SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2010 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ FRETEK W 2010 r. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek za 2010 rok. Dane na temat organizacji I. Pełna nazwa II. Forma prawna Stowarzyszenie III. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym IV. Data wpisu do rejestru V. Numer NIP VI. Regon VII. Dokładny adres ul. B. Chrobrego 51/5, Gdańsk VIII. Kontakt tel IX. X. Nazwa banku i numer konta Volkswagen Bank Polska S.A., XI. Dane dotyczące Zarządu Skład Zarządu do 23 lutego 2010: 1) Prezes Zarządu Aleksandra Godzina 2) Wiceprezes Zarządu Krzysztof Olesiejuk 3) Skarbnik Janusz Kusiński 4) Członek Zarządu Gabriela Abramczuk 5) Członek Zarządu Agnieszka Marszycka Skład Zarządu od 23 lutego 2010: 1) Prezes Zarządu Krzysztof Olesiejuk 2) Wiceprezes Zarządu Agnieszka Marszycka 3) Skarbnik Aleksandra Godzina 1

2 4) Członek Zarządu Gabriela Abramczuk 5) Członek Zarządu Janusz Kusiński Skład Zarządu od 29 kwietnia 2010: 1) Prezes Zarządu Krzysztof Olesiejuk 2) Wiceprezes Zarządu Agnieszka Marszycka 3) Skarbnik Aleksandra Godzina 4) Członek Zarządu Gabriela Abramczuk Skład Zarządu od 1 maja 2010: 1) Prezes Zarządu Krzysztof Olesiejuk 2) Wiceprezes Zarządu Agnieszka Marszycka 3) Skarbnik Aleksandra Godzina 4) Członek Zarządu Gabriela Abramczuk 5) Członek Zarządu Aleksandra Durda Skład Zarządu od 14 lipca 2010: 1) Prezes Zarządu Krzysztof Olesiejuk 2) Wiceprezes Zarządu Agnieszka Marszycka 3) Skarbnik Aleksandra Godzina 4) Członek Zarządu Aleksandra Durda Skład Zarządu od 21 lipca 2010: 1) Prezes Zarządu Krzysztof Olesiejuk 2) Wiceprezes Zarządu Agnieszka Marszycka 3) Skarbnik Aleksandra Godzina 4) Członek Zarządu Aleksandra Durda 5) Członek Zarządu Agnieszka Waszczuk XII. Dane dotyczące Komisji Rewizyjnej Skład Komisji Rewizyjnej do 28 lutego 2010: 1) Przewodnicząca Barbara Kysiak 2) Anna Banasiak 3) Aleksandra Gładysz Skład Komisji Rewizyjnej od 28 lutego 2010: 1) Przewodnicząca Barbara Kysiak 2) Anna Banasiak Skład Komisji Rewizyjnej od 10 kwietnia 2010: 1) Przewodnicząca Barbara Kysiak 2) Anna Banasiak 3) Barbara Grabowska XIII. Określenie celów statutowych Stowarzyszenia Celami Stowarzyszenia są: 1) Dobroczynność. 2) Prowadzenie akcji adopcyjnych fretek. 3) Propagowanie wiedzy o fretkach. 4) Kształtowanie i promowanie prawidłowej opieki nad fretkami. 5) Publikowanie bezpłatnych materiałów edukacyjnych na temat wiedzy o zwierzętach, a w szczególności fretkach. 6) Działania na rzecz zapobiegania niekontrolowanemu i niewłaściwemu rozmnażaniu fretek poprzez propagowanie kastracji. 2

3 7) Działania mające na celu doprowadzenie do uznania ukończonego 8 tygodnia życia za dolną granicę wieku odstawienia fretek od matki. 8) Dążenie do zakazu handlu fretkami w sklepach i na targowiskach. 9) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności fretek, oraz obrony ich praw. 10) Przeciwdziałanie okrutnemu traktowaniu zwierząt, w szczególności fretek. 11) Działania na rzecz ochrony środowiska. 12) Działania na rzecz poprawy środowiska życia zwierząt, w szczególności fretek. 13) Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa poprzez ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom, a w szczególności fretkom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego. 14) Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statutu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową z osobowością prawną, działającą na zasadach wolontariatu członków. Stowarzyszenie w roku 2010 realizowało swoje cele statutowe poprzez: I. Prowadzenie intensywnych działań zmierzających do znalezienia nowych opiekunów niechcianym fretkom, pośrednictwo w przekazywaniu niechcianych i porzuconych fretek nowym opiekunom oraz zorganizowanie tymczasowych miejsc ich przechowania, a także finansowania koniecznej pomocy lekarskiej. Fretkowa Akcja Adopcyjna Stworzona w 2009 r. struktura Fretkowej Akcji Adopcyjnej, z późniejszymi zmianami: Koordynator Ogólnopolski: Krzysztof Olesiejuk Koordynatorzy Regionalni: województwo dolnośląskie: Iwona Kozicka województwo kujawsko-pomorskie: Katarzyna Trzeciak (od ) województwo lubuskie: Sylwia Dobek (od ) województwo łódzkie: Aleksandra Gładysz (do ), Marta Gruzdowska (od ) województwo małopolskie: Iwona Kozicka (do ), Urszula Kunz (od do ) województwo mazowieckie: Gabriela Abramczuk (do ), Aleksandra Durda (od ) województwo opolskie: Iwona Kozicka województwo podlaskie: Michał Kalinowski (do ), Izabela Ruszczyńska (od ) województwo pomorskie: Paweł Świąder województwo śląskie: Iwona Kozicka (do ), Urszula Kunz (od do ) województwo świętokrzyskie: Magdalena Janusz (od ) województwo warmińsko-mazurskie: Michał Kalinowski (do ), Izabela Ruszczyńska (od ) 3

4 województwo wielkopolskie: Anna Baytar województwo zachodniopomorskie: Paweł Świąder w terminach i województwach niewymienionych powyżej funkcje Koordynatora Regionalnego pełnił Koordynator Ogólnopolski, Krzysztof Olesiejuk W 2010 r. pełnomocnictwo do podpisywania umów adopcji i darowizny fretek mieli następujący członkowie. Od do : 1) Gabriela Abramczuk 2) Anna Banasiak 3) Paweł Świąder 4) Jerzy Sebastian Drużbicki 5) Aleksandra Durda 6) Aleksandra Godzina 7) Danuta Kamecka 8) Barbara Anna Kysiak 9) Krzysztof Olesiejuk 10) Joanna Surma 11) Martyna Szpechar 12) Karolina Kriger 13) Iwona Kozicka 14) Bogumiła Dernałowicz 15) Izabela Ruszczyńska 16) Andrzej Warczyński 17) Agata Bosch 18) Joanna Usinowicz 19) Anna Baytar 20) Sylwia Dobek 21) Agnieszka Gawron 22) Katarzyna Jędrzejczyk Pełnomocnictwa udzielone w ciągu roku: 23) Mirosława Blank ) Wanda Rybkowska-Cegielska ) Dorota Flakiewicz ) Magdalena Janusz ) Marta Gruzdowska ) Agnieszka Sobczak ) Agnieszka Sasin ) Paulina Pielin ) Magda Kijaszek ) Katarzyna Trzeciak ) Magdalena Kępka ) Agnieszka Stachurska ) Aleksandra Kluska ) Anna Stroińska Osoby, które przestały być członkami Stowarzyszenia w czasie trwania pełnomocnictwa: 37) Aleksandra Gładysz ) Janusz T. Kusiński ) Daria Wiśniewska ) Michał Kalinowski ) Urszula Kunz Nadzór nad Domami Tymczasowymi w roku 2010 sprawowała Barbara Kysiak. 4

5 Zgłoszenia adopcyjne przesyłane elektronicznie administrowane były przez Aleksandrę Zołotajkin. Liczba fretek, które znalazły nowe domy dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Fretek w roku 2010: 1) województwo dolnośląskie 13 2) województwo kujawsko-pomorskie 5 3) województwo lubelskie 1 4) województwo lubuskie 5 5) województwo łódzkie 12 6) województwo małopolskie 8 7) województwo mazowieckie 104 8) województwo podlaskie 2 9) województwo pomorskie 19 10) województwo śląskie 15 11) województwo świętokrzyskie 3 12) województwo warmińsko-mazurskie 12 13) województwo wielkopolskie 7 14) województwo zachodniopomorskie - 1 Łącznie w 2010 r. Stowarzyszenie znalazło nowe domy dla 207 fretek. Większość z tych fretek przebywało w Domach Tymczasowych od kilku do kilkudziesięciu dni. W tym czasie utrzymywane były ze środków własnych poszczególnych członków Stowarzyszenia oraz ze środków Stowarzyszenia. Koszty leczenia pokrywane były ze środków własnych członków, ze środków Stowarzyszenia w przypadku faktur wystawianych przez lecznice bezpośrednio na Stowarzyszenie oraz z dotacji otrzymanej od Urzędu m. st. Warszawy, w ramach zadania Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m. st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Łączna suma wydana przez (w tym środki z dotacji) na usługi weterynaryjne wyniosła ,24zł. Łączna suma wydana na utrzymanie fretek w Domach Tymczasowych wyniosła 2.200,56zł. Ogłoszenia adopcyjne Od na stronie adopcje.fretek.org działa serwis z ogłoszeniami o fretkach szukających nowego domu, fretkach znalezionych i fretkach objętych programem Wirtualnych Adopcji. Łącznie w roku 2010 opublikowanych zostało 178 ogłoszeń. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za prowadzenie działu ogłoszeń: Aleksandra Zołotajkin. Wirtualne Adopcje (od ) 1 września 2010 Stowarzyszenie stworzyło program Wirtualnych Adopcji fretek. Wirtualna Adopcja to zapewnienie fretce opieki na odległość. Polega na niesieniu pomocy finansowej (i nie tylko) wybranemu zwierzęciu przez comiesięczne zasilenie konta Stowarzyszenia, z którego następnie refundowane są wydatki na utrzymanie i leczenie fretki biorącej udział w tym programie. Minimalna deklarowana miesięczna wpłata to 15 zł. Po zaksięgowaniu pierwszej wpłaty, przy ogłoszeniu o wybranej fretce na stronie fretek.org pojawia się informacja o Wirtualnym Opiekunie. Wirtualny Opiekun otrzymuje comiesięczny raport o stanie fretki i wydarzeniach jej dotyczących, z uwzględnieniem ponoszonych wydatków. Program Wirtualnych Adopcji pozwolił w 2010 roku zebrać fundusze w wysokości 4320,60zł. Na dzień w programie Wirtualnych Adopcji uczestniczyło sześć fretek, a ogółem w roku 2010 trzynaście fretek. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za prowadzenie Wirtualnych Adopcji: Martyna Szpechar, Aleksandra Zołotajkin, Paulina Pielin. 5

6 II. Współpracę z placówkami naukowymi, lekarzami weterynarii i służbą weterynaryjną, producentami karm, innymi organizacjami oraz firmami na rzecz wypracowania i kształtowania standardów jakościowych dotyczących żywienia, usług weterynaryjnych i prawidłowej opieki na każdym etapie życia fretek. Punkt informacyjny w sklepie Kakadu w Arkadii (Warszawa). Stowarzyszenie kontynuowało współpracę z największą siecią sklepów zoologicznych w Polsce KAKADU w celu promowania wiedzy na temat prawidłowej opieki nad kupowanymi tam fretkami. Członkowie Stowarzyszenia przez cztery niedziele w sierpniu i wrześniu 2010 udzielali informacji w sklepie sieci Kakadu, mieszczącym się w Centrum Handlowym ARKADIA w Warszawie. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Barbara Kysiak, Agnieszka Marszycka, Agnieszka Waszczuk III. Uczestniczenie w różnych imprezach masowych, których celem jest promowanie wiedzy o zwierzętach, w szczególności fretkach Piknik Ekologiczny Żyj Zdrowo (organizator Urząd Dzielnicy Wola), Skwer Apfelbauma Piknik Ekologiczny Żyj Zdrowo to impreza organizowana przez Urząd Dzielnicy Wola, ma na celu przybliżenie mieszkańcom Woli oferty instytucji, firm i stowarzyszeń propagujących zdrowy styl życia oraz postawę proekologiczną. Urząd zadbał również o to, by na imprezie pojawiły się organizacje pro-zwierzęce, takie jak: Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA!,, Stowarzyszenie Pomocy Królikom oraz Klub Pomocy Świnkom Morskim. Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek informowali uczestników imprezy o prawidłowych zasadach opieki nad fretkami, o bezdomności i adopcjach fretek. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizację: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Monika Piekarska, Włodzimierz Łabęda Warszawskie Dni Recyklingu (organizator BOŚ UM), Park Agrykola. uczestniczyło po raz pierwszy w imprezie organizowanej przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy. Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia informowali o opiece nad fretkami, o bezdomności i adopcjach. W czasie imprezy udzielono również krótkiego wywiadu o fretkach dla lokalnej stacji radiowej. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizację: Agnieszka Marszycka, Agnieszka Waszczuk, Agnieszka Stachurska, Włodzimierz Łabęda IX Międzynarodowe targi Zoologiczne ZOOMARKET 2010 (organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A.), Pałac Kultury i Nauki. W ramach targów ZOOMARKET przygotowało stoisko, na którym zaprezentowane zostały żywe fretki, wzorcowo wyposażona klatka dla tych zwierząt, jak również polecane karmy i akcesoria dla fretek. Członkowie Stowarzyszenia rozdawali mini-informatory o fretkach, ulotki o odpowiedzialnej opiece nad zwierzętami domowymi oraz ulotki adopcyjne Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek. W niedzielę na stoisku Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek obecna była lek. wet. Anna Jałonicka-Rzepka, która udzielała porad na temat profilaktyki i leczenia fretek oraz innych małych ssaków. Pojawiła się również Kaja Paschalska wspierająca swoją twarzą Stowarzyszenie. Przeprowadziła ona zbiórkę pieniędzy na potrzeby Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za udział w Targach: Agnieszka Marszycka, Agnieszka Waszczuk, Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Marek Żyśko IX Targi ZooBotanica - Wrocław Na stoisku Stowarzyszenia zwiedzający oraz inni wystawcy mogli uzyskać informacje na temat prawidłowej opieki nad zwierzętami. Członkowie organizacji rozdawali mini informatory oraz informowali o Fretkowej Akcji Adopcyjnej oraz sprzedawali gadżety Stowarzyszenia. 6

7 Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Iwona Kozicka, Magda Kijaszek, Danuta Kamecka Jesienna Symfonia Serc (organizator: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego), Krakowskie Przedmieście. po raz drugi uczestniczyło w pikniku Jesienna Symfonia Serc organizowanym przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Stanowisko Stowarzyszenia odwiedziło wielu zainteresowanych, każdy mógł pogłaskać fretkę, sprawdzić jak pachnie, zobaczyć na żywo, jak się zachowują nasi ulubieńcy. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia odpowiadali na wiele pytań dotyczących żywienia, wychowania, zdrowia oraz kosztów utrzymania fretek. Odwiedzający interesowali się Fretkową Akcją Adopcyjną, chętnie zabierali ze sobą ulotki kontaktowe Stowarzyszenia. W czasie akcji udzielono również krótkiego wywiadu o fretkach dla lokalnej stacji radiowej. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizację: Aleksandra Durda, Barbara Kysiak, Włodzimierz Łabęda, Agnieszka Stachurska, Agnieszka Waszczuk akcja adopcyjna w sklepie ZOO-Natura. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt oraz zachęcanie do adopcji domowego pupila zamiast zakupu w sklepie zoologicznym. rozdawało ulotki dotyczące właściwej opieki na fretkami oraz innymi zwierzętami domowymi, a także ulotki zachęcające do adopcji fretek. Członkowie Stowarzyszenia udzielali porad na temat utrzymania tych zwierząt, opowiadali o wadach i zaletach fretki jako zwierzęcia domowego oraz informowali o zasadach adopcji. Klienci sklepu mogli również obejrzeć zdjęcia fretek przebywających aktualnie w Domach Tymczasowych i przeczytać krótkie historie o ich życiu. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizację: Barbara Grabowska, Agnieszka Marszycka, Agnieszka Waszczuk, Marek Żyśko Wolski Korowód - Przegląd Ofert Pomocowych Publicznych i Pozarządowych (organizator: Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy); Park Sowińskiego W niedzielę w parku im. gen. Sowińskiego, odbyła się 5.edycja pikniku Wolski Korowód - przegląd ofert pomocowych publicznych i pozarządowych. Na pikniku można było zapoznać się z ofertą pomocową dla mieszkańców Woli, dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia udzielali porad dotyczących opieki nad fretkami, informowali o bezdomności i adopcjach fretek. Każdy zainteresowany mógł pogłaskać fretkę, sprawdzić jak pachnie. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizację: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Włodzimierz Łabęda, Agnieszka Waszczuk, Marek Żyśko Światowy Dzień Zwierząt Wrocław, Rynek Miasta. TOZ wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym zorganizował piknik dla zwierząt pt. Wspólnie dla Zwierząt w ich święto. Podczas imprezy nie zabrakło Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek, którego stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Członkowie Stowarzyszenia rozdawali ulotki, informatory i promowali Fretkową Akcję Adopcyjną. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizację: Magda Kijaszek, Danuta Kamecka, Kamila Chajęcka Cmentarz dla zwierząt Psi Los w Koniku Nowym Celem akcji było uświadomienie mieszkańcom Warszawy odwiedzającym groby swoich pupili, że problem bezdomności dotyczy nie tylko psów i kotów. wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Królikom przygotowało stoisko z ulotkami informacyjnymi na temat właściwej opieki nad zwierzętami domowymi oraz akcji adopcyjnych obu stowarzyszeń. prezentowało również zdjęcia i krótkie charakterystyki zwierząt przebywających aktualnie w Domach Tymczasowych. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za organizację: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Paweł Masiak. 7

8 IV. Interwencje w przypadku nieprawidłowego lub niehumanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności fretek, reagowanie na wydarzenia związane z takim traktowaniem poprzez ich nagłaśnianie w wyniku interwencji przejęło łącznie opiekę nad 18 fretkami na terenie całego kraju Interwencja w sprawie zakażeń nosówką na giełdzie ZOO w Łodzi. W związku z informacjami, jakie dotarły do Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek o przypadkach zachorowań na nosówkę młodych zwierząt zakupionych na giełdzie w Łodzi przy ulicy Równej 3, Zarząd Stowarzyszenia nagłośnił sprawę poprzez opublikowanie informacji na forum Stowarzyszenia oraz forum forum.fretki.org.pl. Informacja została przesłana również do redakcji Gazety Wyborczej, e-faktu, Dziennika oraz radia Łódź. Informacja o nosówce została potwierdzona przez lekarza weterynarii z przychodni Sowa w Łodzi, gdzie trafiły chore fretki. Dwóch zwierząt nie udało się uratować. Sprawa została zgłoszona do Powiatowego Inspektora Weterynarii, który obiecał przyjrzeć się sprawie. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Magdalena Kępka, Barbara Kysiak, Krzysztof Olesiejuk Interwencja w sklepie zoologicznym w Zabrzu. Akcja mająca na celu poprawę warunków w sklepie zoologicznym w Zabrzu. Członkini Stowarzyszenia odbyła rozmowę z personelem oraz kierownikiem sklepu. Następnie o złych warunkach w sklepie powiadomione zostały PIW oraz TOZ, które zajęły się sprawą zwierząt przebywających w sklepie. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Magdalena Kępka Interwencja w warszawskiej hurtowni AKWEN. wraz z Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA!, przeprowadziło kontrolę w jednej z warszawskich hurtowni zoologicznych, handlujących żywymi zwierzętami. Po sprawdzeniu stanu faktycznego przystąpiono do formalnej kontroli warunków przetrzymywania zwierząt. W wyniku interwencji do Stowarzyszenia trafiły trzy około sześciotygodniowe (wiek szacowany na podstawie uzębienia) wycieńczone fretki. W protokole interwencyjnym zostały zanotowane błędy, jakie popełnił właściciel hurtowni, z żądaniem ich naprawienia. Podczas wizyty pointerwencyjnej okazało się, że właściciel zastosował się do uwag Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Agnieszka Marszycka, Barbara Grabowska Interwencja w ogródkach działkowych w Trójmieście. Po otrzymaniu informacji o fretce znajdującej się w ogródkach działkowych w Trójmieście, członek Stowarzyszenia podjął działania interwencyjne. Stan zdrowia znalezionego samczyka był bardzo zły, decyzją lekarza weterynarii zwierzę zostało poddane eutanazji. Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny za akcję: Paweł Świąder Interwencja w sklepie zoologicznym w Częstochowie. Stowarzyszenie otrzymał zgłoszenie, o fretce trzymanej w złych warunkach w sklepie zoologicznym w Częstochowie. Członkini Stowarzyszenia przeprowadziła rozmowę z właścicielem, przedstawiła główne informacje na temat żywienia fretek oraz doradziła jak prawidłowo zagospodarować klatkę. Już następnego dnia wszystkie rady zostały zastosowane. Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny za akcję: Beata Cekus. 8

9 V. Wydawanie publicznych oświadczeń i czynny protest w ramach obowiązującego prawa oraz współpraca z innymi organizacjami, w tym pro-zwierzęcymi Udział Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek w Inkubatorze dla początkujących. Inkubator dla początkujących to kompleksowy sposób wspierania w rozwoju młodych organizacji pozarządowych. W okresie marzec październik 2010 uczestnicy projektu wzięli udział w cyklu sześciu szkoleń podstawowych, obejmujących zagadnienia merytoryczne, niezbędne do prowadzenia organizacji pozarządowej. Od Współpraca ze Strażą Miejską w Warszawie. Na podstawie uzgodnień z Biurem Ochrony Środowiska UM m. st. Warszawy oraz Strażą Miejską m.st. Warszawy od kwietnia 2010 r. przyjmuje do swoich Domów Tymczasowych fretki znalezione z terenu Warszawy, które dotychczas przekazywane były do schroniska na Paluchu. Fretki mają zapewnione pozwalające na ocenę ich stanu zdrowia badanie lekarskie (przeprowadzane przez lekarzy weterynarii specjalizujących się w leczeniu fretek) oraz w razie potrzeby dalszą diagnostykę i leczenie. W Domach Tymczasowych przebywają minimum 14 dni. Od Stowarzyszenie wspomaga Koalicję Dla Zwierząt w tworzeniu projektu nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt. W związku z pracami nad aktualizacją projektu nowelizacji Ustawy, Koalicja dla Zwierząt zwróciła się do Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek o wprowadzenie uwag do propozycji Ustawy o ochronie zwierząt. Stowarzyszenie przedstawiło propozycje zmian w projekcie. Członek Stowarzyszenia odpowiedzialny za komunikację z Koalicją Dla Zwierząt: Agnieszka Marszycka. Od Stowarzyszenie współpracuje z Malborskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt "Reks" oraz TOZ Malbork. Po informacji otrzymanej od zaniepokojonej użytkowniczki forum, członek Stowarzyszenia przeprowadził kontrolę warunków bytowych fretek sprzedawanych przez sklep zoologiczny w Malborku. Podczas kontroli stwierdzono wiele uchybień. W związku z brakiem reakcji ze strony kierownictwa sklepu, przy dalszych działaniach nawiązano współpracę z TOZ Malbork, co przyczyniło się do zamknięcia sprawy. Sklep zrezygnował z przetrzymywania fretek i sprowadza je wyłącznie na zamówienie indywidualne. Od Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA!. Wspólne działania fundacji VIVA i Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek doprowadziły do prawidłowo wykonanej interwencji w hurtowni zoologicznej AKWEN. Organizacje będą nadal współdziałać w przypadkach wykrycia zdarzeń związanych znęcaniem się nad zwierzętami. Od Stowarzyszenie współpracuje z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. Dzięki chęci współpracy ze strony Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Stowarzyszenie nawiązało porozumienie z tą organizacją. Współpraca polega na natychmiastowym kontakcie ze Stowarzyszeniem w razie otrzymania przez krakowski TOZ informacji o porzuconej lub znalezionej fretce. Od SPF współpracuje z dyrekcją ZooCentrum we Wrocławiu. Głównym celem Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek jest propagowanie wiedzy o fretkach (dystrybucja informatorów Stowarzyszenia) i monitoring warunków, w jakich przebywają fretki w sieci tych sklepów. Dyrekcja sieci sklepów wydała zgodę na sprawdzanie warunków bytowych fretek w tych sklepach oraz instruowanie personelu co do właściwego postępowania z fretkami Petycja w sprawie zakazu hodowli na futra wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Królikom, wyszło z inicjatywą zbierania podpisów pod petycją, dotyczącą zakazu chowu i hodowli oraz uśmiercania zwierząt z przeznaczeniem na futra i wyroby futrzarskie 9

10 Głównym założeniem jest doprowadzenie do zakazu prowadzenia chowu oraz hodowli zwierząt z przeznaczeniem na futro i wyroby futrzarskie, a także sprzeciwienie się promocji futer naturalnych w mediach. Petycja zawiera poparcie działań zmierzających do wprowadzenia w Polsce zakazu hodowli dla futer, tak jak uczyniono to w innych krajach - w Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii czy Chorwacji. Zbiórka podpisów trwa Dzień Bez Futra. Z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Futra zaprotestowało przeciwko bestialskiemu zabijaniu zwierząt na futra. Opiekunowie wraz ze swoimi pupilami - fretkami, pikietowali w Warszawie i Wrocławiu Akcja miała na celu uświadomienie i uwrażliwienie społeczeństwa na ból i cierpienie, jakie zadaje się zwierzętom, aby wyprodukować ubranie z futra naturalnego, a także uświadomienie, jakie zagrożenia dla środowiska naturalnego niosą za sobą fermy zwierząt futerkowych. Członkowie odpowiedzialni za akcję: Warszawa - Agnieszka Marszycka, Agnieszka Waszczuk; Wrocław - Iwona Kozicka, Magda Kijaszek, Danuta Kamecka. VI. Organizowanie akcji edukacyjnych dotyczących wiedzy o zwierzętach domowych i właściwej opiece nad nimi Audycja o fretkach w Radiu Hobby 89.4FM, Warszawa W dniu o godzinie w Radiu Hobby 89.4FM, Warszawa transmitowana była audycja na żywo z udziałem członków Stowarzyszenia. Audycja miała na celu promocję Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek, poinformowanie słuchaczy o możliwości adopcji fretek oraz przekazanie najważniejszych informacji o opiece nad nimi. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za audycję: Barbara Grabowska i Aleksandra Durda. Od Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 34 w Warszawie Nie jesteśmy sami na Ziemi Autorski program edukacyjny opracowany przez Agnieszkę Stachurską pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek, obejmujący cykl dziewięciu zajęć w roku szkolnym, poświęconych tematom związanym z ochroną przyrody, ekologią, recyklingiem, etyką. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i kończą w maju. Promuje uniwersalne wartości oraz opiera się na obwiązującym stanie prawnym RP. Układ tematyczny dostosowany jest do cyklu wegetacyjnego, układu świąt oraz międzynarodowych dni związanych z ekologią i przyrodą oraz programy nauczania zintegrowanego. Program realizowany jest w ramach zajęć w świetlicach szkolnych. W roku 2010 przeprowadzono cztery z cyklu dziewięciu zajęć. Zajęcia nr 1. Przyroda wokół nas. My w przyrodzie. Przedstawienie dzieciom historii wszechświata, powstawania życia na Ziemi. Zależności pomiędzy rzeźbą terenu, położeniem geograficznym, klimatem, roślinnością i fauną. Wpływ działań człowieka. Zależności. Korzyści, jakie czerpie człowiek z przyrody. Zajęcia nr 2. Zostawmy zwierzętom ich futerka czyli bierzemy to co niezbędne, resztę zostawiamy. Mając świadomość roli, jaką odgrywają zwierzęta w życiu człowieka, oraz ich roli w ekosystemie, uczymy się szukać zamienników nieniszczących przyrody. Piękne sztuczne futro jest dla człowieka, naturalne futra pozostają na zwierzętach. Oleje i witaminy z roślin, wolność dla wielorybów. Dzieci doskonale potrafią wyczuć, kiedy jest czegoś za dużo, kiedy zaczynamy gromadzić lub posiadać rzeczy niepotrzebne. Przedstawienie alternatyw, które daje nam wspaniały postęp cywilizacyjny. Zajęcia nr 3 W stajence czyli o zwierzętach gospodarskich oraz pomagających ludziom niepełnosprawnym. Pokazanie gatunków zwierząt służących człowiekowi. Zwierząt gospodarskich pociągowych, stróżujących, pasterskich, ratowniczych, przewodników i zwierząt towarzyszących. Prezentacja multimedialna: zwierzęta w malarstwie europejskim. Zajęcia nr 4. Czerwona księga. Co to jest gatunek zagrożony? Dlaczego wymierają gatunki? Uświadomienie dzieciom, że różne gatunki zwierząt i roślin pojawiają się i znikają. Przyczyną tego jest ewolucja. Globalne zmiany klimatu, które miały miejsce w prahistorii i obecnie, oraz wpływ działalności 10

11 człowieka. Zastanawiamy się, co można zrobić, aby ochronić gatunki zagrożone. Pokazanie dzieciom zdjęć i rycin (głównie Linneusza) gatunków, które już nie istnieją. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Agnieszka Stachurska Akcja Edukacyjna Przyjaciel na wiele lat Akcja Edukacyjna Przyjaciel na wiele lat objęła 10 zajęć w okresie lipiec-październik 2010 r., przeprowadzonych w przedszkolach, gimnazjum, liceum, w klubie kultury oraz podczas targów ZOOMARKET. Akcja edukacyjna przeprowadzona została w grupie dzieci w wieku 4-12 lat oraz młodzieży, w wieku lat. Podstawą zajęć był scenariusz opracowany przez Członków SPF. Poruszane były tematy takie jak: co to jest fretka i jak się nią opiekować, jak prawidłowo opiekować się innymi zwierzętami domowymi, jakie są podobieństwa pomiędzy ludźmi i zwierzętami, jakie problemy mogą mieć zwierzęta i jak im można pomóc, co to jest wolontariat i jakie niesie ze sobą korzyści. Lista ośrodków, w których przeprowadzono zajęcia: Klub Przedszkolaka DoMisia, ul. Tawułkowa 21. Zajęcia prowadziły: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Monika Piekarska Przedszkole Ciasto-Plasto Katarzyna Ciecieląg, ul. Lipkowska 6a. Zajęcia prowadziły: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Monika Piekarska Ekologiczno-kulturowe przedszkole Fru-Fru, ul. Wspomnień 40. Zajęcia prowadziły: Barbara Grabowska, Monika Piekarska IX Międzynarodowe Targi Zoologiczne ZOOMARKET w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1. Zajęcia prowadzili: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Marek Żyśko IX Międzynarodowe Targi Zoologiczne ZOOMARKET w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1. Zajęcia prowadzili: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Marek Żyśko V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Józefa Poniatowskiego, ul. Nowolipie 8. Zajęcia prowadziły: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Monika Piekarska Szkoła Podstawowa nr 203, ul. I. K. Skorupki 8. Zajęcia prowadzili: Anna Banasiak, Monika Piekarska, Marek Żyśko V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Józefa Poniatowskiego, ul. Nowolipie 8. Zajęcia prowadziły: Anna Banasiak, Barbara Grabowska, Monika Piekarska Klub Kultury Radość, ul. Planetowa 36. Zajęcia prowadzili: Anna Banasiak, Monika Piekarska, Marek Żyśko Klub Kultury Radość, ul. Planetowa 36. Zajęcia prowadzili: Anna Banasiak, Monika Piekarska, Marek Żyśko Zajęcia w szkołach w Morągu i Ostródzie Z okazji Dnia Bez Futra Martyna Szpechar ze Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek zorganizowała zajęcia uświadamiające młodzieży kulisy :produkcji: futer naturalnych. Zajęcia odbyły się w gimnazjach w Ostródzie i Morągu. Przedstawiono gatunki zwierząt, które są wykorzystywane w przemyśle futrzarskim, warunki na fermach oraz sposoby protestu przeciw hodowli zwierząt na futra. VII. Organizowanie i promowanie akcji profilaktycznych dotyczących zdrowia fretek Biała Niedziela w lecznicy Anima w Warszawie W niedzielę w lecznicy weterynaryjnej Anima przy ul. Podleśnej 57 lekarze Anna Jałonicka-Rzepka, Iwona Wójcik oraz Jerzy Kemilew, który wykonywał badania krwi, przeprowadzili akcję badań dla fretek, królików 11

12 i gryzoni. W ramach akcji wszystkie badania były o 50% tańsze, zaś darowizny uzbierane podczas badań podzielone zostały pośród Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek, Stowarzyszenia Pomocy Królikom oraz Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim. VIII. Prowadzenie strony internetowej i forum dyskusyjnego Stowarzyszenia prowadzi stronę internetową i robocze forum dyskusyjne dla członków Stowarzyszenia, dostępne przez cały rok 2010 pod adresem (wyłączonym ). Nowy adres jest aktywny od strona uzyskała nową szatę graficzną. Strona jest oparta na darmowym (GPL) systemie CMS Joomla. IX. Organizowanie zbiórek pieniędzy i darów oraz pozyskiwanie sponsorów. Zbiórki publiczne uzyskało zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznym i Administracji na prowadzenie zbiórki publicznej na terenie kraju. W oparciu o zezwolenie nr 199/2009 ważne do przeprowadzone zostały następujące zbiórki. L.p. Data Miejscowość Akcja Uzbierana kwota Sosnowiec CH Plejada Ostróda Kwesta Warszawa Sklep Kakadu Warszawa Sklep Zoomarket Warszawa Symfonia Serc Wrocław Targi Zoobotanika Warszawa Sklep ZooNatura Warszawa Korowód Wolski Konik Nowy Zwierzęce Zaduszki Wrocław Światowy Dzień Zwierząt cała Polska Wspomóż SPF Morąg Dzień bez Futra Wrocław Dzień bez Futra Warszawa Dzień bez Futra Elbląg Pomóż fretkom - skarbona Razem: Z łącznej kwoty zbiórek w sprawozdaniu finansowym za rok 2010 uwzględniono zł, ponieważ kwota za zbiórkę nr 13 wpłynęła na konto Stowarzyszenia w roku Aukcje W ciągu roku 2010 odbywały się liczne aukcje internetowe na portalu allegro.pl. Aukcje Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek mają status aukcji charytatywnych, dzięki czemu Stowarzyszenie nie ponosi kosztów wystawiania przedmiotów na aukcje. Wszystkie zebrane w ten sposób środki są przeznaczane na cele statutowe. Od momentu wprowadzenia programu Wirtualne adopcje część aukcji jest dedykowana konkretnym fretkom, wymagającym szczególnej opieki bądź leczenia. Za wyjątkiem jednej aukcji wszyscy kupujący wystawili bardzo pozytywne i sympatyczne komentarze. Na aukcjach internetowych sprzedawane są również gadżety Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek. Łącznie aukcje przyniosły przychód w wysokości 2.284,67zł. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Agnieszka Stachurska. 12

13 Inne zbiórki W dniach 1-3 maja 2010 w czasie dorocznego zlotu użytkowników forum prowadzonego pod adresem forum.fretki.org.pl odbywającego się w Karpicku prowadzone były zbiórki na cele statutowe Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek, w formie licytacji darów od uczestników zlotu oraz zbiórki bezpośredniej. Zbiórki odbyły się w czasie konkursów dla fretek prowadzonych przez członków i sympatyków Stowarzyszenia. W wyniku tej akcji do kasy Stowarzyszenia wpłynęło 900zł. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Agnieszka Stachurska, Martyna Szpechar oraz sympatyk Stowarzyszenia Paweł Pupkiewicz. X. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt Interwencja w gminie Wiskitki wspólnie z Żyrardowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, w asyście funkcjonariuszy Policji, przeprowadziło kontrolę warunków, w jakich była prowadzona hodowla. Stwierdzono szereg zaniedbań ze strony właścicieli zwierząt. Fretki były brudne, klatki pełne kału i moczu, zamiast jedzenia puste metalowe puszki po konserwach. Inwazja pcheł, much i świerzbowca. W wyniku przeprowadzonej kontroli pod opiekę Stowarzyszenia trafiły cztery skrajnie wycieńczone i zagłodzone fretki. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni za akcję: Aleksandra Durda, Agnieszka Sasin. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem W skład przedmiotu działalności wchodzi (PKD): 0149Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt 1330Z Wykańczanie wyrobów włókienniczych 1419Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 1729Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 1812Z Pozostałe drukowanie 1820Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 4781Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 5819Z Pozostała działalność wydawnicza 8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.9 Działalność pozostałych organizacji członkowskich Odpisy uchwał zarządu Nr 01/ o nadaniu pełnomocnictwa M. Blank do podpisywania umów adopcji i darowizny 13

14 Nr 02/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 3 Nr 03/ o zmianie osób pełniących funkcje w Zarządzie Nr 04/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 4 Nr 05/ o nadaniu pełnomocnictwa D. Flakiewicz i W. Rybkowskiej-Cegielskiej do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 06/ o usunięciu z listy członków B. Dziurdzik i M. Dembskiego Nr 07/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 5 Nr 08/ o nadaniu pełnomocnictwa M. Janusz do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 09/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 6 Nr 10/ o nadaniu pełnomocnictwa M. Gruzdowskiej do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 11/ o regulaminie Walnego w Karpicku 2010 Nr 12/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 7 Nr 13/ o nadaniu pełnomocnictwa A. Sasin do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 14/ o przyjęciu rezygnacji G. Abramczuk z funkcji członka Zarządu Nr 15/ o nadaniu pełnomocnictwa P. Pielin do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 16/ o dokooptowaniu członka Zarządu A. Waszczuk Nr 17/ o odwołaniu Koordynatora Regionalnego FAA M. Kalinowskiego Nr 18/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 8 Nr 19/ o nadaniu pełnomocnictwa M. Kijaszek do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 20/ o nadaniu pełnomocnictwa K. Trzeciak do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 21/ o wykluczeniu M. Kalinowskiego z członkostwa w SPF Nr 22/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 9 Nr 23/ o nadanie pełnomocnictwa M. Kępka do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 24/ o powołaniu Koordynatorów Regionalnych 10 Nr 25/ o zatwierdzeniu wzorów dokumentów adopcji Nr 26/ o nadaniu pełnomocnictwa A. Stachurskiej do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 27/ o nadaniu pełnomocnictwa A. Klusce do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 28/ o skreśleniu z ewidencji członków A. Pitner i M. Żyśko Nr 29/ o nadaniu pełnomocnictwa A. Stroińskiej do podpisywania umów adopcji i darowizny Nr 30/ o zwrocie kosztów utrzymania fretki Nr 31/ o przyjęciu rezygnacji U. Kunz Informacja o wysokości uzyskanych przychodów Przychody z działalności statutowej ,01zł Przychody z działalności gospodarczej 2.095,80 zł Dotacje 9.405,59 zł Razem przychody ,40 zł Informacja o poniesionych kosztach Koszty zakupów towarów 1.059,44 zł Koszty realizacji zadań statutowych ,25 zł Koszty sprzedaży i administracyjne ,89 zł Razem koszty ,58 zł 14

15 Finanse Stowarzyszenia I. Umowy o pracę w 2010 nie zawierało umów o pracę. II. Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. Członkowie wykonują zadania statutowe nieodpłatnie. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2010 roku wynosi 0 zł. III. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia W okresie sprawozdawczym nie zawierano umów zlecenia. IV. Udzielone pożyczki pieniężne Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek. V. Ulokowane kwoty na rachunku bankowym i środki w kasie: Stan na : Rachunki bieżące 5.640,67zł Kasa 1.698,71zł VI. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek Stowarzyszenie nie posiada obligacji i udziałów w spółkach prawa handlowego. VII. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne W roku 2010 nie nabyto środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Przyjaciel na wiele lat, polegającego na prowadzeniu działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt na terenie m. st. Warszawy. Kwota dofinansowania: 4.190,00zł, z tego wykorzystano: 3.205,59zł REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO z zakresu ochrony zwierząt w 2010 r. Polegającego na opiece nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m. st. Warszawy i zapobieganiu bezdomności zwierząt. Kwota dofinansowania: 6.200,00zł, z tego wykorzystano: 6.200,00zł Stowarzyszenie złożyło ofertę dotyczącą zadania Prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt na terenie m. st. Warszawy na rok Stowarzyszenie złożyło ofertę dotyczącą zadania Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m. st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, część 1 i 3 na rok

16 Informacja w sprawie zobowiązań i deklaracji podatkowych W roku 2010 nie miało zobowiązań do Urzędu Skarbowego. Data Podpisy członków Zarządu: 16

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT VIVA!

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT VIVA! ZAŁĄCZNIK nr 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT VIVA! A. Pomoc zwierzętom i promocja zdrowia Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 Warszawa, 29 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZWIERZĘCA POLANA ZA OKRES 06.09.2012-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w 2011 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 nr 50, poz. 529) Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Sopot, 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Sopot, 2015 roku. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Sopot, 2015 roku. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ ZA 2014 ROK 2 SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA w 2005 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA w 2005 roku Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Główny ul. Mokotowska 14, 00-950 Warszawa tel: (22) 326-12-86, fax: (22) 628-41-68, e-mail: info@pck.org.pl www.pck.org.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Amicus Canis - Fundacji na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Amicus Canis - Fundacji na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych za rok 2013 "AMICUS CANIS" FUndacja Na Rzecz Zwierząt Skf2YWdzonych Oś. M.KoIbe 214 m 30 97 200 Tomaszów Msz. KRS 0000447575 Regon 101551868. NIP 7732

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenia Klon/Jawor

Raport roczny. Stowarzyszenia Klon/Jawor Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 III p. 00-031 Warszawa tel. (0-22) 828-91-28 fax 828-91-29 e-mail: klon@klon.org.pl www.klon.org.pl Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl Raport roczny

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO TILIA ZA 2011 ROK str. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane Fundacji: Nazwa organizacji: Fundacja Przyjaciółka Adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa Tel/fax: 0 22 58 42 289, 58 42 288 Fax: 0 22 62 93 362 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach 1 Strona Rozdział 1 Informacje ogólne 1.1 Dane teleadresowe: Adres: Ul. Mała Kilińskiego 4/3 25-302 Kielce

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza.

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza siedziba: POLSKA,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Raport roczny. Fundacja Polska Akcja Humanitarna Raport roczny 2003 Fundacja Polska Akcja Humanitarna ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa tel.: (+48 22) 828 88 82, fax: (+48 22) 831 99 38 http://www.pah.org.pl/ email: pah@pah.org.pl I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo