Spis treści. Kielce, Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia Opis wymagań funkcjonalnych oprogramowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Kielce, 2009-08-07. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 2009-08-07. Opis wymagań funkcjonalnych oprogramowania"

Transkrypt

1 Kielce, Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia Spis treści Opis wymagań funkcjonalnych oprogramowania 1 Wprowadzenie Cel dokumentu Cele do osiągnięcia Przegląd problemu Opis problemu Oczekiwane funkcjonalności Odbiorca Wymagania biznesowe Opis procesów biznesowych Struktura organizacyjna Procesy biznesowe Największe słabości obecnych procesów biznesowych Wymagania funkcjonalne Wymagania niefunkcjonalne Szkolenia Dokumentacja... 18

2 Wprowadzenie Cel dokumentu Katalog wymagań został opracowany przez firmę PRETORIUS Sp. z o.o. Dokument przygotowano w celu zebrania wymagań dla nowego systemu informatycznego wspomagającego procesy biznesowe w spółce. PRETORIUS oczekuje, że Dostawca systemu posiada i wykaże się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem praktycznym w projektowaniu, wdrożeniach i uruchomieniu systemów IT podczas wdrożenia systemu w firmie. Cele do osiągnięcia Zasadniczym celem do osiągnięcia jaki stawia PRETORIUS jest wdrożenie nowego systemu informatycznego wspierającego w sposób kompletny uzgodnioną w tym dokumencie część procesów i podprocesów zachodzących w firmie. W uzupełnieniu celu podstawowego zdefiniowano poniższe cele uzupełniające: Cele ekonomiczne Optymalizacja kosztów zasobów ludzkich Cele merytoryczne Standaryzacja procesów biznesowych Lepsze zarządzanie alokacją zasobami Lepsza ocena jakości pracy pracowników (kontrola zadań zlecanych pracownikom) Poprawa bezpieczeństwa danych i informacji (lepsza organizacja praw dostępu do systemu) Poprawa komunikacji poprzez wdrożenie jednego systemu zarządzania danymi Poprawa jakości pracy Zwidzenie wydajności pracy pracowników Przyspieszenie i usprawnienie niektórych procesów biznesowych (w szczególności skrócenie czasu rozliczania zleceń) Cele technologiczne Wdrożenie zunifikowanego systemu IT

3 Wzrost bezpieczeństwa przepływu danych i informacji (zarządzanie prawami dostępu, szyfrowanie danych, archiwizacja i kopie zapasowe) Wdrożenie systemu opartego na najnowszych technologiach informatycznych (narzędzia Data Minning, Contact Center, obieg i archiwizacja dokumentów) Firma PRETORIUS oczekuje, że wdrożony system będzie zawierał funkcjonalności i rozwiązania informatyczne umożliwiające realizację wszystkich powyższych celów. Przegląd problemu Opis problemu W chwili obecnej w firmie PRETORIUS tylko część procesów jest wspierana w całości bądź częściowo przez narzędzia i aplikacje IT. Są jednak w firmie również takie procesy, które takiego wsparcia nie mają. Ponadto do realizacji procesów biznesowych wymagany jest znaczny nakład pracy ręcznej przy bieżących pracach operacyjnych. Powoduje to, że występuje znaczne zagrożenie oraz ryzyko wystąpienia błędów i pomyłek, jak również zmniejsza elastyczność i wydłuża czasy reakcji poszczególnych działów i osób. Rozproszenie danych w wielu miejscach i lokalnych bazach danych oraz znaczny udział czynnika ludzkiego przy ich zarządzaniu i przetwarzaniu powoduje wzrost zagrożenia dla spadku jakości prowadzonych procesów biznesowych w przypadkach zmian kadrowych firmy. Oczekiwane funkcjonalności Firma PRETORIUS oczekuje, że nowozaprojektowany system będzie charakteryzował się następującymi funkcjami: scentralizowaną bazą danych, automatycznymi interfejsami z zewnętrznymi systemami (ifk, ikp), standaryzacją interfejsów użytkownika, wsparciem dla standaryzacji procesów biznesowych, wsparciem dla komunikacji użytkowników w procesach biznesowych, dostępnością w jednym systemie dotychczasowych rozproszonych w kilku aplikacjach funkcjonalności oraz dostęp do nowych funkcjonalności, lepszymi mechanizmami i narzędziami do raportowania i analiz,

4 lepszymi mechanizmami i narzędziami kontroli jakości pracy pracowników (kontrola zadań zlecanych pracownikom), wsparciem dla lepszego zarządzania alokacją zasobów osobowych w procesach, wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych dostępnych na rynku w zarządzaniu firmą, poprawa bezpieczeństwa danych i informacji (lepsza organizacja praw dostępu do systemu). Nowy system powinien przyczynić się do eliminacji dotychczasowych ograniczeń i problemów, wymienionych w dalszej części tego dokumentu, w rozdziale omawiającym obecne procesy spółki. Powinien również doprowadzić do wzrostu jakości realizowanych procesów biznesowych i świadczonych w ich zakresie usług oraz podnieść poziom ich bezpieczeństwa. Odbiorca Odbiorcą nowego systemu informatycznego będzie firma PRETORIUS Sp. z o.o.

5 Wymagania biznesowe Opis procesów biznesowych Struktura organizacyjna Firma PRETORIUS podzielona jest na 5 działów odpowiedzialnych za konsulting finansowy i prawny, windykację należności, wywiad gospodarczy, usługi detektywistyczne, szkolenia tematyczne z windykacji, prewencję windykacyjną i obrót wierzytelnościami. Procesy biznesowe Przebieg procesów Przebieg wszystkich procesów biznesowych w firmie PRETORIUS ze szczególnym zaznaczeniem procesów, które wspierane byłyby przez nowy system (obszar z szarym tłem) przedstawiono na poniższej mapie procesów spółki. Lista procesów W firmie PRETORIUS zinwentaryzowano 11 procesów głównych i 5 procesów pomocniczych: Procesy główne: - Poszukiwanie klienta - Realizacja zlecenia windykacyjnego - Monitorowanie spłat dłużnika - Obsługa płatności dłużnika - Realizacja zlecenia prawnego - Realizacja zlecenia prewencyjnego - Realizacja zlecenia detektywistycznego - Ubezpieczenie należności - Szkolenia windykacyjne - Rozliczenie zleceń - Obrót wierzytelnościami Procesy pomocnicze: - Wystawianie faktur sprzedażowych

6 - Księgowanie - Procesy kadrowo-płacowe (rozliczenie prowizji) - Obsługa korespondencji - Archiwizacja dokumentów Największe słabości obecnych procesów biznesowych Najważniejszymi ograniczeniami i problemami występującymi obecnie podczas realizacji procesów biznesowych są: Utrzymywanie danych w różnych lokalnych bazach danych i związany z tym duży nakład pracy ręcznej oraz podatność na błędy i utratę danych oraz informacji, Nieergonomiczna obsługa obecnego systemu Primus, Brak możliwości ewidencjonowania w systemie Primus zleceń innych niż windykacyjne Brak centralnej bazy danych dotyczących historii kontaktów z klientem Wiele kanałów komunikacji i wymiany danych znaczna podatność na błędy i utratę danych i informacji. Brak mechanizmów ułatwiających ustalenie priorytetów windykacji na podstawie posiadanej obecnie bazy wiedzy o dłużnikach Brak jednolitej bazy do oceny ryzyka i mechanizmów umożliwiających automatyzację oceny Problematyczne pozyskiwanie informacji od klienta o wpłatach dłużnika Brak standaryzacji formatów raportowania Duży nakład pracy na rozliczenie zleceń i pracowników - brak automatyzacji procesu. Brak utrwalonych powiązań pomiędzy danymi źródłowymi do rozliczenia i samymi rozliczeniami Brak ewidencji kosztów związanych z obsługą zakupu wierzytelności i rozliczenia inwestycji Opóźnienie lub brak przekazu informacji o zaistniałych zmianach w zleceniu

7 Rozproszona informacja i brak modułu wspierającego przeprowadzenie zaawansowanych analiz Brak elektronicznej archiwizacji dokumentów Wymagania funkcjonalne W tej części katalogu wymagań omówiono wymagania funkcjonalne, jakie są oczekiwane od nowego systemu wspomagającego procesy firmy PRETORIUS. Podstawą odniesienia dla wymienionych funkcjonalności są opisy procesów biznesowych przedstawione w dokumencie Analiza procesów biznesowych firmy PRETORIUS. Nowy system ma wspierać te procesy, które w rozdziale Procesy biznesowe zostały wskazane jako procesy główne. W związku z powyższym opis głównych procesów spółki stanowi podstawę dla wymaganych funkcjonalności w nowym systemie. Model funkcjonalny nowego systemu został przedstawiony na poniższym schemacie: act Rekomendow any model syste... CRM ContactCenter Business Intelligence Obieg dokumentów Zarządzanie zleceniami Elektroniczna archiwizacj a dokumentów Komunikator Mobilny moduł dla windykatora Serwis WWW dedykowany dla klienta Internetowa giełda w ierzytelności Moduł CRM Wymagania odnośnie modułu CRM w nowym systemie są następujące: Zarządzanie kontrahentami: - dodawanie kontrahentów jako istniejących lub potencjalnych - edycja danych kontrahenta - przeglądanie danych szczegółowych - definiowanie kontrahentów głównych i powiązanych - wyszukiwanie kontrahentów przy użyciu złożonych kryteriów - weryfikacja poprawności wpisów NIP, Regon i Pesel

8 Definiowanie własnych klasyfikacji kontrahentów: - określanie wielopoziomowej klasyfikacji kontrahentów - elastyczne filtrowanie kontrahentów, również z wykorzystaniem klasyfikacji i uwzględnieniem warunków logicznych - zapisywanie warunków filtrów klasyfikacji Zarządzanie adresami kontrahenta - przechowywanie historii adresów Zarządzanie osobami kontaktowymi - określanie do kontrahenta osób kontaktowych z podziałem na ich role w firmie - definiowanie domyślnych i alternatywnych sposobów kontaktu z podziałem na ich rodzaj (telefon, , itp.) Zarządzanie kontaktami z kontrahentem - rejestracja przeprowadzonych kontaktów z kontrahentem - prezentacja kontaktów na szczegółach kontrahenta - prezentacja i zarządzanie kontaktami z poziomu widoku kalendarza - definiowanie własnych typów kontaktów - możliwość nawiązania połączenia telefonicznego jak również wysłania SMSa, e- maila lub faksu na wybrany kontakt kontrahenta Zarządzanie zdarzeniami mającymi związek z kontrahentem - definiowanie grup i typów zdarzeń - wyznaczenie cykliczności występowania zdarzenia - zarządzanie przypomnieniami o zdarzeniach Wyświetlanie rozszerzonych parametrów kontrahenta importowanych z innych systemów (np. informacje o zadłużeniu, terminach płatności, itp.) - prezentacja parametrów grupowanych w kategorie - definiowanie wartości granicznych poszczególnych parametrów oraz kolorystyczna prezentacja przekroczeń tych wartości na parametrze

9 - prezentacja w formie liczbowej, tabelarycznej oraz graficznej (wykres) - dostęp do historii zmian parametrów Możliwość dołączania załączników związanych z kontrahentem - dodawanie załączników w różnych formatach z dysku bądź skanu - prezentacja z podziałem na typ załącznika Odbieranie maili z wybranego konta pocztowego - przypisywanie odebranych maili jako kontaktów z kontrahentami Wysyłanie grupowe maili - edycja i formatowanie treści maila grupowego - definiowanie listy odbiorców z wykorzystaniem klasyfikacji Korespondencja seryjna na podstawie szablonów dokumentów Moduł obiegu dokumentów Wymagania odnośnie modułu obiegu dokumentów w nowym systemie są następujące: Książka korespondencji wychodzącej generowana automatycznie na podstawie informacji wysyłanych z systemu Książka korespondencji przychodzącej - ewidencja i elektroniczna archiwizacja dokumentów Możliwość wydruku pism wychodzących poprzez bufor wydruku Zarządzanie procesami - mechanizm pracy grupowej pozwalający na budowanie własnych procesów przepływu informacji i zadań, w tym zadań na podstawie zleceń - możliwość definiowania opóźnienia realizacji pomiędzy zadaniami w procesie - definiowanie osób odpowiadających za poszczególne etapy procesu - wyświetlanie użytkownikowi listy zadań oczekujących na realizację - wizualizacja poziomu wykonania poszczególnych procesów - możliwość automatycznego uruchamiania procesu wskutek zaistniałego kontaktu - dodawanie dokumentów do procesu

10 Zarządzanie zastępstwami - wyznaczanie zastępstwa na okres - kierowanie zadań i powiadomień o zdarzeniach w okresie zastępstwa do zastępcy Moduł elektronicznej archiwizacji dokumentów Wymagania odnośnie modułu elektronicznej archiwizacji dokumentów w nowym systemie są następujące: gromadzenie oraz katalogowanie różnego rodzaju dokumentów w postaci elektronicznej możliwość wprowadzania dokumentów, plików oraz skanów możliwość archiwizowania przychodzących faksów możliwość grupowego skanowania dokumentów oraz ich automatycznego powiązania na podstawie kodów kreskowych lub graficznych swobodne grupowanie zgromadzonych dokumentów opisywanie i nadawanie cech dokumentom możliwość powiązania dokumentu z procesem możliwość wyszukiwania dokumentów wg wielu kryteriów, np. sygnatury sądowe, rodzaj dokumentu, data wprowadzenia, itp. wydruk dokumentów Moduł zarządzania zleceniami Wymagania odnośnie modułu zarządzania zleceniami w nowym systemie są następujące: Mechanizmy harmonogramowania wizyt PH i raportowania z postępów realizacji zaplanowanych prac Automatyczne przyporządkowanie zleceń na podstawie kodów pocztowych do windykatora (z uwzględnieniem ilości już przydzielonych zleceń danemu windykatorowi), sądu, komornika Zarządzanie zleceniami windykacyjnymi: - ewidencja zleceń windykacyjnych,

11 - rozróżnianie wierzytelności własnych i nabytych oraz prezentacja wierzyciela zarówno pierwotnego jak również przy wierzytelnościach nabytych wierzyciela wtórnego, - mechanizmy harmonogramowania zadań windykatora i raportowania z postępów realizacji zaplanowanych prac, - automatyczne tworzenie harmonogramu zadań do zlecenia i możliwość jego aktualizacji, - śledzenie postępów prowadzonych windykacji, - zarządzanie ugodami i harmonogramem spłat, - automatyczne wyliczanie odsetek, - automatyczne przypominanie klientowi o konieczności potwierdzenia wpłaty ( i/lub sms), - automatyczne tworzenie zadań w module CRM na podstawie ustalonego z klientem harmonogramu spłat, - śledzenie postępów realizacji harmonogramu spłat, - ewidencja i rozliczenie wydanych KP, - ewidencja wpłat przez windykatora, - import lub aktualizacja raportu miesięcznego windykatora, - wydruk dokumentów (umowa, zlecenie od klienta, wezwanie do zapłaty, harmonogram spłat), - raport planowanych wpływów z windykacji na podstawie harmonogramu spłaty, - możliwość importu zleceń windykacyjnych z pliku Excela o ustandaryzowanych kolumnach Zarządzanie zleceniami prawnymi: - ewidencja zleceń prawnych, - zarządzanie bazą adresową sądów, komorników i urzędów skarbowych, - zarządzanie terminarzem rozpraw,

12 - generowanie kompletu dokumentów, np. pozwu, z wykorzystaniem zarchiwizowanych dokumentów źródłowych Zarządzanie zleceniami prewencyjnymi: - ewidencja zleceń prewencyjnych, - rejestr wydanych pieczęci prewencyjnych, - wprowadzanie informacji jawnych i niejawnych oraz konfiguracji uprawnień dostępu, - szablon analizy finansowej, - generowanie i wydruk dokumentów (raport/wywiad gospodarczy) na podstawie posiadanych informacji w systemie, Zarządzanie zleceniami detektywistycznymi: - ewidencja zleceń detektywistycznych, - wprowadzanie informacji jawnych i niejawnych oraz konfiguracji uprawnień dostępu, - generowanie i wydruk dokumentów (raport detektywistyczny) na podstawie posiadanych informacji w systemie, Zarządzanie zleceniami ubezpieczenia należności: - ewidencja zleceń ubezpieczenia należności, - wydruk wzorców dokumentów (wniosek ubezpieczeniowy, ogólne warunki ubezpieczenia), Zarządzanie zleceniami szkoleń windykacyjnych: - ewidencja zleceń szkoleń windykacyjnych, - wydruk wzorców dokumentów (lista obecności, certyfikat ukończenia studiów), rejestracja powiązań pomiędzy zleceniami (np. zlecenie prawne powstało ze zlecenia windykacyjnego) dodawanie dokumentów i skanów do zleceń, definiowanie do umowy i/lub zlecenia warunków handlowych oraz zasad obliczania prowizji pracowników

13 terminarz użytkownika przedstawiający zaplanowane zadania, generowanie faktur sprzedaży w cyklach miesięcznych, generowanie faktur sprzedaży dla zrealizowanych zleceń automatyczne naliczanie prowizji dla pracowników, automatyczne księgowanie w systemie ifk faktur sprzedaży, automatyczne księgowanie w systemie ikp prowizji pracowników, zarządzanie wzorcami dokumentów, automatyczne powiadamianie osób zainteresowanych o zbyt długim braku reakcji na wysłane pismo, automatyczne powiadamianie osób zainteresowanych o zmianach dotyczących zlecenia (komunikaty systemowe plus sms) oraz moduł do konfiguracji powiadomień, automatyczne podpowiadanie nazwy banku wg wprowadzonego nr rachunku raport z czynności wykonanych w systemie przez użytkownika możliwość exportu wygenerowanych raportów w systemie do formatu XLS, DOC i PDF Moduł ContactCenter Wymagania odnośnie modułu ContactCenter w nowym systemie są następujące: Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna firmy od strony central telefonicznych włącznie z wdrożeniem systemu pełniącego funkcję centrali telefonicznej Rejestracja połączeń (billing) Jednoczesne wykonywanie wielu połączeń na wszystkie znane numery kontrahenta oraz podtrzymywanie tylko tego, które zostało odebrane jako pierwsze Możliwość wysyłania maili, sms ów i faksów z poziomu systemu do wybranych grup odbiorców Prowadzenie telefonicznej kampanii wychodzącej i wchodzącej Zarządzanie czasem pracy konsultantów

14 IVR interaktywne menu zapowiedzi głosowych, dowolnie nagrywane zapowiedzi głosowe ACD automatyczna dystrybucja połączeń poprzez między innymi numery dostępowe do odpowiednich Grup Kompetencyjnych i Grup Pracowniczych Automatyczna identyfikacja kontrahenta dzwoniącego, między innymi po numerze telefonu Monitoring on-line np. obciążenia poszczególnych grup kompetencyjnych, grup pracowników Kontrola jakości obsługi kontrahentów: o nagrywanie rozmów telefonicznych o bieżące odsłuchiwanie rozmów o przejmowanie i przekierowanie rozmów Archiwum rozmów telefonicznych Zarządzanie nagraniami połączeń głosowych Obsługa wysyłania wiadomości SMS przez bramkę SMS operatora oraz z wykorzystaniem urządzenia GSM z kartą SIM Możliwość tworzenia skryptów rozmów i ich wykorzystanie podczas kontaktu konsultanta telefonicznego Moduł Business Intelligence Elementem systemu powinny być: hurtownia danych, narzędzia typu Data Mining platforma raportowa. Poniżej przedstawiono przykładowe analizy: klasyfikacja zleceń windykacyjnych wg stopnia ryzyka w oparciu o Data Mining analiza skuteczności windykacji w rozbiciu na okresy czasowe (ilości dni zlecenia w obsłudze), wartości wierzytelności, wieku i rodzaju wierzytelności, klienta

15 (klasyfikacji klientów), windykatora, regionu pochodzenia dłużnika, dłużnika (wieku i płci), sposób spłaty (incaso, przelew), etap windykacji analiza skuteczności pozyskiwania zleceń w rozbiciu na wartości zlecenia, rodzaj zlecenia, itp. analiza zleceń w rozbiciu na zlecenia powiązane i zlecenia samodzielne, klienta (klasyfikacja klientów), pracownika analiza czynności wykonawczych pracowników (wykonane w harmonogramie, opóźnienia względem harmonogramu) analiza wynagrodzeń historia zleceń na podstawie których pracownikowi została naliczona prowizja prognozę kwoty zwindykowanej oraz przychodu wg harmonogramów spłat i innych zleceń Moduł komunikatora Wymagania odnośnie modułu komunikatora w nowym systemie są następujące: możliwość komunikacji tekstowej pomiędzy użytkownikami systemu powiadamianie o zaplanowanych zdarzeniach związanych z kontrahentem Mobilny moduł dla windykatora Wymagania odnośnie mobilnego modułu dla windykatora w nowym systemie są następujące: rejestr dłużników: - szczegóły kontrahenta, - historia wizyt, - historia spłat, - harmonogram spłat. lista targetów do realizacji, powiadamianie o wyniku wizyty targetowej. Serwis WWW dedykowany dla klienta Wymagania odnośnie serwisu WWW dedykowanego dla klienta w nowym systemie są następujące:

16 udostępnienie klientowi informacji o postępie windykacji przez Internet, udostępnienie klientowi interfejsu umożliwiającego wprowadzanie informacji o wpłatach dłużnika, Internetowa giełda wierzytelności Wymagania odnośnie internetowej giełdy wierzytelności są następujące: ewidencja ofert sprzedaży wierzytelności negocjacje cenowe kupno wierzytelności Wymagania niefunkcjonalne Wydajność i czasy reakcji Dane w systemie powinny być dostępne on-line, a czasy reakcji systemu w typowych operacjach nie powinny przekraczać od ułamka do kilku sekund. Planowana liczba jednoczesnych użytkowników pracujących w systemie od 5 do 30 osób. System powinien być skalowalny z możliwością w przyszłości łatwego zwiększenia liczby użytkowników bez utraty wydajności. Aktualizacja aplikacji System zapewni automatyczną aktualizację aplikacji klienckiej Dostępność systemu System zapewni dostępność danych 7 dni w tygodni przez 24 godziny. Przy czym okresem szczególnie intensywnego dostępu do systemu będą godziny od 7:00 do 18:00. Na prace serwisowe systemu powinno wystarczyć okienko: Sobota w godzinach 18:00-7:00. Czas restartu systemu do 10 minut

17 Bezpieczeństwo System zapewni każdemu użytkownikowi bezpieczny dostęp do danych zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami, na poziomie odczytu, zapisu, funkcjonalności (zdefiniowanej na etapie analizy) Dostęp do systemu będzie możliwy jedynie dla autoryzowanych użytkowników, na podstawie loginu i indywidualnego hasła dostępu System zapewni mechanizmy zarządzania uprawnieniami dla pojedynczych użytkowników systemu i grup. System zapewni jednoznaczną identyfikację użytkownika. Każdemu użytkownikowi będzie przydzielony indywidualny identyfikator oraz hasło. Domyślne uprawnienia mogą dawać użytkownikowi jedynie minimalny dostęp do systemu Wymagania prawne Dostawca nowego systemu zobowiązuje się do realizacji projektu i przeprowadzenia wdrożenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z późn. zm.). System ma spełniać wymogi bezpieczeństwa określone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) Role i uprawnienia System powinien umożliwiać definiowanie i zarządzanie grupami użytkowników z możliwością przydzielenia dowolnej ilości użytkowników do grupy Każda z grup będzie mogła mieć przydzielone uprawnienia na poziomie dostępu do poszczególnych modułów funkcyjnych lub ich części w systemie z prawami - brak prawa dostępu - tylko do odczytu, - do edycji i usuwania. Odzyskiwanie danych

18 Odzyskiwanie danych będzie następowało poprzez odtworzenie ostatnio wykonanej kopii zapasowej bazy danych. Szkolenia Szkolenia są integralną częścią wdrożenia nowego systemu Szkolenia powinny objąć kluczowych użytkowników systemu Dokumentacja Integralną częścią wdrożenia nowego systemu jest dostarczenie pełnej dokumentacji użytkownika Dokumentacja musi być w języku polskim. Dostarczona dokumentacja musi być w wersji papierowej lub elektronicznej na płycie CD

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Windykacji

System Obsługi Windykacji System Obsługi Windykacji Wersja 3.0 1 Przeznaczenie systemu System Obsługi Windykacji przeznaczony jest dla dużych banków i funduszy pożyczkowych. Pozwala na zautomatyzowanie procesu windykacji zarówno

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Naso CC LITE klient CTI/ statystyki połączeń dla central Platan. CTI Solutions

Naso CC LITE klient CTI/ statystyki połączeń dla central Platan. CTI Solutions Naso CC LITE klient CTI/ statystyki połączeń dla central Platan CTI Solutions O firmie CTI Solutions Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych i telekomunikacyjnych Specjalizowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Klienci Gromadzi wszystkie niezbędne informacje oraz wspomaga obsługę klienta w trakcie współpracy i po jej zakończeniu. Do każdego klienta można przypisać opiekuna, notatki oraz kontakty. W odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Pożyczek

System Obsługi Pożyczek System Obsługi Pożyczek Wersja 4.0 1 System Obsługi Pożyczek wersja 4.0 System Obsługi Pożyczek to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone dla funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz dla innych pośredników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

1 of 7 2013-09-06 20:58

1 of 7 2013-09-06 20:58 1 of 7 2013-09-06 20:58 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora 6-7 maja 2010r. Działanie zintegrowane Zadowolenie klienta Najniższe koszty 1 Główne elementy procesu obsługi klientów Marketing Sprzedaż Zarządzanie satysfakcją

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM Str. 1/9 System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN Integracja serwerów / central telekomunikacyjnych Slican z aplikacją ProfitCRM, firmy AC SOFTWARE poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

SM-EX System Multipłatności - EX

SM-EX System Multipłatności - EX SM-EX System Multipłatności - EX Opis systemu Czym jest SM-EX? SM-EX to oprogramowanie komputerowe przygotowane do obsługi punktów przyjmowania opłat za rachunki od ludności tzw. punktów kasowych. System

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 07.07.04 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Limon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk Nowoczesny System Zarządzania Firmą www.crmvision.pl YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl Spis treści Spis treści... 2 Zalety systemu...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Success story. EUROCOLOR Sp. z o. o. Firma i specyfika branży

Success story. EUROCOLOR Sp. z o. o. Firma i specyfika branży Success story EUROCOLOR Sp. z o. o. Firma i specyfika branży EUROCOLOR Sp. z o. o. jest wiodącym producentem okien i drzwi w Polsce, działającym na rynku od 1996 roku. Firma od początku stawia na innowacyjność

Bardziej szczegółowo

lista zmian wersja

lista zmian wersja lista zmian wersja 2.5.0.12 Spis treści 1. Nowy moduł Ankiety dla zleceń FTL... 3 2.Przelewy... 3 3. Raporty systemowe... 3 4. Moduł ubezpieczeń rozszerzenie funkcjonalności... 5 5. efaktury w książce

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Poniżej zostały zaprezentowane najważniejsze funkcjonalności Paperless BPM.

Poniżej zostały zaprezentowane najważniejsze funkcjonalności Paperless BPM. Paperless BPM jest głównym modułem platformy Billennium Paperless dedykowanej optymalizacji procesów biznesowych, obiegu dokumentów i zwiększania wydajności firm. Poniżej zostały zaprezentowane najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biur Rachunkowych

Rozwiązania dla biur Rachunkowych Rozwiązania dla biur Rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Jerzy Cieślak Kim jesteśmy Kancelaria prawna www.cieślak-kancelaria.pl Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Cieślaka działa na rynku polskich usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

Kancelaris 3.00. Wydawnictwo C.H.Beck www.beck.pl

Kancelaris 3.00. Wydawnictwo C.H.Beck www.beck.pl Kancelaris 3.00 Wydawnictwo C.H.Beck www.beck.pl Czego potrzebuje kancelaria? Klienci Sprawy Rozliczenia Biblioteka Pracownicy Administracja Ewidencja klientów Dostęp p do dokumentów sprawy Rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL z dnia 05/02/2015 r. 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z dostępem i korzystaniem z Panelu Klienta firmy K2 Search.

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Sprawna obsługa dokumentów, czyli automatyzacja przy wykorzystaniu zaawansowanej platformy BPM

Sprawna obsługa dokumentów, czyli automatyzacja przy wykorzystaniu zaawansowanej platformy BPM Sprawna obsługa dokumentów, czyli automatyzacja przy wykorzystaniu zaawansowanej platformy BPM Warszawa, 27 października 2016 Agenda 1 Informacje wprowadzające 2 Platforma BPMS / DMS Ferryt 3 Proces digitalizacji

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. MODYFIKACJA MECHANIZMÓW GRY. Scenariusz główny 1. Wprowadzenie konsekwencji nie płacenia przez gracza za faktury/rachunki. W przypadku niezapłacenia terminowego

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo