Streszczenie Summary dla kierownictwa. Tj. Intel Xeon 5400, 5500, 5600 i E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie Summary dla kierownictwa. Tj. Intel Xeon 5400, 5500, 5600 i E5-2600."

Transkrypt

1 custom consulting services WHITE PAPER IBM SERWERY SYSTEM IBM X SYSTEM X M4 M4 SERVERS X M4 ZAPEWNIAJĄ DELIVER COMPELLING ZNAKOMITĄ PERFORMANCE WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ AND ENERGY ENERGETYCZNĄ EFFICIENCY March Marzec r. PREPARED Przygotowano FOR IBM dla ibm TABLE Spis treści OF OF CONTENTS Executive Streszczenie Summary dla kierownictwa Wprowadzenie 1 Introduction... 1 Platforma procesorów intel Processor E xeon e Product Family Platform... 2 Jak ibm wykorzystuje tę nową How How IBM Is This New technologię IBM Is Leveraging w serwerach This m4 New 4 Technology with with the the M4 M4 Servers Servers Wydajność i parametry środowiskowe IBM IBM System x M4 serwerów System ibm x M4 System Performance x m4 5 and and Environmentals Nasze wnioski 7 The The IDEAS IDEAS Bottom Bottom Line Line Executive Streszczenie Summary dla kierownictwa Dual-socket Serwery dwugniazdowe, that that use które use wykorzystują processors processors procesory have have become become the stały the most się most widely najczęściej widely used used używaną due due kategorią to to their their serwerów. outstanding Stało performance, się tak ze względu large large na memory ich memory wysoką capacity, wydajność, capacity, and and dużą excellent excellent pojemność pamięci per oraz watt. znakomitą They are wydajność commonly w stosunku found throughout do pobieranej the mocy. datacenter Stosowane performance per watt. They are commonly found throughout the datacenter running running są powszechnie w centrach przetwarzania danych do takich zastosowań jak wirtualizacja, applications such as web databases, general office applications, infrastruktura such WWW, as virtualization, bazy danych, web aplikacje infrastructure, biurowe databases, oraz przetwarzanie general wymagające office applications, dużej and and computing (HPC). In March, performed a major redesign wydajności. high-performance W marcu computing r. (HPC). dokonał In istotnej March, modernizacji performed tych procesorów, a major wprowadzając on rodzinę redesign update update on these these produktów processors, processors, launching launching E the the i zestaw układów E E C600. product product W tych family family procesorach and and C600 C600 chipset. chipset. zastosowano These These processors szereg processors innowacyjnych feature feature a number a number udoskonaleń, of new of new and które and innovative innovative ułatwiają improvements zapewnienie improvements that wysokiej that help help to to deliver deliver wydajności, improved improved przepustowości performance, bandwidth, i sprawności bandwidth, and energetycznej. and energy energy efficiency. efficiency. IBM IBM leverages leverages wykorzystuje these these udoskonalone platform platform improvements procesory improvements a in its w in swoich new its new System nowych System x M4 serwerach x M4,, System the x3550 the x3550 x M4, M4, M4: x3550 M4, M4, and and x3500 x3500 M4 M4. oraz M4. These x3500 These M4. Serwery not not only te only cechują have have outstanding się outstanding nie tylko performance wyjątkową performance wydajnością efficiency, i sprawnością but they energetyczną, also feature lecz advanced także manageability zaawansowanymi and funkcjami resiliency ułatwiający- and and energy energy efficiency, but they also feature advanced manageability and resiliency features. features. A wide A wide range mi zarządzanie of storage i zwiększającymi options are available dostępność. as well, Do including tych serwerów both 2.5-inch dostępny and jest 3.5-inch również hard szeroki wybór range disk of storage opcji options pamięci are masowej, available w as tym well, dyski including twarde both 2,5-2.5-inch i 3,5- calowe and 3.5-inch oraz 1,8-calowe hard disk drives, drives, and 1.8-inch solid-state drives (SSDs). IBM s Feature on Demand allows customers to napędy and SSD 1.8-inch (półprzewodnikowe). solid-state drives Oferta (SSDs). IBM IBM s Feature Feature on Demand on Demand umożliwia allows customers dostosowy- customize customize and upgrade the as business needs change and evolve. wanie i modernizację and upgrade the tych serwerów as business w miarę needs zmian change i ewoluowania and evolve. potrzeb biznesowych. The The Dzięki performance performance wysokiej wydajności and and energy energy i sprawności efficiency efficiency of energetycznej of these these new new M4 nowe M4 serwery make M4 make this są bardzo this generation generation atrak-cyjne dla choice klientów, choice for for którzy those those who w swoich who have have centrach older older przetwarzania in their in their datacenters. danych datacenters. eksploatują Performance Performance starsze has has a compelling compelling improved improved serwery. over Wydajność over 10x 10x compared compared nowych to serwerów to purchased jest purchased ponad just 10 just razy six six years większa years ago, w ago, porównaniu and and energy energy efficiency z serwerami efficiency has has improved improved kupionymi 5x 5x zaledwie over over the the 6 last lat last four temu, four generations. a generations. efektywność 1 As 1 energetyczna As a result, a result, Ideas na Ideas przestrzeni International International ostatnich (IDEAS) (IDEAS) recommends czterech generacji that 1 all zwiększyła datacenter się managers pięciokrotnie. reassess Dlatego their Ideas installed International (IDEAS) and replace zaleca wszystkim using kierownikom 5500 centrów or older przetwarzania processors danych, with new aby M4 dokonali. ponownej This server oceny recommends that all datacenter managers reassess their installed and replace all all upgrade will zainstalowanych using not only bring serwerów 5500 the datacenter i or wymienili older processors up to wszystkie with date, but it serwery new M4 will also z save procesorami. This money through server upgrade better 5500 will energy lub not starszymi only bring na the nowe datacenter serwery up M4. to date, Taka but modernizacja it will also save nie money tylko unowocześni through better centrum energy efficiency efficiency and reduced management complexity due to server sprawl. przetwarzania and reduced danych, management lecz także complexity zapewni oszczędności due to server sprawl. dzięki podniesieniu sprawności energetycznej oraz zmniejszeniu złożoności zarządzania związanej z heterogenicznym środowiskiem. Introduction Introduction Dual-socket Dual-socket Wprowadzenie x86 x86 running running processors processors are are the the most most widely widely sold sold for for good good reason. Over the past five years, the processor performance and memory capacity of Dwuprocesorowe reason. Over the serwery past five z rodziny years, the x86 processor oparte na performance technologii and procesorów memory capacity of these these have increased to the point where dual-socket can now handle a majority są najczęściej have sprzedawanymi increased to the serwerami. point where W dual-socket ciągu ostatnich pięciu can now lat handle wydajność a majority procesorów business i workloads. pojemność Dual-socket pamięci operacyjnej require takich less serwerów power, generate zwiększyła less się heat, na tyle, offer że better wy- of of business workloads. Dual-socket require less power, generate less heat, offer better price/performance starczają one do wykonywania ratios, and take większości up less space zadań than biznesowych. larger four- and Równocześnie eight-socket serwery. As price/performance ratios, and take up less space than larger four- and eight-socket. As a dwuprocesorowe result, IT departments wymagają worldwide mniejszej have mocy standardized zasilania, wytwarzają on dual-socket mniej ciepła, for cechują such się diverse a result, IT departments worldwide have standardized on dual-socket for such diverse purposes lepszą relacją as virtualization, ceny do wydajności server consolidation, oraz zajmują mniej web infrastructure, miejsca niż większe databases, serwery general cztero office purposes as virtualization, server consolidation, web infrastructure, databases, general office applications, lub ośmioprocesorowe. and HPC. applications, and HPC. Dlatego działy informatyczne na całym świecie zestandaryzowały swoją infrastrukturę i stosują serwery dwuprocesorowe do wszelkiego rodzaju zastosowań, In takich March jak, wirtualizacja, released konsolidacja the serwerów, E infrastruktura product WWW, family bazy ( Sandy danych, Bridge-EP ) aplikacje and In March biurowe, C600 series oraz przetwarzanie released the chipset ( Patsburg ). wymagające E The dużej wydajności. product family ( Sandy Bridge-EP ) and processor E product family is a C600 series chipset ( Patsburg ). The processor E product family is a 1 Tj. 5400, 5500, 5600 i E , 5500, 5600, and E , 5500, 5600, and E Właścicielem praw autorskich do niniejszego dokumentu jest Ideas International Inc. (IDEAS). Niniejszy dokument jest chroniony prawami i konwencjami USA i międzynarodowymi. Niniejszy dokument nie może być kopiowany, reprodukowany, przechowywany w systemie wyszukiwania informacji, przesyłany This w jakiejkolwiek document is copyrighted postaci, by publikowany Ideas International, w Inc. publicznych (IDEAS) and is lub protected prywatnych by U.S. and international serwisach copyright internetowych laws and conventions. lub biuletynach This document informacyjnych may not be copied, reproduced, ani sublicencjonowany stored in a retrieval system, na rzecz transmitted in This any document form, posted is copyrighted on a public or by private Ideas website International, or bulletin Inc. (IDEAS) board, or and sublicensed is protected to by a U.S. third and party international without the copyright written consent laws and of conventions. IDEAS. No copyright This document may be may obscured not be copied, or removed reproduced, from the stored paper. in All a retrieval trademarks system, and transmitted registered marks in of any jakiejkolwiek products form, posted and companies on a osoby public referred or trzeciej, private to in website chyba this paper or bulletin że za are protected. board, pisemną or sublicensed zgodą to a third IDEAS. party without Zastrzeżenia the written consent praw of autorskich IDEAS. No copyright w niniejszym may be obscured dokumencie or removed from nie the mogą paper. być All trademarks usuwane and registered ani czynione marks of products niewidocznymi. and companies referred Wszystkie to in this użyte paper are w protected. niniejszym dokumencie znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe produktów i firm są chronione. This document was developed on the basis of information and sources believed to be reliable. This document is to be used as is. IDEAS makes no guarantees or representations regarding, and shall have no liability for the accuracy This of, Niniejszy data, document subject was dokument matter, developed quality, on został the or timeliness basis opracowany of information of the content. and na sources The podstawie data believed contained to informacji be reliable. this document This i źródeł document are subject uważanych is to to be change. used as IDEAS za is. IDEAS rzetelne, accepts makes no jednak responsibility no guarantees jest to or inform dostarczany representations the reader regarding, of jedynie changes and in w the shall stanie, data. have In no addition, w liability jakim IDEAS for się the accuracy may znajduje data, of subject the ( AS products, matter, IS ), services, i quality, IDEAS or and timeliness companies udziela of the described content. żadnej in The this gwarancji data document. contained ani in this nie document składa are żadnych subject to change. oświadczeń IDEAS accepts co no do responsibility dokładności to inform danych the reader oraz of changes zawartości in the data. In merytorycznej, addition, IDEAS may jakości change its change its of, view view of the products, services, and companies described in this document. i aktualności treści niniejszego dokumentu, a także nie będzie ponosić z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Dane zawarte w niniejszym dokumencie mogą IDEAS accepts no responsibility for decisions made on the basis of information contained herein, nor from the reader s attempts to duplicate performance results or other outcomes. Nor can the paper be used to predict future values or IDEAS performance ulec accepts zmianie, levels. no responsibility This a IDEAS document for decisions nie may będzie not made be used on odpowiedzialna the to create basis of an information endorsement za contained informowanie products herein, and nor services from czytelników the discussed reader s attempts in o the takich paper to duplicate or zmianach. for other performance products Ponadto results and services or other IDEAS offered outcomes. może by the Nor vendors zmienić can the discussed. paper swoje be used poglądy to predict future na temat values or performance produktów, levels. usług This document i firm may opisanych not be used w to create dokumencie. an endorsement for products and services discussed in the paper or for other products and services offered by the vendors discussed. IDEAS nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji tu zawartych ani za podjęte przez czytelników usiłowania uzyskania takich samych wyników wydajności czy innych rezultatów. Niniejszy dokument nie może służyć jako podstawa do przewidywania przyszłej wartości lub przyszłych poziomów wydajności. Niniejszy dokument nie może być traktowany jako promocja omawianych produktów i usług bądź innych produktów i usług wspomnianych dostawców.

2 SERWERY IBM SYSTEM X M4 ZAPEWNIAJĄ ZNAKOMITĄ WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNĄ MARZEC Funkcje i możliwości nowej platformy a sprawiają, że jest ona sprawniejsza, bardziej inteligentna i bezpieczniejsza, a przy tym zapewnia maksymalną elastyczność i optymalną relację wartości do ceny. W marcu r. wprowadził rodzinę produktów E ( Sandy Bridge- -EP ) i zestaw układów C600 ( Patsburg ). Procesory E cechują się nową mikroarchitekturą, chociaż są wytwarzane w tym samym procesie 32 nm co procesory poprzedniej generacji Nowe udoskonalenia zapewniają wyższą sprawność, inteligencję i bezpieczeństwo, a także udostępniają więcej opcji. Procesory E są aktualnie dostępne i instalowane w najpopularniejszych serwerach dwuprocesorowych IBM,tj. w modelach M4, x3550 M4 oraz x3500 M4. E to jedna z najważniejszych nowości wprowadzonych przez w zakresie mikroprocesorów w r. Nowa mikroarchitektura umożliwia zwiększenie liczby rdzeni i przepustowości pamięci, a także udostępnia zaawansowane funkcje zarządzania mocą. Z tego względu procesory E cechują się znacznie wyższą wydajnością przy równoczesnym zmniejszeniu poboru mocy. Dzięki tym procesorom nowe serwery M4 oferowane przez IBM dają bardzo wyraźne korzyści, szczególnie w porównaniu ze starszymi generacjami serwerów. Platforma procesorów E IBM przewiduje, że ponad połowa nowo zakupionych serwerów będzie pracować w środowiskach wirtualnych, a większość w środowiskach z ograniczeniami mocy, chłodzenia i zajmowanego miejsca. Aby zaspokoić daleko idące i zróżnicowane potrzeby takich klientów, musiał opracować platformę cechującą się nadzwyczajną elastycznością. Dlatego platforma oparta na rodzinie produktów E ( Romley-EP ) stanowi ewolucyjne udoskonalenie technologii a, wychodzące naprzeciw tym potrzebom. Funkcje i możliwości nowej platformy a sprawiają, że jest ona sprawniejsza, bardziej inteligentna i bezpieczniejsza, a przy tym zapewnia maksymalną elastyczność i optymalną relację wartości do ceny. Tabela 1. Nowe cechy i funkcje procesorów E Cecha/funkcja Maksymalnie 8 rdzeni, dwa wątki na rdzeń Większa pojemność i przepustowość pamięci Technologia Turbo Boost 2.0 Dwa łącza QPI (QuickPath Interconnect) na procesor Data Direct I/O (inteligentne buforowanie we-wy) Zintegrowana obsługa PCI Express 3.0 Magistrala pierścieniowa C600 Rozkazy AVX (Advanced Vector Extension) ligent Power Technology Korzyść Lepsza wydajność w aplikacjach wielowątkowych Wyższa wydajność aplikacji, bazy danych ładowane w całości do pamięci operacyjnej Szersze możliwości stosowania trybu turbo niż w poprzedniej generacji wyższa wydajność aplikacji Większa przepustowość między dwoma procesorami Większa przepustowość między procesorami a urządzeniami podłączonymi przez PCI Express Znacznie wyższa przepustowość we-wy, mniejsze opóźnienia, mniejsze zużycie energii Mniejsze opóźnienie między rdzeniami a we-wy, mniejsze opóźnienie pamięci podręcznej L3, większa przepustowość między L3 a rdzeniami Większa wydajność przy obliczeniach zmiennoprzecinkowych i wektorowych igentne sterowanie zasilaniem umożliwiające zwiększenie wydajności przy zmniejszeniu zużycia energii Nowe procesory E mają maksymalnie 8 rdzeni i 20 MB pamięci podręcznej. Każdy rdzeń może wykonywać dwa wątki. Procesory poprzedniej generacji miały maksymalnie 6 rdzeni i 12 MB pamięci podręcznej. Nowe procesory są instalowane w gnieździe LGA-2011 Socket R, które obsługuje pamięć czterokanałową i maksymalnie 3 moduły DIMM na każde gniazdo pamięci. Dzięki temu procesor może być wyposażony w maksymalnie 768 GB pamięci DDR3 (przy użyciu 24 modułów LRDIMM po 32 GB), podczas gdy w poprzedniej generacji (Tylersburg-EP) limit wynosił 288 GB. Zapewniona jest lepsza komunikacja między procesorami dzięki podwójnym łączom QuickPath Interconnect (QPI), które zapewniają przepustowość do 8 GT/s (miliardów transferów na sekundę) w porównaniu z 6,4 GT/s w poprzedniej generacji. Jeśli chodzi o podsystem wejścia-wyjścia, zrezygnował z oddzielnego koncentratora we-wy i obecnie PCI Express 3.0 jest zintegrowany w samym procesorze. Ponadto zwiększono liczbę ścieżek z 36 do 40 na każde gniazdo. Teoretyczna maksymalna przepusto- 2 OPRACOWANIE IDEAS INTERNATIONAL, INC.

3 SERWERY IBM SYSTEM X M4 ZAPEWNIAJĄ ZNAKOMITĄ WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNĄ MARZEC w oczywisty sposób adresuje nową platformę do zastosowań wymagających bardzo dużej wydajności, dużej pojemności pamięci i znaczącej przepustowości. wość PCI Express 3.0 wynosi obecnie 8 GT/s (dwa razy więcej niż w PCI Express 2.0). W procesorach E wprowadzono nową funkcję pod nazwą Data Direct I/O, która optymalizuje transfery we-wy w gnieździe procesora centralnego i w urządzeniu podłączonym przez PCI Express. igentne buforowanie Data Direct I/O w połączeniu z większą liczbą ścieżek i podwojeniem przepustowości PCI Express 3.0 pozwoliło na znaczne zwiększenie wydajności we-wy, zmniejszenie opóźnień oraz obniżenie poboru mocy. Nawet gdyby to już wyczerpywało listę udoskonaleń, mielibyśmy do czynienia z imponującym procesorem nowej generacji. Ale sięgnął głębiej do osiągnięć swego ogromnego działu badawczo-rozwojowego i wprowadził jeszcze więcej przełomowych rozwiązań technologicznych. Jedną z najbardziej godnych uwagi innowacji jest magistrala pierścieniowa (ring bus), która ułatwia płynne przenoszenie danych pomiędzy ośmioma rdzeniami, kontrolerem pamięci, portami QPI i ścieżkami PCI Express. Wraz ze wzrostem liczby rdzeni narasta problem przepustowości; architektura magistrali pierścieniowej wprowadzona w rodzinie procesorów E7 stanowi innowacyjne rozwiązanie tego problemu. Z wewnętrznych testów a wynika, że w porównaniu ze starszą generacją 5500/5600, magistrala pierścieniowa zmniejsza opóźnienie pamięci podręcznej L3 nawet o 20% oraz zwiększa przepustowość pomiędzy L3 a rdzeniami nawet ośmiokrotnie. 2 Udoskonalono także technologię Turbo Boost. Podobnie jak w przypadku poprzednich generacji procesorów, Turbo Boost wykorzystuje okazje do maksymalizowania wydajności aplikacji jedno- i wielowątkowych poprzez czasowe zwiększanie częstotliwości taktowania procesora w momentach zwiększonego obciążenia. Tryb turbo włączany jest tylko pod warunkiem, że liczba rdzeni, pobierana moc i prąd oraz temperatura procesora pozostają w określonych granicach. Czas pozostawania w trybie turbo jest ograniczony z powodu wydzielania się dużej ilości ciepła. Gdy jeden z wyżej wspomnianych limitów zostanie osiągnięty, częstotliwość taktowania jest redukowana. W wersji Turbo Boost 2.0 wprowadzono dodatkowe inteligentne sterowanie, które umożliwia lepsze zarządzanie mocą i rezerwą termiczną (zapasem do zadziałania bezpieczników termicznych), a przez to utrzymywanie włączonego trybu turbo przez dłuższy czas. Tryb turbo nie jest włączany, jeśli wąskim gardłem dla ogólnej wydajności jest pamięć lub układy we-wy. W efekcie tryb turbo jest włączany częściej i na dłuższe odcinki czasu. Na potrzeby zastosowań wymagających dużej wydajności przetwarzania zmiennoprzecinkowego i wektorowego wprowadził rozkazy AVX (Advanced Vector Extension zaawansowane rozszerzenie wektorowe). Jest to nowy zestaw rozkazów 256-bitowych, stanowiący rozszerzenie zestawu SSE (Streaming SIMD Extensions) i zapewniający nawet dwukrotne zwiększenie szczytowej wydajności (mierzonej liczbą operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę) kosztem tylko niewielkiego zwiększenia pobieranej mocy. Nowe rozkazy AVX są przeznaczone do takich zastosowań jak przetwarzanie dźwięku i obrazu, modele i symulacje naukowe oraz analizy finansowe. wprowadził również istotne udoskonalenia do ligent Power Technology (inteligentnej technologii zasilania). W poprzedniej generacji tej technologii były używane inteligentne bramki mocy, które pozwalały obniżyć zużycie mocy przez rdzeń w stanie bezczynności o prawie 50%. 3 Bramki te mogą być kontrolowane ręcznie lub przez automatyczne ustawienia. W rodzinie procesorów E dodano udoskonalenia do zarządzania mocą pobieraną przez sieć (Network Power Management Technology) oraz do dostrajania mocy (Power Tuning Technology). Dostrajanie mocy umożliwia szczegółowe sterowanie zasilaniem procesorów, pamięci i podsystemów QPI dzięki użyciu licznych czujników. W obecnej wersji technologia ta zarządza zarówno mocą, jak i zapasem temperatury (w poprzedniej wersji zarządzaniu podlegał tylko ten ostatni parametr). Sterowanie mocą może się odbywać z systemu operacyjnego, BIOS-u lub na podstawie sygnałów z czujników. Jeśli chodzi o zarządzanie mocą pobieraną przez sieć, w E wprowadzono dodatkowe inteligentne funkcje uzależniające stan zasilania od operacji we-wy. Funkcja Energy Efficient Ethernet (EEE) obniża moc zasilania w okresach mniejszego wykorzystania łącza, co pozwala na zmniejszenie ogólnego zużycia mocy przez kartę sieciową nawet o 50%. 4 Funkcja koordynacji bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA coalescing) koordynuje przerwania generowane przez kartę sieciową w taki sposób, aby procesor i inne komponenty systemu mogły przez dłuższy czas pozostawać w stanie mniejszego poboru mocy. Według a, funkcja ta umożliwia na zmniejszenie poboru mocy przez cały system nawet o 20%. 5 2 Źródło: Corp. 3 Źródło: Corp. 4 Źródło: Corp. 5 Źródło: Corp. OPRACOWANIE IDEAS INTERNATIONAL, INC. 3

4 SERWERY IBM SYSTEM X M4 ZAPEWNIAJĄ ZNAKOMITĄ WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNĄ MARZEC IBM wprowadza nowe procesory E we wszystkich swoich serwerach z dwoma procesorami, w tym x3500, x3550 i. Należą one do najlepiej sprzedających się serwerów IBM, gdyż zapewniają znakomitą wydajność i sprawność energetyczną, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do zastosowań o newralgicznym znaczeniu przy bardzo atrakcyjnej cenie. w oczywisty sposób adresuje nową platformę do zastosowań wymagających bardzo wysokiej wydajności, dużej pojemności pamięci i dużej przepustowości. Jak IBM wykorzystuje tę nową technologię w serwerach M4 IBM wprowadza nowe procesory E we wszystkich swoich serwerach z dwoma procesorami, w tym x3500, x3550 i. Należą one do najlepiej sprzedających się serwerów IBM, gdyż zapewniają znakomitą wydajność i sprawność energetyczną, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do zastosowań o newralgicznym znaczeniu przy bardzo atrakcyjnej cenie. Wielu klientów IBM wykorzystuje te serwery w swojej zasadniczej działalności biznesowej. IBM wprowadził następujące nowe serwery M4:» M4 to sztandarowy produkt w linii serwerów stelażowych. W efektywnej energetycznie obudowie o wysokości 2U można zainstalować maksymalnie 16 wydajnych napędów 2,5-calowych dysków twardych (z możliwością wymiany na gorąco ) albo 6 napędów 3,5-calowych albo 32 napędy SSD 1,8-calowe, a także 4-6 gniazd PCI Express Gen 3.0. Dzięki temu M4 nadaje się znakomicie do takich zastosowań jak przetwarzanie w chmurze, wirtualizacja, bazy danych, Web 2.0, serwery plików, serwery wydruków, serwery WWW, infrastruktura biurowa przedsiębiorstwa, konsolidacja wirtualnych PC oraz migracja systemów UNIX klasy podstawowej.» x3550 M4 jest podobny do modelu M4 pod względem obsługiwanych procesorów i pamięci, ale ma obudowę o wysokości 1U. W wyniku zmniejszenia wielkości może być wyposażony tylko w osiem napędów 2,5-calowych lub trzy napędy 3,5-calowe oraz w dwa gniazda PCI Express lub PCI-X. Zakres zastosowań tego serwera jest taki sam jak dla M4.» x3500 M4 to serwer w konfiguracji wieżowej z możliwością konwersji do konfiguracji stelażowej o wysokości 5U. Pod względem procesorów i pamięci nie różni się od modeli stelażowych, cechuje się także podobną wydajnością i sprawnością termiczną. Dzięki większej obudowie zapewnia jednak znacznie większe możliwości rozbudowy. Może być wyposażony w maksymalnie 32 napędy 2,5-calowe (w standardowej konfiguracji 8 napędów 2,5- lub 3,5-calowych), maksymalnie 7 gniazd PCI Express G3.0 oraz jedno gniazdo G2.0 (gniazda PCI-X są opcjonalne). Model x3500 M4 nadaje się znakomicie dla rozproszonych oddziałów małych firm.. Dzięki możliwości zwiększenia pojemności dysków (SAS lub SATA) do 32 TB może także służyć jako serwer pamięci masowej. W wielu przypadkach może to być jedyny serwer, jakiego potrzebuje małe lub średnie przedsiębiorstwo. Serwery M4 to ewolucyjne udoskonalenie poprzedniej generacji serwerów, tj. M3. Serwery M3 były dobrze i w bardzo zrównoważony sposób zaprojektowane oraz zapewniały wysoką sprawność energetyczną. W nowej generacji wprowadzono szereg udoskonaleń, w tym następujące:» Wydajność Nowe procesory E umożliwiają 10-krotne zwiększenie wydajności w porównaniu z serwerami zakupionymi zaledwie sześć lat temu. 6 Modele M4, x3550 M4 i x3500 M4 mogą być wyposażone aż w 768 GB pamięci operacyjnej, co oznacza zwiększenie ilości pamięci o 270% w porównaniu z poprzednią generacją 7 i sprawia, że w serwerach M4 nigdy nie zabraknie pamięci, nawet po wirtualizacji. Zwiększenie wydajności wymaga również usprawnienia komunikacji, w czym jest pomocny nowy podsystem we-wy PCI Express. Model M4 jest wyposażony w 4 albo 6 gniazd PCI Express (również podwójnej szerokości) lub PCI-X, co oznacza, że zwiększeniu wydajności towarzyszy zwiększenie elastyczności we-wy. W razie potrzeby można użyć kart dodatkowych (mezzanine) 10GbE, a wkrótce dostępne będą także karty Infini- Band» Sprawność energetyczna Procesory E zapewniają znakomitą sprawność energetyczną w porównaniu z poprzednimi generacjami. Poprawa tego parametru jest szczególnie widoczna przy porównaniu z serwerami z procesorami generacji wcześniejszych niż poprzednia. Oprócz tego IBM realizuje swe zobowiązanie do podniesienia sprawności energetycznej wprowadzając zasilacze 80 PLUS Platinum (sprawność 95%), napędy SSD oraz pełne certyfikaty ENERGY STAR. 6 Ź Źródło: Wyniki wewnętrznych testów IBM i standardowych branżowych testów wydajności. Zob. ilustr Źródło: Corp. 4 OPRACOWANIE IDEAS INTERNATIONAL, INC.

5 SERWERY IBM SYSTEM X M4 ZAPEWNIAJĄ ZNAKOMITĄ WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNĄ MARZEC Serwery IBM System x z procesorami E zapewniają widoczny wzrost wydajności, zwłaszcza w zastosowaniach wymagających wydajnego przetwarzania wielowątkowego i wektorowego, jak np. symulacje z dziedziny dynamiki płynów i analizy zderzeń.» Łatwość zarządzania Wszystkie serwery IBM w architekturze x86 są wyposażone w zintegrowany moduł zarządzania drugiej generacji (IMMv2), który udostępnia wszystkie funkcje BMC/RSA-II, a ponadto zintegrowane funkcje kontrolera wideo, funkcje zdalnego dostępu / ckvm, funkcje Super I/O oraz nowy interfejs mobilny. IBM był pierwszym producentem, który wprowadził obsługę specyfikacji IMM w pierwszej wersji, oraz jako pierwszy zapewnia obsługę nowej specyfikacji. Ogólne zarządzanie jest realizowane przy użyciu oprogramowania IBM Systems Director z odpowiednimi wtyczkami, które ułatwia wdrażanie, integrowanie i serwisowanie nowych serwerów M4, a także zarządzanie nimi.» Odporność Każdy serwer może ulec awarii, ale IBM zastosował szereg rozwiązań, dzięki którym awarie poszczególnych komponentów nie wpływają negatywnie na świadczenie usług. Jest oczywiste, że wszystkie wentylatory i zasilacze mogą być wymieniane na gorąco. Ponadto funkcja PFA (Predictive Failure Analysis Mechanizm Wczesnego Wykrywania Awarii) umożliwia przewidywanie awarii, zanim one nastąpią. Gdy zostanie wykryta sytuacja zbliżającej się awarii, PFA włącza funkcję diagnostyczną Light-Path Diagnostics, a lampki LED w różnych miejscach serwera ułatwiają rozpoznanie komponentu, który wymaga serwisowania. Serwery IBM nie wymagają użycia narzędzi, więc poszukiwanie wkrętaka należy do przeszłości.» Oferta Feature on Demand IBM uważa, że klienci powinni mieć możliwość zakupu potrzebnych elementów wtedy, gdy są one potrzebne. Gdy zmieniają się wymagania, może być niezbędne wprowadzenie odpowiednich zmian do serwerów. Dlatego IBM opracował ofertę Feature on Demand, która obejmuje procesory, pamięć, napędy dysków, karty sieciowe oraz zaawansowane kontrolery RAID niewymagające gniazda i wyposażone w pamięć buforową podtrzymywaną bateryjnie.» Elastyczność Nowe serwery mogą być wyposażone do wyboru w napędy 2,5- lub 3,5-calowe, a model M4 także w 1,8-calowe napędy SSD. Wszystkie gniazda PCI Express są tak zaprojektowane, że mogą przyjąć karty sieciowe różnych długości. Ponadto wszystkie serwery są wyposażone w cztery porty GigE i dwa opcjonalne porty 10GbE realizowane przez karty dodatkowe (mezzanine), czyli niewymagające oddzielnego gniazda PCI Express. Wydajność i parametry środowiskowe serwerów IBM System x M4 Ilustracja 1 (na następnej stronie) przedstawia porównanie wydajności serwera IBM System M4 (z nowymi procesorami E5-2600) i pięciu poprzednich generacji serwerów. Wykres został znormalizowany tak, że poziom podstawowy odpowiada wydajności serwera z procesorami Chociaż wykres sporządzono na przykładzie serwera, wyniki porównania powinny być podobne dla serwerów dowolnego producenta wyposażonych w te same procesory. Wykres pokazuje, że w porównaniu z serwerami zakupionymi zaledwie sześć lat temu (w 2006 r.) nowy serwer IBM z procesorami E daje 10-krotny wzrost wydajności. W przypadku serwerów zbliżających się do końca pięcioletniego okresu leasingu jest oczekiwany 5-7-krotny wzrost wydajności. Nawet w przypadku serwerów kupionych zaledwie trzy lata temu wzrost wydajności będzie prawie dwukrotny. Do tego dochodzi znacznie lepsza sprawność energetyczna w porównaniu z poprzednimi generacjami. OPRACOWANIE IDEAS INTERNATIONAL, INC. 5

6 SERWERY IBM SYSTEM IBM SYSTEM X M4 SERVERS X M4 ZAPEWNIAJĄ DELIVER COMPELLING ZNAKOMITĄ PERFORMANCE WYDAJNOŚĆ I AND OSZCZĘDNOŚĆ ENERGY EFFICIENCY ENERGETYCZNĄ MARZEC MARCH Ilustracja 2 przedstawia wydajność Figure 2 shows w stosunku the performance mocy per zasilania watt for the dla last do czterech four generations ostatnich of System generacji, including serwera the new M4 Figure 2 shows the performance per watt for the last System version. The (w E tym ostatniej processors wersji show M4). a roughly Procesory four generations of System 5x improvement over E dają, including the new M4 sold około just four pięciokrotną years ago. poprawę version. The E w processors porównaniu show a roughly z 5x serwerami improvement over sprzedawanymi sold just four years zaledwie ago. cztery lata temu. Ilustracja 1. Względna wydajność poszczególnych generacji serwerów Figure 1. Relative Performance by Generation IBM SYSTEM X M4 SERVERS DELIVER COMPELLING PERFORMANCE AND ENERGY EFFICIENCY MARCH Figure 1. Relative Performance by Generation SPEC CPU2006 Integer SPEC CPU2006 FloatingPoint TPC-C SAP SD 2-Tier SPECjbb2005 ( 5100) ( 5300) ( 5400) M2 ( 5500) M3 ( 5600) M4 ( E5-2600) Source: Źródło: Wyniki Benchmarks wydajności retrieved na podstawie from IDEAS badania Competitive IDEAS Competitive Profiles Profiles as March z marca, based r. (oparte on results from na wynikach spec.org, opublikowanych tpc.org, and sap.com. w serwisach The spec.org, M4 tpc.org data i sap.com). is from IBM Dane internal dotyczące testing. M4 pochodzą z 0.00 wewnętrznych testów IBM. M2 M3 M4 With IBM ( System 5100) - x ( 5300) -using ( E ) - processors, ( 5500) - users ( will 5600) see - ( performance E5-2600) - improvements, 2006particularly 2007 in multithreaded 2008 HPC and vector 2009 computation 2010applications, such as Serwery IBM System x z procesorami E zapewniają widoczny wzrost wydajności, fluid Source: dynamics simulations and crash analysis. The improved memory and I/O bandwidth will zwłaszcza Benchmarks w zastosowaniach retrieved from wymagających IDEAS Competitive wydajnego Profiles as przetwarzania of March, wielowątkowego based on results also from translate to significant gains in the number of virtual machines that can support as i wektorowego, spec.org, tpc.org, jak np. and symulacje sap.com. The z dziedziny M4 dynamiki data is from płynów IBM internal i analizy testing. zderzeń. Większa a virtualization host, and the number of users that can be supported in CRM and ad-hoc przepustowość pamięci i operacji we-wy umożliwia także znaczne zwiększenie liczby maszyn wirtualnych IBM support System database decision With realizowanych x applications. using przez E serwer wirtualizacji processors, oraz users liczby will użytkowników see performance obsługiwanych przez particularly systemy in multithreaded CRM i aplikacje HPC bazodanowe and vector computation wspomagające applications, podejmowanie such as improvements, Figure fluid doraźnych dynamics 2 shows decyzji. simulations the performance and crash per analysis. watt for The the improved last four generations memory and of I/O System bandwidth, will including also translate the new to significant M4 version. gains The in the number E of processors virtual machines show that a roughly 5x can improvement support as over a Ilustracja virtualization 2 przedstawia sold host, just four and wydajność years the number ago. w of stosunku has users made that do steady mocy can be improvements zasilania supported dla in czterech in CRM energy and ostatnich efficiency ad-hoc in decision generacji the last support four serwera years, database System rendering applications. many (w older tym ostatniej obsolete. wersji M4). Procesory E dają około pięciokrotną poprawę w porównaniu z serwerami sprzedawanymi zaledwie cztery Figure lata temu shows Procesory IBM the Server performance a Performance wykazują per od watt per czterech Watt for the by lat Generation last stały four wzrost generations sprawności of System energetycznej, co powoduje,, including 5000 the new M4 że version. wiele starszych The serwerów E jest processors już przestarzałych. show a roughly 5x improvement over sold just four years ago. has made steady improvements in energy efficiency in the last four years, rendering many older obsolete. Ilustracja Wydajność poszczególnych generacji serwerów IBM w stosunku do mocy zasilania Figure 2. IBM Server Performance per Watt by Generation SPECPower (Estimated SPECPower for ) (Estimated for ) SPEC CPU2006 Integer SPEC CPU2006 FloatingPoint TPC-C SAP SD 2-Tier SPECjbb2005 ( 5400) 2008 M2 ( 5500) 2009 M3 ( 5600) 2010 M4 ( E5-2600) Source: 1000Published SPECpower_ssj2008 results from spec.org as of March. The M4 data is from IBM internal testing. 0 ( 5400) 2008 M2 ( 5500) 2009 M3 ( 5600) 2010 M4 ( E5-2600) Source: Źródło: Wyniki Published testu SPECpower_ssj2008 opublikowane results from w spec.org serwisie spec.org as of March w marcu. The r. Dane M4 data is dotyczące from IBM internal M4 pochodzą testing. z wewnętrznych testów IBM. 6 WHITE PAPER IDEAS INTERNATIONAL, INC. 6 WHITE PAPER IDEAS INTERNATIONAL, INC. 6 OPRACOWANIE IDEAS INTERNATIONAL, INC.

7 SERWERY IBM SYSTEM X M4 ZAPEWNIAJĄ ZNAKOMITĄ WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNĄ MARZEC Informacje o firmie Ideas International MARCH Ideas International Limited to czołowy globalny dostawca informacji i analiz porównawczych dotyczących infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw. Nasze About opracowania, Ideas International przeznaczone zarówno dla Ideas dostawców International produktów Limited informatycznych (IDEAS, ASX:IDE) jak i dla dużych is the użytkowników leading global takich supplier of comparative produktów, obejmują intelligence takie on dziedziny enterprise jak IT infrastructure. serwery, pamięci Servicing masowe, both wirtualizacja IT vendors and i konsolidacja large-scale oraz IT users, usługi związane IDEAS products focus z oprogramowaniem on: ; storage; i infrastrukturą. virtualization and Nasze consolidation; publikacje online and software są oparte and na pracy infrastructure ekspertów-analityków services. branży, IDEAS którzy online oferują products także specjalistyczne are backed up usługi by expert doradcze industry analysts i konsultingowe. who can also deliver specialized advisory and consulting services. Więcej informacji o firmie Ideas International można znaleźć pod adresem: For more information about Ideas International, please visit: Region Ameryk Ideas International, Inc. Americas 800 Westchester Avenue Ideas Suite N337 International, Inc. 800 Rye Brook, Westchester NY Avenue Suite USA N337 Rye Tel. + Brook, NY USA Faks Tel Fax Region Dalekiego Wschodu Ideas International Limited Level 3 Asia/Pacific 20 George Street Ideas International Limited Hornsby, NSW, 2077 Level 3 Australia 20 Tel. George Street 7777 Hornsby, Faks +61 NSW, Australia Tel Region +61 Europy, Bliskiego Wschodu Fax i Afryki Ideas International Europe Europe, Milton Park Middle Innovation East, Centre Africa Ideas 99 Milton International Park Europe Milton Abingdon, Park Oxon Innovation OX14 4RY Centre 99 Wielka Milton Brytania Park Abingdon, Tel (0) Oxon 1235 OX RY Faks + 44 (0) United Kingdom Tel + 44 (0) Informacja umożliwiająca działanie: Fax + 44 (0) Nasze wnioski IBM SYSTEM X M4 SERVERS DELIVER COMPELLING PERFORMANCE AND ENERGY EFFICIENCY Zakup serwerów IBM System x M4 z procesorami E zapewnia ogromne korzyści nawet w przypadku, gdy w centrum przetwarzania danych zastąpią one dotąd eksploatowane serwery wcześniejsze o zaledwie kilka generacji. W technologii procesorów nastąpił w ciągu ostatnich pięciu lat szybki postęp. Radykalnie zwiększyła się nie tylko The IDEAS Bottom Line wydajność procesorów, lecz także ich sprawność energetyczna. W niniejszym opracowaniu wykazano, M4 generation że nowe of IBM s serwery System zapewniają x ok. 10-krotny featuring wzrost s wydajności E processors w porówna- brings The compelling niu z serwerami benefits sprzed to datacenters, zaledwie sześciu even where lat oraz existing ponad 5-krotne are zmniejszenie a just few generations pobieranej old. Processor mocy (w przeliczeniu technology na has jednostkę progressed wydajności) rapidly w porównaniu in the last z five serwerami years. sprzed Not only czterech has the performance lat. 8 Ponadto of każda processors kolejna improved generacja dramatically, serwerów umożliwia but energy użycie efficiency znacznie has also większej made pamięci a sharp leap as operacyjnej. well. This study has shown that performance has improved close to 10x over sold just six years ago and that power consumption per unit of performance has dropped over Oznacza to, że kierownicy działów informatycznych powinni dokonać ponownej oceny serwerów aktualnie eksploatowanych 8 Memory capacity has increased as well, with each generation of 5x in the last four years. w centrach przetwarzania danych. Nowe serwery IBM server M4, cechujące supporting się considerably większą liczbą more rdzeni memory procesora, than the większą last. pamięcią operacyjną i większą pamięcią masową, umożliwiają zastąpienie dużej liczby starszych serwerów niewielką What liczbą this nowych means serwerów is that IT o managers bardzo wysokiej should sprawności reassess all energetycznej. of the IDEAS they currently zaleca wymianę datacenters. wszystkich With serwerów the large z procesorami number of processor 5500 cores, i wcześniejszymi high memory capacity, oraz poważ- and large have in their storage ne rozważenie capacity wymiany of the new serwerów IBM M4 z procesorami, large groups of Starsze these serwery, older nawet can te be consolidated już zamortyzowane, onto a nadal few, very generują energy-efficient ukryte koszty new wskutek. nadmiernego IDEAS suggests zużycia that energii, all with skomplikowanego 5500 zarządzania, and earlier przestojów processors be oraz targeted niejednorodności for replacement, środowiska. and that Radzimy, with aby taki 5600 wyciek processors kosztów be powstrzymać. seriously considered for replacement. Older may be paid for, but they can also be quietly costing money through excessive energy usage, management complexity, downtime, and server sprawl. Don t let your precious IT dollars slip away. actionable intelligence 8 Source: IBM internal testing and industry standard benchmark results. 8 Źródło: Wyniki wewnętrznych testów IBM i standardowych branżowych testów wydajności. OPRACOWANIE WHITE PAPER IDEAS IDEAS INTERNATIONAL, INTERNATIONAL, INC. INC. 7 7

IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4

IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4 IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4 Imponujące połączenie wydajności i energooszczędności 2 Prezentacja linii serwerów IBM System x M4 Rodzina serwerów IBM System x M4 Gdy Twoja firma

Bardziej szczegółowo

Welcome to the waitless world. Inteligentna infrastruktura systemów Power S812LC i S822LC

Welcome to the waitless world. Inteligentna infrastruktura systemów Power S812LC i S822LC Inteligentna infrastruktura systemów Power S812LC i S822LC Przedstawiamy nową linię serwerów dla Linux Clouds & Clasters IBM Power Systems LC Kluczowa wartość dla klienta Specyfikacje S822LC Technical

Bardziej szczegółowo

Petabajtowe systemy przechowywania danych dla dostawców treści

Petabajtowe systemy przechowywania danych dla dostawców treści Petabajtowe systemy przechowywania danych dla dostawców treści Krzysztof Góźdź, HP 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Rafał

Bardziej szczegółowo

Piotr Zacharek HP Polska

Piotr Zacharek HP Polska HP Integrity VSE Rozwój bez ograniczeń HP Restricted Piotr Zacharek HP Polska Technology for better business outcomes 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Mirosław Pura Sławomir Rysak Senior IT Specialist Client Technical Architect Agenda Współczesne wyzwania:

Bardziej szczegółowo

2014 LENOVO INTERNAL. ALL RIGHTS RESERVED

2014 LENOVO INTERNAL. ALL RIGHTS RESERVED 2014 LENOVO INTERNAL. ALL RIGHTS RESERVED 3 SUSE OpenStack - Architektura SUSE OpenStack - Funkcje Oprogramowanie Open Source na bazie OpenStack Scentralizowane monitorowanie zasobów Portal samoobsługowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Standardowy nowy sait problemy zwiazane z tworzeniem nowego datacenter

Standardowy nowy sait problemy zwiazane z tworzeniem nowego datacenter Standardowy nowy sait problemy zwiazane z tworzeniem nowego datacenter O mnie Krzysztof Podobiński Infrastructure/ VMware Consultant ponad10 lat doświadczenia w IT 5 lata w Capgemini Application Support

Bardziej szczegółowo

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER KinoSerwer Zewnętrzna biblioteka filmowa KINOSERWER do przechowywania plików filmowych DCP, o pojemności minimalnej 12TB z możliwością rozbudowy do 42TB. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4

IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4 IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4 Imponujące połączenie wydajności i energooszczędności 2 Prezentacja linii serwerów IBM System x M4 Rodzina serwerów IBM System x M4 Gdy Twoja firma

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Serwery: testy wydajności

Serwery: testy wydajności KINGSTON.COM Najlepsze rozwiązania Serwery: testy wydajności Kanały pamięci, częstotliwość i wydajność Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z faktu, jak współczesny świat jest zależny od wielu różnych

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Macierze All Flash. Czy to jest alternatywa dla macierzy klasy Enterprise? Krzysztof Jamiołkowski HP EG Storage Solutions Architect

Macierze All Flash. Czy to jest alternatywa dla macierzy klasy Enterprise? Krzysztof Jamiołkowski HP EG Storage Solutions Architect Innowacje w przetwarzaniu danych Macierze All Flash Czy to jest alternatywa dla macierzy klasy Enterprise? Krzysztof Jamiołkowski HP EG Storage Solutions Architect Definicja macierzy Enterprise Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Capgemini IT T@lk. Projekt lokalnego datacenter i problemy z tym związane

Capgemini IT T@lk. Projekt lokalnego datacenter i problemy z tym związane Capgemini IT T@lk Projekt lokalnego datacenter i problemy z tym związane O mnie Krzysztof Podobiński Senior Infrastructure/ VMware Engineer 9 lat doświadczenia w IT 3 lata w Capgemini Application Support

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie na miarę z13

Oprogramowanie na miarę z13 Oprogramowanie na miarę z13 Sebastian Milej, Zespół Oprogramowania Mainframe 11 lutego 2015 IBM z Systems to rozwiązanie kompletne Analytics Clo ud Securit y Mobile Socia l Technologia półprzewodników

Bardziej szczegółowo

Data Sheet Serwer FUJITSU PRIMERGY SX980 S2 Kaseta dyskowej pamięci masowej

Data Sheet Serwer FUJITSU PRIMERGY SX980 S2 Kaseta dyskowej pamięci masowej Data Sheet Serwer FUJITSU PRIMERGY SX980 S2 Kaseta dyskowej pamięci masowej Rozwiązanie pamięci masowej DAS lub SAS do obudów serwerów kasetowych PRIMERGY Systemy serwerów FUJITSU PRIMERGY stanowią najbardziej

Bardziej szczegółowo

Data Sheet Karta sieciowa Intel CT Desktop LAN Serwer

Data Sheet Karta sieciowa Intel CT Desktop LAN Serwer Strona 1 / 5 Data Sheet Karta sieciowa Intel CT Desktop LAN Serwer Jednoportowa karta sieciowa CT Desktop 1 Gbit PCIe Cu/lp Karty Ethernet umożliwiają wymianę danych pomiędzy wszystkimi urządzeniami połączonymi

Bardziej szczegółowo

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta.

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Wstęp! Technologie oraz infrastruktury wykorzystywane przez Capgemini. Projekt dla pewnego francuskiego klienta założenia Requests Capgemini datacenters

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE.

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. 8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. Magistrala (ang. bus) jest ścieżką łączącą ze sobą różne komponenty w celu wymiany informacji/danych pomiędzy nimi. Inaczej mówiąc jest to zespół

Bardziej szczegółowo

Innowacje w standardzie

Innowacje w standardzie Serwery IBM System x Innowacje w standardzie Serwery IBM System x3400 i x3500 w obudowie typu wieża oraz serwery x3550 i x3650 do instalacji w stelażu przemysłowym. Serwery IBM System x3755 (na dole),

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIR 1.1.1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIR 1.1.1 Kraków, 18 grudnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIR 1.1.1 dotyczące wyboru dostawcy serwerów Zakup planowany jest w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Digitize Your Business

Digitize Your Business Digitize Your Business Aspekty technologiczne migracji na SAP HANA Prelegenci Błażej Trojan Konsultant technologiczny SAP Basis SI-Consulting Jakub Roguski - Territory Sales Leader Enterprise Systems -

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

Capgemini IT T@lk. Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury

Capgemini IT T@lk. Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury Capgemini IT T@lk Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury Wirtualizacja Symulacja zasobów sprzetowych: Procesor Pamięć Sieć komputerowa Przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Data Sheet Serwer FUJITSU PRIMERGY CX400 M1 Obudowa wielowęzłowego serwera

Data Sheet Serwer FUJITSU PRIMERGY CX400 M1 Obudowa wielowęzłowego serwera Data Sheet Serwer FUJITSU PRIMERGY CX400 M1 Obudowa wielowęzłowego serwera Inteligentne skalowanie rozwiązań HPC, technologii Cloud oraz hiperkonwergentnych rozwiązań obliczeniowych Serwer FUJITSU PRIMERGY

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

Różne potrzeby? Wiele obliczy kopii zapasowej! Janusz Mierzejewski Presales Consultant- Symantec Poland Sp. z o.o. Rodzina Backup Exec

Różne potrzeby? Wiele obliczy kopii zapasowej! Janusz Mierzejewski Presales Consultant- Symantec Poland Sp. z o.o. Rodzina Backup Exec Różne potrzeby? Wiele obliczy kopii zapasowej! Janusz Mierzejewski Presales Consultant- Symantec Poland Sp. z o.o. 1 Backup Exec- rozwiązanie uniwersalne 2 Backup Exec 2012- oprogramowanie 3 Backup Exec

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Szczypta historii. 2010 Inteligentne rozmieszczanie. Pierwszy magnetyczny dysk twardy. Macierz RAID. Wirtualizacja. danych

Szczypta historii. 2010 Inteligentne rozmieszczanie. Pierwszy magnetyczny dysk twardy. Macierz RAID. Wirtualizacja. danych Szczypta historii 1956 Pierwszy magnetyczny dysk twardy IBM 305 RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control). 50 dysków o średnicy ok. 60 cm - 5 MB. 1993 Macierz RAID Grupa dysków jest widziana

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC Architektura Systemów Komputerowych Rozwój architektury komputerów klasy PC 1 1978: Intel 8086 29tys. tranzystorów, 16-bitowy, współpracował z koprocesorem 8087, posiadał 16-bitową szynę danych (lub ośmiobitową

Bardziej szczegółowo

Szybki start z SUSE Enterprise Storage.

Szybki start z SUSE Enterprise Storage. Szybki start z SUSE Enterprise Storage Piotr C. Piotrowski Architekt rozwiązań, SUSE PiPiotrowski@suse.com Janusz Bielec Trener, Compendium CE Co opowiemy? Architektura i możliwości Definiowanie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Bądź mobilny. dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania. Rafał Kruschewski.

Bądź mobilny. dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania. Rafał Kruschewski. Bądź mobilny dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania Dariusz Leonarski Starszy konsultant dleonarski@novell.com Rafał Kruschewski Dyrektor Marketingu rkruschewski@novell.com

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Budowa przełączników modularnych. Piotr Głaska Senior Product Manager Enterprise Networking Solutions

Budowa przełączników modularnych. Piotr Głaska Senior Product Manager Enterprise Networking Solutions Budowa przełączników modularnych Piotr Głaska Senior Product Manager Enterprise Networking Solutions Agenda 1 2 3 Architektura przełączająca Połączenia do matrycy Wentylacja 1 Ogólny model przełącznika

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikowania aplikacji na platformie PureSystems. Rafał Klimczak Lab Services Consultant

Proces certyfikowania aplikacji na platformie PureSystems. Rafał Klimczak Lab Services Consultant Proces certyfikowania aplikacji na platformie PureSystems Rafał Klimczak Lab Services Consultant Produkty Pure Systems w IBM Rodziny produktów IBM: System z Freedom through design Eksperckie systemy zintegrowane:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Technologie wirtualizacyjne na platformie Red Hat. Artur Głogowski aglogowski@atom-tech.pl

Technologie wirtualizacyjne na platformie Red Hat. Artur Głogowski aglogowski@atom-tech.pl Technologie wirtualizacyjne na platformie Red Hat Artur Głogowski aglogowski@atom-tech.pl Atom-tech sp. z o.o. Najbardziej zaawansowany technologicznie Red Hat Advanced Business Partner: Technologie klastrowe

Bardziej szczegółowo

Macierze HP 3PAR w świecie Software-Defined Storage rozwiązania rozłączne czy komplementarne?

Macierze HP 3PAR w świecie Software-Defined Storage rozwiązania rozłączne czy komplementarne? Macierze HP 3PAR w świecie Software-Defined Storage rozwiązania rozłączne czy komplementarne? Mariusz Grabowski / Marek Kozicki Wyzwania IT, 14 kwietnia 2015r. Zmiany w świecie danych Jak są konsekwencje?

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

KATALOG SERWERÓW ACTINA SOLAR

KATALOG SERWERÓW ACTINA SOLAR KATALOG SERWERÓW ACTINA SOLAR Serwery: wolnostojące stelażowe wielowęzłowe kasetowe Właścicielem marki Actina oraz producentem komputerów i serwerów Actina jest firma ACTION S.A. wiodący dostawca branży

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Kierunek Software- Defined Data Center

Kierunek Software- Defined Data Center Kierunek Software- Defined Data Center W jaki sposób działa centrum danych sterowane programowo, jakie są niezbędne elementy, jak współdziałają ze sobą i co dostarcza SUSE (komponenty do budowy) Marcin

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Inowrocław, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Inowrocław, dnia r. Inowrocław, dnia 28.10.2015 r. "TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Jacewska 89 88-100 Inowrocław ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Product Design Suite. AutoCAD. Mechanical. Showcase. Autodesk. Autodesk. Designer. SketchBook. Autodesk. Mudbox Vault. Autodesk. Ultimate.

Product Design Suite. AutoCAD. Mechanical. Showcase. Autodesk. Autodesk. Designer. SketchBook. Autodesk. Mudbox Vault. Autodesk. Ultimate. Autodesk Product Design Suite Standard 20122 Wymagania systemowe Typowyy użytkownikk i proces roboczy Projektantom i inżynierom odpowiedzialnym za tworzenie wyjątkowych produktów pakiet Autodesk Design

Bardziej szczegółowo

Oferta dysków twardych WD do centrów danych Ewolucja dysków o dużej pojemności

Oferta dysków twardych WD do centrów danych Ewolucja dysków o dużej pojemności Wysokopojemne dyski twarde, które pomogą Ci realizować nowatorskie idee. WD i logo WD są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach;

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA W ciągu pół roku firmy Huawei i Qosnet zintegrowały 22 z 30 budynków Szpitala wdrażając

Bardziej szczegółowo

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Maciej Rak PM (Innovative Technologies) Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

Katalog FEN NVR. Samsung Security Manager. rejestratorów. przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem

Katalog FEN NVR. Samsung Security Manager. rejestratorów. przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem Katalog rejestratorów FEN NVR przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem Samsung Security Manager S - Entry NVR Model Entry NVR to podstawowy serwer przeznaczony do rejestracji* obrazu z 16 kamer IP.

Bardziej szczegółowo

Data Sheet Serwer FUJITSU PRIMERGY CX600 M1 Obudowa wielowęzłowego serwera

Data Sheet Serwer FUJITSU PRIMERGY CX600 M1 Obudowa wielowęzłowego serwera Data Sheet Serwer FUJITSU PRIMERGY CX600 M1 Obudowa wielowęzłowego serwera Wstępny arkusz danych Twoja platforma do wysoce równoległych obliczeń Serwer FUJITSU PRIMERGY udostępnia serwery, które są potrzebne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25 Dane Techniczne komputer PC TH ALPLAST ADS-S25 Komputer ADS-S25 charakteryzuje się najwyższymi parametrami technicznymi oraz nieporównywalną niezawodnością, dzięki doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej

Bardziej szczegółowo

Data Sheet Intel Dwuportowa karta 10 Gbit/s Ethernet typu Mezzanine Serwer

Data Sheet Intel Dwuportowa karta 10 Gbit/s Ethernet typu Mezzanine Serwer Strona 1 / 5 Data Sheet Intel Dwuportowa karta 10 Gbit/s Ethernet typu Mezzanine Serwer Oparta na modelu Intel 82599 dwuportowa karta sieciowa 10 GbE typu Mezzanine do kaset serwera PRIMERGY Dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Data Sheet Serwer FUJITSU PRIMERGY SX960 S1 Kaseta dyskowej pamięci masowej

Data Sheet Serwer FUJITSU PRIMERGY SX960 S1 Kaseta dyskowej pamięci masowej Data Sheet Serwer FUJITSU PRIMERGY SX960 S1 Kaseta dyskowej pamięci masowej Proste i tanie rozwiązanie DAS lub SAS dla serwerów kasetowych PRIMERGY BX Systemy serwerów FUJITSU PRIMERGY stanowią najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0. Uwagi do wydania GI10-6734-04

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0. Uwagi do wydania GI10-6734-04 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0 Uwagi do wydania GI10-6734-04 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0 Uwagi do wydania GI10-6734-04 Uwaga Przed użyciem tych informacji oraz produktu, którego dotyczą,

Bardziej szczegółowo

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC,

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, zapoczątkowana przez i wstecznie zgodna z 16-bitowym procesorem

Bardziej szczegółowo

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta --

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange Serwer Open-Xchange: OXtender dla SyncML-a -- beta -- Data wydania Thursday, 23. December 2010Wersja 6.18.2 Copyright 2006-2010

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Inteligentna infrastruktura -integracja jako sposób na optymalizacjękosztów. Robert Bigos IBM Senior Architect robert.bigos@pl.ibm.

Inteligentna infrastruktura -integracja jako sposób na optymalizacjękosztów. Robert Bigos IBM Senior Architect robert.bigos@pl.ibm. Inteligentna infrastruktura -integracja jako sposób na optymalizacjękosztów. Robert Bigos IBM Senior Architect robert.bigos@pl.ibm.com Co nas czeka do 2015 wg analityków? systemy będą musiały obsłużyć

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Temat: (Nie)zawodność sprzętu komputerowego. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot:

Wykład 2. Temat: (Nie)zawodność sprzętu komputerowego. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: Wykład 2 Przedmiot: Zabezpieczenie systemów i usług sieciowych Temat: (Nie)zawodność sprzętu komputerowego 1 Niezawodność w świecie komputerów Przedmiot: Zabezpieczenie systemów i usług sieciowych W przypadku

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/47/2014 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ CZĘŚĆ I OFEROWANY MODEL Cena netto/1 szt. Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby realizacji etapu II projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania II.2420.1.2014.005.13.MJ Zaoferowany. sprzęt L P. Parametry techniczne

Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania II.2420.1.2014.005.13.MJ Zaoferowany. sprzęt L P. Parametry techniczne L P Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania II.2420.1.2014.005.13.MJ Zaoferowany Parametry techniczne Ilość sprzęt Gwaran Cena Cena Wartość Wartość (model cja jednostk % jednostkow ogółem ogółem i parametry

Bardziej szczegółowo