MOZART: WIĘCEJ, LEPSZEJ PRACY DLA WROCŁAWIAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOZART: WIĘCEJ, LEPSZEJ PRACY DLA WROCŁAWIAN"

Transkrypt

1 MOZART: WIĘCEJ, LEPSZEJ PRACY DLA WROCŁAWIAN

2 Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA) to inicjatywa Prezydenta Wrocławia powołana do wspierania talentów akademickich oraz aktywnego włączenia uczonych w główny nurt rozwoju miasta. Projekt MOZART wyrasta z doświadczeń Wrocławskiego Centrum Akademickiego i stanowi realizację wniosków raportu OECD (2013) dotyczących trzeciej misji uczelni wrocławskich, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jest osadzony w unikalnym dokumencie: Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała Rady Miejskiej, 2012). Stanowi kolejny (po programach Wrocławski Absolwent i Zielony Transfer) przykład dobrej praktyki w zakresie inicjowania, budowania i koordynowania partnerstwa nauka-business. O potrzebie intensyfikowania takiej współpracy mówi się od dawna, niewiele jest jednak przykładów dobrej praktyki w tym zakresie. W zgodzie z zasadą myśl globalnie, działaj lokalnie Biuro Współpracy z Uczelniami WCA, realizuje projekt finansowania staży uczonych w przedsiębiorstwach z funduszy Miasta, z intencją tworzenia nie tylko wartości dodanej (miejsca pracy, efekty ekonomiczne), ale też jako zaczyn trwałej współpracy, w przyszłości finansowanej przez sferę aktywności gospodarczej. Projekt MOZART jest, w moim przekonaniu, dobrym i unikalnym w skali Kraju przykładem jak należy wykorzystać doskonałość w uprawianiu nauki dla pożytku ogólnego, od lokalnej społeczności poczynając. Wszystkim uczestniczącym aktywnie w pierwszej edycji projektu MOZART, uczonym wspieranym przez ich uczelnie i instytuty, partnerom ze sfery przedsiębiorczości oraz pracownikom Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi WCA dziękuję za aktywność, współpracę i rezultaty tego ambitnego programu. Największym sukcesem Państwa zaangażowania w ten projekt będzie utrwalenie dobrej praktyki w swojej codziennej działalności zawodowej, a wtedy lokalne społeczeństwo będzie spoglądało na współpracę nauka-business z największą troskliwością. prof. Tadeusz Luty

3 Miejski Program Wsparcia Współpracy Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej Mozart Program finansowany ze środków Miasta Wrocław

4

5 Wrocławskie Centrum Akademickie W 2008 roku Prezydent Wrocławia powołał Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA). Centrum to jest miejscem poświęconym sprawom uczelni, biznesu i Miasta. Centrum inicjuje i wdraża pilotażowe działania realizujące dwa priorytety: rozwój rynku pracy i wsparcie talentów akademickich. Pod egidą WCA uruchomiona została pierwsza w Polsce Akademia Młodych Uczonych i Artystów. Miasto realizuje także program stypendialny dla wybitnych doktorantów, konkurs Wrocławska Magnolia, w którym nagradzane są najlepsze prace magisterskie obejmujące szeroko pojętą tematykę poprawy jakości życia wrocławian, a także program wsparcia mieszkaniowego TBS dla młodych naukowców. Począwszy od 2009 roku WCA prowadzi konsultacje z pracodawcami w zakresie kluczowych umiejętności absolwentów, ich mobilności między środowiskiem akademickim i biznesem, jak również kompetencji z zakresu zarządzania. Dialog ten zaowocował projektem Wrocławski Absolwent, w ramach którego studenci ostatnich lat studiów zdobywają wiedzę i umiejętności takie jak praca w interdyscyplinarnym zespole czy kreatywne rozwiązywanie problemów. Miasto uruchomiło także pierwszą w Polsce, kierowaną przez miejski samorząd, platformę partnerstwa szkolnictwa wyższego oraz sektora aktywności gospodarczej ( Mozart ). W ramach programu Miasto finansuje partnerstwa wrocławskich przedsiębiorstw z naukowcami, pracujących wspólnie nad nowymi produktami lub usługami. Istotnym wymiarem partnerstwa jest zawiązanie długoterminowej współpracy środowiska macierzystego naukowca i przedsiębiorcy. WCA jest też lokomotywą pomysłu na program Wrocław koduje. Dzięki tej inicjatywie wszyscy wrocławscy uczniowie poznają podstawy programowania ( Język maszyn ), zaś studenci, bezrobotni oraz osoby pracujące dziś poniżej swoich kwalifikacji i te chcące się przekwalifikować będą zarobkować testując oprogramowanie lub programując ( Wrocław pracuje ).

6 Mozart W ramach wypracowanego we Wrocławskim Centrum Akademickim (WCA) mechanizmu po raz pierwszy w Polsce Miasto (samorząd miejski) udzieliło finansowego wsparcia partnerstwom naukowców i firm. Celem programu jest tworzenie nowych, wysokopłatnych miejsc pracy we wrocławskich firmach, a także inicjowanie przepływu wiedzy od praktyków przedsiębiorczości do uczelni, w celu lepszego dostosowywania programów nauczania dla potrzeb rynku pracy. Do końca roku 2013 wsparcia udzielono 48 partnerstwom naukowo-biznesowym. W ramach wypracowanego mechanizmu powstają nowe produkty i usługi, firmy zwiększają obroty i dochody, powstają nowe miejsca pracy również w działach badań i rozwoju. Miejsca te rozwijają dalej ofertę firm, co w konsekwencji spowoduje jeszcze większy wzrost zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach. Jak to działa: Obecność naukowca w firmie i jego specjalistyczna wiedza pomagają przedsiębiorcom w znajdowaniu rozwiązań złożonych problemów technologicznych, w otwieraniu nowych obszarów działalności, w pozyskiwaniu nowych kontraktów biznesowych, jak również w inicjowaniu strategicznej współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz naukowym. Natomiast pracownicy naukowi doświadczenie współpracy z przedsiębiorcami przenoszą do praktyki dydaktycznej modyfikują plany zajęć, tworzą nowe kursy ukierunkowane na potrzeby rynku, umożliwiają swoim studentom realizację prac dyplomowych w kontakcie z przedsiębiorcą, jak również uczą się funkcjonowania w środowisku biznesowym, co stanowi wartość w kontekście przyszłej działalności na polu nauka-biznes. Partnerstwa deklarują kontynuację współpracy, często w formie realizacji nowych projektów badawczorozwojowych. Uzyskaniu tych rezultatów sprzyjały proponowane przez Miasto: elastyczna formuła współpracy w zakresie realizacji ich projektów oraz dowolność w doborze tematyki. Geneza programu: W latach WCA realizowało pilotażowy program Zielony Transfer, w ramach którego zostało zawiązanych 30 partnerstw naukowo-biznesowych - właśnie w tym projekcie eksperymentalnie budowane były mechanizmy docelowo wykorzystane w Mozarcie. Wymierne efekty tego działania zostały dobrze przyjęte przez środowiska biznesowe oraz naukowe, co zaowocowało podjęciem prac nad kontynuacją i rozwinięciem wykształconej formuły współpracy.

7 W efekcie tych prac przedstawiono pod obrady Rady Miejskiej Wrocławia projekt uchwały, która została jednogłośnie przyjęta przez radnych 5 lipca 2012 r. (uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/652/12) jako Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej, który funkcjonuje pod roboczą nazwą Mozart. Ramy czasowe Programu: Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, program realizowany będzie przynajmniej do roku Zgodnie z założeniami ciężar finansowy wsparcia partnerstw, w tym momencie leżący po stronie Miasta, powinien być stopniowo przesuwany w kierunku firm tworzących partnerstwa i korzystających z pracy naukowców.

8 I edycja Programu (2012/2013) rezultaty Jak dotąd w I edycji Miejskiego Programu Mozart udało się wypracować rezultaty: już 23 rozwojowe miejsca pracy, a w najbliższym czasie powstanie kolejnych 9 miejsc; blisko 50 nowych lub ulepszonych produktów i usług, które dołączyły do ofert firm; wzrost przychodów nawet do 30% oraz wzrost dochodów do 20%, zgodnie z szacunkami pracodawców; podwyżki o 20% lub premie w części firm w wyniku ich udziału w programie; nowatorskie rozwiązania w zakresie zarządzania w ponad 10 firmach; zaangażowanie 8 pracowników firm w prowadzenie zajęć dla studentów na uczelni; ulepszenie ponad 30 zajęć dydaktycznych dzięki doświadczeniu pozyskanemu przez naukowców; opracowane wynalazki, know-how i zgłoszenia patentowe; 30 publikacji naukowych; 14 prac dyplomowych studentów związanych z tematyką projektu partnerstw; zaangażowanie ponad 100 studentów w partnerskich firmach w ramach staży lub praktyk. To jeszcze nie wszystko! Dzięki współpracy w ramach partnerstw firmy pozyskały również zlecenia od nowych kontrahentów, a także planują realizacje kolejnych wspólnych projektów badawczo-rozwojowych z udziałem naukowców. Ponadto partnerstwa szacują, że jeszcze więcej efektów projektów realizowanych przez ostatnie 12 miesięcy w ramach Programu będą widoczne za 2-3 lata. Możemy zatem spodziewać się, że rozwój rynku pracy we Wrocławiu w kolejnych latach zyska jeszcze więcej dzięki zakończonym niedawno projektom!

9 Partnerstwa uczestniczące w I edycji Mozarta i ich projekty

10 dr hab. Monika Bronkowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HERRA Opracowanie innowacyjnych receptur potraw o niskim indeksie glikemicznym Wzrost zainteresowania wartościami indeksów i ładunków glikemicznych wynika z informacji, jakie pokazują badania o wpływie żywności na glikemię poposiłkową, insulinemię, wartości wskaźników lipidowych i kontrolę masy ciała. Wykazano korzystny wpływ na zdrowie spożywanych produktów o niskim indeksie glikemicznym. Wyznaczono wartości indeksów glikemicznych około 800 produktów i potraw, które charakteryzują się składem recepturowym typowym dla kraju, w którym przeprowadzano badania. Uzasadnione jest więc poszerzanie bazy o potrawy popularne w żywieniu polskiego społeczeństwa. Celem stażu było stworzenie receptur potraw o obniżonym indeksie glikemicznym, które zostaną zastosowane przy produkcji dań w lokalu gastronomicznym. Opracowane potrawy dedykowane są głównie dla osób z jednostkami chorobowymi, a zastosowanie ich w żywieniu osób zdrowych doskonale koresponduje z zaleceniami zdrowego żywienia. Implementacja w warunkach praktycznych zdobytej przez naukowca na przestrzeni lat wiedzy z zakresu żywności i żywienia stanowi o sukcesie nowych produktów. dr Jarosław Byrka z Uniwersytetu Wrocławskiego, Credit Suisse (Poland) sp. z o.o. Optymalizacja mocy obliczeniowej w systemach przetwarzania sieciowego (GRID) Moc obliczeniowa w systemach przetwarzania sieciowego odgrywa w firmie Credit Suisse istotną rolę, która wspiera proces zarządzania ryzykiem. Jest to istotny aspekt działalności w obszarze bankowości inwestycyjnej, którą prowadzi firma Credit Suisse. Celem systemu jest stworzenie platformy umożliwiającej przepływ dużej ilości danych, która jednocześnie zapewni wysoką jakość, niezawodność oraz optymalne koszty. Celem stażu była optymalizacja mocy obliczeniowej poprzez pogłębienie wiedzy na temat platformy przetwarzania sieciowego GRID. Pierwszym etapem projektu były prace nad poprawą procesu zarządzania dużą ilością danych statystycznych powiązanych z systemami przetwarzania sieciowego (GRID). Wraz z polepszeniem tego procesu możliwa jest optymalizacja procesu, co po wdrożeniu przyniesie wymierne korzyści.

11 dr Iwona Chomiak-Orsa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Centrum Innowacji ProLearning Zaprojektowanie modelu wirtualnej jednostki organizacyjnej oraz jej implementacja Przedmiotem stażu było stworzenie koncepcji wirtualnej jednostki organizacyjnej świadczącej w zdalny sposób usługi oferowane przez przedsiębiorstwo (np. szkolenia). Koncepcja poza opisem struktury oraz funkcjonalności planowanej jednostki organizacyjnej zawiera opis zapotrzebowania na nowych pracowników (charakterystykę nowych miejsc pracy, których stworzenie jest konieczne dla poprawnego funkcjonowania wirtualnej jednostki organizacyjnej) z dokładną charakterystyką możliwości zdalnego świadczenia pracy co jest szczególnie istotne dla możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych ruchowo czy osób samotnie wychowujących dzieci. Kluczowym produktem stażu jest opracowana koncepcja funkcjonowania zdalnej jednostki, wraz z charakterystyką zakresu realizowanych funkcjonalności oraz opisu nowych usług realizowanych w przestrzeni wirtualnej. dr inż. Agnieszka Chrobak z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Stermedia Systemy Informatyczne Krajewski Piotr Wirtualna przychodnia endometriozy Przedsiębiorca z pomocą naukowca przygotował portal Wirtualna Przychodnia Endometriozy oraz docelowo stworzą oprogramowanie będące nieinwazyjnym testem diagnostycznym endometriozy na podstawie analizy dostępnych danych literaturowych. Portal przewidziany jest dla pacjentek z podejrzeniem endometriozy lub z rozpoznaną już chorobą. Naukowiec przeanalizował wszystkie dostępne dane publikacyjne z bazy PubMed, w których występują potencjalnie nieinwazyjne markery endometriozy i przy pomocy zespołu przedsiębiorcy została przeprowadzona analiza statystyczna, której efektem będzie matematyczny model określający prawdopodobieństwo występowania endometriozy. Nowopowstały portal dodatkowo ma na celu integrację środowiska pacjentów, lekarzy i naukowców zajmujących się endometriozą, by zmotywować lekarzy i naukowców do współpracy nad poszukiwaniem kolejnych markerów charakterystycznych dla choroby i dalszą, wspólną pracę nad poznaniem etiopatogenezy schorzenia.

12 dr inż. Jacek Doskocz z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu, PPU COMEX Sp. z.o.o. Przygotowanie nowej farby elektroprzewodzącej na bazie nanomateriałów do RFID Produkcja anten opiera się o druk fleksograficzny farby na bazie srebra. Firma Comex podjęła współpracę z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych w celu opracowania farby elektroprzewodzącącej. Technika anten drukowanych jest nieporównanie bardziej elastyczna w porównaniu z najczęściej stosowanymi antenami trawionymi umożliwia produkowanie przy stosunkowo niewielkich kosztach. Farba konduktywnościowa powinna charakteryzować się stabilnością parametrów fizyko- -chemicznych umożliwiających ciągły jej nadruk na podłoża typu PET czy papier a nadrukowane anteny powinny charakteryzować się rezystancją niższą od anten wydrukowanych pastą srebrną. Istotną rolę spełnia aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia produkcja farby na bazie formuły będącej efektem niniejszego projektu musi być konkurencyjna w stosunku do innych farb komercyjnie dostępnych. dr Elżbieta Gocek z Uniwersytetu Wrocławskiego, Pure Biologics s.c. Wykorzystanie microrna do opracowania testu diagnozującego nowotwory płuc W ramach stażu badano poziom ekspresji microrna-20 oraz 92 w surowicy pacjentów cierpiących na nowotwory płuc oraz u osób zdrowych (palących i niepalących). Badania przeprowadzano przy użyciu techniki Real-time PCR. Sprawdzano korelację w poziomie ekspresji tych cząsteczek, a występowaniem nowotworu, a tym samym przydatność diagnostyczną wybranych microrna, jako biomarkerów molekularnych. Wykonane przez stażystkę eksperymenty umożliwią Spółce podjęcie decyzji o dalszych czynnościach związanych z badaniami nad opracowaniem testu diagnostycznego oraz jego wdrożeniem.

13 dr inż. Andrzej Grobelny z Politechniki Wrocławska, Ośrodek Techniki Jądrowej POLON sp. z o.o. Inteligentne algorytmy sterowania wielosekcyjnym zasilaczem do generatora mikrofal Staż związany był bezpośrednio z pracami nad innowacyjnymi rozwiązaniami budowy zasilacza dużej mocy, a przede wszystkim jego inteligentnego systemu sterowania i zabezpieczeń. Zasilacz ten dedykowany jest głównie do zasilania generatorów mikrofal stosowanych w przemyśle w wielu jego dziedzinach, m. in. jako innowacyjny sposób utylizacji odpadów niebezpiecznych. Celem prowadzonych prac było opracowanie algorytmu i układu sterowania zasilacza dużej mocy, który pozwolił zwiększyć moc zasilacza poprzez łączenie 2 lub więcej sekcji bloków zasilających. Opracowanie algorytmu sterującego zaszytego w mikrokomputerze pozwoli na uzyskanie dużo większych mocy wyjściowych płynnie regulowanych, co w znacznym stopniu zwiększy stosowalność i konkurencyjność produkowanych zasilaczy. Dodatkowo, prowadzone były prace nad opracowaniem zabezpieczeń, które wpłyną na bezpieczeństwo pracy systemu. Wyłączanie przetwornicy w sposób normalny poprzez automatyczne zmniejszanie mocy do 0, lub przy poważnym zagrożeniu, poprzez natychmiastowe wyłączenie awaryjne. dr Dominik Jurków z Politechniki Wrocławskiej, Becker Electronic Polska Adaptacja urządzeń radiokomunikacyjnych i nawigacyjnych do współpracy z noktowizorem Układy noktowizyjne są to urządzenia wielokrotnie wzmacniające światło resztkowe, dzięki czemu użytkownik może dokładnie obserwować otoczenie przy bardzo słabym oświetleniu. Noktowizory z tego względu są od lat powszechnie używane przez siły zbrojne w tym w lotnictwie wojskowym. Wiąże się to z koniecznością przestrzegania bardzo rygorystycznych norm związanych z podświetleniem urządzeń elektronicznych w kokpicie pilota. Zbyt silne natężenie oświetlenia lub niewłaściwe spektrum promieniowania emitowanego przez urządzenia w kokpicie mogą oślepić użytkownika układu noktowizyjnego. W ostatnich latach widać wyraźny wzrost zainteresowania układami noktowizyjnymi w służbach paramilitarnych takich jak straż graniczna lub służba ochrony wybrzeża. Służby te wykorzystują układy noktowizyjne głównie w śmigłowcach. Z tego względu istnieją wyraźne przesłanki skłaniające do przestrzegania norm związanych z oświetleniem kokpitów również w przypadku lotnictwa cywilnego. Głównym celem stażu było opracowanie systemu oświetlenia urządzeń stanowiących elementy kokpitu tak aby mogły one poprawnie pracować z noktowizorem.

14 dr Kamila Kamińska z Uniwersytetu Wrocławskiego, Bartosz Kędzierski Kolektyf Wielokulturowość Wrocławia jako metatemat projektów grafik ściennych Wall graphics, polegająca na zagospodarowaniu dużych powierzchni, najczęściej w biurowcach dużych międzynarodowych korporacji, stanowi wyzwanie dla projektantów zajmujących się architekturą wnętrz. Poza estetycznym wymiarem przestrzeni, celem jest też przekaz, jaki ze sobą niesie. Właśnie tego koncepcyjnego i merytorycznego opracowania projektów dotyczył staż. Przygotowanie pomysłu wymaga spójności przekazu treści i obrazów umieszczonych w różnych przestrzeniach tego samego budynku. Taka concept idea musi mieć filozoficzno- -humanistyczną obudowę, gdzie każdy element będzie odgrywał jakąś rolę. Nie ma tu miejsca na przypadkowe treści, poparte być muszą studiami literatury przedmiotu, ogólną wiedzą z historii kultury, ale też kontekstu danego przedsiębiorstwa, dla którego realizowane jest zlecenie. Istotne jest poznanie kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa - całej sfery mitów, symboli i norm funkcjonujących w danej organizacji, świadczących o funkcjonującym tam systemie wartości. Znajomość kodów istniejących w danej strukturze umożliwi skuteczniejszą realizację zlecenia. dr Hanna Kociemska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet sp. z o.o. Rozwój Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca Medinet sp. z o.o. a Partnerstwo Publiczno Prywatne Przedmiotem stażu było opracowanie długoterminowej koncepcji rozwoju Spółki, w tym ocena realizacji inwestycji z wykorzystaniem partnerstwa publiczno prywatnego. Celem planowanego badania było zweryfikowanie modelu rozwoju Spółki poprzez PPP. W ramach badania autorka weryfikowała: a) ocenę zasadności idei takiej formuły inwestycji z punktu widzenia partnera publicznego i prywatnego, b) opłacalność inwestycji w proponowanym modelu, c) wpływ realizacji inwestycji wybranym modelem dla społeczności lokalnej, d) możliwości ewaluacji projektu w kierunku rozwoju partnerstwa publiczno prywatnego w sferze współpracy publicznych ośrodków naukowych z prywatnymi inwestorami. Celem nadrzędnym współpracy była obiektywna, ekspercka ocena przez Autorkę możliwości rozwoju Spółki poprzez PPP. Taka formuła rozwoju i realizacji niezbędnych dla Spółki inwestycji wpłynie na jej pozycję na rynku oraz umożliwi zwiększenie skali działalności poprzez zwiększoną ilość wykonywanych zabiegów, poszerzenie ich spektrum medycznego oraz poprawę jakości potencjału rzeczowego.

15 dr hab. Grzegorz Kondrat z Uniwersytetu Wrocławskiego, Innect sp. z o.o. Optymalizacja dynamicznego doboru zakresu informacji przy sprzedaży kredytów W ramach sprzedaży kredytów konsumenckich banki wykorzystują pewien zestaw informacji podanych przez klienta (np. wiek, stan cywilny, kwota kredytu) do oceny ryzyka kredytowego i doboru oferty dla klienta. Zestaw tych pytań jest stały (statyczny) dla konkretnego produktu, a ich liczba jest wynikiem kompromisu pomiędzy dokładnością oceny ryzyka (więcej pytań) a wygodą procesu sprzedaży dla klienta (mniej pytań). Przedmiotem stażu jest opracowanie nowej metody dynamicznego doboru pytań (różne zestawy dla różnych klientów). Dynamiczny dobór pozwoli na zwiększenie efektywności procesu oceny ryzyka i zmniejszenie uciążliwości procesu sprzedaży dla klienta detalicznego. Oba czynniki są kluczowe dla banków i firm pożyczkowych, gdyż wpływają bezpośrednio na koszty operacyjne oraz koszt ryzyka tych podmiotów. dr inż. Sebastian Koziołek z Politechniki Wrocławskiej, Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o. Mobilny generator energii elektrycznej zasilany CNG Przedmiotem niniejszego stażu było opracowanie nowego, mobilnego i ekologicznego generatora energii elektrycznej zasilanego metanem i energią słoneczną. Kombinacja tych dwóch źródeł energii jest jednym z najbardziej ekologicznych sposobów wytwarzania energii elektrycznej. W nowym generatorze zastosowany został również innowacyjny system dostarczania paliwa do układu oraz nowoczesne, lekkie zbiorniki gazowe spełniające wymagania obowiązujących norm. Projekt nowego generatora został zbadany również pod kątem zagrożeń dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności i ekologii. Niniejszy staż był jednocześnie formą pogłębienia partnerstwa w celu nawiązania stałej współpracy w projektowaniu i wdrażaniu nowych produktów i usług. Elementem dodatkowym w proponowanej formie współpracy był nie tylko transfer wiedzy naukowej, ale również doradztwo w aspekcie komercjalizacji wynalazków oraz doskonalenia jakości produkcji poprzez wdrożenie autorskiej metody projektowania wynalazczego Inventive Engineering opracowanej przez stażystę w wyniku realizacji zagranicznych staży naukowych w George Mason University oraz Stanford University w USA w obszarze doskonalenia wynalazczości i komercjalizacji wyników badań.

16 dr inż. Krystian Krawczyk z Politechniki Wrocławskiej, WABCO Polska Sp. z o.o. Pomiar struktur klejonych innymi metodami aniżeli metody niszczące Celem stażu było opracowanie metody pomiarowej dla struktur klejonych. Zidentyfikowano możliwe do zastosowania metody badawcze a następnie, na podstawie wad i zalet stwierdzonych podczas analizy, z uwzględnieniem stosunku efektów do kosztów wybrano tę najbardziej optymalną. Pierwszym krokiem w procesie była decyzja odnośnie sposobu badania poprawności wykonania i jakości produktu. Badania można dokonać zarówno podczas produkcji, jak i poprzez analizę gotowego produktu. Do określenia, które z tych podejść będzie właściwe dla przedsiębiorcy niezbędna była analiza procesu produkcyjnego oraz danych dotyczących występowania wad. To pozwoliło na dobranie optymalnej metody badawczo-kontrolnej, a następnie wdrożenie jej na linii produkcyjnej. Kolejnym etapem procesu była kontrola działania metody badawczo-kontrolnej, realizowana poprzez sztuczne wprowadzanie błędów w produkcie lub w procesie produkcyjnym i sprawdzanie czy wady te zostaną wykryte. Rezultatem stażu jest wsparcie procesu doskonalenia kontroli elementów łączonych za pomocą warstw klejonych oraz redukcji występowania wadliwych produktów. dr inż. Maciej Lachowicz z Politechniki Wrocławskiej, Komes Piotr Harnatkiewicz Opracowanie składów chemicznych stopów na wskaźniki temperatury - system ekspertowy Przedmiotem stażu było opracowanie składu chemicznego stopów, które będzie można wykorzystać jako wskaźniki temperatury lub bezpieczniki termiczne w instalacjach pracujących w ekstremalnie trudnych warunkach. Wykonywana była również baza danych dla tych stopów, która umożliwi szybki dobór odpowiednich stopów na wskaźniki temperatury w zależności od wymaganej temperatury pracy. Celem naukowym stażu było opracowywanie algorytmu matematycznego służącego do projektowania składów chemicznych stopów o zadanej temperaturze topnienia. Wskaźniki temperatury znajdują zastosowanie w miejscach gdzie ze względu na charakter pracy maszyny nie można zastosować żadnej powszechnie znanej metody pomiaru temperatury lub zabezpieczeń termicznych. Takimi urządzeniami są: elementy znajdujące się w ruchu lub współpracujące z materiałami sypkimi, cieczami lub gazami, urządzenia wykorzystujące wysokoenergetyczne pola. Wskaźniki temperatury są bezobsługowe, nie wymagają zasilania, nie ulegają korozji i nie są wrażliwe na czynniki zewnętrzne.

17 dr Alicja Lisowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, CIECHANOWICZ MACIEJ MANDS badania rynku i opinii Barometr Jakości Życia Mieszkańca Przedmiotem stażu było wypracowanie modelowego produktu pozwalającego badać jakość życia mieszkańców Wrocławia na różnych płaszczyznach funkcjonowania. Produkt ten, o nazwie Barometr Jakość Życia Mieszkańca, pozwala na bieżącą diagnozę jakości życia mieszkańca oraz na stałą analizę procesów zachodzących we Wrocławiu, włącznie z występującymi problemami i deficytami w różnych sferach. Przygotowane narzędzie zostało poprzedzone badaniami empirycznymi zarówno jakościowymi, jak i ilościowymi, gdzie te ostatnie są reprezentatywne dla miasta Wrocławia. Wybór proponowanego tematu wynikał przede wszystkim z następujących przesłanek: a) innowacyjność w wymiarze produktu - możliwości dokonywania diagnozy wielopłaszczyznowej oraz diagnozowanie zjawisk w sposób ciągły i porównywalny; b) innowacyjność w wymiarze problemu brakuje kompleksowo określonych standardów jakości życia mieszkańców z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych miast oraz dzielnic. dr Paweł Lorek z Uniwersytetu Wrocławskiego, Vratis Sp. z o.o. Projekt i implementacja dedykowanych modułów analizy danych związanych z obrazowaniem mikroskopowym oraz symulacjami przepływów płynów W stażu można było wyodrębnić 3 obszary: a) Segmentacja i śledzenie dynamiki komórek i struktur wewnątrzkmórkowych. Główną motywacją śledzenia komórek w 3D jest wykrywanie zmian nowotworowych w oparciu o ruch i morfologię komórek. Opracowany został efektywny algorytm oparty na tzw. aktywnych siatkach w wersji 3D. b) Wykrywanie cykli życia komórek. Wiele anomalii jest często obserwowanych w komórkach rakowych i tzw. Tetraploidyzacji (można próbować zapobiec rozwojowi choroby, jeśli faza taka zostanie odpowiednio wcześnie wykryta). Niezbędne więc było wnioskowanie z serii obrazów (kontekstowość), wykorzystana została teoria procesów Markowa. c) Uruchomienie modułu turbulencji k-omega SST w produkcie ARAEL. Podczas stażu został zaimplementowany w oprogramowaniu ARAEL pewien moduł turbulencji, dzięki czemu znacząco poprawi się jakość symulacji niektórych zjawisk, jak np. przepływ krwi w aorcie w czasie skurczu serca.

18 dr inż. Przemysław Matkowski z Politechniki Wrocławskiej, A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe Daniel Łącki Wdrażanie materiałów zawierających nanocząstki do procesu montażu elektronicznego Celem stażu było opracowanie technologii umożliwiającej wdrożenie do procesów montażu podzespołów elektronicznych innowacyjnych materiałów zawierających nanocząstki oraz ocena ich niezawodności. W technologii montażu elektronicznego od wielu lat obserwuje się zarówno trend ku miniaturyzacji, jak i zwiększeniu funkcjonalności i mocy obliczeniowej podzespołów. Z każdym rokiem zwiększa się liczba połączeń, zmniejszają się ich wymiary, zwiększa się ilość ciepła koniecznego do odprowadzenia z układu. Zwiększenie przewodności cieplnej materiałów aplikowanych między radiatorami, a układami elektronicznymi przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości zmęczeniowej połączeń lutowanych istotnie zwiększy niezawodność urządzeń elektronicznych. dr Mirosław Moroz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ubezpieczeniaonline.pl sp. z o.o. Stworzenie e-usługi uzyskania odszkodowania za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego Celem stażu było opracowanie i wdrożenie serwisu internetowego, który w kompleksowy sposób skojarzy osoby poszkodowane z kancelariami odszkodowawczymi. Przygotowywany serwis internetowy był przedsięwzięciem, które pozwoli osobom poszkodowanym z tytułu szkód osobowych i majątkowych na znalezienie, a w dalszej kolejności rozpoczęcie procesu dochodzenia odszkodowania. Założeniem projektu było zaoferowanie poszkodowanym nowego kanału zgłaszania i dochodzenia szkód za pośrednictwem Internetu. Opracowywany serwis pozwoli przede wszystkim na uproszczenie i usprawnienie kontaktu między poszkodowanym a firmami dochodzącymi odszkodowania. Według wiedzy piszącego opisywane rozwiązanie ma pionierski charakter na polskim rynku.

19 dr Michał Moc z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Techland sp. z o. o. Kompozycja muzyczna w kontekście udźwiękawiania aplikacji multimedialnych Przedmiotem stażu były prace badawcze, konsultacje i analiza zastosowań muzyki w grach komputerowych, w kontekście praktyki kompozytorskiej i wzorców estetycznych wykształconych w rozwoju muzyki od czasów dawnych do współczesnych. Podczas stażu opracowywane były też założenia merytoryczne służące uzupełnieniu przedmiotów akademickich o treści niezbędne dla przygotowania absolwentów akademii muzycznych do potrzeb rynku pracy. Ważnym elementem stażu było przygotowanie konkursu kompozytorskiego mającego na celu wyłonienie kandydatów o szczególnych predyspozycjach do udźwiękawiania/współtworzenia multimediów. Staż umożliwił także rozpoznanie możliwości tworzenia produktów dla rynku edukacji artystycznej. Pierwszym przykładem podjętego wspólnie wyzwania było stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne odwołującej się do muzykalności osób niekształconych muzycznie, wykorzystującej klasyczne utwory do kształcenia słuchu muzycznego i zaciekawienia grą na instrumencie. Kolejnym stworzenie intuicyjnego interfejsu/instrumentu muzycznego zrozumiałego i przydatnego dla każdego użytkownika telefonu. dr inż. Paweł B. Myszkowski z Politechniki Wrocławskiej, Techland sp. z o. o. Metody sztucznej inteligencji w grach komputerowych Współpraca obejmowała praktyczne wykorzystanie badań nad metodami sztucznej inteligencji zastosowanych w grach komputerowych. Analizie podlegały etapy i problematyka procesu wytwarzania gier komputerowych. Wskazane zostały zastosowania metod sztucznej inteligencji celem zwiększenia atrakcyjności produktu i optymalizacji procesu wytwórczego. Współpraca dotyczyła rozszerzenia potencjału dydaktycznego i badawczego uczelni celem zbliżenia profilu absolwenta do potrzeb firmy.

20 dr Paweł Rychlikowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, Neurosoft sp. z o.o. Tworzenie wyszukiwarki informacji bazującej na podobieństwie tekstów w języku polskim Podstawowym celem stażu było tworzenie nowych metod dostępu do informacji bazujących na podobieństwie dokumentów. W tradycyjnie rozumianym zadaniu wyszukiwania informacji zakłada się, że użytkownik podaje pewne wyrazy, dla których wyszukiwarka zwraca dokumenty z pewnej kolekcji dokumentów, zawierające te słowa. My natomiast przyjęliśmy, że użytkownik dotarł już do pewnych dokumentów, a teraz zainteresowany jest eksploracją danej kolekcji dokumentów umożliwiającą poszerzenie wiedzy zawartej w dotychczas znalezionych materiałach. Opracowane i zaimplementowane zostały 3 różne metody wyznaczania podobieństwa dokumentów: metoda bazująca na współwystępowaniu automatycznie zidentyfikowanych słów i fraz kluczowych, metoda przypisująca słowom ich zakresy tematyczne i określająca w ten sposób tematykę dokumentu oraz metoda wykorzystująca taksonomię, czyli zadane z zewnątrz informacje o przynależności artykułów do różnych kategorii. Opracowane metody zostały wykorzystane do stworzenia efektywnego silnika wyszukującego. dr hab. Janusz Sobecki z Politechniki Wrocławskiej, Value Based Advisors Sp. z o.o. Opracowanie technik badania użyteczności dla interfejsów webowych aplikacji VBA Przedmiotem stażu było zastosowanie praktyczne wyników badań w dziedzinie Interakcja Człowiek-Komputer, a w szczególności badanie użyteczności systemów interakcyjnych. Celem stażu było opracowanie metodyki badania użyteczności interfejsów użytkownika produktów software-owych wytwarzanych przez firmę VBA. W ramach stażu opracowane zostały wzorce projektowe dla implementacji webowych interfejsów użytkownika w konsultacji z wyznaczonymi przedstawicielami firmy. Stażysta wdrożył do wykorzystania w ramach firmy opracowane wzorce projektowe poprzez przeprowadzenie szkolenia oraz przeprowadzania konsultacji dla projektantów i programistów firmy VBA. Zaprojektowane zostały badania użyteczności wybranego systemu zaprojektowanego i zaimplementowanego przez firmę VBA. Pod kierunkiem stażysty wybrani pracownicy firmy VBA wg przygotowanej specyfikacji przeprowadzą badania użyteczności wybranego systemu.

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Copyright by Politechnika Opolska Warszawa 2015. Wydanie pierwsze Egzemplarz bezpłatny

Copyright by Politechnika Opolska Warszawa 2015. Wydanie pierwsze Egzemplarz bezpłatny Publikacja została opracowana w ramach projektu pt. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZEMYSŁÓW KULTURY I KREATYWNYCH" Raport końcowy Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Konsultant merytoryczny: dr Piotr Szymański Konsultant merytoryczny w zakresie modelu fińskiego: dr Jarosław Oczki

Konsultant merytoryczny: dr Piotr Szymański Konsultant merytoryczny w zakresie modelu fińskiego: dr Jarosław Oczki Konsultant merytoryczny: dr Piotr Szymański Konsultant merytoryczny w zakresie modelu fińskiego: dr Jarosław Oczki Autorzy projektu inlab innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu, pomysłodawcy

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI dr inż. Andrzej Wojciechowski STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI I. Ogólna charakterystyka działalności Instytutu Transportu Samochodowego Instytut

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo