WYDANIE SPECJALNE. Daj się wykorzystać! #pierwszyrok czyli #takasytuacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDANIE SPECJALNE. Daj się wykorzystać! #pierwszyrok czyli #takasytuacja"

Transkrypt

1 wydanie specjalne // BIS AGH 2013 // str. 1 I S S N m i e s i ę c z n i k p a ź d z i e r n i k WYDANIE SPECJALNE #pierwszyrok czyli #takasytuacja Daj się wykorzystać! słowo od redaktora naczelnego BIS AGH Decyzja o podjęciu studiów wyższych to również rozpoczęcie kształtowania swojej ścieżki zawodowej. Wybór dobrej uczelni, która stawia na wysoką jakość kształcenia, ma rozbudowane zaplecze dydaktyczne (liczne laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt, sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny, który ułatwia prowadzenie zajęć itp.) to z pewnością 50 % przyszłego sukcesu zawodowego. Pracodawcy nadal dużą wagę przywiązują do wykształcenia kandydata do pracy. Renoma uczelni może zatem otworzyć drzwi do niejednego miejsca pracy. Akademia Górniczo- Hutnicza od kilkudziesięciu lat pracuje na swoją opinię, kształcąc zdolnych specjalistów. Będąc najlepszą uczelnią techniczną w kraju, kojarzona jest przez większość właścicieli dużych polskich firm. Trudno się temu dziwić, gdy wśród absolwentów uczelni znajdują się: Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Herbert Wirth, Prezes Zarządu Tauron Wytwarzanie S.A. Stanisław Tokarski, Prezes Zarządu Polskie Koleje Liniowe S.A. Piotr Gosek, Prezes Zarządu Interia.pl Artur Potocki, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, a nawet Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP Joanna Trzaska- Wieczorek. Robi wrażenie. AGH zajmuje drugie miejsce w rankingu Kuźnia Prezesów w całej Polsce. Mając takie inspiracje i wzory do naśladowania można już zacząć snuć plany o swojej przyszłości. Ale zanim to, przed Tobą do ukończenia 10 semestrów. Jak je wykorzystasz? Z życzeniami naukowych sukcesów, Diana Drobniak redaktor naczelny BIS AGH Znajdź swoje miejsce w studenckich mediach na AGH! Wybierz pomiędzy piórem, aparatem fotograficznym, mikrofonem lub kamerą. BIS AGH - Ekipa stanowiąca Biuletyn Informacyjny Studentów AGH precyzyjnie ważąc słowa porusza frapujące studentów tematy, zbiera cenne dla nich informacje i wskazówki, a nierzadko pełni rolę pośrednika i głosu, który dociera do władz uczelni. Konkretni, rzetelni i niezłomni dziennikarze, w swojej pracy poszukujący prawdy, dociekający przyczyn i skutków, szukający rozwiązań. Owoc ich pracy przybrał formę gazety. KSAF - Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna zajmuje się dokumentowaniem najważniejszych wydarzeń odbywających się na AGH i w całym Krakowie. Edukacyjne podejście, z naciskiem na ciągłą weryfikację umiejętności, przekłada się na sukcesy i umacnianie marki KSAF AGH. Ta organizacja ma być pomostem między fotografem amatorem a profesjonalistą, ma otwierać nowe możliwości oraz szukać i wspierać nowatorskich twórców na początku ich artystycznej drogi. Studenckie Radio17 - W Radiu17 można inaczej, o czym przekonać się może każdy, kto włączy player na pl. Audycje są różnorodne i oryginalne w swej formie, a prezenterzy to barwne i nietuzinkowe osobowości. Radio17 to coś więcej niż fioletowo -pomarańczowe logo, mikrofony i kable. To grupa pozytywnych, młodych ludzi, których łączy wyjątkowa więź, którzy doświadczyli magii radia i poddali się jej sile i którzy swój wolny czas poświęcają na zbieranie tak cennego w mediach doświadczenia, spełniając dziecięce marzenie o byciu radiowcem. URSS TV - URSS TV to grupa ludzi, którzy charakteryzują się nieokiełznanymi pokładami kreatywności. Jako telewizja dla studentów i o studentach, URSS TV towarzyszy naszej Alma Mater w najważniejszych momentach jej działalności. Jej prezenterzy, dźwiękowcy, oświetleniowcy i operatorzy są ze studentami wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jest to medium, które ciągle się rozwija, a realizując różnorodne projekty i przełamując schematy, wyrywa się poza ramy działalności wyłącznie studenckiej. Tworzymy dla Ciebie specjalny portal Znajdziesz na nim wszystkie organizacje, najnowsze newsy oraz niezbędne informacje o studiach. Zajrzyj wkrótce! Tekst: Renata Zgud Zdjęcie: Bartosz Sławiński Biuletyn Informacyjny Studentów AGH wydanie specjalne dla I roku Adres: URSS AGH Ul. Reymonta 13a, Kraków Redaktor naczelny: Diana Drobniak Z-ca redaktora naczelnego: Agnieszka Krępa Szef promocji i marketingu: Justyna Koclejda Redakcja: Rafał Sowiński, Natalia Wójs Korekta: Piotr Gancarczyk Fotoedytor: Anna Chorzępa, KSAF AGH Grafik: Wanda Pietrzak DTP, skład: Diana Drobniak Kontakt: Nakład: egzemplarzy ISSN: Wydawca: Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej Numer zamknięto: 15 września 2013 roku Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada. Nie zamówionych materiałów nie zwracamy. Odwiedź nas na oraz na

2 wydanie specjalne // BIS AGH 2013 // str. 2 KSZTAŁCENIE JEST PROSTE Studia indywidualne, na których sam możesz sobie wybrać przedmioty oraz pracować z indywidualnym opiekunem realizując swoje zainteresowania. Brzmi nierealnie? Na AGH to możliwe! Tekst: Justyna Koclejda Zdjęcie: Bartosz Sławiński Specjalny plan zajęć - ITS Indywidualny tok studiów to opcja na odbywanie nauki według specjalnie przygotowanego harmonogramu realizacji programu studiów. Student wybiera grupę zajęciową oraz godziny zajęć dostosowując je do swoich możliwości czasowych. Należy jednak pamiętać, że zmiany mogą dotyczyć jedynie organizacji zajęć, a nie treści przedmiotów, które uznane zostały za obowiązkowe dla danego kierunku studiów. ITS jest dedykowany studentom niepełnosprawnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, studiującym inny - obok podstawowego - kierunek studiów oraz wybranym do kolegialnych organów Uczelni. Decyzję o zakwalifikowaniu studenta do ITS podejmuje Dziekan Wydziału i jednocześnie sprawuje nadzór nad realizacją harmonogramu. Ponieważ zmiany będą dotyczyć organizacji zajęć podanie powinno być złożone jak najwcześniej, czyli jeszcze we wrześniu lub na początku października. O indywidualny tok studiów można starać się nie tylko na początku podejmowania nauki na AGH, ale także w kolejnych latach procesu kształcenia. Podanie rozpatrywane jest w zależności od sytuacji życiowej studenta, a więc warto skorzystać z takiego ułatwienia jeżeli w życiu pojawią się nieprzewidziane okoliczności. Poczuj się wyróżniony - SI Uczelnia wspiera nie tylko studentów w trudnej sytuacji życiowej, ale także osiągających nieprzeciętne wyniki w nauce. Szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się studenci mogą zostać objęci opieką naukowo-dydaktyczną, czyli uzyskać tzw. studia indywidualne (SI). Odbywa się to przez dobór niestandardowych przedmiotów oraz metod i form kształcenia. Do rozpoczęcia studiów indywidualnych można zostać zakwalifikowanym przez złożenie odpowiedniego wniosku. Decyzję podejmuje dziekan wydziału biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu, zainteresowania oraz zdolności studenta. Zasady wnioskowania, zakres zmian w programie, rolę opiekuna naukowego oraz sposób zatwierdzania zmian określa Rada Wydziału, co oznacza, że nie ma odgórnie przyjętych zasad obowiązujących na wszystkich wydziałach. Studentowi, który zakwalifikuje się na studia indywidualne zostanie przydzielony opiekun studiów oraz unikalny plan zajęć. W takim wypadku, przy tworzeniu harmonogramu, dziekan może odstąpić od zasady maksymalnego obciążenia, która określa górną granicę liczby godzin w tygodniowym wymiarze zajęć. Zmiany nie mogą jednak dotyczyć przedmiotów uznanych za obowiązkowe na danym kierunku studiów oraz prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Indywidualny harmonogram jest ustalany przy udziale studenta, a więc ma on szansę włączyć do toku studiów przedmioty, które nie będą obowiązkiem, lecz pasją. Można w bardzo ciekawy sposób połączyć ze sobą różne dziedziny i stworzyć dla siebie, nie tylko studia indywidualne, ale również idealne. Warto więc włożyć trochę wysiłku na pierwszym roku studiów, aby móc ubiegać się o SI. Dodatkowe informacje na temat kształcenia można znaleźć również w Regulaminie studiów AGH oraz na stronie internetowej Działu Nauczania. ZDOBĄDŹ STYPENDIUM Tekst: Justyna Koclejda Zdjęcie: Kamil Youssef, KSAF AGH Jeżeli zawsze marzyłeś o tym, aby ktoś płacił Ci za chodzenie do szkoły, to stypendium może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Oto krótki poradnik, który podpowie, jak je zdobyć. W czasie studiów można uzyskać dwa rodzaje stypendiów dla najlepszych studentów oraz socjalne. Pierwsze z nich przysługuje za odpowiednio wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Stypendium Rektora może otrzymywać student, który znajdzie się w grupie 10% najlepszych studentów z każdego kierunku. Przyznawane jest ono na cały rok akademicki. Stypendium socjalne przydzielane jest na semestr roku akademickiego dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Jego wysokość zależy od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Stypendium Rektora Aby móc starać się o jego przyznanie należy uzyskać średnią ocen za ostatni rok nauki nie niższą niż 4,0 i nie może ona być wynikiem zaokrągleń w górę. Wykaz najlepszych studentów z podziałem na tryby i rok studiów jest generowany po zakończeniu każdego roku akademickiego. Studenci, którzy znajdą się na miejscach upoważniających do otrzymywania stypendium zostaną o tym poinformowani drogą elektroniczną wraz z prośbą o złożenie stosownego wniosku. Do 15 października rektor informuje pisemnie o minimalnym pułapie średniej ocen na każdym kierunku i roku studiów, która uprawnia do otrzymywania świadczenia i tym samym ustala nieprzekraczalny termin składania wniosków. Po ich rozpatrzeniu, rektor przekazuje do dziekanatów listę studentów upoważnionych do otrzymywania stypendium. Do tej pory stypendium dla najlepszych studentów dostępne było jedynie dla osób znajdujących się na II roku wzwyż. Obecnie, zgodnie z nowelizacją ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym o świadczenie będzie mógł się także ubiegać student I roku. Pod uwagę brane będą wyniki egzaminu maturalnego lub postępowania rekrutacyjnego. Stypendium socjalne Student ubiegający się o stypendium socjalne jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczeń o wszystkich źródłach dochodów w rodzinie, co jest podstawą do rozpatrzenia wniosku o pomoc materialną. Zakres przedziałów dochodowych kwalifikujących się do otrzymywania stypendium jest ustalany przez rektora oraz URSS AGH. Terminem składania w dziekanatach wniosków wraz z kompletem dokumentów jest pierwszy dzień zajęć każdego semestru. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustala się na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie może zostać zwiększone jeżeli student zamieszkuje dom studencki lub inne lokum z powodu niemożności codziennego dojeżdżania z miejsca stałego zameldowania.

3 wydanie specjalne // BIS AGH 2013 // str. 3 Wirtualny Dziekanat Szybki kurs obsługi wirtualnego indeksu. Tekst: Natalia Wójs Zdjęcie: Bartosz Sławiński Stare porzekadło mówi Przezorny zawsze ubezpieczony. I słusznie! Wypadek może zdarzyć się wszędzie: w akademiku, w drodze na zajęcia, a nawet podczas zajęć laboratoryjnych. Dlatego nie warto kusić losu i wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Można to zrobić prywatnie w dowolnym zakładzie ubezpieczeniowym. Dla tych, którzy nie mają ochoty i czasu na przeglądanie ofert poszczególnych ubezpieczycieli, Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH proponuje wykupienie ubezpieczenia NNW w swoje siedzibie przy ul. Reymonta 13a (obok stołówki Tawo). Wysokość składki to 30 zł i jest to opłata jednorazowa. Umowa z ubezpieczycielem zawarta jest na rok od dnia dokonania przez studenta wpłaty. Studenci, którzy będą ubezpieczać się pierwszy raz powinni wcześniej założyć indywidualne konto na a następnie udać się do siedziby URSS AGH w godzinach od od poniedziałku do piątku. Wcześniejsza rejestracja przyspieszy proces wykupienia ubezpieczenia. Podczas wizyty w samorządzie należy mieć ze sobą legitymację. Jako potwierdzenie wpłaty otrzymuje się niefiskalny paragon, który należy zachować. Wykupione świadczenie obejmuje wszystkie wypadki na terenie kraju i poza nim. By rozpocząć proces o odszkodowanie należy zalogować się w systemie na i wydrukować Potwierdzenie zbiorowego ubezpieczenia przez ubezpieczającego. Następnie z pełną dokumentacją lekarską należy się udać do najbliższego oddziału PZU (w Krakowie jest to Centrum Likwidacji Szkód przy al. Pokoju 51) lub złożyć wniosek przez Internet. W razie problemów należy wyjaśniać je w URSS AGH. Na wielu wydziałach AGH wykupienie ubezpieczenia jest obowiązkowe ze względu na zajęcia laboratoryjne i wyjazdy terenowe. Tematem warto zainteresować się na samym początku roku akademickiego, ponieważ wypadki się zdarzają, najczęściej w najmniej oczekiwanych momentach. AGH jako jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce podąża za nowinkami ze świata nowych technologii. Dzięki temu nie trzeba załatwiać każdej sprawy w dziekanacie, jeśli równie dobrze możesz zrobić to przez Internet. Wirtualna Uczelnia to internetowy system, w którym każdy student po zalogowaniu ma dostęp do danych dotyczących jego studiów. Czyli do ocen, rozkładu zajęć, czy terminów dyżurów wykładowców. Mówiąc prościej taki wirtualny indeks. Papierowych indeksów na AGH będą używać tylko dotychczasowi studenci pierwszoroczni żacy z rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 wpisy będą zbierać tylko i wyłącznie w systemie e-dziekanatu. Skończy się chodzenie z indeksami do każdego wykładowcy z prośbą o ocenę wystarczy, że będzie ona widnieć na naszym panelu studenta. Wirtualna Uczelnia jest wygodna z wielu powodów: profesorowie zamieszczają tam wyniki egzaminów oraz oceny z ćwiczeń na koniec semestru, a dostęp do stopni ma tylko właściciel konta. Liczy się też łatwość i szybkość dostępu. Niestety, są też minusy każda technologia czasem zawodzi, system może się więc zawiesić. Prawdopodobne jest to zwłaszcza w czasie sesji, gdy tysiące studentów loguje się w jednym momencie, by przejrzeć swoje oceny. Pomimo tego, z roku na rok ulepszany system Wirtualnej Uczelni zyskuje coraz większe zaufanie środowiska akademickiego. Pod koniec każdego semestru wszyscy żacy mogą w elektronicznej ankiecie ocenić swoich wykładowców. Ocenia się m.in. przygotowanie merytoryczne prowadzących wykłady, czy punktualność profesorów. Wydziały namawiają, by student poświęcił kilka minut i wypełnił przygotowane kwestionariusze. Warto skorzystać z okazji do wyrażenia swojej opinii na temat prowadzących zajęcia i wpłynąć pozytywnie na jakość kształcenia na naszej uczelni. Sprawdź - Ubezpieczenie Ubezpiecz się od nieszczęśliwych wypadków. Tekst: Diana Drobniak Zdjęcie: Artur Biernat, KSAF AGH K Drugi kierunek Za darmo dla najlepszych studentów. Tekst: Diana Drobniak Zdjęcie: Mateusz Wójtów, KSAF AGH Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza od r. obowiązek opłaty za podjęcie drugiego kierunku studiów. Opłata dotyczy studentów, którzy zdecydują się na studiowanie drugiego kierunku w trybie stacjonarnym. Wysokość opłat na AGH określa Rozporządzenie Rektora AGH nr 28/2013 z dn r. Opłaty studiów stacjonarnych porównywalne są z opłatami za studia niestacjonarne. Są jednak sposoby, by studiować drugi kierunek za darmo. Z opłat zwolnieni są ci, którzy po I roku studiów spełniają kryteria do otrzymywania stypendium rektora, czyli znajdują się w grupie 10 % najlepszych studentów na kierunku. Jeżeli chce się studiować drugi kierunek warto zawalczyć o wysoką średnią na 1. roku studiów, ponieważ dzięki temu możliwe będzie nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach. Prawo do studiowania drugiego kierunku jest jednorazowe. Oznacza to, że w przypadku podjęcia drugiego fakultetu i zrezygnowaniu z niego po pierwszym semestrze, studentowi nie przysługuje już prawo do podjęcia innego drugiego kierunku. Zatem niezdecydowanie nie popłaca. Opłata za drugi kierunek wprowadza trochę zamieszania, ponieważ obowiązują przepisy przejściowe. Ustawa nie zabrania zmiany profilu studiów po ukończeniu studiów licencjackich lub inżynierskich. Kończąc geologię z tytułem inżyniera, można podjąć studia magisterskie na automatyce i robotyce. I nie jest to traktowane jako drugi kierunek, tylko kontynuacja pierwszego stopnia studiów. Informacji na temat studiowania na drugim kierunku udziela właściwy dziekanat oraz Dział Nauczania AGH.

4 wydanie specjalne // BIS AGH 2013 // str. 4 ZRÓB TO REGULAMINOWO SIEĆ MS AGH PROSTE RADY Mieszkaniec Miasteczka ma obowiązek znać i przestrzegać regulaminu MS AGH. Nie jest to długi dokument. Zawiera jednak kilka zasad pierwszej potrzeby, które dobrze znać. Nieznajomość prawa szkodzi, a w akademiku za nagminne łamanie regulaminu student może trafić na czarną listę i stracić miejsce w DS lub szansę na przydział w przyszłym roku. Po pierwsze, gości możemy przyjmować pomiędzy 6.00 a Do tej godziny trzeba również zgłosić nocleg gości, który kosztuje ok. 10 zł/os. Bezpłatnie nocuje najbliższa rodzina. Cisza nocna w DS panuje od Jeśli nie dopilnujesz zegarka, narażasz się na nocne telefony i wizyty portierów, którzy mogą wezwać nawet ochronę. W akademiku nie można dokonywać zmian w pokoju bez zgody kierownictwa DS. Malowanie, wbijanie gwoździ, naklejanie na ściany należy konsultować wcześniej z kierownikiem. Akademik nie jest również miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. To podstawy, ale najważniejsze to pamiętać, że każdy mieszkaniec ma dbać o dobre imię uczelni oraz MS AGH i nie utrudniać życia innym. Każdy mieszkaniec akademika na MS AGH ma dostęp do Internetu. Sieć w gniazdkach komputerowych ma przepustowość 100Mb/s. Prędkość pobierania danych to 10 Mb/s, z tym, że gdy w sieci jest duży ruch (najczęściej dzieje się tak wieczorem), Internet zwalnia. W niektórych akademikach kabel internetowy (z wtyczką RJ45) można pobrać z resztą wyposażenia pokoju. Rejestracja w sieci MS AGH jest automatyczna przy pierwszym podłączeniu. W kilku akademikach część budynku pokrywa Wifi, w całości działa tylko w DS7-Zaścianek i DS12-Promyk. Warto zwrócić uwagę, że w sieci MS AGH nie wolno używać oprogramowania p2p, podszywać się pod innego użytkownika, lepiej także nie podłączać routera czy w jakikolwiek sposób zakłócać pracę sieci. Ułatwieniem dla mieszkańców MS AGH jest konto w Panelu Użytkownika Sieci. W Panelu zarezerwujesz miasteczkowe boisko i pralkę. Użytkownik może przypomnieć sobie, czy zapłacił za akademik (karą za to jest pozbawienie dostępu do sieci, nie warto więc ryzykować). Pierwsza strona, którą odwiedzisz po dołączeniu do sieci MS AGH to: dsnet.agh.edu.pl. Trzeba czasu, by w akademiku poczuć się jak w domu. Będzie łatwiej, jeśli na początku dowiesz się czegoś o praktycznej stronie życia w domu studenckim. W akademikach działa system rezerwacji pralek poprzez Panel Użytkownika Sieci. Wyznaczone są godziny, których trzeba przestrzegać, żeby nie stracić możliwości kolejnego prania. O pralkę trzeba walczyć, bo chętnych jest więcej niż terminów. Należy śledzić Panel i grupę na Facebooku (ma je większość akademików) czasem ktoś rezygnuje. Miasteczko łączy nie tylko sieć internetowa. W każdym pokoju jest telefon. Można się dodzwonić do portierni, pokojów i innych akademików. Instrukcję znajdziesz na Wiki MS AGH. Kiedy szukasz spokoju, doskonałym miejscem jest lektorium, do którego klucz odbierzesz w portierni. A jeśli chcesz zorganizować imprezę załatw zgodę u Rady Mieszkańców na wykorzystanie salki rekreacyjnej. W akademikach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Ochrona w takich przypadkach ma prawo odebrać kartę mieszkańca. Warto również wiedzieć, że alkohol na terenie MS AGH można pić tylko w klubach studenckich i ich ogródkach. Pani kierowniczko! Tekst: Agniekszka Krępa W każdym akademiku działa administracja, która na czele z kierownikiem zarządza domem studenckim. Konflikty, remonty i zmiany w pokoju, przenosiny w obrębie akademika i sprawy związane z codziennym życiem w akademiku najlepiej załatwić w administracji. Każdy mieszkaniec domu studenckiego odwiedzi kierownika na pewno dwa razy w roku. Pierwszy przy kwaterowaniu, a na końcu przy wymeldowywaniu (musisz oddać kartę i jeśli współlokator wyprowadził się wcześniej zdać wysprzątany pokój i zapłacić za ewentualne szkody). Nieoficjalną władzą są panie i panowie z portierni. Mądrzy studenci wiedzą, że warto żyć z nimi w zgodzie. Klucz od pokoju zawsze już przy tobie Dyrektor Miasteczka Studenckiego Kierownik domu studenckiego czyli kto tu rządzi? Sekretariat Miasteczka Studenckiego AGH mieści się przy ulicy Rostafińskiego 7a (w tym samym budynku co apteka). Tutaj swoją siedzibę ma dyrektor, jego zastępca i sekretariat Miasteczka. Zajmują się przede wszystkim zarządzaniem MS AGH oraz jego finansami. W skrócie: dbają o bezpieczeństwo i porządek na terenie Miasteczka. Student zwykle odwiedza biuro, gdy chce np. wyjaśnić wątpliwości dotyczące przydziału miejsc. Tylko dyrektorowi MS AGH przysługuje prawo usunięcia niezdyscyplinowanego studenta z akademika. W kwestii zmiany lokatora lub pokoju w DS dyrektorzy są ostateczną instancją w decydowaniu. POKOJOWE ROZWIĄZANIA Dobry współlokator jest jak skarb. Tym bardziej, że świeżo upieczony student musi liczyć na łaskawość losu. Idealnie dopasowanie zdarza się bardzo rzadko. Pojawiają się różne za bardzo lub za mało : imprezowy, spokojny, niechlujny, porządny, towarzyski, głośny. Sublokator może zmienić te kilka miesięcy w akademiku w sielankę lub piekło. Co robić, gdy wspólne mieszkanie przypomina koszmar? Są różne strategie. Niektórzy z cierpliwością filozofów dochodzą do wniosku, że każdy ma wady i uczą się je znosić. Politycy zasiadają do obrad i tworzą pokojową konstytucję, by żyło się lepiej. Goście więcej czasu spędzają u znajomych lub w domu niż w akademikowym pokoju. Sprytni psycholodzy potrafią tak sprytnie się zakręcić, że przeciągają współlokatora na swoją stronę. Są informatycy, którzy póki mają komputer, słuchawki i połączenie z Internetem zniosą wszystko. Zwolennicy ewolucji, wyznający zasadę przetrwają najsilniejsi, przerastają mistrza i odbierają mu tytuł najbardziej irytującego współlokatora. Ci bardzo niecierpliwi wychodzą z założenia, że argumenty pięści nigdy nie zawodzą. Kombinatorzy w administracji akademika załatwiają zamianę znajdą innego współlokatora, na przykład wśród nowych, dobrych kolegów z roku. Uważaj jednak, żeby w twoim przypadku nie spełniły się akademikowe przysłowia: szanuj współlokatora swego, mogłeś dostać gorszego i nie ma takiej przyjaźni, której nie mogłoby zepsuć wspólne mieszkanie. DZIEL I RZĄDŹ W większości akademikach działa Rada Mieszkańców. Pomaga ona administracji i w sprawach między nami studentami. W takich sytuacjach najlepiej zwrócić się do jej członków. Rada reprezentuje mieszkańców domu studenckiego i pilnuje przestrzegania przez nich regulaminów. Ma duży wpływ na działanie akademika może ustalać zasady panujące w DS, organizuje rezerwację pokojów na następny rok i depozyt na czas wakacji. Opiekuje się niektórymi salami siłownią, pralnią, salą imprezową i pozostałymi przestrzeniami wspólnymi. Członkowie Rady odpowiadają za sprzęt do wypożyczenia np. odkurzacze lub piekarniki. Dobra Rada, gdy trzeba, obroni studenta, a na dodatek zorganizuje turniej sportowy albo imprezę dla mieszkańców. Każdy z mieszkańców może się starać o bycie członkiem Rady Mieszkańców swojego akademika. Z rokiem akademickim 2013/2014 wchodzi nowa zasada w domach studenckich od 1 października każdy mieszkaniec dostanie własny klucz do pokoju w akademiku. Zanim go otrzyma, będzie musiał podpisać specjalne oświadczenie. Od teraz nie będzie możliwości pozostawienia klucza na portierni. Właściciel będzie musiał go pilnować, ponieważ za jego zgubienie będzie nakładana kara w wysokości kosztów wymiany zamków w drzwiach. Plusów nowej zasady jest dużo - nie trzeba będzie martwić się o to, czy współlokator wejdzie do pokoju w środku nocy, stać w kolejce do portierni by odebrać/zostawić klucz, a portier będzie mógł w końcu skupić się na monitorowaniu wejścia do akademika. Sytuacja okaże się niekorzystna dla osób, które często coś gubią. Zwłaszcza klucze. Tekst: Diana Drobniak Tekst: Agnieszka Krępa Zdjęcie: Mirosław Chudy, KSAF AGH Tekst: Agnieszka Krępa Zdjęcie: WojciechCichy, KSAF AGH BĄDŹ MISTRZEM W SWOIM AKADEMIKU

5 wydanie specjalne // BIS AGH 2013 // str. 5 AGH umawia się na sport Tekst: Agnieszka Krępa Zdjęcie: Wojciech Dyrda, KSAF AGH Miejsca znajdują się wokół ciebie. Do hasła sport to zdrowie nie trzeba nikogo przekonywać. Wokół AGH nie brakuje obiektów do jego uprawiania. Najważniejszym miejscem dla aktywnych krakowian są Błonia, na których o każdej porze roku (i doby) ktoś biega, jeździ, chodzi lub spaceruje. Tuż obok Błoni krakowskich znajduje się Park im. Henryka Jordana. Pełen ciszy, zieleni i... boisk oraz szerokich alei. Sportowcy będą wiedzieli, jak je wykorzystać. Oba te miejsca znajdują się blisko Miasteczka Studenckiego. A studenci lubią sport. Z badań GUS wynika, że uczestnictwo tej grupy wiekowej w zajęciach sportowych rośnie. Widać to na naszej uczelni. Obiekty sportowe AGH i MS AGH są bardzo popularne liczba chętnych często przekracza ich możliwości. Dla niektórych towarzystwo jest najlepszą motywacją. Szukasz partnera do biegania, drugiej rakiety do tenisa lub siatkarza do drużyny? Użyj aplikacji Dropspot. Stworzyła go trójka kochających sport studentów AGH. Wystarczy pobrać apke na swojego smartphone z GoogleAps lub AppStore, można też zalogować sie przez Facebooka lub korzystać z serwisu dzięki zwykłej rejestracji przez a. Apka ciągle się rozwija - teraz można tworzyć aktywności cykliczne, własne strony, a także podać dokładny adres lokalizacji, gdzie uprawiacie swoją aktywność sportową. Z aplikacji korzysta ponad 1000 użytkowników każdego miesiąca. I nie tylko w Krakowie. Ze start-upa korzystają również mieszkańcy Warszawy i Katowic. Na Facebooku koniecznie dołącz do prawie 1000 członków grupy AGH umawia się na sport. Sport może dać tyle korzyści co nauka, a w towarzystwie tyle rozrywki, co impreza. A jeśli nie lubisz czekać na autobus, śmiało wskakuj na dwa kółka. Przed akademikami i wydziałami co roku przybywa stojaków na rowery. To coraz modniejszy środek transportu wśród studentów. Nie tylko WF Tekst: Agnieszka Krępa Liga na poziomie AZS AGH Kraków powstał w 1952 roku. Klub Uczelniany ma siedzibę w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ulicy Piastowskiej. To największy klub Akademicki Związek Sportowy wśród krakowskich uczelni i jeden z największych w kraju. Każdego roku jego zawodnicy walczą w zawodach lokalnych Małopolskiej Lidze Akademickiej oraz na szczeblu krajowym w AMP (Akademickich Mistrzostwach Polski). Ostatnie dwa lata były bardzo udane dla sportowców AZS AGH. W sezonie 2011/2012 w AMP zajęli II. miejsce (pierwsze wśród uczelni technicznych). W tym roku zdobyli 14 medali. Zdeklasowali wszystkich rywali i w ogólnopolskich rozgrywkach stanęli na najwyższym stopniu podium. W sportowym świecie AZS AGH jest znane nie tylko z rywalizacji na szczeblu akademickim. Pod szyldem AGH trenują zespoły ligowe. Siatkarze AGH 100RK AZS Kraków w poprzednim sezonie zostali wiceliderami tabeli 4 grupy II ligi. W sezonie 2013/2014 zagrają w I lidze. Badmintoniści z AZS AGH w tym roku drużynowo zdobyli brąz w Mistrzostwach Polski. Koszykarski AZS AGH Alstom już w pierwszym sezonie gry na ogólnopolskich parkietach awansował z III do II ligi. Z naszą uczelnią związane są również siatkarki z pierwszoligowego AGH Galeco Wisła Kraków. Sukcesy na wyższych szczeblach odnoszą także pływacy z AZS AGH. Mamy komu kibicować i mamy z kogo być dumni. Studenckie życie nie powinno kręcić się tylko wokół nauki. Na uczelni działa kilka interesujących inicjatyw dedykowanych aktywnym. Dla zainteresowanych oto najciekawsze z nich. Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki, czyli ITMBW Kraków jednoczy biegaczy. Grupa działa od stycznia 2013 r. Założycielom brakowało klubu biegowego, jakie miały inne uczelnie. Stowarzyszenie promuje bieganie jako najprostszą formę aktywnego spędzania wolnego czasu. Członkowie wspólnie trenują i mogą liczyć na wsparcie innych biegaczy. Mamy nie tylko uczelniany klub biegowy, ale także firmowy bieg. Odbył się on po raz drugi w ostatnim dniu tegorocznych Juwenaliów. Wzięło w nim udział 400 biegaczy profesjonalistów i amatorów. Do wyboru mieli dwa dystanse na 6 i 12 km. Ważne były nie tylko wyniki sportowe, ale przesłanie zawodów. W tym roku uczestnicy II Biegu AGH promowali idee dawstwa na rzecz osób chorych na białaczkę. Uczelnia ma też coś dla miłośników sportów zimowych. Mogą wystartować w Mistrzostwach AGH w narciarstwie i snowboardzie kobiet i mężczyzn. Co ciekawe, rywalizują w nich nie tylko studenci, ale i pracownicy uczelni. A czy słyszeliście o Mistrzostwach Polski w Papier, Nożyce, Kamień? Krakowskie eliminacje współorganizował AZS AGH! Nie jest to jeszcze dyscyplina olimpijska, ale gra daje dużo radości i satysfakcji. Czy nie o to chodzi w sporcie? Join us! Pisz maila na adres: Sportowe morze możliwości! Tekst: Agnieszka Krępa Zdjęcie: Tomasz Krawczyk, KSAF AGH Na listę nowych, ulubionych miejsc, obok klubów, kin i budek z jedzeniem, koniecznie dopisz kilka sportowych lokalizacji. Jest gdzie się ruszyć! Na ulicy Piastowskiej, obok uczelnianego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, można bezpłatnie i bez rezerwacji zagrać w piłkę nożną. Obok znajdują się korty tenisowe, jednak za grę na nich trzeba zapłacić (8 30 zł, zależy od nawierzchni). Z kortów na MS AGH można korzystać za darmo. Obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy, a chętnych jest wielu. Żeby zagrać na boisku piłkarskim Miasteczka konieczna jest rezerwacja. Boisko mogą zamówić mieszkańcy MS AGH w Panelu Użytkownika. Murawa nie jest pełnowymiarowa i mogą pomieścić się na niej dwie drużyny. Mimo to zamówienie boiska jest jeszcze trudniejsze niż rezerwacja pralki w akademiku. Między DS7/8 a DS12/13 na zmodernizowanych boiskach, także po rezerwacji w Panelu, można zagrać w siatkówkę i koszykówkę. Piłkarzy, koszykarzy i siatkarzy obejrzymy na podglądzie boisk w Panelu Użytkownika. Na sportowej mapie kampusu AGH jest jeszcze jeden adres, który warto zapamiętać Basen AGH przy ul. Buszka 4. Każdy student powinien zetknąć się z tym miejscem podczas zajęć WF-u. Przede wszystkim działa tu kryta pływalnia. Poza zajęciami wejście dla studentów AGH kosztuje, zależnie od pory dnia, 7 10 zł/h i zł/2h. Oprócz tego można skorzystać z siłowni (12 15 zł/h, taniej dla mieszkańców MS AGH). Można skorzystać z sauny albo masażu, popracować nad sprawnością na zajęciach fitness lub aqua fitness, uczyć się Tai Chi i sportów walki albo pójść na kręgle. Wszystkiego dowiesz się na stronie

6 wydanie specjalne // BIS AGH 2013 // str. 6 Gwarek Prawdopodobnie najspokojniejsze i najbardziej kulturalne miejsce na mapie Miasteczka. W Gwarku dominuje wysublimowana, łagodna muzyka: od poezji śpiewanej po jazz. Ponadto często mają tu miejsce prelekcje czy projekcje filmowe. Zielony wystrój zapewnia spokój i relaks. Idealne miejsce na odpoczynek w gronie najbliższych przyjaciół. Karlik W Karliku wręcz nie wypada nie tańczyć o to zresztą trudno, bo tutaj gorące brzmienia wyciągają na parkiet nawet tych, którzy zazwyczaj podpierali ściany. Usłyszysz tu taneczne hity sprzed lat oraz najnowsze klubowe kawałki. Jeżeli zmęczą cię najbardziej energetyczne imprezy na Miasteczku, odpoczniesz przy piłkarzykach czy bilardzie przynajmniej dopóki nogi znów nie porwą Cię w dzikie tany! MIASTO W MIEŚCIE O Miasteczku Studenckim AGH każdy coś słyszał. Ile jest w tym prawdy? Wielu mieszkańców zapytanych, czy warto wyjść poza Miasteczko, mogłoby odpowiedzieć: Można, ale po co?. To oczywiście żart. Jednak faktem jest, że studenci z MS AGH mają w okolicy prawie wszystko, czego im potrzeba - od sklepów do szeroko pojętej rozrywki. Oto krótki przewodnik, jak radzić sobie, zanim z Miasteczka ruszysz w miasto. W Lewiatanie niedaleko Klubu Studio zrobisz nie tylko zakupy. W środku i skserujesz, i zjesz fast-food, kuchnia włoska i orientalna. Polskie dania znajdziesz w podziemiach budynku, obok sklepu komputerowego, second-handu i fryzjera. Jeśli kolejka do punktu ksera będzie zbyt długa, możesz odwiedzić sklep w domu studenckim Kapitol lub Piotrusia Pana w przejściu między DS Hajduczek a Bonus. Są one również dobrze zaopatrzone w artykuły papiernicze. Z kolei fani małych sklepików oraz świeżych warzyw i owoców mogą zrobić zakupy przy stoisku z tyłu akademika Bratka. Świeże pieczywo kupisz w budce w pobliżu akademika Filutek, od strony ulicy Nawojki. Bardzo dobre makarony oraz pizze (namiastkę kuchni włoskiej na MS) znajdziesz, zjesz i zamówisz w Olwice, która znajduje sie w DS Babilon. Sprawdź koniecznie! i czas spędzany ze znajomymi między akademikami. Jest coś co musisz wiedzieć, zanim wyjdziesz na pierwszego grilla. Tereny uczelni są eksterytorialne. Oznacza to m. in. że o bezpieczeństwo i porządek na MS AGH dba rektor uczelni. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym służby państwowe mogą wkroczyć na teren Miasteczka tylko za jego zgodą. Z własnej inicjatywy mogą działać wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach zagrożenia życia. Każdy student powinien jednak pamiętać, że eksterytorialność uczelni nie oznacza zupełnej bezkarności. Ostentacyjne picie alkoholu poza wyznaczonymi miejscami (klubami i ich ogródkami) jest naruszeniem obowiązującego prawa. Porozumienie zawarte 12 grudnia 2012 r. między rektorem AGH a komendantem policji w Krakowie Studio Największy i najbardziej znany klub na Miasteczku. Jego sława dociera daleko poza granice Krakowa, a to z racji licznych koncertów polskich i zagranicznych gwiazd. Występują tutaj przedstawiciele wszystkich gatunków muzycznych: od ciężkich brzmień po rap. W Studio odbywają się też słynne czwartkowe dyskoteki, występy kabaretów czy spotkania z kulturą egzotycznych krajów. Podsumowując: klub legendarny i o bardzo zróżnicowanej ofercie. Pić czy nie pić? Miasteczko to nie tylko codzienność, ale szczególnie przy ładnej pogodzie życie towarzyskie Filutek Zaścianek Przychodząc do Filutka można odnieść wrażenie, że nagle jakimś dziwnym trafem znalazło się w środku wiejskiej karczmy. Mimo że to tylko złudzenie i wciąż będziecie znajdować się na terenie Miasteczka, to właśnie tutaj możesz nasycić swój głód świetną pizzą i zaspokoić pragnienie złocistym, zimnym napojem. Najlepszy lokal do świętowania studenckich sukcesów! Supermarket: PKO: ul. Gramatyka 10 (w budynku D-14) BZ WBK: ul. Reymonta 17 (budynek DS Alfa) Euronet: ul. Piastowska 49 (przy wejściu do Biedronki); ul. Budryka 4 (przy wejściu do Klubu Studio) Pekao: ul. Budryka 6 (przed Lewiatanem); ul. Piastowska 47 Lewiatan, ul. Budryka 6 Biedronka, ul. Piastowska 49 Apteka: Ksero: ul. Rostafińskiego 7 Piotruś Pan, ul. Budryka 7 Sklepy i serwisy komputerowe: Rabakom, ul. Budryka 6 Crann, ul. Budryka 4 Miejsce pielgrzymek zwolenników alternatywnych dźwięków. W ramach koncertów DachOOFka Festival występują tu młode, najczęściej rockowe choć nie tylko kapele. Jeżeli chcesz wiedzieć, co gra i buczy w muzycznym undergroundzie Zaścianek jest miejscem dla ciebie. Poza tym odbywają się tu występy grup bardziej znanych oraz niezwykle popularne cykliczne imprezy, w tym piątkowe karaoke z zespołem The KloshArts grającym na żywo. PRZEWODNIK Bankomaty: mówi, że Rektor AGH w Krakowie w przypadku naruszeń przepisów Kodeksu Wykroczeń oraz Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizuje czynności porządkowe we własnym zakresie. Warto powtórzyć to jeszcze raz: spożywanie alkoholu na Miasteczku Studenckim jest równoznaczne z wykroczeniem spożywania alkoholu w miejscu publicznym, za które grozi mandat. Służby porządkowe w szczególności patrolują teren MS AGH przed i po meczach, które odbywają się na okolicznych stadionach. Jeżeli policja wręczy ci mandat za jedno piwko pod akademikiem nie szukaj paragrafów o eksterytorialności Miasteczka, po prostu zapłać. I dlatego odpowiedź na pytanie pić czy nie pić na terenie Miasteczka jest prosta. Pijesz tylko na własne ryzyko.

7 Większość kont nie idzie z duchem czasu Eurokonto Intro to nowoczesność i wygoda bezpłatne prowadzenie konta dostęp do konta przez internet i aplikację mobilną bez opłat za udostępnienie bezpłatne ubezpieczenie Assistance w podróży za granicą bezpłatny dostęp do szerokiej sieci bankomatów Banku Pekao S.A. i Euronet atrakcyjne zniżki do 30% u Partnerów programu Galeria Rabatów (opłata wg cennika operatora) Materiał sporządzony wg stanu na r. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące rachunków Eurokonto Intro (dla osób w wieku lat) wraz z obowiązującą taryfą prowizji i opłat dostępne są w oddziałach Banku Pekao S.A. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: , do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, i podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, NIP: , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: zł, wg stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.

8 wydanie specjalne // BIS AGH 2013 // str. 8

Frequently Asked Questions. Poradnik Studenta Pierwszego Roku

Frequently Asked Questions. Poradnik Studenta Pierwszego Roku Frequently Asked Questions Poradnik Studenta Pierwszego Roku 1. Co oznaczają skróty na planie zajęć? Na planie zajęć pojawiają się także następujące skróty: G grupa zajęciowa C grupa ćwiczeniowa L grupa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/2012

ZARZĄDZENIE NR 14/2012 ZARZĄDZENIE NR 14/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 2 kwietnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie nr 10/2008 z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/2013

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 ZARZĄDZENIE NR 20/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania i zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ DLA DOKTORANTÓW

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ DLA DOKTORANTÓW ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ DLA DOKTORANTÓW Na podstawie 6 ust. 5 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Rzeszowskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin mieszkańców miasteczka studenckiego AGH w Krakowie

Ramowy regulamin mieszkańców miasteczka studenckiego AGH w Krakowie Ramowy regulamin mieszkańców miasteczka studenckiego AGH w Krakowie ze zmianami wprowadzonymi przez Radę Miasteczka w dniu 12 czerwca 2001 r. Miasteczko Studenckie AGH (MS-AGH) zajmuje teren pomiędzy ulicami:

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr R- 0161/73/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Hotelu w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Odpłatności Związanych z Procesem Kształcenia Na Studiach Wyższych w Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych 1. Zakres procedury Procedura określa tryb odbywania programowych praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Życie w akademiku. Zakwaterowanie... 1. Opłaty za akademik... 3. Usterki w pokoju... 3. Pościel... 3. Goście... 4

Życie w akademiku. Zakwaterowanie... 1. Opłaty za akademik... 3. Usterki w pokoju... 3. Pościel... 3. Goście... 4 Życie w akademiku Co tu znajdziesz? Zakwaterowanie... 1 Opłaty za akademik... 3 Usterki w pokoju... 3 Pościel... 3 Goście... 4 Zasady wykwaterowania (opuszczenia akademika)... 5 Pralnia... 5 Ważne uwagi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 1.Studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych wszystkich kierunków, którzy nie złożyli wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 29 września 2014 r.

Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 29 września 2014 r. Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 /2011 Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

dla Wydziału Oceanografii i Geografii Rozdział I Postanowienia ogólne

dla Wydziału Oceanografii i Geografii Rozdział I Postanowienia ogólne praktyki Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytet Gdański WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII REGULAMIN REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWODOWYCH dla Wydziału Oceanografii i Geografii Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Własny fundusz stypendialny (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

REGULAMIN przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego REGULAMIN przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedurę przyznawania miejsc oraz zasady zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 1/2014 Senatu WSBiO z dnia 26 lutego 2014 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Na postawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Postanowienia Ogólne 1 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Uczelnia - Politechnika Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY z dnia 20 czerwca 2011 r Realizowany w ramach projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych. Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych. Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA i GEOINŻYNIERII AL. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków WG-03/14/15 Kraków, dn. 30-06-2016 Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Forma studiów. Stopień studiów

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Forma studiów. Stopień studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 333 /2014 Rektora PB Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Imię i nazwisko Rektor/Odwoławcza Studencka Komisja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji Ruch Chorzów SA w restrukturyzacji, zwany w dalszej części regulaminu Klubem, wprowadza następujące zasady współpracy z mediami w sezonie

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się Regulamin praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się Regulamin praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wewnętrzne Nr R 0161/ 89/ 2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 października 2013. r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik Studenta. Stan prawny: 14 stycznia 2016 roku Sandra Czyżma i Damian Wietrak

Niezbędnik Studenta. Stan prawny: 14 stycznia 2016 roku Sandra Czyżma i Damian Wietrak Niezbędnik Studenta Stan prawny: 14 stycznia 2016 roku Opracowali: Sandra Czyżma i Damian Wietrak Status Studenta Nabywany jest z chwilą immatrykulacji oraz po złożeniu ślubowania (nie wcześniej niż z

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r.

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r. TOK STUDIÓW Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ Kraków, 11 września 2012 r. Plan prezentacji: 1. Regulamin studiów kwestie wybrane 2. Podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 108/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 108/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 108/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim Na

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne & 1

I. Postanowienia ogólne & 1 Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania.

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Opracowany w oparciu o zalecenia art. 186 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA

PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA DO KONTYNUOWANIA STUDIÓW BEZ WNOSZENIA OPŁAT W KOLEJNYM ROKU STUDIÓW NA DRUGIM KIERUNKU STUDIÓW W FORMIE STACJONARNEJ TRYB POSTĘPOWANIA STUDENTA ORAZ JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY Realizowany w ramach projektu Kuźni Kadr IV. Projekt jest realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia:

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia: Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej Data złożenia wniosku:. Podpis pracownika Uczelni. WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin przynależności klubowej zawodników

Regulamin przynależności klubowej zawodników Regulamin przynależności klubowej zawodników 1 Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub sportową spółką akcyjną w unihokeju, zrzeszonym w Polskim Związku Unihokeja, posiadającym drużynę uczestniczącą

Bardziej szczegółowo

Poniższy Regulamin wraz z załącznikami został zatwierdzony przez Radę Wydziału Budownictwa i Architektury w dniu

Poniższy Regulamin wraz z załącznikami został zatwierdzony przez Radę Wydziału Budownictwa i Architektury w dniu Poniższy Regulamin wraz z załącznikami został zatwierdzony przez Radę Wydziału Budownictwa i Architektury w dniu 04.06.2014 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

TRYB I ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Prawo do zamieszkania w domu studenckim 1.

TRYB I ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Prawo do zamieszkania w domu studenckim 1. TRYB I ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Prawo do zamieszkania w domu studenckim 1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI W KRAKOWIE z dnia 27 czerwca 2011

ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI W KRAKOWIE z dnia 27 czerwca 2011 ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI W KRAKOWIE z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie : odpłatności wnoszonej przez studentów studiów niestacjonarnych przyjętych na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WSP W ŁODZI PYTANIA I ODPOWIEDZI. Czy dzięki stypendiom w WSP w Łodzi można studiować bezpłatnie?

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WSP W ŁODZI PYTANIA I ODPOWIEDZI. Czy dzięki stypendiom w WSP w Łodzi można studiować bezpłatnie? POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WSP W ŁODZI PYTANIA I ODPOWIEDZI Czy dzięki stypendiom w WSP w Łodzi można studiować bezpłatnie? Tak, jest to możliwe. Kwota otrzymywanego stypendium jest często wyższa od

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Toku Studiów

Regulamin Indywidualnego Toku Studiów Regulamin Indywidualnego Toku Studiów Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu I Uwagi ogólne 1 1. Indywidualny Tok Studiów jest formą kształcenia uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOZÓW TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ SGTiR

REGULAMIN OBOZÓW TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ SGTiR Szkoła Główna Turystyki i Rekreacja ul. Stokłosy 3 07-787 Warszawa REGULAMIN OBOZÓW TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ SGTiR I II III IV V VI VII Informacje ogólne. Prawa i obowiązki uczestników obozu. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2011 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2011 r. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH CIĄGŁYCH AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH CIĄGŁYCH AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr R-0161/49/2014 z dnia 22.07.2014 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH CIĄGŁYCH AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa, 2014 r I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk na studiach podyplomowych w Collegium Da Vinci w Poznaniu. 1 Podstawy prawne

Regulamin praktyk na studiach podyplomowych w Collegium Da Vinci w Poznaniu. 1 Podstawy prawne Regulamin praktyk na studiach podyplomowych w w Poznaniu 1 Podstawy prawne Podstawą prawną praktyk jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Treść rozdziału STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Treść rozdziału STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Treść rozdziału STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 31 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów (dalej stypendium rektora) może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok wysoką średnią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015 1 1. Niniejszy Regulamin praktyk studenckich (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i tok praktyk oraz związane z nią prawa i obowiązki we wszystkich jednostkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, zwane dalej Stypendium, przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora.

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, zwane dalej Stypendium, przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora. _ Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2013/2014 Rozdział I Zasady ogólne 1 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w.

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59 z dnia 7 lipca 2010 r. Rektora UŚ Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 38/2015 z dnia 23 września 2015 r.

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 38/2015 z dnia 23 września 2015 r. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 38/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad studiowania według indywidualnego programu studiów (IPS) na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 38/2009

ZARZĄDZENIE nr 38/2009 ZARZĄDZENIE nr 38/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pobierania opłat za studia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2006

ZARZĄDZENIE Nr 11/2006 ZARZĄDZENIE Nr 11/2006 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zasad organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania GWSH uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Wydział Zarządzania GWSH uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. 1 HISTORIA Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa powstała w 1991 roku i po Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania jest najstarszą niepubliczną uczelnią wyższą w regionie. W 2005 roku Wydział Zarządzania GWSH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku. Zatwierdzam

Zarządzenie Nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku. Zatwierdzam Zarządzenie Nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

w sprawie REGULAMINU ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENTÓW Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej

w sprawie REGULAMINU ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENTÓW Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej Uchwała nr 7/2007-2008 Senatu Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie REGULAMINU ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENTÓW Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie w IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania Stypendium motywacyjnego dla studentów uczestniczących w Projekcie Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania miejsc w Domach Studenckich. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. przyznawania miejsc w Domach Studenckich. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II BIEGU CHARYTATYWNEGO FUNDACJI TESCO DZIECIOM (zwany dalej: Regulamin) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich prowadzony jest II Bieg Charytatywny Fundacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY. UP - oznacza to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

REGULAMIN STAŻY. UP - oznacza to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; REGULAMIN STAŻY dla projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r. Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie 1 ust.2 Zarządzenia nr 115/2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Politechniki Gdańskiej nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Politechniki Gdańskiej nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r. Zarządzenie Politechniki Gdańskiej nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej. Na podstawie art. 66.2 ustawy prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU BIEGÓW ULTRA KRAKÓW 2016

REGULAMIN FESTIWALU BIEGÓW ULTRA KRAKÓW 2016 REGULAMIN FESTIWALU BIEGÓW ULTRA KRAKÓW 2016 IX MISTRZOSTW POLSKI W BIEGU 24h; III 12h NOCNY ULTRA DYSTANS; II 6h ULTRA PATROL; II 12h BIEG SZTAFETOWY. I. CEL IMPREZY 1. Wyłonienie medalistów Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r.) I. Tworzenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mini-przewodnik dla studentów I-roku Wydziału Biologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Regulamin organizacji staży w ramach projektu Partnerstwo- Aktywizacja- Staże- PAS - zadanie nr 1 Krajowe staże 3- miesięczne oraz zadanie nr 2 Zagraniczne staże 1- miesięczne 1 Na potrzeby niniejszego

Bardziej szczegółowo

1 PRZEPISY OGÓLNE 2 OPŁATA REKRUTACYJNA

1 PRZEPISY OGÓLNE 2 OPŁATA REKRUTACYJNA REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I INFORMATYKI im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza

Bardziej szczegółowo