serii DTX Instrukcja obsługi Tester okablowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "serii DTX Instrukcja obsługi Tester okablowania"

Transkrypt

1 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi PN Kwiecień Fluke Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi swoich przedsiębiorstw.

2 WARUNKI GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Każdy produkt firmy Fluke Networks użytkowany w normalnych warunkach objęty jest gwarancją od wad materialnych i produkcyjnych. Okres gwarancji wynosi jeden rok i biegnie od daty zakupu. Części, akcesoria, naprawy i inne usługi objęte są 90 dniową gwarancją. Gwarancja ta odnosi się wyłącznie do pierwotnego nabywcy lub końcowego użytkownika, który nabył produkt u autoryzowanego przedstawiciela firmy Fluke Networks i nie obejmuję jednorazowych baterii, zabezpieczeń złącz kabli, części połączeniowych kabli i innych produktów, które w opinii Fluke Networks, były nienależycie używane, dokonywane były na nich niedozwolone zmiany, zostały zanieczyszczone lub zniszczone przypadkowo lub poprzez użytkowanie w anormalnych warunkach. Fluke Networks gwarantuje również, że zasadniczo oprogramowanie będzie działało zgodnie z jego specyfikacjami przez okres 90 dni, jak również że zostało ono zapisane na nośnikach wolnych od wad. Fluke Networks nie daje gwarancji na to, że oprogramowanie nie zawiera błędów i będzie działało bez zarzutu. Autoryzowani dystrybutorzy firmy Fluke Networks udzielają gwarancji na nowe i nieużywane produkty tylko klientom końcowym, nie mają jednak pozwolenia na udzielanie w imieniu Fluke Networks większej lub innej gwarancji. Pakiet gwarancyjny obowiązuje wyłącznie w przypadku produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Fluke Networks lub jeśli Kupujący zapłacił obowiązującą na rynku międzynarodowym cenę. Fluke Networks rezerwuje sobie prawo obciążenia Kupującego k Zobowiązanie gwarancyjne Fluke Networks jest ograniczone, według uznania Fluke Networks, do zwrotu ceny zakupu, bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego produktu, który powinien zostać odesłany do autoryzowanego centrum naprawy Fluke Networks w czasie okresu gwarancyjnego. W celu skorzystania z usługi gwarancyjnej należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym, uzyskać instrukcje na temat zwrotu produktu, następnie przesłać produkt do serwisu naprawczego (CIP miejsce przeznaczenia) wraz z opisem defektu. Fluke Networks nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Po naprawie gwarancyjnej produkt odsyłany jest do Kupującego, a transport pokrywa Fluke Networks (CPT miejsce przeznaczenia). Jeśli Fluke Networks uzna, że uszkodzenie powstało wskutek zaniedbania, niewłaściwego użycia, zanieczyszczenia, przeróbki, wypadku lub anormalnych okoliczności użytkowania, czy też zużycia części mechanicznych, przed przystąpieniem do naprawy przedłoży on kosztorys naprawy, jak również uzyska stosowne pozwolenie na naprawę. Po naprawie towar odsyłany jest Kupującemu na koszt Fluke Networks, który z kolei kosztami naprawy i transportu obciąży Kupującego na podstawie stosownej faktury (FOB miejsce wysyłki). NINIEJSZE UREGULOWANIA GWARANCYJNE STANOWIĄ JEDYNE ROZCZENIA PRAWNE KUPUJĄCEGO CO DO WYNAGRODZENIA ZA PONIESIONE SZKODY I STRATY I OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE I W MIEJSCE INNYCH UREGULOWAŃ GWARANCYJNYCH UMOWNYCH LUB USTAWOWYCH, WŁĄCZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ JEDNAK DO USTAWOWEJ GWARANCJI ZDOLNOŚCI RYNKOWYCH I CELOWOŚCI ZASTOSOWANIA. FLUKE NETWORKS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPECJALNE, POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, UBOCZNE LUB BĘDĄCE NASTĘPSTWEM ZNISZCZENIE LUB UTRATĘ, WŁĄCZAJĄC UTRATĘ DANYCH, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I TEORII. Wobec faktu, że w niektórych krajach niedopuszczalne jest ograniczenie gwarancji ustawowych, jak również wyłączenie lub ograniczenie szkody powstałej wskutek przypadku lub szkody ubocznej, może zdarzyć się, że wyżej wymienione ograniczenia nie będą miały zastosowania względem wszystkich Kupujących. W przypadku uznania przed odpowiedni sąd którejkolwiek z klauzul powyższej gwarancji za sprzeczną lub niewykonalną pozostałe uregulowania powyższej gwarancji zostają utrzymane w mocy. 6/01 Fluke Networks PO Box 777 Everett, WA USA

3 Spis treści Tytuł Przegląd właściwości... Rejestracja... Kontakt z firmą Fluke Networks... Podręcznik z informacjami technicznymi... Dodatkowe informacje źródłowe na temat testowania okablowania... wyposażenie... DTX DTX DTX-LT... Zasady bezpieczeństwa... Podstawowe informacje... Opis miernika... Zasilanie testera... Ustawienia lokalne miernika... Adaptery przyłączeniowe... Konfiguracja testera (SETUP)... Kalibracja testera... Strona i

4 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Certyfikacja okablowania skrętkowego... Przygotowania do zapisywania wyników pomiarów... Funkcja Autotest dla okablowania skrętkowego... Wyniki pomiarów funkcji Autotest... Zaawansowana diagnostyka... Wyniki PASS*/FAIL*... Oznaczania pomiarów... Funkcje pamięci... Formatowanie karty pamięci (DTX-1800 i DTX-1200)... Miejsce zapisu wyników pomiarów ((DTX-1800 i DTX-1200)... Przegląd wyników... Przenoszenie i usuwanie wyników pomiarów... DTX-1800, DTX Wszystkie modele... Zapisywanie wyników pomiarów na komputer... Opcje i akcesoria... Program LinkWare i LinkWare Stats... Konserwacja... Czyszczenie elementów... Kalibracja fabryczna... Aktualizacja oprogramowania testera... Aktualizacja za pomocą komputera... Aktualizacja za pomocą innego miernika... Aktualizacja za pomocą karty pamięci (DTX-1800, DTX-1200)... Informacje o przepisach... Normy CSA... Bezpieczeństwo... Indeks ii

5 Spis rysunków Rysunek Tytuł Strona Charakterystyka przedniego panelu testera... Charakterystyka bocznego i górnego panelu testera... Charakterystyka jednostki zdalnej (Smart Remote)... Wyjmowanie akumulatora... Sposób prezentowania poziomu naładowania akumulatora przez jednostkę zdalną... Podłączanie i odłączanie adapterów... Postępowanie z adapterami typu Permanent Link... Wymiana modułów PM... Połączenie testera i jednostki zdalnej w trakcie kalibracji... Wyposażenie do certyfikacji okablowania skrętkowego... Połączenia pomiarowe w układzie Permanent Link... Połączenia pomiarowe w układzie Channel... Ekran z wynikami pomiarów, kończący pomiar Autotest... Przykładowa prezentacja funkcji diagnostycznej miernika (Automatic Diagnostic Screens)... Wyniki PASS* i FAIL*... Aktualizacja oprogramowania za pomocą komputera... Aktualizacja oprogramowania za pomocą innego testera iii

6 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi iv

7 Tester okablowania Serii DTX Przegląd właściwości Tester Okablowania Serii DTX to trwałe, poręczne urządzenia pomiarowe do certyfikacji, identyfikacji uszkodzeń oraz paszportyzacji instalacji kablowych zarówno miedzianych, jak i optycznych. Właściwości testerów : DTX-1800 certyfikuje okablowanie miedziane do Klasy F (600MHz) w czasie krótszym niż 45 sekund oraz kategorii 6 w czasie krótszym niż 12 sekund. Spełnia wymagania III poziomu dokładności oraz proponowanego IV poziomu dokładności. DTX-1200 certyfikuje okablowanie miedziane do kategorii 6 w czasie krótszym niż 12 sekund. Natomiast DTX-LT certyfikuje do kategorii 6 w czasie krótszym niż 30 sekund. Oba urządzenia spełniają wymagania III poziomu dokładności i proponowanego IV poziomu dokładności. Kolorowy wyświetlacz przedstawia wyniki w kategoriach PASS/FAIL Funkcje diagnostyczne wskazują odległość do miejsca uszkodzenia oraz informują o prawdopodobnej przyczynie powstania. Funkcja generatora tonowego z próbnikiem tonowym ułatwia wyszukiwanie i lokalizowanie przebiegów. Opcjonalne moduły światłowodowe pozwalają na certyfikację okablowania optycznego wielomodowego i jednomodowego. W pamięci wewnętrznej zapamiętuje do 250 wyników pomiarów Autotest kategorii 6, łącznie z danymi graficznymi. DTX-1800 oraz DTX-1200 zapamiętują do 500 wyników pomiarów Autotest kategorii 6, łącznie z danymi graficznymi, na zewnętrznej karcie pamięci 16 MB. Naładowane akumulatory litowo-jonowe umożliwiają przynajmniej 12 godzin pracy. Jednostka zdalna z opcjonalnymi modułami optycznymi może współpracować z OF-500 OpriFiber Certyfying OTDR przy pomiarach długości straty mocy optycznej. Oprogramowanie LinkWare pozwala archiwizować wyniki na PC, w celu tworzenia profesjonalnych raportów. Opcja LinkWare Stats generuje graficzne raporty statystyk pomiarów okablowania. 1

8 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Rejestracja Zarejestrowanie produktu na stronach internetowych firmy Fluke Networks umożliwia dostęp do wartościowych informacji o aktualizacjach, metodach rozwiązywania problemów i innych usługach serwisowych. W celu zarejestrowania się należy wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny firmy Fluke Networks, dostępny na stronie internetowej: Kontakt z firmą Fluke Networks Uwaga W przypadku potrzeby skontaktowania się z firmą Fluke Networks w sprawie testera, zaleca się uprzednie sprawdzenie wersji oprogramowania i urządzenia Australia: 61 (2) lub 61 (3) Pekin: 86 (10) Brazylia: Kanada: Europa: Hong Kong: Japonia: Korea: Singapur: Tajwan: (886) USA: Pełna informacja o numerach telefonów jest dostępna na naszych stronach internetowych. 2

9 Podręcznik z informacjami technicznymi Podręcznik z informacjami technicznymi Podręcznik DTX Series CableAnalyzer Technical Reference oferuje dodatkowe informacje o testerze. Podręcznik ten jest umieszczony na płycie CD, będącej elementem wyposażania standardowego testera. Jest również dostępny na stronach internetowych firmy Fluke Networks, w części DTX CableAnalyzer. Dodatkowe informacje źródłowe na temat testowania okablowania Oferowana przez Fluke Networks Baza Wiedzy (Knowledge Base) zawiera podstawowe informacje o produktach firmy Fluke Networks wraz z artykułami na temat technik i metodologii pomiarów okablowania. Aby skorzystać z Bazy Wiedzy należy zalogować się na stronie www. flukenetworks.com, a następnie wybrać knowledge base w górnej części strony. Natomiast strona internetowa zawiera artykuły na temat pomiarów, dokumentacji, norm, odpowiada na podstawowe zagadnienia odnośnie pomiarów okablowania, zawiera słowniczek stosowanych terminów i inne informacje z tej dziedziny. 3

10 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Wyposażenie Tester Okablowania Serii DTX dostarczany jest z wraz z akcesoriami wymienionymi poniżej. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, należy niezwłocznie skontaktować się z punktem, gdzie dokonany został zakup. DTX-1800 jednostka główna Testera Okablowania DTX-1800 z akumulatorem litowo-jonowym jednostka zdalna DTX-1800 z akumulatorem litowojonowym dwa adaptery kat. 6/ klasa E typu permanent link z modułami typu PM (personality modules) dwa adaptery kat. 6/ klasa E typu channel dwa zestawy słuchawkowe torba pasek do noszenia testera karta pamięci 16MB kabel USB kabel RS-232 dwa zasilacze instrukcja obsługi do Testera Okablowania Serii DTX instrukcja obsługi do Testera Okablowania Serii DTX na płycie CD oprogramowanie LinkWare na płycie CD 4 DTX-1200 jednostka główna Testera Okablowania DTX-1200 z akumulatorem litowo-jonowym jednostka zdalna DTX-1200 z akumulatorem litowojonowym dwa adaptery kat. 6/ klasa E typu permanent link z modułami typu PM (personality modules) dwa adaptery kat. 6/ klasa E typu channel dwa zestawy słuchawkowe torba pasek do noszenia testera kabel USB dwa zasilacze instrukcja obsługi do Testera Okablowania Serii DTX instrukcja obsługi do Testera Okablowania Serii DTX na płycie CD oprogramowanie LinkWare na płycie CD

11 Zasady bezpieczeństwa DTX-LT jednostka główna Testera Okablowania DTX-LT z akumulatorem litowo-jonowym jednostka zdalna DTX-LT z akumulatorem litowojonowym dwa adaptery kat. 6/ klasa E typu permanent link z modułami typu PM (personality modules) jeden adapter kat. 6/ klasa E typu channel pasek do noszenia testera kabel USB dwa zasilacze instrukcja obsługi do Testera Okablowania Serii DTX instrukcja obsługi do Testera Okablowania Serii DTX na płycie CD oprogramowanie LinkWare na płycie CD Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie Aby uniknąć ewentualnego pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub wypadku: Nie należy otwierać obudowy, we wnętrzu nie znajdują się żadne części serwisowe. Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji miernika. Do ładowania baterii testera DTX lub jego zasilania należy używać tylko zasilaczy dostarczonych wraz z przyrządem. Do serwisowania miernika należy używać tylko wyspecyfikowanych elementów zamiennych. Testera nie należy używać, gdy jest on uszkodzony. Przyrząd należy sprawdzić przed użyciem. Jeżeli sprzęt używany jest w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta jego właściwości ochronne mogą zostać naruszone. 5

12 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Nigdy nie należy podłączać testera do linii, systemów lub urządzeń telefonicznych jakiegokolwiek typu, włączając ISDN. W przeciwnym razie może nastąpić zniszczenie przyrządu i narażenie użytkownika na potencjalne niebezpieczeństwo. Przed każdym podłączeniem przyrządu do kabla należy włączyć przyrząd. Włączenie przyrządu powoduje uaktywnienie się wbudowanych układów zabezpieczających. Przyrządu nie należy używać, gdy działa on nieprawidłowo, gdyż może to spowodować uszkodzenie zabezpieczenia. UWAGA Aby uniknąć zakłóceń w pracy sieci i uszkodzenia miernika lub kabli w momencie pomiaru, jak również zapobiec utracie danych i zapewnić maksymalną precyzję wyników pomiarów: Nigdy nie należy podłączać testera do pracującej sieci, gdyż może to spowodować zakłócenia w jej pracy. Nigdy nie powinno się podłączać do gniazd miernika innych wtyków niż 8-pinowe typu RJ45. Podłączając innego typu wtyki, takie jak np. RJ11, może być powodem trwałego uszkodzenia gniazd zastosowanych w mierniku. 6

13 Zasady bezpieczeństwa Podczas przeprowadzania testów nie należy używać innych podręcznych urządzeń transmisyjnych, takich jak krótkofalówki, telefony komórkowe itp., gdyż może to mieć negatywny wpływ na wyniki pomiarów. W celu zapewnienia maksymalnej precyzji pomiarów okablowania miedzianego należy przeprowadzić co 30 dni procedurę kalibracji miernika zgodnie z rozdziałem Kalibracja. W przypadku niewłaściwego użytkowania adapterów permanent link mogą one ulec zniszczeniu lub nieprawidłowo działać. Informacje o właściwym użytkowaniu przedstawiono na stronach 16 i 17. Należy pozostawić osłony w testerze, o ile moduły optyczne nie zostały zamontowane. Więcej informacji znajduje się na stronie 10. Należy wyłączyć tester przed podłączeniem lub usunięciem modułów optycznych. Nigdy nie należy wyjmować karty pamięci kiedy świeci się sygnalizacyjna dioda LED karty pamięci. Może to spowodować uszkodzenie danych znajdujących się na karcie. Uwaga: Urządzenia laserowe klasy1 i klasy 2 W celu uniknięcia uszkodzenia oka spowodowanego niebezpieczną radiacją, podczas używania modułów optycznych należy postępować zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa opisanymi w Instrukcji Obsługi Modułów Optycznych DTX-MFM/SFM lub w DTX Series CableAnalyzer Technical Reference HandBook. 7

14 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Podstawowe informacje Poniższe sekcje przybliżają podstawowe właściwości miernika. Opis miernika Rysunki 1 i 2 przedstawiają budowę testera. Natomiast rysunek 3 przedstawia budowę jednostki zdalnej testera (Smart Remote). Rysunek 1. Charakterystyka przedniego panelu testera. 8

15 Podstawowe informacje 1. Wyświetlacz LCD z podświetleniem oraz kontrolą jasności i kontrastu obrazu. 2. : Uruchamia aktualnie wybrany test. Uaktywnia automatycznie generator tonowy dla okablowania skrętkowego, kiedy jednostka zdalna nie została wykryta. Test jest uruchamiany kiedy obie jednostki są podłączone. 3. : Zapisuje wyniki pomiarów Autotest w pamięci testera. 4. Przełącznik obrotowy wybiera tryby pracy testera. 5. : Wyłączenie/ włączenie testera. 6. : Należy wcisnąć klawisz aby zainicjować rozmowę z osobą na drugim końcu toru z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego. 7. : Przycisnąć raz w celu podświetlenia ekranu. Przycisnąć i przytrzymać przez 1 sekundę aby móc ustawić kontrast obrazu. 8. : Klawisze nawigacyjne, umożliwiające poruszanie się po menu ekranu oraz wybór wartości alfanumerycznych. 9. : Przycisk Enter wybiera podświetloną wartość z ekranu menu. 10. : Wyjście z aktualnego ekranu bez zapisywania zmian. 11. : Klawisze funkcyjne udostępniają funkcje w zależności od aktualnego ekranu. Funkcje widoczne są na ekranie nad klawiszami funkcyjnymi. Rysunek 1. Charakterystyka przedniego panelu testera. (kontynuacja) 9

16 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Rysunek 2. Charakterystyka bocznego i górnego panelu testera. 10

17 Podstawowe informacje 1. Złącze do adapterów kabli skrętkowych 2. Pokrywa wnęki na moduły. Należy wysunąć pokrywę w celu zamontowania opcjonalnych modułów, takich jak moduły optyczne. 3. Podpora 4. DTX-1800 i DTX-1200: Slot i dioda LED wskazująca aktywność zewnętrznej karty pamięci. W celu wyjęcia karty należy wcisnąć a następnie zwolnić kartę. 5. Porty USB oraz RS-232C : DTX- 1800, DTX-1200) do przegrywania wyników pomiarów do komputera oraz aktualizowania oprogramowania testera. Port RS-232C wykorzystuje specjalny kabel DTX dostępny w ofercie firmy Fluke Networks.1. Złącze do adapterów kabli skrętkowych 2. Pokrywa wnęki na moduły. Należy wysunąć pokrywę w celu zamontowania opcjonalnych modułów, takich jak moduły optyczne. 3. Podpora 4. DTX-1800 i DTX-1200: Slot i dioda LED wskazująca aktywność zewnętrznej karty pamięci. W celu wyjęcia karty należy wcisnąć a następnie zwolnić kartę. 5. Porty USB oraz RS-232C : DTX- 1800, DTX-1200) do przegrywania wyników pomiarów do komputera oraz aktualizowania oprogramowania testera. Port RS-232C wykorzystuje specjalny kabel DTX dostępny w ofercie firmy Fluke Networks. 6. Gniazdo zestawu słuchawkowego. 7. Złącze zasilacza. Dioda LED świeci, kiedy tester podłączony jest do zasilania. Światło czerwone: Akumulator jest w trakcie ładowania. Światło zielone : Akumulator jest naładowany. Światło czerwone pulsacyjne : Koniec czasu ładowania. Akumulator nie może osiągnąć pełnego naładowania w ciągu 6 godzin. Patrz Zasilanie testera strona 14. Rysunek 2. Charakterystyka bocznego i górnego panelu testera. (kontynuacja) 11

18 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Rysunek 3. Charakterystyka jednostki zdalnej (Smart Remote) 12

19 Podstawowe informacje Uwaga Diody LED pełnią również funkcję wskaźnika naładowania akumulatora. Rysunek 5 strona Złącze do adapterów kabli skrętkowych. 2. Dioda Pass świeci się kiedy test wynik testu jest pozytywny. 3. Dioda Test świeci się podczas testowania kabla. 4. Dioda Fail świeci się, kiedy wynik testu wskazuje na błędy. 5. Dioda Talk świeci się, kiedy jednostka zdalna jest w trybie komunikacji. Należy wcisnąć w celu regulacji głośności. 6. Dioda Tone świeci się podczas generowania sygnału tonowego uruchamianego poprzez, gdy jednostka główna testera nie jest podłączona do drugiego końca toru. 7. Dioda low battery sygnalizuje niski poziom naładowania akumulatora. 8. : Uruchamia aktualnie wybrany pomiar w jednostce głównej. Uaktywnia generator tonowy dla okablowania skrętkowego, jeżeli jednostka główna nie została wykryta. Test zostanie uruchomiony, jeżeli obie jednostki są podłączone. 9. : Należy wcisnąć w przypadku używania zestawu słuchawkowego, służącego do komunikacji z osobą będącą na drugim końcu toru. Wciśnij ponownie w celu regulacji głośności. Wciśnij i przytrzymaj w celu wyjścia z trybu komunikacji. 10. : Wyłączenie/ włączenie testera. 11. Port USB do uaktualniania oprogramowania za pomocą komputera. 12. Gniazdo zestawu słuchawkowego. 13. Złącze zasilacza zgodnie z Rysunkiem Pokrywa wnęki na moduły. Należy wysunąć pokrywę w celu zamontowania opcjonalnych modułów, takich jak moduły optyczne. Rysunek 3. Charakterystyka jednostki zdalnej (Smart Remote) 13

20 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Zasilanie testera Akumulatory można ładować zarówno wtedy, kiedy są podłączone oraz gdy są odłączone od testera. Rysunek 4 pokazuje jak usunąć akumulator. Jeżeli miernik jest wyłączony akumulatory ładują się średnio 4 godziny. Całkowicie naładowane akumulatory wystarczają na przynajmniej 12 godzin normalnego użytkowania. Informacja Akumulatory nie będą ładowane poza granicami temperatur od 0 C do 45 C (32 F do 113 F). Akumulatory będą ładowane ze zredukowaną szybkością w temperaturze 40 C - 45 C (104 F F). Ikona statusu akumulatora ( ) w prawym górnym rogu głównego ekranu wskazuje poziom naładowania akumulatora. Dioda jednostki zdalnej wskazuje status akumulatora jednostki zdalnej na końcu cyklu uruchamiania, tak jak pokazano to na rysunku 5. Aby uzyskać dodatkowe informacje należy podłączyć jednostkę główną z jednostką zdalną poprzez adapter kabli miedzianych, ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SPECIAL FUNCTIONS i wybrać Battery Status. Jeżeli akumulator nie osiągnie pełnego naładowania w ciągu 6 godzin, dioda LED akumulatora zacznie mrugać na czerwono. Należy sprawdzić, czy ładowanie akumulatorów odbywało się w zakresie temperatur podanych wyżej, oraz czy do ładowania użyto odpowiednich zasilaczy. Następnie należy odłączyć i podłączyć ponownie zasilacze i ponownie naładować akumulator. Jeżeli akumulator nie naładuje się ponownie, powinien zostać wymieniony. Ustawianie lokalne miernika Ustawienia lokalne obejmują takie parametry jak: Język (Language), Datę (Date), Czas (Time), Format Zapisu liczb (Numeric Format), Jednostki długości (Length Unit), Częstotliwość linii zasilającej (Frequency). 1. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SETUP. 2. Użyć w celu podświetlenia Instrument Settings w dolnej części listy i zatwierdzić. 3. Następnie oraz aby znaleźć i podświetlić Language ( język) w 2 zakładce w dolnej części listy; po czym zatwierdzić wybór. 4. Użyć w celu podświetlenia odpowiedniej wersji językowej ; po czym wciśnij. 5. Użyć kursorów oraz w celu wyszukania i zmiany innych ustawień lokalnych w zakładkach 2 i 3 pod pozycją Instrument Settings. 14

21 Podstawowe informacje Rysunek 4. Wyjmowanie akumulatora Rysunek 5. Sposób prezentowania poziomu naładowania akumulatora przez jednostkę zdalną 15

22 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Adaptery przyłączeniowe Adaptery interfejsowe, przyłączeniowe ( Link Interface Adapters) dostarczają stosownych gniazd i obwodów interfejsowych do pomiarów różnych typów okablowania skrętkowego do sieci LAN. Channel Adapter (adapter do łącza kanału) oraz Petmanent Link Adapter (adapter do łącza stałego) są dopasowane do pomiaru okablowania kategorii 6. Rysunek 6 pokazuje jak podłączać i rozłączać adaptery. Uwaga W celu uniknięcia uszkodzenia adapterów typu Permanent Link i zapewnienia maksymalnej dokładności wyników pomiarów, nie można naciągać, zginać lub ściskać kabli adapterów. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na Rysunku 7. Rysunek 6. Podłączanie i odłączanie adapterów. 16

23 Podstawowe informacje 18 cm minimalny promień zgięcia przewodu 18 cm 18 cm Rysunek 7. Postępowanie z adapterami typu Permanent Link. 17

24 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Uniwersalne adaptery Permanent Link, DTX-PLA001 posiadają wymienne moduły PM (personality module). Mogą zostać one wymienione w celu dostosowania adapterów do innych wtyków. W celu wymiany modułu, należy postępować następująco ( w odniesieniu do rysunku 8): 1. Uziemić się poprzez dotknięcie uziemionej, przewodzącej powierzchni. 2. Odłączyć adapter przyłączeniowy od testera. 3. Ręcznie odkręcić śrubę znajdującą się na module PM. W razie konieczności, można użyć płaskiego śrubokręta, aby odkręcić śrubę. 4. Przechowywać moduły w oryginalnej, antystatycznej torebce. 5. Nałożyć nowy moduł PM i przykręć śrubę palcami. Urządzenia wrażliwe elektrostatycznie Moduły PM (Personality module) Uwaga Śrubę należy dokręcać tylko palcami. Nigdy nie przekręcać. Takie działanie może spowodować trwałe uszkodzenie modułu lub końca kabla. Rysunek 8. Wymiana modułów PM. 18

25 Konfiguracja testera (SETUP) Konfiguracja testera (SETUP) Tabela 1 przedstawia parametry miernika, które mają zastosowanie przy pomiarze okablowania kabli skrętkowych. Aby przejść do trybu konfiguracji testera należy ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SETUP, klawiszem zaznaczyć Twisted Pair; a następnie zatwierdzić wybór. Tabela 1. Ustawienia pomiarowa dla kabli skrętkowych Ustawienia SETUP > Twisted Pair > Cable Type SETUP > Twisted Pair > Test Limit SETUP > Twisted Pair > NVP Opis Wybór odpowiedniego rodzaju kabla, który ma być mierzony. Lista kabli sporządzona jest wg rodzaju oraz producenta. Wybór odpowiednich wartości granicznych dla pomiaru. Współczynnik propagacji sygnału, który jest używany ze zmierzonym współczynnikiem opóźnienia propagacji do określania długości kabla. Wartość domyślna (default value) wybranego rodzaju kabla przedstawia najbardziej typową wartość NVP dla tego kabla. Można wprowadzić inną wartość jeżeli jest to konieczne. W celu określenia aktualnej wartości NVP, należy tak zmieniać jego wartość aby długość mierzonego kabla była równa jego znanej rzeczywistej długości. W celu określenia wartości NVP, należy posługiwać się kablem o długości co najmniej 15 metrów (50 stóp). Zalecana długość kabla do określenia NVP wynosi 30 metrów (100 stóp). Zwiększając NVP zwiększa się długość kabla. 19

26 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Tabela 1. Ustawienia pomiarowa dla kabli skrętkowych (kontyn.) Ustawienia Opis Parametr Outlet Configuration określa schemat połączeń kabli skrętkowych. biało zielony zielony biało pomarańczowy niebieski biało niebieski biało pomarańczowy pomarańczowy biało zielony niebieski biało niebieski biało pomarańczowy niebieski biało niebieski pomarańczowy biało zielony zielony biało brązowy brązowy biało pomarańczowy pomarańczowy biało zielony zielony pomarańczowy zielony biało brązowy biało brązowy brązowy brązowy biało zielony zielony biało brązowy brązowy 20

27 Tabela 1. Ustawienia pomiarowa dla kabli skrętkowych (kontyn.) Konfiguracja testera (SETUP) Ustawienia SETUP > Instrument Settings > Store Plot Data SPECIAL FUNCTIONS > Set Reference Ustawienia dla archiwizacji pomiarów Opis Yes : Przypisanie tej wartości spowoduje, że tester wyświetli i zapisze dane w postaci graficznej dla pomiarów parametrów w domenie częstotliwości, takich jak NEXT, straty odbiciowe (Return Loss) oraz tłumienie (Attenuation). Pozwoli to na włączenie wykresów do raportu pomiarów, który jest tworzony przez oprogramowanie LinkWare. No: Dane w postaci wykresów nie zostaną przedstawione i zapisane, dzięki czemu można zapisać więcej wyników. Tester musi zostać skalibrowany ze swoją jednostką zdalną ( Smart Remote), jeżeli te dwie jednostki są używane po raz pierwszy. Poza tym kalibracja testera powinna odbywać się co 30 dni. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Kalibracja testera na stronie 22. Patrz Przygotowanie do zapisu pomiarów strona

28 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Kalibracja testera Procedura kalibracji pozwala ustanowić poziom bazowy, wyjściowy do pomiarów strat wtrąceniowych, ELFEXT oraz stałoprądowej rezystancji pętli. Procedurę kalibracji należy przeprowadzić w następujących okolicznościach: Jeżeli tester będzie używany z różnymi jednostkami zdalnymi. Można ustawić poziom referencyjny testera dla dwóch rożnych jednostek zdalnych (tester może być skalibrowany w odniesieniu do dwóch równych jednostek zdalnych). Co 30 dni. Postępując w ten sposób można zapewnić maksymalną dokładność wyników pomiaru. Nie ma potrzeby wykonywania kalibracji po wymianie adapterów do okablowania miedzianego (Link Interface Adapters). Uwaga Należy włączyć jednostkę główną i zdalną testera i pozostawić je przez 1 minutę przed wykonaniem kalibracji. Następnie kalibrację można wykonać tylko wtedy, jeżeli tester osiągnie temperaturę w przedziale 10 C i 40 C (50 F a 104 F). 22

29 W celu wykonania kalibracji testera z jednostką zdalną należy wykonać następujące czynności : 1. Podłączyć adapter Permanent Link i Channel, tak jak zostało to przedstawione na rysunku Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SPECIAL FUNCTIONS i włączyć jednostkę zdalną. 3. Z menu wybrać Set Reference, po czym wcisnąć przycisk. Jeżeli podłączony jest zarówno moduł optyczny, jak i adapter miedziany, należy wybierać Link Interface Adapter. 4. Wcisnąć. Permanent link adapter Channel adapter Kalibracja testera Rysunek 9. Połączenie testera i jednostki zdalnej w trakcie kalibracji. 23

30 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Certyfikacja okablowania skrętkowego Rysunek 10 przedstawia wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia certyfikacji okablowania opartego na kablu skrętkowym. Rysunek 10. Wyposażenie do certyfikacji okablowania skrętkowego. 24

31 Certyfikacja okablowania skrętkowego Przygotowania do zapisywania wyników pomiarów Sprawdzanie dostępnej pamięci: Włożyć kartę pamięci (DTX-1800 i DTX-1200), ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SPECIAL FUNCTIONS. Następnie z menu wybrać pozycję Memory Status. Modele DTX-1800 i 1200: Za pomocą można dokonać przełączenia pomiędzy kartą pamięci, a pamięcią wewnętrzną miernika. O ile jest to konieczne za pomocą można dokonać sformatowania karty pamięci. Wybór sposobu oznaczania pomiarów (cable ID): Nazwę, oznaczenie kolejnego pomiaru lub mierzonego toru (Cable ID) można wybrać z wygenerowanej listy lub wprowadzać każdorazowo po wykonanym pomiarze. Aby określić sposób etykietowania pomiarów (ID), należy ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SETUP, następnie przejść do opcji Instrument Settings i Cable ID Source; gdzie wybiera się odpowiedni sposób. Więcej informacji znajduje się na stronie 32 w rozdziale Sposób oznaczania pomiarów. Ustawienie foldera roboczego: Z pozycji Instruments Settings, należy wykonać następujące czynności: Result Storage Location miejsce przechowywania wyników pomiarów(dtx-1800 i 1200): Internal Memory (pamięć wewnętrzna testera) lub Memory Card (karta pamięci zewnętrznej), jeżeli jest dostępna. Current Folder : Wybrać istniejący folder lub za pomocą uruchomić funkcję Create Folder, która umożliwia utworzenie nowego folderu. Ustawienie opcji zapisu wykresów: W pozycji menu Instrument Settings należy wybierz opcję Store Plot Data. Wartości Yes, jeżeli wyniki pomiarów mają być zapisywane z wykresami. No jeżeli wyniki mają być zapisywane tylko w formie tekstowej, co pozwala na zapis większej ilości wyników. Wprowadzanie informacji roboczych: W pozycji Instrument Settings za pomocą przycisku należy przejść do zakładki, gdzie znajdują się takie pozycje jak Operator, Site i Company. Następnie należy wybrać odpowiednią pozycję, przechodząc do trybu edycji. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych i, wprowadzić informację. Edycję zakończyć przyciskając. 25

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy Fluke 125 Skopometr przemysłowy Podręcznik użytkownika PL Jan 2007, Rev.1, 08/07 2007 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

VR1710. Instrukcja użytkownika. Voltage Quality Recorder

VR1710. Instrukcja użytkownika. Voltage Quality Recorder VR1710 Voltage Quality Recorder Instrukcja użytkownika October 2007 (Polish) 2007 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. OGRANICZONA GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 1 Zawartość PRZEDMOWA...3 OPIS PRODUKTU...5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRODUKTU...5 KLAWISZE FUNKCYJNE I ZŁĄCZA...7 OPIS KLAWISZY FUNKCYJNYCH...7 LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

Wersja 5.5 Polska. Leica GPS1200 Instrukcja obsługi

Wersja 5.5 Polska. Leica GPS1200 Instrukcja obsługi Wersja 5.5 Polska Leica GPS1200 Instrukcja obsługi Wprowadzenie Wprowadzenie GPS1200 2 Zakup Gratulujemy Państwu zakupu instrumentu serii GPS1200. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 Dziękujemy za zakup dekodera HD 5500s. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie,

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT Czytnik OBD II / EOBD www.automex.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść instrukcji obsługi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Cennik. testerów do weryfikacji i certyfikacji okablowania miedzianego i optycznego

Cennik. testerów do weryfikacji i certyfikacji okablowania miedzianego i optycznego Cennik testerów do weryfikacji i certyfikacji okablowania miedzianego i optycznego WaŜny od Lipiec 2007 Spis treści 1. Testery do weryfikacji i certyfikacji okablowania miedzianego..3 2. Testery do weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

IBM Wprowadzenie http://www.manuallib.com/file/2621267. From ManualLib.com

IBM Wprowadzenie http://www.manuallib.com/file/2621267. From ManualLib.com IBM Wprowadzenie http://www.manuallib.com/file/2621267 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere, helping

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence Plus HX204 Excellence Plus Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika Thecus FW v3.01.00 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N7700 Thecus N7700PRO Thecus N7700+ Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a

K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz Infolinia:

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo