WYDANIE SPECJALNE. Daj się wykorzystać! #pierwszyrok czyli #takasytuacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDANIE SPECJALNE. Daj się wykorzystać! #pierwszyrok czyli #takasytuacja"

Transkrypt

1 wydanie specjalne // BIS AGH 2013 // str. 1 I S S N m i e s i ę c z n i k p a ź d z i e r n i k WYDANIE SPECJALNE #pierwszyrok czyli #takasytuacja Daj się wykorzystać! słowo od redaktora naczelnego BIS AGH Decyzja o podjęciu studiów wyższych to również rozpoczęcie kształtowania swojej ścieżki zawodowej. Wybór dobrej uczelni, która stawia na wysoką jakość kształcenia, ma rozbudowane zaplecze dydaktyczne (liczne laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt, sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny, który ułatwia prowadzenie zajęć itp.) to z pewnością 50 % przyszłego sukcesu zawodowego. Pracodawcy nadal dużą wagę przywiązują do wykształcenia kandydata do pracy. Renoma uczelni może zatem otworzyć drzwi do niejednego miejsca pracy. Akademia Górniczo- Hutnicza od kilkudziesięciu lat pracuje na swoją opinię, kształcąc zdolnych specjalistów. Będąc najlepszą uczelnią techniczną w kraju, kojarzona jest przez większość właścicieli dużych polskich firm. Trudno się temu dziwić, gdy wśród absolwentów uczelni znajdują się: Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Herbert Wirth, Prezes Zarządu Tauron Wytwarzanie S.A. Stanisław Tokarski, Prezes Zarządu Polskie Koleje Liniowe S.A. Piotr Gosek, Prezes Zarządu Interia.pl Artur Potocki, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, a nawet Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP Joanna Trzaska- Wieczorek. Robi wrażenie. AGH zajmuje drugie miejsce w rankingu Kuźnia Prezesów w całej Polsce. Mając takie inspiracje i wzory do naśladowania można już zacząć snuć plany o swojej przyszłości. Ale zanim to, przed Tobą do ukończenia 10 semestrów. Jak je wykorzystasz? Z życzeniami naukowych sukcesów, Diana Drobniak redaktor naczelny BIS AGH Znajdź swoje miejsce w studenckich mediach na AGH! Wybierz pomiędzy piórem, aparatem fotograficznym, mikrofonem lub kamerą. BIS AGH - Ekipa stanowiąca Biuletyn Informacyjny Studentów AGH precyzyjnie ważąc słowa porusza frapujące studentów tematy, zbiera cenne dla nich informacje i wskazówki, a nierzadko pełni rolę pośrednika i głosu, który dociera do władz uczelni. Konkretni, rzetelni i niezłomni dziennikarze, w swojej pracy poszukujący prawdy, dociekający przyczyn i skutków, szukający rozwiązań. Owoc ich pracy przybrał formę gazety. KSAF - Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna zajmuje się dokumentowaniem najważniejszych wydarzeń odbywających się na AGH i w całym Krakowie. Edukacyjne podejście, z naciskiem na ciągłą weryfikację umiejętności, przekłada się na sukcesy i umacnianie marki KSAF AGH. Ta organizacja ma być pomostem między fotografem amatorem a profesjonalistą, ma otwierać nowe możliwości oraz szukać i wspierać nowatorskich twórców na początku ich artystycznej drogi. Studenckie Radio17 - W Radiu17 można inaczej, o czym przekonać się może każdy, kto włączy player na pl. Audycje są różnorodne i oryginalne w swej formie, a prezenterzy to barwne i nietuzinkowe osobowości. Radio17 to coś więcej niż fioletowo -pomarańczowe logo, mikrofony i kable. To grupa pozytywnych, młodych ludzi, których łączy wyjątkowa więź, którzy doświadczyli magii radia i poddali się jej sile i którzy swój wolny czas poświęcają na zbieranie tak cennego w mediach doświadczenia, spełniając dziecięce marzenie o byciu radiowcem. URSS TV - URSS TV to grupa ludzi, którzy charakteryzują się nieokiełznanymi pokładami kreatywności. Jako telewizja dla studentów i o studentach, URSS TV towarzyszy naszej Alma Mater w najważniejszych momentach jej działalności. Jej prezenterzy, dźwiękowcy, oświetleniowcy i operatorzy są ze studentami wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jest to medium, które ciągle się rozwija, a realizując różnorodne projekty i przełamując schematy, wyrywa się poza ramy działalności wyłącznie studenckiej. Tworzymy dla Ciebie specjalny portal Znajdziesz na nim wszystkie organizacje, najnowsze newsy oraz niezbędne informacje o studiach. Zajrzyj wkrótce! Tekst: Renata Zgud Zdjęcie: Bartosz Sławiński Biuletyn Informacyjny Studentów AGH wydanie specjalne dla I roku Adres: URSS AGH Ul. Reymonta 13a, Kraków Redaktor naczelny: Diana Drobniak Z-ca redaktora naczelnego: Agnieszka Krępa Szef promocji i marketingu: Justyna Koclejda Redakcja: Rafał Sowiński, Natalia Wójs Korekta: Piotr Gancarczyk Fotoedytor: Anna Chorzępa, KSAF AGH Grafik: Wanda Pietrzak DTP, skład: Diana Drobniak Kontakt: Nakład: egzemplarzy ISSN: Wydawca: Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej Numer zamknięto: 15 września 2013 roku Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada. Nie zamówionych materiałów nie zwracamy. Odwiedź nas na oraz na

2 wydanie specjalne // BIS AGH 2013 // str. 2 KSZTAŁCENIE JEST PROSTE Studia indywidualne, na których sam możesz sobie wybrać przedmioty oraz pracować z indywidualnym opiekunem realizując swoje zainteresowania. Brzmi nierealnie? Na AGH to możliwe! Tekst: Justyna Koclejda Zdjęcie: Bartosz Sławiński Specjalny plan zajęć - ITS Indywidualny tok studiów to opcja na odbywanie nauki według specjalnie przygotowanego harmonogramu realizacji programu studiów. Student wybiera grupę zajęciową oraz godziny zajęć dostosowując je do swoich możliwości czasowych. Należy jednak pamiętać, że zmiany mogą dotyczyć jedynie organizacji zajęć, a nie treści przedmiotów, które uznane zostały za obowiązkowe dla danego kierunku studiów. ITS jest dedykowany studentom niepełnosprawnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, studiującym inny - obok podstawowego - kierunek studiów oraz wybranym do kolegialnych organów Uczelni. Decyzję o zakwalifikowaniu studenta do ITS podejmuje Dziekan Wydziału i jednocześnie sprawuje nadzór nad realizacją harmonogramu. Ponieważ zmiany będą dotyczyć organizacji zajęć podanie powinno być złożone jak najwcześniej, czyli jeszcze we wrześniu lub na początku października. O indywidualny tok studiów można starać się nie tylko na początku podejmowania nauki na AGH, ale także w kolejnych latach procesu kształcenia. Podanie rozpatrywane jest w zależności od sytuacji życiowej studenta, a więc warto skorzystać z takiego ułatwienia jeżeli w życiu pojawią się nieprzewidziane okoliczności. Poczuj się wyróżniony - SI Uczelnia wspiera nie tylko studentów w trudnej sytuacji życiowej, ale także osiągających nieprzeciętne wyniki w nauce. Szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się studenci mogą zostać objęci opieką naukowo-dydaktyczną, czyli uzyskać tzw. studia indywidualne (SI). Odbywa się to przez dobór niestandardowych przedmiotów oraz metod i form kształcenia. Do rozpoczęcia studiów indywidualnych można zostać zakwalifikowanym przez złożenie odpowiedniego wniosku. Decyzję podejmuje dziekan wydziału biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu, zainteresowania oraz zdolności studenta. Zasady wnioskowania, zakres zmian w programie, rolę opiekuna naukowego oraz sposób zatwierdzania zmian określa Rada Wydziału, co oznacza, że nie ma odgórnie przyjętych zasad obowiązujących na wszystkich wydziałach. Studentowi, który zakwalifikuje się na studia indywidualne zostanie przydzielony opiekun studiów oraz unikalny plan zajęć. W takim wypadku, przy tworzeniu harmonogramu, dziekan może odstąpić od zasady maksymalnego obciążenia, która określa górną granicę liczby godzin w tygodniowym wymiarze zajęć. Zmiany nie mogą jednak dotyczyć przedmiotów uznanych za obowiązkowe na danym kierunku studiów oraz prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Indywidualny harmonogram jest ustalany przy udziale studenta, a więc ma on szansę włączyć do toku studiów przedmioty, które nie będą obowiązkiem, lecz pasją. Można w bardzo ciekawy sposób połączyć ze sobą różne dziedziny i stworzyć dla siebie, nie tylko studia indywidualne, ale również idealne. Warto więc włożyć trochę wysiłku na pierwszym roku studiów, aby móc ubiegać się o SI. Dodatkowe informacje na temat kształcenia można znaleźć również w Regulaminie studiów AGH oraz na stronie internetowej Działu Nauczania. ZDOBĄDŹ STYPENDIUM Tekst: Justyna Koclejda Zdjęcie: Kamil Youssef, KSAF AGH Jeżeli zawsze marzyłeś o tym, aby ktoś płacił Ci za chodzenie do szkoły, to stypendium może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Oto krótki poradnik, który podpowie, jak je zdobyć. W czasie studiów można uzyskać dwa rodzaje stypendiów dla najlepszych studentów oraz socjalne. Pierwsze z nich przysługuje za odpowiednio wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Stypendium Rektora może otrzymywać student, który znajdzie się w grupie 10% najlepszych studentów z każdego kierunku. Przyznawane jest ono na cały rok akademicki. Stypendium socjalne przydzielane jest na semestr roku akademickiego dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Jego wysokość zależy od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Stypendium Rektora Aby móc starać się o jego przyznanie należy uzyskać średnią ocen za ostatni rok nauki nie niższą niż 4,0 i nie może ona być wynikiem zaokrągleń w górę. Wykaz najlepszych studentów z podziałem na tryby i rok studiów jest generowany po zakończeniu każdego roku akademickiego. Studenci, którzy znajdą się na miejscach upoważniających do otrzymywania stypendium zostaną o tym poinformowani drogą elektroniczną wraz z prośbą o złożenie stosownego wniosku. Do 15 października rektor informuje pisemnie o minimalnym pułapie średniej ocen na każdym kierunku i roku studiów, która uprawnia do otrzymywania świadczenia i tym samym ustala nieprzekraczalny termin składania wniosków. Po ich rozpatrzeniu, rektor przekazuje do dziekanatów listę studentów upoważnionych do otrzymywania stypendium. Do tej pory stypendium dla najlepszych studentów dostępne było jedynie dla osób znajdujących się na II roku wzwyż. Obecnie, zgodnie z nowelizacją ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym o świadczenie będzie mógł się także ubiegać student I roku. Pod uwagę brane będą wyniki egzaminu maturalnego lub postępowania rekrutacyjnego. Stypendium socjalne Student ubiegający się o stypendium socjalne jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczeń o wszystkich źródłach dochodów w rodzinie, co jest podstawą do rozpatrzenia wniosku o pomoc materialną. Zakres przedziałów dochodowych kwalifikujących się do otrzymywania stypendium jest ustalany przez rektora oraz URSS AGH. Terminem składania w dziekanatach wniosków wraz z kompletem dokumentów jest pierwszy dzień zajęć każdego semestru. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustala się na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie może zostać zwiększone jeżeli student zamieszkuje dom studencki lub inne lokum z powodu niemożności codziennego dojeżdżania z miejsca stałego zameldowania.

3 wydanie specjalne // BIS AGH 2013 // str. 3 Wirtualny Dziekanat Szybki kurs obsługi wirtualnego indeksu. Tekst: Natalia Wójs Zdjęcie: Bartosz Sławiński Stare porzekadło mówi Przezorny zawsze ubezpieczony. I słusznie! Wypadek może zdarzyć się wszędzie: w akademiku, w drodze na zajęcia, a nawet podczas zajęć laboratoryjnych. Dlatego nie warto kusić losu i wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Można to zrobić prywatnie w dowolnym zakładzie ubezpieczeniowym. Dla tych, którzy nie mają ochoty i czasu na przeglądanie ofert poszczególnych ubezpieczycieli, Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH proponuje wykupienie ubezpieczenia NNW w swoje siedzibie przy ul. Reymonta 13a (obok stołówki Tawo). Wysokość składki to 30 zł i jest to opłata jednorazowa. Umowa z ubezpieczycielem zawarta jest na rok od dnia dokonania przez studenta wpłaty. Studenci, którzy będą ubezpieczać się pierwszy raz powinni wcześniej założyć indywidualne konto na a następnie udać się do siedziby URSS AGH w godzinach od od poniedziałku do piątku. Wcześniejsza rejestracja przyspieszy proces wykupienia ubezpieczenia. Podczas wizyty w samorządzie należy mieć ze sobą legitymację. Jako potwierdzenie wpłaty otrzymuje się niefiskalny paragon, który należy zachować. Wykupione świadczenie obejmuje wszystkie wypadki na terenie kraju i poza nim. By rozpocząć proces o odszkodowanie należy zalogować się w systemie na i wydrukować Potwierdzenie zbiorowego ubezpieczenia przez ubezpieczającego. Następnie z pełną dokumentacją lekarską należy się udać do najbliższego oddziału PZU (w Krakowie jest to Centrum Likwidacji Szkód przy al. Pokoju 51) lub złożyć wniosek przez Internet. W razie problemów należy wyjaśniać je w URSS AGH. Na wielu wydziałach AGH wykupienie ubezpieczenia jest obowiązkowe ze względu na zajęcia laboratoryjne i wyjazdy terenowe. Tematem warto zainteresować się na samym początku roku akademickiego, ponieważ wypadki się zdarzają, najczęściej w najmniej oczekiwanych momentach. AGH jako jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce podąża za nowinkami ze świata nowych technologii. Dzięki temu nie trzeba załatwiać każdej sprawy w dziekanacie, jeśli równie dobrze możesz zrobić to przez Internet. Wirtualna Uczelnia to internetowy system, w którym każdy student po zalogowaniu ma dostęp do danych dotyczących jego studiów. Czyli do ocen, rozkładu zajęć, czy terminów dyżurów wykładowców. Mówiąc prościej taki wirtualny indeks. Papierowych indeksów na AGH będą używać tylko dotychczasowi studenci pierwszoroczni żacy z rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 wpisy będą zbierać tylko i wyłącznie w systemie e-dziekanatu. Skończy się chodzenie z indeksami do każdego wykładowcy z prośbą o ocenę wystarczy, że będzie ona widnieć na naszym panelu studenta. Wirtualna Uczelnia jest wygodna z wielu powodów: profesorowie zamieszczają tam wyniki egzaminów oraz oceny z ćwiczeń na koniec semestru, a dostęp do stopni ma tylko właściciel konta. Liczy się też łatwość i szybkość dostępu. Niestety, są też minusy każda technologia czasem zawodzi, system może się więc zawiesić. Prawdopodobne jest to zwłaszcza w czasie sesji, gdy tysiące studentów loguje się w jednym momencie, by przejrzeć swoje oceny. Pomimo tego, z roku na rok ulepszany system Wirtualnej Uczelni zyskuje coraz większe zaufanie środowiska akademickiego. Pod koniec każdego semestru wszyscy żacy mogą w elektronicznej ankiecie ocenić swoich wykładowców. Ocenia się m.in. przygotowanie merytoryczne prowadzących wykłady, czy punktualność profesorów. Wydziały namawiają, by student poświęcił kilka minut i wypełnił przygotowane kwestionariusze. Warto skorzystać z okazji do wyrażenia swojej opinii na temat prowadzących zajęcia i wpłynąć pozytywnie na jakość kształcenia na naszej uczelni. Sprawdź - Ubezpieczenie Ubezpiecz się od nieszczęśliwych wypadków. Tekst: Diana Drobniak Zdjęcie: Artur Biernat, KSAF AGH K Drugi kierunek Za darmo dla najlepszych studentów. Tekst: Diana Drobniak Zdjęcie: Mateusz Wójtów, KSAF AGH Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza od r. obowiązek opłaty za podjęcie drugiego kierunku studiów. Opłata dotyczy studentów, którzy zdecydują się na studiowanie drugiego kierunku w trybie stacjonarnym. Wysokość opłat na AGH określa Rozporządzenie Rektora AGH nr 28/2013 z dn r. Opłaty studiów stacjonarnych porównywalne są z opłatami za studia niestacjonarne. Są jednak sposoby, by studiować drugi kierunek za darmo. Z opłat zwolnieni są ci, którzy po I roku studiów spełniają kryteria do otrzymywania stypendium rektora, czyli znajdują się w grupie 10 % najlepszych studentów na kierunku. Jeżeli chce się studiować drugi kierunek warto zawalczyć o wysoką średnią na 1. roku studiów, ponieważ dzięki temu możliwe będzie nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach. Prawo do studiowania drugiego kierunku jest jednorazowe. Oznacza to, że w przypadku podjęcia drugiego fakultetu i zrezygnowaniu z niego po pierwszym semestrze, studentowi nie przysługuje już prawo do podjęcia innego drugiego kierunku. Zatem niezdecydowanie nie popłaca. Opłata za drugi kierunek wprowadza trochę zamieszania, ponieważ obowiązują przepisy przejściowe. Ustawa nie zabrania zmiany profilu studiów po ukończeniu studiów licencjackich lub inżynierskich. Kończąc geologię z tytułem inżyniera, można podjąć studia magisterskie na automatyce i robotyce. I nie jest to traktowane jako drugi kierunek, tylko kontynuacja pierwszego stopnia studiów. Informacji na temat studiowania na drugim kierunku udziela właściwy dziekanat oraz Dział Nauczania AGH.

4 wydanie specjalne // BIS AGH 2013 // str. 4 ZRÓB TO REGULAMINOWO SIEĆ MS AGH PROSTE RADY Mieszkaniec Miasteczka ma obowiązek znać i przestrzegać regulaminu MS AGH. Nie jest to długi dokument. Zawiera jednak kilka zasad pierwszej potrzeby, które dobrze znać. Nieznajomość prawa szkodzi, a w akademiku za nagminne łamanie regulaminu student może trafić na czarną listę i stracić miejsce w DS lub szansę na przydział w przyszłym roku. Po pierwsze, gości możemy przyjmować pomiędzy 6.00 a Do tej godziny trzeba również zgłosić nocleg gości, który kosztuje ok. 10 zł/os. Bezpłatnie nocuje najbliższa rodzina. Cisza nocna w DS panuje od Jeśli nie dopilnujesz zegarka, narażasz się na nocne telefony i wizyty portierów, którzy mogą wezwać nawet ochronę. W akademiku nie można dokonywać zmian w pokoju bez zgody kierownictwa DS. Malowanie, wbijanie gwoździ, naklejanie na ściany należy konsultować wcześniej z kierownikiem. Akademik nie jest również miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. To podstawy, ale najważniejsze to pamiętać, że każdy mieszkaniec ma dbać o dobre imię uczelni oraz MS AGH i nie utrudniać życia innym. Każdy mieszkaniec akademika na MS AGH ma dostęp do Internetu. Sieć w gniazdkach komputerowych ma przepustowość 100Mb/s. Prędkość pobierania danych to 10 Mb/s, z tym, że gdy w sieci jest duży ruch (najczęściej dzieje się tak wieczorem), Internet zwalnia. W niektórych akademikach kabel internetowy (z wtyczką RJ45) można pobrać z resztą wyposażenia pokoju. Rejestracja w sieci MS AGH jest automatyczna przy pierwszym podłączeniu. W kilku akademikach część budynku pokrywa Wifi, w całości działa tylko w DS7-Zaścianek i DS12-Promyk. Warto zwrócić uwagę, że w sieci MS AGH nie wolno używać oprogramowania p2p, podszywać się pod innego użytkownika, lepiej także nie podłączać routera czy w jakikolwiek sposób zakłócać pracę sieci. Ułatwieniem dla mieszkańców MS AGH jest konto w Panelu Użytkownika Sieci. W Panelu zarezerwujesz miasteczkowe boisko i pralkę. Użytkownik może przypomnieć sobie, czy zapłacił za akademik (karą za to jest pozbawienie dostępu do sieci, nie warto więc ryzykować). Pierwsza strona, którą odwiedzisz po dołączeniu do sieci MS AGH to: dsnet.agh.edu.pl. Trzeba czasu, by w akademiku poczuć się jak w domu. Będzie łatwiej, jeśli na początku dowiesz się czegoś o praktycznej stronie życia w domu studenckim. W akademikach działa system rezerwacji pralek poprzez Panel Użytkownika Sieci. Wyznaczone są godziny, których trzeba przestrzegać, żeby nie stracić możliwości kolejnego prania. O pralkę trzeba walczyć, bo chętnych jest więcej niż terminów. Należy śledzić Panel i grupę na Facebooku (ma je większość akademików) czasem ktoś rezygnuje. Miasteczko łączy nie tylko sieć internetowa. W każdym pokoju jest telefon. Można się dodzwonić do portierni, pokojów i innych akademików. Instrukcję znajdziesz na Wiki MS AGH. Kiedy szukasz spokoju, doskonałym miejscem jest lektorium, do którego klucz odbierzesz w portierni. A jeśli chcesz zorganizować imprezę załatw zgodę u Rady Mieszkańców na wykorzystanie salki rekreacyjnej. W akademikach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Ochrona w takich przypadkach ma prawo odebrać kartę mieszkańca. Warto również wiedzieć, że alkohol na terenie MS AGH można pić tylko w klubach studenckich i ich ogródkach. Pani kierowniczko! Tekst: Agniekszka Krępa W każdym akademiku działa administracja, która na czele z kierownikiem zarządza domem studenckim. Konflikty, remonty i zmiany w pokoju, przenosiny w obrębie akademika i sprawy związane z codziennym życiem w akademiku najlepiej załatwić w administracji. Każdy mieszkaniec domu studenckiego odwiedzi kierownika na pewno dwa razy w roku. Pierwszy przy kwaterowaniu, a na końcu przy wymeldowywaniu (musisz oddać kartę i jeśli współlokator wyprowadził się wcześniej zdać wysprzątany pokój i zapłacić za ewentualne szkody). Nieoficjalną władzą są panie i panowie z portierni. Mądrzy studenci wiedzą, że warto żyć z nimi w zgodzie. Klucz od pokoju zawsze już przy tobie Dyrektor Miasteczka Studenckiego Kierownik domu studenckiego czyli kto tu rządzi? Sekretariat Miasteczka Studenckiego AGH mieści się przy ulicy Rostafińskiego 7a (w tym samym budynku co apteka). Tutaj swoją siedzibę ma dyrektor, jego zastępca i sekretariat Miasteczka. Zajmują się przede wszystkim zarządzaniem MS AGH oraz jego finansami. W skrócie: dbają o bezpieczeństwo i porządek na terenie Miasteczka. Student zwykle odwiedza biuro, gdy chce np. wyjaśnić wątpliwości dotyczące przydziału miejsc. Tylko dyrektorowi MS AGH przysługuje prawo usunięcia niezdyscyplinowanego studenta z akademika. W kwestii zmiany lokatora lub pokoju w DS dyrektorzy są ostateczną instancją w decydowaniu. POKOJOWE ROZWIĄZANIA Dobry współlokator jest jak skarb. Tym bardziej, że świeżo upieczony student musi liczyć na łaskawość losu. Idealnie dopasowanie zdarza się bardzo rzadko. Pojawiają się różne za bardzo lub za mało : imprezowy, spokojny, niechlujny, porządny, towarzyski, głośny. Sublokator może zmienić te kilka miesięcy w akademiku w sielankę lub piekło. Co robić, gdy wspólne mieszkanie przypomina koszmar? Są różne strategie. Niektórzy z cierpliwością filozofów dochodzą do wniosku, że każdy ma wady i uczą się je znosić. Politycy zasiadają do obrad i tworzą pokojową konstytucję, by żyło się lepiej. Goście więcej czasu spędzają u znajomych lub w domu niż w akademikowym pokoju. Sprytni psycholodzy potrafią tak sprytnie się zakręcić, że przeciągają współlokatora na swoją stronę. Są informatycy, którzy póki mają komputer, słuchawki i połączenie z Internetem zniosą wszystko. Zwolennicy ewolucji, wyznający zasadę przetrwają najsilniejsi, przerastają mistrza i odbierają mu tytuł najbardziej irytującego współlokatora. Ci bardzo niecierpliwi wychodzą z założenia, że argumenty pięści nigdy nie zawodzą. Kombinatorzy w administracji akademika załatwiają zamianę znajdą innego współlokatora, na przykład wśród nowych, dobrych kolegów z roku. Uważaj jednak, żeby w twoim przypadku nie spełniły się akademikowe przysłowia: szanuj współlokatora swego, mogłeś dostać gorszego i nie ma takiej przyjaźni, której nie mogłoby zepsuć wspólne mieszkanie. DZIEL I RZĄDŹ W większości akademikach działa Rada Mieszkańców. Pomaga ona administracji i w sprawach między nami studentami. W takich sytuacjach najlepiej zwrócić się do jej członków. Rada reprezentuje mieszkańców domu studenckiego i pilnuje przestrzegania przez nich regulaminów. Ma duży wpływ na działanie akademika może ustalać zasady panujące w DS, organizuje rezerwację pokojów na następny rok i depozyt na czas wakacji. Opiekuje się niektórymi salami siłownią, pralnią, salą imprezową i pozostałymi przestrzeniami wspólnymi. Członkowie Rady odpowiadają za sprzęt do wypożyczenia np. odkurzacze lub piekarniki. Dobra Rada, gdy trzeba, obroni studenta, a na dodatek zorganizuje turniej sportowy albo imprezę dla mieszkańców. Każdy z mieszkańców może się starać o bycie członkiem Rady Mieszkańców swojego akademika. Z rokiem akademickim 2013/2014 wchodzi nowa zasada w domach studenckich od 1 października każdy mieszkaniec dostanie własny klucz do pokoju w akademiku. Zanim go otrzyma, będzie musiał podpisać specjalne oświadczenie. Od teraz nie będzie możliwości pozostawienia klucza na portierni. Właściciel będzie musiał go pilnować, ponieważ za jego zgubienie będzie nakładana kara w wysokości kosztów wymiany zamków w drzwiach. Plusów nowej zasady jest dużo - nie trzeba będzie martwić się o to, czy współlokator wejdzie do pokoju w środku nocy, stać w kolejce do portierni by odebrać/zostawić klucz, a portier będzie mógł w końcu skupić się na monitorowaniu wejścia do akademika. Sytuacja okaże się niekorzystna dla osób, które często coś gubią. Zwłaszcza klucze. Tekst: Diana Drobniak Tekst: Agnieszka Krępa Zdjęcie: Mirosław Chudy, KSAF AGH Tekst: Agnieszka Krępa Zdjęcie: WojciechCichy, KSAF AGH BĄDŹ MISTRZEM W SWOIM AKADEMIKU

5 wydanie specjalne // BIS AGH 2013 // str. 5 AGH umawia się na sport Tekst: Agnieszka Krępa Zdjęcie: Wojciech Dyrda, KSAF AGH Miejsca znajdują się wokół ciebie. Do hasła sport to zdrowie nie trzeba nikogo przekonywać. Wokół AGH nie brakuje obiektów do jego uprawiania. Najważniejszym miejscem dla aktywnych krakowian są Błonia, na których o każdej porze roku (i doby) ktoś biega, jeździ, chodzi lub spaceruje. Tuż obok Błoni krakowskich znajduje się Park im. Henryka Jordana. Pełen ciszy, zieleni i... boisk oraz szerokich alei. Sportowcy będą wiedzieli, jak je wykorzystać. Oba te miejsca znajdują się blisko Miasteczka Studenckiego. A studenci lubią sport. Z badań GUS wynika, że uczestnictwo tej grupy wiekowej w zajęciach sportowych rośnie. Widać to na naszej uczelni. Obiekty sportowe AGH i MS AGH są bardzo popularne liczba chętnych często przekracza ich możliwości. Dla niektórych towarzystwo jest najlepszą motywacją. Szukasz partnera do biegania, drugiej rakiety do tenisa lub siatkarza do drużyny? Użyj aplikacji Dropspot. Stworzyła go trójka kochających sport studentów AGH. Wystarczy pobrać apke na swojego smartphone z GoogleAps lub AppStore, można też zalogować sie przez Facebooka lub korzystać z serwisu dzięki zwykłej rejestracji przez a. Apka ciągle się rozwija - teraz można tworzyć aktywności cykliczne, własne strony, a także podać dokładny adres lokalizacji, gdzie uprawiacie swoją aktywność sportową. Z aplikacji korzysta ponad 1000 użytkowników każdego miesiąca. I nie tylko w Krakowie. Ze start-upa korzystają również mieszkańcy Warszawy i Katowic. Na Facebooku koniecznie dołącz do prawie 1000 członków grupy AGH umawia się na sport. Sport może dać tyle korzyści co nauka, a w towarzystwie tyle rozrywki, co impreza. A jeśli nie lubisz czekać na autobus, śmiało wskakuj na dwa kółka. Przed akademikami i wydziałami co roku przybywa stojaków na rowery. To coraz modniejszy środek transportu wśród studentów. Nie tylko WF Tekst: Agnieszka Krępa Liga na poziomie AZS AGH Kraków powstał w 1952 roku. Klub Uczelniany ma siedzibę w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ulicy Piastowskiej. To największy klub Akademicki Związek Sportowy wśród krakowskich uczelni i jeden z największych w kraju. Każdego roku jego zawodnicy walczą w zawodach lokalnych Małopolskiej Lidze Akademickiej oraz na szczeblu krajowym w AMP (Akademickich Mistrzostwach Polski). Ostatnie dwa lata były bardzo udane dla sportowców AZS AGH. W sezonie 2011/2012 w AMP zajęli II. miejsce (pierwsze wśród uczelni technicznych). W tym roku zdobyli 14 medali. Zdeklasowali wszystkich rywali i w ogólnopolskich rozgrywkach stanęli na najwyższym stopniu podium. W sportowym świecie AZS AGH jest znane nie tylko z rywalizacji na szczeblu akademickim. Pod szyldem AGH trenują zespoły ligowe. Siatkarze AGH 100RK AZS Kraków w poprzednim sezonie zostali wiceliderami tabeli 4 grupy II ligi. W sezonie 2013/2014 zagrają w I lidze. Badmintoniści z AZS AGH w tym roku drużynowo zdobyli brąz w Mistrzostwach Polski. Koszykarski AZS AGH Alstom już w pierwszym sezonie gry na ogólnopolskich parkietach awansował z III do II ligi. Z naszą uczelnią związane są również siatkarki z pierwszoligowego AGH Galeco Wisła Kraków. Sukcesy na wyższych szczeblach odnoszą także pływacy z AZS AGH. Mamy komu kibicować i mamy z kogo być dumni. Studenckie życie nie powinno kręcić się tylko wokół nauki. Na uczelni działa kilka interesujących inicjatyw dedykowanych aktywnym. Dla zainteresowanych oto najciekawsze z nich. Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki, czyli ITMBW Kraków jednoczy biegaczy. Grupa działa od stycznia 2013 r. Założycielom brakowało klubu biegowego, jakie miały inne uczelnie. Stowarzyszenie promuje bieganie jako najprostszą formę aktywnego spędzania wolnego czasu. Członkowie wspólnie trenują i mogą liczyć na wsparcie innych biegaczy. Mamy nie tylko uczelniany klub biegowy, ale także firmowy bieg. Odbył się on po raz drugi w ostatnim dniu tegorocznych Juwenaliów. Wzięło w nim udział 400 biegaczy profesjonalistów i amatorów. Do wyboru mieli dwa dystanse na 6 i 12 km. Ważne były nie tylko wyniki sportowe, ale przesłanie zawodów. W tym roku uczestnicy II Biegu AGH promowali idee dawstwa na rzecz osób chorych na białaczkę. Uczelnia ma też coś dla miłośników sportów zimowych. Mogą wystartować w Mistrzostwach AGH w narciarstwie i snowboardzie kobiet i mężczyzn. Co ciekawe, rywalizują w nich nie tylko studenci, ale i pracownicy uczelni. A czy słyszeliście o Mistrzostwach Polski w Papier, Nożyce, Kamień? Krakowskie eliminacje współorganizował AZS AGH! Nie jest to jeszcze dyscyplina olimpijska, ale gra daje dużo radości i satysfakcji. Czy nie o to chodzi w sporcie? Join us! Pisz maila na adres: Sportowe morze możliwości! Tekst: Agnieszka Krępa Zdjęcie: Tomasz Krawczyk, KSAF AGH Na listę nowych, ulubionych miejsc, obok klubów, kin i budek z jedzeniem, koniecznie dopisz kilka sportowych lokalizacji. Jest gdzie się ruszyć! Na ulicy Piastowskiej, obok uczelnianego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, można bezpłatnie i bez rezerwacji zagrać w piłkę nożną. Obok znajdują się korty tenisowe, jednak za grę na nich trzeba zapłacić (8 30 zł, zależy od nawierzchni). Z kortów na MS AGH można korzystać za darmo. Obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy, a chętnych jest wielu. Żeby zagrać na boisku piłkarskim Miasteczka konieczna jest rezerwacja. Boisko mogą zamówić mieszkańcy MS AGH w Panelu Użytkownika. Murawa nie jest pełnowymiarowa i mogą pomieścić się na niej dwie drużyny. Mimo to zamówienie boiska jest jeszcze trudniejsze niż rezerwacja pralki w akademiku. Między DS7/8 a DS12/13 na zmodernizowanych boiskach, także po rezerwacji w Panelu, można zagrać w siatkówkę i koszykówkę. Piłkarzy, koszykarzy i siatkarzy obejrzymy na podglądzie boisk w Panelu Użytkownika. Na sportowej mapie kampusu AGH jest jeszcze jeden adres, który warto zapamiętać Basen AGH przy ul. Buszka 4. Każdy student powinien zetknąć się z tym miejscem podczas zajęć WF-u. Przede wszystkim działa tu kryta pływalnia. Poza zajęciami wejście dla studentów AGH kosztuje, zależnie od pory dnia, 7 10 zł/h i zł/2h. Oprócz tego można skorzystać z siłowni (12 15 zł/h, taniej dla mieszkańców MS AGH). Można skorzystać z sauny albo masażu, popracować nad sprawnością na zajęciach fitness lub aqua fitness, uczyć się Tai Chi i sportów walki albo pójść na kręgle. Wszystkiego dowiesz się na stronie

6 wydanie specjalne // BIS AGH 2013 // str. 6 Gwarek Prawdopodobnie najspokojniejsze i najbardziej kulturalne miejsce na mapie Miasteczka. W Gwarku dominuje wysublimowana, łagodna muzyka: od poezji śpiewanej po jazz. Ponadto często mają tu miejsce prelekcje czy projekcje filmowe. Zielony wystrój zapewnia spokój i relaks. Idealne miejsce na odpoczynek w gronie najbliższych przyjaciół. Karlik W Karliku wręcz nie wypada nie tańczyć o to zresztą trudno, bo tutaj gorące brzmienia wyciągają na parkiet nawet tych, którzy zazwyczaj podpierali ściany. Usłyszysz tu taneczne hity sprzed lat oraz najnowsze klubowe kawałki. Jeżeli zmęczą cię najbardziej energetyczne imprezy na Miasteczku, odpoczniesz przy piłkarzykach czy bilardzie przynajmniej dopóki nogi znów nie porwą Cię w dzikie tany! MIASTO W MIEŚCIE O Miasteczku Studenckim AGH każdy coś słyszał. Ile jest w tym prawdy? Wielu mieszkańców zapytanych, czy warto wyjść poza Miasteczko, mogłoby odpowiedzieć: Można, ale po co?. To oczywiście żart. Jednak faktem jest, że studenci z MS AGH mają w okolicy prawie wszystko, czego im potrzeba - od sklepów do szeroko pojętej rozrywki. Oto krótki przewodnik, jak radzić sobie, zanim z Miasteczka ruszysz w miasto. W Lewiatanie niedaleko Klubu Studio zrobisz nie tylko zakupy. W środku i skserujesz, i zjesz fast-food, kuchnia włoska i orientalna. Polskie dania znajdziesz w podziemiach budynku, obok sklepu komputerowego, second-handu i fryzjera. Jeśli kolejka do punktu ksera będzie zbyt długa, możesz odwiedzić sklep w domu studenckim Kapitol lub Piotrusia Pana w przejściu między DS Hajduczek a Bonus. Są one również dobrze zaopatrzone w artykuły papiernicze. Z kolei fani małych sklepików oraz świeżych warzyw i owoców mogą zrobić zakupy przy stoisku z tyłu akademika Bratka. Świeże pieczywo kupisz w budce w pobliżu akademika Filutek, od strony ulicy Nawojki. Bardzo dobre makarony oraz pizze (namiastkę kuchni włoskiej na MS) znajdziesz, zjesz i zamówisz w Olwice, która znajduje sie w DS Babilon. Sprawdź koniecznie! i czas spędzany ze znajomymi między akademikami. Jest coś co musisz wiedzieć, zanim wyjdziesz na pierwszego grilla. Tereny uczelni są eksterytorialne. Oznacza to m. in. że o bezpieczeństwo i porządek na MS AGH dba rektor uczelni. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym służby państwowe mogą wkroczyć na teren Miasteczka tylko za jego zgodą. Z własnej inicjatywy mogą działać wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach zagrożenia życia. Każdy student powinien jednak pamiętać, że eksterytorialność uczelni nie oznacza zupełnej bezkarności. Ostentacyjne picie alkoholu poza wyznaczonymi miejscami (klubami i ich ogródkami) jest naruszeniem obowiązującego prawa. Porozumienie zawarte 12 grudnia 2012 r. między rektorem AGH a komendantem policji w Krakowie Studio Największy i najbardziej znany klub na Miasteczku. Jego sława dociera daleko poza granice Krakowa, a to z racji licznych koncertów polskich i zagranicznych gwiazd. Występują tutaj przedstawiciele wszystkich gatunków muzycznych: od ciężkich brzmień po rap. W Studio odbywają się też słynne czwartkowe dyskoteki, występy kabaretów czy spotkania z kulturą egzotycznych krajów. Podsumowując: klub legendarny i o bardzo zróżnicowanej ofercie. Pić czy nie pić? Miasteczko to nie tylko codzienność, ale szczególnie przy ładnej pogodzie życie towarzyskie Filutek Zaścianek Przychodząc do Filutka można odnieść wrażenie, że nagle jakimś dziwnym trafem znalazło się w środku wiejskiej karczmy. Mimo że to tylko złudzenie i wciąż będziecie znajdować się na terenie Miasteczka, to właśnie tutaj możesz nasycić swój głód świetną pizzą i zaspokoić pragnienie złocistym, zimnym napojem. Najlepszy lokal do świętowania studenckich sukcesów! Supermarket: PKO: ul. Gramatyka 10 (w budynku D-14) BZ WBK: ul. Reymonta 17 (budynek DS Alfa) Euronet: ul. Piastowska 49 (przy wejściu do Biedronki); ul. Budryka 4 (przy wejściu do Klubu Studio) Pekao: ul. Budryka 6 (przed Lewiatanem); ul. Piastowska 47 Lewiatan, ul. Budryka 6 Biedronka, ul. Piastowska 49 Apteka: Ksero: ul. Rostafińskiego 7 Piotruś Pan, ul. Budryka 7 Sklepy i serwisy komputerowe: Rabakom, ul. Budryka 6 Crann, ul. Budryka 4 Miejsce pielgrzymek zwolenników alternatywnych dźwięków. W ramach koncertów DachOOFka Festival występują tu młode, najczęściej rockowe choć nie tylko kapele. Jeżeli chcesz wiedzieć, co gra i buczy w muzycznym undergroundzie Zaścianek jest miejscem dla ciebie. Poza tym odbywają się tu występy grup bardziej znanych oraz niezwykle popularne cykliczne imprezy, w tym piątkowe karaoke z zespołem The KloshArts grającym na żywo. PRZEWODNIK Bankomaty: mówi, że Rektor AGH w Krakowie w przypadku naruszeń przepisów Kodeksu Wykroczeń oraz Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizuje czynności porządkowe we własnym zakresie. Warto powtórzyć to jeszcze raz: spożywanie alkoholu na Miasteczku Studenckim jest równoznaczne z wykroczeniem spożywania alkoholu w miejscu publicznym, za które grozi mandat. Służby porządkowe w szczególności patrolują teren MS AGH przed i po meczach, które odbywają się na okolicznych stadionach. Jeżeli policja wręczy ci mandat za jedno piwko pod akademikiem nie szukaj paragrafów o eksterytorialności Miasteczka, po prostu zapłać. I dlatego odpowiedź na pytanie pić czy nie pić na terenie Miasteczka jest prosta. Pijesz tylko na własne ryzyko.

7 Większość kont nie idzie z duchem czasu Eurokonto Intro to nowoczesność i wygoda bezpłatne prowadzenie konta dostęp do konta przez internet i aplikację mobilną bez opłat za udostępnienie bezpłatne ubezpieczenie Assistance w podróży za granicą bezpłatny dostęp do szerokiej sieci bankomatów Banku Pekao S.A. i Euronet atrakcyjne zniżki do 30% u Partnerów programu Galeria Rabatów (opłata wg cennika operatora) Materiał sporządzony wg stanu na r. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące rachunków Eurokonto Intro (dla osób w wieku lat) wraz z obowiązującą taryfą prowizji i opłat dostępne są w oddziałach Banku Pekao S.A. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: , do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, i podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, NIP: , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: zł, wg stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.

8 wydanie specjalne // BIS AGH 2013 // str. 8

ISSN 1899-2536 miesięcznik. październik 2011. Co każdy student wiedzieć powinien. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

ISSN 1899-2536 miesięcznik. październik 2011. Co każdy student wiedzieć powinien. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku ISSN 1899-2536 miesięcznik październik 2011 Co każdy student wiedzieć powinien Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Witajcie! W imieniu całej redakcji BIS, z radością witam was w murach AGH, waszej nowej

Bardziej szczegółowo

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Posiłek na intelektualny wysiłek s. 26 Miasteczko Studenckie s. 12 Po godzinach s.25 ISSN 1899-2536 miesięcznik październik 2009 Co każdy student wiedzieć powinien s. 6 Wydanie Specjalne dla Studentów

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-2536 miesięcznik grudzień 2013 KEEP. BIS grudzień 2013

ISSN 1899-2536 miesięcznik grudzień 2013 KEEP. BIS grudzień 2013 ISSN 1899-2536 miesięcznik grudzień 2013 ^ KEEP CALM AND BECOME AN ENGINEER 3 Dzień dobry! Nie wiem jak u was, ale mnie zawsze okres listopad-grudzień motywował do pracy na studiach. Z dość prozaicznego

Bardziej szczegółowo

Wybory po studencku - s. 8 Mieszkanie pilnie poszukiwane! - s. 10. ISSN 1899-2536 miesięcznik. listopad 2011. Prawdziwe życie sprzedawcy s.

Wybory po studencku - s. 8 Mieszkanie pilnie poszukiwane! - s. 10. ISSN 1899-2536 miesięcznik. listopad 2011. Prawdziwe życie sprzedawcy s. Wybory po studencku - s. 8 Mieszkanie pilnie poszukiwane! - s. 10 ISSN 1899-2536 miesięcznik listopad 2011 Prawdziwe życie sprzedawcy s. 14 Targi organizacji studenckich 2011 - fotorelacja 12 października

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, SCR Radiosupeł 1 Witamy serdecznie! Jeśli właśnie czytasz ten przewodnik, zapewne zostałeś, bądź jesteś

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

E-learning s.15 Pieniądz za pomysł s. 20 Samorząd Studencki AGH s. 8. ISSN 1899-2536 miesięcznik 2/2011. Inżynier z Kulturą 2011 s.

E-learning s.15 Pieniądz za pomysł s. 20 Samorząd Studencki AGH s. 8. ISSN 1899-2536 miesięcznik 2/2011. Inżynier z Kulturą 2011 s. E-learning s.15 Pieniądz za pomysł s. 20 Samorząd Studencki AGH s. 8 ISSN 1899-2536 miesięcznik 2/2011 Inżynier z Kulturą 2011 s. 18 Byle do wiosny Początek letniego semestru to niestety nie dla każdego

Bardziej szczegółowo

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 )33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 U R E NUM E Z R A W 4 prof. dr hab. Andrzej Klim ek ćmański dr Bogdan Ciu Kucharze w Starych Jabłonkach red. Jerzy Cie rpiatka Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Za oknem zima, bałwany

Bardziej szczegółowo

za......grasz? BIS styczeń / luty 2014 1

za......grasz? BIS styczeń / luty 2014 1 za......grasz? 1 Dzień dobry, Przed Wami nietypowe wydanie BIS AGH, ponieważ tylko w wersji online. Specjalnie stworzyliśmy też dla Was wydanie na tablety i smartphone. Mamy nadzieję, że to w jakiś sposób

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Numer. specjalny

Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Numer. specjalny Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB Numer specjalny Spis treści: Baza dydaktyczna 3 Władze 4 Organizacje studenckie 5 Subiektywnie 9 Harmonogram 10 Przewodnik po ekstranecie 12

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Październik 2007 Nr 4 (34) rok 10 Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Galeria Biuletynu Fotografia, Filip Sobieszek, II rok języka angielskiego To będzie trudny rok mówili zgodnie

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Polskie bizneswoman. Raport. Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją. Kasa Euro dla firm. Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę

Polskie bizneswoman. Raport. Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją. Kasa Euro dla firm. Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę Nr 3 ISSN 1898-732X styczeń - luty 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją Kasa Euro dla firm Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę Raport Polskie bizneswoman

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

wykład nik Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, Łam, czego rozum nie złamie Adam Mickiewicz, Oda do młodości ...nie czytać na wykładach!

wykład nik Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, Łam, czego rozum nie złamie Adam Mickiewicz, Oda do młodości ...nie czytać na wykładach! WYDAWCA: KOŁO NAUKOWE MARKETINGU WWW.WYKLADNIK.HOME.PL wykład...nie czytać na wykładach! nik październik 07 MIESIĘCZNIK WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, Łam,

Bardziej szczegółowo

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning wyróżnij się! wyjątkowi - językowi informator 2013/2014 studia językowe Także od podstaw! licencjackie anglistyka amerykanistyka germanistyka hispanistyka italianistyka język+język e-learning magisterskie

Bardziej szczegółowo

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent. WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.pl grudzień/ styczeń 2014/15 RAPORT NUMERU FMCG BRANŻA WARTA UWAGI PROGRAM MENADŻERSKI W GRUPIE EUROCASH DAJ SOBIE SZANSĘ ODKRYJ SWOJE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE SPOSOBY NA ZDANIE EGZAMINÓW

NIEZAWODNE SPOSOBY NA ZDANIE EGZAMINÓW www.eurostudent.pl ZESKANUJ KOD I WEJDŹ NA PRAKTYCZNĄ STRONĘ KARIERY luty 2014 Studia NIEZAWODNE SPOSOBY NA ZDANIE EGZAMINÓW Raport specjalny Raport ZRÓB KARIERĘ W FINANSACH INNOWACYJNI PRACODAWCY PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy!

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy! Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Jedni ją kochają, a drudzy nie - nawidzą. Ci pierwsi z utęsknieniem na nią czekają a tamci marzą, by odeszła. Tylko nielicznym jest obojętna. Niezależnie od tego, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 1. Kraj / Nazwa uczelni przyjmującej Belgia, Katholieke Universiteit Leuven 2. Kierunek studiów filologia angielska, teologia, psychologia, ochrona środowiska, filozofia

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977. Płatności mobilne. Żyj wygodnie!

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977. Płatności mobilne. Żyj wygodnie! MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977 Płatności mobilne Żyj wygodnie! Wewnątrz numeru ekonomiczny poradnik dla dzieci OBNIŻAMY OPROCENTOWANIE MINI RATKI Z UBEZPIECZENIEM!

Bardziej szczegółowo

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY STUDENT POTRAFI spis treści 5 7-8 6 9 STYPENDIA Nowe prawo - nowe prawa WYZWANIA McKinsey&Company Case Seminar WYDARZENIA W SKN PRZEGLĄD Newsletter SKN Inwestor PROJEKT FOREX Gra 15 11-12 27-28 33-34 13

Bardziej szczegółowo