DSP-4000 Series CableAnalyzer. Instrukcja Obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DSP-4000 Series CableAnalyzer. Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 DSP-4000 Series CableAnalyzer Instrukcja Obsługi

2 Rozdział 1 Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 zawiera następujące informacje: Dane teleadresowe w celu skontaktowania się z przedstawicielem firmy Fluke Networks. Cechy testerów DSP-4000 i DSP Lista elementów znajdujących się w wyposażeniu standardowym przyrządów. Krótki przewodnik po instrukcji obsługi. Kontakt z Fluke Networks Poniżej znajdują się informacje, które umożliwią kontakt z autoryzowanym przedstawicielem firmy Fluke Networks: USA: FLUKE ( ) Europa: Internetowa strona producenta: 2

3 Wstęp Przegląd najważniejszych parametrów Uwaga Najnowsze opcje miernika są dostępne z jego aktualnie ostatnią wersją oprogramowania. Uaktualnienie oprogramowanie testera jest zawsze dostępne na internetowej stronie producenta lub u przedstawiciela firmy Fluke Networks. Tester DSP-4000/4100 Series LAN CableAnalyzers (dalej nazywany jako tester okablowania ) jest podręcznym przyrządem pomiarowym służącym do weryfikacji parametrów fizycznych toru transmisyjnego okablowania lokalnej sieci komputerowej (sieci LAN). Miernik umożliwia sprawdzenie oraz certyfikację okablowania komputerowego opartego na kablach miedzianych skrętkowych jak również współosiowych (opcjonalnie kabli światłowodowych). Integralną częścią przyrządu pomiarowego jest procesor sygnałowy, który wpływa na szybkość pracy i dokładność pomiarów wszystkich parametrów w paśmie do 350 MHz. Przegląd najważniejszych parametrów testera: Certyfikacja okablowanie strukturalnego sieci LAN w układzie pomiarowym permanent link, basic link i channel wg zaleceń standaryzacyjnych IEEE, ANSI, TIA i ISO/IEC. Certyfikacja optycznego okablowanie strukturalnego sieci LAN z wykorzystaniem opcjonalnych optycznych adapterów przyłączeniowych (Optional Fiber Test Adapters) wg zaleceń standaryzacyjnych TIA/EIA i ISO/IEC. Prezentacja opcji testera oraz wyników pomiarów poprzez prosty system menu. Automatycznie uruchamia testy diagnostyczne umożliwiające lokalizację uszkodzeń (HDTDX, HDTDR). Pomiary certyfikacyjne w ramach automatycznej procedury autotest (AUTOTEST) są przeprowadzane dla dwóch kierunków jednocześnie. Komunikacja głosowa pomiędzy jednostką główną a zdalną testera poprzez kable miedziane lub światłowodowe w przypadku użycia opcjonalnych optycznych adapterów przyłączeniowych DSP-FTA-4XX (Fiber Test Adapter). Model DSP-4000 umożliwia zapisanie w pamięci podręcznej ok. 500 wyników pomiarów w formie tekstowej. Natomiast model DSP-4100 umożliwia zapisanie na karcie zewnętrznej pamięci ok. 250 pełnych wyników pomiarów lub ok w formie tekstowej). Wyniki pomiarów mogą zostać wyeksportowane do komputera lub wydrukowane bezpośrednio przez drukarkę podłączoną do portu RS-232 testera. Zawiera pełną bibliotekę wszystkich dostępnych standardów dla okablowania miedzianego i optycznego. 3

4 Wstęp Możliwość skonfigurowania do 8 indywidualnych wzorów standardów. Monitorowanie parametrów przesłuchowych (przeniku) sygnału pomiędzy sąsiadującymi w kablu parami przewodów w domenie odległości funkcja High Definition Time Domain Crosstalk (HDTDX). Sporządzanie charakterystyk wszystkich parametrów związanych kompatybilnością elektromagnetyczną, tj. NEXT, ELFEXT, PSNEXT, PSELFEXT, RL, ACR, PSACR i tłumienie. Wszystkie pomiary i charakterystyki są wykonywane w paśmie do 350 MHz. Automatyczna rejestracja wyników pomiarów dla drugiego kierunku toru dla parametrów NEXT, PSNEXT, ACR i RL. Opcjonalny moduł przyłączeniowy DSP-LIA013 umożliwia monitorowanie parametrów ruchowych sieci 10/100 BASE-TX, lokalizację przesłuchów sygnałów z zewnętrznego źródła pola elektromagnetycznego, lokalizację portu koncentratora sieciowego oraz sprawdzenie jego parametrów. Współpraca z próbnikiem tonowym Fluke 140 w celu identyfikacji poszczególnych par kablowych. Wyposażenie standardowe Każdy nowozkupiony tester serii DSP-4000 dostarczony jest z dodatkowymi elementami, które zostały przedstawione na rysunku 1-1. Elementy te wchodzą w skład wyposażenia standardowego. Jeżeli zaraz po otrzymaniu urządzenia zostaną stwierdzone braki w wyposażeniu standardowym lub uszkodzenia elementów, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą. W wyposażeniu standardowym każdego testera serii DSP-4000 znajdują się następujące elementy: Jedna (1) jednostka główna DSP-4000 lub DSP-4100 (nie pokazany na rysunku 1-1) Jedna (1) jednostka zdalna DSP-4000SR lub DSP-4100SR (nie pokazany na rysunku 1-1) Dwa ( 2) adaptery przyłączeniowe typu DSP-LIA011 Basic Link Adapter do kat. 5E Dwa ( 2) adaptery przyłączeniowe typu DSP-LIA012 Channel Adapters do kat. 5E Dwa (2) zasilacze zewnętrzne pełniące rolę ładowarek do akumulatorów jednostki głównej i zdalnej testera Jeden (1) czytnik pamięci zewnętrznej (DSP-4100) Jedna (1) karta pamięci zewnętrznej o pojemności 16 MB (DSP-4100) Dwa (2) akumulatory NiMH (w testerze serii DSP-4000) 4

5 Wstęp Dwa (2) zestawy słuchawkowe Jeden (1) moduł kalibratora DSP-4000 Jeden (1) kabel połączeniowy typu BNC 50 Ω Jeden (1) kabel połączeniowy typu RJ45/BNC Jeden (1) kabel typu RS-232C Dwa ( 2) elastyczne paski służące do przenoszenia testera Jedna (1) płyta CD-ROM z oprogramowaniem typu CableManager Jedna (1) instrukcja obsługi (nie pokazany na rysunku 1-1) Jedna (1) karta gwarancyjna (nie pokazany na rysunku 1-1) Jedna (1) torba na przyrząd (nie pokazany na rysunku 1-1) 5

6 Wstęp Rysunek 1-1. Wyposażenie standardowe 6

7 Wstęp Korzystanie z instrukcji obsługi W Uwaga Przed rozpoczęciem pracy z testerem należy koniecznie zapoznać się z podrozdziałem Bezpieczeństwo pracy z rozdziału 2 instrukcji obsługi. Wszystkie informacje zawarte w powyższej instrukcji obsługi odnoszą się do wszystkich modeli testerów okablowania strukturalnego DSP-4000 (DSP-4100 i wyższych). Jeżeli dana cecha, opcja będzie dostępna tylko dla określonego modelu zostanie to oznaczone osobną adnotacją. Dla osób zaznajomionych z testerem okablowania strukturalnego, jego podstawowymi funkcjami, zasadą pomiarów i obsługą miernika zaleca się przed przystąpieniem zapoznać się z następującymi fragmentami instrukcji obsługi: 1. Szybki start w rozdziale 2 opisujący sposób przygotowania testera do pracy, najważniejsze jego funkcje. 2. Przełącznik obrotowy opisujący topologię rozmieszczenia najistotniejszych funkcji miernika pogrupowanych w bloki tematyczne rozmieszczone na obwodzie przełącznika obrotowego. 3. Słownik (ang. Glossary) umieszczony w dodatku do instrukcji obsługi (ang. Appendix) zawiera techniczne zwroty i wyrażenia, które mogą nastręczać problemy. Dla osób, które nigdy nie używały testera okablowania strukturalnego, ale zamierzają natychmiast przystąpić do pracy zaleca się przed przystąpieniem zapoznać się z następującymi fragmentami instrukcji obsługi: 1. Szybki start w rozdziale 2 opisujący sposób przygotowania testera do pracy, najważniejsze jego funkcje. 2. Słownik (ang. Glossary) umieszczony w dodatku do instrukcji obsługi (ang. Appendix) zawiera techniczne zwroty i wyrażenia, które mogą nastręczać problemy. 3. Przełącznik obrotowy opisujący topologię rozmieszczenia najistotniejszych funkcji miernika pogrupowanych w bloki tematyczne rozmieszczone na obwodzie przełącznika obrotowego. 4. Autotest w rozdziale 3 w szczegółowy sposób opisuje wszystkie mierzone parametry okablowania strukturalnego oraz wyniki ich pomiarów (w wersji ang.). 5. Running Individual Tests w rozdziale 4 opisuje sposób przeprowadzania testów dla wybranych parametrów sieci oraz pomiar parametrów ruchowych sieci i pomiar zjawiska przenikania sygnału z zewnętrznych źródeł pola elektromagnetycznego (w wersji ang.). 7

8 6. Basic Cable Testing w rozdziale 7 opisuje podstawy diagnostyki sieci komputerowej (w wersji ang.). Dla osób, które nigdy nie używały testera okablowania strukturalnego, ale zamierzają natychmiast przystąpić do pracy zaleca się przed przystąpieniem zapoznać się z następującymi fragmentami instrukcji obsługi: 1. Basic Cable Testing w rozdziale 7 opisuje podstawy diagnostyki sieci komputerowej i interpretacji wyników pomiarów (w wersji ang.).. 2. Szybki start w rozdziale 2 opisujący sposób przygotowania testera do pracy, najważniejsze jego funkcje. 3. Autotest w rozdziale 3 w szczegółowy sposób opisuje wszystkie mierzone parametry okablowania strukturalnego oraz wyniki ich pomiarów (w wersji ang.). 4. Running Individual Tests w rozdziale 4 opisuje sposób przeprowadzania testów dla wybranych parametrów sieci oraz pomiar parametrów ruchowych sieci i pomiar zjawiska przenikania sygnału z zewnętrznych źródeł pola elektromagnetycznego (w wersji ang.).. 5. Przełącznik obrotowy opisujący topologię rozmieszczenia najistotniejszych funkcji miernika pogrupowanych w bloki tematyczne rozmieszczone na obwodzie przełącznika obrotowego. 6. Słownik (ang. Glossary) umieszczony w dodatku do instrukcji obsługi (ang. Appendix) zawiera techniczne zwroty i wyrażenia, które mogą nastręczać problemy. Wszelkie informacje o pomiarach okablowania strukturalnego przez tester serii DSP-4000 znajduje się w instrukcji obsługi dołączonej do optycznych modułów przyłączeniowych, które należą do wyposażenia dodatkowego. 8

9 Rozdział 2 Rozdział 2 Rozdział 2 zawiera następujące informacje: Zasady bezpieczeństwa i uwagi dotyczące użytkowania przyrządu pomiarowego; Skróconą instrukcję obsługi umożliwiająca szybkie rozpoczęcie pracy z testerem; Szczegółowe informacje dotyczące parametrów testera. Szczegółową instrukcję dotyczącą konfiguracji testera. Należy przeczytać przed rozpoczęciem pracy z testerem: Bezpieczeństwo pracy Międzynarodowe symbole elektryczne stosowane przez przyrząd lub też występujące w niniejszej instrukcji obsługi opisane są w tabeli 2-1. Symbole określające rodzaj uprawnień i nadanych certyfikatów zostały szczegółowo opisane w rozdziale 8 (oryginalnej instrukcji obsługi). X W T j Tabela 2-1. Międzynarodowe symbole elektryczne Uwaga: niebezpieczeństwo porażenia prądem Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo uszkodzenia lub trwałego zniszczenia urządzenia lub oprogramowania. Patrz objaśnienia w instrukcji obsługi. Urządzenie zabezpieczone jest przez podwójną izolację 0 lub izolację specjalnie wzmocnioną chroniącą użytkownika przed porażeniem prądem. Urządzenia nie należy podłączać do publicznej sieci telekomunikacyjnej, takiej jak np. sieć telefoniczna. 9

10 X Ostrzeżenie Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym, wypadku lub zniszczenia przyrządu, należy przestrzegać następujące zasady: Do ładowania baterii testera lub jego zasilania należy używać tylko zasilaczy AC/DC dostarczonych wraz z przyrządem (PN lub ). Nigdy nie należy podłączać testera do linii telefonicznej jakiegokolwiek typu, nawet do linii ISDN. W przeciwnym razie może nastąpić zniszczenie przyrządu. Przed każdym podłączeniem przyrządu do kabla należy włączyć przyrząd. Włączenie przyrządu powoduje uaktywnienie się wbudowanych układów zabezpieczających. Do serwisowania miernika należy używać tylko wyspecyfikowanych elementów zamiennych. Przyrządu nie należy używać, gdy działa on nieprawidłowo, gdyż może to spowodować uszkodzenie zabezpieczenia. Testera nie należy używać, gdy jest on uszkodzony. Przyrząd należy sprawdzić przed użyciem. UWAGA Aby uniknąć zakłóceń w działaniu sieci i zapewnić maksymalną precyzję wyników testów, należy przestrzegać następujące zalecenia: Z wyjątkiem przypadków monitorowania sieci, nigdy nie należy podłączać testera do pracującej sieci, gdyż może to spowodować chwilowe zakłócenia w pracy sieci. Do gniazd typu RJ45 nie wolno podłączać innych wtyków niż RJ45 Podłączenie innych wtyków, takich jak np. RJ11,może spowodować trwałe uszkodzenie gniazd zastosowanych w mierniku. 10

11 Podczas wykonywania procedur testowych przez miernik nie należy przesyłać danych z komputera PC do testera, gdyż może to być powodem błędnych wyników testów. Podczas przeprowadzania testów nie należy używać innych podręcznych urządzeń transmisyjnych, takich jak telefony komórkowe itp., gdyż może to mieć negatywny wpływ na wyniki pomiarów. W żadnym wypadku nie wolno wykonywać pomiarów, gdy kabel połączeniowy podłączony jest do dwóch gniazd jednostki centralnej DSP-4000, gdyż może to spowodować pojawienie się błędów w wynikach pomiarów. W celu zapewnienia maksymalnej precyzji pomiarów należy przeprowadzić automatyczną kalibrację przyrządu (self-calibration) opisaną w rozdziale 6 Kalibracja testera ( Calibrating the Test Tool ). Aby uniknąć błędnych wyników pomiarów, nie wolno dopuścić do rozładowania się akumulatorów. Akumulatory należy doładować natychmiast, gdy tylko pojawi się komunikat sygnalizujący niski stan ich naładowania. 11

12 Szybki start Rozdział ten jest przeznaczony dla tych użytkowników, którzy chcą szybko przystąpić do pracy z przyrządem bez zagłębiania się w szczegóły instrukcji obsługi. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem 1 powyższej instrukcji pt. Praca z Instrukcją Obsługi. Z kolei przed rozpoczęciem pracy z przystawką światłowodową DSP-FTA4XX Fiber Adapter, stanowiącą dodatkowe wyposażenie, należy zapoznać się z podręcznikiem instrukcja obsługi DSP- FTA4XX Fiber Test Adapter. Zasilanie testera Przed rozpoczęciem pracy z testerem zasilanym przez moduły akumulatorów (jednostka zdalna oraz jednostka główna testera) akumulatory te należy uprzednio ładować przez około 3 godziny. W tym celu do testera, lub jednostki zdalnej należy podłączyć zasilacz zewnętrzny, który następnie należy podłączyć do sieci. W trakcie ładowania akumulatorów tester może wykonywać pomiary. Stan całkowitego naładowania akumulatorów uzyskuje się po 8 godzinach. Na stronie 1-39 podano komunikaty związane ze stanem naładowania baterii. Uwaga Zasilacza zewnętrznego nie należy podłączać do testera bez uprzedniego załączenia akumulatorów. Korzystanie z menu testera Konfiguracja testera, wybór testów, jak również prezentacja oraz edycja wyników testów są dostępne poprzez menu systemu. Tabela 2-2 przedstawia opis klawiszy funkcyjnych służących do poruszania się po menu systemu. Tabela 2-2. Opis klawiszy funkcyjnych Klawisz U D L R Opis funkcji Klawisze nawigacyjne, umożliwiające poruszanie się we wszystkich kierunkach po wyświetlaczu. Klawisz akceptacji. T #$ Rozpoczęcie wybranego testu. Rezygnacja/zatrzymanie akcji. Za pomocą opcjonalnych klawiszy funkcyjnych (softkeys), umieszczonych pod wyświetlaczem uruchamiane są funkcje pojawiające się na wyświetlaczu. Funkcja klawisza uzależniona jest od czynności wykonywanych w danej chwili przez tester. 12

13 Używanie adaptera przyłączeniowego (Link Interface Adapter) Adaptery przyłączeniowe (Link Interface Adapters) wyposażone są we wbudowane gniazda RJ45 oraz w interfejsy dopasowujące przyrząd do różnych typów kabli wykorzystywanych w systemach okablowań strukturalnych. Adaptery umożliwiają płynne dopasowanie miernika do nowych typów kabli. Tester DSP wyposażony jest standardowo w cztery adaptery przyłączeniowe. UWAGA Nigdy nie należy chwytać tester za kable przytwierdzone do adapterów przyłączeniowych, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie kabli połączeniowych. KAŻDY PRZYRZĄD POMIAROWY DSP-4000 INTL WYPOSAŻONY JEST STANDARDOWO W NASTĘPUJĄCE ADAPTERY (PRZYSTAWKI): Dwa adaptery przyłączeniowe DSP-LIA011 (Basik Link Adapter) spełniające wymagania określone dla kat. 5 i kat. 5E, wyposażone w kabel ekranowany i złącze ekranowane kat. 5. Adaptery te umożliwiają realizację pomiarów okablowania ekranowanego i nieekranowanego do kat. 5 i 5E, zdefiniowanych dla połączenia stałego Link (definicja połączenia stałego tzw. Basic Link znajduje się w rozdziale 7). Adaptery te podłącza się do jednostki centralnej i zdalnej testera. Dwa adaptery przyłączeniowy typu DSP-LIA012 (Channel Adapter) z gniazdem ekranowanym. Umożliwia on realizację pomiarów okablowania ekranowanego oraz nieekranowanego kat. 5 i 5E, zdefiniowanych dla połączenia kanału (channel). Adapter ten podłączany jest do jednostki zdalnej testera. Adapter ten umożliwia realizację pomiarów okablowania ekranowanego i nieekranowanego kat. 5 i 5E, zdefiniowanych dla połączenia kanału channel (definicja połączenia kanału (channel) znajduje się w rozdziale 7), oraz monitorowanie natężenia ruchu generowanego w sieci i sprawdzanie właściwości koncentratorów oraz lokalizację ich portów. Do gniazda RJ45 umieszczonego w adapterze przyłączeniowym możemy podłączać przejściówkę RJ45 na BNC w celu testowania kabli współosiowych. Wyposażenie opcjonalne: Jeden adapter przyłączeniowy typu DSP-LIA013 (Channel/Traffic Adapter) spełniający wymagania określone dla kat. 5, wyposażony w ekranowane gniazdo RJ45 kat

14 Adapter ten umożliwia realizację pomiarów okablowania ekranowanego i nieekranowanego kat. 5 i 5E, zdefiniowanych dla połączenia kanału channel (definicja połączenia kanału (channel) znajduje się w rozdziale 7), oraz monitorowanie natężenia ruchu generowanego w sieci i sprawdzanie właściwości koncentratorów oraz lokalizację ich portów. Do gniazda RJ45 umieszczonego w adapterze przyłączeniowym możemy podłączać przejściówkę RJ45 na BNC w celu testowania kabli współosiowych. Adapter ten współpracuje tylko z jednostką centralną. Opcjonalne adaptery przyłączeniowe, określone dla wyższych kategorii/klas, albo dla określonego systemu okablowania strukturalnego, dostępne są u dystrybutora firmy Fluke Networks. Rysunek 2-1 przedstawia sposób podłączania adaptera przyłączeniowego do testera. Po wymianie adapterów nie jest wymagane przeprowadzenie autokalibracji. W przypadku uruchomienia procedury testowej niewłaściwej dla danego adaptera, na wyświetlaczu testera pojawi się stosowna informacja. Rys Sposób podłączania adapterów przyłączeniowych oy72f.eps Konfiguracja zewnętrznej karty pamięci (DSP-4100) Wyniki pomiarów typu Autotest w testerze DSP-4100 są zapisywane na zewnętrznej karcie pamięci typu FLASH. Jedna karta pamięci zewnętrznej o pojemności 16 MB znajduje się w wyposażeniu standardowym testera. Producent dopuszcza stosowanie innych kart tego samego typu, ale o większej pojemności. Rysunek 2-2 pokazuje jak należy wykonywać wymianę karty pamięci. Wymianę karty należy zawsze przeprowadzać przy wyłączonym mierniku. 14

15 Przed przystąpieniem do zapisywania wyników pomiarów należy przeprowadzić formatowanie pamięci: 1. Włożyć kartę zewnętrzną pamięci w sposób pokazany na rysunku 2-2; 2. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SPECIAL FUNCTIONS. Za pomocą klawisza U zaznaczyć pozycję Memory Card Configuration i przycisnąć klawisz. 3. Przycisnąć klawisz $ Format w celu następnie ponownie zatwierdzić decyzję klawiszem # Yes. Dodatek B niniejszej instrukcji obsługi zawiera dokładny opis instalacji i obsługi czytnika karty pamięci zewnętrznej. Rysunek 2-2. Wymiana karty zewnętrznej pamięci 15

16 W celu sprawdzenie zawartości zewnętrznej karty pamięci, należy ustawić przełącznik obrotowy w pozycji SPECIAL FUNCTIONS, za pomocą klawisza D zaznaczyć pozycję Memory Card Configuration i przycisnąć klawisz. Szybka konfiguracja Tabela 2-3 zawiera opis parametrów testera, które należy odpowiednio skonfigurować przed rozpoczęciem pracy z testerem. Poniżej tabeli opisano sposób, w jaki można dokonać zmian w ustawieniach. Dokładny opis wszystkich parametrów, jakie można indywidualnie skonfigurować w ustawieniach testera (Setup) znajduje się w podrozdziale Ustawienia. 16

17 Tabela 2-3. Szybka konfiguracja testera. Parametry konfigurowane w ustawieniach testera (Setup) Standard testu i typ kabla (Test Standardand Cable Type) Identyfikatory raportów (Report Identification) Store Plot Data (DSP-4100) Average Cable Temperature Jednostka miary (Length Units) Format liczb (Numeric Format Język wyświetlanych komunikatów i raportu (Display and Report Language) Częstotliwość prądu zmiennego (Power Line Noise Filter Frequency) Format raportu automatycznej procedury testowej (Autotest Report Format) Opis Wybór standardu testu oraz rodzaju kabla miedzianego. W celu przebadania okablowania optycznego tester należy wyposażyć w zestaw Fluke DSP- FTA4XX Fiber Test Adapter albo Fluke DSP-FOM (Fiber Optic Meter miernik mocy optycznej). Wprowadzanie nazwy firmy, danych operatora lub nazwiska osoby wykonującej pomiar oraz danych klienta. Te informacje będą uwidocznione w raportach. Wybór pomiędzy dwoma wartościami enable/disable. Enable powoduje, że DSP-4100 automatycznie zapisuje wszystkie dane w pamięci testera, umożliwiające sporządzanie osobnych charakterystyk dla poszczególnych parametrów (np. NEXT, tłumienie, RL). Określenie przedziału temperatury otoczenia, w którym jest zainstalowany testowany system sieciowy. Ten parametr nie występuje we wszystkich standardach. Wybór jednostki miary: metry/stopy. Wybór formatu zapisu dla liczb prezentowanych na wyświetlaczu testera oraz w raportach (0.00 lub 0,00). Wybór wersji językowej dla aplikacji (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, uproszczony chiński lub japoński). Wybór częstotliwości prądu zmiennego, charakterystycznego dla danego regionu świata (50/60 Hz). Definiowanie i druk raportu, będącego wynikiem automatycznej procedury testowej. Raport można zdefiniować w taki sposób, aby prezentował wyniki pomiarów dla wszystkich par kabli skrętkowych albo tylko dla par z najgorszymi wynikami testów. Aby zmienić któryś z parametrów opisanych w tabeli 2-3, należy postępować w sposób następujący: 4. Przełącznik obrotowy ustawić w położeniu SETUP; 17

18 5. Jeśli parametr, który ma zostać zmieniony, nie jest widoczny w danym momencie na wyświetlaczu testera, należy przejść do następnego okna dialogowego. W tym celu należy przycisnąć klawisz $ Page Down; 6. Posługując się klawiszami D U zaznaczyć parametr, który ma zostać zmieniony; 7. Aby przejść do ustawień wybranego parametru wcisnąć przycisk! Choice; 8. Posługując się klawiszami D U ustawić żądaną wartość parametru; 9. Nacisnąć klawisz i zapisać parametr; 10. Aby zmienić pozostałe parametry należy powtórzyć kroki od 2 do 6. 18

19 Wyniki testów w przedziale zbliżonym do wartości granicznych Gwiazdka (*) pojawiająca się przy wynikach pomiarów informuje, że wartość danego parametru znajduje się w przedziale wyników, zbliżonych do wartości granicznej. Sytuację taką przedstawiono na rysunku 2-3. Z wyjątkiem mapy połączeń (wire map), wyniki wszystkich testów mogą być przedstawione z gwiazdką, o ile jest to przewidziane w wybranym standardzie testu pomiarowego. Jeżeli wynik testu został zaznaczony jako prawidłowy - pass - ale przy wyniku pojawiła się dodatkowo gwiazdka, oznacza to, że wynik ten jest zadawalający, ale należałoby podjąć kroki w celu poprawy tego parametru. Wynik zaznaczony jako nieprawidłowy - fail - powinien zostać zakwalifikowany jako uszkodzenie. Gwiazdki pojawiają się na wyświetlaczu testera oraz w raportach standardowych. Nie są one jednak widoczne na szczegółowych raportach, zapisywanych w postaci plików formatu CSV, które można importować z miernika na dysk twardy komputera PC. Pass * Pass Region * Fail Region Limit Accuracy Range of Test Tool Fail oy02f.eps Rysunek 2-3. Gwiazdka precyzująca wyniki pomiarów 19

20 Automatyczna procedura testowa (Autotest) okablowania wykonanego na bazie kabla skrętkowego W automatycznej procedurze testowej (autotest) wykonywane są wszystkie testy konieczne do sprawdzenia, czy badane okablowanie spełnia normy dla sieci LAN. W trakcie testów kabli skrętkowych badane są następujące parametry: Jako nagłówek raportu pojawia się zawsze zmierzona wartość najistotniejszego parametru dla danego standardu ( najmniejsza wartość różnicy pomiędzy wartością rzeczywistą a wartością graniczną, określoną przez wybraną normę. Mogą to być parametry NEXT, ACR, PSNEXT lub inne) Mapa połączeń - Wire Map Rezystancja w pętli - Resistance Długość toru - Length Opóźnienie w torze - Propagation Delay Różnice opóźnień - Delay Skew Impedancja charakterystyczna - Impedance Współczynnik przesłuchu zbliżnego - NEXT oraz zdalnego - ELFEXT (Near-End and Equal Level Far-End Crosstalk) Tłumienie - Attenuation Współczynnik - ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) Tłumienie strat odbicia - RL (Return Loss) Współczynnik opisujący przesłuch zbliżny od wszystkich sąsiednich par - PSNEXT (Power Sum NEXT) Współczynnik opisujący przesłuch zdalny od wszystkich sąsiednich par - PSELFEXT (Power Sum Equal Level Far-End Crosstalk) Współczynnik ACR w odniesieniu do wszystkich sąsiednich par - PSACR (Power Sum ACR) Jeżeli automatyczna procedura testowa (autotest) uruchamiana jest z zastosowaniem adaptera przyłączeniowego, który nie został zdefiniowany dla danego standardu, to na ekranie testera pojawi się stosowny komunikat. Uwaga Jeśli po uruchomieniu automatycznej procedury testowej (autotest) pojawi się informacja dotycząca kalibracji testera ( Calibrating the Test Tool ), należy niezwłocznie zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale 6 Kalibracja testera (Calibrating the Test Tool). 20

21 Do jednostki centralnej i zdalnej należy podłączyć właściwy adapter przyłączeniowy (rysunek 2-4 i 2-5). W przypadku wątpliwości, należy posłużyć się informacjami zawartymi w aneksie. 1. Włączyć jednostkę zdalną, przełączając przełącznik obrotowy w pozycję ON. 2. Podłączyć jednostkę zdalną do końca mierzonego odcinka kablowego. W przypadku pomiaru kanału, należy wykorzystać kable przyłączeniowe dostarczone wraz z testerem. 3. Włączyć jednostkę centralną, przełączając przełącznik obrotowy w pozycję AUTOTEST. 4. Sprawdzić poprawność informacji wyświetlanych przez tester. Istnieje możliwość zmiany wyświetlonych parametrów w trybie SETUP. W tym celu należy przestawić przełącznik obrotowy w położenie SETUP. 5. Podłączyć tester do początku testowanej linii kablowej. W celu pomiaru kanału należy posłużyć się kablami przyłączeniowymi dostarczonymi wraz z testerem. 6. W celu uruchomienia automatycznej procedury testowej wcisnąć klawisz T. Zapamiętanie wyników pomiaru Po zakończeniu automatycznej procedury testowej uzyskane wyniki można zapamiętać w pamięci testera przez wciśnięcia przycisku S. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego, w którym przeprowadzonemu testowi można przyporządkować nazwę lub identyfikator. Aby móc zapisać raport pod wprowadzoną nazwą, należy ponownie przycisnąć klawisz S. Więcej szczegółów na ten temat podano w rozdziale 3 instrukcji obsługi. Wszystkie raporty zapisane w pamięci testera można ponownie przejrzeń lub wykasować w trybie SPECIAL FUNCTIONS. W tym celu przełącznik obrotowy należy ustawić w położeniu SPECIAL FUNCTIONS. 21

22 TALK DSP-4X00 Telecommunications closet Work Area Horizontal cross-connect Transition outlet Wall outlet Horizontal cabling Hub Test equipment cord Test equipment cord Basic Link LIA PC Basic Link LIA Test Tool Smart Remote oy68f.eps Rysunek 2-4. Typowe podłączenie testera w konfiguracji łącza 22

23 TALK DSP-4X00 Telecommunications closet Work Area Horizontal cross-connect Transition outlet Wall outlet Horizontal cabling Hub Patch cord from hub Patch cord from PC PC Channel LIA Channel LIA Test Tool Smart Remote Rysunek 2-5. Typowe podłączenie testera w konfiguracji kanału oy03.eps Używanie zestawu komunikacyjnego Zestaw komunikacyjny (talk mode) umożliwia w pełni dupleksową komunikację poprzez kabel skrętkowy lub optyczny (do komunikacji poprzez kable światłowodowe niezbędna jest przystawka DSP-FTA4XX Fiber Test Adapter) po- 23

24 między jednostką centralną a zdalną testera. Do komunikacji dwukierunkowej poprzez kabel skrętkowy niezbędne są dwie dobre pary przewodów miedzianych. Uwaga Zestawu komunikacyjnego nie należy stosować podczas przeprowadzania testów. Wtyk umieszczony w adapterze przyłączeniowym i opisany jako Traffic nie umożliwia komunikacji z jednostką zdalną. Sposób użycia zastawu komunikacyjnego: 1. Połączyć jednostkę główną i zdalną poprzez testowany odcinek kablowy. 2. Podłączyć zestawy komunikacyjne do jednostki głównej i zdalnej testera. 3. Nacisnąć klawisz Vumieszczony na jednostce głównej albo zdalnej w celu zainicjowania rozmowy. Następnie należy mówić do mikrofonu. Do regulacji siły głosu w słuchawce służą klawisze U i D. Regulacja poziomu głośności w jednostce zdalnej odbywa się za pomocą klawisza V, który należy naciskać odpowiednią ilość razy. 4. W celu zakończenia rozmowy należy nacisnąć klawisz e albo przełącznik obrotowy przestawić w inne położenie. Komunikacja pomiędzy urządzeniami zostanie przerwana w momencie rozpoczęcia testu. 24

25 Automatyczna procedura testowa (Autotest) kabla współosiowego W trakcie automatycznej procedury testowej kabla współosiowego wykonywane są następujące pomiary: Impedancja charakterystyczna - Impedance Rezystancja w pętli - Resistance Długość toru - Length W trakcie testów przyrząd DSP-4000 automatycznie wyłapuje pojawiające się nieprawidłowości, tj. zakłócenia z sieci energetycznej (W przypadku wystąpienia zakłóceń, na wyświetlaczu testera pojawia się odpowiedni komunikat). W celu uruchomienia automatycznej procedury testowej kabla współosiowego należy postępować w sposób następujący (patrz również rysunek 2-6): 1. Odłączyć wszystkie urządzenia podłączone do mierzonego odcinka kablowego. 2. W celu pomiaru długości kabla należy odłączyć terminator umieszczony na drugim końcu linii. 3. Do jednostki centralnej podłączyć adapter przyłączeniowy przeznaczony dla pomiaru kanału (channel link interface adapter). 4. Przełącznik obrotowy ustawić w położeniu AUTOTEST. 5. Sprawdzić, czy prezentowane na wyświetlaczu standard, norma oraz rodzaj kabla są właściwe. W celu zmiany parametrów należy przejść do ustawień miernika (SETUP). 6. Usunąć terminator z końcówki kabla. Tester podłączyć do odcinka kabla współosiowego poprzez przejściówkę RJ45 na BNC. 7. Nacisnąć klawisz T. Automatyczna procedura testowa (AUTOTEST) zostanie uruchomiona. 25

26 CABLE ANALYZER DSP-4X00 PC PC PC For Length Test, remove far-end Terminator Channel LIA BNC T Connector DSP-4000 EXIT FAULT INFO TALK TEST ENTER SAVE Test Tool MONITOR SINGLE SETUP TEST AUTO PRINT TEST OFF SPECIAL FUNCTIONS Rysunek 2-6. Automatyczna procedura testowa kabli współosiowych oy04f.epc 26

27 Charakterystyka jednostki centralnej Rysunek 2-7 przedstawia schemat jednostki głównej testera. W tabeli 2-4 zostały objaśnione poszczególne elementy tego przyrządu. Rysunek 2-7. Jednostka główna testera oy05f.eps 27

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy

Fluke 125. Podręcznik użytkownika. Skopometr przemysłowy Fluke 125 Skopometr przemysłowy Podręcznik użytkownika PL Jan 2007, Rev.1, 08/07 2007 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

ULTRA MOBILE PC. pico740. Przewodnik użytkownika

ULTRA MOBILE PC. pico740. Przewodnik użytkownika ULTRA MOBILE PC pico740 Przewodnik użytkownika UMPC Aristo pico740 Przewodnik użytkownika OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE NORM EUROPEJSKICH Produkty oznaczone znakiem CE są zgodne z Dyrektywą o kompatybilności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT Czytnik OBD II / EOBD www.automex.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść instrukcji obsługi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Cennik. testerów do weryfikacji i certyfikacji okablowania miedzianego i optycznego

Cennik. testerów do weryfikacji i certyfikacji okablowania miedzianego i optycznego Cennik testerów do weryfikacji i certyfikacji okablowania miedzianego i optycznego WaŜny od Lipiec 2007 Spis treści 1. Testery do weryfikacji i certyfikacji okablowania miedzianego..3 2. Testery do weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

Wersja 5.5 Polska. Leica GPS1200 Instrukcja obsługi

Wersja 5.5 Polska. Leica GPS1200 Instrukcja obsługi Wersja 5.5 Polska Leica GPS1200 Instrukcja obsługi Wprowadzenie Wprowadzenie GPS1200 2 Zakup Gratulujemy Państwu zakupu instrumentu serii GPS1200. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa I N S T R U K C J A O B S Ł U G I kasa fiskalna P O S N E T C O M B O Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa www.posnet.com; bezpłatna infolinia: 0800120322 Wersja tekstu: 1.0 Uwaga: Instrukcja

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

D-Link SecuriCam DCS-5300W

D-Link SecuriCam DCS-5300W Ulepszona bezprzewodowa kamera internetowa 2,4 GHz D-Link SecuriCam DCS-5300W Podręcznik Wersja 1.10 Sieci dla każdego (04/08/04) Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i zalety...

Bardziej szczegółowo