SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2010 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2010 r. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek za 2010 rok. Dane na temat organizacji I. Pełna nazwa II. Forma prawna Stowarzyszenie III. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym IV. Data wpisu do rejestru V. Numer NIP VI. Regon VII. Dokładny adres ul. B. Chrobrego 51/5, Gdańsk VIII. Kontakt tel IX. X. Nazwa banku i numer konta Volkswagen Bank Polska S.A., XI. Dane dotyczące Zarządu Skład Zarządu do 23 lutego 2010: 1) Prezes Zarządu Aleksandra Godzina 2) Wiceprezes Zarządu Krzysztof Olesiejuk 3) Skarbnik Janusz Kusiński 4) Członek Zarządu Gabriela Abramczuk 5) Członek Zarządu Agnieszka Marszycka Skład Zarządu od 23 lutego 2010: 1) Prezes Zarządu Krzysztof Olesiejuk 2) Wiceprezes Zarządu Agnieszka Marszycka 3) Skarbnik Aleksandra Godzina 1

2 4) Członek Zarządu Gabriela Abramczuk 5) Członek Zarządu Janusz Kusiński Skład Zarządu od 29 kwietnia 2010: 1) Prezes Zarządu Krzysztof Olesiejuk 2) Wiceprezes Zarządu Agnieszka Marszycka 3) Skarbnik Aleksandra Godzina 4) Członek Zarządu Gabriela Abramczuk Skład Zarządu od 1 maja 2010: 1) Prezes Zarządu Krzysztof Olesiejuk 2) Wiceprezes Zarządu Agnieszka Marszycka 3) Skarbnik Aleksandra Godzina 4) Członek Zarządu Gabriela Abramczuk 5) Członek Zarządu Aleksandra Durda Skład Zarządu od 14 lipca 2010: 1) Prezes Zarządu Krzysztof Olesiejuk 2) Wiceprezes Zarządu Agnieszka Marszycka 3) Skarbnik Aleksandra Godzina 4) Członek Zarządu Aleksandra Durda Skład Zarządu od 21 lipca 2010: 1) Prezes Zarządu Krzysztof Olesiejuk 2) Wiceprezes Zarządu Agnieszka Marszycka 3) Skarbnik Aleksandra Godzina 4) Członek Zarządu Aleksandra Durda 5) Członek Zarządu Agnieszka Waszczuk XII. Dane dotyczące Komisji Rewizyjnej Skład Komisji Rewizyjnej do 28 lutego 2010: 1) Przewodnicząca Barbara Kysiak 2) Anna Banasiak 3) Aleksandra Gładysz Skład Komisji Rewizyjnej od 28 lutego 2010: 1) Przewodnicząca Barbara Kysiak 2) Anna Banasiak Skład Komisji Rewizyjnej od 10 kwietnia 2010: 1) Przewodnicząca Barbara Kysiak 2) Anna Banasiak 3) Barbara Grabowska XIII. Określenie celów statutowych Stowarzyszenia Celami Stowarzyszenia są: 1) Dobroczynność. 2) Prowadzenie akcji adopcyjnych fretek. 3) Propagowanie wiedzy o fretkach. 4) Kształtowanie i promowanie prawidłowej opieki nad fretkami. 5) Publikowanie bezpłatnych materiałów edukacyjnych na temat wiedzy o zwierzętach, a w szczególności fretkach. 6) Działania na rzecz zapobiegania niekontrolowanemu i niewłaściwemu rozmnażaniu fretek poprzez propagowanie kastracji. 2

3 7) Działania mające na celu doprowadzenie do uznania ukończonego 8 tygodnia życia za dolną granicę wieku odstawienia fretek od matki. 8) Dążenie do zakazu handlu fretkami w sklepach i na targowiskach. 9) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności fretek, oraz obrony ich praw. 10) Przeciwdziałanie okrutnemu traktowaniu zwierząt, w szczególności fretek. 11) Działania na rzecz ochrony środowiska. 12) Działania na rzecz poprawy środowiska życia zwierząt, w szczególności fretek. 13) Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa poprzez ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom, a w szczególności fretkom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego. 14) Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statutu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową z osobowością prawną, działającą na zasadach wolontariatu członków. Stowarzyszenie w roku 2010 realizowało swoje cele statutowe poprzez: I. Prowadzenie intensywnych działań zmierzających do znalezienia nowych opiekunów niechcianym fretkom, pośrednictwo w przekazywaniu niechcianych i porzuconych fretek nowym opiekunom oraz zorganizowanie tymczasowych miejsc ich przechowania, a także finansowania koniecznej pomocy lekarskiej. Fretkowa Akcja Adopcyjna Stworzona w 2009 r. struktura Fretkowej Akcji Adopcyjnej, z późniejszymi zmianami: Koordynator Ogólnopolski: Krzysztof Olesiejuk Koordynatorzy Regionalni: województwo dolnośląskie: Iwona Kozicka województwo kujawsko-pomorskie: Katarzyna Trzeciak (od ) województwo lubuskie: Sylwia Dobek (od ) województwo łódzkie: Aleksandra Gładysz (do ), Marta Gruzdowska (od ) województwo małopolskie: Iwona Kozicka (do ), Urszula Kunz (od do ) województwo mazowieckie: Gabriela Abramczuk (do ), Aleksandra Durda (od ) województwo opolskie: Iwona Kozicka województwo podlaskie: Michał Kalinowski (do ), Izabela Ruszczyńska (od ) województwo pomorskie: Paweł Świąder województwo śląskie: Iwona Kozicka (do ), Urszula Kunz (od do ) województwo świętokrzyskie: Magdalena Janusz (od ) województwo warmińsko-mazurskie: Michał Kalinowski (do ), Izabela Ruszczyńska (od ) 3

4 województwo wielkopolskie: Anna Baytar województwo zachodniopomorskie: Paweł Świąder w terminach i województwach niewymienionych powyżej funkcje Koordynatora Regionalnego pełnił Koordynator Ogólnopolski, Krzysztof Olesiejuk W 2010 r. pełnomocnictwo do podpisywania umów adopcji i darowizny fretek mieli następujący członkowie. Od do : 1) Gabriela Abramczuk 2) Anna Banasiak 3) Paweł Świąder 4) Jerzy Sebastian Drużbicki 5) Aleksandra Durda 6) Aleksandra Godzina 7) Danuta Kamecka 8) Barbara Anna Kysiak 9) Krzysztof Olesiejuk 10) Joanna Surma 11) Martyna Szpechar 12) Karolina Kriger 13) Iwona Kozicka 14) Bogumiła Dernałowicz 15) Izabela Ruszczyńska 16) Andrzej Warczyński 17) Agata Bosch 18) Joanna Usinowicz 19) Anna Baytar 20) Sylwia Dobek 21) Agnieszka Gawron 22) Katarzyna Jędrzejczyk Pełnomocnictwa udzielone w ciągu roku: 23) Mirosława Blank ) Wanda Rybkowska-Cegielska ) Dorota Flakiewicz ) Magdalena Janusz ) Marta Gruzdowska ) Agnieszka Sobczak ) Agnieszka Sasin ) Paulina Pielin ) Magda Kijaszek ) Katarzyna Trzeciak ) Magdalena Kępka ) Agnieszka Stachurska ) Aleksandra Kluska ) Anna Stroińska Osoby, które przestały być członkami Stowarzyszenia w czasie trwania pełnomocnictwa: 37) Aleksandra Gładysz ) Janusz T. Kusiński ) Daria Wiśniewska ) Michał Kalinowski ) Urszula Kunz Nadzór nad Domami Tymczasowymi w roku 2010 sprawowała Barbara Kysiak. 4

5 Zgłoszenia adopcyjne przesyłane elektronicznie administrowane były przez Aleksandrę Zołotajkin. Liczba fretek, które znalazły nowe domy dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Fretek w roku 2010: 1) województwo dolnośląskie 13 2) województwo kujawsko-pomorskie 5 3) województwo lubelskie 1 4) województwo lubuskie 5 5) województwo łódzkie 12 6) województwo małopolskie 8 7) województwo mazowieckie 104 8) województwo podlaskie 2 9) województwo pomorskie 19 10) województwo śląskie 15 11) województwo świętokrzyskie 3 12) województwo warmińsko-mazurskie 12 13) województwo wielkopolskie 7 14) województwo zachodniopomorskie - 1 Łącznie w 2010 r. Stowarzyszenie znalazło nowe domy dla 207 fretek. Większość z tych fretek przebywało w Domach Tymczasowych od kilku do kilkudziesięciu dni. W tym czasie utrzymywane były ze środków własnych poszczególnych członków Stowarzyszenia oraz ze środków Stowarzyszenia. Koszty leczenia pokrywane były ze środków własnych członków, ze środków Stowarzyszenia w przypadku faktur wystawianych przez lecznice bezpośrednio na Stowarzyszenie oraz z dotacji otrzymanej od Urzędu m. st. Warszawy, w ramach zadania Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m. st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Łączna suma wydana przez (w tym środki z dotacji) na usługi weterynaryjne wyniosła ,24zł. Łączna suma wydana na utrzymanie fretek w Domach Tymczasowych wyniosła 2.200,56zł. Ogłoszenia adopcyjne Od na stronie adopcje.fretek.org działa serwis z ogłoszeniami o fretkach szukających nowego domu, fretkach znalezionych i fretkach objętych programem Wirtualnych Adopcji. Łącznie w roku 2010 opublikowanych zostało 178 ogłoszeń. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za prowadzenie działu ogłoszeń: Aleksandra Zołotajkin. Wirtualne Adopcje (od ) 1 września 2010 Stowarzyszenie stworzyło program Wirtualnych Adopcji fretek. Wirtualna Adopcja to zapewnienie fretce opieki na odległość. Polega na niesieniu pomocy finansowej (i nie tylko) wybranemu zwierzęciu przez comiesięczne zasilenie konta Stowarzyszenia, z którego następnie refundowane są wydatki na utrzymanie i leczenie fretki biorącej udział w tym programie. Minimalna deklarowana miesięczna wpłata to 15 zł. Po zaksięgowaniu pierwszej wpłaty, przy ogłoszeniu o wybranej fretce na stronie fretek.org pojawia się informacja o Wirtualnym Opiekunie. Wirtualny Opiekun otrzymuje comiesięczny raport o stanie fretki i wydarzeniach jej dotyczących, z uwzględnieniem ponoszonych wydatków. Program Wirtualnych Adopcji pozwolił w 2010 roku zebrać fundusze w wysokości 4320,60zł. Na dzień w programie Wirtualnych Adopcji uczestniczyło sześć fretek, a ogółem w roku 2010 trzynaście fretek. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za prowadzenie Wirtualnych Adopcji: Martyna Szpechar, Aleksandra Zołotajkin, Paulina Pielin. 5

6 II. Współpracę z placówkami naukowymi, lekarzami weterynarii i służbą weterynaryjną, producentami karm, innymi organizacjami oraz firmami na rzecz wypracowania i kształtowania standardów jakościowych dotyczących żywienia, usług weterynaryjnych i prawidłowej opieki na każdym etapie życia fretek. Punkt informacyjny w sklepie Kakadu w Arkadii (Warszawa). Stowarzyszenie kontynuowało współpracę z największą siecią sklepów zoologicznych w Polsce KAKADU w celu promowania wiedzy na temat prawidłowej opieki nad kupowanymi tam fretkami. Członkowie Stowarzyszenia przez cztery niedziele w sierpniu i wrześniu 2010 udzielali informacji w sklepie sieci Kakadu, mieszczącym się w Centrum Handlowym ARKADIA w Warszawie. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Barbara Kysiak, Agnieszka Marszycka, Agnieszka Waszczuk III. Uczestniczenie w różnych imprezach masowych, których celem jest promowanie wiedzy o zwierzętach, w szczególności fretkach Piknik Ekologiczny Żyj Zdrowo (organizator Urząd Dzielnicy Wola), Skwer Apfelbauma Piknik Ekologiczny Żyj Zdrowo to impreza organizowana przez Urząd Dzielnicy Wola, ma na celu przybliżenie mieszkańcom Woli oferty instytucji, firm i stowarzyszeń propagujących zdrowy styl życia oraz postawę proekologiczną. Urząd zadbał również o to, by na imprezie pojawiły się organizacje pro-zwierzęce, takie jak: Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA!,, Stowarzyszenie Pomocy Królikom oraz Klub Pomocy Świnkom Morskim. Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek informowali uczestników imprezy o prawidłowych zasadach opieki nad fretkami, o bezdomności i adopcjach fretek. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizację: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Monika Piekarska, Włodzimierz Łabęda Warszawskie Dni Recyklingu (organizator BOŚ UM), Park Agrykola. uczestniczyło po raz pierwszy w imprezie organizowanej przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy. Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia informowali o opiece nad fretkami, o bezdomności i adopcjach. W czasie imprezy udzielono również krótkiego wywiadu o fretkach dla lokalnej stacji radiowej. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizację: Agnieszka Marszycka, Agnieszka Waszczuk, Agnieszka Stachurska, Włodzimierz Łabęda IX Międzynarodowe targi Zoologiczne ZOOMARKET 2010 (organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A.), Pałac Kultury i Nauki. W ramach targów ZOOMARKET przygotowało stoisko, na którym zaprezentowane zostały żywe fretki, wzorcowo wyposażona klatka dla tych zwierząt, jak również polecane karmy i akcesoria dla fretek. Członkowie Stowarzyszenia rozdawali mini-informatory o fretkach, ulotki o odpowiedzialnej opiece nad zwierzętami domowymi oraz ulotki adopcyjne Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek. W niedzielę na stoisku Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek obecna była lek. wet. Anna Jałonicka-Rzepka, która udzielała porad na temat profilaktyki i leczenia fretek oraz innych małych ssaków. Pojawiła się również Kaja Paschalska wspierająca swoją twarzą Stowarzyszenie. Przeprowadziła ona zbiórkę pieniędzy na potrzeby Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za udział w Targach: Agnieszka Marszycka, Agnieszka Waszczuk, Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Marek Żyśko IX Targi ZooBotanica - Wrocław Na stoisku Stowarzyszenia zwiedzający oraz inni wystawcy mogli uzyskać informacje na temat prawidłowej opieki nad zwierzętami. Członkowie organizacji rozdawali mini informatory oraz informowali o Fretkowej Akcji Adopcyjnej oraz sprzedawali gadżety Stowarzyszenia. 6

7 Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Iwona Kozicka, Magda Kijaszek, Danuta Kamecka Jesienna Symfonia Serc (organizator: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego), Krakowskie Przedmieście. po raz drugi uczestniczyło w pikniku Jesienna Symfonia Serc organizowanym przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Stanowisko Stowarzyszenia odwiedziło wielu zainteresowanych, każdy mógł pogłaskać fretkę, sprawdzić jak pachnie, zobaczyć na żywo, jak się zachowują nasi ulubieńcy. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia odpowiadali na wiele pytań dotyczących żywienia, wychowania, zdrowia oraz kosztów utrzymania fretek. Odwiedzający interesowali się Fretkową Akcją Adopcyjną, chętnie zabierali ze sobą ulotki kontaktowe Stowarzyszenia. W czasie akcji udzielono również krótkiego wywiadu o fretkach dla lokalnej stacji radiowej. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizację: Aleksandra Durda, Barbara Kysiak, Włodzimierz Łabęda, Agnieszka Stachurska, Agnieszka Waszczuk akcja adopcyjna w sklepie ZOO-Natura. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt oraz zachęcanie do adopcji domowego pupila zamiast zakupu w sklepie zoologicznym. rozdawało ulotki dotyczące właściwej opieki na fretkami oraz innymi zwierzętami domowymi, a także ulotki zachęcające do adopcji fretek. Członkowie Stowarzyszenia udzielali porad na temat utrzymania tych zwierząt, opowiadali o wadach i zaletach fretki jako zwierzęcia domowego oraz informowali o zasadach adopcji. Klienci sklepu mogli również obejrzeć zdjęcia fretek przebywających aktualnie w Domach Tymczasowych i przeczytać krótkie historie o ich życiu. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizację: Barbara Grabowska, Agnieszka Marszycka, Agnieszka Waszczuk, Marek Żyśko Wolski Korowód - Przegląd Ofert Pomocowych Publicznych i Pozarządowych (organizator: Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy); Park Sowińskiego W niedzielę w parku im. gen. Sowińskiego, odbyła się 5.edycja pikniku Wolski Korowód - przegląd ofert pomocowych publicznych i pozarządowych. Na pikniku można było zapoznać się z ofertą pomocową dla mieszkańców Woli, dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia udzielali porad dotyczących opieki nad fretkami, informowali o bezdomności i adopcjach fretek. Każdy zainteresowany mógł pogłaskać fretkę, sprawdzić jak pachnie. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizację: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Włodzimierz Łabęda, Agnieszka Waszczuk, Marek Żyśko Światowy Dzień Zwierząt Wrocław, Rynek Miasta. TOZ wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym zorganizował piknik dla zwierząt pt. Wspólnie dla Zwierząt w ich święto. Podczas imprezy nie zabrakło Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek, którego stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Członkowie Stowarzyszenia rozdawali ulotki, informatory i promowali Fretkową Akcję Adopcyjną. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizację: Magda Kijaszek, Danuta Kamecka, Kamila Chajęcka Cmentarz dla zwierząt Psi Los w Koniku Nowym Celem akcji było uświadomienie mieszkańcom Warszawy odwiedzającym groby swoich pupili, że problem bezdomności dotyczy nie tylko psów i kotów. wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Królikom przygotowało stoisko z ulotkami informacyjnymi na temat właściwej opieki nad zwierzętami domowymi oraz akcji adopcyjnych obu stowarzyszeń. prezentowało również zdjęcia i krótkie charakterystyki zwierząt przebywających aktualnie w Domach Tymczasowych. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizację: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Paweł Masiak. 7

8 IV. Interwencje w przypadku nieprawidłowego lub niehumanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności fretek, reagowanie na wydarzenia związane z takim traktowaniem poprzez ich nagłaśnianie w wyniku interwencji przejęło łącznie opiekę nad 18 fretkami na terenie całego kraju Interwencja w sprawie zakażeń nosówką na giełdzie ZOO w Łodzi. W związku z informacjami, jakie dotarły do Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek o przypadkach zachorowań na nosówkę młodych zwierząt zakupionych na giełdzie w Łodzi przy ulicy Równej 3, Zarząd Stowarzyszenia nagłośnił sprawę poprzez opublikowanie informacji na forum Stowarzyszenia oraz forum forum.fretki.org.pl. Informacja została przesłana również do redakcji Gazety Wyborczej, e-faktu, Dziennika oraz radia Łódź. Informacja o nosówce została potwierdzona przez lekarza weterynarii z przychodni Sowa w Łodzi, gdzie trafiły chore fretki. Dwóch zwierząt nie udało się uratować. Sprawa została zgłoszona do Powiatowego Inspektora Weterynarii, który obiecał przyjrzeć się sprawie. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Magdalena Kępka, Barbara Kysiak, Krzysztof Olesiejuk Interwencja w sklepie zoologicznym w Zabrzu. Akcja mająca na celu poprawę warunków w sklepie zoologicznym w Zabrzu. Członkini Stowarzyszenia odbyła rozmowę z personelem oraz kierownikiem sklepu. Następnie o złych warunkach w sklepie powiadomione zostały PIW oraz TOZ, które zajęły się sprawą zwierząt przebywających w sklepie. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Magdalena Kępka Interwencja w warszawskiej hurtowni AKWEN. wraz z Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA!, przeprowadziło kontrolę w jednej z warszawskich hurtowni zoologicznych, handlujących żywymi zwierzętami. Po sprawdzeniu stanu faktycznego przystąpiono do formalnej kontroli warunków przetrzymywania zwierząt. W wyniku interwencji do Stowarzyszenia trafiły trzy około sześciotygodniowe (wiek szacowany na podstawie uzębienia) wycieńczone fretki. W protokole interwencyjnym zostały zanotowane błędy, jakie popełnił właściciel hurtowni, z żądaniem ich naprawienia. Podczas wizyty pointerwencyjnej okazało się, że właściciel zastosował się do uwag Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Agnieszka Marszycka, Barbara Grabowska Interwencja w ogródkach działkowych w Trójmieście. Po otrzymaniu informacji o fretce znajdującej się w ogródkach działkowych w Trójmieście, członek Stowarzyszenia podjął działania interwencyjne. Stan zdrowia znalezionego samczyka był bardzo zły, decyzją lekarza weterynarii zwierzę zostało poddane eutanazji. Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny za akcję: Paweł Świąder Interwencja w sklepie zoologicznym w Częstochowie. Stowarzyszenie otrzymał zgłoszenie, o fretce trzymanej w złych warunkach w sklepie zoologicznym w Częstochowie. Członkini Stowarzyszenia przeprowadziła rozmowę z właścicielem, przedstawiła główne informacje na temat żywienia fretek oraz doradziła jak prawidłowo zagospodarować klatkę. Już następnego dnia wszystkie rady zostały zastosowane. Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny za akcję: Beata Cekus. 8

9 V. Wydawanie publicznych oświadczeń i czynny protest w ramach obowiązującego prawa oraz współpraca z innymi organizacjami, w tym pro-zwierzęcymi Udział Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek w Inkubatorze dla początkujących. Inkubator dla początkujących to kompleksowy sposób wspierania w rozwoju młodych organizacji pozarządowych. W okresie marzec październik 2010 uczestnicy projektu wzięli udział w cyklu sześciu szkoleń podstawowych, obejmujących zagadnienia merytoryczne, niezbędne do prowadzenia organizacji pozarządowej. Od Współpraca ze Strażą Miejską w Warszawie. Na podstawie uzgodnień z Biurem Ochrony Środowiska UM m. st. Warszawy oraz Strażą Miejską m.st. Warszawy od kwietnia 2010 r. przyjmuje do swoich Domów Tymczasowych fretki znalezione z terenu Warszawy, które dotychczas przekazywane były do schroniska na Paluchu. Fretki mają zapewnione pozwalające na ocenę ich stanu zdrowia badanie lekarskie (przeprowadzane przez lekarzy weterynarii specjalizujących się w leczeniu fretek) oraz w razie potrzeby dalszą diagnostykę i leczenie. W Domach Tymczasowych przebywają minimum 14 dni. Od Stowarzyszenie wspomaga Koalicję Dla Zwierząt w tworzeniu projektu nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt. W związku z pracami nad aktualizacją projektu nowelizacji Ustawy, Koalicja dla Zwierząt zwróciła się do Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek o wprowadzenie uwag do propozycji Ustawy o ochronie zwierząt. Stowarzyszenie przedstawiło propozycje zmian w projekcie. Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny za komunikację z Koalicją Dla Zwierząt: Agnieszka Marszycka. Od Stowarzyszenie współpracuje z Malborskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt "Reks" oraz TOZ Malbork. Po informacji otrzymanej od zaniepokojonej użytkowniczki forum, członek Stowarzyszenia przeprowadził kontrolę warunków bytowych fretek sprzedawanych przez sklep zoologiczny w Malborku. Podczas kontroli stwierdzono wiele uchybień. W związku z brakiem reakcji ze strony kierownictwa sklepu, przy dalszych działaniach nawiązano współpracę z TOZ Malbork, co przyczyniło się do zamknięcia sprawy. Sklep zrezygnował z przetrzymywania fretek i sprowadza je wyłącznie na zamówienie indywidualne. Od Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA!. Wspólne działania fundacji VIVA i Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek doprowadziły do prawidłowo wykonanej interwencji w hurtowni zoologicznej AKWEN. Organizacje będą nadal współdziałać w przypadkach wykrycia zdarzeń związanych znęcaniem się nad zwierzętami. Od Stowarzyszenie współpracuje z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. Dzięki chęci współpracy ze strony Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Stowarzyszenie nawiązało porozumienie z tą organizacją. Współpraca polega na natychmiastowym kontakcie ze Stowarzyszeniem w razie otrzymania przez krakowski TOZ informacji o porzuconej lub znalezionej fretce. Od SPF współpracuje z dyrekcją ZooCentrum we Wrocławiu. Głównym celem Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek jest propagowanie wiedzy o fretkach (dystrybucja informatorów Stowarzyszenia) i monitoring warunków, w jakich przebywają fretki w sieci tych sklepów. Dyrekcja sieci sklepów wydała zgodę na sprawdzanie warunków bytowych fretek w tych sklepach oraz instruowanie personelu co do właściwego postępowania z fretkami Petycja w sprawie zakazu hodowli na futra wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Królikom, wyszło z inicjatywą zbierania podpisów pod petycją, dotyczącą zakazu chowu i hodowli oraz uśmiercania zwierząt z przeznaczeniem na futra i wyroby futrzarskie 9

10 Głównym założeniem jest doprowadzenie do zakazu prowadzenia chowu oraz hodowli zwierząt z przeznaczeniem na futro i wyroby futrzarskie, a także sprzeciwienie się promocji futer naturalnych w mediach. Petycja zawiera poparcie działań zmierzających do wprowadzenia w Polsce zakazu hodowli dla futer, tak jak uczyniono to w innych krajach - w Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii czy Chorwacji. Zbiórka podpisów trwa Dzień Bez Futra. Z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Futra zaprotestowało przeciwko bestialskiemu zabijaniu zwierząt na futra. Opiekunowie wraz ze swoimi pupilami - fretkami, pikietowali w Warszawie i Wrocławiu Akcja miała na celu uświadomienie i uwrażliwienie społeczeństwa na ból i cierpienie, jakie zadaje się zwierzętom, aby wyprodukować ubranie z futra naturalnego, a także uświadomienie, jakie zagrożenia dla środowiska naturalnego niosą za sobą fermy zwierząt futerkowych. Członkowie odpowiedzialni za akcję: Warszawa - Agnieszka Marszycka, Agnieszka Waszczuk; Wrocław - Iwona Kozicka, Magda Kijaszek, Danuta Kamecka. VI. Organizowanie akcji edukacyjnych dotyczących wiedzy o zwierzętach domowych i właściwej opiece nad nimi Audycja o fretkach w Radiu Hobby 89.4FM, Warszawa W dniu o godzinie w Radiu Hobby 89.4FM, Warszawa transmitowana była audycja na żywo z udziałem członków Stowarzyszenia. Audycja miała na celu promocję Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek, poinformowanie słuchaczy o możliwości adopcji fretek oraz przekazanie najważniejszych informacji o opiece nad nimi. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za audycję: Barbara Grabowska i Aleksandra Durda. Od Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 34 w Warszawie Nie jesteśmy sami na Ziemi Autorski program edukacyjny opracowany przez Agnieszkę Stachurską pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek, obejmujący cykl dziewięciu zajęć w roku szkolnym, poświęconych tematom związanym z ochroną przyrody, ekologią, recyklingiem, etyką. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i kończą w maju. Promuje uniwersalne wartości oraz opiera się na obwiązującym stanie prawnym RP. Układ tematyczny dostosowany jest do cyklu wegetacyjnego, układu świąt oraz międzynarodowych dni związanych z ekologią i przyrodą oraz programy nauczania zintegrowanego. Program realizowany jest w ramach zajęć w świetlicach szkolnych. W roku 2010 przeprowadzono cztery z cyklu dziewięciu zajęć. Zajęcia nr 1. Przyroda wokół nas. My w przyrodzie. Przedstawienie dzieciom historii wszechświata, powstawania życia na Ziemi. Zależności pomiędzy rzeźbą terenu, położeniem geograficznym, klimatem, roślinnością i fauną. Wpływ działań człowieka. Zależności. Korzyści, jakie czerpie człowiek z przyrody. Zajęcia nr 2. Zostawmy zwierzętom ich futerka czyli bierzemy to co niezbędne, resztę zostawiamy. Mając świadomość roli, jaką odgrywają zwierzęta w życiu człowieka, oraz ich roli w ekosystemie, uczymy się szukać zamienników nieniszczących przyrody. Piękne sztuczne futro jest dla człowieka, naturalne futra pozostają na zwierzętach. Oleje i witaminy z roślin, wolność dla wielorybów. Dzieci doskonale potrafią wyczuć, kiedy jest czegoś za dużo, kiedy zaczynamy gromadzić lub posiadać rzeczy niepotrzebne. Przedstawienie alternatyw, które daje nam wspaniały postęp cywilizacyjny. Zajęcia nr 3 W stajence czyli o zwierzętach gospodarskich oraz pomagających ludziom niepełnosprawnym. Pokazanie gatunków zwierząt służących człowiekowi. Zwierząt gospodarskich pociągowych, stróżujących, pasterskich, ratowniczych, przewodników i zwierząt towarzyszących. Prezentacja multimedialna: zwierzęta w malarstwie europejskim. Zajęcia nr 4. Czerwona księga. Co to jest gatunek zagrożony? Dlaczego wymierają gatunki? Uświadomienie dzieciom, że różne gatunki zwierząt i roślin pojawiają się i znikają. Przyczyną tego jest ewolucja. Globalne zmiany klimatu, które miały miejsce w prahistorii i obecnie, oraz wpływ działalności 10

11 człowieka. Zastanawiamy się, co można zrobić, aby ochronić gatunki zagrożone. Pokazanie dzieciom zdjęć i rycin (głównie Linneusza) gatunków, które już nie istnieją. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Agnieszka Stachurska Akcja Edukacyjna Przyjaciel na wiele lat Akcja Edukacyjna Przyjaciel na wiele lat objęła 10 zajęć w okresie lipiec-październik 2010 r., przeprowadzonych w przedszkolach, gimnazjum, liceum, w klubie kultury oraz podczas targów ZOOMARKET. Akcja edukacyjna przeprowadzona została w grupie dzieci w wieku 4-12 lat oraz młodzieży, w wieku lat. Podstawą zajęć był scenariusz opracowany przez Członków SPF. Poruszane były tematy takie jak: co to jest fretka i jak się nią opiekować, jak prawidłowo opiekować się innymi zwierzętami domowymi, jakie są podobieństwa pomiędzy ludźmi i zwierzętami, jakie problemy mogą mieć zwierzęta i jak im można pomóc, co to jest wolontariat i jakie niesie ze sobą korzyści. Lista ośrodków, w których przeprowadzono zajęcia: Klub Przedszkolaka DoMisia, ul. Tawułkowa 21. Zajęcia prowadziły: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Monika Piekarska Przedszkole Ciasto-Plasto Katarzyna Ciecieląg, ul. Lipkowska 6a. Zajęcia prowadziły: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Monika Piekarska Ekologiczno-kulturowe przedszkole Fru-Fru, ul. Wspomnień 40. Zajęcia prowadziły: Barbara Grabowska, Monika Piekarska IX Międzynarodowe Targi Zoologiczne ZOOMARKET w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1. Zajęcia prowadzili: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Marek Żyśko IX Międzynarodowe Targi Zoologiczne ZOOMARKET w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1. Zajęcia prowadzili: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Marek Żyśko V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Józefa Poniatowskiego, ul. Nowolipie 8. Zajęcia prowadziły: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Monika Piekarska Szkoła Podstawowa nr 203, ul. I. K. Skorupki 8. Zajęcia prowadzili: Anna Banasiak, Monika Piekarska, Marek Żyśko V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Józefa Poniatowskiego, ul. Nowolipie 8. Zajęcia prowadziły: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Monika Piekarska Klub Kultury Radość, ul. Planetowa 36. Zajęcia prowadzili: Anna Banasiak, Monika Piekarska, Marek Żyśko Klub Kultury Radość, ul. Planetowa 36. Zajęcia prowadzili: Anna Banasiak, Monika Piekarska, Marek Żyśko Zajęcia w szkołach w Morągu i Ostródzie Z okazji Dnia Bez Futra Martyna Szpechar ze Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek zorganizowała zajęcia uświadamiające młodzieży kulisy :produkcji: futer naturalnych. Zajęcia odbyły się w gimnazjach w Ostródzie i Morągu. Przedstawiono gatunki zwierząt, które są wykorzystywane w przemyśle futrzarskim, warunki na fermach oraz sposoby protestu przeciw hodowli zwierząt na futra. VII. Organizowanie i promowanie akcji profilaktycznych dotyczących zdrowia fretek Biała Niedziela w lecznicy Anima w Warszawie W niedzielę w lecznicy weterynaryjnej Anima przy ul. Podleśnej 57 lekarze Anna Jałonicka-Rzepka, Iwona Wójcik oraz Jerzy Kemilew, który wykonywał badania krwi, przeprowadzili akcję badań dla fretek, królików 11

12 i gryzoni. W ramach akcji wszystkie badania były o 50% tańsze, zaś darowizny uzbierane podczas badań podzielone zostały pośród Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek, Stowarzyszenia Pomocy Królikom oraz Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim. VIII. Prowadzenie strony internetowej i forum dyskusyjnego Stowarzyszenia prowadzi stronę internetową i robocze forum dyskusyjne dla członków Stowarzyszenia, dostępne przez cały rok 2010 pod adresem (wyłączonym ). Nowy adres jest aktywny od strona uzyskała nową szatę graficzną. Strona jest oparta na darmowym (GPL) systemie CMS Joomla. IX. Organizowanie zbiórek pieniędzy i darów oraz pozyskiwanie sponsorów. Zbiórki publiczne uzyskało zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznym i Administracji na prowadzenie zbiórki publicznej na terenie kraju. W oparciu o zezwolenie nr 199/2009 ważne do przeprowadzone zostały następujące zbiórki. L.p. Data Miejscowość Akcja Uzbierana kwota Sosnowiec CH Plejada Ostróda Kwesta Warszawa Sklep Kakadu Warszawa Sklep Zoomarket Warszawa Symfonia Serc Wrocław Targi Zoobotanika Warszawa Sklep ZooNatura Warszawa Korowód Wolski Konik Nowy Zwierzęce Zaduszki Wrocław Światowy Dzień Zwierząt cała Polska Wspomóż SPF Morąg Dzień bez Futra Wrocław Dzień bez Futra Warszawa Dzień bez Futra Elbląg Pomóż fretkom - skarbona Razem: Z łącznej kwoty zbiórek w sprawozdaniu finansowym za rok 2010 uwzględniono zł, ponieważ kwota za zbiórkę nr 13 wpłynęła na konto Stowarzyszenia w roku Aukcje W ciągu roku 2010 odbywały się liczne aukcje internetowe na portalu allegro.pl. Aukcje Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek mają status aukcji charytatywnych, dzięki czemu Stowarzyszenie nie ponosi kosztów wystawiania przedmiotów na aukcje. Wszystkie zebrane w ten sposób środki są przeznaczane na cele statutowe. Od momentu wprowadzenia programu Wirtualne adopcje część aukcji jest dedykowana konkretnym fretkom, wymagającym szczególnej opieki bądź leczenia. Za wyjątkiem jednej aukcji wszyscy kupujący wystawili bardzo pozytywne i sympatyczne komentarze. Na aukcjach internetowych sprzedawane są również gadżety Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek. Łącznie aukcje przyniosły przychód w wysokości 2.284,67zł. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Agnieszka Stachurska. 12

13 Inne zbiórki W dniach 1-3 maja 2010 w czasie dorocznego zlotu użytkowników forum prowadzonego pod adresem forum.fretki.org.pl odbywającego się w Karpicku prowadzone były zbiórki na cele statutowe Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek, w formie licytacji darów od uczestników zlotu oraz zbiórki bezpośredniej. Zbiórki odbyły się w czasie konkursów dla fretek prowadzonych przez członków i sympatyków Stowarzyszenia. W wyniku tej akcji do kasy Stowarzyszenia wpłynęło 900zł. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Agnieszka Stachurska, Martyna Szpechar oraz sympatyk Stowarzyszenia Paweł Pupkiewicz. X. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt Interwencja w gminie Wiskitki wspólnie z Żyrardowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, w asyście funkcjonariuszy Policji, przeprowadziło kontrolę warunków, w jakich była prowadzona hodowla. Stwierdzono szereg zaniedbań ze strony właścicieli zwierząt. Fretki były brudne, klatki pełne kału i moczu, zamiast jedzenia puste metalowe puszki po konserwach. Inwazja pcheł, much i świerzbowca. W wyniku przeprowadzonej kontroli pod opiekę Stowarzyszenia trafiły cztery skrajnie wycieńczone i zagłodzone fretki. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Aleksandra Durda, Agnieszka Sasin. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem W skład przedmiotu działalności wchodzi (PKD): 0149Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt 1330Z Wykańczanie wyrobów włókienniczych 1419Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 1729Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 1812Z Pozostałe drukowanie 1820Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 4781Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 5819Z Pozostała działalność wydawnicza 8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.9 Działalność pozostałych organizacji członkowskich Odpisy uchwał zarządu Nr 01/ o nadaniu pełnomocnictwa M. Blank do podpisywania umów adopcji i darowizny 13

14 Nr 02/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 3 Nr 03/ o zmianie osób pełniących funkcje w Zarządzie Nr 04/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 4 Nr 05/ o nadaniu pełnomocnictwa D. Flakiewicz i W. Rybkowskiej-Cegielskiej do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 06/ o usunięciu z listy członków B. Dziurdzik i M. Dembskiego Nr 07/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 5 Nr 08/ o nadaniu pełnomocnictwa M. Janusz do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 09/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 6 Nr 10/ o nadaniu pełnomocnictwa M. Gruzdowskiej do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 11/ o regulaminie Walnego w Karpicku 2010 Nr 12/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 7 Nr 13/ o nadaniu pełnomocnictwa A. Sasin do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 14/ o przyjęciu rezygnacji G. Abramczuk z funkcji członka Zarządu Nr 15/ o nadaniu pełnomocnictwa P. Pielin do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 16/ o dokooptowaniu członka Zarządu A. Waszczuk Nr 17/ o odwołaniu Koordynatora Regionalnego FAA M. Kalinowskiego Nr 18/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 8 Nr 19/ o nadaniu pełnomocnictwa M. Kijaszek do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 20/ o nadaniu pełnomocnictwa K. Trzeciak do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 21/ o wykluczeniu M. Kalinowskiego z członkostwa w SPF Nr 22/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 9 Nr 23/ o nadanie pełnomocnictwa M. Kępka do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 24/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 10 Nr 25/ o zatwierdzeniu wzorów dokumentów adopcji Nr 26/ o nadaniu pełnomocnictwa A. Stachurskiej do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 27/ o nadaniu pełnomocnictwa A. Klusce do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 28/ o skreśleniu z ewidencji członków A. Pitner i M. Żyśko Nr 29/ o nadaniu pełnomocnictwa A. Stroińskiej do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 30/ o zwrocie kosztów utrzymania fretki Nr 31/ o przyjęciu rezygnacji U. Kunz Informacja o wysokości uzyskanych przychodów Przychody z działalności statutowej ,01zł Przychody z działalności gospodarczej 2.095,80 zł Dotacje 9.405,59 zł Razem przychody ,40 zł Informacja o poniesionych kosztach Koszty zakupów towarów 1.059,44 zł Koszty realizacji zadań statutowych ,25 zł Koszty sprzedaży i administracyjne ,89 zł Razem koszty ,58 zł 14

15 Finanse Stowarzyszenia I. Umowy o pracę w 2010 nie zawierało umów o pracę. II. Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. Członkowie wykonują zadania statutowe nieodpłatnie. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2010 roku wynosi 0 zł. III. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia W okresie sprawozdawczym nie zawierano umów zlecenia. IV. Udzielone pożyczki pieniężne Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek. V. Ulokowane kwoty na rachunku bankowym i środki w kasie: Stan na : Rachunki bieżące 5.640,67zł Kasa 1.698,71zł VI. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek Stowarzyszenie nie posiada obligacji i udziałów w spółkach prawa handlowego. VII. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne W roku 2010 nie nabyto środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Przyjaciel na wiele lat, polegającego na prowadzeniu działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt na terenie m. st. Warszawy. Kwota dofinansowania: 4.190,00zł, z tego wykorzystano: 3.205,59zł REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO z zakresu ochrony zwierząt w 2010 r. Polegającego na opiece nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m. st. Warszawy i zapobieganiu bezdomności zwierząt. Kwota dofinansowania: 6.200,00zł, z tego wykorzystano: 6.200,00zł Stowarzyszenie złożyło ofertę dotyczącą zadania Prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt na terenie m. st. Warszawy na rok Stowarzyszenie złożyło ofertę dotyczącą zadania Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m. st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, część 1 i 3 na rok

16 Informacja w sprawie zobowiązań i deklaracji podatkowych W roku 2010 nie miało zobowiązań do Urzędu Skarbowego. Data Podpisy członków Zarządu: 16

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2009r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2009r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2009r. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2009r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2009r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2009r. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2013 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2013 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2013 r. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2010 okres od 29 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2010 okres od 29 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM za rok 2010 okres od 29 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 1 1. Dane ogólne Nazwa: Fundacja Na Rzecz Ochrony Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2013 okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2013 okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM za rok 2013 okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 1. Dane ogólne Nazwa: Fundacja Na Rzecz Ochrony Zwierząt

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji: Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Sfora Husky

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji: Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Sfora Husky KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2011 okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM. za rok 2011 okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM za rok 2011 okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 1 1. Dane ogólne Nazwa: Fundacja Na Rzecz Ochrony Zwierząt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA POMOCY KRÓLIKOM ZA 2012 ROK.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA POMOCY KRÓLIKOM ZA 2012 ROK. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA POMOCY KRÓLIKOM ZA 2012 ROK. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2012 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2012 r. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2011 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2011 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2011 r. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Happy Animals za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Happy Animals za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Happy Animals za 2013 rok 1. Nazwa organizacji: Fundacja Happy Animals Adres siedziby: ul. Ogrodowa 62 lok. 9, 55-040 Bielany Wrocławskie KRS: 0000395112

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt Przyjazna Łapa za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt Przyjazna Łapa za rok 2015 Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt Przyjazna Łapa 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8, kom. 500 851 385, www.przyjaznalapa.pl, KRS 0000419201 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Azyl Nadziei dla zwierząt potrzebujących pomocy Organizacji Pożytku Publicznego

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Azyl Nadziei dla zwierząt potrzebujących pomocy Organizacji Pożytku Publicznego Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Azyl Nadziei dla zwierząt potrzebujących pomocy Organizacji Pożytku Publicznego za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 I. Nazwa fundacji Informacje ogólne Fundacja Azyl

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur"

Fundacja dla Zwierząt Koci Pazur Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur" Sprawozdanie roczne 2009 Sprawozdanie merytoryczne Bilans Rachunek wyników Informacja dodatkowa ~N~CJA C\' DLAZWIERZĄT KOCI PAZUR www.kocipazur.org Poznań, 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Tel: 503069502, 609733990, 501511714,509045180, fundacja@przytulpsa.pl,www.przytulpsa.pl

Tel: 503069502, 609733990, 501511714,509045180, fundacja@przytulpsa.pl,www.przytulpsa.pl Q. l.~e_c _Z_ Fundat:ja na Rzecz Zwierząt "Przytul Psa" ul. Parkowa 5K, Ustanów, 05--540 Zalesie Górne, KRS: 00319418 סס REGON:141678661 NIP: 1231173209 Konto Bankowe: 66 106000760000 32000133 1036 Tel:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE 2013 1. Fundacja AUDEMUS AUDIRE z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ulicy Puławskiej 538, powstała na mocy Aktu Fundacyjnego podpisanego 16 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Fundacji Zwierzęca Polana

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Fundacji Zwierzęca Polana SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Fundacji Zwierzęca Polana PROWADZONEJ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI NR 121/2014 Z DNIA 3 MARCA 2014 r. Warszawa, 31 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku Fundacja dla Zwierząt Argos 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37a, tel. 22 615 52 82, www.argos.org.pl, KRS: 286138 Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( )

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( ) STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów tel. 607-171-458, www.obrona-zwierzat.pl KRS 0000292939 REGON 260199276 NIP 656-22-72-801 Alior Bank S. A. 75 2490 0005 0000 4500 7398

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PEGASUS ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Felis Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku

Fundacja Felis Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku Fundacja Felis Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku I. Informacje podstawowe Nazwa Fundacji: Fundacja Felis Siedziba i adres Fundacji: ul.dworska 3, 20-135 Lublin Data wpisu w KRS: 18.02.2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2006 Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2006 1 Dane i informacje o organizacji Założyciele: Katarzyna Tomasik Borkowska i Sławomir Tomasik. Fundatorzy, od lat miłośnicy psów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Towarzystwo Opieki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2008 ROK. Głogów, marzec 2009 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2008 ROK. Głogów, marzec 2009 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2008 ROK Głogów, marzec 2009 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom AMICUS za okres 20.05.2008 r. 31.12.2008 r. INFORMACJE OGÓLNE Głogowskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK Organizacja pożytku publicznego KRS 0000288087 Warszawa, 21.03.2011 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za rok 2009

Sprawozdanie z działalności za rok 2009 Fundacja dla Zwierząt Argos 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A tel. 22 615 52 82, www.argos.org.pl KRS: 286138 Sprawozdanie z działalności za rok 2009 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur" Sprawozdanie roczne 2008. Sprawozdanie merytoryczne Bilans Rachunek wyników Informacja dodatkowa UO".

Fundacja dla Zwierząt Koci Pazur Sprawozdanie roczne 2008. Sprawozdanie merytoryczne Bilans Rachunek wyników Informacja dodatkowa UO. Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur" Sprawozdanie roczne 2008 Sprawozdanie merytoryczne Bilans Rachunek wyników Informacja dodatkowa FUNDACJA DLA ZWIERZĄT UO". ~A "IID a bll'nld[fj Poznań, 15 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN. z dnia 2 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN. z dnia 2 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2015 r. Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu Siedziba i adres: Aktualny adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej 1 : Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OSPZ ANIMALS ZA OKRES 01.01.2014 do 31.12.2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OSPZ ANIMALS ZA OKRES 01.01.2014 do 31.12.2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OSPZ ANIMALS ZA OKRES 01.01.2014 do 31.12.2014 Ostrowieckie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ANIMALS Nazwa: Ostrowieckie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ANIMALS

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:53:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:53:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.12.2016 godz. 16:53:23 Numer KRS: 0000395734 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego. 1. Dane organizacji pożytku publicznego:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego. 1. Dane organizacji pożytku publicznego: Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Wzór 1. Dane organizacji pożytku publicznego: Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... (poz....)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2012 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kraśnik w roku 2016

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kraśnik w roku 2016 Załącznik do Uchwały Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kraśnik w roku 2016 Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr.../.../13 Rady Gminy Rybno z dnia.marca 2013r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMYCZEK SŁOŃCA W CZĘSTOCHOWIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMYCZEK SŁOŃCA W CZĘSTOCHOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMYCZEK SŁOŃCA W CZĘSTOCHOWIE za okres 01.01.2013 31.12.2013 I. Podstawowe dane o Fundacji: Nazwa: Promyczek Słońca Forma prawna: Fundacja, Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2012 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach Szansa Dzieciom z siedzibą w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Fundacja Pomocy Zwierzętom REGON: 146325849 Husky Adopcje Rachunek wyników na dzień 31.12.2012 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 1711 UCHWAŁA NR XLIII/356/14 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI. z dnia 17 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 1711 UCHWAŁA NR XLIII/356/14 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI. z dnia 17 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 1711 UCHWAŁA NR XLIII/356/14 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 1576 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE. z dnia 26 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 1576 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 1576 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. Kwilcz,04 marca 2011r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. I. DANE STOWARZYSZENIA : 1. Nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/81/2016 RADY GMINY MASZEWO. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/81/2016 RADY GMINY MASZEWO. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/81/2016 RADY GMINY MASZEWO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo w 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 5 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/281/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN. z dnia 28 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/281/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN. z dnia 28 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXV/281/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bewzdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŁABUNIE NA 2017 ROK. Rozdział 1

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŁABUNIE NA 2017 ROK. Rozdział 1 PROJEKT PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŁABUNIE NA 2017 ROK Rozdział 1 CEL I ZADANIA PROGRAMU 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGA- NIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2014.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGA- NIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2014. - projekt- Załącznik do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGA- NIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2014. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013 Warszawa, marzec 2014 r. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI NAZWA: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich SIEDZIBA i ADRES: ul. M. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa NUMER

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RESZEL NA 2015 ROK

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RESZEL NA 2015 ROK - projekt- Załącznik do uchwały nr Rady Miejskiej w Reszlu z dnia PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RESZEL NA 2015 ROK Zwierzę, jako istota

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno WPROWADZENIE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno WPROWADZENIE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr.../.../12 Rady Gminy Rybno z dnia..marca 2012r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno WPROWADZENIE Program

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur"

Fundacja dla Zwierząt Koci Pazur Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur" Sprawozdanie roczne 2006 Sprawozdanie merytoryczne Bilans Rachunek wyników Informacja dodatkowa www.kocipazur.org Poznań, 15 grudnia 2007 roku Fundacja dla Zwierząt "Koci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.03.2013 godz. 17:52:04 Numer KRS: 0000386636

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.03.2013 godz. 17:52:04 Numer KRS: 0000386636 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.03.2013 godz. 17:52:04 Numer KRS: 0000386636 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Jaworzna

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 783 UCHWAŁA NR XVI/170/16 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 783 UCHWAŁA NR XVI/170/16 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 783 UCHWAŁA NR XVI/170/16 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XVIII.110.2016 RADY GMINY PSZCZEW. z dnia 3 marca 2016 r.

UCHWAŁA XVIII.110.2016 RADY GMINY PSZCZEW. z dnia 3 marca 2016 r. UCHWAŁA XVIII.110.2016 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Fundacja Kocie Życie

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Fundacja Kocie Życie SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Fundacja Kocie Życie I. DANE FUNDACJI: II. Nazwa organizacji: Fundacja Kocie Życie Adres: ul. Mochnackiego 17/6, 51-122 Wrocław Adres korespondencyjny: Ewa Juźwiak,

Bardziej szczegółowo

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za okres 01.01.2015r. 31.12.2015r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2011 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU z dnia... r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 1. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIX/1520/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 12 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XCIX/1520/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 12 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XCIX/1520/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/131/16 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/131/16 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/131/16 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2016 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Białośliwie

Rady Gminy Białośliwie PROJEKT UCHWAŁA NR. Rady Gminy Białośliwie z dnia w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białośliwie na 2017 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 13 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA 58 87-100 TORUŃ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ZA 2013 ROK Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/32/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY GŁUCHEJ FAMILIA Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000099741 Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 ul.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2016 godz. 20:35:49 Numer KRS: 0000206896 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/232/12 RADY MIEJSKIEJ w KOLBUSZOWEJ z dnia 29 marca 2012r.

UCHWAŁA NR XX/232/12 RADY MIEJSKIEJ w KOLBUSZOWEJ z dnia 29 marca 2012r. UCHWAŁA NR XX/232/12 RADY MIEJSKIEJ w KOLBUSZOWEJ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/99/2012 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/99/2012 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/99/2012 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010

Sprawozdanie. z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010 Nr KRS: 0000251624 Spis treści I. Wprowadzenie II. Dane i organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30A/4 02-463 Warszawa styp.1rok@fejj.pl www.fejj.pl Sprawozdanie zostało

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo