Streszczenie Summary dla kierownictwa. Tj. Intel Xeon 5400, 5500, 5600 i E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie Summary dla kierownictwa. Tj. Intel Xeon 5400, 5500, 5600 i E5-2600."

Transkrypt

1 custom consulting services WHITE PAPER IBM SERWERY SYSTEM IBM X SYSTEM X M4 M4 SERVERS X M4 ZAPEWNIAJĄ DELIVER COMPELLING ZNAKOMITĄ PERFORMANCE WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ AND ENERGY ENERGETYCZNĄ EFFICIENCY March Marzec r. PREPARED Przygotowano FOR IBM dla ibm TABLE Spis treści OF OF CONTENTS Executive Streszczenie Summary dla kierownictwa Wprowadzenie 1 Introduction... 1 Platforma procesorów intel Processor E xeon e Product Family Platform... 2 Jak ibm wykorzystuje tę nową How How IBM Is This New technologię IBM Is Leveraging w serwerach This m4 New 4 Technology with with the the M4 M4 Servers Servers Wydajność i parametry środowiskowe IBM IBM System x M4 serwerów System ibm x M4 System Performance x m4 5 and and Environmentals Nasze wnioski 7 The The IDEAS IDEAS Bottom Bottom Line Line Executive Streszczenie Summary dla kierownictwa Dual-socket Serwery dwugniazdowe, that that use które use wykorzystują processors processors procesory have have become become the stały the most się most widely najczęściej widely used used używaną due due kategorią to to their their serwerów. outstanding Stało performance, się tak ze względu large large na memory ich memory wysoką capacity, wydajność, capacity, and and dużą excellent excellent pojemność pamięci per oraz watt. znakomitą They are wydajność commonly w stosunku found throughout do pobieranej the mocy. datacenter Stosowane performance per watt. They are commonly found throughout the datacenter running running są powszechnie w centrach przetwarzania danych do takich zastosowań jak wirtualizacja, applications such as web databases, general office applications, infrastruktura such WWW, as virtualization, bazy danych, web aplikacje infrastructure, biurowe databases, oraz przetwarzanie general wymagające office applications, dużej and and computing (HPC). In March, performed a major redesign wydajności. high-performance W marcu computing r. (HPC). dokonał In istotnej March, modernizacji performed tych procesorów, a major wprowadzając on rodzinę redesign update update on these these produktów processors, processors, launching launching E the the i zestaw układów E E C600. product product W tych family family procesorach and and C600 C600 chipset. chipset. zastosowano These These processors szereg processors innowacyjnych feature feature a number a number udoskonaleń, of new of new and które and innovative innovative ułatwiają improvements zapewnienie improvements that wysokiej that help help to to deliver deliver wydajności, improved improved przepustowości performance, bandwidth, i sprawności bandwidth, and energetycznej. and energy energy efficiency. efficiency. IBM IBM leverages leverages wykorzystuje these these udoskonalone platform platform improvements procesory improvements a in its w in swoich new its new System nowych System x M4 serwerach x M4,, System the x3550 the x3550 x M4, M4, M4: x3550 M4, M4, and and x3500 x3500 M4 M4. oraz M4. These x3500 These M4. Serwery not not only te only cechują have have outstanding się outstanding nie tylko performance wyjątkową performance wydajnością efficiency, i sprawnością but they energetyczną, also feature lecz advanced także manageability zaawansowanymi and funkcjami resiliency ułatwiający- and and energy energy efficiency, but they also feature advanced manageability and resiliency features. features. A wide A wide range mi zarządzanie of storage i zwiększającymi options are available dostępność. as well, Do including tych serwerów both 2.5-inch dostępny and jest 3.5-inch również hard szeroki wybór range disk of storage opcji options pamięci are masowej, available w as tym well, dyski including twarde both 2,5-2.5-inch i 3,5- calowe and 3.5-inch oraz 1,8-calowe hard disk drives, drives, and 1.8-inch solid-state drives (SSDs). IBM s Feature on Demand allows customers to napędy and SSD 1.8-inch (półprzewodnikowe). solid-state drives Oferta (SSDs). IBM IBM s Feature Feature on Demand on Demand umożliwia allows customers dostosowy- customize customize and upgrade the as business needs change and evolve. wanie i modernizację and upgrade the tych serwerów as business w miarę needs zmian change i ewoluowania and evolve. potrzeb biznesowych. The The Dzięki performance performance wysokiej wydajności and and energy energy i sprawności efficiency efficiency of energetycznej of these these new new M4 nowe M4 serwery make M4 make this są bardzo this generation generation atrak-cyjne dla choice klientów, choice for for którzy those those who w swoich who have have centrach older older przetwarzania in their in their datacenters. danych datacenters. eksploatują Performance Performance starsze has has a compelling compelling improved improved serwery. over Wydajność over 10x 10x compared compared nowych to serwerów to purchased jest purchased ponad just 10 just razy six six years większa years ago, w ago, porównaniu and and energy energy efficiency z serwerami efficiency has has improved improved kupionymi 5x 5x zaledwie over over the the 6 last lat last four temu, four generations. a generations. efektywność 1 As 1 energetyczna As a result, a result, Ideas na Ideas przestrzeni International International ostatnich (IDEAS) (IDEAS) recommends czterech generacji that 1 all zwiększyła datacenter się managers pięciokrotnie. reassess Dlatego their Ideas installed International (IDEAS) and replace zaleca wszystkim using kierownikom 5500 centrów or older przetwarzania processors danych, with new aby M4 dokonali. ponownej This server oceny recommends that all datacenter managers reassess their installed and replace all all upgrade will zainstalowanych using not only bring serwerów 5500 the datacenter i or wymienili older processors up to wszystkie with date, but it serwery new M4 will also z save procesorami. This money through server upgrade better 5500 will energy lub not starszymi only bring na the nowe datacenter serwery up M4. to date, Taka but modernizacja it will also save nie money tylko unowocześni through better centrum energy efficiency efficiency and reduced management complexity due to server sprawl. przetwarzania and reduced danych, management lecz także complexity zapewni oszczędności due to server sprawl. dzięki podniesieniu sprawności energetycznej oraz zmniejszeniu złożoności zarządzania związanej z heterogenicznym środowiskiem. Introduction Introduction Dual-socket Dual-socket Wprowadzenie x86 x86 running running processors processors are are the the most most widely widely sold sold for for good good reason. Over the past five years, the processor performance and memory capacity of Dwuprocesorowe reason. Over the serwery past five z rodziny years, the x86 processor oparte na performance technologii and procesorów memory capacity of these these have increased to the point where dual-socket can now handle a majority są najczęściej have sprzedawanymi increased to the serwerami. point where W dual-socket ciągu ostatnich pięciu can now lat handle wydajność a majority procesorów business i workloads. pojemność Dual-socket pamięci operacyjnej require takich less serwerów power, generate zwiększyła less się heat, na tyle, offer że better wy- of of business workloads. Dual-socket require less power, generate less heat, offer better price/performance starczają one do wykonywania ratios, and take większości up less space zadań than biznesowych. larger four- and Równocześnie eight-socket serwery. As price/performance ratios, and take up less space than larger four- and eight-socket. As a dwuprocesorowe result, IT departments wymagają worldwide mniejszej have mocy standardized zasilania, wytwarzają on dual-socket mniej ciepła, for cechują such się diverse a result, IT departments worldwide have standardized on dual-socket for such diverse purposes lepszą relacją as virtualization, ceny do wydajności server consolidation, oraz zajmują mniej web infrastructure, miejsca niż większe databases, serwery general cztero office purposes as virtualization, server consolidation, web infrastructure, databases, general office applications, lub ośmioprocesorowe. and HPC. applications, and HPC. Dlatego działy informatyczne na całym świecie zestandaryzowały swoją infrastrukturę i stosują serwery dwuprocesorowe do wszelkiego rodzaju zastosowań, In takich March jak, wirtualizacja, released konsolidacja the serwerów, E infrastruktura product WWW, family bazy ( Sandy danych, Bridge-EP ) aplikacje and In March biurowe, C600 series oraz przetwarzanie released the chipset ( Patsburg ). wymagające E The dużej wydajności. product family ( Sandy Bridge-EP ) and processor E product family is a C600 series chipset ( Patsburg ). The processor E product family is a 1 Tj. 5400, 5500, 5600 i E , 5500, 5600, and E , 5500, 5600, and E Właścicielem praw autorskich do niniejszego dokumentu jest Ideas International Inc. (IDEAS). Niniejszy dokument jest chroniony prawami i konwencjami USA i międzynarodowymi. Niniejszy dokument nie może być kopiowany, reprodukowany, przechowywany w systemie wyszukiwania informacji, przesyłany This w jakiejkolwiek document is copyrighted postaci, by publikowany Ideas International, w Inc. publicznych (IDEAS) and is lub protected prywatnych by U.S. and international serwisach copyright internetowych laws and conventions. lub biuletynach This document informacyjnych may not be copied, reproduced, ani sublicencjonowany stored in a retrieval system, na rzecz transmitted in This any document form, posted is copyrighted on a public or by private Ideas website International, or bulletin Inc. (IDEAS) board, or and sublicensed is protected to by a U.S. third and party international without the copyright written consent laws and of conventions. IDEAS. No copyright This document may be may obscured not be copied, or removed reproduced, from the stored paper. in All a retrieval trademarks system, and transmitted registered marks in of any jakiejkolwiek products form, posted and companies on a osoby public referred or trzeciej, private to in website chyba this paper or bulletin że za are protected. board, pisemną or sublicensed zgodą to a third IDEAS. party without Zastrzeżenia the written consent praw of autorskich IDEAS. No copyright w niniejszym may be obscured dokumencie or removed from nie the mogą paper. być All trademarks usuwane and registered ani czynione marks of products niewidocznymi. and companies referred Wszystkie to in this użyte paper are w protected. niniejszym dokumencie znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe produktów i firm są chronione. This document was developed on the basis of information and sources believed to be reliable. This document is to be used as is. IDEAS makes no guarantees or representations regarding, and shall have no liability for the accuracy This of, Niniejszy data, document subject was dokument matter, developed quality, on został the or timeliness basis opracowany of information of the content. and na sources The podstawie data believed contained to informacji be reliable. this document This i źródeł document are subject uważanych is to to be change. used as IDEAS za is. IDEAS rzetelne, accepts makes no jednak responsibility no guarantees jest to or inform dostarczany representations the reader regarding, of jedynie changes and in w the shall stanie, data. have In no addition, w liability jakim IDEAS for się the accuracy may znajduje data, of subject the ( AS products, matter, IS ), services, i quality, IDEAS or and timeliness companies udziela of the described content. żadnej in The this gwarancji data document. contained ani in this nie document składa are żadnych subject to change. oświadczeń IDEAS accepts co no do responsibility dokładności to inform danych the reader oraz of changes zawartości in the data. In merytorycznej, addition, IDEAS may jakości change its change its of, view view of the products, services, and companies described in this document. i aktualności treści niniejszego dokumentu, a także nie będzie ponosić z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Dane zawarte w niniejszym dokumencie mogą IDEAS accepts no responsibility for decisions made on the basis of information contained herein, nor from the reader s attempts to duplicate performance results or other outcomes. Nor can the paper be used to predict future values or IDEAS performance ulec accepts zmianie, levels. no responsibility This a IDEAS document for decisions nie may będzie not made be used on odpowiedzialna the to create basis of an information endorsement za contained informowanie products herein, and nor services from czytelników the discussed reader s attempts in o the takich paper to duplicate or zmianach. for other performance products Ponadto results and services or other IDEAS offered outcomes. może by the Nor vendors zmienić can the discussed. paper swoje be used poglądy to predict future na temat values or performance produktów, levels. usług This document i firm may opisanych not be used w to create dokumencie. an endorsement for products and services discussed in the paper or for other products and services offered by the vendors discussed. IDEAS nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji tu zawartych ani za podjęte przez czytelników usiłowania uzyskania takich samych wyników wydajności czy innych rezultatów. Niniejszy dokument nie może służyć jako podstawa do przewidywania przyszłej wartości lub przyszłych poziomów wydajności. Niniejszy dokument nie może być traktowany jako promocja omawianych produktów i usług bądź innych produktów i usług wspomnianych dostawców.

2 SERWERY IBM SYSTEM X M4 ZAPEWNIAJĄ ZNAKOMITĄ WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNĄ MARZEC Funkcje i możliwości nowej platformy a sprawiają, że jest ona sprawniejsza, bardziej inteligentna i bezpieczniejsza, a przy tym zapewnia maksymalną elastyczność i optymalną relację wartości do ceny. W marcu r. wprowadził rodzinę produktów E ( Sandy Bridge- -EP ) i zestaw układów C600 ( Patsburg ). Procesory E cechują się nową mikroarchitekturą, chociaż są wytwarzane w tym samym procesie 32 nm co procesory poprzedniej generacji Nowe udoskonalenia zapewniają wyższą sprawność, inteligencję i bezpieczeństwo, a także udostępniają więcej opcji. Procesory E są aktualnie dostępne i instalowane w najpopularniejszych serwerach dwuprocesorowych IBM,tj. w modelach M4, x3550 M4 oraz x3500 M4. E to jedna z najważniejszych nowości wprowadzonych przez w zakresie mikroprocesorów w r. Nowa mikroarchitektura umożliwia zwiększenie liczby rdzeni i przepustowości pamięci, a także udostępnia zaawansowane funkcje zarządzania mocą. Z tego względu procesory E cechują się znacznie wyższą wydajnością przy równoczesnym zmniejszeniu poboru mocy. Dzięki tym procesorom nowe serwery M4 oferowane przez IBM dają bardzo wyraźne korzyści, szczególnie w porównaniu ze starszymi generacjami serwerów. Platforma procesorów E IBM przewiduje, że ponad połowa nowo zakupionych serwerów będzie pracować w środowiskach wirtualnych, a większość w środowiskach z ograniczeniami mocy, chłodzenia i zajmowanego miejsca. Aby zaspokoić daleko idące i zróżnicowane potrzeby takich klientów, musiał opracować platformę cechującą się nadzwyczajną elastycznością. Dlatego platforma oparta na rodzinie produktów E ( Romley-EP ) stanowi ewolucyjne udoskonalenie technologii a, wychodzące naprzeciw tym potrzebom. Funkcje i możliwości nowej platformy a sprawiają, że jest ona sprawniejsza, bardziej inteligentna i bezpieczniejsza, a przy tym zapewnia maksymalną elastyczność i optymalną relację wartości do ceny. Tabela 1. Nowe cechy i funkcje procesorów E Cecha/funkcja Maksymalnie 8 rdzeni, dwa wątki na rdzeń Większa pojemność i przepustowość pamięci Technologia Turbo Boost 2.0 Dwa łącza QPI (QuickPath Interconnect) na procesor Data Direct I/O (inteligentne buforowanie we-wy) Zintegrowana obsługa PCI Express 3.0 Magistrala pierścieniowa C600 Rozkazy AVX (Advanced Vector Extension) ligent Power Technology Korzyść Lepsza wydajność w aplikacjach wielowątkowych Wyższa wydajność aplikacji, bazy danych ładowane w całości do pamięci operacyjnej Szersze możliwości stosowania trybu turbo niż w poprzedniej generacji wyższa wydajność aplikacji Większa przepustowość między dwoma procesorami Większa przepustowość między procesorami a urządzeniami podłączonymi przez PCI Express Znacznie wyższa przepustowość we-wy, mniejsze opóźnienia, mniejsze zużycie energii Mniejsze opóźnienie między rdzeniami a we-wy, mniejsze opóźnienie pamięci podręcznej L3, większa przepustowość między L3 a rdzeniami Większa wydajność przy obliczeniach zmiennoprzecinkowych i wektorowych igentne sterowanie zasilaniem umożliwiające zwiększenie wydajności przy zmniejszeniu zużycia energii Nowe procesory E mają maksymalnie 8 rdzeni i 20 MB pamięci podręcznej. Każdy rdzeń może wykonywać dwa wątki. Procesory poprzedniej generacji miały maksymalnie 6 rdzeni i 12 MB pamięci podręcznej. Nowe procesory są instalowane w gnieździe LGA-2011 Socket R, które obsługuje pamięć czterokanałową i maksymalnie 3 moduły DIMM na każde gniazdo pamięci. Dzięki temu procesor może być wyposażony w maksymalnie 768 GB pamięci DDR3 (przy użyciu 24 modułów LRDIMM po 32 GB), podczas gdy w poprzedniej generacji (Tylersburg-EP) limit wynosił 288 GB. Zapewniona jest lepsza komunikacja między procesorami dzięki podwójnym łączom QuickPath Interconnect (QPI), które zapewniają przepustowość do 8 GT/s (miliardów transferów na sekundę) w porównaniu z 6,4 GT/s w poprzedniej generacji. Jeśli chodzi o podsystem wejścia-wyjścia, zrezygnował z oddzielnego koncentratora we-wy i obecnie PCI Express 3.0 jest zintegrowany w samym procesorze. Ponadto zwiększono liczbę ścieżek z 36 do 40 na każde gniazdo. Teoretyczna maksymalna przepusto- 2 OPRACOWANIE IDEAS INTERNATIONAL, INC.

3 SERWERY IBM SYSTEM X M4 ZAPEWNIAJĄ ZNAKOMITĄ WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNĄ MARZEC w oczywisty sposób adresuje nową platformę do zastosowań wymagających bardzo dużej wydajności, dużej pojemności pamięci i znaczącej przepustowości. wość PCI Express 3.0 wynosi obecnie 8 GT/s (dwa razy więcej niż w PCI Express 2.0). W procesorach E wprowadzono nową funkcję pod nazwą Data Direct I/O, która optymalizuje transfery we-wy w gnieździe procesora centralnego i w urządzeniu podłączonym przez PCI Express. igentne buforowanie Data Direct I/O w połączeniu z większą liczbą ścieżek i podwojeniem przepustowości PCI Express 3.0 pozwoliło na znaczne zwiększenie wydajności we-wy, zmniejszenie opóźnień oraz obniżenie poboru mocy. Nawet gdyby to już wyczerpywało listę udoskonaleń, mielibyśmy do czynienia z imponującym procesorem nowej generacji. Ale sięgnął głębiej do osiągnięć swego ogromnego działu badawczo-rozwojowego i wprowadził jeszcze więcej przełomowych rozwiązań technologicznych. Jedną z najbardziej godnych uwagi innowacji jest magistrala pierścieniowa (ring bus), która ułatwia płynne przenoszenie danych pomiędzy ośmioma rdzeniami, kontrolerem pamięci, portami QPI i ścieżkami PCI Express. Wraz ze wzrostem liczby rdzeni narasta problem przepustowości; architektura magistrali pierścieniowej wprowadzona w rodzinie procesorów E7 stanowi innowacyjne rozwiązanie tego problemu. Z wewnętrznych testów a wynika, że w porównaniu ze starszą generacją 5500/5600, magistrala pierścieniowa zmniejsza opóźnienie pamięci podręcznej L3 nawet o 20% oraz zwiększa przepustowość pomiędzy L3 a rdzeniami nawet ośmiokrotnie. 2 Udoskonalono także technologię Turbo Boost. Podobnie jak w przypadku poprzednich generacji procesorów, Turbo Boost wykorzystuje okazje do maksymalizowania wydajności aplikacji jedno- i wielowątkowych poprzez czasowe zwiększanie częstotliwości taktowania procesora w momentach zwiększonego obciążenia. Tryb turbo włączany jest tylko pod warunkiem, że liczba rdzeni, pobierana moc i prąd oraz temperatura procesora pozostają w określonych granicach. Czas pozostawania w trybie turbo jest ograniczony z powodu wydzielania się dużej ilości ciepła. Gdy jeden z wyżej wspomnianych limitów zostanie osiągnięty, częstotliwość taktowania jest redukowana. W wersji Turbo Boost 2.0 wprowadzono dodatkowe inteligentne sterowanie, które umożliwia lepsze zarządzanie mocą i rezerwą termiczną (zapasem do zadziałania bezpieczników termicznych), a przez to utrzymywanie włączonego trybu turbo przez dłuższy czas. Tryb turbo nie jest włączany, jeśli wąskim gardłem dla ogólnej wydajności jest pamięć lub układy we-wy. W efekcie tryb turbo jest włączany częściej i na dłuższe odcinki czasu. Na potrzeby zastosowań wymagających dużej wydajności przetwarzania zmiennoprzecinkowego i wektorowego wprowadził rozkazy AVX (Advanced Vector Extension zaawansowane rozszerzenie wektorowe). Jest to nowy zestaw rozkazów 256-bitowych, stanowiący rozszerzenie zestawu SSE (Streaming SIMD Extensions) i zapewniający nawet dwukrotne zwiększenie szczytowej wydajności (mierzonej liczbą operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę) kosztem tylko niewielkiego zwiększenia pobieranej mocy. Nowe rozkazy AVX są przeznaczone do takich zastosowań jak przetwarzanie dźwięku i obrazu, modele i symulacje naukowe oraz analizy finansowe. wprowadził również istotne udoskonalenia do ligent Power Technology (inteligentnej technologii zasilania). W poprzedniej generacji tej technologii były używane inteligentne bramki mocy, które pozwalały obniżyć zużycie mocy przez rdzeń w stanie bezczynności o prawie 50%. 3 Bramki te mogą być kontrolowane ręcznie lub przez automatyczne ustawienia. W rodzinie procesorów E dodano udoskonalenia do zarządzania mocą pobieraną przez sieć (Network Power Management Technology) oraz do dostrajania mocy (Power Tuning Technology). Dostrajanie mocy umożliwia szczegółowe sterowanie zasilaniem procesorów, pamięci i podsystemów QPI dzięki użyciu licznych czujników. W obecnej wersji technologia ta zarządza zarówno mocą, jak i zapasem temperatury (w poprzedniej wersji zarządzaniu podlegał tylko ten ostatni parametr). Sterowanie mocą może się odbywać z systemu operacyjnego, BIOS-u lub na podstawie sygnałów z czujników. Jeśli chodzi o zarządzanie mocą pobieraną przez sieć, w E wprowadzono dodatkowe inteligentne funkcje uzależniające stan zasilania od operacji we-wy. Funkcja Energy Efficient Ethernet (EEE) obniża moc zasilania w okresach mniejszego wykorzystania łącza, co pozwala na zmniejszenie ogólnego zużycia mocy przez kartę sieciową nawet o 50%. 4 Funkcja koordynacji bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA coalescing) koordynuje przerwania generowane przez kartę sieciową w taki sposób, aby procesor i inne komponenty systemu mogły przez dłuższy czas pozostawać w stanie mniejszego poboru mocy. Według a, funkcja ta umożliwia na zmniejszenie poboru mocy przez cały system nawet o 20%. 5 2 Źródło: Corp. 3 Źródło: Corp. 4 Źródło: Corp. 5 Źródło: Corp. OPRACOWANIE IDEAS INTERNATIONAL, INC. 3

4 SERWERY IBM SYSTEM X M4 ZAPEWNIAJĄ ZNAKOMITĄ WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNĄ MARZEC IBM wprowadza nowe procesory E we wszystkich swoich serwerach z dwoma procesorami, w tym x3500, x3550 i. Należą one do najlepiej sprzedających się serwerów IBM, gdyż zapewniają znakomitą wydajność i sprawność energetyczną, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do zastosowań o newralgicznym znaczeniu przy bardzo atrakcyjnej cenie. w oczywisty sposób adresuje nową platformę do zastosowań wymagających bardzo wysokiej wydajności, dużej pojemności pamięci i dużej przepustowości. Jak IBM wykorzystuje tę nową technologię w serwerach M4 IBM wprowadza nowe procesory E we wszystkich swoich serwerach z dwoma procesorami, w tym x3500, x3550 i. Należą one do najlepiej sprzedających się serwerów IBM, gdyż zapewniają znakomitą wydajność i sprawność energetyczną, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do zastosowań o newralgicznym znaczeniu przy bardzo atrakcyjnej cenie. Wielu klientów IBM wykorzystuje te serwery w swojej zasadniczej działalności biznesowej. IBM wprowadził następujące nowe serwery M4:» M4 to sztandarowy produkt w linii serwerów stelażowych. W efektywnej energetycznie obudowie o wysokości 2U można zainstalować maksymalnie 16 wydajnych napędów 2,5-calowych dysków twardych (z możliwością wymiany na gorąco ) albo 6 napędów 3,5-calowych albo 32 napędy SSD 1,8-calowe, a także 4-6 gniazd PCI Express Gen 3.0. Dzięki temu M4 nadaje się znakomicie do takich zastosowań jak przetwarzanie w chmurze, wirtualizacja, bazy danych, Web 2.0, serwery plików, serwery wydruków, serwery WWW, infrastruktura biurowa przedsiębiorstwa, konsolidacja wirtualnych PC oraz migracja systemów UNIX klasy podstawowej.» x3550 M4 jest podobny do modelu M4 pod względem obsługiwanych procesorów i pamięci, ale ma obudowę o wysokości 1U. W wyniku zmniejszenia wielkości może być wyposażony tylko w osiem napędów 2,5-calowych lub trzy napędy 3,5-calowe oraz w dwa gniazda PCI Express lub PCI-X. Zakres zastosowań tego serwera jest taki sam jak dla M4.» x3500 M4 to serwer w konfiguracji wieżowej z możliwością konwersji do konfiguracji stelażowej o wysokości 5U. Pod względem procesorów i pamięci nie różni się od modeli stelażowych, cechuje się także podobną wydajnością i sprawnością termiczną. Dzięki większej obudowie zapewnia jednak znacznie większe możliwości rozbudowy. Może być wyposażony w maksymalnie 32 napędy 2,5-calowe (w standardowej konfiguracji 8 napędów 2,5- lub 3,5-calowych), maksymalnie 7 gniazd PCI Express G3.0 oraz jedno gniazdo G2.0 (gniazda PCI-X są opcjonalne). Model x3500 M4 nadaje się znakomicie dla rozproszonych oddziałów małych firm.. Dzięki możliwości zwiększenia pojemności dysków (SAS lub SATA) do 32 TB może także służyć jako serwer pamięci masowej. W wielu przypadkach może to być jedyny serwer, jakiego potrzebuje małe lub średnie przedsiębiorstwo. Serwery M4 to ewolucyjne udoskonalenie poprzedniej generacji serwerów, tj. M3. Serwery M3 były dobrze i w bardzo zrównoważony sposób zaprojektowane oraz zapewniały wysoką sprawność energetyczną. W nowej generacji wprowadzono szereg udoskonaleń, w tym następujące:» Wydajność Nowe procesory E umożliwiają 10-krotne zwiększenie wydajności w porównaniu z serwerami zakupionymi zaledwie sześć lat temu. 6 Modele M4, x3550 M4 i x3500 M4 mogą być wyposażone aż w 768 GB pamięci operacyjnej, co oznacza zwiększenie ilości pamięci o 270% w porównaniu z poprzednią generacją 7 i sprawia, że w serwerach M4 nigdy nie zabraknie pamięci, nawet po wirtualizacji. Zwiększenie wydajności wymaga również usprawnienia komunikacji, w czym jest pomocny nowy podsystem we-wy PCI Express. Model M4 jest wyposażony w 4 albo 6 gniazd PCI Express (również podwójnej szerokości) lub PCI-X, co oznacza, że zwiększeniu wydajności towarzyszy zwiększenie elastyczności we-wy. W razie potrzeby można użyć kart dodatkowych (mezzanine) 10GbE, a wkrótce dostępne będą także karty Infini- Band» Sprawność energetyczna Procesory E zapewniają znakomitą sprawność energetyczną w porównaniu z poprzednimi generacjami. Poprawa tego parametru jest szczególnie widoczna przy porównaniu z serwerami z procesorami generacji wcześniejszych niż poprzednia. Oprócz tego IBM realizuje swe zobowiązanie do podniesienia sprawności energetycznej wprowadzając zasilacze 80 PLUS Platinum (sprawność 95%), napędy SSD oraz pełne certyfikaty ENERGY STAR. 6 Ź Źródło: Wyniki wewnętrznych testów IBM i standardowych branżowych testów wydajności. Zob. ilustr Źródło: Corp. 4 OPRACOWANIE IDEAS INTERNATIONAL, INC.

5 SERWERY IBM SYSTEM X M4 ZAPEWNIAJĄ ZNAKOMITĄ WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNĄ MARZEC Serwery IBM System x z procesorami E zapewniają widoczny wzrost wydajności, zwłaszcza w zastosowaniach wymagających wydajnego przetwarzania wielowątkowego i wektorowego, jak np. symulacje z dziedziny dynamiki płynów i analizy zderzeń.» Łatwość zarządzania Wszystkie serwery IBM w architekturze x86 są wyposażone w zintegrowany moduł zarządzania drugiej generacji (IMMv2), który udostępnia wszystkie funkcje BMC/RSA-II, a ponadto zintegrowane funkcje kontrolera wideo, funkcje zdalnego dostępu / ckvm, funkcje Super I/O oraz nowy interfejs mobilny. IBM był pierwszym producentem, który wprowadził obsługę specyfikacji IMM w pierwszej wersji, oraz jako pierwszy zapewnia obsługę nowej specyfikacji. Ogólne zarządzanie jest realizowane przy użyciu oprogramowania IBM Systems Director z odpowiednimi wtyczkami, które ułatwia wdrażanie, integrowanie i serwisowanie nowych serwerów M4, a także zarządzanie nimi.» Odporność Każdy serwer może ulec awarii, ale IBM zastosował szereg rozwiązań, dzięki którym awarie poszczególnych komponentów nie wpływają negatywnie na świadczenie usług. Jest oczywiste, że wszystkie wentylatory i zasilacze mogą być wymieniane na gorąco. Ponadto funkcja PFA (Predictive Failure Analysis Mechanizm Wczesnego Wykrywania Awarii) umożliwia przewidywanie awarii, zanim one nastąpią. Gdy zostanie wykryta sytuacja zbliżającej się awarii, PFA włącza funkcję diagnostyczną Light-Path Diagnostics, a lampki LED w różnych miejscach serwera ułatwiają rozpoznanie komponentu, który wymaga serwisowania. Serwery IBM nie wymagają użycia narzędzi, więc poszukiwanie wkrętaka należy do przeszłości.» Oferta Feature on Demand IBM uważa, że klienci powinni mieć możliwość zakupu potrzebnych elementów wtedy, gdy są one potrzebne. Gdy zmieniają się wymagania, może być niezbędne wprowadzenie odpowiednich zmian do serwerów. Dlatego IBM opracował ofertę Feature on Demand, która obejmuje procesory, pamięć, napędy dysków, karty sieciowe oraz zaawansowane kontrolery RAID niewymagające gniazda i wyposażone w pamięć buforową podtrzymywaną bateryjnie.» Elastyczność Nowe serwery mogą być wyposażone do wyboru w napędy 2,5- lub 3,5-calowe, a model M4 także w 1,8-calowe napędy SSD. Wszystkie gniazda PCI Express są tak zaprojektowane, że mogą przyjąć karty sieciowe różnych długości. Ponadto wszystkie serwery są wyposażone w cztery porty GigE i dwa opcjonalne porty 10GbE realizowane przez karty dodatkowe (mezzanine), czyli niewymagające oddzielnego gniazda PCI Express. Wydajność i parametry środowiskowe serwerów IBM System x M4 Ilustracja 1 (na następnej stronie) przedstawia porównanie wydajności serwera IBM System M4 (z nowymi procesorami E5-2600) i pięciu poprzednich generacji serwerów. Wykres został znormalizowany tak, że poziom podstawowy odpowiada wydajności serwera z procesorami Chociaż wykres sporządzono na przykładzie serwera, wyniki porównania powinny być podobne dla serwerów dowolnego producenta wyposażonych w te same procesory. Wykres pokazuje, że w porównaniu z serwerami zakupionymi zaledwie sześć lat temu (w 2006 r.) nowy serwer IBM z procesorami E daje 10-krotny wzrost wydajności. W przypadku serwerów zbliżających się do końca pięcioletniego okresu leasingu jest oczekiwany 5-7-krotny wzrost wydajności. Nawet w przypadku serwerów kupionych zaledwie trzy lata temu wzrost wydajności będzie prawie dwukrotny. Do tego dochodzi znacznie lepsza sprawność energetyczna w porównaniu z poprzednimi generacjami. OPRACOWANIE IDEAS INTERNATIONAL, INC. 5

6 SERWERY IBM SYSTEM IBM SYSTEM X M4 SERVERS X M4 ZAPEWNIAJĄ DELIVER COMPELLING ZNAKOMITĄ PERFORMANCE WYDAJNOŚĆ I AND OSZCZĘDNOŚĆ ENERGY EFFICIENCY ENERGETYCZNĄ MARZEC MARCH Ilustracja 2 przedstawia wydajność Figure 2 shows w stosunku the performance mocy per zasilania watt for the dla last do czterech four generations ostatnich of System generacji, including serwera the new M4 Figure 2 shows the performance per watt for the last System version. The (w E tym ostatniej processors wersji show M4). a roughly Procesory four generations of System 5x improvement over E dają, including the new M4 sold około just four pięciokrotną years ago. poprawę version. The E w processors porównaniu show a roughly z 5x serwerami improvement over sprzedawanymi sold just four years zaledwie ago. cztery lata temu. Ilustracja 1. Względna wydajność poszczególnych generacji serwerów Figure 1. Relative Performance by Generation IBM SYSTEM X M4 SERVERS DELIVER COMPELLING PERFORMANCE AND ENERGY EFFICIENCY MARCH Figure 1. Relative Performance by Generation SPEC CPU2006 Integer SPEC CPU2006 FloatingPoint TPC-C SAP SD 2-Tier SPECjbb2005 ( 5100) ( 5300) ( 5400) M2 ( 5500) M3 ( 5600) M4 ( E5-2600) Source: Źródło: Wyniki Benchmarks wydajności retrieved na podstawie from IDEAS badania Competitive IDEAS Competitive Profiles Profiles as March z marca, based r. (oparte on results from na wynikach spec.org, opublikowanych tpc.org, and sap.com. w serwisach The spec.org, M4 tpc.org data i sap.com). is from IBM Dane internal dotyczące testing. M4 pochodzą z 0.00 wewnętrznych testów IBM. M2 M3 M4 With IBM ( System 5100) - x ( 5300) -using ( E ) - processors, ( 5500) - users ( will 5600) see - ( performance E5-2600) - improvements, 2006particularly 2007 in multithreaded 2008 HPC and vector 2009 computation 2010applications, such as Serwery IBM System x z procesorami E zapewniają widoczny wzrost wydajności, fluid Source: dynamics simulations and crash analysis. The improved memory and I/O bandwidth will zwłaszcza Benchmarks w zastosowaniach retrieved from wymagających IDEAS Competitive wydajnego Profiles as przetwarzania of March, wielowątkowego based on results also from translate to significant gains in the number of virtual machines that can support as i wektorowego, spec.org, tpc.org, jak np. and symulacje sap.com. The z dziedziny M4 dynamiki data is from płynów IBM internal i analizy testing. zderzeń. Większa a virtualization host, and the number of users that can be supported in CRM and ad-hoc przepustowość pamięci i operacji we-wy umożliwia także znaczne zwiększenie liczby maszyn wirtualnych IBM support System database decision With realizowanych x applications. using przez E serwer wirtualizacji processors, oraz users liczby will użytkowników see performance obsługiwanych przez particularly systemy in multithreaded CRM i aplikacje HPC bazodanowe and vector computation wspomagające applications, podejmowanie such as improvements, Figure fluid doraźnych dynamics 2 shows decyzji. simulations the performance and crash per analysis. watt for The the improved last four generations memory and of I/O System bandwidth, will including also translate the new to significant M4 version. gains The in the number E of processors virtual machines show that a roughly 5x can improvement support as over a Ilustracja virtualization 2 przedstawia sold host, just four and wydajność years the number ago. w of stosunku has users made that do steady mocy can be improvements zasilania supported dla in czterech in CRM energy and ostatnich efficiency ad-hoc in decision generacji the last support four serwera years, database System rendering applications. many (w older tym ostatniej obsolete. wersji M4). Procesory E dają około pięciokrotną poprawę w porównaniu z serwerami sprzedawanymi zaledwie cztery Figure lata temu shows Procesory IBM the Server performance a Performance wykazują per od watt per czterech Watt for the by lat Generation last stały four wzrost generations sprawności of System energetycznej, co powoduje,, including 5000 the new M4 że version. wiele starszych The serwerów E jest processors już przestarzałych. show a roughly 5x improvement over sold just four years ago. has made steady improvements in energy efficiency in the last four years, rendering many older obsolete. Ilustracja Wydajność poszczególnych generacji serwerów IBM w stosunku do mocy zasilania Figure 2. IBM Server Performance per Watt by Generation SPECPower (Estimated SPECPower for ) (Estimated for ) SPEC CPU2006 Integer SPEC CPU2006 FloatingPoint TPC-C SAP SD 2-Tier SPECjbb2005 ( 5400) 2008 M2 ( 5500) 2009 M3 ( 5600) 2010 M4 ( E5-2600) Source: 1000Published SPECpower_ssj2008 results from spec.org as of March. The M4 data is from IBM internal testing. 0 ( 5400) 2008 M2 ( 5500) 2009 M3 ( 5600) 2010 M4 ( E5-2600) Source: Źródło: Wyniki Published testu SPECpower_ssj2008 opublikowane results from w spec.org serwisie spec.org as of March w marcu. The r. Dane M4 data is dotyczące from IBM internal M4 pochodzą testing. z wewnętrznych testów IBM. 6 WHITE PAPER IDEAS INTERNATIONAL, INC. 6 WHITE PAPER IDEAS INTERNATIONAL, INC. 6 OPRACOWANIE IDEAS INTERNATIONAL, INC.

7 SERWERY IBM SYSTEM X M4 ZAPEWNIAJĄ ZNAKOMITĄ WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNĄ MARZEC Informacje o firmie Ideas International MARCH Ideas International Limited to czołowy globalny dostawca informacji i analiz porównawczych dotyczących infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw. Nasze About opracowania, Ideas International przeznaczone zarówno dla Ideas dostawców International produktów Limited informatycznych (IDEAS, ASX:IDE) jak i dla dużych is the użytkowników leading global takich supplier of comparative produktów, obejmują intelligence takie on dziedziny enterprise jak IT infrastructure. serwery, pamięci Servicing masowe, both wirtualizacja IT vendors and i konsolidacja large-scale oraz IT users, usługi związane IDEAS products focus z oprogramowaniem on: ; storage; i infrastrukturą. virtualization and Nasze consolidation; publikacje online and software są oparte and na pracy infrastructure ekspertów-analityków services. branży, IDEAS którzy online oferują products także specjalistyczne are backed up usługi by expert doradcze industry analysts i konsultingowe. who can also deliver specialized advisory and consulting services. Więcej informacji o firmie Ideas International można znaleźć pod adresem: For more information about Ideas International, please visit: Region Ameryk Ideas International, Inc. Americas 800 Westchester Avenue Ideas Suite N337 International, Inc. 800 Rye Brook, Westchester NY Avenue Suite USA N337 Rye Tel. + Brook, NY USA Faks Tel Fax Region Dalekiego Wschodu Ideas International Limited Level 3 Asia/Pacific 20 George Street Ideas International Limited Hornsby, NSW, 2077 Level 3 Australia 20 Tel. George Street 7777 Hornsby, Faks +61 NSW, Australia Tel Region +61 Europy, Bliskiego Wschodu Fax i Afryki Ideas International Europe Europe, Milton Park Middle Innovation East, Centre Africa Ideas 99 Milton International Park Europe Milton Abingdon, Park Oxon Innovation OX14 4RY Centre 99 Wielka Milton Brytania Park Abingdon, Tel (0) Oxon 1235 OX RY Faks + 44 (0) United Kingdom Tel + 44 (0) Informacja umożliwiająca działanie: Fax + 44 (0) Nasze wnioski IBM SYSTEM X M4 SERVERS DELIVER COMPELLING PERFORMANCE AND ENERGY EFFICIENCY Zakup serwerów IBM System x M4 z procesorami E zapewnia ogromne korzyści nawet w przypadku, gdy w centrum przetwarzania danych zastąpią one dotąd eksploatowane serwery wcześniejsze o zaledwie kilka generacji. W technologii procesorów nastąpił w ciągu ostatnich pięciu lat szybki postęp. Radykalnie zwiększyła się nie tylko The IDEAS Bottom Line wydajność procesorów, lecz także ich sprawność energetyczna. W niniejszym opracowaniu wykazano, M4 generation że nowe of IBM s serwery System zapewniają x ok. 10-krotny featuring wzrost s wydajności E processors w porówna- brings The compelling niu z serwerami benefits sprzed to datacenters, zaledwie sześciu even where lat oraz existing ponad 5-krotne are zmniejszenie a just few generations pobieranej old. Processor mocy (w przeliczeniu technology na has jednostkę progressed wydajności) rapidly w porównaniu in the last z five serwerami years. sprzed Not only czterech has the performance lat. 8 Ponadto of każda processors kolejna improved generacja dramatically, serwerów umożliwia but energy użycie efficiency znacznie has also większej made pamięci a sharp leap as operacyjnej. well. This study has shown that performance has improved close to 10x over sold just six years ago and that power consumption per unit of performance has dropped over Oznacza to, że kierownicy działów informatycznych powinni dokonać ponownej oceny serwerów aktualnie eksploatowanych 8 Memory capacity has increased as well, with each generation of 5x in the last four years. w centrach przetwarzania danych. Nowe serwery IBM server M4, cechujące supporting się considerably większą liczbą more rdzeni memory procesora, than the większą last. pamięcią operacyjną i większą pamięcią masową, umożliwiają zastąpienie dużej liczby starszych serwerów niewielką What liczbą this nowych means serwerów is that IT o managers bardzo wysokiej should sprawności reassess all energetycznej. of the IDEAS they currently zaleca wymianę datacenters. wszystkich With serwerów the large z procesorami number of processor 5500 cores, i wcześniejszymi high memory capacity, oraz poważ- and large have in their storage ne rozważenie capacity wymiany of the new serwerów IBM M4 z procesorami, large groups of Starsze these serwery, older nawet can te be consolidated już zamortyzowane, onto a nadal few, very generują energy-efficient ukryte koszty new wskutek. nadmiernego IDEAS suggests zużycia that energii, all with skomplikowanego 5500 zarządzania, and earlier przestojów processors be oraz targeted niejednorodności for replacement, środowiska. and that Radzimy, with aby taki 5600 wyciek processors kosztów be powstrzymać. seriously considered for replacement. Older may be paid for, but they can also be quietly costing money through excessive energy usage, management complexity, downtime, and server sprawl. Don t let your precious IT dollars slip away. actionable intelligence 8 Source: IBM internal testing and industry standard benchmark results. 8 Źródło: Wyniki wewnętrznych testów IBM i standardowych branżowych testów wydajności. OPRACOWANIE WHITE PAPER IDEAS IDEAS INTERNATIONAL, INTERNATIONAL, INC. INC. 7 7

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rodzinie produktów System HP Moonshot

Przewodnik po rodzinie produktów System HP Moonshot Przewodnik po rodzinie produktów System HP Moonshot Wrzesień 2014 r. Spis treści Potrzebny jest nowy model systemów komputerowych...3 HP Moonshot zmienia reguły gry...3 Dlaczego HP Moonshot?....3 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

IBM BladeCenter: właściwy wybór

IBM BladeCenter: właściwy wybór Otwarte, nieskomplikowane i ekologiczne serwery dla przedsiębiorstw o zróżnicowanych potrzebach IBM BladeCenter: właściwy wybór Najwa niejsze informacje Wdrażanie innowacji w ramach elastycznej architektury

Bardziej szczegółowo

HP BladeSystem. Przewodnik po rodzinie produktów

HP BladeSystem. Przewodnik po rodzinie produktów HP BladeSystem Przewodnik po rodzinie produktów Spis treści HP BladeSystem: bardziej inteligentny sposób budowy infrastruktury........ 3 Jedno rozwiązanie, wiele możliwości...............................

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

TEST LABORATORYJNY RAPORT

TEST LABORATORYJNY RAPORT TEST LABORATORYJNY RAPORT Macierze linii IBM DS5000 Wydajność wirtualnych systemów w rzeczywistym świecie Brian Garrett i Claude Bouffard Tłumaczenie: Storagefocus wrzesień 2008 r. Spis treści TEST ESG

Bardziej szczegółowo

Skalowalne serwery. stwórz efektywny i wydajny system przetwarzania danych. designed by Freepik.com

Skalowalne serwery. stwórz efektywny i wydajny system przetwarzania danych. designed by Freepik.com Skalowalne serwery stwórz efektywny i wydajny system przetwarzania danych designed by Freepik.com Skalowalne serwery stwórz efektywny i wydajny system przetwarzania danych Rodzina 4-procesorowych, skalowalnych

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

IBM System x wydajne, niedrogie i niezawodne serwery

IBM System x wydajne, niedrogie i niezawodne serwery IBM System x wydajne, niedrogie i niezawodne serwery IBM System x to oferta serwerów IBM, które wywodzą się z tradycji serwerów PC, Netfinity i xseries. 1 GNIAZDO PROCESORA 2 GNIAZDA PROCESORA 4 GNIAZDA

Bardziej szczegółowo

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski kwiecień 2011 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Definicja i rodzaje cloud computing 4 1.1. Czym jest cloud computing? 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski WARSZAWA 2011. Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz

RAPORT. Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski WARSZAWA 2011. Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz RAPORT Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz WARSZAWA 2011 Raport powstał we współpracy z Microsoft Sp. z o.o. Raport powstał

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server 2012...4 Modele licencjonowania programu SQL Server 2012...4 Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Prawdziwa nowoczesność. Największe umiejętności dla centrów danych, sieci i zabezpieczeń. Światy wirtualne. Magiczne słowo SIEM.

Prawdziwa nowoczesność. Największe umiejętności dla centrów danych, sieci i zabezpieczeń. Światy wirtualne. Magiczne słowo SIEM. Numer 02/2008 Międzynarodowy Magazyn Klientów Grupy S&T Światy wirtualne Magiczne słowo SIEM Prawdziwa nowoczesność Największe umiejętności dla centrów danych, sieci i zabezpieczeń Make sure your data

Bardziej szczegółowo

Porównanie nowego środowiska firmy IBM o nazwie Flex System i tradycyjnej architektury kasetowej (blade)

Porównanie nowego środowiska firmy IBM o nazwie Flex System i tradycyjnej architektury kasetowej (blade) Raport analityczny Porównanie nowego środowiska firmy IBM o nazwie Flex System i tradycyjnej W opracowaniu W niniejszym raporcie analitycznym zespół Clabby Analitics przyjrzy się zintegrowanej architekturze

Bardziej szczegółowo

IBM System Storage DS4800

IBM System Storage DS4800 Skalowalna, szybka pamięć masowa dla środowisk obliczeniowych pracujących na żądanie IBM System Storage DS4800 Najważniejsze właściwości Interfejsy Fibre Channel W zestawie oprogramowanie o przepustowości

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

To nie jest zabawa. Globalna harmonia: Standaryzacja procesów w skali światowej. Focus Trade : wyśmienite rozwiązanie

To nie jest zabawa. Globalna harmonia: Standaryzacja procesów w skali światowej. Focus Trade : wyśmienite rozwiązanie Międzynarodowy magazyn klientów Grupy S&T Numer 02/2009 Globalna harmonia: Standaryzacja procesów w skali światowej Focus Trade : wyśmienite rozwiązanie Wirtualne centra danych? Gorący temat To nie jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston WYDAJNOŚĆ BAZ DANYCH W SERWERACH Z DYSKAMI PÓŁPRZEWODNIKOWYMI FIRMY KINGSTON DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston osiągają wydajność na wat wyższą o 184% 91% więcej zamówień na minutę

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

Oracle Database Appliance

Oracle Database Appliance DATABASE APPLIANCE Artykuł przeglądowy Oracle wrzesień 2011 r. Oracle Database Appliance Wprowadzenie Oracle Database Appliance to nowo opracowany system zintegrowany zawierający sprzęt i oprogramowanie.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę

raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę raport 2011 Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę Bariery, wyzwania, nowe rozwiązanie w praktyce

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo