DSP-4000 Series CableAnalyzer. Instrukcja Obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DSP-4000 Series CableAnalyzer. Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 DSP-4000 Series CableAnalyzer Instrukcja Obsługi

2 Rozdział 1 Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 zawiera następujące informacje: Dane teleadresowe w celu skontaktowania się z przedstawicielem firmy Fluke Networks. Cechy testerów DSP-4000 i DSP Lista elementów znajdujących się w wyposażeniu standardowym przyrządów. Krótki przewodnik po instrukcji obsługi. Kontakt z Fluke Networks Poniżej znajdują się informacje, które umożliwią kontakt z autoryzowanym przedstawicielem firmy Fluke Networks: USA: FLUKE ( ) Europa: Internetowa strona producenta: 2

3 Wstęp Przegląd najważniejszych parametrów Uwaga Najnowsze opcje miernika są dostępne z jego aktualnie ostatnią wersją oprogramowania. Uaktualnienie oprogramowanie testera jest zawsze dostępne na internetowej stronie producenta lub u przedstawiciela firmy Fluke Networks. Tester DSP-4000/4100 Series LAN CableAnalyzers (dalej nazywany jako tester okablowania ) jest podręcznym przyrządem pomiarowym służącym do weryfikacji parametrów fizycznych toru transmisyjnego okablowania lokalnej sieci komputerowej (sieci LAN). Miernik umożliwia sprawdzenie oraz certyfikację okablowania komputerowego opartego na kablach miedzianych skrętkowych jak również współosiowych (opcjonalnie kabli światłowodowych). Integralną częścią przyrządu pomiarowego jest procesor sygnałowy, który wpływa na szybkość pracy i dokładność pomiarów wszystkich parametrów w paśmie do 350 MHz. Przegląd najważniejszych parametrów testera: Certyfikacja okablowanie strukturalnego sieci LAN w układzie pomiarowym permanent link, basic link i channel wg zaleceń standaryzacyjnych IEEE, ANSI, TIA i ISO/IEC. Certyfikacja optycznego okablowanie strukturalnego sieci LAN z wykorzystaniem opcjonalnych optycznych adapterów przyłączeniowych (Optional Fiber Test Adapters) wg zaleceń standaryzacyjnych TIA/EIA i ISO/IEC. Prezentacja opcji testera oraz wyników pomiarów poprzez prosty system menu. Automatycznie uruchamia testy diagnostyczne umożliwiające lokalizację uszkodzeń (HDTDX, HDTDR). Pomiary certyfikacyjne w ramach automatycznej procedury autotest (AUTOTEST) są przeprowadzane dla dwóch kierunków jednocześnie. Komunikacja głosowa pomiędzy jednostką główną a zdalną testera poprzez kable miedziane lub światłowodowe w przypadku użycia opcjonalnych optycznych adapterów przyłączeniowych DSP-FTA-4XX (Fiber Test Adapter). Model DSP-4000 umożliwia zapisanie w pamięci podręcznej ok. 500 wyników pomiarów w formie tekstowej. Natomiast model DSP-4100 umożliwia zapisanie na karcie zewnętrznej pamięci ok. 250 pełnych wyników pomiarów lub ok w formie tekstowej). Wyniki pomiarów mogą zostać wyeksportowane do komputera lub wydrukowane bezpośrednio przez drukarkę podłączoną do portu RS-232 testera. Zawiera pełną bibliotekę wszystkich dostępnych standardów dla okablowania miedzianego i optycznego. 3

4 Wstęp Możliwość skonfigurowania do 8 indywidualnych wzorów standardów. Monitorowanie parametrów przesłuchowych (przeniku) sygnału pomiędzy sąsiadującymi w kablu parami przewodów w domenie odległości funkcja High Definition Time Domain Crosstalk (HDTDX). Sporządzanie charakterystyk wszystkich parametrów związanych kompatybilnością elektromagnetyczną, tj. NEXT, ELFEXT, PSNEXT, PSELFEXT, RL, ACR, PSACR i tłumienie. Wszystkie pomiary i charakterystyki są wykonywane w paśmie do 350 MHz. Automatyczna rejestracja wyników pomiarów dla drugiego kierunku toru dla parametrów NEXT, PSNEXT, ACR i RL. Opcjonalny moduł przyłączeniowy DSP-LIA013 umożliwia monitorowanie parametrów ruchowych sieci 10/100 BASE-TX, lokalizację przesłuchów sygnałów z zewnętrznego źródła pola elektromagnetycznego, lokalizację portu koncentratora sieciowego oraz sprawdzenie jego parametrów. Współpraca z próbnikiem tonowym Fluke 140 w celu identyfikacji poszczególnych par kablowych. Wyposażenie standardowe Każdy nowozkupiony tester serii DSP-4000 dostarczony jest z dodatkowymi elementami, które zostały przedstawione na rysunku 1-1. Elementy te wchodzą w skład wyposażenia standardowego. Jeżeli zaraz po otrzymaniu urządzenia zostaną stwierdzone braki w wyposażeniu standardowym lub uszkodzenia elementów, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą. W wyposażeniu standardowym każdego testera serii DSP-4000 znajdują się następujące elementy: Jedna (1) jednostka główna DSP-4000 lub DSP-4100 (nie pokazany na rysunku 1-1) Jedna (1) jednostka zdalna DSP-4000SR lub DSP-4100SR (nie pokazany na rysunku 1-1) Dwa ( 2) adaptery przyłączeniowe typu DSP-LIA011 Basic Link Adapter do kat. 5E Dwa ( 2) adaptery przyłączeniowe typu DSP-LIA012 Channel Adapters do kat. 5E Dwa (2) zasilacze zewnętrzne pełniące rolę ładowarek do akumulatorów jednostki głównej i zdalnej testera Jeden (1) czytnik pamięci zewnętrznej (DSP-4100) Jedna (1) karta pamięci zewnętrznej o pojemności 16 MB (DSP-4100) Dwa (2) akumulatory NiMH (w testerze serii DSP-4000) 4

5 Wstęp Dwa (2) zestawy słuchawkowe Jeden (1) moduł kalibratora DSP-4000 Jeden (1) kabel połączeniowy typu BNC 50 Ω Jeden (1) kabel połączeniowy typu RJ45/BNC Jeden (1) kabel typu RS-232C Dwa ( 2) elastyczne paski służące do przenoszenia testera Jedna (1) płyta CD-ROM z oprogramowaniem typu CableManager Jedna (1) instrukcja obsługi (nie pokazany na rysunku 1-1) Jedna (1) karta gwarancyjna (nie pokazany na rysunku 1-1) Jedna (1) torba na przyrząd (nie pokazany na rysunku 1-1) 5

6 Wstęp Rysunek 1-1. Wyposażenie standardowe 6

7 Wstęp Korzystanie z instrukcji obsługi W Uwaga Przed rozpoczęciem pracy z testerem należy koniecznie zapoznać się z podrozdziałem Bezpieczeństwo pracy z rozdziału 2 instrukcji obsługi. Wszystkie informacje zawarte w powyższej instrukcji obsługi odnoszą się do wszystkich modeli testerów okablowania strukturalnego DSP-4000 (DSP-4100 i wyższych). Jeżeli dana cecha, opcja będzie dostępna tylko dla określonego modelu zostanie to oznaczone osobną adnotacją. Dla osób zaznajomionych z testerem okablowania strukturalnego, jego podstawowymi funkcjami, zasadą pomiarów i obsługą miernika zaleca się przed przystąpieniem zapoznać się z następującymi fragmentami instrukcji obsługi: 1. Szybki start w rozdziale 2 opisujący sposób przygotowania testera do pracy, najważniejsze jego funkcje. 2. Przełącznik obrotowy opisujący topologię rozmieszczenia najistotniejszych funkcji miernika pogrupowanych w bloki tematyczne rozmieszczone na obwodzie przełącznika obrotowego. 3. Słownik (ang. Glossary) umieszczony w dodatku do instrukcji obsługi (ang. Appendix) zawiera techniczne zwroty i wyrażenia, które mogą nastręczać problemy. Dla osób, które nigdy nie używały testera okablowania strukturalnego, ale zamierzają natychmiast przystąpić do pracy zaleca się przed przystąpieniem zapoznać się z następującymi fragmentami instrukcji obsługi: 1. Szybki start w rozdziale 2 opisujący sposób przygotowania testera do pracy, najważniejsze jego funkcje. 2. Słownik (ang. Glossary) umieszczony w dodatku do instrukcji obsługi (ang. Appendix) zawiera techniczne zwroty i wyrażenia, które mogą nastręczać problemy. 3. Przełącznik obrotowy opisujący topologię rozmieszczenia najistotniejszych funkcji miernika pogrupowanych w bloki tematyczne rozmieszczone na obwodzie przełącznika obrotowego. 4. Autotest w rozdziale 3 w szczegółowy sposób opisuje wszystkie mierzone parametry okablowania strukturalnego oraz wyniki ich pomiarów (w wersji ang.). 5. Running Individual Tests w rozdziale 4 opisuje sposób przeprowadzania testów dla wybranych parametrów sieci oraz pomiar parametrów ruchowych sieci i pomiar zjawiska przenikania sygnału z zewnętrznych źródeł pola elektromagnetycznego (w wersji ang.). 7

8 6. Basic Cable Testing w rozdziale 7 opisuje podstawy diagnostyki sieci komputerowej (w wersji ang.). Dla osób, które nigdy nie używały testera okablowania strukturalnego, ale zamierzają natychmiast przystąpić do pracy zaleca się przed przystąpieniem zapoznać się z następującymi fragmentami instrukcji obsługi: 1. Basic Cable Testing w rozdziale 7 opisuje podstawy diagnostyki sieci komputerowej i interpretacji wyników pomiarów (w wersji ang.).. 2. Szybki start w rozdziale 2 opisujący sposób przygotowania testera do pracy, najważniejsze jego funkcje. 3. Autotest w rozdziale 3 w szczegółowy sposób opisuje wszystkie mierzone parametry okablowania strukturalnego oraz wyniki ich pomiarów (w wersji ang.). 4. Running Individual Tests w rozdziale 4 opisuje sposób przeprowadzania testów dla wybranych parametrów sieci oraz pomiar parametrów ruchowych sieci i pomiar zjawiska przenikania sygnału z zewnętrznych źródeł pola elektromagnetycznego (w wersji ang.).. 5. Przełącznik obrotowy opisujący topologię rozmieszczenia najistotniejszych funkcji miernika pogrupowanych w bloki tematyczne rozmieszczone na obwodzie przełącznika obrotowego. 6. Słownik (ang. Glossary) umieszczony w dodatku do instrukcji obsługi (ang. Appendix) zawiera techniczne zwroty i wyrażenia, które mogą nastręczać problemy. Wszelkie informacje o pomiarach okablowania strukturalnego przez tester serii DSP-4000 znajduje się w instrukcji obsługi dołączonej do optycznych modułów przyłączeniowych, które należą do wyposażenia dodatkowego. 8

9 Rozdział 2 Rozdział 2 Rozdział 2 zawiera następujące informacje: Zasady bezpieczeństwa i uwagi dotyczące użytkowania przyrządu pomiarowego; Skróconą instrukcję obsługi umożliwiająca szybkie rozpoczęcie pracy z testerem; Szczegółowe informacje dotyczące parametrów testera. Szczegółową instrukcję dotyczącą konfiguracji testera. Należy przeczytać przed rozpoczęciem pracy z testerem: Bezpieczeństwo pracy Międzynarodowe symbole elektryczne stosowane przez przyrząd lub też występujące w niniejszej instrukcji obsługi opisane są w tabeli 2-1. Symbole określające rodzaj uprawnień i nadanych certyfikatów zostały szczegółowo opisane w rozdziale 8 (oryginalnej instrukcji obsługi). X W T j Tabela 2-1. Międzynarodowe symbole elektryczne Uwaga: niebezpieczeństwo porażenia prądem Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo uszkodzenia lub trwałego zniszczenia urządzenia lub oprogramowania. Patrz objaśnienia w instrukcji obsługi. Urządzenie zabezpieczone jest przez podwójną izolację 0 lub izolację specjalnie wzmocnioną chroniącą użytkownika przed porażeniem prądem. Urządzenia nie należy podłączać do publicznej sieci telekomunikacyjnej, takiej jak np. sieć telefoniczna. 9

10 X Ostrzeżenie Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym, wypadku lub zniszczenia przyrządu, należy przestrzegać następujące zasady: Do ładowania baterii testera lub jego zasilania należy używać tylko zasilaczy AC/DC dostarczonych wraz z przyrządem (PN lub ). Nigdy nie należy podłączać testera do linii telefonicznej jakiegokolwiek typu, nawet do linii ISDN. W przeciwnym razie może nastąpić zniszczenie przyrządu. Przed każdym podłączeniem przyrządu do kabla należy włączyć przyrząd. Włączenie przyrządu powoduje uaktywnienie się wbudowanych układów zabezpieczających. Do serwisowania miernika należy używać tylko wyspecyfikowanych elementów zamiennych. Przyrządu nie należy używać, gdy działa on nieprawidłowo, gdyż może to spowodować uszkodzenie zabezpieczenia. Testera nie należy używać, gdy jest on uszkodzony. Przyrząd należy sprawdzić przed użyciem. UWAGA Aby uniknąć zakłóceń w działaniu sieci i zapewnić maksymalną precyzję wyników testów, należy przestrzegać następujące zalecenia: Z wyjątkiem przypadków monitorowania sieci, nigdy nie należy podłączać testera do pracującej sieci, gdyż może to spowodować chwilowe zakłócenia w pracy sieci. Do gniazd typu RJ45 nie wolno podłączać innych wtyków niż RJ45 Podłączenie innych wtyków, takich jak np. RJ11,może spowodować trwałe uszkodzenie gniazd zastosowanych w mierniku. 10

11 Podczas wykonywania procedur testowych przez miernik nie należy przesyłać danych z komputera PC do testera, gdyż może to być powodem błędnych wyników testów. Podczas przeprowadzania testów nie należy używać innych podręcznych urządzeń transmisyjnych, takich jak telefony komórkowe itp., gdyż może to mieć negatywny wpływ na wyniki pomiarów. W żadnym wypadku nie wolno wykonywać pomiarów, gdy kabel połączeniowy podłączony jest do dwóch gniazd jednostki centralnej DSP-4000, gdyż może to spowodować pojawienie się błędów w wynikach pomiarów. W celu zapewnienia maksymalnej precyzji pomiarów należy przeprowadzić automatyczną kalibrację przyrządu (self-calibration) opisaną w rozdziale 6 Kalibracja testera ( Calibrating the Test Tool ). Aby uniknąć błędnych wyników pomiarów, nie wolno dopuścić do rozładowania się akumulatorów. Akumulatory należy doładować natychmiast, gdy tylko pojawi się komunikat sygnalizujący niski stan ich naładowania. 11

12 Szybki start Rozdział ten jest przeznaczony dla tych użytkowników, którzy chcą szybko przystąpić do pracy z przyrządem bez zagłębiania się w szczegóły instrukcji obsługi. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem 1 powyższej instrukcji pt. Praca z Instrukcją Obsługi. Z kolei przed rozpoczęciem pracy z przystawką światłowodową DSP-FTA4XX Fiber Adapter, stanowiącą dodatkowe wyposażenie, należy zapoznać się z podręcznikiem instrukcja obsługi DSP- FTA4XX Fiber Test Adapter. Zasilanie testera Przed rozpoczęciem pracy z testerem zasilanym przez moduły akumulatorów (jednostka zdalna oraz jednostka główna testera) akumulatory te należy uprzednio ładować przez około 3 godziny. W tym celu do testera, lub jednostki zdalnej należy podłączyć zasilacz zewnętrzny, który następnie należy podłączyć do sieci. W trakcie ładowania akumulatorów tester może wykonywać pomiary. Stan całkowitego naładowania akumulatorów uzyskuje się po 8 godzinach. Na stronie 1-39 podano komunikaty związane ze stanem naładowania baterii. Uwaga Zasilacza zewnętrznego nie należy podłączać do testera bez uprzedniego załączenia akumulatorów. Korzystanie z menu testera Konfiguracja testera, wybór testów, jak również prezentacja oraz edycja wyników testów są dostępne poprzez menu systemu. Tabela 2-2 przedstawia opis klawiszy funkcyjnych służących do poruszania się po menu systemu. Tabela 2-2. Opis klawiszy funkcyjnych Klawisz U D L R Opis funkcji Klawisze nawigacyjne, umożliwiające poruszanie się we wszystkich kierunkach po wyświetlaczu. Klawisz akceptacji. T #$ Rozpoczęcie wybranego testu. Rezygnacja/zatrzymanie akcji. Za pomocą opcjonalnych klawiszy funkcyjnych (softkeys), umieszczonych pod wyświetlaczem uruchamiane są funkcje pojawiające się na wyświetlaczu. Funkcja klawisza uzależniona jest od czynności wykonywanych w danej chwili przez tester. 12

13 Używanie adaptera przyłączeniowego (Link Interface Adapter) Adaptery przyłączeniowe (Link Interface Adapters) wyposażone są we wbudowane gniazda RJ45 oraz w interfejsy dopasowujące przyrząd do różnych typów kabli wykorzystywanych w systemach okablowań strukturalnych. Adaptery umożliwiają płynne dopasowanie miernika do nowych typów kabli. Tester DSP wyposażony jest standardowo w cztery adaptery przyłączeniowe. UWAGA Nigdy nie należy chwytać tester za kable przytwierdzone do adapterów przyłączeniowych, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie kabli połączeniowych. KAŻDY PRZYRZĄD POMIAROWY DSP-4000 INTL WYPOSAŻONY JEST STANDARDOWO W NASTĘPUJĄCE ADAPTERY (PRZYSTAWKI): Dwa adaptery przyłączeniowe DSP-LIA011 (Basik Link Adapter) spełniające wymagania określone dla kat. 5 i kat. 5E, wyposażone w kabel ekranowany i złącze ekranowane kat. 5. Adaptery te umożliwiają realizację pomiarów okablowania ekranowanego i nieekranowanego do kat. 5 i 5E, zdefiniowanych dla połączenia stałego Link (definicja połączenia stałego tzw. Basic Link znajduje się w rozdziale 7). Adaptery te podłącza się do jednostki centralnej i zdalnej testera. Dwa adaptery przyłączeniowy typu DSP-LIA012 (Channel Adapter) z gniazdem ekranowanym. Umożliwia on realizację pomiarów okablowania ekranowanego oraz nieekranowanego kat. 5 i 5E, zdefiniowanych dla połączenia kanału (channel). Adapter ten podłączany jest do jednostki zdalnej testera. Adapter ten umożliwia realizację pomiarów okablowania ekranowanego i nieekranowanego kat. 5 i 5E, zdefiniowanych dla połączenia kanału channel (definicja połączenia kanału (channel) znajduje się w rozdziale 7), oraz monitorowanie natężenia ruchu generowanego w sieci i sprawdzanie właściwości koncentratorów oraz lokalizację ich portów. Do gniazda RJ45 umieszczonego w adapterze przyłączeniowym możemy podłączać przejściówkę RJ45 na BNC w celu testowania kabli współosiowych. Wyposażenie opcjonalne: Jeden adapter przyłączeniowy typu DSP-LIA013 (Channel/Traffic Adapter) spełniający wymagania określone dla kat. 5, wyposażony w ekranowane gniazdo RJ45 kat

14 Adapter ten umożliwia realizację pomiarów okablowania ekranowanego i nieekranowanego kat. 5 i 5E, zdefiniowanych dla połączenia kanału channel (definicja połączenia kanału (channel) znajduje się w rozdziale 7), oraz monitorowanie natężenia ruchu generowanego w sieci i sprawdzanie właściwości koncentratorów oraz lokalizację ich portów. Do gniazda RJ45 umieszczonego w adapterze przyłączeniowym możemy podłączać przejściówkę RJ45 na BNC w celu testowania kabli współosiowych. Adapter ten współpracuje tylko z jednostką centralną. Opcjonalne adaptery przyłączeniowe, określone dla wyższych kategorii/klas, albo dla określonego systemu okablowania strukturalnego, dostępne są u dystrybutora firmy Fluke Networks. Rysunek 2-1 przedstawia sposób podłączania adaptera przyłączeniowego do testera. Po wymianie adapterów nie jest wymagane przeprowadzenie autokalibracji. W przypadku uruchomienia procedury testowej niewłaściwej dla danego adaptera, na wyświetlaczu testera pojawi się stosowna informacja. Rys Sposób podłączania adapterów przyłączeniowych oy72f.eps Konfiguracja zewnętrznej karty pamięci (DSP-4100) Wyniki pomiarów typu Autotest w testerze DSP-4100 są zapisywane na zewnętrznej karcie pamięci typu FLASH. Jedna karta pamięci zewnętrznej o pojemności 16 MB znajduje się w wyposażeniu standardowym testera. Producent dopuszcza stosowanie innych kart tego samego typu, ale o większej pojemności. Rysunek 2-2 pokazuje jak należy wykonywać wymianę karty pamięci. Wymianę karty należy zawsze przeprowadzać przy wyłączonym mierniku. 14

15 Przed przystąpieniem do zapisywania wyników pomiarów należy przeprowadzić formatowanie pamięci: 1. Włożyć kartę zewnętrzną pamięci w sposób pokazany na rysunku 2-2; 2. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SPECIAL FUNCTIONS. Za pomocą klawisza U zaznaczyć pozycję Memory Card Configuration i przycisnąć klawisz. 3. Przycisnąć klawisz $ Format w celu następnie ponownie zatwierdzić decyzję klawiszem # Yes. Dodatek B niniejszej instrukcji obsługi zawiera dokładny opis instalacji i obsługi czytnika karty pamięci zewnętrznej. Rysunek 2-2. Wymiana karty zewnętrznej pamięci 15

16 W celu sprawdzenie zawartości zewnętrznej karty pamięci, należy ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SPECIAL FUNCTIONS, za pomocą klawisza D zaznaczyć pozycję Memory Card Configuration i przycisnąć klawisz. Szybka konfiguracja Tabela 2-3 zawiera opis parametrów testera, które należy odpowiednio skonfigurować przed rozpoczęciem pracy z testerem. Poniżej tabeli opisano sposób, w jaki można dokonać zmian w ustawieniach. Dokładny opis wszystkich parametrów, jakie można indywidualnie skonfigurować w ustawieniach testera (Setup) znajduje się w podrozdziale Ustawienia. 16

17 Tabela 2-3. Szybka konfiguracja testera. Parametry konfigurowane w ustawieniach testera (Setup) Standard testu i typ kabla (Test Standardand Cable Type) Identyfikatory raportów (Report Identification) Store Plot Data (DSP-4100) Average Cable Temperature Jednostka miary (Length Units) Format liczb (Numeric Format Język wyświetlanych komunikatów i raportu (Display and Report Language) Częstotliwość prądu zmiennego (Power Line Noise Filter Frequency) Format raportu automatycznej procedury testowej (Autotest Report Format) Opis Wybór standardu testu oraz rodzaju kabla miedzianego. W celu przebadania okablowania optycznego tester należy wyposażyć w zestaw Fluke DSP- FTA4XX Fiber Test Adapter albo Fluke DSP-FOM (Fiber Optic Meter miernik mocy optycznej). Wprowadzanie nazwy firmy, danych operatora lub nazwiska osoby wykonującej pomiar oraz danych klienta. Te informacje będą uwidocznione w raportach. Wybór pomiędzy dwoma wartościami enable/disable. Enable powoduje, że DSP-4100 automatycznie zapisuje wszystkie dane w pamięci testera, umożliwiające sporządzanie osobnych charakterystyk dla poszczególnych parametrów (np. NEXT, tłumienie, RL). Określenie przedziału temperatury otoczenia, w którym jest zainstalowany testowany system sieciowy. Ten parametr nie występuje we wszystkich standardach. Wybór jednostki miary: metry/stopy. Wybór formatu zapisu dla liczb prezentowanych na wyświetlaczu testera oraz w raportach (0.00 lub 0,00). Wybór wersji językowej dla aplikacji (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, uproszczony chiński lub japoński). Wybór częstotliwości prądu zmiennego, charakterystycznego dla danego regionu świata (50/60 Hz). Definiowanie i druk raportu, będącego wynikiem automatycznej procedury testowej. Raport można zdefiniować w taki sposób, aby prezentował wyniki pomiarów dla wszystkich par kabli skrętkowych albo tylko dla par z najgorszymi wynikami testów. Aby zmienić któryś z parametrów opisanych w tabeli 2-3, należy postępować w sposób następujący: 4. Przełącznik obrotowy ustawić w położeniu SETUP; 17

18 5. Jeśli parametr, który ma zostać zmieniony, nie jest widoczny w danym momencie na wyświetlaczu testera, należy przejść do następnego okna dialogowego. W tym celu należy przycisnąć klawisz $ Page Down; 6. Posługując się klawiszami D U zaznaczyć parametr, który ma zostać zmieniony; 7. Aby przejść do ustawień wybranego parametru wcisnąć przycisk! Choice; 8. Posługując się klawiszami D U ustawić żądaną wartość parametru; 9. Nacisnąć klawisz i zapisać parametr; 10. Aby zmienić pozostałe parametry należy powtórzyć kroki od 2 do 6. 18

19 Wyniki testów w przedziale zbliżonym do wartości granicznych Gwiazdka (*) pojawiająca się przy wynikach pomiarów informuje, że wartość danego parametru znajduje się w przedziale wyników, zbliżonych do wartości granicznej. Sytuację taką przedstawiono na rysunku 2-3. Z wyjątkiem mapy połączeń (wire map), wyniki wszystkich testów mogą być przedstawione z gwiazdką, o ile jest to przewidziane w wybranym standardzie testu pomiarowego. Jeżeli wynik testu został zaznaczony jako prawidłowy - pass - ale przy wyniku pojawiła się dodatkowo gwiazdka, oznacza to, że wynik ten jest zadawalający, ale należałoby podjąć kroki w celu poprawy tego parametru. Wynik zaznaczony jako nieprawidłowy - fail - powinien zostać zakwalifikowany jako uszkodzenie. Gwiazdki pojawiają się na wyświetlaczu testera oraz w raportach standardowych. Nie są one jednak widoczne na szczegółowych raportach, zapisywanych w postaci plików formatu CSV, które można importować z miernika na dysk twardy komputera PC. Pass * Pass Region * Fail Region Limit Accuracy Range of Test Tool Fail oy02f.eps Rysunek 2-3. Gwiazdka precyzująca wyniki pomiarów 19

20 Automatyczna procedura testowa (Autotest) okablowania wykonanego na bazie kabla skrętkowego W automatycznej procedurze testowej (autotest) wykonywane są wszystkie testy konieczne do sprawdzenia, czy badane okablowanie spełnia normy dla sieci LAN. W trakcie testów kabli skrętkowych badane są następujące parametry: Jako nagłówek raportu pojawia się zawsze zmierzona wartość najistotniejszego parametru dla danego standardu ( najmniejsza wartość różnicy pomiędzy wartością rzeczywistą a wartością graniczną, określoną przez wybraną normę. Mogą to być parametry NEXT, ACR, PSNEXT lub inne) Mapa połączeń - Wire Map Rezystancja w pętli - Resistance Długość toru - Length Opóźnienie w torze - Propagation Delay Różnice opóźnień - Delay Skew Impedancja charakterystyczna - Impedance Współczynnik przesłuchu zbliżnego - NEXT oraz zdalnego - ELFEXT (Near-End and Equal Level Far-End Crosstalk) Tłumienie - Attenuation Współczynnik - ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) Tłumienie strat odbicia - RL (Return Loss) Współczynnik opisujący przesłuch zbliżny od wszystkich sąsiednich par - PSNEXT (Power Sum NEXT) Współczynnik opisujący przesłuch zdalny od wszystkich sąsiednich par - PSELFEXT (Power Sum Equal Level Far-End Crosstalk) Współczynnik ACR w odniesieniu do wszystkich sąsiednich par - PSACR (Power Sum ACR) Jeżeli automatyczna procedura testowa (autotest) uruchamiana jest z zastosowaniem adaptera przyłączeniowego, który nie został zdefiniowany dla danego standardu, to na ekranie testera pojawi się stosowny komunikat. Uwaga Jeśli po uruchomieniu automatycznej procedury testowej (autotest) pojawi się informacja dotycząca kalibracji testera ( Calibrating the Test Tool ), należy niezwłocznie zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale 6 Kalibracja testera (Calibrating the Test Tool). 20

21 Do jednostki centralnej i zdalnej należy podłączyć właściwy adapter przyłączeniowy (rysunek 2-4 i 2-5). W przypadku wątpliwości, należy posłużyć się informacjami zawartymi w aneksie. 1. Włączyć jednostkę zdalną, przełączając przełącznik obrotowy w pozycję ON. 2. Podłączyć jednostkę zdalną do końca mierzonego odcinka kablowego. W przypadku pomiaru kanału, należy wykorzystać kable przyłączeniowe dostarczone wraz z testerem. 3. Włączyć jednostkę centralną, przełączając przełącznik obrotowy w pozycję AUTOTEST. 4. Sprawdzić poprawność informacji wyświetlanych przez tester. Istnieje możliwość zmiany wyświetlonych parametrów w trybie SETUP. W tym celu należy przestawić przełącznik obrotowy w położenie SETUP. 5. Podłączyć tester do początku testowanej linii kablowej. W celu pomiaru kanału należy posłużyć się kablami przyłączeniowymi dostarczonymi wraz z testerem. 6. W celu uruchomienia automatycznej procedury testowej wcisnąć klawisz T. Zapamiętanie wyników pomiaru Po zakończeniu automatycznej procedury testowej uzyskane wyniki można zapamiętać w pamięci testera przez wciśnięcia przycisku S. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego, w którym przeprowadzonemu testowi można przyporządkować nazwę lub identyfikator. Aby móc zapisać raport pod wprowadzoną nazwą, należy ponownie przycisnąć klawisz S. Więcej szczegółów na ten temat podano w rozdziale 3 instrukcji obsługi. Wszystkie raporty zapisane w pamięci testera można ponownie przejrzeń lub wykasować w trybie SPECIAL FUNCTIONS. W tym celu przełącznik obrotowy należy ustawić w położeniu SPECIAL FUNCTIONS. 21

22 TALK DSP-4X00 Telecommunications closet Work Area Horizontal cross-connect Transition outlet Wall outlet Horizontal cabling Hub Test equipment cord Test equipment cord Basic Link LIA PC Basic Link LIA Test Tool Smart Remote oy68f.eps Rysunek 2-4. Typowe podłączenie testera w konfiguracji łącza 22

23 TALK DSP-4X00 Telecommunications closet Work Area Horizontal cross-connect Transition outlet Wall outlet Horizontal cabling Hub Patch cord from hub Patch cord from PC PC Channel LIA Channel LIA Test Tool Smart Remote Rysunek 2-5. Typowe podłączenie testera w konfiguracji kanału oy03.eps Używanie zestawu komunikacyjnego Zestaw komunikacyjny (talk mode) umożliwia w pełni dupleksową komunikację poprzez kabel skrętkowy lub optyczny (do komunikacji poprzez kable światłowodowe niezbędna jest przystawka DSP-FTA4XX Fiber Test Adapter) po- 23

24 między jednostką centralną a zdalną testera. Do komunikacji dwukierunkowej poprzez kabel skrętkowy niezbędne są dwie dobre pary przewodów miedzianych. Uwaga Zestawu komunikacyjnego nie należy stosować podczas przeprowadzania testów. Wtyk umieszczony w adapterze przyłączeniowym i opisany jako Traffic nie umożliwia komunikacji z jednostką zdalną. Sposób użycia zastawu komunikacyjnego: 1. Połączyć jednostkę główną i zdalną poprzez testowany odcinek kablowy. 2. Podłączyć zestawy komunikacyjne do jednostki głównej i zdalnej testera. 3. Nacisnąć klawisz Vumieszczony na jednostce głównej albo zdalnej w celu zainicjowania rozmowy. Następnie należy mówić do mikrofonu. Do regulacji siły głosu w słuchawce służą klawisze U i D. Regulacja poziomu głośności w jednostce zdalnej odbywa się za pomocą klawisza V, który należy naciskać odpowiednią ilość razy. 4. W celu zakończenia rozmowy należy nacisnąć klawisz e albo przełącznik obrotowy przestawić w inne położenie. Komunikacja pomiędzy urządzeniami zostanie przerwana w momencie rozpoczęcia testu. 24

25 Automatyczna procedura testowa (Autotest) kabla współosiowego W trakcie automatycznej procedury testowej kabla współosiowego wykonywane są następujące pomiary: Impedancja charakterystyczna - Impedance Rezystancja w pętli - Resistance Długość toru - Length W trakcie testów przyrząd DSP-4000 automatycznie wyłapuje pojawiające się nieprawidłowości, tj. zakłócenia z sieci energetycznej (W przypadku wystąpienia zakłóceń, na wyświetlaczu testera pojawia się odpowiedni komunikat). W celu uruchomienia automatycznej procedury testowej kabla współosiowego należy postępować w sposób następujący (patrz również rysunek 2-6): 1. Odłączyć wszystkie urządzenia podłączone do mierzonego odcinka kablowego. 2. W celu pomiaru długości kabla należy odłączyć terminator umieszczony na drugim końcu linii. 3. Do jednostki centralnej podłączyć adapter przyłączeniowy przeznaczony dla pomiaru kanału (channel link interface adapter). 4. Przełącznik obrotowy ustawić w położeniu AUTOTEST. 5. Sprawdzić, czy prezentowane na wyświetlaczu standard, norma oraz rodzaj kabla są właściwe. W celu zmiany parametrów należy przejść do ustawień miernika (SETUP). 6. Usunąć terminator z końcówki kabla. Tester podłączyć do odcinka kabla współosiowego poprzez przejściówkę RJ45 na BNC. 7. Nacisnąć klawisz T. Automatyczna procedura testowa (AUTOTEST) zostanie uruchomiona. 25

26 CABLE ANALYZER DSP-4X00 PC PC PC For Length Test, remove far-end Terminator Channel LIA BNC T Connector DSP-4000 EXIT FAULT INFO TALK TEST ENTER SAVE Test Tool MONITOR SINGLE SETUP TEST AUTO PRINT TEST OFF SPECIAL FUNCTIONS Rysunek 2-6. Automatyczna procedura testowa kabli współosiowych oy04f.epc 26

27 Charakterystyka jednostki centralnej Rysunek 2-7 przedstawia schemat jednostki głównej testera. W tabeli 2-4 zostały objaśnione poszczególne elementy tego przyrządu. Rysunek 2-7. Jednostka główna testera oy05f.eps 27

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych TEMAT: Pomiary systemów transmisyjnych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami pomiarów systemów transmisyjnych.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Vemco Sp. z.o.o., ul. Broniewskiego 3, Sopot (Poland) tel.: / , fax: /

Skrócona instrukcja obsługi Vemco Sp. z.o.o., ul. Broniewskiego 3, Sopot (Poland) tel.: / , fax: / LANTEK miernik certyfikacji kabli Skrócona instrukcja obsługi Vemco Sp. z.o.o., ul. Broniewskiego 3, 81-837 Sopot (Poland) tel.: +48 58/550 75 65, fax: +48 58/550 75 66 Z aw a r t o ś ć Jednostka główna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901 Tester sieci LAN z LCD Tenmars Electronics Co., LTD 1. WPROWADZENIE TM-901 to przenośny tester służący do weryfikacji połączeń i wykrywania usterek okablowania sieci LAN wykonywanych

Bardziej szczegółowo

LanTEK II. Skrócona instrukcja obsługi. miernik certyfikacji kabli

LanTEK II. Skrócona instrukcja obsługi. miernik certyfikacji kabli miernik certyfikacji kabli w. v em co.p l LanTEK II ww Skrócona instrukcja obsługi Vemco Sp. z.o.o., ul. Broniewskiego 3, 81-837 Sopot (Poland) tel.: +48 58/550 75 65, fax: +48 58/550 75 66 VEMCO SP. Z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Tester Sieci LAN FS-8112 Instrukcja Obsługi Przed przystąpieniem do pracy z Testerem prosimy przeczytać instrukcję obsługi.

Tester Sieci LAN FS-8112 Instrukcja Obsługi Przed przystąpieniem do pracy z Testerem prosimy przeczytać instrukcję obsługi. Tester Sieci LAN FS-8112 Instrukcja Obsługi Przed przystąpieniem do pracy z Testerem prosimy przeczytać instrukcję obsługi. Wstęp Forscher FS8112 jest urządzeniem do testowania połączeń przewodów sieci

Bardziej szczegółowo

Tester kabli IDEAL Networks VDV-II Pro

Tester kabli IDEAL Networks VDV-II Pro INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester kabli IDEAL Networks VDV-II Pro Produkt nr 1209781 Strona 1 z 15 IDEAL INDUSTRIES LTD. 2014 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością firmy IDEAL Industries Ltd.

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i sprzedaż: Meditronik Sp. z o.o.

Dystrybucja i sprzedaż: Meditronik Sp. z o.o. Oferta handlowa na testery okablowania sieci LAN mające zastosowanie do weryfikacji i certyfikacji okablowania opartego na technologii miedzianej i światłowodowej. Strona 1 / 12 IntelliTone IntelliTone

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA Z WYŚWIETLACZEM LCD SC8108

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA Z WYŚWIETLACZEM LCD SC8108 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA Z WYŚWIETLACZEM LCD SC8108 Wstęp Tester okablowania SC8108 słuŝy do pomiaru ciągłości okablowania. UmoŜliwia pomiar błędów połączenia skrętki UTP/STP, kabla koncentrycznego

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Opis produktu Tester kabli CT- 5 został stworzony do testów sieci i przewodów pomiarowych w

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

AX-MS6811 Instrukcja obsługi

AX-MS6811 Instrukcja obsługi AX-MS6811 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cechy... 3 3. Opis narzędzia... 3 4. Obsługa błędów... 3 5. Obsługa... 5 6. Wymiana baterii... 6 7. Specyfikacje... 6 2 1. Wstęp Tester kabli sieciowych

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

TESTER KABLI Do sprawdzania kabli: UTP, STP, koncentrycznych i modularnych

TESTER KABLI Do sprawdzania kabli: UTP, STP, koncentrycznych i modularnych TESTER KABLI Do sprawdzania kabli: UTP, STP, koncentrycznych i modularnych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści: Model Strona 256550 LANtest (tylko jednostka główna) oraz 256551 LANtest Kit (zestaw zawierający

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Jesteś pracownikiem firmy PITEL, która otrzymała zlecenie zainstalowania u abonenta, na jednej z dwóch sprawnych linii abonenckich (linia 1 lub linia 2), usługi xdsl4000. Kryterium

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Audyt okablowania strukturalnego. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt okablowania strukturalnego. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt okablowania strukturalnego Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Co badamy? Technologie Dostosowanie do potrzeb Schematy połączeń Topologia z uwzględnieniem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini rejestrator cyfrowy MD-80P 1 Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX WT-4066

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX WT-4066 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX WT-4066 Wstęp Tester WT-4066 umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, telefonicznego, UTP i STP. Odczyty pomiarów

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 tel.: (22) 6848 333, 6847 154 tel./faks 6848 017, fax: 6847 310 19 marca 2013r. dot.: dostawa przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

DXComms NetPro TDR Skrócona instrukcja obsługi

DXComms NetPro TDR Skrócona instrukcja obsługi DXComms NetPro TDR Skrócona instrukcja obsługi Spis treści Wyposażenie NetPro TDR... 2 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Bezpieczeństwo konektorów... 3 Dbanie o tester NetPro TDR... 4 Pierwsze spojrzenie na

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Zestaw: Codimex E1 - Średnicomierz elektroniczny Smartphone Aplikacja E-caliper. Instrukcja obsługi

Zestaw: Codimex E1 - Średnicomierz elektroniczny Smartphone Aplikacja E-caliper. Instrukcja obsługi Zestaw: Codimex E1 - Średnicomierz elektroniczny Smartphone Aplikacja E-caliper Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Średnicomierz elektroniczny Codimex E1... 4 2.1. Parametry techniczne...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3290 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Detektor kabli Voltcraft LSG-3. Instrukcja obsługi. Opis produktu. Zakres dostawy. Nr produktu: 121928

Detektor kabli Voltcraft LSG-3. Instrukcja obsługi. Opis produktu. Zakres dostawy. Nr produktu: 121928 Detektor kabli Voltcraft LSG-3 Instrukcja obsługi Nr produktu: 121928 Opis produktu Detektor przewodów powstał specjalnie z myślą szybkiej lokalnej detekcji przewodów i kabli. Z jego pomocą można sprawdzić

Bardziej szczegółowo

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 Producent: MES Sp. z o.o. ul. Zawiła 56 30-390 Kraków tel/fax (12) 263 77 67 tel. (12) 269 02 09 mes@mes.com.pl www.mes.com.pl 7.4.19.1 EN ISO

Bardziej szczegółowo

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa itp.) podłączonego do Internetu poprzez WiFi, na osiąganą prędkość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne Okablowanie strukturalne Media transmisji miedź Standardy okablowania budynków Przeznaczenie TIA/EIA-568A Stworzenie standardu okablowania telekomunikacyjnego zaspokajającego wymagania różnych producentów

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY OPIS SYSTEMU System SHHS (Smart Home Heating System) umożliwia łatwe i szybkie podłączenie czujników bezprzewodowych do regulatora Multifun. Zalety systemu SHHS: zmiana

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

CableIQ TM. Qualification Tester. Pierwsze kroki

CableIQ TM. Qualification Tester. Pierwsze kroki CableIQ TM Qualification Tester Pierwsze kroki Styczeń 2005 (Polski) 2005 Fluke Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi swoich przedsiębiorstw. OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM X Link BTTN Instrukcja obsługi 1. Wg rysunku OSTRZEŻENIE Ponieważ XLink zasila Państwa telefony domowe, prosimy nigdy nie podłączać gniazda słuchawki Xlink do naziemnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 Przyciski i wskaźniki... 2 Pomiar kanałów... 3 Jak dokonywać pomiarów?... 4 Menu Główne... 5 Zakres... 5 Widmo... 6 Nachylenie... 7 Ustawienia... 8 Specyfikacja techniczna:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI temperatury DT-3610B / DT-3630 Wydanie LS 13/07 Proszę przeczytać instrukcję przed włączeniem urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje nadajniki ATV-49 SV 1.3

Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje nadajniki ATV-49 SV 1.3 GORKE ELECTRONIC Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 31b tel. (032) 326-30-70 ATV-49 Instrukcja programowania nadajnika ATV-49. Instrukcja dotyczy programu PR-DOS V0.80 LIGHT, który obsługuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo