INSTRUKCJA OBS UGI MODELE TELEWIZORÓW LCD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBS UGI MODELE TELEWIZORÓW LCD"

Transkrypt

1 TELEWIZOR TELEWIZOR LCD PLAZMOWY INSTRUKCJA OBS UGI MODELE TELEWIZORÓW LCD LCRR * PCRR * 7LCRR * 50PCRR * LCRR * MODELE TELEWIZORÓW PLAZMOWYCH Przed uøyciem odbiornika naleøy uwaønie przeczytaê tí instrukcjí. Po przeczytaniu warto j± zachowaê do dalszego wykorzystania w przysz o ci. Zaleca sií równieø zapisanie numeru seryjnego oraz numeru modelu. Informacje te znajduj± sií na tabliczce znamionowej na tylnej obudowie urz±dzenia. ENGLISH MAGYAR POLSKI CHESKY SLOVÁK ROMANESTE Ô appleëì

2 Owner s manual INPUT TV DVD MODE VCR STB VOL PR MUTE TEXT LIST SIZE POSITION INDEX REVEAL? PIP HOLD ARC POWER CABLE SLEEP I/II MULDIA Q.VIEW FAV Akcesoria Należy się upewnić, że do telewizora dołączone są następujące akcesoria. W przypadku braku któregokolwiek z nich, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupiono ten produkt. Owner's Manual Instrukcja obsłgi baterie Pilot zdalnego sterowania Przewód zasilający Szmatka do czyszczenia Tą szmatką można wyczyścić ekran. (opcja) Jeśli na powierzchni widać plamę lub odcisk palca, należy delikatnie przetrzeć zabrudzenie specjalnie do tego przeznaczoną ściereczką czyszczącą. Podczas przecierania nie należy przyciskać ściereczki zbyt mocno, gdyż zbyt silny nacisk może spowodować zadrapania lub odbarwienie. Akcesoria Do modeli PCRR*, 50PCRR* uchwyty naścienne śruby oczkowe śruby do podstawy (Patrz strona ) Ta funkcja nie jest dostípna we wszystkich modelach. Do modeli LCRR*, 7LCRR*, LCRR* uchwyty dla telewizora uchwyty naścienne Uchwyt przewodów Przewody należy umieścić w uchwycie. System zarządzania kablami śruby śruby do stojaka (tylko w LCRR*) MONTAŹ PODSTAWY (LCRR*) Należy ostrożnie ułożyć odbiornik ekranem skierowanym w dół na miękkiej powierzchni, która będzie zapewniała ochronę przed uszkodzeniem. Należy przymocować podstawkę do odbiornika w sposób przedstawiony na rysunku. Należy wkręcić śruby w otwory w tylnej ściance odbiornika.

3 Spis treści Spis treści Akcesoria WPROWADZENIE Przyciski sterujące / Opcje połączeń Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania 8-9 Menu Home INSTALACJA Rozkładanie podstawy Podstawowe połączenia Mocowanie urz±dzenia do ciany w sposób zabezpieczaj±cy je przed spadniíciem INSTALACJA PODSTAWKI POŁĄCZENIA I USTAWIENIA Połączenie antenowe Konfiguracja magnetowidu Połączenia urządzeń zewnętrznych Instalowanie odtwarzacza DVD Instalowanie odbiornika STB (Przystawka Set- Top Box) Konfiguracja komputera PC Funkcje podstawowe FUNKCJE SPECJALNE Cyfrowy magnetowid (DVR) Funkcja TimeShift Korzystanie z funkcji Timeshift Nagrywanie Funkcja Watching & Record Menu Recorded TV Menu Selection i Popup nagranych programów5-6 Odtwarzanie nagranych programów Używanie pilota Nagrywanie ręczne Menu Scheduled List (Zaplanowana lista)....9 Jako Ê wideo Formatuj dysk twardy Tryby PIP/POP/Twin Picture Funkcja PIP Korzystanie z funkcji PIP (Obraz w Obrazie). Regulacja przezroczysto ci PIP (tylko tryby PIP) WybÛr programu w oknie Regulacja obrazu w funkcji PIP Wybór sygna u wej ciowego Regulacja rozmiaru obrazu wewn trznego (tylko tryb PIP) Przesuwanie obrazu wewnętrznego (tylko tryb PIP) Zamiana obrazów g ównego i wewn trznego POP (Obraz poza Obrazem: przeszukiwanie kana ów) Włączanie telewizora Regulacja g oênoêci Wybieranie programu Wybór jízyka na ekranie (opcja) Teletekst Wybór języka teletekstu (opcja) W ±czanie i wy ±czanie Tryb SIMPLE (opcja) Tryb TOP (opcja)... 5 Tryb FASTEXT Specjalne funkcje teletekstu

4 EKRANOWE TELEWIZORA WYBIERANIE I REGULACJA EKRA- NOWYCH Ustawianie stacji telewizyjnych Automatyczne dostrajanie programów RÍczne dostrajanie programów Precyzyjne dostrajanie Nadawanie nazw stacjom Wmacniacz (opcja) Edycja programów Ulubiony program Wywo ywanie tablicy programów Opcje menu Time (Czas) Ustawianie zegara Godzina w ±czenia/wy ±czenia Auto wy àczanie Zegar wy ±czenia Menu Specjalne Child Lock (Blokada) Metoda ISM (Minimalizacja obrazów pozostających) Tryb oszczídny XD Demo Index (opcja) Spis treści Opcje menu Picture (Obraz) PSM (PamiÍÊ stanu obrazu) CSM (Pami ç stanu kolorów) Ręczne sterowanie temperaturą kolorów (Funkcja CSM - opcja Użytkownik) Funkcja XD Funkcja srgb ACM (Aktywna regulacja koloru) RÍczny regulacja obrazu Opcje menu Sound (Dźwięk) Funkcja SSM (SOUND STATUS MEMORY: Pamięć stanu dźwięku) AVL (Auto Volume Leveler: Automatyczny poziom g oênoêci) Regulacja døwiíku Głośniki OdbiÛr stereo/dual Odbiór w trybie NICAM (opcja) Głośnik Wybór wyj cia dºwiíku Menu Ekran Auto. konfiguracja R czna konfiguracja Wybieranie trybu Wide VGA/XGA Wybór formatu obrazu Kino NR (Noise Reduction: Redukcja zak óceò) Inicjowanie (przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych) DODATEK Programowanie pilota zdalnego sterowania 8 Kody programowania Rozwiàzywanie problemów KONSERWACJA DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

5 WPROWADZENIE PRZYCISKI STERUJĄCE W niniejszej instrukcji objaśniono funkcje dostępne w modelu PCRR*, 50PCRR*. To jest uproszczony widok panelu przedniego. Pokazane tutaj elementy mogą nieco różnić się od elementów telewizora posiadanego przez użytkownika. WPROWADZENIE Przyciski na przednim panelu INPUT VOL PR Wskaźnik zasilania/czuwania ( r ) Świeci na czerwono w trybie czuwania. świeci na biało, gdy odbiornik jest włączony. świeci się na pomarańczowo, gdy nagrywanie ręczne działa w trybie czuwania. INPUT VOL INPUT VOL PR Przycisk INPUT Przycisk Przyciski Programu Przycisk POWER Przycisk Przyciski Głośności

6 OPCJE POŁĄCZEŃ Na ilustracji przedstawiono panel tylny modeli PCRR*, 50PCRR*. Tylny panel połączeniowy AV IN S-VIDEO R L/MONO VIDEO Wejście S-Video Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia S-VIDEO. Wejście Złącza umożliwiające odtwarzanie dźwięku stereofonicznego z zewnętrznego źródła sygnału Wejście VIDEO Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia wideo WPROWADZENIE AC IN 5 6 COMPONENT IN HDMI/ DVI IN (RGB/DVI) RGB IN RGB (PC/DTV) VIDEO VARIABLE OUT AV RS-C IN (CONTROL & SERVICE) REMOTE CONTROL IN S-VIDEO VIDEO AV IN ( MONO) AV ANTENNA IN Wejście HDMI/DVI Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia HDMI/DVI IN. Wejście RGB/Audio Sygnał wizji z komputera PC/DTV należy podłączyć do odpowiedniego gniazda wejściowego. Wejście Component Do tych gniazd można podłączyć urządze nie audio/wideo dostarczające sygnał w standardzie Componen Gniazdo przewodu zasilania Ten telewizor jest zasilany z gniazda sieci elektrycznej. Wymagane napięcie zasilania jest podane na stronie z danymi technicznymi. Nie wolno zasilać tego telewizora prądem stałym Gniazda Euroscart (AV/AV) Do tych gniazd można podłączyć urządzenia zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy lub odbierające sygnał wejściowy za pośrednictwem złącza Euroscart Port WEJŚCIA RS-C (STEROWANIE & OBSŁUGA SERWISOWA) Port szeregowy urządzeń sterujących należy podłączyć do gniazda RS-C Port zdalnego sterowania Wejście S-Video Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia S-VIDEO Wejście audio/wideo Do tych gniazd można doprowadzić sygnał wyjściowy audio/wideo z zewnętrznego urządzenia. Wyjście audio o regulowanym poziomie Umożliwia dostarczenie sygnału do zewnętrznego wzmacniacza lub uzupełnienie systemu dźwięku przestrzennego o subwoofer. 6 Wejście antenowe 5

7 R R WPROWADZENIE PRZYCISKI STERUJĄCE W niniejszej instrukcji objaśniono funkcje dostępne w modelu LCRR*, 7LCRR*, LCRR*. To jest uproszczony widok panelu przedniego. Pokazane tutaj elementy mogą nieco różnić się od elementów telewizora posiadanego przez użytkownika. WPROWADZENIE <Przyciski na przednim panelu> PR Przyciski Programu VOL Przyciski Głośności Przycisk Przycisk INPUT Przycisk INPUT /I Przycisk POWER Wskaźnik zasilania/czuwania Świeci na czerwono w trybie czuwania. świeci na biało, gdy odbiornik jest włączony. świeci się na pomarańczowo, gdy nagrywanie ręczne działa w trybie czuwania. <Panel boczny telewizora > Podstawka obrotowa (Dotyczy tylko modeli LCRR *) - Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach Telewizor mo na wygodnie obracaç na podstawce o 0 w lewo lub w prawo, aby ustawiç go pod najlepszym kàtem widzenia. 6

8 OPCJE POŁĄCZEŃ Na ilustracji przedstawiono panel tylny model LCRR*, 7LCRR*, LCRR*. Tylny panel połączeniowy VIDEO S-VIDEO L/MONO R AC IN AV IN Wejście S-Video Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia S-VIDEO. Wejście Złącza umożliwiające odtwarzanie dźwięku stereofonicznego z zewnętrznego źródła sygnału Wejście VIDEO Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia wideo WPROWADZENIE 5 6 COMPONENT IN HDMI/ DVI IN (RGB/DVI) RGB IN RGB (PC/DTV) VIDEO VARIABLE OUT AV ANTENNA IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) REMOTE CONTROL IN S-VIDEO VIDEO AV IN ( MONO) AV Wejście HDMI/DVI Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia HDMI/DVI IN. Wejście RGB/Audio Sygnał wizji z komputera PC/DTV należy podłączyć do odpowiedniego gniazda wejściowego. Wejście Component Do tych gniazd można podłączyć urządze nie audio/wideo dostarczające sygnał w standardzie Componen Gniazdo przewodu zasilania Ten telewizor jest zasilany z gniazda sieci elektrycznej. Wymagane napięcie zasilania jest podane na stronie z danymi technicznymi. Nie wolno zasilać tego telewizora prądem stałym Gniazda Euroscart (AV/AV) Do tych gniazd można podłączyć urządzenia zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy lub odbierające sygnał wejściowy za pośrednictwem złącza Euroscart Port WEJŚCIA RS-C (STEROWANIE & OBSŁUGA SERWISOWA) Port szeregowy urządzeń sterujących należy podłączyć do gniazda RS-C Port zdalnego sterowania Wejście S-Video Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia S-VIDEO Wejście audio/wideo Do tych gniazd można doprowadzić sygnał wyjściowy audio/wideo z zewnętrznego urządzenia. Wyjście audio o regulowanym poziomie Umożliwia dostarczenie sygnału do zewnętrznego wzmacniacza lub uzupełnienie systemu dźwięku przestrzennego o subwoofer. 6 Wejście antenowe 7

9 WPROWADZENIE Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania naleøy celowaê w czujnik zdalnego sterowania na monitorze. Zaleønie od tej funkcji monitora, przy okre lonej jasno ci mog± wystípowaê nieprawid owo ci w nieprzerwanym dzia aniu zdalnego sterowania. POWER (Zasilanie) Włączanie odbiornika ze stanu czuwania i wyłączanie do stanu czuwania. INPUT POWER MULDIA WPROWADZENIE INPUT (WejÊcie) MULDIA MODE PRZYCISKI MAGNETOWIDU Służy do wyboru trybów TV, AV, Component, RGB lub HDMI/DVI.Włącza odbiornik ze stanu czuwania. Służy do wyboru trybów Component, RGB lub HDMI/DVI. Włącza odbiornik ze stanu czuwania. Wybór trybu pracy pilota. S uø± do sterowania magnetowidem (VCR). Przyciski te s± uøywane w trybie X-Studio. WiÍcej szczegó ów znajduje sií w rozdziale X-Studio". TV DVD MODE CABLE VCR STB S uø± do zaznaczania i odznaczania programów w menu nagranych audycji telewizyjnych. W trybach TV, AV, AV, S-Video, AV i AV na ekranie jest wyświetlany bieżący program.(p. str. 7) Wyświetla menu HOME (Główne). (Wyjście) wy wietla na ekranie kolejne menu. wychodzi z bieø±cego menu. zapamiítuje zmiany menu. Umożliwia usunięcie wszystkich znaków z ekranu i powrót z każdego menu do oglądania telewizji. VOL PR MUTE TEXT VOL D / E (G o no Ê g o niej/ciszej) Umożliwia regulację głośności. PR D / E (Program wyøszy/niøszy) Umożliwia wybór programu. Włącza odbiornik ze stanu czuwania. LIST SIZE POSITION INDEX Q.VIEW MUTE (Wycisz) w ±cza lub wy ±cza dºwiíku. REVEAL? HOLD SLEEP FAV TEXT Te klawisze s± uøywane do obs ugi funkcji teletekstu. Uwaga: W trybie teletekstu przyciski /-,, s± uøywane jako kolorowe WiÍcej informacji na ten temat w rozdziale Teletekst. PIP ARC I/II ARC zmienia format obrazu. I/II wybiera jízyk przy audycjach dwujízycznych. wybiera sposobu odtwarzania dºwiíku wyj ciowego. 8

10 INPUT TV POWER DVD MODE CABLE MULDIA VCR STB VOL MUTE TEXT PR INPUT TV MULDIA POWER DVD MODE CABLE VCR STB VOL MUTE TEXT PR Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania IVE TV Umożliwia zatwierdzenie wyboru lub wyświetlenie bieżącego trybu. D / E or F / G ( ) PIP /- zmienia ustawienia w menu. wybiera pozycjí w menu. w ±cza lub wy ±cza okno obrazu. WybÛr miídzy trybem PIP, POP a DW. wybiera program w oknie obrazu. prze ±cza pomiídzy obrazem g Ûwnym a oknem obrazu. wybiera ºrÛd o obrazu dla okna obrazu. MUTE TEXT VOL PR WPROWADZENIE SIZE zmienia rozmiar okna obrazu. POSITION Zmienia pozycjí okna obrazu w kierunkach D / E lub F / G. PRZYCISKI NUMERYCZNE Umożliwiają wybór programu. Umożliwiają wybór numerowanych elementów menu. Włącza odbiornik ze stanu czuwania. LIST Q.VIEW LIST WyÊwietlenie tablicy programów. SIZE POSITION INDEX Q.VIEW (Podgląd) Umożliwia powrót do poprzednio oglądanego programu. REVEAL? HOLD SLEEP FAV PIP ARC I/II SLEEP Umożliwia włączenie programatora wyłączania. FAV WyÊwietlenie wybranego ulubionego programu. Wkładanie baterii Efektywny zasięg pilota Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota. Włóż dwie baterie z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji (+ do +, - do -). Nie wolno mieszać nowych baterii ze starymi lub używanymi. Zamknij pokrywę. Pilot działa w odległości do 7 metrów i pod kątem 0 stopni (w lewo/prawo) od odbiornika. Zużyte baterie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika, aby chronić środowisko. 9

11 WPROWADZENIE Menu Home To menu stanowi spis treści. Z menu Home można przejść do menu Recorded TV (Nagrane programy TV) cyfrowego magnetowidu, Manual Rec. (Nagrywanie ręczne), Scheduled List (Zaplanowana lista) lub menu TV. WPROWADZENIE INPUT TV POWER DVD MODE CABLE MULDIA VCR STB Menu gł ówne Wolne miejsce Wysoka h 9m Normal 5h m Nagrane pozycje Nagrywanie ręczne DVR str. 9 Zaplanowana lista VOL PR MUTE TEXT Menu TV Menu TV str. 7 0

12 INSTALACJA Rozkładanie podstawy(pcrr*) Ta funkcja nie jest dostípna we wszystkich modelach. A INSTALACJA B C Umieść odbiornik ekranem skierowanym w dół na poduszce lub miękkiej tkaninie w sposób przedstawiony na rysunku. Przed rozłożeniem podstawki należy przesunąć na zewnątrz dwa zatrzaski blokujące (A), które znajdują się na jej spodzie. Należy następnie pociągnąć podstawkę i odchylić w sposób pokazany powyżej na rysunkach ~. Po rozłożeniu podstawki należy włożyć i wkręcić śruby w otwory (B), które znajdują się na jej spodzie Po podłączeniu kabli do odbiornika nie można zwalniać blokady (C) Może to przyczynić się do upadku odbiornika, powodując jego zniszczenie i poważne obrażenia ciała.! UWAGA Odbiornik przedstawiony na powyższych rysunkach może nieco się różnić od zakupionego przez użytkownika. Składanie podstawki na czas przechowywania Najpierw należy usunąć śruby z otworów (B), które znajdu ją się na spodzie podstawki. Następnie należy pociągnąć dwa haki (D), które znajdują się na spodzie podstawki, i złożyć podstawkę w taki sposób, aby przylegała do tylnej ścianki odbiornika. Po złożeniu podstawki należy przesunąć na zewnątrz dwa zatrzaski blokujące (A), które znajdują się na jej spodzie. D A B

13 INSTALACJA PODSTAWOWE POŁĄCZENIE (PCRR *, 50PCRR *) W przypadku tych modeli możliwe są dwie metody umieszczenia kabli, zależnie od typu podstawki. Podstawka typu INSTALACJA Kable należy umieścić w sposób przedstawiony na rysunku. Podstawka typu Uchwyć uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI obiema rękami i pociągnij go w sposób przedstawiony na rysunku. Uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI Podłącz kable zgodnie z potrzebami. Aby podłączyć dodatkowy sprzęt, zobacz podrozdział Połączenia urządzeń zewnętrznych. Zamocuj ponownie uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI w sposób przedstawiony na rysunku.

14 PODSTAWOWE POŁĄCZENIE (LCRR*, 7LCRR*, LCRR*) Podłącz kable zgodnie z potrzebami. Po prawidłowym podłączeniu kabli umieść je w uchwycie przewodów. Aby podłączyć dodatkowy sprzęt, zobacz podrozdział POŁĄCZENIA I USTAWIENIA. Zamocuj uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI w sposób przedstawiony na rysunku. LCRR* 7/LCRR* INSTALACJA LCRR* 7/LCRR* Zbierz kable w wiązkę za pomocą dostarczonego uchwytu przewodów. LCRR* 7/LCRR* SPOSÓB DEMONTAŹU SYSTEMU ZARZĄDZANIAPRZEWODAMI Trzymając oburącz za uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI, pociągnij go do góry.! UWAGA Nie trzymaj za uchwyt systemu ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI przy przesuwaniu odbiornika. - Jeśli urządzenie spadnie, może ulec zniszczeniu i spowodować obrażenia ciała.

15 INSTALACJA INSTALACJA Mocowanie urz±dzenia do ciany w sposób zabezpieczaj±cy je przed spadniíciem Odbiornik trzeba postawiç blisko Êciany, tak aby nie spad w razie popchni cia do ty u. W tej instrukcji przedstawiono bezpieczniejszy sposób ustawiania urzàdzenia po przymocowaniu do Êciany odbiornik nie spadnie nawet wtedy, gdy zostanie pociàgni ty do przodu. Takie rozwiàzanie zapobiega przewróceniu si urzàdzenia i zranieniu ludzi. Zabezpiecza równie odbiornik przed uszkodzeniami spowodowanymi upadkiem. Nale y si upewniç, e dzieci nie wdrapujà si na urzàdzenie ani nie zwieszajà si z niego. lub Użyj śrub oczkowych lub uchwytów/śrub telewizora, aby przymocować urządzenie do ściany, tak jak pokazano na rysunku.(jeżeli w miejscu na śruby oczkowe znajdują się inne śruby, należy je odkręcić). *Włóż śruby oczkowe lub uchwyty/śruby telewizora i dokręć je odpowiednio, umieszczając w górnych otworach Przymocuj uchwyty naścienne do ściany za pomocą śrub (nie są dostarczane razem z urządzeniem, do kupienia oddzielnie). Dopasuj wysokość uchwytów przymocowanych do ściany. U yj mocnego sznurka i przywià urzàdzenie do uchwytów (sznurek nie jest dostarczany w zestawie, trzeba go zakupiç oddzielnie). Bezpieczniejszy sposób polega na takim zawiàzaniu sznurka, aby uk ada si poziomo mi dzy urzàdzeniem a Êcianà.! UWAGA G Podczas przenoszenia odbiornika w inne miejsce nale y najpierw odwiàzaç sznurek. G Nale y upewniç si, e u ywany stojak lub szafka sà wystarczajàco du e i wytrzyma e, aby pomieêciç urzàdzenie i wytrzymaç jego ci ar. G Aby bezpiecznie korzystaç z odbiornika, sprawdê, czy uchwyty przymocowane do Êciany i do telewizora sà zamontowane na tej samej wysokoêci.

16 INSTALACJA PODSTAWKI Odbiornik można zainstalować w różny sposób, np. na ścianie lub na biurku. Należy go zamocować poziomo. UZIEMIENIE Należy podłączyć do odbiornika uziemiony przewód zasilający, aby zapobiec porażeniu prądem. Jeśli gniazdo sieci elektrycznej nie jest uziemione, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi montaż osobnego wyłącznika. Nie wolno próbować uziemiania gniazda sieci elektrycznej przez łączenie go z kablami sieci telefonicznej, piorunochronami czy rurami instalacji gazowej. Instalacja stojaka stolikowego Źródło zasilania Wyłącznik przeciwzwarciowy Aby zapewnić prawidłową wentylację, z każdej strony odbiornika (również od strony ściany) musi być ok. wolnego miejsca. INSTALACJA inches cale cale inches cale inches inches cale Monta na INPUT Êcianie: VOL Instalacja PR w poziomie Aby zapewniç prawid owà wentylacj, z ka dej strony odbiornika (równie od strony Êciany) musi byç ok. 0 cm wolnego miejsca. Szczegó owe instrukcje instalacji mo na uzyskaç u sprzedawcy. Mo na te zapoznaç si z opcjonalnym dokumentem poêwi conym instalacji klamry do monta u telewizora na Êcianie pod kàtem oraz podr cznikiem instalacji. cale inches inches cale cale inches inches cale cale inches <Dotyczy tylko modeli PCRR*> Przed zamocowaniem uchwytu naściennego należy wykręcić dwie śruby znajdujące się na tylnej ściance odbiornika. 5

17 POŁĄCZENIA I USTAWIENIA Aby zapobiec uszkodzeniu urządzeń, nigdy nie wolno podłączać przewodów zasilających przed zakończeniem łączenia urządzeń. Ilustracje na tej stronie mogą różnić się od Twojego odbiornika. Podłączenie anteny Aby uzyskać optymalną jakość obrazu, należy dostosować położenie anteny. Kabel antenowy i konwerter nie są dostarczane. POŁĄCZENIA I USTAWIENIA Domy wielorodzinne/apartamenty (Podłączanie do ściennego gniazda antenowego) Antena VHF Antena UHF Ścienne gniazdo antenowe ANTENNA IN Antena zewnętrzna Przewód koncentryczny RF (75 omów) Aby zamocować przewód, należy przekręcić końcówkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. ANTENNA IN ANTENNA IN Domy jednorodzinne/wille (Podłączanie do gniazda ściennego połączonego z anteną zewnętrzną) Aby w lokalizacjach, w których sygnał ma małą moc, uzyskać lepszą jakość obrazu, należy zainstalować wzmacniacz sygnału antenowego tak, jak pokazano z prawej strony. Jeśli konieczne jest rozdzielanie sygnału na dwa telewizory, połączenie należy wykonać za pomocą rozdzielacza sygnału antenowego. VHF Wzmacniac z sygnału UHF ANTENNA IN ANTENNA IN 6

18 Konfiguracja magnetowidu Aby uniknąć zakłóceń obrazu (interferencji), należy umieścić magnetowid w odpowiedniej odległości od telewizora. Typowy obraz nieruchomy z magnetowidu. Jeśli używany jest format obrazu :, na ekranie mogą pozostać widoczne stałe obrazy wyświetlane po bokach ekranu. Podłączanie za pomocą kabla antenowego AV AV ANTENNA IN ANTENNA IN ANT IN ANT OUT S-VIDEO OUTPUT SWITCH IN OUT VCR (R) (L) VIDEO Połącz kablem gniazdo ANT OUT (Wyjście antenowe) magnetowidu z gniazdem ANTEN- NA IN (Wejście antenowe) odbiornika. Podłącz kabel antenowy do gniazda ANT IN (Wejście antenowe) w magnetowidzie. Naciśnij przycisk PLAY (Odtwórz) magnetowidu i wybierz odpowiedni program, na którym będzie wyświetlany obraz z magnetowidu. POŁĄCZENIA I USTAWIENIA S-VIDEO VIDEO ( ) Podłączanie za pomocą przewodu RCA S-VIDEO VIDEO ( ) AV IN AV IN VCR ANT IN IN S-VIDEO ANT OUT OUT OUTPUT SWITCH (R) (L) VIDEO Połącz ze sobą gniazda /VIDEO telewizora i magne towidu. Dopasuj gniazda kolorami. (Wideo = żółty, Audio, kanał lewy = biały, Audio, kanał prawy = czerwony) Włóż kasetę wideo do magnetowidu i naciśnij przycisk PLAY (Odtwórz) magnetowidu. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi magnetowidu) (RGB/DVI) RGB IN REMOTE CONTROL IN RGB (PC/DTV) S-VIDEO VIDEO AV IN COMPONENT IN VIDEO S-VIDEO VIDEO ( ) AV IN ( MONO) Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego AV. - Jeśli sygnał został podłączony do gniazda AV IN z przodu, wybierz źródło sygnału wejściowego AV. AV AV! UWAGA G Jeśli magnetowid jest monofoniczny, podłącz przewód audio z magnetowidu do gniazda L/MONO w telewizorze. 7

19 ( ) AV IN POŁĄCZENIA I USTAWIENIA S-VIDEO VIDEO Konfiguracja magnetowidu Podłączanie za pomocą kabla scart S-VIDEO VIDEO AV IN ( ) Połącz kablem gniazdo scart magnetowidu z gniazdem scart AV w odbiorniku. Należy użyć ekra nowanego kabla scart. AV AV ANTENNA IN Włóż kasetę wideo do magnetowidu i naciśnij przy cisk PLAY (Odtwórz) magnetowidu. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi magne towidu). POŁĄCZENIA I USTAWIENIA / VIDEO (R) (L) VCR Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego AV. - Jeśli magnetowid podłączono do gniazda scart AV, należy wybrać źródło sygnału wejściowego AV.! UWAGA G Jeśli sygnał S-VIDEO (Y/C) jest AV IN dostarczany za pośrednictwem gniazda Euroscart (AV), należy zmienić trybr na S-Video. L/MONO G W przypadku korzystania z kabla VIDEO Euroscart należy zastosować ekra nowany przewód. Podłączanie za pomocą kabla S-Video VCR (RGB/DVI) RGB IN REMOTE CONTROL IN RGB (PC/DTV) ANT IN ANT OUT S-VIDEO OUTPUT SWITCH IN OUT (R) (L) COMPONENT IN VIDEO S-VIDEO VIDEO AV IN ( MONO) VIDEO Połącz kablem gniazdo wyjściowe S- VIDEO mag netowidu z gniazdem wejściowym S-VIDEO odbiorni ka. Jakość obrazu poprawi się w porównaniu z osią ganą po podłączeniu do zwykłego wejścia sygnału zespolonego (kabel RCA). Połącz kablem wyjścia audio magnetowidu z gniaz dami wejściowymi odbiornika. Włóż kasetę wideo do magnetowidu i naciśnij przy cisk PLAY (ODTWÓRZ) na magnetowidzie. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi magnetowidu). Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego AV.! UWAGA G Jeśli magnetowid S-VHS został podłączony jednocześnie do gniazd S-VIDEO i VIDEO, odbierany będzie tylko sygnał z wejścia S-VIDEO. 8

20 Połączenia urządzeń zewnętrznych Kamera wideo Konsola do gier wideo R L VIDEO AV IN S-VIDEO R L/MONO VIDEO Po àcz ze sobà gniazda /VIDEO telewizora i magne towidu. Dopasuj gniazda kolorami. (Wideo = ó ty, Audio, kana lewy = bia y, Audio, kana prawy = czerwony) Za pomocà przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz êród o sygna u wejêciowego AV. - JeÊli sygna zosta pod àczony do gniazda AV IN z przodu, wybierz êród o sygna u wejêciowego AV. Uruchom odpowiednie urządzenie zewnętrzne. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi tego urządzenia. POŁĄCZENIA I USTAWIENIA 9

21 VIDEO VIDEO POŁĄCZENIA I USTAWIENIA Instalowanie odtwarzacza DVD COMPONENT IN COMPONENT IN VIDEO VIDEO Podłączanie za pomocą kabla S-Video POŁĄCZENIA I USTAWIENIA (RGB/DVI) RGB IN REMOTE CONTROL IN RGB (PC/DTV) DVD COMPONENT IN VIDEO (R) (L) ( MONO) S-VIDEO VIDEO S-VIDEO VIDEO AV IN AV IN S-VIDEO Podłączanie za pomocą przewodu HDMI ( ) 5 Połącz kablem gniazdo wyjściowe S-VIDEO odt warzacza DVD z gniazdem wejściowym S- video odbiornika. Połącz kablem wyjścia audio odtwarzacza DVD z gniazdami wejściowymi odbiornika. Włącz odtwarzacz DVD i włóż do niego dysk DVD. Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego AV. Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania znajdują się w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD. RGB IN RGB RGB (PC/DTV) HDMI/ DVI IN (RGB/DVI) RGB IN RGB (PC/DTV) Połącz kablem wyjście HDMI odtwarzacza DVD z gniazdem wejściowym HDMI/DVI I N odbiornika. RS-C IN (CONTROL & SERVICE) REMOTE CONTROL IN Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego HDMI/DVI. DVD Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania znajdują się w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD. HDMI OUTPUT! UWAGA G Telewizor może odbierać za pośrednictwem kabla HDMI równocześnie sygnał wizji i fonii. G Jeśli odtwarzacz DVD obsługuje funkcję Auto HDMI, rozdzielczość obrazu z odtwarzacza DVD zostanie automatycznie ustawiona na 80x70p. G Jeśli odtwarzacz DVD nie obsługuje funkcji Auto HDMI, należy odpowiednio ustawić rozdzielczość obrazu z odtwarzacza DVD.Aby uzyskać najwyższą jakość obrazu, należy ustawić w odtwarzaczu DVD rozdzielczość 80x70p. 0

22 Instalowanie odtwarzacza DVD Podłączanie za pomocą kabla Component AV IN DVD B R (R) (L) Połącz R kablem wyjścia wideo (Y, PB, PR) odtwarzacza DVD z gniazdami COMPONENT IN L/MONO VIDEO odbiornika. VIDEO S-VIDEO VIDEO AV IN ( ) COMPONENT IN VIDEO S-VIDEO VIDEO AV IN ( MONO) 5 Połącz kablem wyjścia audio odtwarzacza DVD z gni azdami wejściowymi COMPONENT IN odbiornika. Włącz odtwarzacz DVD i włóż do niego dysk DVD. Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego Component. Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania znajdują się w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD.! UWAGA G Porty wejścia Component Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, należy podłączyć odtwarzacz DVD do portów wejścia Component, tak jak pokazano poniżej. POŁĄCZENIA I USTAWIENIA Porty Component odbiornika Porty wyjścia wideo odtwarzacza DVD Y PB PR Y Y Y Pb B-Y Cb ( ) S-VIDEO VIDEO Y PB AV IN Pr R-Y Cr PR Podłączanie za pomocą kabla scart AV RGB IN RGB (PC/DTV) Połącz kablem gniazdo scart odtwarzacza DVD z gniazdem scart AV w odbiorniku. Należy użyć ekra nowanego kabla scart. AV ANTENNA IN Włącz odtwarzacz DVD i włóż do niego dysk DVD. Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego AV. - Jeśli odtwarzacz DVD podłączono do gniazda scart AV, należy wybrać źródło sygnału wejściowego AV. DVD / VIDEO (R) (L)! UWAGA G Należy użyć ekranowanego kabla Euroscart.

23 RG COMPONENT IN VIDEO AV IN R POŁĄCZENIA I USTAWIENIA L/MONO VIDEO Instalowanie odbiornika STB (Przystawka Set-Top Box) Podłączanie za pomocą 5-stykowego przewodu D-Sub COMPONENT IN VIDEO Telewizor może odbierać cyfrowe sygnały bezprzewodowe/przewodowe bez cyfrowej przystawki set-topbox. Jeżeli jednak sygnały cyfrowe są odbierane za pomocą cyfrowej przystawki set-top-box lub innego zewnętrznego urządzenia cyfrowego, zapoznaj się z poniższym rysunkiem. POŁĄCZENIA I USTAWIENIA (R) (L) (RGB/DVI) RGB IN RGB-DTV OUTPUT REMOTE CONTROL IN RGB (PC/DTV) Cyfrowa przystawka set-top box S-VIDEO VIDEO AV IN ( ) Połącz kablem wyjście RGB cyfrowej przystawki set-top box do gniazda wejściowego RGB IN (PC/DTV) odbiornika. Połącz kablem wyjścia audio przystawki set-top box z gniazdem wejściowym (RGB/DVI) odbiornika. Włącz cyfrową przystawkę set-top box. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi cyfrowej przystawki settop box). Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego RGB. Podłączanie za pomocą przewodu HDMI A HDMI/ DVI IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) (RGB/DVI) RGB IN REMOTE CONTROL IN RGB (PC/DTV) Po àcz wyjêcie HDMI cyfrowej przystawki settop z gni azdem HDMI/DVI IN telewizora. Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowehdmi/dvi. HDMI OUTPUT Cyfrowa przystawka set-top box W àcz cyfrowà przystawk set-top box. (odpowiednie informacje mo na znaleêç w instrukcji obs ugi cyfrowej przystawki set-top box).! UWAGA G Telewizor może odbierać za pośrednictwem kabla HDMI równocześnie sygnał wizji i fonii. G Jeśli cyfrowa przystawka set-top box obsługuje funkcję Auto HDMI, rozdzielczość obrazu z przystawki set-top box zostanie automatycznie ustawiona na 80x70p. G Jeśli cyfrowa przystawka set-top box nie obsługuje funkcji Auto HDMI, należy odpowiednio ustawić rozdzielczość obrazu z cyfrowej przystawki set-top box. Aby uzyskać najwyższą jakość obrazu, należy ustawić w cyfrowej przystawce set-top box rozdzielczość 80x70p.

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Telewizor LED LCD

INSTRUKCJA OBSŁUGI Telewizor LED LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Telewizor LED LCD Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania. www.lg.com 2

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok zewnętrzny projektora...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii

Rejestrator cyfrowy serii BCS Rejestrator cyfrowy serii 3104/3108/3116 Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E PIN TINS-F509WJZZ 12P04-PL-NG HRVATSKI SRPSKI SLOVENŠČINA POLSKI MAGYAR ČESKY SLOVENSKY УКРАЇНСЬКА EESTI LATVISKI LIETUVIŠKAI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Tiskano u Poljskoj Štampano u Poljskoj Tiskano v Poljska Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU... SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...8 PODSTAWOWE OPERACJE...11 WŁĄCZANIE XFINDERA...11 WŁĄCZANIE...11

Bardziej szczegółowo

HR-V510E INSTRUKCJA OBSŁUGI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI MAGNETOWID POLSKI

HR-V510E INSTRUKCJA OBSŁUGI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI MAGNETOWID POLSKI PO MAGNETOWID HR-V510E POLSKI LPT0914-014A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 1 Przyciski, złącza i wskaźniki... 3 Podstawowe połączenia... 4 Ustawienia początkowe... 5

Bardziej szczegółowo

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Spis treści Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Odbiór audycji telewizyjnych Odbiór audycji telewizyjnych...(15)

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PDG-DXL100 Instrukcja obsługi 1 English Spis treści Spis treści Do Użytkownika Zasady bezpiecznej eksploatacji... 2 Wstęp Funkcje i zalety...5 Zawartość opakowania...6 Opis

Bardziej szczegółowo

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z projektora zapoznaj się z tym podręcznikiem. Zachowaj podręcznik. Spis treści Ważne

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Monitor LED z funkcją telewizora

Monitor LED z funkcją telewizora Monitor LED z funkcją telewizora (MFM TV) Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika

GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 6 Funkcje projektora... 6 Zawartość zestawu... 7 Zewnętrzny widok projektora... 8 Elementy

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo