DUSZPASTERSTWO MŁODZIEśY OAZA PAR. NSPJ W NOWYM TOMYŚLU ŚPIEWNIK OAZOWY. Ver.0.03/03/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DUSZPASTERSTWO MŁODZIEśY OAZA PAR. NSPJ W NOWYM TOMYŚLU WWW.OAZANT.IWD.PL ŚPIEWNIK OAZOWY. Ver.0.03/03/07"

Transkrypt

1

2 ŚPIEWNIK OAZOWY Ver.0.03/03/07 DUSZPASTERSTWO MŁODZIEśY OAZA PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W NOWYM TOMYŚLU Wykonali: Sylwia i Sebastian Koberling Projekt okładki: Agnieszka Tuchołka Przygotowanie do publikacji: Ryszard Świderski 2

3 Indeks utworów: (podane liczby, są kolejnymi numerami utworów) Aby uwielbić Jezusa Baldachim z gwiazd...65 Ballada nawróconego...58 Bez Ciebie Bez słów...70 Będę tańczył...7 Bieszczady rodk n roll...81 Bieszczady...69 Bieszczadzki trakt...72 Błogosławcie Pana Błogosławiony Błogosławiony Pan Opoka moja...93 Bo góry Bo nikt nie ma z nas...12 Bóg tak umiłował świat BoŜe twa łaska Chcę wywyŝszać imię Twe Chwalcie Pana niebios...46 Ci co zaufali Panu Ci, którzy Jahwe ufają...9 Cieszę się, Jezus zbawił mnie...91 Co powiesz gdy zobaczysz Jezusa...85 Czarny blues o czwartej nad ranem...71 Części stałe Daleko wędrowałem sam Dar łaski Dotknij Panie...61 Duchu Święty BoŜe...37 Duchu Święty...8 Dzielmy się wiarą...23 Dzięki za Twój KrzyŜ...55 Dziś zanoszę Godzien, o godzien...30 Gdy kiedyś Pan powróci znów Hej przyjaciele...79 Ichtis...88 Jak Ci dziękować...67 Jaki był ten dzień...74 Jam Twój...33 Jesteś pokojem Jesteś święty...2 Jesteś Ŝyciem mym Jezus daje nam zbawienie Jezus mój...48 Jezus, Jezus

4 Jezus zwycięŝył Kiedy ciemność Kiedy wrócił Pan wygnańców Syjonu..54 Klaszczmy w dłonie...94 Kocham więc nie muszę się bać...49 Krajka...73 Liść...51 Ma dusza...3 Majka...9 Makatka z Aniołem...10 Miriam Modlitwa końca mojego wieku...99 MoŜe daleko...24 Mój Jezu...63 Mój Pan Nie bój się, wypłyń na głębię...96 Nie lękajcie się Niebieski cyrkiel Niech miłość...25 Niech oblicze Twe...62 Niech Twój Święty Duch...20 Niechaj Miłość Twa...95 Niechaj zstąpi Duch Twój Niegodnym...22 O wychwalajcie...10 Oblubieniec...21 Opadły mgły...83 Oto ja...45 Otwórz Bogu...1 Pan jest pasterzem moim...44 Pan mnie strzeŝe...36 Pan wywyŝszony...60 Panie BoŜe Panie mój, przychodzę dziś...84 Panie ognisko miłości...29 Panie wielbię Cię...18 Pieśń jedności...43 Pieśń Nad Pieśniami...87 Pieśń poŝegnalna...15 Płonie ognisko i szumią knieje...12 Pod słońce Pod wieczór Podnieś mnie Jezu Powstań przyjaciółko ma...86 Przemień nas Panie Przyjaciela mam...13 Przyjacielu...34 Przyimij dzisiaj...129,133 Psalm

5 Psalm Są chwile jak ta...66 Skrzydła...47 Słowa Jego są słodyczą...97 Słuchaj Izraelu...89 Szczęśliwi młodzi...57 Szukałem Was, a teraz Wy Śmiały bądź...40 Światłość...28 Świat byłby taki ubogi Święte Imię Jezus Ta krew...41 Tak mnie skrusz Tak pragnę wielbić Cię Tam gdzie miłość...59 Tobie chór aniołów...11 Twe światło...52 Twoja miłość...68 Ty dasz mi pokój serca...6 Ty jesteś skałą...64 Ty tylko mnie poprowadź...35 Tylko Cię o to proszę Tylko orły Tyś jak skała...38 Twe światło UkaŜ mi Panie Swą twarz...98 Uwielbiam imię Twoje Panie...16 W lekkim powiewie...17 We wtorek w schronisku...13 Wejdźmy do jego bram Wielbić Pana chce Wielbię Cię Panie Jezu...32 Wielki jest pan...26 Wiem Panie mój...19 Wierzę w Ciebie BoŜe...53 Wspaniały dawco miłości...15 Wszystkie narody...39 Wszystko Panie Ciebie chwali...92 Wysławiać będę Ciebie Panie...56 Wystarczy byś był...42 Z nim będziesz szczęśliwsza...3 Z Tobą ciemność nie będzie ciemna...14 Zaśpiewaj Bogu...4 Zaufaj Panu

6 1.Otwórz Bogu Otwórz Bogu serce swoje otwórz Bogu drzwi Niech On będzie Królem twoim, tron Mu postaw dziś e C D h 2.Jesteś Święty Jesteś Święty, wszechmogący, Jesteś godzien największej czci, Pójdę z Tobą, będę słuchać, Będę kochać całe Ŝycie me Ref. Będę śpiewać, i wielbić, Cię Panie na wieki, Będę kochać, wywyŝszać, Nadzieję mieć w Tobie. / x2 Jesteś Panem chwał, jesteś Królem mym, Przyjacielem nam, Bogiem naszych dni, Emanuel tyś, Odkupiciel nasz, I pokoju Pan, Władca niebios bram Tyś Ŝyjący Bóg, błogosławisz mi, Łaska w Tobie ma, wczoraj, jutro, dziś, Tyś jest Alfa, Omega, Początek, i Kres, Tyś mój Mesjasz, Zbawiciel, niech cały świat wie, Tyś pokoju Pan, Tobie daję Ŝycie me. Zwr. : D G e A (D) Ref. : G A 4 h A G A 4 G A 4 D 3.Ma dusza Ma dusza pragnie Boga, chce spocząć w Nim. ecgdeah 7 Z tęsknoty cała drŝy. ecdg Wstań duszo moja, oto Oblubieniec, ecgdea 7 H 7 oto Pan Bóg twój. eah 7 eh 7 4.Zaśpiewaj Bogu 1.Zaśpiewaj Bogu pieśń uwielbienia i włącz swój głos w pokoleń krąg. Jeśli ty zmilczysz, wtedy kamienie wzniosą swój głos przed Boga tron. Dh GeA Dh GeA 6

7 Ref. Jak wielki jest Pan, alleluja! Wielki jest Pan, alleluja! Wielki jest Pan, alleluja!! DAh fisgdea 2.Całym swym sercem wielbiący Pana za cały wszechświat, cały świat, Tablice prawa, za lud wybrany i za Jezusa, boś Mu brat. Ref. Jak wielki jest Pan, alleluja! Wielki jest Pan, alleluja! Wielki jest Pan, alleluja!!! 3.Idź za Jezusem Kościoła ludzie, niech Ducha moc nad nami trwa, pełnię człowieka odtwarzaj w trudzie, by śpiewać Mu alleluja!!! Ref. Jak wielki jest Pan, alleluja! Wielki jest Pan, alleluja! Wielki jest Pan, alleluja!!! 5.Psalm Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. Drogi swoje objawił MojŜeszowi, dzieła swoje synom Izraela. c c g g Ref. A miłosierny jest Pan i łaskawy, G nieskory do gniewu i łagodny. a Nie wiedzie sporu do końca, nie płonie gniewem na wieki. C G D 2.Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat na polu, ledwie muśnie go wiatr, a juŝ go nie ma, miejsce, w którym był go nie poznaje. Ref. A miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i łagodny. Nie wiedzie sporu do końca, 7

8 nie płonie gniewem na wieki. 6.Ty dasz mi pokój serca Ty dasz mi pokój serca Panie mój, ecgdea 7 H 7 Bo Tyś zbawieniem mym. ecdg Tak w Tobie znajdzie pokój ecgdea 7 H 7 Dusza moja i uciszy się. eah 7 eh 7 7.Będę tańczył Ref. Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę, i nic juŝ nie zamknie mi ust. śaden mur i Ŝadna ściana, największa nawet tama, juŝ nie, nie zatrzyma mnie juŝ. 1.Ziemia, którą mi dajesz nie jest fikcją ani bajką. Wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa! Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. 2.Większy, większy jest we mnie Ten, który mnie umacnia. śaden Goliat nie moŝe z Nim równać się. E A H E H 8.Duchu Święty... Duchu Święty wołam przyjdź, A bądź jak ogień w duszy mej, e bądź jak ogień w ciele mym, D Rozpal mnie!!! A Wszechmogący Bóg jest pośród nas, e D A miłosierdzie Jego wielkie jest, okazuje dobroć swoją dziś dla tych, którzy chcą miłować Go. 8

9 9.Ci, którzy Jahwe ufają D A G A Ci, którzy Jahwe ufają, Są jak góra Syjon, Co się nigdy nie porusza, Ale trwa na wieki Bo góry otaczają święte miasto Jeruzalem, Tak Jahwe otacza swój lud I teraz i na wieki, I teraz i na wieki. 10.O wychwalajcie DGAA 4 A O wychwalajcie go wszystkie narody I wysławiajcie go wszystkie ludy Jego łaskawość nad nami potęŝna A jego wierność trwa na wieki O alleluja alleluja x4 11.Tobie chór aniołów D h G A Tobie chór aniołów Śpiewa nową pieśń x2 Chwała Barankowi Alleluja, Alleluja / x 3 Chwała i cześć 12.Bo nikt nie ma z nas Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem E A E KaŜdy wnosi ze sobą to co ma najlepszego, A E H 7 Zatem aby wszystko mieć potrzebujemy siebie razem E A E Bracie, siostro, ręka w rękę z nami idź! A H 7 E 13.Przyjaciela mam C G a F Przyjaciela mam, co pociesza mnie, Gdy o Jego ramię oprę się. W Nim nadzieję mam, uleciał strach. On najbliŝej jest, zawsze troszczy się. Królów Król, z nami Bóg. Królów Król, z nami Bóg. Jezus /4x 9

10 14.Z Tobą ciemność nie będzie ciemna Z Tobą ciemność nie będzie ciemna E 7 a G C wokół mnie, C 6 E 7 a noc tak jak dzień zajaśnieje. a G C C 6 E 7 15.Wspaniały dawco miłości Wspaniały dawco miłości D G D Składamy na Twoim stole D 7 e A 7 Wszystko co mamy, wszystko co mamy e A 7 fis H 7 Choć i tak, to od wieków jest Twoje e G A 16.Uwielbiam Imię Twoje Panie Uwielbiam Imię Twoje Panie GCD WywyŜszam Cię i daję Ci hołd GCD W przedsionku chwały Twej staję ec Z radością śpiewać Ci pieśń. ad O Panie Jezu chcę wyznać, Ŝe GCD Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. GCD Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił, GCD Dajesz mi siebie, bym na wieki Ŝył. acd 17.W lekkim powiewie W lekkim powiewie a D 7 Przychodzisz do mnie Panie (Panie)/2x a D 7 Nie przez wicher ogromny F I nie przez ogień, G Ale w lekkim powiewie F Przychodzisz do mnie. G W lekkim powiewie a Nawiedzasz duszę mą. F E a D 7 18.Panie wielbię Cię C a F G Panie wielbię Cię (D h G A) I chcę z dnia na dzień [E cis A H] BliŜej Ciebie być {F d B C} Z tobą zawsze Ŝyć Panie wielbię Cię 10

11 19.Wiem Panie mój 1. Tak jakoś dziwnie jest na świecie, ade czasami nie wiem, gdzie jest sens. ade Ktoś pytał mnie, czy wiem, co znaczy nadzieja, ade } czy taki wyraz jeszcze jest. ade } Ref. Wiem Panie mój, Ŝe bardzo kochasz mnie. aegd Ja chcę być Twój i gram Tobie rege. aede 2. TeŜ w Ŝyciu róŝne mam marzenia, tak chciałbym jakieś szczęście mieć. Ludzie o sobie myślą wciąŝ do znudzenia, Ja chciałbym z Tobą czegoś chcieć. Ref. Wiem Panie mój, Ŝe bardzo kochasz mnie. Ja chcę być Twój i gram Tobie rege. 3. Pozwól mi Panie tak uwierzyć, Ŝe będzie w sercu wiecznie maj. Pozwól mi Ŝycie moje tak mocno przeŝyć, Ŝe kiedyś tam juŝ tylko raj. Ref. Wiem panie mój, Ŝe bardzo kochasz mnie. Ja chcę być Twój i gram Tobie rege. 20.Niech Twój Święty Duch Niech Twój Święty Duch, dziś przeniknie mnie I niech zawsze juŝ gości w duszy mej. Ca Ca I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych, Ojcze dotknij mnie, Duchu Święty przyjdź! /2x FedG/2x Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nas, Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw twych, Ojcze dotknij mnie, Duchu Święty przyjdź! 11

12 21.Oblubieniec 1.Oblubieniec idzie juŝ, pierzmy szaty, AcisDE Blisko dzień wesela. Nieproszonych gości tłum stoi u bram, które Pan otwiera. Ref. Jezus Oblubieńcem naszym jest, DE a Kościół świętą Panną, którą umiłował. Jezus Oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą obmył swoją 2.Tylko Oblubieniec wie, kto naprawdę jest w Nim zakochany. W dniu wesela zjawi się, wniesie przez próg, przez Ŝywota Bramy. Ref. Jezus Oblubieńcem naszym jest Niegodnym jestem Panie Niegodnym jestem Panie e Przyjąć Cię do mej duszy C 7+ Lecz niech to wyznanie, a Niech Cię Ŝal mój wzruszy H 7 Pociesz mnie przebaczeniem Daruj mi winy zbrodnie I uświęć mnie swym wejrzeniem Bym Cię przyjął godnie. Dzieci niegodne tak wielkiej ofiary e Z Twego stołu dary biorą a H 7 Ręce do Ojca podnoszą po dary I z ufnością i z pokorą Panem Tyś naszym i Ojcem na wieki ChociaŜ słabi pobłądzimy PrzecieŜ z pod Twojej nie wyjdziem opieki Gdy Cię pośród nas czujemy Niegodnym jestem Panie... My za Chrystusa idziemy przykładem I w nieszczęściu i w niedoli On nam pokazał i drogi i szlaki 12

13 Jak Ŝyć według Ojca woli BoŜy Baranku co gładzisz grzech świata Daj by lud Twój Ŝył bezpiecznie Utwierdź nas w wierze miłości do brata Daj nam pokój, pokój wieczny. Niegodny jestem Panie Dzielmy się wiarą (wst FG) Ref. Dzielmy się wiarą jak chlebem, dajmy świadectwo nadziei. Bóg ofiarował nam siebie i my mamy się Nim z ludźmi dzielić. CG FG 1. Chleba tego nie zabraknie, ae rozmnoŝy się podczas łamania, FG potrzeba tylko rąk naszych ae i gotowości dawania. FG (FG) Ref. Dzielmy się wiarą Nikt nie zapala lampy, by potem ją schować pod korcem. Skoro nas Bóg światłem natchnął, Trzeba z tym światłem iść w drogę. Ref. Dzielmy się wiarą Odrzućmy zwątpienie i trwogę choć świat się śmieje z proroków. Musimy świadczyć odwaŝnie, w słuŝbie ludziom i Bogu. Ref. Dzielmy się wiarą MoŜe daleko DheA (EcisfisH) MoŜe daleko Jesteś od niego, MoŜe zgubiłeś ścieŝki jego ślad. MoŜe w samotną ruszyłeś drogę, I nie wiesz jak Bóg Ciebie zna. 13

14 Nie martw się Bóg Ciebie Kocha, On zawsze z Tobą jest. Podnieś swój zmęczony wzrok, I popatrz przed siebie, /Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz. /x4 25.Niech miłość D h G A Niech miłość Twoja Panie strzeŝe mnie. Pieśnią chcę sławić Imię Twe I z dziękczynieniem sławić Cię Sławić Cię, sławić Ciebie chcę O cokolwiek prosić będziecie W Imię moje Bóg Ojciec da wam Alleluja, alleluja. Proście o Ducha, Ducha Świętego Proście o Ducha, Ducha BoŜego Alleluja, alleluja 26.Wielki jest Pan Wielki jest pan i godzien wielkiej chwały C F C G w mieście Boga naszego, a góra Jego święta, wspaniałe wzgórze radością całej ziemi jest, bo... Jego jest czas, Jego jest miejsce tu!!! / 4 x 27.Bo góry mogą ustąpić Bo góry mogą ustąpić, A D bo góry mogą ustąpić A D i pagórki się zachwiać /2x A D Ale miłość Moja, miłość Moja h D nigdy nie odstąpi od ciebie - mówi Pan. h 7 E A (AD...) 14

15 28.Światłość Światłość w ciemności świeci, I ciemność jej nie ogarnia. Światłość w ciemności świeci, I ciemność jej nie ogarnia. D A D A h fis h A 29.Panie ognisko miłości Panie ognisko miłości a C Prosimy Cię spraw d a Abyśmy i my d Płonęli miłością. a E E 7 30.Godzien, o godzien 1.Godzien, o godzien jest Bóg GDe siedzący na tronie, CGCD Baranek wśród chwał, GDe przyjąć wdzięczność, siłę i moc, FCDa 7 D 7 błogosławieństwo i cześć... Ref. On Panem jest, od wieków na wieki /3x GDCD/3x Amen!!! G 2. Będziemy niezmiennie wciąŝ trwać w miłości i prawdzie, oddając Mu hołd, miłość, wdzięczność, siłę i moc, błogosławieństwo i cześć... Ref. On Panem jest... 15

16 31.Jezus, Jezus Jezus, Jezus, Święty, namaszczony Pan, Jezus. Jezus, Jezus, Ŝyje wywyŝszony Pan, Jezus. Ref. Twe Imię, jak miód na ustach mych, Twój Duch jak woda duszy mej, Twe Słowo, jak lampa u mych stóp. Jezu, ja kocham Cię, ja kocham. Zwr.EgisA EHA EHAfis EHE Ref. AE AE Acis AH Zak. E gis A Fis E H A a E 32.Wielbię Cię Panie Jezu Wielbię Cię Panie Jezu, F G WywyŜszam Twój majestat BoŜe C C7 Chcę przebywać tylko z Tobą, F G Bo Ty jesteś Drogą i Prawdą, i śyciem. C C7 Dlatego daję Ci moje serce-przyjmij je w ofierze dziś FGaC7 Tak bardzo kocham Ciebie, F G Uwielbiam Twoje święte Imię C C7 e Ty nadajesz Ŝyciu memu sens F G a C7 Tyś Opoką, Tyś Królem, Tyś Ojcem F G Jesteś moim Barankiem na wieki / x2 na wieki. F C F Wielbię Cię bądź blisko zawsze BoŜe mój, G C C7 Wielbię Cię chcę patrzeć w Twoje serce wciąŝ, Wielbię Cię bądź blisko zawsze BoŜe mój, Wielbię Cię Panie mój. 33.Jam Twój Śpiewaj Bogu chwały pieśń E H cis Uwielbiając Imię Jezus A cis H Pozwól sercu przy Nim trwać E H cis Oddaj wszystko swemu Bogu. A cis H Nazwałeś mnie po imieniu fis cis H Jam Twój E Tylko z Tobą pragnę być fis cis H W prawdzie Ŝyć, Panie mój E H A W prawdzie Ŝyć, BoŜe mój (A 2 ) 16

17 Szukałem Cię, wezwałeś mnie, Panie mój, jam Twój cis H A cis E 34.Przyjacielu E cis A H 1.Przyjacielu... chcę zostać z Tobą przy Tobie być I nie trzeba... bym mówił coś wystarczy byś był Ref. Bo nie ma większej miłości niŝ ta, gdy Ktoś Ŝycie oddaje bym ja mógł Ŝyć. x3 Bo nie ma większej miłości... 2.Chcę być z Tobą... gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle Przyjacielu... otwieram przed Tobą serce me. Ref. Bo nie ma większej miłości... x2 35.Ty tylko mnie poprowadź 1.Gdy drogi pomyli los zły, i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie tę ufność nie lękaj się. A kiedy gniew świat Ci przysłoni, i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność nie lękaj się. Ref. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam ma drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. 2.Poprowadź jak jego prowadzisz, przez drogi najprostsze z moŝliwych, i pokaŝ mi jedną tę jedną z nich. A kiedy juŝ głos Twój usłyszę, I karmić się będę nim co dzień, Miej w sobie tę ufność nie lękaj się. Zwr. GCDhCDG x2 Ref. CDGeCDG x2 36.Pan mnie strzeŝe Ref. Pan mnie strzeŝe, Pan mnie strzeŝe, DG czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. ha Czuwa nade mną Bóg... DGhA 1.Chcę z Tobą chodzić DG 17

18 po wszystkich mych drogach. ha Prowadź mnie w mocy swej DG abym nie upadł. ha Ref. Pan mnie strzeŝe... 2.Nie boję się, wchodzę w noc ciemną bez lęku. Dobrze to wiem, Ty jesteś ze mną. Ref. Pan mnie strzeŝe... 3.Jak Henoh Panie z Tobą chodzić chciał, tak z Tobą chodzić chcę. Jak Paweł wszystkie kroki Tobie dał, tak ja oddaję kroki swe. Ref. Pan mnie strzeŝe Duchu Święty BoŜe Duchu Święty, Duchu Święty, BoŜe przyjdź! /2x aeae... Przyjdź i napełnij nas swoim pokojem, G 7 Przyjdź jako światło płonące nad światem, CeHe/2x przyjdź i napełnij nas swoją radością, przyjdź, przyjdź. 38.Tyś jak skała Tyś jak skała Tyś jak wzgórze, CFC[DGD]{EAE} Panie nasz o BoŜe nasz. CGC[DAD]{EHE} Tyś jak wiatr w swej naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich nas. Światłem swym rozświetlasz drogę, Która prosto wiedzie nas. Tam gdzie źródło Twej miłości, Gdzie radośnie płynie czas. (Łandarej, łanadao) 18

19 39.Wszystkie narody Wszystkie narody klaskajcie w dłonie G Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem e Bo Pan najwyŝszym jest Królem nad całą ziemią CDGD Śpiewajce wszystkie narody G Śpiewajcie radosnym głosem e Śpiewajcie Królowi CDGD 40.Śmiały bądź, męŝny bądź /Śmiały bądź, męŝny bądź bo mój Bóg i Pan jest z Tobą/ 2x Ge CD Więc nie boję się, Nie zachwieję się. CDGe CDGe Zawsze w wierze i w zwycięstwie CD kroczyć chcę/2x Ge Bo mój Bóg, mój Pan, jest ze mną CDCG 41.Ta krew Ta krew z grzechu obmywa mnie, Ta krew czyni mnie bielszym od śniegu. Ta krew z grzechu obmywa mnie, To jest Baranka święta krew. A D D G A Fis h G 42.Wystarczy byś był Wystarczy byś był nic więcej F C Tylko byś był nic więcej F C By Twoje skrzydła otuliły mnie F e a G 43.Pieśń Jedności wst.ead Powiedziałeś Panie Dosyć lęku. hgd Powiedziałeś Kochaj! W tym jest sens. hgd Pokazałeś dziwny świat miłości, hfisg w który teraz ponad wszystko wierzyć chcę. ead 19

20 Ref. Śpiewajmy Panu tę pieśń jedności, GAD w której kochać chcemy wszystkich tak jak On. GAD Chcemy Ŝyć w prawdzie, wierze i miłości, fishg chcemy stworzyć w BoŜym świecie wspólny Dom.EA (Fis) (D) Przemieniamy z Tobą ziemię w niebo, w białą szatę stroisz cały świat. Po ogrodach leŝą kopy śniegu, to nie zima, anioł zgubił pióra swe. Ref. Śpiewajmy Panu.... I nadziei dałeś całe morze, tej nadziei, która kaŝe iść. Zbłękitniałe oczy Twej miłości Dają duszy wielką radość, kochać chcę!!! Ref. Śpiewajmy Panu Pan jest Pasterzem moim Pan jest Pasterzem moim, dgad niczego mi nie braknie, dgad na zielonych niwach pasie mnie, dgad nad spokojne wody mnie prowadzi, dgad i duszę mą pokrzepia, i wiedzie mnie ścieŝkami sprawiedliwości swojej. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, dfgd zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, dfgd laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. dfgd Laj, lal laj. dgad 45.Oto ja Ref. Oto ja, poślij mnie, DGA/3x dotknij ogniem moich warg, hgea powiedz Panie, czego chcesz, a moją rozkoszą będzie być posłusznym. 1.Daj mi swego Ducha, abym mógł stać się chlebem, abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie. FishGA/2x 20

21 Ref. Oto ja, poślij mnie Nie chcę Ci juŝ mówić o moich potrzebach, Panie, Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienie. Ref. Oto ja, poślij mnie.. 46.Chwalcie Pana niebios Ref. Chwalcie Pana niebios, Chwalcie Go na cytrze, Chwalcie Króla świata, Bo On Bogiem jest. 1.Chwal duszo moja Pana mego Króla. Chcę chwalić Pana jak długo będę Ŝył, Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał, Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja. 2.Pan Bóg króluje wesel się ziemio. Bóg Twój Syjonie przez pokolenia, On dał ci Ŝycie, On dał ci wszystko Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja. fis E fis cis fis 47.Skrzydła Wst. Fis C D E Stoję przed Tobą, czekając na Twój znak, Biegnę do Ciebie bez tchu, Tęsknię za Tobą, ciepłem Twoich słów Pozwól mi Ojcze zostać tu. Przyjdź, we mnie Ŝyj, Niech Twa Krew uleczy mnie. Przyjdź, we mnie Ŝyj, Wzniosę się na skrzydłach Twych. fis H E cis fis H E E A Fis H 48.Jezus mój Jezus mój dobry jest, GC Dobry jest Jezus mój. GC KsiąŜe pokoju, wszechmogący Bóg. GheCD Jezus mój wspaniały jest, GC wspaniały jest Jezus mój. GC 21

22 Doradca, BoŜy Syn, dobry jest, dobry jest! Wspaniały jest!!! / 3x GheCD GeCD 49.Kocham, więc... A G D 1.Kocham, więc nie muszę się bać! Zabierz mój strach! / 3x Ref: Jezus mówi ci, Ŝe miłość ta Zabiera strach! / 3x 2.Jezus daje ci miłość swą! Nie lękaj się! /3x Ref: Jezus mówi ci,... 3.Kocham więc nie muszę się kryć! Mogę z Tobą być! /3x Ref: Jezus mówi ci, Psalm 13 Jak długo jeszcze będziesz zapominać mnie i Twe oblicze przede mną ciągle będziesz kryć? Spojrzyj na mnie, odpowiedz Jahwe, Panie mój oświeć me oczy, by śmierć nie pogrąŝyła mnie! Baruch ata, Adonai! Aby mój wróg nie mówił "zwycięŝyłem go", aby śmierć nie pogrąŝyła znowu mnie. Baruch ata, Adonai! Ja zaufałem Twojej miłości Panie mój 22

23 Twoim zbawieniem rozraduje się mój duch zaśpiewam Jahwe, zaśpiewam Tobie, Panie mój zaśpiewam Jahwe, rozraduje się mój duch! O Panie mój, chciej się zatrzymać o Panie mój, nie omijaj mnie 51.Liść 1.Nie mam nic oprócz Twej miłości Panie Jezu Oprócz niej nie mam nic (dabadam dabadabadaba). (mmm) Twej dobroci Panie Jezu, Nie mam prawie nic (dabadam dabadabadaba). FGCa FGCC 7 FGCa FGCC 7 Ref. Jak liść jesienią musi z drzewa spaść, FGCFa Jak śnieg, co wiosną z ziemi spłynie. FGCEa Tak ginę i ja, lecz ty karzesz trwać FGEaF W Tobie Panie, chcę Ci serce dać CGCC 7 (dabadam dabadabadaba). 2.Twoja moc wypełniła moją duszę Panie, Twoja święta moc (dabadam dabadabadaba). Twoja dłoń odnalazła moją rękę w tłumie, By mnie wieść przez noc (dabadam dabadabadaba). Ref. Jak liść jesienią musi z drzewa spaść Twe światło Twe światło jest na drodze mej, nikt nie zgasi go. DhGA Wiem nie zgubie się, bo we mnie jasno jest. DhGAh Świecisz ty. W kaŝdej ciemności. Blaskiem swym ehfishe ogarniasz mnie. G A 23

24 53.Wierzę w Ciebie BoŜe 1.Wierzę w Ciebie BoŜe coś mnie obmył z win Wierzę, Ŝe Człowiekiem stał się BoŜy Syn Miłość Ci kazała krzyŝ na plecy brać W tabernakulum zostałeś aby z nami trwać Jesteś Przewodnikiem nam do wieczności bram Tam przygarniesz mnie do siebie. d Ais C A7 d Ais C A7 g C F d Ais C F A7 g C F d Ais C d 2.Tyś jest moim Ŝyciem boś Ty śywy Bóg Tyś jest moją Drogą najpiękniejszą z dróg To jest moją prawdą co oświeca mnie Boś odwiecznym Synem Ojca który wszystko wie Nic mnie nie zatrwoŝy juŝ wśród najcięŝszych burz Bo Ty Panie jesteś ze mną. 3.Tyś jest moją Siłą, w Tobie moja moc Tyś jest mym Pokojem w najburzliwszą noc Tyś jest mym Ratunkiem gdy zagraŝa zło Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu Ŝycia lat I nic złego mnie nie spotka. 4.Tobie BoŜe Ojcze wiarę swoją dam W Tobie Synu BoŜy ufność swoją mam Duchu Święty BoŜe w serce moje wstąp I miłości BoŜej ziarno rzuć w me serce w głąb W duszy mojej rozpal Ŝar siedmioraki dar Daj mi stać się BoŜą rolą. 54.Kiedy wrócił Pan wygnańców Syjonu Ref. Kiedy wrócił Pan wygnańców Syjonu, a e G byliśmy jak ci, którzy śnią. /x2 a e G 1.Wtedy śmiechem napełniły się usta nasze, a język śpiewaniem. Wtedy mówiono między narodami: wielkich rzeczy Pan dla nich dokonał. Ref. Kiedy wrócił Pan Wielkich rzeczy Pan dla nas dokonał z czegośmy się radowali. Wróć Panie tych z nas, którzy są w niewoli, 24

25 jak potoki wzbierają w Negeb. Ref. Kiedy wrócił Pan Którzy sieją ze łzami, z pieśnią radości Ŝąć będą. Idą, idą i płaczą niosąc na zasiew ziarno, wracać będą ze śpiewem niosąc swoje snopy. 55.Dzięki za Twój KrzyŜ Dzięki za Twój KrzyŜ, Dzięki za zwycięstwo, Dzięki, Ŝe Twa Krew uwalnia mnie, Dzięki za miłosierdzie Twe. D A h G D A D A h G A D 56.Wysławiać będę Ciebie, Panie 1.Wysławiać będę Ciebie, Panie, Ŝeś podniósł mnie. A nie dałeś moim wrogom tryumfować nade mną. a e a e a e C e Ref. Panie i BoŜe mój wołałem do Ciebie a Tyś mnie uzdrowił. / x2 2. Panie wywiodłeś duszę moją z otchłani. Zachowałeś mnie Ŝywym między zstępującymi do grobu. Ref. Panie i BoŜe... /x2 3. Śpiewajcie Panu wierni Pańscy. Chwalcie pamięć Jego świętości. Ref. Panie i BoŜe... /x6 25

26 57.Szczęśliwi młodzi Szczęśliwi młodzi, którzy mają czas aby czynić dobro dobro i radość, dobro i radość najprostszą drogą do świętości są D A h GDA fis h G D e A D 58.Ballada nawróconego 1.Był taki czas w mym Ŝyciu D A e h gdy Boga nie znałem. Moje młode lata światu oddałem. D A e h śyłem w nim dość długo w grzechu pogrąŝony D G A D i czyniłem ludziom bardzo wiele zła. D A e h Ref. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. DAeh Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie. On mi nowe Ŝycie dzisiaj ofiarować chce Będę, będę mieszkał z Panem mym. 2.Na mojej grzesznej drodze spotkałem człowieka, który mi powiedział co mam dalej czynić. Dręczyło mnie pytanie czy iść za Jezusem Czy iść za Jezusem, czy pozostać w grzechu Wtedy to pytanie dręczyło moje serce. Ref. Mój Zbawiciel Teraz kiedy Jezus oczyścił moje serce chcę Mu wiernie słuŝyć do końca moich dni. Chcę zwiastować ludziom o miłości BoŜej, Która wypełniła wtedy moje serce. Ref. Mój Zbawiciel Tam gdzie miłość jest Tam gdzie miłość jest i dobroć, tam gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg Ubi caritas et amor Ubi carikas deus ibi es F C d B D G C F C d g C F 26

27 60.Pan wywyŝszony Pan wywyŝszony, E A H 7 nasz Król wywyŝszony wśród chwał, E A cis uwielbiajmy Go. Pan wywyŝszony, nasz Król wywyŝszony, oddajmy Jemu cześć! On Królem jest, A H Jego łaska na wieki trwa, E cis Niebo i Ziemia A H radują się Jego Imieniem. E gis cis Pan wywyŝszony, A nasz Król wywyŝszony wśród chwał! H E 61.Dotknij Panie Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał / abym przejrzał Dotknij Panie moich warg, abym przemówił / z uwielbieniem Dotknij Panie mego serca, i oczyść je / oczyść serce Niech Twój święty duch, dziś ogarnia mnie. DA hga DA hga DA h G A 62.Niech oblicze Twe Niech oblicze Twe, Panie mój, zajaśnieje nad sługą Twym, niech przenika mnie Jego blask. h Fis h Fis h A D G D A h Fis h Fis h 63.Mój Jezu Mój Jezu, mój Królu Panie, uwielbiać Cię chcę. Niech Ŝycie me wysławia Cię I dzieła Twoich świętych rąk. Ma siła i tarcza Schronienie moje od zła. Niech kaŝdy dźwięk i szeptu śpiew Niech uwielbia dzisiaj Słowo Twe G D e D C G C G e F a D G D e D C G C G e F a D 27

28 Krzycz Bogu ziemio, wysławiaj Go dziś G e C D PotęŜny majestat wychwalaj co sił, G e C D Góry Cię wielbią, kłaniają do stóp, G e C D Gdy rozbrzmiewa Imię Twe. h C D D 7 Śpiewam w radości na widok Twych dzieł Na wieki Cię kocham, na zawsze masz mnie Nic nie dorówna Twej sile, dobroci i czci G e C D G e C D e C D D 7 G 64.Ty jesteś skałą e fis h/2x Ty jesteś skałą zbawienia mego, w Tobie ma siła i moc. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, e fis h/2x Wznoszę do Ciebie swój głos. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, G A fis h bo Twa miłość wierna jest. G A h Tyś pomocą mą w potrzebach mych. G A fis h Panie, przy Tobie chcę być. / 2x (1) G A h (2) e A h 65.Baldachim z gwiazd 1.Nade mną jest baldachim z gwiazd, e D a między nimi Twoja twarz. e D Podnoszę głowę, widzę Ciebie tam, Ciebie BoŜe. GDA Ref. O jakŝe chciałbym być Panie z Tobą. e D O jakŝe chciałbym być Panie tam. e D I widzieć słońce gdzieś ponad głową, e DA (D) wśród gwiazd i nieskończoną dal. 2.Ty jesteś Królem nad Królami G D A i Tobie wszystko dam. Ref. O jakŝe chciałbym być O Tobie myślą biegnę w dal I odnajduję Ŝycia smak. JakŜe ogarnąć Twoją miłość mam? Powiedz Panie. Ref. O jakŝe chciałbym być... 28

29 66.Są chwile jak ta Są chwile jak tak, gdy śpiewam mą pieśń A fis h 7 E Mą miłości pieśń Tobie Panie. h 7 E A E Są chwile jak ta, gdy wznoszę A fis h 7 Mój wzrok, ręce do Pana chwał. E h 7 E A Śpiewam Kocham Cię Panie, śpiewam kocham Cię Panie, D E A fis D E A fis 2x Śpiewam kocham Cię, Panie kocham Cię. D E fis D A E 7 A 67.Jak Ci dziękować Jak Ci dziękować Ŝeś mi dał tak wiele, IŜ jestem w Ŝyciu jak ów gość przygodny, - Co zaproszony został na wesele Niespodziewanie i nie odszedł głodny. d g C F B g A B A d Duszą spokojną wstecz się nie oglądam Za przeszłym Ŝyciem, które juŝ nie wróci. I w swej radości niczego nie Ŝądam, Tylko dziwuję się, Ŝe radość smuci. Jesień ma złotą pogodą się głosi, O pełnym ciszy, łagodnym wieczorze. I rozczulone serce moje wznosi Okrzyk zachwytu Dziękuje Ci BoŜe. 68.Twoja miłość Jesteś blisko mnie, tęsknie za Duchem Twym. adea Kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi. adea Przychodzisz jak ciepły wiatr. Gda Otwieram się i czuję znów, Ŝe... GdEE 7 Twoja miłość jak ciepły deszcz, a d E Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia a F G C Twoja miłość sprawia, Ŝe d E a Nieskończenie dobry, Święty Duch d E a Ogarnia mnie! 29

30 69.Bieszczady Tu w dolinach wstaje mgłą wilgotny dzień, e 9 a Szczyty ogniem płoną, stoki kryje cień. D 7 G H 7 Mokre trawy rosą wypatrują dnia, e 9 a Ciepła, które pierwszy Słońca promień da. D 7 G H 7 Cicho potok gada, gwarzy pośród skał G C D 7 G O tym deszczu, co z chmury trochę wody dał Świerki zapatrzone w horyzontu kres Głowy pragną wysoko, jak najwyŝej wznieść. Tęczą kwiatów barwny połoniny łan, Słońcem wypełniony jagodowy dzban. Pachnie świeŝym sianem pokos pysznych traw, Owies dzwoneczkami w ciszy niebu gra. Cicho potok gada Serenadą świerszczy, kaskadami gwiazd Noc w zadumie kroczy, mroku ścieląc płaszcz. Wielkim wozem księŝyc rusza na swój szlak Pozłocistym sierpem gasi lampy dnia. Cicho potok gada 70.Bez słów Chodzą ulicami ludzie Maj przechodzą, lipiec, grudzień Zagubieni wśród ulic bram Przemarznięte grzeją dłonie Dokądś pędzą, za czymś gonią I budują wciąŝ domki z kart G D e h C G D G D e h C G D A tam w mech odziany kamień C G Tam zaduma w wiatru graniu C G Tam powietrze ma inny smak C G D Porzuć kroków rytm na bruku C G Spróbuj znajdziesz jeśli szukać C G Zechcesz nowy świat, własny świat C G D 30

31 Płyną ludzie miastem szarzy Pozbawieni złudzeń, marzeń Omijają wciąŝ główny nurt Kryją się w swych norach krecich I śnić nawet o karecie Co lśni złotem nie potrafią juŝ A tam w mech odziany kamień śyją ludzie, asfalt depczą Nikt nie krzyknie kaŝdy szepce Drzwi zamknięte, zaklepany krąg Tylko czasem kropla z oczu Po policzku w dół się stoczy I to dziwne drŝenie rąk A tam w mech odziany kamień 71.Czarny blus o czwartej nad ranem Czwarta nad ranem moŝe sen przyjdzie, MoŜe mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem moŝe sen przyjdzie, MoŜe mnie odwiedzisz. Czemu cię nie ma na odległość ręki, Czemu mówimy do siebie listami? Gdy ci to śpiewam u mnie pełnia lata, Gdy to usłyszysz będzie środek zimy. A cis DA E fis D EA A E fis cis D A D E Czemu się budzę o czwartej nad ranem I włosy twoje próbuję ugłaskać, Lecz nigdzie nie ma twoich włosów, Jest tylko blada nocna lampka Łysa śpiewaczka. fis Śpiewamy bluesa o czwartej nad ranem. Tak cicho, Ŝeby nie zbudzić sąsiadów. Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie, Myślałby kto, Ŝe rodem z Manhattanu Czwarta nad ranem Herbata czarna myśli rozjaśnia, A list twój sam się czyta, 31

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

Bóg tak umiłował świat. Bóg tak umiłował świat, E A. Że Syna Swego Jednorodzonego dał, H7 E. By każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, E A

Bóg tak umiłował świat. Bóg tak umiłował świat, E A. Że Syna Swego Jednorodzonego dał, H7 E. By każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, E A Bóg tak umiłował świat Bóg tak umiłował świat, E A Że Syna Swego Jednorodzonego dał, H7 E By każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, E A Ale życie wieczne miał. O, o Jezus... H7 E... Ci, co zaufali Panu

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI

SPIS TREŚCI. Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI SPIS TREŚCI Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI Bądź na wieki pochwalony...9 Bądź pochwalony, Boże...10 Bądź pozdrowiony, Ojcze...11 Bądź z nami z łaską swoją...12 Będę składał Tobie dzięki...13 Błogosławcie

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam.

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. APEL JASNOGÓRSKI Wersja tradycyjna Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. Wersja młodzieżowa Maryjo, Królowo Polski, /x2 E H7 E Jestem przy Tobie, A Pamiętam o Tobie E I czuwam

Bardziej szczegółowo

NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON ZAGLĄDAM WSZĘDZIE - NIE MA, NIE MA SZUKAM, SZUKAM, ALE NIE MA, NIE MA KRĄŻĘ, KRĄŻĘ -NIE MA, NIE MA

NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON ZAGLĄDAM WSZĘDZIE - NIE MA, NIE MA SZUKAM, SZUKAM, ALE NIE MA, NIE MA KRĄŻĘ, KRĄŻĘ -NIE MA, NIE MA 1. Nie ma innego jak Jezus NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON ZAGLĄDAM WSZĘDZIE - NIE MA, NIE MA SZUKAM, SZUKAM, ALE NIE MA, NIE MA KRĄŻĘ, KRĄŻĘ -NIE

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI. przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ:

ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI. przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ: ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ: IMIĘ...... NAZWISKO...... KLASA...... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię. diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01

Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię. diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 1. WEJŚCIE: Maryjo, śliczna Pani Maryjo, śliczna Pani. G h Matko Boga i ludzi na ziemi. C D G Tyś świata Królową,

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

1. Przed Tobą Panie wszelkie me pragnienie. napój mnie Sobą tak jak kiedyś w niebie. Daj nam Panie siebie daj nam Twego wina

1. Przed Tobą Panie wszelkie me pragnienie. napój mnie Sobą tak jak kiedyś w niebie. Daj nam Panie siebie daj nam Twego wina ŚPIEWNIK 2 1. Przemień nas Panie WSTĘP: B d E E d E Przemień nas Panie uczyń cud jak dawniej w Kanie E d E Przemień nas Panie woda niech się winem stanie! d 1. Przed Tobą Panie wszelkie me pranienie napój

Bardziej szczegółowo

1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar.

1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar. 1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar. Ref. Oddajmy pokłon Mu, bo wielki jest Pan Oddajmy pokłon Mu, bo życie nam dał Oddajmy pokłon Mu, u Niego

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa Zuchowa. 2. Hymn zuchowy

1. Modlitwa Zuchowa. 2. Hymn zuchowy .................................................... Auxilium 1. Modlitwa zuchowa 2. Hymn Zuchowy 3. Czarny Chleb i czarna kawa 4. Wędrują ludzie 5. Zielony Płomień II + 6. Krajka 7. Bieszczadzki Trakt

Bardziej szczegółowo

2 Duchu Święty przyjdź / x4 D A D D G A Ref.: Niech wiara zagości G D Nadzieja zagości Niech miłość zagości w nas G D A

2 Duchu Święty przyjdź / x4 D A D D G A Ref.: Niech wiara zagości G D Nadzieja zagości Niech miłość zagości w nas G D A 1 Niechaj zstąpi uch Twój i odnowi Ziemię. d Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. B A Obmyj mnie i uświęć mnie g A7 Uwielbienia niech popłynie pieśń d B A7 d Chwała Jezusowi który za mnie życie

Bardziej szczegółowo

Przez wiele lat szłam bezdrożami Nie znając lepszych w życiu dróg Widziałam smutne serca I płynące strugi łez Przyszedłeś Ty i wyschły wszystkie łzy

Przez wiele lat szłam bezdrożami Nie znając lepszych w życiu dróg Widziałam smutne serca I płynące strugi łez Przyszedłeś Ty i wyschły wszystkie łzy 1. Szczęśliwa droga Szczęśliwa droga ta, którą kroczę tak Nic na to nie poradzę, że śpiewam szczęścia nową pieśń Twój syn przyjdzie w chwale, ja wierzę, że niedługo A Twa szczęśliwa droga zaprowadzi mnie

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik. XI Mariańskie Spotkanie Młodych

Śpiewnik. XI Mariańskie Spotkanie Młodych Śpiewnik XI Mariańskie Spotkanie Młodych marianki 2011 www.marianki.marianie.pl opracowanie: Mariańska Wspólnota Młodych, mwm@marianie.pl maj 2011, do uŝytku wewnętrznego duszpasterstwo MłodzieŜy i Powołań

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

P I K N I K P A R A F I A L N Y (2016)

P I K N I K P A R A F I A L N Y (2016) P I K N I K P A R A F I A L N Y (2016) *** SCHOLA ŚWIĘTEGO JÓZEFA *** 1 Jak Dawid (fis) 2 Duchu Święty przyjdź (C) 3 Nadzieja (D) 4 Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie (B) 5 Wszystkie narody klaskajcie w

Bardziej szczegółowo

4. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi mów "Amen" jak Maryja, "Amen" jak Maryja, "Amen" - widocznie Bóg tak chce.

4. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi mów Amen jak Maryja, Amen jak Maryja, Amen - widocznie Bóg tak chce. Przyjdź z pokłonem ludu Boży, przyjdź ze śpiewem ludu święty sław Jezusa, swego Zbawcę, wspaniałego Króla Chwały. Będę chwalił Pana na wieki, chwalił Pana na wieki bez końca me usta niech wielbią Go! Wychwalaj

Bardziej szczegółowo

PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/

PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/ PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/ HYMN DO ŚWIETEJ GEMMY 1. O Święta Gemmo, siostro nasza droga, pokaż swym uczniom, jak uwielbiać Boga. Naucz nas kochać Jezusa rany, Jego majestat i pełnię

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik. IX Mariańskie Spotkanie Młodych

Śpiewnik. IX Mariańskie Spotkanie Młodych Śpiewnik IX Mariańskie Spotkanie Młodych marianki 2009 1. JESTEŚ ŻYCIEM MYM F więc każdy ruch robię w Tobie, Jezu; F B Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. F C Jesteś drogą mą, F więc każdy krok robię w Tobie,

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA MODLITWA PO POSIŁKU MODLITWY W RODZINACH NA NIEDZIELE OKRESU WIELKIEGO POSTU 2017 MÓDLMY SIĘ:

LITURGIA DOMOWA MODLITWA PO POSIŁKU MODLITWY W RODZINACH NA NIEDZIELE OKRESU WIELKIEGO POSTU 2017 MÓDLMY SIĘ: która gromadzi się w dniu rozpoczęcia Wielkiego Postu. LITURGIA DOMOWA MODLITWY W RODZINACH NA NIEDZIELE OKRESU WIELKIEGO POSTU 2017 Gliwice 2017 [Do użytku wewnętrznego] Drogie Rodziny! SŁOWO WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

gdy ktoś życie oddaje, bym ja mógł

gdy ktoś życie oddaje, bym ja mógł Nasz śpiewnik :-) A Alleluja Amen Ref.: Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja 1. Pokłońmy się przed nim, On naszym Panem jest /x3 2. Radujmy się bracia/ siostry/ wszyscy. On naszym Panem jest /x3 3.

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik. X Mariańskie Spotkanie Młodych

Śpiewnik. X Mariańskie Spotkanie Młodych Śpiewnik X Mariańskie Spotkanie Młodych marianki 2010 www.marianki.marianie.pl opracowanie: Mariańska Wspólnota Młodych, mwm@marianie.pl maj 2010, do uŝytku wewnętrznego duszpasterstwo MłodzieŜy i Powołań

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

1. Dzięki za to co mam Ref.

1. Dzięki za to co mam Ref. 1. Dzięki za to co mam 1. Gdybym tak chciał dziękować Ci w dalekich chmurach Panie Za jakiś dar niezwykły może i bym kłopot miał Możliwe, że darować mi więcej nie byłeś w stanie Mnie jednak to, co dałeś

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1 DZIEŃ 1 O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg.

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg. ARCHANIOŁ BOŻY GABRIEL DOBRY BOŻE 1. Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryi. Z majestatu Trójcy świętej, tak sprawował poselstwo k Niej. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

OKRES zwykły Propozycje śpiewów

OKRES zwykły Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK A OKRES zwykły Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 25 Niedziela Trójcy Przenajświętszej W. Jeden w naturze Już słońce wschodzi ogniste D. Najświętszą Trójcę K.

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia drugiego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia drugiego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia drugiego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka dnia

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWAJMY PANU Śpiewnik. Rekolekcje Chojnik 2007-1 -

ŚPIEWAJMY PANU Śpiewnik. Rekolekcje Chojnik 2007-1 - ŚPIEWAJMY PANU - 1 - A Albowiem tak Bóg umiłował świat, 7 B Będę śpiewał Tobie, mocy moja, 7 Bóg tak umiłował Świat, 7 C Chcę wywyŝszać mię Twe, 8 Chrystus Pan BoŜy Syn, 8 Chrystus Pan karmi nas swoim

Bardziej szczegółowo

W kruszynie chleba Panie jesteś. Król królów, Pan Panów

W kruszynie chleba Panie jesteś. Król królów, Pan Panów Król królów, Pan Panów W kruszynie chleba Panie jesteś e H7 e Król królów, Pan Panów, chwała, lleluja! /x2 e H7 e Jezus Książe Pokoju, chwała lleluja! /Xi fis 7 W kruszynie chleba Panie jesteś, 7 Schowany,

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

1. Będę tańczyć przed Twoim tronem. Wszystkie góry na drodze Muszą, muszą ustąpić Bo wiara góry przenosi A ja wierzę Tobie

1. Będę tańczyć przed Twoim tronem. Wszystkie góry na drodze Muszą, muszą ustąpić Bo wiara góry przenosi A ja wierzę Tobie SPIS PIEŚNI 1. Będę tańczyć przed Twoim tronem 2. Boże Twa łaska 3. Boży Duch 4. Bóg nasz Pan jest dobry cały czas 5. Całym moim sercem, całą moją duszą 6. Chlebie najcichszy 7. Ciebie pragnie dusza moja

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska Ojcze Janie Pawle, kiedy byłeś wśród nas, my, dzieci, i dorośli - bardzo kochaliśmy Cię. A kiedy Cię zabrakło, nie smucimy się, bo wiemy, że gdzieś z nieba patrzysz na nas i uśmiechasz się. Wielka radość

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 15.05.2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Komunia Święta w naszej Parafii o 10.00 dla klasy III A, a o

Bardziej szczegółowo

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wyznania Wyznania Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wolę być chwilą w Twoim życiu niż wiecznością w życiu innej!!! Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić,

Bardziej szczegółowo

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać!

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłosne Wierszyki Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłość jedyna jest Miłość nie zna końca Miłość cierpliwa jest zawsze ufająca

Bardziej szczegółowo

Wesoły nam dzień. 1. Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nas każdy żądał: Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja!

Wesoły nam dzień. 1. Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nas każdy żądał: Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dzień 1. Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nas każdy żądał: Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja! 2. Król niebieski k`nam zawitał, Jako śliczny kwiat. zakwitał: Po śmierci

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg sprawdza miłość Abrahama

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg sprawdza miłość Abrahama Biblia dla Dzieci przedstawia Bóg sprawdza miłość Abrahama Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam Magiczne słowa C tylko tobie ccę powiedzieć to / / C / a / C a / / C / a / to co czuję dziś kiedy przycodzi noc / e / C / a / / e / C / a / tylko tobie C a / / C / a / tylko tobie dam białą róże i wszystko

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ TRZECI Uzdrowienie wewnętrzne Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk. 4, 38-42 Wysoka gorączka

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą DZIEŃ BEZ CIEBIE Dzień bez Ciebie Dzień bez Ciebie jakoś tak szary to brak mej części i mało widzę co istnieje najpiękniej gdy nie błyszczą Twe słowa tylko przy Tobie nie wiem czy się martwić to myśli

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ SZÓSTY Wejście w radość Zmartwychwstania Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 24, 1-12

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY Lepsze poznanie Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 4, 1-13 Diabeł kusi Jezusa,

Bardziej szczegółowo

Czuwanie młodzieży przy Grobie Pańskim

Czuwanie młodzieży przy Grobie Pańskim Czuwanie młodzieży przy Grobie Pańskim 6.04.2012r. Akt oddania się przeciw niepokojom i zmartwieniom grupa młodzieżowa przy parafii św. Pawła Apostoła w Wieliczce http://grupamlodziezowa.cba.pl 1 Modlitwa

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA WEJŚCIE (INGRES) NIESZPORY L: Panie, zostań z nami; Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił. L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej. Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

Bardziej szczegółowo

OKRES BOŻEGO NARODZENIA

OKRES BOŻEGO NARODZENIA Pomoce liturgiczne dla psałterzystów OKRES BOŻEGO NARODZENIA rok C CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ Adres: 75-817 Koszalin ul. Seminaryjna 2 Telefon / fax: (94) 340 98 69

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik. XII Mariańskie Spotkanie Młodych

Śpiewnik. XII Mariańskie Spotkanie Młodych Śpiewnik XII Mariańskie Spotkanie Młodych marianki 2012 STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH PRZY ZGROMADZENIU KSIĘŻY MARIANÓW zrzesza osoby wierzące, które pragną rozwijać się duchowo, naśladować życie

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Strumienie Miłosierdzia 2014

Śpiewnik Strumienie Miłosierdzia 2014 Śpiewnik Strumienie Miłosierdzia 2014 1. Ave Maria 1. Gdy klęczę przed Tobą, G h C D Modlę się i składam hołd. G h C D Weź ten dzień, uczyń go Twym G a D e I we mnie miłość wznieć. C Ref: Ave Maria, gratia

Bardziej szczegółowo

1. Kiedy rano budzę się, O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Anioł Stróż niech broni mnie Od wszystkiego, co jest złe.

1. Kiedy rano budzę się, O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Anioł Stróż niech broni mnie Od wszystkiego, co jest złe. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Tak można najprościej modlić się do Niego. R: Do Boga co właśnie uśmiecha do nas się / I niebo przybliżyć swoim dzieciom chce. /x2 1. Hosanna, hosanna, hosanna memu

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO I PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO 1. PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY Przybądź, Duchy Święty a d G e Spuść z niebiosów wzięty a d G e Światła Twego strumień! C d G C Przyjdź, Ojcze ubogich, e/ a e Dawco darów mnogich,

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

Schola Gregoriana Sancti Casimiri WARSZTATY CHORAŁOWE TRADICAMP Schola Gregoriana Sancti Casimiri PROPRIUM MISSAE Msza o Trójcy Przenajświętszej Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Cuda Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik. Teksty autorstwa Adriana Nafalskiego. Zapraszamy na stronę zespołu

Śpiewnik. Teksty autorstwa Adriana Nafalskiego. Zapraszamy na stronę zespołu Śpiewnik Teksty autorstwa Adriana Nafalskiego Zapraszamy na stronę zespołu www.thekingsoftime.manifo.com Cisza 1 Zamknięty w ciszy szukam słów By opisać czas który trawa Który trawa, który trawa. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Patriotyczny

Śpiewnik Patriotyczny Śpiewnik Patriotyczny Mazurek Dąbrowskiego Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne

22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne MÓJ KLUCZ DO BIBLII 22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne Tytuł oryginału: My Key Verse Bible Copyright: Scandinavia Publishing House, Drejervej 15, DK-2400 Copenhagen, NV, Denmark.

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Cuda Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci przedstawia. Cuda Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Cuda Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Patriotyczny

Śpiewnik Patriotyczny Śpiewnik Patriotyczny Mazurek Dąbrowskiego Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem.

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem. Promienie miłości Bożej Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę Twoim Duchem i Twoim życiem. Stań się Panem mojego istnienia w sposób tak całkowity, by całe

Bardziej szczegółowo

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto,

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji: ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa tel. 22 651 90 29, 22 833 74 05 e-mail: pielgrzymki@marianie.pl; www.pielgrzymki.org.

Więcej informacji: ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa tel. 22 651 90 29, 22 833 74 05 e-mail: pielgrzymki@marianie.pl; www.pielgrzymki.org. marianki 2013 STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH PRZY ZGROMADZENIU KSIĘŻY MARIANÓW AFRYKA RWANDA 30 grudnia 2013 9 stycznia 2014, 11 dni Wyjątkowa okazja do poznania pracy misjonarzy mariańskich, życia,

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem. Biblia dla Dzieci przedstawia

Jezus Wspaniałym Nauczycielem. Biblia dla Dzieci przedstawia Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

Pełen piękna, odziany w tęcze, błyskawic blaski i grzmotów huk Błogosławieństwo, mądrość, chwałę i moc i cześć Tyś jeden godzien przyjąć jest Ref.

Pełen piękna, odziany w tęcze, błyskawic blaski i grzmotów huk Błogosławieństwo, mądrość, chwałę i moc i cześć Tyś jeden godzien przyjąć jest Ref. 92. Panie, proszę, zabierz mnie tam, gdzie jest Twój tron. Zabierz mnie od tłumu ludzi przed oblicze Twe. Chcę być, Panie, blisko Ciebie, patrzeć w Twoją twarz Świat zostawić gdzieś daleko, w Twych objęciach

Bardziej szczegółowo

Pultusk24 Walentynkowe wiersze

Pultusk24 Walentynkowe wiersze Walentynka nr 1 To nasze pierwsze Walentynki po ślubie, a ja to święto niesłychanie lubię. W dniu zakochanych 14 lutego Zdarzyć się może coś wyjątkowego. Składam Ci więc Mężu z serca wprost życzenia, by

Bardziej szczegółowo

16 XII ANNTYFONA ADWENTOWA O Emmanuelu,, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże

16 XII ANNTYFONA ADWENTOWA O Emmanuelu,, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże 16 XII ANNTYFONA ADWENTOWA O Emmanuelu,, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek

Bardziej szczegółowo

Harcerski Klub Muzyczny Z.D. Lawina

Harcerski Klub Muzyczny Z.D. Lawina Harcerski Klub Muzyczny Z.D. Lawina - 1 - Spis treści: Archanioły śląskiej ziemi----------------------------------------------------------------------- Ballada rajdowa---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo