serii DTX Instrukcja obsługi Tester okablowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "serii DTX Instrukcja obsługi Tester okablowania"

Transkrypt

1 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi PN Kwiecień Fluke Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi swoich przedsiębiorstw.

2 WARUNKI GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Każdy produkt firmy Fluke Networks użytkowany w normalnych warunkach objęty jest gwarancją od wad materialnych i produkcyjnych. Okres gwarancji wynosi jeden rok i biegnie od daty zakupu. Części, akcesoria, naprawy i inne usługi objęte są 90 dniową gwarancją. Gwarancja ta odnosi się wyłącznie do pierwotnego nabywcy lub końcowego użytkownika, który nabył produkt u autoryzowanego przedstawiciela firmy Fluke Networks i nie obejmuję jednorazowych baterii, zabezpieczeń złącz kabli, części połączeniowych kabli i innych produktów, które w opinii Fluke Networks, były nienależycie używane, dokonywane były na nich niedozwolone zmiany, zostały zanieczyszczone lub zniszczone przypadkowo lub poprzez użytkowanie w anormalnych warunkach. Fluke Networks gwarantuje również, że zasadniczo oprogramowanie będzie działało zgodnie z jego specyfikacjami przez okres 90 dni, jak również że zostało ono zapisane na nośnikach wolnych od wad. Fluke Networks nie daje gwarancji na to, że oprogramowanie nie zawiera błędów i będzie działało bez zarzutu. Autoryzowani dystrybutorzy firmy Fluke Networks udzielają gwarancji na nowe i nieużywane produkty tylko klientom końcowym, nie mają jednak pozwolenia na udzielanie w imieniu Fluke Networks większej lub innej gwarancji. Pakiet gwarancyjny obowiązuje wyłącznie w przypadku produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Fluke Networks lub jeśli Kupujący zapłacił obowiązującą na rynku międzynarodowym cenę. Fluke Networks rezerwuje sobie prawo obciążenia Kupującego k Zobowiązanie gwarancyjne Fluke Networks jest ograniczone, według uznania Fluke Networks, do zwrotu ceny zakupu, bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego produktu, który powinien zostać odesłany do autoryzowanego centrum naprawy Fluke Networks w czasie okresu gwarancyjnego. W celu skorzystania z usługi gwarancyjnej należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym, uzyskać instrukcje na temat zwrotu produktu, następnie przesłać produkt do serwisu naprawczego (CIP miejsce przeznaczenia) wraz z opisem defektu. Fluke Networks nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Po naprawie gwarancyjnej produkt odsyłany jest do Kupującego, a transport pokrywa Fluke Networks (CPT miejsce przeznaczenia). Jeśli Fluke Networks uzna, że uszkodzenie powstało wskutek zaniedbania, niewłaściwego użycia, zanieczyszczenia, przeróbki, wypadku lub anormalnych okoliczności użytkowania, czy też zużycia części mechanicznych, przed przystąpieniem do naprawy przedłoży on kosztorys naprawy, jak również uzyska stosowne pozwolenie na naprawę. Po naprawie towar odsyłany jest Kupującemu na koszt Fluke Networks, który z kolei kosztami naprawy i transportu obciąży Kupującego na podstawie stosownej faktury (FOB miejsce wysyłki). NINIEJSZE UREGULOWANIA GWARANCYJNE STANOWIĄ JEDYNE ROZCZENIA PRAWNE KUPUJĄCEGO CO DO WYNAGRODZENIA ZA PONIESIONE SZKODY I STRATY I OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE I W MIEJSCE INNYCH UREGULOWAŃ GWARANCYJNYCH UMOWNYCH LUB USTAWOWYCH, WŁĄCZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ JEDNAK DO USTAWOWEJ GWARANCJI ZDOLNOŚCI RYNKOWYCH I CELOWOŚCI ZASTOSOWANIA. FLUKE NETWORKS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPECJALNE, POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, UBOCZNE LUB BĘDĄCE NASTĘPSTWEM ZNISZCZENIE LUB UTRATĘ, WŁĄCZAJĄC UTRATĘ DANYCH, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I TEORII. Wobec faktu, że w niektórych krajach niedopuszczalne jest ograniczenie gwarancji ustawowych, jak również wyłączenie lub ograniczenie szkody powstałej wskutek przypadku lub szkody ubocznej, może zdarzyć się, że wyżej wymienione ograniczenia nie będą miały zastosowania względem wszystkich Kupujących. W przypadku uznania przed odpowiedni sąd którejkolwiek z klauzul powyższej gwarancji za sprzeczną lub niewykonalną pozostałe uregulowania powyższej gwarancji zostają utrzymane w mocy. 6/01 Fluke Networks PO Box 777 Everett, WA USA

3 Spis treści Tytuł Przegląd właściwości... Rejestracja... Kontakt z firmą Fluke Networks... Podręcznik z informacjami technicznymi... Dodatkowe informacje źródłowe na temat testowania okablowania... wyposażenie... DTX DTX DTX-LT... Zasady bezpieczeństwa... Podstawowe informacje... Opis miernika... Zasilanie testera... Ustawienia lokalne miernika... Adaptery przyłączeniowe... Konfiguracja testera (SETUP)... Kalibracja testera... Strona i

4 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Certyfikacja okablowania skrętkowego... Przygotowania do zapisywania wyników pomiarów... Funkcja Autotest dla okablowania skrętkowego... Wyniki pomiarów funkcji Autotest... Zaawansowana diagnostyka... Wyniki PASS*/FAIL*... Oznaczania pomiarów... Funkcje pamięci... Formatowanie karty pamięci (DTX-1800 i DTX-1200)... Miejsce zapisu wyników pomiarów ((DTX-1800 i DTX-1200)... Przegląd wyników... Przenoszenie i usuwanie wyników pomiarów... DTX-1800, DTX Wszystkie modele... Zapisywanie wyników pomiarów na komputer... Opcje i akcesoria... Program LinkWare i LinkWare Stats... Konserwacja... Czyszczenie elementów... Kalibracja fabryczna... Aktualizacja oprogramowania testera... Aktualizacja za pomocą komputera... Aktualizacja za pomocą innego miernika... Aktualizacja za pomocą karty pamięci (DTX-1800, DTX-1200)... Informacje o przepisach... Normy CSA... Bezpieczeństwo... Indeks ii

5 Spis rysunków Rysunek Tytuł Strona Charakterystyka przedniego panelu testera... Charakterystyka bocznego i górnego panelu testera... Charakterystyka jednostki zdalnej (Smart Remote)... Wyjmowanie akumulatora... Sposób prezentowania poziomu naładowania akumulatora przez jednostkę zdalną... Podłączanie i odłączanie adapterów... Postępowanie z adapterami typu Permanent Link... Wymiana modułów PM... Połączenie testera i jednostki zdalnej w trakcie kalibracji... Wyposażenie do certyfikacji okablowania skrętkowego... Połączenia pomiarowe w układzie Permanent Link... Połączenia pomiarowe w układzie Channel... Ekran z wynikami pomiarów, kończący pomiar Autotest... Przykładowa prezentacja funkcji diagnostycznej miernika (Automatic Diagnostic Screens)... Wyniki PASS* i FAIL*... Aktualizacja oprogramowania za pomocą komputera... Aktualizacja oprogramowania za pomocą innego testera iii

6 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi iv

7 Tester okablowania Serii DTX Przegląd właściwości Tester Okablowania Serii DTX to trwałe, poręczne urządzenia pomiarowe do certyfikacji, identyfikacji uszkodzeń oraz paszportyzacji instalacji kablowych zarówno miedzianych, jak i optycznych. Właściwości testerów : DTX-1800 certyfikuje okablowanie miedziane do Klasy F (600MHz) w czasie krótszym niż 45 sekund oraz kategorii 6 w czasie krótszym niż 12 sekund. Spełnia wymagania III poziomu dokładności oraz proponowanego IV poziomu dokładności. DTX-1200 certyfikuje okablowanie miedziane do kategorii 6 w czasie krótszym niż 12 sekund. Natomiast DTX-LT certyfikuje do kategorii 6 w czasie krótszym niż 30 sekund. Oba urządzenia spełniają wymagania III poziomu dokładności i proponowanego IV poziomu dokładności. Kolorowy wyświetlacz przedstawia wyniki w kategoriach PASS/FAIL Funkcje diagnostyczne wskazują odległość do miejsca uszkodzenia oraz informują o prawdopodobnej przyczynie powstania. Funkcja generatora tonowego z próbnikiem tonowym ułatwia wyszukiwanie i lokalizowanie przebiegów. Opcjonalne moduły światłowodowe pozwalają na certyfikację okablowania optycznego wielomodowego i jednomodowego. W pamięci wewnętrznej zapamiętuje do 250 wyników pomiarów Autotest kategorii 6, łącznie z danymi graficznymi. DTX-1800 oraz DTX-1200 zapamiętują do 500 wyników pomiarów Autotest kategorii 6, łącznie z danymi graficznymi, na zewnętrznej karcie pamięci 16 MB. Naładowane akumulatory litowo-jonowe umożliwiają przynajmniej 12 godzin pracy. Jednostka zdalna z opcjonalnymi modułami optycznymi może współpracować z OF-500 OpriFiber Certyfying OTDR przy pomiarach długości straty mocy optycznej. Oprogramowanie LinkWare pozwala archiwizować wyniki na PC, w celu tworzenia profesjonalnych raportów. Opcja LinkWare Stats generuje graficzne raporty statystyk pomiarów okablowania. 1

8 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Rejestracja Zarejestrowanie produktu na stronach internetowych firmy Fluke Networks umożliwia dostęp do wartościowych informacji o aktualizacjach, metodach rozwiązywania problemów i innych usługach serwisowych. W celu zarejestrowania się należy wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny firmy Fluke Networks, dostępny na stronie internetowej: Kontakt z firmą Fluke Networks Uwaga W przypadku potrzeby skontaktowania się z firmą Fluke Networks w sprawie testera, zaleca się uprzednie sprawdzenie wersji oprogramowania i urządzenia Australia: 61 (2) lub 61 (3) Pekin: 86 (10) Brazylia: Kanada: Europa: Hong Kong: Japonia: Korea: Singapur: Tajwan: (886) USA: Pełna informacja o numerach telefonów jest dostępna na naszych stronach internetowych. 2

9 Podręcznik z informacjami technicznymi Podręcznik z informacjami technicznymi Podręcznik DTX Series CableAnalyzer Technical Reference oferuje dodatkowe informacje o testerze. Podręcznik ten jest umieszczony na płycie CD, będącej elementem wyposażania standardowego testera. Jest również dostępny na stronach internetowych firmy Fluke Networks, w części DTX CableAnalyzer. Dodatkowe informacje źródłowe na temat testowania okablowania Oferowana przez Fluke Networks Baza Wiedzy (Knowledge Base) zawiera podstawowe informacje o produktach firmy Fluke Networks wraz z artykułami na temat technik i metodologii pomiarów okablowania. Aby skorzystać z Bazy Wiedzy należy zalogować się na stronie www. flukenetworks.com, a następnie wybrać knowledge base w górnej części strony. Natomiast strona internetowa zawiera artykuły na temat pomiarów, dokumentacji, norm, odpowiada na podstawowe zagadnienia odnośnie pomiarów okablowania, zawiera słowniczek stosowanych terminów i inne informacje z tej dziedziny. 3

10 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Wyposażenie Tester Okablowania Serii DTX dostarczany jest z wraz z akcesoriami wymienionymi poniżej. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, należy niezwłocznie skontaktować się z punktem, gdzie dokonany został zakup. DTX-1800 jednostka główna Testera Okablowania DTX-1800 z akumulatorem litowo-jonowym jednostka zdalna DTX-1800 z akumulatorem litowojonowym dwa adaptery kat. 6/ klasa E typu permanent link z modułami typu PM (personality modules) dwa adaptery kat. 6/ klasa E typu channel dwa zestawy słuchawkowe torba pasek do noszenia testera karta pamięci 16MB kabel USB kabel RS-232 dwa zasilacze instrukcja obsługi do Testera Okablowania Serii DTX instrukcja obsługi do Testera Okablowania Serii DTX na płycie CD oprogramowanie LinkWare na płycie CD 4 DTX-1200 jednostka główna Testera Okablowania DTX-1200 z akumulatorem litowo-jonowym jednostka zdalna DTX-1200 z akumulatorem litowojonowym dwa adaptery kat. 6/ klasa E typu permanent link z modułami typu PM (personality modules) dwa adaptery kat. 6/ klasa E typu channel dwa zestawy słuchawkowe torba pasek do noszenia testera kabel USB dwa zasilacze instrukcja obsługi do Testera Okablowania Serii DTX instrukcja obsługi do Testera Okablowania Serii DTX na płycie CD oprogramowanie LinkWare na płycie CD

11 Zasady bezpieczeństwa DTX-LT jednostka główna Testera Okablowania DTX-LT z akumulatorem litowo-jonowym jednostka zdalna DTX-LT z akumulatorem litowojonowym dwa adaptery kat. 6/ klasa E typu permanent link z modułami typu PM (personality modules) jeden adapter kat. 6/ klasa E typu channel pasek do noszenia testera kabel USB dwa zasilacze instrukcja obsługi do Testera Okablowania Serii DTX instrukcja obsługi do Testera Okablowania Serii DTX na płycie CD oprogramowanie LinkWare na płycie CD Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie Aby uniknąć ewentualnego pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub wypadku: Nie należy otwierać obudowy, we wnętrzu nie znajdują się żadne części serwisowe. Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji miernika. Do ładowania baterii testera DTX lub jego zasilania należy używać tylko zasilaczy dostarczonych wraz z przyrządem. Do serwisowania miernika należy używać tylko wyspecyfikowanych elementów zamiennych. Testera nie należy używać, gdy jest on uszkodzony. Przyrząd należy sprawdzić przed użyciem. Jeżeli sprzęt używany jest w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta jego właściwości ochronne mogą zostać naruszone. 5

12 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Nigdy nie należy podłączać testera do linii, systemów lub urządzeń telefonicznych jakiegokolwiek typu, włączając ISDN. W przeciwnym razie może nastąpić zniszczenie przyrządu i narażenie użytkownika na potencjalne niebezpieczeństwo. Przed każdym podłączeniem przyrządu do kabla należy włączyć przyrząd. Włączenie przyrządu powoduje uaktywnienie się wbudowanych układów zabezpieczających. Przyrządu nie należy używać, gdy działa on nieprawidłowo, gdyż może to spowodować uszkodzenie zabezpieczenia. UWAGA Aby uniknąć zakłóceń w pracy sieci i uszkodzenia miernika lub kabli w momencie pomiaru, jak również zapobiec utracie danych i zapewnić maksymalną precyzję wyników pomiarów: Nigdy nie należy podłączać testera do pracującej sieci, gdyż może to spowodować zakłócenia w jej pracy. Nigdy nie powinno się podłączać do gniazd miernika innych wtyków niż 8-pinowe typu RJ45. Podłączając innego typu wtyki, takie jak np. RJ11, może być powodem trwałego uszkodzenia gniazd zastosowanych w mierniku. 6

13 Zasady bezpieczeństwa Podczas przeprowadzania testów nie należy używać innych podręcznych urządzeń transmisyjnych, takich jak krótkofalówki, telefony komórkowe itp., gdyż może to mieć negatywny wpływ na wyniki pomiarów. W celu zapewnienia maksymalnej precyzji pomiarów okablowania miedzianego należy przeprowadzić co 30 dni procedurę kalibracji miernika zgodnie z rozdziałem Kalibracja. W przypadku niewłaściwego użytkowania adapterów permanent link mogą one ulec zniszczeniu lub nieprawidłowo działać. Informacje o właściwym użytkowaniu przedstawiono na stronach 16 i 17. Należy pozostawić osłony w testerze, o ile moduły optyczne nie zostały zamontowane. Więcej informacji znajduje się na stronie 10. Należy wyłączyć tester przed podłączeniem lub usunięciem modułów optycznych. Nigdy nie należy wyjmować karty pamięci kiedy świeci się sygnalizacyjna dioda LED karty pamięci. Może to spowodować uszkodzenie danych znajdujących się na karcie. Uwaga: Urządzenia laserowe klasy1 i klasy 2 W celu uniknięcia uszkodzenia oka spowodowanego niebezpieczną radiacją, podczas używania modułów optycznych należy postępować zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa opisanymi w Instrukcji Obsługi Modułów Optycznych DTX-MFM/SFM lub w DTX Series CableAnalyzer Technical Reference HandBook. 7

14 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Podstawowe informacje Poniższe sekcje przybliżają podstawowe właściwości miernika. Opis miernika Rysunki 1 i 2 przedstawiają budowę testera. Natomiast rysunek 3 przedstawia budowę jednostki zdalnej testera (Smart Remote). Rysunek 1. Charakterystyka przedniego panelu testera. 8

15 Podstawowe informacje 1. Wyświetlacz LCD z podświetleniem oraz kontrolą jasności i kontrastu obrazu. 2. : Uruchamia aktualnie wybrany test. Uaktywnia automatycznie generator tonowy dla okablowania skrętkowego, kiedy jednostka zdalna nie została wykryta. Test jest uruchamiany kiedy obie jednostki są podłączone. 3. : Zapisuje wyniki pomiarów Autotest w pamięci testera. 4. Przełącznik obrotowy wybiera tryby pracy testera. 5. : Wyłączenie/ włączenie testera. 6. : Należy wcisnąć klawisz aby zainicjować rozmowę z osobą na drugim końcu toru z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego. 7. : Przycisnąć raz w celu podświetlenia ekranu. Przycisnąć i przytrzymać przez 1 sekundę aby móc ustawić kontrast obrazu. 8. : Klawisze nawigacyjne, umożliwiające poruszanie się po menu ekranu oraz wybór wartości alfanumerycznych. 9. : Przycisk Enter wybiera podświetloną wartość z ekranu menu. 10. : Wyjście z aktualnego ekranu bez zapisywania zmian. 11. : Klawisze funkcyjne udostępniają funkcje w zależności od aktualnego ekranu. Funkcje widoczne są na ekranie nad klawiszami funkcyjnymi. Rysunek 1. Charakterystyka przedniego panelu testera. (kontynuacja) 9

16 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Rysunek 2. Charakterystyka bocznego i górnego panelu testera. 10

17 Podstawowe informacje 1. Złącze do adapterów kabli skrętkowych 2. Pokrywa wnęki na moduły. Należy wysunąć pokrywę w celu zamontowania opcjonalnych modułów, takich jak moduły optyczne. 3. Podpora 4. DTX-1800 i DTX-1200: Slot i dioda LED wskazująca aktywność zewnętrznej karty pamięci. W celu wyjęcia karty należy wcisnąć a następnie zwolnić kartę. 5. Porty USB oraz RS-232C : DTX- 1800, DTX-1200) do przegrywania wyników pomiarów do komputera oraz aktualizowania oprogramowania testera. Port RS-232C wykorzystuje specjalny kabel DTX dostępny w ofercie firmy Fluke Networks.1. Złącze do adapterów kabli skrętkowych 2. Pokrywa wnęki na moduły. Należy wysunąć pokrywę w celu zamontowania opcjonalnych modułów, takich jak moduły optyczne. 3. Podpora 4. DTX-1800 i DTX-1200: Slot i dioda LED wskazująca aktywność zewnętrznej karty pamięci. W celu wyjęcia karty należy wcisnąć a następnie zwolnić kartę. 5. Porty USB oraz RS-232C : DTX- 1800, DTX-1200) do przegrywania wyników pomiarów do komputera oraz aktualizowania oprogramowania testera. Port RS-232C wykorzystuje specjalny kabel DTX dostępny w ofercie firmy Fluke Networks. 6. Gniazdo zestawu słuchawkowego. 7. Złącze zasilacza. Dioda LED świeci, kiedy tester podłączony jest do zasilania. Światło czerwone: Akumulator jest w trakcie ładowania. Światło zielone : Akumulator jest naładowany. Światło czerwone pulsacyjne : Koniec czasu ładowania. Akumulator nie może osiągnąć pełnego naładowania w ciągu 6 godzin. Patrz Zasilanie testera strona 14. Rysunek 2. Charakterystyka bocznego i górnego panelu testera. (kontynuacja) 11

18 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Rysunek 3. Charakterystyka jednostki zdalnej (Smart Remote) 12

19 Podstawowe informacje Uwaga Diody LED pełnią również funkcję wskaźnika naładowania akumulatora. Rysunek 5 strona Złącze do adapterów kabli skrętkowych. 2. Dioda Pass świeci się kiedy test wynik testu jest pozytywny. 3. Dioda Test świeci się podczas testowania kabla. 4. Dioda Fail świeci się, kiedy wynik testu wskazuje na błędy. 5. Dioda Talk świeci się, kiedy jednostka zdalna jest w trybie komunikacji. Należy wcisnąć w celu regulacji głośności. 6. Dioda Tone świeci się podczas generowania sygnału tonowego uruchamianego poprzez, gdy jednostka główna testera nie jest podłączona do drugiego końca toru. 7. Dioda low battery sygnalizuje niski poziom naładowania akumulatora. 8. : Uruchamia aktualnie wybrany pomiar w jednostce głównej. Uaktywnia generator tonowy dla okablowania skrętkowego, jeżeli jednostka główna nie została wykryta. Test zostanie uruchomiony, jeżeli obie jednostki są podłączone. 9. : Należy wcisnąć w przypadku używania zestawu słuchawkowego, służącego do komunikacji z osobą będącą na drugim końcu toru. Wciśnij ponownie w celu regulacji głośności. Wciśnij i przytrzymaj w celu wyjścia z trybu komunikacji. 10. : Wyłączenie/ włączenie testera. 11. Port USB do uaktualniania oprogramowania za pomocą komputera. 12. Gniazdo zestawu słuchawkowego. 13. Złącze zasilacza zgodnie z Rysunkiem Pokrywa wnęki na moduły. Należy wysunąć pokrywę w celu zamontowania opcjonalnych modułów, takich jak moduły optyczne. Rysunek 3. Charakterystyka jednostki zdalnej (Smart Remote) 13

20 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Zasilanie testera Akumulatory można ładować zarówno wtedy, kiedy są podłączone oraz gdy są odłączone od testera. Rysunek 4 pokazuje jak usunąć akumulator. Jeżeli miernik jest wyłączony akumulatory ładują się średnio 4 godziny. Całkowicie naładowane akumulatory wystarczają na przynajmniej 12 godzin normalnego użytkowania. Informacja Akumulatory nie będą ładowane poza granicami temperatur od 0 C do 45 C (32 F do 113 F). Akumulatory będą ładowane ze zredukowaną szybkością w temperaturze 40 C - 45 C (104 F F). Ikona statusu akumulatora ( ) w prawym górnym rogu głównego ekranu wskazuje poziom naładowania akumulatora. Dioda jednostki zdalnej wskazuje status akumulatora jednostki zdalnej na końcu cyklu uruchamiania, tak jak pokazano to na rysunku 5. Aby uzyskać dodatkowe informacje należy podłączyć jednostkę główną z jednostką zdalną poprzez adapter kabli miedzianych, ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SPECIAL FUNCTIONS i wybrać Battery Status. Jeżeli akumulator nie osiągnie pełnego naładowania w ciągu 6 godzin, dioda LED akumulatora zacznie mrugać na czerwono. Należy sprawdzić, czy ładowanie akumulatorów odbywało się w zakresie temperatur podanych wyżej, oraz czy do ładowania użyto odpowiednich zasilaczy. Następnie należy odłączyć i podłączyć ponownie zasilacze i ponownie naładować akumulator. Jeżeli akumulator nie naładuje się ponownie, powinien zostać wymieniony. Ustawianie lokalne miernika Ustawienia lokalne obejmują takie parametry jak: Język (Language), Datę (Date), Czas (Time), Format Zapisu liczb (Numeric Format), Jednostki długości (Length Unit), Częstotliwość linii zasilającej (Frequency). 1. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SETUP. 2. Użyć w celu podświetlenia Instrument Settings w dolnej części listy i zatwierdzić. 3. Następnie oraz aby znaleźć i podświetlić Language ( język) w 2 zakładce w dolnej części listy; po czym zatwierdzić wybór. 4. Użyć w celu podświetlenia odpowiedniej wersji językowej ; po czym wciśnij. 5. Użyć kursorów oraz w celu wyszukania i zmiany innych ustawień lokalnych w zakładkach 2 i 3 pod pozycją Instrument Settings. 14

21 Podstawowe informacje Rysunek 4. Wyjmowanie akumulatora Rysunek 5. Sposób prezentowania poziomu naładowania akumulatora przez jednostkę zdalną 15

22 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Adaptery przyłączeniowe Adaptery interfejsowe, przyłączeniowe ( Link Interface Adapters) dostarczają stosownych gniazd i obwodów interfejsowych do pomiarów różnych typów okablowania skrętkowego do sieci LAN. Channel Adapter (adapter do łącza kanału) oraz Petmanent Link Adapter (adapter do łącza stałego) są dopasowane do pomiaru okablowania kategorii 6. Rysunek 6 pokazuje jak podłączać i rozłączać adaptery. Uwaga W celu uniknięcia uszkodzenia adapterów typu Permanent Link i zapewnienia maksymalnej dokładności wyników pomiarów, nie można naciągać, zginać lub ściskać kabli adapterów. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na Rysunku 7. Rysunek 6. Podłączanie i odłączanie adapterów. 16

23 Podstawowe informacje 18 cm minimalny promień zgięcia przewodu 18 cm 18 cm Rysunek 7. Postępowanie z adapterami typu Permanent Link. 17

24 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Uniwersalne adaptery Permanent Link, DTX-PLA001 posiadają wymienne moduły PM (personality module). Mogą zostać one wymienione w celu dostosowania adapterów do innych wtyków. W celu wymiany modułu, należy postępować następująco ( w odniesieniu do rysunku 8): 1. Uziemić się poprzez dotknięcie uziemionej, przewodzącej powierzchni. 2. Odłączyć adapter przyłączeniowy od testera. 3. Ręcznie odkręcić śrubę znajdującą się na module PM. W razie konieczności, można użyć płaskiego śrubokręta, aby odkręcić śrubę. 4. Przechowywać moduły w oryginalnej, antystatycznej torebce. 5. Nałożyć nowy moduł PM i przykręć śrubę palcami. Urządzenia wrażliwe elektrostatycznie Moduły PM (Personality module) Uwaga Śrubę należy dokręcać tylko palcami. Nigdy nie przekręcać. Takie działanie może spowodować trwałe uszkodzenie modułu lub końca kabla. Rysunek 8. Wymiana modułów PM. 18

25 Konfiguracja testera (SETUP) Konfiguracja testera (SETUP) Tabela 1 przedstawia parametry miernika, które mają zastosowanie przy pomiarze okablowania kabli skrętkowych. Aby przejść do trybu konfiguracji testera należy ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SETUP, klawiszem zaznaczyć Twisted Pair; a następnie zatwierdzić wybór. Tabela 1. Ustawienia pomiarowa dla kabli skrętkowych Ustawienia SETUP > Twisted Pair > Cable Type SETUP > Twisted Pair > Test Limit SETUP > Twisted Pair > NVP Opis Wybór odpowiedniego rodzaju kabla, który ma być mierzony. Lista kabli sporządzona jest wg rodzaju oraz producenta. Wybór odpowiednich wartości granicznych dla pomiaru. Współczynnik propagacji sygnału, który jest używany ze zmierzonym współczynnikiem opóźnienia propagacji do określania długości kabla. Wartość domyślna (default value) wybranego rodzaju kabla przedstawia najbardziej typową wartość NVP dla tego kabla. Można wprowadzić inną wartość jeżeli jest to konieczne. W celu określenia aktualnej wartości NVP, należy tak zmieniać jego wartość aby długość mierzonego kabla była równa jego znanej rzeczywistej długości. W celu określenia wartości NVP, należy posługiwać się kablem o długości co najmniej 15 metrów (50 stóp). Zalecana długość kabla do określenia NVP wynosi 30 metrów (100 stóp). Zwiększając NVP zwiększa się długość kabla. 19

26 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Tabela 1. Ustawienia pomiarowa dla kabli skrętkowych (kontyn.) Ustawienia Opis Parametr Outlet Configuration określa schemat połączeń kabli skrętkowych. biało zielony zielony biało pomarańczowy niebieski biało niebieski biało pomarańczowy pomarańczowy biało zielony niebieski biało niebieski biało pomarańczowy niebieski biało niebieski pomarańczowy biało zielony zielony biało brązowy brązowy biało pomarańczowy pomarańczowy biało zielony zielony pomarańczowy zielony biało brązowy biało brązowy brązowy brązowy biało zielony zielony biało brązowy brązowy 20

27 Tabela 1. Ustawienia pomiarowa dla kabli skrętkowych (kontyn.) Konfiguracja testera (SETUP) Ustawienia SETUP > Instrument Settings > Store Plot Data SPECIAL FUNCTIONS > Set Reference Ustawienia dla archiwizacji pomiarów Opis Yes : Przypisanie tej wartości spowoduje, że tester wyświetli i zapisze dane w postaci graficznej dla pomiarów parametrów w domenie częstotliwości, takich jak NEXT, straty odbiciowe (Return Loss) oraz tłumienie (Attenuation). Pozwoli to na włączenie wykresów do raportu pomiarów, który jest tworzony przez oprogramowanie LinkWare. No: Dane w postaci wykresów nie zostaną przedstawione i zapisane, dzięki czemu można zapisać więcej wyników. Tester musi zostać skalibrowany ze swoją jednostką zdalną ( Smart Remote), jeżeli te dwie jednostki są używane po raz pierwszy. Poza tym kalibracja testera powinna odbywać się co 30 dni. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Kalibracja testera na stronie 22. Patrz Przygotowanie do zapisu pomiarów strona

28 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Kalibracja testera Procedura kalibracji pozwala ustanowić poziom bazowy, wyjściowy do pomiarów strat wtrąceniowych, ELFEXT oraz stałoprądowej rezystancji pętli. Procedurę kalibracji należy przeprowadzić w następujących okolicznościach: Jeżeli tester będzie używany z różnymi jednostkami zdalnymi. Można ustawić poziom referencyjny testera dla dwóch rożnych jednostek zdalnych (tester może być skalibrowany w odniesieniu do dwóch równych jednostek zdalnych). Co 30 dni. Postępując w ten sposób można zapewnić maksymalną dokładność wyników pomiaru. Nie ma potrzeby wykonywania kalibracji po wymianie adapterów do okablowania miedzianego (Link Interface Adapters). Uwaga Należy włączyć jednostkę główną i zdalną testera i pozostawić je przez 1 minutę przed wykonaniem kalibracji. Następnie kalibrację można wykonać tylko wtedy, jeżeli tester osiągnie temperaturę w przedziale 10 C i 40 C (50 F a 104 F). 22

29 W celu wykonania kalibracji testera z jednostką zdalną należy wykonać następujące czynności : 1. Podłączyć adapter Permanent Link i Channel, tak jak zostało to przedstawione na rysunku Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SPECIAL FUNCTIONS i włączyć jednostkę zdalną. 3. Z menu wybrać Set Reference, po czym wcisnąć przycisk. Jeżeli podłączony jest zarówno moduł optyczny, jak i adapter miedziany, należy wybierać Link Interface Adapter. 4. Wcisnąć. Permanent link adapter Channel adapter Kalibracja testera Rysunek 9. Połączenie testera i jednostki zdalnej w trakcie kalibracji. 23

30 Tester okablowania serii DTX Instrukcja obsługi Certyfikacja okablowania skrętkowego Rysunek 10 przedstawia wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia certyfikacji okablowania opartego na kablu skrętkowym. Rysunek 10. Wyposażenie do certyfikacji okablowania skrętkowego. 24

31 Certyfikacja okablowania skrętkowego Przygotowania do zapisywania wyników pomiarów Sprawdzanie dostępnej pamięci: Włożyć kartę pamięci (DTX-1800 i DTX-1200), ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SPECIAL FUNCTIONS. Następnie z menu wybrać pozycję Memory Status. Modele DTX-1800 i 1200: Za pomocą można dokonać przełączenia pomiędzy kartą pamięci, a pamięcią wewnętrzną miernika. O ile jest to konieczne za pomocą można dokonać sformatowania karty pamięci. Wybór sposobu oznaczania pomiarów (cable ID): Nazwę, oznaczenie kolejnego pomiaru lub mierzonego toru (Cable ID) można wybrać z wygenerowanej listy lub wprowadzać każdorazowo po wykonanym pomiarze. Aby określić sposób etykietowania pomiarów (ID), należy ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SETUP, następnie przejść do opcji Instrument Settings i Cable ID Source; gdzie wybiera się odpowiedni sposób. Więcej informacji znajduje się na stronie 32 w rozdziale Sposób oznaczania pomiarów. Ustawienie foldera roboczego: Z pozycji Instruments Settings, należy wykonać następujące czynności: Result Storage Location miejsce przechowywania wyników pomiarów(dtx-1800 i 1200): Internal Memory (pamięć wewnętrzna testera) lub Memory Card (karta pamięci zewnętrznej), jeżeli jest dostępna. Current Folder : Wybrać istniejący folder lub za pomocą uruchomić funkcję Create Folder, która umożliwia utworzenie nowego folderu. Ustawienie opcji zapisu wykresów: W pozycji menu Instrument Settings należy wybierz opcję Store Plot Data. Wartości Yes, jeżeli wyniki pomiarów mają być zapisywane z wykresami. No jeżeli wyniki mają być zapisywane tylko w formie tekstowej, co pozwala na zapis większej ilości wyników. Wprowadzanie informacji roboczych: W pozycji Instrument Settings za pomocą przycisku należy przejść do zakładki, gdzie znajdują się takie pozycje jak Operator, Site i Company. Następnie należy wybrać odpowiednią pozycję, przechodząc do trybu edycji. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych i, wprowadzić informację. Edycję zakończyć przyciskając. 25

DTX Series CableAnalyzer. Instrukcja uŝytkownika

DTX Series CableAnalyzer. Instrukcja uŝytkownika DTX Series CableAnalyzer Instrukcja uŝytkownika DTX Series CableAnalyzer Przegląd właściwości Seria DTX CableAnalyzer są podręcznymi urządzeniami do certyfikacji, wyszukiwania i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Vemco Sp. z.o.o., ul. Broniewskiego 3, Sopot (Poland) tel.: / , fax: /

Skrócona instrukcja obsługi Vemco Sp. z.o.o., ul. Broniewskiego 3, Sopot (Poland) tel.: / , fax: / LANTEK miernik certyfikacji kabli Skrócona instrukcja obsługi Vemco Sp. z.o.o., ul. Broniewskiego 3, 81-837 Sopot (Poland) tel.: +48 58/550 75 65, fax: +48 58/550 75 66 Z aw a r t o ś ć Jednostka główna

Bardziej szczegółowo

LanTEK II. Skrócona instrukcja obsługi. miernik certyfikacji kabli

LanTEK II. Skrócona instrukcja obsługi. miernik certyfikacji kabli miernik certyfikacji kabli w. v em co.p l LanTEK II ww Skrócona instrukcja obsługi Vemco Sp. z.o.o., ul. Broniewskiego 3, 81-837 Sopot (Poland) tel.: +48 58/550 75 65, fax: +48 58/550 75 66 VEMCO SP. Z

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu 000101609 Strona 1 z 5 Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Opis Bufor danych serii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik akcesoriów DTX CableAnalyzer

Przewodnik akcesoriów DTX CableAnalyzer Przewodnik akcesoriów DTX CableAnalyzer Dodatki i akcesoria firmy Fluke Networks zwiększające wartość inwestycji Jednostki zdalne Spis treści Jednostki zdalne........... 2 Zestaw 10 Gig............ 3 Testy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

CableIQ TM. Qualification Tester. Pierwsze kroki

CableIQ TM. Qualification Tester. Pierwsze kroki CableIQ TM Qualification Tester Pierwsze kroki Styczeń 2005 (Polski) 2005 Fluke Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi swoich przedsiębiorstw. OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901 Tester sieci LAN z LCD Tenmars Electronics Co., LTD 1. WPROWADZENIE TM-901 to przenośny tester służący do weryfikacji połączeń i wykrywania usterek okablowania sieci LAN wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Dla Macintosh: TZ4_V12.zip / 1,943,290 bytes (Po rozpakowaniu, TZ4_a.bin) TZ5_V12.zip / 2,000,270 bytes (Po rozpakowaniu, TZ5_a.

Dla Macintosh: TZ4_V12.zip / 1,943,290 bytes (Po rozpakowaniu, TZ4_a.bin) TZ5_V12.zip / 2,000,270 bytes (Po rozpakowaniu, TZ5_a. Dotyczy aktualizacji firmware u aparatu DMC-TZ4/TZ5 Szanowni Klienci. Pragniemy podziękować Państwu za zakup aparatu Panasonic DMC-TZ4 / TZ5. Dokument ten umożliwi łatwe pobranie i aktualizację firmware

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS 1 2 3 4 5 6 7 ID 1 2 3 4 ID 1 2 3 4 01 OFF OFF OFF OFF 09 OFF OFF OFF ON 02 ON OFF OFF OFF 10 ON OFF OFF ON 03 OFF ON OFF OFF 11 OFF ON OFF ON 04 ON ON OFF

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini rejestrator cyfrowy MD-80P 1 Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox Instrukcja obsługi Rama do twardego dysku 3,5 SATA Evolve HardBox Ostrzeżenia Evolve HardBox służy do przechowywania danych i nie należy go używać do innych celów. Objaśnienia Ostrzeżenie: niewłaściwe

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER DO TESTOWANIA PRĄDÓW UPŁYWU PAT IPE

INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER DO TESTOWANIA PRĄDÓW UPŁYWU PAT IPE INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER DO TESTOWANIA PRĄDÓW UPŁYWU PAT IPE SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.0 23.09.2013 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ADAPTER PAT IPE wersja 1.0 SPIS TREŚCI 1 BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

- Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL OTDR & Noyes M200 - Kolorowy wyświetlacz dotykowy

- Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL OTDR & Noyes M200 - Kolorowy wyświetlacz dotykowy - Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL & Noyes - Specyfikacja ogólna Wyświetlacz IDEAL Quad & MM rozdzielczości Kolorowy wyświetlacz dotykowy Wymiary 250 x 125 x 75 mm 230 x 110 x 70 mm Waga z

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z akumulatora

Korzystanie z akumulatora Korzystanie z akumulatora Wydajność akumulatora UWAGA: Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla komputera znajdują się w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w oddzielnym drukowanym dokumencie

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Rzutnik Nr produktu

Rzutnik Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Rzutnik Nr produktu 000318863 Strona 1 z 5 Podręcznik DIGITUS iphone BeamJack - DA-70903 1. Opis produktu Niniejszy produkt jest produktem dostępnym jako akcesoria do iphone 4/4S, który

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

DXComms NetPro TDR Skrócona instrukcja obsługi

DXComms NetPro TDR Skrócona instrukcja obsługi DXComms NetPro TDR Skrócona instrukcja obsługi Spis treści Wyposażenie NetPro TDR... 2 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Bezpieczeństwo konektorów... 3 Dbanie o tester NetPro TDR... 4 Pierwsze spojrzenie na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Akumulator o przedłużonym działaniu APC UM48RMXLBP2U

Akumulator o przedłużonym działaniu APC UM48RMXLBP2U Instrukcja obsługi Wersja polska Akumulator o przedłużonym działaniu APC UM48RMXLBP2U Do stosowania z modułowym zasilaczem bezprzerwowym APC Smart-UPS 990-1736 01/2004 Wstęp Akumulator SUM48RMXLBP2U służy

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Akcesoria do OptiFiber urządzenia certyfikującego OTDR Dodatki

Akcesoria do OptiFiber urządzenia certyfikującego OTDR Dodatki Akcesoria do OptiFiber urządzenia certyfikującego OTDR Dodatki i akcesoria firmy Fluke Networks zwiększają wartość inwestycji Moduły jedno- i wielomodowe Spis treści Moduły jedno- i wielomodowe..... 1

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Miernik kosztów energii typu energy control 230

Miernik kosztów energii typu energy control 230 Miernik kosztów energii typu energy control 230 Nr zam. 12 06 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Zanim uruchomią Państwo urządzenie prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W razie uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Tester kabli CT 20TDR Nr produktu 000121946

Tester kabli CT 20TDR Nr produktu 000121946 INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester kabli CT 20TDR Nr produktu 000121946 Strona 1 z 15 2. Przeznaczenie do użycia Tym testerem kabli sprawdzisz kable 2-8 wtykowe oraz osłonę przewodów z następującymi złączami: RJ45,

Bardziej szczegółowo

w Polsce, S na PWM Strona 1 z 6

w Polsce,  S na PWM Strona 1 z 6 Wyłączny przedstawiciel Futaba-Robbe w Polsce,, www.futaba.com.pl, www.rcskorpion. pl SBD-1 Dekoder S-BUS S na PWM Numer katalogowy: 1-F1695 INSTRUKCJA OBSŁUG GI ścicielem niniejszej instrukcji jest firma

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo