Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!!"

Transkrypt

1 Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 3 (208): poniedziałek, 21 stycznia 2013 roku Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!! SBP/ KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE zapowiedzi Otwarte dane publiczne konferencja epsiplatform i Centrum Cyfrowego konferencja branżowa, Warszawa, 22 lutego 2013 roku Już 22 lutego 2013 roku w Warszawie odbędzie się najciekawsza europejska konferencja poświęcona otwartości danych i ponownemu wykorzystaniu danych publicznych. Re-use (ponowne wykorzystanie) danych publicznych staje się podstawą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W niektórych państwach Unii Europejskiej osiągnięto już wysoki poziom dostępności i ponownego wykorzystania danych, inne są dopiero na początku drogi. Nasza konferencja jest kierowana szczególnie do tych, którzy powinni z otwartości uczynić swój atut, ale jeszcze tego nie zrobili. Stąd jej hasło przewodnie: Gotcha! getting everyone on board. Organizowane przez nas wydarzenie będzie się składało z inspirujących sesji plenarnych, z najważniejszymi specjalistami od tematu otwartości, oraz szeregu równoległych ciągów tematycznych. W ten sposób każdy będzie miał możliwość skupienia się na tematach szczególnie go interesujących, a także bezpośredniej rozmowy z ekspertami. Wśród omawianych tematów będą m.in: ponowne wykorzystanie danych w świetle prawa, otwarte dane w Polsce oczyma praktyków, otwartość danych w kontekście prywatności, licencjonowanie Naszą konferencję kierujemy w szczególności do: posiadaczy danych publicznych, twórców aplikacji, dziennikarzy zajmującymi się danymi, prawodawców, przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną konkurencji, osoby zainteresowane tematyką otwartych danych, posiadaczy portali z danymi, komercyjnych użytkowników danych publicznych, twórców start-upów, naukowców, organizacji pozarządowych oraz do każdego, kto jest zainteresowany ponownym wykorzystaniem otwartych danych oraz danych publicznych. Warto się pojawić, by: 1. Poznać temat, dzielić wiedzą, poczuć inspirację. 2. Móc wziąć udział w debacie na temat implementacji dyrektywy o danych sektora publicznego (PSI) 3. Dowiedzieć się o ostatnich osiągnięciach związanych z otwartymi danymi oraz danymi sektora publicznego. 4. Wziąć udział w ogólnoeuropejskim wydarzeniu i nawiązać ciekawe kontakty. W poprzedniej edycji konferencji, która odbyła się w Rotterdamie, wzięło udział ponad 300 uczestników z 40 krajów. Tegoroczna edycja odbędzie się 22 lutego 2013 roku w starym BUWie, budynku ulokowanym w sercu kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Prosimy o wcześniejszą rejestrację: Koszt udziału jest w całości pokrywany z budżetu konferencji. Aktualna wersja programu: Źródło: Centrum Cyfrowe, data dostępu

2 Trzy wymiary informacji międzynarodowa studencko-doktorancka konferencja naukowa, Lublin, 1 marca 2013 roku Organizator: Studenckie Koło Naukowe Informacji Naukowej Palimpsest Informacja jest czynnikiem determinującym rozwój każdej sfery życia człowieka. Jako studenci różnych kierunków, których łączy zamiłowanie do nauki o informacji, zdecydowaliśmy wybrać trzy najbliższe nam obszary zagadnień i wnikliwiej przyjrzeć się postrzeganiu i funkcjonowaniu informacji na tle każdego z nich. Zaczynając od rozważań na płaszczyźnie najbardziej dla nas podstawowej, jaką jest proces naukowo-dydaktyczny, przez zagadnienie obiegu informacji w społeczeństwie, na jej znaczeniu w generowaniu wartości dla przedsiębiorstw i organizacji kończąc. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem informacji w każdym z wymienionych kontekstów do nadsyłania zgłoszeń i udziału w organizowanej przez nas konferencji! Program konferencji 1. Informacja w nauce: nauka o informacji wczoraj, dziś i jutro; biblioteki w służbie nauki i dydaktyki; źródła informacji. 2. Informacja w społeczeństwie: kondycja społeczeństwa informacyjnego; informacja w społeczeństwie obywatelskim (NGO, e-wolontariat, etc.); edukacja medialna i informacyjna. 3. Informacja w biznesie: gospodarka oparta na wiedzy; zarządzanie systemami informacyjnymi; informacja jako zasób, towar, usługa Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres owy Koła: Koordynatorzy: Anna Paszko, Agnieszka Grzegorczyk, Marlena Grela, Źródło: Trzy wymiary informacji, data dostępu Biblioteka twój czas, twoje miejsce VIII Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie warsztaty edukacyjne, Olsztyn, września 2013 roku VIII Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się w dniach września 2013 roku pod hasłem Biblioteka twój czas, twoje miejsce. Biblioteka jest miejscem z dużym potencjałem, które możemy kształtować w twórczy sposób, dostosowując je do potrzeb naszych użytkowników. Jako młodzi bibliotekarze mamy mnóstwo atutów, które pozwolą nam zaproponować efektywne i ciekawe formy spędzania czasu w bibliotece. Pracując w bibliotece, sami również zyskujemy czas i możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, których nie mielibyśmy gdzie indziej. Wykorzystajmy tę szansę podczas VIII FMB w Olsztynie doskonalmy się na korzyść naszych użytkowników, rozwijajmy własne mocne strony i wzmacniajmy nasze atuty, dyskutujmy o naszej roli w bibliotekach XXI wieku. Niech to będzie nasz czas i nasze miejsce! 2

3 Pytania do organizatorów: Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu Czas przemian czas wyzwań: rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka konferencja naukowa, Warszawa, października 2013 roku Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Nowe media już na stałe wpisały się do pejzażu codzienności, a coraz więcej spośród codziennych czynności realizuje się w świecie cyfrowym. Swobodny (choć jeszcze nie dla wszystkich) dostęp do informacji powoduje zmiany kulturowe, dostrzegalne we wzorcach zachowań współczesnego człowieka we wszystkich sferach życia. Przemiany te w oczywisty sposób determinują zakres kompetencji, które są niezbędne do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa informacyjnego. Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jakie kompetencje są dziś każdemu niezbędne i jaką rolę w procesie ich kształtowania mogą odegrać biblioteki oraz inne ośrodki informacji. Ponieważ do problemu kompetencji chcielibyśmy podejść możliwie szeroko, proponujemy kilka podstawowych wątków tematycznych: kulturowy, medialny, edukacyjny, obywatelski i zdrowotny. Wątkiem nadrzędnym będzie wątek bibliotekoznawczy, w ramach którego chcielibyśmy zająć się pogłębioną refleksją bibliotekoznawczą. Tematyka konferencji. W ramach rozważań dotyczących wątku kulturowego chcielibyśmy skupić się na takich problemach, jak rola i zadania bibliotek oraz innych ośrodków informacji we współczesnym świecie, możliwości ich współpracy w tworzeniu zasobów i rozwijaniu społecznego cultural literacy, kompetencjach kulturowych i obiegu kultury w mediach cyfrowych. Wątek medialny zostałby poświęcony przede wszystkim takim zagadnieniom, jak dostęp do nowych mediów w Polsce, poziom kompetencji informatycznych i informacyjnych oraz walka z wykluczeniem cyfrowym. Kolejny obszar rozważań dotyczyłby edukacji i nauki przede wszystkim w perspektywie kształcenia ustawicznego, konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wyzwania, jakim jest rozbudzanie ciekawości świata oraz ewoluującego modelu edukacji i nauki. Chcielibyśmy poruszyć też wątek informacji zdrowotnej: jej dostępności dla użytkowników, ich zainteresowania oraz umiejętności korzystania w kontekście partnerskiej roli pacjenta w decyzjach dotyczących jego zdrowia. Z wątkiem obywatelskim wiąże się udział ośrodków informacji w rozbudzaniu i zwiększaniu zaangażowania jednostki w życie społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej, ponadnarodowej. Wątek bibliotekoznawczy ma być swoistym podsumowaniem oraz zebranie refleksji dotyczących roli bibliotek we współczesnym świecie. Pierwszego dnia konferencji, podczas sesji plenarnej, zaprezentowane zostaną rozważania dotyczące kompetencji, jakie powinien posiadać współczesny człowiek. Drugiego dnia, podczas wystąpień w ramach kolejnych sesji tematycznych, zaprezentowana zostanie rola bibliotek i innych ośrodków informacji w procesie kształtowania poszczególnych typów kompetencji oraz możliwości. W ten sposób przedstawione zostaną wszelkie możliwości działań, jakie mogą być podejmowane w bibliotekach i innych ośrodkach informacji w procesie kształtowania kompetencji niezbędnych współczesnemu człowiekowi. Zaproszenie do udziału w konferencji. Konferencja jest przede wszystkim skierowana do specjalistów bibliologii i informatologii oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych rolą informacji we współczesnym świecie. Omawiane wątki są też ważne w perspektywie działalności bibliotek i innych ośrodków informacji, dlatego też drugą niemniej ważną grupę uczestników stanowią dyrektorzy bibliotek i bibliotekarze oraz przedstawiciele rozmaitych instytucji kultury. Kolejną grupą adresatów konferencji są pracownicy organizacji pozarządowych, które są silnie zaangażowane w budowę społeczeństwa obywatelskiego, w którym szczególną wartością jest informacja i wiedza oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji rządowych. Załączniki Formularz zgłoszeniowy 14 Kb: Tematyka konferencji 24 Kb: Źródło: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, data dostępu

4 SZKOLENIA Nabory wniosków w 2013 roku wykład otwarty, Warszawa, 30 stycznia 2013 roku Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w wykładzie otwartym Nabory wniosków w 2013 roku. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z informacjami na temat konkursów przewidzianych na 2013 rok. Wykład odbędzie się 30 stycznia 2013 roku w godzinach Na spotkaniu będą mogli Państwo uzyskać informacje na temat naborów wniosków do następujących programów: Kapitał Ludzki, Regionalnych Programów Operacyjnych, Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Wykładów Otwartych - projektu prowadzonego we współpracy z Centrum Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednocześnie, serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w sprawie unijnych dotacji. Centrum Informacji Europejskiej MSZ, Warszawa, ul. Krucza 38/42, 30 stycznia 2013 roku, godz Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, [za:] ngo.pl, data dostępu Login: Biblioteka - edycja wiosenna 2013 szkolenie e-learningowe, od 18 lutego do 18 maja 2013 roku Zapraszamy do udziału w nowej edycji kursu e-learningowego dla bibliotekarzy Login: BIBLIOTEKA. Kurs składa się z dwóch modułów (do wyboru): Planowanie pracy biblioteki (dostępny od początku 2011 roku) oraz Specjalista informacji (dostępny od edycji jesiennej 2012). Termin przesyłania zgłoszeń: 17 lutego 2013 roku. Zachęcamy do skorzystania. Moduł Planowanie pracy biblioteki obejmuje zagadnienia dotyczące badania potrzeb i satysfakcji użytkowników, promocji biblioteki i rozwoju zawodowego bibliotekarzy. Moduł Specjalista informacji, przygotowany w odpowiedzi na propozycje dotychczasowych uczestników kursu, obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: oprogramowanie Open Source w bibliotece, katalogi i bibliograficzne bazy danych, biblioteki cyfrowe i repozytoria, ruch Open Access, ocena informacji, tworzenie strony internetowej biblioteki, biblioteka w serwisach społecznościowych, e-sprzedaż i e-usługi, edukacja informacyjna, bezpieczeństwo w sieci. Szczegółowe informacje o kursie, jego celach, strukturze organizacyjnej i tematyce dostępne są na stronie Kurs został przygotowany na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy, podobnie jak w poprzednich edycjach są również opiekunami (tutorami) uczestników kursu; stroną organizacyjną zajmują się pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Koszt udziału w jednym module kursu kursie wynosi 50 zł od osoby. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób pracujących w bibliotekach publicznych i ich zgłoszenia będą przyjmowane w pierwszej kolejności. Zgłoszenia od pracowników innych bibliotek oraz od osób niebędących czynnymi zawodowo bibliotekarzami będą przyjmowane w przypadku wolnych miejsc. Kurs potrwa od 18 lutego do 18 maja 2013 roku. Kolejna edycja jest planowana na jesień 2013 roku. Uczestnik może w jednej edycji skorzystać z jednego modułu kursu. Zgłoszenie udziału w kursie (wraz z informacją zawierającą imię, nazwisko, miejscowość, nazwę biblioteki, telefon kontaktowy i ) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: do dnia 17 lutego2013 roku. Źródło: Program Rozwoju Bibliotek, data dostępu

5 Bezpłatne szkolenia z zakresu komercjalizacji i zarządzania badaniami naukowymi Od lutego 2013 roku rusza program bezpłatnych szkoleń dla naukowców w ramach projektu Praktyk Nauk Humanistycznych i Społecznych - rozwój umiejętności zarządzania badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi i komercjalizacji wyników prac badawczych z obszaru nauk humanistyczno-społecznych. Projekt będzie realizowany w Warszawie i w Poznaniu przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany będzie w ramach Działania 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym (kwota dofinansowania: ,60 zł). Jego głównym celem jest rozwój do roku umiejętności 54 pracowników naukowych (w tym 42 osoby z SWPS) w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji ich wyników z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Wsparcie będzie miało charakter nieodpłatnych szkoleń dla naukowców, prowadzonych przez doświadczonych specjalistów, a także praktyk zagranicznych. Zajęcia prowadzone będą w ośrodku warszawskim oraz w wydziale zamiejscowym w Poznaniu (w okresie II-IV.2013). Szkolenia ruszają od lutego br. jest to więc ostatnia szansa na zgłoszenie się. Szkolenia w Polsce podzielone są na bloki poświęcone finansowaniu projektów B+R, zarządzaniu pracami B+R, zarządzaniu jednostkami transferu wiedzy z sektora nauki do biznesu, komercjalizacji wyników badań humanistycznych i społecznych. Część uczestników szkoleń będzie miała okazję odbyć staże oraz wizyty studyjne w jednostkach komercjalizacji wyników poza terenem naszego kraju. Ogromną osobistą korzyścią jest więc podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych, ułatwi to w przyszłości realizacji projektów wdrożeniowych, zdobywania środków na badania stosowane. Tego rodzaju projekty to szansa na stworzenie pomostu pomiędzy teorią a praktyką. Naukowcy mogą lepiej zrozumieć jak użyć wiedzy wynikającej z prowadzonych badań i analiz społecznych i do zmieniania otaczającego nas świata. Na to teraz kładzie się większy nacisk w projektach UE mówi dr Konrad Maj, Kierownik Projektu. Warto wspomnieć, że zgodnie z nową strategią, SWPS dąży do nawiązania szerszej współpracy z biznesem oraz prowadzenia badań przydatnych w praktyce. W tym celu w SWPS w Warszawie zostało powołane specjalne Biuro ds. Projektów Biznesowych. Bardziej szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny znaleźć można na stronie SWPS w zakładce poświęconej realizowanym obecnie projektom europejskim lub klikając bezpośrednio tutaj: Źródło: Nauka i rozwój, data dostępu INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Raport prawnoautorski - ważny dla bibliotekarzy! Centrum Cyfrowe Projekt: Polska oraz Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych przedstawiają streszczenie raportu, przygotowanego przez dra Krzysztofa Siewicza i Barbarę Szczepańską, po warsztatach konsultacyjnych ze środowiskami bibliotekarskimi, przeprowadzonych w drugiej połowie 2012 roku. Raport został przygotowany w ramach projektu Reforma prawa autorskiego dla bibliotek fundacji eifl (http://centrumcyfrowe.pl/projekty/reforma-prawa-autorskiego-dla-bibliotek/) i zawiera najważniejsze problemy bibliotek związane z obecnym kształtem prawa autorskiego oraz propozycje rozwiązań. Jest dostępny pod adresem: Barbara Szczepańska Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu

6 Jak dodać czasopismo do DOAJ? Chociaż MNiSW nie docenia jeszcze Directory of Open Access Journals (DOAJ) [http://www.doaj.org/] i redakcje nie mogą otrzymać punktów za indeksowanie w tym katalogu (zobacz wpis o punktowanych bazach: to jednakże jest to jedno z najważniejszych miejsc, w którym warto być. O DOAJ pisałem m.in. we wpisie, w którym pokazywałem Jak znaleźć czasopismo Open Access ze swojej dziedziny [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-znalezc-czasopisma-open-access-ze-swojej-dziedziny/]. Dzisiaj natomiast chciałbym napisać słów kilka o tym, jak zgłosić czasopismo jest to naprawdę bardzo proste, aczkolwiek trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jak zgłosić czasopismo. Przed zgłoszeniem czasopisma warto zapoznać się z podstawowymi wytycznymi dla wydawców. Znajdują się one pod tym linkiem: Kiedy zdecydujemy się zgłosić tytuł, warto upewnić się, że na stronie czasopisma znajdują się informacje odnośnie do otwartego dostępu (w jaki sposób jest możliwy, czy autorzy ponoszą koszty publikacji). Można również zamieścić logo Open Access, które dostępne jest tutaj: Nie martwcie się jednakże, jeśli czegoś nie dopilnujecie: nie jest tak, że takie zgłoszenie jest odrzucane. W trakcie ewaluacji zgłosi się do was odpowiedni prowadzący i poprosi o wyjaśnienie, uzupełnienie danych. Następnie należy wypełnić formularz Suggest a Journal: 6

7 Warto zwrócić uwagę na wymóg: At least 5 articles a year must have been published before you suggest the journal, otherwise your suggestion will be automatically rejected. Co dalej? Teraz najtrudniejsza część. Czekanie. Ostatnio zgłaszałem czasopismo Peitho. Examina Antiqua [http://peitho.amu.edu.pl/] i po wysłaniu formularza przez blisko rok nie było żadnego kontaktu. Nic zupełnie jak kamień w wodę. A wiem, że takie milczenie może trwać dłużej mają po prostu tyle zgłoszeń. Jednakże gdy odezwie się ktoś w końcu z DOAJ team, kontakt jest bardzo dobry. Ja zostałem poproszony o doprecyzowanie kilku zapisów, zamieszczenie logo OA na stronie. Po akceptacji zgłoszenia otrzymujemy maila ze szczegółowymi instrukcjami oraz z loginem i hasłem do konta wydawcy. I to wszystko. Kolejny trybik pracuje na czasopismo. Dlaczego warto zgłosić czasopismo. DOAJ jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych katalogów czasopism prowadzonych w otwartym dostępie. Nie jest to katalog generowany automatycznie każde czasopismo musi zostać zgłoszone przez redakcję, następnie następuje proces ewaluacji standardów i oceny ogólnej. Sami administratorzy piszą, że warto zamieszczać nie tylko czasopismo, ale również poszczególne metadane o artykułach, gdyż: Czasopisma i artykuły w formacie PDF będą utrzymywane w długoterminowych archiwach. Statystyki DOAJ pokazują, że do katalogu kierowanych jest ponad 6 milionów zapytań o teksty. DOAJ jest przyjazny dla wielu crawlerów sieciowych i może być podpinany pod większe wyszukiwarki. DOAJ jest kompatybilny z protokołem OAI. Wiele agregatorów i baz danych zasysa dane z DOAJ, więc czasopismo dodane do DOAJ jest i tam dostępne. Na koniec można po prostu dodać, że bardzo wielu autorów i czytelników ma dostęp głównie do czasopism OA i poszukiwania rozpoczyna od przeglądu DOAJ. Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu Ministerstwo ujawniło, jak powstawała lista czasopism i zapowiedziało Polski Współczynnik Wpływu Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tak merytorycznego opisu procesu powstawania wykazu czasopism punktowanych. Kiedy czytałem kolejne akapity, odnajdywałem w nich każdy z problemów, który opisywałem na blogu [http://ekulczycki.pl/lista_czasopism/] - czytałem oficjalną rekonstrukcję tego, co sam przez poprzednia dwa lata rekonstruowałem na własny użytek. Co więcej, potwierdziły się dwie bardzo ważne rzeczy: 1) prof. Banach miał bardzo duży i niekoniecznie dobry wpływ na parametryzację czasopism (pisałem o tym tutaj: 2) że lista filadelfijska, to inaczej polski Wykaz A tak jak pisałem tutaj: a nie jak niektórzy chcieliby nazywać tym mianem Master Journal List. Kulisy powstawania listy. Przedwczoraj na łamach Forum Akademickiego ukazał się tekst prof. Jerzego Wilkina pt. Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy [http://forumakademickie.pl/aktualnosci/2013/1/14/1315/ocena-parametryczna-czasopismnaukowych-w-polsce-podstawy-metodologiczne-znaczenie-praktyczne-trudnosci-realizacji-iperspektywy/]. Zachęcam do lektury całego tekstu! Ale że jest długi, wybrałem najciekawsze fragmenty. 7

8 Wszystkie poniższe fragmenty oraz wykresy prócz nagłówków to cytaty z artykułu prof. Wilkina z Forum Akademickiego ). O roli prof. Banacha. Przystępując do utworzenia listy punktowanych czasopism naukowych, kierowany przeze mnie zespół znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Po pierwsze, odziedziczył po poprzednim zespole, kierowanym przez byłego wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Macieja Banacha, zestaw kryteriów i zasad oceny czasopism, ogłoszonych na stronach internetowych ministerstwa, według których redakcje czasopism wypełniły w roku ankiety i w większości przypadków dostosowały się do nowych podstaw oceny. Kryteria te i zasady były dość powszechnie komentowane i krytykowane przez przedstawicieli środowisk naukowych. Po drugie, zespół pracował pod silną presją czasu, bowiem nowa lista czasopism musiała być ogłoszona jeszcze w 2012 roku. Dlaczego nagle (znowu) zmieniono zasady? Przygotowane przez nas symulacje oceny czasopism, opierające się na szczegółowych zasadach, kryteriach i wagach punktowych zaproponowanych w końcu 2010 roku, wykazywały silną degradację, jeśli chodzi o liczbę punktów, czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w stosunku do poprzedniej oceny. Większość z nich mieściłaby się w przedziale 1 3 punktów, a najlepsze z trudem uzyskiwałyby 6 7 punktów (na 10 możliwych), co słusznie uznane byłoby za niesprawiedliwe i nieuzasadnione. Jednym z nowych kryteriów oceny czasopism, z którym wiązano duże nadzieje, był zaproponowany przez zespół prof. M. Banacha współczynnik PIF (Predicted Impact Factor), obliczany na podstawie cytowań polskich czasopism w bazach Thomson Reuters Scientific, a głównie Web of Science. Po dokonaniu tych obliczeń okazało się, że PIF posiada tylko około 40% czasopism z grupy nauk technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych, niespełna 10% czasopism z nauk społecznych i poniżej 5% czasopism humanistycznych. Nie mógł on być więc podstawą oceny czasopism z listy B, chociaż spełniać może pożyteczną funkcje pomocniczą i w takiej roli został wykorzystany. Rozkład ocen czasopism w ramach części B wykazu grupa H Rozkład ocen czasopism w ramach części B wykazu grupa S Sukcesy, plany. Pobożne życzenia? Mamy wreszcie komputerową bazę czasopism naukowych wraz z dość znaczą liczbą danych o ich zawartości. Polskie czasopisma zaczynają być obecne w przestrzeni wirtualnej, co staje się już warunkiem ich przeżycia i odpowiedniego znaczenia. Coraz więcej czasopism, poza abstraktami w języku polskim i angielskim (a niekiedy też w innych językach), umieszcza pełne teksty artykułów w Internecie, co wydatnie ułatwia ich dostępność i potencjalne oddziaływanie. Czasopisma naukowe będą teraz oceniane corocznie, co umożliwi redakcjom, a także autorom tekstów, szybsze dostosowanie do wymaganych kryteriów i ewentualną poprawę pozycji na liście czasopism. Już w najbliższym czasie kierowany przeze mnie zespół i współpracujące instytucje dokonają weryfikacji danych umieszczanych w ankietach czasopism. Wstępny ogląd sytuacji, przeprowadzony na próbie ok. 200 czasopism, wykazał wiele niestaranności, a także nierzetelności w zakresie informa- 8

9 cji o swoich czasopismach, zamieszczanych przez redakcje i wydawców w ankiecie, będącej podstawą oceny. Wszelka nierzetelność będzie miała odpowiednie skutki w zakresie punktacji. Dość zaawansowane jest przygotowywanie systemu obliczania indeksów cytowań w czasopismach ukazujących się w języku polskim, który umożliwi obliczanie tzw. Polskiego Współczynnika Wpływu (PWW), będącego ważnym uzupełnieniem Impact Factor, ustalanego przez Journal Citation Reports. Wykorzystanie PWW wraz z PIF (którego znaczenie zapewne wzrośnie) pozwoli zbliżyć zasady oceny punktowej czasopism z części B listy do tej z części A (opartej na Impact Factor). Zakładamy, że już w 2013 roku Polski Współczynnik Wpływu zostanie wykorzystany do oceny czasopism wydawanych w języku polskim, co będzie miało, jak sądzę, znaczny wpływ na punktację czasopism części B. Zasady tej oceny zostaną prawdopodobnie ogłoszone w końcu marca 2013 roku. Będą one polegały głównie na wzmocnieniu znaczenia siły oddziaływania czasopism na życie naukowe w kraju i za granicą w ich ocenie (czemu służy PWW i PIF). Jest to, jak sadzę, kierunek uzasadniony i oczekiwany przez środowisko naukowe. Cały tekst dostępny jest pod tym linkiem: Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych: plakat Tygodnia Bibliotek 2013 Po raz dziesiąty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2013 roku, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego. Kontakt z literaturą pobudza wyobraźnię, wpływa na elastyczność myślenia, słowem rozwija kreatywność. Biblioteka jest miejscem, które wspiera ciekawe pomysły, umożliwia rozwój zdolności w wielu dziedzinach. Interaktywny charakter i różnorodna oferta biblioteki tworzy węzeł komunikacyjny dla użytkownika z każdej grupy wiekowej, każdego środowiska i każdej profesji. We współczesnym społeczeństwie sieciowym kreatywność staje się coraz większym atutem. Biblioteka odpowiednio wyposażona i dostosowana do potrzeb użytkowników ułatwia nieograniczony kontakt z wiedzą, nauką, literaturą, nowymi mediami. Sprzyja rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych oraz kontaktom społecznym. Motywuje również czytelnika do samodzielnego pogłębiania kompetencji informacyjnych i zapewnia mu odpowiednie zasoby edukacyjne. Pomaga w określeniu jego własnej i grupowej tożsamości, a często oferuje także wsparcie ekspertów i różne formy warsztatowe. Hasło Tygodnia Bibliotek 2013 pozwala w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych placówkach. Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych, staje się miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd. Jak co roku organizujemy konkurs na najlepszy plakat promujący Tydzień Bibliotek, natomiast z okazji jubileuszowego, 10 Tygodnia Bibliotek, ogłosimy konkurs na najciekawszą inicjatywę, jedną szczególnie pomysłową akcję, która zostanie przeprowadzona przez bibliotekę w trakcie trwania TB Zapraszamy wszystkie biblioteki do aktywnego udziału. Szczegółowe informacje na temat regulaminu uczestnictwa w konkursach zamieszczać będziemy na naszej stronie gdzie można znaleźć również informacje o przebiegu poprzednich edycji programu. Zarząd Główny SBP Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski ZG SBP, data dostępu Nagrania z obchodów Dnia Domeny Publicznej 4 stycznia 2013 roku spotkaliśmy się w lokalu Centrum Cyfrowego by świętować wspólnie kolejne powiększenie się zasobów Domeny Publicznej o twórczość kilkuset twórców, m.in. Bronisława Malinowskiego, Lucy Maud Montgomery, Brunona Schulza, Wojciecha Kossaka. Po prezentacjach prelegentów odbyła się dyskusja. Jej głównym wątkiem była edukacja do aktywnego i twórczego korzystania z domeny publicznej. Wobec coraz większego zasięgu projektów digitalizacyjnych brakuje inicjatyw pokazujących, jak wykorzystać można potencjał zasobów dziedzictwa kulturowego dostępnych w internecie. Wszystkie nagrania z obchodów Dnia Domeny Publicznej są dostępne w Wideotece Bibliosfery: Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu

10 Kolejna Najpiękniejsza Księgarnia tytuł dla Księgarni Edukacyjnej z Zawiercia Poznaliśmy zwycięzcę plebiscytu Najpiękniejsze Księgarnie organizowanego przez Lubimyczytać.pl oraz OSDW Azymut. Internauci miano Najpiękniejszej przyznali Księgarni Edukacyjnej z Zawiercia. Zwycięzca zdobył, w trwającym miesiąc Plebiscycie 638 głosów, wyprzedzając tym samym Atenę z Kamiennej Góry (483 głosy) oraz Bonę z Krakowa (334 głosy). Księgarnia Edukacyjna jest nie tylko sklepem z książkami, ale i przyjaznym miejsce spotkań. To wygodna i ładna księgarnia, w której przy kawie, na kanapie można przejrzeć najnowsze propozycje rynku wydawniczego: od beletrystyki poprzez literaturę popularnonaukową aż do nowości edukacyjnych - piszą w swoim komunikacie organizatorzy plebiscytu. Zapraszamy na stronę internetową księgarni: Natomiast pełne wyniki głosowania można znaleźć na stronie internetowej Zwycięska księgarnia otrzyma reklamę na lubimyczytać.pl, artykuł promocyjny w czasopiśmie Twoja Księgarnia, wydawanym przez Azymut oraz kalendarze Najpiękniejsze księgarnie na 2013 rok. Źródło: Rynek Książki, data dostępu E-podręczniki czy profesjonalni wydawcy i rząd osiągną porozumienie? W burzliwej debacie na temat wprowadzenia darmowych e-podręczników do polskich szkół zanosi się na przełom. Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zaprosił profesjonalnych wydawców podręczników do rozmów przy okrągłym stole na temat przyszłości zasobów edukacyjnych. Do tej pory rządowi i wydawcom nie udawało się osiągnąć porozumienia. Rząd planuje, by za 45 mln zł powstało do 2015 roku kilkanaście multimedialnych podręczników z niemal każdego przedmiotu, z wyjątkiem języków obcych od szkoły podstawowej do liceum. Rządowy projekt zakłada, że pierwsze z nich miałby być testowane już we wrześniu. Dlaczego jesteśmy przeciw rządowym e- podręcznikom? Dlatego, że jest to projekt tworzony za rządowe pieniądze, za pieniądze podatników, który ma zastąpić projekt przygotowany przez profesjonalnych twórców podręczników mówi Agencji Informacyjnej Newseria Piotr Marciszuk, przewodniczący sekcji wydawców Polskiej Izby Książki. Podkreśla, że w tym kształcie rządowy plan będzie mieć poważne konsekwencje dla rynku podręczników oraz dla wydawców. Jeśli szkoły w większości wybiorą podręczniki darmowe elektroniczne, to rynek książki się po prostu załamie. I choć monopol na razie nam nie grozi, to może powstać mechanizm ekonomiczny, w którym wydawnictwa konkurujące ze sobą, profesjonalne, nie wytrzymują konkurencji z darmowym produktem dodaje Piotr Marciszuk. Tym bardziej, że Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by z darmowego e-podręcznika korzystało co najmniej 40 proc. polskich szkół. Proszę sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, które ma ten sam poziom kosztów, a poziom dochodów jest o 40 proc. mniejszy. Ja nie znam firmy, która by w takich warunkach przetrwała ocenia ekspert. Ale to nie jedyny argument podnoszony przez wydawców. Podkreślają oni także, że każde wydawnictwo ma już w swoich zbiorach materiały multimedialne, przeznaczone zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. To są często postaci tylko elektroniczne, nieprzeznaczone do druku na papierze. Mało tego, mamy też zatwierdzonych w tej chwili ponad 120 podręczników elektronicznych przez Ministerstwo Edukacji. Są to pełne podręczniki, z których można korzystać podkreśla przewodniczący sekcji wydawców PIK. Poza tym według wydawców trzeba wziąć pod uwagę również aspekt merytoryczny sprawy. Obawiamy się, że może dojść do sytuacji, że będzie jeden słuszny podręcznik, z treściami, które będą narzucane odgórnie. I każdy rząd z całą pewnością wykorzysta okazję, żeby wprowadzać swoje treści, swoje interpretacje przekonuje ekspert Polskiej Izby Książki. 101

11 Sam projekt wprowadzania e-podręczników już jest opóźniony. Ośrodek Rozwoju Edukacji dwa razy unieważniał wyniki konkursu na partnerów do realizacji projektu. Jak deklaruje strona rządowa, podręczniki mają powstać na czas. Dyskusja o wprowadzeniu elektronicznych podręczników do szkół toczy się od kilku miesięcy. Rozwiązaniem w tej sytuacji mogłyby się okazać albo rozmowy przy okrągłym stole, do których wydawców zaprosił minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, albo przyjęcie modelu łączonego, czyli tzw. otwarte zasoby edukacyjne. I tym projektem jesteśmy zainteresowani dlatego, że tam możliwe byłyby różne modele, a nie tylko ten proponowany przez rząd, czyli że jest jeden darmowy podręcznik ze strony rządowej potwierdza Piotr Marciszuk. Branża zbija przy tym argumenty strony rządowej dotyczące konieczności noszenia przed uczniów ciężkich plecaków podręczniki coraz częściej dzieli się na części, a większość szkół oferuje uczniom szafki na książki, a także cen podręczników według Marciszuka, jeśli koszty zakupu podzieli się przez liczbę miesięcy nauki, to okaże się, że będzie to wydatek około 30 zł miesięcznie. Tylko dwa kraje z e-podręcznikami W tej chwili wiadomo już, że rząd kończy pilotaż i chce, żeby Cyfrowa Szkoła była kontynuowana. Jak na razie blisko 400 placówek kupiło potrzebny sprzęt, w tym m.in. komputery, laptopy, tablety czy tablice multimedialne za łącznie 44 mln zł. Program rozszerzony miałby być na około 30 tys. szkół. Poza tym w ciągu trzech lat przeszkolonych ma zostać 19 tys. nauczycieli, co ma kosztować około 20 mln zł. Pieniądze miałby pochodzić z budżetu UE, z kolejnej perspektywy finansowania. Jeśli chodzi o podręczniki elektroniczne to raptem w dwóch krajach UE zostały wprowadzone podkreśla jednak przewodniczący sekcji wydawców Polskiej Izby Książki. W obydwu przypadkach skończyło się to niepowodzeniem. To było w Katalonii i w Norwegii. Protestowali przede wszystkim uczniowie, ale także nauczyciele. Modele europejskie wykazują, że najskuteczniejszy jest model łączony, tzn. praca z podręcznikiem papierowym wspomagana przez pomoce elektroniczne w rodzaju filmów, prezentacji, ćwiczeń interaktywnych dodaje. Źródło: Newseria, data dostępu Nauka i maszyny wirtualna wystawa Portal The European Library (jedno z przedsięwzięć Europeany) prezentuje wirtualną wystawę: Nauka i maszyny rozwój technologiczny i naukowy od Portal oferuje szybki dostęp do zbiorów 48 bibliotek narodowych z Europy i czołowych europejskich bibliotek naukowych. Wystawa, dostępna pod adresem obejmuje ponad 600 zdjęć, filmów dokumentów, przedstawiających wynalazki, narzędzia i rozwiązania technologiczne 19 i 20 wieku z dziedzin takich, jak: architektura, transport, medycyna, geologia, nauki przyrodnicze mechanika. Można obejrzeć lokomotywy, samochody, samoloty, instalacje elektryczne, aparaty rentgenowskie, sale operacyjne, budynki, listy (m.in. odręczna korespondencja z Albertem Einsteinem). Z kolekcji Transport O wystawie można też przeczytać na blogu Europeany: 11

12 Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie w ich laboratorium w Paryżu, 1900 Zarejestrowani użytkownicy mogą ściągnąć z portalu zestawy danych dla dalszych badań i eksportować je do popularnych systemów zarządzania opisami, takich jak Mendeley i Zotero. MM Źródło: Blog Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, data dostępu Literacki Wrocław 2016 Wrocław szykuje się do godnego noszenia tytułu europejskiej stolicy kultury Wśród wielu zapowiedzianych planów i wizji najbliższych kilku lat intensywnej kulturalnej terapii w stolicy Dolnego Śląska znalazły się także działania literackie. Wrocław chce być kojarzony jako miasto Tadeusza Różewicza na takiej zasadzie, na jakiej Dublin jest kojarzony z Joycem. Na pewno powstanie wystawa poświęcona poecie Wrocław Różewicz. Do 2016 zgodnie z zapewnieniem prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicz powstanie także Muzeum Pana Tadeusza. Muzeum Pana Tadeusza będzie się mieściło w Kamienicy pod Złotym Słońcem na wrocławskim Rynku. Intensywnie promowane ma być również czytelnictwo, które według statystyk wypożyczeń w bibliotekach osiąga we Wrocławiu bardzo dobry poziom. W styczniu ruszył projekt laboratorium opowieści, w ramach którego będą gromadzone najróżniejsze opowieści wrocławian, które następnie mogą zostać przetworzone na spektakle, wydane w formie książkowej, zaprezentowane na warsztatach. Ideą tego laboratorium jest odtworzenie zapomnianej nieco umiejętności opowiadania. Jak piszą twórcy tego projektu: Każde niecodzienne zdarzenie, wspomnienie, anegdota, rodzinna legenda, historia człowieka, budynku, dzielnicy, których nie opowiemy albo które opowiemy nieudolnie, giną bezpowrotnie. Wszystkie te prywatne narracje, osobiste fikcje, zdawkowe impresje i obiektywne relacje budują tożsamość społeczności, gwarantują autentyzm komunikacji między ludźmi, pokoleniami czy kulturami. Bez nich, bez opowieści, nasza kultura materialna okazuje się nietrwała i, w ostatecznym rachunku, bezproduktywna. Dlatego chcemy opowiedzieć światu nas, naszych bliskich, nasze miejsca, odkryć tajemnice, poznać przeszłość, zrozumieć teraźniejszość. Dać naszym doświadczeniom na przyszłość siłę atrakcyjnej, unikalnej opowieści. Chcielibyśmy zaszczepić w mieszkańcach naszego regionu potrzebę opowiadania, uważnie wysłuchać, co mamy sobie nawzajem do powiedzenia, a ostatecznie stworzyć autentyczne, unikalne mitologie miast, rdzenne legendy dzielnic, miasteczek i miejscowości. Polem eksperymentu będzie próba opowiedzenia Wrocławia i regionu za pomocą prywatnych narracji: dzięki wspomnieniom, anegdotom, rodzinnym legendom, historiom ludzi, budynków, dzielnic zebranym i przetworzonym na bazę opowieści, źródło inspiracji i adaptacji dla artystów sceny, filmu, sztuk plastycznych (opowiesci.org). 121

13 Nad opowieściami wrocławian będzie pracowała specjalnie do tego powołana redakcja. Pisarze będą mogli rozwinąć swoje umiejętności na specjalnych warsztatach prowadzonych przez pracownię literacką. Efekty prac laboratorium będą prezentowane podczas Festiwalu Opowiadania, którego program zostanie rozszerzony o specjalny dzień opowieści. Wrocław Europejską Stolicą Kultury Celem, które miasto ma osiągnąć poprzez ten tytuł to zaistnienie w Europie i świecie, umocnienie marki Wrocławia, pośrednio także pozyskanie inwestorów, zwiększenie poziomu nauki. Rok 2013 ma zostać przeznaczony na położenie podwalin pod program i organizację ESK. W 2014 Wrocław będzie gościł twórców ze świata i współtworzył z nimi różnorodne działania. W 2015 wrocławscy artyści wyruszą w świat jako kreatywne zaproszenie do Wrocławia. Plany zakładają, ze 2016 powinien być dopiero początkiem: - Jeżeli ze styczniem 2017 wszystkie te wydarzenia ustaną, to uznam, że ponieśliśmy porażkę powiedział Krzysztof Czyżewski, szef artystyczny projektu Wrocław Europejska Stolica Kultury Siedziba biura projektu Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016 będzie się mieściła w dawnym Barze Barbara, przy ul. Świdnickiej, miejscu ożywionej wymiany kulturalnej. Organizatorzy ESK proszą o pomoc w zgromadzeniu zdjęć, dokumentów, opowieści i wszelkich innych elementów mogących pokazać specyfikę tego miejsca. Osoby, które chciałyby podzielić się nimi, proszone są o kontakt pod adresem: Agnieszka Grzegorzewska Źródło: Portal Księgarski, data dostępu Wyczaruj z nami magiczną bibliotekę Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wraz z Zespołem Szkół Specjalnych nr 86 w Szpitalu Dziecięcym zachęcają do wsparcia kampanii Wyobraźnia czyni cuda - wyczaruj z nami magiczną bibliotekę Biblioteka w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej w Warszawie potrzebuje książek, nowych regałów i sprzętów, aby ułatwić małym pacjentom zmaganie się z chorobą. Każda, nawet najmniejsza wpłata to kolejna cegiełka. Ty też do nas dołącz i rozjaśnij dzieciom szpitalne dni! Wpłat można dokonywać na konto: Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Więcej informacji znajdziesz tutaj: Źródło: Małgorzata Szmigielska, korespondencja nadesłana Parowozem pojedziesz - biblioteką nie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło [http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszono- sklad-rady-organizacji-pozarzadowych-przy-mkidn php] zgodnie z odp. przepisami skład Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN. Sprawdziliśmy czy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest organizacją pozarządową. Otóż jest, sprawdziliśmy to w bazie tych organizacji. Popatrzyliśmy na dwudziestoosobowy skład rady. Nie ma żadnego bibliotekarza. Być może Stowarzyszenie nie zgłosiło w odp. czasie swojego kandydata. Tego nie wiemy. Być może jest tak butne, że nie potrzebuje znaleźć się w kolejnym, fasadowym przedstawicielstwie. Tego też nie wiemy. Ale trochę głupio, że tuż 131

14 po jubileuszu jednego z najstarszych stowarzyszeń w Polsce nie ma nikogo godnego wśród bibliotekarzy kto poszedłby od czasu do czasu na herbatkę do Ministerstwa i coś tam bąknął o placówkach z książkami. A na przykład Wolsztyńskie Towarzystwo Przyjaciół Parowozowni założone w 2007 roku przedstawiciela ma. Cóż, parowozem pojedziesz, a w bibliotece tylko się naczytasz. ryt Źródło: ryt, korespondencja nadesłana Upoluj go w bibliotece! Czytaj miedzy wierszami... i upoluj go... w bibliotece! Oferta jednej firmy kosmetycznej. Źródło: Lustro biblioteki, data dostępu Od redaktora Zajrzyj koniecznie na stronę internetową naszej Sekcji: którą redagują koleżanki i koledzy z Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Prośba o wzajemność... Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie naszego elektronicznego informatora, czyli o nadsyłanie informacji: o planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem strony internetowej); o spotkaniach metodycznych i warsztatowych; o nowościach wydawniczych (będę wdzięczny za elektroniczną wersje okładki oraz spisu treści); o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu; o zakończonych badaniach naukowych, w tym o zakończonych przewodach doktorskich i habilitacyjnych; o innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą bibliotek niepaństwowych szkół wyższych. Zapewniam rozpowszechnienie informacji w formie niniejszego informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ISBNik. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam Wojciech Rozwadowski Bieżące informacje znajdziesz na Facebooku: SBP/ ?sk=wall 141

15 ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska Adres redakcji ISBNika. Redaktor: Wojciech Rozwadowski. Adres redakcji: ul. Renesansowa 13 lok Warszawa, tel , Stale współpracują: Stefan Kubów (Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu); Ryszard Turkiewicz emerytowany starszy kustosz z Wrocławia; Henryk Hollender (Biblioteka Uczelni Łazarskiego), Barbara Zieleniecka (Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Redaktor ISBNika informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule. 2

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Program działania SBP na lata (projekt)

Program działania SBP na lata (projekt) Program działania SBP na lata 2013-2017 (projekt) 1. Wprowadzenie Program działania SBP na lata 2013-2017 jest drugim etapem wdrażania długofalowej, zaplanowanej na trzy kadencje, Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa.

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Serwis przeznaczony jest dla osób lubiących czytać i poszukujących informacji o książkach. Zawiera: Katalog,

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść?

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Studiujesz zagadnienia związane z bibliotekarstwem lub informacją naukową i szukasz pomysłu na rozwój zawodowy? Szykujesz się do obrony pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

Mobilni dziennikarze

Mobilni dziennikarze Mobilni dziennikarze Informacje ogólne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 1 Spis treści Wstęp 3 O projekcie 4 Profil mobilnego dziennikarza 5 Działania mobilnych dziennikarzy 6 Rekrutacja 7 Kontakt 8 2

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju.

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. Biuletyn nr 07/2015 Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. W Rwandzie żyje 20 tysięcy niewidomych dzieci. Tylko 1,5% spośród nich ma możliwość nauki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłoszonego przez Narodowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH -

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - PROMOCJĄ CZASOPISM, ARTYKUŁÓW, AUTORÓW I INSTYTUCJI 1 Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Poznań 17-19

Bardziej szczegółowo

Efektywna współpraca organizacji pozarządowych i samorządu Miasta Leszna:

Efektywna współpraca organizacji pozarządowych i samorządu Miasta Leszna: Urząd Miasta Leszna Efektywna współpraca organizacji pozarządowych i samorządu Miasta Leszna: baza NGO broszury informacyjne dotacje informacje o zewnętrznych źródłach finansowania kampania Zostaw swój

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa 22 828 88 82 joanna.kucharczyk@pah.org.pl Szanowny/Szanowna, Zapraszamy do współpracy z Polską Akcją Humanitarną i udziału w programie Akcja Lokalna

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ,,GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ,,GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ,,GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE 1 Cele Konkursu 1. Popularyzacja wiedzy z zakresu geologii, geografii i przyrody w szkołach województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych PAULINA STUDZIŃSKA-JAKSIM Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie INTERPERSONALNA PERSWAZYJNA WERBALNA JĘZYKOWA

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku)

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium Fundusze UE dla Bibliotek, (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3-4/3/4, 125-128 2010 SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić Państwu propozycję współpracy z Samorządem Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Samorząd Studentów zrzesza kilkuset aktywnych działaczy, tworząc

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych.

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. 13.04.2015 Grupa I i 14.04.2015 roku Grupa II bibliotekarzy wzięła udział w szkoleniu Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. Szkolenia przeprowadzone przez Macieja Rynarzewskiego były

Bardziej szczegółowo

Krakowskie szkoły WPROWADZENIE

Krakowskie szkoły WPROWADZENIE Krakowskie szkoły WPROWADZENIE Filozofia serwisu wspólny szablon informacji o szkołach, ich ofercie, mocnych stronach, projektach, efektach pracy, warunkach, bazie perspektywa kilku ostatnich lat przy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kwalifikowania wniosków o dofinansowanie w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Regulamin kwalifikowania wniosków o dofinansowanie w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Regulamin kwalifikowania wniosków o dofinansowanie w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Regulamin określa szczegółowe kryteria kwalifikacji wniosków na

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.:

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA w ramach V edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY "PROMOCJA CZYTELNICTWA"

PROGRAM OPERACYJNY PROMOCJA CZYTELNICTWA PROGRAM OPERACYJNY "PROMOCJA CZYTELNICTWA" Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza program operacyjny "Promocja czytelnictwa". Budżet programu na rok 2006 wynosi 38,5 mln zł [1]. I. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Formularz aplikacyjny NESsT Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Str. 1 z 5 Poniższy formularz aplikacyjny przeznaczony jest dla osób indywidualnych o zdolnościach przedsiębiorczych, które są zmotywowane

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ Piotr Szeligowski UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ SUKCES EDUKACJI PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa.

BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Serwis przeznaczony jest dla osób lubiących czytać i poszukujących informacji o książkach. Zawiera: Katalog,

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

- osób, które są specjalistami lub amatorami-pasjonatami w szeroko pojętym temacie urazów kończyn górnych i dolnych

- osób, które są specjalistami lub amatorami-pasjonatami w szeroko pojętym temacie urazów kończyn górnych i dolnych E - wolontariat ekspercki Zapraszamy wszystkich chętnych do organizowanej przez nas sieci E-wolontariuszy Ekspertów. Poszukujemy specjalistów z medycyny, fizjoterapii, rehabilitacji lub amatorów-pasjonatów,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM I. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH II. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA DRUGIM

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny (jakich osiągnięć nie należy uwzględnić wypełniając wniosek):

Opis ogólny (jakich osiągnięć nie należy uwzględnić wypełniając wniosek): Opis ogólny (jakich osiągnięć nie należy uwzględnić wypełniając wniosek): Nie należy wykazywać działań prowadzonych w związku z przygotowaną przez studenta pracą dyplomową, bądź zaliczeniową, gdyż jest

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sołtan-Młodożeniec. krajowa koordynatorka akcji

Katarzyna Sołtan-Młodożeniec. krajowa koordynatorka akcji Katarzyna Sołtan-Młodożeniec krajowa koordynatorka akcji nocbibliotek@ceo.org.pl Noc Bibliotek to zainicjowana w 2015 roku ogólnopolska wieczorno-nocna akcja promująca czytelnictwo i biblioteki jako najbardziej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EDUKACJI POLSKO-CHIŃSKIEJ 波 中 教 育 基 金 会 TADEUSZ CHOMICKI PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ. biuro@edupolsin.org

FUNDACJA EDUKACJI POLSKO-CHIŃSKIEJ 波 中 教 育 基 金 会 TADEUSZ CHOMICKI PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ. biuro@edupolsin.org FUNDACJA EDUKACJI POLSKO-CHIŃSKIEJ 波 中 教 育 基 金 会 TADEUSZ CHOMICKI PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ biuro@edupolsin.org O FUNDACJI "Fundacja Edukacji Polsko-Chińskiej" z siedzibą w Warszawie powstała w tym

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 366-370 2014 Dr Jolanta Przyłuska Łódź IMP ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego edukacja kulturalna?

Dlaczego edukacja kulturalna? Dlaczego edukacja kulturalna? Współczesne wykształcenie - to często wiedza encyklopedyczna przy braku umiejętności twórczego korzystania z tej wiedzy Niska kreatywność człowieka uniemożliwia krytyczne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwid polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwid polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwid polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleo. Program

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

STARTUPY I FIRMY TECHNOLOGICZNE DOFINANSOWANE W DZIAŁANIACH 8.1 I 8.2 POIG

STARTUPY I FIRMY TECHNOLOGICZNE DOFINANSOWANE W DZIAŁANIACH 8.1 I 8.2 POIG 2015 STARTUPY I FIRMY TECHNOLOGICZNE DOFINANSOWANE W DZIAŁANIACH 8.1 I 8.2 POIG 3 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Z ZAKRESU E-USŁUG I TECHNOLOGII B2B OFEROWANYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW DZIAŁAŃ 8.1 I 8.2 CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

"Cóż takiego skłania wolontariusza

Cóż takiego skłania wolontariusza "Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu swemu bliźniemu." Jan Paweł II Trochę

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM Magdalena Pilińska WSPOMAGANIE Z TIK-IEM W DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ WE WROCŁAWIU DOBRE PRAKTYKI Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących

Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci pierwszych lat różnych kierunków Cele ogólne: - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb zwiększania stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r.

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. internetowe źródła

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Serwisy społecznościowe zdobyły ogromną popularność wśród polskich internautów. Sam tylko Facebook, który jest najpopularniejszym serwisem tego typu

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Obszar 1. Aktywność naukowo dydaktyczna

Obszar 1. Aktywność naukowo dydaktyczna Obszar 1. Aktywność naukowo dydaktyczna Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika Warunki ogólne dofinansowania: (i) publikacja będzie/jest opublikowana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania wrzesień 2013 O przedsięwzięciu Projekt e-matematyka i zajęcia

Bardziej szczegółowo