INSTRUKCJA OBS UGI MODELE TELEWIZORÓW LCD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBS UGI MODELE TELEWIZORÓW LCD"

Transkrypt

1 TELEWIZOR TELEWIZOR LCD PLAZMOWY INSTRUKCJA OBS UGI MODELE TELEWIZORÓW LCD LCRR * PCRR * 7LCRR * 50PCRR * LCRR * MODELE TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH Przed uøyciem odbiornika naleøy uwaønie przeczytaê tí instrukcjí. Po przeczytaniu warto j± zachowaê do dalszego wykorzystania w przysz o ci. Zaleca sií równieø zapisanie numeru seryjnego oraz numeru modelu. Informacje te znajduj± sií na tabliczce znamionowej na tylnej obudowie urz±dzenia. ENGLISH MAGYAR POLSKI CHESKY SLOVÁK ROMANESTE Ô appleëì

2 Owner s manual INPUT TV DVD MODE VCR STB VOL PR MUTE TEXT LIST SIZE POSITION INDEX REVEAL? PIP HOLD ARC POWER CABLE SLEEP I/II MULDIA Q.VIEW FAV Akcesoria Należy się upewnić, że do telewizora dołączone są następujące akcesoria. W przypadku braku któregokolwiek z nich, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupiono ten produkt. Owner's Manual Instrukcja obsłgi baterie Pilot zdalnego sterowania Przewód zasilający Szmatka do czyszczenia Tą szmatką można wyczyścić ekran. (opcja) Jeśli na powierzchni widać plamę lub odcisk palca, należy delikatnie przetrzeć zabrudzenie specjalnie do tego przeznaczoną ściereczką czyszczącą. Podczas przecierania nie należy przyciskać ściereczki zbyt mocno, gdyż zbyt silny nacisk może spowodować zadrapania lub odbarwienie. Akcesoria Do modeli PCRR*, 50PCRR* uchwyty naścienne śruby oczkowe śruby do podstawy (Patrz strona ) Ta funkcja nie jest dostípna we wszystkich modelach. Do modeli LCRR*, 7LCRR*, LCRR* uchwyty dla telewizora uchwyty naścienne Uchwyt przewodów Przewody należy umieścić w uchwycie. System zarządzania kablami śruby śruby do stojaka (tylko w LCRR*) MONTAŹ PODSTAWY (LCRR*) Należy ostrożnie ułożyć odbiornik ekranem skierowanym w dół na miękkiej powierzchni, która będzie zapewniała ochronę przed uszkodzeniem. Należy przymocować podstawkę do odbiornika w sposób przedstawiony na rysunku. Należy wkręcić śruby w otwory w tylnej ściance odbiornika.

3 Spis treści Spis treści Akcesoria WPROWADZENIE Przyciski sterujące / Opcje połączeń Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania 8-9 Menu Home INSTALACJA Rozkładanie podstawy Podstawowe połączenia Mocowanie urz±dzenia do ciany w sposób zabezpieczaj±cy je przed spadniíciem INSTALACJA PODSTAWKI POŁĄCZENIA I USTAWIENIA Połączenie antenowe Konfiguracja magnetowidu Połączenia urządzeń zewnętrznych Instalowanie odtwarzacza DVD Instalowanie odbiornika STB (Przystawka Set- Top Box) Konfiguracja komputera PC Funkcje podstawowe FUNKCJE SPECJALNE Cyfrowy magnetowid (DVR) Funkcja TimeShift Korzystanie z funkcji Timeshift Nagrywanie Funkcja Watching & Record Menu Recorded TV Menu Selection i Popup nagranych programów5-6 Odtwarzanie nagranych programów Używanie pilota Nagrywanie ręczne Menu Scheduled List (Zaplanowana lista)....9 Jako Ê wideo Formatuj dysk twardy Tryby PIP/POP/Twin Picture Funkcja PIP Korzystanie z funkcji PIP (Obraz w Obrazie). Regulacja przezroczysto ci PIP (tylko tryby PIP) WybÛr programu w oknie Regulacja obrazu w funkcji PIP Wybór sygna u wej ciowego Regulacja rozmiaru obrazu wewn trznego (tylko tryb PIP) Przesuwanie obrazu wewnętrznego (tylko tryb PIP) Zamiana obrazów g ównego i wewn trznego POP (Obraz poza Obrazem: przeszukiwanie kana ów) Włączanie telewizora Regulacja g oênoêci Wybieranie programu Wybór jízyka na ekranie (opcja) Teletekst Wybór języka teletekstu (opcja) W ±czanie i wy ±czanie Tryb SIMPLE (opcja) Tryb TOP (opcja)... 5 Tryb FASTEXT Specjalne funkcje teletekstu

4 EKRANOWE TELEWIZORA WYBIERANIE I REGULACJA EKRA- NOWYCH Ustawianie stacji telewizyjnych Automatyczne dostrajanie programów RÍczne dostrajanie programów Precyzyjne dostrajanie Nadawanie nazw stacjom Wmacniacz (opcja) Edycja programów Ulubiony program Wywo ywanie tablicy programów Opcje menu Time (Czas) Ustawianie zegara Godzina w ±czenia/wy ±czenia Auto wy àczanie Zegar wy ±czenia Menu Specjalne Child Lock (Blokada) Metoda ISM (Minimalizacja obrazów pozostających) Tryb oszczídny XD Demo Index (opcja) Spis treści Opcje menu Picture (Obraz) PSM (PamiÍÊ stanu obrazu) CSM (Pami ç stanu kolorów) Ręczne sterowanie temperaturą kolorów (Funkcja CSM - opcja Użytkownik) Funkcja XD Funkcja srgb ACM (Aktywna regulacja koloru) RÍczny regulacja obrazu Opcje menu Sound (Dźwięk) Funkcja SSM (SOUND STATUS MEMORY: Pamięć stanu dźwięku) AVL (Auto Volume Leveler: Automatyczny poziom g oênoêci) Regulacja døwiíku Głośniki OdbiÛr stereo/dual Odbiór w trybie NICAM (opcja) Głośnik Wybór wyj cia dºwiíku Menu Ekran Auto. konfiguracja R czna konfiguracja Wybieranie trybu Wide VGA/XGA Wybór formatu obrazu Kino NR (Noise Reduction: Redukcja zak óceò) Inicjowanie (przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych) DODATEK Programowanie pilota zdalnego sterowania 8 Kody programowania Rozwiàzywanie problemów KONSERWACJA DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

5 WPROWADZENIE PRZYCISKI STERUJĄCE W niniejszej instrukcji objaśniono funkcje dostępne w modelu PCRR*, 50PCRR*. To jest uproszczony widok panelu przedniego. Pokazane tutaj elementy mogą nieco różnić się od elementów telewizora posiadanego przez użytkownika. WPROWADZENIE Przyciski na przednim panelu INPUT VOL PR Wskaźnik zasilania/czuwania ( r ) Świeci na czerwono w trybie czuwania. świeci na biało, gdy odbiornik jest włączony. świeci się na pomarańczowo, gdy nagrywanie ręczne działa w trybie czuwania. INPUT VOL INPUT VOL PR Przycisk INPUT Przycisk Przyciski Programu Przycisk POWER Przycisk Przyciski Głośności

6 OPCJE POŁĄCZEŃ Na ilustracji przedstawiono panel tylny modeli PCRR*, 50PCRR*. Tylny panel połączeniowy AV IN S-VIDEO R L/MONO VIDEO Wejście S-Video Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia S-VIDEO. Wejście Złącza umożliwiające odtwarzanie dźwięku stereofonicznego z zewnętrznego źródła sygnału Wejście VIDEO Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia wideo WPROWADZENIE AC IN 5 6 COMPONENT IN HDMI/ DVI IN (RGB/DVI) RGB IN RGB (PC/DTV) VIDEO VARIABLE OUT AV RS-C IN (CONTROL & SERVICE) REMOTE CONTROL IN S-VIDEO VIDEO AV IN ( MONO) AV ANTENNA IN Wejście HDMI/DVI Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia HDMI/DVI IN. Wejście RGB/Audio Sygnał wizji z komputera PC/DTV należy podłączyć do odpowiedniego gniazda wejściowego. Wejście Component Do tych gniazd można podłączyć urządze nie audio/wideo dostarczające sygnał w standardzie Componen Gniazdo przewodu zasilania Ten telewizor jest zasilany z gniazda sieci elektrycznej. Wymagane napięcie zasilania jest podane na stronie z danymi technicznymi. Nie wolno zasilać tego telewizora prądem stałym Gniazda Euroscart (AV/AV) Do tych gniazd można podłączyć urządzenia zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy lub odbierające sygnał wejściowy za pośrednictwem złącza Euroscart Port WEJŚCIA RS-C (STEROWANIE & OBSŁUGA SERWISOWA) Port szeregowy urządzeń sterujących należy podłączyć do gniazda RS-C Port zdalnego sterowania Wejście S-Video Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia S-VIDEO Wejście audio/wideo Do tych gniazd można doprowadzić sygnał wyjściowy audio/wideo z zewnętrznego urządzenia. Wyjście audio o regulowanym poziomie Umożliwia dostarczenie sygnału do zewnętrznego wzmacniacza lub uzupełnienie systemu dźwięku przestrzennego o subwoofer. 6 Wejście antenowe 5

7 R R WPROWADZENIE PRZYCISKI STERUJĄCE W niniejszej instrukcji objaśniono funkcje dostępne w modelu LCRR*, 7LCRR*, LCRR*. To jest uproszczony widok panelu przedniego. Pokazane tutaj elementy mogą nieco różnić się od elementów telewizora posiadanego przez użytkownika. WPROWADZENIE <Przyciski na przednim panelu> PR Przyciski Programu VOL Przyciski Głośności Przycisk Przycisk INPUT Przycisk INPUT /I Przycisk POWER Wskaźnik zasilania/czuwania Świeci na czerwono w trybie czuwania. świeci na biało, gdy odbiornik jest włączony. świeci się na pomarańczowo, gdy nagrywanie ręczne działa w trybie czuwania. <Panel boczny telewizora > Podstawka obrotowa (Dotyczy tylko modeli LCRR *) - Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach Telewizor mo na wygodnie obracaç na podstawce o 0 w lewo lub w prawo, aby ustawiç go pod najlepszym kàtem widzenia. 6

8 OPCJE POŁĄCZEŃ Na ilustracji przedstawiono panel tylny model LCRR*, 7LCRR*, LCRR*. Tylny panel połączeniowy VIDEO S-VIDEO L/MONO R AC IN AV IN Wejście S-Video Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia S-VIDEO. Wejście Złącza umożliwiające odtwarzanie dźwięku stereofonicznego z zewnętrznego źródła sygnału Wejście VIDEO Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia wideo WPROWADZENIE 5 6 COMPONENT IN HDMI/ DVI IN (RGB/DVI) RGB IN RGB (PC/DTV) VIDEO VARIABLE OUT AV ANTENNA IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) REMOTE CONTROL IN S-VIDEO VIDEO AV IN ( MONO) AV Wejście HDMI/DVI Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia HDMI/DVI IN. Wejście RGB/Audio Sygnał wizji z komputera PC/DTV należy podłączyć do odpowiedniego gniazda wejściowego. Wejście Component Do tych gniazd można podłączyć urządze nie audio/wideo dostarczające sygnał w standardzie Componen Gniazdo przewodu zasilania Ten telewizor jest zasilany z gniazda sieci elektrycznej. Wymagane napięcie zasilania jest podane na stronie z danymi technicznymi. Nie wolno zasilać tego telewizora prądem stałym Gniazda Euroscart (AV/AV) Do tych gniazd można podłączyć urządzenia zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy lub odbierające sygnał wejściowy za pośrednictwem złącza Euroscart Port WEJŚCIA RS-C (STEROWANIE & OBSŁUGA SERWISOWA) Port szeregowy urządzeń sterujących należy podłączyć do gniazda RS-C Port zdalnego sterowania Wejście S-Video Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia S-VIDEO Wejście audio/wideo Do tych gniazd można doprowadzić sygnał wyjściowy audio/wideo z zewnętrznego urządzenia. Wyjście audio o regulowanym poziomie Umożliwia dostarczenie sygnału do zewnętrznego wzmacniacza lub uzupełnienie systemu dźwięku przestrzennego o subwoofer. 6 Wejście antenowe 7

9 WPROWADZENIE Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania naleøy celowaê w czujnik zdalnego sterowania na monitorze. Zaleønie od tej funkcji monitora, przy okre lonej jasno ci mog± wystípowaê nieprawid owo ci w nieprzerwanym dzia aniu zdalnego sterowania. POWER (Zasilanie) Włączanie odbiornika ze stanu czuwania i wyłączanie do stanu czuwania. INPUT POWER MULDIA WPROWADZENIE INPUT (WejÊcie) MULDIA MODE PRZYCISKI MAGNETOWIDU Służy do wyboru trybów TV, AV, Component, RGB lub HDMI/DVI.Włącza odbiornik ze stanu czuwania. Służy do wyboru trybów Component, RGB lub HDMI/DVI. Włącza odbiornik ze stanu czuwania. Wybór trybu pracy pilota. S uø± do sterowania magnetowidem (VCR). Przyciski te s± uøywane w trybie X-Studio. WiÍcej szczegó ów znajduje sií w rozdziale X-Studio". TV DVD MODE CABLE VCR STB S uø± do zaznaczania i odznaczania programów w menu nagranych audycji telewizyjnych. W trybach TV, AV, AV, S-Video, AV i AV na ekranie jest wyświetlany bieżący program.(p. str. 7) Wyświetla menu HOME (Główne). (Wyjście) wy wietla na ekranie kolejne menu. wychodzi z bieø±cego menu. zapamiítuje zmiany menu. Umożliwia usunięcie wszystkich znaków z ekranu i powrót z każdego menu do oglądania telewizji. VOL PR MUTE TEXT VOL D / E (G o no Ê g o niej/ciszej) Umożliwia regulację głośności. PR D / E (Program wyøszy/niøszy) Umożliwia wybór programu. Włącza odbiornik ze stanu czuwania. LIST SIZE POSITION INDEX Q.VIEW MUTE (Wycisz) w ±cza lub wy ±cza dºwiíku. REVEAL? HOLD SLEEP FAV TEXT Te klawisze s± uøywane do obs ugi funkcji teletekstu. Uwaga: W trybie teletekstu przyciski /-,, s± uøywane jako kolorowe WiÍcej informacji na ten temat w rozdziale Teletekst. PIP ARC I/II ARC zmienia format obrazu. I/II wybiera jízyk przy audycjach dwujízycznych. wybiera sposobu odtwarzania dºwiíku wyj ciowego. 8

10 INPUT TV POWER DVD MODE CABLE MULDIA VCR STB VOL MUTE TEXT PR INPUT TV MULDIA POWER DVD MODE CABLE VCR STB VOL MUTE TEXT PR Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania IVE TV Umożliwia zatwierdzenie wyboru lub wyświetlenie bieżącego trybu. D / E or F / G ( ) PIP /- zmienia ustawienia w menu. wybiera pozycjí w menu. w ±cza lub wy ±cza okno obrazu. WybÛr miídzy trybem PIP, POP a DW. wybiera program w oknie obrazu. prze ±cza pomiídzy obrazem g Ûwnym a oknem obrazu. wybiera ºrÛd o obrazu dla okna obrazu. MUTE TEXT VOL PR WPROWADZENIE SIZE zmienia rozmiar okna obrazu. POSITION Zmienia pozycjí okna obrazu w kierunkach D / E lub F / G. PRZYCISKI NUMERYCZNE Umożliwiają wybór programu. Umożliwiają wybór numerowanych elementów menu. Włącza odbiornik ze stanu czuwania. LIST Q.VIEW LIST WyÊwietlenie tablicy programów. SIZE POSITION INDEX Q.VIEW (Podgląd) Umożliwia powrót do poprzednio oglądanego programu. REVEAL? HOLD SLEEP FAV PIP ARC I/II SLEEP Umożliwia włączenie programatora wyłączania. FAV WyÊwietlenie wybranego ulubionego programu. Wkładanie baterii Efektywny zasięg pilota Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota. Włóż dwie baterie z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji (+ do +, - do -). Nie wolno mieszać nowych baterii ze starymi lub używanymi. Zamknij pokrywę. Pilot działa w odległości do 7 metrów i pod kątem 0 stopni (w lewo/prawo) od odbiornika. Zużyte baterie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika, aby chronić środowisko. 9

11 WPROWADZENIE Menu Home To menu stanowi spis treści. Z menu Home można przejść do menu Recorded TV (Nagrane programy TV) cyfrowego magnetowidu, Manual Rec. (Nagrywanie ręczne), Scheduled List (Zaplanowana lista) lub menu TV. WPROWADZENIE INPUT TV POWER DVD MODE CABLE MULDIA VCR STB Menu gł ówne Wolne miejsce Wysoka h 9m Normal 5h m Nagrane pozycje Nagrywanie ręczne DVR str. 9 Zaplanowana lista VOL PR MUTE TEXT Menu TV Menu TV str. 7 0

12 INSTALACJA Rozkładanie podstawy(pcrr*) Ta funkcja nie jest dostípna we wszystkich modelach. A INSTALACJA B C Umieść odbiornik ekranem skierowanym w dół na poduszce lub miękkiej tkaninie w sposób przedstawiony na rysunku. Przed rozłożeniem podstawki należy przesunąć na zewnątrz dwa zatrzaski blokujące (A), które znajdują się na jej spodzie. Należy następnie pociągnąć podstawkę i odchylić w sposób pokazany powyżej na rysunkach ~. Po rozłożeniu podstawki należy włożyć i wkręcić śruby w otwory (B), które znajdują się na jej spodzie Po podłączeniu kabli do odbiornika nie można zwalniać blokady (C) Może to przyczynić się do upadku odbiornika, powodując jego zniszczenie i poważne obrażenia ciała.! UWAGA Odbiornik przedstawiony na powyższych rysunkach może nieco się różnić od zakupionego przez użytkownika. Składanie podstawki na czas przechowywania Najpierw należy usunąć śruby z otworów (B), które znajdu ją się na spodzie podstawki. Następnie należy pociągnąć dwa haki (D), które znajdują się na spodzie podstawki, i złożyć podstawkę w taki sposób, aby przylegała do tylnej ścianki odbiornika. Po złożeniu podstawki należy przesunąć na zewnątrz dwa zatrzaski blokujące (A), które znajdują się na jej spodzie. D A B

13 INSTALACJA PODSTAWOWE POŁĄCZENIE (PCRR *, 50PCRR *) W przypadku tych modeli możliwe są dwie metody umieszczenia kabli, zależnie od typu podstawki. Podstawka typu INSTALACJA Kable należy umieścić w sposób przedstawiony na rysunku. Podstawka typu Uchwyć uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI obiema rękami i pociągnij go w sposób przedstawiony na rysunku. Uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI Podłącz kable zgodnie z potrzebami. Aby podłączyć dodatkowy sprzęt, zobacz podrozdział Połączenia urządzeń zewnętrznych. Zamocuj ponownie uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI w sposób przedstawiony na rysunku.

14 PODSTAWOWE POŁĄCZENIE (LCRR*, 7LCRR*, LCRR*) Podłącz kable zgodnie z potrzebami. Po prawidłowym podłączeniu kabli umieść je w uchwycie przewodów. Aby podłączyć dodatkowy sprzęt, zobacz podrozdział POŁĄCZENIA I USTAWIENIA. Zamocuj uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI w sposób przedstawiony na rysunku. LCRR* 7/LCRR* INSTALACJA LCRR* 7/LCRR* Zbierz kable w wiązkę za pomocą dostarczonego uchwytu przewodów. LCRR* 7/LCRR* SPOSÓB DEMONTAŹU SYSTEMU ZARZĄDZANIAPRZEWODAMI Trzymając oburącz za uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI, pociągnij go do góry.! UWAGA Nie trzymaj za uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI przy przesuwaniu odbiornika. - Jeśli urządzenie spadnie, może ulec zniszczeniu i spowodować obrażenia ciała.

15 INSTALACJA INSTALACJA Mocowanie urz±dzenia do ciany w sposób zabezpieczaj±cy je przed spadniíciem Odbiornik trzeba postawiç blisko Êciany, tak aby nie spad w razie popchni cia do ty u. W tej instrukcji przedstawiono bezpieczniejszy sposób ustawiania urzàdzenia po przymocowaniu do Êciany odbiornik nie spadnie nawet wtedy, gdy zostanie pociàgni ty do przodu. Takie rozwiàzanie zapobiega przewróceniu si urzàdzenia i zranieniu ludzi. Zabezpiecza równie odbiornik przed uszkodzeniami spowodowanymi upadkiem. Nale y si upewniç, e dzieci nie wdrapujà si na urzàdzenie ani nie zwieszajà si z niego. lub Użyj śrub oczkowych lub uchwytów/śrub telewizora, aby przymocować urządzenie do ściany, tak jak pokazano na rysunku.(jeżeli w miejscu na śruby oczkowe znajdują się inne śruby, należy je odkręcić). *Włóż śruby oczkowe lub uchwyty/śruby telewizora i dokręć je odpowiednio, umieszczając w górnych otworach Przymocuj uchwyty naścienne do ściany za pomocą śrub (nie są dostarczane razem z urządzeniem, do kupienia oddzielnie). Dopasuj wysokość uchwytów przymocowanych do ściany. U yj mocnego sznurka i przywià urzàdzenie do uchwytów (sznurek nie jest dostarczany w zestawie, trzeba go zakupiç oddzielnie). Bezpieczniejszy sposób polega na takim zawiàzaniu sznurka, aby uk ada si poziomo mi dzy urzàdzeniem a Êcianà.! UWAGA G Podczas przenoszenia odbiornika w inne miejsce nale y najpierw odwiàzaç sznurek. G Nale y upewniç si, e u ywany stojak lub szafka sà wystarczajàco du e i wytrzyma e, aby pomieêciç urzàdzenie i wytrzymaç jego ci ar. G Aby bezpiecznie korzystaç z odbiornika, sprawdê, czy uchwyty przymocowane do Êciany i do telewizora sà zamontowane na tej samej wysokoêci.

16 INSTALACJA PODSTAWKI Odbiornik można zainstalować w różny sposób, np. na ścianie lub na biurku. Należy go zamocować poziomo. UZIEMIENIE Należy podłączyć do odbiornika uziemiony przewód zasilający, aby zapobiec porażeniu prądem. Jeśli gniazdo sieci elektrycznej nie jest uziemione, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi montaż osobnego wyłącznika. Nie wolno próbować uziemiania gniazda sieci elektrycznej przez łączenie go z kablami sieci telefonicznej, piorunochronami czy rurami instalacji gazowej. Instalacja stojaka stolikowego Źródło zasilania Wyłącznik przeciwzwarciowy Aby zapewnić prawidłową wentylację, z każdej strony odbiornika (również od strony ściany) musi być ok. wolnego miejsca. INSTALACJA inches cale cale inches cale inches inches cale Monta na INPUT Êcianie: VOL Instalacja PR w poziomie Aby zapewniç prawid owà wentylacj, z ka dej strony odbiornika (równie od strony Êciany) musi byç ok. 0 cm wolnego miejsca. Szczegó owe instrukcje instalacji mo na uzyskaç u sprzedawcy. Mo na te zapoznaç si z opcjonalnym dokumentem poêwi conym instalacji klamry do monta u telewizora na Êcianie pod kàtem oraz podr cznikiem instalacji. cale inches inches cale cale inches inches cale cale inches <Dotyczy tylko modeli PCRR*> Przed zamocowaniem uchwytu naściennego należy wykręcić dwie śruby znajdujące się na tylnej ściance odbiornika. 5

17 POŁĄCZENIA I USTAWIENIA Aby zapobiec uszkodzeniu urządzeń, nigdy nie wolno podłączać przewodów zasilających przed zakończeniem łączenia urządzeń. Ilustracje na tej stronie mogą różnić się od Twojego odbiornika. Podłączenie anteny Aby uzyskać optymalną jakość obrazu, należy dostosować położenie anteny. Kabel antenowy i konwerter nie są dostarczane. POŁĄCZENIA I USTAWIENIA Domy wielorodzinne/apartamenty (Podłączanie do ściennego gniazda antenowego) Antena VHF Antena UHF Ścienne gniazdo antenowe ANTENNA IN Antena zewnętrzna Przewód koncentryczny RF (75 omów) Aby zamocować przewód, należy przekręcić końcówkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. ANTENNA IN ANTENNA IN Domy jednorodzinne/wille (Podłączanie do gniazda ściennego połączonego z anteną zewnętrzną) Aby w lokalizacjach, w których sygnał ma małą moc, uzyskać lepszą jakość obrazu, należy zainstalować wzmacniacz sygnału antenowego tak, jak pokazano z prawej strony. Jeśli konieczne jest rozdzielanie sygnału na dwa telewizory, połączenie należy wykonać za pomocą rozdzielacza sygnału antenowego. VHF Wzmacniac z sygnału UHF ANTENNA IN ANTENNA IN 6

18 Konfiguracja magnetowidu Aby uniknąć zakłóceń obrazu (interferencji), należy umieścić magnetowid w odpowiedniej odległości od telewizora. Typowy obraz nieruchomy z magnetowidu. Jeśli używany jest format obrazu :, na ekranie mogą pozostać widoczne stałe obrazy wyświetlane po bokach ekranu. Podłączanie za pomocą kabla antenowego AV AV ANTENNA IN ANTENNA IN ANT IN ANT OUT S-VIDEO OUTPUT SWITCH IN OUT VCR (R) (L) VIDEO Połącz kablem gniazdo ANT OUT (Wyjście antenowe) magnetowidu z gniazdem ANTEN- NA IN (Wejście antenowe) odbiornika. Podłącz kabel antenowy do gniazda ANT IN (Wejście antenowe) w magnetowidzie. Naciśnij przycisk PLAY (Odtwórz) magnetowidu i wybierz odpowiedni program, na którym będzie wyświetlany obraz z magnetowidu. POŁĄCZENIA I USTAWIENIA S-VIDEO VIDEO ( ) Podłączanie za pomocą przewodu RCA S-VIDEO VIDEO ( ) AV IN AV IN VCR ANT IN IN S-VIDEO ANT OUT OUT OUTPUT SWITCH (R) (L) VIDEO Połącz ze sobą gniazda /VIDEO telewizora i magne towidu. Dopasuj gniazda kolorami. (Wideo = żółty, Audio, kanał lewy = biały, Audio, kanał prawy = czerwony) Włóż kasetę wideo do magnetowidu i naciśnij przycisk PLAY (Odtwórz) magnetowidu. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi magnetowidu) (RGB/DVI) RGB IN REMOTE CONTROL IN RGB (PC/DTV) S-VIDEO VIDEO AV IN COMPONENT IN VIDEO S-VIDEO VIDEO ( ) AV IN ( MONO) Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego AV. - Jeśli sygnał został podłączony do gniazda AV IN z przodu, wybierz źródło sygnału wejściowego AV. AV AV! UWAGA G Jeśli magnetowid jest monofoniczny, podłącz przewód audio z magnetowidu do gniazda L/MONO w telewizorze. 7

19 ( ) AV IN POŁĄCZENIA I USTAWIENIA S-VIDEO VIDEO Konfiguracja magnetowidu Podłączanie za pomocą kabla scart S-VIDEO VIDEO AV IN ( ) Połącz kablem gniazdo scart magnetowidu z gniazdem scart AV w odbiorniku. Należy użyć ekra nowanego kabla scart. AV AV ANTENNA IN Włóż kasetę wideo do magnetowidu i naciśnij przy cisk PLAY (Odtwórz) magnetowidu. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi magne towidu). POŁĄCZENIA I USTAWIENIA / VIDEO (R) (L) VCR Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego AV. - Jeśli magnetowid podłączono do gniazda scart AV, należy wybrać źródło sygnału wejściowego AV.! UWAGA G Jeśli sygnał S-VIDEO (Y/C) jest AV IN dostarczany za pośrednictwem gniazda Euroscart (AV), należy zmienić trybr na S-Video. L/MONO G W przypadku korzystania z kabla VIDEO Euroscart należy zastosować ekra nowany przewód. Podłączanie za pomocą kabla S-Video VCR (RGB/DVI) RGB IN REMOTE CONTROL IN RGB (PC/DTV) ANT IN ANT OUT S-VIDEO OUTPUT SWITCH IN OUT (R) (L) COMPONENT IN VIDEO S-VIDEO VIDEO AV IN ( MONO) VIDEO Połącz kablem gniazdo wyjściowe S- VIDEO mag netowidu z gniazdem wejściowym S-VIDEO odbiorni ka. Jakość obrazu poprawi się w porównaniu z osią ganą po podłączeniu do zwykłego wejścia sygnału zespolonego (kabel RCA). Połącz kablem wyjścia audio magnetowidu z gniaz dami wejściowymi odbiornika. Włóż kasetę wideo do magnetowidu i naciśnij przy cisk PLAY (ODTWÓRZ) na magnetowidzie. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi magnetowidu). Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego AV.! UWAGA G Jeśli magnetowid S-VHS został podłączony jednocześnie do gniazd S-VIDEO i VIDEO, odbierany będzie tylko sygnał z wejścia S-VIDEO. 8

20 Połączenia urządzeń zewnętrznych Kamera wideo Konsola do gier wideo R L VIDEO AV IN S-VIDEO R L/MONO VIDEO Po àcz ze sobà gniazda /VIDEO telewizora i magne towidu. Dopasuj gniazda kolorami. (Wideo = ó ty, Audio, kana lewy = bia y, Audio, kana prawy = czerwony) Za pomocà przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz êród o sygna u wejêciowego AV. - JeÊli sygna zosta pod àczony do gniazda AV IN z przodu, wybierz êród o sygna u wejêciowego AV. Uruchom odpowiednie urządzenie zewnętrzne. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi tego urządzenia. POŁĄCZENIA I USTAWIENIA 9

21 VIDEO VIDEO POŁĄCZENIA I USTAWIENIA Instalowanie odtwarzacza DVD COMPONENT IN COMPONENT IN VIDEO VIDEO Podłączanie za pomocą kabla S-Video POŁĄCZENIA I USTAWIENIA (RGB/DVI) RGB IN REMOTE CONTROL IN RGB (PC/DTV) DVD COMPONENT IN VIDEO (R) (L) ( MONO) S-VIDEO VIDEO S-VIDEO VIDEO AV IN AV IN S-VIDEO Podłączanie za pomocą przewodu HDMI ( ) 5 Połącz kablem gniazdo wyjściowe S-VIDEO odt warzacza DVD z gniazdem wejściowym S- video odbiornika. Połącz kablem wyjścia audio odtwarzacza DVD z gniazdami wejściowymi odbiornika. Włącz odtwarzacz DVD i włóż do niego dysk DVD. Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego AV. Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania znajdują się w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD. RGB IN RGB RGB (PC/DTV) HDMI/ DVI IN (RGB/DVI) RGB IN RGB (PC/DTV) Połącz kablem wyjście HDMI odtwarzacza DVD z gniazdem wejściowym HDMI/DVI I N odbiornika. RS-C IN (CONTROL & SERVICE) REMOTE CONTROL IN Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego HDMI/DVI. DVD Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania znajdują się w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD. HDMI OUTPUT! UWAGA G Telewizor może odbierać za pośrednictwem kabla HDMI równocześnie sygnał wizji i fonii. G Jeśli odtwarzacz DVD obsługuje funkcję Auto HDMI, rozdzielczość obrazu z odtwarzacza DVD zostanie automatycznie ustawiona na 80x70p. G Jeśli odtwarzacz DVD nie obsługuje funkcji Auto HDMI, należy odpowiednio ustawić rozdzielczość obrazu z odtwarzacza DVD.Aby uzyskać najwyższą jakość obrazu, należy ustawić w odtwarzaczu DVD rozdzielczość 80x70p. 0

22 Instalowanie odtwarzacza DVD Podłączanie za pomocą kabla Component AV IN DVD B R (R) (L) Połącz R kablem wyjścia wideo (Y, PB, PR) odtwarzacza DVD z gniazdami COMPONENT IN L/MONO VIDEO odbiornika. VIDEO S-VIDEO VIDEO AV IN ( ) COMPONENT IN VIDEO S-VIDEO VIDEO AV IN ( MONO) 5 Połącz kablem wyjścia audio odtwarzacza DVD z gni azdami wejściowymi COMPONENT IN odbiornika. Włącz odtwarzacz DVD i włóż do niego dysk DVD. Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego Component. Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania znajdują się w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD.! UWAGA G Porty wejścia Component Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, należy podłączyć odtwarzacz DVD do portów wejścia Component, tak jak pokazano poniżej. POŁĄCZENIA I USTAWIENIA Porty Component odbiornika Porty wyjścia wideo odtwarzacza DVD Y PB PR Y Y Y Pb B-Y Cb ( ) S-VIDEO VIDEO Y PB AV IN Pr R-Y Cr PR Podłączanie za pomocą kabla scart AV RGB IN RGB (PC/DTV) Połącz kablem gniazdo scart odtwarzacza DVD z gniazdem scart AV w odbiorniku. Należy użyć ekra nowanego kabla scart. AV ANTENNA IN Włącz odtwarzacz DVD i włóż do niego dysk DVD. Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego AV. - Jeśli odtwarzacz DVD podłączono do gniazda scart AV, należy wybrać źródło sygnału wejściowego AV. DVD / VIDEO (R) (L)! UWAGA G Należy użyć ekranowanego kabla Euroscart.

23 RG COMPONENT IN VIDEO AV IN R POŁĄCZENIA I USTAWIENIA L/MONO VIDEO Instalowanie odbiornika STB (Przystawka Set-Top Box) Podłączanie za pomocą 5-stykowego przewodu D-Sub COMPONENT IN VIDEO Telewizor może odbierać cyfrowe sygnały bezprzewodowe/przewodowe bez cyfrowej przystawki set-topbox. Jeżeli jednak sygnały cyfrowe są odbierane za pomocą cyfrowej przystawki set-top-box lub innego zewnętrznego urządzenia cyfrowego, zapoznaj się z poniższym rysunkiem. POŁĄCZENIA I USTAWIENIA (R) (L) (RGB/DVI) RGB IN RGB-DTV OUTPUT REMOTE CONTROL IN RGB (PC/DTV) Cyfrowa przystawka set-top box S-VIDEO VIDEO AV IN ( ) Połącz kablem wyjście RGB cyfrowej przystawki set-top box do gniazda wejściowego RGB IN (PC/DTV) odbiornika. Połącz kablem wyjścia audio przystawki set-top box z gniazdem wejściowym (RGB/DVI) odbiornika. Włącz cyfrową przystawkę set-top box. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi cyfrowej przystawki settop box). Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego RGB. Podłączanie za pomocą przewodu HDMI A HDMI/ DVI IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) (RGB/DVI) RGB IN REMOTE CONTROL IN RGB (PC/DTV) Po àcz wyjêcie HDMI cyfrowej przystawki settop z gni azdem HDMI/DVI IN telewizora. Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowehdmi/dvi. HDMI OUTPUT Cyfrowa przystawka set-top box W àcz cyfrowà przystawk set-top box. (odpowiednie informacje mo na znaleêç w instrukcji obs ugi cyfrowej przystawki set-top box).! UWAGA G Telewizor może odbierać za pośrednictwem kabla HDMI równocześnie sygnał wizji i fonii. G Jeśli cyfrowa przystawka set-top box obsługuje funkcję Auto HDMI, rozdzielczość obrazu z przystawki set-top box zostanie automatycznie ustawiona na 80x70p. G Jeśli cyfrowa przystawka set-top box nie obsługuje funkcji Auto HDMI, należy odpowiednio ustawić rozdzielczość obrazu z cyfrowej przystawki set-top box. Aby uzyskać najwyższą jakość obrazu, należy ustawić w cyfrowej przystawce set-top box rozdzielczość 80x70p.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A.

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A. ENXTV Instrukcja instalacji Inter Projekt S.A. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zawartość opakowania 3. Opis urządzenia 4. Połączenie kabli 5. Wstępna konfiguracja 6. Opis Pilota zdalnego sterowania 7. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR PLAZMOWY INSTRUKCJA OBS UGI MODELE TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH

TELEWIZOR PLAZMOWY INSTRUKCJA OBS UGI MODELE TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH POLSKI TELEWIZOR PLAZMOWY INSTRUKCJA OBS UGI MODELE TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH PG69** 50PG69** Przed uøyciem odbiornika naleøy uwaønie przeczytaê tí instrukcjí. Po przeczytaniu warto j± zachowaê do dalszego

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD / TELEWIZOR LED LCD Przed użyciem odbiornika należy uważnie przeczytać instrukcję. Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania w przyszłości. www.lge.com

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com 1 Gratulujemy wyboru i zakupu tunera telewizyjnego firmy Compro Inc. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji

Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji Pinnacle PCTV MediaCenter 300i Instrukcja instalacji Opracowanie: www.alstor.com.pl maj 2005 Spis treści 1. Wymagania systemowe 2. Bezpieczeństwo 3. Instalacja urządzenia 4. Podłączenie 5. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Antena DVB-T Goobay Nr produktu 944071 Strona 1 z 6 Opis i funkcje Produkt ten jest anteną DVB-T, posiada zasilanie odbioru cyfrowej telewizji naziemnej HD/SD. Antena posiada niskoszumowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oprogramowania PowerVCR do obsługi tunera TV

Instrukcja oprogramowania PowerVCR do obsługi tunera TV Instrukcja oprogramowania PowerVCR do obsługi tunera TV Podstawowe funkcje Wyłącza program PowerVCR. Minimalizuje PowerVCR. Włącza pomoc Online (wymaga połączenia z Internetem). Informacje o programie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego X CD TV box umożliwia odbiór I wyświetlanie sygnału,wxga/swxga(rozdielczość - *1024 / telewizyjnego. Obsługiwane formaty - SXGA 0*1050). Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Avtek TouchScreen 55

Avtek TouchScreen 55 Avtek TouchScreen 55 Monitor interaktywny LED Instrukcja użytkowania Najnowszą wersję instrukcji można zawsze znaleźć na stronie http://avtek.eu Spis treści Montaż monitora... 3 Podstawowa obsługa... 6

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

TV-1800 PCTV Tuner Informacje na temat produktu Łącza. Panel sterowania

TV-1800 PCTV Tuner Informacje na temat produktu Łącza. Panel sterowania Informacje na temat produktu Łącza Złącze VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Panel sterowania CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Fabrycznie nowy TV Tuner USB 2.0 z pilotem oraz oprogramowaniem na CD. Karta analogowa, przeznaczona do odbioru telewizji z anten naziemnych i TV kablowej, a także podłączanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB www.sony-europe.com 1 Funkcje Łatwy w obsłudze, pasujący do telewizora BRAVIA zestaw kina domowego DVD

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 1 1. Zawartość opakowania Proszę sprawdzić zawartość opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące elementy: 1. Nadajnik (transmitter)

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Fotopułapka/Kamera do obserwacji natury Technaxx Nature Cam TX-09, camo

Fotopułapka/Kamera do obserwacji natury Technaxx Nature Cam TX-09, camo INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001244554 Fotopułapka/Kamera do obserwacji natury Technaxx Nature Cam TX-09, camo Strona 1 z 13 Kamera do obserwacji natury instrukcja obsługi Deklaracja zgodności znajduje

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI TELEWIZOR TELEWIZOR PLAZMOWY LCD POLSKI

INSTRUKCJA OBS UGI TELEWIZOR TELEWIZOR PLAZMOWY LCD POLSKI POLSKI TLWIZOR LCD INSTRUKCJA OBS UGI MODL TLWIZORÓW LCD LG60** 7LG60** 4LG60** 4LG6** 47LG60** TLWIZOR PLAZMOWY MODL TLWIZORÓW PLAZMOWYCH PG60** 4PG60** 50PG60** 50PG70** 60PG70** 50PG40** Przed uøyciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia INSTRUKCJA OBSŁUGI Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia Model: 60817 Nr produktu 943023 Strona 1 z 9 UWAGA! Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika.

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Használati útmutató Návod k obsluze Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gdańsk, 12.08.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 66/D/ApBad/Jab/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem postępowania dostawa sprzętu RTV do CB PAN w Jabłonnie: Stół multimedialny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R550C. Łączność z doskonałą rozrywką

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R550C. Łączność z doskonałą rozrywką KDL-40R550C 102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka Łączność z doskonałą rozrywką Dostępne wersje z ekranem 102 cm (40") Technologia Clear Resolution Enhancer Wbudowana technologia Wi-Fi

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Negatoskop cyfrowy M 168. i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM

Instrukcja montażu i obsługi. Negatoskop cyfrowy M 168. i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej negatoskopu cyfrowego i kamery Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi Negatoskop cyfrowy M 168 i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo