Śpiewnik Wrocław 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śpiewnik Wrocław 2013"

Transkrypt

1 Śpiewnik DROGA Wrocław

2 Tytuł Strona 001 Abyśmy byli jedno Albowiem tak Bóg umiłował świat Allelu, o alle, allelu, allelu, alleluja Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram Bądź uwielbiony Panie mój Będę śpiewał memu Bogu Będę śpiewał Tobie, Mocy moja Będziesz miłował Pana Boga swego Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój Błogosław duszo moja Pana Błogosławione jest Imię Twe Błogosławiony bądź Ojcze Błogosławmy Imię Pana chwał Bo góry mogą ustąpić Bo jak śmierć potęŝna jest Miłość BoŜe mój BoŜe szukam Ciebie BoŜe Twa łaska nad nami jest Bóg jest miłością Bóg mój Pan daje mi moc Bóg nasz Pan jest dobry cały czas Chcę wywyŝszać Imię Twe Chlebie najcichszy Chlebie niebieski Chrystusem bądź Chrystus Pan BoŜy Syn Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam Chwała Bogu Ojcu Chwała Panu i cześć Chwała Temu, który jest na tronie Ci którzy Jahwe ufają Ciebie całą duszą pragnę Cieszcie się, weselcie się Czcijmy Jezusa czcijmy Go Do Ciebie Panie, woła dusza moj Dobry Bóg wykrzykuj to z radością Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał Duchu Miłości wylewaj się na nas

3 038 Duchu Stworzycielu Duchu Święty do nas przybądź Daj nam doświadczać Twojej mocy Duchu Święty BoŜe przyjdź Duchu Święty do nas przyjdź! Duchu Święty, Duchu Święty Duchu Święty powiej wiatrem Duchu Święty przyjdź Duchu Święty przyjdź, działaj pośród na Duchu Święty przyjdź działaj pośród nas Duchu Święty Tchnienie Ŝycia Duchu Święty wołam przyjdź Duchu Święty, BoŜe, przyjdź Dzielmy się wiarą jak chlebem Dzięki Jezu Dziękuj Mu, bo nasz Pan dobry jest Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę Dziś Kościele Ŝyjącego Boga wstań Gdy drogi pomyli los zły Gdy kiedyś Pan powróci znów Gdy klęczę przed Tobą Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz Gdybym przechodził przez ciemną dolinę Gdziekolwiek pójdę, byle za Tobą Godzien jesteś, godzien jesteś Godzien, o godzien jest Bóg Gwiazdo zaranna Hava Nagila Hosanna! Hosanna! Hosanna na niebiosach Idziemy na Syjon Ja jestem darem dla ciebie darem Ja kocham Cię Panie wznoszę głos Ja, Pan Bóg Twój, ująłem cię za prawicę, Ja wierzę, Ŝe to Jezus Jahwe moim Ojcem jest Jam nie godzien Panie, Tego coś mi dał Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie

4 075 Jak łania pragnie wody ze strumieni Jak oŝywczy deszcz Duchu Święty przyjdź Jeden chleb Jeden jest tylko Pan Jedyny Pan, prawdziwy Bóg Jest jedno Ciało jest jeden Pan Jesteś Panem wszechświata Jesteś radością mojego Ŝycia Jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie Jeśli radość w sercu chcesz mieć Jezu mój Jezu Jezu, tyś jest światłością mej duszy Jezus Chrystus moim Panem jest Jezus Chrystus to panów Pan Jezus daje nam zbawienie Jezus jest pośród nas Jezus jest tu Jezus Jezus Jezus Jezus. Wychwalajmy Go! Jezus Królem naszym jest Jezus NajwyŜsze Imię, Jezus zwycięŝył to wykonało się JuŜ teraz we mnie kwitną Twe ogrody KaŜdy wschód słońca Kiedy masz, chwile smutne w swym Ŝyciu Kiedy ranne wstają zorze Kocham Ciebie Jezu Kocham, więc nie muszę się bać Król królów, Pan panów chwała Alleluja Król królów, panów Pan KrzyŜu Chrystusa, bądźŝe pochwalony Kto spoŝywa moje Ciało i Krew moją pije Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi Łaskawość Twoja Panie sięga nieba Ma dusza pragnie Boga Maryjo, matko mojego wezwania Maryjo weź mnie za rękę

5 115 Maryjo wołaj we mnie Matko, która nas znasz Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń Miałem Pana zawsze przed oczami Miłosierdzie BoŜe Miłości pragnę, dzieci me, waszej miłości Miłość cierpliwa jest Miłość Twa Miłość Twoja nad górami Misericordias Domini Moje wędrowanie, Panie mój Mój Jezu, mój Zbawco Mój Jezus Królem królów jest Mój Mistrzu Mój Pan mocą moją jest Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Ciebie Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie Nic nie musisz mówić nic Nie bój się, nie lękaj się Nie bój się wypłyń na głębię Nie lękaj się bo wykupiłem cię Nie lękaj się mój sługo Nie ma za trudnych spraw -> Zanim powiem słowo Nie umiem dziękować Ci Panie Nie zabraknie mi nigdy chleba Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie Niech miłość Twoja Panie strzeŝe mnie Niech nas ogarnie łaska Panie Twa Niech oblicze Twe Panie mój Niech przyjmie chwałę i cześć, siedzący na tronie Niech Twój rozbłyśnie dzień Niech Twój Święty Duch, Dziś przenika mnie Niech zabrzmi Panu chwała w Niebiosach Niechaj Cię Panie Niechaj miłość Twa Niechaj płomień Twej miłości Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię Niegodny, jestem Panie przyjąć Cię Niepojęty, niezmierzony

6 155 O alleluja! O, alleluja! O jak wielki jest Pan Alleluja O Jezu cichy i pokorny O Jezu, BoŜe utajony O Panie, nasz Panie O, Panie, Ty nam dajesz, ciało Swe i Krew O, piękności niestworzona -> Miłosierdzie BoŜe O tak, tak, tak Panie mówię tak Twemu słowu O zbawcza Hostio, godna czci Oblubieniec czeka juŝ Oczekuję Ciebie Panie Oczyść serce me Oddajmy chwałę Jezusowi Mesjaszowi Oddajmy cześć Świętemu Panu Chwał Ofiaruję Tobie Panie mój całe Ŝycie me Ojcze daj mi Ducha Ojcze, chwała Tobie On jest moim Ŝyciem On jest moją siłą Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok Oto ja poślij mnie Oto On Ŝyje Oto jest dzień, który dał nam Pan Oto Pan, oto Król Oto są baranki młode Oto stoję u drzwi i kołaczę Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa Otwórz me oczy o Panie Pan blisko jest, oczekuj Go Pan jest Mocą Swojego ludu Pan jest, Pasterzem moim (ska) Pan jest Pasterzem moim (polka) Pan ma wielką moc Pan mnie strzeŝ, Pan mnie strzeŝe Pan wywyŝszony nasz Król wywyŝszony Panie mój przychodzę dziś Panie mój wraŝliwość Twa Panie pozostań Panie, Twój tron wznosi się Panu chwała i cześć Panu naszemu pieśni grajcie

7 194 Pańska jest ziemia i co jest na ziemi Pasterzem moim jest Pan Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca Podnieśmy sztandary miłości, Alleluja PołóŜ pieczęć na moim sercu Pomódl się Miriam Powietrzem moim jest Pozdrawiam Cię, Matko Syna BoŜego Pozwól mi przyjść do Ciebie Póki Ŝycia mego Panu śpiewać chcę Pragnę śpiewać Ci najpiękniejszą pieśń Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu Prowadź, Panie, mnie nad strumień Przed obliczem Pana uniŝmy się Przed tak wielkim Sakramentem Przed tronem Twym stoimy Przemień nas Panie Przybądźcie tu z najdalszych stron gromady Przyjaciela mam, co pociesza mnie Przyjdę do was w moim Duchu Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się Przyjdźmy tam gdzie miejsce najświętsze Przyjdź Panie Jezu Przyjmij chwałę, uwielbienia moc Przywołaj mnie Panie Radością serca jest Pan Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego Rozpięty na ramionach Ruah, Ruah,Ruah Słuchaj Izraelu, Słuchaj Izraelu Słuchaj Izraelu Spocznij na nas Duchu Pana Stwórca wszystkich rzeczy Swojego Ducha Panie wylej na nas dziś Szukajcie wpierw Królestwa BoŜego Śpiewa Izrael swemu Panu dziś Śpiewaj Alleluja Panu Światłość w ciemności świeci

8 232 Święte Imię Jezus Świętemu Bogu oddaj cześć Święty /x3 jest nasz Pan Wszechmogący Święty, święty, święty, święty, święty Pan Święty, Święty. Święty jest nasz Pan Ta Krew z grzechu obmywa mnie Tak mnie skrusz, tak mnie złam Tchnij moc, tchnij miłość, To przykazanie Ja dziś daję wam Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń Ty jesteś skałą zbawienia mego Ty, światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności Tyś jest Bóg wywyŝszamy Cię Twoja miłość Twoje słowo jest lampą dla moich stóp Twój Pan, twój Bóg Tyś naszą Mocą i pieśnią U Pana dziś zostawiam troski swe Ubi caritas et amor UkaŜ mi, Panie, Swą twarz Uwielbia dusza moja Pana mego Moc Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony Uwielbiajmy Chrystusa Uwielbiam Cię, błogosławię Cię Uwielbiam Imię Twoje Panie Uwielbij Go, zaśpiewaj pieśń W cieniu Twoich rąk ukryj proszę mnie W kruszynie chleba Panie jesteś W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie W swe ramiona mnie weź W Swym sercu na wieki ukryłeś nas W Tobie jest światło Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem Weselić się będzie pląsaniem panna Wielbić mego Pana chcę Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń Wielki jest Pan i godzien chwały Wierze w Ciebie Panie, coś mnie obmył z win

9 271 Wierzę Ŝe droga którą idę Witaj pokarmie Wspaniały Dawco Miłości Wody Jordanu weselcie się Wszystko mogę w Tym Wszechmocny, wszechpotęŝny Święty Bóg Wszelka chwała, wszelka cześć Wszystkie moje troski i kłopoty Wszystkie moje źródła w Tobie są Wszystkie narody klaskajcie w dłonie Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia Wyciągam do Ciebie ręce swe Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie Wysłuchajcie mego głosu WywyŜszam Cię Tyś wielki Bóg WywyŜszony, zawsze będziesz wywyŝszony Wzywam Cię, Duchu przyjdź Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie Za nami wstawiaj się, Maryjo Zanim powiem słowo Zaśpiewajcie serca nasze, Oto Matka Pana Zaufaj Panu juŝ dziś Zaufałem Panu i juŝ ZbliŜam się w pokorze i niskości swej Zbudowani na Chrystusie Zbuduj Ojcze nasz Nowe Jeruzalem Ześlij deszcz Ześlij deszcz, o Panie ześlij deszcz Ziemia, którą mi dajesz Ziemio raduj się, Pana chwal ZłoŜyłem w Panu całą nadzieję Zmartwychwstał Pan, i Ŝyje dziś Zmartwychwstały Pan Królestwo objął dziś Zobaczcie jak wielką miłość Zobaczcie, jaką miłością śyje w sercu moim Pan

10 001 Abyśmy byli jedno błagamy Cię Ojcze nasz, Uczyń wszystkich nas e A G A narzędziem Twego pokoju D G Aby miłość Twa mieszkała w kaŝdym z nas G A Zachowaj nas od złego... Uświęć nas w prawdzie Albowiem tak Bóg umiłował świat e D Ŝe Syna jednorodzonego dał C D e aby kaŝdy kto w Niego wierzy e D nie zginął, lecz Ŝycie wieczne miał C D e Ref: By mógł Ŝyć na wieki /x2 G D e h 003 Allelu, o alle, allelu, allelu, alleluja. /x2 Umocnij nas, lament zmień w radosną pieśń, Niech kajdany opadną z naszych zimnych serc. Tyś BoŜy Syn, do zwycięstwa wiedziesz nas, Twoje Słowo jest światłem naszej drogi. Wysławiajmy Go, bo w Jezusie nasza moc, Niech Izrael odda Jemu chwałę. Mesjasz, Król, On ukoi wszelki ból, Bóg Jakuba, Święty Bóg. 004 Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram C F C G [ADAE] chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd. C d F G [AhDE] Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk, chwalcie Go, bo króluje pośród nas. Ref: Wszystko, co Ŝyje, niech chwali Go, alleluja! F G a 2. Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go, chwalcie Go na cytrze i na harfie. Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem, dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet. 005 Bądź pozdrowiony gościu nasz C G a F G (A) w radosne progi nasze wejdź D A h G A (H) my zapalimy zamiast lamp E H 7 cis A H 7 szczęśliwe ognie naszych serc 006 Bądź uwielbiony Panie mój e A za łaskę Twą i pokój Twój 10

11 007 Będę śpiewał memu Bogu D A gdyŝ jest godzien wszelkiej chwały h G On mnie wyzwolił, Od nieprzyjaciół A (DG) D 008 Będę śpiewał Tobie, Mocy moja D G A G h Ty Panie jesteś mą nadzieją G A 7 D Tobie ufam i bać się nie będę. h D e A 7 D 009 Będziesz miłował Pana Boga swego A h A Swym całym sercem i całą swą duszą cis fis h A Swym całym umysłem i z całą swa mocą fis D fis h A bliźniego swego jak siebie samego A D h fis A 010 Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój 1) d B g A d blisko tak, Ŝe czuję tchnienie Twe 2) h G e Fis h i przychodzisz do mnie juŝ dotykasz mnie łaską przebaczenia karmisz moją duszę 011 Błogosław duszo moja Pana E cis Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze Imię. D, fis A D Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci Nigdy nie zapominaj. ref: 1 raz tylko na E, 2-gi raz chwyty jak wyŝej. 1. On odpuszcza wszystkie twoje grzechy, fis A Leczy wszystkie twoje choroby! E Okazuje swoje miłosierdzie, On ratuje ciebie od zguby. On napełnia twoje Ŝycie dobrem, AŜ odnowi się twoja młodość jak u orła. Nie odpłaca według grzechów, cis Nie chce wiecznie gniewać się, On pamięta, Ŝeśmy prochem, A On najlepiej wie. D H 2. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, Pan lituje się nad pokornym. On oddala od nas nasze winy, Jak daleko wschód od zachodu. Jak wysoko niebo jest nad ziemią, Tak jest wielka dobroć dla ludzi, którzy się go boją! Dni człowieka są jak trawa, Kwitnie on jak polny kwiat, Kiedy mocniej wiatr zawieje, Znika po nim ślad. Ref : Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie! E Błogosławcie Pana, wszyscy jego ludzie! cis Błogosławcie Pana, wszystkie jego dzieła! D Błogosławcie Go! fis A D 11

12 012 Błogosławione jest Imię Twe /2x E gis7 fis7 H I wywyŝszone nad wszelką chwałę i cześć, A H E cis Tyś jedynie Panem jest. fis D H Ref: Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki, E gis7 A C D Powstań! Chwal Boga wciąŝ, On jedynie jest Panem, Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki, E gis7 A C D Powstań! Chwal Boga wciąŝ, On Panem wszechświata jest. 013 Błogosławiony bądź Ojcze C F C Bo w nieskończonej miłości C F G Dałeś nam Syna Swojego F G e a I w mocy Ducha Świętego F G C Przyjął On ciało z Maryi F G e a Przed dwoma tysiącami lat F G On stał się naszym Zbawieniem C F C Wierny w miłości do końca C F G I naszą drogą do Ciebie F G e a Ku nowej ziemi i niebu F G C Gdzie w Twych otwartych ramionach F G e a Strudzony pielgrzym odpocznie F G Ref: Uwielbiony bądź Ojcze nasz G7 C Tobie chwała, cześć! F Przez Jezusa w Duchu Świętym G7 C Tobie chwała, cześć! F Jedyny Bóg, jedyny Pan, jedyny Król C F C Błogosławimy Święte Imię Twe F G C I wywyŝszamy Cię F G C 2. PomóŜ nam wrócić do Ciebie, porzucić swe dawne drogi, A radość pośród narodów przez pojednanie zagości I wzniesie się pieśń pokoju pod niebem całego świata. Daj byśmy byli posłuszni natchnieniom Twojego Ducha Karmieni Słowem Jezusa naśladowali Go z wiarą, Stojąc u stóp Jego krzyŝa pili ze źródła Twej łaski. 3. Mocą swojego Ducha, wspomagaj Twój Święty Kościół, Byśmy głosili Chrystusa, przez wszystkie dni swego Ŝycia I podąŝali ku Tobie, do domu naszego Ojca. Spraw byśmy byli jednością, by świat uwierzył w Jezusa Niech wszyscy ludzie odkryją, Ŝe są Twoimi dziećmi, Niech dla kaŝdego człowieka Rok Święty, będzie źródłem łaski. 12

13 014 Błogosławmy Imię Pana chwał C a C Bo On skałą jest, On skałą jest F On Królem jest C Jezus Chrystus Panem ziemi jest Cały świat, w rękach jest Pana chwał 015 Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić GCGC I pagórki się zachwiać. 2x Ale Miłość Moja, Miłość Moja, a C Nigdy nie odstąpi od Ciebie, e D Mówi Pan. GC GC 2x 016 Bo jak śmierć potęŝna jest Miłość CFC a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. GC Ŝar jej to Ŝar ognia Płomień Pański CFC FGC Ref: Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości FG Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki. C a G C 017 BoŜe mój BoŜe szukam Ciebie A D A i pragnie Ciebie moja dusza D h E Ciało moje tęskni za Tobą fis cis D Jak ziemia łaknąca wody h fis E 018 BoŜe Twa łaska nad nami jest, D A G Twoja miłość przychodzi wciąŝ, D A G Działasz w mocy pośród nas, e G A Przenikasz serca, gładzisz grzech. E G D G A Ref: My chcemy, (A) Więcej Ciebie, więcej łaski Twej, D G A Pragniemy, (A) Więcej mocy, więcej miłości Twojej. D G A 019 Bóg jest miłością D G D Miejcie odwagę Ŝyć dla miłości fis h e A Bóg jest miłością D e D nie lękajcie się e G A D 020 Bóg mój Pan daje mi moc, D A G A On swą dłonią przygarnia mnie, śyciu memu nadaje sens, D e A D Z Nim w swym sercu kroczyć chcę. h e h fis h 13

14 021 Bóg nasz Pan jest dobry cały czas e D Więc uwielbij Go! C D e 022 Chcę wywyŝszać Imię Twe E A H Chcę zaśpiewać Tobie chwałę Panie dziś raduję się, bo przyszedłeś by mnie zbawić. Ref: Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie E A H A E Na krzyŝu zmarłeś by mój, zapłacić dług Z grobu wstałeś i dziś, E A H nieba Królem jesteś Ty cis A Chcę wywyŝszać Imię Twe H E 023 Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem, G D, C D ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność. G D a e Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem. /x2 e C G D Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. /x2 e C G D A ułomki chleba, które zostaną / x2 rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. / x2 024 Chlebie niebieski Chrystusem bądź C G F C drogą miłości uczyń nas według Siebie a F G C 025 Chrystus Pan BoŜy Syn G e Zbawca nasz zgodził się wziąć mój grzech, a 7 D 7 G za mnie umrzeć chciał G 7 C AŜebym znał mój ogrom win G a i wiedział Ŝe Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy G C, a G D Ref: WywyŜszony bądź, Jezu, Baranku mój (CD) G e Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król a D 7, G D WywyŜszony bądź, BoŜy Baranku (CD) G e Przed Twym tronem dziś najwyŝszy składam hołd. a D 7 G 026 Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam A cis Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe/x2 D E Ref: Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś A fis Nie dorówna Tobie nikt / x2 D E 027 Chwała Bogu Ojcu, W chwale Jego Syn g F g F Chwała Tobie, Duchu, Tworzysz jedno w Nich Ref: Śpiewajmy: Alleluja Panu, Alleluja, Alleluja 14

15 028 Chwała Panu i cześć D G D Od wszystkich wiernych Mu sług Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu, i cześć oddajmy Mu! Ref: Panie, błogosław nam, Gdy trwamy tam, gdzie Twój dom; Ty, co stworzyłeś i niebo, i ziemię, Ty, Panie, błogosław nam Alleluja, Alleluja D G D Panem jest x/2 Jezus moim Panem jest D G D A Alleluja, Jezus Panem jest G A D 029 Chwała Temu, który jest na tronie d C B d / 4 Bo nasz Pan jest godzien, by Go czcić (C) F C I wielbić Imię Jahwe B d / Ci którzy Jahwe ufają E H A H E są jak góra Syjon. Co się nigdy nie porusza, ale trwa na wieki. Ref: Góry otaczają święte miasto Jeruzalem tak jak Jahwe otacza Swój lud, i teraz i na wieki /x2 031 Ciebie całą duszą pragnę, i z tęsknotą oczekuję h, A Jak spękana, zeschła ziemia, h w czas posuchy wody łaknie. A fis h Ref: BoŜe, jesteś moim Bogiem, 1x h A D 2x G A D Ciebie z troską szukam. /2x 1x D Fis 2x D fis h 2. W Twej świątyni ujrzeć pragnę, Twą potęgę, moc i chwałę, Bowiem Twoją Miłość, Panie, bardziej cenię niźli Ŝycie. 3. Póki tylko istnieć będę, pragnę Ciebie chwalić, BoŜe, Dusza moja pełna szczęścia, będzie śpiewać Ci z radością. 4. Jesteś mym wspomoŝycielem, cień Twych skrzydeł daje radość, Całym sercem lgnę do Ciebie, Twa prawica mnie prowadzi 032 Cieszcie się, weselcie się fis E A E śpiewajcie i grajcie Mu D E fis (ADA) Zagrajcie Panu nową pieśń A E cis D Albowiem cuda nam uczynił A E On zbawił nas, objawił się A E D fis On wierny jest dla Izraela E fis 2. Rozraduj cała ziemio się, Śpiewajcie Mu przy wtórze cytry Przy dźwięku harfy weselcie się, Wobec Boga On jest naszym Królem 3. Zaklaszczcie rzeki w dłonie swe, Niechaj góry wołają radośnie Przychodzi Pan, by sądzić nas, On okaŝe Swoją sprawiedliwość 15

16 033 Czcijmy Jezusa czcijmy Go D G A D Powstał z martwych /x2 A h I On Ŝyje na wieki juŝ /x2 A (h) Więc razem się radujmy A Świętując zmartwychwstania ten dzień. D (GA) 034 Do Ciebie Panie, woła dusza moja A E tęskni ciało me (C9 G) Gdy nie ma Cię, moje serce ogarnia lęk, przyjdź dotknij mnie, rozraduj mnie Ref: Jezu pragnę blisko Ciebie być cis A E H Jezu w twych ramionach się skryć (e C G D) Słodycz Twą poznawać co dnia, Przy sercu Twym trwać 035 Dobry Bóg wykrzykuj to z radością e D e D A Dobry Bóg, uwielbiaj Go e D e C H 7 Dobry Bóg, On zwątpić nie pozwoli e D e D A Dobry Bóg, On prawdą jest. e D e D e Gdy Jego miłość ogarnia mnie a e w sercu radość mam H 7 przed Nim tańczyć będę e (he) H 7 On dla mnie w sercu swym miejsce ma a e Czeka wciąŝ więc pobiegnę tam. Fis H Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał D A h (GA) dotknij Panie moich warg, D A abym przemówił, uwielbieniem h G A dotknij Panie mego serca i oczyść je D A h niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie G A 037 Duchu Miłości wylewaj się na nas C G a e z przebitego serca Jezusa, Jezusa F C d B G7 038 Duchu Stworzycielu, A D Ty który przyodziewasz lilie polne, A D tym, czym nas napełniasz, h A i niech to nam wystarcza! D h E 16

17 039 Duchu Święty do nas przybądź D A D Ogarnij nas swą mocą G D Przytul nas do serca swego A h A Dotknij swą miłością, Byśmy Ŝyli dla Ciebie G D, A D 040 Daj nam doświadczać Twojej mocy G A h (A) Daj nam rozkochać się w Tobie G A h (A) Niech Twa miłość ogarnia nas A G A 041 Duchu Święty BoŜe przyjdź, d a Przyjdź Duchu Światło d C Duchu Ogniu przyjdź F C Przyjdź rozpal nas a d Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym światłem d a d a d Niech promienieje Twej chwały blask C F C d O świadku prawdziwy umocnij nas Chcemy rozgłaszać "Zmartwychwstał Pan" Przyjdź Źródło Niebieskie, przyjdź Zdroju Ŝycia Bądź nam Uzdrowieniem, moc sercom daj O Duchu Radości, rozraduj Kościół Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca Oblicze Chrystusa objawiaj nam Bądź nam tchnieniem Ŝycia, światła promieniem Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa KrzyŜ. 042 Duchu Święty do nas przyjdź! A h A Dotknij w sercach naszych ran! Uzdrów je miłością swą!, Pokój w serca nasze wlej! Uzdrów je miłością swą!, Pokój w serca nasze wlej! 2. Królu Ŝycia do nas przyjdź!, Niech Twój krzyŝ jaśnieje w nas! Łaską swoją ulecz nas!, Ogień niech zapłonie dziś! Łaską swoją ulecz nas!, Ogień niech zapłonie dziś! 3. Ojcze, Stwórco świata przyjdź!, Niech Twój obraz Ŝyje w nas! Przyjdź i ześlij Ducha nam, Niech umocni Ŝycie w nas! Przyjdź i ześlij Ducha nam, Niech umocni Ŝycie w nas! 043 Duchu Święty, Duchu Święty a F d E O przyjdź i rozpal nas i ulecz nas, miłość nam daj O przyjdź napełnij nas, rozraduje nas, miłość nam daj O przyjdź i utul nas, rozkochaj nas, miłość nam daj 17

18 044 Duchu Święty powiej wiatrem D h G A i z mocą na nas zstąp! Bądź miłości ą w naszych sercach, Światłem ogarnij nas. Ref: Daj nowe oczy, ześlij swój ogień I jedność z Tobą daj /x2 2. Z czterech wiatrów przybądź Duchu, Powiej mocą, oŝyw nas, Bądź wolnością w naszych sercach, śyciem wypełnij nas. 045 Duchu Święty przyjdź /x4 D A D G A /x2 Niech wiara zagości, nadzieja zagości, G D niech miłość zagości w nas G D A 046 Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas D G D (A) Duchu Święty przyjdź, odnów radość w nas PrzybliŜ nas do Ojca, objaw Syna nam, D G D A prowadź nas do Prawdy, zjednocz nas 047 Duchu Święty przyjdź działaj pośród nas E A H E Duchu Święty przyjdź, odnów radość w nas. Duchu przyjdź w darach Twych, oczyść serce me. Duchu przyjdź z mocą swą, ja pragnę Cię. Ref: Mądrość tchnij w serce me, proszę Cię, E cis fis bardzo proszę! A H Rozum tchnij w serce me, proszę Cię, bardzo proszę! Męstwo tchnij w serce me, proszę Cię, G e D bardzo proszę! C D Miłość tchnij w serce me, proszę Cię, E H fis bardzo proszę! A H Ja kocham Cię, ja pragnę Cię! E H cis H Ja kocham Cię, Duchu przyjdź! A H cis/e 048 Duchu Święty Tchnienie Ŝycia fis E Duchu Święty Tchnienie ognia Duchu Święty Pocieszycielu, dziś na nas zstąp! 049 Duchu Święty wołam przyjdź, A e D A [C g F C] Bądź jak ogień duszy mej Bądź jak ogień w ciele mym, Rozpal mnie. Wszechmogący Bóg jest pośród nas, Miłosierdzie Jego wielkie jest Okazuje dobroć swoją dziś, dla tych, którzy chcą miłować Go. 18

19 050 Duchu Święty, BoŜe, przyjdź, g d przyjdź, Duchu Światło, g F Duchu Ogniu, przyjdź, przyjdź i rozpal nas. B F d g 1. Przyjdź, Duchu Ojca, bądź naszym światłem, g d g d g niech promienieje Twej chwały blask. F B F d g O świadku prawdziwy, umocnij nas. Chcemy rozgłaszać, zmartwychwstał Pan. Przyjdź, Źródło niebieskie, przyjdź, zdroju Ŝycia. Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj. O Duchu radości, rozraduj Kościół, niech płynie z serc naszych Baranka pieśń. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca, oblicze Chrystusa objawiaj nam. Bądź nam tchnieniem Ŝycia, światła promieniem, przez Ciebie jaśnieje Chrystusa krzyŝ. 051 Dzielmy się wiarą jak chlebem, A E Dajmy świadectwo nadziei. D h E Bóg ofiarował nam siebie, i my mamy się nim z ludźmi dzielić 1. Chleba tego nie zabraknie. fis cis RozmnoŜy się podczas łamania. D h E Potrzeba tylko rąk naszych, i gotowości działania. 2. Nikt nie zapala lampy, by ją schować pod kocem. Skoro Bóg nas światłem natchnął, trzeba z tym światłem iść w drogę. 052 Dzięki Jezu D h G A7 Dzięki Ci, Ŝe kochasz mnie Tam na Golgocie umarłeś za mnie... Zmartwychwstałeś Ŝyjesz we mnie... Wkrótce przyjdziesz stąd mnie weźmiesz... Alleluja, Alleluja Dziękuj Mu, bo nasz Pan dobry jest D h e Jego łaska wiecznie trwa h G A Dziękuj Mu /x5, D A G e D bo nasz Pan dobry jest h A Kochaj..., wielbij... 19

20 054 Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę D G D w tej świątyni którą my jesteśmy sami D G A 7 więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go G D Jego chwała wnet wypełni miejsce to G C A 7 Ref: Chwała cześć (chwalmy Go) D G A 7 D 2. Bóg przebywa w chwale swego ludu On pragnie aby wzywać Jego Imię więc otwórz Dziś Kościele Ŝyjącego Boga wstań G h C D 7 Bóg Królem całej ziemi jest G h C D 7 Ŝadne moce ni zwierzchności G G 7 nie wzruszą nas nigdy juŝ C A 7 gdy stajemy w jedności G D 7 nikt nas juŝ nie rozdzieli G D bo stajemy razem, gdzie nasz Bóg C a D G 1. Jesteśmy Ludem nabytym cenną krwią D C 7 H w radości Bogu oddajemy cześć e A Gdy głosimy BoŜą wielkość, majestat Jego i Moc e A, D H 7 to niszczymy moc szatana na ziemi tej e C A 7 2. Uwielbiajmy Jego chwałę dzień po dniu D C 7 H w radości Bogu oddawajmy cześć e A Gdy głosimy Jego wielkość i miłosierdzia dar e A D H 7 to niszczymy moc szatana na ziemi tej e C F D Gdy drogi pomyli los zły G C7+ I oczy mgłą zasnuje D h7 Miej w sobie tę ufność nie lękaj się. C7+ D G A kiedy gniew świat ci przesłoni, i zazdrość jak chwast zakiełkuje Miej w sobie tę ufność nie lękaj się. Ref: Ty tylko mnie poprowadź C D Tobie powierzam mą drogę, G H e Ty tylko mnie poprowadź Panie mój. C D G 2. Poprowadź jak jego prowadzisz, Przez drogi najprostsze z moŝliwych I pokaŝ mi jedną tę jedną z nich A kiedy juŝ głos twój usłyszą, i karmić się będą nim co dzień Miej w sobie tę ufność nie lękaj się. 20

21 057 Gdy kiedyś Pan powróci znów /x2 (A 7 ) obyśmy teŝ tam byli D D 7 G gdy kiedyś Pan powróci znów D A 7 D Gdy święci swój opuszczą grób... Gdy Boga tron otoczą w krąg... Gdy księgę swą otworzy Bóg... Gdy po imieniu wezwie Pan... Gdy ucztę nam zgotuje Bóg... Gdy zabrzmi pieśń: Alleluja Gdy klęczę przed Tobą E gis A H modlę się i składam hołd Weź ten dzień, uczyń go Twym E fis H E i we mnie miłość wznieć A H E Ref: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu 2. Wszystko Tobie daję, kaŝdy sen i kaŝdą myśl Matko Boga, Matko moja wznieś je przed Pana tron 3. Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosna twarz KaŜda myśl, kaŝde słowo, niech spocznie w dłoniach Twych 059 Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz, C F gdy rozmyślam nad miłością Twą, C e a kiedy to, co wokół mnie niknie w cień C e F jasności Twej. G Gdy dotykam sobą serca Twego, C F gdy mą wolę składam u Twych stóp, C e a kiedy to, co wokół mnie niknie w cień C e F jasności Twej. G Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, F G e a bo mego Ŝycia sens to uwielbiać Cię. F G C (C 7 ) 060 Gdybym przechodził przez ciemną dolinę g C zła nie ulęknę się g F w kaŝdą noc i dzień Pan prowadzi mnie f A d wiedzie na łąki, gdzie odpocząć chcę g A d drogę Swą wskazuje mi /x2 F C F A Pan jest Pasterzem mym /x2 d a d 21

22 061 Gdziekolwiek pójdę, byle za Tobą edcd / haga Gdzie nogi poniosą, byle za Tobą I w kaŝdą ciszę, byle za Tobą, Czy dalej czy bliŝej, byle za Tobą. 062 Godzien jesteś, godzien jesteś G C Panie i BoŜe nasz G D 7 Godzien jesteś przyjąć chwałę G C chwałę cześć i moc G D 7 G PoniewaŜ Ty wszystko D stworzyłeś w Swej Mocy G wszystko stworzyłeś Ty sam D G i z Twojej woli zostało stworzone G G 7 C c godzien jesteś wziąć cześć G D 7 G 2. Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco, Baranku nasz godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, mądrość i moc PoniewaŜ zostałeś zabity za lud Twój, wszystkich zbawiłeś Ty sam i przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu, Godzien jesteś wziąć cześć 3. Godzien jesteś, godzien jesteś Panie i BoŜe nasz godzien jesteś, godzien jesteś Zbawco, Baranku nasz odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność, błogosławieństwo i moc Bóg nasz niech przyjmie potęgę na wieki. Amen, Amen. 063 Godzien, o godzien jest Bóg, G D e siedzący na tronie, C G C D Baranek wśród chwał, G D e przyjąć wdzięczność, siłę i moc, C G C G Błogosławieństwo i cześć. F C D Ref. On Panem jest od wieków na wieki. /3x Amen G D C D G 2. Będziemy niezmiennie wciąŝ trwać, w miłości i prawdzie, Oddając Mu hołd, miłość i wdzięczność, siłę i moc, Błogosławieństwo i cześć. 064 Gwiazdo zaranna, Obleczona w słońce E A E, fis módl się za nami C H7 E 2. Chwały ikono, Dziewico posłuszna, módl się za nami. 3. Gwiazdo przewodnia, SłuŜebnico Pańska, módl się za nami. 4. Matko Ŝyjących, Początku Kościoła, módl się za nami. 5. Bogurodzico, Córo Twego Syna, módl się za nami. 6. Znaku nadziei, Mieszkanie Mądrości, módl się za nami. 22

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech.

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech. 1.Aby uwielbić Jezusa 2x Koniecznie potrzeba nam Ducha Świętego Ducha Świętego koniecznie potrzeba Wciąż naprzód i naprzód 2x Z Jezusem iść 3x Wielbiąc Go 2x 2. Alleluja! Wznieś pod niebo głos Pan dal

Bardziej szczegółowo

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć!

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć! Powiedz Mu całą winę swą, D 7 On ci swój pokój, szczęście da. G D 629. To jest mój Pan, to jest mój Bóg F B To Jego Miłość mnie ogarnia. B F g C To właśnie dziś. C F B (F) 2. Tyś jest mój Pan, Tyś jest

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter KsiąŜka ta dedykowana jest dla chwały Boga Ojca, Boga Syna, oraz Boga Ducha Świętego Wprowadzenie Zdaję sobie sprawę, Ŝe bez ponadnaturalnej

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE 1 PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. ~ Jan Paweł II Bez

Bardziej szczegółowo

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

Święty Michał Archanioł

Święty Michał Archanioł Święty Michał Archanioł Pieśń na wystawienie: Ubi Caritas et Amor -53 Pieśń: Nie bójcie się żyć dla miłości Dziś mamy wielki i błogosławiony dzień, bo, Panie Jezu, zgromadziłeś nas młodych tutaj kolejny

Bardziej szczegółowo

Życie snem PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

Życie snem PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl. Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska. PEDRO CALDERÓN DE LA

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Sofokles KRÓL

Bardziej szczegółowo

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Autor: James Jacob Prasch A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan

Bardziej szczegółowo

DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA)

DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA) DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA) 1. Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz, Wszystko możliwym jest, tylko Mu wierz; Tylko Mu wierz,

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda?

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? William Branham JEŻELI BÓG JEST Z NAMI, TO GDZIE SĄ TE WSZYSTKIE CUDA? (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 31 grudnia 1961 roku w Jeffersonville,

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM

ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM AGNIESZKA SKRZYPCZYK ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM Jak pisze Roman Rogowski w swojej książce I poszła z pośpiechem w góry, tajemnicę Maryi w Nowym Testamencie ujmuje się z trzech różnych perspektyw. Perspektywa

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU Treść tej broszury może zmienić twoje życie. Przygotowaliśmy ją specjalnie dla ciebie i wierzymy, że trafiła w twoje ręce nieprzypadkowo. Mamy nadzieję, że pomoże ci odkryć

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

Niezwykły przypadek Clarity

Niezwykły przypadek Clarity Niezwykły przypadek Clarity Udokumentowana historia opętania Siedemnastoletnia Clarita Villaneuva miała tragiczne Ŝycie. Nie pamięta ojca. Nie wie czy umarł, czy opuścił jej matkę. Historia, którą chcę

Bardziej szczegółowo

A gdzie Biblia mówi, ze Chrześcijanin może mieć demona?

A gdzie Biblia mówi, ze Chrześcijanin może mieć demona? A gdzie Biblia mówi, ze Chrześcijanin może mieć demona? Wstęp W dzisiejszych czasach ludzie w kościele są tak z dala od Biblii, ze nie mogą i często nie chcą uznać prawdy. Jest dla nich zbyt mocna. Ludzie

Bardziej szczegółowo

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Poselstwo pierwsze Znać centralną myśl Boga, współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Wersety biblijne: Mt 16,16.18; Ef 5,32; 3,16-17a; Ga 4,19; Pnp 1,2-4. I. Jeśli mamy prowadzić

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

Prorok taki jak Mojżesz!

Prorok taki jak Mojżesz! Prorok taki jak Mojżesz! Autor: James Jacob Prasch Wstęp Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów cudzych taki prorok musi ponieść

Bardziej szczegółowo