Laboratorium Instytutu Zespół Laboratoriów Badawczych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium Instytutu Zespół Laboratoriów Badawczych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia"

Transkrypt

1 45 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 grudnia 20 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji Na podstawie art. 6 ust. ustawy z dnia 7 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 700, z 200 r. Nr 82, poz. 228 oraz z 20 r. Nr 92, poz. 528), w związku z decyzjami Ministra Obrony Narodowej Nr 07/PUM z dnia 3 października 20 r. i Nr 08/PUM z dnia 3 października 20 r., w sprawie udzielenia akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa jednostkom badawczym i jednostkom certyfikującym (nieogł.), ogłaszam: ) wykaz jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr ; 2) zakres akredytacji OiB Laboratorium Instytutu Zespołu Laboratoriów Badawczych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, stanowiący załącznik Nr 2; 3) wykaz jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr 3; 4) zakres akredytacji OiB Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, stanowiący załącznik Nr 4. z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej: Załączniki do obwieszczenia Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji: M. Idzik Ministra Obrony Narodowej z dnia (poz. ) Załączniki Załącznik do obwieszczenia Nr Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 20 r. (poz. 45) Załącznik Nr WYKAZ jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji OiB Lp.. Nazwa jednostki badawczej Laboratorium Instytutu Zespół Laboratoriów Badawczych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia Zakres udzielonej akredytacji OiB Określa załącznik Nr 2

2 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 8/MON/20 Wydanie LABORATORIUM INSTYTUTU - ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA Zielonka, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7 Grupa Grupa lub Broń palna do zastosowań wojskowych i policyjnych, z wyjątkiem broni myśliwskiej. Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Określenie celności broni i skupienia pocisków Badanie bezpieczeństwa broni strzeleckiej Niezawodność działania broni Działanie broni w warunkach zapylenia Działanie broni w warunkach deszczu Klimatyczne badania środowiskowe Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze NO-0-A500-2:2008 Procedura LBUSO.PB.03 Edycja 2 z dnia Procedura LBUSO.PB.08 Edycja 2 z dnia NO-0-A500-4:998 Procedura LBUSO.PB.09 Edycja 2 z dnia Procedura LBUSO.PB.0 Edycja 2 z dnia NO-0-A500-6:2000 +A:2009 Procedura LBUSO.PB.2 Edycja z dnia NO-0-A500-5:2000 +A:2009 Procedura LBUSO.PB.22. Edycja z dnia NO-06-A502-2:2003 NO-06-A502-3:2003 NO-06-A502-4:2003 NO-06-A502-6:2003 Wpływ montażu celowników na NO-0-A007:200 charakterystyki celności broni i skupienia pocisków Grupa 2 Broń artyleryjska. Ciśnienie maksymalne w lufie Procedura LBAR.PB.0 Prędkość początkowa pocisku Przebiegi ciśnień w lufie badania środowiskowe Granatniki przeciwpancerne Metoda badania bezodrzutowości granatnika podczas wystrzału Granatniki Metody badań podczas produkcji seryjnej. Edycja 2 z dnia Procedura LBAR.PB.02 Edycja 3 z dnia Procedura LBAR.PB.03 Edycja 2 z dnia NO-06-A502-2:2003 NO-06-A502-3:2003 NO-06-A502-4:2003 NO-06-A502-6:2003 NO-3-A506:200 NO-3-A507:200

3 Załącznik Nr 2 (cd.) Grupa Grupa 3 lub Amunicja do broni wymienionej w pkt i 2. Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Działa artyleryjskie Metoda sprawdzania wytrzymałości strzelaniem nabojami z ładunkami miotającymi wzmocnionymi Działa artyleryjskie Metoda badania strzelaniem przy wysokim reżimie ognia Działa artyleryjskie Metoda określania podstawowych parametrów stateczności dział podczas strzału Prędkość pocisków, granatów i/lub odłamków w zakresie: 50 m/s 3000 m/s Masa pocisków Maksymalne ciśnienie gazów prochowych w lufie Parametry skupienia pocisków i granatów Niezawodność działania amunicji i wytrzymałość łusek Ciśnienie maksymalne w lufie Prędkość początkowa pocisku Przebiegi ciśnień w lufie Działanie kumulacyjne głowicy pocisku Przebijalność płyty pancernej Bezpieczeństwo zapalnika rzucaniem Samolikwidacja zapalników strzelaniem Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze NO-0-A52:2004 NO-0-A53:2005 NO-0-A56:2006 NO-3-A230:2005 NO-3-A229:2005 NO-3-A50:2007 NO-3-A29:2003 Procedura LBUSO.PB.4 Edycja 2 z dnia Procedura LBUSO.PB.5 Edycja 2 z dnia Procedura LBP.PB.6 Edycja z dnia NO-3-A229:2005 NO-3-A50:2007 NO-3-A29:2003 Procedura LBUSO.PB.02 Edycja 2 z dnia Procedura LBUSO.PB.20 Edycja z dnia NO-3-A229:2005 NO-3-A50:2007 NO-3-A29:2003 Procedura LBUSO.PB.03 Edycja 2 z dnia NO-3-A229:2005 NO-3-A50:2007 NO-3-A29:2003 Procedura LBUSO.PB.04 Edycja 2 z dnia Procedura LBAR.PB.0 Edycja 2 z dnia Procedura LBP.PB.0 Edycja 2 z dnia Procedura LBAR.PB.02 Edycja 3 z dnia Procedura LBP.PB.02 Edycja 2 z dnia Procedura LBAR.PB.03 Edycja 2 z dnia Procedura LBAR.PB.4 Edycja 3 z dnia Procedura LBAR.PB.5 Edycja 3 z dnia NO-3-A5:2005 NO-3-A52:2005 Procedura LBAR.PB.6 Edycja 2 z dnia Procedura LBAR.PB.8 Edycja 3 z dnia Procedura LBP.0 Edycja 2 z dnia

4 Załącznk Nr 2 (cd.) Grupa Grupa 4 lub Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe i policyjne, specjalnie Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Niezawodność uzbrajania i działanie Niezawodność działania przy strzelaniu w terenie Widoczność i rozkład termalny smugi smugacza Średnia donośność pocisków Rozrzut pocisków w terenie Rozrzut (skupienie) pocisków na tarczy Bezpieczeństwo użycia zapalnika Czułość, niezawodność uzbrajania i działania zapalnika Samolikwidacja zapalnika strzelaniem Smugacze Czas palenia i widoczność smugi Amunicja i jej części składowe Smugacze artyleryjskie i granatnikowe Wymagania i badania. Hermetyczność Trwałość elaboracji skorup pocisków Wytrzymałość skorupy pocisku i innych elementów naboju Klimatyczne badania środowiskowe Naboje do broni strzeleckiej Nabój 7,62 mm x 39 wz.43 Naboje do broni strzeleckiej Nabój 7,62 mm x 54 R Mosin Wymagania i badania Gniazda zapłonników w łuskach artyleryjskich Typy i wymiary podstawowe Wypośrodkowanie ładunku prochowego Badania atestacyjne naboi wzorcowych Naboje do broni strzeleckiej Metody badań podczas produkcji seryjnej Amunicja artyleryjska Naboje 20 x 570 mm do gładkolufowych armat czołgowych Badania Zapłonniki Typy i wymiary podstawowe Parametry elektryczne rakiety Napromieniowanie tła i celu w podczerwieni Parametry balistyczne odcinka startowego: -odległość zadziałania silnika marszowego -czas działania opóźniacza zapłonu Parametry balistyczne trajektorii lotu rakiety Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze Procedura LBAR.PB.2 Edycja 3 z dnia Procedura LBAR.PB.23 Edycja 3 z dnia Procedura LBAR.PB.25 Edycja z dnia NO-0-A50:2009 NO-0-A502:2009 Procedura LBP.PB.08 Edycja 2 z dnia Procedura LBP.PB.09 Edycja 2 z dnia Procedura LBP.PB.0 Edycja 2 z dnia NO-3-A23:200 NO-3-A23:200 PN-V :996 PN-V :996 Procedura LBŚB.PB.37 Edycja 2 z dnia Procedura LBP.PB.04 Edycja 2 z dnia Procedura LBP.PB.05 Edycja 2 z dnia NO-06-A502-2:2003 NO-06-A502-3:2003 NO-06-A502-4:2003 NO-06-A502-6:2003 NO-3-A224:2003 NO-3-A225:2003 NO-3-A226:2003 NO-3-A502:2007 NO-3-A503:2008 NO-3-A509:2003 NO-3-A53:2006 NO-3-A008:2003 Procedura LBAR.PB.26 Edycja 3 z dnia Procedura LBAR.PB.28 Edycja 2 z dnia Procedura LBAR.PB.29 Edycja 2 z dnia Procedura LBAR.PB.30 Edycja 3 z dnia

5 Załącznik Nr 2 (cd.) Grupa Grupa 5 Grupa 6 lub zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania. Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy. Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych. Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Czas samolikwidacji rakiety Parametry czasowe zestawów rakietowych i ich podzespołów Hermetyczność badania środowiskowe Uzbrojenie lotnicze Zapalniki bombowe Klasyfikowanie, ogólne wymagania i badania Środki do maskowania termalnego Wymagania i badania Gniazda na zapalniki min przeciwpancernych Wymiary podstawowe Amunicja saperska Lont prochowy specjalny Podstawowe parametry i metody badań Ładunki wybuchowe kumulacyjne do prac minerskich i niszczeń Wymagania ogólne i badania Amunicja saperska Miny przeciwtransportowe Wymagania i badania Przenośne ładunki rozminowania Wymagania i badania. Uzbrojenie lotnicze Balistyka wewnętrzna silników rakietowych Badania naziemne Granaty ręczne ćwiczebne Metoda badania odległości bezpiecznej. Rakiety przeciwlotnicze kierowane Metody badań rakiet po normatywnym okresie eksploatacji Postanowienia ogólne Uzbrojenie lotnicze Efekt burzący głowic lotniczych środków bojowych Badania naziemne Odporność na zakłócenia aktywne Radiolokacyjna charakterystyka rozproszenia obiektów mierzona w warunkach poligonowych Radiolokacyjna charakterystyka rozproszenia obiektów mierzona w warunkach poligonowych Kuloodporność i odłamkoodporność pancerzy Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze Procedura LBAR.PB.3 Edycja 2 z dnia Procedura LR.PB.24 Edycja z dnia PN-V :996 PN-V :996 Procedura LBŚB.PB.37 Edycja 2 z dnia NO-06-A502-2:2003 NO-06-A502-3:2003 NO-06-A502-4:2003 NO-06-A502-6:2003 NO-0-A20:2008 NO-0-A22:2004 NO-3-A22:2003 NO-3-A222:2003 NO-3-A227:2004 NO-3-A228:2004 NO-3-A23:2005 NO-0-A232:2009 NO-3-A500:998 NO-0-A5-:2003 NO-0-A58:200 Procedura LR.PB.03 Edycja z dnia Procedura LR.PB.2 Edycja 2 z dnia Procedura LR.PB.2 Edycja 2 z dnia PN-EN 522:2000 PN-EN 523:2000 STANAG 4569 Procedura LBP.PB.4 Edycja z dnia PN-EN-063:2002 Procedura LBUSO.PB.06 Edycja 2 z dnia

6 Grupa Grupa 8 lub Materiały wybuchowe, z wyjątkiem przeznaczonych do użytku cywilnego oraz stałe i płynne materiały napędowe skonstruowane i przeznaczone do użycia z materiałami wyszczególnionymi w pkt 3, 4 i 7. Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Wilgotność prochu czarnego Części lotne prochu nitrocelulozowego Wilgotność prochu nitroglicerynowego Ciepło spalania Trwałość chemiczna wg Bergmanna-Junka Wymiary ziaren prochowych Kształt i wymiary ładunków prochowych i prochów Trwałość chemiczna mierzona metodami instrumentalnej analizy chemicznej Kwasowość Zawartość składników nierozpuszczalnych w acetonie Stałość metodą Hansena Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze PN-C-86002:96p.2. Procedura LBŚB.PB. Edycja 2 z dnia PN-V :997 Procedura LBŚB.PB.2 Edycja 2 z dnia PN-C-86002:96 p.2. Procedura LBŚB.PB.3 Edycja 2 z dnia Procedura LBŚB.PB.4 Edycja 2 z dnia NO-3-A505:200 Procedura LBŚB.PB.5 Edycja 2 z dnia Procedura LBŚB.PB.6 Edycja z dnia Procedura LBŚB.PB.7 Edycja z dnia PN-C-8620:998 p.2.2 PN-C-86200:998 p.2.2 Procedura LBŚB.PB.0 Edycja 2 z dnia Procedura LBŚB.PB.3 Edycja 2 z dnia Procedura LBŚB.PB.4 Edycja 2 z dnia Procedura LBŚB.PB.5 Edycja 2 z dnia Stałość termiczna PN-EN 3938-:2006 +AC:2007 Procedura LBŚB.PB.6 Edycja 3 z dnia Procedura LBŚB.PB.7 Edycja 2 z dnia Wrażliwość na tarcie PN-EN 3938-:2006 +AC:2007 Procedura LBŚB.PB.8 Edycja 3 z dnia Zawartość wody PN-EN 363-:2006 Procedura LBŚB.PB.9 Edycja 2 z dnia Temperatura rozkładu Temperatury przejść fazowych Ubytek masy wraz ze wzrostem temperatury Temperatura zeszklenia Gęstość Ciężar nasypowy Załącznik Nr 2 (cd.) NATO STANAG 455:2000 Procedura LBŚB.PB.46 Edycja z dnia Procedura LBŚB.PB.47 Edycja z dnia PN-V-040-2:997 p. 2.4; 2.5; Procedura LBŚB.PB.20 Edycja 2 z dnia Procedura LBŚB.PB.2 Edycja 2 z dnia PN-C-86204:998 PN-V-040-:997 Procedura LBŚB.PB.23 Edycja 2 z dnia

7 Załącznik Nr 2 (cd.) Grupa Grupa lub Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej. Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze Prędkość detonacji PN-EN 3630-:2004 Procedura LBŚB.PB.25 Edycja 2 z dnia Temperatura topnienia Procedura LBŚB.PB.27 Higroskopijność Edycja 2 z dnia PN-C-86002:96 p.2.2 PN-V :996 Procedura LBŚB.PB.30 Edycja 2 z dnia Wrażliwość na uderzenie PN-EN 363-4:2004 PN-EN 3938-:2006 Procedura LBŚB.PB.36 Edycja 2 z dnia Hermetyczność Rozpoznanie i niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych badania środowiskowe Kostki prasowane trotylowe w masie 75 g, 200 g i 400 g Wymagania ogólne Charakterystyka wykrywania obiektów powietrznych oraz zasięg działania urządzenia rozpoznawczego Dokładność określania współrzędnych oraz zdolność rozróżniania obiektów powietrznych Odporność na zakłócenia aktywne Parametry urządzeń nadawczo-odbiorczych Współpraca z obiektami systemowymi z wykorzystaniem wyjść cyfrowych Poprawność działania oprogramowania użytkowego Współpraca obiektu z otoczeniem systemowym Poprawność działania układów automatycznego śledzenia Radiolokacyjna charakterystyka rozproszenia obiektów mierzona w warunkach laboratoryjnych Radiolokacyjna charakterystyka rozproszenia obiektów mierzona w warunkach poligonowych Skuteczność maskowania obiektu w warunkach poligonowych Skuteczność maskowania obiektu w warunkach laboratoryjnych PN-V :996 PN-V :996 Procedura LBŚB.PB.37 Edycja 2 z dnia NO-02-A06:2005 NO-06-A502-2:2003 NO-06-A502-3:2003 NO-06-A502-4:2003 NO-06-A502-6:2003 NO-3-A223:2003 Procedura LR.PB.0 Edycja z dnia Procedura LR.PB.02 Edycja 3 z dnia Procedura LR.PB.03 Edycja z dnia Procedura LR.PB.04 Edycja 2 z dnia Procedura LR.PB.07 Edycja 2 z dnia Procedura LR.PB.08. Edycja 2 z dnia Procedura LR.PB. Edycja 2 z dnia Procedura LR.PB.2 Edycja 2 z dnia NO-0-A208:2000 NO-0-A504:2000 Procedura LR.PB.3 Edycja 2 z dnia NO-0-A208:2000 NO-0-A504:2000 Procedura LR.PB.4 Edycja 2 z dnia

8 Załącznik Nr 2 (cd.) Grupa lub Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Osłabienie echa radiolokacyjnego Częstotliwościowa charakterystyka współczynnika odbicia Współczynnik odbicia, współczynnik polaryzacji, charakterystyka kierunkowa promieniowania, zysk energetyczny anten Częstotliwościowe charakterystyki współczynników: odbicia i transmisji urządzeń i podzespołów mikrofalowych. Gęstość strumienia mocy mikrofalowej, pomiary pola elektromagnetycznego urządzeń i podzespołów mikrofalowych. Dokładność pomiaru prędkości obiektów Częstotliwość modulacji fali odbitej Poziom emisji pola elektromagnetycznego Emisja zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych i przewodzonych (Urządzenie lub podzespół mikrofalowy, obiekty i urządzenia elektroniczne) Odporność na: - promieniowane pole elektromagnetyczne; - zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola w częstotliwości radiowej; - wyładowania elektrostatyczne Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze Procedura LR.PB.5 Edycja 2 z dnia Procedura LR.PB.6 Edycja 2 z dnia Procedura LR.PB.7 Edycja 2 z dnia Procedura LR.PB.8 Edycja 4 z dnia PN-EN 5047-:2000 IEEE 299 Procedura LR.PB.9 Edycja 4 z dnia PN-T :2002 Procedura LR.PB.20 Edycja 2 z dnia Procedura LR.PB.2 Edycja 2 z dnia Procedura LR.PB.22 Edycja 2 z dnia IEC , IEC PN-EN 550:200 PN-EN 5503:2004 +A:2005 PN-EN 5504-:2007 PN-EN 55022: A:2008 NO-06-A200:2008 NO-06-A500:2008 NO-06-A20:2009 NO-06-A203:2003 NO-06-A208:2005 NO-06-A209:2005 NO-06-A20:2005 Procedura LR.PB.25 Edycja z dnia NO-06-A200:2008 NO-06-A2:2005 NO-06-A22:2005 NO-0-A27:2003 NO-06-A500:2008 PN-EN :2008 PN-EN :2008 IEC IEC PN-EN :2009 NO-06-A25-2:2007

9 Załącznik Nr 2 (cd.) Grupa Grupa 2 lub Sprzęt i środki ochrony balistycznej Osłony balistyczne. Kamizelki ochronne, kuloodporne i odłamkoodporne, wkłady balistyczne, Próbki balistyczne Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Moc wyjściowa Wzmocnienie (dokładność ustawienia wzmocnienia) Punkt jednodecybelowej kompresji. Poziom szumów Sygnały pasożytnicze (harmoniczne, lustrzane itd.) Napięciowy współczynnik fali stojącej. Tłumienie (tłumienie wnoszone) Izolacja między wejściami (kanałami) Parametry czasowe sygnałów Napięcie zasilania i pobór prądu (Dla urządzeń lub podzespołów mikrofalowych) System wymiany informacji LINK 6 Wymagania Identyfikacja System identyfikacji radiolokacyjnej Działanie w warunkach przeciwdziałania elektronicznego Identyfikacja System identyfikacji radiolokacyjnej Charakterystyki zainstalowanego systemu identyfikacji Identyfikacja System identyfikacji radiolokacyjnej Charakterystyki techniczne moduł S badania środowiskowe Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym Ochrona przed promieniowaniem Elektromagnetycznym Kuloodporność Odłamkoodporność Odporność na broń białą Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze Procedura LR.PB.23 Edycja z dnia NO-0-A234:2009 PDNO-02-A070:200 NO-06-A048:2004 NO-06-A049:2004 NO-06-A050:2004 NO-06-A502-2:2003 NO-06-A502-3:2003 NO-06-A502-4:2003 NO-06-A502-6:2003 NO-07-A06:200 NO-07-A07:200 PN-V-87000:999 PN-V-87000:20 PN-EN 522:2000 PN-EN 523:2000 STANAG 2920 STANAG 464 STANAG 490 STANAG 4569 NIJ Standard NIJ Standard NIJ Standard NIJ Standard Procedura LBUSO.PB. Edycja 3 z dnia Procedura LBUSO.PB.2 Edycja 3 z dnia Procedura LBUSO.PB.6 Edycja z dnia Procedura LBUSO.PB.24 Edycja z dnia Procedura LBP.PB.4 Edycja z dnia

10 Załącznik Nr 2 (cd.) Grupa Grupa 6 lub Hełmy ochronne, odłamkoodporne i kuloodporne, kaski, osłony twarzy Szyby jednorodne i warstwowe Tarcze ochronne Pancerze reaktywne, kompozytowe i kompozytowo- -reaktywne Systemy, układy, zespoły i elementy wymienionych w pkt -6. Opóźniacze pirotechniczne zapalnikowe Spłonki zapalające nakłuciowe Spłonki pobudzające nakłuciowe Spłonki pobudzające płomieniowe Spłonki pobudzające elektryczne Zapalnikowe bezpieczniki torowe Sprężyny naciskowe i naciągowe Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Kuloodporność Odłamkoodporność Odporność na uderzenia Odporność na przenikanie i oddziaływanie substancji chemicznych Kuloodporność Odporność na uderzenia Odporność na przenikanie i oddziaływanie substancji chemicznych Klimatyczne badania środowiskowe Energia zapłonu Czas opóźnienia Przenoszenie ognia Wrażliwość Czas zadziałania Czas trwania płomienia Natężenie oświetlenia Wrażliwość Zdolność inicjująca Wrażliwość Zdolność inicjująca Napięcie bezpieczne Niezawodność działania Zdolność inicjująca Siła oporu łapek bezpiecznika Obciążenie kontrolne Charakterystyka sprężyny Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze PN-V-8700:999 PN-V-8700:20 PN-EN :2003 NIJ Standard Procedura LBUSO.PB.3 Edycja 2 z dnia Procedura LBUSO.PB.7 Edycja z dnia Procedura LBUSO.PB.23 Edycja 2 z dnia Procedura LBŚB.PB.64 Edycja z dnia PN-EN-063:2002 Procedura LBUSO.PB.06 Edycja 2 z dnia Procedura LBUSO.PB.8 Edycja 2 z dnia Procedura LBŚB.PB.64 Edycja z dnia NO-06-A502-4:2003 NO-06-A502-6:2003 NO-06-A502-2:2003 NO-06-A502-3:2003 Procedura LBŚB.PB.40 Edycja 2 z dnia PN-V-0400:997 PN-V-8600:997 Procedura LBŚB.PB.4 Edycja 3 z dnia Procedura LBŚB.PB.42 Edycja 3 z dnia Procedura LBŚB.PB.43 Edycja 3 z dnia Procedura LBŚB.PB.44 Edycja 3 z dnia Procedura LBŚB.PB.45 Edycja 3 z dnia PN-S-47260:996 PN-S-4726:996 Procedura LBŚB.PB.50 Edycja z dnia Uwaga: * - zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 700, z późn. zm.).

11 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 WYKAZ jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji OiB Lp.. Nazwa jednostki certyfikującej Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia Zakres udzielonej akredytacji OiB Określa załącznik Nr 4

12 /7 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 4 ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 7/MON/20 Wydanie OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA Zielonka, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7 Grupa Broń palna do zastosowań wojskowych b, 3, 2 KTW-0-A03 9 mm pistolet WIST-94/WIST-94L b, 3, 2 KTW-0-A04 7,62 mm karabin maszynowy PKM b, 3, 2 KTW-0-A05 7,62 mm czołgowy karabin maszynowy PKT b, 3, 2 KTW-0-A932 5,56 mm karabin szturmowy wz.96 BERYL i 5,56 mm karabinek wz.96 MINI BERYL b, 3, 2 KTW-0-A933 9 mm pistolet maszynowy PM-84P/PM-98 GLAUBERYT b, 3, 2 KTW-0-A934 Pistolet MAG 95/MAG 98/ MAG 98c b, 3, 2 NO-0-A500- :2000/A: 2009 b, 3, 2 NO-0-A500-2:2008 b, 3, 2 NO-0-A500-3:2008 b, 3, 2 NO-0-A500-4:998 b, 3, 2 NO-0-A500-5/A:2009 b, 3, 2 NO-0-A500-6:2000/A: 2009 b, 3, 2 NO-0- A505/A:200 b, 3, 2 NO-3- A507:200 b, 3, 2 NO-0- A509:2003 b, 3, 2 NO-06-A502- :2003 b, 3, 2 NO-06-A502-2:2003 b, 3, 2 NO-06-A502-3:2003 kal. 9 mm x 9 Parabellum Broń Strzelecka Metody badań Ogólne zasady bezpieczeństwa. Broń Strzelecka Metody badań Badania poligonowe. Broń strzelecka Metody badań Część 3: Badania atestacyjne luf balistycznych szybkościowych i ciśnieniowych Broń Strzelecka Metody badań Bezpieczeństwo użytkowania. Broń strzelecka Metody badań Badania działania w warunkach deszczu Broń strzelecka Metody badań Badania działania w warunkach pyłu Broń strzelecka Metody badań podczas produkcji seryjnej. Granatniki Metody badań podczas produkcji seryjnej Broń strzelecka Metody badań Określenie charakterystyki spustu badania środowiskowe Arkusz : Wymagania ogólne badania środowiskowe Arkusz 2: Wysoka badania środowiskowe Arkusz 3: Niska

13 Grupa 2 Broń artyleryjska b, 3, 2 NO-06-A502-4:2003 badania środowiskowe Arkusz 4: Szok termiczny b, 3, 2 NO-06-A502-6:2003 badania środowiskowe Arkusz 6: Wilgotne gorąco b, 3, 2 NO-0- Broń strzelecka Element mocowania A007:200 noktowizorów i celowników optycznych Kształt i wymiary b, 3, 2 NO-06- A0:2005 Postanowienia ogólne. b, 3, 2 NO-06- A02:2005 Wymagania niezawodnościowe. b, 3, 2 NO-06- A03:2005 Wymagania środowiskowe. b, 3, 2 NO-06- A04:2005 Wymagania konstrukcyjne. b, 3, 2 NO-06- zasady A05:2005 badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie. b, 3, 2 NO-06- A06:2005 wymagania techniczne, metody kontroli i badań Metody badań niezawodności. b, 3, 2 NO-06- A07:2005 wymagania techniczne, metody kontroli i badań Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych. b, 3, 2 NO-06- A08:2005 Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi. b, 3, 2 MIL-W- 3855D Wymagania wojskowe. Broń strzelecka i lotnicze podsystemy uzbrojenia. Wymagania ogólne. b, 3, 2 KTW-2-A7 Zestaw rakiet.-artyleryjski ZUR-23-2S. Osprzęt elektromechaniczny zestawu i celownika tachometrycznego GP-0R. b, 3, 2 KTW-2-A8 Morska armata ZU-23-2MR. Osprzęt elektromechaniczny armaty i celownika tachometrycznego GP-02MR. b, 3, 2 KTW-2-A9 Morska armata ZU-23-2M. Osprzęt elektromechaniczny armaty i celownika tachometrycznego GP-02MR. b, 3, 2 KTW-2-A25 Armata ZU-23-2T. Osprzęt elektromechaniczny armaty i celownika tachometrycznego GP-03WK. b, 3, 2 KTW-0-A40 23 mm przeciwlotniczy zestaw artyleryjskorakietowy, 3 ZUR-23-2TG i ZUR-23-2KG oraz urządzenia szkolno treningowe ZUR-23-2TG i ZUR-23-2KG. b, 3, 2 KTW-2-A42 Przeciwlotniczy zestaw artyleryjski, 3 b, 3, 2 NO-0- A2:200 Broń artyleryjska Wyciory do czyszczenia przewodów luf Wymagania techniczne

14 b, 3, 2 NO-06-A502- :2003 b, 3, 2 NO-06-A502-2:2003 b, 3, 2 NO-06-A502-3:2003 b, 3, 2 NO-06-A502-4:2003 b, 3, 2 NO-06-A502-6:2003 b, 3, 2 NO-0- A26:2003 b, 3, 2 NO-06- A0:2005 b, 3, 2 NO-06- A02:2005 b, 3, 2 NO-06- A03:2005 b, 3, 2 NO-06- A04:2005 b, 3, 2 NO-06- A05:2005 b, 3, 2 NO-06- A06:2005 b, 3, 2 NO-06- A07:2005 b, 3, 2 NO-06- A08:2005 b, 3, 2 NO-06- A20:2009 b, 3, 2 NO-0- A26:2003 b, 3, 2 NO-0- A50:2009 b, 3, 2 NO-0- A502:2009 b, 3, 2 NO-0- A506:20 b, 3, 2 NO-0- A52:2004 b, 3, 2 NO-0- A53:2005 badania środowiskowe Arkusz : Wymagania ogólne badania środowiskowe Arkusz 2: Wysoka badania środowiskowe Arkusz 3: Niska badania środowiskowe Arkusz 4: Szok termiczny badania środowiskowe Arkusz 6: Wilgotne gorąco Działa artyleryjskie Moździerze Wymagania i badania Postanowienia ogólne. Wymagania niezawodnościowe. Wymagania środowiskowe. Wymagania konstrukcyjne. zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie. wymagania techniczne, metody kontroli i badań Metody badań niezawodności. wymagania techniczne, metody kontroli i badań Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi. Kompatybilność elektromagnetyczna Tłumienność obiektów ekranujących - Wymagania Działa artyleryjskie Moździerze Wymagania Broń artyleryjska Określanie donośności i rozrzutu pocisków strzelaniem w teren Broń artyleryjska Określanie rozrzutu pocisków strzelaniem do tarczy Działa artyleryjskie Metoda przystrzeliwania. Działa artyleryjskie Metoda sprawdzania wytrzymałości strzelaniem nabojami z ładunkami miotającymi wzmocnionymi Działa artyleryjskie Metoda badania strzelaniem przy wysokim reżimie ognia 3/7

15 Grupa 3 Amunicja do broni palnej i broni artyleryjskiej b, 3, 2 NO-0- A56:2006 Działa artyleryjskie Metoda określania podstawowych parametrów stateczności dział podczas strzału b, 3, 2 KTW-3-A0 Nabój z pociskiem kumulacyjnym PG-7M do granatnika RPG 7 b, 3, 2 KTW-3-A Nabój z pociskiem odłamkowym OG-7 do granatnika RPG 7 b, 3, 2 KTW-3-A2 Nabój z pociskiem dymnym DG-7 do granatnika RPG -7 b, 3, 2 KTW-3-A6 Amunicja 5,56 mm b, 3, 2 KTW-3-A93 40 mm Nabój z Granatem Ćwiczebnym b, 3, 2 KTW-3-A mm nabój granatnikowy odłamkowy NGO-N b, 3, 2 KTW-3-A2 Zapalnik WP-7 b, 3, 2 KTW-3-A22 Zapalnik WP-9 b, 3, 2 KTW-3-A23 Zapalnik C-88 b, 3, 2 KTW-3-A24 Amunicja karabinowa 7,62 mm b, 3, 2 KTW-3-A09 Czasowy elektroniczny zapalnik artyleryjski CEZAR-00 b, 3, 2 KTW-3-A905 Amunicja pistoletowa 9 mm b, 3, 2 KTW-3-A90 Amunicja 9 mm Parabellum b, 3, 2 KTW-3-A9 Amunicja,38 z pociskiem specjalnym b, 3, 2 KTW-3-A92 Amunicja,38 SPECJAL b, 3, 2 KTW-3-A93 22 mm pocisk odłamkowo- burzący b, 3, 2 KTW-3-A94 Kadłub do 25 mm elaborowany b, 3, 2 KTW-3-A95 Kadłub do 73 mm elaborowany (OG-5) b, 3, 2 KTW-3-A96 Zapalnik głowicowy W-429 Je b, 3, 2 KTW-3-A97 Zapłonnik elektryczno-uderzeniowy GUW-7 do broni o wysokich ciśnieniach b, 3, 2 KTW-3-A98 Zapalnik Głowicowy RGM-2 b, 3, 2 KTW-3-A99 Uniwersalny zapłonnik artyleryjski UZA b, 3, 2 KTW-3-A920 Zapalnik MRW-U b, 3, 2 KTW-3-A923 Amunicja 7,62 wz. 43 b, 3, 2 KTW-3-A mm naboje przeciwlotnicze b, 3, 2 KTW-3-A mm Nabój Moździerzowy z Pociskiem Odłamkowym b, 3, 2 KTW-3-A mm nabój z pociskiem odłamkowym do armaty 2A-28 b, 3, 2 KTW-3-A940 Przeciwpancerny Nabój Rakietowy PG-5W do działa 2A28 b, 3, 2 PN-V- Naboje do broni strzeleckiej. Spłonki zapalające :200 Wymiary gabarytowe b, 3, 2 PN-V- Zapalniki. Spłonki pobudzające. Wymiary 86007:200 gabarytowe b, 3, 2 PN-V- Zapalniki. Spłonki zapalające. Wymiary 86008:200 gabarytowe b, 3, 2 PN-C- Naboje śrutowe 86043:998 b, 3, 2 PN-C- Naboje z pociskiem kulowym do luf gładkich 86044:998 b, 3, 2 PN-C- Amunicja małokalibrowa. Naboje bocznego 8608:998 zapłonu ślepe bez pocisku. b, 3, 2 PN-C- Amunicja strzelecka. Naboje gazowe 860:200 b, 3, 2 NO-3- A003:200 Amunicja wojsk Terminologia ogólna i klasyfikacja podstawowa

16 b, 3, 2 NO-3- A008:2003 b, 3, 2 NO-3- A23:200 b, 3, 2 NO-3- A29:2003 b, 3, 2 NO-3- A224:2003 b, 3, 2 NO-3- A225:2003 b, 3, 2 NO-3- A226:2003 b, 3, 2 NO-3- A229:2005 b, 3, 2 NO-3- A235:2006 b, 3, 2 NO-3- A236:2006 b, 3, 2 NO-3- A509:2003 b, 3, 2 NO-06-A502- :2003 b, 3, 2 NO-06-A502-2:2003 b, 3, 2 NO-06-A502-3:2003 b, 3, 2 NO-06-A502-4:2003 b, 3, 2 NO-06-A502-6:2003 b, 3, 2 NO-06- A0:2005 b, 3, 2 NO-06- A02:2005 b, 3, 2 NO-06- A03:2005 b, 3, 2 NO-06- A04:2005 b, 3, 2 NO-06- A05:2005 b, 3, 2 NO-06- A06:2005 Zapłonniki Typy i wymiary podstawowe Amunicja i jej części składowe Smugacze artyleryjskie i granatnikowe Wymagania i badania Naboje do broni strzeleckiej 9x8 mm nabój pistoletowy typu Makarowa Naboje do broni strzeleckiej Nabój 7,62 mm x 39 wz.43 Wymagania i badania Naboje do broni strzeleckiej Nabój 7,62 mm x 54 R Mosin Wymagania i badania Gniazda zapłonników w łuskach artyleryjskich Typy i wymiary podstawowe Naboje do broni strzeleckiej 9x9 mm nabój (PARABELLUM NATO) Wymagania Amunicja artyleryjska Naboje 20 x 570 mm do gładkolufowych armat czołgowych Wymagania Amunicja i jej części składowe Łuski artyleryjskie i części denne łusek artyleryjskich składanych do dział kalibru 57 mm i większych Ogólne warunki techniczne i ogólna metodyka badań Naboje do broni strzeleckiej Metody badań podczas produkcji seryjnej badania środowiskowe Arkusz : Wymagania ogólne badania środowiskowe Arkusz 2: Wysoka badania środowiskowe Arkusz 3: Niska badania środowiskowe Arkusz 4: Szok termiczny badania środowiskowe Arkusz 6: Wilgotne gorąco Postanowienia ogólne. Wymagania niezawodnościowe. Wymagania środowiskowe. Wymagania konstrukcyjne. zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie. wymagania techniczne, metody kontroli i badań Metody badań niezawodności.

17 Grupa 4 Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe, specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania b, 3, 2 NO-06- A07:2005 b, 3, 2 NO-06- A08:2005 wymagania techniczne, metody kontroli i badań Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi. 2,7x99mm nabój z pociskiem wielofunkcyjnym MP NM 40 b, 3, 2 WT85/OBR/ 0 b, 3, 2 KTW-3-A09 Czasowy elektroniczny zapalnik artylerii rakietowej CEZAR-00M b, 3, 2 KTW-3-A904 Granat Nasadkowy Przeciwpancerno-Odłamkowy Ćwiczebny b, 3, 2 KTW-3-A336 System detonacji ciągłej, 4 b, 3, 2 KTW-3-A928 Granat Nasadkowy Przeciwpancerno-Odłamkowy b, 3, 2 KTW-3-A929 Zapalnik Głowicowy ZGM b, 3, 2 PN-C- Materiały wybuchowe. Spłonka ZnT 86048:2000 b, 3, 2 PN-C :998 b, 3, 2 PN-V- 0004:2000 b, 3, 2 NO-06-A502- :2003 b, 3, 2 NO-06-A502-2:2003 b, 3, 2 NO-06-A502-3:2003 b, 3, 2 NO-06-A502-4:2003 b, 3, 2 NO-06-A502-6:2003 b, 3, 2 NO-0- A20:2008 b, 3, 2 NO-0- A204:2007 b, 3, 2 NO-0- A206:20 b, 3, 2 NO-0- A209:200 b, 3, 2 NO-0- A20:200 b, 3, 2 NO-0- A25:2003 b, 3, 2 NO-0- A28:2004 b, 3, 2 NO-0- A223:2005 b, 3, 2 NO-0- A224:2005 Lonty detonujące. Lonty detonujące termoodporne oraz termo- i ciśnienioodporne w powłoce ołowianej. Amunicja saperska. Terminologia i klasyfikacja, 4 badania środowiskowe Arkusz : Wymagania ogólne badania środowiskowe Arkusz 2: Wysoka badania środowiskowe Arkusz 3: Niska badania środowiskowe Arkusz 4: Szok termiczny badania środowiskowe Arkusz 6: Wilgotne gorąco Uzbrojenie lotnicze Zapalniki bombowe Klasyfikowanie, ogólne wymagania i badania Środki dymne Świece i granaty dymne wymagania ogólne. Uzbrojenie lotnicze Bomby ćwiczebne Wymagania ogólne Uzbrojenie lotnicze Bomby odłamkowo-burzące Wymagania Uzbrojenie lotnicze Bomby kasetowe Wymagania Uzbrojenie lotnicze Bomby zapalające Wymagania Uzbrojenie lotnicze Bomby eksperymentalne Wymagania Uzbrojenie lotnicze Bomby Wymagania ogólne Uzbrojenie lotnicze Bomby przeciwpancerne Wymagania, 2, 3, 3, 3, 2

18 b, 3, 2 NO-0- A225:2005 b, 3, 2 NO-0- A226:2007 b, 3, 2 NO-0- A227:2007 b, 3, 2 NO-0- A228:2006 b, 3, 2 NO-0- A229:2006 b, 3, 2 NO-0- A232:2009 b, 3, 2 NO-0-A5- :2003 b, 3, 2 NO-0- A58:200 b, 3, 2 NO-3- A004:200 b, 3, 2 NO-3- A008:2003 b, 3, 2 NO-3- A0:2008 b, 3, 2 NO-3- A205:2007 b, 3, 2 NO-3- A206:2007 b, 3, 2 NO-3- A207:2007 b, 3, 2 NO-3- A208:2000 b, 3, 2 NO-3- A209:2008 b, 3, 2 NO-3- A20:2008 b, 3, 2 NO-3- A2:2008 b, 3, 2 NO-3- A22:200 b, 3, 2 NO-3- A25:20 b, 3, 2 NO-3- A27:200 A:200 b, 3, 2 NO-3- A28:200 b, 3, 2 NO-3- A22:2003 b, 3, 2 NO-3- A222:2003 Przenośne miotacze min Wymagania i badania Wojska Inżynieryjne Sprzęt do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych Wymagania Wojska inżynieryjne Sprzęt do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych Wymagania konstrukcyjne dotyczące sprzętu ochronnego i diagnostycznego Uzbrojenie lotnicze Imitatory celów powietrznych Wymagania ogólne i klasyfikacja Uzbrojenie lotnicze Bomby przeciwbetonowe Wymagania Uzbrojenie lotnicze Balistyka wewnętrzna, 3 silników rakietowych Badania naziemne Rakiety przeciwlotnicze kierowane Metody badań rakiet po normatywnym okresie eksploatacji Postanowienia ogólne Uzbrojenie lotnicze Efekt burzący głowic lotniczych środków bojowych Badania naziemne Amunicja saperska Znakowanie, 4 Zapłonniki Typy i wymiary podstawowe Miny morskie Klasyfikacja i terminologia Amunicja saperska Miny przeciwpancerne, 4 klasyczne z zapalnikami niekontaktowymi Wymagania i metody badań. Amunicja saperska. Zapalniki elektryczne mostkowe Amunicja saperska Zapalniki lontowe i zapały elektryczne Granaty ręczne odłamkowe Wymagania Amunicja saperska Miny przeciwpancerne narzutowe Miny niekontaktowe niekasetowe Amunicja saperska Miny przeciwburtowe z układem do wybuchowego formowania pocisku Amunicja saperska. Zapalniki niekontaktowe magnetyczne do min Wykrywacze indukcyjne ręczne Urządzenia do zdalnego sterowania wybuchami, 4 Wydłużone ładunki rozminowania Wymagania ogólne i metody badań Miny przeciwdesantowe denne. Wymagania ogólne i metody badań Gniazda na zapalniki min przeciwpancernych Wymiary podstawowe Amunicja saperska Lont prochowy specjalny Podstawowe parametry i metody badań., 4, 4

19 Grupa 5 Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy. b, 3, 2 NO-3- Amunicja saperska. Miny przeciwtransportowe. A228:2004 Wymagania i badania b, 3, 2 NO-3- Przenośne ładunki rozminowania Wymagania A23:2005 i badania b, 3, 2 NO-3- Granaty ręczne ćwiczebne Metoda badania A500:998 odległości bezpiecznej b, 3, 2 NO-06- A0:2005 Postanowienia ogólne. b, 3, 2 NO-06- A02:2005 Wymagania niezawodnościowe. b, 3, 2 NO-06- A03:2005 Wymagania środowiskowe. b, 3, 2 NO-06- A04:2005 Wymagania konstrukcyjne. b, 3, 2 NO-06- zasady A05:2005 badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie. b, 3, 2 NO-06- A06:2005 wymagania techniczne, metody kontroli i badań Metody badań niezawodności. b, 3, 2 NO-06- A07:2005 wymagania techniczne, metody kontroli i badań Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych. b, 3, 2 NO-06- A08:2005 Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi. b, 3, 2 KTW-2-A0 Artyleryjski system kierowania ogniem TOPAZ b, 3, 2 KTW-2-A02 Moździerzowy system kierowania ogniem RODON b, 3, 2 KTW-2-A30 Zautomatyzowany wóz dowodzenia ŁOWCZA-3 i Łowcza 3K b, 3, 2 KTW-2-A959 Terminal link- i moduł programowy APL- b, 3, 2 KTW-58-A43 Terminal ze środkami łączności do samobieżnych zestawów plot. REGA-2. b, 3, 2 KTW-58-A45 Zautomatyzowany wóz dowodzenia baterii plot. ze środkami łączności REGA-. b, 3, 2 KTW-2-A962 Przeciwlotniczy zestaw artyleryjski LOARA b, 3, 2 NO-06-A502- :2003 badania środowiskowe Arkusz : Wymagania b, 3, 2 NO-06-A502-2:2003 b, 3, 2 NO-06-A502-3:2003 b, 3, 2 NO-06-A502-4:2003 ogólne badania środowiskowe Arkusz 2: Wysoka badania środowiskowe Arkusz 3: Niska badania środowiskowe Arkusz 4: Szok termiczny

20 Grupa 6 Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych b, 3, 2 NO-06-A502-6:2003 b, 3, 2 NO-06- A0:2005 b, 3, 2 NO-06- A02:2005 b, 3, 2 NO-06- A03:2005 b, 3, 2 NO-06- A04:2005 b, 3, 2 NO-06- A05:2005 b, 3, 2 NO-06- A06:2005 b, 3, 2 NO-06- A07:2005 b, 3, 2 NO-06- A08:2005 b, 3, 2 NO-0- A24:20 b, 3, 2 PN-EN 356:2000 b, 3, 2 PN-EN- 063:2002 b, 3, 2 NO-06- A0:2005 b, 3, 2 NO-06- A02:2005 b, 3, 2 NO-06- A03:2005 b, 3, 2 NO-06- A04:2005 b, 3, 2 NO-06- A05:2005 b, 3, 2 NO-06- A06:2005 badania środowiskowe Arkusz 6: Wilgotne gorąco Postanowienia ogólne. Wymagania niezawodnościowe. Wymagania środowiskowe. Wymagania konstrukcyjne. zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie. wymagania techniczne, metody kontroli i badań Metody badań niezawodności. wymagania techniczne, metody kontroli i badań Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi. Kasety pancerza reaktywnego ERAWA- i ERAWA-2 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak. Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku. Postanowienia ogólne. Wymagania niezawodnościowe. Wymagania środowiskowe. Wymagania konstrukcyjne. zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie. wymagania techniczne, metody kontroli i badań Metody badań niezawodności.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 167 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 października 2010 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 października 2010 r. Treść: Poz.: MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 18 października 2010 r. Nr 18 DECYZJE: 239 Nr 341/MON z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 1. Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE SYSTEMY OBRONY POJAZDÓW (ASOP) cz. I

AKTYWNE SYSTEMY OBRONY POJAZDÓW (ASOP) cz. I Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (29) nr 1, 2012 Marek DĄBROWSKI Zbigniew KOMAŃSKI AKTYWNE SYSTEMY OBRONY POJAZDÓW (ASOP) cz. I Streszczenie: W artykule omówiono Aktywny System Ochrony Pojazdów (ASOP),

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Dz.U.03.163.1577 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05 Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05 Opracowanie technologii programowania baz danych urządzeń ostrzegających o opromieniowaniu oraz wykorzystania urządzeń osłony

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ BADAWCZY ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA

DZIAŁ BADAWCZY ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (33) nr 2, 2013 Krzysztof DUBIEL Mirosław JACKOW Andrzej ZELEK DZIAŁ BADAWCZY ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH TARNÓW SPÓŁKA AKCYJNA Streszczenie. W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9745 Poz. 998 998 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa

Bardziej szczegółowo

Katalog Innowacyjnych Rozwiązań dla bezpieczeństwa i obronności

Katalog Innowacyjnych Rozwiązań dla bezpieczeństwa i obronności Katalog Innowacyjnych Rozwiązań dla bezpieczeństwa i obronności nr 2/2014 1 REWITA Domy Wczasowe WAM, kontynuując tradycje Wojskowych Domów Wypoczynkowych zapraszają Państwa do skorzystania z bogatej i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Potwierdzeniem zgodności zamierzenia Budowa części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

MATERIAŁY KONFERENCYJNE MATERIAŁY KONFERENCYJNE X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UZBROJENIOWA Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa VIII SYMPOZJUM LIGHT-WEIGHT ARMOUR GROUP LWAG 2014 Symposium and Industry Focus Day

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Targów EUROPOLTECH 2015. I. Technika kryminalistyczna

Zakres tematyczny Targów EUROPOLTECH 2015. I. Technika kryminalistyczna Zakres tematyczny Targów EUROPOLTECH 2015 I. Technika kryminalistyczna 1. Komputerowe techniki rejestracji śladów linii papilarnych, ich cyfrowe przetwarzanie przy użyciu aparatu cyfrowego, kamery cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 maja 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 sierpnia 2010 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji lokomotyw z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 października 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti.

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti. Raport Roczny 2013 Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna Redakcja: prof. dr hab. inż. Jan K. Jabczyński mgr Ewa Jankiewicz Opracowanie graficzne: Tomasz Wajnkaim Fotografie: Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna Obiekt: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna 07-400 Ostrołęka Ul. Goworowska dz. Nr 51318/50 Opracowanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA

logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA przegląd logistyczny KWARTALNIK MARZEC 2011 NR 1 (013) ISSN 1898-8202 str. 4 WYZWANIA LOGISTYKI W 2011 ROKU INWENTARYZACJA W WOJSKOWEJ JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ str. 22 PRZEDWCZESNE WYBUDOWY SILNIKÓW LOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

WYBRANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW ENDOSKOPOWYCH

WYBRANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW ENDOSKOPOWYCH ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 2 (168) 2013 WYBRANE BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO ZA POMOCĄ PRZYRZĄDÓW ENDOSKOPOWYCH Łukasz KOBUS, Mirosław CHMIELIŃSKI Olympus Polska Sp. z o.o. e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 121

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 121 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 121 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 5 stycznia 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej ul. Swojczycka 38 51-501 Wrocław T:[+71] 36 99 803, F:[+71] 37 28 8788 www.itl.waw.pl sekretariat@il.wroc.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Modernizacja lotnictwa BWP Borsuk Medycyna pola walki PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH W O J S K O W Y I N S T Y T U T W Y D A W N I C Z Y Cena 10 zł (w tym 5% VAT) nr 3 / 2015 maj czerwiec ISSN 2353-1975 ISSN 2353-1975

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012 Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 31.8.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 281/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1504/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające i aktualizujące rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -59- Poz. 8 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 8 nr 86 z dnia sierpnia 005 r. w sprawie form i metod

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 328 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 328 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 11 marca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 kwietnia 201 r. Poz. 28 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 11 marca 201 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach

Bardziej szczegółowo