DUSZPASTERSTWO MŁODZIEśY OAZA PAR. NSPJ W NOWYM TOMYŚLU ŚPIEWNIK OAZOWY. Ver.0.03/03/07

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DUSZPASTERSTWO MŁODZIEśY OAZA PAR. NSPJ W NOWYM TOMYŚLU WWW.OAZANT.IWD.PL ŚPIEWNIK OAZOWY. Ver.0.03/03/07"

Transkrypt

1

2 ŚPIEWNIK OAZOWY Ver.0.03/03/07 DUSZPASTERSTWO MŁODZIEśY OAZA PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W NOWYM TOMYŚLU Wykonali: Sylwia i Sebastian Koberling Projekt okładki: Agnieszka Tuchołka Przygotowanie do publikacji: Ryszard Świderski 2

3 Indeks utworów: (podane liczby, są kolejnymi numerami utworów) Aby uwielbić Jezusa Baldachim z gwiazd...65 Ballada nawróconego...58 Bez Ciebie Bez słów...70 Będę tańczył...7 Bieszczady rodk n roll...81 Bieszczady...69 Bieszczadzki trakt...72 Błogosławcie Pana Błogosławiony Błogosławiony Pan Opoka moja...93 Bo góry Bo nikt nie ma z nas...12 Bóg tak umiłował świat BoŜe twa łaska Chcę wywyŝszać imię Twe Chwalcie Pana niebios...46 Ci co zaufali Panu Ci, którzy Jahwe ufają...9 Cieszę się, Jezus zbawił mnie...91 Co powiesz gdy zobaczysz Jezusa...85 Czarny blues o czwartej nad ranem...71 Części stałe Daleko wędrowałem sam Dar łaski Dotknij Panie...61 Duchu Święty BoŜe...37 Duchu Święty...8 Dzielmy się wiarą...23 Dzięki za Twój KrzyŜ...55 Dziś zanoszę Godzien, o godzien...30 Gdy kiedyś Pan powróci znów Hej przyjaciele...79 Ichtis...88 Jak Ci dziękować...67 Jaki był ten dzień...74 Jam Twój...33 Jesteś pokojem Jesteś święty...2 Jesteś Ŝyciem mym Jezus daje nam zbawienie Jezus mój...48 Jezus, Jezus

4 Jezus zwycięŝył Kiedy ciemność Kiedy wrócił Pan wygnańców Syjonu..54 Klaszczmy w dłonie...94 Kocham więc nie muszę się bać...49 Krajka...73 Liść...51 Ma dusza...3 Majka...9 Makatka z Aniołem...10 Miriam Modlitwa końca mojego wieku...99 MoŜe daleko...24 Mój Jezu...63 Mój Pan Nie bój się, wypłyń na głębię...96 Nie lękajcie się Niebieski cyrkiel Niech miłość...25 Niech oblicze Twe...62 Niech Twój Święty Duch...20 Niechaj Miłość Twa...95 Niechaj zstąpi Duch Twój Niegodnym...22 O wychwalajcie...10 Oblubieniec...21 Opadły mgły...83 Oto ja...45 Otwórz Bogu...1 Pan jest pasterzem moim...44 Pan mnie strzeŝe...36 Pan wywyŝszony...60 Panie BoŜe Panie mój, przychodzę dziś...84 Panie ognisko miłości...29 Panie wielbię Cię...18 Pieśń jedności...43 Pieśń Nad Pieśniami...87 Pieśń poŝegnalna...15 Płonie ognisko i szumią knieje...12 Pod słońce Pod wieczór Podnieś mnie Jezu Powstań przyjaciółko ma...86 Przemień nas Panie Przyjaciela mam...13 Przyjacielu...34 Przyimij dzisiaj...129,133 Psalm

5 Psalm Są chwile jak ta...66 Skrzydła...47 Słowa Jego są słodyczą...97 Słuchaj Izraelu...89 Szczęśliwi młodzi...57 Szukałem Was, a teraz Wy Śmiały bądź...40 Światłość...28 Świat byłby taki ubogi Święte Imię Jezus Ta krew...41 Tak mnie skrusz Tak pragnę wielbić Cię Tam gdzie miłość...59 Tobie chór aniołów...11 Twe światło...52 Twoja miłość...68 Ty dasz mi pokój serca...6 Ty jesteś skałą...64 Ty tylko mnie poprowadź...35 Tylko Cię o to proszę Tylko orły Tyś jak skała...38 Twe światło UkaŜ mi Panie Swą twarz...98 Uwielbiam imię Twoje Panie...16 W lekkim powiewie...17 We wtorek w schronisku...13 Wejdźmy do jego bram Wielbić Pana chce Wielbię Cię Panie Jezu...32 Wielki jest pan...26 Wiem Panie mój...19 Wierzę w Ciebie BoŜe...53 Wspaniały dawco miłości...15 Wszystkie narody...39 Wszystko Panie Ciebie chwali...92 Wysławiać będę Ciebie Panie...56 Wystarczy byś był...42 Z nim będziesz szczęśliwsza...3 Z Tobą ciemność nie będzie ciemna...14 Zaśpiewaj Bogu...4 Zaufaj Panu

6 1.Otwórz Bogu Otwórz Bogu serce swoje otwórz Bogu drzwi Niech On będzie Królem twoim, tron Mu postaw dziś e C D h 2.Jesteś Święty Jesteś Święty, wszechmogący, Jesteś godzien największej czci, Pójdę z Tobą, będę słuchać, Będę kochać całe Ŝycie me Ref. Będę śpiewać, i wielbić, Cię Panie na wieki, Będę kochać, wywyŝszać, Nadzieję mieć w Tobie. / x2 Jesteś Panem chwał, jesteś Królem mym, Przyjacielem nam, Bogiem naszych dni, Emanuel tyś, Odkupiciel nasz, I pokoju Pan, Władca niebios bram Tyś Ŝyjący Bóg, błogosławisz mi, Łaska w Tobie ma, wczoraj, jutro, dziś, Tyś jest Alfa, Omega, Początek, i Kres, Tyś mój Mesjasz, Zbawiciel, niech cały świat wie, Tyś pokoju Pan, Tobie daję Ŝycie me. Zwr. : D G e A (D) Ref. : G A 4 h A G A 4 G A 4 D 3.Ma dusza Ma dusza pragnie Boga, chce spocząć w Nim. ecgdeah 7 Z tęsknoty cała drŝy. ecdg Wstań duszo moja, oto Oblubieniec, ecgdea 7 H 7 oto Pan Bóg twój. eah 7 eh 7 4.Zaśpiewaj Bogu 1.Zaśpiewaj Bogu pieśń uwielbienia i włącz swój głos w pokoleń krąg. Jeśli ty zmilczysz, wtedy kamienie wzniosą swój głos przed Boga tron. Dh GeA Dh GeA 6

7 Ref. Jak wielki jest Pan, alleluja! Wielki jest Pan, alleluja! Wielki jest Pan, alleluja!! DAh fisgdea 2.Całym swym sercem wielbiący Pana za cały wszechświat, cały świat, Tablice prawa, za lud wybrany i za Jezusa, boś Mu brat. Ref. Jak wielki jest Pan, alleluja! Wielki jest Pan, alleluja! Wielki jest Pan, alleluja!!! 3.Idź za Jezusem Kościoła ludzie, niech Ducha moc nad nami trwa, pełnię człowieka odtwarzaj w trudzie, by śpiewać Mu alleluja!!! Ref. Jak wielki jest Pan, alleluja! Wielki jest Pan, alleluja! Wielki jest Pan, alleluja!!! 5.Psalm Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. Drogi swoje objawił MojŜeszowi, dzieła swoje synom Izraela. c c g g Ref. A miłosierny jest Pan i łaskawy, G nieskory do gniewu i łagodny. a Nie wiedzie sporu do końca, nie płonie gniewem na wieki. C G D 2.Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat na polu, ledwie muśnie go wiatr, a juŝ go nie ma, miejsce, w którym był go nie poznaje. Ref. A miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i łagodny. Nie wiedzie sporu do końca, 7

8 nie płonie gniewem na wieki. 6.Ty dasz mi pokój serca Ty dasz mi pokój serca Panie mój, ecgdea 7 H 7 Bo Tyś zbawieniem mym. ecdg Tak w Tobie znajdzie pokój ecgdea 7 H 7 Dusza moja i uciszy się. eah 7 eh 7 7.Będę tańczył Ref. Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę, i nic juŝ nie zamknie mi ust. śaden mur i Ŝadna ściana, największa nawet tama, juŝ nie, nie zatrzyma mnie juŝ. 1.Ziemia, którą mi dajesz nie jest fikcją ani bajką. Wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa! Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. 2.Większy, większy jest we mnie Ten, który mnie umacnia. śaden Goliat nie moŝe z Nim równać się. E A H E H 8.Duchu Święty... Duchu Święty wołam przyjdź, A bądź jak ogień w duszy mej, e bądź jak ogień w ciele mym, D Rozpal mnie!!! A Wszechmogący Bóg jest pośród nas, e D A miłosierdzie Jego wielkie jest, okazuje dobroć swoją dziś dla tych, którzy chcą miłować Go. 8

9 9.Ci, którzy Jahwe ufają D A G A Ci, którzy Jahwe ufają, Są jak góra Syjon, Co się nigdy nie porusza, Ale trwa na wieki Bo góry otaczają święte miasto Jeruzalem, Tak Jahwe otacza swój lud I teraz i na wieki, I teraz i na wieki. 10.O wychwalajcie DGAA 4 A O wychwalajcie go wszystkie narody I wysławiajcie go wszystkie ludy Jego łaskawość nad nami potęŝna A jego wierność trwa na wieki O alleluja alleluja x4 11.Tobie chór aniołów D h G A Tobie chór aniołów Śpiewa nową pieśń x2 Chwała Barankowi Alleluja, Alleluja / x 3 Chwała i cześć 12.Bo nikt nie ma z nas Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem E A E KaŜdy wnosi ze sobą to co ma najlepszego, A E H 7 Zatem aby wszystko mieć potrzebujemy siebie razem E A E Bracie, siostro, ręka w rękę z nami idź! A H 7 E 13.Przyjaciela mam C G a F Przyjaciela mam, co pociesza mnie, Gdy o Jego ramię oprę się. W Nim nadzieję mam, uleciał strach. On najbliŝej jest, zawsze troszczy się. Królów Król, z nami Bóg. Królów Król, z nami Bóg. Jezus /4x 9

10 14.Z Tobą ciemność nie będzie ciemna Z Tobą ciemność nie będzie ciemna E 7 a G C wokół mnie, C 6 E 7 a noc tak jak dzień zajaśnieje. a G C C 6 E 7 15.Wspaniały dawco miłości Wspaniały dawco miłości D G D Składamy na Twoim stole D 7 e A 7 Wszystko co mamy, wszystko co mamy e A 7 fis H 7 Choć i tak, to od wieków jest Twoje e G A 16.Uwielbiam Imię Twoje Panie Uwielbiam Imię Twoje Panie GCD WywyŜszam Cię i daję Ci hołd GCD W przedsionku chwały Twej staję ec Z radością śpiewać Ci pieśń. ad O Panie Jezu chcę wyznać, Ŝe GCD Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. GCD Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił, GCD Dajesz mi siebie, bym na wieki Ŝył. acd 17.W lekkim powiewie W lekkim powiewie a D 7 Przychodzisz do mnie Panie (Panie)/2x a D 7 Nie przez wicher ogromny F I nie przez ogień, G Ale w lekkim powiewie F Przychodzisz do mnie. G W lekkim powiewie a Nawiedzasz duszę mą. F E a D 7 18.Panie wielbię Cię C a F G Panie wielbię Cię (D h G A) I chcę z dnia na dzień [E cis A H] BliŜej Ciebie być {F d B C} Z tobą zawsze Ŝyć Panie wielbię Cię 10

11 19.Wiem Panie mój 1. Tak jakoś dziwnie jest na świecie, ade czasami nie wiem, gdzie jest sens. ade Ktoś pytał mnie, czy wiem, co znaczy nadzieja, ade } czy taki wyraz jeszcze jest. ade } Ref. Wiem Panie mój, Ŝe bardzo kochasz mnie. aegd Ja chcę być Twój i gram Tobie rege. aede 2. TeŜ w Ŝyciu róŝne mam marzenia, tak chciałbym jakieś szczęście mieć. Ludzie o sobie myślą wciąŝ do znudzenia, Ja chciałbym z Tobą czegoś chcieć. Ref. Wiem Panie mój, Ŝe bardzo kochasz mnie. Ja chcę być Twój i gram Tobie rege. 3. Pozwól mi Panie tak uwierzyć, Ŝe będzie w sercu wiecznie maj. Pozwól mi Ŝycie moje tak mocno przeŝyć, Ŝe kiedyś tam juŝ tylko raj. Ref. Wiem panie mój, Ŝe bardzo kochasz mnie. Ja chcę być Twój i gram Tobie rege. 20.Niech Twój Święty Duch Niech Twój Święty Duch, dziś przeniknie mnie I niech zawsze juŝ gości w duszy mej. Ca Ca I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych, Ojcze dotknij mnie, Duchu Święty przyjdź! /2x FedG/2x Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nas, Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw twych, Ojcze dotknij mnie, Duchu Święty przyjdź! 11

12 21.Oblubieniec 1.Oblubieniec idzie juŝ, pierzmy szaty, AcisDE Blisko dzień wesela. Nieproszonych gości tłum stoi u bram, które Pan otwiera. Ref. Jezus Oblubieńcem naszym jest, DE a Kościół świętą Panną, którą umiłował. Jezus Oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą obmył swoją 2.Tylko Oblubieniec wie, kto naprawdę jest w Nim zakochany. W dniu wesela zjawi się, wniesie przez próg, przez Ŝywota Bramy. Ref. Jezus Oblubieńcem naszym jest Niegodnym jestem Panie Niegodnym jestem Panie e Przyjąć Cię do mej duszy C 7+ Lecz niech to wyznanie, a Niech Cię Ŝal mój wzruszy H 7 Pociesz mnie przebaczeniem Daruj mi winy zbrodnie I uświęć mnie swym wejrzeniem Bym Cię przyjął godnie. Dzieci niegodne tak wielkiej ofiary e Z Twego stołu dary biorą a H 7 Ręce do Ojca podnoszą po dary I z ufnością i z pokorą Panem Tyś naszym i Ojcem na wieki ChociaŜ słabi pobłądzimy PrzecieŜ z pod Twojej nie wyjdziem opieki Gdy Cię pośród nas czujemy Niegodnym jestem Panie... My za Chrystusa idziemy przykładem I w nieszczęściu i w niedoli On nam pokazał i drogi i szlaki 12

13 Jak Ŝyć według Ojca woli BoŜy Baranku co gładzisz grzech świata Daj by lud Twój Ŝył bezpiecznie Utwierdź nas w wierze miłości do brata Daj nam pokój, pokój wieczny. Niegodny jestem Panie Dzielmy się wiarą (wst FG) Ref. Dzielmy się wiarą jak chlebem, dajmy świadectwo nadziei. Bóg ofiarował nam siebie i my mamy się Nim z ludźmi dzielić. CG FG 1. Chleba tego nie zabraknie, ae rozmnoŝy się podczas łamania, FG potrzeba tylko rąk naszych ae i gotowości dawania. FG (FG) Ref. Dzielmy się wiarą Nikt nie zapala lampy, by potem ją schować pod korcem. Skoro nas Bóg światłem natchnął, Trzeba z tym światłem iść w drogę. Ref. Dzielmy się wiarą Odrzućmy zwątpienie i trwogę choć świat się śmieje z proroków. Musimy świadczyć odwaŝnie, w słuŝbie ludziom i Bogu. Ref. Dzielmy się wiarą MoŜe daleko DheA (EcisfisH) MoŜe daleko Jesteś od niego, MoŜe zgubiłeś ścieŝki jego ślad. MoŜe w samotną ruszyłeś drogę, I nie wiesz jak Bóg Ciebie zna. 13

14 Nie martw się Bóg Ciebie Kocha, On zawsze z Tobą jest. Podnieś swój zmęczony wzrok, I popatrz przed siebie, /Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz. /x4 25.Niech miłość D h G A Niech miłość Twoja Panie strzeŝe mnie. Pieśnią chcę sławić Imię Twe I z dziękczynieniem sławić Cię Sławić Cię, sławić Ciebie chcę O cokolwiek prosić będziecie W Imię moje Bóg Ojciec da wam Alleluja, alleluja. Proście o Ducha, Ducha Świętego Proście o Ducha, Ducha BoŜego Alleluja, alleluja 26.Wielki jest Pan Wielki jest pan i godzien wielkiej chwały C F C G w mieście Boga naszego, a góra Jego święta, wspaniałe wzgórze radością całej ziemi jest, bo... Jego jest czas, Jego jest miejsce tu!!! / 4 x 27.Bo góry mogą ustąpić Bo góry mogą ustąpić, A D bo góry mogą ustąpić A D i pagórki się zachwiać /2x A D Ale miłość Moja, miłość Moja h D nigdy nie odstąpi od ciebie - mówi Pan. h 7 E A (AD...) 14

15 28.Światłość Światłość w ciemności świeci, I ciemność jej nie ogarnia. Światłość w ciemności świeci, I ciemność jej nie ogarnia. D A D A h fis h A 29.Panie ognisko miłości Panie ognisko miłości a C Prosimy Cię spraw d a Abyśmy i my d Płonęli miłością. a E E 7 30.Godzien, o godzien 1.Godzien, o godzien jest Bóg GDe siedzący na tronie, CGCD Baranek wśród chwał, GDe przyjąć wdzięczność, siłę i moc, FCDa 7 D 7 błogosławieństwo i cześć... Ref. On Panem jest, od wieków na wieki /3x GDCD/3x Amen!!! G 2. Będziemy niezmiennie wciąŝ trwać w miłości i prawdzie, oddając Mu hołd, miłość, wdzięczność, siłę i moc, błogosławieństwo i cześć... Ref. On Panem jest... 15

16 31.Jezus, Jezus Jezus, Jezus, Święty, namaszczony Pan, Jezus. Jezus, Jezus, Ŝyje wywyŝszony Pan, Jezus. Ref. Twe Imię, jak miód na ustach mych, Twój Duch jak woda duszy mej, Twe Słowo, jak lampa u mych stóp. Jezu, ja kocham Cię, ja kocham. Zwr.EgisA EHA EHAfis EHE Ref. AE AE Acis AH Zak. E gis A Fis E H A a E 32.Wielbię Cię Panie Jezu Wielbię Cię Panie Jezu, F G WywyŜszam Twój majestat BoŜe C C7 Chcę przebywać tylko z Tobą, F G Bo Ty jesteś Drogą i Prawdą, i śyciem. C C7 Dlatego daję Ci moje serce-przyjmij je w ofierze dziś FGaC7 Tak bardzo kocham Ciebie, F G Uwielbiam Twoje święte Imię C C7 e Ty nadajesz Ŝyciu memu sens F G a C7 Tyś Opoką, Tyś Królem, Tyś Ojcem F G Jesteś moim Barankiem na wieki / x2 na wieki. F C F Wielbię Cię bądź blisko zawsze BoŜe mój, G C C7 Wielbię Cię chcę patrzeć w Twoje serce wciąŝ, Wielbię Cię bądź blisko zawsze BoŜe mój, Wielbię Cię Panie mój. 33.Jam Twój Śpiewaj Bogu chwały pieśń E H cis Uwielbiając Imię Jezus A cis H Pozwól sercu przy Nim trwać E H cis Oddaj wszystko swemu Bogu. A cis H Nazwałeś mnie po imieniu fis cis H Jam Twój E Tylko z Tobą pragnę być fis cis H W prawdzie Ŝyć, Panie mój E H A W prawdzie Ŝyć, BoŜe mój (A 2 ) 16

17 Szukałem Cię, wezwałeś mnie, Panie mój, jam Twój cis H A cis E 34.Przyjacielu E cis A H 1.Przyjacielu... chcę zostać z Tobą przy Tobie być I nie trzeba... bym mówił coś wystarczy byś był Ref. Bo nie ma większej miłości niŝ ta, gdy Ktoś Ŝycie oddaje bym ja mógł Ŝyć. x3 Bo nie ma większej miłości... 2.Chcę być z Tobą... gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle Przyjacielu... otwieram przed Tobą serce me. Ref. Bo nie ma większej miłości... x2 35.Ty tylko mnie poprowadź 1.Gdy drogi pomyli los zły, i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie tę ufność nie lękaj się. A kiedy gniew świat Ci przysłoni, i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność nie lękaj się. Ref. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam ma drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. 2.Poprowadź jak jego prowadzisz, przez drogi najprostsze z moŝliwych, i pokaŝ mi jedną tę jedną z nich. A kiedy juŝ głos Twój usłyszę, I karmić się będę nim co dzień, Miej w sobie tę ufność nie lękaj się. Zwr. GCDhCDG x2 Ref. CDGeCDG x2 36.Pan mnie strzeŝe Ref. Pan mnie strzeŝe, Pan mnie strzeŝe, DG czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. ha Czuwa nade mną Bóg... DGhA 1.Chcę z Tobą chodzić DG 17

18 po wszystkich mych drogach. ha Prowadź mnie w mocy swej DG abym nie upadł. ha Ref. Pan mnie strzeŝe... 2.Nie boję się, wchodzę w noc ciemną bez lęku. Dobrze to wiem, Ty jesteś ze mną. Ref. Pan mnie strzeŝe... 3.Jak Henoh Panie z Tobą chodzić chciał, tak z Tobą chodzić chcę. Jak Paweł wszystkie kroki Tobie dał, tak ja oddaję kroki swe. Ref. Pan mnie strzeŝe Duchu Święty BoŜe Duchu Święty, Duchu Święty, BoŜe przyjdź! /2x aeae... Przyjdź i napełnij nas swoim pokojem, G 7 Przyjdź jako światło płonące nad światem, CeHe/2x przyjdź i napełnij nas swoją radością, przyjdź, przyjdź. 38.Tyś jak skała Tyś jak skała Tyś jak wzgórze, CFC[DGD]{EAE} Panie nasz o BoŜe nasz. CGC[DAD]{EHE} Tyś jak wiatr w swej naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich nas. Światłem swym rozświetlasz drogę, Która prosto wiedzie nas. Tam gdzie źródło Twej miłości, Gdzie radośnie płynie czas. (Łandarej, łanadao) 18

19 39.Wszystkie narody Wszystkie narody klaskajcie w dłonie G Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem e Bo Pan najwyŝszym jest Królem nad całą ziemią CDGD Śpiewajce wszystkie narody G Śpiewajcie radosnym głosem e Śpiewajcie Królowi CDGD 40.Śmiały bądź, męŝny bądź /Śmiały bądź, męŝny bądź bo mój Bóg i Pan jest z Tobą/ 2x Ge CD Więc nie boję się, Nie zachwieję się. CDGe CDGe Zawsze w wierze i w zwycięstwie CD kroczyć chcę/2x Ge Bo mój Bóg, mój Pan, jest ze mną CDCG 41.Ta krew Ta krew z grzechu obmywa mnie, Ta krew czyni mnie bielszym od śniegu. Ta krew z grzechu obmywa mnie, To jest Baranka święta krew. A D D G A Fis h G 42.Wystarczy byś był Wystarczy byś był nic więcej F C Tylko byś był nic więcej F C By Twoje skrzydła otuliły mnie F e a G 43.Pieśń Jedności wst.ead Powiedziałeś Panie Dosyć lęku. hgd Powiedziałeś Kochaj! W tym jest sens. hgd Pokazałeś dziwny świat miłości, hfisg w który teraz ponad wszystko wierzyć chcę. ead 19

20 Ref. Śpiewajmy Panu tę pieśń jedności, GAD w której kochać chcemy wszystkich tak jak On. GAD Chcemy Ŝyć w prawdzie, wierze i miłości, fishg chcemy stworzyć w BoŜym świecie wspólny Dom.EA (Fis) (D) Przemieniamy z Tobą ziemię w niebo, w białą szatę stroisz cały świat. Po ogrodach leŝą kopy śniegu, to nie zima, anioł zgubił pióra swe. Ref. Śpiewajmy Panu.... I nadziei dałeś całe morze, tej nadziei, która kaŝe iść. Zbłękitniałe oczy Twej miłości Dają duszy wielką radość, kochać chcę!!! Ref. Śpiewajmy Panu Pan jest Pasterzem moim Pan jest Pasterzem moim, dgad niczego mi nie braknie, dgad na zielonych niwach pasie mnie, dgad nad spokojne wody mnie prowadzi, dgad i duszę mą pokrzepia, i wiedzie mnie ścieŝkami sprawiedliwości swojej. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, dfgd zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, dfgd laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. dfgd Laj, lal laj. dgad 45.Oto ja Ref. Oto ja, poślij mnie, DGA/3x dotknij ogniem moich warg, hgea powiedz Panie, czego chcesz, a moją rozkoszą będzie być posłusznym. 1.Daj mi swego Ducha, abym mógł stać się chlebem, abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie. FishGA/2x 20

21 Ref. Oto ja, poślij mnie Nie chcę Ci juŝ mówić o moich potrzebach, Panie, Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienie. Ref. Oto ja, poślij mnie.. 46.Chwalcie Pana niebios Ref. Chwalcie Pana niebios, Chwalcie Go na cytrze, Chwalcie Króla świata, Bo On Bogiem jest. 1.Chwal duszo moja Pana mego Króla. Chcę chwalić Pana jak długo będę Ŝył, Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał, Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja. 2.Pan Bóg króluje wesel się ziemio. Bóg Twój Syjonie przez pokolenia, On dał ci Ŝycie, On dał ci wszystko Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja. fis E fis cis fis 47.Skrzydła Wst. Fis C D E Stoję przed Tobą, czekając na Twój znak, Biegnę do Ciebie bez tchu, Tęsknię za Tobą, ciepłem Twoich słów Pozwól mi Ojcze zostać tu. Przyjdź, we mnie Ŝyj, Niech Twa Krew uleczy mnie. Przyjdź, we mnie Ŝyj, Wzniosę się na skrzydłach Twych. fis H E cis fis H E E A Fis H 48.Jezus mój Jezus mój dobry jest, GC Dobry jest Jezus mój. GC KsiąŜe pokoju, wszechmogący Bóg. GheCD Jezus mój wspaniały jest, GC wspaniały jest Jezus mój. GC 21

22 Doradca, BoŜy Syn, dobry jest, dobry jest! Wspaniały jest!!! / 3x GheCD GeCD 49.Kocham, więc... A G D 1.Kocham, więc nie muszę się bać! Zabierz mój strach! / 3x Ref: Jezus mówi ci, Ŝe miłość ta Zabiera strach! / 3x 2.Jezus daje ci miłość swą! Nie lękaj się! /3x Ref: Jezus mówi ci,... 3.Kocham więc nie muszę się kryć! Mogę z Tobą być! /3x Ref: Jezus mówi ci, Psalm 13 Jak długo jeszcze będziesz zapominać mnie i Twe oblicze przede mną ciągle będziesz kryć? Spojrzyj na mnie, odpowiedz Jahwe, Panie mój oświeć me oczy, by śmierć nie pogrąŝyła mnie! Baruch ata, Adonai! Aby mój wróg nie mówił "zwycięŝyłem go", aby śmierć nie pogrąŝyła znowu mnie. Baruch ata, Adonai! Ja zaufałem Twojej miłości Panie mój 22

23 Twoim zbawieniem rozraduje się mój duch zaśpiewam Jahwe, zaśpiewam Tobie, Panie mój zaśpiewam Jahwe, rozraduje się mój duch! O Panie mój, chciej się zatrzymać o Panie mój, nie omijaj mnie 51.Liść 1.Nie mam nic oprócz Twej miłości Panie Jezu Oprócz niej nie mam nic (dabadam dabadabadaba). (mmm) Twej dobroci Panie Jezu, Nie mam prawie nic (dabadam dabadabadaba). FGCa FGCC 7 FGCa FGCC 7 Ref. Jak liść jesienią musi z drzewa spaść, FGCFa Jak śnieg, co wiosną z ziemi spłynie. FGCEa Tak ginę i ja, lecz ty karzesz trwać FGEaF W Tobie Panie, chcę Ci serce dać CGCC 7 (dabadam dabadabadaba). 2.Twoja moc wypełniła moją duszę Panie, Twoja święta moc (dabadam dabadabadaba). Twoja dłoń odnalazła moją rękę w tłumie, By mnie wieść przez noc (dabadam dabadabadaba). Ref. Jak liść jesienią musi z drzewa spaść Twe światło Twe światło jest na drodze mej, nikt nie zgasi go. DhGA Wiem nie zgubie się, bo we mnie jasno jest. DhGAh Świecisz ty. W kaŝdej ciemności. Blaskiem swym ehfishe ogarniasz mnie. G A 23

24 53.Wierzę w Ciebie BoŜe 1.Wierzę w Ciebie BoŜe coś mnie obmył z win Wierzę, Ŝe Człowiekiem stał się BoŜy Syn Miłość Ci kazała krzyŝ na plecy brać W tabernakulum zostałeś aby z nami trwać Jesteś Przewodnikiem nam do wieczności bram Tam przygarniesz mnie do siebie. d Ais C A7 d Ais C A7 g C F d Ais C F A7 g C F d Ais C d 2.Tyś jest moim Ŝyciem boś Ty śywy Bóg Tyś jest moją Drogą najpiękniejszą z dróg To jest moją prawdą co oświeca mnie Boś odwiecznym Synem Ojca który wszystko wie Nic mnie nie zatrwoŝy juŝ wśród najcięŝszych burz Bo Ty Panie jesteś ze mną. 3.Tyś jest moją Siłą, w Tobie moja moc Tyś jest mym Pokojem w najburzliwszą noc Tyś jest mym Ratunkiem gdy zagraŝa zło Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu Ŝycia lat I nic złego mnie nie spotka. 4.Tobie BoŜe Ojcze wiarę swoją dam W Tobie Synu BoŜy ufność swoją mam Duchu Święty BoŜe w serce moje wstąp I miłości BoŜej ziarno rzuć w me serce w głąb W duszy mojej rozpal Ŝar siedmioraki dar Daj mi stać się BoŜą rolą. 54.Kiedy wrócił Pan wygnańców Syjonu Ref. Kiedy wrócił Pan wygnańców Syjonu, a e G byliśmy jak ci, którzy śnią. /x2 a e G 1.Wtedy śmiechem napełniły się usta nasze, a język śpiewaniem. Wtedy mówiono między narodami: wielkich rzeczy Pan dla nich dokonał. Ref. Kiedy wrócił Pan Wielkich rzeczy Pan dla nas dokonał z czegośmy się radowali. Wróć Panie tych z nas, którzy są w niewoli, 24

25 jak potoki wzbierają w Negeb. Ref. Kiedy wrócił Pan Którzy sieją ze łzami, z pieśnią radości Ŝąć będą. Idą, idą i płaczą niosąc na zasiew ziarno, wracać będą ze śpiewem niosąc swoje snopy. 55.Dzięki za Twój KrzyŜ Dzięki za Twój KrzyŜ, Dzięki za zwycięstwo, Dzięki, Ŝe Twa Krew uwalnia mnie, Dzięki za miłosierdzie Twe. D A h G D A D A h G A D 56.Wysławiać będę Ciebie, Panie 1.Wysławiać będę Ciebie, Panie, Ŝeś podniósł mnie. A nie dałeś moim wrogom tryumfować nade mną. a e a e a e C e Ref. Panie i BoŜe mój wołałem do Ciebie a Tyś mnie uzdrowił. / x2 2. Panie wywiodłeś duszę moją z otchłani. Zachowałeś mnie Ŝywym między zstępującymi do grobu. Ref. Panie i BoŜe... /x2 3. Śpiewajcie Panu wierni Pańscy. Chwalcie pamięć Jego świętości. Ref. Panie i BoŜe... /x6 25

26 57.Szczęśliwi młodzi Szczęśliwi młodzi, którzy mają czas aby czynić dobro dobro i radość, dobro i radość najprostszą drogą do świętości są D A h GDA fis h G D e A D 58.Ballada nawróconego 1.Był taki czas w mym Ŝyciu D A e h gdy Boga nie znałem. Moje młode lata światu oddałem. D A e h śyłem w nim dość długo w grzechu pogrąŝony D G A D i czyniłem ludziom bardzo wiele zła. D A e h Ref. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. DAeh Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie. On mi nowe Ŝycie dzisiaj ofiarować chce Będę, będę mieszkał z Panem mym. 2.Na mojej grzesznej drodze spotkałem człowieka, który mi powiedział co mam dalej czynić. Dręczyło mnie pytanie czy iść za Jezusem Czy iść za Jezusem, czy pozostać w grzechu Wtedy to pytanie dręczyło moje serce. Ref. Mój Zbawiciel Teraz kiedy Jezus oczyścił moje serce chcę Mu wiernie słuŝyć do końca moich dni. Chcę zwiastować ludziom o miłości BoŜej, Która wypełniła wtedy moje serce. Ref. Mój Zbawiciel Tam gdzie miłość jest Tam gdzie miłość jest i dobroć, tam gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg Ubi caritas et amor Ubi carikas deus ibi es F C d B D G C F C d g C F 26

27 60.Pan wywyŝszony Pan wywyŝszony, E A H 7 nasz Król wywyŝszony wśród chwał, E A cis uwielbiajmy Go. Pan wywyŝszony, nasz Król wywyŝszony, oddajmy Jemu cześć! On Królem jest, A H Jego łaska na wieki trwa, E cis Niebo i Ziemia A H radują się Jego Imieniem. E gis cis Pan wywyŝszony, A nasz Król wywyŝszony wśród chwał! H E 61.Dotknij Panie Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał / abym przejrzał Dotknij Panie moich warg, abym przemówił / z uwielbieniem Dotknij Panie mego serca, i oczyść je / oczyść serce Niech Twój święty duch, dziś ogarnia mnie. DA hga DA hga DA h G A 62.Niech oblicze Twe Niech oblicze Twe, Panie mój, zajaśnieje nad sługą Twym, niech przenika mnie Jego blask. h Fis h Fis h A D G D A h Fis h Fis h 63.Mój Jezu Mój Jezu, mój Królu Panie, uwielbiać Cię chcę. Niech Ŝycie me wysławia Cię I dzieła Twoich świętych rąk. Ma siła i tarcza Schronienie moje od zła. Niech kaŝdy dźwięk i szeptu śpiew Niech uwielbia dzisiaj Słowo Twe G D e D C G C G e F a D G D e D C G C G e F a D 27

28 Krzycz Bogu ziemio, wysławiaj Go dziś G e C D PotęŜny majestat wychwalaj co sił, G e C D Góry Cię wielbią, kłaniają do stóp, G e C D Gdy rozbrzmiewa Imię Twe. h C D D 7 Śpiewam w radości na widok Twych dzieł Na wieki Cię kocham, na zawsze masz mnie Nic nie dorówna Twej sile, dobroci i czci G e C D G e C D e C D D 7 G 64.Ty jesteś skałą e fis h/2x Ty jesteś skałą zbawienia mego, w Tobie ma siła i moc. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, e fis h/2x Wznoszę do Ciebie swój głos. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, G A fis h bo Twa miłość wierna jest. G A h Tyś pomocą mą w potrzebach mych. G A fis h Panie, przy Tobie chcę być. / 2x (1) G A h (2) e A h 65.Baldachim z gwiazd 1.Nade mną jest baldachim z gwiazd, e D a między nimi Twoja twarz. e D Podnoszę głowę, widzę Ciebie tam, Ciebie BoŜe. GDA Ref. O jakŝe chciałbym być Panie z Tobą. e D O jakŝe chciałbym być Panie tam. e D I widzieć słońce gdzieś ponad głową, e DA (D) wśród gwiazd i nieskończoną dal. 2.Ty jesteś Królem nad Królami G D A i Tobie wszystko dam. Ref. O jakŝe chciałbym być O Tobie myślą biegnę w dal I odnajduję Ŝycia smak. JakŜe ogarnąć Twoją miłość mam? Powiedz Panie. Ref. O jakŝe chciałbym być... 28

29 66.Są chwile jak ta Są chwile jak tak, gdy śpiewam mą pieśń A fis h 7 E Mą miłości pieśń Tobie Panie. h 7 E A E Są chwile jak ta, gdy wznoszę A fis h 7 Mój wzrok, ręce do Pana chwał. E h 7 E A Śpiewam Kocham Cię Panie, śpiewam kocham Cię Panie, D E A fis D E A fis 2x Śpiewam kocham Cię, Panie kocham Cię. D E fis D A E 7 A 67.Jak Ci dziękować Jak Ci dziękować Ŝeś mi dał tak wiele, IŜ jestem w Ŝyciu jak ów gość przygodny, - Co zaproszony został na wesele Niespodziewanie i nie odszedł głodny. d g C F B g A B A d Duszą spokojną wstecz się nie oglądam Za przeszłym Ŝyciem, które juŝ nie wróci. I w swej radości niczego nie Ŝądam, Tylko dziwuję się, Ŝe radość smuci. Jesień ma złotą pogodą się głosi, O pełnym ciszy, łagodnym wieczorze. I rozczulone serce moje wznosi Okrzyk zachwytu Dziękuje Ci BoŜe. 68.Twoja miłość Jesteś blisko mnie, tęsknie za Duchem Twym. adea Kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi. adea Przychodzisz jak ciepły wiatr. Gda Otwieram się i czuję znów, Ŝe... GdEE 7 Twoja miłość jak ciepły deszcz, a d E Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia a F G C Twoja miłość sprawia, Ŝe d E a Nieskończenie dobry, Święty Duch d E a Ogarnia mnie! 29

30 69.Bieszczady Tu w dolinach wstaje mgłą wilgotny dzień, e 9 a Szczyty ogniem płoną, stoki kryje cień. D 7 G H 7 Mokre trawy rosą wypatrują dnia, e 9 a Ciepła, które pierwszy Słońca promień da. D 7 G H 7 Cicho potok gada, gwarzy pośród skał G C D 7 G O tym deszczu, co z chmury trochę wody dał Świerki zapatrzone w horyzontu kres Głowy pragną wysoko, jak najwyŝej wznieść. Tęczą kwiatów barwny połoniny łan, Słońcem wypełniony jagodowy dzban. Pachnie świeŝym sianem pokos pysznych traw, Owies dzwoneczkami w ciszy niebu gra. Cicho potok gada Serenadą świerszczy, kaskadami gwiazd Noc w zadumie kroczy, mroku ścieląc płaszcz. Wielkim wozem księŝyc rusza na swój szlak Pozłocistym sierpem gasi lampy dnia. Cicho potok gada 70.Bez słów Chodzą ulicami ludzie Maj przechodzą, lipiec, grudzień Zagubieni wśród ulic bram Przemarznięte grzeją dłonie Dokądś pędzą, za czymś gonią I budują wciąŝ domki z kart G D e h C G D G D e h C G D A tam w mech odziany kamień C G Tam zaduma w wiatru graniu C G Tam powietrze ma inny smak C G D Porzuć kroków rytm na bruku C G Spróbuj znajdziesz jeśli szukać C G Zechcesz nowy świat, własny świat C G D 30

31 Płyną ludzie miastem szarzy Pozbawieni złudzeń, marzeń Omijają wciąŝ główny nurt Kryją się w swych norach krecich I śnić nawet o karecie Co lśni złotem nie potrafią juŝ A tam w mech odziany kamień śyją ludzie, asfalt depczą Nikt nie krzyknie kaŝdy szepce Drzwi zamknięte, zaklepany krąg Tylko czasem kropla z oczu Po policzku w dół się stoczy I to dziwne drŝenie rąk A tam w mech odziany kamień 71.Czarny blus o czwartej nad ranem Czwarta nad ranem moŝe sen przyjdzie, MoŜe mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem moŝe sen przyjdzie, MoŜe mnie odwiedzisz. Czemu cię nie ma na odległość ręki, Czemu mówimy do siebie listami? Gdy ci to śpiewam u mnie pełnia lata, Gdy to usłyszysz będzie środek zimy. A cis DA E fis D EA A E fis cis D A D E Czemu się budzę o czwartej nad ranem I włosy twoje próbuję ugłaskać, Lecz nigdzie nie ma twoich włosów, Jest tylko blada nocna lampka Łysa śpiewaczka. fis Śpiewamy bluesa o czwartej nad ranem. Tak cicho, Ŝeby nie zbudzić sąsiadów. Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie, Myślałby kto, Ŝe rodem z Manhattanu Czwarta nad ranem Herbata czarna myśli rozjaśnia, A list twój sam się czyta, 31

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech.

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech. 1.Aby uwielbić Jezusa 2x Koniecznie potrzeba nam Ducha Świętego Ducha Świętego koniecznie potrzeba Wciąż naprzód i naprzód 2x Z Jezusem iść 3x Wielbiąc Go 2x 2. Alleluja! Wznieś pod niebo głos Pan dal

Bardziej szczegółowo

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć!

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć! Powiedz Mu całą winę swą, D 7 On ci swój pokój, szczęście da. G D 629. To jest mój Pan, to jest mój Bóg F B To Jego Miłość mnie ogarnia. B F g C To właśnie dziś. C F B (F) 2. Tyś jest mój Pan, Tyś jest

Bardziej szczegółowo

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter KsiąŜka ta dedykowana jest dla chwały Boga Ojca, Boga Syna, oraz Boga Ducha Świętego Wprowadzenie Zdaję sobie sprawę, Ŝe bez ponadnaturalnej

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Życie snem PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

Życie snem PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl. Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska. PEDRO CALDERÓN DE LA

Bardziej szczegółowo

Popękane lustra Widzenia punkt inny

Popękane lustra Widzenia punkt inny Popękane lustra Widzenia punkt inny Kolegium Redakcyjne: Anna M., Christina, K., Kasia Kaśka Katarzyna, Kicia351, Lilianna M., Luna, meg, Michael oraz Agnieszka Czechowska i Magdalena Orczykowska Oprawa

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Sofokles KRÓL

Bardziej szczegółowo

Niezwykły przypadek Clarity

Niezwykły przypadek Clarity Niezwykły przypadek Clarity Udokumentowana historia opętania Siedemnastoletnia Clarita Villaneuva miała tragiczne Ŝycie. Nie pamięta ojca. Nie wie czy umarł, czy opuścił jej matkę. Historia, którą chcę

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA)

DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA) DIABELSKA MOC (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 5 października 1955 roku w Chicago, Illinois, USA) 1. Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz, Wszystko możliwym jest, tylko Mu wierz; Tylko Mu wierz,

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. PLATON DIALOGI

Bardziej szczegółowo

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem

Bardziej szczegółowo

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda?

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? William Branham JEŻELI BÓG JEST Z NAMI, TO GDZIE SĄ TE WSZYSTKIE CUDA? (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 31 grudnia 1961 roku w Jeffersonville,

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Autor: James Jacob Prasch A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. GABRIELA ZAPOLSKA MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ [TRAGIFARSA KOŁTUŃSKA] OSOBY: PANI PAN DULSKI DULSKI, DULSKIE

Bardziej szczegółowo

Plik jest zabezpieczony znakiem wodnym. ===af9twgha

Plik jest zabezpieczony znakiem wodnym. ===af9twgha Plik jest zabezpieczony znakiem wodnym ===af9twgha ===af9twgha Trylogia Pięćdziesiąt odcieni : Pięćdziesiąt twarzy Greya Ciemniejsza strona Greya Nowe oblicze Greya ===af9twgha Tytuł oryginału: Fifty

Bardziej szczegółowo

1. Miłość zwycięża wszystko - I my ustąpimy przed miłością. 4. Kochać i być kochanym - to tak jakby z obu stron grzało nas słońce

1. Miłość zwycięża wszystko - I my ustąpimy przed miłością. 4. Kochać i być kochanym - to tak jakby z obu stron grzało nas słońce CYTATY - ROMANTYCZNE 1. Miłość zwycięża wszystko - I my ustąpimy przed miłością 2. Mąż i żona to jedna dusza w dwóch ciałach 3. Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie nie można ani zobaczyć,

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU Treść tej broszury może zmienić twoje życie. Przygotowaliśmy ją specjalnie dla ciebie i wierzymy, że trafiła w twoje ręce nieprzypadkowo. Mamy nadzieję, że pomoże ci odkryć

Bardziej szczegółowo

DZIEDZICTWA PLANETY LORIEN KSIĘGA DRUGA

DZIEDZICTWA PLANETY LORIEN KSIĘGA DRUGA THE POWER OF SIX DZIEDZICTWA PLANETY LORIEN KSIĘGA DRUGA PITTACUS LORE Polują na nas. Będziemy walczyć. Mamy moc sześciu. Wydarzenia opisane w tej książce są prawdziwe. Imiona i miejsca zostały zmienione,

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo