Kluczowe kompetencje w konstruowaniu kariery dr Joanna Minta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kluczowe kompetencje w konstruowaniu kariery dr Joanna Minta"

Transkrypt

1 Kluczowe kompetencje w konstruowaniu kariery dr Joanna Minta Konferencja Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego Kazimierz Dolny, marca 2014 r.

2 Kluczowe umiejętności 2020 nadawanie znaczeń inteligencja emocjonalna sprawność adaptacyjna kompetencje międzykulturowe sprawność adaptacyjna projektowanie pracy praca z nowymi mediami interdyscyplinarność praca w szumie współpraca w przestrzeni wirtualnej Raport "Future Work Skills 2020" Institute for the Future, Kalifornia dla Instytutu Badawczego Uniwersytetu w Phoenix, 2011

3 Umiejętności konstruowania kariery refleksyjność (Giddens 2001, Beck 2002) umiejętność opanowania lęków i niepewności (Beck 2002) umiejętność podejmowania decyzji z uwzględnieniem perspektywy czasowej (Nota, Soresi 2010) umiejętność tworzenia mentalnego obrazu przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (Savickas 1991) gotowość do radzenia sobie z przewidywalnymi zadaniami oraz z nieprzewidywalnymi sytuacjami (Savickas 1991) otwartość na niespodziewane zdarzenia (Krumboltz 2009)

4 Wskaźnik Kompetencji Kariery (Career Competencies Indicator) (Haase, Francis-Smythe 2005) umiejętność wyznaczania celów i planowania kariery zawodowej, umiejętność samopoznania, umiejętności związane z osiąganiem wydajności i efektywności w wykonywanych zadaniach, umiejętności związane z karierą (jak np., praca w zespole, rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem, dostosowywanie się do zmian lub nieprzewidzianych sytuacji itp.) umiejętność poznania polityki organizacji (struktur, formalnych i nieformalnych relacji, itp.), umiejętność budowania relacji w ramach sieci kontaktów oraz mentoringu, umiejętność autoprezentacji i zdobywania informacji zwrotnych.

5 W jakich obszarach możemy wspierać młodych ludzi, aby potrafili konstruować własną karierę? mocne strony ograniczenia zdolność do refleksji nadawanie znaczeń i sensów poczucie szczęścia poczucie własnej wartości wsparcie śmiałość i odwaga Rozumienie samego siebie Pozytywne nastawienie umiejętności informacje Wiedza zainteresowania opcje Savickas, 2011

6 Kluczowe kompetencje współczesnych pracowników (Savickas, 2011) Adaptacyjność odporność i radzenie sobie ze zmianą ryzyko vs. satysfakcja i nagroda Konstruowanie własnej tożsamości znaczenie i sens tożsamości znajomość i akceptacja samego siebie Refleksyjność rozumienie samego siebie, uwzględnianie swoich mocnych stron Umiejętność zbalansowania życia zawodowego i pozazawodowego Narracyjność Zatrudnialność zdolność i gotowość do bycia zatrudnionym

7 Model kompetencji zawodowych (Biuro Karier UMK, 2010) POTENCJAŁ - w jaki sposób myślę, analizuję i komunikuję się? MOTYWACJA - Dlaczego działam? ODPORNOŚĆ - Jak radzę sobie z trudnościami? LUDZIE - Jak współpracuję z ludźmi? ZADANIA - Jak wykonuję zadania /realizuję cele? NARZĘDZIA - W jaki sposób działam? Jak wykorzystuję znane metody i sposoby pracy?

8 Zestaw kluczowych kompetencji kariery (M. A. C. T. Kuijpers, B. Schyns i J. Scheerens, 2006) zdolność aktualizacji kariery refleksyjność w odniesieniu do zasobów refleksyjność w odniesieniu do motywacji rozpoznanie zawodowe kontrolowanie rozwoju kariery tworzenie sieci kontaktów

9 Jak rozwijać kluczowe kompetencje kariery? umiejętność podejmowania decyzji z uwzględnieniem perspektywy czasowej propozycja włoska: warsztaty dla gimnazjalistów i ich rodziców Nadzieje i oczekiwania wobec przyszłości rozwijające myślenie perspektywiczne tworzenie mentalnego obrazu przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, adaptacyjność propozycja francuska: warsztaty edukacyjne związane z projektowaniem kariery oraz rozmowa doradcza w koncepcji samo-konstruującego się modelu kariery Jeana Guicharda; propozycja duńska: konstruowanie mapy przestrzeni życiowej i mapy przyszłości Vancea Peavyego;

10 Jak rozwijać kluczowe kompetencje kariery? gotowość do radzenia sobie z przewidywalnymi zadaniami oraz z nieprzewidywalnymi sytuacjami, otwartość na niespodziewane zdarzenia refleksyjność, narracyjność propozycja francusko/amerykańska: wywiad narracyjny, konstruowanie opowieści o życiu/karierze od aktora do autora własnej kariery propozycja polska: Narracyjna gra (auto)biograficzna Urszuli Tokarskiej

11 Kompas Kariery - propozycja holenderska Źródło: Career Compass. A toolkit for career professionals, Euroguidance Netherlandes, 2011, protokół dostępu: [ ].

12 Kompetencje związane z konstruowaniem kariery - holenderski Kompas Kariery (Career Compass) Co potrafię? - refleksyjna ocena własnych zdolności w odniesieniu do własnej kariery - POTENCJAŁ Co chcę osiągnąć? Dlaczego działam? refleksyjne określenie własnej motywacji, przyglądanie się swoim pragnieniom, potrzebom i wartości w kontekście własnej kariery - MOTYWACJA Gdzie mogę robić to co chcę? poszukiwanie swojej przestrzeni zawodowej uwzględniającej potencjał i motywację jednostki- PRACA Jak mogę to zrobić? refleksyjne projektowanie i tworzenie własnej kariery, świadome podejmowanie decyzji KONSTRUOWANIE KARIERY Kto może mi w tym pomóc? określanie i budowanie sieci kontaktów - NETWORKING Career Compass. A toolkit for career professionals, 2011, Euroguidance, The Netherlands

13 Proces wsparcia w poradnictwie konstruowania życia ( life-design counselling ) 1. Wspólne (doradcy i radzącego się) zdefiniowanie problemu i oczekiwań wobec doradcy oraz sytuacji poradniczej. 2. Poprzez narrację tworzoną w trakcie spotkań z doradcą, wspólne rozpoznawanie systemu i subiektywnych form tożsamości radzącego się. 3. Poprzez opowiadanie o swojej karierze poznawanie dotąd niedostrzeganych elementów historii życia otwarcie nowych perspektyw. 4. Umiejscowienie problemu w nowej opowieści-narracji. 5. Określenie aktywności pomagających w rekonstruowanie i ko-konstruowanie nowej tożsamości radzącego się. 6. Wspólne określenie dalszych działań krótko i długoterminowych.

14 Narracja jako narzędzie pracy doradcy kariery W konstruowanej w trakcie spotkania poradniczego opowieści, doradca koncentruje się na pojawiających się w niej wątkach, istotnych w procesie konstruowania kariery, takich jak: optymizm i poczucie szczęścia, postrzeganie czasu, ambicja (zawodowa i życiowa), poczucie własnej wartości, przekonanie radzącego się o własnej skuteczności w osiąganiu celów i realizacji planów, podejmowanie decyzji, cele i wartości, pełnione role i miejsce w rzeczywistości społecznej, wsparcie.

15 Sposoby pracy w socjodynamicznym nurcie poradnictwa kariery Vance a Peavy ego Rozmowa skoncentrowana wokół pytań, które wywołują opisy doświadczeń życiowych, pokazują ich odmienności i znaczenie Metafory; Mapowanie przestrzeni życia; Analiza znaczących doświadczeń życiowych. Poszukiwanie alternatywnych wyjątków pomagających rozwiązać pojawiające się trudności w procesie konstruowania i realizowania kariery. (Peavy 1997, s. 84).

16 Wywiad narracyjny Marka L. Savickasa (2011) Zaproszenie osoby radzącej się do konstruowanie opowieści o własnej karierze z perspektywy trzech ról - sposobów działania w świecie: odgrywającego różnorodne role społeczne aktora, podmiotu podejmującego różnorodne działania (agent) autora projektującego swoje życie.

17 Perspektywa roli aktora Uczestnictwo w życiu społecznym jednostka rozpoczyna od roli aktora. Dzieci przychodząc na świat, wchodzą w rodzinę, w której obowiązuje pewna dramaturgia, przyjmują w niej rolę kształtowaną przez kulturę danego społeczeństwa. Analizując perspektywę roli aktora, w trakcie rozmowy doradczej doradcy koncentrują się m. in. na: stosowanych przez radzącego się kategoriach obowiązujących w świecie, który opisuje w swojej opowieści lub wybranej przez nas obiektywnej kategorii pojęciowej (jak np. typy osobowości zawodowej J. Hollanda).

18 Perspektywa podmiotu sprawczego (Agent) Analizując opowieść o karierze z perspektywy podmiotu sprawczego, doradcy przysłuchują się temu jak radzący się regulują i kontrolują swoje zawodowe zachowanie. Mark Savickas zaleca, aby doradcy wsłuchiwali się i wspierali 4 obszary: skupienie uwagi na przewidywanych przejściach-tranzycjach ze świadomością tych, które powinny być zrealizowane (np. ukończenie edukacji, podjęcie pracy itp.), poczucie kontroli i sumienność w wykonywaniu zadań, zainteresowanie możliwościami i inicjatywami jakie można podejmować poszukując pracy, pewność siebie i wysoką samoocenę w radzeniu sobie z procesami różnorodnych tranzycji (Savickas 2011).

19 Perspektywa autora Doradcy wysłuchując historii o karierze radzących się z perspektywy autora powinni być szczególnie uważni na fragmenty opowieści ukazujące unikalność osoby, której pomagają, świadczące o jej wyjątkowości, a jednocześnie pokazują jej zdolności do samodzielnego budowania swojej kariery. Doradcy mogą zachęcać radzących się do tworzenia opowieści zarówno o tym: czego do tej pory doświadczyli w swojej karierze, czego chcieli doświadczyć, ale dotąd im się to nie udało, czego chcieliby doświadczyć w przyszłości.

20 Wywiad narracyjny Marka L. Savickasa (2011) Konstrukcja narracyjnego wywiadu doradczego osadzona jest na czterech głównych pytaniach, dzięki którym w rozmowie z doradcą wyłaniają się mikro-narracje ukazujące: 1. role społeczne, znaczące dla osoby radzącej się - pytania dotyczące ról wzorcowych, ulubionych bohaterów, osób podziwianych itp.; 2. preferowane sposoby działania - pytania odnoszące się do interesujących miejsc, także w przestrzeni wirtualnej; 3. aktualne lub preferowane scenariusze i schematy narracyjne, znaczące dla osób radzących się - pytania dotyczące ulubionych historii, książek, gier czy filmów; 4. strategię samoregulacji radzącego się pytania dotyczące ulubionej sentencji lub powiedzenia.

21 Wywiad narracyjny Marka L. Savickasa (2011) 1. Pytania dotyczące ról społecznych znaczących dla osoby radzącej się (role wzorcowe, ulubieni bohaterowie, podziwiane osoby itp.). 2. Pytania dotyczące preferowanych sposobów działania (interesujące radzących się miejsca, także w przestrzeni wirtualnej). 3. Pytania pomagające określić scenariusze, pewne schematy narracyjne, znaczące dla osób radzących się (ulubiona historia, książka, gra, film). 4. Pytanie o ulubioną sentencję lub powiedzenie, które ujawnia pewną strategię samoregulacji radzącego się.

22 dr Joanna Minta Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa Instytut Pedagogiki, Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Strzegomska 55, Wrocław

Konstruowanie kariery we współczesnej rzeczywistości dr Joanna Minta

Konstruowanie kariery we współczesnej rzeczywistości dr Joanna Minta Konstruowanie kariery we współczesnej rzeczywistości dr Joanna Minta Konferencja Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego Kazimierz Dolny, 27-28 marca 2014 r. Struktura Cz. I. Od poradnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny. Część 1

Poradnik metodyczny. Część 1 Poradnik metodyczny KALEJDOSKOP KARIERY Część 1 Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Recenzja

Bardziej szczegółowo

w poradnictwie zawodowym

w poradnictwie zawodowym Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym Od marzeń do kariery i wymarzonej przyszłości. Materiały Metody, poseminaryjne techniki i narzędzia szkół diagnostyczne ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne. w poradnictwie zawodowym

Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne. w poradnictwie zawodowym Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym Od marzeń do kariery Materiały poseminaryjnei wymarzonej przyszłości. Metody, techniki i narzędzia szkół diagnostyczne ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 13 czerwca 2003. Materiały konferencyjne

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 13 czerwca 2003. Materiały konferencyjne PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 13 czerwca 2003 Materiały konferencyjne BIURO KOORDYNACJI KSZTAŁCENIA KADR FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY Wydawca: Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula P Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula Warszawa 2009 Ilustracje: Malwina Wieczorek-Bradé Projekt graficzny okładki: Pracownia C&C Sp. z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych

Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych Halina Dołęga-Herzog Małgorzata Rosalska Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków

Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków b) c) ORYGINALNE ARTYKUŁY BADAWCZE Agata Szwech Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków DOI: http://dx.doi.org/10.12775/pbe.2013.015 Coaching ustalenia teoretyczne Coaching jest zagadnieniem

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela

Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela Spotkanie dwóch osób jako cel edukacji Anna Izabela Brzezińska Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ludmiła Rycielska Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH Wymaganie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1 Aby sprawnie działać i dostosowywać się do zmieniających się warunków oraz współpracowaćze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej Lublin 2014 Spis treści Podręcznik został opracowany w ramach projektu Świat dobrej przyszłości realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania predyspozycji zawodowych Z MEK OPIS I INSTRUKCJA OBSŁUGI NARZĘDZIA

Narzędzie do badania predyspozycji zawodowych Z MEK OPIS I INSTRUKCJA OBSŁUGI NARZĘDZIA Narzędzie do badania predyspozycji zawodowych Z MEK OPIS I INSTRUKCJA OBSŁUGI NARZĘDZIA www.e-z MEK.pl Narzędzie do badania predyspozycji zawodowych Spis treści Wprowadzenie...3 1. Podstawy teoretyczne...4

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej. Ewa Halska

Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej. Ewa Halska Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej Ewa Halska Podstawy prawne ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Planowanie i rozwój własnej kariery zawodowej, a świadome stawianie celów w oparciu o preferowane wartości. Dr Małgorzata Torój

Planowanie i rozwój własnej kariery zawodowej, a świadome stawianie celów w oparciu o preferowane wartości. Dr Małgorzata Torój Planowanie i rozwój własnej kariery zawodowej, a świadome stawianie celów w oparciu o preferowane wartości Dr Małgorzata Torój Planowanie kariery Jasna wizja przyszłości Świadomość dokąd się zmierza CEL

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA STUDIA EDUKACYJNE NR 27/2013 MO N I K A BA R T K O W I A K Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY www.odszkolydokariery.pl PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY Autorzy: - Małgorzata Klimka, Grażyna Budzińska, Marta Kędzia Społeczna Akademia Nauk (Polska) - Didem Arslanbaş

Bardziej szczegółowo

DORADCA ZAWODOWY W PROCESIE WYBORÓW EDUKACYJNYCH BARBARA ZIELIŃSKA

DORADCA ZAWODOWY W PROCESIE WYBORÓW EDUKACYJNYCH BARBARA ZIELIŃSKA DORADCA ZAWODOWY W PROCESIE WYBORÓW EDUKACYJNYCH BARBARA ZIELIŃSKA Streszczenie: Właściwe przygotowanie młodzieży do wejścia w dynamicznie rozwijający się rynek pracy jest dziś procesem długofalowym. Jakość

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZE OPBP_OR_IV_V_W3 Standardy pracy socjalnej z osobami pozostającymi

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DORADCA ZAWODOWY modele, scenariusze, warsztat pracy, etyka zawodowa:

SKRYPT DORADCA ZAWODOWY modele, scenariusze, warsztat pracy, etyka zawodowa: 1 SKRYPT DORADCA ZAWODOWY modele, scenariusze, warsztat pracy, etyka zawodowa: DORADCA ZAWODOWY Doradca zawodowy - udziela pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych młodzieży i osobom

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Coaching w procesie uczenia się przez całe życie

Coaching w procesie uczenia się przez całe życie Coaching w procesie uczenia się przez całe życie Grażyna Budzińska, Małgorzata Klimka Podręcznik PL 1 Niniejszy materiał opracowano w ramach programu Uczenie się przez Całe Życie na potrzeby projektu:

Bardziej szczegółowo

6-latki w szkole. edukacja i pomoc

6-latki w szkole. edukacja i pomoc 6-latki w szkole edukacja i pomoc 6-latki w szkole edukacja i pomoc redakcja naukowa Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Sławomir Jabłoński, Julita Wojciechowska, Beata Ziółkowska H Wydawnictwo Fundacji

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH mgr Anna Bilon PORADNICTWO KARIERY W HOLANDII ZAŁOŻENIA, ORGANIZACJA, PERSPEKTYWY APLIKACJI W POLSCE Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof.

Bardziej szczegółowo