Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!!"

Transkrypt

1 Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 3 (208): poniedziałek, 21 stycznia 2013 roku Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!! SBP/ KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE zapowiedzi Otwarte dane publiczne konferencja epsiplatform i Centrum Cyfrowego konferencja branżowa, Warszawa, 22 lutego 2013 roku Już 22 lutego 2013 roku w Warszawie odbędzie się najciekawsza europejska konferencja poświęcona otwartości danych i ponownemu wykorzystaniu danych publicznych. Re-use (ponowne wykorzystanie) danych publicznych staje się podstawą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W niektórych państwach Unii Europejskiej osiągnięto już wysoki poziom dostępności i ponownego wykorzystania danych, inne są dopiero na początku drogi. Nasza konferencja jest kierowana szczególnie do tych, którzy powinni z otwartości uczynić swój atut, ale jeszcze tego nie zrobili. Stąd jej hasło przewodnie: Gotcha! getting everyone on board. Organizowane przez nas wydarzenie będzie się składało z inspirujących sesji plenarnych, z najważniejszymi specjalistami od tematu otwartości, oraz szeregu równoległych ciągów tematycznych. W ten sposób każdy będzie miał możliwość skupienia się na tematach szczególnie go interesujących, a także bezpośredniej rozmowy z ekspertami. Wśród omawianych tematów będą m.in: ponowne wykorzystanie danych w świetle prawa, otwarte dane w Polsce oczyma praktyków, otwartość danych w kontekście prywatności, licencjonowanie Naszą konferencję kierujemy w szczególności do: posiadaczy danych publicznych, twórców aplikacji, dziennikarzy zajmującymi się danymi, prawodawców, przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną konkurencji, osoby zainteresowane tematyką otwartych danych, posiadaczy portali z danymi, komercyjnych użytkowników danych publicznych, twórców start-upów, naukowców, organizacji pozarządowych oraz do każdego, kto jest zainteresowany ponownym wykorzystaniem otwartych danych oraz danych publicznych. Warto się pojawić, by: 1. Poznać temat, dzielić wiedzą, poczuć inspirację. 2. Móc wziąć udział w debacie na temat implementacji dyrektywy o danych sektora publicznego (PSI) 3. Dowiedzieć się o ostatnich osiągnięciach związanych z otwartymi danymi oraz danymi sektora publicznego. 4. Wziąć udział w ogólnoeuropejskim wydarzeniu i nawiązać ciekawe kontakty. W poprzedniej edycji konferencji, która odbyła się w Rotterdamie, wzięło udział ponad 300 uczestników z 40 krajów. Tegoroczna edycja odbędzie się 22 lutego 2013 roku w starym BUWie, budynku ulokowanym w sercu kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Prosimy o wcześniejszą rejestrację: Koszt udziału jest w całości pokrywany z budżetu konferencji. Aktualna wersja programu: Źródło: Centrum Cyfrowe, data dostępu

2 Trzy wymiary informacji międzynarodowa studencko-doktorancka konferencja naukowa, Lublin, 1 marca 2013 roku Organizator: Studenckie Koło Naukowe Informacji Naukowej Palimpsest Informacja jest czynnikiem determinującym rozwój każdej sfery życia człowieka. Jako studenci różnych kierunków, których łączy zamiłowanie do nauki o informacji, zdecydowaliśmy wybrać trzy najbliższe nam obszary zagadnień i wnikliwiej przyjrzeć się postrzeganiu i funkcjonowaniu informacji na tle każdego z nich. Zaczynając od rozważań na płaszczyźnie najbardziej dla nas podstawowej, jaką jest proces naukowo-dydaktyczny, przez zagadnienie obiegu informacji w społeczeństwie, na jej znaczeniu w generowaniu wartości dla przedsiębiorstw i organizacji kończąc. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem informacji w każdym z wymienionych kontekstów do nadsyłania zgłoszeń i udziału w organizowanej przez nas konferencji! Program konferencji 1. Informacja w nauce: nauka o informacji wczoraj, dziś i jutro; biblioteki w służbie nauki i dydaktyki; źródła informacji. 2. Informacja w społeczeństwie: kondycja społeczeństwa informacyjnego; informacja w społeczeństwie obywatelskim (NGO, e-wolontariat, etc.); edukacja medialna i informacyjna. 3. Informacja w biznesie: gospodarka oparta na wiedzy; zarządzanie systemami informacyjnymi; informacja jako zasób, towar, usługa Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres owy Koła: Koordynatorzy: Anna Paszko, Agnieszka Grzegorczyk, Marlena Grela, Źródło: Trzy wymiary informacji, data dostępu Biblioteka twój czas, twoje miejsce VIII Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie warsztaty edukacyjne, Olsztyn, września 2013 roku VIII Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się w dniach września 2013 roku pod hasłem Biblioteka twój czas, twoje miejsce. Biblioteka jest miejscem z dużym potencjałem, które możemy kształtować w twórczy sposób, dostosowując je do potrzeb naszych użytkowników. Jako młodzi bibliotekarze mamy mnóstwo atutów, które pozwolą nam zaproponować efektywne i ciekawe formy spędzania czasu w bibliotece. Pracując w bibliotece, sami również zyskujemy czas i możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, których nie mielibyśmy gdzie indziej. Wykorzystajmy tę szansę podczas VIII FMB w Olsztynie doskonalmy się na korzyść naszych użytkowników, rozwijajmy własne mocne strony i wzmacniajmy nasze atuty, dyskutujmy o naszej roli w bibliotekach XXI wieku. Niech to będzie nasz czas i nasze miejsce! 2

3 Pytania do organizatorów: Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu Czas przemian czas wyzwań: rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka konferencja naukowa, Warszawa, października 2013 roku Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Nowe media już na stałe wpisały się do pejzażu codzienności, a coraz więcej spośród codziennych czynności realizuje się w świecie cyfrowym. Swobodny (choć jeszcze nie dla wszystkich) dostęp do informacji powoduje zmiany kulturowe, dostrzegalne we wzorcach zachowań współczesnego człowieka we wszystkich sferach życia. Przemiany te w oczywisty sposób determinują zakres kompetencji, które są niezbędne do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa informacyjnego. Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jakie kompetencje są dziś każdemu niezbędne i jaką rolę w procesie ich kształtowania mogą odegrać biblioteki oraz inne ośrodki informacji. Ponieważ do problemu kompetencji chcielibyśmy podejść możliwie szeroko, proponujemy kilka podstawowych wątków tematycznych: kulturowy, medialny, edukacyjny, obywatelski i zdrowotny. Wątkiem nadrzędnym będzie wątek bibliotekoznawczy, w ramach którego chcielibyśmy zająć się pogłębioną refleksją bibliotekoznawczą. Tematyka konferencji. W ramach rozważań dotyczących wątku kulturowego chcielibyśmy skupić się na takich problemach, jak rola i zadania bibliotek oraz innych ośrodków informacji we współczesnym świecie, możliwości ich współpracy w tworzeniu zasobów i rozwijaniu społecznego cultural literacy, kompetencjach kulturowych i obiegu kultury w mediach cyfrowych. Wątek medialny zostałby poświęcony przede wszystkim takim zagadnieniom, jak dostęp do nowych mediów w Polsce, poziom kompetencji informatycznych i informacyjnych oraz walka z wykluczeniem cyfrowym. Kolejny obszar rozważań dotyczyłby edukacji i nauki przede wszystkim w perspektywie kształcenia ustawicznego, konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wyzwania, jakim jest rozbudzanie ciekawości świata oraz ewoluującego modelu edukacji i nauki. Chcielibyśmy poruszyć też wątek informacji zdrowotnej: jej dostępności dla użytkowników, ich zainteresowania oraz umiejętności korzystania w kontekście partnerskiej roli pacjenta w decyzjach dotyczących jego zdrowia. Z wątkiem obywatelskim wiąże się udział ośrodków informacji w rozbudzaniu i zwiększaniu zaangażowania jednostki w życie społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej, ponadnarodowej. Wątek bibliotekoznawczy ma być swoistym podsumowaniem oraz zebranie refleksji dotyczących roli bibliotek we współczesnym świecie. Pierwszego dnia konferencji, podczas sesji plenarnej, zaprezentowane zostaną rozważania dotyczące kompetencji, jakie powinien posiadać współczesny człowiek. Drugiego dnia, podczas wystąpień w ramach kolejnych sesji tematycznych, zaprezentowana zostanie rola bibliotek i innych ośrodków informacji w procesie kształtowania poszczególnych typów kompetencji oraz możliwości. W ten sposób przedstawione zostaną wszelkie możliwości działań, jakie mogą być podejmowane w bibliotekach i innych ośrodkach informacji w procesie kształtowania kompetencji niezbędnych współczesnemu człowiekowi. Zaproszenie do udziału w konferencji. Konferencja jest przede wszystkim skierowana do specjalistów bibliologii i informatologii oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych rolą informacji we współczesnym świecie. Omawiane wątki są też ważne w perspektywie działalności bibliotek i innych ośrodków informacji, dlatego też drugą niemniej ważną grupę uczestników stanowią dyrektorzy bibliotek i bibliotekarze oraz przedstawiciele rozmaitych instytucji kultury. Kolejną grupą adresatów konferencji są pracownicy organizacji pozarządowych, które są silnie zaangażowane w budowę społeczeństwa obywatelskiego, w którym szczególną wartością jest informacja i wiedza oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji rządowych. Załączniki Formularz zgłoszeniowy 14 Kb: Tematyka konferencji 24 Kb: Źródło: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, data dostępu

4 SZKOLENIA Nabory wniosków w 2013 roku wykład otwarty, Warszawa, 30 stycznia 2013 roku Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w wykładzie otwartym Nabory wniosków w 2013 roku. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z informacjami na temat konkursów przewidzianych na 2013 rok. Wykład odbędzie się 30 stycznia 2013 roku w godzinach Na spotkaniu będą mogli Państwo uzyskać informacje na temat naborów wniosków do następujących programów: Kapitał Ludzki, Regionalnych Programów Operacyjnych, Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Wykładów Otwartych - projektu prowadzonego we współpracy z Centrum Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednocześnie, serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w sprawie unijnych dotacji. Centrum Informacji Europejskiej MSZ, Warszawa, ul. Krucza 38/42, 30 stycznia 2013 roku, godz Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, [za:] ngo.pl, data dostępu Login: Biblioteka - edycja wiosenna 2013 szkolenie e-learningowe, od 18 lutego do 18 maja 2013 roku Zapraszamy do udziału w nowej edycji kursu e-learningowego dla bibliotekarzy Login: BIBLIOTEKA. Kurs składa się z dwóch modułów (do wyboru): Planowanie pracy biblioteki (dostępny od początku 2011 roku) oraz Specjalista informacji (dostępny od edycji jesiennej 2012). Termin przesyłania zgłoszeń: 17 lutego 2013 roku. Zachęcamy do skorzystania. Moduł Planowanie pracy biblioteki obejmuje zagadnienia dotyczące badania potrzeb i satysfakcji użytkowników, promocji biblioteki i rozwoju zawodowego bibliotekarzy. Moduł Specjalista informacji, przygotowany w odpowiedzi na propozycje dotychczasowych uczestników kursu, obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: oprogramowanie Open Source w bibliotece, katalogi i bibliograficzne bazy danych, biblioteki cyfrowe i repozytoria, ruch Open Access, ocena informacji, tworzenie strony internetowej biblioteki, biblioteka w serwisach społecznościowych, e-sprzedaż i e-usługi, edukacja informacyjna, bezpieczeństwo w sieci. Szczegółowe informacje o kursie, jego celach, strukturze organizacyjnej i tematyce dostępne są na stronie Kurs został przygotowany na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy, podobnie jak w poprzednich edycjach są również opiekunami (tutorami) uczestników kursu; stroną organizacyjną zajmują się pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Koszt udziału w jednym module kursu kursie wynosi 50 zł od osoby. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób pracujących w bibliotekach publicznych i ich zgłoszenia będą przyjmowane w pierwszej kolejności. Zgłoszenia od pracowników innych bibliotek oraz od osób niebędących czynnymi zawodowo bibliotekarzami będą przyjmowane w przypadku wolnych miejsc. Kurs potrwa od 18 lutego do 18 maja 2013 roku. Kolejna edycja jest planowana na jesień 2013 roku. Uczestnik może w jednej edycji skorzystać z jednego modułu kursu. Zgłoszenie udziału w kursie (wraz z informacją zawierającą imię, nazwisko, miejscowość, nazwę biblioteki, telefon kontaktowy i ) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: do dnia 17 lutego2013 roku. Źródło: Program Rozwoju Bibliotek, data dostępu

5 Bezpłatne szkolenia z zakresu komercjalizacji i zarządzania badaniami naukowymi Od lutego 2013 roku rusza program bezpłatnych szkoleń dla naukowców w ramach projektu Praktyk Nauk Humanistycznych i Społecznych - rozwój umiejętności zarządzania badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi i komercjalizacji wyników prac badawczych z obszaru nauk humanistyczno-społecznych. Projekt będzie realizowany w Warszawie i w Poznaniu przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany będzie w ramach Działania 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym (kwota dofinansowania: ,60 zł). Jego głównym celem jest rozwój do roku umiejętności 54 pracowników naukowych (w tym 42 osoby z SWPS) w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji ich wyników z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Wsparcie będzie miało charakter nieodpłatnych szkoleń dla naukowców, prowadzonych przez doświadczonych specjalistów, a także praktyk zagranicznych. Zajęcia prowadzone będą w ośrodku warszawskim oraz w wydziale zamiejscowym w Poznaniu (w okresie II-IV.2013). Szkolenia ruszają od lutego br. jest to więc ostatnia szansa na zgłoszenie się. Szkolenia w Polsce podzielone są na bloki poświęcone finansowaniu projektów B+R, zarządzaniu pracami B+R, zarządzaniu jednostkami transferu wiedzy z sektora nauki do biznesu, komercjalizacji wyników badań humanistycznych i społecznych. Część uczestników szkoleń będzie miała okazję odbyć staże oraz wizyty studyjne w jednostkach komercjalizacji wyników poza terenem naszego kraju. Ogromną osobistą korzyścią jest więc podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych, ułatwi to w przyszłości realizacji projektów wdrożeniowych, zdobywania środków na badania stosowane. Tego rodzaju projekty to szansa na stworzenie pomostu pomiędzy teorią a praktyką. Naukowcy mogą lepiej zrozumieć jak użyć wiedzy wynikającej z prowadzonych badań i analiz społecznych i do zmieniania otaczającego nas świata. Na to teraz kładzie się większy nacisk w projektach UE mówi dr Konrad Maj, Kierownik Projektu. Warto wspomnieć, że zgodnie z nową strategią, SWPS dąży do nawiązania szerszej współpracy z biznesem oraz prowadzenia badań przydatnych w praktyce. W tym celu w SWPS w Warszawie zostało powołane specjalne Biuro ds. Projektów Biznesowych. Bardziej szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny znaleźć można na stronie SWPS w zakładce poświęconej realizowanym obecnie projektom europejskim lub klikając bezpośrednio tutaj: Źródło: Nauka i rozwój, data dostępu INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Raport prawnoautorski - ważny dla bibliotekarzy! Centrum Cyfrowe Projekt: Polska oraz Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych przedstawiają streszczenie raportu, przygotowanego przez dra Krzysztofa Siewicza i Barbarę Szczepańską, po warsztatach konsultacyjnych ze środowiskami bibliotekarskimi, przeprowadzonych w drugiej połowie 2012 roku. Raport został przygotowany w ramach projektu Reforma prawa autorskiego dla bibliotek fundacji eifl (http://centrumcyfrowe.pl/projekty/reforma-prawa-autorskiego-dla-bibliotek/) i zawiera najważniejsze problemy bibliotek związane z obecnym kształtem prawa autorskiego oraz propozycje rozwiązań. Jest dostępny pod adresem: Barbara Szczepańska Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu

6 Jak dodać czasopismo do DOAJ? Chociaż MNiSW nie docenia jeszcze Directory of Open Access Journals (DOAJ) [http://www.doaj.org/] i redakcje nie mogą otrzymać punktów za indeksowanie w tym katalogu (zobacz wpis o punktowanych bazach: to jednakże jest to jedno z najważniejszych miejsc, w którym warto być. O DOAJ pisałem m.in. we wpisie, w którym pokazywałem Jak znaleźć czasopismo Open Access ze swojej dziedziny [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-znalezc-czasopisma-open-access-ze-swojej-dziedziny/]. Dzisiaj natomiast chciałbym napisać słów kilka o tym, jak zgłosić czasopismo jest to naprawdę bardzo proste, aczkolwiek trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jak zgłosić czasopismo. Przed zgłoszeniem czasopisma warto zapoznać się z podstawowymi wytycznymi dla wydawców. Znajdują się one pod tym linkiem: Kiedy zdecydujemy się zgłosić tytuł, warto upewnić się, że na stronie czasopisma znajdują się informacje odnośnie do otwartego dostępu (w jaki sposób jest możliwy, czy autorzy ponoszą koszty publikacji). Można również zamieścić logo Open Access, które dostępne jest tutaj: Nie martwcie się jednakże, jeśli czegoś nie dopilnujecie: nie jest tak, że takie zgłoszenie jest odrzucane. W trakcie ewaluacji zgłosi się do was odpowiedni prowadzący i poprosi o wyjaśnienie, uzupełnienie danych. Następnie należy wypełnić formularz Suggest a Journal: 6

7 Warto zwrócić uwagę na wymóg: At least 5 articles a year must have been published before you suggest the journal, otherwise your suggestion will be automatically rejected. Co dalej? Teraz najtrudniejsza część. Czekanie. Ostatnio zgłaszałem czasopismo Peitho. Examina Antiqua [http://peitho.amu.edu.pl/] i po wysłaniu formularza przez blisko rok nie było żadnego kontaktu. Nic zupełnie jak kamień w wodę. A wiem, że takie milczenie może trwać dłużej mają po prostu tyle zgłoszeń. Jednakże gdy odezwie się ktoś w końcu z DOAJ team, kontakt jest bardzo dobry. Ja zostałem poproszony o doprecyzowanie kilku zapisów, zamieszczenie logo OA na stronie. Po akceptacji zgłoszenia otrzymujemy maila ze szczegółowymi instrukcjami oraz z loginem i hasłem do konta wydawcy. I to wszystko. Kolejny trybik pracuje na czasopismo. Dlaczego warto zgłosić czasopismo. DOAJ jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych katalogów czasopism prowadzonych w otwartym dostępie. Nie jest to katalog generowany automatycznie każde czasopismo musi zostać zgłoszone przez redakcję, następnie następuje proces ewaluacji standardów i oceny ogólnej. Sami administratorzy piszą, że warto zamieszczać nie tylko czasopismo, ale również poszczególne metadane o artykułach, gdyż: Czasopisma i artykuły w formacie PDF będą utrzymywane w długoterminowych archiwach. Statystyki DOAJ pokazują, że do katalogu kierowanych jest ponad 6 milionów zapytań o teksty. DOAJ jest przyjazny dla wielu crawlerów sieciowych i może być podpinany pod większe wyszukiwarki. DOAJ jest kompatybilny z protokołem OAI. Wiele agregatorów i baz danych zasysa dane z DOAJ, więc czasopismo dodane do DOAJ jest i tam dostępne. Na koniec można po prostu dodać, że bardzo wielu autorów i czytelników ma dostęp głównie do czasopism OA i poszukiwania rozpoczyna od przeglądu DOAJ. Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu Ministerstwo ujawniło, jak powstawała lista czasopism i zapowiedziało Polski Współczynnik Wpływu Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tak merytorycznego opisu procesu powstawania wykazu czasopism punktowanych. Kiedy czytałem kolejne akapity, odnajdywałem w nich każdy z problemów, który opisywałem na blogu [http://ekulczycki.pl/lista_czasopism/] - czytałem oficjalną rekonstrukcję tego, co sam przez poprzednia dwa lata rekonstruowałem na własny użytek. Co więcej, potwierdziły się dwie bardzo ważne rzeczy: 1) prof. Banach miał bardzo duży i niekoniecznie dobry wpływ na parametryzację czasopism (pisałem o tym tutaj: 2) że lista filadelfijska, to inaczej polski Wykaz A tak jak pisałem tutaj: a nie jak niektórzy chcieliby nazywać tym mianem Master Journal List. Kulisy powstawania listy. Przedwczoraj na łamach Forum Akademickiego ukazał się tekst prof. Jerzego Wilkina pt. Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy [http://forumakademickie.pl/aktualnosci/2013/1/14/1315/ocena-parametryczna-czasopismnaukowych-w-polsce-podstawy-metodologiczne-znaczenie-praktyczne-trudnosci-realizacji-iperspektywy/]. Zachęcam do lektury całego tekstu! Ale że jest długi, wybrałem najciekawsze fragmenty. 7

8 Wszystkie poniższe fragmenty oraz wykresy prócz nagłówków to cytaty z artykułu prof. Wilkina z Forum Akademickiego ). O roli prof. Banacha. Przystępując do utworzenia listy punktowanych czasopism naukowych, kierowany przeze mnie zespół znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Po pierwsze, odziedziczył po poprzednim zespole, kierowanym przez byłego wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Macieja Banacha, zestaw kryteriów i zasad oceny czasopism, ogłoszonych na stronach internetowych ministerstwa, według których redakcje czasopism wypełniły w roku ankiety i w większości przypadków dostosowały się do nowych podstaw oceny. Kryteria te i zasady były dość powszechnie komentowane i krytykowane przez przedstawicieli środowisk naukowych. Po drugie, zespół pracował pod silną presją czasu, bowiem nowa lista czasopism musiała być ogłoszona jeszcze w 2012 roku. Dlaczego nagle (znowu) zmieniono zasady? Przygotowane przez nas symulacje oceny czasopism, opierające się na szczegółowych zasadach, kryteriach i wagach punktowych zaproponowanych w końcu 2010 roku, wykazywały silną degradację, jeśli chodzi o liczbę punktów, czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w stosunku do poprzedniej oceny. Większość z nich mieściłaby się w przedziale 1 3 punktów, a najlepsze z trudem uzyskiwałyby 6 7 punktów (na 10 możliwych), co słusznie uznane byłoby za niesprawiedliwe i nieuzasadnione. Jednym z nowych kryteriów oceny czasopism, z którym wiązano duże nadzieje, był zaproponowany przez zespół prof. M. Banacha współczynnik PIF (Predicted Impact Factor), obliczany na podstawie cytowań polskich czasopism w bazach Thomson Reuters Scientific, a głównie Web of Science. Po dokonaniu tych obliczeń okazało się, że PIF posiada tylko około 40% czasopism z grupy nauk technicznych, ścisłych, medycznych i przyrodniczych, niespełna 10% czasopism z nauk społecznych i poniżej 5% czasopism humanistycznych. Nie mógł on być więc podstawą oceny czasopism z listy B, chociaż spełniać może pożyteczną funkcje pomocniczą i w takiej roli został wykorzystany. Rozkład ocen czasopism w ramach części B wykazu grupa H Rozkład ocen czasopism w ramach części B wykazu grupa S Sukcesy, plany. Pobożne życzenia? Mamy wreszcie komputerową bazę czasopism naukowych wraz z dość znaczą liczbą danych o ich zawartości. Polskie czasopisma zaczynają być obecne w przestrzeni wirtualnej, co staje się już warunkiem ich przeżycia i odpowiedniego znaczenia. Coraz więcej czasopism, poza abstraktami w języku polskim i angielskim (a niekiedy też w innych językach), umieszcza pełne teksty artykułów w Internecie, co wydatnie ułatwia ich dostępność i potencjalne oddziaływanie. Czasopisma naukowe będą teraz oceniane corocznie, co umożliwi redakcjom, a także autorom tekstów, szybsze dostosowanie do wymaganych kryteriów i ewentualną poprawę pozycji na liście czasopism. Już w najbliższym czasie kierowany przeze mnie zespół i współpracujące instytucje dokonają weryfikacji danych umieszczanych w ankietach czasopism. Wstępny ogląd sytuacji, przeprowadzony na próbie ok. 200 czasopism, wykazał wiele niestaranności, a także nierzetelności w zakresie informa- 8

9 cji o swoich czasopismach, zamieszczanych przez redakcje i wydawców w ankiecie, będącej podstawą oceny. Wszelka nierzetelność będzie miała odpowiednie skutki w zakresie punktacji. Dość zaawansowane jest przygotowywanie systemu obliczania indeksów cytowań w czasopismach ukazujących się w języku polskim, który umożliwi obliczanie tzw. Polskiego Współczynnika Wpływu (PWW), będącego ważnym uzupełnieniem Impact Factor, ustalanego przez Journal Citation Reports. Wykorzystanie PWW wraz z PIF (którego znaczenie zapewne wzrośnie) pozwoli zbliżyć zasady oceny punktowej czasopism z części B listy do tej z części A (opartej na Impact Factor). Zakładamy, że już w 2013 roku Polski Współczynnik Wpływu zostanie wykorzystany do oceny czasopism wydawanych w języku polskim, co będzie miało, jak sądzę, znaczny wpływ na punktację czasopism części B. Zasady tej oceny zostaną prawdopodobnie ogłoszone w końcu marca 2013 roku. Będą one polegały głównie na wzmocnieniu znaczenia siły oddziaływania czasopism na życie naukowe w kraju i za granicą w ich ocenie (czemu służy PWW i PIF). Jest to, jak sadzę, kierunek uzasadniony i oczekiwany przez środowisko naukowe. Cały tekst dostępny jest pod tym linkiem: Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych: plakat Tygodnia Bibliotek 2013 Po raz dziesiąty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2013 roku, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego. Kontakt z literaturą pobudza wyobraźnię, wpływa na elastyczność myślenia, słowem rozwija kreatywność. Biblioteka jest miejscem, które wspiera ciekawe pomysły, umożliwia rozwój zdolności w wielu dziedzinach. Interaktywny charakter i różnorodna oferta biblioteki tworzy węzeł komunikacyjny dla użytkownika z każdej grupy wiekowej, każdego środowiska i każdej profesji. We współczesnym społeczeństwie sieciowym kreatywność staje się coraz większym atutem. Biblioteka odpowiednio wyposażona i dostosowana do potrzeb użytkowników ułatwia nieograniczony kontakt z wiedzą, nauką, literaturą, nowymi mediami. Sprzyja rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych oraz kontaktom społecznym. Motywuje również czytelnika do samodzielnego pogłębiania kompetencji informacyjnych i zapewnia mu odpowiednie zasoby edukacyjne. Pomaga w określeniu jego własnej i grupowej tożsamości, a często oferuje także wsparcie ekspertów i różne formy warsztatowe. Hasło Tygodnia Bibliotek 2013 pozwala w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych placówkach. Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych, staje się miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd. Jak co roku organizujemy konkurs na najlepszy plakat promujący Tydzień Bibliotek, natomiast z okazji jubileuszowego, 10 Tygodnia Bibliotek, ogłosimy konkurs na najciekawszą inicjatywę, jedną szczególnie pomysłową akcję, która zostanie przeprowadzona przez bibliotekę w trakcie trwania TB Zapraszamy wszystkie biblioteki do aktywnego udziału. Szczegółowe informacje na temat regulaminu uczestnictwa w konkursach zamieszczać będziemy na naszej stronie gdzie można znaleźć również informacje o przebiegu poprzednich edycji programu. Zarząd Główny SBP Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski ZG SBP, data dostępu Nagrania z obchodów Dnia Domeny Publicznej 4 stycznia 2013 roku spotkaliśmy się w lokalu Centrum Cyfrowego by świętować wspólnie kolejne powiększenie się zasobów Domeny Publicznej o twórczość kilkuset twórców, m.in. Bronisława Malinowskiego, Lucy Maud Montgomery, Brunona Schulza, Wojciecha Kossaka. Po prezentacjach prelegentów odbyła się dyskusja. Jej głównym wątkiem była edukacja do aktywnego i twórczego korzystania z domeny publicznej. Wobec coraz większego zasięgu projektów digitalizacyjnych brakuje inicjatyw pokazujących, jak wykorzystać można potencjał zasobów dziedzictwa kulturowego dostępnych w internecie. Wszystkie nagrania z obchodów Dnia Domeny Publicznej są dostępne w Wideotece Bibliosfery: Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu

Aktualności od 7 do 21 sierpnia 2011 roku

Aktualności od 7 do 21 sierpnia 2011 roku Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 7, z. 27 (159): poniedziałek, 22 sierpnia 2011 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 26 (229): 15 lipca 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!!

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!! Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 15 (219): poniedziałek, 15 kwietnia 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 17 (394) 6 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha 1 ISSN 2353-8902 spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha 3 4 6 10 14 20 25 26 34 36 40 41 42 48

Bardziej szczegółowo

Aktualności od 23 do 29 maja 2011 roku

Aktualności od 23 do 29 maja 2011 roku Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 7, z. 21 (152): poniedziałek, 30 maja 2011 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor glam SPIS RZECZY Prowadzenie i redakcja: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 12 (389) 25 marca 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Bezpieczny Hotel 2012 konferencja branżowa, Warszawa, 12-13

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Zapraszam na stronę ISBNiKa na Facebooku. Aktualności od 5 do 11 grudnia 2011 roku

Zapraszam na stronę ISBNiKa na Facebooku. Aktualności od 5 do 11 grudnia 2011 roku Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 7, z. 42 (173): poniedziałek, 12 grudnia 2011 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Chcemy szkoleń na miarę potrzeb

Chcemy szkoleń na miarę potrzeb Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-201/11 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 1/2014 (7) Chcemy szkoleń na

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 5 (346) 30 kwietnia 2012 roku Miejsce na logo sponsora AKTUALNOŚCI Prywatności już nie będzie W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny CZERWIEC 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o o Bieżące

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e

Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Wydawca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27 Komitet redakcyjny: Aureliusz Potempa Jadwiga

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo