkaŜ mi, Panie, Swą twarz Uwielbia dusza moja Pana mego Moc Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony Uwielbiajmy Chrystusa Uwielbiam Cię, błogosławię Cię Uwielbiam Imię Twoje Panie Uwielbij Go, zaśpiewaj pieśń W cieniu Twoich rąk ukryj proszę mnie W kruszynie chleba Panie jesteś W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie W swe ramiona mnie weź W Swym sercu na wieki ukryłeś nas W Tobie jest światło Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem Weselić się będzie pląsaniem panna Wielbić mego Pana chcę Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń Wielki jest Pan i godzien chwały Wierze w Ciebie Panie, coś mnie obmył z win

9 271 Wierzę Ŝe droga którą idę Witaj pokarmie Wspaniały Dawco Miłości Wody Jordanu weselcie się Wszystko mogę w Tym Wszechmocny, wszechpotęŝny Święty Bóg Wszelka chwała, wszelka cześć Wszystkie moje troski i kłopoty Wszystkie moje źródła w Tobie są Wszystkie narody klaskajcie w dłonie Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia Wyciągam do Ciebie ręce swe Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie Wysłuchajcie mego głosu WywyŜszam Cię Tyś wielki Bóg WywyŜszony, zawsze będziesz wywyŝszony Wzywam Cię, Duchu przyjdź Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie Za nami wstawiaj się, Maryjo Zanim powiem słowo Zaśpiewajcie serca nasze, Oto Matka Pana Zaufaj Panu juŝ dziś Zaufałem Panu i juŝ ZbliŜam się w pokorze i niskości swej Zbudowani na Chrystusie Zbuduj Ojcze nasz Nowe Jeruzalem Ześlij deszcz Ześlij deszcz, o Panie ześlij deszcz Ziemia, którą mi dajesz Ziemio raduj się, Pana chwal ZłoŜyłem w Panu całą nadzieję Zmartwychwstał Pan, i Ŝyje dziś Zmartwychwstały Pan Królestwo objął dziś Zobaczcie jak wielką miłość Zobaczcie, jaką miłością śyje w sercu moim Pan

10 001 Abyśmy byli jedno błagamy Cię Ojcze nasz, Uczyń wszystkich nas e A G A narzędziem Twego pokoju D G Aby miłość Twa mieszkała w kaŝdym z nas G A Zachowaj nas od złego... Uświęć nas w prawdzie Albowiem tak Bóg umiłował świat e D Ŝe Syna jednorodzonego dał C D e aby kaŝdy kto w Niego wierzy e D nie zginął, lecz Ŝycie wieczne miał C D e Ref: By mógł Ŝyć na wieki /x2 G D e h 003 Allelu, o alle, allelu, allelu, alleluja. /x2 Umocnij nas, lament zmień w radosną pieśń, Niech kajdany opadną z naszych zimnych serc. Tyś BoŜy Syn, do zwycięstwa wiedziesz nas, Twoje Słowo jest światłem naszej drogi. Wysławiajmy Go, bo w Jezusie nasza moc, Niech Izrael odda Jemu chwałę. Mesjasz, Król, On ukoi wszelki ból, Bóg Jakuba, Święty Bóg. 004 Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram C F C G [ADAE] chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd. C d F G [AhDE] Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk, chwalcie Go, bo króluje pośród nas. Ref: Wszystko, co Ŝyje, niech chwali Go, alleluja! F G a 2. Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go, chwalcie Go na cytrze i na harfie. Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem, dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet. 005 Bądź pozdrowiony gościu nasz C G a F G (A) w radosne progi nasze wejdź D A h G A (H) my zapalimy zamiast lamp E H 7 cis A H 7 szczęśliwe ognie naszych serc 006 Bądź uwielbiony Panie mój e A za łaskę Twą i pokój Twój 10

11 007 Będę śpiewał memu Bogu D A gdyŝ jest godzien wszelkiej chwały h G On mnie wyzwolił, Od nieprzyjaciół A (DG) D 008 Będę śpiewał Tobie, Mocy moja D G A G h Ty Panie jesteś mą nadzieją G A 7 D Tobie ufam i bać się nie będę. h D e A 7 D 009 Będziesz miłował Pana Boga swego A h A Swym całym sercem i całą swą duszą cis fis h A Swym całym umysłem i z całą swa mocą fis D fis h A bliźniego swego jak siebie samego A D h fis A 010 Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój 1) d B g A d blisko tak, Ŝe czuję tchnienie Twe 2) h G e Fis h i przychodzisz do mnie juŝ dotykasz mnie łaską przebaczenia karmisz moją duszę 011 Błogosław duszo moja Pana E cis Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze Imię. D, fis A D Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci Nigdy nie zapominaj. ref: 1 raz tylko na E, 2-gi raz chwyty jak wyŝej. 1. On odpuszcza wszystkie twoje grzechy, fis A Leczy wszystkie twoje choroby! E Okazuje swoje miłosierdzie, On ratuje ciebie od zguby. On napełnia twoje Ŝycie dobrem, AŜ odnowi się twoja młodość jak u orła. Nie odpłaca według grzechów, cis Nie chce wiecznie gniewać się, On pamięta, Ŝeśmy prochem, A On najlepiej wie. D H 2. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, Pan lituje się nad pokornym. On oddala od nas nasze winy, Jak daleko wschód od zachodu. Jak wysoko niebo jest nad ziemią, Tak jest wielka dobroć dla ludzi, którzy się go boją! Dni człowieka są jak trawa, Kwitnie on jak polny kwiat, Kiedy mocniej wiatr zawieje, Znika po nim ślad. Ref : Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie! E Błogosławcie Pana, wszyscy jego ludzie! cis Błogosławcie Pana, wszystkie jego dzieła! D Błogosławcie Go! fis A D 11

12 012 Błogosławione jest Imię Twe /2x E gis7 fis7 H I wywyŝszone nad wszelką chwałę i cześć, A H E cis Tyś jedynie Panem jest. fis D H Ref: Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki, E gis7 A C D Powstań! Chwal Boga wciąŝ, On jedynie jest Panem, Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki, E gis7 A C D Powstań! Chwal Boga wciąŝ, On Panem wszechświata jest. 013 Błogosławiony bądź Ojcze C F C Bo w nieskończonej miłości C F G Dałeś nam Syna Swojego F G e a I w mocy Ducha Świętego F G C Przyjął On ciało z Maryi F G e a Przed dwoma tysiącami lat F G On stał się naszym Zbawieniem C F C Wierny w miłości do końca C F G I naszą drogą do Ciebie F G e a Ku nowej ziemi i niebu F G C Gdzie w Twych otwartych ramionach F G e a Strudzony pielgrzym odpocznie F G Ref: Uwielbiony bądź Ojcze nasz G7 C Tobie chwała, cześć! F Przez Jezusa w Duchu Świętym G7 C Tobie chwała, cześć! F Jedyny Bóg, jedyny Pan, jedyny Król C F C Błogosławimy Święte Imię Twe F G C I wywyŝszamy Cię F G C 2. PomóŜ nam wrócić do Ciebie, porzucić swe dawne drogi, A radość pośród narodów przez pojednanie zagości I wzniesie się pieśń pokoju pod niebem całego świata. Daj byśmy byli posłuszni natchnieniom Twojego Ducha Karmieni Słowem Jezusa naśladowali Go z wiarą, Stojąc u stóp Jego krzyŝa pili ze źródła Twej łaski. 3. Mocą swojego Ducha, wspomagaj Twój Święty Kościół, Byśmy głosili Chrystusa, przez wszystkie dni swego Ŝycia I podąŝali ku Tobie, do domu naszego Ojca. Spraw byśmy byli jednością, by świat uwierzył w Jezusa Niech wszyscy ludzie odkryją, Ŝe są Twoimi dziećmi, Niech dla kaŝdego człowieka Rok Święty, będzie źródłem łaski. 12

13 014 Błogosławmy Imię Pana chwał C a C Bo On skałą jest, On skałą jest F On Królem jest C Jezus Chrystus Panem ziemi jest Cały świat, w rękach jest Pana chwał 015 Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić GCGC I pagórki się zachwiać. 2x Ale Miłość Moja, Miłość Moja, a C Nigdy nie odstąpi od Ciebie, e D Mówi Pan. GC GC 2x 016 Bo jak śmierć potęŝna jest Miłość CFC a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. GC Ŝar jej to Ŝar ognia Płomień Pański CFC FGC Ref: Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości FG Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki. C a G C 017 BoŜe mój BoŜe szukam Ciebie A D A i pragnie Ciebie moja dusza D h E Ciało moje tęskni za Tobą fis cis D Jak ziemia łaknąca wody h fis E 018 BoŜe Twa łaska nad nami jest, D A G Twoja miłość przychodzi wciąŝ, D A G Działasz w mocy pośród nas, e G A Przenikasz serca, gładzisz grzech. E G D G A Ref: My chcemy, (A) Więcej Ciebie, więcej łaski Twej, D G A Pragniemy, (A) Więcej mocy, więcej miłości Twojej. D G A 019 Bóg jest miłością D G D Miejcie odwagę Ŝyć dla miłości fis h e A Bóg jest miłością D e D nie lękajcie się e G A D 020 Bóg mój Pan daje mi moc, D A G A On swą dłonią przygarnia mnie, śyciu memu nadaje sens, D e A D Z Nim w swym sercu kroczyć chcę. h e h fis h 13

14 021 Bóg nasz Pan jest dobry cały czas e D Więc uwielbij Go! C D e 022 Chcę wywyŝszać Imię Twe E A H Chcę zaśpiewać Tobie chwałę Panie dziś raduję się, bo przyszedłeś by mnie zbawić. Ref: Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie E A H A E Na krzyŝu zmarłeś by mój, zapłacić dług Z grobu wstałeś i dziś, E A H nieba Królem jesteś Ty cis A Chcę wywyŝszać Imię Twe H E 023 Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem, G D, C D ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność. G D a e Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem. /x2 e C G D Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. /x2 e C G D A ułomki chleba, które zostaną / x2 rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. / x2 024 Chlebie niebieski Chrystusem bądź C G F C drogą miłości uczyń nas według Siebie a F G C 025 Chrystus Pan BoŜy Syn G e Zbawca nasz zgodził się wziąć mój grzech, a 7 D 7 G za mnie umrzeć chciał G 7 C AŜebym znał mój ogrom win G a i wiedział Ŝe Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy G C, a G D Ref: WywyŜszony bądź, Jezu, Baranku mój (CD) G e Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król a D 7, G D WywyŜszony bądź, BoŜy Baranku (CD) G e Przed Twym tronem dziś najwyŝszy składam hołd. a D 7 G 026 Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam A cis Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe/x2 D E Ref: Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś A fis Nie dorówna Tobie nikt / x2 D E 027 Chwała Bogu Ojcu, W chwale Jego Syn g F g F Chwała Tobie, Duchu, Tworzysz jedno w Nich Ref: Śpiewajmy: Alleluja Panu, Alleluja, Alleluja 14

15 028 Chwała Panu i cześć D G D Od wszystkich wiernych Mu sług Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu, i cześć oddajmy Mu! Ref: Panie, błogosław nam, Gdy trwamy tam, gdzie Twój dom; Ty, co stworzyłeś i niebo, i ziemię, Ty, Panie, błogosław nam Alleluja, Alleluja D G D Panem jest x/2 Jezus moim Panem jest D G D A Alleluja, Jezus Panem jest G A D 029 Chwała Temu, który jest na tronie d C B d / 4 Bo nasz Pan jest godzien, by Go czcić (C) F C I wielbić Imię Jahwe B d / Ci którzy Jahwe ufają E H A H E są jak góra Syjon. Co się nigdy nie porusza, ale trwa na wieki. Ref: Góry otaczają święte miasto Jeruzalem tak jak Jahwe otacza Swój lud, i teraz i na wieki /x2 031 Ciebie całą duszą pragnę, i z tęsknotą oczekuję h, A Jak spękana, zeschła ziemia, h w czas posuchy wody łaknie. A fis h Ref: BoŜe, jesteś moim Bogiem, 1x h A D 2x G A D Ciebie z troską szukam. /2x 1x D Fis 2x D fis h 2. W Twej świątyni ujrzeć pragnę, Twą potęgę, moc i chwałę, Bowiem Twoją Miłość, Panie, bardziej cenię niźli Ŝycie. 3. Póki tylko istnieć będę, pragnę Ciebie chwalić, BoŜe, Dusza moja pełna szczęścia, będzie śpiewać Ci z radością. 4. Jesteś mym wspomoŝycielem, cień Twych skrzydeł daje radość, Całym sercem lgnę do Ciebie, Twa prawica mnie prowadzi 032 Cieszcie się, weselcie się fis E A E śpiewajcie i grajcie Mu D E fis (ADA) Zagrajcie Panu nową pieśń A E cis D Albowiem cuda nam uczynił A E On zbawił nas, objawił się A E D fis On wierny jest dla Izraela E fis 2. Rozraduj cała ziemio się, Śpiewajcie Mu przy wtórze cytry Przy dźwięku harfy weselcie się, Wobec Boga On jest naszym Królem 3. Zaklaszczcie rzeki w dłonie swe, Niechaj góry wołają radośnie Przychodzi Pan, by sądzić nas, On okaŝe Swoją sprawiedliwość 15

16 033 Czcijmy Jezusa czcijmy Go D G A D Powstał z martwych /x2 A h I On Ŝyje na wieki juŝ /x2 A (h) Więc razem się radujmy A Świętując zmartwychwstania ten dzień. D (GA) 034 Do Ciebie Panie, woła dusza moja A E tęskni ciało me (C9 G) Gdy nie ma Cię, moje serce ogarnia lęk, przyjdź dotknij mnie, rozraduj mnie Ref: Jezu pragnę blisko Ciebie być cis A E H Jezu w twych ramionach się skryć (e C G D) Słodycz Twą poznawać co dnia, Przy sercu Twym trwać 035 Dobry Bóg wykrzykuj to z radością e D e D A Dobry Bóg, uwielbiaj Go e D e C H 7 Dobry Bóg, On zwątpić nie pozwoli e D e D A Dobry Bóg, On prawdą jest. e D e D e Gdy Jego miłość ogarnia mnie a e w sercu radość mam H 7 przed Nim tańczyć będę e (he) H 7 On dla mnie w sercu swym miejsce ma a e Czeka wciąŝ więc pobiegnę tam. Fis H Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał D A h (GA) dotknij Panie moich warg, D A abym przemówił, uwielbieniem h G A dotknij Panie mego serca i oczyść je D A h niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie G A 037 Duchu Miłości wylewaj się na nas C G a e z przebitego serca Jezusa, Jezusa F C d B G7 038 Duchu Stworzycielu, A D Ty który przyodziewasz lilie polne, A D tym, czym nas napełniasz, h A i niech to nam wystarcza! D h E 16

17 039 Duchu Święty do nas przybądź D A D Ogarnij nas swą mocą G D Przytul nas do serca swego A h A Dotknij swą miłością, Byśmy Ŝyli dla Ciebie G D, A D 040 Daj nam doświadczać Twojej mocy G A h (A) Daj nam rozkochać się w Tobie G A h (A) Niech Twa miłość ogarnia nas A G A 041 Duchu Święty BoŜe przyjdź, d a Przyjdź Duchu Światło d C Duchu Ogniu przyjdź F C Przyjdź rozpal nas a d Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym światłem d a d a d Niech promienieje Twej chwały blask C F C d O świadku prawdziwy umocnij nas Chcemy rozgłaszać "Zmartwychwstał Pan" Przyjdź Źródło Niebieskie, przyjdź Zdroju Ŝycia Bądź nam Uzdrowieniem, moc sercom daj O Duchu Radości, rozraduj Kościół Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca Oblicze Chrystusa objawiaj nam Bądź nam tchnieniem Ŝycia, światła promieniem Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa KrzyŜ. 042 Duchu Święty do nas przyjdź! A h A Dotknij w sercach naszych ran! Uzdrów je miłością swą!, Pokój w serca nasze wlej! Uzdrów je miłością swą!, Pokój w serca nasze wlej! 2. Królu Ŝycia do nas przyjdź!, Niech Twój krzyŝ jaśnieje w nas! Łaską swoją ulecz nas!, Ogień niech zapłonie dziś! Łaską swoją ulecz nas!, Ogień niech zapłonie dziś! 3. Ojcze, Stwórco świata przyjdź!, Niech Twój obraz Ŝyje w nas! Przyjdź i ześlij Ducha nam, Niech umocni Ŝycie w nas! Przyjdź i ześlij Ducha nam, Niech umocni Ŝycie w nas! 043 Duchu Święty, Duchu Święty a F d E O przyjdź i rozpal nas i ulecz nas, miłość nam daj O przyjdź napełnij nas, rozraduje nas, miłość nam daj O przyjdź i utul nas, rozkochaj nas, miłość nam daj 17

18 044 Duchu Święty powiej wiatrem D h G A i z mocą na nas zstąp! Bądź miłości ą w naszych sercach, Światłem ogarnij nas. Ref: Daj nowe oczy, ześlij swój ogień I jedność z Tobą daj /x2 2. Z czterech wiatrów przybądź Duchu, Powiej mocą, oŝyw nas, Bądź wolnością w naszych sercach, śyciem wypełnij nas. 045 Duchu Święty przyjdź /x4 D A D G A /x2 Niech wiara zagości, nadzieja zagości, G D niech miłość zagości w nas G D A 046 Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas D G D (A) Duchu Święty przyjdź, odnów radość w nas PrzybliŜ nas do Ojca, objaw Syna nam, D G D A prowadź nas do Prawdy, zjednocz nas 047 Duchu Święty przyjdź działaj pośród nas E A H E Duchu Święty przyjdź, odnów radość w nas. Duchu przyjdź w darach Twych, oczyść serce me. Duchu przyjdź z mocą swą, ja pragnę Cię. Ref: Mądrość tchnij w serce me, proszę Cię, E cis fis bardzo proszę! A H Rozum tchnij w serce me, proszę Cię, bardzo proszę! Męstwo tchnij w serce me, proszę Cię, G e D bardzo proszę! C D Miłość tchnij w serce me, proszę Cię, E H fis bardzo proszę! A H Ja kocham Cię, ja pragnę Cię! E H cis H Ja kocham Cię, Duchu przyjdź! A H cis/e 048 Duchu Święty Tchnienie Ŝycia fis E Duchu Święty Tchnienie ognia Duchu Święty Pocieszycielu, dziś na nas zstąp! 049 Duchu Święty wołam przyjdź, A e D A [C g F C] Bądź jak ogień duszy mej Bądź jak ogień w ciele mym, Rozpal mnie. Wszechmogący Bóg jest pośród nas, Miłosierdzie Jego wielkie jest Okazuje dobroć swoją dziś, dla tych, którzy chcą miłować Go. 18

19 050 Duchu Święty, BoŜe, przyjdź, g d przyjdź, Duchu Światło, g F Duchu Ogniu, przyjdź, przyjdź i rozpal nas. B F d g 1. Przyjdź, Duchu Ojca, bądź naszym światłem, g d g d g niech promienieje Twej chwały blask. F B F d g O świadku prawdziwy, umocnij nas. Chcemy rozgłaszać, zmartwychwstał Pan. Przyjdź, Źródło niebieskie, przyjdź, zdroju Ŝycia. Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj. O Duchu radości, rozraduj Kościół, niech płynie z serc naszych Baranka pieśń. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca, oblicze Chrystusa objawiaj nam. Bądź nam tchnieniem Ŝycia, światła promieniem, przez Ciebie jaśnieje Chrystusa krzyŝ. 051 Dzielmy się wiarą jak chlebem, A E Dajmy świadectwo nadziei. D h E Bóg ofiarował nam siebie, i my mamy się nim z ludźmi dzielić 1. Chleba tego nie zabraknie. fis cis RozmnoŜy się podczas łamania. D h E Potrzeba tylko rąk naszych, i gotowości działania. 2. Nikt nie zapala lampy, by ją schować pod kocem. Skoro Bóg nas światłem natchnął, trzeba z tym światłem iść w drogę. 052 Dzięki Jezu D h G A7 Dzięki Ci, Ŝe kochasz mnie Tam na Golgocie umarłeś za mnie... Zmartwychwstałeś Ŝyjesz we mnie... Wkrótce przyjdziesz stąd mnie weźmiesz... Alleluja, Alleluja Dziękuj Mu, bo nasz Pan dobry jest D h e Jego łaska wiecznie trwa h G A Dziękuj Mu /x5, D A G e D bo nasz Pan dobry jest h A Kochaj..., wielbij... 19

20 054 Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę D G D w tej świątyni którą my jesteśmy sami D G A 7 więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go G D Jego chwała wnet wypełni miejsce to G C A 7 Ref: Chwała cześć (chwalmy Go) D G A 7 D 2. Bóg przebywa w chwale swego ludu On pragnie aby wzywać Jego Imię więc otwórz Dziś Kościele Ŝyjącego Boga wstań G h C D 7 Bóg Królem całej ziemi jest G h C D 7 Ŝadne moce ni zwierzchności G G 7 nie wzruszą nas nigdy juŝ C A 7 gdy stajemy w jedności G D 7 nikt nas juŝ nie rozdzieli G D bo stajemy razem, gdzie nasz Bóg C a D G 1. Jesteśmy Ludem nabytym cenną krwią D C 7 H w radości Bogu oddajemy cześć e A Gdy głosimy BoŜą wielkość, majestat Jego i Moc e A, D H 7 to niszczymy moc szatana na ziemi tej e C A 7 2. Uwielbiajmy Jego chwałę dzień po dniu D C 7 H w radości Bogu oddawajmy cześć e A Gdy głosimy Jego wielkość i miłosierdzia dar e A D H 7 to niszczymy moc szatana na ziemi tej e C F D Gdy drogi pomyli los zły G C7+ I oczy mgłą zasnuje D h7 Miej w sobie tę ufność nie lękaj się. C7+ D G A kiedy gniew świat ci przesłoni, i zazdrość jak chwast zakiełkuje Miej w sobie tę ufność nie lękaj się. Ref: Ty tylko mnie poprowadź C D Tobie powierzam mą drogę, G H e Ty tylko mnie poprowadź Panie mój. C D G 2. Poprowadź jak jego prowadzisz, Przez drogi najprostsze z moŝliwych I pokaŝ mi jedną tę jedną z nich A kiedy juŝ głos twój usłyszą, i karmić się będą nim co dzień Miej w sobie tę ufność nie lękaj się. 20

21 057 Gdy kiedyś Pan powróci znów /x2 (A 7 ) obyśmy teŝ tam byli D D 7 G gdy kiedyś Pan powróci znów D A 7 D Gdy święci swój opuszczą grób... Gdy Boga tron otoczą w krąg... Gdy księgę swą otworzy Bóg... Gdy po imieniu wezwie Pan... Gdy ucztę nam zgotuje Bóg... Gdy zabrzmi pieśń: Alleluja Gdy klęczę przed Tobą E gis A H modlę się i składam hołd Weź ten dzień, uczyń go Twym E fis H E i we mnie miłość wznieć A H E Ref: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu 2. Wszystko Tobie daję, kaŝdy sen i kaŝdą myśl Matko Boga, Matko moja wznieś je przed Pana tron 3. Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosna twarz KaŜda myśl, kaŝde słowo, niech spocznie w dłoniach Twych 059 Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz, C F gdy rozmyślam nad miłością Twą, C e a kiedy to, co wokół mnie niknie w cień C e F jasności Twej. G Gdy dotykam sobą serca Twego, C F gdy mą wolę składam u Twych stóp, C e a kiedy to, co wokół mnie niknie w cień C e F jasności Twej. G Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, F G e a bo mego Ŝycia sens to uwielbiać Cię. F G C (C 7 ) 060 Gdybym przechodził przez ciemną dolinę g C zła nie ulęknę się g F w kaŝdą noc i dzień Pan prowadzi mnie f A d wiedzie na łąki, gdzie odpocząć chcę g A d drogę Swą wskazuje mi /x2 F C F A Pan jest Pasterzem mym /x2 d a d 21

22 061 Gdziekolwiek pójdę, byle za Tobą edcd / haga Gdzie nogi poniosą, byle za Tobą I w kaŝdą ciszę, byle za Tobą, Czy dalej czy bliŝej, byle za Tobą. 062 Godzien jesteś, godzien jesteś G C Panie i BoŜe nasz G D 7 Godzien jesteś przyjąć chwałę G C chwałę cześć i moc G D 7 G PoniewaŜ Ty wszystko D stworzyłeś w Swej Mocy G wszystko stworzyłeś Ty sam D G i z Twojej woli zostało stworzone G G 7 C c godzien jesteś wziąć cześć G D 7 G 2. Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco, Baranku nasz godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, mądrość i moc PoniewaŜ zostałeś zabity za lud Twój, wszystkich zbawiłeś Ty sam i przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu, Godzien jesteś wziąć cześć 3. Godzien jesteś, godzien jesteś Panie i BoŜe nasz godzien jesteś, godzien jesteś Zbawco, Baranku nasz odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność, błogosławieństwo i moc Bóg nasz niech przyjmie potęgę na wieki. Amen, Amen. 063 Godzien, o godzien jest Bóg, G D e siedzący na tronie, C G C D Baranek wśród chwał, G D e przyjąć wdzięczność, siłę i moc, C G C G Błogosławieństwo i cześć. F C D Ref. On Panem jest od wieków na wieki. /3x Amen G D C D G 2. Będziemy niezmiennie wciąŝ trwać, w miłości i prawdzie, Oddając Mu hołd, miłość i wdzięczność, siłę i moc, Błogosławieństwo i cześć. 064 Gwiazdo zaranna, Obleczona w słońce E A E, fis módl się za nami C H7 E 2. Chwały ikono, Dziewico posłuszna, módl się za nami. 3. Gwiazdo przewodnia, SłuŜebnico Pańska, módl się za nami. 4. Matko Ŝyjących, Początku Kościoła, módl się za nami. 5. Bogurodzico, Córo Twego Syna, módl się za nami. 6. Znaku nadziei, Mieszkanie Mądrości, módl się za nami. 22

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI

SPIS TREŚCI. Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI SPIS TREŚCI Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI Bądź na wieki pochwalony...9 Bądź pochwalony, Boże...10 Bądź pozdrowiony, Ojcze...11 Bądź z nami z łaską swoją...12 Będę składał Tobie dzięki...13 Błogosławcie

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię. diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01

Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię. diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 1. WEJŚCIE: Maryjo, śliczna Pani Maryjo, śliczna Pani. G h Matko Boga i ludzi na ziemi. C D G Tyś świata Królową,

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam.

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. APEL JASNOGÓRSKI Wersja tradycyjna Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. Wersja młodzieżowa Maryjo, Królowo Polski, /x2 E H7 E Jestem przy Tobie, A Pamiętam o Tobie E I czuwam

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

Bóg tak umiłował świat. Bóg tak umiłował świat, E A. Że Syna Swego Jednorodzonego dał, H7 E. By każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, E A

Bóg tak umiłował świat. Bóg tak umiłował świat, E A. Że Syna Swego Jednorodzonego dał, H7 E. By każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, E A Bóg tak umiłował świat Bóg tak umiłował świat, E A Że Syna Swego Jednorodzonego dał, H7 E By każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, E A Ale życie wieczne miał. O, o Jezus... H7 E... Ci, co zaufali Panu

Bardziej szczegółowo

gdy ktoś życie oddaje, bym ja mógł

gdy ktoś życie oddaje, bym ja mógł Nasz śpiewnik :-) A Alleluja Amen Ref.: Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja 1. Pokłońmy się przed nim, On naszym Panem jest /x3 2. Radujmy się bracia/ siostry/ wszyscy. On naszym Panem jest /x3 3.

Bardziej szczegółowo

4. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi mów "Amen" jak Maryja, "Amen" jak Maryja, "Amen" - widocznie Bóg tak chce.

4. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi mów Amen jak Maryja, Amen jak Maryja, Amen - widocznie Bóg tak chce. Przyjdź z pokłonem ludu Boży, przyjdź ze śpiewem ludu święty sław Jezusa, swego Zbawcę, wspaniałego Króla Chwały. Będę chwalił Pana na wieki, chwalił Pana na wieki bez końca me usta niech wielbią Go! Wychwalaj

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

1. Będę tańczyć przed Twoim tronem. Wszystkie góry na drodze Muszą, muszą ustąpić Bo wiara góry przenosi A ja wierzę Tobie

1. Będę tańczyć przed Twoim tronem. Wszystkie góry na drodze Muszą, muszą ustąpić Bo wiara góry przenosi A ja wierzę Tobie SPIS PIEŚNI 1. Będę tańczyć przed Twoim tronem 2. Boże Twa łaska 3. Boży Duch 4. Bóg nasz Pan jest dobry cały czas 5. Całym moim sercem, całą moją duszą 6. Chlebie najcichszy 7. Ciebie pragnie dusza moja

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik. XI Mariańskie Spotkanie Młodych

Śpiewnik. XI Mariańskie Spotkanie Młodych Śpiewnik XI Mariańskie Spotkanie Młodych marianki 2011 www.marianki.marianie.pl opracowanie: Mariańska Wspólnota Młodych, mwm@marianie.pl maj 2011, do uŝytku wewnętrznego duszpasterstwo MłodzieŜy i Powołań

Bardziej szczegółowo

2 Duchu Święty przyjdź / x4 D A D D G A Ref.: Niech wiara zagości G D Nadzieja zagości Niech miłość zagości w nas G D A

2 Duchu Święty przyjdź / x4 D A D D G A Ref.: Niech wiara zagości G D Nadzieja zagości Niech miłość zagości w nas G D A 1 Niechaj zstąpi uch Twój i odnowi Ziemię. d Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. B A Obmyj mnie i uświęć mnie g A7 Uwielbienia niech popłynie pieśń d B A7 d Chwała Jezusowi który za mnie życie

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON ZAGLĄDAM WSZĘDZIE - NIE MA, NIE MA SZUKAM, SZUKAM, ALE NIE MA, NIE MA KRĄŻĘ, KRĄŻĘ -NIE MA, NIE MA

NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON ZAGLĄDAM WSZĘDZIE - NIE MA, NIE MA SZUKAM, SZUKAM, ALE NIE MA, NIE MA KRĄŻĘ, KRĄŻĘ -NIE MA, NIE MA 1. Nie ma innego jak Jezus NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON ZAGLĄDAM WSZĘDZIE - NIE MA, NIE MA SZUKAM, SZUKAM, ALE NIE MA, NIE MA KRĄŻĘ, KRĄŻĘ -NIE

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia drugiego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia drugiego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia drugiego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka dnia

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI. przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ:

ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI. przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ: ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ: IMIĘ...... NAZWISKO...... KLASA...... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/

PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/ PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/ HYMN DO ŚWIETEJ GEMMY 1. O Święta Gemmo, siostro nasza droga, pokaż swym uczniom, jak uwielbiać Boga. Naucz nas kochać Jezusa rany, Jego majestat i pełnię

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

Schola Gregoriana Sancti Casimiri WARSZTATY CHORAŁOWE TRADICAMP Schola Gregoriana Sancti Casimiri PROPRIUM MISSAE Msza o Trójcy Przenajświętszej Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1 DZIEŃ 1 O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc

Bardziej szczegółowo

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO I PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO 1. PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY Przybądź, Duchy Święty a d G e Spuść z niebiosów wzięty a d G e Światła Twego strumień! C d G C Przyjdź, Ojcze ubogich, e/ a e Dawco darów mnogich,

Bardziej szczegółowo

1. Przed Tobą Panie wszelkie me pragnienie. napój mnie Sobą tak jak kiedyś w niebie. Daj nam Panie siebie daj nam Twego wina

1. Przed Tobą Panie wszelkie me pragnienie. napój mnie Sobą tak jak kiedyś w niebie. Daj nam Panie siebie daj nam Twego wina ŚPIEWNIK 2 1. Przemień nas Panie WSTĘP: B d E E d E Przemień nas Panie uczyń cud jak dawniej w Kanie E d E Przemień nas Panie woda niech się winem stanie! d 1. Przed Tobą Panie wszelkie me pranienie napój

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA MODLITWA PO POSIŁKU MODLITWY W RODZINACH NA NIEDZIELE OKRESU WIELKIEGO POSTU 2017 MÓDLMY SIĘ:

LITURGIA DOMOWA MODLITWA PO POSIŁKU MODLITWY W RODZINACH NA NIEDZIELE OKRESU WIELKIEGO POSTU 2017 MÓDLMY SIĘ: która gromadzi się w dniu rozpoczęcia Wielkiego Postu. LITURGIA DOMOWA MODLITWY W RODZINACH NA NIEDZIELE OKRESU WIELKIEGO POSTU 2017 Gliwice 2017 [Do użytku wewnętrznego] Drogie Rodziny! SŁOWO WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik. X Mariańskie Spotkanie Młodych

Śpiewnik. X Mariańskie Spotkanie Młodych Śpiewnik X Mariańskie Spotkanie Młodych marianki 2010 www.marianki.marianie.pl opracowanie: Mariańska Wspólnota Młodych, mwm@marianie.pl maj 2010, do uŝytku wewnętrznego duszpasterstwo MłodzieŜy i Powołań

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Śpiewy na II stopień ONŻ

Śpiewy na II stopień ONŻ Śpiewy na II stopień ONŻ Dzień I - Niewola Pd: Chodźcie zawróćmy do Pana W: Pd D: Jam nie godzien Panie K: Ciebie całą duszą Panie pragnienia U: Uwielbiajcie Pana R: Zaufałem Panu Prowadź mnie W: Wysłuchajcie

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWAJMY PANU Śpiewnik. Rekolekcje Chojnik 2007-1 -

ŚPIEWAJMY PANU Śpiewnik. Rekolekcje Chojnik 2007-1 - ŚPIEWAJMY PANU - 1 - A Albowiem tak Bóg umiłował świat, 7 B Będę śpiewał Tobie, mocy moja, 7 Bóg tak umiłował Świat, 7 C Chcę wywyŝszać mię Twe, 8 Chrystus Pan BoŜy Syn, 8 Chrystus Pan karmi nas swoim

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Strumienie Miłosierdzia 2014

Śpiewnik Strumienie Miłosierdzia 2014 Śpiewnik Strumienie Miłosierdzia 2014 1. Ave Maria 1. Gdy klęczę przed Tobą, G h C D Modlę się i składam hołd. G h C D Weź ten dzień, uczyń go Twym G a D e I we mnie miłość wznieć. C Ref: Ave Maria, gratia

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Przez wiele lat szłam bezdrożami Nie znając lepszych w życiu dróg Widziałam smutne serca I płynące strugi łez Przyszedłeś Ty i wyschły wszystkie łzy

Przez wiele lat szłam bezdrożami Nie znając lepszych w życiu dróg Widziałam smutne serca I płynące strugi łez Przyszedłeś Ty i wyschły wszystkie łzy 1. Szczęśliwa droga Szczęśliwa droga ta, którą kroczę tak Nic na to nie poradzę, że śpiewam szczęścia nową pieśń Twój syn przyjdzie w chwale, ja wierzę, że niedługo A Twa szczęśliwa droga zaprowadzi mnie

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

P I K N I K P A R A F I A L N Y (2016)

P I K N I K P A R A F I A L N Y (2016) P I K N I K P A R A F I A L N Y (2016) *** SCHOLA ŚWIĘTEGO JÓZEFA *** 1 Jak Dawid (fis) 2 Duchu Święty przyjdź (C) 3 Nadzieja (D) 4 Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie (B) 5 Wszystkie narody klaskajcie w

Bardziej szczegółowo

Śpiewy na III stopień ONŻ

Śpiewy na III stopień ONŻ Śpiewy na III stopień ONŻ Dzień przyjazdu Msza wotywna o Duchu Świętym W Otwórzcie serca D O Duchu Święty, duszo mej duszy K Przyjdź Duchu świetości U R Pan jest mocą Przyjdę do Was Dzień I przez chrzest

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik. IX Mariańskie Spotkanie Młodych

Śpiewnik. IX Mariańskie Spotkanie Młodych Śpiewnik IX Mariańskie Spotkanie Młodych marianki 2009 1. JESTEŚ ŻYCIEM MYM F więc każdy ruch robię w Tobie, Jezu; F B Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. F C Jesteś drogą mą, F więc każdy krok robię w Tobie,

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg.

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg. ARCHANIOŁ BOŻY GABRIEL DOBRY BOŻE 1. Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryi. Z majestatu Trójcy świętej, tak sprawował poselstwo k Niej. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Czuwanie młodzieży przy Grobie Pańskim

Czuwanie młodzieży przy Grobie Pańskim Czuwanie młodzieży przy Grobie Pańskim 6.04.2012r. Akt oddania się przeciw niepokojom i zmartwieniom grupa młodzieżowa przy parafii św. Pawła Apostoła w Wieliczce http://grupamlodziezowa.cba.pl 1 Modlitwa

Bardziej szczegółowo

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA WEJŚCIE (INGRES) NIESZPORY L: Panie, zostań z nami; Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił. L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej. Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

Bardziej szczegółowo

OKRES zwykły Propozycje śpiewów

OKRES zwykły Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK A OKRES zwykły Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 25 Niedziela Trójcy Przenajświętszej W. Jeden w naturze Już słońce wschodzi ogniste D. Najświętszą Trójcę K.

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar.

1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar. 1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar. Ref. Oddajmy pokłon Mu, bo wielki jest Pan Oddajmy pokłon Mu, bo życie nam dał Oddajmy pokłon Mu, u Niego

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

Wesoły nam dzień. 1. Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nas każdy żądał: Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja!

Wesoły nam dzień. 1. Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nas każdy żądał: Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dzień 1. Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nas każdy żądał: Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja! 2. Król niebieski k`nam zawitał, Jako śliczny kwiat. zakwitał: Po śmierci

Bardziej szczegółowo

W kruszynie chleba Panie jesteś. Król królów, Pan Panów

W kruszynie chleba Panie jesteś. Król królów, Pan Panów Król królów, Pan Panów W kruszynie chleba Panie jesteś e H7 e Król królów, Pan Panów, chwała, lleluja! /x2 e H7 e Jezus Książe Pokoju, chwała lleluja! /Xi fis 7 W kruszynie chleba Panie jesteś, 7 Schowany,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ SZÓSTY Wejście w radość Zmartwychwstania Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 24, 1-12

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 15.05.2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Komunia Święta w naszej Parafii o 10.00 dla klasy III A, a o

Bardziej szczegółowo

Pełen piękna, odziany w tęcze, błyskawic blaski i grzmotów huk Błogosławieństwo, mądrość, chwałę i moc i cześć Tyś jeden godzien przyjąć jest Ref.

Pełen piękna, odziany w tęcze, błyskawic blaski i grzmotów huk Błogosławieństwo, mądrość, chwałę i moc i cześć Tyś jeden godzien przyjąć jest Ref. 92. Panie, proszę, zabierz mnie tam, gdzie jest Twój tron. Zabierz mnie od tłumu ludzi przed oblicze Twe. Chcę być, Panie, blisko Ciebie, patrzeć w Twoją twarz Świat zostawić gdzieś daleko, w Twych objęciach

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik. XII Mariańskie Spotkanie Młodych

Śpiewnik. XII Mariańskie Spotkanie Młodych Śpiewnik XII Mariańskie Spotkanie Młodych marianki 2012 STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH PRZY ZGROMADZENIU KSIĘŻY MARIANÓW zrzesza osoby wierzące, które pragną rozwijać się duchowo, naśladować życie

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Modlitwy. Uwielbienie Boga Najwyższego. który czynisz cuda (por. Ps 76, 15). Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10), 2 Ty jesteś mocny,

Modlitwy. Uwielbienie Boga Najwyższego. który czynisz cuda (por. Ps 76, 15). Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10), 2 Ty jesteś mocny, Modlitwy Uwielbienie Boga Najwyższego 1 Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda (por. Ps 76, 15). Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10), 2 Ty jesteś mocny, Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10), Ty

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

OKRES BOŻEGO NARODZENIA

OKRES BOŻEGO NARODZENIA Pomoce liturgiczne dla psałterzystów OKRES BOŻEGO NARODZENIA rok C CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ Adres: 75-817 Koszalin ul. Seminaryjna 2 Telefon / fax: (94) 340 98 69

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

DO DUCHA ŚWIĘTEGO. Duchu Miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa.

DO DUCHA ŚWIĘTEGO. Duchu Miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa. DO DUCHA ŚWIĘTEGO Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał () Dotknij Panie moich warg, D A abym przemówił z wielbieniem. h Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM MAŁY KATECHIZM Przykazanie miłości Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dziesięć

Bardziej szczegółowo

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN (jeżeli są odpowiednie warunki można zaprosić teraz rodziny na środek kościoła. Niech uklękną obok siebie dziadkowie, rodzice, dzieci.) KAPŁAN:

Bardziej szczegółowo

1. Kiedy rano budzę się, O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Anioł Stróż niech broni mnie Od wszystkiego, co jest złe.

1. Kiedy rano budzę się, O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Anioł Stróż niech broni mnie Od wszystkiego, co jest złe. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Tak można najprościej modlić się do Niego. R: Do Boga co właśnie uśmiecha do nas się / I niebo przybliżyć swoim dzieciom chce. /x2 1. Hosanna, hosanna, hosanna memu

Bardziej szczegółowo

18. Nie ma Boga takiego jak Ty (a), Ty jesteś godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i wdzięczność i chwałę, nie ma Boga takiego jak Ty.

18. Nie ma Boga takiego jak Ty (a), Ty jesteś godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i wdzięczność i chwałę, nie ma Boga takiego jak Ty. 1. Jak łania pragnie wody ze strumieni, moja dusza pragnie Cię, Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię, Tylko Ty jesteś mocą mą, ma każda wola, wolą Twą, Tylko Ty jesteś mym pragnieniem,

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji: ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa tel. 22 651 90 29, 22 833 74 05 e-mail: pielgrzymki@marianie.pl; www.pielgrzymki.org.

Więcej informacji: ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa tel. 22 651 90 29, 22 833 74 05 e-mail: pielgrzymki@marianie.pl; www.pielgrzymki.org. marianki 2013 STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH PRZY ZGROMADZENIU KSIĘŻY MARIANÓW AFRYKA RWANDA 30 grudnia 2013 9 stycznia 2014, 11 dni Wyjątkowa okazja do poznania pracy misjonarzy mariańskich, życia,

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE. Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen.

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE. Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen. OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. K: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z

Bardziej szczegółowo

Pieśni liturgiczne Kolędy Inne pieśni

Pieśni liturgiczne Kolędy Inne pieśni Spis treści: 1 Abba Ojcze! 2 Abba, Ojcze tchnij w nas Ducha 3 Agnus Dei 4 Alleluja, Alleluja 5 Alleluja, bo Jego łaska na wieki 6 Alleluja, bo króluje nam 7 Alleluja, w Bogu nadzieję mam 8 Armia Pana 9

Bardziej szczegółowo

Mini śpiewnik Elfów, czyli pielgrzymów 11

Mini śpiewnik Elfów, czyli pielgrzymów 11 80. Twe drogi są najlepsze, najlepsze dla mnie są. Ty Panie wiesz najlepiej, co dla mnie dobre jest. I zawsze troszczysz się, bo bardzo kochasz mnie I zawsze troszczysz się, bo bardzo kochasz mnie Mini

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNICZEK DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO www.muzyczni.odnowa.org 1

ŚPIEWNICZEK DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO www.muzyczni.odnowa.org 1 STRUMIENIE MI? OSIERDZIA 2013 ŚPIEWNICZEK DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO www.muzyczni.odnowa.org 1 1 ALBOWIEM TAK BÓG umiłował świat, e C D h że Syna Jednorodzonego dał, C D e By każdy kto w Niego wierzy nie zginął

Bardziej szczegółowo

1. Dzięki za to co mam Ref.

1. Dzięki za to co mam Ref. 1. Dzięki za to co mam 1. Gdybym tak chciał dziękować Ci w dalekich chmurach Panie Za jakiś dar niezwykły może i bym kłopot miał Możliwe, że darować mi więcej nie byłeś w stanie Mnie jednak to, co dałeś

Bardziej szczegółowo

22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne

22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne MÓJ KLUCZ DO BIBLII 22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne Tytuł oryginału: My Key Verse Bible Copyright: Scandinavia Publishing House, Drejervej 15, DK-2400 Copenhagen, NV, Denmark.

Bardziej szczegółowo

9.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech.

9.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech. 1.Aby uwielbić Jezusa 2x Koniecznie potrzeba Ducha Świętego Ducha Świętego koniecznie potrzeba Wciąż naprzód i naprzód 2x Z Jezusem iść 3x Wielbiąc Go 2x 2. Alleluja! Wznieś pod niebo głos Pan dal chleba

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ TRZECI Uzdrowienie wewnętrzne Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk. 4, 38-42 Wysoka gorączka

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO 1 1. Pieśń na wejście 2. Pozdrowienie kapłana Dzień 1 (22.01.) Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY Lepsze poznanie Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 4, 1-13 Diabeł kusi Jezusa,

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Ducha Świętego

Nowenna do Ducha Świętego 1 Nowenna do Ducha Świętego Dzień 1 - Modlitwa W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom Nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWAJMY BOGU Z RADOŚCIĄ

ŚPIEWAJMY BOGU Z RADOŚCIĄ ŚPIEWAJMY BOGU Z RADOŚCIĄ PROPOZYCJE PIEŚNI I PIOSENEK NA POSZCZEGÓLNE DNI OAZ REKOLEKCYJNYCH ONŻ i OND CENTRALNA DIAKONIA MUZYCZNA WSTĘP Oddajemy do użytku propozycje pieśni i piosenek na pszczególne

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo