PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO"

Transkrypt

1

2

3 I PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

4 1. PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY Przybądź, Duchy Święty a d G e Spuść z niebiosów wzięty a d G e Światła Twego strumień! C d G C Przyjdź, Ojcze ubogich, e/ a e Dawco darów mnogich, a e a e C e Przyjdź, Światłości sumień! e / a e a O najmilszy z gości, a d G e Słodka serc radości, a d G e Słodkie orzeźwienie! C d G C W pracy Tyś ochłodą, e / a e W skwarze żywą wodą, a e a e C e W płaczu utulenie e / a e a Światłości najświętsza, a d G e Serc wierzących wnętrza a d G e Oddaj swej potędze! C d G C Bez Twojego tchnienia e / a e Cóż jest wśród stworzenia? a e a e C e Jeno cierń i nędze! e / a e a 2. DUCHU ŚWIĘTY Duchu Święty /4 x a F d E Przyjdź i rozpal nas i utul nas, Miłość nam daj. /2x Przyjdź napełnij nas, rozraduj nas, Miłość nam daj /2x Przyjdź i utul nas, rozkochaj nas, Miłość nam daj /2x Obmyj, co nieświęte, a d G e Oschłym wlej zachętę, a d G e Ulecz serca ranę! C d G C Nagnij, co jest harde, e / a e Rozgrzej serca twarde, a e a e C e Prowadź zabłąkane! e / a e a Daj Twoim wierzącym, a d G e W Tobie ufającym a d G e Siedmiorakie dary! C d G C Daj zasługę męstwa, e / a e Daj wieniec zwycięstwa, a e a e C e Daj szczęście bez miary! e / a e a

5 3. DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ Duchu Święty przyjdź Duchu Święty przyjdź D A D G A Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas G D G D G D A 4. DUCHU ŚWIĘTY STWORZYCIELU Duchu Święty Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, E A D A Ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. h E A E Duchu Święty, Stworzycielu otwieraj moje oczy, by widziały A D A otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. H E A E Duchu Święty, Ożywicielu, przyjdź. H E A E 5. JAK OŻYWCZY DESZCZ Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź. E A cis H 7 Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. /x2 E A cis H 7 Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej. fis gis fis gis Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. /x2 fis gis A gis / Gis 6. PRZYJDŹ I OTWÓRZ MOJE SERCE Przyjdź i otwórz moje serce, przyjdź i dotknij mnie D A h A D A G A Stwórz na nowo, ukaż drogę, którą wybrał Pan. D A h A D A G A O Duchu Święty, przyjdź, na nowo rozpal nas G fis h G A D Strumienie łaski Twej, na życie nasze zlej G fis h G A D - 3 -

6 7. DUCHU MIŁOŚCI Duchu miłości, wylewaj się na nas D A h fis Z przebitego serca Jezusa, Jezusa. G D e C A 8. DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM PRZYJDŹ Duchu Święty wołam przyjdź, bądź jak ogień duszy mej, D a bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie. G D G D Wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie Jego wielkie jest, a G D a G D Okazuje dobroć swoją dziś, dla tych, którzy chcą miłować Go. a G D a G A 9. SPOCZNIJ NA NAS DUCHU PANA Spocznij na nas Duchu Pana D fis G Duchu mądrości i rozumu, D fis G Duchu poznania i bojaźni Bożej, D fis G D Duchu miłości i mocy. e A D 10. NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH Niech Twój Święty Duch // Dziś przeniknie mnie D h I niech zawsze już //Gości w duszy mej. D h I niech spadnie deszcz // Błogosławieństw Twych. G fis Ojcze obmyj mnie. // Duchu Święty przyjdź. e A Duchu Święty przyjdź. // Działaj z mocą w nas. D h Duchu Święty przyjdź. // Przemień smutku czas. D h - 4 -

7 11. PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY JA PRAGNĘ Przyjdź Duchu Święty ja pragnę, o to dziś błagam Cię D e A D D 7 Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie D D 7 G g D A D Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jako ślepemu wzrok D e A D D 7 Przyjdź jako moc w mej słabości, weź wszystko co moje jest D D 7 G g D A D Przyjdź jako źródło w pustyni, z mocą swą do naszych dusz D e A D D 7 O, niech Twa moc uzdrowienia, dotknie uleczy mnie już D D 7 G g D A D 12. NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię e Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce C Obmyj mnie i uświęć mnie uwielbienia niech popłynie pieśń a H 7 e Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał, Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie C a G Jezus, tylko Jezus Panem jest C H 7 e 13. DUCHU ŚWIĘTY OBIECANY NAM Duchu Święty obiecany nam, przypominaj to co mówi Pan e D e D e Z Tobą Słowo Boże żywe staje się e D h G W moim życiu Duchu prowadź mnie. e D e Duchu Prawdy Ty umacniaj mnie, w drodze życia wybrałeś mnie e D e D e Daj mi spotkać dzisiaj twarzą w twarz, żyjącego Pana pośród nas. e D e D e - 5 -

8 14. W LEKKIM POWIEWIE W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie/x2 a D a D Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, F G Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, F G Ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą a F E a D a 15. OCZYŚĆ SERCE ME Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro. D A h e A Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić. D A h e A Zstąp Ogniu, zstąp, przyjdź, oczyść serce me. D G A D G A Chcę zawsze być święty, Tobie oddany, mój Panie. D A G A Chcę zawsze być święty, Tobie, mój mistrzu, na zawsze oddany D A G A Gotów by służyć Ci. G A D Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, spraw, bym mógł być święty. D A h e A Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść mnie. D A h e A 16. DUCHU ŚWIĘTY POUCZAJ MNIE Duchu Święty, pouczaj mnie e h Duchu Święty, poprowadź mnie Chcę iść za Tobą Duchu Święty / x2 C D e 17. NIECH NAS OGARNIE Niech nas ogarnie, łaska Panie Twa D A h A Duch Twój Święty niech dotknie nas G D G A /D - 6 -

9 18. DUCHU ŚWIĘTY, TCHNIENIE OJCA Duchu Święty, Tchnienie Ojca Dawco życia. Duchu Święty, Źródło wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź. Duchu Święty, Tyś Mądrością niezmierzoną. Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam. I prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec, Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź

10 II ŚPIEWAJMY PANU

11 19. NIECH BĘDZIE CHWAŁA Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, D h Chwała i cześć Jezusowi, D A Chwała, niech będzie chwała, D G g Tak, Jemu chwała i cześć D A D 20. PRZYJACIEL Przyjaciela mam, co pociesza mnie C G a F Gdy o Jego ramię oprę się. W Nim nadzieję mam, uleciał strach On najbliżej jest, zawsze troszczy się. Królów Król, z nami Bóg / x2 Jezus, Jezus /x X 21. JEZUS MĄ MIŁOŚCIĄ JEST Jezus mą miłością jest C G a Jezus moją miłością jest C F G Panie, kocham Cię C (G) 22. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ Bóg jest miłością G C G Miejcie odwagę żyć dla miłości h e A D Bóg jest miłością G C G D Nie lękajcie się C D G - 9 -

12 23. NIECH MIŁOŚĆ TWOJA PANIE STRZEŻE MNIE Niech miłość Twoja Panie strzeże mnie D h G A D h Pieśnią chcę chwalić Imię Twe G A D h I z dziękczynieniem sławić Cię G A D 24. SCHOWAJ MNIE Schowaj mnie A E fis Pod skrzydła swe D H7 E Ukryj mnie A E fis W silnej dłoni swej h E Kiedy fale mórz chcą porwać mnie D E A Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie D E fis Panie Królem Tyś spienionych wód D E A Ja ufam Ci, Ty jesteś tu fis E A 25. W TOBIE JEST ŚWIATŁO W Tobie jest światło h e Każdy mrok rozjaśni G D A W Tobie jest życie h e Ono śmierć zwycięża G A Ufam Tobie miłosierny G D h fis Jezu wybaw nas G D A

13 26. TY ŚWIATŁOŚĆ DNIA Ty światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności D A G Dałeś mi wzrok, abym mógł widzieć Twą twarz I spojrzenie miłości, w którym roztapiasz mój strach Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę D A Jestem tu, by wyznać to mój Bóg h G Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały Ponad wszystko cenny dla mnie jest 2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki Jaśnieje w niebie Twój tron Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem, By rajem stał się mój dom I niczym nie odpłacę się A D G h Za miłość Twą i za Twój Krzyż 27. WITAJ PANIE Witaj, Panie, dobrze, że jesteś e A e A Witaj Zbawicielu czekaliśmy na Ciebie e A e A Dobrze, że przyszedłeś /x2 C D e 28. PAN JEST PASTERZEM MOIM Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie. h Fis h G A D D 7 Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie GA D h e h Fis h

14 29. OTO JA, POŚLIJ MNIE Ref. Oto ja, poślij mnie D G A Dotknij ogniem moich warg Powiedz, Panie czego chcesz A moją rozkoszą będzie być posłusznym G h G A Daj mi Twego Ducha fis h G A Abym mógł stać się chlebem, Abym stał się winem, Abym głosił Twe pragnienie. Nie chcę Ci już mówić O moich potrzebach. Panie, Ty wiesz wszystko, Objaw mi Twe pragnienia 30. NIE BÓJ SIĘ, WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ Nie bój się, wypłyń na głębię D A Jest przy Tobie Chrystus G A 31. WIELBIĘ CIEBIE W KAŻDYM MOMENCIE Wielbię Ciebie A E7 fis7 W każdym momencie D E7 A A7 O, Żywy Chlebie nasz h E D A W tym Sakramencie fis h E7 A

15 32. NIE UMIEM DZIĘKOWAĆ Nie umiem dziękować Ci Panie D A D Bo małe są moje słowa fis G A Zechciej przyjąć moje milczenie G A D h I naucz mnie życiem dziękować G A D D7 33. DOTKNIJ PANIE Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał G D e C D Dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem G D e D Dotknij Panie mego serca i oczyść je G D e Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie C D 34. BÓG I TYLKO ON Bóg i tylko On /2x D G Panem moim jest jedynym e A h Panem moim jest na wieki G A D 35. TA KREW Ta krew z grzechu obmywa nas D G Ta krew czyni mnie bielszym od śniegu A D Ta krew z grzechu obmywa nas h G To jest Baranka święta krew A D

16 36.PANIE PRZYJDŹ DO MEGO SERCA Panie przyjdź do serca mego, z łaską swoją przyjdź. e D h e Panie przyjdź do mego serca, bardzo potrzebuję Cię. e D h e A 37. PODNIEŚ MNIE JEZU Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca /x2 e C D h /H 7 Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia G D h Aaaamen /x2 e D h e 38. TO MÓJ PAN To Mój Pan wiele mi uczynił On moim Bogiem a d G C To mój Pan wiele mi uczynił On mnie uzdrowił a d E a 39. TWOJA MIŁOŚĆ JAK CIEPŁY DESZCZ Jesteś blisko mnie, tęsknię za Duchem Twym. e a D A Kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi e a D A Przychodzisz jak ciepły wiatr, C G A Otwieram się i czuję znów, że: G D F H 7 Twoja miłość jak ciepły deszcz, e a H 7 Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. e C D G Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry Święty Duch a H7e Ogarnia mnie. C D e

17 40. BÓG NASZ PAN Bóg nasz Pan jest dobry cały czas / 2x e Więc uwielbij Go, więc uwielbij Go. / 2x C D e C D e 41. CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ TWE Chcę wywyższać Imię Twe, chcę zaśpiewać Tobie chwałę G C D G C D Panie dziś raduję się, bo przyszedłeś, by mnie zbawić G C D G C D Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług G C D C G Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty, chcę wywyższać Imię Twe G C D H 7 e C D G 42. CHWALĘ CIEBIE PANIE Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam A cis Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając imię Twe D h E Bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś A fis Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt D E E7 43. JEZUS JEST TU Jezus jest tu, Jezus jest tu. C G 7 C d G 7 O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię, C C 7 F f Jezus jest tu. C G 7 C Pan jest wśród nas... Bóg kocha nas

18 44. CHWALIMY PANA DZIŚ Chwalmy Pana dziś za łaskę, którą daje nam D e A D G D Chwalimy Pana dziś, za Jego moc. e A D D 7 Stajemy przed Tobą z otwartym sercem G A 7 D h Nasze życie Panie, dajemy Ci / x2 e A D D 7 (D G D) 45. CHRYSTUS PAN, BOŻY SYN Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się A fis h E 7 Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał, A D Ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że A h A Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy. D 7 h A E Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój. D E A fis Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król! h E A E Wywyższony bądź, Boży Baranku! D E A fis Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd. h E A 46. KRÓLÓW KRÓL Królów Król, Pan Panów, chwała Alleluja! 2x e H 7 e Jezus Książę Pokoju, chwała Alleluja! 2x H 7 e 47. JEZUS CHRYSTUS MOIM PANEM JEST Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja / 2x e G D h e On kocha mnie, On kocha mnie, Alleluja. /2x a e D h e

19 48. JEZU MÓJ JEZU Jezu mój, Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę, e D e H 7 e D e H 7 Ty mi dajesz swojego Ducha, uwielbiam Cię. e D e H 7 e D e 49. JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ Jezus Najwyższe Imię, D D +7 D 7 D D +7 D 7 Nasz Zbawiciel, Książę pokoju e A 7 D A 7 Emmanuel, Bóg jest z nami, D D +7 D 7 D D +7 D 7 Odkupiciel, Słowo żywota. e A 7 D D 7 Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, G A fis Jedyny Ojca Syn umiłowany. H 7 e A 7 D D 7 Zgładził grzech Baranek na wieki, G A 7 fis Królów Król i Panów Pan. H 7 e A 7 D 50. KOCHAM CIEBIE JEZU Kocham Ciebie Jezu, wznoszę ręce dając cześć D h e A Całym światem jesteś mi, uwielbiam Twoje Imię Panie fis h e A A PANIE TWÓJ TRON Panie Twój tron wznosi się, nad wszystkie ziemie świata D 7 e A D fis h Jesteś Najwyższy, Panie mój, Królu mój. /2x e A D Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Boże nasz. /2x D fis G A D

20 52. NIECH BĘDZIE CHWAŁA Niech będzie Chwała i cześć i uwielbienie, G e Chwała i cześć Jezusowi, G D Chwała, niech będzie chwała, G C c Tak Jemu chwała i cześć. G D G 53. PANIE MÓJ Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm. D G D G Skłaniam się przed świętym tronem Twym. D h e A Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci D G D Fis h Uwielbiam Ciebie w Duchu, uwielbiam w prawdzie Cię e A e A Życie me oddaję Tobie, uświęć je. e A D 54. PANU NASZEMU PIEŚNI GRAJCIE Panu naszemu pieśni grajcie e D G Wysławiajcie Jego święte Imię. D G H e Alleluja /x4 e D G D e H e 55. RADUJE SIĘ DUSZA MA Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego, będę Ci śpiewał z całej siły e H7 Sławić Cię będę za twe dzieła, będę Ci śpiewał z całej siły e H7 Błogosławić będę Twoje imię, jest miłosierny Pan zastępów G D Moc Jego ramienia nad swym ludem, Pan, mój zbawca! e H7-18 -

21 56. ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS Święte Imię Jezus, Święte imię Jezus G C D G C D Jest na ustach mych i w sercu mym, w mocy Ducha uwielbiam Cię e A C D Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom, innego Imienia e H 7 G a C W Nim zbawienie jest D G 57. TOBIE CHÓR ANIOŁÓW Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń Chwała Barankowi! /x2 D h G A Alleluja! Alleluja! Alleluja! Chwała i cześć! /x2 G h G e A 58. WZNOSZĘ RĘCE ME WZWYŻ Wznoszę ręce me wzwyż D Z moich ust chwała brzmi e Sercem pełnym wdzięczności A Błogosławić Cię chcę D Błogosławić Cię chcę D Błogosławić Cię chcę e Sercem pełnym wdzięczności A Błogosławić Cię chcę D c 59. JESTEŚ KRÓLEM Jesteś Królem /2x Królem jest Bóg D A 7 h G Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie D A Stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. /2x h G

22 60. UWIELBIAJCIE PANA Uwielbiajcie ludzkich serc bijące dzwony d C d C d /C d Padnij na kolana przed nim ludu utrudzony A d C d C d /C d On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci F G A A7 Tu do Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony d C d C d /C d Niepojęty w swej mądrości Święty, Święty Bóg miłości F G A A7 Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony d C d C d /C d 61. TAK MNIE SKRUSZ Tak mnie skrusz, tak mnie złam d A d d A d Tak mnie wypal Panie, byś został tylko Ty d c F g Byś został tylko Ty, jedynie Ty d A 62. UWIELBIAM CIĘ, BŁOGOSŁAWIĘ CIĘ Uwielbiam Cię, Błogosławię Cię, Swym Duchem ogarnij mnie. D h e A 7 Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją Świętą Twarz D h I w miłość Twoją wtopić się. G A 7 D A 63. UWIELBIAM IMIĘ TWOJE PANIE Uwielbiam Imię Twoje Panie, wywyższam Cię i daję Ci cześć. A D E A D E W przedsionku chwały Twej staję, z radością śpiewam Ci pieśń. fis D h E Ref: O Panie Jezu chcę wyznać, że ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. A D E A D E Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił, dajesz mi siebie bym na wieki żył. A D E fis h E

23 64. WIELBIĆ PANA CHCĘ Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń d G d B C F A Wielbić Pana chcę On źródłem życia jest. d G d B C d 65. JAK DOBRZE JEST DZIĘKOWAĆ Jak dobrze jest dziękować Ci Panie a d I śpiewać Psalm Twojemu Imieniu i opowiadać rano Twoje miłosierdzie G C E a d A w nocy wierność Twoją, przy dziesięciostrunnej a E harfie i lutni i dźwięcznej cytrze a d a E 66. CHLEBIE NAJCICHSZY Chlebie Najcichszy, otul mnie swym milczeniem G D C D Ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność. G D a e Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem. / x2 e C G D Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. / x2 e C G D A ułomki chleba, które zostaną / x2 e C G D Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. / x2 e C G D 67. JA WIERZĘ ŻE TO JEZUS Ja wierzę, że to Jezus, wierzę, że on Synem Boga jest. E A H 7 On zmarł i powstał aby żyć, i za cenę śmierci życie dał. E A H 7 Wierzę, że jest tu teraz, On tu teraz jest, stoi pośród nas, A H7 E A H 7 E Ma moc nas teraz uzdrawiać, uzdrowienia moc, ma przebaczenia dar. A H 7 E A H 7 E

24 68. JEDEN JEST TYLKO PAN Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom. d g C d Klęknijcie z nami, którzy tu wchodzicie i razem chwalmy Go. d C A d Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas, d g C d Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć. d C A d 69. JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE Jezus daje nam zbawienie, Jezus, daje pokój nam. d C a d C a d Jemu składam dziękczynienie, chwałę serca mego dam. C a d C a d Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia. F C g d Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej. F C g d Dziś znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. F C g d Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. F C g d W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar. d C a d C a d Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam. C a d C a d 70. JEZUS ZWYCIĘŻYŁ Jezus zwyciężył, to wykonało się d g Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc C F A Jezus jest Panem, o Alleluja, d g Po wieczne czasy Królem Królów jest. d A d Jezus jest Panem /4x d g C F A Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej. d g A d

25 71. ŁASKĄ JESTEŚMY ZBAWIENI Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać. C e F G Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka Krew. C e F G Wzywasz nas Panie do siebie, przed Twój w niebie tron. e a F G My łaską obdarzeni, Ce Tobie składamy hołd. /2x F G C 72. MEMU BOGU KRÓLOWI Memu Bogu Królowi będę śpiewał tę pieśń, e D h e Teraz, zawsze, na wieki, Amen. he Alleluja /3x, Amen! e D h e h e 73. PRZYCHODZISZ PANIE Przychodzisz Panie, mimo drzwi zamkniętych F C A7 Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki d B A B C Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha F C A7 Panie nasz i Boże uzdrów nasze ży-y-cie. d B A B C d 74. NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ SIĘ Nie bój się, nie lękaj się d A d A Bóg sam wystarczy/x2. F C F A 7 d B A A 7 Zostań tu i ze mną się módl d A d A Razem czuwajmy/x2 F C F A 7 d B A A

26 75. NIECHAJ MIŁOŚĆ TWA Niechaj miłość Twa jak potężna fala D G D e A Spłynie tu przez łaski Twej zdrój fis h fis h Chryste dotknij mnie G A D 76. WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI Wspaniały Dawco Miłości, składamy na Twoim stole D G D G D e A Wszystko co mamy, wszystko co mamy e A fis h Choć i tak to od wieków jest Twoje e G A 7 Wspaniały Dawco Miłości, składamy na Twoim stole D G D G D e A Radość i szczęście, trudy i znoje e A fis h Choć i tak to od wieków jest Twoje e G A OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ Ofiaruję Tobie Panie mój, całe życie me, D A h G Cały jestem Twój, aż na wieki. A A 7 Oto moje serce, przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. D A h G A D Ty w ofierze swojej, Panie mój, cały dajesz się Cały jesteś mój, aż na wieki D A h G A A 7 Miłość Twoja niech uwalnia mnie, Tyś Miłością mą jedyną jest. D A h G A D

27 78. OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ Oto stoję u drzwi kołaczę, oto stoję u drzwi i kołaczę. d C d a Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego F C d a I będę z nim wieczerzał a On ze mną. F G d G 79. MIŁOŚĆ, KTÓRĄ JEST BÓG W NAS Miłość, którą jest Bóg w nas C e Ukaże nam drogę C G Którą mamy kroczyć/x2 C e F C G 80. UKAŻ MI PANIE Ukaż mi Panie swą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos C d C d C Bo słodki jest Twój głos i twarz pełna wdzięku e F Ukaż mi Panie swą twarz C d C 81. TOBIE CHWAŁA JEZU Tobie chwała Jezu królu naszych serc C G a C Tobie uwielbienie dziś wyśpiewać chcę F C d G Tobie chwała Jezu, chwała i cześć/ x2 a e F C F C G

28 82. GODZIEN O GODZIEN JEST BÓG Godzien, o godzien jest Bóg, siedzący na tronie, G D e C G C D Baranek wśród chwał, przyjąć wdzięczność, siłę i moc, G D e C G C G Błogosławieństwo i cześć. F C D Ref. On Panem jest od wieków na wieki. /3x Amen G D C D G Będziemy niezmiennie wciąż trwać w miłości i prawdzie, G D e C G C D Oddając Mu hołd, miłość, wdzięczność, siłę i moc, G D e C G C G Błogosławieństwo i cześć. F C D 83. JESTEM Z TOBĄ JEDNYM CIAŁEM Modlę się do Ciebie i zrozumieć nie mogą E H E A Że jestem z Tobą Jezu Chryste jednym ciałem cis fis H E Jednym ciałem, jednym ciałem A H fis H Jestem z Tobą Jezu Chryste jednym ciałem cis fis H E

29 III PIEŚNI MARYJNE

30 84. GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ Gdy klęczę przed tobą, modlę się i składam hołd G h C D Weź ten dzień, uczyń go swym, I we mnie miłość wznieć G a D G C D G Ref.: Ave Maria Gratia plena G h C D Dominus Tecum Benedicta tu G a D G C D G Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl. G h C D Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Boży tron G a D G C D G Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twa, radosną twarz G h C D Każda myśl, każde słowo, niech spocznie w dłoniach Twych G a D G C D G 85. GOSPA MAJKA MOJA Gospa Majka moja, Kraljica mira, D A G A D Gospa, Majka moja, Kraljica mira D A G A D Gospa, Majka moja, Gospa, Majka moja, Ti G D A Gospa, Majka moja, Gospa, Majka moja, Ti G D A 86. MARIO PROSZĘ SPRAW Mario proszę spraw aby życie mi nie było obojętne D A h G h A Abym zawsze kochał to co piękne, pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce D A h G A

31 87. MARYJO KRÓLOWO POLSKI Maryjo Królowo Polski (2x) D Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, i czuwam na każdy czas (2x) G D A D (D 7 ) Maryjo jesteśmy młodzi (2x) D Już dzisiaj zależy, od polskiej młodzieży, następne tysiąc lat (2x) G D A D (D 7 ) Maryjo Królowo nasza (2x) D Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas (2x) G D A D (D 7 ) 88. MARYJO ŚLICZNA PANI Maryjo śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi G h C D G Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie a D G e Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron C A 7 D 7 Ref.: Maryja Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łask G C G H 7 E 7 By świat lepszy był, by w miłości żył, o Maryjo miej w opiece dzieci swe a D G E 7 a D 7 G Maryjo śliczna Pani, świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy G h C D G W sercu ból smutek żal, a w oczach wciąż strach a D G e Usłysz Pani błaganie, pomóż nam C A 7 D POKORNA SŁUŻEBNICO PANA Pokorna Służebnico Pana e D Łamiąca strzały nieprzyjaciela, miażdżąca głowę węża e D G D e Bądź zawsze przy mnie, abym stawał się C a Pokornym sługą, na wzór mego Mistrza i Pana. G D e

32 90. PODAJ MI SWOJĄ DŁOŃ MARYJO Z LA SALETTE Podaj mi swoją dłoń Maryjo z La Salette /x2 e D e D G H 7 e I zabierz mój lęk i zabierz mój gniew, i pokój w serce me wlej /x2 G D e H 7 e D e 91. O PANI UFNOŚĆ NASZA O Pani ufność nasza, w modlitwy Twej obronie C F C F C G Chroń nas / 2x E a G C Królowo Pokoju F C G C 92. MIRIAM Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie D G Pomódl się, by Jezus we mnie żył D G Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty e A Gdzie Ty jesteś, niebo staje się e A Miriam Tyś jest bramą do nieba D G Moim niebem jest Twój Syn D G Weź mnie, weź mnie do swego łona, e A Bym Bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty D G A 7 D Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. D G Gdybym umarł, odpocząłbym D G Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć A G Pragnę umrzeć, aby żyć D G A 7 D

33 93. NIECH CI BŁOGOSŁAWI PAN Niech ci błogosławi Pan niechaj cię strzeże C F C F C G Niech rozjaśni oblicze Swe nad tobą i niech ci miłościw będzie d E a G F C G Niech ci błogosławi Pan, niechaj cię strzeże C F C F C G Niech obróci twarz swoją ku tobie i niech da ci swój pokój d E a G F C G Ref. Niech ci błogosławi Pan C F C F Niech ci błogosławi Pan C F G Niech ci błogosławi Pan C F C F Niech ci błogosławi Pan a G F

34 I. Pieśni do Ducha Świętego 1. Przybądź, Duchu Święty Duchu Święty Duchu Święty przyjdź Duchu Święty Stworzycielu Jak ożywczy deszcz Przyjdź i otwórz moje serce Duchu Miłości Duchu Święty wołam przyjdź Spocznij na nas Duchu Pana Niech Twój Święty Duch Przyjdź Duchu Święty ja pragnę Niechaj zstąpi Duch Twój Duchu Święty obiecany nam W lekkim powiewie Oczyść serce me Duchu Święty pouczaj mnie Niech nas ogarnie Duchu Święty, Tchnienie Ojca... 7 II. Śpiewajmy Panu 19. Niech będzie Chwała Przyjaciel Jezus mą miłością jest Bóg jest Miłością Niech Miłość Twoja Panie strzeże mnie Schowaj mnie W Tobie jest światło Ty Światłość dnia Witaj Panie Pan jest Pasterzem moim Oto ja, poślij mnie Nie bój się, wypłyń na głębię Wielbię Ciebie w każdym momencie Nie umiem dziękować Dotknij Panie Bóg i tylko On Ta krew Panie przyjdź do mego serca Podnieś mnie Jezu To mój Pan Twoja Miłość jak ciepły deszcz Bóg nasz Pan Chcę wywyższać Imię Twe Chwalę Ciebie Panie Jezus jest tu Chwalimy Pana dziś Chrystus Pan, Boży Syn Królów Król Jezus Chrystus moim Panem jest... 16

35 48. Jezu mój Jezu Jezus Najwyższe Imię Kocham Ciebie Jezu Panie Twój tron Niech będzie Chwała Panie mój Panu naszemu pieśni grajcie Raduje się dusza ma Święte Imię Jezus Tobie chór Aniołów Wznoszę ręce me wzwyż Jesteś Królem Uwielbiajcie Pana Tak mnie skrusz Uwielbiam Cię, Błogosławię Cię Uwielbiam Imię Twoje Panie Wielbić Pana chcę Jak dobrze jest dziękować Chlebie Najcichszy Ja wierzę że to Jezus Jeden jest tylko Pan Jezus daje nam zbawienie Jezus zwyciężył Łaską jesteśmy zbawieni Memu Bogu Królowi Przychodzisz Panie Nie bój się, nie lękaj się Niechaj miłość Twa Wspaniały Dawco miłości Ofiaruję Tobie Panie mój Oto stoję u drzwi i kołaczę Miłość, którą jest Bóg w nas Ukaż mi Panie Tobie Chwała Jezu Godzien o godzien jest Bóg Jestem z Tobą jednym ciałem III. Pieśni Maryjne 84. Gdy klęczę przed Tobą Gospa majka moja Mario proszę spraw Maryjo Królowo Polski Maryjo śliczna Pani Pokorna służebnico Pana Podaj mi swoją dłoń Maryjo z La Salette O Pani ufność nasza Miriam Niech Ci błogosławi Pan... 31

36 - 34 -

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech.

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech. 1.Aby uwielbić Jezusa 2x Koniecznie potrzeba nam Ducha Świętego Ducha Świętego koniecznie potrzeba Wciąż naprzód i naprzód 2x Z Jezusem iść 3x Wielbiąc Go 2x 2. Alleluja! Wznieś pod niebo głos Pan dal

Bardziej szczegółowo

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć!

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć! Powiedz Mu całą winę swą, D 7 On ci swój pokój, szczęście da. G D 629. To jest mój Pan, to jest mój Bóg F B To Jego Miłość mnie ogarnia. B F g C To właśnie dziś. C F B (F) 2. Tyś jest mój Pan, Tyś jest

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE 1 PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. ~ Jan Paweł II Bez

Bardziej szczegółowo

Święty Michał Archanioł

Święty Michał Archanioł Święty Michał Archanioł Pieśń na wystawienie: Ubi Caritas et Amor -53 Pieśń: Nie bójcie się żyć dla miłości Dziś mamy wielki i błogosławiony dzień, bo, Panie Jezu, zgromadziłeś nas młodych tutaj kolejny

Bardziej szczegółowo

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM

ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM AGNIESZKA SKRZYPCZYK ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM Jak pisze Roman Rogowski w swojej książce I poszła z pośpiechem w góry, tajemnicę Maryi w Nowym Testamencie ujmuje się z trzech różnych perspektyw. Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter KsiąŜka ta dedykowana jest dla chwały Boga Ojca, Boga Syna, oraz Boga Ducha Świętego Wprowadzenie Zdaję sobie sprawę, Ŝe bez ponadnaturalnej

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA)

DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA) DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA) 1. Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz, Wszystko możliwym jest, tylko Mu wierz; Tylko Mu wierz,

Bardziej szczegółowo

Życie snem PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

Życie snem PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl. Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska. PEDRO CALDERÓN DE LA

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Autor: James Jacob Prasch A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Sofokles KRÓL

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU Treść tej broszury może zmienić twoje życie. Przygotowaliśmy ją specjalnie dla ciebie i wierzymy, że trafiła w twoje ręce nieprzypadkowo. Mamy nadzieję, że pomoże ci odkryć

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie o Matce Założycielce

Wspomnienie o Matce Założycielce Wspomnienie o Matce Założycielce Trudno jest opowiedzieć o Matce. Matka to wyjątkowa osoba, która nadaje charakter naszemu życiu. Ktoś kiedyś śpiewał, że o matce pieśń to pieśń bez słów. Nie da się powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda?

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? William Branham JEŻELI BÓG JEST Z NAMI, TO GDZIE SĄ TE WSZYSTKIE CUDA? (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 31 grudnia 1961 roku w Jeffersonville,

Bardziej szczegółowo

1. Miłość zwycięża wszystko - I my ustąpimy przed miłością. 4. Kochać i być kochanym - to tak jakby z obu stron grzało nas słońce

1. Miłość zwycięża wszystko - I my ustąpimy przed miłością. 4. Kochać i być kochanym - to tak jakby z obu stron grzało nas słońce CYTATY - ROMANTYCZNE 1. Miłość zwycięża wszystko - I my ustąpimy przed miłością 2. Mąż i żona to jedna dusza w dwóch ciałach 3. Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie nie można ani zobaczyć,

Bardziej szczegółowo

I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE

I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE Jak mamy żyć? I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE A. Bóg obdarzył rasę ludzką wielką godnością. Mamy wolną wolę, co oznacza, że mamy możność podejmowania decyzji, które sprawiają rzeczywistą

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

A gdzie Biblia mówi, ze Chrześcijanin może mieć demona?

A gdzie Biblia mówi, ze Chrześcijanin może mieć demona? A gdzie Biblia mówi, ze Chrześcijanin może mieć demona? Wstęp W dzisiejszych czasach ludzie w kościele są tak z dala od Biblii, ze nie mogą i często nie chcą uznać prawdy. Jest dla nich zbyt mocna. Ludzie

Bardziej szczegółowo

Droga Krzyżowa Dziecka Nienarodzonego / Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji SZCZECIŃSKO- KAMIEŃSKIEJ

Droga Krzyżowa Dziecka Nienarodzonego / Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji SZCZECIŃSKO- KAMIEŃSKIEJ Droga Krzyżowa Dziecka Nienarodzonego / Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji SZCZECIŃSKO- KAMIEŃSKIEJ Wprowadzenie: Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się «stwórczego działania

Bardziej szczegółowo