DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ROK 2014"

Transkrypt

1 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa prawna: art. 14 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) ROK 2014 Wydział Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Oddział Administracji, Obsługi i Zamówień Publicznych Kraków, kwiecień 2015 r.

2 W roku 2014 po raz drugi gminne jednostki samorządowe otrzymały dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Minister Edukacji Narodowej wnioskiem znak DE.WB z dnia 7 lutego 2014 r. [wpływ do Kuratorium Oświaty w Krakowie 10 luty 2014 r.] skorygowanym wnioskiem znak: DE.WB A z dnia 11 lutego 2014 r. [wpływ do Kuratorium Oświaty w Krakowie 12 luty 2014 r.] wystąpił do Ministra Finansów o dokonanie zmian w budżecie państwa na rok 2014: Część Dział Rozdział Poz. Rez. celowej Zmniejszenie Zwiększenie RAZEM Art. 14d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) przewiduje, że wysokość dotacji dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej [dalej: system SIO] według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zm.) - tzw. ustawa zmieniająca określa wysokość kwoty rocznej w danym roku budżetowym na lata , natomiast art. 16 ust. 1 ustawy zmieniającej określa maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dotację celową w latach Kwota roczna w roku 2014 [zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 pkt. 2 ustawy zmieniającej] miała wynosić: 1242,00 zł Maksymalny limit wydatków ustalony na rok 2014 [zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy zmieniającej] wynosił: mln. zł strona 1

3 W myśl zapisów art. 16 ust. 2 ustawy zmieniającej Minister Edukacji Narodowej ma monitorować wykorzystanie limitów wydatków i w razie konieczności wdrażać mechanizmy korygujące. W ust. 3 tegoż przepisu zaznaczono jednoznacznie, że w przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa planowane na dotację, wyliczone zgodnie z kwotą roczną określoną w przepisach powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w art. 16 ust. 1 ustawy zmieniającej, do wyliczenia dotacji na ten rok ustala się skorygowaną kwotę roczną, równą zaokrągleniu w dół do pełnych groszy, ilorazowi limitu na dany rok budżetowy oraz liczby dzieci przyjętej do obliczenia wysokości dotacji. W roku 2014 po raz pierwszy wdrożono mechanizm korygujący przy ustalaniu wysokości dotacji celowej dla gmin i ostatecznie kwota roczna ukształtowała się na poziomie 1 207,97 zł. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia dla województwa małopolskiego przyznano dotację celową w wysokości zł [kwota roczna 1 207,97 * wychowanków = ]. Gdyby Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wdrożyło mechanizmów korygujących dotacja dla województwa małopolskiego byłaby wyższa o zł i wynosiłaby zł. Dotacja została pomniejszona o ok. 2,74%. 1 System SIO wg stanu na dzień 30 września 2013 roku. strona 2

4 WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1,67% TATRZAŃSKI 4,98% WADOWICKI 4,11% WIELICKI 2,33% SUSKI 3,62% BOCHEŃSKI 5,42% TARNOWSKI 2,78% BRZESKI 3,31% CHRZANOWSKI 1,54% DĄBROWSKI 3,10% GORLICKI 1,14% PROSZOWICKI 7,94% KRAKOWSKI 4,76% OŚWIĘCIMSKI 4,01% LIMANOWSKI 3,02% OLKUSKI 5,49% NOWOTARSKI 22,90% KRAKÓW 6,01% NOWOSĄDECKI 4,27% MYŚLENICKI 1,19% MIECHOWSKI 2,94% NOWY SĄCZ 3,47% TARNÓW strona 3

5 Uwzględniając stanowisko Ministra Edukacji Narodowej z września 2013 r., w którym zaznaczono, że podział dotacji celowej przysługującej poszczególnym gminom na odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej powinien zostać dokonany w uzgodnieniu z gminami, co z kolei oznacza, że podział na rozdziały nie musi być proporcjonalny do liczby dzieci w odpowiednich placówkach wychowania przedszkolnego w dniu 10 lutego 2014 r. zwrócono się do gminnych jednostek samorządowych z prośbą o informację na temat klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej w roku 2014 dotacji w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej: rozdział Przedszkola, rozdział Przedszkola specjalne, rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego rozdział Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych [do 31 sierpnia 2016 r.]. Gminy województwa małopolskiego dokonały następującego wyboru klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania środków: rozdział Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł, rozdział Przedszkola ,00 zł, rozdział Przedszkola specjalne ,00 zł, rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 zł, RAZEM w rozdziałach: ,00 zł. PODZIAŁ ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ WG TYPÓW PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO zatwierdzony decyzją Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2014 r. znak: MF/ST05/000313/17259 ROZDZIAŁ KALSYFIKACJI BUDŻETOWEJ W ZŁOTÓWKACH KWOTA DOTACJI PROCENTOWO Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł 22,96% Przedszkola ,00 zł 75,73% Przedszkola specjalne ,00 zł 0,27% Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 zł 1,04% RAZEM MAŁOPOLSKA zł 100% strona 4

6 [80104] Przedszkola 75,73% środków dotacji celowej [80105] Przedszkola specjalne 0,27% środków [80106] dotacji celowej Inne formy wychowania przedszkolnego 1,04 %środków dotacji celowej [80103] Oddziały Przedszkolnew szkołach podstawowych 22,96%środków dotacji celowej W roku 2014 powtórzyła się sytuacja z roku 2013 i niektóre z gmin województwa skorzystały z możliwości przewidzianej w art. 154 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i złożyły wnioski o dokonanie zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w trakcie roku budżetowego. Małopolski Kurator Oświaty dwukrotnie występował do Wojewody Małopolskiego z prośbą o wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o dokonanie zmian w budżecie państwa: wnioskiem z dnia 17 czerwca 2014 r., wnioskiem z dnia 23 października 2014 r. Minister Finansów dokonał zmian w budżecie państwa na 2014 r. decyzjami: 1. z dnia 31 lipca 2014 r. znak: MF/ST05/000313/140228/K01 [w odpowiedzi na wniosek z dnia 17 czerwca 2014 r.], w której dokonano zmian jak poniżej: rozdział Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł [ ,00 zł], rozdział Przedszkola ,00 zł [ ,00 zł], rozdział Przedszkola specjalne ,00 zł [bez zmian], strona 5

7 rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 zł [ ,00 zł], RAZEM w rozdziałach: ,00 zł; 2. z dnia 10 listopada 2014 r. znak: MF/ST05/000313/140228/K02 w odpowiedzi na wniosek z dnia 23 października 2014 r., w której dokonano zmian jak poniżej: rozdział Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł [ ,00 zł], rozdział Przedszkola ,00 zł [ ,00 zł], rozdział Przedszkola specjalne ,00 zł [bez zmian], rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 zł [ 41900,00 zł], RAZEM w rozdziałach: ,00 zł; W wyniku dokonanych zmian w województwie zwiększono środki finansowe na wydatki bieżące w przedszkolach, a zmniejszono w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w tzw. innych formach wychowania przedszkolnego. W przedszkolach specjalnych zmian nie dokonano. W konsekwencji do podziału zatwierdzonego decyzją Ministra Finansów z lutego 2014 r. kwota dotacji na przedszkola zwiększyła się o ,00 zł tj. o 0,47%. strona 6

8 ZMIANY POMIĘDZY ROZDZIAŁAMI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ: A. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2014 r. znak: MF/ST05/000313/140228/K01] ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Nazwa gminy Dział Rozdział Paragraf Budżet zadaniowy Łączna kwota dotacji w rozdziale w 2014 r. ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE Łączna kwota dotacji w rozdziale w 2014 r. PO ZMIANACH Gromnik , ,00 0,00 0,00 Grybów , ,00 0, ,00 Oświęcim ,00 851,00 0, ,00 Piwniczna-Zdrój ,00 0, , ,00 Poronin ,00 0, , ,00 Tuchów , ,00 0, ,00 PRZEDSZKOLA Nazwa gminy Dział Rozdział Paragraf Budżet zadaniowy Łączna kwota dotacji w rozdziale w 2014 r. ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE Łączna kwota dotacji w rozdziale w 2014 r. PO ZMIANACH Gromnik ,00 0, , ,00 Grybów ,00 0, , ,00 Koszyce ,00 0, , ,00 Oświęcim ,00 0,00 851, ,00 Piwniczna-Zdrój , ,00 0, ,00 Poronin , ,00 0, ,00 Tuchów ,00 0, , ,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Nazwa gminy Dział Rozdział Paragraf Budżet zadaniowy Łączna kwota dotacji w rozdziale w 2014 r. ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE Łączna kwota dotacji w rozdziale w 2014 r. PO ZMIANACH Koszyce , ,00 0,00 0,00 Piwniczna-Zdrój , ,00 0, ,00 strona 7

9 ROZDZIAŁ KALSYFIKACJI BUDŻETOWEJ W ZŁOTÓWKACH KWOTA DOTACJI PROCENTOWO Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł 22,65% [ 0,31%] Przedszkola ,00 zł 76,07% [ 0,34%] Przedszkola specjalne ,00 zł 0,27% [b.z.] Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 zł 1,01% [ 0,03%] RAZEM MAŁOPOLSKA zł 100% B. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2014 r. znak: MF/ST05/000313/140228/K02 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Nazwa gminy Dział Rozdział Paragraf Budżet zadaniowy Łączna kwota dotacji w rozdziale w 2014 r. ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE Łączna kwota dotacji w rozdziale w 2014 r. PO ZMIANACH Iwkowa , ,00 0, ,00 Kamienica , ,00 0, ,00 Oświęcim , ,00 0, ,00 Racławice ,00 0, , ,00 PRZEDSZKOLA Nazwa gminy Dział Rozdział Paragraf Budżet zadaniowy Łączna kwota dotacji w rozdziale w 2014 r. ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE Łączna kwota dotacji w rozdziale w 2014 r. PO ZMIANACH Iwkowa ,00 0, , ,00 Kamienica ,00 0, , ,00 Oświęcim ,00 0, , ,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Nazwa gminy Dział Rozdział Paragraf Budżet zadaniowy Łączna kwota dotacji w rozdziale w 2014 r. ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE Łączna kwota dotacji w rozdziale w 2014 r. PO ZMIANACH Racławice , ,00 0, ,00 strona 8

10 ROZDZIAŁ KALSYFIKACJI BUDŻETOWEJ W ZŁOTÓWKACH KWOTA DOTACJI PROCENTOWO Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł 22,64% [ 0,32%] Przedszkola ,00 zł 76,09% [ 0,36%] Przedszkola specjalne ,00 zł 0,27% [b.z.] Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 zł 1,00% [ 0,04%] RAZEM MAŁOPOLSKA zł 100% Ostateczną wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w gminach województwa przedstawia zestawienie poniżej. PODZIAŁ ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ WG TYPÓW PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH WOJEWÓDZTWA GMINA Suma dotacji [D] klasyfikacja budżetowa Alwernia chrzanowski , , ,00 0,00 0,00 Andrychów wadowicki , , ,00 0,00 0,00 Babice chrzanowski , , ,00 0,00 0,00 Biały Dunajec tatrzański , , ,00 0,00 0,00 Biecz gorlicki , , ,00 0,00 0,00 Biskupice wielicki , , ,00 0,00 0,00 Bobowa gorlicki , , ,00 0,00 0,00 Bochnia bocheński , , ,00 0,00 0,00 Bochnia - miasto bocheński , , ,00 0,00 0,00 Bolesław dąbrowski 57983,00 0, ,00 0,00 0,00 Bolesław olkuski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Borzęcin brzeski , , ,00 0,00 0,00 Brzesko brzeski , , , ,00 0,00 Brzeszcze oświęcimski ,00 0, ,00 0,00 0,00 strona 9

11 Brzeźnica wadowicki , , ,00 0,00 0,00 Budzów suski , , ,00 0,00 0,00 Bukowina Tatrzańska tatrzański , , ,00 0,00 0,00 Bukowno - miasto olkuski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Bystra-Sidzina suski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Charsznica miechowski , , ,00 0, ,00 Chełmek oświęcimski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Chełmiec nowosądecki , , ,00 0, ,00 Chrzanów chrzanowski , , ,00 0,00 0,00 Ciężkowice tarnowski , , ,00 0,00 0,00 Czarny Dunajec nowotarski , , ,00 0, ,00 Czchów brzeski , , ,00 0,00 0,00 Czernichów krakowski , , ,00 0,00 0,00 Czorsztyn nowotarski , , ,00 0,00 0,00 Dąbrowa Tarnowska dąbrowski , , ,00 0,00 0,00 Dębno brzeski , , ,00 0,00 0,00 Dobczyce myślenicki , , ,00 0,00 0,00 Dobra limanowski , , ,00 0,00 0,00 Drwinia bocheński , , ,00 0,00 0,00 Gdów wielicki , , ,00 0,00 0,00 Gnojnik brzeski , , ,00 0,00 0,00 Gołcza miechowski , ,00 0,00 0,00 0,00 Gorlice gorlicki , , ,00 0,00 0,00 Gorlice - miasto gorlicki , , , ,00 0,00 Gręboszów dąbrowski 60399,00 0, ,00 0,00 0,00 Gromnik tarnowski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Gródek nad Dunajcem nowosądecki , ,00 0,00 0, ,00 Grybów nowosądecki , , ,00 0,00 0,00 Grybów - miasto nowosądecki , , ,00 0, ,00 Igołomia-Wawrzeńczyce krakowski , , ,00 0,00 0,00 Iwanowice krakowski , , ,00 0, ,00 Iwkowa brzeski , , ,00 0,00 0,00 Jabłonka nowotarski , , ,00 0,00 0,00 Jerzmanowice-Przeginia krakowski , , ,00 0,00 0,00 strona 10

12 Jodłownik limanowski , , ,00 0,00 0,00 Jordanów suski , , ,00 0,00 0,00 Jordanów - miasto suski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Kalwaria Zebrzydowska wadowicki , , ,00 0,00 0,00 Kamienica limanowski , , ,00 0,00 0,00 Kamionka Wielka nowosądecki , ,00 0,00 0, ,00 Kęty oświęcimski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Klucze olkuski , , ,00 0,00 0,00 Kłaj wielicki ,00 0, ,00 0,00 0,00 Kocmyrzów-Luborzyca krakowski , , ,00 0,00 0,00 Koniusza proszowicki , , ,00 0,00 0,00 Korzenna nowosądecki , , ,00 0,00 0,00 Koszyce proszowicki , , ,00 0,00 0,00 Kościelisko tatrzański , , ,00 0,00 0,00 Kozłów miechowski , ,00 0,00 0, ,00 Kraków - miasto powiat m. Kraków , , , ,00 0,00 Krościenko nad Dunajcem nowotarski , ,00 0,00 0, ,00 Krynica-Zdrój nowosądecki ,00 0, ,00 0,00 0,00 Krzeszowice krakowski , , ,00 0,00 0,00 Książ Wielki miechowski , , ,00 0, ,00 Lanckorona wadowicki , , ,00 0,00 0,00 Laskowa limanowski , , ,00 0,00 0,00 Libiąż chrzanowski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Limanowa limanowski , ,00 0,00 0,00 0,00 Limanowa - miasto limanowski , , ,00 0,00 0,00 Lipinki gorlicki , , ,00 0,00 0,00 Lipnica Murowana bocheński ,00 0, ,00 0,00 0,00 Lipnica Wielka nowotarski , , ,00 0,00 0,00 Lisia Góra tarnowski , , ,00 0,00 0,00 Liszki krakowski , ,00 0,00 0,00 0,00 Lubień myślenicki ,00 0, ,00 0,00 0,00 Łabowa nowosądecki , ,00 0,00 0,00 0,00 Łapanów bocheński , , ,00 0,00 0,00 Łapsze Niżne nowotarski , , ,00 0,00 0,00 strona 11

13 Łącko nowosądecki , , ,00 0,00 0,00 Łososina Dolna nowosądecki , , ,00 0,00 0,00 Łukowica limanowski , , ,00 0,00 0,00 Łużna gorlicki , , ,00 0,00 0,00 Maków Podhalański suski , , ,00 0,00 0,00 Mędrzechów dąbrowski ,00 0, , ,00 0,00 Michałowice krakowski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Miechów miechowski , , ,00 0,00 0,00 Mogilany krakowski , , ,00 0,00 0,00 Moszczenica gorlicki ,00 0, ,00 0,00 0,00 Mszana Dolna limanowski , , ,00 0,00 0,00 Mszana Dolna - miasto limanowski , , ,00 0,00 0,00 Mucharz wadowicki , , ,00 0,00 0,00 Muszyna nowosądecki , , ,00 0,00 0,00 Myślenice myślenicki , , ,00 0,00 0,00 Nawojowa nowosądecki , , ,00 0,00 0,00 Niedźwiedź limanowski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Niepołomice wielicki , , ,00 0, ,00 Nowe Brzesko proszowicki , , ,00 0,00 0,00 Nowy Sącz powiat m. Nowy Sącz , , , ,00 0,00 Nowy Targ nowotarski , ,00 0,00 0,00 0,00 Nowy Targ - miasto nowotarski , , ,00 0,00 0,00 Nowy Wiśnicz bocheński , , ,00 0,00 0,00 Ochotnica Dolna nowotarski , , ,00 0,00 0,00 Olesno dąbrowski , , ,00 0,00 0,00 Olkusz olkuski , , ,00 0, ,00 Osiek oświęcimski , , ,00 0,00 0,00 Oświęcim oświęcimski , , ,00 0,00 0,00 Oświęcim - miasto oświęcimski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Pałecznica proszowicki , ,00 0,00 0, ,00 Pcim myślenicki , , ,00 0, ,00 Piwniczna-Zdrój nowosądecki , , ,00 0, ,00 Pleśna tarnowski , , ,00 0,00 0,00 Podegrodzie nowosądecki , , ,00 0,00 0,00 strona 12

14 Polanka Wielka oświęcimski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Poronin tatrzański , , ,00 0,00 0,00 Proszowice proszowicki , , ,00 0,00 0,00 Przeciszów oświęcimski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Raba Wyżna nowotarski , , ,00 0,00 0,00 Rabka-Zdrój nowotarski , , ,00 0, ,00 Raciechowice myślenicki ,00 0, ,00 0,00 0,00 Racławice miechowski 90598, ,00 0,00 0, ,00 Radgoszcz dąbrowski , , ,00 0,00 0,00 Radłów tarnowski , , ,00 0,00 0,00 Radziemice proszowicki , , ,00 0, ,00 Ropa gorlicki , , ,00 0,00 0,00 Ryglice tarnowski , , ,00 0, ,00 Rytro nowosądecki ,00 0, ,00 0,00 0,00 Rzepiennik Strzyżewski tarnowski , , ,00 0,00 0,00 Rzezawa bocheński , , ,00 0,00 0,00 Sękowa gorlicki , , ,00 0, ,00 Siepraw myślenicki , , ,00 0,00 0,00 Skała krakowski , , ,00 0,00 0,00 Skawina krakowski , , ,00 0,00 0,00 Skrzyszów tarnowski , , ,00 0,00 0,00 Słaboszów miechowski 66438, ,00 0,00 0,00 0,00 Słomniki krakowski , , ,00 0,00 0,00 Słopnice limanowski , , ,00 0,00 0,00 Spytkowice nowotarski , , ,00 0,00 0,00 Spytkowice wadowicki , , ,00 0,00 0,00 Stary Sącz nowosądecki , , ,00 0, ,00 Stryszawa suski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Stryszów wadowicki , , ,00 0,00 0,00 Sucha Beskidzka suski , , ,00 0,00 0,00 Sułkowice myślenicki ,00 0, ,00 0,00 0,00 Sułoszowa krakowski , , ,00 0,00 0,00 Szaflary nowotarski , , ,00 0,00 0,00 Szczawnica - miasto nowotarski , , ,00 0,00 0,00 strona 13

15 Szczucin dąbrowski , , ,00 0,00 0,00 Szczurowa brzeski , , ,00 0,00 0,00 Szerzyny tarnowski , , ,00 0,00 0,00 Świątniki Górne krakowski , , , ,00 0,00 Tarnów tarnowski , , ,00 0,00 0,00 Tarnów - miasto powiat m. Tarnów ,00 0, ,00 0,00 0,00 Tokarnia myślenicki , , ,00 0,00 0,00 Tomice wadowicki , , ,00 0,00 0,00 Trzciana bocheński , , ,00 0,00 0,00 Trzebinia chrzanowski , , ,00 0, ,00 Trzyciąż olkuski , ,00 0,00 0,00 0,00 Tuchów tarnowski , , ,00 0,00 0,00 Tymbark limanowski , , ,00 0,00 0,00 Uście Gorlickie gorlicki , , ,00 0, ,00 Wadowice wadowicki , , ,00 0, ,00 Wieliczka wielicki , , ,00 0,00 0,00 Wielka Wieś krakowski , , ,00 0, ,00 Wieprz wadowicki , , ,00 0,00 0,00 Wierzchosławice tarnowski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Wietrzychowice tarnowski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Wiśniowa myślenicki , , ,00 0,00 0,00 Wojnicz tarnowski , , ,00 0,00 0,00 Wolbrom olkuski , , ,00 0,00 0,00 Zabierzów krakowski , , ,00 0,00 0,00 Zakliczyn tarnowski , , ,00 0,00 0,00 Zakopane - miasto tatrzański , , ,00 0,00 0,00 Zator oświęcimski , , ,00 0,00 0,00 Zawoja suski , , ,00 0, ,00 Zembrzyce suski , , ,00 0,00 0,00 Zielonki krakowski ,00 0, ,00 0,00 0,00 Żabno tarnowski , , ,00 0,00 0,00 Żegocina bocheński , , ,00 0,00 0,00 RAZEM WOJEWÓDZTWO , , , , ,00 strona 14

16 W myśl zapisów 4 rozporządzenia przekazane gminom środki budżetu państwa na dotację celową winny zostać rozliczone przez gminy do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona. 181 gmin województwa przekazało Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty roczne rozliczenia wykorzystania dotacji celowej w terminie przewidzianym rozporządzeniem. Jedna z gmin [Polanka Wielka] przekazała roczne rozliczenie wykorzystania dotacji po terminie przewidzianym w rozporządzeniu tj. 3 lutego 2015 r. Zgodnie z zapisami 4 pkt 1 rozporządzenia roczne rozliczenia przekazano na obowiązujących drukach stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia. W związku z koniecznością przedstawienia Ministrowi Edukacji Narodowej danych w odpowiedniej formie i treści Kuratorium Oświaty w Krakowie - oprócz Rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2014 stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia - w Kuratorium Oświaty w Krakowie opracowano dodatkowo dwa wzory rozliczenia: załącznik Nr 1 do SEPZ-II SN, obrazujący zwrot z tytułu niewykorzystania całości lub części dotacji do końca roku budżetowego [wypełniany wyłącznie przez gminy, które w załączniku Nr 1 do rozporządzenia wykazały zwrot w wierszu siódmym -X], załącznik Nr 2 do SEPZ-II SN obrazujący zwrot z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości [wypełniany wyłącznie przez gminy, które w załączniku Nr 1 do rozporządzenia wykazały zwrot w wierszu dziewiątym Z]. Opracowane, dodatkowe wzory pozwoliły na ustalenie: w których rozdziałach klasyfikacji budżetowej gminom pozostały niewykorzystane środki dotacyjne, przyczyn niewykorzystania środków dotacyjnych przez gminy, wysokości zwrotów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w przypadku zwrotów z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej zwrot ten musi być wykazany w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez gminę w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem. Wzory zastosowanych rozliczeń przedstawiono poniżej. strona 15

17 nazwa gminy (miasta) Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U. poz. 956 z późn. zm.) nazwa generowana automatycznie Kod TERYT ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZA ROK... Lp. Wyszczególnienie 1 Dotacja z budżetu państwa otrzymana przez gminę w roku budżetowym - D 2 Liczba dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gminy - M, zgodnie z art. 14d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 3 Liczba dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie, wykazana w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego - N 4 Średnioroczna liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym - K obliczana, po zaokrągleniu w górę do wartości setnej, według wzoru: K=M 8/12 + N 4/12 5 Różnica - R pomiędzy liczbą dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gminy - M,a średnioroczną liczbą dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym - K, obliczana, z dokładnością do wartości setnej, według wzoru: R = M - K 6 Kwota dotacji z budżetu państwa wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem - P, wydatki bieżące poniesione w roku budżetowym przez gminę w rozdziałach: Przedszkola, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola specjalne, Inne formy wychowania przedszkolnego i finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 7 Kwota dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej do końca roku budżetowego - X 8 Kwota dotacji z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - W, dotacja otrzymana z budżetu państwa lub jej część, która do końca roku budżetowego została przeznaczona na pokrycie innych wydatków niż wymienione w lp. 6, obliczana według wzoru: W=D - X - P 9 Kwota dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości - Z obliczana, po zaokrągleniu w dół do pełnych groszy, według wzoru: Z=R/M D-X-W, gdzie R/M D >X+W 0,00 0,00 Kwota (w zł) 0,00 0,00 Liczba dzieci Uwaga: Do rocznego rozliczenia wykorzystania przez gminy dotacji z budżetu państwa za rok 2013 stosuje się, przy określaniu informacji, o których mowa w lp. 6, dane z ostatnich 4 miesięcy roku Oświadczam, że dotacja celowa z budżetu państwa nie została przeznaczona na poniesienie wydatków bieżących, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich,w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. sporządził..... pieczęć i podpis wójta (burmistrza, prezydenta miasta) data sporządzenia strona 16

18 Załącznik Nr 1 do SEPZ-II SN Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego podstawa prawna: art. 14d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) GMINA / MIASTO: KOD TERYT: ZWROT Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANIA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI DOTACJI DO KOŃCA ROKU BUDŻETOWEGO [X] ROK 2014 FORMA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: Dotacja z budżetu państwa OTRZYMANA przez gminę w roku budżetowym [D] kwota dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej Dotacja z budżetu państwa WYKORZYSTANA przez gminę w roku budżetowym ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM [P] kwota dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej Kwota dotacji NIEWYKORZYSTANEJ do końca roku budżetowego [X] kwota dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej UZASADNIENIE przyczyn niewykorzystania całości lub części dotacji przez gminę rozdział klasyfikacji budżetowej kwota dotacji rozdział klasyfikacji budżetowej kwota dotacji rozdział klasyfikacji budżetowej kwota dotacji , , ,00 Przedszkola: , , ,00 Przedszkola specjalne: , , ,00 Inne formy wychowania przedszkolnego: Sporządził: imię i nazwisko telefon kontakt data sporządzenia załącznika , , ,00 Kwota dotacji OTRZYMANEJ OGÓŁEM 0,00 Kwota dotacji WYKORZYSTANEJ zgodnie z przeznaczeniem OGÓŁEM 0,00 Kwota dotacji NIEWYKORZYSTANEJ do końca roku 0,00 pieczęć i podpis wójta (burmistrza, prezydenta miasta) strona 17

19 ROK 2014 FORMA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: Załącznik Nr 2 do SEPZ-II SN Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego podstawa prawna: art. 14d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) GMINA /MIASTO KOD TERYT: Dotacja z budżetu państwa OTRZYMANA przez gminę w roku budżetowym [D] kwota dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej ZWROT Z TYTUŁU DOTACJI POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI [Z] Dotacja z budżetu państwa WYKORZYSTANA przez gminę w roku budżetowym ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM [P] kwota dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej procentowy udział kwot dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem w poszczególnych rodziałach klasyfikacji budżetowej w stosunku do całości dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem ZWROT z tytułu DOTACJI POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI [Z] kwota zwrotu wyliczona zgodnie z algorytmem zawartym w wierszu nr 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 956) części zwrotu przypadające w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez gminę w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem [podział kwoty z kolumny 6 w oparciu o dane procentowe wyrażone w kolumnie 5] rozdział klasyfikacji budżetowej kwota dotacji rozdział klasyfikacji budżetowej kwota dotacji Przedszkola specjalne: , ,00 0,00% 0, ,00 Inne formy wychowania przedszkolnego: , ,00 0,00% ,00 % rozdział klasyfikacji budżetowej kwota zwrotu , ,00 0,00% ,00 Przedszkola: , ,00 0,00% ,00 Sporządził: imię i nazwisko telefon kontakt data sporządzenia załącznika Kwota dotacji OTRZYMANEJ OGÓŁEM 0,00 Kwota dotacji WYKORZYSTANEJ zgodnie z przeznaczeniem OGÓŁEM 0,00 0,00% pieczęć i podpis wójta (burmistrza, prezydenta miasta) Suma kontrolna (równa kwocie zwrotu określonej w kolumnie 6) 0,00 strona 18

20 Z przedstawionych przez wszystkie gminy województwa małopolskiego Rocznych rozliczeń wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2014 wynika, że: 1. kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości ,74 zł należy uznać za wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem (załącznik nr 1 do rozporządzenia symbol literowy [P]), w tym: w rozdziale ,69 zł, w rozdziale ,09 zł, w rozdziale ,96 zł, w rozdziale zł; 2. kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości ,26 zł należy uznać za niewykorzystaną do końca roku budżetowego (załącznik nr 1 do rozporządzenia symbol literowy [X]), w tym: w rozdziale ,31 zł, w rozdziale ,91 zł, w rozdziale ,04 zł, w rozdziale ,00 zł; Gminy, które wykazały zwrot środków dotacyjnych z tytułu niewykorzystania do końca roku budżetowego [X] art. 14d ust. 8 ustawy o systemie oświaty Jordanów - miasto 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dotacji celowej 5 629,27 zł ,00 zł 563,37 zł CięŜkowice Kozłów 577,78 zł Laskowa ,51 zł Lisia Góra Mędrzechów 6 733,54 zł 4 022,54 zł Niedźwiedź Poronin 651,49 zł 0,25 zł Olesno Radgoszcz ,34 zł 2 887,60 zł Piwniczna-Zdrój Radłów 1 579,65 zł 4 329,04 zł Świątniki Górne Wietrzychowice 8 670,08 zł 1 994,12 zł Tymbark śabno 4 427,37 zł 56,31 zł Wieliczka KWOTA ZWROTU ,52 zł ,00 zł ,74 zł ,26 zł inne strona 19

21 PRZYCZYNY NIEWYKORZYSTANIA DOTACJI DO KOŃCA ROKU BUDŻETOWEGO [X] art. 14d ust. 8 ustawy o systemie oświaty Jeżeli liczba dzieci uwzględniona do obliczenia dotacji na dany rok budżetowy dla danej gminy jest większa niż średnioroczna liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym, na który została udzielona dotacja, część dotacji pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa. 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dotacji celowej Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa dotyczy wydatków bieżących, na których poniesienie gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. INNE: zmniejszenie się liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ogółem w gminie zmniejszenie się liczby dzieci w przedszkolu specjalnym zmniejszenie kosztów utrzymania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej brak wydatków na pokrycie różnica kwot wynikająca z faktur VAT przedstawionych na pokrycie wydatków mniejsze wydatki niż planowano (opał) mniejsze wydatki niż planowano (nauczyciel na zwolnieniu lekarskim) nie podano NIEWYKORZYSTANIE DOTACJI DO KOŃCA ROKU BUDŻETOWEGO [X] W UJĘCIU GRAFICZNYM ,00 zł ,00 zł 57,08 % zwrotu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 44518,52 zł 24,85% %zwrotu ,74 zł 18,07% zwrotu ,00 zł - zł art. 14d ust. 8 ustawy o systemie oświaty 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dotacji celowej Inne strona 20

22 3. kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości ,84 zł należy uznać za pobraną w nadmiernej wysokości (załącznik nr 1 do rozporządzenia symbol literowy [Z]), w tym: w rozdziale ,09 zł, w rozdziale ,14 zł, w rozdziale ,00 zł, w rozdziale ,61 zł; Kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości występuje wyłącznie w przypadku jeżeli liczba dzieci uwzględniona do obliczenia dotacji na dany rok budżetowy dla danej gminy jest większa niż średnioroczna liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym, na który została udzielona dotacja. Jest to kwota wyliczana według algorytmu zawartego w rozporządzeniu i podlega zwrotowi do budżetu państwa. W rozliczeniu wykorzystania dotacji w roku 2014 do kalkulacji dotacji pobranej w nadmiernej wysokości uwzględniało się liczbę dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że gminy mają prawo dokonać zwrotu z tego tytułu zarówno w pozycji [X], jak i pozycji [Z] Rocznego rozliczenia. Zwrot środków z tytułu [X] pomniejsza kwotę dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem [P] i środki dotacyjne wracają do budżetu państwa jako dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego. Zwrot środków z tytułu [Z] nie pomniejsza kwoty dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem [P] i środki wracają do budżetu państwa jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości. Ten zwrot gmina musi pokryć z tzw. środków własnych. strona 21

23 Gminy, które wykazały zwrot środków dotacyjnych z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości [Z] Gmina Kwota dotacji Różnice w liczbie wychowanków w wieku 2,5-5 lat SIO stan na 30IX.2013 r. w porównaniu do SIO stan na 30.IX.2014 r. M N K R ZWROT DOTACJI Z TYTUŁU POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI liczony w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez gminę w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem Wysokość zwrotu ogółem Alwernia ,00 zł ,34 4, ,06 zł 1299,03 zł 6557,03 zł - zł - zł Borzęcin ,00 zł ,34 0, ,69 zł 100,86 zł 1 099,83 zł - zł - zł Brzeźnica ,00 zł ,67 1, ,90 zł 870,98 zł 1 254,92 zł - zł - zł Chełmek ,00 zł ,67 9, ,25 zł - zł ,25 zł - zł - zł Dębno ,00 zł ,67 4, ,86 zł 1 937,10 zł 4 907,76 zł - zł - zł Gołcza ,00 zł ,00 5, ,60 zł 8 577,60 zł - zł - zł - zł Kamionka Wielka ,00 zł ,34 4, ,52 zł 5 480,51 zł - zł - zł 2 025,01 zł Koszyce ,00 zł ,00 4, ,45 zł 2 920,27 zł 2 761,18 zł - zł - zł Krościenko nad Dunajcem ,00 zł ,00 4, ,00 zł 5 302,95 zł - zł - zł 2 593,05 zł Krynica-Zdrój ,00 zł ,34 2, ,24 zł - zł 4 197,24 zł - zł - zł Michałowice ,00 zł ,00 8, ,92 zł - zł ,92 zł - zł - zł Nawojowa ,00 zł ,34 3, ,27 zł 3 112,71 zł 2 932,56 zł - zł - zł Nowy Targ - miasto ,00 zł ,67 8, ,79 zł 4 785,31 zł 8 778,48 zł - zł - zł Pałecznica ,00 zł ,67 1, ,23 zł 630,68 zł - zł - zł 1 606,55 zł Polanka Wielka ,00 zł ,67 4, ,48 zł - zł 6 598,48 zł - zł - zł Skrzyszów ,00 zł ,67 1, ,70 zł 482,83 zł 1 610,87 zł - zł - zł Słopnice ,00 zł ,00 1, ,72 zł 109,14 zł 1 593,58 zł - zł - zł Szczawnica - miasto ,00 zł ,00 9, ,50 zł 4 577,19 zł 9 098,31 zł - zł - zł Tokarnia ,00 zł ,00 2, ,76 zł 1 104,16 zł 2 623,60 zł - zł - zł Trzciana ,00 zł ,67 4, ,11 zł 3 060,98 zł 4 220,13 zł - zł - zł Trzyciąż ,00 zł ,67 3, ,93 zł 5 625,93 zł - zł - zł - zł Wierzchosławice ,00 zł ,67 9, ,33 zł - zł ,33 zł - zł - zł Wojnicz ,00 zł ,67 0,33 501,53 zł 147,86 zł 353,67 zł - zł - zł RAZEM MAŁOPOLSKA ,84 zł ,09 zł ,14 zł - zł 6 224,61 zł strona 22

24 ZMIANY W LICZBIE WYCHOWANKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO LATACH 2013 i 2014 Liczba wychowanków: DANE SIO stan na dzień 30.IX.2013 r. 30.IX.2014 r. Różnice OGÓŁEM korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla województwa w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gminy [M] w wieku powyżej 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gminy strona 23

25 W żadnym z przedstawionych rocznych rozliczeń wykorzystania dotacji celowej nie wykazano kwoty dotacji z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (załącznik nr 1 do rozporządzenia symbol literowy [W]). Ponadto każde z przedstawionych rocznych rozliczeń zawierało oświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), że dotacja celowa z budżetu państwa nie została przeznaczona na poniesienie wydatków bieżących, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. W związku z opracowaniem Rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji przyznanej gminom na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zwrócono się do gmin dodatkowo - z prośbą o przedstawienie stanowiska w zakresie: 1. procentowego udziału środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie przeznaczonej na to zadanie, 2. rekompensaty utraconych dochodów z tytułu obniżenia opłat pobieranych od rodziców dzieci za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach - w jakim stopniu (udział procentowy) wysokość dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie w 2014 r. zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zrekompensowała gminie utracone dochody z tego tytułu. strona 24

26 Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że w ok. 46,15% gmin województwa środki dotacji celowej stanowiły od 10,01% - 20,00% wydatków poniesionych przez gminę łącznie na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a w 42,31% gmin środki dotacji celowej stanowiły od 20,01 do 30,00% tych wydatków. Szczegółowy wykaz procentowego udziału środków dotacyjnych w całości kosztów poniesionych przez gminne jednostki samorządowe na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przedstawiono poniżej. DOTACJA CELOWA w wydatkach poniesionych przez gminy w roku 2014 na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w ujęciu procentowym GMINY w ujęciu: liczbowym procentowym do 10,00% 2 1,10% 10,01-20,00% 84 46,15% 20,01-30,00% 77 42,31% 30,01-40,00% 14 7,69% 40,01-50,00% 4 2,20% pow. 50% 1 0,55% Razem ,00% W myśl zapisu art. 14 ust. 5 i 5a ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym art. 1 pkt. 4 lit. g i h ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty z dniem 1 września 2013 r. Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę: publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty (nie krótszym niż 5 godzin dziennie) oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla publicznych przedszkoli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, a także może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. Wysokość tejże opłaty nie może być jednak wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Maksymalna wysokość opłaty (1 zł) ma podlegać waloryzacji. Pierwsza waloryzacja będzie polegać na pomnożeniu kwoty opłaty przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. Kolejne waloryzacje będą polegać na pomnożeniu kwoty opłaty z roku, w którym była dokonywana ostatnia waloryzacja, przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. Waloryzacji będzie się dokonywać od dnia 1 września roku kalendarzowego, w którym zostanie ogłoszona wysokość wskaźnika waloryzacji. Wskaźniki te określone będą w sposób określony w art. 14 ust. 5c lub 5d ustawy o systemie oświaty. strona 25

27 Jeżeli średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy, w którym była przeprowadzona ostatnia waloryzacja, a w przypadku waloryzacji dokonywanej po raz pierwszy za rok 2013 wyniósł co najmniej 110, to wartość tego wskaźnika podzieloną przez 100 przyjmuje się jako wskaźnik waloryzacji. Jeżeli powyższy warunek nie został spełniony, to wskaźnik waloryzacji ustala się jako iloczyn podzielonych przez 100 wartości średniorocznych wskaźników cen, towarów i usług konsumpcyjnych (ogółem określanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), który wynosi co najmniej 1,1 w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnia waloryzacja, do roku poprzedzającego termin waloryzacji, a w przypadku waloryzacji dokonywanej po raz pierwszy w okresie od roku 2013 do roku poprzedzającego termin waloryzacji. Na temat zmian wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponoszonych przez rodziców dzieci zajął stanowisko na łamach Dziennika Gazeta Prawna Pan Grzegorz Pochopień Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyjaśnił, że cyt: ( ) waloryzacja jest dokonywana dopiero, gdy inflacja przekroczy 10 proc. A obecnie za 2013 r. jest ona prognozowana na poziomie 1 proc. Jeżeli taki stan by się utrzymał, to podwyżka nastąpiłaby dopiero w 2023 r., bo inflację według tego mechanizmu co roku będzie się, mówiąc w pewnym uproszczeniu, sumowało. Wtedy opłata za dodatkową godzinę wyniosłaby 1,1 zł. Patrząc jednak realnie na wzrost cen i usług w następnych latach, należy przyjąć, że taka sytuacja będzie maiła miejsce za ok. 5 lat. ( ) MEN bada komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pojawia się on co roku w styczniu. Resort edukacji będzie musiał czuwać nad tym, aby dokonać podwyżki, jeżeli dojdzie do łącznej inflacji na poziomie 10 proc. Wtedy MEN taką informację podaje w formie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski do końca marca. Na tej podstawie samorządy od września mogą dokonywać waloryzacji. ( ) 2. W związku z powyższą zmianą w gminach mogło wystąpić zjawisko tzw. utraconego dochodu z tytułu obniżenia opłat pobieranych od rodziców dzieci za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach. Wprowadzenie ograniczenia wysokości opłat wymusiło na gminach zmianę polityki w zakresie prowadzenia przedszkoli. Ze stanowisk gmin przedstawionych w drodze odpowiedzi na pytanie Małopolskiego Kuratora Oświaty w tym zakresie należy wyciągnąć następujące wnioski: 2 Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, artykuł Przedszkola za złotówkę co najmniej przez 5 lat, Artur Radwan, r. strona 26

28 większość gmin województwa (139 gmin) oświadczyła, że środki dotacji otrzymanej z budżetu państwa w całości zrekompensowały gminie utracone dochody z tytułu obniżenia opłat wnoszonych przez rodziców; 28 gmin województwa przyznało, że otrzymane środki w całości stanowiły dla nich dochód dodatkowy - gminy te nie posiadały bowiem utraconych dochodów ponieważ nie pobierają bądź nie pobierały opłat w wysokości wyższej niż 1 zł, pobierają opłaty dopiero od 2014 r., nie posiadają publicznych placówek wychowania przedszkolnego lub oświadczyły wprost, że wychowanie przedszkolne realizowane jest wyłącznie w trybie 5-cio godzinnym (czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki); 14 gmin określiło w jakim stopniu (ujęcie procentowe) środki dotacji zrekompensowały utracone dochody (lista gmin załączono poniżej); tylko jedna z gmin Gmina Miejska Kraków oświadczyła, że w związku ze zmianami przepisów oświatowych środki dotacji otrzymanej z budżetu państwa nie pokryły utraconego dochodu. Zaznaczono w stanowisku Gminy, że przy obowiązującej opłacie 2,50 zł szacowane dochody gminy wyniosłyby 40,8 mln zł. (średni czas pobytu dziecka w przedszkolu poza 5 bezpłatnymi godzinami wynosi 4 godziny), przy opłacie 1,00 zł dochody te wynoszą 8,4 mln zł, wysokość dotacji natomiast to ,00 zł; w związku z powyższym cyt.: dotacja celowa z budżetu państwa nie stanowi nawet rekompensaty utraconych dochodów.... Oświadczenie zdecydowanej większości gmin województwa, że dotacja w całości zrekompensowała gminie dochody utracone z tytułu obowiązkowego obniżenia opłat pobieranych od rodziców dzieci za korzystanie ich dziecka z wychowania przedszkolnego jest potwierdzeniem na osiągnięcie jednego z celów założonych przez ustawodawcę w trakcie prac nad tzw. Ustawą przedszkolną. W druku sejmowym Nr 1312 [str. 9 i następne] zaznaczono bowiem, że dotacja celowa przekazana gminom ma zapewnić środki finansowe m.in. na rekompensatę utraconych dochodów w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości opłaty za każdą godzinę przekraczającą ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (nie krótszy niż 5 godzin dziennie), ponoszonej przez rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. strona 27

29 REKOMPENSATA UTRACONEGO DOCHODU Z TYTUŁU ZMNIEJSZONYCH OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ RODZICÓW Gmina Miasta Krakowa 28 gmin środki dotacji zrekompensowały gminie w całości utratę dochodów - 76,37% gmin województwa 14 gmin gmina nie posiada utraconych dochodów [nie pobiera/ła opłat w wysokości wyższej niż 1 zł; opłaty pobierane są od 2014 r.; brak w gminie publicznych placówek; wychowanie przedszkolne realizowane jest w trybie 5-cio 5 godzinnym] - 9,89% gmin województwa 139 gmin środki dotacji dla gminy nie pokryły utraconego dochodu [40,8 mln przy opłacie 2,50 zł, a 8,4 mln przy opłacie 1,00 zł wysokość dotacji ,00 zł] - Gmina Miasta Krakowa środki dotacji zrekompensowały w 2014 r. utratę dochodów z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców w: od 14,86% - ok 80% - 7,89% gmin województwa strona 28

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (data ostatniej zmiany: 1 stycznia 2016 r.) Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn.

Bardziej szczegółowo

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r. Informacja o uchwałach w sprawie wybierz właściwą izbę 1. Uchwała o wyrażeniu zgody 2. Uchwała o NIE wyrażeniu zgody 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały Izba GT Nazwa Kod GUS WK PK GK GT PT Typ jednostki RIO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17 Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP.9..3-IP.1-1-73/17 Lp. Powiat Gmina Typ gminy Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi (tj. usługami wsparcia oferowanymi w ramach dziennych domów pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH Powiat W procentach według ów w powiatach bocheński 52 1438 26,8 66,9 3,5 5,6 12,2 19,1 23,6 13,8 11,1 6,8 4,3 brzeski 49 1328 26,7 66,6 4,1 6,3

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w ie pierwszej szkoły podstawowej stan w dniu 03 września 2012 r. Wydział Pragmatyki Zawodowej i Administracji Oddział Analiz i Informacji Oświatowej Informacja o

Bardziej szczegółowo

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński LP POWIAT OŚRODEK SUBREGION 1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński Nowy Wiśnicz MOPS 7 bocheński

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2012 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2011 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku*

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku* Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015 Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11. ust. 2 pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Lp. Gmina Powiat Typ Gminy Typ jednostki. 1. Alwernia chrzanowski miejsko-wiejska OPS. 2. Biały Dunajec tatrzański wiejska OPS

Lp. Gmina Powiat Typ Gminy Typ jednostki. 1. Alwernia chrzanowski miejsko-wiejska OPS. 2. Biały Dunajec tatrzański wiejska OPS Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 Lista gmin Województwa Małopolskiego, w których nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego określone w Ustawie z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Numer 1 Pleśna Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-33 025,00 22 526,00 2 Tuchów Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w

Bardziej szczegółowo

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego Lp Liczba domowników Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (ile razy w miesiącu) 1 osoba 2 osoby 3 osoby

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Gminy Wietrzychowice na lata 2016-2023 128 2

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie małopolskim według gmin

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie małopolskim według gmin Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie małopolskim według gmin W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 Grand Dochy własne patku and WOJEWÓDZTWO... 6601628,3 2463856,0 914623,8 1681533,8 1350158,4

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie małopolskim

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie małopolskim Wyniki sprawdzianu w latach 2002-2006 według gmin w województwie małopolskim W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Kraków i powiat krakowski Kraków Świątniki Górne Mogilany Skawina Czernichów Wydział Spraw Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 24. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM w województwie /od 1 stycznia 2012 r./. - KARETKI

ZAŁĄCZNIK NR 24. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM w województwie /od 1 stycznia 2012 r./. - KARETKI ZAŁĄCZNIK NR 24. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM w województwie /od stycznia 202 r./. - KARETKI Nr rejonu operacyjn ego Dysponent ZRM Nazwa i opis rejonu operacyjnego Liczba ZRM S P 20 SP

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. MAŁOPOLSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Bocheoski Brzeski Chrzanowski Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Powiat Gmina Adres GKRPA Bochnia Bochnia Drwinia Lipnica Murowana Łapanów ul. Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Nie zaklejać! Na podstawie art. 32 ust. 1-4, art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz ANEKS Nr 10. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Kraków, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz ANEKS Nr 10. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 stycznia 207 r. Poz. 07 ANEKS Nr 0 z dnia 28 grudnia 206 r. Zawarty w Krakowie do Porozumienia zawartego dnia 7 lutego 204 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Bocheński Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Powiat Gmina Adres GKRPA Telefon kontaktowy Dni i godziny pracy Bochnia Bochnia Ul. Kazimierza Wielkiego 26 Bochnia Ul.

Bardziej szczegółowo

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 1. Nakłady na w latach 2004 2012 Poziom nakładów na w okresie od 2004r. do 2012r odznacza się znaczącym wzrostem o kwotę ponad 73 mln

Bardziej szczegółowo

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w %

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w % TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWACH A. LUDNOŚĆ, GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Województwa 1988 2002 1988= =100 Ludność miejska w % współczynnik feminizacji

Bardziej szczegółowo

Wartość całkowita (w PLN)

Wartość całkowita (w PLN) WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY LP Gmina Projektodawca Tytuł projektu 1 Gmina Proszowice Gmina Proszowice 2 Gmina Koszyce Gmina Koszyce Wymiana starych kotłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 59/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO. z dnia Ar marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO. z dnia Ar marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 40/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia Ar marca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/398/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 2 lipca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/398/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 2 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR XXV/398/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Propozycja sieci Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim Siedziba proponowanych Centrów Wspierania Uczniów

Propozycja sieci Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim Siedziba proponowanych Centrów Wspierania Uczniów L.p. Powiat Gmina Miejscow ość 1 bocheński m. Bochnia m. Bochnia 2 bocheński m. Bochnia m. Bochnia Pełna nazwa szkoły - siedziby POWUZ/CWUZ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 3 kwietnia 2011 r.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 3 kwietnia 2011 r. Załącznik do uchwały nr 1/Z/2011 z dnia 24.02.2011 r. Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY (w Koszty kwalifikowalne (w 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.4.3/1 Gmina Proszowice 2 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.4.3/2 Gmina Koszyce Wymiana

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim Stan na 01.10.2007 Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim L.p. Kamienica, Mszana Dolna, Niedźwiedź,, Gorczański Park dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1749/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE)

Bardziej szczegółowo

dynamikę wzrostu notujemy w latach 2006-2009, by w latach 2010-2013 osiągnąć stabilizację. RATOWNICTWO MEDYCZNE

dynamikę wzrostu notujemy w latach 2006-2009, by w latach 2010-2013 osiągnąć stabilizację. RATOWNICTWO MEDYCZNE RATOWNICTWO MEDYCZNE 1. Finansowanie ratownictwa go w latach 2004 2013 W tym zakresie świadczeń należy przede wszystkim podkreślić, że zadania planowania, organizowania, koordynowania systemu ratownictwa

Bardziej szczegółowo

"MOJE BOISKO - ORLIK 2012", lata 2008-2012. "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", lata: powiat / gmina. bochnia gmina bochnia miasto

MOJE BOISKO - ORLIK 2012, lata 2008-2012. MOJE BOISKO - ORLIK 2012, lata: powiat / gmina. bochnia gmina bochnia miasto gorlicki dąbrowski chrzanowski brzeski bocheński bochnia gmina bochnia miasto Bochnia drwinia Mikluszowice 1 lipnica murowana Rajbrot 1 łapanów Sobolów 1 1 nowy wiśnicz Stary Wiśnicz Królówka rzezawa trzciana

Bardziej szczegółowo

podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu (PLN)* Gmina Biskupice , ,00

podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu (PLN)* Gmina Biskupice , ,00 Wykaz projektów z obszaru działania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zgłoszonych do realizacji w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 4.4.1 Obniżanie poziomu niskiej emisji - ZIT

Bardziej szczegółowo

EMUiA. Realizacja zadania Prowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów

EMUiA. Realizacja zadania Prowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów Realizacja zadania Prowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów EMUiA Kraków, 25 sierpnia 2015 r. Danuta Paluch Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Lp. nazwa systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16

Bardziej szczegółowo

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie gminy Koszyce

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie gminy Koszyce WYNIKI KWALIFIKACJI FORMALNEJ KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR LP Numer identyfikacyjny Karty

Bardziej szczegółowo

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały POZYTYWNY wynik oceny na etapie oceny formalnej złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16, dla Działania 4.4 Redukcja emisji

Bardziej szczegółowo

Koszty całkowite projektu. Wnioskowane dofinansowanie. l.p Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu ,28 zł ,78 zł

Koszty całkowite projektu. Wnioskowane dofinansowanie. l.p Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu ,28 zł ,78 zł Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały POZYTYWNY wynik oceny na etapie oceny finansowej złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02- IZ.00-12-101/16, dla Działania 4.4 Redukcja emisji

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie www.nfz-krakow.pl infolinia (czynna w godz.8.00-16.00): 12 194 88; 12 29 88 386; 12 29 88 404 NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W

Bardziej szczegółowo

POZIOM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINACH WOJ. MAŁOPOLSKIEGO ZARYS DIAGNOZY. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

POZIOM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINACH WOJ. MAŁOPOLSKIEGO ZARYS DIAGNOZY. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH NATALIA JAŚKIEWICZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu POZIOM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINACH WOJ. MAŁOPOLSKIEGO ZARYS DIAGNOZY. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH Abstract: The Level of Enterpreneurship

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 8.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy Nazwa świadczeniodawcy NZOZ "Przy Basenie" Szpital Powiatowy

Bardziej szczegółowo

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) Gmina Biskupice , ,00 Gmina Czernichów , ,00

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) Gmina Biskupice , ,00 Gmina Czernichów , ,00 Wykaz projektów z obszaru działania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zgłoszonych do realizacji w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 4.4.1 Obniżanie poziomu niskiej emisji - ZIT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/789/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/789/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR XLVIII/789/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia terminów zbioru gatunków roślin uprawnych na terenie województwa małopolskiego. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2. Wnioski złożone zgodnie z naborem na podstawie pisma OP.III.2/78/2014. Samochód

Zał. nr 2. Wnioski złożone zgodnie z naborem na podstawie pisma OP.III.2/78/2014. Samochód Zał. nr 2 Wnioski złożone zgodnie z naborem na podstawie pisma OP.III.2/78/2014 L.p Powiat Gmina OSP Samochód KSRG ciężki średni lekki TAK - 1 NIE - 0 1. Bochnia Łapanów Łapanów 0 0 1 1 2. Bochnia Bochnia

Bardziej szczegółowo

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Województwo małopolskie L.P. Nazwa Powiat 1. Gmina Lipnica Murowana bocheński 2. Gmina Łapanów bocheński 3. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego

Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu 1%

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Sandomierski małopolskie Białka Tatrzańska ul. Środkowa Zrzeszenie BPS SA

Sandomierski małopolskie Białka Tatrzańska ul. Środkowa Zrzeszenie BPS SA małopolskie Andrychów ul. Krakowska 112 Zrzeszenie BPS SA małopolskie Andrychów ul. Lenartowicza 36 G Zrzeszenie BPS SA małopolskie Babice ul. Krakowska 47 Zrzeszenie BPS SA małopolskie Baranów Rynek 8

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 18

Bardziej szczegółowo

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Data sposób Nr karty Urząd Gminy Iwonicz - Zdrój 08.10.2013 poczta 157. Starostwo

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK

RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/288/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Województwo małopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo małopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo małopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Wojewódzka 1 Krakowie 48 530 Krowoderska 2 Krakowie 11 220 Nowohucka 3

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji operacji

Harmonogram realizacji operacji Załącznik Nr 6 do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 111 "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" Znak sprawy (wypełnia FAPA): Harmonogram realizacji operacji Lp.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 39 2015-01-14 14:53 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245567-2014 z dnia 2014-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1434/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017

Uchwała Nr 1434/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 Uchwała Nr 1434/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1392/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK

RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/463/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA A ŚRODOWISKO

CZĘŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA A ŚRODOWISKO CZĘŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA A ŚRODOWISKO 1. Emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych W roku 2000, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na terenie województwa małopolskiego emisja zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

TABL. 6 (67). WYDATKI BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. EXPENDITURE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010

TABL. 6 (67). WYDATKI BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. EXPENDITURE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 TABL. 6 (67). WYDATKI BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. EXPENDITURE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 Gr Wydatki ieżące osó enefits wydatki ieżące jednostek udżetowych udgetary entities WOJEWÓDZTWO...

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków systemowych zatwierdzonych do realizacji w ramach Poddziałania PO KL na lata

Lista wniosków systemowych zatwierdzonych do realizacji w ramach Poddziałania PO KL na lata 1. POKL.07.01.01-12-008/10 2. POKL.07.01.01-12-010/10 3. POKL.07.01.01-12-011/10 4. POKL.07.01.01-12-015/10 5. POKL.07.01.01-12-016/10 6. POKL.07.01.01-12-029/10 7. POKL.07.01.01-12-035/10 Lista wniosków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE bocheński Bochnia Orlik Bochnia, ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12 2016-11-03 10:00 Kamil Król 880053640 bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia Orlik MOSiR Bochnia 2016-11-19 09:00 Kamil Król 880053640 Orlik MOSiR Bochnia 2016-11-19 09:15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/573/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/573/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/573/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego, na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykaz potencjalnych miejsc dostaw Krakow cz.1 załącznik nr 4a do siwz

Wykaz potencjalnych miejsc dostaw Krakow cz.1 załącznik nr 4a do siwz Jednostka Dane adresowe Prefix Nazwa PNA RS Kraków 30-940 UP Alwernia 32-566 FUP Alwernia, Babice, Krakowska 47 32-551 UP Andrychów 34-120 FUP Andrychów, Andrychów, Stanisława Lenartowicza 36 b 34-120

Bardziej szczegółowo

Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2010 r. wraz ze strukturą rodzajową pojazdów

Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2010 r. wraz ze strukturą rodzajową pojazdów Załącznik nr 2 Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2010 r. wraz ze strukturą rodzajową pojazdów PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR 151/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR 151/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej z budŝetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski,

Bardziej szczegółowo

Wykaz Miejsc Dostaw - Kraków, Tarnów, Nowy Sącz

Wykaz Miejsc Dostaw - Kraków, Tarnów, Nowy Sącz Lp. CIOR4-136/2010 Wykaz Miejsc Dostaw - Kraków, Tarnów, Nowy Sącz Nazwa placówki 1 CI OR, CP WER, CUK Kraków 30-900 Kraków ul. Prokocimska 6 2 CUK OT Nowy Sącz 33-300 ul.dunajewskiego 10 3 CUK OT Tarnów

Bardziej szczegółowo

Małopolska dla rodziny. Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

Małopolska dla rodziny. Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym Małopolska dla rodziny Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym 1 Sytuacja gmin w województwie małopolskim opieka nad dziećmi do lat 3 Sytuacja gmin

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z zakresu rozliczania dotacji przedszkolnej. Grzegorz Pochopień Andrzej Rzeszut

Ćwiczenia z zakresu rozliczania dotacji przedszkolnej. Grzegorz Pochopień Andrzej Rzeszut Ćwiczenia z zakresu rozliczania dotacji przedszkolnej Grzegorz Pochopień Andrzej Rzeszut Przykład 1 Naliczanie dotacji celowej Założenia W naszej gminie w placówkach wychowania przedszkolnego, wg stanu

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków systemowych zatwierdzonych do realizacji w ramach Poddziałania PO KL (II nabór w 2008 r.)

Lista wniosków systemowych zatwierdzonych do realizacji w ramach Poddziałania PO KL (II nabór w 2008 r.) Nr zatwierdzonej listy Lista wniosków systemowych zatwierdzonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL (II nabór w 2008 r.) Lp. Numer wniosku Nazwa Beneficjenta Adres Tytuł projektu Wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Kwota dofinansowania (zł) Koszty kwalifikowalne (zł) Gmina wnioskująca. Koszty całkowite (zł) Tytuł projektu

Kwota dofinansowania (zł) Koszty kwalifikowalne (zł) Gmina wnioskująca. Koszty całkowite (zł) Tytuł projektu Wykaz wniosków o przyznanie pomocy złożonych w województwie małopolskim w ramach PROW 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, w zakresie operacji: budowa mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji operacji

Harmonogram realizacji operacji Harmonogram realizacji operacji Lp. Etap I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 małopolskie bocheński Żegocina Żegocina Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki Żegocina 378 13-10-29 10:00 małopolskie

Bardziej szczegółowo

LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16

LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16 LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 Lp. Numer wniosku 1 0297/16 2 3 0291/16 0400/16 6 4 0345/16 5 0398/16 0292/16 Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z Finałów Małopolskich Igrzysk Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych

KOMUNIKAT z Finałów Małopolskich Igrzysk Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych KOMUNIKAT z Finałów Małopolskich Igrzysk Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych Nowy Targ 11.10.2017 Bieg sztafetowy- dziewcząt ur.2005 i mł. dystans 10 x 800 m PKT 1 15 SP 91 Kraków m. Kraków 13 2

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA. www.oskko.edu.pl/kongres/

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA. www.oskko.edu.pl/kongres/ ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA www.oskko.edu.pl/kongres/ ustawa przedszkolna i u.s.o. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie w wersji papierowej i elektronicznej Mapy aglomeracji wodnych

Bardziej szczegółowo

LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16

LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1145/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dąbrówce, gmina Rzezawa

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dąbrówce, gmina Rzezawa Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywny wyniki na etapie oceny formalnej w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ

POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ Lista miejscowości, w których projekty kwalifikują się do dofinansowania w ramach działania 8.4 PO IG. Miejscowości, w których poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 956 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 956 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 956 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /17

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /17 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1590/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 03 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA NA TWORZENIE I UTRZYMANIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

DIAGNOZA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA NA TWORZENIE I UTRZYMANIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu RPMP.08.05.00-IP.02-12-022/17 DIAGNOZA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA NA TWORZENIE I UTRZYMANIE NOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1

Bardziej szczegółowo

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu RPMP IP /15 w ramach danej rundy oceny

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu RPMP IP /15 w ramach danej rundy oceny Lista złożonych wniosków w ramach konkursu RPMP.0001-IP.01-12-007/15 w ramach danej rundy oceny I 23-30.02015 Powiat chrzanowski / Powiatowe w Chrzanowie Gmina Biecz/Miejsko - Gminny w Bieczu Gmina Wielka

Bardziej szczegółowo

136 Wiesław Musiał, STOWARZYSZENIE Kamila Musiał EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

136 Wiesław Musiał, STOWARZYSZENIE Kamila Musiał EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 136 Wiesław Musiał, STOWARZYSZENIE Kamila Musiał EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVIII zeszyt 6 Wiesław Musiał *, Kamila Musiał ** * Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCA GRUPA II rundy eliminacji CHŁOPCY MŁODSI

ZWYCIĘZCA GRUPA II rundy eliminacji CHŁOPCY MŁODSI 19 turniejów x 4 zespołów pierwszy zespół awans CHŁOPCY MŁODSI ZWYCIĘZCA GRUPA II rundy eliminacji ORGANIZATOR Lp. Powiat Gmina Miejscowość - Orlik Imię i nazwisko Animatora Żabno 1 Dąbrowski Dąbrowa Tarnowska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA PLAN INWESTYCYJNY KRAKÓW 2016

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA PLAN INWESTYCYJNY KRAKÓW 2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2016-2022 KRAKÓW 2016 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UL. RACŁAWICKA 56 30-017 KRAKÓW Sfinansowano ze środków: SPIS

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku

Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywny wyniki na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY WYKAZ MIEJSCOWOŚCI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORAZ URZĘDÓW SKARBOWYCH WŁAŚCIWYCH DO ICH OBSŁUGI PODSTAWA:

ALFABETYCZNY WYKAZ MIEJSCOWOŚCI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORAZ URZĘDÓW SKARBOWYCH WŁAŚCIWYCH DO ICH OBSŁUGI PODSTAWA: ALFABETYCZNY WYKAZ MIEJSCOWOŚCI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORAZ URZĘDÓW SKARBOWYCH WŁAŚCIWYCH DO ICH OBSŁUGI PODSTAWA: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Ustawa przedszkolna. Regulacje prawne, symulacje skutków finansowych, rozliczenie dotacji (przykłady)

Ustawa przedszkolna. Regulacje prawne, symulacje skutków finansowych, rozliczenie dotacji (przykłady) Ustawa przedszkolna Regulacje prawne, symulacje skutków finansowych, rozliczenie dotacji (przykłady) Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna uchwalona przez Sejm RP w dniu 13 czerwca 2013 r. Ustawa obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 956

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 956 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 956 OZPOZĄDZENIE INISTA EDUKACJI NAODOWEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie

Bardziej szczegółowo