Witamy w Skype PRZYGOTOWANIE. Dzięki Skype w telewizorze AQUOS możesz korzystać z rozmów wideo na ekranie panoramicznym. UWAGA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Witamy w Skype PRZYGOTOWANIE. Dzięki Skype w telewizorze AQUOS możesz korzystać z rozmów wideo na ekranie panoramicznym. UWAGA"

Transkrypt

1 Witamy w Skype Dzięki Skype w telewizorze AQUOS możesz korzystać z rozmów wideo na ekranie panoramicznym. Utworzenie konta Skype i prowadzenie rozmów głosowych oraz wideo między użytkownikami Skype jest darmowe. Skype nie zastąpi zwykłego telefonu i nie może być wykorzystywany do rozmów alarmowych. Szczegółowe informacje na temat Skype można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem: Usługi połączeń na numery stacjonarne i komórkowe, wysyłania wiadomości SMS (krótkich wiadomości tekstowych), poczty oraz zapisywania wiadomości błyskawicznych są niedostępne. Używanie Skype w telewizorze może nie być możliwe w trakcie korzystania z określonych funkcji. W takich przypadkach należy wyłączyć określoną funkcję. W zależności od wersji Skype używanej przez osobę, do której dzwonisz, niektóre funkcje mogą być niedostępne. Nazwa Skype, logo Skype i logo S oraz inne znaki towarowe zamieszczone w niniejszej instrukcji są własnością fi rmy Skype Limited lub innych fi rm. PRZYGOTOWANIE W celu korzystania ze Skype wymagane są następujące przygotowania/sprzęt: Szerokopasmowe połączenie z Internetem Kamera do komunikacji przez Skype Oprogramowanie telewizora uaktualnione do wersji obsługującej Skype Zarejestrowane konto Skype lub adres wymagany do utworzenia nowego konta Skype Kup kamerę do komunikacji przez Skype Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w poniższej witrynie internetowej i kup kamerę kompatybilną ze Skype. Dostępne w witrynie: Kamera Skype FREETALK nie jest dostarczana przez fi rmę Sharp. Inne kamery i kamery internetowe nie są kompatybilne z telewizorami AQUOS. Uaktualnij oprogramowanie telewizora Naciśnij przycisk b lub INPUT na pilocie, aby wyświetlić ekran WEJŚCIE. Sprawdź, czy na ekranie WEJŚCIE znajduje się opcja wyboru Skype. Jeżeli opcja Skype znajduje się na ekranie: Jeżeli opcja Skype nie znajduje się na ekranie: Nie musisz dokonywać aktualizacji. Przejdź do kolejnej strony PIERWSZE KROKI. Wykonaj instrukcje zamieszczone na stronie internetowej AQUOS, krok 3, i pobierz plik z aktualizacją oprogramowania na urządzenie USB. Witryna WWW AQUOS: 3 Uaktualnij oprogramowanie telewizora za pomocą urządzenia USB. Wykonaj instrukcje zamieszczone w podręczniku obsługi telewizora i uaktualnij oprogramowanie. W zależności od wykorzystywanej sieci jakość rozmów/obrazu wideo może być gorsza.

2 PIERWSZE KROKI Aby uruchomić Skype, wykonaj poniższą procedurę:. Podłącz kamerę Podłącz kamerę bezpośrednio do portu USB na telewizorze. W zależności od rodzaju telewizora położenie portu USB może się różnić. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku obsługi telewizora. Zamocuj kamerę w lewym górnym rogu telewizora. Nie korzystaj z huba USB.. Wybierz opcję Skype na ekranie WEJŚCIE Naciśnij przycisk b lub INPUT na pilocie, aby wyświetlić ekran WEJŚCIE. Naciśnij przycisk a lub b i wybierz opcję Skype. 3 Naciśnij 4 Jeżeli akceptujesz Warunki użytkowania, wybierz Zgadzam się i naciśnij Wyświetlony zostaje ekran Witaj w Skype. Warunki użytkowania są wyświetlane wyłącznie w trakcie pierwszego użycia Skype. Jeżeli ekran Witaj w Skype nie został wyświetlony, sprawdź połączenie z siecią. 3-. Załóż nowe konto Skype Jeżeli masz już konto Skype, możesz korzystać z tego konta, więc przejdź do kolejnego kroku (3-. Zaloguj się w Skype). Jeżeli nie masz konta Skype: Wybierz opcję Nie masz konta Skype? na ekranie Witaj w Skype i naciśnij Pojawi się ekran Załóż nowe konto w Skype. Jeżeli zgadzasz się z wszystkimi warunkami świadczenia usług, wybierz opcję Akceptuj i naciśnij Więcej informacji na temat warunków świadczenia usług możesz znaleźć w poniższych witrynach: - Warunki usług Skype (http://www.skype.com/intl/en/legal/terms/tou) - Oświadczenie prywatności Skype (http://www.skype.com/legal/privacy/general) 3 Wpisz swoje Imię i nazwisko, wybierz Użytkownik Skype i Hasło oraz wprowadź swój adres . ę ł ż ł ą ą Witaj w Skype ś żytk w ik ł ż a ł a j ię ie a k ta Skype ie pa ięta a ła 4 Wybierz opcję Załóż konto i naciśnij ść t aty z ie za j przy tar ie Skype Wybierz ter ij ak ść

3 3-. Zaloguj się w Skype Aby zalogować się do istniejącego konta: Wprowadź swoją Użytkownik Skype i Hasło. Wybierz opcję Zaloguj się i naciśnij Jeżeli wcześniej zalogowałeś się na telewizorze, wybierz pole z nazwą Skype i naciśnij Wybierz swoją nazwę Skype z ostatnio używanych kont i naciśnij Zaznaczenie pola Automatycznie zaloguj przy starcie Skype włącza funkcję automatycznego logowania. KORZYSTANIE ZE SKYPE <Menu główne Skype> 3 ś ł i r r of i lo r ł 4 Profil i i ość Ikony statusu Dostępny Twoja Użytkownik Skype, statusu online ( ), kredyt Skype i zdjęcie z profilu Obraz z kamery 3 Obszar powiadomień 4 Elementy menu: Kontakty, Historia, Profil i Ustawienia Zaraz wracam Nie przeszkadzać Niewidoczny Niepodłączony <Dodaj przyjaciół do listy kontaktów> Jeżeli korzystałeś wcześniej ze Skype, twoje uprzednio zapisane kontakty zostaną wyświetlone. Dodawanie kolejnego kontaktu: Wybierz Kontakty w głównym menu Skype i naciśnij Naciśnij opcję Y (Dodaj kontakt). 3 Wpisz nazwę Skype, adres lub imię i nazwisko osoby, którą chcesz dodać do kontaktów. Dodaj kontakty Wpisz nazwę użytkownika, adres lub imię i nazwisko Szukaj 4 Wybierz opcję Szukaj i naciśnij 5 Z wyników wyszukiwania wybierz osobę, którą chcesz dodać, i naciśnij przycisk OK lub ENTER. 6 Na klawiaturze programowej wpisz wiadomość, w której się przedstawiasz, i wyślij ją przez kliknięcie opcji Gotowe. Prośby o szczegółowe dane zostaną przesłane do osób dodanych do listy kontaktów. <Wybierz kontakt i rozpocznij rozmowę wideo> Wybierz Kontakty w głównym menu Skype i naciśnij Wybierz kontakt z listy kontaktów i naciśnij 3 Wybierz opcję Wideo rozmowa i naciśnij Kontakty Menu opcji kontaktów Wideo rozmowa Rozmowa Pokaż profil Zmień nazwę Blokuj/odblokuj Wyślij wiadomość głosową Usuń Kontakty Wideo rozmowa Rozmowa Pokaż profil Zmień nazwę Blokuj Menu opcji kontaktów Nawiąż rozmowę wideo. Nawiąż rozmowę głosową. Wyświetl profi l wybranego kontaktu. Zmień nazwę wybranej osoby. Zablokuj/odblokuj możliwość kontaktowania się z tobą wybranej osoby. Wysyła wiadomość głosową do wybranego kontaktu. (Poczta głosowa to usługa płatna. Odwiedź poniższą witrynę internetową w celu uzyskania dalszych informacji: Usuń osobę z listy kontaktów. 3

4 < Ekran Wideo rozmowa (widok normalny)> Obraz z kamery rozmówcy Podgląd lokalny 3 Wskaźnik jakości obrazu wideo (w zależności od sieci). 3 Menu Wideo rozmowa Po zainicjowaniu rozmowy wideo dostępne są następujące opcje: Zakończ rozmowę Zawieś rozmowę/ Wznów Klawiatura Wycisz / Przywróć głos (mikrofon) Rozpocznij video/ Zatrzymaj video Pełny ekran Aby zmienić głośność, korzystaj z przycisku VOLUME lub M (MUTE) na pilocie telewizora. <Odbieranie rozmów Skype> Możesz odbierać rozmowy Skype nawet w trakcie oglądania programu telewizyjnego lub fi lmu wideo. W przypadku rozmowy przychodzącej w dolnym prawym rogu ekranu zostanie wyświetlone okno. Wybierz jedną z opcji: Wideo, Audio, Odmów lub Ukryj i naciśnij Nadchodząca rozmowa Wideo Audio Odmów Ukryj INNE UŻYTECZNE FUNKCJE Menu Skype Historia Wyświetla historię rozmów. Umożliwia dzwonienie do osoby wyświetlonej w Historii Rozmów oraz akceptowanie lub blokowanie próśb o szczegółowe dane. Jeżeli czas wyświetlany w Historii jest nieprawidłowy, należy zmienić ustawienia w menu telewizora (np. Menu > Ustawienia > Ustawienia indywidualne > Ustawienie czasu Skype). Profil Można konfigurować następujące opcje: Edytuj profil Możliwość edycji profilu. Statusu Możliwość zmiany statusu online. 3 Ustawienia Można konfigurować następujące opcje: Ustawienia podstawowe Zmień hasło Ustawienia wideo Ustawienia prywatności Zablokowane kontakty Możliwość wyboru automatycznego logowania po włączeniu Skype. Zmiana hasła. Możliwość wyboru ustawień prywatności dla rozmów wideo. Możliwość wyboru, od kogo mają być przyjmowane rozmowy. Możliwość wybrania osób, od których rozmowy mają być blokowane. Wybierz Enter Nie możesz odbierać rozmów, jeżeli jesteś wylogowany ze Skype, gdy telewizor znajduje się w trybie oczekiwania lub gdy zasilanie jest wyłączone. Włączenie Skype w telewizorze może nie być możliwe w trakcie korzystania z określonych funkcji. W takich przypadkach należy wyłączyć określoną funkcję. 4

5 Warunki użytkowania PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE. Wszystkie funkcje Skype są oferowane przez fi rmę Skype zgodnie z postanowieniami Umowy z użytkownikiem Skype.. Użytkownikowi nie wolno promować, dołączać, wyświetlać, prezentować lub udostępniać treści, które: (a) mogą być uznane za: materiały erotyczne (zawierające słownictwo odnoszące się do seksu, obrazy nagości); wulgarne, bluźniercze, obraźliwe lub obsceniczne; zniesławiające, oszczercze; obrażające uczucia religijne, rasistowskie lub w inny sposób promujące nienawiść do osób indywidualnych lub grup; promujących terroryzm lub inne działania przestępcze lub nielegalne; promujące hazard, alkohol, tytoń, broń lub amunicję; inne materiały niezgodne z prawem; lub (b) naruszające własność intelektualną lub inne prawa własności lub prawo do prywatności. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub ma zgodę na wykorzystywanie wszelkich publikowanych, wyświetlanych, dostarczanych lub udostępnianych treści za pośrednictwem naszego produktu. 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, które ładuje, przekazuje, przesyła, transmituje lub wyświetla za pośrednictwem oprogramowania Skype w naszym produkcie ( wykorzystuje ) i fi rma SHARP nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich odnośnie do przekazów wykorzystywanych przez użytkownika lub innego użytkownika Skype. 4. Użytkownikowi nie wolno odtwarzać lub przystępować do prób odkrycia kodu źródłowego dowolnego oprogramowani Skype zawartego w naszym produkcie, lub usuwać lub oddzielać od naszego produktu, kopiować, rozpowszechniać lub w inny sposób przekazywać osobom trzecim jakiegokolwiek oprogramowania fi rmy Skype zawartego w naszym produkcie. 5. Skype nie obsługuje wykonywania połączeń alarmowych. 6. Firma SHARP nie gwarantuje, że usługi Skype będą dostępne w przypadku wystąpienia poniższych warunków: - W przypadku usterki spowodowanej przez oprogramowanie lub serwer Skype - W przypadku usterki sieci 7. FIRMA SHARP I/LUB JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, GWARANCYJNEJ, DELIKTOWEJ (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA), ANI TEŻ JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU: - BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH STRAT (W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOWOLNEJ UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH, PRZERW, USTEREK KOMPUTERA LUB STRAT FINANSOWYCH) WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA SKYPE; - JAKIEJKOLWIEK UTRATY PRZYCHODÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB ZYSKÓW (BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH) WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA SKYPE; - JAKICHKOLWIEK SZKÓD LUB STRAT PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU: JAKICHKOLWIEK ZAKŁÓCEŃ LUB OPÓŹNIEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W TRAKCIE KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA SKYPE 8. Niniejsze Warunki użytkowania uzupełniają i nie zastępują żadnych warunków, zasad lub oświadczeń obowiązujących w momencie zakupu produktu. Wszystkie warunki, zasady i oświadczenia pozostają wiążące. 9. Korzystanie z oprogramowania Skype w naszym produkcie wiąże się z rozszerzeniem umowy o niniejsze Warunki użytkowania. Użytkownik rozumie i akceptuje, że fi rma SHARP uzna korzystanie z oprogramowania Skype w naszym produkcie jako akceptację Warunków użytkowania wymienionych powyżej. Użytkownik akceptuje fakt, że użytkuje oprogramowanie Skype w naszym produkcie na własne ryzyko 5

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0805043205-009 Spis

Bardziej szczegółowo

Skróconej instrukcji obsługi. BlackBerry Curve 8320 Smartphone

Skróconej instrukcji obsługi. BlackBerry Curve 8320 Smartphone Skróconej instrukcji obsługi BlackBerry Curve 8320 Smartphone MAT-18394-009 PRINTSPEC-016 SWD-351796-0324052145-009 RBJ41GW Spis treści BlackBerry Zapraszamy!...3 Konfigurowanie urządzenia...5 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

GT-I5510 Instrukcja obsługi

GT-I5510 Instrukcja obsługi GT-I5510 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

GT-S5670. Instrukcja obsługi

GT-S5670. Instrukcja obsługi GT-S5670 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HTC One M9

Instrukcja obsługi. HTC One M9 Instrukcja obsługi HTC One M9 2 Spis treści Spis treści Przydatne funkcje Personalizacja 9 Przetwarzanie obrazów 10 Dźwięk 12 Rozpakowanie HTC One M9 14 Gniazda z tacami na kartę 15 Karta nano SIM 15 Karta

Bardziej szczegółowo

HTC Desire 620. Instrukcja obsługi

HTC Desire 620. Instrukcja obsługi HTC Desire 620 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Przydatne funkcje Funkcje telefonu HTC Desire 620 9 Rozpakowanie HTC Desire 620 11 Tylna pokrywa 12 Karta micro SIM 14 Karta pamięci 15 Akumulator

Bardziej szczegółowo

broszurze Dowiedz się więcej BlackBerry Curve 8500 Series

broszurze Dowiedz się więcej BlackBerry Curve 8500 Series broszurze Dowiedz się więcej BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-009 PRINTSPEC-059 SWD-646527-0209091728-009 RCG41GW/RCL21CW Spis treści BlackBerry Zapraszamy!...5 Wkładanie karty SIM informacje...6

Bardziej szczegółowo

Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator

Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator Frequently Asked Questions Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator Często zadawane pytania 2 Omówienie 2 Pierwsze kroki 8 Połączenia 10 Przekierowywanie, parkowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8 00

Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Microsoft Apps

Instrukcja obsługi Microsoft Apps Instrukcja obsługi Microsoft Apps Wydanie 1 2 Microsoft Apps informacje Microsoft Apps informacje Dzięki pakietowi Microsoft Apps możesz korzystać z aplikacji biznesowych firmy Microsoft w swoim telefonie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HTC One M8s

Instrukcja obsługi. HTC One M8s Instrukcja obsługi HTC One M8s 2 Spis treści Spis treści Przydatne funkcje HTC Eye Experience 9 Rozpakowanie HTC One 10 Gniazda z tacami na kartę 11 Karta nano SIM 12 Karta pamięci 13 Ładowanie akumulatora

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Podręcznik użytkownika Wersja: 7.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726040946-009

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun.

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun. Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun. Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do darmowej pamięci online

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator?

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator? Rozdział 6 Komunikatory internetowe i czaty Komunikatory internetowe umożliwiają korzystającym z nich użytkownikom sieci m.in. prowadzenie pogawędek tekstowych czy przesyłanie plików. Większość programów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOR DANYCH. Seria XJ-A XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257. Seria XJ-M XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256. Przewodnik po funkcjach sieciowych

PROJEKTOR DANYCH. Seria XJ-A XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257. Seria XJ-M XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256. Przewodnik po funkcjach sieciowych PROJEKTOR DANYCH PL Seria XJ-A XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257 Seria XJ-M XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256 Przewodnik po funkcjach sieciowych W poniższej instrukcji, Seria XJ-A oraz Seria XJ-M odnoszą się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

GT-P1010. Instrukcja obsługi

GT-P1010. Instrukcja obsługi GT-P1010 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung Galaxy Tab P1010. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia

Bardziej szczegółowo

Cisco Unified Personal Communicator, wersja 8.5

Cisco Unified Personal Communicator, wersja 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator, wersja 8.5 Często zadawane pytania (FAQ) 2 Informacje podstawowe 2 Konfiguracja 3 Dostępność 6 Kontakty 9 Rozmowa sieciowa 11 Połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia M2 D2303/D2305/D2306

Instrukcja obsługi. Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Instrukcja obsługi Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Spis treści Czynności przygotowawcze...6 Informacje o tej instrukcji obsługi...6 Omówienie...6 Montaż...7 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...8 Do czego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C6 01

Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 603

Podręcznik użytkownika Nokia 603 Podręcznik użytkownika Nokia 603 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wprowadzenie 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM 6 Wkładanie karty pamięci 8 Ładowanie telefonu 9 Włączanie

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

SM-G920F. Instrukcja obsługi. www.samsung.com

SM-G920F. Instrukcja obsługi. www.samsung.com SM-G920F Instrukcja obsługi Polish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.pl www.samsung.com Spis treści Podstawowe informacje 4 Przeczytaj najpierw 5 Zawartość opakowania 6 Wygląd urządzenia 8 Karta SIM lub USIM

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...4 1.1 Instalowanie...5 1.2 Aktywowanie...6 1.3 Konfigurowanie produktu...7 1.4 Odinstalowywanie

Bardziej szczegółowo

SM-G530FZ. Instrukcja obsługi. www.samsung.pl www.samsung.com. Polish. 01/2015. Rev.1.0

SM-G530FZ. Instrukcja obsługi. www.samsung.pl www.samsung.com. Polish. 01/2015. Rev.1.0 SM-G530FZ Instrukcja obsługi Polish. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.pl www.samsung.com Spis treści Przeczytaj najpierw Wprowadzenie 6 Zawartość opakowania 7 Wygląd urządzenia 9 Korzystanie z karty SIM lub

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Bold 9790 Smartphone Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-09-19 SWD-20120919124658062 Spis treści Szybka pomoc... 9 Rozpoczęcie pracy: twój smartfon... 9 Popularne tematy...

Bardziej szczegółowo