Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile"

Transkrypt

1 SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile Katowice PI01.00

2 Nazwa dokumentu: Podręcznik użytkownika KS-CRM Mobile Wersja dokumentu: Data aktualizacji: Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Wstęp KS-CRM-Mobile 1. Autoryzacja Menu główne Tworzenie skrótów Nawigacja Pasek narzędzi Pola do wpisywania daty Tabele Filtrowanie danych Podgląd szczegółów Aktywności 1. Zarejestrowanie nowej aktywności Zarejestrowanie nowej aktywności związanej z klientem Zakładka Ogólne Zakładka Ekspozycja Zakładka Uwagi Zakładka Zadania Zakładka Cele Zarejestrowanie nowej aktywności nie związanej z klientem Modyfikacja szczegółów aktywności Usunięcie danych o aktywności Raportowanie aktywności wysyłanie danych do centrali Przebieg przykładowej wizyty Plany aktywności 1. Przeglądanie listy planów do realizacji Używanie modułu do realizacji planów Odwoływanie planów aktywności Opcja PPC EDYCJAPLANU ODW Opcja PPC EDYCJAPLANU NEW Przykładowe użycie realizacji planów Wiadomości 1. Tworzenie nowej wiadomości Odpowiadanie na wiadomość Odbieranie lub wysyłanie wiadomości do centrali Zamówienia 1. Wprowadzenie zamówienia Wybór klienta i ogólna informacja o zamówieniu. Zakładka Ogólne Wybór towarów. Zakładka Towary Szczegóły zamawianej pozycji. Zakładka Towary

4 S P I S T R E Ś C I 1.4. Podsumowanie zamówienia. Zakładka Podsumowanie Zamknięcie zamówienia i wysłanie raportu do hurtowni Wysyłka zamówienia i obsługa potwierdzeń Praca z potwierdzeniami Administracja Obsługa nagradzania klienta za zamówienie Ankiety 1. Wypełnienie ankiety Podsumowanie ankiety Materiały reklamowe 1. Przyjęcie materiałów reklamowych Wydanie materiałów reklamowych do klienta Lista materiałów reklamowych Należności klienta 1. Przyjmowanie należności klienta podczas realizacji aktywności Przyjmowanie należności klienta niezależnie od realizacji aktywności Tworzenie dokumentów KP Kartoteki 1. Klienci Osoba kontaktowa Hurtownie Towary Materiały reklamowe Rodzaje kosztów Regiony Okresy rozliczeniowe Promocje u dostawców Promocje dla klientów Komentarze celów wizyty Cele wizyty Grupy docelowe Inne 1. Koszty dodatkowe Nowy klient Raport sprzedaży podsumowanie Raport z hurtowni

5 S P I S T R E Ś C I 5. Planowanie aktywności Raport dzienny Narzędzia Zgłoszenie serwisowe Drukarka Należności Dokumenty KP Synchronizacja Zestawienia Administracja 1. Wyświetlanie pozycji w menu Menu główne Menu Kartoteki Menu Inne Menu Narzędzia

6 N O T A T K I 6

7 KS-CRM Wstęp KS-CRM-Mobile

8 Wstęp KS-CRM-Mobile Niniejsza instrukcja opisuje funkcje i sposób działania mobilnego modułu KS-CRM. Jest on stworzony z myślą o ułatwieniu pracy przedstawicielom handlowym, w zakresie wizyt składanych w hurtowniach i bezpośrednio u klientów oraz składanych w nich zamówień. Mobilna część systemu KS-CRM działa na urządzeniach przenośnych typu PocketPC. Po uruchomieniu programu, pokaże się ekran powitalny widoczny poniżej. 1. Autoryzacja Po uruchomieniu programu wyświetlony zostaje ekran powitalny. Zawiera on nazwę i aktualny numer wersji programu oraz pole tekstowe, służące do wpisania hasła. Rys. 1. Autoryzacja logowanie do systemu Przed rozpoczęciem używania programu, należy się zalogować. Dokonuje się tego poprzez wpisanie hasła w polu tekstowym, znajdującym się na ekranie powitalnym. Wpisane hasło zatwierdza się przyciskiem OK. Jeżeli nazwa i hasło były prawidłowe, to ekran logowania zostanie zastąpiony ekranem głównego menu (rys. 2). W przypadku wpisania błędnego hasła, użytkownik zostanie o tym poinformowany przez pojawienie się okna z komunikatem błędu. Należy w takim wypadku ponownie starannie wpisać hasło. Wylogowanie z systemu, następuje z chwilą wybrania przycisku Zamknij z menu głównego. 2. Menu główne Rys. 2. Menu główne Ekran z głównym menu, daje dostęp do najważniejszych funkcji programu. Znajdują się na nim kolejno przyciski: Aktywności Terminarz Wiadomości Zamówienia Materiały reklamowe Kartoteki Inne Wymiana danych Zestawienia Zamknij Wciśnięcie przycisków od Aktywności do Zamknij, powoduje wybranie odpowiadającej im funkcji i wyświetlenie na ekranie, okna z jej szczegółami. Funkcje uruchamiane za pomocą tych przycisków, zostały dokładniej omówione w dalszych rozdziałach tej instrukcji. Przycisk Zamknij, jak sama nazwa wskazuje, służy do wylogowania się z systemu i zakończenia pracy z programem. Poza tym jest też przycisk Narzędzia, który pozwala na zmianę wyglądu menu oraz na dodawanie skrótów. Dodatkowo, naciskanie przycisków: prawo lub lewo klawiatury telefonu, powoduje wybranie odpowiednio pierwszego lub ostatniego elementu menu. 3. Tworzenie skrótów Przy częstym korzystaniu z jakiejś funkcjonalności, przydatne stają się skróty. Można je tworzyć do pozycji Menu, które nie zawierają w sobie innych pozycji. Aby utworzyć skrót, należy ustawić się na pozycji, która nas interesuje i zaczekać, aż pojawi się opcja Dodaj skrót. Po jej kliknięciu, skrót zostanie dodany do panelu szybkiego dostępu, co zostało pokazane poniżej. 8

9 Wstęp Wstęp KS-CRM-Mobile 2. Aktywacja przykrytej aplikacji KS-CRM-PocketPC: przez wybranie Start CRMMobile. 3. Zarządzanie aplikacjami : W system Windows Start Settings (zakładka System) Memory następnie zakładka Running Programs po wybraniu aplikacji, Activate lub Stop. 5. Pasek narzędzi Rys. 3. Wygląd Menu głównego po dodaniu skrótów Drugą możliwością dodania skrótu jest skorzystanie z przycisku Narzędzia i wybranie opcji Dodaj skrót. W przypadku, gdy dodamy więcej niż 4 pozycje, możemy się po nich przesuwać w prawo i w lewo za pomocą palca, czy rysika. Usuwanie skrótu odbywa się analogicznie do dodawania skrótu. Ustawiamy się na panelu ze skrótami, czekamy, aż ikony skrótów zostaną przekreślone (patrz rysunek 4), a następnie klikamy na skrót, który chcemy usunąć. Aby skróty zostały odkreślone, należy ustawić się na panelu szybkiego dostępu i odczekać, aż do ich zmiany. Po wybraniu niektórych funkcji, w dolnej części ekranu pojawia się pasek z przyciskami. Przyciski mają postać małych ikon. Ich działanie, zależne jest od konkretnego modułu, w którym aktualnie odbywa się praca. Ikony zostały jednak ustandaryzowane, tzn. dobrane do przycisków w ten sposób, aby jedna ikona reprezentowała podobne działanie we wszystkich modułach programu. Poniżej, została przedstawiona lista przycisków paska narzędzi, razem z objaśnieniem ich działania: - i Dodaj uruchamia okno dodawania nowej pozycji do listy, - i Edytuj wyświetla w nowym oknie szczegóły, dotyczące wskazanej pozycji na liście, - i Usuń usuwa z listy wskazaną pozycję, - i Wyślij w module zamówień, wysyła zamówienie do hurtowni, - i Pobierz dane indywidualne klienta funkcja dostępna na liście klientów. Pozwala pobrać dla wskazanego klienta ceny indywidualne oraz należności. Wybrana ikona, na raporcie dziennym, pozwala również zamknąć raport. - i Zestawienia funkcja dostępna dla wybranych modułów (Zamówienia, Wizyty, Klienci, Towary). Umożliwia przegląd dostępnych zestawień w trybie on-line. 6. Pola do wpisywania daty W niektórych miejscach programu, zachodzi potrzeba wpisania daty. Użytkownik ma do dyspozycji pewne ułatwienie przy jej wprowadzaniu. Jest nim kalendarz, pojawiający się po naciśnięciu na pole Data. 4. Nawigacja Rys. 4. Usuwanie skrótów Nawigacja w programie jest stosunkowo prosta i intuicyjna. Nie powinna sprawiać problemów osobie, która kiedykolwiek korzystała z systemu komputerowego z graficznym interfejsem użytkownika. W kolejnych punktach instrukcji, znajduje się omówienie najważniejszych składników nawigacyjnych programu. 1. Zamknięcie KS-CRM-PocketPC: Zamknij z Menu głównego. Zawiera on widok aktualnego miesiąca, z uwzględnieniem dni tygodnia oraz strzałki, pozwalające na zmianę wyświetlanego miesiąca. Wciśnięcie strzałek podwójnych, spowoduje zmianę daty o 1 rok (strzałki w lewo rok wcześniej, a w prawo rok później), natomiast strzałki pojedyncze, zmieniają datę o 1 miesiąc (w lewo wcześniejszy, w prawo późniejszy). Wyboru daty, dokonuje się naciskając na wybranym dniu kalendarza. 7. Tabele Tabele zajmują największą część ekranu, w modułach, w których się znajdują. Wypełnione są danymi, które można 9

10 7. Tabele oglądać i modyfikować, za pomocą przycisków paska narzędzi. Jeżeli tabela nie mieści się w pionie lub w poziomie na ekranie, to automatycznie tworzone są (po prawej stronie i na dole tabeli) paski przewijania. Pierwszy wiersz tabeli, zwany jej nagłówkiem, jest wyróżniony graficznie i zawiera nazwy wszystkich kolumn. Jeżeli nazwa jakiejś kolumny albo dane w niej zawarte nie mieszczą się w kolumnie, to można ją poszerzyć naciskając na linię rozdzielającą kolumny i przesuwając ją w bok Filtrowanie danych Czasami zachodzi potrzeba szybkiego znalezienia konkretnego wiersza tabeli np. wizyty u klienta, którego nazwa, to X. Wtedy przydatne stają się przyciski, znajdujące się nad tabelą, służące do filtrowania danych. Za ich pomocą, można zmniejszyć liczbę danych wyświetlanych w tabeli i ograniczyć ją do jednej lub kilku interesujących użytkownika pozycji. Dane można filtrować po dowolnej kolumnie tabeli. Z rozwijanej listy, znajdującej się po lewej stronie, należy wybrać nazwę kolumny, po której dane będą filtrowane, a w znajdującym się obok polu tekstowym, należy wpisać część tekstu, który musi być w niej zawarty. Jest także możliwość, pokazania tylko pozycji, które powstały w konkretnym dniu albo przedziale czasowym. W celu pokazania wpisów, dokonanych w przedziale od jakiegoś dnia do dnia dzisiejszego, należy wpisać datę początkową przedziału, w polu znajdującym się pod tabelą. Dokonuje się tego poprzez kliknięcie na tym polu i wybranie daty z okna kalendarza. Jeśli natomiast, w tabeli mają się znaleźć wpisy tylko z jednego konkretnego dnia, to należy, podobnie jak wcześniej, wybrać datę i dodatkowo, wcisnąć przycisk wybrany dzień Podgląd szczegółów Jeżeli podczas przeglądania, czy wyszukiwania danych w tabeli, zachodzi potrzeba dokładniejszego obejrzenia konkretnej pozycji, należy użyć przycisku. Spowoduje to wyświetlenie okna, zawierającego szczegóły wybranego wpisu. Naciśnięcie tego przycisku, pozwala, w niektórych przypadkach, na edycję wpisanych danych. 10

11 KS-CRM Aktywności

12 Aktywności się standardowy pasek narzędzi. Omówienie funkcji paska narzędzi, znajduje się w rozdziale Wstęp, pkt. 5 Pasek narzędzi. Moduł Aktywności służy do rejestrowania i przesyłania informacji o różnych rodzajach aktywności przedstawiciela handlowego. Wspomniane aktywności mogą być podzielone na kategorie: czynności związane z klientem, czynności w pracy, nie związane z klientem, czynności poza pracą. Do każdej z kategorii mogą zostać przypisane rodzaje aktywności. Pełną listę rodzajów aktywności można znaleźć w module Kartoteki > Rodzaje aktywności. Definiowania rodzaju aktywności dokonuje się w centrali CRM. Po kliknięciu na moduł Aktywności w głównym menu, wyświetli się lista aktywności. 1. Zarejestrowanie nowej aktywności Od tego, do jakiej kategorii należy dana aktywność, zależy sposób jej dodawania oraz elementy, które należy zdefiniować podczas jej dodawania Zarejestrowanie nowej aktywności związanej z klientem Aby zarejestrować informacje o nowej aktywności, należy nacisnąć. Wtedy pojawi się ekran z listą rodzajów aktywności. Aktywności oznaczone ikoną należą do kategorii aktywności związanych z klientem, dlatego w tym przypadku należy wybrać aktywność z tej właśnie kategorii. Rys. 1. Lista aktywności Główną część ekranu, zajmuje tabela z informacjami o aktywnościach. Znajdują się w niej następujące kolumny: St. status, Temat temat aktywności, Klient nazwa klienta lub hurtowni, Data data utworzenia aktywności, Skrót klienta, Nazwa, oraz niewidoczne na zrzucie: Miejscowość, Ulica, Kod pocztowy, Telefon stacjonarny, Telefon komórkowy, . Nad tabelą znajdują się standardowe pola filtrowania. Na liście wyszukiwania znajdują się elementy, odpowiadające nagłówkom kolumn tabeli. Dodatkowo, można wyświetlić aktywności począwszy od określonego dnia oraz wyszukiwać aktywności określonego rodzaju. Pod tabelą, znajduje Rys. 2. Lista kategorii aktywności Po wybraniu rodzaju aktywności, system przeniesie nas do listy kontrahentów: Rys. 3. Wybór kontrahenta 12

13 Aktywnosci Aktywności Należy wyszukać konkretnego klienta, a jego wybór potwierdzić klawiszem OK. Jeśli system skonfigurowano do pobierania cech indywidualnych, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie chęci pobrania dodatkowych danych. Komunikat jest uzupełniony o datę ostatniej synchronizacji cech indywidualnych wybranego klienta. Aby umożliwić pobieranie cech indywidualnych po wyborze klienta, należy ustawić opcję w centrali PPC KNT AUTO SYNCH na "TAK". liście klientów, wybrać przycisk dodawania:, wtedy wywołany zostanie moduł Zgłoszenie nowego klienta. Proces dodania nowego klienta opisany jest w rozdziale Inne punkt 2. Nowy klient Zakładka Ogólne Na tym etapie mamy już wybranego klienta, więc teraz należy uzupełnić stan licznika oraz określić czy jest to wizyta kurtuazyjna. Data wizyty i jej godzina, jest zapisywana automatycznie i jest to data systemowa. Rys. 4. Komunikat dotyczący pobrania danych dla klienta Jeżeli wybierzemy klienta, który jest odbiorcą i posiada swojego płatnika, a w centrali będzie włączona opcja REJ KONTAKT ODB PLAT na Tak, to pojawi się sugestia użycia płatnika zamiast odbiorcy. Rys. 6. Dodawanie aktywności zakładka Ogólne Może zaistnieć przypadek, kiedy na klienta będzie nałożona blokada (przez umieszczenie klienta w grupie docelowej klientów wykluczonych z wizyt ustawienia w centrali KS-CRM). Po wybraniu klienta, wyświetli się komunikat "Klient ma zablokowaną sprzedaż", informujący o blokadzie Zakładka Ekspozycja Pozwala na określenie ekspozycji materiałów reklamowych. Rys. 5. Sugestia użycia płatnika zamiast odbiorcy Po zaakceptowaniu, bądź odrzuceniu komunikatu, przejdziemy do rejestrowania aktywności, na zakładkę Zadania. Zakładka Zadania opisana jest w dalszej części instrukcji. Może się okazać, że klient, z którym chcemy związać realizowaną aktywność nie znajduje się na liście klientów przedstawiciela. Aplikacja pozwala na dodanie nowego klienta podczas realizacji aktywności. W tym celu należy, będąc na Rys. 7. Dodawanie aktywności zakładka Ekspozycja Aby dodać materiał reklamowy, należy wybrać guzik Dodaj i przejść na odnośnik Materiał. Wyświetli się 13

14 1. Zarejestrowanie nowej aktywności wtedy lista materiałów, gdzie oprócz materiału, należy wybrać również odpowiedni status tego materiału: Eksponowany, Nie eksponowany, Uszkodzony, Brak. Rys. 10. Dodawanie aktywności zakładka Uwagi Czynności w trakcie wizyty wybór ze słownika, po wcześniejszym wybraniu odnośnika Czynności w trakcie wizyty. Elementy słownika definiowane są w centrali CRM Zakładka Zadania Rys. 8. Stan materiału reklamowego Na rysunku poniżej przedstawiona została lista materiałów. Rys. 11. Dodawanie aktywności zakładka Zadania Rys. 9. Lista materiałów reklamowych Edycja materiałów na liście w zakładce Ekspozycja dostępna jest przez wybór guzika Zmień, natomiast usunięcie wybranego wcześniej materiału reklamowego poprzez wybór guzika Usuń Zakładka Uwagi Zakładka Uwagi służy do określenia Czynności w trakcie wizyty oraz wpisania informacji na temat nowego produktu konkurencji. Zakładka Zadania zawiera zadania, jakie przedstawiciel powinien wykonać w trakcie wizyty. Przykładowe rodzaje zadań do wykonania to: Plan wizyty, Zamówienie (patrz rozdział Zamówienia), Raport okresowy klienta, Wydanie mat.rekl./bonusów (patrz rozdział Materiały reklamowe), pkt. wydmat Wydanie materiałów reklamowych do klienta, Należności umożliwia przyjmowanie i rejestrowanie wpłat na podstawie należności klienta, Ankieta patrz rozdział Ankiety. 14

15 Aktywnosci Aktywności Lista zadań może się zmieniać zależnie od konfiguracji tych zadań w centrali. Dodatkowo, może ona być różna, dla różnych klientów. Przykładowo, na liście zadań, przedstawiciel może zobaczyć kilka zadań typu "Zamówienie", z czego każde zamówienie może być innego rodzaju (np. różne rodzaje zamówień realizują różne promocje). Ponadto, każde zadanie ma dwa statusy, oznaczone w kolumnach: Kolumna "Wymagane" jeśli zadanie określone jest jako wymagane, to przedstawiciel musi wykonać to zadanie w trakcie wizyty u klienta. Jeżeli go nie wykona, to przy zamknięciu wizyty zostanie poproszony o wpisanie powodu rezygnacji (rys. 12). Kolumna "Zrealizowane" określa, czy dane zadanie zostało już zrealizowane. Przy dodawaniu nowej wizyty, początkowo wszystkie zadania oznaczone są jako niezrealizowane "Nie". Bezpośrednio po wykonaniu wybranego zadania (czyli np. po utworzeniu zamówienia), status zadania zmienia się na "Tak", czyli zadanie jest wykonane. W przypadku rezygnacji z wykonania zadania wymaganego, status zostanie ustawiony na "Rezygnacja". Rys. 13. Dodawanie aktywności zakładka Cele W przedstawionym poniżej przypadku, realizacja celu przekazanie oferty została powiązana z zadaniem, więc nie można samemu zaznaczyć, że cel został zrealizowany. Cel zostanie automatycznie oznaczony jako zrealizowany, gdy zostanie zrealizowane zadanie powiązane z celem. Rys. 12. Określenie powodu rezygnacji z wymaganego zadania Listę zadań w wizycie, należy traktować jako zbiór czynności, jakie należy wykonać u danego klienta, przy czym pewne czynności mogą być konieczne do wykonania, a inne nie Zakładka Cele Na zakładce Cele, dodawane są cele dla danej aktywności. Aby dodać cel do wykonania należy przytrzymać rysik w pustym polu, aż do momentu pojawienia się menu. Rys. 14. Lista celów aktywności Na zakładce tej istnieje też możliwość przeglądania opisu celu oraz szczegółów jego realizacji. 15

16 2. Modyfikacja szczegółów aktywności Rys. 15. Podgląd szczegółów realizacji celu powiązanego z zadaniem Każdorazowo, po realizacji celu, trzeba uzupełnić komentarz realizacji takiego celu. Komentarz można uzupełnić poprzez opis, co zostało pokazane poniżej. Rys. 17. Wybór komentarza ze słownika komentarzy realizacji celów 1.2. Zarejestrowanie nowej aktywności nie związanej z klientem Na liście aktywności pozycje oznaczone ikonami: (czynność w pracy) i (czynność poza pracą) to aktywności niezwiązane z klientami. Aby zarejestrować informacje o nowej aktywności niezwiązanej z klientem, należy nacisnąć. Po wyborze odpowiedniej aktywności, ukaże się poniższy ekran: Rys. 16. Ręczne uzupełnianie komentarza realizacji celu wizyty Innym sposobem uzupełnienia komentarza jest jego wybór ze słownika komentarzy przesłanych z centrali. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w centrali zostało określone, że z celem wizyty nie jest powiązany żaden komentarz. Rys. 18. Dodawania aktywności określanie treści Na powyższym ekranie możliwa jest zmiana lub uzupełnienie następujących elementów: tematu aktywności, daty oraz treści aktywności. Na końcu należy zatwierdzić ją przyciskiem OK. 2. Modyfikacja szczegółów aktywności W każdym momencie, istnieje możliwość przyjrzenia się szczegółom aktywności. Można to zrobić, wybierając odpowiedni wpis w tabeli aktywności, a następnie wybierając przycisk. Jeżeli aktywność nie jest jeszcze wysłana do 16

17 Aktywnosci Aktywności centrali (status jest już zaraportowana (status jej szczegóły. ), można ją jeszcze zmodyfikować. Jeżeli 3. Usunięcie danych o aktywności ), można tylko obejrzeć Jeżeli aktywność była wpisana omyłkowo, istnieje możliwość usunięcia błędnego wpisu. Aktywność usuwa się poprzez wybranie wpisu ją identyfikującego w tabeli wszystkich aktywności, a następnie wybranie przycisku. 4. Raportowanie aktywności wysyłanie danych do centrali Po wpisaniu wszystkich danych dotyczących aktywności, należy ją wysłać do centrali przyciskiem. Tak zaraportowanej aktywności, nie będzie już można modyfikować. Po wysłaniu aktywności do centrali, jej status zmieni się z na. Po wysłaniu stworzonej aktywności przez kliknięcie na, użytkownikowi ukaże się poniższy komunikat: 5. Przebieg przykładowej wizyty Aktywność, podczas której wystąpi zamówienie, może przebiegać następująco: 1. Z menu głównego, należy wejść do Aktywności. 2. Wybrać aktywność związaną z klientem oznaczoną ikoną. 3. Wybrać kontrahenta z listy, która wyświetli się po wybraniu aktywności. 4. Uzupełnić stan licznika samochodowego na zakładce Ogólne, pole Stan licznika. 5. Na kolejnych zakładkach, można uzupełnić wymagane dane dotyczące aktywności. 6. Przechodzimy do zakładki Zadania i wybieramy Zamówienia. Otworzy to kartę zamówienia z listą towarów. Należy tutaj określić ilości towarów na zamówieniu. 7. Pod kartą ze szczegółami zamówienia znajduje się guzik Zapisz i wyślij. Po kliknięciu na niego należy określić hurtownię, do której ma zostać wysłane zamówienie oraz kanał wysyłki. 8. Zamówienie zostanie dodane do listy zamówień w Zamówieniach. 9. Następnie naciskamy "OK" co spowoduje powrót do karty aktywności. 10. Kończąc aktywność, zatwierdzamy ją klawiszem OK. 11. Po zatwierdzeniu, powrócimy do okna z listą aktywności, a nasza ostatnia aktywność będzie posiadała status. Status aktywności zmieni się na po wysłaniu aktywności przez lub po dokonaniu synchronizacji. Rys. 19. Raportowanie wizyty 17

18 N O T A T K I 18

19 KS-CRM Plany aktywności

20 Plany aktywności 1. Przeglądanie listy planów do realizacji Wybranie w menu głównym pozycji Terminarz, otwiera okno listy planów do realizacji. Plany wyświetlane są w 4 widokach: Dziennym wyświetlane są plany z wybranego dnia Tygodniowym wyświetlane są plany z wybranego tygodnia Miesięcznym wyświetlane są plany z wybranego miesiąca Wszystkie wyświetlane są wszystkie plany Rys. 3. Terminarz Miesięczny plan aktywności Rys. 1. Terminarz Dzienny plan aktywności Rys. 4. Terminarz Wszystkie Aplikacja na urządzenie typu Pocket PC umożliwia łatwe poruszanie się między dniami, tygodniami, miesiącami za pomocą strzałek znajdujących się pod listą aktywności na planie lub za pomocą rysika przesuwając rysik po ekranie dotykowym w lewo, w prawo, w dół lub w górę. W trybie widoku planów: Wszystkie dodatkowo można wybrać z listy klienta i wyświetlić wszystkie plany związane z tym konkretnym klientem. Można także wybrać dzień, od którego będą wyświetlane plany. Status planu symbolizuje ikona, umieszczona po prawej stronie pozycji planu kontaktu. Istnieją następujące znaczniki statusu planu: plan aktywności Rys. 2. Terminarz Tygodniowy plan aktywności aktywność / plan priorytetowy aktywność / plan zsynchronizowany z centralą aktywność / plan zrealizowany przekreślona aktywność / plan oznacza, że został odwołany 20

21 Realizacja planów Plany aktywności 2. Używanie modułu do realizacji planów Wybór zadania na liście planów, powoduje automatyczne dobranie możliwych czynności do wykonania z planem. Istnieją następujące akcje możliwe do wykonania z poziomu Menu : Dodaj pozwala na dodawanie planu aktywności lub aktywności. Istnieje możliwość wybrania domyślnej aktywności ustawionej w centrali lub można wybrać aktywność z listy. Usuń / Odwołaj opcja jest dostępna po zaznaczeniu aktywności / planu aktywności na planie. Opcje te stosowane są zamiennie w zależności od tego czy dana aktywność została już zsynchronizowana. Jeśli aktywność została wysłana do centrali (zsynchronizowana) to takiej aktywności nie można już usunąć, ale można ją odwołać. Usunąć można tylko te aktywności, które nie zostały jeszcze wysłane (zsynchronizowane) do centrali. Więcej na temat odwoływania planów można przeczytać w rozdziale 3 Odwoływanie planów aktywności. Przegląd opcja jest dostępna po zaznaczeniu aktywności / planu aktywności na planie. Pozwala na przejrzenie lub edycję aktywności / planu aktywności. Edytować można tylko te aktywności / plany aktywności, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Podsumowanie pokazuje informacje o procesie realizacji planów za określony okres, w zależności od tego, z której zakładki została wywołana taka informacja. Poniżej znajduje się okno przykładowego podsumowania realizacji planów w danym tygodniu: Rys. 5. Statystyka dla planów aktywności Kartoteka klienta opcja jest dostępna po zaznaczeniu aktywności / planu aktywności na planie. Wyświetla kartotekę klienta, którego dotyczy zaznaczona aktywność. Filtruj pozwala na przefiltrowanie planów ze względu na status realizacji: zrealizowane i niezrealizowane. Legenda wyświetla listę aktywności. Każdej aktywności odpowiada inny kolor. Legenda pomaga zidentyfikować jakiemu kolorowi odpowiada dany rodzaj aktywności. Zamknij wyjście z planów aktywności. Rys. 6. Terminarz opcje w menu 3. Odwoływanie planów aktywności W aplikacji na urządzenia mobilne dostępna jest funkcjonalność związana z odwoływaniem planów aktywności. Planów, które zostały już wysłane do centrali KS-CRM nie można usunąć, ale można je odwołać. Z tą funkcjonalnością związane są dwie opcje: PPC EDYCJAPLANU ODW oraz PPC EDYCJAPLANU NEW Opcja PPC EDYCJAPLANU ODW Opcja PPC EDYCJAPLANU ODW jest odpowiedzialna za to, czy plan odwołany można edytować i realizować. Ustawienie w centrali KS-CRM opcji na NIE spowoduje, że plan, który został odwołany a następnie wysłany do centrali nie może być już zrealizowany. Takiego planu nie można również zmieniać. Odwołanie planu następuje tylko dla planów zsynchronizowanych. Jeśli dany plan zostanie utworzony na urządzeniu mobilnym i nie zostanie wysłany do centrali to zamiast operacji odwołania będzie dostępna operacja usunięcia. Jeśli opcja PPC EDYCJAPLANU ODW będzie ustawiona na TAK, to odwołany plan będzie mógł zostać zrealizowany oraz będzie możliwość jego edycji Opcja PPC EDYCJAPLANU NEW Opcja PPC EDYCJAPLANU NEW związana jest z mechanizmem edycji planów. Włączenie opcji na TAK spowoduje, że w wyniku modyfikacji daty rozpoczęcia planu aktywności, zostanie utworzony nowy plan aktywności z nowym terminem, a plan edytowany zostanie odwołany. Dzieje się tak, gdy spełnione są następujące warunki: modyfikacji ulegnie data początkowa planu, modyfikacja planu wykonywana jest na urządzeniu mobilnym, modyfikowany plan został zsynchronizowany z centralą KS-CRM. 21

22 4. Przykładowe użycie realizacji planów Jeśli opcja PPC EDYCJAPLANU NEW będzie ustawiona na NIE, to w wyniku edycji danych planu nie powstanie nowy plan. Nie będzie również żadnej informacji na temat stanu planu sprzed zmiany. 4. Przykładowe użycie realizacji planów Aby dodać plan aktywności należy będąc na planie aktywności: przytrzymać rysik na pusty ekranie na planerze, aż do rozwinięcia menu i wybrać z niego: Dodaj plan, lub zaznaczyć stworzoną wcześniej aktywność, a następnie przytrzymać na niej rysik, aż do rozwinięcia menu i wybrać z niego Dodaj plan, lub kliknąć na Menu w dolnym pasku i z rozwiniętego menu wybrać Dodaj > Plan aktywności. Wyświetli się okno dodawania planu aktywności. Zakładając, że wybrany rodzaj aktywności będzie związany z klientem, definiowanie takiego planu zostało rozdzielone na 3 zakładki: Ogólne, Uwagi i Cele. Temat pozwala na określenie tematu aktywności. Domyślnie w tym miejscu zostanie skopiowana nazwa wybranej kategorii aktywności. Początek data rozpoczęcia planu razem z godziną. Koniec data zakończenia planu razem z godziną. Jeśli został wybrany rodzaj aktywności z ograniczonym czasem realizacji, to w przypadku wybrania niedozwolonej daty zakończenia, użytkownikowi pojawi się informacja o długości trwania aktywności wraz z pytaniem czy zmienić datę zakończenia. Rys. 8. Komunikat Plan priorytetowy pozwala nadać planowi status Priorytetowy. Na zakładce Uwagi znajduje się miejsce, w którym można wpisać uwagi dotyczące tworzonego planu aktywności. Rys. 7. Dodawanie nowego planu aktywności związanej z klientem - zakładka Ogólne Na zakładce Ogólne można określić podstawowe informacje dotyczące planu aktywności, takie jak: Rodzaj aktywności określenie rodzaju aktywności. Na powyższym oknie został pokazany wygląd karty definiowania aktywności związanej z klientem. W przypadku wyboru aktywności niezwiązanej z klientem, okno będzie miało nieco inny (uproszczony) wygląd. Klient pozwala na wybór klienta, którego będzie dotyczyła aktywność. Nowy klient pozwala na stworzenie aktywności dotyczącej tego klienta, którego nie ma jeszcze w bazie. Należy uzupełnić jedno z pół: Klient lub Nowy klient, w zależności od sytuacji. Rys. 9. Dodawanie nowego planu aktywności związanej z klientem zakładka Uwagi Na ostatniej zakładce Cele, można określić cel wizyty. 22

23 Realizacja planów Plany aktywności Oprócz dodawania, cele wizyty można przeglądać za pomocą przycisku i usuwać za pomocą przycisku. W wersji standardowej, po określeniu szczegółów planu, należy nacisnąć przycisk OK, co spowoduje utworzenie nowego planu i wyświetlenie go na liście planów. Aby zrealizować plan, należy ustawić się na nowo stworzonym planie i nacisnąć przycisk Realizuj (widoczny na poniższym rysunku) lub przytrzymać rysik na zaznaczonym planie, aż do rozwinięcia menu i wybrać Realizuj plan. Plan zrealizowany oznaczany jest ikoną. Rys. 10. Dodawanie nowej aktywności związanej z klientem zakładka Cele Aby dodać cel wybieramy przycisk. Następnie w oknie, które się pojawi wskazujemy cel i zatwierdzamy wybór klawiszem OK. Rys. 13. Realizacja planów Realizacja wybranego planu Rys. 11. Lista celów wizyt przesłanych z centrali Jeśli zostanie wybrany cel nieważny, wtedy pojawi się odpowiedni komunikat. Rys. 12. Komunikat wyświetlany, gdy czas aktywności celu nie pokrywa się z czasem trwania planu 23

24 N O T A T K I 24

25 KS-CRM Wiadomości

26 Wiadomości Moduł wiadomości służy do wysyłania i odbierania wiadomości, przesyłanych przez przedstawicieli handlowych. Synchronizacja wiadomości z centralą, odbywa się w module Synchronizacja. Aby uruchomić moduł wiadomości dla przedstawicieli handlowych, należy kliknąć pozycję Wiadomości w Menu główne. Otworzy się wówczas okno z listą wiadomości. Przy otwarciu, lista ustawia się na skrzynce odbiorczej. treści wiadomości jest wyświetlany, można zmieniać jego rozmiar przez uchwycenie górnej części panelu i przesunięcie w wybraną stronę Tylko nieprzeczytane zaznaczenie tej pozycji, ukrywa wszystkie przeczytane wiadomości w skrzynce odbiorczej Zamknij zamyka listę. Przytrzymując rysik dłużej na wybranej wiadomości, będziemy mogli użyć menu kontekstowego, które udostępnia następujące funkcje: Nowa wiadomość tworzy nową wiadomość Odpowiedz otwiera kartę odpowiedzi na wiadomość Otwórz otwiera kartę szczegółów wybranej wiadomości Usuń umożliwia usunięcie wybranej wiadomości Na liście wiadomości, wyświetlane są ikony symbolizujące status wiadomości: wiadomość przeczytana lub wysłana wiadomość przeczytana lub wysłana, priorytetowa wiadomość nieprzeczytana lub w skrzynce nadawczej wiadomość nieprzeczytana lub w skrzynce nadawczej, priorytetowa 1. Tworzenie nowej wiadomości Rys. 1. Lista wiadomości Główną część ekranu zamówień, zajmuje lista wiadomości podzielona między dni, w których otrzymano poszczególne wiadomości. W lewym górnym rogu okna, umieszczono foldery użytkownika. Foldery, to lista skrzynek, w których znajdują się wiadomości. Dostępne są następujące foldery: Skrzynka odbiorcza folder, w którym umieszczane są wszystkie odebrane wiadomości przez przedstawiciela handlowego Skrzynka nadawcza tutaj umieszczane są wszystkie wiadomości napisane przez przedstawiciela handlowego, do czasu ich wysyłki Elementy wysłane tutaj przenoszone są wiadomości ze skrzynki nadawczej w momencie, kiedy wiadomości zostały wysłane do centrali Klikając w listę folderów, przechodzimy między skrzynkami. W polu Od wybiera się dzień, włącznie z tym, od którego wyświetlane są wiadomości w liście wiadomości. Poniżej listy wiadomości, umieszczono podgląd treści aktualnie wybranej wiadomości. U dołu ekranu widnieją pozycje Menu. Dostępne są następujące funkcje: W celu stworzenia wiadomości, należy wybrać pozycję Menu Nowa wiadomość. Spowoduje to wyświetlenie okna szczegółów wiadomości. Wśród danych na karcie wiadomości, znajdują się: Odbiorca/Nadawca w zależności od kontekstu wiadomości, wyświetlona zostanie nazwa odbiorcy (wysyłanie wiadomości) lub nadawcy (odbieranie wiadomości) Temat Temat wiadomości Stworzono/Odebrano Data napisania lub odebrania wiadomości Wiadomość priorytetowa zaznaczenie pola, nada priorytetowy status wiadomości, zaznaczany na liście wiadomości dodatkowym wykrzyknikiem Treść treść wiadomości Wyślij naciśnięcie przycisku, spowoduje wysłanie wiadomości (przy najbliższej synchronizacji) Anuluj naciśnięcie przycisku, zamknie okno Nowa wiadomość tworzy nową wiadomość Odpowiedz otwiera kartę odpowiedzi na wiadomość Otwórz otwiera kartę szczegółów wybranej wiadomości Usuń umożliwia usunięcie wybranej wiadomości Podgląd zawartości umożliwia pokazanie lub ukrycie panelu podglądu treści wiadomości. Gdy panel podglądu 26

27 Zamówienia Wiadomości Aby odpowiedzieć na wiadomość, należy wybrać wiadomość ze skrzynki odbiorczej, na którą chcemy odpowiedzieć i wybrać Menu Odpowiedz. Otworzy to kartę szczegółów wiadomości, tak jak w przypadku tworzenia nowej wiadomości. Po zakończeniu edycji treści wiadomości, należy nacisnąć przycisk Wyślij. 3. Odbieranie lub wysyłanie wiadomości do centrali Rys. 2. Podgląd odebranej wiadomości Odbieranie i wysyłanie wiadomości, realizuje się przez moduł Synchronizacja dostępny z Menu głównego. W tym celu, należy wybrać Menu główne Synchronizacja. W otwartym oknie, należy kliknąć przycisk Wyślij/Odbierz i poczekać na koniec procesu synchronizacji. Gdy otrzymamy nowe wiadomości, zostanie wyświetlony komunikat umożliwiający przegląd nowo pobranych wiadomości. 2. Odpowiadanie na wiadomość 27

28 N O T A T K I 28

29 KS-CRM Zamówienia

30 Zamówienia Moduł zamówień służy do składania, wysyłania oraz sprawdzania stanu zamówień w hurtowni. Każde zamówienie ma swój status, który zmienia się, w zależności od postępu jego realizacji. Status zamówienia, może przyjąć jedną z wartości: Kolumna S wskazuje, czy zamówienie wysłano do centrali KS-CRM (tylko raportowanie): W - wysłane, Z zaznaczone do wysłania Kolumna Sh wskazuje status obsługi zamówienia w hurtowni: W wysłane i zrealizowane, P wysłane i częściowo zrealizowane (otrzymano listę braków), C wysłane i oczekuje na realizację, X zamówienie nie zostało zrealizowane w hurtowni, N nie wysłane, B błąd Pod tabelą, znajduje się standardowy pasek narzędzi. 1. Wprowadzenie zamówienia Nowe zamówienie wprowadza się na ekranie rejestrowania wizyty u klienta, na zakładce Zadania. Aby wprowadzić nowe zamówienie, należy wybrać odpowiednie zadanie. Zostanie wtedy wyświetlone nowe okno, w którym należy użyć przycisku, a następnie przejść na zakładkę Ogólne i uzupełnić dane: Klienta wybór z listy. Można w tym miejscu pobrać z centrali indywidualne dane klienta, tzn. ceny indywidualne oraz należności (pobierane z centralnego systemu dystrybucji), patrz punkt 1.1 Wybór klienta i ogólna informacja o zamówieniu. Zakładka Ogólne Hurtowni wybór z listy, możliwe jest ustawienie hurtowni domyślnej Następnie przechodzimy do zakładki Towary W trakcie wybierania towarów, można wejść na zakładkę Podsumowanie, aby sprawdzić aktualną wartość zamówienia lub zastosowane nagradzanie Zakładka Rozlicz. umożliwia wpisanie numeru dokumentu rozliczającego (papierowe potwierdzenie autentyczności zamówienia elektronicznego) itp. Rys. 1. Lista zamówień Główną część ekranu zamówień zajmuje tabela z zamówieniami. Zawiera ona następujące kolumny: Nr. zam numer zamówienia, Data wprowadzona data realizacji, Wartość sumaryczna wartość zamówienia, Upust udzielony upust na całe zamówienie (wartość w %), Kontrahent nazwa klienta odbiorcy zamówienia Nad tabelą znajdują się standardowe pola filtrowania. Dane w tabeli, można filtrować według dowolnej jej kolumny. Ponadto, dane te, można filtrować po polu Sh, wskazującym, czy zamówienie zostało wysłane do hurtowni celem realizacji. Zamówienia można wyszukiwać dla następujących wartości pola Sh: wszystkie, wysłane, nie wysłane, wysłane bez potwierdzenia. Rys. 2. Wprowadzanie zamówienia zakładka Ogólne 1.1. Wybór klienta i ogólna informacja o zamówieniu. Zakładka Ogólne Pierwsze pole tekstowe służy do wskazania klienta odbiorcy zamówionych towarów. Jeżeli składanie zamówienia, odbywa się w ramach wprowadzania do systemu danych o odbywanej wizycie, to program domyślnie wypełni pole odbiorcy nazwą odwiedzanego klienta. Program może w tym miejscu zadać pytanie Czy pobrać dane dla klienta? Jeżeli odpowiemy Tak, to przejdziemy do okna pobierania danych indywidualnych klienta. Pole Data dostawy pozwala na zmianę domyślnej daty dostawy. Pole Rodzaj dokumentu umożliwia określenie dokumentu, jaki ma być utworzony w centralnym systemie dystrybucji. 30

31 Zamówienia Zamówienia Pole Uwagi umożliwia załączenie do zamówienia specjalnych uwag przedstawiciela handlowego Wybór towarów. Zakładka Towary Po uzupełnieniu danych ogólnych zamówienia, przechodzimy do zakładki Towary. W górnej części okna, dostępne są filtry do wyszukiwania towarów. Towary można wyszukiwać według: Wybrane do zamówienia pokazuje tylko towary, które zostały już wybrane do zamówienia Wyszukiwanie wg: Nazwy towaru, Stanu magazynowego, Ceny, Ilości (zamówionej), Wartości (danej pozycji), Upustu Producent pokazuje tylko towary wybranego producenta Grupa ofertowa pokazuje tylko towary przypisane do danej grupy ofertowej Aby usunąć filtry (ponownie zobaczyć pełną listę towarów), należy wyczyścić odpowiednie pole i ponowić wyszukiwanie. Na liście towarów dostępne są kolumny: Nazwa towaru Typ zawiera informację o promocjach pakietowych, jeśli w centrali włączona została odpowiednia opcja St. mag. stan towaru w magazynie Bazowa cena detaliczna cena wyjściowa nie uwzględniająca promocji i kontraktów z centralnego systemu dystrybucji Cena indywidualna cena klienta, uwzględnia promocje oraz kontrakty z centralnego systemu dystrybucji i jest dostępna, jeśli wykonano pobranie danych indywidualnych klienta (patrz 1.1 Wybór klienta i ogólna informacja o zamówieniu. Zakładka Ogólne ) Rabat klienta procent rabatu klienta wyliczany na podstawie bazowej ceny detalicznej oraz indywidualnej ceny klienta Ilość zamówiona ilość danego towaru Wartość całkowita wartość zamawianej pozycji. Wynika z ceny, ilości i udzielonego upustu Upust przedstawiciela udzielony upust na daną pozycję. Pole to jest dostępne, gdy konfiguracja w centrali zezwala na udzielanie upustu na pozycje Rys. 3. Wprowadzanie zamówienia zakładka Towary Zależnie od konfiguracji zamówień w systemie KS-CRM, edycja zamówienia może zostać przeprowadzona bezpośrednio na liście towarów (atrybut: SzybkaEdycja w rodzajach zamówień). W takim przypadku, po naciśnięciu pozycji na zamówieniu, wyświetlony zostanie panel, za pomocą którego można wprowadzać ceny, ilości oraz upusty. Rys. 4. Zamówienie szybka edycja 31

32 1. Wprowadzenie zamówienia prawidłowe wielokrotności, zasugerowane użytkownikowi przy próbie dodania towaru. Rezygnacja z użycia wielokrotności, zawsze usunie pozycję z zamówienia. Rys. 5. Funkcjonalność panelu szybkiej edycji Panel szybkiej edycji zamówienia ma kilka funkcji. Na powyższym obrazku zaznaczono obszary funkcjonalności: Kolorem czerwonym zaznaczono panel operacji numerycznych. Umożliwia on bezpośrednią edycję ceny, ilości bądź upustu na zamawianą pozycję. Możemy na nim wyodrębnić następujące obszary: Cyfry 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 : pozwalają na bezpośrednie określenie np. liczby zamawianych towarów, Znak separatora. umożliwia wprowadzanie liczb ułamkowych, < odpowiada klawiszowi backspace (usuwa poprzedzający znak przed kursorem lub całość zaznaczenia), X zamyka okno szybkiej edycji bez wprowadzenia zmian do zamówienia Rys. 6. Informacja systemowa o próbie dodania towaru w błędnej wielokrotności Upust istnieje możliwość udzielania upustów na pozycje. Wpisywać można jedynie wartości całkowite, przy czym maksymalny upust to 100%. Wartość pozycja górna określa wartość dodawanej pozycji, pozycja dolna wartość całego zamówienia. Wartości te zmieniają się na bieżąco, w zależności od wprowadzanych ilości, ceny i upustu. Kolorem żółtym zaznaczono przycisk, po naciśnięciu którego zostanie wyświetlona karta szczegółów towaru. Kolorem zielonym oznaczono panel informacyjny. Wyświetlona na nim jest nazwa towaru, aktualnie przetwarzanego w zamówieniu. Przed nazwą, widnieje przycisk oznaczony symbolem >. Jego naciśnięcie, spowoduje wyświetlenie informacji na temat jednostek sprzedaży danego towaru (przydatne podczas używania kontroli jednostek). Nazwa towaru, poprzedzona jest znacznikiem typu towaru. Może przyjmować następujące wartości: (T) towar (P) pakiet z systemu dystrybucyjnego (nie można zmieniać cen, nawet przy wymuszaniu możliwości zmiany ceny) Kolorem niebieskim oznaczono panel określania następujących szczegółów pozycji w zamówieniu: Cena cena netto sprzedawanych pozycji. Edycja pola Cena zależy od konfiguracji zamówienia w centrali KS-CRM, Ilość ilość zamawianych towarów. Jeśli w zamówieniu przeprowadzana jest kontrola jednostek, to po wprowadzeniu nieprawidłowej ilości, zostanie wyświetlone okno informujące o próbie dodania błędnej ilości towarów do zamówienia. Zostaną obliczone najbliższe Rys. 7. Panel szybkiej edycji informacje o jednostkach Wybranie przycisku > przed nazwą towaru, powoduje wyświetlenie informacji o jednostkach. W poszczególnych polach wyświetlane są kolejno: Jednostki towaru (np. KG, SZTUKA), Typ opakowania (np. WOREK), Kontrolowany mnożnik (jeśli jest równy 0 lub nie jest określony, można wprowadzać dowolne ilości) 32

33 Zamówienia Zamówienia Jeżeli podczas konfigurowania rodzaju zamówienia w centrali, zostanie ustawiony znacznik Użyj podpowiedzi o promocjach, jest to następująco wizualizowane na liście towarów: zostanie na czerwono, a jeśli niższa na zielono. Na tym etapie użytkownik decyduje, czy chce zamówić pakiet, czy sam towar i określa w jakiej ilości. W przypadku wyboru pakietu ilość towaru przeliczana jest na podstawie dostępności tego towaru w pakiecie. Może także zrezygnować z zakupu wybranego towaru. Przyciski Rozwiń wszystkie i Zwiń wszystkie służą odpowiednio do wyświetlenia szczegółów pakietu i do ich ukrycia Szczegóły zamawianej pozycji. Zakładka Towary Aby wybrać dowolny towar do zamówienia, należy go wskazać (dotknąć wskaźnikiem na ekranie). Spowoduje to, otwarcie okna ze szczegółami wskazanej pozycji (jeżeli rodzaj zamówienia został odpowiednio skonfigurowany, to wybranie pozycji na liście towarów, może spowodować otwarcie specjalnego okna do szybkiej edycji). Na zakładce Ogólne, dostępne są następujące informacje: Rys. 8. Wygląd listy towarów, gdy włączona opcja powiadomienia o pakietach Znaczenie symboli widocznych w kolumnie Typ, jest następujące: promocja pakietowa (pakiety dostępne na liście towarów) towar jest w innej promocji pakietowej (nie dostępnej na liście towarów) Po wybraniu towaru, obok którego widnieje symbol, pojawi się okno z podpowiedziami dotyczącymi pakietów. Skrót skrócona nazwa towaru Nazwa pełna nazwa towaru Stan ilość towaru w magazynie Cena proponowana cena sprzedaży (jeżeli zostały pobrane dane indywidualne klienta, to cena uwzględnia promocje i kontrakty ustalone w centralnym systemie dystrybucji). Przedstawiciel ma możliwość zmiany ceny sprzedaży, jednak cena ta nie może być mniejsza od Ceny minimalnej. Ilość ilość zamówionych towarów Opak. Ilość towaru w przeliczeniu na opakowania zbiorcze op. przełącznik pozwalający wybierać między wprowadzaniem ilości towarów lub ilości opakowań zbiorczych Wartość Ilość * Cena wraz z uwzględnieniem udzielonych upustów Cena minimalna minimalna cena sprzedaży. Nie można sprzedawać poniżej tej ceny. Aby zobaczyć cenę minimalną, należy nacisnąć przycisk Rys. 9. Wizualizacja podpowiedzi o promocjach W oknie tym mamy informację o nazwie zamawianego towaru, a także informację o pakietach, w których skład wchodzi ten towar. Podpowiadana jest ilość pakietów wynikająca z dostępności tego towaru w pakiecie. W pokazanym przypadku cena towaru w pakiecie jest taka sama, jak cena wybranego towaru, dlatego oznaczona została kolorem czarnym. Jeśli cena w pakiecie będzie wyższa oznaczona Rys. 10. Szczegóły pozycji na zamówieniu zakładka Ogólne 33

34 1. Wprowadzenie zamówienia Na zakładce Szczegóły dodatkowo dostępna jest informacja: Cena wyjściowa cena bez uwzględnienia promocji i kontraktów z centralnego systemu dystrybucji Cena sprzedaży cena uwzględniająca promocje i kontrakty (tylko, gdy wcześniej pobrano dane indywidualne klienta ). Jeżeli przedstawiciel sam zmodyfikuje cenę sprzedaży, to w polu tym pokaże się cena zmodyfikowana. Cena z promocji wskazuje, czy Cena sprzedaży została wyznaczona na podstawie promocji z centralnego systemu dystrybucji Cena z kontraktu wskazuje, czy Cena sprzedaży została wyznaczona na podstawie kontraktu z centralnego systemu dystrybucji wartość zamówienia będzie przekraczała ustalone progi, w sposób automatyczny będzie realizowane nagradzanie zgodnie z konfiguracją. Poniżej nagłówka Nagradzanie, znajduje się opis aktualnie zastosowanego nagradzania Na poniższym przykładzie, przedstawiciel został poinformowany, że: (należy uwzględnić, iż opisane nagradzanie, związane jest z aktualnym progiem nagradzania, wynikającym z wartości zamówienia. Przy zmianie wartości zamówienia, może aktywować się inny próg nagradzania i wtedy zasady nagradzania zmienią się. Przykładowo, upust na zamówienie nagradzające, może wtedy wynosić 30%, a nie 60% jak obecnie). 1. Obowiązujący rodzaj nagradzania, to Nagroda/gratis 2. Jako zamówienie nagradzające, zostanie użyte zamówienie typu Zamówienie nagradzające 3. Maksymalna wartość zamówienia nagradzającego, to 272 zł (bez uwzględnienia upustu) 4. Na zamówienie nagradzające zostanie udzielony upust 60% Rys. 11. Szczegóły pozycji na zamówieniu zakładka Szczegóły Po wpisaniu zamawianej ilości towarów i ceny sprzedaży, należy nacisnąć OK, w celu zatwierdzenia pozycji zamówienia Podsumowanie zamówienia. Zakładka Podsumowanie Rys. 12. Wprowadzanie zamówienia zakładka Podsumowanie W trakcie kompletowania zamówienia, na zakładce Podsumowanie, na bieżąco dostępne są następujące informacje (ich dostępność zależna jest od konfiguracji w centrali): Ilość pozycji na zamówieniu oraz ilość zamówionych sztuk towarów Wartość zamówienia Upust udzielony na zamówienie. Jeżeli konfiguracja nagradzania zezwala na modyfikację upustu (jest to uzależnione od progu nagradzania), to przedstawiciel może sam modyfikować wartość udzielonego upustu Wartość zamówienia po upuście. Prezentuje wartość zamówienia z uwzględnionym upustem Nagradzanie przycisk, umożliwia przeglądnięcie zasad nagradzania dla bieżącego rodzaju zamówienia (rys. 13). Przedstawiciel może tu przeczytać, jak zdefiniowano progi nagradzania oraz jak, dla danego progu, realizowane jest nagradzanie. W trakcie zamawiania towarów, gdy Rys. 13. Wprowadzanie zamówienia zasady nagradzania 34

35 Zamówienia Zamówienia 2. Zamknięcie zamówienia i wysłanie raportu do hurtowni W momencie, kiedy wszystkie dane o zamówieniu są już wprowadzone, należy zamówienie zamknąć (nacisnąć OK ) i wysłać do centrali (w celu realizacji). W tym celu, należy wybrać z listy zamówień odpowiednią pozycję, a następnie wcisnąć przycisk, znajdujący się na pasku narzędzi. W polu Kanał transmisji, można wybrać, w jaki sposób zamówienie ma być wysłane. Dostępność kanałów transmisji, zależy od tego, jak w centrali zdefiniowano kanały transmisji dla wybranej hurtowni. Dostępne są następujące pozycje: Nie wysyłaj spowoduje, że wybrane zamówienie nie będzie wysłane do hurtowni SEW zamówienie zostanie wysłane do hurtowni, używając systemu Serwera Elektronicznej Wymiany Danych. System ten, dodatkowo umożliwia otrzymanie listy braków z hurtowni i utworzenie na tej podstawie kolejnego zamówienia. EWD zamówienie zostanie wysłane do hurtowni, używając systemu Elektronicznej Wymiany Danych. System ten, dodatkowo umożliwia otrzymanie listy braków z hurtowni i utworzenie na tej podstawie kolejnego zamówienia Fast2000 zamówienie zostanie wysłane do hurtowni, używając systemu Fast Nie jest tu dostępna lista braków Fax zamówienie zostanie wysłane do hurtowni i dostarczone jako fax Należy zwrócić uwagę, że wysłanie zamówienia do hurtowni (celem realizacji), nie oznacza wykonania raportowania tego zamówienia w centrali KS-CRM. Zamówienia zostaną wysłane do centrali KS-CRM, przy wykonaniu synchronizacji ogólnej (na podobnej zasadzie, jak pozostałe raporty, np. wizyty). Zamówienie wysyłane jest do hurtowni w standardowy sposób, opisany w punkcie 2 Zamknięcie zamówienia i wysłanie raportu do hurtowni. Po wykonaniu wysyłki, system CRMMobile oczekuje na wiadomość zwrotną od serwera zamówień elektronicznych. Czas oczekiwania jest różny i może dochodzić do kilku sekund. W przypadku odebrania wiadomości zwrotnej od serwera, wysyłane zamówienie może otrzymać jeden z kilku statusów (zapisywany w polu Sh ): W zamówienie zostanie wysłane do hurtowni i w całości zrealizowane P zamówienie zostało wysłane do hurtowni i częściowo zrealizowane (otrzymano listę braków) C wysłane i oczekuje na realizację X zamówienie nie zostało zrealizowane w hurtowni N nie wysłane B błąd wysyłki zamówienia 3.1. Praca z potwierdzeniami Wysyłka zamówień do hurtowni automatycznie tworzy listę potwierdzeń pozycji zamówienia (nazywane również Listą Braków). Gdy zamówienie zostanie w pełni zrealizowane, lista braków nie jest generowana. W przypadku, gdy pewne pozycje zamówienia nie zostały zrealizowane, wyświetlone użytkownikowi zostanie okno: Otrzymano listę braków. Czy stworzyć nowe zamówienie na podstawie listy braków?. Odpowiedź twierdząca, zapisuje nowe zamówienie (z listy braków) w systemie CRMMobile. Po wysyłce zamówienia, może zajść sytuacja, kiedy hurtownia przekazała zamówienie do realizacji i nie jest w stanie natychmiast określić statusu realizacji. Wówczas zamówienie przyjmuje status C wysłane i oczekuje na realizację. Aby sprawdzić status realizacji takiego zamówienia, użytkownik, na liście zamówień musi wybrać zamówienie do sprawdzenia i kliknąć ikonę. Jeśli dla zamówienia będzie dostępna lista braków, zostanie ona wysłana na urządzenie oraz wyświetlony będzie komunikat Otrzymano listę braków. Czy stworzyć nowe zamówienie na podstawie listy braków? Administracja Aby umożliwić wysyłkę kanałem SEW, należy w aplikacji centralnej ustawić opcję PPC SEW na adres serwera SEW oraz PPC SEW KANAL na jedną z możliwych: Rys. 14. Zamówienia Wysyłanie raportu 3. Wysyłka zamówienia i obsługa potwierdzeń Obsługa potwierdzeń zamówień, dostępna jest tylko w przypadku, gdy poprawnie skonfigurowano kanał wysyłki SEW. Nie wyświetlaj kanał SEW nie będzie dostępny Wyświetlaj zawsze kanał SEW będzie dostępny gdy zostanie określona opcja PPC SEW Wyświetlaj zamiast EWD kanał SEW będzie dostępny, gdy zostanie określona opcja PPC SEW oraz hurtownia, do której ma zostać wysłane zamówienie, na określony adres EWD. Kanał EWD nie będzie wówczas dostępny Wyświetlaj razem z EWD kanał SEW będzie dostępny, gdy zostanie określona opcja PPC SEW oraz hurtownia, do której ma zostać wysłane zamówienie, na określony adres EWD. Kanał EWD będzie wówczas również dostępny 35

36 4. Obsługa nagradzania klienta za zamówienie 4. Obsługa nagradzania klienta za zamówienie Zamówienia używane przez przedstawicieli są elementami konfigurowalnymi, więc ich zachowanie zależy od konfiguracji w centrali. Konfiguracja ta, umożliwia również definiowanie nagradzania za zamówienie. Aby sprawdzić, czy dany rodzaj zamówienia przewiduje nagradzanie klienta, należy w zamówieniu przejść na zakładkę Podsumowanie i wybrać przeglądanie opisu nagradzania (patrz punkt 1.4 Podsumowanie zamówienia. Zakładka Podsumowanie ). Nagradzanie opiera się na progach (wartości zamówienia lub ilości zamówionych sztuk towarów) i realizowane jest automatycznie przez system, zgodnie z centralnie zdefiniowanymi regułami. Dostępne są dwa podstawowe rodzaje nagradzania: Tak więc, w przypadku nagradzania typu Nagroda/Gratis, oprócz zamówienia podstawowego, automatycznie generowane jest zamówienie nagradzające. Zamówienie nagradzające, może posłużyć przykładowo do wydania klientowi materiałów reklamowych, gratisów, wybranych produktów z dużym upustem itp. Chcąc edytować zamówienie podstawowe, należy usunąć powiązane z nim zamówienie nagradzające. W tym celu, należy potwierdzić komunikat, który się pojawi. Upust na całe zamówienie zależnie od przekroczonego progu nagradzania, udzielany jest odpowiedni upust na całe zamówienie. Możliwa jest sytuacja, że przy pewnych progach nagradzania, przedstawiciel będzie miał możliwość zmiany tego upustu w ustalonym zakresie Nagroda/gratis zależnie od przekroczonego progu nagradzania w momencie zakończenia zamówienia podstawowego, tworzone jest odpowiednie zamówienie nagradzające oraz ustawiane są atrybuty zamówienia nagradzającego, takie jak: maksymalna wartość zamówienia nagradzającego, maksymalna ilość towarów, jaką można zamówić w zamówieniu nagradzającym, upust na zamówienia nagradzające. Użytkownik automatycznie przenoszony jest do edycji zamówienia nagradzającego. Po skompletowaniu zamówienia nagradzającego, należy go zapisać (tak samo, jak zamówienie podstawowe). Na liście zamówień (rys. 1), pojawią się teraz dwa zamówienia. Przykładowo, mogą to być zamówienia o numerach 09/03/0024P i 09/03/0024N. Symbol P oznacza, że jest to zamówienie podstawowe, natomiast symbol N oznacza, że jest to powiązane zamówienie nagradzające. Rys. 15. Komunikat, przy edycji zamówienia podstawowego Jeżeli tego nie zrobimy, pojawi się kolejny komunikat, mówiący, że w zamówieniu będzie można poprawić tylko hurtownię oraz datę dostawy. Można edytować tylko zamówienia, które nie zostały wysłane do hurtowni (pole Sh ma wartość nie wysłane). 36

37 KS-CRM Ankiety

38 Ankiety Jednym z możliwych zadań do realizacji w trakcie wizyty u klienta, jest ankieta. Zadanie to polega na odpytaniu klienta, wypełnieniu ankiety i zapisaniu zebranych danych. Zbiór pytań ankietowych definiuje centrala. Wszystkie wypełnione ankiety zostaną wysłane do centrali w trakcie standardowej synchronizacji danych. Po wysłaniu do centrali, danych w ankietach nie można edytować. Można więc założyć, że zadanie ankietowania realizowane jest podobnie, jak inne standardowe zadania wykonywane w trakcie wizyty u klienta. 1. Wypełnienie ankiety Czynność ta jest możliwa po wybraniu z listy zadań, zadania typu ankieta. Rys. 2. Ankieta zakładka Pytania 2. Podsumowanie ankiety Na zakładce Podsumowanie (rys. 3), przedstawiciel może dodatkowo określić: 1. Odpytywaną osobę (wybierając ją z listy osób kontaktowych) 2. Przeglądnąć mini statystykę, tj. ilość pytań i ilość udzielonych odpowiedzi Rys. 1. Ankieta Wtedy otworzy się okno nowej ankiety (rys. 2), którego zawartość uzależniona jest od tego, jakie pytania zdefiniowano w centrali. Pytania mogą być różnych typów: 1. Pytanie tekstowe, w odpowiedzi należy wpisać jakiś tekst 2. Pytanie liczbowe, w odpowiedzi należy wpisać jakąś liczbę 3. Pytanie o datę, w odpowiedzi należy wybrać jakąś datę 4. Pytanie wybór z listy, w odpowiedzi należy wybrać pozycję z listy (wybór jednokrotny lub wielokrotny) Dodatkowo, odpowiedź na pewne pytania może być wymagana. Pytania te oznaczone są kolorem czerwonym. Rys. 3. Ankieta zakładka Podsumowanie 38

39 KS-CRM Materiały reklamowe

40 Materiały reklamowe informację o ilości przyjętej i ilości aktualnej oraz cenie netto. Dostępne są następujące funkcje: Powrót - powrót do menu głównego, Przyjęcie materiałów lista dokumentów przyjęć materiałów reklamowych przesłanych z centrali, Wydanie materiałów dodawanie, edycja, usuwanie i wysyłanie raportu o wydawanych materiałach, Lista materiałów lista materiałów reklamowych. Rys. 3. Podgląd dokumentu przyjęcia 2. Wydanie materiałów reklamowych do klienta W tym miejscu widoczna jest lista dokumentów wydań. Po utworzeniu dokumentu, otrzymuje on numer 0 <NOWY>, a w polu Status widnieje symbol. Po wysłaniu za pomocą Rys. 1. Materiały reklamowe przycisku, dokument wydania otrzymuje odpowiedni numer i zmienia status na. 1. Przyjęcie materiałów reklamowych Funkcja ta pozwala na podgląd dokumentów przyjęć przesłanych z centrali w procesie synchronizacji. Rys. 4. Lista dokumentów wydań Aby przejść do stworzenia dokumentu wydania, wybieramy klawisz. Rys. 2. Przyjęcie materiałów reklamowych Po wybraniu przycisku przegląd, można zobaczyć szczegóły dokumentu. Oprócz nazwy materiału, mamy też 40

41 Materiały reklamowe Materiały reklamowe Rys. 5. Tworzenie dokumentu wydania materiału reklamowego do klienta Pole Nr dokumentu zostanie uzupełnione automatycznie po przesłaniu dokumentu do centrali. Po wybraniu klienta, można przejść do dodawania pozycji do dokumentu. Realizujemy to za pomocą przycisku. Rys. 7. Dodawanie pozycji do dokumentu wydania 3. Lista materiałów reklamowych Służy do przeglądu listy materiałów reklamowych, którą można filtrować po Id, nazwie materiału reklamowego lub ilości. Poza identyfikatorem materiału reklamowego i jego nazwy, mamy informację o dostępnej ilości określonego materiału. Rys. 6. Dodawanie pozycji do dokumentu W oknie, które się pojawi, należy określić materiał reklamowy, jaki chcemy wydać. Po jego wyborze, pojawi się informacja o dostępnej ilości tego materiału. Pozostaje uzupełnienie pola Ilość. Jeżeli ilość do wydania przekracza ilość dostępną, pojawi się komunikat widoczny na poniższym rysunku. Rys. 8. Materiały reklamowe lista 41

42 N O T A T K I 42

43 KS-CRM Należności klienta

44 Należności klienta 1. Przyjmowanie należności klienta podczas realizacji aktywności W trakcie wizyty u klienta, przedstawiciel może przeglądać należności klienta, przyjąć od niego zaległą płatność, a także wydrukować dowód wpłaty. Informacje o należnościach pobierane są razem z pobieraniem danych indywidualnych klienta (należności oraz ceny klienta). Pobierane są tylko dokumenty niezapłacone. W trakcie normalnej synchronizacji danych, dokumenty KP zostaną wysłane do centrali. Aby przyjąć należność od klienta w trakcie wizyty, należy: Utworzyć nową wizytę. Wybierając klienta należy pobrać jego dane indywidualne (patrz rozdział Wizyty, punkt 5 Przebieg przykładowej wizyty). W trakcie rejestracji wizyty przejść na zakładkę Zadania. Wybrać zadanie Należności, spowoduje to wyświetlenie listy nieuregulowanych płatności. Rys. 2. Dokument KP zakładka Wpłata Natomiast na zakładce Faktury pokazanej na poniższym rysunku, można dodawać faktury przycisk. Po jego wybraniu, pojawi się okno z listą należności (rys. 5), z którego możemy wybrać określoną należność. Rys. 1. Lista należności Jak zostało pokazane na rysunku 5, istnieje możliwość wyszukania interesującej nas faktury na podstawie: Numeru Dokumentu, Wartości, Zapłaty, statusu K określającego, czy jest to korekta faktury i P określającego, czy faktura jest przeterminowana (po terminie), a także Daty wystawienia, Daty sprawdzenia i Okresu płatności. Na liście wybrać faktury, które mają zostać spłacone i nacisnąć przycisk Utwórz KP. Otworzy się okno dokumentu KP - zakładka Wpłata. W trakcie dodawania dokumentu KP automatycznie podpowiadana jest kwota zadłużenia wynikająca z faktury. W polu Wpłata należy wpisać wartość przyjmowanej od klienta wpłaty. Rys. 3. Dokument KP zakładka Faktury Poza tym, istnieje możliwość usuwania faktur za pomocą przycisku i przeglądania za pomocą przycisku. Podgląd przykładowej faktury został pokazany poniżej. 44

45 Należności klienta Rys. 4. Szczegóły faktury Rys. 6. Lista dokumentów KP Wszystkie wymienione funkcjonalności są również dostępne poprzez klawisz Menu, co zostało pokazane poniżej. Możemy na tym etapie tworzyć nowy dokument KP za pomocą przycisku KP za pomocą przycisku, przeglądać istniejące dokumenty lub je usuwać za pomocą przycisku. Po wybraniu przycisku Usuń, pojawi się pytanie, czy usunąć wskazany dokument KP. Po jego zatwierdzeniu, dokument zostanie usunięty z urządzenia. Rys. 5. Należności wygląd Menu Dokument KP potwierdzamy naciskając OK Znajdziemy się wtedy w oknie z listą dokumentów KP (rys. 6). Dokumenty KP możemy wyszukiwać ze względu na: Numer, Id KP identyfikator dokumentu KP, Wpłatę kwota wpłaty, Datę KP data utworzenia dokumentu KP, Status określa, czy dokument został zamknięty -, wydrukowany, nie wydrukowany, zaksięgowany, Do Zapłaty wartość, jaka pozostała do zapłaty, St. Status określający, czy dokument został tylko zapisany, czy również wysłany. Rys. 7. Potwierdzenie usunięcia dokumentu KP Kolejną możliwością jest wysłanie dokumentu KP do centrali; służy do tego przycisk. 45

46 1. Przyjmowanie należności klienta podczas realizacji aktywności Jeśli ustawienia drukarki są poprawne, to po potwierdzeniu powyższego komunikatu dokument zostanie wydrukowany. Wydrukowany dokument może być edytowany dopóki nie zostanie wysłany do centrali KS-CRM. Edytowanie wydrukowanego dokumentu wymusi ponowny jego wydruk w trakcie zatwierdzania. Jeżeli ustawienia połączenia z drukarką nie są poprawne, pojawi się błąd połączenia z drukarką. Rys. 8. Wysyłanie dokumentu KP do centrali Na szczególną uwagę zasługuje możliwość wydruku dokumentu KP na drukarce przenośnej. Liczba egzemplarzy wydruku oraz inne opcje dotyczące dokumentów KP określane są w centrali po stronie systemu KS-CRM (więcej na temat opcji przeczytać można w instrukcji KS-CRM, rozdział Przedstawiciele, punkt Konfiguracja CRMMobile). Można zmieniać formę dokumentów KP, które drukowane są na drukarkach. W celu zmiany szablonu wydruku, należy wgrać własny plik szablonu print.template do katalogu z aplikacją CRMMobile. Szablon umożliwia m.in. zmianę rozmiaru kolumn drukowanych KP, dzięki czemu można dopasować idealnie rozmiar wydruku do szerokości papieru, na którym wydruk powstaje. W celu zmiany szablonu, prosimy o kontakt z działem KS-CRM. Aby ułatwić sobie dystrybucję zmian w szablonach, można umieścić plik szablonu print.template w katalogu synchronizacyjnym serwera komunikacyjnego. Funkcja Drukuj jest dostępna za pomocą przycisku. Po jego wybraniu pojawia się pytanie, czy wydrukować dokument KP. Rys. 10. Błąd podczas próby wydruku dokumentu KP Konfiguracja połączenia z drukarką odbywa się poprzez wybór z głównego menu aplikacji pozycji Inne Narzędzia Drukarka. Więcej na ten temat można znaleźć w rozdziale Inne, punkt 7.2 Drukarka. Podobnie, jak w przypadku Należności tutaj również występuje Menu, dzięki któremu mamy dostęp do wszystkich funkcjonalności. Rys. 11. Dokumenty KP wygląd Menu Rys. 9. Potwierdzenie wydruku dokumentu KP Aby zapisać wizytę, należy powrócić do okna z listą należności (wybierając OK lub Zamknij ), następnie do okna z listą Zadań (wybierając OK lub Zamknij ) i użyć przycisku OK. Przy najbliższej synchronizacji, utworzone dokumenty KP zostaną wysłane do centrali. 46

47 Należności klienta 2. Przyjmowanie należności klienta niezależnie od realizacji aktywności Możliwość ta będzie dostępna, jeżeli na karcie zadania w centrali zostanie zaznaczony znacznik Realizacja niezależnie od aktywności. Aby przejść do przyjęcia należności od klienta, w menu aplikacji wybieramy pozycję Inne Należności. Po jej wybraniu, wyświetlona zostanie lista klientów. Jeśli anulujemy wybór klienta, pojawią nam się należności wszystkich klientów, w przeciwnym wypadku wyświetlona zostanie lista należności dla wybranego klienta. użyć przycisku lub przejść do wyboru klienta i w oknie z listą klientów wybrać opcję Anuluj. W celu przefiltrowania listy należności na podstawie określonej daty płatności, klikamy na kalendarz. Ustawiona data zostanie zapamiętana, aż do chwili jej zmiany na inną Tworzenie dokumentów KP Na liście należności należy wybrać faktury, które mają zostać spłacone i nacisnąć przycisk. Otworzy się okno dokumentu KP zakładka Wpłata. W trakcie dodawania dokumentu KP automatycznie podpowiadana jest kwota zadłużenia wynikająca z faktury. W polu Wpłata należy wpisać wartość przyjmowanej od klienta wpłaty. Rys. 12. Lista należności Jeżeli wybrany klient jest płatnikiem i w centrali opcja PPC SYNC NAL PLT jest włączona na Tak, to wyświetlone zostaną należności płatnika oraz należności jego klientów. Rys. 14. Tworzenie dokumentu KP zakładka Wpłata Natomiast na zakładce Faktury pokazanej na poniższym rysunku, widać faktury, jakie zostaną spłacone, a także jest możliwość dodawania faktur przycisk. Po jego wybraniu, pojawi się okno z listą należności, z którego można wybrać określoną należność. Rys. 13. Lista należności dla płatnika Listę należności można filtrować na podstawie klienta oraz daty płatności, a określoną należność można wyszukać na podstawie wartości każdej z kolumn. Jeżeli przefiltrujemy listę do należności jakiegoś klienta i będziemy chcieli zaznaczyć wszystkie faktury, to należy kliknąć na przycisk. W celu odznaczenia należy kliknąć na przycisk. Aby ponownie wyświetlić faktury dotyczące wszystkich klientów, należy Rys. 15. Tworzenie dokumentu KP zakładka Faktury Po zatwierdzeniu dokumentu, wyświetlona zostanie lista dokumentów KP stworzonych w danym dniu (patrz rysunek 47

48 2. Przyjmowanie należności klienta niezależnie od realizacji aktywności 16). Listę można przefiltrować na podstawie klienta oraz daty utworzenia dokumentu. Poza tym, obok symbolu, widoczna jest suma wartości wyświetlonych dokumentów KP. Tak, jak w każdym oknie, tu również można wyszukać dokument KP na podstawie wartości dowolnej kolumny. Na tym etapie również można tworzyć dokumenty KP. Odbywa się to za pomocą przycisku. Po jego wybraniu, należy określić, dla którego klienta chcemy stworzyć dokument KP. Po tym kroku otwarty zostanie dokument KP zakładka Wpłata. Aby przyjąć wpłatę, należy przejść na zakładkę Faktury i dodać fakturę. Pozostałe funkcje są już opisane w rozdziale 1, patrz rysunek 6. Rys. 16. Lista dokumentów KP 48

49 KS-CRM Kartoteki

50 Kartoteki Opcja ta dostępna z menu głównego, pozwala na przejrzenie danych używanych przez program. Po jej wybraniu, pokaże się ekran, z możliwością wyboru jednej z dwunastu kartotek. Każda z list posiada sortowanie według wybranej kolumny oraz możliwość filtrowania danych. Dane można filtrować po dowolnej kolumnie tabeli. Z rozwijanej listy, znajdującej się po lewej stronie, należy wybrać nazwę kolumny, po której dane będą filtrowane, a w znajdującym się obok polu tekstowym, należy wpisać część tekstu, który musi być w niej zawarty. Klienci - lista klientów, Hurtownie, Jednostki niehandlowe, Towary przegląd listy, Materiały reklamowe przegląd listy materiałów reklamowych, Rodzaje kosztów lista rodzajów dodatkowych kosztów, jakie mogą być poniesione przez dostawcę, Regiony lista regionów, Okresy rozliczeniowe lista okresów rozliczeniowych, Promocje u dostawców lista aktualnie dostępnych promocji u dostawców (hurtowni), Promocje dla klientów lista aktualnie dostępnych promocji u klientów, Komentarze celów lista komentarzy do wyboru podczas realizacji celów aktywności, Cele lista dostępnych celów aktywności, Grupy docelowe lista grup docelowych, Rodzaje aktywności pozwala na przejrzenie listy rodzajów aktywności dostępnych na urządzeniu mobilnym. 1. Klienci Rys. 1. Kartoteki Wybór pozycji Klienci otwiera listę klientów. Listę oprócz standardowego filtrowania można zawężać wg. przynależności do określonej grupy docelowej. W tym celu należy kliknąć na listę nazw grup umieszczoną obok ikony. Lista zostanie automatycznie przefiltrowana do klientów należących do wybranej grupy. Grupy, które nie mają w składzie żadnego klienta, nie zostają wyświetlone w filtrze. Rys. 2. Klienci lista Aby wyświetlić kartę klienta, należy kliknąć przycisk. Funkcja ta pozwala na przegląd danych klienta i zawiera następujące zakładki: Ogólne - zawiera ogólne informacje o kliencie wraz z adresem siedziby, Adresy zawiera adres do korespondencji oraz adres typu Lokalizacja przestrzenna, Namiary/Osoby zawiera namiary oraz listę osób kontaktowych, Dane handlowe zawiera dane, takie jak: termin płatności, numer koncesji, obrót minimalny w miesiącu oraz limit kredytowy, Wskaźniki zawiera informacje o wskaźnikach i sprzedaży klienta, Należności informacje o bieżących należnościach klienta, Kontakty informacje o wizytach i planach wizyt w bieżącym miesiącu, Więcej udostępnia dodatkowe informacje, jak Hurtownia domyślna (używana domyślnie, jako hurtownia w zamówieniach), Grupy wyświetla grupy docelowe, do których należy klient. Umożliwia zmianę przynależności klienta między grupami. Na kartotece klienta mogą się też znaleźć dodatkowe zakładki i cechy zdefiniowane i przesłane z centrali. Ich definiowanie opisane zostało w instrukcji głównej (KSCRM.pdf) w rozdziale Administrator, w punkcie Cechy definiowalne. Jeżeli w centrali dla wartości typu Data, Godzina oraz Data i godzina, nie jest ustawiona wartość domyślna, to na urządzenie mobilne przesłane zostaną wartości, jak na rysunku: 50

51 Kartoteki Kartoteki Rys. 3. Wygląd wartości cech typu data i godzina, gdy w centrali nie została ustawiona wartość domyślna dla tych cech. Po zapisaniu cech tego typu, ale bez zmiany ich wartości, do centrali przesłane zostaną wartości puste. Poniżej przedstawiony został wygląd poszczególnych zakładek. Rys. 6. Szczegóły adresu Po wpisaniu danych adresowych, należy określić, czy jest to adres do korespondencji, czy adres placówki, do której należy dostarczyć towar - adres typu Lokalizacja przestrzenna. Można określić tylko jeden adres określonego typu. Po wpisaniu większej liczby i próbie zatwierdzenia, system nie pozwoli na jego zapisanie i wyświetli komunikat widoczny na poniższym rysunku. Rys. 4. Klienci zakładka Ogólne Rys. 7. Komunikat Rys. 5. Klienci zakładka Adresy Na zakładce z namiarami, poza określeniem ogólnych danych do kontaktu z klientem, istnieje możliwość dodawania, modyfikowania i usuwania osób kontaktowych. Poza dodawaniem i usuwaniem adresów, możemy podejrzeć szczegóły wybranego adresu i go zmodyfikować. W tym celu wybieramy przycisk Szczegóły. 51

52 1. Klienci Rys. 8. Klienci zakładka Namiary/Osoby Poniżej pokazane zostały szczegóły kartoteki wybranej osoby kontaktowej. Rys. 11. Klienci zakładka Wskaźniki Na zakładce Należności widoczne są należności wybranego klienta, a jeśli klient jest płatnikiem innych klientów, to wyświetlone zostaną także należności jego odbiorców. Rys. 9. Edycja danych osoby kontaktowej Rys. 12. Klienci zakładka Należności Na zakładce Kontakty, pokazane są plany aktywności i aktywności w bieżącym miesiącu. Rys. 10. Klienci zakładka Dane handlowe Rys. 13. Klienci zakładka Kontakty 52

53 Kartoteki Kartoteki Istnieje możliwość zgłaszania, edycji i przeglądu danych osoby kontaktowej. Funkcjonalność ta, dostępna jest z poziomu kartoteki kontrahenta, na zakładce Namiary/Osoby. Wybierając odpowiedni przycisk, istnieje dostęp kolejno do: Dodawania osoby kontaktowej do klienta, Edycji danych wybranej osoby kontaktowej (rys. 16), Usuwania osoby kontaktowej (jeśli osoba była zsynchronizowana z centralą, powoduje to dezaktywację wybranej osoby w centrali). Rys. 14. Klienci zakładka Więcej Rys. 16. Edytowanie osoby kontaktowej Wybór funkcji edycji, spowoduje otworzenie okna z możliwością poprawy danych osoby kontaktowej. Rys. 15. Klienci zakładka Grupy Zakładka Grupy umożliwia przyporządkowanie klientów do odpowiednich grup docelowych. Wyświetlone grupy oznaczają, iż klient należy do wymienionych grup. Dostępne funkcje to: dodawanie klienta do grupy. Kliknięcie wyświetla listę grup, po wybraniu której, klient zostaje dopisany do listy wyświetlanie karty grupy usuwanie klienta z wybranej grupy. Kolumna Status określa status grupy docelowej: oznacza iż klienta można dodać lub usunąć z tej grupy oznacza iż klienta nie można dodać ani usunąć z tej grupy 2. Osoba kontaktowa Rys. 17. Osoba kontaktowa edycja danych 3. Hurtownie Wybierając hurtownię na liście, otrzymujemy dostęp do szczegółowych danych wybranej hurtowni. Karta hurtowni jest identyczna z kartą kontrahenta, z tą różnicą, iż zakładka Więcej, przyjmuje nazwę Hurtownia. Na karcie hurtowni, można sprawdzić dostępne kanały wysyłki zamówień oraz adresy konfiguracyjne dla wysyłki zamówień elektronicznych. 53

54 4. Towary 4. Towary Rys. 18. Hurtownie dodatkowe dane Rys. 20. Szczegóły towaru zakładka Ogólne Poniższy rysunek przedstawia wygląd przykładowej zakładki przesłanej z centrali. Funkcja ta służy do przeglądania listy towarów przesłanych z centrali, a także do podglądu szczegółów wybranego towaru. Dostępna jest także możliwość wyświetlenia zestawienia przycisk. Ponadto, widoczne w tabeli informacje, można filtrować po wszystkich kolumnach. Rys. 21. Szczegóły towaru wygląd zakładki zdefiniowanej w centrali Rys. 19. Lista towarów Po zmianie wartości cech, należy je zapisać klikając w przycisk Zapisz. Jeżeli w centrali dla wartości typu Data, Godzina oraz Data i godzina, nie jest ustawiona wartość domyślna, to na urządzenie mobilne przesłane zostaną wartości cech, jak na rysunku: W celu podglądu szczegółowych informacji na temat towaru, należy wybrać przycisk. Dane na zakładce Ogólne nie podlegają zmianie, ale można poprawiać dane na pozostałych zakładkach - definiowanych w centrali. Definiowanie tych zakładek zostało opisane w instrukcji głównej (KSCRM.pdf) w rozdziale Administrator, w punkcie Cechy definiowalne. Poniżej przedstawiony został wygląd karty towaru. Rys. 22. Wygląd wartości cech typu data i godzina, gdy w centrali nie została ustawiona wartość domyślna dla tych cech. Po zapisaniu cech tego typu, ale bez zmiany ich wartości, do centrali przesłane zostaną wartości puste. Raport dotyczący towaru, który został zmieniony można wysłać do centrali za pomocą przycisku synchronizacji zbiorczej. lub w procesie 54

55 Kartoteki Kartoteki 5. Materiały reklamowe Kategoria ta pozwala na przeglądanie listy materiałów reklamowych (zdefiniowanych w centrali) i podobnie, jak w przypadku Towarów, umożliwia filtrowanie po wszystkich kolumnach. Rys. 25. Lista regionów 8. Okresy rozliczeniowe Rys. 23. Lista materiałów reklamowych Moduł ten służy do przeglądania informacji, o zdefiniowanych w centrali okresach rozliczeniowych. Oprócz statusu (pole S), są tu informacje o czasie trwania okresów rozliczeniowych. 6. Rodzaje kosztów Po wybraniu tego modułu, wyświetlona zostanie lista, zdefiniowanych w centrali kosztów dodatkowych. Dane, można filtrować po nazwie. Rys. 26. Lista okresów rozliczeniowych 9. Promocje u dostawców 7. Regiony Rys. 24. Rodzaje kosztów Kategoria ta pozwala na przegląd regionów, które zostały zdefiniowane w centrali oraz na filtrowanie wyświetlanych danych. Po wybraniu danej promocji na liście i następnie wybraniu znaczka otrzymamy wyczerpujące informacje o danej promocji, umieszczone w trzech zakładkach: Zakładka Ogólne : Spr. warunki oznacza, w którym miejscu należy sprawdzić warunki np. Przed podsumowaniem oznacza sprawdzenie warunków zaraz po skompletowaniu zamówienia. Łączenie war. określa, czy wymagane są wszystkie warunki, czy wystarczy jeden warunek, aby wykonać akcję związaną z promocją 55

56 10. Promocje dla klientów Zakładka Warunki Zawiera listę warunków, jakie muszą być spełnione, aby podjąć akcję. Przykładem warunku, może być złożenie zamówienia na określony towar, w określonej ilości. Zakładka Akcje Opisuje akcje, jakie należy podjąć, gdy wymagane warunki są spełnione. Przykładem akcji, jest wydanie gratisu. Rys. 29. Szczegóły promocji zakładka Ogólne Po przejściu na zakładkę Warunki można sprawdzić, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby promocja zadziałała. Rys. 27. Promocje przegląd 10. Promocje dla klientów Po wybraniu tego modułu, widoczne są informacje o aktualnie dostępnych promocjach dla klientów. Rys. 30. Szczegóły promocji zakładka Warunki Chcąc sprawdzić zdefiniowane w centrali akcje, należy przejść na zakładkę Akcje. Rys. 28. Lista dostępnych promocji W celu wyświetlenia informacji o wybranej promocji, należy ją zaznaczyć i wcisnąć klawisz. Zostanie wówczas wyświetlone okno, ze szczegółami danej promocji. Widoczne tu dane, zawierają informacje, analogiczne, jak dla promocji u dostawców. Rys. 31. Szczegóły promocji zakładka Akcje 56

57 Kartoteki Kartoteki 11. Komentarze celów wizyty Moduł ten służy do przeglądania informacji, o zdefiniowanych w centrali komentarzach celów wizyt. Komentarze te mogą być używane przez przedstawiciela w trakcie realizacji celu wizyty. Rys. 34. Lista celów wizyt Rys. 32. Lista komentarzy celów wizyt Dostępna jest tutaj funkcja Szukaj, pozwalająca na szybkie wyszukanie określonego komentarza na podstawie wprowadzonej nazwy. Ponadto, można też przeglądać pozycje wybranego komentarza. W tym celu należy go zaznaczyć i wcisnąć klawisz. Wówczas zostanie wyświetlone okno, z pozycjami komentarza. Poza możliwością wyszukiwania celu na podstawie daty ważności celu lub jego opisu, można także przeglądać wybrany cel wizyty za pomocą przycisku. Po jego wybraniu, pojawi się okno ze szczegółami wskazanego celu wizyty. Informacje te są umieszczone w trzech zakładkach: Ogólne, Komentarze i Zadania. Na pierwszej zakładce znajduje się opis wybranego celu wizyty, a także data ważności celu. Rys. 35. Szczegóły celu wizyty zakładka Ogólne Rys. 33. Komentarze celów wizyty przegląd Na zakładce Komentarze można zobaczyć, czy realizacja celu związana jest z określeniem komentarza. W przykładzie pokazanym poniżej, podczas realizacji celu wizyty, przedstawiciel będzie musiał wybrać jeden z komentarzy zdefiniowanych w centrali. Podobnie, jak dla komentarzy, tutaj również znajduje się funkcja Szukaj. Umożliwia ona wyszukanie pozycji komentarza na podstawie wprowadzonej nazwy. 12. Cele wizyty Po wybraniu tego modułu, widoczne są informacje o aktualnie dostępnych celach wizyt dla przedstawiciela. 57

58 13. Grupy docelowe Rys. 36. Szczegóły celu wizyty zakładka Komentarze Ostatnia zakładka wyświetla informacje, czy realizacja zadania jest powiązana z zadaniem. Jeśli tak pokazane jest również powiązane zadanie. Rys. 38. Lista grup docelowych Aplikacja umożliwia zmianę składu takich grup, które nie zostały oznaczone jako zamknięte. Na liście grup docelowych wyświetlone są następujące dane: Nazwa nazwa grupy docelowej Info dodatkowe informacje Status status grupy docelowej. Ikona oznacza grupę otwartą, której skład może zostać zmieniany. Ikona oznacza grupę zamkniętą na możliwość edycji jej składu Rys. 37. Szczegóły celu wizyty zakładka Zadania 13. Grupy docelowe Przedstawiciele handlowi najczęściej opiekują się dużą liczbą klientów. Aby wprowadzić kategoryzację klientów, można posłużyć się grupami docelowymi. Grupy klientów umożliwiają przejrzysty podział klientów. W aplikacji mobilnej udostępnione zostają te grupy, które w centrali zostały oznaczone jako dostępne w aplikacji mobilnej. Grupę docelową można udostępnić za pomocą modułu 12 Klienci Grupy docelowe, zaznaczając na karcie grupy pole Dostępna w KS-CRM Mobile. Istnieje możliwość wyłączenia edycji składu grup docelowych. W tym celu przygotowano opcję PPC EDIT GDC, której ustawienie na NIE, spowoduje iż żaden przedstawiciel nie będzie mógł zmieniać składu grup. Grupy klientów zostają przesyłane do CRMMobile w trakcie synchronizacji danych. Rys. 39. Karta grupy docelowej (zakładka Ogólne ) - przegląd 58

59 Kartoteki Kartoteki Dane ogólne na temat grupy docelowej Skład grupy docelowej na liście wyświetleni są klienci należący do grupy Przeglądając skład grupy mamy możliwość dodania nowego klienta do grupy, otworzenia karty klienta oraz usunięcia klienta z grupy. Jeśli przyciski nie są podświetlone, to znaczy że nie ma możliwości zmiany składu przeglądanej grupy docelowej. Omówienia wymaga kolumna Status. Wyświetlane w niej ikony obrazują status dodanego klienta do grupy: ikona oznacza, iż klient był w wybranej grupie w trakcie synchronizacji z centralą Rys. 40. Karta grupy docelowej (zakładka Skład grupy ) przegląd ikona oznacza, iż klienta nie było w grupie i został dodany przez użytkownika Przeglądając kartę grupy docelowej dostępne są następujące dane: 59

60 N O T A T K I 60

61 KS-CRM Inne

62 Inne Inne funkcja dostępna z menu głównego, pozwala na wybranie jednej z siedmiu funkcji: Koszty dodatkowe, Nowy klient, Raport sprzedaży podsumowanie, Raport z hurtowni wprowadzenie okresowych raportów z hurtowni, Planowanie aktywności lista planów aktywności. Dostępne statusy: wysłany raport, nie wysłano raportu, Raport dzienny, Narzędzia udostępnia funkcje: kompaktowanie bazy danych (zmniejsza rozmiar pliku bazy danych bez utraty danych), zgłoszenie serwisowe (umożliwia wysłanie do centrali uwag dotyczących pracy aplikacji) oraz przegląd bieżącej konfiguracji, Należności funkcja ta pozwala na przyjęcie należności od klienta niezależnie od realizacji aktywności, Dokumenty KP funkcja pozwala m.in. na przegląd dokumentów KP oraz na ich tworzenie. Rys. 1. Inne 1. Koszty dodatkowe Funkcja dostępna po wybraniu opcji Inne Koszty dodatkowe, służy rejestrowaniu kosztów poniesionych przez przedstawiciela handlowego, w związku z pełnionymi obowiązkami służbowymi. Po otrzymaniu faktury (np. za paliwo), należy do systemu wprowadzić jej dane. Rys. 2. Ewidencja dodatkowych kosztów W kolejne pola, należy wpisać numer faktury, datę jej wystawienia, kwotę oraz opis czego dotyczy. Wprowadzone dane zatwierdza się przyciskiem OK. Dane o fakturach kosztowych, zostaną wysłane po wybraniu znacznika. 2. Nowy klient Funkcja Nowy klient pozwala na dodanie nowego klienta, edycję już istniejącego, usunięcie klienta, wysłanie raportu o dodanym kliencie. W funkcji dodawania, dostępne są następujące zakładki: Ogólne zawiera pozycje: nazwa, skrót, kod, miasto, ulica, branża (wybór branży z listy, możliwy jest po naciśnięciu szarego kwadratu, znajdującego się po prawej stronie pola tekstowego), hurt. (wybór hurtowni, odbywa się analogicznie, do wyboru branży), opis Adresy pozwala na dodanie dodatkowych adresów, Namiary zawiera pozycje: Namiary (telefon, tel. kom, fax, , WWW) oraz dodatkowe adresy (adres korespondencyjny i adres typu lokalizacja przestrzenna) Faktura - dane do faktury (nazwa, kod, miasto, ulica, nip Dane handlowe zawiera informacje, takie jak: termin płatności, numer koncesji, obrót minimalny w miesiącu oraz limit kredytowy Osoby informacje o osobach kontaktowych wraz z ich namiarami Podczas zgłaszania nowego klienta dostępne mogą być również dodatkowe zakładki definiowane w centrali. Zapisanie nowego klienta, nastąpi po wybraniu OK. Pola: Nazwa, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica są polami wymaganymi. System może również poprosić o uzupełnienie pola NIP. Uzależnione to jest od ustawień w centrali KS-CRM. Jeśli wpisany NIP będzie nieprawidłowy, użytkownik zostanie o tym poinformowany. Ważne jest również to, aby poprawnie uzupełnić pola: Miejscowość oraz Ulica. System KS-CRM na podstawie NIPU, Miejscowości i Ulicy sprawdzi czy już taki klient istnieje w centrali. Jeśli nie istnieje automatycznie założy mu kartotekę, a przedstawiciela, który go zgłosił oznaczy jako opiekuna. 62

63 Inne Inne Zgłoszenie nowego klienta można również przeprowadzić podczas procesu dodawania aktywności lub planu aktywności. Funkcja edycji pozwala na przegląd nowo wprowadzonych danych i ich ewentualną modyfikację pod warunkiem, że klient ma status. Funkcja powoduje wysłanie danych o nowo dodanym kliencie do centrali i zmianę statusu na. Rys. 5. Definiowanie adresu Istnieje możliwość dodania jednego adresu do korespondencji i jednego adresu typu Lokalizacja przestrzenna, czyli adresu placówki, do której ma być dostarczony towar. Rys. 3. Zgłoszenie nowego klienta zakładka Ogólne Rys. 6. Zgłoszenie nowego klienta zakładka Namiary Na zakładce Namiary możemy wpisać namiary na klienta. Rys. 4. Zgłoszenie nowego klienta zakładka Adresy Po wybraniu przycisku Dodaj wyświetlone zostanie okno widoczne na poniższym rysunku. Rys. 7. Zgłoszenie nowego klienta zakładka Faktura 63

64 3. Raport sprzedaży podsumowanie Na zakładce Faktura wpisujemy dane do faktury. Jeśli dane te są zgodne z danymi wpisanymi na zakładce Ogólne, można skorzystać z przycisku. 3. Raport sprzedaży podsumowanie Zawiera podsumowanie wysłanych raportów sprzedaży klienta. Raport dotyczyć może tylko raportów nieusuniętych i wysłanych. Aby otrzymać raport ilości sprzedaży, należy wybrać szary kwadrat znajdujący się po prawej stronie pola Okres. Wyświetli się lista dostępnych raportów za okres od do. Po wybraniu okresu i zatwierdzeniu klawiszem OK, będzie można zobaczyć szczegółowy raport sprzedaży (pokazany na rys. 11), zawierający: Id identyfikator towaru, Nazwę towaru nazwa towaru, Ilość - ilość zamówionych sztuk danego towaru, Wartość łączna wartość danego towaru, oraz sumę wartości sprzedanych towarów. Rys. 8. Zgłoszenie nowego klienta zakładka Dane handlowe Rys. 11. Raport sprzedaży 4. Raport z hurtowni Rys. 9. Zgłoszenie nowego klienta zakładka Osoby Na zakładce tej można dodawać osoby kontaktowe. Okresowy raport z hurtowni, to możliwość tworzenia raportów, ich edycji, usuwania (usunąć można tylko raporty niewysłane, tj. posiadające status ) i wysyłania raportu do centrali. Po wybraniu znaczka, wyświetli się okno z trzema zakładkami: Ogólne zawiera numer raportu nadawany automatycznie, pole Hurtownia (możliwość wyboru z listy), Klient (możliwość wyboru z listy), Okres (możliwość wyboru z listy), opis Sprzedaż - nazwa towaru i ilość sprzedanych sztuk Promocje nazwa promocji i ilość wydanych promocji Rys. 10. Dodawanie osoby kontaktowej 64

65 Inne Inne Raport niewysłany do centrali posiada status i może być edytowany lub usunięty. Raport wysłany do centrali oznaczony jest ikoną. Rys. 12. Raport z hurtowni 5. Planowanie aktywności Pozwala na wcześniejsze zaplanowanie aktywności. Dostępne funkcje w planowaniu aktywności to: dodawanie, edycja, usuwanie i wysyłanie raportu do centrali. Przydatne funkcje, to możliwość sortowania wg.: kolumn, z wyłączeniem kolumny data, filtrowanie danych (patrz rozdział Wstęp, pkt. 7.1 Filtrowanie danych) co pozwala na zmniejszenie wyświetlanych informacji. Odwołany status planu aktywności: T plan odwołany, N plan nieodwołany, Nazwa nazwa odwiedzanego klienta, Miejscowość miejscowość odwiedzanego klienta, Ulica ulica odwiedzanego klienta. Dostępne funkcje: Dodawanie wizyty - pierwsza czynność, to wybranie odwiedzanego klienta (możliwość wyboru z listy), następnie wybranie daty, po wybraniu pola daty wyświetla się kalendarz (rys. 14), wybranie daty zakończenia planowanej wizyty i zatwierdzenie klawiszem OK. Istnieje możliwość nadania planowi statusu priorytetowego oraz zmiany kanału kontaktu na zakładce Informacje. Edycja zaplanowanej wizyty - możliwość zmiany daty i godziny wizyty. Usunięcie wizyty Usuwa plan wizyty. Jeśli plan został wysłany do centrali lub jest z centrali, powoduje to odwołanie planu. Jeśli plan został zrealizowany, nie można usunąć i odwołać planu. Wysłanie planu wizyty. Dostępne kanały kontaktu, to: Kontakt bezpośredni, Rozmowa telefoniczna, Fax, Mail. Rys. 14. Planowanie aktywności wybór czasu trwania planu 6. Raport dzienny Rys. 13. Planowanie aktywności Widoczne kolumny: Wysłano status sieciowy planu aktywności : wysłany do centrali, zapisany, Data data zaplanowanej wizyty, Temat temat zaplanowanej wizyty, Po zakończeniu pracy danego dnia, należy odnotować ten fakt w systemie, poprzez wybranie opcji zamknięcie dnia, znajdującej się w funkcji Inne Raport dzienny. 65

66 7. Narzędzia Rys. 15. Zamknięcie dnia Rys. 16. Narzędzia W raporcie wystarczy uzupełnić dane dotyczące godziny końca pracy i końcowego stanu licznika kilometrów w samochodzie. Na ekranie, widoczna będzie też data aktualnie otwartego dnia oraz stan licznika podczas otwierania dnia, ale możliwość ich edycji będzie zablokowana, gdyż służą jedynie celom informacyjnym. Po wypełnieniu tych informacji, St z listy Raporty zmieni się z O na R. Tym samym, zostanie już zablokowana możliwość korygowania tego dokumentu. Aby uaktualnić dane na bazie, należy wysłać raport, wybierając znaczek Raport Zgłoszenie serwisowe Zgłoszenie serwisowe umożliwia wysłanie do centrali uwag dotyczących pracy aplikacji, podgląd ustawień systemowych, ustawień sieciowych, jak również, w przypadku wystąpienia błędów, szczegółowych informacji na ich temat. Udostępnia pole tekstowe, które pozwala wysłać do centrali uwagi użytkownika. Istnieje możliwość załączenia do wysyłki spakowanej wersji bazy danych do centrali, co umożliwia, pomocy technicznej, łatwiejszą lokalizację oraz usunięcie usterki. 7. Narzędzia Menu Narzędzia udostępnia funkcje: Test połączenia test połączenia z Internetem, Przywracanie bazy danych przywraca bazę danych do stanu sprzed ostatniego kompaktowania. Może grozić utratą danych, Zgłoszenie serwisowe umożliwia wysłanie do centrali, uwag dotyczących pracy aplikacji, Konfiguracja wyświetla listę konfiguracyjną, Dziennik wyświetla zapisy dziennika aplikacji CRM- Mobile, Drukarka w tym miejscu są dostępne ustawienia drukarki, O programie informacje o programie i jego wersji. Rys. 17. Zgłoszenie serwisowe 7.2. Drukarka W tym miejscu konfiguruje się połączenie z drukarką, a także można wykonać test połączenia z drukarką. Przed rozpoczęciem połączenia, należy skonfigurować sprzętowe połączenie do docelowej drukarki. Jeśli korzystamy z interfejsu bluetooth, należy nawiązać połączenie z drukarką, a następnie otworzyć port COM (np. COM6:). Forma uwierzytelnienia komunikacji na porcie zależy od modelu drukarki. W obsługiwanych drukarkach SEIKO, IN- TERMEC - należy nawiązać połączenie nieuwierzytelnione. 66

67 Inne Inne Tak udostępniony port należy wskazać w parametrach połączenia z drukarką. Jeżeli natomiast połączenie będzie poprawne, wyświetlony zostanie komunikat przedstawiony na rysunku poniżej. Rys. 18. Ustawienia drukarki Jeżeli połączenie jest niepoprawne, wyświetlony zostanie stosowny komunikat. Rys. 20. Poprawne połączenie z drukarką 8. Należności Funkcjonalność przyjmowania należności klienta opisana została w rozdziale Należności, punkt Przyjmowanie należności klienta niezależnie od realizacji aktywności. 9. Dokumenty KP Dostępna jest tutaj funkcjonalność m.in. przeglądania dokumentów KP, a także ich tworzenia. Dokumenty KP tworzone są podczas przyjmowania wpłaty od klienta, dlatego opisane zostały w rozdziale Należności. Rys. 19. Błąd połączenia z drukarką 67

68 N O T A T K I 68

69 KS-CRM Synchronizacja

70 Synchronizacja W trakcie użytkowania programu, może zajść potrzeba synchronizowania danych, tj. sprawienia, by dane na urządzeniu przenośnym i serwerze firmowym, były zgodne. W szczególności, synchronizacja polega na: wysłaniu z Pocketa do centrali wszystkich zaległych danych (np: zgłoszonych nowych klientów, wizyty, dokumentów kosztowych itp), pobraniu z serwera uaktualnionej listy klientów, pobraniu uaktualnionej listy towarów, pobraniu aktualnej listy hurtowni, pobraniu stanów magazynowych, pobraniu danych indywidualnych dla klientów, u których zaplanowano wizytę w dniu synchronizacji, usuwaniu przestarzałych danych, i innych Rys. 1. Synchronizacja danych Program połączy się z serwerem i pobierze aktualne dane. Czas synchronizacji jest zależny od ilości przesyłanych danych. Należy cierpliwie poczekać na jej zakończenie. W tym miejscu NIE jest wykonywane: wysyłanie zamówienia do hurtowni celem realizacji. Aby wysłać zamówienie celem realizacji, przedstawiciel musi sam wskazać wybrane zamówienie i nacisnąć przycisk. Aby odnaleźć zamówienie, które nie było wysłane od razu, można z menu głównego wejść do pozycji Zamówienia (znajduje się tam lista wszystkich utworzonych zamówień) i je wysłać lub z menu głównego wejść do Wizyty, tam odnaleźć odpowiednią wizytę, wskazać ją i nacisnąć, w celu otwarcia wizyty. Następnie, na zakładce Zadania wybrać Zamówienia i tam odnaleźć i wysłać zamówienie. Synchronizację powinno przeprowadzić się przed rozpoczęciem dnia oraz po jego zakończeniu. Można przeprowadzić ją także w trakcie dnia, w przypadku, gdy potrzebne jest uaktualnienie danych (np. po zgłoszeniu nowego klienta albo po dodaniu przez firmę nowych towarów). W celu przeprowadzenia synchronizacji, należy w głównym menu wybrać opcję Synchronizacja. W wyświetlonym oknie, należy wcisnąć ikonę Synchronizacja. Rys. 2. Aplikacja w trakcie synchronizacji Domyślnie, zostaną pobrane tylko dane, które zmieniły się od ostatniej synchronizacji. Jeżeli wystąpi potrzeba pobrania od nowa wszystkich danych, należy przed synchronizacją odpowiednio zaznaczyć pola: Pełna synch. towarów wymusza, aby przy synchronizacji pobrać pełną listę towarów niezależnie od statusu zmian Pełna synch. pozostałych elementów - wymusza, aby przy synchronizacji pobrać pełną listę pozostałych elementów (tak, jak opisano na początku rozdziału) niezależnie od statusu zmian "Pełna synch. cech indywidualnych " wymusza pobranie cech indywidualnych dla wszystkich klientów. W przypadku pobierania należności klienta jest to zależne od ustawienia opcji MOBILE DAJ NALEZN w centrali: jeżeli jest ustawiona na TAK, wówczas synchronizowane są należności klientów, u których zaplanowano wizyty w dniu, w którym przeprowadzana jest synchro- 70

71 Synchronizacja Synchronizacja nizacja. Jako cechy indywidualne określamy: należności klienta, ceny towarów i pakietów. Automatycznie mogą pobierać się również stany magazynowe. jeżeli jest ustawiona na NIE, wówczas system zsynchronizuje należności zgodnie z następującymi zasadami: 1. system sprawdzi, czy istnieje przynajmniej jedno zadanie typu windykacja należności. Jeśli zadanie nie jest dostępne, żadne należności nie zostaną zsynchronizowane 2. jeżeli istnieją takie zadania, to na ich podstawie wygenerowana zostanie lista klientów, dla której zostaną zsynchronizowane należności. Lista ta uwzględnia ograniczenia dotyczące opieki nad klientem. 3. zadanie windykacji musi być aktywne, zatwierdzone do pobrania przez pracownika oraz dostępne do realizacji w dniu synchronizacji Jeżeli jest włączona opcja PPC SYNC NAL PLT, to dla płatnika oprócz jego należności, pobrane zostaną również należności jego klientów. Zaznaczenie wszystkich pól, spowoduje pobranie wszystkich wymaganych danych z centrali. Aktualizacja systemu Aktualizacja systemu CRMMobile, realizowana jest przez serwer synchronizacyjny. Serwer odpowiedzialny jest za analizę, przygotowywanie i wysyłanie danych do/z urządzenia mobilnego. Aktualizacja systemu mobilnego wykonywana jest poprzez czynność wkopiowania nowej wersji aplikacji do katalogu $SERWER/serwer/synchro/$PLAFTID, gdzie: 1. $SERWER katalog, w którym zainstalowano serwer synchronizacyjny 2. $PLATFID katalog docelowy aplikacji, w zależności od urządzenia mobilnego, może przyjmować następujące wartości: SYNC PC katalog do synchronizowania plików w wersji na PC SYNC PPC katalog do synchronizowania plików w wersji na urządzenia typu PocketPC 71

72 N O T A T K I 72

73 KS-CRM Zestawienia

74 Zestawienia obsługuje przekazywanie parametrów (patrz: opis Zestawień w instrukcji do systemu KS-CRM, rozdział 23 Przedstawiciele), wyświetlony zostanie raport o wybranej pozycji. W trakcie pracy przedstawiciela handlowego zachodzi potrzeba wglądu w dane zgromadzone w centrali, celem podsumowań wyników sprzedaży, aktywności klientów, skuteczności wizyt, itp. Ze względu na różnorodność potrzeb, ilość informacji potrzebnych do przedstawienia, może być tak duża, że należy posłużyć się zewnętrznym źródłem danych (jak np. dane w systemie KS-CRM). Do tego celu służy moduł Zestawienia. Przedstawia on w sposób tabelaryczny, wyniki zestawień dostępne dla odpowiednich przedstawicieli handlowych w trybie on-line (koniecznie, musi być dostępne połączenie z Internetem). Zestawienia definiowane są w centrali za pomocą systemu KS-RAPORT. Przedstawiciel, któremu udzielono uprawnień dostępu do wybranych zestawień, otrzyma je podczas procesu synchronizacji danych. Ponadto, zestawienia mogą być grupowane do niżej wymienionych kategorii: Zamówienia zestawienia będą dostępne z poziomu zamówienia i listy zamówień Wizyty zestawienia będą dostępne z poziomu wizyty i listy wizyt Towary zestawienia będą dostępne z poziomu listy towarów Klienci zestawienia będą dostępne z poziomu kart i listy klientów Ponadto, wszystkie dostępne zestawienia dla odpowiedniego przedstawiciela handlowego, mogą być przeglądane z poziomu Menu głównego. Przeglądanie zestawień W celu przeglądania wszystkich zestawień, należy wybrać pozycję Zestawienia w Menu głównym. Wyświetlone zostaną wszystkie dostępne zestawienia dla przedstawiciela handlowego. Rys. 2. Wybieranie zestawień dla odpowiedniego towaru (ACIFUN- GIN MITE) Wyświetlone zostanie wówczas okno z listą dostępnych zestawień w wybranej kategorii. Rys. 3. Lista zestawień w wybranej kategorii (Towary) Po kliknięciu na wybranej pozycji, pojawi się wynik zestawienia. Rys. 1. Lista zestawień Zestawienia dostępne są z poziomu kategorii wymienionych wcześniej. Dostęp do nich, uzyskuje się po naciśnięciu ikony, na wyświetlonej liście. Jeśli wybrane zestawienie 74

75 Synchronizacja Zestawienia Rys. 4. Wynik zestawienia Przegląd zestawień na karcie zamówienia Tworząc zamówienia, przedstawiciel ma możliwość wyświetlić zestawienia z uwzględnieniem klienta, u którego tworzone jest zamówienie oraz towaru, który jest aktualnie wybrany. Wyświetlenie listy zestawień dostępnych na zamówieniu, możliwe jest poprzez przytrzymanie rysika na wybranym towarze. Pojawi się okienko (jeśli zdefiniowano w centrali KS-CRM zestawienia w kategorii Zamówienia) z listą zestawień do wyświetlenia. Wybranie określonej pozycji, spowoduje wyświetlenie wyniku. Rys. 5. Wybieranie zestawienia na zamówieniu Zestawienia można wywoływać również na kartach: Wizyty zakładka Ogólne Klienta zakładka Więcej poprzez kliknięcie w 75

76 N O T A T K I 76

77 KS-CRM Administracja

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Podręcznik użytkownika KS-CRM Mobile Wersja dokumentu: 2012.01.0.0 Data

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Instalacja programu... 3 3. Opcje programu... 5 3.1 Synchronizacja... 6 3.2 Słowniki... 8 3.2.1 Kontrahenci... 8 3.2.2 Produkty... 10 3.3 Zamówienia...11 3.4 Raporty... 16

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy lokalizacja: Etatomierz Grafiki RCP Grafiki Stosowane w dokumencie skróty: DW dzień wolny NB nieobecność (rozumiana jako wpis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie.

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. 4. Terminarz Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. Planowane wizyty Twoich klientów wyświetlane są w przejrzysty sposób, w jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Opiekuna Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 II. Dzienniczek Ucznia... 4 Historia ucznia... 6 III. Przedmioty... 7 Plan lekcji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Profesal Mobile. Profesal Mobile Podręcznik użytkownika

Profesal Mobile. Profesal Mobile Podręcznik użytkownika Profesal Mobile Profesal Mobile Podręcznik użytkownika Wersja dokumentacji 1.11/ 17.08.2016 Zawartość Informacje ogólne... 3 Logowanie... 4 Strona główna... 5 Wyszukiwarka... 6 Widok firmy... 7 Widok pracownika...

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu... 3 1.1 Ekran powitalny... 3 1.2 Obsługa menu startowego... 3 1.3 Ekran łączenia z drukarką... 3 1.4 Zezwolenie na dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Użytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6.

Użytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6. Instrukcja IMZ Wersja 2.0 1. INFORMACJE OGÓLNE IMZ jest modułem umożliwiającym przesyłanie do firmy Nowa France zamówień i kosztorysów. Dowody są automatycznie importowane do systemu sprzedaży Nowa France.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Podręcznik użytkownika Katowice 2008 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA, PIERWSZE KROKI

INSTALACJA, PIERWSZE KROKI INSTALACJA, PIERWSZE KROKI instalację aplikacji pobieramy ze strony: https://ehurt.eurocash.pl/publish/ pobieramy plik ehurt-offline_1.0.xxxxx.exe (X to kolejne wersje aplikacji) W zależności od przeglądarki,

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA ODBIORCZA... 5 3.1. SKRZYNKA ODBIORCZA - Objaśnienie kolumn:...

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo