MOZART: WIĘCEJ, LEPSZEJ PRACY DLA WROCŁAWIAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOZART: WIĘCEJ, LEPSZEJ PRACY DLA WROCŁAWIAN"

Transkrypt

1 MOZART: WIĘCEJ, LEPSZEJ PRACY DLA WROCŁAWIAN

2 Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA) to inicjatywa Prezydenta Wrocławia powołana do wspierania talentów akademickich oraz aktywnego włączenia uczonych w główny nurt rozwoju miasta. Projekt MOZART wyrasta z doświadczeń Wrocławskiego Centrum Akademickiego i stanowi realizację wniosków raportu OECD (2013) dotyczących trzeciej misji uczelni wrocławskich, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jest osadzony w unikalnym dokumencie: Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała Rady Miejskiej, 2012). Stanowi kolejny (po programach Wrocławski Absolwent i Zielony Transfer) przykład dobrej praktyki w zakresie inicjowania, budowania i koordynowania partnerstwa nauka-business. O potrzebie intensyfikowania takiej współpracy mówi się od dawna, niewiele jest jednak przykładów dobrej praktyki w tym zakresie. W zgodzie z zasadą myśl globalnie, działaj lokalnie Biuro Współpracy z Uczelniami WCA, realizuje projekt finansowania staży uczonych w przedsiębiorstwach z funduszy Miasta, z intencją tworzenia nie tylko wartości dodanej (miejsca pracy, efekty ekonomiczne), ale też jako zaczyn trwałej współpracy, w przyszłości finansowanej przez sferę aktywności gospodarczej. Projekt MOZART jest, w moim przekonaniu, dobrym i unikalnym w skali Kraju przykładem jak należy wykorzystać doskonałość w uprawianiu nauki dla pożytku ogólnego, od lokalnej społeczności poczynając. Wszystkim uczestniczącym aktywnie w pierwszej edycji projektu MOZART, uczonym wspieranym przez ich uczelnie i instytuty, partnerom ze sfery przedsiębiorczości oraz pracownikom Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi WCA dziękuję za aktywność, współpracę i rezultaty tego ambitnego programu. Największym sukcesem Państwa zaangażowania w ten projekt będzie utrwalenie dobrej praktyki w swojej codziennej działalności zawodowej, a wtedy lokalne społeczeństwo będzie spoglądało na współpracę nauka-business z największą troskliwością. prof. Tadeusz Luty

3 Miejski Program Wsparcia Współpracy Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej Mozart Program finansowany ze środków Miasta Wrocław

4

5 Wrocławskie Centrum Akademickie W 2008 roku Prezydent Wrocławia powołał Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA). Centrum to jest miejscem poświęconym sprawom uczelni, biznesu i Miasta. Centrum inicjuje i wdraża pilotażowe działania realizujące dwa priorytety: rozwój rynku pracy i wsparcie talentów akademickich. Pod egidą WCA uruchomiona została pierwsza w Polsce Akademia Młodych Uczonych i Artystów. Miasto realizuje także program stypendialny dla wybitnych doktorantów, konkurs Wrocławska Magnolia, w którym nagradzane są najlepsze prace magisterskie obejmujące szeroko pojętą tematykę poprawy jakości życia wrocławian, a także program wsparcia mieszkaniowego TBS dla młodych naukowców. Począwszy od 2009 roku WCA prowadzi konsultacje z pracodawcami w zakresie kluczowych umiejętności absolwentów, ich mobilności między środowiskiem akademickim i biznesem, jak również kompetencji z zakresu zarządzania. Dialog ten zaowocował projektem Wrocławski Absolwent, w ramach którego studenci ostatnich lat studiów zdobywają wiedzę i umiejętności takie jak praca w interdyscyplinarnym zespole czy kreatywne rozwiązywanie problemów. Miasto uruchomiło także pierwszą w Polsce, kierowaną przez miejski samorząd, platformę partnerstwa szkolnictwa wyższego oraz sektora aktywności gospodarczej ( Mozart ). W ramach programu Miasto finansuje partnerstwa wrocławskich przedsiębiorstw z naukowcami, pracujących wspólnie nad nowymi produktami lub usługami. Istotnym wymiarem partnerstwa jest zawiązanie długoterminowej współpracy środowiska macierzystego naukowca i przedsiębiorcy. WCA jest też lokomotywą pomysłu na program Wrocław koduje. Dzięki tej inicjatywie wszyscy wrocławscy uczniowie poznają podstawy programowania ( Język maszyn ), zaś studenci, bezrobotni oraz osoby pracujące dziś poniżej swoich kwalifikacji i te chcące się przekwalifikować będą zarobkować testując oprogramowanie lub programując ( Wrocław pracuje ).

6 Mozart W ramach wypracowanego we Wrocławskim Centrum Akademickim (WCA) mechanizmu po raz pierwszy w Polsce Miasto (samorząd miejski) udzieliło finansowego wsparcia partnerstwom naukowców i firm. Celem programu jest tworzenie nowych, wysokopłatnych miejsc pracy we wrocławskich firmach, a także inicjowanie przepływu wiedzy od praktyków przedsiębiorczości do uczelni, w celu lepszego dostosowywania programów nauczania dla potrzeb rynku pracy. Do końca roku 2013 wsparcia udzielono 48 partnerstwom naukowo-biznesowym. W ramach wypracowanego mechanizmu powstają nowe produkty i usługi, firmy zwiększają obroty i dochody, powstają nowe miejsca pracy również w działach badań i rozwoju. Miejsca te rozwijają dalej ofertę firm, co w konsekwencji spowoduje jeszcze większy wzrost zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach. Jak to działa: Obecność naukowca w firmie i jego specjalistyczna wiedza pomagają przedsiębiorcom w znajdowaniu rozwiązań złożonych problemów technologicznych, w otwieraniu nowych obszarów działalności, w pozyskiwaniu nowych kontraktów biznesowych, jak również w inicjowaniu strategicznej współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz naukowym. Natomiast pracownicy naukowi doświadczenie współpracy z przedsiębiorcami przenoszą do praktyki dydaktycznej modyfikują plany zajęć, tworzą nowe kursy ukierunkowane na potrzeby rynku, umożliwiają swoim studentom realizację prac dyplomowych w kontakcie z przedsiębiorcą, jak również uczą się funkcjonowania w środowisku biznesowym, co stanowi wartość w kontekście przyszłej działalności na polu nauka-biznes. Partnerstwa deklarują kontynuację współpracy, często w formie realizacji nowych projektów badawczorozwojowych. Uzyskaniu tych rezultatów sprzyjały proponowane przez Miasto: elastyczna formuła współpracy w zakresie realizacji ich projektów oraz dowolność w doborze tematyki. Geneza programu: W latach WCA realizowało pilotażowy program Zielony Transfer, w ramach którego zostało zawiązanych 30 partnerstw naukowo-biznesowych - właśnie w tym projekcie eksperymentalnie budowane były mechanizmy docelowo wykorzystane w Mozarcie. Wymierne efekty tego działania zostały dobrze przyjęte przez środowiska biznesowe oraz naukowe, co zaowocowało podjęciem prac nad kontynuacją i rozwinięciem wykształconej formuły współpracy.

7 W efekcie tych prac przedstawiono pod obrady Rady Miejskiej Wrocławia projekt uchwały, która została jednogłośnie przyjęta przez radnych 5 lipca 2012 r. (uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/652/12) jako Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej, który funkcjonuje pod roboczą nazwą Mozart. Ramy czasowe Programu: Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, program realizowany będzie przynajmniej do roku Zgodnie z założeniami ciężar finansowy wsparcia partnerstw, w tym momencie leżący po stronie Miasta, powinien być stopniowo przesuwany w kierunku firm tworzących partnerstwa i korzystających z pracy naukowców.

8 I edycja Programu (2012/2013) rezultaty Jak dotąd w I edycji Miejskiego Programu Mozart udało się wypracować rezultaty: już 23 rozwojowe miejsca pracy, a w najbliższym czasie powstanie kolejnych 9 miejsc; blisko 50 nowych lub ulepszonych produktów i usług, które dołączyły do ofert firm; wzrost przychodów nawet do 30% oraz wzrost dochodów do 20%, zgodnie z szacunkami pracodawców; podwyżki o 20% lub premie w części firm w wyniku ich udziału w programie; nowatorskie rozwiązania w zakresie zarządzania w ponad 10 firmach; zaangażowanie 8 pracowników firm w prowadzenie zajęć dla studentów na uczelni; ulepszenie ponad 30 zajęć dydaktycznych dzięki doświadczeniu pozyskanemu przez naukowców; opracowane wynalazki, know-how i zgłoszenia patentowe; 30 publikacji naukowych; 14 prac dyplomowych studentów związanych z tematyką projektu partnerstw; zaangażowanie ponad 100 studentów w partnerskich firmach w ramach staży lub praktyk. To jeszcze nie wszystko! Dzięki współpracy w ramach partnerstw firmy pozyskały również zlecenia od nowych kontrahentów, a także planują realizacje kolejnych wspólnych projektów badawczo-rozwojowych z udziałem naukowców. Ponadto partnerstwa szacują, że jeszcze więcej efektów projektów realizowanych przez ostatnie 12 miesięcy w ramach Programu będą widoczne za 2-3 lata. Możemy zatem spodziewać się, że rozwój rynku pracy we Wrocławiu w kolejnych latach zyska jeszcze więcej dzięki zakończonym niedawno projektom!

9 Partnerstwa uczestniczące w I edycji Mozarta i ich projekty

10 dr hab. Monika Bronkowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HERRA Opracowanie innowacyjnych receptur potraw o niskim indeksie glikemicznym Wzrost zainteresowania wartościami indeksów i ładunków glikemicznych wynika z informacji, jakie pokazują badania o wpływie żywności na glikemię poposiłkową, insulinemię, wartości wskaźników lipidowych i kontrolę masy ciała. Wykazano korzystny wpływ na zdrowie spożywanych produktów o niskim indeksie glikemicznym. Wyznaczono wartości indeksów glikemicznych około 800 produktów i potraw, które charakteryzują się składem recepturowym typowym dla kraju, w którym przeprowadzano badania. Uzasadnione jest więc poszerzanie bazy o potrawy popularne w żywieniu polskiego społeczeństwa. Celem stażu było stworzenie receptur potraw o obniżonym indeksie glikemicznym, które zostaną zastosowane przy produkcji dań w lokalu gastronomicznym. Opracowane potrawy dedykowane są głównie dla osób z jednostkami chorobowymi, a zastosowanie ich w żywieniu osób zdrowych doskonale koresponduje z zaleceniami zdrowego żywienia. Implementacja w warunkach praktycznych zdobytej przez naukowca na przestrzeni lat wiedzy z zakresu żywności i żywienia stanowi o sukcesie nowych produktów. dr Jarosław Byrka z Uniwersytetu Wrocławskiego, Credit Suisse (Poland) sp. z o.o. Optymalizacja mocy obliczeniowej w systemach przetwarzania sieciowego (GRID) Moc obliczeniowa w systemach przetwarzania sieciowego odgrywa w firmie Credit Suisse istotną rolę, która wspiera proces zarządzania ryzykiem. Jest to istotny aspekt działalności w obszarze bankowości inwestycyjnej, którą prowadzi firma Credit Suisse. Celem systemu jest stworzenie platformy umożliwiającej przepływ dużej ilości danych, która jednocześnie zapewni wysoką jakość, niezawodność oraz optymalne koszty. Celem stażu była optymalizacja mocy obliczeniowej poprzez pogłębienie wiedzy na temat platformy przetwarzania sieciowego GRID. Pierwszym etapem projektu były prace nad poprawą procesu zarządzania dużą ilością danych statystycznych powiązanych z systemami przetwarzania sieciowego (GRID). Wraz z polepszeniem tego procesu możliwa jest optymalizacja procesu, co po wdrożeniu przyniesie wymierne korzyści.

11 dr Iwona Chomiak-Orsa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Centrum Innowacji ProLearning Zaprojektowanie modelu wirtualnej jednostki organizacyjnej oraz jej implementacja Przedmiotem stażu było stworzenie koncepcji wirtualnej jednostki organizacyjnej świadczącej w zdalny sposób usługi oferowane przez przedsiębiorstwo (np. szkolenia). Koncepcja poza opisem struktury oraz funkcjonalności planowanej jednostki organizacyjnej zawiera opis zapotrzebowania na nowych pracowników (charakterystykę nowych miejsc pracy, których stworzenie jest konieczne dla poprawnego funkcjonowania wirtualnej jednostki organizacyjnej) z dokładną charakterystyką możliwości zdalnego świadczenia pracy co jest szczególnie istotne dla możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych ruchowo czy osób samotnie wychowujących dzieci. Kluczowym produktem stażu jest opracowana koncepcja funkcjonowania zdalnej jednostki, wraz z charakterystyką zakresu realizowanych funkcjonalności oraz opisu nowych usług realizowanych w przestrzeni wirtualnej. dr inż. Agnieszka Chrobak z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Stermedia Systemy Informatyczne Krajewski Piotr Wirtualna przychodnia endometriozy Przedsiębiorca z pomocą naukowca przygotował portal Wirtualna Przychodnia Endometriozy oraz docelowo stworzą oprogramowanie będące nieinwazyjnym testem diagnostycznym endometriozy na podstawie analizy dostępnych danych literaturowych. Portal przewidziany jest dla pacjentek z podejrzeniem endometriozy lub z rozpoznaną już chorobą. Naukowiec przeanalizował wszystkie dostępne dane publikacyjne z bazy PubMed, w których występują potencjalnie nieinwazyjne markery endometriozy i przy pomocy zespołu przedsiębiorcy została przeprowadzona analiza statystyczna, której efektem będzie matematyczny model określający prawdopodobieństwo występowania endometriozy. Nowopowstały portal dodatkowo ma na celu integrację środowiska pacjentów, lekarzy i naukowców zajmujących się endometriozą, by zmotywować lekarzy i naukowców do współpracy nad poszukiwaniem kolejnych markerów charakterystycznych dla choroby i dalszą, wspólną pracę nad poznaniem etiopatogenezy schorzenia.

12 dr inż. Jacek Doskocz z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu, PPU COMEX Sp. z.o.o. Przygotowanie nowej farby elektroprzewodzącej na bazie nanomateriałów do RFID Produkcja anten opiera się o druk fleksograficzny farby na bazie srebra. Firma Comex podjęła współpracę z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych w celu opracowania farby elektroprzewodzącącej. Technika anten drukowanych jest nieporównanie bardziej elastyczna w porównaniu z najczęściej stosowanymi antenami trawionymi umożliwia produkowanie przy stosunkowo niewielkich kosztach. Farba konduktywnościowa powinna charakteryzować się stabilnością parametrów fizyko- -chemicznych umożliwiających ciągły jej nadruk na podłoża typu PET czy papier a nadrukowane anteny powinny charakteryzować się rezystancją niższą od anten wydrukowanych pastą srebrną. Istotną rolę spełnia aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia produkcja farby na bazie formuły będącej efektem niniejszego projektu musi być konkurencyjna w stosunku do innych farb komercyjnie dostępnych. dr Elżbieta Gocek z Uniwersytetu Wrocławskiego, Pure Biologics s.c. Wykorzystanie microrna do opracowania testu diagnozującego nowotwory płuc W ramach stażu badano poziom ekspresji microrna-20 oraz 92 w surowicy pacjentów cierpiących na nowotwory płuc oraz u osób zdrowych (palących i niepalących). Badania przeprowadzano przy użyciu techniki Real-time PCR. Sprawdzano korelację w poziomie ekspresji tych cząsteczek, a występowaniem nowotworu, a tym samym przydatność diagnostyczną wybranych microrna, jako biomarkerów molekularnych. Wykonane przez stażystkę eksperymenty umożliwią Spółce podjęcie decyzji o dalszych czynnościach związanych z badaniami nad opracowaniem testu diagnostycznego oraz jego wdrożeniem.

13 dr inż. Andrzej Grobelny z Politechniki Wrocławska, Ośrodek Techniki Jądrowej POLON sp. z o.o. Inteligentne algorytmy sterowania wielosekcyjnym zasilaczem do generatora mikrofal Staż związany był bezpośrednio z pracami nad innowacyjnymi rozwiązaniami budowy zasilacza dużej mocy, a przede wszystkim jego inteligentnego systemu sterowania i zabezpieczeń. Zasilacz ten dedykowany jest głównie do zasilania generatorów mikrofal stosowanych w przemyśle w wielu jego dziedzinach, m. in. jako innowacyjny sposób utylizacji odpadów niebezpiecznych. Celem prowadzonych prac było opracowanie algorytmu i układu sterowania zasilacza dużej mocy, który pozwolił zwiększyć moc zasilacza poprzez łączenie 2 lub więcej sekcji bloków zasilających. Opracowanie algorytmu sterującego zaszytego w mikrokomputerze pozwoli na uzyskanie dużo większych mocy wyjściowych płynnie regulowanych, co w znacznym stopniu zwiększy stosowalność i konkurencyjność produkowanych zasilaczy. Dodatkowo, prowadzone były prace nad opracowaniem zabezpieczeń, które wpłyną na bezpieczeństwo pracy systemu. Wyłączanie przetwornicy w sposób normalny poprzez automatyczne zmniejszanie mocy do 0, lub przy poważnym zagrożeniu, poprzez natychmiastowe wyłączenie awaryjne. dr Dominik Jurków z Politechniki Wrocławskiej, Becker Electronic Polska Adaptacja urządzeń radiokomunikacyjnych i nawigacyjnych do współpracy z noktowizorem Układy noktowizyjne są to urządzenia wielokrotnie wzmacniające światło resztkowe, dzięki czemu użytkownik może dokładnie obserwować otoczenie przy bardzo słabym oświetleniu. Noktowizory z tego względu są od lat powszechnie używane przez siły zbrojne w tym w lotnictwie wojskowym. Wiąże się to z koniecznością przestrzegania bardzo rygorystycznych norm związanych z podświetleniem urządzeń elektronicznych w kokpicie pilota. Zbyt silne natężenie oświetlenia lub niewłaściwe spektrum promieniowania emitowanego przez urządzenia w kokpicie mogą oślepić użytkownika układu noktowizyjnego. W ostatnich latach widać wyraźny wzrost zainteresowania układami noktowizyjnymi w służbach paramilitarnych takich jak straż graniczna lub służba ochrony wybrzeża. Służby te wykorzystują układy noktowizyjne głównie w śmigłowcach. Z tego względu istnieją wyraźne przesłanki skłaniające do przestrzegania norm związanych z oświetleniem kokpitów również w przypadku lotnictwa cywilnego. Głównym celem stażu było opracowanie systemu oświetlenia urządzeń stanowiących elementy kokpitu tak aby mogły one poprawnie pracować z noktowizorem.

14 dr Kamila Kamińska z Uniwersytetu Wrocławskiego, Bartosz Kędzierski Kolektyf Wielokulturowość Wrocławia jako metatemat projektów grafik ściennych Wall graphics, polegająca na zagospodarowaniu dużych powierzchni, najczęściej w biurowcach dużych międzynarodowych korporacji, stanowi wyzwanie dla projektantów zajmujących się architekturą wnętrz. Poza estetycznym wymiarem przestrzeni, celem jest też przekaz, jaki ze sobą niesie. Właśnie tego koncepcyjnego i merytorycznego opracowania projektów dotyczył staż. Przygotowanie pomysłu wymaga spójności przekazu treści i obrazów umieszczonych w różnych przestrzeniach tego samego budynku. Taka concept idea musi mieć filozoficzno- -humanistyczną obudowę, gdzie każdy element będzie odgrywał jakąś rolę. Nie ma tu miejsca na przypadkowe treści, poparte być muszą studiami literatury przedmiotu, ogólną wiedzą z historii kultury, ale też kontekstu danego przedsiębiorstwa, dla którego realizowane jest zlecenie. Istotne jest poznanie kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa - całej sfery mitów, symboli i norm funkcjonujących w danej organizacji, świadczących o funkcjonującym tam systemie wartości. Znajomość kodów istniejących w danej strukturze umożliwi skuteczniejszą realizację zlecenia. dr Hanna Kociemska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet sp. z o.o. Rozwój Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca Medinet sp. z o.o. a Partnerstwo Publiczno Prywatne Przedmiotem stażu było opracowanie długoterminowej koncepcji rozwoju Spółki, w tym ocena realizacji inwestycji z wykorzystaniem partnerstwa publiczno prywatnego. Celem planowanego badania było zweryfikowanie modelu rozwoju Spółki poprzez PPP. W ramach badania autorka weryfikowała: a) ocenę zasadności idei takiej formuły inwestycji z punktu widzenia partnera publicznego i prywatnego, b) opłacalność inwestycji w proponowanym modelu, c) wpływ realizacji inwestycji wybranym modelem dla społeczności lokalnej, d) możliwości ewaluacji projektu w kierunku rozwoju partnerstwa publiczno prywatnego w sferze współpracy publicznych ośrodków naukowych z prywatnymi inwestorami. Celem nadrzędnym współpracy była obiektywna, ekspercka ocena przez Autorkę możliwości rozwoju Spółki poprzez PPP. Taka formuła rozwoju i realizacji niezbędnych dla Spółki inwestycji wpłynie na jej pozycję na rynku oraz umożliwi zwiększenie skali działalności poprzez zwiększoną ilość wykonywanych zabiegów, poszerzenie ich spektrum medycznego oraz poprawę jakości potencjału rzeczowego.

15 dr hab. Grzegorz Kondrat z Uniwersytetu Wrocławskiego, Innect sp. z o.o. Optymalizacja dynamicznego doboru zakresu informacji przy sprzedaży kredytów W ramach sprzedaży kredytów konsumenckich banki wykorzystują pewien zestaw informacji podanych przez klienta (np. wiek, stan cywilny, kwota kredytu) do oceny ryzyka kredytowego i doboru oferty dla klienta. Zestaw tych pytań jest stały (statyczny) dla konkretnego produktu, a ich liczba jest wynikiem kompromisu pomiędzy dokładnością oceny ryzyka (więcej pytań) a wygodą procesu sprzedaży dla klienta (mniej pytań). Przedmiotem stażu jest opracowanie nowej metody dynamicznego doboru pytań (różne zestawy dla różnych klientów). Dynamiczny dobór pozwoli na zwiększenie efektywności procesu oceny ryzyka i zmniejszenie uciążliwości procesu sprzedaży dla klienta detalicznego. Oba czynniki są kluczowe dla banków i firm pożyczkowych, gdyż wpływają bezpośrednio na koszty operacyjne oraz koszt ryzyka tych podmiotów. dr inż. Sebastian Koziołek z Politechniki Wrocławskiej, Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o. Mobilny generator energii elektrycznej zasilany CNG Przedmiotem niniejszego stażu było opracowanie nowego, mobilnego i ekologicznego generatora energii elektrycznej zasilanego metanem i energią słoneczną. Kombinacja tych dwóch źródeł energii jest jednym z najbardziej ekologicznych sposobów wytwarzania energii elektrycznej. W nowym generatorze zastosowany został również innowacyjny system dostarczania paliwa do układu oraz nowoczesne, lekkie zbiorniki gazowe spełniające wymagania obowiązujących norm. Projekt nowego generatora został zbadany również pod kątem zagrożeń dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności i ekologii. Niniejszy staż był jednocześnie formą pogłębienia partnerstwa w celu nawiązania stałej współpracy w projektowaniu i wdrażaniu nowych produktów i usług. Elementem dodatkowym w proponowanej formie współpracy był nie tylko transfer wiedzy naukowej, ale również doradztwo w aspekcie komercjalizacji wynalazków oraz doskonalenia jakości produkcji poprzez wdrożenie autorskiej metody projektowania wynalazczego Inventive Engineering opracowanej przez stażystę w wyniku realizacji zagranicznych staży naukowych w George Mason University oraz Stanford University w USA w obszarze doskonalenia wynalazczości i komercjalizacji wyników badań.

16 dr inż. Krystian Krawczyk z Politechniki Wrocławskiej, WABCO Polska Sp. z o.o. Pomiar struktur klejonych innymi metodami aniżeli metody niszczące Celem stażu było opracowanie metody pomiarowej dla struktur klejonych. Zidentyfikowano możliwe do zastosowania metody badawcze a następnie, na podstawie wad i zalet stwierdzonych podczas analizy, z uwzględnieniem stosunku efektów do kosztów wybrano tę najbardziej optymalną. Pierwszym krokiem w procesie była decyzja odnośnie sposobu badania poprawności wykonania i jakości produktu. Badania można dokonać zarówno podczas produkcji, jak i poprzez analizę gotowego produktu. Do określenia, które z tych podejść będzie właściwe dla przedsiębiorcy niezbędna była analiza procesu produkcyjnego oraz danych dotyczących występowania wad. To pozwoliło na dobranie optymalnej metody badawczo-kontrolnej, a następnie wdrożenie jej na linii produkcyjnej. Kolejnym etapem procesu była kontrola działania metody badawczo-kontrolnej, realizowana poprzez sztuczne wprowadzanie błędów w produkcie lub w procesie produkcyjnym i sprawdzanie czy wady te zostaną wykryte. Rezultatem stażu jest wsparcie procesu doskonalenia kontroli elementów łączonych za pomocą warstw klejonych oraz redukcji występowania wadliwych produktów. dr inż. Maciej Lachowicz z Politechniki Wrocławskiej, Komes Piotr Harnatkiewicz Opracowanie składów chemicznych stopów na wskaźniki temperatury - system ekspertowy Przedmiotem stażu było opracowanie składu chemicznego stopów, które będzie można wykorzystać jako wskaźniki temperatury lub bezpieczniki termiczne w instalacjach pracujących w ekstremalnie trudnych warunkach. Wykonywana była również baza danych dla tych stopów, która umożliwi szybki dobór odpowiednich stopów na wskaźniki temperatury w zależności od wymaganej temperatury pracy. Celem naukowym stażu było opracowywanie algorytmu matematycznego służącego do projektowania składów chemicznych stopów o zadanej temperaturze topnienia. Wskaźniki temperatury znajdują zastosowanie w miejscach gdzie ze względu na charakter pracy maszyny nie można zastosować żadnej powszechnie znanej metody pomiaru temperatury lub zabezpieczeń termicznych. Takimi urządzeniami są: elementy znajdujące się w ruchu lub współpracujące z materiałami sypkimi, cieczami lub gazami, urządzenia wykorzystujące wysokoenergetyczne pola. Wskaźniki temperatury są bezobsługowe, nie wymagają zasilania, nie ulegają korozji i nie są wrażliwe na czynniki zewnętrzne.

17 dr Alicja Lisowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, CIECHANOWICZ MACIEJ MANDS badania rynku i opinii Barometr Jakości Życia Mieszkańca Przedmiotem stażu było wypracowanie modelowego produktu pozwalającego badać jakość życia mieszkańców Wrocławia na różnych płaszczyznach funkcjonowania. Produkt ten, o nazwie Barometr Jakość Życia Mieszkańca, pozwala na bieżącą diagnozę jakości życia mieszkańca oraz na stałą analizę procesów zachodzących we Wrocławiu, włącznie z występującymi problemami i deficytami w różnych sferach. Przygotowane narzędzie zostało poprzedzone badaniami empirycznymi zarówno jakościowymi, jak i ilościowymi, gdzie te ostatnie są reprezentatywne dla miasta Wrocławia. Wybór proponowanego tematu wynikał przede wszystkim z następujących przesłanek: a) innowacyjność w wymiarze produktu - możliwości dokonywania diagnozy wielopłaszczyznowej oraz diagnozowanie zjawisk w sposób ciągły i porównywalny; b) innowacyjność w wymiarze problemu brakuje kompleksowo określonych standardów jakości życia mieszkańców z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych miast oraz dzielnic. dr Paweł Lorek z Uniwersytetu Wrocławskiego, Vratis Sp. z o.o. Projekt i implementacja dedykowanych modułów analizy danych związanych z obrazowaniem mikroskopowym oraz symulacjami przepływów płynów W stażu można było wyodrębnić 3 obszary: a) Segmentacja i śledzenie dynamiki komórek i struktur wewnątrzkmórkowych. Główną motywacją śledzenia komórek w 3D jest wykrywanie zmian nowotworowych w oparciu o ruch i morfologię komórek. Opracowany został efektywny algorytm oparty na tzw. aktywnych siatkach w wersji 3D. b) Wykrywanie cykli życia komórek. Wiele anomalii jest często obserwowanych w komórkach rakowych i tzw. Tetraploidyzacji (można próbować zapobiec rozwojowi choroby, jeśli faza taka zostanie odpowiednio wcześnie wykryta). Niezbędne więc było wnioskowanie z serii obrazów (kontekstowość), wykorzystana została teoria procesów Markowa. c) Uruchomienie modułu turbulencji k-omega SST w produkcie ARAEL. Podczas stażu został zaimplementowany w oprogramowaniu ARAEL pewien moduł turbulencji, dzięki czemu znacząco poprawi się jakość symulacji niektórych zjawisk, jak np. przepływ krwi w aorcie w czasie skurczu serca.

18 dr inż. Przemysław Matkowski z Politechniki Wrocławskiej, A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe Daniel Łącki Wdrażanie materiałów zawierających nanocząstki do procesu montażu elektronicznego Celem stażu było opracowanie technologii umożliwiającej wdrożenie do procesów montażu podzespołów elektronicznych innowacyjnych materiałów zawierających nanocząstki oraz ocena ich niezawodności. W technologii montażu elektronicznego od wielu lat obserwuje się zarówno trend ku miniaturyzacji, jak i zwiększeniu funkcjonalności i mocy obliczeniowej podzespołów. Z każdym rokiem zwiększa się liczba połączeń, zmniejszają się ich wymiary, zwiększa się ilość ciepła koniecznego do odprowadzenia z układu. Zwiększenie przewodności cieplnej materiałów aplikowanych między radiatorami, a układami elektronicznymi przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości zmęczeniowej połączeń lutowanych istotnie zwiększy niezawodność urządzeń elektronicznych. dr Mirosław Moroz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ubezpieczeniaonline.pl sp. z o.o. Stworzenie e-usługi uzyskania odszkodowania za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego Celem stażu było opracowanie i wdrożenie serwisu internetowego, który w kompleksowy sposób skojarzy osoby poszkodowane z kancelariami odszkodowawczymi. Przygotowywany serwis internetowy był przedsięwzięciem, które pozwoli osobom poszkodowanym z tytułu szkód osobowych i majątkowych na znalezienie, a w dalszej kolejności rozpoczęcie procesu dochodzenia odszkodowania. Założeniem projektu było zaoferowanie poszkodowanym nowego kanału zgłaszania i dochodzenia szkód za pośrednictwem Internetu. Opracowywany serwis pozwoli przede wszystkim na uproszczenie i usprawnienie kontaktu między poszkodowanym a firmami dochodzącymi odszkodowania. Według wiedzy piszącego opisywane rozwiązanie ma pionierski charakter na polskim rynku.

19 dr Michał Moc z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Techland sp. z o. o. Kompozycja muzyczna w kontekście udźwiękawiania aplikacji multimedialnych Przedmiotem stażu były prace badawcze, konsultacje i analiza zastosowań muzyki w grach komputerowych, w kontekście praktyki kompozytorskiej i wzorców estetycznych wykształconych w rozwoju muzyki od czasów dawnych do współczesnych. Podczas stażu opracowywane były też założenia merytoryczne służące uzupełnieniu przedmiotów akademickich o treści niezbędne dla przygotowania absolwentów akademii muzycznych do potrzeb rynku pracy. Ważnym elementem stażu było przygotowanie konkursu kompozytorskiego mającego na celu wyłonienie kandydatów o szczególnych predyspozycjach do udźwiękawiania/współtworzenia multimediów. Staż umożliwił także rozpoznanie możliwości tworzenia produktów dla rynku edukacji artystycznej. Pierwszym przykładem podjętego wspólnie wyzwania było stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne odwołującej się do muzykalności osób niekształconych muzycznie, wykorzystującej klasyczne utwory do kształcenia słuchu muzycznego i zaciekawienia grą na instrumencie. Kolejnym stworzenie intuicyjnego interfejsu/instrumentu muzycznego zrozumiałego i przydatnego dla każdego użytkownika telefonu. dr inż. Paweł B. Myszkowski z Politechniki Wrocławskiej, Techland sp. z o. o. Metody sztucznej inteligencji w grach komputerowych Współpraca obejmowała praktyczne wykorzystanie badań nad metodami sztucznej inteligencji zastosowanych w grach komputerowych. Analizie podlegały etapy i problematyka procesu wytwarzania gier komputerowych. Wskazane zostały zastosowania metod sztucznej inteligencji celem zwiększenia atrakcyjności produktu i optymalizacji procesu wytwórczego. Współpraca dotyczyła rozszerzenia potencjału dydaktycznego i badawczego uczelni celem zbliżenia profilu absolwenta do potrzeb firmy.

20 dr Paweł Rychlikowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, Neurosoft sp. z o.o. Tworzenie wyszukiwarki informacji bazującej na podobieństwie tekstów w języku polskim Podstawowym celem stażu było tworzenie nowych metod dostępu do informacji bazujących na podobieństwie dokumentów. W tradycyjnie rozumianym zadaniu wyszukiwania informacji zakłada się, że użytkownik podaje pewne wyrazy, dla których wyszukiwarka zwraca dokumenty z pewnej kolekcji dokumentów, zawierające te słowa. My natomiast przyjęliśmy, że użytkownik dotarł już do pewnych dokumentów, a teraz zainteresowany jest eksploracją danej kolekcji dokumentów umożliwiającą poszerzenie wiedzy zawartej w dotychczas znalezionych materiałach. Opracowane i zaimplementowane zostały 3 różne metody wyznaczania podobieństwa dokumentów: metoda bazująca na współwystępowaniu automatycznie zidentyfikowanych słów i fraz kluczowych, metoda przypisująca słowom ich zakresy tematyczne i określająca w ten sposób tematykę dokumentu oraz metoda wykorzystująca taksonomię, czyli zadane z zewnątrz informacje o przynależności artykułów do różnych kategorii. Opracowane metody zostały wykorzystane do stworzenia efektywnego silnika wyszukującego. dr hab. Janusz Sobecki z Politechniki Wrocławskiej, Value Based Advisors Sp. z o.o. Opracowanie technik badania użyteczności dla interfejsów webowych aplikacji VBA Przedmiotem stażu było zastosowanie praktyczne wyników badań w dziedzinie Interakcja Człowiek-Komputer, a w szczególności badanie użyteczności systemów interakcyjnych. Celem stażu było opracowanie metodyki badania użyteczności interfejsów użytkownika produktów software-owych wytwarzanych przez firmę VBA. W ramach stażu opracowane zostały wzorce projektowe dla implementacji webowych interfejsów użytkownika w konsultacji z wyznaczonymi przedstawicielami firmy. Stażysta wdrożył do wykorzystania w ramach firmy opracowane wzorce projektowe poprzez przeprowadzenie szkolenia oraz przeprowadzania konsultacji dla projektantów i programistów firmy VBA. Zaprojektowane zostały badania użyteczności wybranego systemu zaprojektowanego i zaimplementowanego przez firmę VBA. Pod kierunkiem stażysty wybrani pracownicy firmy VBA wg przygotowanej specyfikacji przeprowadzą badania użyteczności wybranego systemu.

Mozart. czyli. Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej

Mozart. czyli. Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej Mozart czyli Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/652/12 z dnia 5 lipca 2012 WCA -- wspierać aktywność

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.:

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA w ramach V edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W UNIWERSYTECIE ERP KADRY PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W UNIWERSYTECIE ERP KADRY PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION WDROŻENIE W UNIWERSYTECIE OF MEDYCZNYM COMARCHW LUBLINIE M2M COMARCH PLATFORM ERP EGERIA ERP KADRY PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 UNIWERSYTET MEDYCZNY Uniwersytet Medyczny w Lublinie to uczelnia

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA ICPA Regulamin uczestnictwa Strona 1 z 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA realizowanym w pilotażowej edycji na terenie woj. dolnośląskiego w

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - współpraca przemysłu i sektora nauki

Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - współpraca przemysłu i sektora nauki Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - współpraca przemysłu i sektora nauki Katarzyna Pasik-Król Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej Program Operacyjny Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych. Zakład Systemów Zarządzania Wiedzą Instytut Informatyki

Projektowanie Systemów Informatycznych. Zakład Systemów Zarządzania Wiedzą Instytut Informatyki Projektowanie Systemów Informatycznych Zakład Systemów Zarządzania Wiedzą Instytut Informatyki Gratulujemy wyboru Politechniki Wrocławskiej Gratulujemy wyboru Wydziału Informatyki i Zarządzania Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych. Zakład Systemów Zarządzania Wiedzą>> >>Katedra Systemów Informatycznych

Projektowanie Systemów Informatycznych. Zakład Systemów Zarządzania Wiedzą>> >>Katedra Systemów Informatycznych Projektowanie Systemów Informatycznych Zakład Systemów Zarządzania Wiedzą>> >>Katedra Systemów Informatycznych Gratulujemy wyboru Politechniki Wrocławskiej Gratulujemy wyboru Wydziału Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i druk 3D

Projektowanie i druk 3D Projektowanie i druk 3D WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Projektowanie i druk 3D - studia w WSB we Wrocławiu Druk 3D to technika wytwarzania zyskująca coraz większą popularność, zarówno w

Bardziej szczegółowo

Uczelnia pracodawca studenci Siła synergii

Uczelnia pracodawca studenci Siła synergii Uczelnia pracodawca studenci Siła synergii Kierunki i programy studiów, efekty kształcenia, perspektywy zawodowe absolwentów WNS dr Agnieszka Kampka Katedra Socjologii WNS SGGW w Warszawie Absolwent wspólny

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Mozart. czyli. Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa WyŜszego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej

Mozart. czyli. Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa WyŜszego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej Mozart czyli Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa WyŜszego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/652/12 z dnia 5 lipca 2012 WCA -- działać na

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Konferencję stażystów z pracodawcami, z cyklu Realia rynku pracy IV Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Jarosław Hermaszewski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Legnica, 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki

Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki PRELEGENT: dr inż. Krzysztof Smółka krzysztof.smolka@p.lodz.pl Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych WEEIA, Politechnika Łódzka PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych. Katedra Systemów Informatycznych

Projektowanie Systemów Informatycznych. Katedra Systemów Informatycznych Projektowanie Systemów Informatycznych Katedra Systemów Informatycznych www.ksi.pwr.edu.pl Gratulujemy wyboru Politechniki Wrocławskiej Gratulujemy wyboru Wydziału Informatyki i Zarządzania Zachęcamy do

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki,

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Szanowne Studentki, Pracownia Sztucznego Serca zaprasza chętne osoby (po III roku studiów inżynierskich) na miesięczne lub dłuższe praktyki studenckie. Proponujemy Wam realizację ciekawych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO nowy przedmiot na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej

PODSTAWY WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO nowy przedmiot na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej PODSTAWY WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO nowy przedmiot na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej Marek Adamczewski, ASP Gdańsk Paweł Romanowski Michał Wasilczuk Podstawy wzornictwa. Geneza pomysł Program

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Wspieranie współpracy szkoła-poradnia

Wspieranie współpracy szkoła-poradnia Wspieranie współpracy szkoła-poradnia Przepisy prawne, dobre praktyki i narzędzia służące zacieśnianiu współpracy Public Focus. Proven Results. Informacje o PCG Polska 46 biur w Stanach Zjednoczonych,

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

KIGMED.eu szansą na innowacyjny biznes Jerzy Bujok - Kierownik Projektu

KIGMED.eu szansą na innowacyjny biznes Jerzy Bujok - Kierownik Projektu KIGMED.eu szansą na innowacyjny biznes Jerzy Bujok - Kierownik Projektu DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZA PRZYSZŁOŚĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE DIETETYK

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE DIETETYK PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE DIETETYK Symbol cyfrowy 321 [11] Spis treści Wprowadzenie I. Założenia programowo-organizacyjne stażu. 1. Charakterystyka zawodu - DIETETYK. 2. Organizacja

Bardziej szczegółowo