Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach"

Transkrypt

1 Adam Stawowy Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Summary: We present a meta-heuristic to combine Monte Carlo simulation with genetic algorithm for Capital Budgeting Problem. The main idea is to embed genetic algorithm into simulation model so that the algorithm is able to solve any problem with uncertain inputs. Experimental tests quantify the power of the proposed technique. 1. Wprowadzenie Celem pracy jest pokazanie możliwości współpracy symulacji oraz algorytmu genetycznego do rozwiązania problemu alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach. Tradycyjne techniki (pełny przegląd, programowanie dynamiczne) są nieadekwatne w przypadku problemów o dużych rozmiarach bądź zawierających zmienne o charakterze losowym. 2. Problem alokacji portfela inwestycji Każdego roku organizacje gospodarcze muszą określić, jakie projekty realizować. Powszechnie przyjętym kryterium jest maksymalizacja sumy NPV wnoszonych przez wybrane projekty, przy uwzględnieniu ograniczonych nakładów kapitałowych [5]. Problem ten można zapisać: znaleźć maksimum przy warunkach x i = 0 lub 1, i=1,...,n gdzie: n - liczba projektów, N i - nakłady początkowe na projekt i, NPV i - NPV projektu i, B - dysponowany budżet, dr inż., Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

2 Jest to w zasadzie wersja zero-jedynkowego zagadnienia plecakowego (ang. zero-one knapsack problem), przy czym funkcję ograniczonej wielkości plecaka spełnia ograniczona wartość możliwego do zainwestowania kapitału. Z obliczeniowego punktu widzenia problemy plecakowe są trudne; prawdopodobnie nie istnieją algorytmy wielomianowe dla tych problemów [3]. Proponowane w literaturze [1] techniki dzielą się na: metody redukcji i aproksymacji (typu zachłannego i Lagrange a), metody dokładne: o techniki sieciowe, o programowanie dynamiczne, o metody przeglądu (w tym technika przeglądu i ograniczeń). Klasyczną pozycją poświęconą zagadnieniu lokaty kapitału jest praca Weingartnera [4], w której zaproponował metodę programowania dynamicznego dającą optymalne rozwiązanie problemu. Tradycyjne techniki są nieadekwatne w przypadku problemów o dużych rozmiarach bądź zawierających zmienne o charakterze losowym. Losowość może dotyczyć zarówno efektów (mierzonych NPV) jak i nakładów na poszczególne projekty. W tabeli 1. przedstawiono typologię problemów i metody ich rozwiązania. Tabela 1. Typologia problemów lokaty kapitału L.p. 1 Nakłady NPV Metoda zdeterminowane dla wszystkich projektów zdeterminowane dla wszystkich projektów 2 zdeterminowane wielkości losowe 3 wielkości losowe wielkości losowe Źródło: opracowanie własne techniki tradycyjne TS, SA, EA, CBP symulacja techniki hybrydowe symulacja rozmyte programowanie liniowe 3. Algorytm hybrydowy dla zagadnienia lokaty kapitału Proponowany algorytm przeznaczony jest dla problemów 2. typu. Algorytm hybrydowy składa się z 2 elementów: symulacja jest odpowiedzialna za obliczanie wartości NPV projektowanych inwestycji w warunkach niepewności, algorytm genetyczny służy do optymalizacji struktury portfela inwestycyjnego. Technika symulacji służy do obliczenia wartości NPV dla wszystkich projektów, przy czym na wejściu mamy najczęściej zmienne opisane rozkładem trójkątnym (np. kursy walut, spodziewane ilości i ceny sprzedaży, ceny materiałów, energii - założenia te są jednakowe dla wszystkich projektów).

3 Powstały w wyniku symulacji wektor NPV oraz stały wektor nakładów są wielkościami używanymi do optymalizacji struktury portfela. W następnym kroku następuje ponowne obliczenie wektora NPV i optymalizacja struktury portfela. Symulacja i optymalizacja są powtarzane 1000 razy. To rozwiązanie, które zwycięży najwięcej razy jest uznawane za rozwiązanie problemu. Do optymalizacji struktury portfela użyto algorytmu genetycznego w klasycznej wersji [2] - jest to zrozumiałe, jako że rozwiązanie problemu jest wektorem składającym się z 0 i 1. Populację początkową stanowi 15 rozwiązań otrzymanych losowo. Selekcja odbywa się na zasadzie ruletki, podstawowym operatorem jest jednopunktowa krzyżówka. Prawdopodobieństwo krzyżowania wynosi 1.00, a prawdopodobieństwo mutacji Algorytm kończy działanie po wygenerowaniu 25 pokoleń, tak wiec badanych jest zaledwie 375 rozwiązań. W algorytmie maksymalizowano następującą funkcję: FD N i 1 gdzie: s - stała kary, taka że: 1 jeśli s 1000 jeśli reszta oznaczeń jak w (1) 4. Badania eksperymentalne F i F i C C Realizację programową algorytmu wykonano przy użyciu arkusza oraz języka VBA: arkusz EXCEL jest odpowiedzialny za interfejs oraz symulację NPV projektów, VBA posłużył do oprogramowania algorytmu genetycznego. W celu ilustracji działania algorytmu prześledźmy jego działanie na prostym przykładzie. Opis sytuacji 2 Fi s C N Przedsiębiorstwo rozpatruje realizację 16 projektów o nakładach przedstawionych w tabeli 1. Na realizację projektów przedsiębiorstwo dysponuje środkami w wysokości zł. Oszacowano rozkłady podstawowych zmiennych mających wpływ na efektywność inwestycji. Należy tak dobrać realizację projektów, by spodziewane efekty były jak największe, przy nakładach nie przekraczających dysponowanych środków. (2)

4 Tabela 1. Nakłady początkowe na rozpatrywane projekty. Projekt Nakłady początkowe Projekt Nakłady początkowe zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Krok 1. Symulacja wartości NPV dla wszystkich projektów W wyniku obliczeń symulacyjnych otrzymano wektor wartości NPV przedstawiony w tabeli 2. Tabela 2. Obliczone w kroku 1. NPV dla rozpatrywanych projektów. Projekt NPV Projekt NPV zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Krok 2. Optymalizacja struktury portfela Po zastosowaniu algorytmu genetycznego, dla danych zebranych w tabelach 1 i 2, uzyskano następujące rozwiązanie: Projekt Decyzja W tej konkretnej (zasymulowanej) sytuacji należałoby zrealizować projekty nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, przy czym sumaryczna wartość NPV wyniosłaby zł, a nakłady zł. Następne iteracje: powtórzenie kroków 1. i 2. Powtarzamy symulację i optymalizację zadaną ilość razy. Dla każdego wektora NPV otrzymujemy wektor rozwiązań problemu. Na końcu porównujemy

5 wszystkie kolejne rozwiązania i wybieramy to, które otrzymaliśmy najczęściej w trakcie działania algorytmu hybrydowego. W naszym przykładzie byłby to wektor: Projekt Decyzja dający średnią wartość sumy NPV w wysokości (odchylenie standardowe ), przy nakładach zł. W trakcie badań algorytmu rozwiązywano bez trudności problemy o rozmiarach 200 projektów. 5. Wnioski końcowe W pracy zaproponowano połączenie symulacji z algorytmem genetycznym w celu rozwiązania problemu lokaty kapitału w warunkach niepewności. Okazało się, że taką hybrydyzację można przeprowadzić stosunkowo prosto, a uzyskiwane rezultaty są bardzo zadowalające. Algorytm nie wymaga dużych nakładów obliczeniowych, jest prosty w konstrukcji i zastosowaniu. Literatura [1] Beasley J. E.: OR-notes: integer programming, [2] Michalewicz Z.: Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa [3] Sysło M., Deo N., Kowalik J.: Algorytmy optymalizacji dyskretnej, PWN, Warszawa [4] Weingartner H.: "Capital Budgeting and interrelated projects: survey and synthesis". Management Science, vol. 2, no. 1, 1968, str [5] Winston W. L.: Financial models using simulation and optimization, Palisade Corporation, Newfield 2000.

Usage of metaheuristic methods of optimization of distributed generation. HSC Research Report. the distribution network

Usage of metaheuristic methods of optimization of distributed generation. HSC Research Report. the distribution network HSC/11/07 HSC Research Report Usage of metaheuristic methods of optimization of distributed generation placement into the distribution network (Możliwości zastosowania algorytmów metaheurystycznych do

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja modeli decyzyjnych dla krótkoterminowych inwestycji walutowych przy zastosowaniu systemu neuroagentowego

Konstrukcja modeli decyzyjnych dla krótkoterminowych inwestycji walutowych przy zastosowaniu systemu neuroagentowego Zeszyty Naukowe nr 770 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Informatyki Konstrukcja modeli decyzyjnych dla krótkoterminowych inwestycji walutowych przy zastosowaniu systemu neuroagentowego

Bardziej szczegółowo

METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI ODLEWNICZEJ W WARUNKACH RYZYKA

METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI ODLEWNICZEJ W WARUNKACH RYZYKA 2/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI ODLEWNICZEJ W WARUNKACH RYZYKA

Bardziej szczegółowo

Algorytm indukcji klasyfikatora za pomocą EA z automatycznym przełączaniem ukierunkowań

Algorytm indukcji klasyfikatora za pomocą EA z automatycznym przełączaniem ukierunkowań Algorytm indukcji klasyfikatora za pomocą EA z automatycznym przełączaniem ukierunkowań Anna Manerowska, Michal Kozakiewicz 20.01.2009 1 Wstęp Jako projekt na przedmiot MEUM (Metody Ewolucyjne Uczenia

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO...

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO... Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 1.1 Przegląd literatury - stan wiedzy... 6 1.1.1 Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe... 6 1.1.2 Opis metodologii CBR... 7 1.1.3 Przykład zastosowania CBR w okrętownictwie...

Bardziej szczegółowo

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych Ontologie jako narzędzie budowy modeli WITOLD ABRAMOWICZ PIOTR STOLARSKI KRZYSZTOF WĘCEL Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA ECONOMETRICS 4(38) 2012

EKONOMETRIA ECONOMETRICS 4(38) 2012 EKONOMETRIA ECONOMETRICS 4(38) 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Lidia Kwiecień

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU MONOCENTRYCZNEJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ

OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU MONOCENTRYCZNEJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ Rafał KUCHARSKI* *) student studiów doktoranckich, mgr inż., Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU MONOCENTRYCZNEJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 2/2006 SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w materiałach konferencyjnych VII Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, który odbył się we Wrocławiu w 2000r.

Artykuł został opublikowany w materiałach konferencyjnych VII Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, który odbył się we Wrocławiu w 2000r. Leszek JURDZIAK * Analizy opłacalności, NPV, IRR, projektowanie kopalń optymalizacja, metoda ruchomych stożków, algorytm Lerchs a-grossmann a, planowanie długoterminowe. NA CZYM POLEGA EKONOMICZNA OPTYMALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia szeregowania zadań z uwzględnieniem transportu. Modele, własności i algorytmy (rozprawa doktorska) Adam Tyński

Zagadnienia szeregowania zadań z uwzględnieniem transportu. Modele, własności i algorytmy (rozprawa doktorska) Adam Tyński Na prawach rękopisu INSTYTUT INFORMATYKI, AUTOMATYKI I ROBOTYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Raport serii: PREPRINTY nr PRE-32/2006 Zagadnienia szeregowania zadań z uwzględnieniem transportu. Modele, własności

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW

WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW DECYZJE nr 7 czerwiec 2007 WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW Tomasz B³aszczyk*, Tadeusz Trzaskalik** Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest prezentacja przykładów

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego

Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny mgr inż. Krzysztof Białas-Heltowski Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego Rozprawa doktorska Promotor:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NIEZAWODNOŚCI I OPTYMALIZACJA ODPORNOŚCIOWA ZŁOŻONYCH KONSTRUKCJI I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

ANALIZA NIEZAWODNOŚCI I OPTYMALIZACJA ODPORNOŚCIOWA ZŁOŻONYCH KONSTRUKCJI I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PRACE IPPT IFTR REPORTS 2/2010 Rafał Stocki ANALIZA NIEZAWODNOŚCI I OPTYMALIZACJA ODPORNOŚCIOWA ZŁOŻONYCH KONSTRUKCJI I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych 351 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych Streszczenie. Inwestycje to główny czynnik kreowania

Bardziej szczegółowo

STOCHASTYCZNE MODELOWANIE RYZYKA W USŁUGACH INFORMATYCZNYCH

STOCHASTYCZNE MODELOWANIE RYZYKA W USŁUGACH INFORMATYCZNYCH Łukasz Wachstiel doktorant Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach lukasz.wachstiel@ue.katowice.pl STOCHASTYCZNE MODELOWANIE RYZYKA W USŁUGACH INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Artykuł przedstawia nowe podejście

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ MODELU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU SELEKCJI KLIENTÓW W KAMPANII MARKETINGOWEJ

PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ MODELU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU SELEKCJI KLIENTÓW W KAMPANII MARKETINGOWEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 24 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 92 Sławomir JAREK Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ MODELU

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX

METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 46, ISSN 896-77X METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX Piotr Przystałka Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska e-mail:

Bardziej szczegółowo

FINANSOWA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZYWISTYCH. STUDIUM PRZYPADKU

FINANSOWA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZYWISTYCH. STUDIUM PRZYPADKU RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXII zeszyt 1 2000 JACEK MIZERKA, JACEK SURMA FINANSOWA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZYWISTYCH. STUDIUM PRZYPADKU 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Organizacja domen rutingowych w taktycznych sieciach łączności

Organizacja domen rutingowych w taktycznych sieciach łączności Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr1, 2011 Organizacja domen rutingowych w taktycznych sieciach łączności Emil Kubera 1, Marek Amanowicz 2, 3 1 Wojskowy Instytut Łączności, Zakład Systemów Łączności, 05-130

Bardziej szczegółowo

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Joanna OLEŚKÓW-SZŁAPKA METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI PARTII I HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI DLA ZMIENNEGO ASORTYMENTU WYROBÓW Praca doktorska wykonana

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie modelu ryzyka Value at Risk (VaR) opartego na metodzie Monte Carlo do rynku nieruchomości

Zastosowanie modelu ryzyka Value at Risk (VaR) opartego na metodzie Monte Carlo do rynku nieruchomości Ewa Krawczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Zastosowanie modelu ryzyka Value at Risk (VaR) opartego na metodzie Monte Carlo do rynku nieruchomości Wstęp Istnieje wiele modeli ryzyka, tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Modelowanie i symulacja ryzyka projektu 10 Project risk modelling and simulation. Edukacja ekonomiczna

Spis treści. Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Modelowanie i symulacja ryzyka projektu 10 Project risk modelling and simulation. Edukacja ekonomiczna Spis treści ROK LXVII Nr 6 (1246) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

Symulacja w Badaniach i Rozwoju Symulacja w Badaniach i Rozwoju Redaktor Naczelny prof. dr hab. Leon BOBROWSKI Vol. No. 1/011 Redaktor numeru: prof. dr hab. inŝ. Tadeusz NOWICKI Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej Warszawa 011

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marek Kiszkis Nr albumu: 262948 Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12 Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12 Katowice 2012 Komitet Redakcyjny Krystyna Lisiecka

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Marcin Woch

mgr inż. Marcin Woch Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Rozprawa doktorska mgr inż. Marcin Woch STEROWANIE DYSKRETNYMI PROCESAMI DYSTRYBUCJI W LOGISTYCE

Bardziej szczegółowo