J zyk polski, j zyk obcy, Nowy przedmiot we wroc awskich szko ach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J zyk polski, j zyk obcy, Nowy przedmiot we wroc awskich szko ach"

Transkrypt

1 j m J zyk polski, j zyk obcy, z a y k s z y n Nowy przedmiot we wroc awskich szko ach

2 Język polski, język obcy, Prof. Tadeusz Luty: W kanonie pe nego wykszta cenia j zyk maszyn postrzegam jako czwarty, obok j zyka ojczystego, j zyka obcego, j zyka opisu przyrody matematyki, j zyk niezb dny do rozumienia i twórczego przekszta cania otoczenia. język maszyn Nowy przedmiot we wrocławskich szkołach Czym jest język maszyn? Czym nie jest język maszyn? Programowanie bez komputera? Cele i adresaci języka maszyn KoLo i KoLes MrówkaGo Geneza języka maszyn Pilotaż języka maszyn Nauczyciele i rodzice o języku maszyn Jak wziąć udział w programie?

3 Czym jest język maszyn? W szkole uczniowie uczęszczają na zajęcia języka polskiego doskonalą umiejętność porozumiewania się w rodzimym języku i przyswajają sobie najważniejsze dzieła polskiej i światowej kultury. Uczęszczają też na zajęcia z języków obcych by w przyszłości sprawnie porozumiewać się z pozostałymi mieszkańcami globalnej wioski. Ta globalna wioska jednak, czy tego chcemy, czy nie, zapełnia się również aktorami innymi niż ludzie różnego rodzaju automatami, maszynami. W pewnym sensie świat stał się globalną wioską właśnie dzięki lub jak kto woli z powodu maszyn. Sprzęty użytku domowego, samochody, telefony czy komputery to wszystko urządzenia, które wykonują za nas rozmaite prace i zwiększają zakres możliwości naszego działania. Każdy potrafi o własnych siłach (nogach) przemieścić się z jednego miejsca na drugie, lecz przy pomocy samochodu możemy tego dokonać znacząco mniejszym wysiłkiem, w krótszym czasie i w nieporównanie większym zakresie. Ale żeby pralka zrobiła pranie, ktoś musi wcześniej nie tylko zaprojektować to urządzenie, ale ustalić kolejność działań, które będą wykonywały poszczególne elementy. Pierwsze czynności wlanie lub wsypanie środków piorącego i płuczącego, ustawienie pokrętła w odpowiedniej pozycji i przyciśnięcie przycisku start to tylko wstępny etap całego programu całej sekwencji działań, które wykonuje już za nas służąca nam maszyna. Nasz świat zapełnia się urządzeniami, z którymi codziennie wchodzimy w interakcje, urządzeniami które wzmacniają nasze naturalne, ludzkie umiejętności czy chodzi o przemieszczanie się w przestrzeni (samochód), codzienne czynności domowe (pralka), porozumiewanie się z innymi ludźmi (telefon komórkowy) czy nawet pracę inżynierów i naukowców. Każdy człowiek jest w stanie nauczyć się liczyć (w pewnym zakresie), ale maszyna w postaci komputera może te umiejętności niepomiernie wzmocnić. Ażeby jednak tak się stało, maszyna musi zostać przez człowieka zaprogramowana. Nasze żądania wobec maszyny muszą być sformułowane w jakimś języku. Języku maszyn. Język maszyn w swym głównym zamierzeniu jest nowym przedmiotem szkolnym (szkoła podstawowa i gimnazjum) umożliwiającym każdemu uczniowi przyswojenie podstaw szeroko pojętego programowania, pozwalającym nabyć kompetencje potrzebne do świadomego funkcjonowania w świecie, w którym coraz większą rolę odgrywają maszyny (nie tylko te istniejące fizycznie, ale i te wirtualne). Znajomość języka maszyn jest niezbędna do utrzymania nadrzędnej roli człowieka względem otaczających go maszyn. Dlatego też celem projektu jest upowszechnienie umiejętności programowania oraz wskazanie możliwości zastosowania tych kompetencji w bardzo wielu dziedzinach życia. Jako pomysł nowego przedmiotu szkolnego jest więc język maszyn innowacyjnym i eksperymentalnym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym zgodnie z założeniami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. * Ten nowy przedmiot szkolny jest wdrażany w ramach projektu o tej samej nazwie realizowanego we wrocławskich szkołach podstawowych i gimnazjach przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Departamentem Edukacji i Biurem Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miasta Wrocławia oraz Akademią Młodych Uczonych i Artystów. * W sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki - Dz. U. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.

4 Czym nie jest język maszyn? Programowanie bez komputera? Ponieważ większość z nas nie odróżnia informatyka od programisty należy podkreślić, że język maszyn to nie dodatkowe zajęcia z informatyki. Ta ostatnia w dużym uproszczeniu uczy posługiwać się obecnymi na rynku produktami sprzętem i oprogramowaniem. Język maszyn to nauka tworzenia nowych programów i rozwiązywania problemów, to sztuka myślenia (logika) w praktyce. Nie można więc twierdzić, że to zajęcia wyłącznie dla tzw. umysłów ścisłych. Języka maszyn jak dodawania, odejmowania i mnożenia czy zasad gramatyki, może nauczyć się każdy, niezależnie od indywidualnych talentów. Wszystko zależy od przyjętej metody nauczania tego przedmiotu. Język maszyn nie jest w żadnym razie przedmiotem, który mogą prowadzić wyłącznie informatycy. Nie wymaga też specjalistycznych studiów. Po odpowiednim szkoleniu zajęcia języka maszyn mogą prowadzić nauczyciele wszystkich przedmiotów z dodatkową korzyścią dla nauczania własnego przedmiotu. Umiejętności programistyczne bowiem mogą być wykorzystywane w każdej dziedzinie i przez humanistów, i przez przyrodników, i artystów. Nauczyciel tradycyjnego przedmiotu, który posiadł kompetencje nauczania języka maszyn, sam umie tworzyć proste programy, za pomocą których może np. modelować pewne zjawiska, a pracując z klasą uczącą się języka maszyn, łatwiej zyska zrozumienie dla przedstawianych przez siebie treści. Opanowany język maszyn może więc służyć nauczycielowi tak samo lub lepiej niż kartka i ołówek czy tablica i kreda... Na pierwszym etapie uczenia się języka maszyn nie potrzeba komputera wystarczy kartka papieru, tablica magnetyczna, odpowiednia mata czy nawet samodzielnie przygotowana plansza. Program zakłada płynne przejście od zabawy zestawu swoistych gier planszowych do prawdziwego programowania przy użyciu komputera. Zanim więc w dalszych etapach uczniowie zaczną się posługiwać abstrakcyjnymi formułami, używają graficznego języka programowania, składającego się z piktogramów (strzałek), których wygląd poprzez odwołanie się do naszych wzrokowych intuicji wskazuje jednocześnie na ich znaczenie (w tym przypadku: działanie). Pozwala to uczniom w sposób intuicyjny uchwycić sens programowania na najprostszym poziomie jeszcze poza komputerem! Kolejne etapy uczenia języka maszyn polegają na stopniowym przechodzeniu do bardziej abstrakcyjnych form zapisu, do nauki bardziej formalnego języka programowania i, rzecz jasna, do programowania (już przy pomocy komputera) bardziej skomplikowanych operacji niż proste przesunięcie kółka z jednej pozycji do drugiej.

5 Cele i adresaci języka maszyn Projekt język maszyn jest prowadzony przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, adresatem projektu są więc nauczyciele wrocławskich szkół, obecnie szkół podstawowych i gimnazjów. WCDN przedstawia nauczycielom, czy ogólniej szkołom, ofertę wprowadzenia nowego przedmiotu o tej samej co projekt nazwie. WCDN zapewnia nauczycielom wszystko, czego potrzeba, by nauczyć się uczyć i móc nauczać tego nowego przedmiotu. DLA NAUCZYCIELI oferta WCDN Co zapewnia WCDN: 1. szkolenie, 1. materiały (aplikacje, skrypty, zestawy ćwiczeń), 2. platformę komunikacji z zespołem koordynującym, 3. wsparcie metodyczne, 4. konsultacje indywidualne i grupowe, 5. narzędzia i procedury umożliwiające monitoring realizacji programu i postępów uczniów. DLA UCZNIÓW nowy przedmiot język maszyn Co zyskuje uczeń? 1. Zdobywa nowe umiejętności podstawy programowania, twórcze wykorzystanie komputera. 2. Uczy się (w niekonwencjonalny i aktywny sposób) logiki i myślenia algorytmicznego. 3. Uczy się rozwiązywania problemów i planowania bardziej złożonych sekwencji działań umiejętności przydatnych nie tylko w wirtualnym świecie. 4. Oswaja się z nowymi technologiami lepiej rozumie zasady ich działania i nabywa wiedzę o możliwościach zastosowania umiejętności programowania w różnych nieinformatycznych przedsięwzięciach. 5. Znajomość języka maszyn pozwala mu zachować podmiotową, nadrzędną (nie czysto konsumencką i podrzędną) pozycję względem maszyn, zwłaszcza względem komputera. 6. Zwiększa swoje szanse znalezienia w przyszłości zatrudnienia niezależnie od zawodu, jaki wybierze. 7. Wprowadzenie programowania na tak wczesnym etapie rozwoju, daje też szanse na wcześniejsze ujawnianie się programistycznych talentów.

6 KoLo i KoLes Graficznym językiem programowania można (i do pewnego momentu warto) posługiwać się bez użycia komputera. Jednak największe możliwości programowania złożonych plansz (scen), testowania różnych rozwiązań i sprawdzania ich poprawności oferuje przygotowany specjalnie na potrzeby nauczania języka maszyn program KoLo (autorstwa Jakuba Jernajczyka). KoLo wygląda jak prosta gra planszowa, a każde zadanie polega na doprowadzeniu kółka do celu. Poszczególne plansze różnią się rozmiarem, rozstawionymi przeszkodami oraz miejscem, do którego kółko ma zostać doprowadzone; za każdym razem uczeń musi znaleźć właściwe rozwiązanie program ruchu kółka do celu. Programy te zapisywane są przy pomocy piktogramów (strzałek, paczek) oraz cyfr, wybieranych z intuicyjnego menu. Programowanie przy użyciu KoLo ma na celu wytworzenie u ucznia podstawowych intuicji programistycznych. Dowiaduje się on czym są: instrukcje (polecenia), sekwencje instrukcji, cel działania programu, ekonomia działania, wielość rozwiązań danego problemu, optymalizacja rozwiązań. Poznaje również prototypy kluczowych pojęć programistycznych, takich jak zmienne i procedury (tu: paczki ), pętle ( powtórzenia ) oraz instrukcje warunkowe ( strzałki warunkowe ). Po zakończeniu tego etapu nauki języka maszyn uczniowie potrafią analizować stawiane przed nimi problemy, tworzyć proste programy, modyfikować je i optymalizować, dzielić dany problem na mniejsze podproblemy, zapisywać program w możliwie zwięzły sposób, śledzić działanie programów napisanych przez innych, a także odgadywać cel działania danego programu (rozwiązywany problem), analizując sam jego kod. Możliwości pracy ze środowiskiem KoLo rozszerza program KoLes edytor plansz. Dzięki tej aplikacji nauczyciel może tworzyć nowe, bardziej skomplikowane zadania.

7 MrówkaGo Drugim programem stworzonym dla potrzeb nauczania języka maszyn jest MrówkaGo (autorstwa Jarosława Drapały). W programie KoLo uczniowie przesuwali kółko po planszy, która widziana była z zewnątrz i stanowiła punkt odniesienia. W przypadku MrówkaGo nie widać już planszy programujący przejmuje perspektywę obiektu (czyli mrówki). Druga zmiana to wprowadzenie bardziej formalnego nie odwołującego się do wzrokowych intuicji zapisu. Miejsce piktogramów (strzałek i paczek) zajmują litery. Kiedy rozkazujemy mrówce iść jeden krok do przodu, nie używamy już strzałki, ale literę f. wymaga opanowania podstawowych zasad korzystania z rozbudowanego środowiska programistycznego Octave (które jest darmową, uproszczoną wersją profesjonalnego środowiska obliczeń inżynierskich MATLAB-a). Rysunek wykonany przez mrówkę dzięki programowi: kwadrat = FrFrFrFffr trzykwadraty = [ l kwadrat kwadrat kwadrat] mrowkago(trzykwadraty) Rysunek wykonany przez mrówkę dzięki programowi: mrowkago( FlFrFfF ) MrówkaGo to program wymagający już podstawowych intuicji programistycznych nabytych dzięki zabawie z KoLo. O ile KoLo jest prostym i samodzielnym środowiskiem programistycznym (programem, w którym można pisać inne programy), MrówkaGo W największym skrócie cała zabawa z MrówkaGo polega na tym, że uczeń za pomocą pisanych przez siebie programów wydaje polecenia mrówce, która chodząc po ekranie potrafi narysować rozmaite kształty. W trakcie rysowania tych prostych obrazków, przemycane są zaawansowane treści: nauka wykonywania obliczeń, projektowania algorytmów i pisania nietrywialnych programów. Uczeń ćwiczy umiejętność formalnego zapisu podstawowych konstrukcji programistycznych (zmienna, instrukcja warunkowa if, pętla for i while, funkcja) oraz zdobywa wiedzę o wybranych procedurach używanych w programowaniu (np. o generatorze liczb losowych). Potrafi udostępnić swój program

8 w postaci pliku, a także wykorzystywać programy napisane przez inne osoby. Uczeń przygotowuje się również do pracy w innych środowiskach programistycznych. Opanowuje umiejętności, które są podstawą niemal każdego języka programowania. Geneza języka maszyn Język maszyn nie ma jednego autora. Jest, jak wiele ciekawych przedsięwzięć i odkryć, dziełem swoistego kolektywu myślowego. Tu taki kolektyw zawiązał się wokół Wrocławskiego Centrum Akademickiego. Inspiracja wyszła od wybitnego artysty, laureata Oscara, Zbigniewa Rybczyńskiego, który zaproponował, aby uczyć programowania w kontekście sztuki, w szczególności w kontekście obrazu i dźwięku. Według Rybczyńskiego komputery są dziś takimi samymi narzędziami jak dawniej pędzel czy ołówek. To niezwykle ważne, że impuls wyszedł od artysty, gdyż zbyt często sprowadzamy kwestię używania tych narzędzi tak kiedyś, jak i dziś do wymiaru komunikacji. A przecież tak jak pędzel czy ołówek, tak i komputer może być narzędziem ekspresji, narzędziem wypowiedzi twórczej. Spacer losowy mrówki w przestrzeni trójwymiarowej. Ideę artysty postanowił wcielić w życie Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz. Zlecił instytucjom miejskim stworzenie szkolnego programu nauczania, którego celem będzie upowszechnianie umiejętności programowania. Prace koncepcyjne skoordynował Dyrektor Maciej Litwin z Wrocławskiego Centrum Akademickiego; zaproponował także aktualną nazwę projektu. Trudno dziś zrekonstruować udział wszystkich zaangażowanych w prace w fazie, kiedy pomysł kiełkował i dojrzewał. Dyskusje nad ideą języka maszyn w Akademii Młodych Uczonych i Artystów zapoczątkował Jakub Jernajczyk matematyk i artysta wizualny z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Ostatecznie opracowaniem nowego programu nauczania zajęło się trzech członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów: inicjator Jakub Jernajczyk, Jarosław Drapała (informatyk, statystyk, Politechnika Wrocławska) i Bartłomiej Skowron (filozof, matematyk, Uniwersytet Wrocławski). Na dalszym etapie prac do zespołu dołączył Radosław Rudek (informatyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

9 Umiejętność programowania jeśli będziemy kontynuować wcześniejszą analogię Zbigniewa Rybczyńskiego można porównać do umiejętności czytania i pisania w języku maszyn. Współczesna cywilizacja wymaga od nas umiejętności czytania i pisania, choć nie każdy musi tworzyć wiersze czy dzieła filozoficzne. Cywilizacja jutra będzie wymagała od nas umiejętności programowania, nie po to, byśmy tworzyli wielkie dzieła w języku maszyn (zaawansowane programy), ale byśmy umieli je w języku maszyn czytać, tzn. używać dzieł stworzonych przez innych w sposób świadomy i pozwalający zachować podmiotową, nadrzędną pozycję człowieka. Obserwujemy czasem bezradność ludzi w zetknięciu z nowymi technologiami. Bezradność ta pobrzmiewa w narzekaniu, że współcześnie maszyny w coraz większym stopniu przejmują kontrolę nad człowiekiem Ale przecież ktoś te maszyny tworzy! Kiedyś ci, którzy umieli pisać i czytać, umieli się sprawniej komunikować i w jakiś sposób kumulować, utrwalać wiedzę. Szła za tym zawsze jakaś forma przewagi, ba, często władzy nad niepiśmiennymi. Skoro już dziś wielu ludzi przeraża i wpędza w bezradność poziom skomplikowania niektórych nowoczesnych urządzeń, to w cywilizacji jutra ludzie nieznający języka maszyn będą wobec wtajemniczonych (informatyków i programistów) jak analfabeci wobec piśmiennych warstw wyższych. Idea języka maszyn, która rozwija się w łączącej dwie kultury Akademii Młodych Uczonych i Artystów, zakłada, że podział na umysły ścisłe i humanistyczne jest podziałem sztucznym. Gdy humaniści twórczo włączą się w rozmaite przedsięwzięcia informatyczne, nie będzie już mowy o dehumanizacji społeczeństwa informacyjnego, a świat budowany dotąd przez programistów zyska bardziej ludzki wymiar. Zbiór Julii fraktal wygenerowany przez program napisany w środowisku Octave.

10 Pilotaż języka maszyn Realizowany przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli projekt język maszyn jest już po etapie pilotażu, który odbył się w roku szkolnym 2013/2014 w ponad 60 wrocławskich szkołach. Nowy przedmiot kierowano do trzech grup: a) klas 1-3, b) klas 4-6 i c) klas gimnazjum. Ogólny wniosek wynikający z ewaluacji pilotażu jest pozytywny: po usunięciu przeszkód natury organizacyjnej należy kontynuować realizację programu w nieznaczenie zmodyfikowanej formule i ewaluując projekt, udoskonalać i wzbogacać program nauczania języka maszyn. W pilotażu wzięło udział 41 szkół podstawowych, 24 gimnazja, 5 zespołów szkół (w tym jedno przedszkole). W ewaluacji pilotażu uwzględniono opinie uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół. W większości (90%) zajęcia języka maszyn przeprowadzono w ramach nieobowiązkowych zajęć *. O tempie realizacji programu decydowali nauczyciele, reagując na warunki szkolne i umiejętności danej grupy uczniów. Średnia ocen trudności pierwszego modułu zajęć (KoLo) w skali 0 (trudny) 1 (łatwy) wyniosła: dla uczniów klas 1-3 0,78, dla uczniów klas 4-6 0,79. Znaczy to, że w obu grupach niemal 80% uczniów poradziło sobie z rozwiązaniem stawianych zadań. * Koła zainteresowań lub godziny z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela Średnia ocen trudności drugiego modułu zajęć (MrówkaGo) w skali 0 (trudny) 1 (łatwy) wyniosła: dla uczniów klas gimnazjalnych 0,59. Oznacza to, że 59% uczniów radziło sobie z rozwiązywaniem stawianych zadań. To dużo, lecz zdecydowanie mniej niż w module adresowanym do klas szkół podstawowych. Wnioski zawarte w raporcie z pilotażu wskazują, że warto między pierwszym a drugim opracować moduł pośredni. Będą nad tym pracować autorzy programu język maszyn, uwzględniając informacje zwrotne uzyskane od uczniów i nauczycieli. Z badań ankietowych wynika, że zajęcia podobały się przeszło 72% uczniów, negatywne nastawienie wzbudziły jedynie wśród 16%. 66% uczniów wyraziło chęć kontynuowania podobnych zajęć, 20% uczniów nie było tym zainteresowanych. Rodzice, którzy zdecydowali się wypełnić ankietę, w 82% ocenili nowy przedmiot jako interesujący, a 53% z nich dostrzegło pozytywny wpływ uczestnictwa swych dzieci w zajęciach języka maszyn na efekty nauki pozostałych przedmiotów. Rodzice w 72% przyznali, że zajęcia te wpłynęły na rozwój zainteresowań dziecka, 77% rodziców wyraziło chęć, by zajęcia były kontynuowane. Nauczyciele prowadzący zajęcia języka maszyn w 90% ocenili nowy przedmiot jako interesujący. Wpływ nowego przedmiotu na rozwój umiejętności przydatnych w nauczaniu innych przedmiotów dostrzegło 62% nauczycieli (tylko 9% takiego wpływu nie dostrzegło). Wśród 60 szkół, które zdecydowały się wziąć udział w pilotażu, znalazła się również Terapeutyczna Szkoła Podstawowa nr 119. Dzieciom z tej szkoły zajęcia bardzo się podobały. Jeden z nauczycieli napisał: Projekt kreatywny dla uczniów zdolnych, motywujący dla dysfunkcyjnych.

11 Nauczyciele i rodzice o języku maszyn Opinie rodziców: Program daje świetne rezultaty. Uczniowie starają się wykorzystywać zdobyte umiejętności podczas innych zajęć edukacyjnych, co jest niezwykle cenne. Program zajęć oraz ćwiczenia pochłaniają wszystkie dzieci. Dyrektor szkoły podstawowej Zajęcia rozwijające logiczne myślenie. Idea uczenia programowania od dziecka bardzo dobra i na czasie. Dyrektor gimnazjum Ciekawy projekt, trochę inny niż wszystkie dotychczasowe. Nauczyciele prowadzący wyrażali się o nim pozytywnie. Uczniowie byli zainteresowani i ciekawi kolejnych zajęć, a rodzice pytali o kontynuację. Dyrektor szkoły podstawowej Ciekawy program kształtujący algorytmiczne myślenie. Program zachęca uczniów do pracy z komputerem. Nauczycielka przyrody Dzieciom spodobało się programowanie na papierze. Analizowanie różnych problemów i szukanie ich rozwiązań bardzo je angażowało i wprowadzało element rywalizacji. Nauczycielka matematyki i informatyki Świetny projekt. Bardzo przydatny. Dzięki zaistnieniu w mediach cieszył się większym uznaniem rodziców. Nauczyciel matematyki i informatyki Projekt bardzo ciekawy, uczestnicy chętnie zjawiali się na spotkania, wręcz dopytywali o następne. Dzieci podczas zajęć mogły wykazać się pomysłowością. Pedagog specjalny Syn jest bardzo zainteresowany prowadzonymi zajęciami. Chętnie na nie uczęszcza, opowiada o efektach i zdobytych doświadczeniach. W mojej ocenie jest to bardzo dobra inicjatywa. Z pewnością warta kontynuacji. Dziecko dzięki zajęciom rozpoznaje lepiej strony prawa lewa, ma lepszą koncentrację nad zadaniami oraz orientację przestrzenną. Super zajęcia! Chciałabym, aby moje dziecko uczyło się, jak w łatwy sposób posługiwać się urządzeniami, które są potrzebne w dzisiejszych czasach oraz rozumieć ich działanie. Uważam, że projekt powinien nadal być kontynuowany, ponieważ pozytywnie wpłynie na przyszłość naszych dzieci. Córka bardzo chętnie opowiada o zajęciach, więc widać, że ją zainteresowały. Chciałabym, aby dalej kontynuowała naukę połączoną z zabawą. Moim zdaniem syn po udziale w projekcie język maszyn jest bardziej spostrzegawczy i chętniej zajmuje się zadaniami związanymi z komputerem. Projekt łączy w sobie elementy matematyki i informatyki, a równocześnie pokazuje ich przydatność w innych dziedzinach wiedzy. Życzyłabym sobie, aby takich propozycji było więcej... i jestem bardzo zadowolona z uczestniczenia w nim mojego dziecka. Zajęcia uczą logicznego myślenia. Dzięki temu dziecko zdobywa nowe umiejętności: analizy, szukania nowych rozwiązań (niekoniecznie szablonowych ). Wykorzystuje to potem w nauce innych przedmiotów. Bardzo ciekawy projekt, rozwijający myślenie i spostrzegawczość dziecka! Inne spojrzenie na nauki ścisłe. Syn chętniej pracuje na komputerze. Zauważa, że komputer nie służy tylko do grania, a nauka programowania może być przyjemna. Dziecko wykazuje bardzo duże zainteresowanie językiem maszyn, opowiada, że zajęcia są bardzo ciekawe i bardzo lubi rozwiązywać zadania. Zauważyłam również, iż wykazuje się lepszym myśleniem analitycznym. Dziękuję!

12 Jak wziąć udział w programie? Co zrobić, by zajęcia języka maszyn zostały wprowadzone w Państwa szkole? Wszystko zależy od Państwa, nauczycieli, jeśli chcecie Państwo poprowadzić tego typu zajęcia, wystarczy, że skontaktujecie się z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Pracownią badań i analiz (tel , Szczegółowy skrypt języka maszyn, dodatkowe zeszyty ćwiczeń oraz aplikacje KoLo, KoLeS i MrówkaGo znaleźć można na stronie internetowej Więcej informacji o autorach projektu na stronie Za strategię projektu oraz kontakt z mediami odpowiada Wrocławskie Centrum Akademickie (kontakt: Anna Gil, tel , Tomasz Janoś, tel , Redakcja: Paweł Jarnicki Zespół redakcyjny: Alicja Cisowska, Jarosław Drapała, Tomasz Janoś, Jakub Jernajczyk, Henryk Ożóg, Bartłomiej Skowron. Instytucje zaangażowane w realizację projektu: Wrocławskie Centrum Akademickie, tel , Rynek 13, Wrocław Akademia Młodych Uczonych i Artystów, Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, tel , ul. W. Bogusławskiego 8,10, Wrocław Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, tel , ul. Swobodna 73 a, Wrocław projekt i skład: ARTE BUENA Monika Aleksandrowicz, Jakub Jernajczyk Wrocław 2015

13

Jakub Jernajczyk artysta grafik, matematyk Bartłomiej Skowron filozof, matematyk Jarosław Drapała informatyk, statystyk + Radosław Rudek informatyk

Jakub Jernajczyk artysta grafik, matematyk Bartłomiej Skowron filozof, matematyk Jarosław Drapała informatyk, statystyk + Radosław Rudek informatyk Jakub Jernajczyk artysta grafik, matematyk Bartłomiej Skowron filozof, matematyk Jarosław Drapała informatyk, statystyk + Radosław Rudek informatyk Język maszyn Paradygmat Rybczyńskiego Otacza nas coraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Kodowanie z klasą dla uczniów klasy II i IV Szkoły Podstawowej nr 7

Sprawozdanie z realizacji programu Kodowanie z klasą dla uczniów klasy II i IV Szkoły Podstawowej nr 7 Sprawozdanie z realizacji programu Kodowanie z klasą dla uczniów klasy II i IV Szkoły Podstawowej nr 7 Program skierowany był do uczniów klasy II i IV zainteresowanych nauką programowania w języku Scratch.

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum Programowanie

Innowacja pedagogiczna dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum Programowanie Innowacja pedagogiczna dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum Programowanie Opracował Ireneusz Trębacz 1 WSTĘP Dlaczego warto uczyć się programowania? Żyjemy w społeczeństwie, które coraz bardziej się informatyzuje.

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna Załacznik 4 PILOTAŻ PROGRAMOWANIA Innowacja pedagogiczna Programowanie kluczem do lepszej przyszłość Opis innowacji Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym Hanna Łukasiewicz HaniaLukasiewicz@interia.pl. Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym "Technologia informacyjna może wspomagać i wzbogacać wszechstronny rozwój uczniów,

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H I - II G I M. I. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI 1. Cele oceniania: 1. BieŜące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rafał Lejman, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASY IV, V, VI - SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Przedmiotowy system oceniania: informatyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu w klasach IV VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu w klasach IV VI Cele oceniania Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1. bieżące, okresowe,

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące Działanie realizowane w ramach projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy Matematyka i informatyka może i trudne, ale nie nudne Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące dr

Bardziej szczegółowo

Informatyka Szkoła podstawowa

Informatyka Szkoła podstawowa Informatyka Szkoła podstawowa Cel i historia zmian, nowe umiejętności i spodziewane efekty dr Anna Beata Kwiatkowska Zespół ds. Podstawy Programowej z Informatyki MEN Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Sposoby przedstawiania algorytmów

Sposoby przedstawiania algorytmów Temat 1. Sposoby przedstawiania algorytmów Realizacja podstawy programowej 5. 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 W KALISZU Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych Małgorzata Marcinkowska 1 Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych w klasach 4-6 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykorzystywanie zasobów przez ucznia

Temat: Wykorzystywanie zasobów przez ucznia Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Wykorzystywanie zasobów przez ucznia Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 1. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum I. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie Wiedza (zapamiętanie i rozumienie wiadomości teoretycznych zdobytych podczas lekcji oraz nauki własnej)

Bardziej szczegółowo

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło 2 Znaczenie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

25. NIE TYLKO WORECZKI CZYLI O ROZUMIENIU SYSTEMU DZIESIĘTNEGO, CZ. I

25. NIE TYLKO WORECZKI CZYLI O ROZUMIENIU SYSTEMU DZIESIĘTNEGO, CZ. I 124 25. NIE TYLKO WORECZKI CZYLI O ROZUMIENIU SYSTEMU DZIESIĘTNEGO, CZ. I Mirosław Dąbrowski 25. NIE TYLKO WORECZKI CZYLI O ROZUMIENIU SYSTEMU DZIESIĘTNEGO, CZ. I Cele ogólne w szkole podstawowej: zdobycie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na rozgrzewkę

Ćwiczenia na rozgrzewkę Ćwiczenia na rozgrzewkę DOKĄD ZMIERZA EDUKACJA XXI WIEKU? Co ma wspólnego uczenie się z wielbłądem doprowadzonym do wodopoju? Oroooo czyli o różnych aspektach tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? 1 Prawdziwe wartości edukacji Europejskie ramy odniesienia Polskie ramy odniesienia Badania PISA 2 Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

KOŁO MATEMATYCZNE LUB INFORMATYCZNE - klasa III gimnazjum, I LO

KOŁO MATEMATYCZNE LUB INFORMATYCZNE - klasa III gimnazjum, I LO Aleksandra Nogała nauczycielka matematyki w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie olanog@poczta.onet.pl KONSPEKT ZAJĘĆ ( 2 godziny) KOŁO MATEMATYCZNE LUB INFORMATYCZNE - klasa III gimnazjum, I LO TEMAT

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej w klasach IV VI

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej w klasach IV VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kucharach Innowacja pedagogiczna Programistyczny start SPIS TRE Opis programu e) Cele programu b) Treści nauczania

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kucharach Innowacja pedagogiczna Programistyczny start SPIS TRE Opis programu e) Cele programu b) Treści nauczania Program zajęć komputerowych w klasach IV-VI w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kucharach Innowacja pedagogiczna Programistyczny start autorzy programu mgr Mateusz Ledzianowski SPIS TREŚCI 1. Opis programu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Scenariusz zajęć Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Cele ogólne: przypomnienie i utrwalenie poznanych wcześniej poleceń i konstrukcji języka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU 05.04.2016r. Opracowanie: Małgorzata Połomska Anna Goss Agnieszka Gmaj 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony 5 kwietnia 2016r. Przystąpiło

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE Szkolenia 2016

PROGRAMOWANIE Szkolenia 2016 PROGRAMOWANIE Szkolenia 2016 Certyfikat Multiedukacji Multiedukacja jest ekspertem w dziedzinie edukacji cyfrowej. Dostarczamy najwyższej jakości szkolenia i wyróżniamy szkoły oraz nauczycieli certyfikatem

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357)

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357) Przedmiotowe Zasady Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV-VI obowiązujące od roku szk. 2012/2013 ze zmianami od roku 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI Ocenianie osiągnięć w przypadku plastyki nie jest proste i jednoznaczne. Należy brać pod uwagę różnice w uzdolnieniach uczniów, oraz subiektywizm odbioru

Bardziej szczegółowo

Temat 5. Programowanie w języku Logo

Temat 5. Programowanie w języku Logo Temat 5. Programowanie w języku Logo Realizacja podstawy programowej 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto? Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Co dalej, gimnazjalisto? Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Co dalej, gimnazjalisto? Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Treść nauczania Możliwości nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, oferta szkół ponadgimnazjalnych profile, fakultety. Po zakończonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI Opracowała: mgr Anna Kozłowska 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. z zajęć artystycznych. Gimnazjum w Resku

Przedmiotowy System Oceniania. z zajęć artystycznych. Gimnazjum w Resku Przedmiotowy System Oceniania z zajęć artystycznych Gimnazjum w Resku Nauczyciel uczący: Marek Ilgiewicz Resko 2014 Podstawa programowa kształcenia ogólnego Przedmiot uzupełniający: ZAJĘCIA ARYTYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Od szczegółu do ogółu, praktyczne refleksje o nauczaniu informatyki wg nowej podstawy programowej

Od szczegółu do ogółu, praktyczne refleksje o nauczaniu informatyki wg nowej podstawy programowej Od szczegółu do ogółu, praktyczne refleksje o nauczaniu informatyki wg nowej podstawy programowej Konferencja w ramach XII edycji Akademii TIK Nowa podstawa programowa z informatyki w świetle reformy oświaty

Bardziej szczegółowo

16. CO TU PASUJE CZYLI O DOSTRZEGANIU ZWIĄZKÓW, PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC, CZ. II

16. CO TU PASUJE CZYLI O DOSTRZEGANIU ZWIĄZKÓW, PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC, CZ. II 80 Mirosław Dąbrowski 16. CO TU PASUJE CZYLI O DOSTRZEGANIU ZWIĄZKÓW, PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC, CZ. II Cele ogólne w szkole podstawowej: zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w ZSEiO im. Stanisława Staszica w Słupsku INFORMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w ZSEiO im. Stanisława Staszica w Słupsku INFORMATYKA INFORMATYKA Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM W podstawie programowej w nauczaniu zintegrowanym nie przewiduje się typowej informatyki, czy technologii informacyjnej, charakterystycznych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji matematyki Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą w zadaniach.

Scenariusz lekcji matematyki Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą w zadaniach. Scenariusz lekcji matematyki Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą w zadaniach. Opracowała: mgr inż. Monika Grzegorczyk 1. Temat lekcji: Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą w zadaniach.

Bardziej szczegółowo

Blok Matematyczny programu Klucz do Uczenia Si. Projekt dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

Blok Matematyczny programu Klucz do Uczenia Si. Projekt dla poradni psychologiczno-pedagogicznych Blok Matematyczny programu Klucz do Uczenia Si Projekt dla poradni psychologiczno-pedagogicznych Ostatnie lata pokazują, że coraz więcej dzieci ma trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych Według

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: Obszar tematyczny nr 3 Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej Temat szkolenia: Programowanie dla najmłodszych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2016 Wydanie 1 Formularz F509

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJALNYCH

OFERTA ZAJĘĆ Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJALNYCH OFERTA ZAJĘĆ Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJALNYCH O Nas Firma Nowoczesny Wymiar Edukacji - Warsztat Robotów, to projekt stworzony i realizowany przez młodych inżynierów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna

I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna Scenariusz zajęć I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna Temat: Telefony Treści kształcenia: 8) uczeń wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I. Przedmiotem oceny są: wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; wiadomości i umiejętności ucznia wynikającez podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla klas I i II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla klas I i II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla klas I i II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Ocenia z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KLASA O PROFILU MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM

KLASA O PROFILU MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM KLASA O PROFILU MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM COS SIN I. Część matematyczna Uczniowie, którzy będą uczyć się w tej klasie będą mieli możliwość rozwijać swoje talenty matematyczne, a pozyskaną wiedzę weryfikować

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Jadwiga Tumidajewicz nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II Gliwice ul. Okrzei 16 PROGRAM AUTORSKI ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Tworzenie stron WWW Spis treści 1 I.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Podstawową metodą oceniania jest obserwacja działań uczniów w klasie, ich zaangażowania, sposobu obsługi sprzętu, sposobu pracy w grupie (podczas zadań grupowych).

Bardziej szczegółowo

Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015

Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015 MATEMATYKA Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015 IMIĘ I NAZWISKO Data urodzenia: 08/09/2000 ID: 5200154019 Klasa: 11 Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o wynikach zdobytych przez Państwa dziecko

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Informacja o realizacji pilotażu programu w roku szkolnym 2010/11 Cele ewaluacji i pytania kluczowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC I WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA: W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Gimnazjum nr 11 w Gdyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA mgr Bożena Bencer mgr Danuta Maliszewska Wymagania edukacyjne Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

promowanie koła jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego,

promowanie koła jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego, Program koła matematycznego dla uczniów klas III w ramach projektu Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Korczaka w Nowej Rudzie

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z informatyki.

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z informatyki. Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z informatyki wojciech.kos@odn.kalisz.pl Harmonogram wdrażania reformy 2016/ 2017 2017/ 2018

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 1 w Gdyni I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I

Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I Poziom niski wyrażony cyfrą 2 wymagania konieczne. Uczeń ma duże trudności ze spełnieniem wymagań, potrzebuje częstej pomocy nauczyciela. Poziom dostateczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15.09.2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15.09.2014 r. Celem doskonalenia sprawności rachunkowej należy: stosować różnorodne ćwiczenia doskonalące sprawność rachunkową, dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów; wykorzystywać codzienne okazje do utrwalania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA GIMNAZJUM. Przedmiotowy System Oceniania. Jarosław Olejnik. Przygotował:

INFORMATYKA GIMNAZJUM. Przedmiotowy System Oceniania. Jarosław Olejnik. Przygotował: INFORMATYKA GIMNAZJUM Przedmiotowy System Oceniania Przygotował: Jarosław Olejnik Przedmiotem oceny są: wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; wiadomości i umiejętności ucznia

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3 Zajęcia komputerowe należy rozumieć jako zajęcia przy komputerze, z oprogramowaniem dostosowanym do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Ze względu na specyfikę przedmiotu spełnianie

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki z wykorzystaniem multimedialnych podręczników EDU ROM przeprowadzonej w klasie VI SP

Konspekt lekcji matematyki z wykorzystaniem multimedialnych podręczników EDU ROM przeprowadzonej w klasie VI SP Konspekt lekcji matematyki z wykorzystaniem multimedialnych podręczników EDU ROM przeprowadzonej w klasie VI SP Temat: Ostrosłupy przykłady ostrosłupów, siatki ostrosłupów I WSTĘP Autor: mgr Elżbieta Kubis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Projektowanie rozwiązania prostych problemów w języku C++ obliczanie pola trójkąta

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Projektowanie rozwiązania prostych problemów w języku C++ obliczanie pola trójkąta SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM dla EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM dla EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ MIĘDZYNARODOWY PROGRAM dla EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM To uniwersalny i unikatowy program edukacyjny, jedyny w Polsce, oparty na społeczno kulturowej teorii poznania i nauczania Lwa Wygotskiego. Powstał

Bardziej szczegółowo

Szkole Podstawowej nr 6. im. Henryka Sienkiewicza. w Pruszkowie

Szkole Podstawowej nr 6. im. Henryka Sienkiewicza. w Pruszkowie Raport z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty Operon w roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Opracowanie: mgr Anna Frączek mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W RAMACH DODATKOWYCH ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH (1 X VI.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W RAMACH DODATKOWYCH ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH (1 X VI. INNOWACJA PEDAGOGICZNA W RAMACH DODATKOWYCH ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH (1 X 2016-20.VI. 2019) (dla klas IV-VI) To ja tu rządze opracowała Aleksandra Dziemba SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 2. CELE I ZAŁOŻENIA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka

Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka Ocenianie osiągnięć uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności. To rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW OBUT 2013, TIMSS, PIRLS

UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW OBUT 2013, TIMSS, PIRLS UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW OBUT 2013, TIMSS, PIRLS Po co OBUT Cele OBUT dostarczenie szkołom: profesjonalnych narzędzi badania umiejętności językowych i matematycznych trzecioklasistów danych pozwalających

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo